IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR"

Transkript

1 Panasonics lågfrekventa muskel- och nervstimulator (TENS) fungerar som egenbehandling av olika smärttillstånd och värk i skulder och nackregionen, vid spänningshuvudvärk, muskelsträckningar, muskelstelhet och lindriga muskelskador. Panasonics TENS-apparater baseras på en mild stimulans av den smärtande och spända muskulaturen, via elektroniskt kontrollerade kontaktplattor. Denna muskelstimulerande terapi tränger djupt ned i vävnaden, gör denna avslappnad och ökar blodcirkulationen, vilket vanligen ger en påtaglig lindring av besvären. Placera kontaktplattorna på den kroppsdel ni vill behandla. Plattorna är helt släta och bekväma att hantera. Det nätta formatet på apparaten gör att denna kan hållas i handen under behandlingen. Batteridriven: 4st LR6/AA 1,5 V alkali-batterier se1

2 IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR Strömbrytare Funktionsväljare Display (Se sid se4) Batterilock (På baksidan) Styrkeväljare Startknapp Balanseringsväljare Röd markering vid sladdens slut Sladd se2

3 Manuell funktionsväljare Indragningsfjäder för sladdarna (En på varje sida av apparaten) Drag knappen för att mata tillbaka sladdarna in i apparaten, för förvaring. Förvaringslåda (Se sid se21) Behandlingstyp väljare Programväljare Kontakter till kontaktplattor (Vit) Platta Kontakt Grepp (Röd) Grepp Självhäftande yta (På baksidan) Skyddsfilm Var vänlig kontrollera kartongens innehåll: Apparat 4st Kontaktplattor Förvaringslåda Pad storage plates x 2 Snabbinstruktion 4st LR6/AA Batterier se3

4 Identifiering av apparatens delar (forts.) Kontaktplattornas placering Visar kontaktplattornas läge för det valda programmet. Exempel: Nacke och skuldror Kroppens framsida Baksida Fäst kontaktplattorna med de vita kontakterna så som de svarta markeringarna visar. Fäst kontaktplattorna med de röda kontakterna så som de röda markeringarna visar. Strömflöde Visar typen av strömflöde. (Endast när 4 kontaktplattor används.) Exempel: Nacke och skuldror Lokal verkan Bredare verkan Manuellt behandlingsprogram Kroppens framsida Baksida Styrka * Bilden visar hur det ser ut när alla lampor lyser. Återstående behandlingstid Impulsstyrka Behandlingsområde Varningslampa för svaga batterier se4

5 ISÄTTNING AV BATTERIERNA 1 2 Vi rekommenderar att Panasonics alkali-batterier används (4 st LR6/AA) Magnesium- och nickelhydroxidbatterier kan också användas. Drag ut batteriluckan på apparatens baksida. Vänd apparaten och tryck försiktigt på - märket på batterilocket och ta bort locket genom att dra det i pilens riktning. Kontrollera batteriernas poler noga och sätt i batterierna. 3 Sätt tillbaka batteriluckan. Batteriernas hållbarhet En uppsättning av Panasonics alkali-batterier (4 st LR6/AA) räcker till ca 90 behandlingar. (Ca 3 månaders användning om apparaten används under 15 minuter varje dag, inställd på högsta styrka (20) och vid 23 C rumstemperatur.) Information om batterier Om andra batterier än alkali-batterier används, kan livslängden vara betydligt kortare. När ni byter batterier, se till att alla 4 är nya och oanvända. Lämna alltid batterier till återvinning. När ska batterierna bytas? När varningslampan för svaga batterier lyser, när apparatens skärmbild inte tänds trots att man trycker på startknappen eller om impulsstyrkan känns svagare än normalt. Byt till nya batterier. VARNING! Var vänlig följ instruktionerna på batterierna Kontrollera alltid polerna så att + och pol sätts rätt. Ta ur batterierna genast när de är slut. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. Använd endast batterierna före markerat utgångsdatum. - Om inte ovanstående instruktioner följs kan detta resultera i skador pga batteriupphettning, att batterikapseln brister, läckage eller nedfläckning av intilliggande material. se5

6 Förberedelse av sladdar och kontaktplattor 1 2 Kontrollera att strömmen av frånslagen. Lampor och skärm är släckta Kontrollera att sladdarna sitter fast ordentligt på kontaktplattorna, och att dessa sitter på plasthållaren. När kontaktplattorna används för första gången: Tag ut kontaktplattorna från plastpåsen. Tag bort skyddsfilmen från plattorna (Fig. a) (Skyddsfilmen är gjord av PET-plast och kan kastas.) Sätt fast kontaktplattorna på var sin sida av plasthållaren (Fig b). Sätt på de röda och vita kontakterna på plattorna (Fig c). Kontakterna kan sättas på vilken av plattorna som helst. 3 Dra ut sladdarna. Håll stadigt i apparaten och i plasthållaren med de två plattorna, och dra rakt ut, maximalt ca 80 cm. Sladdens längd kan således anpassas efter önskemål. Hantering av sladdarna Dra eller böj inte sladdarna kraftigt. Använd inte sladdarna som handtag för apparaten, och låt inte denna hänga i sladdarna. Låt inte sladdarna sno sig. - Detta kan medföra att apparaten inte fungerar. Dra inte ut en sladd ensam. Dra alltid ut de två sladdarna parallellt. - Detta är för att undvika trassel och svårigheter att dra ut sladdarna. Obs: Om någon av sladdarna trasslar in sig eller inte kan dras ut: se sid se24 se6

7 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide Knapp för val av manuella behandlingsprogram Knapp för val av behandlingsområde (lokalt eller bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger Tryck överst till vänster på apparaten för att starta den. Alla lampor för programval tänds. Knappen Select Program/Manual blinkar. Tryck in programväljaren. Den valda knappen tänds, medan de övriga släcks. Exempel: Nacke och Skuldror Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. Om inget val görs kommer apparaten att stängas av automatiskt inom ca 1 minut. Följ bildanvisningen på apparaten om kontaktplattornas placering, och sätt fast dessa på huden. (Se sid se14) När plattorna satts på plats, gå vidare till punkt 4 (Se sid se15). se7

8 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Kontaktplattornas användning Huden ska vara torr och ren vid behandlingen. Sätt fast kontaktplattorna en i taget utan att böja dem, på det område som skall behandlas. Vi rekommenderar att alla 4 kontaktplattorna används. (Behandling kan även göras med enbart de 2 plattorna från A-uttaget.) (Se sid se19; sid se20). Sätt fast plattorna ordentligt på huden. Om en platta råkar lossna under behandlingen kommer apparaten att stängas av automatiskt efter ca 15 minuter. Intensiteten kan ändras beroende på plattornas placering. Om impulserna känns alltför svaga flytta plattorna något. Hantering av kontaktplattorna Sätt inte plattorna så att de inte överlappar varandra. Böj inte plattorna. Försök att röra den självhäftande ytan så lite som möjligt med fingrarna. Om plattorna lossnar, eller förlorar fästförmågan tvätta dem (Se sid se22). Använd inte plattorna när de är våta. Skaka av synligt vatten och torka dem innan de används. FARA! Använd aldrig denna produkt i kombination med annan utrustning, så som: (1) Inopererad elektronisk utrustning som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt-lungmaskin. (3) Inkopplad yttre medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat. - Detta kan medföra olyckor och allvarlig kroppsskada. VARNING! Vid följande tillstånd skall läkare konsulteras innan behandlingen påbörjas, och även under behandlingen: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller direkt efter förlossning (5) Hjärtproblem (6) Feber över 38 C (Exempel: Vid svaghetskänsla, akuta inflammationstillstånd, illamående, frossa eller svängande blodtryck.) (7) Blodbrist (8) Vid hudsjukdom eller skada (9) Vid hypertoni med systoliskt tryck över 180 mmhg (10) Då vila ordinerats, eller vid nedsatt allmäntillstånd se8

9 VARNING! (11) Vid akut smärta, såsom vid fraktur, stukning, muskelskada etc (12) Vid påtaglig känselnedsättning i huden, som vid cirkulationsstörningar pga diabetes (13) Utöver ovanstående, vid fysisk sjukdomskänsla - Detta kan orsaka olyckor eller problem med hälsan. Hur de fyra kontaktplattorna placeras För automatiska behandlingsprogram A-sida Select (Program/Manual) Position Press Adjust Program Manual B-sida Kroppens framsida Kontaktplattornas läge BAKSIDA Sätt plattorna med vita kontakter på de ställen som markeras med svart färg på displayen. Sätt plattorna med röda kontakter på de ställen som markeras med röd färg på displayen. Obs: På alla illustrationer visas kontaktplattornas läge utan de påkopplade sladdarna.... Behandling av området från nacken ned till skulderbladens övre del Placering av kontaktplattorna FRONT Baksida A-sida (Back) Base of the neck B-sida Top of the shoulder blade se9

10 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Behandling av skuldrans kappmuskel (Deltoideus, Deltamuskeln) Vänster axel: Sätt inte den främre plattan på bröstkorgens framsida. Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Framsida) Sätt kontaktplattorna så att de omringar Deltamuskeln. (Baksida) B-sida... Behandling av området nedanför skulderbladet till nedre bröstryggen Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Baksida) B-sida... Behandling av området vid midjan (latissimus dorsi, erector spinae) Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sida Sätt fast kontaktplattorna ovanför resp. nedanför midjan enligt bilden. B-sida se10

11 Placering av kontaktplattorna Behandling av ett knä (Båda knälederna kan behandlas samtidigt. (se sid se23) (Framsida) FRAMSIDA BAKSIDA A-sida B-sida Sätt fast kontaktplattorna kring knäleden.... Behandling av båda vaderna, samtidigt Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sidan Sätt fast kontaktplattorna ovanför och nedanför vadens mitt. * Do not attach the pads behind the knees. Ovanför hälsenan... Behandling av området från fotvalvet till vaderna, båda sidor samtidigt Placering at kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sidan Vader Fotvalv se11

12 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) VARNING! Använd inte apparaten nära hjärtat, på huvudet, halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på områden med skadad eller sjuklig hud. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Använd inte apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor och skador, sladden kan t ex hamna runt halsen. Dessutom kan kontaktplattorna förflyttas till andra delar av kroppen (nära hjärtat, i huvudet eller ansiktet, i munnen, kring könsorgan eller på områden med skadad eller sjuklig hud) och orsaka skador. Använd inte apparaten till något annat än den behandling den är avsedd för. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten i kombination med annan medicinsk utrustning eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Doppa inte kontaktplattorna i vatten, överskölj dem inte med vatten, och bada inte under användning av apparaten. Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet, som t ex badrum. - Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Se till att kontaktplattorna inte kommer i kontakt med smycken av metall, halskedjor eller bältesspännen. - eller bältesspännen. Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan meddela sig normalt använda apparaten. Låt inte personer som inte kan hantera apparaten själva använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. se12

13 För behandling av svår muskelsmärta eller känselnedsättning Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA Bilden visar endast läget för de kontaktplattor som är anslutna till de röda kontakterna. Exempel Plattor med röd kontakt Sätt dessa över ryggraden. Plattor med vit kontakt Sätt dessa över det område som skall behandlas. Sätt plattorna över de områden som smärtar, eller över smärtsamma punkter som reagerar positivt vid tryck. Metoden betraktas som smärtlindrande. För lindring av svår smärta Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden, i samma höjd som plattan med vit kontakt som sätts på den aktuella kroppsdelen. Värk i skulderbladsområdet Plattor med röd kontakt Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden i midjehöjd, för behandling av smärta i benet. Exempel: Värk som sprider sig ned åt benet Plattor med vit kontakt se13

14 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) Skuldervärk Armbågsvärk A-sidan A-sidan Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet A-sidan A-sidan Ländryggsvärk A-sidan Värk från midjehöjd ned mot benen Värk som sprids nedåt i benen Värk i fotledsområdet A-sidan A-sidan Värk kring knäleden A-sidan se14

15 4 Tryck på nederst på apparaten. Välj impulsstyrka (vrid den vänstra knappen) Välj spridning av impulserna (vrid den högra knappen). Behandlingstips Tid: Upp till 15 minuter på varje lokal där plattorna satts. Frekvens: En gång per dag, på varje lokal. Styrka: Den styrka som känns bekväm för er. Weak Svag Mjukstartsfunktion Använd denna funktion för att börja med svaga impulser, som därefter kan höjas successivt. Detta för att undvika alltför stark och plötslig impuls i början. Reglera styrkan efter att ha provat styrka 1-2 under de första tre minuterna. Personer med känslig hud bör korta ned behandlingstiden och börja på styrka 1. En kraftigare impulsstyrka medför inte med säkerhet en effektivare behandling. Alltför hög styrka kan orsaka hudrodnad och klåda. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuters behandling. För centrering / vänster-höger balansering mellan A- och. Reglera balansen genom att vrida på den högra knappen, till vänster- mitten- eller högerläge. Liksidig behandlingsstyrka i A och B-plattorna Centrering av styrkan till A-sidans plattor Centrering av styrkan till s plattor 5 Knappens märke. Vrid åt A-sidan. Vrid åt. Skillnaderna i balanseringen kan vara svåra att känna beroende på kontaktplattornas läge, vald funktion och impulsstyrka, och även beroende på individuella skillnader i upplevelsen av stimulansen. (Denna balansering kan inte göras å endast två kontaktplattor används). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avbryta behandlingen tidigare. se15

16 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Vid byte av behandlingsområde Var noga med att impulsstyrkan först sätts på Välj ett program. Den pågående behandlingen avbryts. Den nyintryckta knappen lyser och den föregående programknappen släcks. Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. The remaining time continues to be displayed. Kontrollera de ställen där ni vill placera kontaktplattorna. Tryck på. Att ändra behandlingsområdets yta About the treatment range Impulserna går alternativt mellan de 2 plattorna. (Lokal effekt) Impulserna når hela området mellan de 4 plattorna (Bredare effekt) (Lokal effekt Bredare effekt) är ett program som alternerar mellan de två typerna. (Lokal effekt) och (Bredare effekt). Lokal effekt är den enda tillgängliga impulstypen för ben., fotsulor och nervstimulering. Tryck på. Behandlingsområdet kan göras mindre respektive större genom ändring av kontaktplattornas placering: Lokal effekt Bredare effekt Lokal effekt Bredare effekt ÄNDRING TILL MANUELLT PROGRAMVAL Tryck på. (Se sid se17; sid se18) se16

17 MANUELLA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide 2 Val av behandlingsområde (Lokalt alt. Bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger (Ökar styrkan i A- ellerb-plattorna) 1 2 Tryck på för att starta apparaten. Alla lampor blinkar, liksom knappen för manuell am Tryck på. Programlampan slocknar En pil visas på (knackning). Funktionsknappen kan tryckas in upprepade gånger för att välja mellan de olika programmen: Knackning Tryck Knådning Gnubbning Våg Knackning II se17

18 Manuella behandlingsprogram (forts.) Sätt fast de 4 kontaktplattorna. Vi rekommenderar att alla 4 plattor används. Se instruktion om plattornas placering. Påbörja behandlingen Tryck på och reglera styrkan 1-20 och balansera effekten som ni önskar. Symbolerna (Local Wide) för lokal eller bredare effekt lyser. Välj den typ ni önskar (Se sid se16). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avsluta behandlingen tidigare. se18

19 BEHANDLING MED ENDAST TVÅ KONTAKTPLATTOR Använd A-sidans kontaktplattor. (Behandling kan inte göras med enbart B- sidans plattor). Sätt plattorna så som bilderna visar. Reglering av impulsbalansen kan ej göras. Endast behandling av typ kan göras. Behandling av nacken Sätt plattorna vid nackens bas. Behandling av leder En led: Sätt de två plattorna på var sida om leden. Båda knälederna samtidigt: Sätt plattorna strax nedom knäet, på framsidan. Obs: Om plattorna placeras så att hår kommer under dessa, kan impulsstyrkan kännas starkare. Behandling av skuldrorna: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av en arm eller ett ben: Arm Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av överarmen. Ben: Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av vaden. Behandling av ländrygg och midja: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av fötter och fotsulor: En sida: Sätt en platta i fotvalvet och en på vaden. Båda sidor samtidigt: Sätt plattorna i vardera fotvalvet. Sätt en platta på hälen och en under framfoten. se19

20 Behandling med endast två kontaktplattor (fort.) Behandling av neuralgier Skuldervärk Platta med vit kontakt Platta med röd kontakt Armbågsvärk Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet Ländryggsvärk Värk från ländrygg ned mot benen Värk i knäleden Värk i fotleden Värk i knäleden se20

21 FÖRVARING Kontrollera att apparaten är frånslagen. Displayen och alla lampor är släckta Ta bort kontaktplattorna från huden. Håll i kontaktplattornas greppflik och dra bort dem långsamt från huden. Om plattorna rycks loss för snabbt kan detta orsaka irritation i huden. Sätt tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren. Var noga med att alltid sätta tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren, en på var sida. Om kontaktplattorna blir smutsiga kan de lätt falla av under behandling. Se till att sladdarna inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas tillbaka in i apparaten. Mata in sladdarna. Dra knappen för sladdinmatning i pilens riktning. Mata in sladdarna i apparaten, och se till att de inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas hela vägen tillbaka in i apparaten. Om indragaren stoppar då sladden inte matats in hela vägen, dra ut sladden en kort bit igen och gör om försöket. Inmataren har en reglerad hastighet för att undvika skador. Lägg plasthållarna för kontaktplattorna i förvaringslådan. Placera hållarna med kontaktplattorna på i botten av förvaringslådan. Lägg apparaten ovanpå kontaktplattorna i förvaringslådan. Se till att sladdarna inte viks eller kläms mellan apparaten och lådan. - Detta kan skada sladdarna. se21

22 OM KONTAKTPLATTORNA FÖRLORAR SIN SJÄLVHÄFTANDE FUNKTION Kontaktplattorna kan användas ca 400 gånger (om de tvättas av i kallt vatten). Om plattorna blir smutsiga och förlorar sin självhäftande funktion (vanligen efter behandlingar), kan de tvättas i vatten för att återfå sin självhäftningsförmåga. Plattorna kan tvättas ca 20 ggr. (Plattornas användningstid kan förkortas beroende på hur ofta de tvättas, hur de förvaras och beroende på hudtyp.) Ta bort kontakten/sladden från kontaktplattorna. Kontakterna kan rosta om de blir våta. Använd fingertopparna för att försiktigt tvätta av den självhäftande sidan på plattorna under lätt rinnande vatten i högst 10 sekunder. Skada inte ytan med naglarna eller med borste. Använd inte lösningsmedel. Vik eller vrid inte plattorna. Skaka av vattnet, lägg plattorna med den självhäftande sidan uppåt och låt dem lufttorka. Sätt sedan tillbaka dem på plasthållaren. Efter avtvättningen skall plattorna inte torkas med papper eller handduk. Detta kan göra att papper eller damm och fibrer från handduken fastnar på den självhäftande ytan. Om något fastnar på ytan av misstag, peta inte bort det utan skölj plattan under vatten enligt ovan, varvid materialet som fastnat lätt lossnar igen. Kontaktplattorna är en förbrukningsvara. Om den självhäftande ytan skadas eller förlorar sin funktion kan nya plattor köpas separat. TILLBEHÖR Kontaktplattor (förpackning om 2 st) Om alla fyra plattorna skall bytas ut, måste man således köpa två förpackningar med plattor. se22

23 HUR MAN KAN PLACERA KONTAKTPLATTORNA PÅ ANDRA SÄTT Värk i skuldrans övre del (nackvinkeln). Välj. Välj ett bredare behandlingsområde A-sidan Värk mitt i ländryggen Välj. A-sidan Livremshöjd Värk på sidorna i ländryggen Välj. A-sidan Värk i området kring båda knälederna Välj. * Välj funktionen (Lokal effekt). A-sidan Värk i båda fotsulorna Välj. A-sidan se23

24 UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Se till att apparaten är avstängd. Torka av apparaten med en fuktig ljummen trasa. Använd aldrig Tinner, Bensin eller Sprit. Doing so may result in malfunction or cracking or discoloration of parts. Montera aldrig isär apparaten, tappa den inte i golvet och utsätt den inte för våld. Förvara aldrig apparaten i höga temperaturer, i hög luftfuktighet eller i direkt solljus. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. VARNING! Förvara apparaten utom räckhåll för barn. - Annars finns risk för skador och problem. Om en sladd snor sig eller inte kommer ut normalt ur apparaten 1 2 Utan att dra i sladden: Placera båda kontaktplattorna på plasthållaren. Skjut knappen för sladdinmatning fullt ut i pilens riktning. Dra försiktigt ut båda sladdarna genom att hålla i plasthållaren och dra mjukt rakt ut. Obs: Om en ensam sladd har snott sig eller fastnat kan den vara svår att dra ut. Fatta i så fall den aktuella sladden med en handduk, och dra den försiktigt rakt ut som om den skulle tvättas. se24

25 Frågor och Svar: Här besvarar vi vanligt förekommande frågor om lågfrekvent elektrisk impulsbehandling, TENS, och det 4-poliga behandlingssystemet i den aktuella apparaten. Vad är lågfrekvent muskel och nervstimulering? Detta är en form av fysikalisk terapi som hjälper kroppen att läka ut muskulär värk och smärta baserad på muskelstelhet. En svag elektrisk ström (lågfrekvent) passerar genom behandlingsområdet. Muskulaturen masseras på detta sätt, irriterade nerver lugnas och blodcirkulationen ökar. F.1 S.1 Hur länge skall behandlingen pågå? En normal behandlingstid är ca 15 minuter. Om behandlingstiden blir längre, kan man istället orsaka skador. F.2 S.2 F.3 S.3 F.4 A4 F5 S5 Hur många ställen på kroppen kan behandlas? Det finns ingen gräns för hur många olika ställen som kan behandlas under samma dag. Behandlingstiden på högst 15 minuter skall dock respekteras för varje ställe som behandlas. När ska denna behandling användas? Ett idealiskt tillfälle är t ex efter ett bad. Kroppen är då uppvärmd och blodcirkulationen är stimulerad. Se till att kroppen är torr och välavtorkad innan behandlingen påbörjas. När är det olämpligt att använda behandlingen? Vid feber: Sjukdomen kan förvärras av behandlingen. Under pågående menstruation: Behandlingen kan eventuellt påverka menstruationscykeln och inverka negativt på hälsan. Under graviditet och direkt efter en förlossning: Hormonbalansen är inte återställd. Vid högt blodtryck: Behandlingen kan utgöra en belastning på blodkärlen. Det är särskilt viktigt att apparaten aldrig används på huvudet. Var vänlig konsultera läkare i de fall som beskrivs ovan. Vad är det för skillnad mellan de olika behandlingstyperna Knackning, Knådning, Tryck, Gnubbning, Våg och Knackning II? Beroende på syftet med behandlingen, kan frekvenser upp till 1200 Hz användas för lågfrekvent muskel- och nervstimulering, TENS. Olika frekvenser sägs ha olika egenskaper enligt följande: Låga frekvensområdet: Idealiskt för en varaktig behandling av muskelvärk. Den pulserande effekten ger muskelkontraktioner som ökar blodcirkulationen och utsöndringen av smärtlindrande substanser. Apparaten använder sig av fyra låga frekvenser: 3-8 Hz (Knackning), 40 Hz (Tryck), 50 Hz (Knådning) och 83,3 Hz (Knackning II). Höga frekvensområdet: Det är svårare att åstadkomma muskulär kontraktion i detta frekvensområde, och impulserna känns svagare jämfört med de i lågfrekvensområdet. Fördelarna är omedelbar smärtlindring och en blockering av smärtspridning. Apparaten använder sig av tre höga frekvenser: 100 Hz (Gnubbning), 120 Hz och 1200 Hz. se25

26 Frågor och svar (forts.) F.6 Vad orsakar stelhet i skuldrorna? S.6 Stelhet i skulderpartiet orsakas oftast av en nedsatt blodcirkulation i rygg och skuldermuskulaturen, beroende på en olämplig kroppsställning med statiskt muskelarbete. Tillståndet kan bli kroniskt om det inte behandlas, varför det är viktigt att behandla detta tidigt. Smärtan kan lätta genom muskelträning som löser upp muskulär spänning och ökar blodcirkulationen, vilket medför en minskning av de biprodukter som ansamlats i muskulaturen. F.7 Vad är en neuralgi? S.7 Neuralgi är ett smärttillstånd eller en känselpåverkan som kan uppstå då vissa nerver stressas beroende på en mängd olika tillstånd. Smärta och känselpåverkan p.g.a. en neuralgi som orsakats av låga temperaturer, frysning, vanliga förkylningar eller överansträngning kan lindras genom en ökning av blodcirkulationen i det aktuella området och genom en avslappning av muskulaturen i området. F.8 Varför placeras kontaktplattorna över ryggraden bara när neuralgier skall behandlas? S.8 Smärta i nervstrukturer passerar oftast ryggen där många nerver är koncentrerade, och vidare upp till hjärnan vilken ger upplevelsen av smärta. Då kontaktplattorna med de röda kontakterna placeras över ryggen, förhindras spridningen av smärtan från det aktuella området, samtidigt som plattorna med vita kontakter har en lindrande effekt på smärtan. F.9 Vad betyder 4-pols multi-puls-system? S.9 4-pole multi-pulse system 2-pad system Treatment range Treatment range Ett 4-pols multi-puls-system behandlar dels den värkande muskulaturen direkt, och dels den omgivande vävnaden som har koppling till den aktuella värken. Muskelfibrer löper i olika riktningar, och när man låter en elektrisk impuls passera längs alla olika muskelfibrer blir det lättare för hela muskeln att svälla och kontraheras, vilket ökar den terapeutiska effekten. I detta behandlingssystem är kontaktplattorna placerade så de tar hänsyn till muskelfibrernas olika riktning, varför impulserna från de 4 elektroderna kontrolleras automatiskt så att muskelfibrerna kontraheras och värken lindras. se26

27 FELSÖKNING Om apparaten inte verkar fungera normalt, var vänlig kontrollera följande punkter för att identifiera den tänkbara orsaken till problemet. Problem Tänkbar orsak och lösning Lamporna tänds ej. Inga impulser känns. Inga impulser känns. Impulserna är svaga eller kittlas. Impulserna känns olika mellan två ställen som behandlas samtidigt. Impulserna känns svag eller inte alls, trots att styrkan höjs på apparaten. En stark elektrisk stöt känns vid behandlingen. Lampan för - position blinkar trots att kontaktplattorna satts på. Den självhäftande ytan har blivit missfärgad. Symbolen blinkar under användning, och apparaten slutar att fungera. Symbolen visas och försvinner om vartannat. Är batterierna slut och behöver bytas? Är kontaktplattorna påsatta korrekt? Är batterierna insatta med rätt polaritet (+) och ( ) och är alla kontakter rena? Impulserna kan kännas olika om kontaktplattorna är smutsiga, eller om det behandlade området är svettigt. (Se sid <?>) Placera om kontaktplattorna. Fukta och värm upp det aktuella området med varm fuktig handduk innan behandlingen. Har någon av kontaktplattorna fallit av, eller har självhäftningsförmågan försvunnit? Är någon av kontaktplattorna inte ordentligt påsatt? Placera om plattorna på huden. (Tvätta plattorna i vatten om de förlorat sin självhäftningsförmåga.) (Se sid <?>) Färgen på plattorna kan ändras genom användning, men detta påverkar inte plattornas funktion. De kan användas som vanligt. Batterierna är slut. Byt ut dessa. (Se sid <?>). Eftersom olika mycket ström går åt under behandlingen, beroende på behandlingsområdets yta och den inställda styrkan på impulserna, kan symbolen synas emellanåt. Detta innebär att batterierna håller på att ta slut, och bör bytas ut snart. Symbolen visas trots att apparaten fortfarande fungerar. En sladd har fastnat. Symbolen kan visas om batterierna är svaga, men att dessa kan återhämta sig något då apparaten är avstängd. Apparaten kan då fungera på nytt under en kort stund. Detta är dock ett tecken på att batterierna är svaga och bör bytas ut. Har sladden snott sig? Om sladdens röda markering syns i dess ände, skall den inte dras ut ytterligare. Om apparaten fortfarande inte fungerar normalt, avbryt användningen och ta med den till ett auktoriserat servicecenter, eller till den affär där produkten köptes. se27

28 Felsökning (forts.) VARNING! Försök aldrig modifiera, montera isär eller reparera apparaten själv. - Detta kan medföra olyckor, problem och att apparaten slutar fungera. Om era besvär inte minskar efter en tids behandling, kontakta läkare eller sjukgymnast. SPECIFIKATIONER Strömkälla: Fyra LR6/AA batterier Dimensioner (W x H x D): 191 x 51x 138 mm Vikt: Ca 435 g (utan batterier) Explantion of rating plate symbols se28

29 TEKNISKA DATA Reglerbar: Utgående spänning Knackande impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Nack & Skulder-program 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Tryckande impuls: 32 ± 8 VMax, 5.4 ± 1.3 mamax Skulderprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knådande impuls: 33 ± 7 VMax, 4.4 ± 0.9 mamax Bröstkorgsprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Gnubbande impuls: 21 ± 5 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Ländryggsprogram 33 ± 7 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Våg-impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Ledprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knackande impuls II: 29 ± 8 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Vadprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Impulslängd: 300 µs Impulspolaritet: Automatisk variation Reglerbar stimulationsfrekvens: Fotvalvsprogram Smärtprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax 35 ± 9 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Knackande impuls: 3-8Hz Nack & Skulder-program 3-100Hz Fotvalvsprogram 3-120Hz Tryckande impuls: 40Hz Skulderprogram Hz Smärtprogram Hz Knådande impuls: 50Hz Bröstkorgsprogr am Hz Gnubbande impuls: 100Hz Ländryggsprogr am Hz Våg-impuls: 3.2-8Hz Ledprogram Hz Knackande impuls II: 83.3Hz Vadprogram 3-120Hz Dessa tekniska data avser en resistans på 500 Ohm. Behandlingsprogram: 15 minuter med varierande impulsmönster för varje program Apparaten stänger av sig automatiskt efter 15 minuter. Batterier: 4 x 1,5 alkali-batterier (LR6/AA) Batteriernas livslängd: Ca 90 behandlingar på 15 minuter Batterikontroll: Om batterierna blir för svaga, stängs apparaten av automatiskt, och batterierna måste bytas. Klassifikation: BF Transport och Förvaring: Temperaturintervall 10 C till +60 C Relativ luftfuktighet 10% to 95% Operating conditions: Temperaturintervall +10 C till +40 C Relativ luftfuktighet 20% till 85% Produkten är tillverkad i enlighet med EU:s regelverk underställt tysk lagstiftning rörande medicinska produkter och bär CE märket CE Produkten är kvalitetstestad och uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning. Denna apparat har genomgått tester hos TÜV Rheinland Product Safety GmbH och bär märkningen TÜV/GM. Teknisk säkerhetskontroll En teknisk säkerhetskontroll bör genomföras efter 2 år. Panasonics kundtjänst genomför testen mot betalning. se29

30 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att säkerställa en normal funktion hos denna apparat, var vänlig läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant före användning. Dessa säkerhetsföreskrifter är till för att informera er om hur apparaten används på ett säkert sätt, för att undvika skador på er själv och er omgivning, samt skador på egendom. Säkerhetsföreskrifterna lyder som följer: ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS! FARA! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. VARNING: Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka personskada eller skada på egendom. Säkerhetsföreskrifternas symboler En cirkel med snedstreck betyder förbjudna åtgärder. En fylld cirkel betyder att nödvändiga åtgärder och att instruktionerna absolut måste följas av säkerhetsskäl. När ni läst dessa säkerhetsföreskrifter, förvara bruksanvisningen så att den är lätt tillgänglig för användaren (användarna). se30

31 FARA! Förbjudet! Använd aldrig apparaten ihop med följande medicinska utrustning. (1) Inopererad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt- lungmaskin. (3) Yttre påkopplad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat - Detta kan orsaka olyckor och allvarlig kroppsskada. Använd aldrig apparaten ihop med högfrekvent kirurgisk utrustning, då detta kan leda till brännskador under kontaktplattorna. Använd aldrig apparaten i närheten av kortvågsutrustning eller mikrovågsutrustning eftersom detta kan resultera i variationer i impulsstyrkan. VARNING! Obligatoriskt! Patienter med följande tillstånd eller pågående behandling skall konsultera läkare före användning av apparaten: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller nyligen genomgången förlossning (5) Hjärtsjukdom (6) Feber över 38 C, eller vid svaghet, akut inflammation, illamående, sjuk- domskänsla, frossa eller svängningar i blodtrycket. (7) Blodbrist (8) Hudsjukdom, hudinfektion eller skada (9) För högt blodtryck (systoliskt tryck över 180 mmhg) (10) Onormal trötthet eller i nedsatt fysisk kondition (11) Akut svår smärta, som t ex vid fraktur, stukning eller akut muskelskada (12) Känselnedsättning i huden, orsakad av allvarligt nedsatt perifer cirkulation, som t ex vid diabetes. (13) Vid allmän sjukdomskänsla. - Olyckor eller allvarliga hälsoproblem kan uppstå om dessa föreskrifter inte följs. Var noga med att stänga av apparaten innan kontaktplattorna flyttas eller tas bort. - En stark elektrisk stöt eller brännskador kan uppstå annars. Mata inte in sladden i apparaten när kontaktplattorna sitter på huden. Mata in sladden först när båda kontaktplattorna sitter på plasthållaren. - Om så inte görs kan skador orsakas. Förbjudet! Använd aldrig apparaten nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom. - Detta kan orsak en olycka eller hälsoproblem. Använd aldrig apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor eller skador, om t ex sladden viras runt halsen. Kontaktplattorna kan dessutom hamna på andra delar av kroppen (nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom) och orsaka olyckor eller hälsoproblem. se31

32 VARNING! Förbjudet! Använd inte apparaten för annat ändamål än terapeutisk behandling. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten ihop med annan medicinsk utrustning, eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Lägg inte kontaktplattorna i vatten eller duscha dem, och använd inte apparaten när ni badar. Använd inte apparaten i utrymmen med hög luftfuktighet, som t ex i badrum. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar. Se till att kontaktplattorna inte kommer i närheten av metallföremål när ni använder apparaten, som t ex bältesspännen eller halsband. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar eller brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan uttrycka sig använda apparaten. Tillåt inte personer som inte kan hantera apparaten att använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Ta aldrig av höljet! Försök aldrig modifiera apparaten. Försök aldrig ta av höljet eller att reparera apparaten. - Detta kan resultera i en olycka eller funktionsproblem. FÖRSIKTIGHET! Obligatoriskt! Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni upplever ett obehag i kroppen under behandlingen. Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni får utslag, hudrodnad eller klåda. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Flytta aldrig över kontaktplattorna till en annan person under pågående behandling. - Detta kan ge en stark elektrisk stöt. Se till att sladden aldrig hamnar runt halsen. - Om föreskrifterna inte följs kan detta orsaka olyckor eller skador. Förbjudet! Använd inte apparaten just före eller under bilkörning. - Detta kan resultera i en olycka eller problem. Låt inte kontaktplattorna sitta kvar på huden. - Detta kan orsaka en inflammation i huden. Låt inte behandlingen vara längre än 15 minuter på varje ställe. - Detta kan orsaka hälsoproblem beroende på uttröttning av muskulaturen. se32

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT (p. 32) AFSLANKMASSAGEAPPARAAT (p. 42) MASSAGGIATORE DIMAGRANTE (p.

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Om behandling med mikroström

Om behandling med mikroström 1 Om behandling med mikroström Tack för att du har köpt Painmaster behandling med mikroström (Micro Current Therapy). Du har tagit ett steg i positiv riktning mot smärtlindring utan att använda läkemedel.

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II VITAtronic Digital TENS TENS är ett smärtlindrande system som verkar utifrån och inte består av några mediciner. TENS är utformat för behandling av såväl kronisk, akut som efterverkande smärta. Graden

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888.

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Detta är en kort presentation och en guide för att snabbt komma igång. Konsultera alltid den kompletta engelska manualen för tillverkarens råd och

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Armar och Ben Oavsett kroppsform eller storlek, en bekväm massage för axlar och överarmar, från armarna till fingertopparna.

Armar och Ben Oavsett kroppsform eller storlek, en bekväm massage för axlar och överarmar, från armarna till fingertopparna. En hög-spec massagestol som levererar en ny massage upplevelse. Utrustad med stora 9cm knåda bollar för att förverkliga en mer mild, gradvis massage över ett bredare, större område. Knåda Boll Massage

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2

HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 HANDHAVANDEINSTRUKTION VETEK VIBRA SUPER 2 Innehåll: Säkerhetsinformation 1 Översikt 2 Uppackning 3 Montering 4-5 Tryckknappshantering 6 Övningar 7-12 Kopplingsschema. El stycklista. 13 Underhåll och felmeddelanden

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14

EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14 EM 38 S Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de 0344

Läs mer

MG 140. S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning

MG 140. S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning MG 140 S S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Användarmanual. Spara manualen

Användarmanual. Spara manualen Användarmanual Spara manualen Innehåll Säkerhetsinformation och underhåll 2 Namn och funktionalitet 4 Funktion och verkan 5 Användning 6 Namn på knappar och funktionalitet 1. Nackstöd 2. Fjärrkontroll

Läs mer

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning MG 48 S S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER SE Bruksanvisning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models SVENSKA

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

MG 120. S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning

MG 120. S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning MG 120 S S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 8 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning Sittande Massage Enkla övningar för en stunds avslappning Vad händer i kroppen när vi får massage Slappnar av i musklerna Blodcirkulationen ökar Smärta och värk minskar Lymfcirkulationen ökar Ökar kroppens

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF 2017 Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Starta med 5 7 min allmän uppvärmning Specifik uppvärmning för bröst- och ländrygg samt baksida lår Sitt på

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning

E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens Massager massagedyna med lågfrekventa elektroniska pulser Bruksanvisning E4 Tens IM-HV-F28-E-03-06/200 62887-0F Innehåll Sid. Sid. Säkerhetsinformation 2 2 Översikt 3 2. Kontrollfunktioner 4 3

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Stretchövningar Längskidor

Stretchövningar Längskidor Stretchövningar Längskidor 1:7 Suboccipitala musklerna. Nackrosetten. Är en muskelgrupp som sitter mellan skallbasen och första och andra halskotan. Har stor betydelse för balansen i nacken. Stretchas

Läs mer

Stretchövningar Ishockey

Stretchövningar Ishockey Stretchövningar Ishockey 2:5 Latissimus dorsi. Kroppens till ytan största muskel. Går från mitten av bröstryggen och hela vägen ner till bäckenet varifrån den löper uppåt/utåt och smalnar kraftigt av på

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad TENS Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 DELEGERING

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

Manual FUJI Cyber Relax

Manual FUJI Cyber Relax 0 Manual FUJI Cyber Relax Helkroppsmassage Hela kroppen masseras i etapper under totalt 15 minuter. Ryggen masseras med en mekanisk 3D teknik plus luftkuddar som pressar på sidorna vilket ger en behaglig

Läs mer