IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR"

Transkript

1 Panasonics lågfrekventa muskel- och nervstimulator (TENS) fungerar som egenbehandling av olika smärttillstånd och värk i skulder och nackregionen, vid spänningshuvudvärk, muskelsträckningar, muskelstelhet och lindriga muskelskador. Panasonics TENS-apparater baseras på en mild stimulans av den smärtande och spända muskulaturen, via elektroniskt kontrollerade kontaktplattor. Denna muskelstimulerande terapi tränger djupt ned i vävnaden, gör denna avslappnad och ökar blodcirkulationen, vilket vanligen ger en påtaglig lindring av besvären. Placera kontaktplattorna på den kroppsdel ni vill behandla. Plattorna är helt släta och bekväma att hantera. Det nätta formatet på apparaten gör att denna kan hållas i handen under behandlingen. Batteridriven: 4st LR6/AA 1,5 V alkali-batterier se1

2 IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR Strömbrytare Funktionsväljare Display (Se sid se4) Batterilock (På baksidan) Styrkeväljare Startknapp Balanseringsväljare Röd markering vid sladdens slut Sladd se2

3 Manuell funktionsväljare Indragningsfjäder för sladdarna (En på varje sida av apparaten) Drag knappen för att mata tillbaka sladdarna in i apparaten, för förvaring. Förvaringslåda (Se sid se21) Behandlingstyp väljare Programväljare Kontakter till kontaktplattor (Vit) Platta Kontakt Grepp (Röd) Grepp Självhäftande yta (På baksidan) Skyddsfilm Var vänlig kontrollera kartongens innehåll: Apparat 4st Kontaktplattor Förvaringslåda Pad storage plates x 2 Snabbinstruktion 4st LR6/AA Batterier se3

4 Identifiering av apparatens delar (forts.) Kontaktplattornas placering Visar kontaktplattornas läge för det valda programmet. Exempel: Nacke och skuldror Kroppens framsida Baksida Fäst kontaktplattorna med de vita kontakterna så som de svarta markeringarna visar. Fäst kontaktplattorna med de röda kontakterna så som de röda markeringarna visar. Strömflöde Visar typen av strömflöde. (Endast när 4 kontaktplattor används.) Exempel: Nacke och skuldror Lokal verkan Bredare verkan Manuellt behandlingsprogram Kroppens framsida Baksida Styrka * Bilden visar hur det ser ut när alla lampor lyser. Återstående behandlingstid Impulsstyrka Behandlingsområde Varningslampa för svaga batterier se4

5 ISÄTTNING AV BATTERIERNA 1 2 Vi rekommenderar att Panasonics alkali-batterier används (4 st LR6/AA) Magnesium- och nickelhydroxidbatterier kan också användas. Drag ut batteriluckan på apparatens baksida. Vänd apparaten och tryck försiktigt på - märket på batterilocket och ta bort locket genom att dra det i pilens riktning. Kontrollera batteriernas poler noga och sätt i batterierna. 3 Sätt tillbaka batteriluckan. Batteriernas hållbarhet En uppsättning av Panasonics alkali-batterier (4 st LR6/AA) räcker till ca 90 behandlingar. (Ca 3 månaders användning om apparaten används under 15 minuter varje dag, inställd på högsta styrka (20) och vid 23 C rumstemperatur.) Information om batterier Om andra batterier än alkali-batterier används, kan livslängden vara betydligt kortare. När ni byter batterier, se till att alla 4 är nya och oanvända. Lämna alltid batterier till återvinning. När ska batterierna bytas? När varningslampan för svaga batterier lyser, när apparatens skärmbild inte tänds trots att man trycker på startknappen eller om impulsstyrkan känns svagare än normalt. Byt till nya batterier. VARNING! Var vänlig följ instruktionerna på batterierna Kontrollera alltid polerna så att + och pol sätts rätt. Ta ur batterierna genast när de är slut. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. Använd endast batterierna före markerat utgångsdatum. - Om inte ovanstående instruktioner följs kan detta resultera i skador pga batteriupphettning, att batterikapseln brister, läckage eller nedfläckning av intilliggande material. se5

6 Förberedelse av sladdar och kontaktplattor 1 2 Kontrollera att strömmen av frånslagen. Lampor och skärm är släckta Kontrollera att sladdarna sitter fast ordentligt på kontaktplattorna, och att dessa sitter på plasthållaren. När kontaktplattorna används för första gången: Tag ut kontaktplattorna från plastpåsen. Tag bort skyddsfilmen från plattorna (Fig. a) (Skyddsfilmen är gjord av PET-plast och kan kastas.) Sätt fast kontaktplattorna på var sin sida av plasthållaren (Fig b). Sätt på de röda och vita kontakterna på plattorna (Fig c). Kontakterna kan sättas på vilken av plattorna som helst. 3 Dra ut sladdarna. Håll stadigt i apparaten och i plasthållaren med de två plattorna, och dra rakt ut, maximalt ca 80 cm. Sladdens längd kan således anpassas efter önskemål. Hantering av sladdarna Dra eller böj inte sladdarna kraftigt. Använd inte sladdarna som handtag för apparaten, och låt inte denna hänga i sladdarna. Låt inte sladdarna sno sig. - Detta kan medföra att apparaten inte fungerar. Dra inte ut en sladd ensam. Dra alltid ut de två sladdarna parallellt. - Detta är för att undvika trassel och svårigheter att dra ut sladdarna. Obs: Om någon av sladdarna trasslar in sig eller inte kan dras ut: se sid se24 se6

7 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide Knapp för val av manuella behandlingsprogram Knapp för val av behandlingsområde (lokalt eller bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger Tryck överst till vänster på apparaten för att starta den. Alla lampor för programval tänds. Knappen Select Program/Manual blinkar. Tryck in programväljaren. Den valda knappen tänds, medan de övriga släcks. Exempel: Nacke och Skuldror Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. Om inget val görs kommer apparaten att stängas av automatiskt inom ca 1 minut. Följ bildanvisningen på apparaten om kontaktplattornas placering, och sätt fast dessa på huden. (Se sid se14) När plattorna satts på plats, gå vidare till punkt 4 (Se sid se15). se7

8 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Kontaktplattornas användning Huden ska vara torr och ren vid behandlingen. Sätt fast kontaktplattorna en i taget utan att böja dem, på det område som skall behandlas. Vi rekommenderar att alla 4 kontaktplattorna används. (Behandling kan även göras med enbart de 2 plattorna från A-uttaget.) (Se sid se19; sid se20). Sätt fast plattorna ordentligt på huden. Om en platta råkar lossna under behandlingen kommer apparaten att stängas av automatiskt efter ca 15 minuter. Intensiteten kan ändras beroende på plattornas placering. Om impulserna känns alltför svaga flytta plattorna något. Hantering av kontaktplattorna Sätt inte plattorna så att de inte överlappar varandra. Böj inte plattorna. Försök att röra den självhäftande ytan så lite som möjligt med fingrarna. Om plattorna lossnar, eller förlorar fästförmågan tvätta dem (Se sid se22). Använd inte plattorna när de är våta. Skaka av synligt vatten och torka dem innan de används. FARA! Använd aldrig denna produkt i kombination med annan utrustning, så som: (1) Inopererad elektronisk utrustning som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt-lungmaskin. (3) Inkopplad yttre medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat. - Detta kan medföra olyckor och allvarlig kroppsskada. VARNING! Vid följande tillstånd skall läkare konsulteras innan behandlingen påbörjas, och även under behandlingen: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller direkt efter förlossning (5) Hjärtproblem (6) Feber över 38 C (Exempel: Vid svaghetskänsla, akuta inflammationstillstånd, illamående, frossa eller svängande blodtryck.) (7) Blodbrist (8) Vid hudsjukdom eller skada (9) Vid hypertoni med systoliskt tryck över 180 mmhg (10) Då vila ordinerats, eller vid nedsatt allmäntillstånd se8

9 VARNING! (11) Vid akut smärta, såsom vid fraktur, stukning, muskelskada etc (12) Vid påtaglig känselnedsättning i huden, som vid cirkulationsstörningar pga diabetes (13) Utöver ovanstående, vid fysisk sjukdomskänsla - Detta kan orsaka olyckor eller problem med hälsan. Hur de fyra kontaktplattorna placeras För automatiska behandlingsprogram A-sida Select (Program/Manual) Position Press Adjust Program Manual B-sida Kroppens framsida Kontaktplattornas läge BAKSIDA Sätt plattorna med vita kontakter på de ställen som markeras med svart färg på displayen. Sätt plattorna med röda kontakter på de ställen som markeras med röd färg på displayen. Obs: På alla illustrationer visas kontaktplattornas läge utan de påkopplade sladdarna.... Behandling av området från nacken ned till skulderbladens övre del Placering av kontaktplattorna FRONT Baksida A-sida (Back) Base of the neck B-sida Top of the shoulder blade se9

10 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Behandling av skuldrans kappmuskel (Deltoideus, Deltamuskeln) Vänster axel: Sätt inte den främre plattan på bröstkorgens framsida. Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Framsida) Sätt kontaktplattorna så att de omringar Deltamuskeln. (Baksida) B-sida... Behandling av området nedanför skulderbladet till nedre bröstryggen Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Baksida) B-sida... Behandling av området vid midjan (latissimus dorsi, erector spinae) Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sida Sätt fast kontaktplattorna ovanför resp. nedanför midjan enligt bilden. B-sida se10

11 Placering av kontaktplattorna Behandling av ett knä (Båda knälederna kan behandlas samtidigt. (se sid se23) (Framsida) FRAMSIDA BAKSIDA A-sida B-sida Sätt fast kontaktplattorna kring knäleden.... Behandling av båda vaderna, samtidigt Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sidan Sätt fast kontaktplattorna ovanför och nedanför vadens mitt. * Do not attach the pads behind the knees. Ovanför hälsenan... Behandling av området från fotvalvet till vaderna, båda sidor samtidigt Placering at kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sidan Vader Fotvalv se11

12 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) VARNING! Använd inte apparaten nära hjärtat, på huvudet, halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på områden med skadad eller sjuklig hud. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Använd inte apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor och skador, sladden kan t ex hamna runt halsen. Dessutom kan kontaktplattorna förflyttas till andra delar av kroppen (nära hjärtat, i huvudet eller ansiktet, i munnen, kring könsorgan eller på områden med skadad eller sjuklig hud) och orsaka skador. Använd inte apparaten till något annat än den behandling den är avsedd för. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten i kombination med annan medicinsk utrustning eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Doppa inte kontaktplattorna i vatten, överskölj dem inte med vatten, och bada inte under användning av apparaten. Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet, som t ex badrum. - Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Se till att kontaktplattorna inte kommer i kontakt med smycken av metall, halskedjor eller bältesspännen. - eller bältesspännen. Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan meddela sig normalt använda apparaten. Låt inte personer som inte kan hantera apparaten själva använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. se12

13 För behandling av svår muskelsmärta eller känselnedsättning Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA Bilden visar endast läget för de kontaktplattor som är anslutna till de röda kontakterna. Exempel Plattor med röd kontakt Sätt dessa över ryggraden. Plattor med vit kontakt Sätt dessa över det område som skall behandlas. Sätt plattorna över de områden som smärtar, eller över smärtsamma punkter som reagerar positivt vid tryck. Metoden betraktas som smärtlindrande. För lindring av svår smärta Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden, i samma höjd som plattan med vit kontakt som sätts på den aktuella kroppsdelen. Värk i skulderbladsområdet Plattor med röd kontakt Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden i midjehöjd, för behandling av smärta i benet. Exempel: Värk som sprider sig ned åt benet Plattor med vit kontakt se13

14 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) Skuldervärk Armbågsvärk A-sidan A-sidan Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet A-sidan A-sidan Ländryggsvärk A-sidan Värk från midjehöjd ned mot benen Värk som sprids nedåt i benen Värk i fotledsområdet A-sidan A-sidan Värk kring knäleden A-sidan se14

15 4 Tryck på nederst på apparaten. Välj impulsstyrka (vrid den vänstra knappen) Välj spridning av impulserna (vrid den högra knappen). Behandlingstips Tid: Upp till 15 minuter på varje lokal där plattorna satts. Frekvens: En gång per dag, på varje lokal. Styrka: Den styrka som känns bekväm för er. Weak Svag Mjukstartsfunktion Använd denna funktion för att börja med svaga impulser, som därefter kan höjas successivt. Detta för att undvika alltför stark och plötslig impuls i början. Reglera styrkan efter att ha provat styrka 1-2 under de första tre minuterna. Personer med känslig hud bör korta ned behandlingstiden och börja på styrka 1. En kraftigare impulsstyrka medför inte med säkerhet en effektivare behandling. Alltför hög styrka kan orsaka hudrodnad och klåda. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuters behandling. För centrering / vänster-höger balansering mellan A- och. Reglera balansen genom att vrida på den högra knappen, till vänster- mitten- eller högerläge. Liksidig behandlingsstyrka i A och B-plattorna Centrering av styrkan till A-sidans plattor Centrering av styrkan till s plattor 5 Knappens märke. Vrid åt A-sidan. Vrid åt. Skillnaderna i balanseringen kan vara svåra att känna beroende på kontaktplattornas läge, vald funktion och impulsstyrka, och även beroende på individuella skillnader i upplevelsen av stimulansen. (Denna balansering kan inte göras å endast två kontaktplattor används). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avbryta behandlingen tidigare. se15

16 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Vid byte av behandlingsområde Var noga med att impulsstyrkan först sätts på Välj ett program. Den pågående behandlingen avbryts. Den nyintryckta knappen lyser och den föregående programknappen släcks. Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. The remaining time continues to be displayed. Kontrollera de ställen där ni vill placera kontaktplattorna. Tryck på. Att ändra behandlingsområdets yta About the treatment range Impulserna går alternativt mellan de 2 plattorna. (Lokal effekt) Impulserna når hela området mellan de 4 plattorna (Bredare effekt) (Lokal effekt Bredare effekt) är ett program som alternerar mellan de två typerna. (Lokal effekt) och (Bredare effekt). Lokal effekt är den enda tillgängliga impulstypen för ben., fotsulor och nervstimulering. Tryck på. Behandlingsområdet kan göras mindre respektive större genom ändring av kontaktplattornas placering: Lokal effekt Bredare effekt Lokal effekt Bredare effekt ÄNDRING TILL MANUELLT PROGRAMVAL Tryck på. (Se sid se17; sid se18) se16

17 MANUELLA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide 2 Val av behandlingsområde (Lokalt alt. Bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger (Ökar styrkan i A- ellerb-plattorna) 1 2 Tryck på för att starta apparaten. Alla lampor blinkar, liksom knappen för manuell am Tryck på. Programlampan slocknar En pil visas på (knackning). Funktionsknappen kan tryckas in upprepade gånger för att välja mellan de olika programmen: Knackning Tryck Knådning Gnubbning Våg Knackning II se17

18 Manuella behandlingsprogram (forts.) Sätt fast de 4 kontaktplattorna. Vi rekommenderar att alla 4 plattor används. Se instruktion om plattornas placering. Påbörja behandlingen Tryck på och reglera styrkan 1-20 och balansera effekten som ni önskar. Symbolerna (Local Wide) för lokal eller bredare effekt lyser. Välj den typ ni önskar (Se sid se16). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avsluta behandlingen tidigare. se18

19 BEHANDLING MED ENDAST TVÅ KONTAKTPLATTOR Använd A-sidans kontaktplattor. (Behandling kan inte göras med enbart B- sidans plattor). Sätt plattorna så som bilderna visar. Reglering av impulsbalansen kan ej göras. Endast behandling av typ kan göras. Behandling av nacken Sätt plattorna vid nackens bas. Behandling av leder En led: Sätt de två plattorna på var sida om leden. Båda knälederna samtidigt: Sätt plattorna strax nedom knäet, på framsidan. Obs: Om plattorna placeras så att hår kommer under dessa, kan impulsstyrkan kännas starkare. Behandling av skuldrorna: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av en arm eller ett ben: Arm Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av överarmen. Ben: Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av vaden. Behandling av ländrygg och midja: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av fötter och fotsulor: En sida: Sätt en platta i fotvalvet och en på vaden. Båda sidor samtidigt: Sätt plattorna i vardera fotvalvet. Sätt en platta på hälen och en under framfoten. se19

20 Behandling med endast två kontaktplattor (fort.) Behandling av neuralgier Skuldervärk Platta med vit kontakt Platta med röd kontakt Armbågsvärk Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet Ländryggsvärk Värk från ländrygg ned mot benen Värk i knäleden Värk i fotleden Värk i knäleden se20

21 FÖRVARING Kontrollera att apparaten är frånslagen. Displayen och alla lampor är släckta Ta bort kontaktplattorna från huden. Håll i kontaktplattornas greppflik och dra bort dem långsamt från huden. Om plattorna rycks loss för snabbt kan detta orsaka irritation i huden. Sätt tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren. Var noga med att alltid sätta tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren, en på var sida. Om kontaktplattorna blir smutsiga kan de lätt falla av under behandling. Se till att sladdarna inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas tillbaka in i apparaten. Mata in sladdarna. Dra knappen för sladdinmatning i pilens riktning. Mata in sladdarna i apparaten, och se till att de inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas hela vägen tillbaka in i apparaten. Om indragaren stoppar då sladden inte matats in hela vägen, dra ut sladden en kort bit igen och gör om försöket. Inmataren har en reglerad hastighet för att undvika skador. Lägg plasthållarna för kontaktplattorna i förvaringslådan. Placera hållarna med kontaktplattorna på i botten av förvaringslådan. Lägg apparaten ovanpå kontaktplattorna i förvaringslådan. Se till att sladdarna inte viks eller kläms mellan apparaten och lådan. - Detta kan skada sladdarna. se21

22 OM KONTAKTPLATTORNA FÖRLORAR SIN SJÄLVHÄFTANDE FUNKTION Kontaktplattorna kan användas ca 400 gånger (om de tvättas av i kallt vatten). Om plattorna blir smutsiga och förlorar sin självhäftande funktion (vanligen efter behandlingar), kan de tvättas i vatten för att återfå sin självhäftningsförmåga. Plattorna kan tvättas ca 20 ggr. (Plattornas användningstid kan förkortas beroende på hur ofta de tvättas, hur de förvaras och beroende på hudtyp.) Ta bort kontakten/sladden från kontaktplattorna. Kontakterna kan rosta om de blir våta. Använd fingertopparna för att försiktigt tvätta av den självhäftande sidan på plattorna under lätt rinnande vatten i högst 10 sekunder. Skada inte ytan med naglarna eller med borste. Använd inte lösningsmedel. Vik eller vrid inte plattorna. Skaka av vattnet, lägg plattorna med den självhäftande sidan uppåt och låt dem lufttorka. Sätt sedan tillbaka dem på plasthållaren. Efter avtvättningen skall plattorna inte torkas med papper eller handduk. Detta kan göra att papper eller damm och fibrer från handduken fastnar på den självhäftande ytan. Om något fastnar på ytan av misstag, peta inte bort det utan skölj plattan under vatten enligt ovan, varvid materialet som fastnat lätt lossnar igen. Kontaktplattorna är en förbrukningsvara. Om den självhäftande ytan skadas eller förlorar sin funktion kan nya plattor köpas separat. TILLBEHÖR Kontaktplattor (förpackning om 2 st) Om alla fyra plattorna skall bytas ut, måste man således köpa två förpackningar med plattor. se22

23 HUR MAN KAN PLACERA KONTAKTPLATTORNA PÅ ANDRA SÄTT Värk i skuldrans övre del (nackvinkeln). Välj. Välj ett bredare behandlingsområde A-sidan Värk mitt i ländryggen Välj. A-sidan Livremshöjd Värk på sidorna i ländryggen Välj. A-sidan Värk i området kring båda knälederna Välj. * Välj funktionen (Lokal effekt). A-sidan Värk i båda fotsulorna Välj. A-sidan se23

24 UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Se till att apparaten är avstängd. Torka av apparaten med en fuktig ljummen trasa. Använd aldrig Tinner, Bensin eller Sprit. Doing so may result in malfunction or cracking or discoloration of parts. Montera aldrig isär apparaten, tappa den inte i golvet och utsätt den inte för våld. Förvara aldrig apparaten i höga temperaturer, i hög luftfuktighet eller i direkt solljus. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. VARNING! Förvara apparaten utom räckhåll för barn. - Annars finns risk för skador och problem. Om en sladd snor sig eller inte kommer ut normalt ur apparaten 1 2 Utan att dra i sladden: Placera båda kontaktplattorna på plasthållaren. Skjut knappen för sladdinmatning fullt ut i pilens riktning. Dra försiktigt ut båda sladdarna genom att hålla i plasthållaren och dra mjukt rakt ut. Obs: Om en ensam sladd har snott sig eller fastnat kan den vara svår att dra ut. Fatta i så fall den aktuella sladden med en handduk, och dra den försiktigt rakt ut som om den skulle tvättas. se24

25 Frågor och Svar: Här besvarar vi vanligt förekommande frågor om lågfrekvent elektrisk impulsbehandling, TENS, och det 4-poliga behandlingssystemet i den aktuella apparaten. Vad är lågfrekvent muskel och nervstimulering? Detta är en form av fysikalisk terapi som hjälper kroppen att läka ut muskulär värk och smärta baserad på muskelstelhet. En svag elektrisk ström (lågfrekvent) passerar genom behandlingsområdet. Muskulaturen masseras på detta sätt, irriterade nerver lugnas och blodcirkulationen ökar. F.1 S.1 Hur länge skall behandlingen pågå? En normal behandlingstid är ca 15 minuter. Om behandlingstiden blir längre, kan man istället orsaka skador. F.2 S.2 F.3 S.3 F.4 A4 F5 S5 Hur många ställen på kroppen kan behandlas? Det finns ingen gräns för hur många olika ställen som kan behandlas under samma dag. Behandlingstiden på högst 15 minuter skall dock respekteras för varje ställe som behandlas. När ska denna behandling användas? Ett idealiskt tillfälle är t ex efter ett bad. Kroppen är då uppvärmd och blodcirkulationen är stimulerad. Se till att kroppen är torr och välavtorkad innan behandlingen påbörjas. När är det olämpligt att använda behandlingen? Vid feber: Sjukdomen kan förvärras av behandlingen. Under pågående menstruation: Behandlingen kan eventuellt påverka menstruationscykeln och inverka negativt på hälsan. Under graviditet och direkt efter en förlossning: Hormonbalansen är inte återställd. Vid högt blodtryck: Behandlingen kan utgöra en belastning på blodkärlen. Det är särskilt viktigt att apparaten aldrig används på huvudet. Var vänlig konsultera läkare i de fall som beskrivs ovan. Vad är det för skillnad mellan de olika behandlingstyperna Knackning, Knådning, Tryck, Gnubbning, Våg och Knackning II? Beroende på syftet med behandlingen, kan frekvenser upp till 1200 Hz användas för lågfrekvent muskel- och nervstimulering, TENS. Olika frekvenser sägs ha olika egenskaper enligt följande: Låga frekvensområdet: Idealiskt för en varaktig behandling av muskelvärk. Den pulserande effekten ger muskelkontraktioner som ökar blodcirkulationen och utsöndringen av smärtlindrande substanser. Apparaten använder sig av fyra låga frekvenser: 3-8 Hz (Knackning), 40 Hz (Tryck), 50 Hz (Knådning) och 83,3 Hz (Knackning II). Höga frekvensområdet: Det är svårare att åstadkomma muskulär kontraktion i detta frekvensområde, och impulserna känns svagare jämfört med de i lågfrekvensområdet. Fördelarna är omedelbar smärtlindring och en blockering av smärtspridning. Apparaten använder sig av tre höga frekvenser: 100 Hz (Gnubbning), 120 Hz och 1200 Hz. se25

26 Frågor och svar (forts.) F.6 Vad orsakar stelhet i skuldrorna? S.6 Stelhet i skulderpartiet orsakas oftast av en nedsatt blodcirkulation i rygg och skuldermuskulaturen, beroende på en olämplig kroppsställning med statiskt muskelarbete. Tillståndet kan bli kroniskt om det inte behandlas, varför det är viktigt att behandla detta tidigt. Smärtan kan lätta genom muskelträning som löser upp muskulär spänning och ökar blodcirkulationen, vilket medför en minskning av de biprodukter som ansamlats i muskulaturen. F.7 Vad är en neuralgi? S.7 Neuralgi är ett smärttillstånd eller en känselpåverkan som kan uppstå då vissa nerver stressas beroende på en mängd olika tillstånd. Smärta och känselpåverkan p.g.a. en neuralgi som orsakats av låga temperaturer, frysning, vanliga förkylningar eller överansträngning kan lindras genom en ökning av blodcirkulationen i det aktuella området och genom en avslappning av muskulaturen i området. F.8 Varför placeras kontaktplattorna över ryggraden bara när neuralgier skall behandlas? S.8 Smärta i nervstrukturer passerar oftast ryggen där många nerver är koncentrerade, och vidare upp till hjärnan vilken ger upplevelsen av smärta. Då kontaktplattorna med de röda kontakterna placeras över ryggen, förhindras spridningen av smärtan från det aktuella området, samtidigt som plattorna med vita kontakter har en lindrande effekt på smärtan. F.9 Vad betyder 4-pols multi-puls-system? S.9 4-pole multi-pulse system 2-pad system Treatment range Treatment range Ett 4-pols multi-puls-system behandlar dels den värkande muskulaturen direkt, och dels den omgivande vävnaden som har koppling till den aktuella värken. Muskelfibrer löper i olika riktningar, och när man låter en elektrisk impuls passera längs alla olika muskelfibrer blir det lättare för hela muskeln att svälla och kontraheras, vilket ökar den terapeutiska effekten. I detta behandlingssystem är kontaktplattorna placerade så de tar hänsyn till muskelfibrernas olika riktning, varför impulserna från de 4 elektroderna kontrolleras automatiskt så att muskelfibrerna kontraheras och värken lindras. se26

27 FELSÖKNING Om apparaten inte verkar fungera normalt, var vänlig kontrollera följande punkter för att identifiera den tänkbara orsaken till problemet. Problem Tänkbar orsak och lösning Lamporna tänds ej. Inga impulser känns. Inga impulser känns. Impulserna är svaga eller kittlas. Impulserna känns olika mellan två ställen som behandlas samtidigt. Impulserna känns svag eller inte alls, trots att styrkan höjs på apparaten. En stark elektrisk stöt känns vid behandlingen. Lampan för - position blinkar trots att kontaktplattorna satts på. Den självhäftande ytan har blivit missfärgad. Symbolen blinkar under användning, och apparaten slutar att fungera. Symbolen visas och försvinner om vartannat. Är batterierna slut och behöver bytas? Är kontaktplattorna påsatta korrekt? Är batterierna insatta med rätt polaritet (+) och ( ) och är alla kontakter rena? Impulserna kan kännas olika om kontaktplattorna är smutsiga, eller om det behandlade området är svettigt. (Se sid <?>) Placera om kontaktplattorna. Fukta och värm upp det aktuella området med varm fuktig handduk innan behandlingen. Har någon av kontaktplattorna fallit av, eller har självhäftningsförmågan försvunnit? Är någon av kontaktplattorna inte ordentligt påsatt? Placera om plattorna på huden. (Tvätta plattorna i vatten om de förlorat sin självhäftningsförmåga.) (Se sid <?>) Färgen på plattorna kan ändras genom användning, men detta påverkar inte plattornas funktion. De kan användas som vanligt. Batterierna är slut. Byt ut dessa. (Se sid <?>). Eftersom olika mycket ström går åt under behandlingen, beroende på behandlingsområdets yta och den inställda styrkan på impulserna, kan symbolen synas emellanåt. Detta innebär att batterierna håller på att ta slut, och bör bytas ut snart. Symbolen visas trots att apparaten fortfarande fungerar. En sladd har fastnat. Symbolen kan visas om batterierna är svaga, men att dessa kan återhämta sig något då apparaten är avstängd. Apparaten kan då fungera på nytt under en kort stund. Detta är dock ett tecken på att batterierna är svaga och bör bytas ut. Har sladden snott sig? Om sladdens röda markering syns i dess ände, skall den inte dras ut ytterligare. Om apparaten fortfarande inte fungerar normalt, avbryt användningen och ta med den till ett auktoriserat servicecenter, eller till den affär där produkten köptes. se27

28 Felsökning (forts.) VARNING! Försök aldrig modifiera, montera isär eller reparera apparaten själv. - Detta kan medföra olyckor, problem och att apparaten slutar fungera. Om era besvär inte minskar efter en tids behandling, kontakta läkare eller sjukgymnast. SPECIFIKATIONER Strömkälla: Fyra LR6/AA batterier Dimensioner (W x H x D): 191 x 51x 138 mm Vikt: Ca 435 g (utan batterier) Explantion of rating plate symbols se28

29 TEKNISKA DATA Reglerbar: Utgående spänning Knackande impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Nack & Skulder-program 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Tryckande impuls: 32 ± 8 VMax, 5.4 ± 1.3 mamax Skulderprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knådande impuls: 33 ± 7 VMax, 4.4 ± 0.9 mamax Bröstkorgsprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Gnubbande impuls: 21 ± 5 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Ländryggsprogram 33 ± 7 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Våg-impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Ledprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knackande impuls II: 29 ± 8 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Vadprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Impulslängd: 300 µs Impulspolaritet: Automatisk variation Reglerbar stimulationsfrekvens: Fotvalvsprogram Smärtprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax 35 ± 9 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Knackande impuls: 3-8Hz Nack & Skulder-program 3-100Hz Fotvalvsprogram 3-120Hz Tryckande impuls: 40Hz Skulderprogram Hz Smärtprogram Hz Knådande impuls: 50Hz Bröstkorgsprogr am Hz Gnubbande impuls: 100Hz Ländryggsprogr am Hz Våg-impuls: 3.2-8Hz Ledprogram Hz Knackande impuls II: 83.3Hz Vadprogram 3-120Hz Dessa tekniska data avser en resistans på 500 Ohm. Behandlingsprogram: 15 minuter med varierande impulsmönster för varje program Apparaten stänger av sig automatiskt efter 15 minuter. Batterier: 4 x 1,5 alkali-batterier (LR6/AA) Batteriernas livslängd: Ca 90 behandlingar på 15 minuter Batterikontroll: Om batterierna blir för svaga, stängs apparaten av automatiskt, och batterierna måste bytas. Klassifikation: BF Transport och Förvaring: Temperaturintervall 10 C till +60 C Relativ luftfuktighet 10% to 95% Operating conditions: Temperaturintervall +10 C till +40 C Relativ luftfuktighet 20% till 85% Produkten är tillverkad i enlighet med EU:s regelverk underställt tysk lagstiftning rörande medicinska produkter och bär CE märket CE Produkten är kvalitetstestad och uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning. Denna apparat har genomgått tester hos TÜV Rheinland Product Safety GmbH och bär märkningen TÜV/GM. Teknisk säkerhetskontroll En teknisk säkerhetskontroll bör genomföras efter 2 år. Panasonics kundtjänst genomför testen mot betalning. se29

30 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att säkerställa en normal funktion hos denna apparat, var vänlig läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant före användning. Dessa säkerhetsföreskrifter är till för att informera er om hur apparaten används på ett säkert sätt, för att undvika skador på er själv och er omgivning, samt skador på egendom. Säkerhetsföreskrifterna lyder som följer: ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS! FARA! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. VARNING: Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka personskada eller skada på egendom. Säkerhetsföreskrifternas symboler En cirkel med snedstreck betyder förbjudna åtgärder. En fylld cirkel betyder att nödvändiga åtgärder och att instruktionerna absolut måste följas av säkerhetsskäl. När ni läst dessa säkerhetsföreskrifter, förvara bruksanvisningen så att den är lätt tillgänglig för användaren (användarna). se30

31 FARA! Förbjudet! Använd aldrig apparaten ihop med följande medicinska utrustning. (1) Inopererad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt- lungmaskin. (3) Yttre påkopplad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat - Detta kan orsaka olyckor och allvarlig kroppsskada. Använd aldrig apparaten ihop med högfrekvent kirurgisk utrustning, då detta kan leda till brännskador under kontaktplattorna. Använd aldrig apparaten i närheten av kortvågsutrustning eller mikrovågsutrustning eftersom detta kan resultera i variationer i impulsstyrkan. VARNING! Obligatoriskt! Patienter med följande tillstånd eller pågående behandling skall konsultera läkare före användning av apparaten: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller nyligen genomgången förlossning (5) Hjärtsjukdom (6) Feber över 38 C, eller vid svaghet, akut inflammation, illamående, sjuk- domskänsla, frossa eller svängningar i blodtrycket. (7) Blodbrist (8) Hudsjukdom, hudinfektion eller skada (9) För högt blodtryck (systoliskt tryck över 180 mmhg) (10) Onormal trötthet eller i nedsatt fysisk kondition (11) Akut svår smärta, som t ex vid fraktur, stukning eller akut muskelskada (12) Känselnedsättning i huden, orsakad av allvarligt nedsatt perifer cirkulation, som t ex vid diabetes. (13) Vid allmän sjukdomskänsla. - Olyckor eller allvarliga hälsoproblem kan uppstå om dessa föreskrifter inte följs. Var noga med att stänga av apparaten innan kontaktplattorna flyttas eller tas bort. - En stark elektrisk stöt eller brännskador kan uppstå annars. Mata inte in sladden i apparaten när kontaktplattorna sitter på huden. Mata in sladden först när båda kontaktplattorna sitter på plasthållaren. - Om så inte görs kan skador orsakas. Förbjudet! Använd aldrig apparaten nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom. - Detta kan orsak en olycka eller hälsoproblem. Använd aldrig apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor eller skador, om t ex sladden viras runt halsen. Kontaktplattorna kan dessutom hamna på andra delar av kroppen (nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom) och orsaka olyckor eller hälsoproblem. se31

32 VARNING! Förbjudet! Använd inte apparaten för annat ändamål än terapeutisk behandling. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten ihop med annan medicinsk utrustning, eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Lägg inte kontaktplattorna i vatten eller duscha dem, och använd inte apparaten när ni badar. Använd inte apparaten i utrymmen med hög luftfuktighet, som t ex i badrum. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar. Se till att kontaktplattorna inte kommer i närheten av metallföremål när ni använder apparaten, som t ex bältesspännen eller halsband. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar eller brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan uttrycka sig använda apparaten. Tillåt inte personer som inte kan hantera apparaten att använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Ta aldrig av höljet! Försök aldrig modifiera apparaten. Försök aldrig ta av höljet eller att reparera apparaten. - Detta kan resultera i en olycka eller funktionsproblem. FÖRSIKTIGHET! Obligatoriskt! Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni upplever ett obehag i kroppen under behandlingen. Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni får utslag, hudrodnad eller klåda. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Flytta aldrig över kontaktplattorna till en annan person under pågående behandling. - Detta kan ge en stark elektrisk stöt. Se till att sladden aldrig hamnar runt halsen. - Om föreskrifterna inte följs kan detta orsaka olyckor eller skador. Förbjudet! Använd inte apparaten just före eller under bilkörning. - Detta kan resultera i en olycka eller problem. Låt inte kontaktplattorna sitta kvar på huden. - Detta kan orsaka en inflammation i huden. Låt inte behandlingen vara längre än 15 minuter på varje ställe. - Detta kan orsaka hälsoproblem beroende på uttröttning av muskulaturen. se32

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888.

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Detta är en kort presentation och en guide för att snabbt komma igång. Konsultera alltid den kompletta engelska manualen för tillverkarens råd och

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning Sittande Massage Enkla övningar för en stunds avslappning Vad händer i kroppen när vi får massage Slappnar av i musklerna Blodcirkulationen ökar Smärta och värk minskar Lymfcirkulationen ökar Ökar kroppens

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Manual FUJI Cyber Relax

Manual FUJI Cyber Relax 0 Manual FUJI Cyber Relax Helkroppsmassage Hela kroppen masseras i etapper under totalt 15 minuter. Ryggen masseras med en mekanisk 3D teknik plus luftkuddar som pressar på sidorna vilket ger en behaglig

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Handy Cure Bruksanvisning. Handy Cure Bruksanvisning

Handy Cure Bruksanvisning. Handy Cure Bruksanvisning Handy Cure Bruksanvisning Handy Cure Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning Inledning en läkande Handy Cure laser 4 Bruksanvisning 5 Råd för Handy Cure-behandlingar 6-9 Säkerhet 10 Skötsel och rengöring

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

En helt ny dimension inom massagestolsteknologi. Panasonic Real Pro Premium

En helt ny dimension inom massagestolsteknologi. Panasonic Real Pro Premium En helt ny dimension inom massagestolsteknologi. Panasonic Real Pro Premium Svaret på alla dina massagebehov Med 1117 unika massageinställningar är EP30002 Real Pro Premium din biljett till en personligt

Läs mer

INNEHÅLL I FÖRPACKNING Bruksanvisning 4 kablar 4 par elektroder 2 st elektrodhållare 4 par plattor av silikongel BATTERIINSTALLATION

INNEHÅLL I FÖRPACKNING Bruksanvisning 4 kablar 4 par elektroder 2 st elektrodhållare 4 par plattor av silikongel BATTERIINSTALLATION TENS HV6609 1 2 3 TENS HV6609 TENS MED 4 KANALER TENS HV-6609 är en apparat som används för behandling av akuta och kroniska tillstånd så som reumatism, inflammation i leder (artrit), smärta i nacke och

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 svenska 122 122 Svenska Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi

Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Klassisk Djupgående cirkulationsmassage allmänt kallad BINDVÄVSMASSAGE och Neuralterapi Jag skall försöka att på ett inspirerat sätt ta er med på en resa genom bindvävens och bindvävsmassagens Historik

Läs mer

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 1 Rödeby Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 2 1. Du minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2, fetma Alzeimers och flera andra allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar Hemövningar Grundprogram med utökat antal övningar Dessa övningar är framtagna för mina patienter och som en del av Svenska KINOpraktikskolans utbildningsmaterial. Om du fått detta av en diplomerad KINOpraktikterapeut

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer

ACTIVE Erection System NT

ACTIVE Erection System NT ACTIVE Erection System NT Medicinskt hjälpmedel Erektionshjälp Bruksanvisning Svenska Orsaker till erektionsstörningar Några av de vanligaste orsakerna till erektionsstörningar är diabetes hjärt- och

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

HÄLSA. Studiehandledning för Komplementärmedicin, 100 poäng Författare: Eva Björklund. Studiehandledningen omfattar massageövningar och DOIN-ÖVNINGAR.

HÄLSA. Studiehandledning för Komplementärmedicin, 100 poäng Författare: Eva Björklund. Studiehandledningen omfattar massageövningar och DOIN-ÖVNINGAR. Studiehandledning för, 100 poäng Studiehandledningen omfattar massageövningar och DOIN-ÖVNINGAR. Studiehandledningen får kopieras. HÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap,

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

RBS. Smärtfri borttagning av ytliga blodkärl (High Frequency Machine) Manual

RBS. Smärtfri borttagning av ytliga blodkärl (High Frequency Machine) Manual RBS Smärtfri borttagning av ytliga blodkärl (High Frequency Machine) Manual Innehåll Kapitel 1: En marknad för High Frequency Machine (HFM) Kapitel 2: Vad är ett ytligt blodkärl? Kapitel 3: Orsaker och

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED

HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED SVENSKA ELECTROLISS HÅRBORTTAGNINGSTEKNIK MED HJÄLP AV ELEKTROLYS Under nästan 30 år har BaByliss varit ledande i den tekniska utvecklingen av produkter som uppfyller kvinnors önskemål för hårtborttagningssystem.

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 Gråt och tandagnisslan Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn SPÄNNINGSHUVUDVÄRK 18.00 Inledning. Allmänt om huvudvärk. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn 18.50 "Muskelskurkar" Fysioterapeut Birgitta Lundin, Cityläkarna,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN

SJUKGYMNASTEN, KVINNOKLINIKEN I Din hand håller Du ett informationshäfte, som utformats av sjukgymnaster på Kvinnokliniken. Häftet innehåller råd om hur Du skall träna Din bäckenbotten. Vi vill även ge Dig lite information om Din hållning,

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

FC9306, FC9304, FC9302

FC9306, FC9304, FC9302 FC9306, FC9304, FC9302 2 3 7 9 1 1 2 3 8 11 12 10 4 5 6 17 13 15 18 16 19 20 14 21 26 22 27 28 23 24 25 29 30 4 English 6 Dansk 18 Deutsch 30 Ελληνικα 43 Español 56 Suomi 68 Français 80 Italiano 92 Nederlands

Läs mer

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning

CORENTIUM CANARY. Bruksanvisning CORENTIUM CANARY Bruksanvisning !! CANARY Bäste kund Vi vill tacka dig för att du har köpt ett CANARY-instrument. Läs följande instruktioner noggrant och behåll dem fram för framtida bruk. CANARY Corentium

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer