IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR"

Transkript

1 Panasonics lågfrekventa muskel- och nervstimulator (TENS) fungerar som egenbehandling av olika smärttillstånd och värk i skulder och nackregionen, vid spänningshuvudvärk, muskelsträckningar, muskelstelhet och lindriga muskelskador. Panasonics TENS-apparater baseras på en mild stimulans av den smärtande och spända muskulaturen, via elektroniskt kontrollerade kontaktplattor. Denna muskelstimulerande terapi tränger djupt ned i vävnaden, gör denna avslappnad och ökar blodcirkulationen, vilket vanligen ger en påtaglig lindring av besvären. Placera kontaktplattorna på den kroppsdel ni vill behandla. Plattorna är helt släta och bekväma att hantera. Det nätta formatet på apparaten gör att denna kan hållas i handen under behandlingen. Batteridriven: 4st LR6/AA 1,5 V alkali-batterier se1

2 IDENTIFIERING AV APPARATENS DELAR Strömbrytare Funktionsväljare Display (Se sid se4) Batterilock (På baksidan) Styrkeväljare Startknapp Balanseringsväljare Röd markering vid sladdens slut Sladd se2

3 Manuell funktionsväljare Indragningsfjäder för sladdarna (En på varje sida av apparaten) Drag knappen för att mata tillbaka sladdarna in i apparaten, för förvaring. Förvaringslåda (Se sid se21) Behandlingstyp väljare Programväljare Kontakter till kontaktplattor (Vit) Platta Kontakt Grepp (Röd) Grepp Självhäftande yta (På baksidan) Skyddsfilm Var vänlig kontrollera kartongens innehåll: Apparat 4st Kontaktplattor Förvaringslåda Pad storage plates x 2 Snabbinstruktion 4st LR6/AA Batterier se3

4 Identifiering av apparatens delar (forts.) Kontaktplattornas placering Visar kontaktplattornas läge för det valda programmet. Exempel: Nacke och skuldror Kroppens framsida Baksida Fäst kontaktplattorna med de vita kontakterna så som de svarta markeringarna visar. Fäst kontaktplattorna med de röda kontakterna så som de röda markeringarna visar. Strömflöde Visar typen av strömflöde. (Endast när 4 kontaktplattor används.) Exempel: Nacke och skuldror Lokal verkan Bredare verkan Manuellt behandlingsprogram Kroppens framsida Baksida Styrka * Bilden visar hur det ser ut när alla lampor lyser. Återstående behandlingstid Impulsstyrka Behandlingsområde Varningslampa för svaga batterier se4

5 ISÄTTNING AV BATTERIERNA 1 2 Vi rekommenderar att Panasonics alkali-batterier används (4 st LR6/AA) Magnesium- och nickelhydroxidbatterier kan också användas. Drag ut batteriluckan på apparatens baksida. Vänd apparaten och tryck försiktigt på - märket på batterilocket och ta bort locket genom att dra det i pilens riktning. Kontrollera batteriernas poler noga och sätt i batterierna. 3 Sätt tillbaka batteriluckan. Batteriernas hållbarhet En uppsättning av Panasonics alkali-batterier (4 st LR6/AA) räcker till ca 90 behandlingar. (Ca 3 månaders användning om apparaten används under 15 minuter varje dag, inställd på högsta styrka (20) och vid 23 C rumstemperatur.) Information om batterier Om andra batterier än alkali-batterier används, kan livslängden vara betydligt kortare. När ni byter batterier, se till att alla 4 är nya och oanvända. Lämna alltid batterier till återvinning. När ska batterierna bytas? När varningslampan för svaga batterier lyser, när apparatens skärmbild inte tänds trots att man trycker på startknappen eller om impulsstyrkan känns svagare än normalt. Byt till nya batterier. VARNING! Var vänlig följ instruktionerna på batterierna Kontrollera alltid polerna så att + och pol sätts rätt. Ta ur batterierna genast när de är slut. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. Använd endast batterierna före markerat utgångsdatum. - Om inte ovanstående instruktioner följs kan detta resultera i skador pga batteriupphettning, att batterikapseln brister, läckage eller nedfläckning av intilliggande material. se5

6 Förberedelse av sladdar och kontaktplattor 1 2 Kontrollera att strömmen av frånslagen. Lampor och skärm är släckta Kontrollera att sladdarna sitter fast ordentligt på kontaktplattorna, och att dessa sitter på plasthållaren. När kontaktplattorna används för första gången: Tag ut kontaktplattorna från plastpåsen. Tag bort skyddsfilmen från plattorna (Fig. a) (Skyddsfilmen är gjord av PET-plast och kan kastas.) Sätt fast kontaktplattorna på var sin sida av plasthållaren (Fig b). Sätt på de röda och vita kontakterna på plattorna (Fig c). Kontakterna kan sättas på vilken av plattorna som helst. 3 Dra ut sladdarna. Håll stadigt i apparaten och i plasthållaren med de två plattorna, och dra rakt ut, maximalt ca 80 cm. Sladdens längd kan således anpassas efter önskemål. Hantering av sladdarna Dra eller böj inte sladdarna kraftigt. Använd inte sladdarna som handtag för apparaten, och låt inte denna hänga i sladdarna. Låt inte sladdarna sno sig. - Detta kan medföra att apparaten inte fungerar. Dra inte ut en sladd ensam. Dra alltid ut de två sladdarna parallellt. - Detta är för att undvika trassel och svårigheter att dra ut sladdarna. Obs: Om någon av sladdarna trasslar in sig eller inte kan dras ut: se sid se24 se6

7 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide Knapp för val av manuella behandlingsprogram Knapp för val av behandlingsområde (lokalt eller bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger Tryck överst till vänster på apparaten för att starta den. Alla lampor för programval tänds. Knappen Select Program/Manual blinkar. Tryck in programväljaren. Den valda knappen tänds, medan de övriga släcks. Exempel: Nacke och Skuldror Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. Om inget val görs kommer apparaten att stängas av automatiskt inom ca 1 minut. Följ bildanvisningen på apparaten om kontaktplattornas placering, och sätt fast dessa på huden. (Se sid se14) När plattorna satts på plats, gå vidare till punkt 4 (Se sid se15). se7

8 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Kontaktplattornas användning Huden ska vara torr och ren vid behandlingen. Sätt fast kontaktplattorna en i taget utan att böja dem, på det område som skall behandlas. Vi rekommenderar att alla 4 kontaktplattorna används. (Behandling kan även göras med enbart de 2 plattorna från A-uttaget.) (Se sid se19; sid se20). Sätt fast plattorna ordentligt på huden. Om en platta råkar lossna under behandlingen kommer apparaten att stängas av automatiskt efter ca 15 minuter. Intensiteten kan ändras beroende på plattornas placering. Om impulserna känns alltför svaga flytta plattorna något. Hantering av kontaktplattorna Sätt inte plattorna så att de inte överlappar varandra. Böj inte plattorna. Försök att röra den självhäftande ytan så lite som möjligt med fingrarna. Om plattorna lossnar, eller förlorar fästförmågan tvätta dem (Se sid se22). Använd inte plattorna när de är våta. Skaka av synligt vatten och torka dem innan de används. FARA! Använd aldrig denna produkt i kombination med annan utrustning, så som: (1) Inopererad elektronisk utrustning som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt-lungmaskin. (3) Inkopplad yttre medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat. - Detta kan medföra olyckor och allvarlig kroppsskada. VARNING! Vid följande tillstånd skall läkare konsulteras innan behandlingen påbörjas, och även under behandlingen: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller direkt efter förlossning (5) Hjärtproblem (6) Feber över 38 C (Exempel: Vid svaghetskänsla, akuta inflammationstillstånd, illamående, frossa eller svängande blodtryck.) (7) Blodbrist (8) Vid hudsjukdom eller skada (9) Vid hypertoni med systoliskt tryck över 180 mmhg (10) Då vila ordinerats, eller vid nedsatt allmäntillstånd se8

9 VARNING! (11) Vid akut smärta, såsom vid fraktur, stukning, muskelskada etc (12) Vid påtaglig känselnedsättning i huden, som vid cirkulationsstörningar pga diabetes (13) Utöver ovanstående, vid fysisk sjukdomskänsla - Detta kan orsaka olyckor eller problem med hälsan. Hur de fyra kontaktplattorna placeras För automatiska behandlingsprogram A-sida Select (Program/Manual) Position Press Adjust Program Manual B-sida Kroppens framsida Kontaktplattornas läge BAKSIDA Sätt plattorna med vita kontakter på de ställen som markeras med svart färg på displayen. Sätt plattorna med röda kontakter på de ställen som markeras med röd färg på displayen. Obs: På alla illustrationer visas kontaktplattornas läge utan de påkopplade sladdarna.... Behandling av området från nacken ned till skulderbladens övre del Placering av kontaktplattorna FRONT Baksida A-sida (Back) Base of the neck B-sida Top of the shoulder blade se9

10 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Behandling av skuldrans kappmuskel (Deltoideus, Deltamuskeln) Vänster axel: Sätt inte den främre plattan på bröstkorgens framsida. Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Framsida) Sätt kontaktplattorna så att de omringar Deltamuskeln. (Baksida) B-sida... Behandling av området nedanför skulderbladet till nedre bröstryggen Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sida (Baksida) B-sida... Behandling av området vid midjan (latissimus dorsi, erector spinae) Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sida Sätt fast kontaktplattorna ovanför resp. nedanför midjan enligt bilden. B-sida se10

11 Placering av kontaktplattorna Behandling av ett knä (Båda knälederna kan behandlas samtidigt. (se sid se23) (Framsida) FRAMSIDA BAKSIDA A-sida B-sida Sätt fast kontaktplattorna kring knäleden.... Behandling av båda vaderna, samtidigt Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA (Baksida) A-sidan Sätt fast kontaktplattorna ovanför och nedanför vadens mitt. * Do not attach the pads behind the knees. Ovanför hälsenan... Behandling av området från fotvalvet till vaderna, båda sidor samtidigt Placering at kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA A-sidan Vader Fotvalv se11

12 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) VARNING! Använd inte apparaten nära hjärtat, på huvudet, halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på områden med skadad eller sjuklig hud. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Använd inte apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor och skador, sladden kan t ex hamna runt halsen. Dessutom kan kontaktplattorna förflyttas till andra delar av kroppen (nära hjärtat, i huvudet eller ansiktet, i munnen, kring könsorgan eller på områden med skadad eller sjuklig hud) och orsaka skador. Använd inte apparaten till något annat än den behandling den är avsedd för. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten i kombination med annan medicinsk utrustning eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och problem. Doppa inte kontaktplattorna i vatten, överskölj dem inte med vatten, och bada inte under användning av apparaten. Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet, som t ex badrum. - Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Se till att kontaktplattorna inte kommer i kontakt med smycken av metall, halskedjor eller bältesspännen. - eller bältesspännen. Detta kan orsaka starka elektriska stötar och brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan meddela sig normalt använda apparaten. Låt inte personer som inte kan hantera apparaten själva använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. se12

13 För behandling av svår muskelsmärta eller känselnedsättning Placering av kontaktplattorna FRAMSIDA BAKSIDA Bilden visar endast läget för de kontaktplattor som är anslutna till de röda kontakterna. Exempel Plattor med röd kontakt Sätt dessa över ryggraden. Plattor med vit kontakt Sätt dessa över det område som skall behandlas. Sätt plattorna över de områden som smärtar, eller över smärtsamma punkter som reagerar positivt vid tryck. Metoden betraktas som smärtlindrande. För lindring av svår smärta Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden, i samma höjd som plattan med vit kontakt som sätts på den aktuella kroppsdelen. Värk i skulderbladsområdet Plattor med röd kontakt Sätt fast kontaktplattan med den röda kontakten på ryggraden i midjehöjd, för behandling av smärta i benet. Exempel: Värk som sprider sig ned åt benet Plattor med vit kontakt se13

14 AUTOMATISKA BEHANDLINGSPROGRAM (forts.) Skuldervärk Armbågsvärk A-sidan A-sidan Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet A-sidan A-sidan Ländryggsvärk A-sidan Värk från midjehöjd ned mot benen Värk som sprids nedåt i benen Värk i fotledsområdet A-sidan A-sidan Värk kring knäleden A-sidan se14

15 4 Tryck på nederst på apparaten. Välj impulsstyrka (vrid den vänstra knappen) Välj spridning av impulserna (vrid den högra knappen). Behandlingstips Tid: Upp till 15 minuter på varje lokal där plattorna satts. Frekvens: En gång per dag, på varje lokal. Styrka: Den styrka som känns bekväm för er. Weak Svag Mjukstartsfunktion Använd denna funktion för att börja med svaga impulser, som därefter kan höjas successivt. Detta för att undvika alltför stark och plötslig impuls i början. Reglera styrkan efter att ha provat styrka 1-2 under de första tre minuterna. Personer med känslig hud bör korta ned behandlingstiden och börja på styrka 1. En kraftigare impulsstyrka medför inte med säkerhet en effektivare behandling. Alltför hög styrka kan orsaka hudrodnad och klåda. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuters behandling. För centrering / vänster-höger balansering mellan A- och. Reglera balansen genom att vrida på den högra knappen, till vänster- mitten- eller högerläge. Liksidig behandlingsstyrka i A och B-plattorna Centrering av styrkan till A-sidans plattor Centrering av styrkan till s plattor 5 Knappens märke. Vrid åt A-sidan. Vrid åt. Skillnaderna i balanseringen kan vara svåra att känna beroende på kontaktplattornas läge, vald funktion och impulsstyrka, och även beroende på individuella skillnader i upplevelsen av stimulansen. (Denna balansering kan inte göras å endast två kontaktplattor används). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avbryta behandlingen tidigare. se15

16 Automatiska behandlingsprogram (forts.) Vid byte av behandlingsområde Var noga med att impulsstyrkan först sätts på Välj ett program. Den pågående behandlingen avbryts. Den nyintryckta knappen lyser och den föregående programknappen släcks. Lampan för kontrollplattornas placering blinkar. The remaining time continues to be displayed. Kontrollera de ställen där ni vill placera kontaktplattorna. Tryck på. Att ändra behandlingsområdets yta About the treatment range Impulserna går alternativt mellan de 2 plattorna. (Lokal effekt) Impulserna når hela området mellan de 4 plattorna (Bredare effekt) (Lokal effekt Bredare effekt) är ett program som alternerar mellan de två typerna. (Lokal effekt) och (Bredare effekt). Lokal effekt är den enda tillgängliga impulstypen för ben., fotsulor och nervstimulering. Tryck på. Behandlingsområdet kan göras mindre respektive större genom ändring av kontaktplattornas placering: Lokal effekt Bredare effekt Lokal effekt Bredare effekt ÄNDRING TILL MANUELLT PROGRAMVAL Tryck på. (Se sid se17; sid se18) se16

17 MANUELLA BEHANDLINGSPROGRAM Självinstruerande funktionsguide 2 Val av behandlingsområde (Lokalt alt. Bredare) Reglering av styrka Balansering av effekten åt vänster eller höger (Ökar styrkan i A- ellerb-plattorna) 1 2 Tryck på för att starta apparaten. Alla lampor blinkar, liksom knappen för manuell am Tryck på. Programlampan slocknar En pil visas på (knackning). Funktionsknappen kan tryckas in upprepade gånger för att välja mellan de olika programmen: Knackning Tryck Knådning Gnubbning Våg Knackning II se17

18 Manuella behandlingsprogram (forts.) Sätt fast de 4 kontaktplattorna. Vi rekommenderar att alla 4 plattor används. Se instruktion om plattornas placering. Påbörja behandlingen Tryck på och reglera styrkan 1-20 och balansera effekten som ni önskar. Symbolerna (Local Wide) för lokal eller bredare effekt lyser. Välj den typ ni önskar (Se sid se16). Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Apparaten stängs av automatiskt efter ca 15 minuter och behandlingen avslutas. Tryck på om ni vill avsluta behandlingen tidigare. se18

19 BEHANDLING MED ENDAST TVÅ KONTAKTPLATTOR Använd A-sidans kontaktplattor. (Behandling kan inte göras med enbart B- sidans plattor). Sätt plattorna så som bilderna visar. Reglering av impulsbalansen kan ej göras. Endast behandling av typ kan göras. Behandling av nacken Sätt plattorna vid nackens bas. Behandling av leder En led: Sätt de två plattorna på var sida om leden. Båda knälederna samtidigt: Sätt plattorna strax nedom knäet, på framsidan. Obs: Om plattorna placeras så att hår kommer under dessa, kan impulsstyrkan kännas starkare. Behandling av skuldrorna: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av en arm eller ett ben: Arm Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av överarmen. Ben: Sätt plattorna på övre respektive nedre delen av vaden. Behandling av ländrygg och midja: Sätt plattorna symmetriskt på vänster och höger skuldra, på var sida om ryggraden. Behandling av fötter och fotsulor: En sida: Sätt en platta i fotvalvet och en på vaden. Båda sidor samtidigt: Sätt plattorna i vardera fotvalvet. Sätt en platta på hälen och en under framfoten. se19

20 Behandling med endast två kontaktplattor (fort.) Behandling av neuralgier Skuldervärk Platta med vit kontakt Platta med röd kontakt Armbågsvärk Handledsvärk Värk i skulderbladsområdet Ländryggsvärk Värk från ländrygg ned mot benen Värk i knäleden Värk i fotleden Värk i knäleden se20

21 FÖRVARING Kontrollera att apparaten är frånslagen. Displayen och alla lampor är släckta Ta bort kontaktplattorna från huden. Håll i kontaktplattornas greppflik och dra bort dem långsamt från huden. Om plattorna rycks loss för snabbt kan detta orsaka irritation i huden. Sätt tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren. Var noga med att alltid sätta tillbaka kontaktplattorna på plasthållaren, en på var sida. Om kontaktplattorna blir smutsiga kan de lätt falla av under behandling. Se till att sladdarna inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas tillbaka in i apparaten. Mata in sladdarna. Dra knappen för sladdinmatning i pilens riktning. Mata in sladdarna i apparaten, och se till att de inte är snodda. Om de är snodda kan de inte matas hela vägen tillbaka in i apparaten. Om indragaren stoppar då sladden inte matats in hela vägen, dra ut sladden en kort bit igen och gör om försöket. Inmataren har en reglerad hastighet för att undvika skador. Lägg plasthållarna för kontaktplattorna i förvaringslådan. Placera hållarna med kontaktplattorna på i botten av förvaringslådan. Lägg apparaten ovanpå kontaktplattorna i förvaringslådan. Se till att sladdarna inte viks eller kläms mellan apparaten och lådan. - Detta kan skada sladdarna. se21

22 OM KONTAKTPLATTORNA FÖRLORAR SIN SJÄLVHÄFTANDE FUNKTION Kontaktplattorna kan användas ca 400 gånger (om de tvättas av i kallt vatten). Om plattorna blir smutsiga och förlorar sin självhäftande funktion (vanligen efter behandlingar), kan de tvättas i vatten för att återfå sin självhäftningsförmåga. Plattorna kan tvättas ca 20 ggr. (Plattornas användningstid kan förkortas beroende på hur ofta de tvättas, hur de förvaras och beroende på hudtyp.) Ta bort kontakten/sladden från kontaktplattorna. Kontakterna kan rosta om de blir våta. Använd fingertopparna för att försiktigt tvätta av den självhäftande sidan på plattorna under lätt rinnande vatten i högst 10 sekunder. Skada inte ytan med naglarna eller med borste. Använd inte lösningsmedel. Vik eller vrid inte plattorna. Skaka av vattnet, lägg plattorna med den självhäftande sidan uppåt och låt dem lufttorka. Sätt sedan tillbaka dem på plasthållaren. Efter avtvättningen skall plattorna inte torkas med papper eller handduk. Detta kan göra att papper eller damm och fibrer från handduken fastnar på den självhäftande ytan. Om något fastnar på ytan av misstag, peta inte bort det utan skölj plattan under vatten enligt ovan, varvid materialet som fastnat lätt lossnar igen. Kontaktplattorna är en förbrukningsvara. Om den självhäftande ytan skadas eller förlorar sin funktion kan nya plattor köpas separat. TILLBEHÖR Kontaktplattor (förpackning om 2 st) Om alla fyra plattorna skall bytas ut, måste man således köpa två förpackningar med plattor. se22

23 HUR MAN KAN PLACERA KONTAKTPLATTORNA PÅ ANDRA SÄTT Värk i skuldrans övre del (nackvinkeln). Välj. Välj ett bredare behandlingsområde A-sidan Värk mitt i ländryggen Välj. A-sidan Livremshöjd Värk på sidorna i ländryggen Välj. A-sidan Värk i området kring båda knälederna Välj. * Välj funktionen (Lokal effekt). A-sidan Värk i båda fotsulorna Välj. A-sidan se23

24 UNDERHÅLL OCH FÖRVARING Se till att apparaten är avstängd. Torka av apparaten med en fuktig ljummen trasa. Använd aldrig Tinner, Bensin eller Sprit. Doing so may result in malfunction or cracking or discoloration of parts. Montera aldrig isär apparaten, tappa den inte i golvet och utsätt den inte för våld. Förvara aldrig apparaten i höga temperaturer, i hög luftfuktighet eller i direkt solljus. Ta ur batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid. VARNING! Förvara apparaten utom räckhåll för barn. - Annars finns risk för skador och problem. Om en sladd snor sig eller inte kommer ut normalt ur apparaten 1 2 Utan att dra i sladden: Placera båda kontaktplattorna på plasthållaren. Skjut knappen för sladdinmatning fullt ut i pilens riktning. Dra försiktigt ut båda sladdarna genom att hålla i plasthållaren och dra mjukt rakt ut. Obs: Om en ensam sladd har snott sig eller fastnat kan den vara svår att dra ut. Fatta i så fall den aktuella sladden med en handduk, och dra den försiktigt rakt ut som om den skulle tvättas. se24

25 Frågor och Svar: Här besvarar vi vanligt förekommande frågor om lågfrekvent elektrisk impulsbehandling, TENS, och det 4-poliga behandlingssystemet i den aktuella apparaten. Vad är lågfrekvent muskel och nervstimulering? Detta är en form av fysikalisk terapi som hjälper kroppen att läka ut muskulär värk och smärta baserad på muskelstelhet. En svag elektrisk ström (lågfrekvent) passerar genom behandlingsområdet. Muskulaturen masseras på detta sätt, irriterade nerver lugnas och blodcirkulationen ökar. F.1 S.1 Hur länge skall behandlingen pågå? En normal behandlingstid är ca 15 minuter. Om behandlingstiden blir längre, kan man istället orsaka skador. F.2 S.2 F.3 S.3 F.4 A4 F5 S5 Hur många ställen på kroppen kan behandlas? Det finns ingen gräns för hur många olika ställen som kan behandlas under samma dag. Behandlingstiden på högst 15 minuter skall dock respekteras för varje ställe som behandlas. När ska denna behandling användas? Ett idealiskt tillfälle är t ex efter ett bad. Kroppen är då uppvärmd och blodcirkulationen är stimulerad. Se till att kroppen är torr och välavtorkad innan behandlingen påbörjas. När är det olämpligt att använda behandlingen? Vid feber: Sjukdomen kan förvärras av behandlingen. Under pågående menstruation: Behandlingen kan eventuellt påverka menstruationscykeln och inverka negativt på hälsan. Under graviditet och direkt efter en förlossning: Hormonbalansen är inte återställd. Vid högt blodtryck: Behandlingen kan utgöra en belastning på blodkärlen. Det är särskilt viktigt att apparaten aldrig används på huvudet. Var vänlig konsultera läkare i de fall som beskrivs ovan. Vad är det för skillnad mellan de olika behandlingstyperna Knackning, Knådning, Tryck, Gnubbning, Våg och Knackning II? Beroende på syftet med behandlingen, kan frekvenser upp till 1200 Hz användas för lågfrekvent muskel- och nervstimulering, TENS. Olika frekvenser sägs ha olika egenskaper enligt följande: Låga frekvensområdet: Idealiskt för en varaktig behandling av muskelvärk. Den pulserande effekten ger muskelkontraktioner som ökar blodcirkulationen och utsöndringen av smärtlindrande substanser. Apparaten använder sig av fyra låga frekvenser: 3-8 Hz (Knackning), 40 Hz (Tryck), 50 Hz (Knådning) och 83,3 Hz (Knackning II). Höga frekvensområdet: Det är svårare att åstadkomma muskulär kontraktion i detta frekvensområde, och impulserna känns svagare jämfört med de i lågfrekvensområdet. Fördelarna är omedelbar smärtlindring och en blockering av smärtspridning. Apparaten använder sig av tre höga frekvenser: 100 Hz (Gnubbning), 120 Hz och 1200 Hz. se25

26 Frågor och svar (forts.) F.6 Vad orsakar stelhet i skuldrorna? S.6 Stelhet i skulderpartiet orsakas oftast av en nedsatt blodcirkulation i rygg och skuldermuskulaturen, beroende på en olämplig kroppsställning med statiskt muskelarbete. Tillståndet kan bli kroniskt om det inte behandlas, varför det är viktigt att behandla detta tidigt. Smärtan kan lätta genom muskelträning som löser upp muskulär spänning och ökar blodcirkulationen, vilket medför en minskning av de biprodukter som ansamlats i muskulaturen. F.7 Vad är en neuralgi? S.7 Neuralgi är ett smärttillstånd eller en känselpåverkan som kan uppstå då vissa nerver stressas beroende på en mängd olika tillstånd. Smärta och känselpåverkan p.g.a. en neuralgi som orsakats av låga temperaturer, frysning, vanliga förkylningar eller överansträngning kan lindras genom en ökning av blodcirkulationen i det aktuella området och genom en avslappning av muskulaturen i området. F.8 Varför placeras kontaktplattorna över ryggraden bara när neuralgier skall behandlas? S.8 Smärta i nervstrukturer passerar oftast ryggen där många nerver är koncentrerade, och vidare upp till hjärnan vilken ger upplevelsen av smärta. Då kontaktplattorna med de röda kontakterna placeras över ryggen, förhindras spridningen av smärtan från det aktuella området, samtidigt som plattorna med vita kontakter har en lindrande effekt på smärtan. F.9 Vad betyder 4-pols multi-puls-system? S.9 4-pole multi-pulse system 2-pad system Treatment range Treatment range Ett 4-pols multi-puls-system behandlar dels den värkande muskulaturen direkt, och dels den omgivande vävnaden som har koppling till den aktuella värken. Muskelfibrer löper i olika riktningar, och när man låter en elektrisk impuls passera längs alla olika muskelfibrer blir det lättare för hela muskeln att svälla och kontraheras, vilket ökar den terapeutiska effekten. I detta behandlingssystem är kontaktplattorna placerade så de tar hänsyn till muskelfibrernas olika riktning, varför impulserna från de 4 elektroderna kontrolleras automatiskt så att muskelfibrerna kontraheras och värken lindras. se26

27 FELSÖKNING Om apparaten inte verkar fungera normalt, var vänlig kontrollera följande punkter för att identifiera den tänkbara orsaken till problemet. Problem Tänkbar orsak och lösning Lamporna tänds ej. Inga impulser känns. Inga impulser känns. Impulserna är svaga eller kittlas. Impulserna känns olika mellan två ställen som behandlas samtidigt. Impulserna känns svag eller inte alls, trots att styrkan höjs på apparaten. En stark elektrisk stöt känns vid behandlingen. Lampan för - position blinkar trots att kontaktplattorna satts på. Den självhäftande ytan har blivit missfärgad. Symbolen blinkar under användning, och apparaten slutar att fungera. Symbolen visas och försvinner om vartannat. Är batterierna slut och behöver bytas? Är kontaktplattorna påsatta korrekt? Är batterierna insatta med rätt polaritet (+) och ( ) och är alla kontakter rena? Impulserna kan kännas olika om kontaktplattorna är smutsiga, eller om det behandlade området är svettigt. (Se sid <?>) Placera om kontaktplattorna. Fukta och värm upp det aktuella området med varm fuktig handduk innan behandlingen. Har någon av kontaktplattorna fallit av, eller har självhäftningsförmågan försvunnit? Är någon av kontaktplattorna inte ordentligt påsatt? Placera om plattorna på huden. (Tvätta plattorna i vatten om de förlorat sin självhäftningsförmåga.) (Se sid <?>) Färgen på plattorna kan ändras genom användning, men detta påverkar inte plattornas funktion. De kan användas som vanligt. Batterierna är slut. Byt ut dessa. (Se sid <?>). Eftersom olika mycket ström går åt under behandlingen, beroende på behandlingsområdets yta och den inställda styrkan på impulserna, kan symbolen synas emellanåt. Detta innebär att batterierna håller på att ta slut, och bör bytas ut snart. Symbolen visas trots att apparaten fortfarande fungerar. En sladd har fastnat. Symbolen kan visas om batterierna är svaga, men att dessa kan återhämta sig något då apparaten är avstängd. Apparaten kan då fungera på nytt under en kort stund. Detta är dock ett tecken på att batterierna är svaga och bör bytas ut. Har sladden snott sig? Om sladdens röda markering syns i dess ände, skall den inte dras ut ytterligare. Om apparaten fortfarande inte fungerar normalt, avbryt användningen och ta med den till ett auktoriserat servicecenter, eller till den affär där produkten köptes. se27

28 Felsökning (forts.) VARNING! Försök aldrig modifiera, montera isär eller reparera apparaten själv. - Detta kan medföra olyckor, problem och att apparaten slutar fungera. Om era besvär inte minskar efter en tids behandling, kontakta läkare eller sjukgymnast. SPECIFIKATIONER Strömkälla: Fyra LR6/AA batterier Dimensioner (W x H x D): 191 x 51x 138 mm Vikt: Ca 435 g (utan batterier) Explantion of rating plate symbols se28

29 TEKNISKA DATA Reglerbar: Utgående spänning Knackande impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Nack & Skulder-program 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Tryckande impuls: 32 ± 8 VMax, 5.4 ± 1.3 mamax Skulderprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knådande impuls: 33 ± 7 VMax, 4.4 ± 0.9 mamax Bröstkorgsprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Gnubbande impuls: 21 ± 5 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Ländryggsprogram 33 ± 7 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Våg-impuls: 35 ± 9 VMax, 3.4 ± 0.8 mamax Ledprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Knackande impuls II: 29 ± 8 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Vadprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax Impulslängd: 300 µs Impulspolaritet: Automatisk variation Reglerbar stimulationsfrekvens: Fotvalvsprogram Smärtprogram 35 ± 9 VMax, 6.8 ± 1.8 mamax 35 ± 9 VMax, 3.7 ± 0.9 mamax Knackande impuls: 3-8Hz Nack & Skulder-program 3-100Hz Fotvalvsprogram 3-120Hz Tryckande impuls: 40Hz Skulderprogram Hz Smärtprogram Hz Knådande impuls: 50Hz Bröstkorgsprogr am Hz Gnubbande impuls: 100Hz Ländryggsprogr am Hz Våg-impuls: 3.2-8Hz Ledprogram Hz Knackande impuls II: 83.3Hz Vadprogram 3-120Hz Dessa tekniska data avser en resistans på 500 Ohm. Behandlingsprogram: 15 minuter med varierande impulsmönster för varje program Apparaten stänger av sig automatiskt efter 15 minuter. Batterier: 4 x 1,5 alkali-batterier (LR6/AA) Batteriernas livslängd: Ca 90 behandlingar på 15 minuter Batterikontroll: Om batterierna blir för svaga, stängs apparaten av automatiskt, och batterierna måste bytas. Klassifikation: BF Transport och Förvaring: Temperaturintervall 10 C till +60 C Relativ luftfuktighet 10% to 95% Operating conditions: Temperaturintervall +10 C till +40 C Relativ luftfuktighet 20% till 85% Produkten är tillverkad i enlighet med EU:s regelverk underställt tysk lagstiftning rörande medicinska produkter och bär CE märket CE Produkten är kvalitetstestad och uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning. Denna apparat har genomgått tester hos TÜV Rheinland Product Safety GmbH och bär märkningen TÜV/GM. Teknisk säkerhetskontroll En teknisk säkerhetskontroll bör genomföras efter 2 år. Panasonics kundtjänst genomför testen mot betalning. se29

30 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att säkerställa en normal funktion hos denna apparat, var vänlig läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant före användning. Dessa säkerhetsföreskrifter är till för att informera er om hur apparaten används på ett säkert sätt, för att undvika skador på er själv och er omgivning, samt skador på egendom. Säkerhetsföreskrifterna lyder som följer: ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS! FARA! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. VARNING: Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada. FÖRSIKTIGHET! Dessa föreskrifter indikerar särskilt riskfyllda moment och situationer som, om föreskrifterna inte följs, kan orsaka personskada eller skada på egendom. Säkerhetsföreskrifternas symboler En cirkel med snedstreck betyder förbjudna åtgärder. En fylld cirkel betyder att nödvändiga åtgärder och att instruktionerna absolut måste följas av säkerhetsskäl. När ni läst dessa säkerhetsföreskrifter, förvara bruksanvisningen så att den är lätt tillgänglig för användaren (användarna). se30

31 FARA! Förbjudet! Använd aldrig apparaten ihop med följande medicinska utrustning. (1) Inopererad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex pacemaker. (2) Livsuppehållande medicinsk utrustning, som t ex hjärt- lungmaskin. (3) Yttre påkopplad elektronisk medicinsk utrustning, som t ex EKG-apparat - Detta kan orsaka olyckor och allvarlig kroppsskada. Använd aldrig apparaten ihop med högfrekvent kirurgisk utrustning, då detta kan leda till brännskador under kontaktplattorna. Använd aldrig apparaten i närheten av kortvågsutrustning eller mikrovågsutrustning eftersom detta kan resultera i variationer i impulsstyrkan. VARNING! Obligatoriskt! Patienter med följande tillstånd eller pågående behandling skall konsultera läkare före användning av apparaten: (1) Akut sjukdom (2) Malign tumörsjukdom (3) Infektionssjukdom (4) Graviditet, menstruation eller nyligen genomgången förlossning (5) Hjärtsjukdom (6) Feber över 38 C, eller vid svaghet, akut inflammation, illamående, sjuk- domskänsla, frossa eller svängningar i blodtrycket. (7) Blodbrist (8) Hudsjukdom, hudinfektion eller skada (9) För högt blodtryck (systoliskt tryck över 180 mmhg) (10) Onormal trötthet eller i nedsatt fysisk kondition (11) Akut svår smärta, som t ex vid fraktur, stukning eller akut muskelskada (12) Känselnedsättning i huden, orsakad av allvarligt nedsatt perifer cirkulation, som t ex vid diabetes. (13) Vid allmän sjukdomskänsla. - Olyckor eller allvarliga hälsoproblem kan uppstå om dessa föreskrifter inte följs. Var noga med att stänga av apparaten innan kontaktplattorna flyttas eller tas bort. - En stark elektrisk stöt eller brännskador kan uppstå annars. Mata inte in sladden i apparaten när kontaktplattorna sitter på huden. Mata in sladden först när båda kontaktplattorna sitter på plasthållaren. - Om så inte görs kan skador orsakas. Förbjudet! Använd aldrig apparaten nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom. - Detta kan orsak en olycka eller hälsoproblem. Använd aldrig apparaten när ni sover. - Detta kan orsaka olyckor eller skador, om t ex sladden viras runt halsen. Kontaktplattorna kan dessutom hamna på andra delar av kroppen (nära hjärtat, på huvudet, på halsens framsida, i ansiktet, på könsorgan, i munnen eller på hudytor med hudsjukdom) och orsaka olyckor eller hälsoproblem. se31

32 VARNING! Förbjudet! Använd inte apparaten för annat ändamål än terapeutisk behandling. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Använd inte apparaten ihop med annan medicinsk utrustning, eller tillsammans med liniment eller sprayer. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Lägg inte kontaktplattorna i vatten eller duscha dem, och använd inte apparaten när ni badar. Använd inte apparaten i utrymmen med hög luftfuktighet, som t ex i badrum. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar. Se till att kontaktplattorna inte kommer i närheten av metallföremål när ni använder apparaten, som t ex bältesspännen eller halsband. - Detta kan orsaka kraftiga elstötar eller brännskador. Låt inte barn eller personer som inte kan uttrycka sig använda apparaten. Tillåt inte personer som inte kan hantera apparaten att använda denna. - Detta kan orsaka olyckor och skador. Ta aldrig av höljet! Försök aldrig modifiera apparaten. Försök aldrig ta av höljet eller att reparera apparaten. - Detta kan resultera i en olycka eller funktionsproblem. FÖRSIKTIGHET! Obligatoriskt! Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni upplever ett obehag i kroppen under behandlingen. Avbryt behandlingen omedelbart och sök läkare om ni får utslag, hudrodnad eller klåda. - Detta kan orsaka olyckor och hälsoproblem. Flytta aldrig över kontaktplattorna till en annan person under pågående behandling. - Detta kan ge en stark elektrisk stöt. Se till att sladden aldrig hamnar runt halsen. - Om föreskrifterna inte följs kan detta orsaka olyckor eller skador. Förbjudet! Använd inte apparaten just före eller under bilkörning. - Detta kan resultera i en olycka eller problem. Låt inte kontaktplattorna sitta kvar på huden. - Detta kan orsaka en inflammation i huden. Låt inte behandlingen vara längre än 15 minuter på varje ställe. - Detta kan orsaka hälsoproblem beroende på uttröttning av muskulaturen. se32

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING... GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...143 KÄYTTÖOHJEET...143 BRUKSANVISNING SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

Läs mer

2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive

2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive 2010 Innovative Neurotronics. Med ensamrätt. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. -systemet Bruksanvisning Varning: Enligt federal lagstiftning (USA) får denna anordningen

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888.

Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Tack för att ni har valt Cyber Relax massagestol AS 888. Detta är en kort presentation och en guide för att snabbt komma igång. Konsultera alltid den kompletta engelska manualen för tillverkarens råd och

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUKSANVISNING 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation 9 2.1

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer