Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för städpersonal i Europa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för städpersonal i Europa?"

Transkript

1 Resultat från observationsstudier av städpersonal Hur skapar vi en bättre arbetsmiljö för städpersonal i Europa? Ett exempel på hur leverantörer kan bidra

2 Ett budskap från affärsområdeschefen för AFH Professional Hygiene Europe Det finns vissa saker som vi helt enkelt tar för givna. Vi får tidningen på morgonen, bussen är i tid och vår arbetsplats är välstädad när vi kommer på morgonen. De här sakerna händer inte av sig själva, utan det ligger människor bakom var och en av dem: mekanikern som lagar bussen, tidningsbudet, städaren som städar kontoret på natten. Det är de personerna som får vårt samhälle att fungera. Utan dem skulle de saker som vi tar för givna sluta att fungera. Den europeiska städbranschen blomstrar. Företagen är i dag fem gånger så många som för tjugo år sedan och antalet anställda har under det senaste decenniet ökat med fem procent om året. I dag bidrar omkring fyra miljoner städare till att hålla vårt samhälle rent och hälsosamt. Tork är stolta över att vara en av städbranschens ledande leverantörer av pappers- och hygienprodukter avsedda för användning utanför hemmet samt relaterade tjänster. Men städbranschen har också utmaningar att brottas med. Städarna arbetar i svåra miljöer och städbranschen är hårdare drabbad av sjukskrivningar och arbetsrelaterade hälsoproblem än många andra branscher. Detta är inte bara ett problem för de individer som drabbas, utan även för branschen som helhet. SCA och vårt varumärke för professionella hygienpappersprodukter, Tork, vill skapa mervärde för alla berörda. Genom att vi tar ansvar i vår verksamhet, bryr oss om människor och miljö och erbjuder hållbara lösningar, spelar vi en framträdande roll när det gäller att förbättra kvaliteten i vardagslivet. Vi är medvetna om städarnas situation, och som storleverantör till städbranschen vet vi att vi har ett ansvar för att göra allt vi kan för att förbättra arbetsmiljön. Den här rapporten har vi tagit fram för att visa hur vi har börjat integrera en dimension av omtanke i vårt produktutvecklingsarbete. Vi vill att våra produkter ska göra livet enklare för de personer som arbetar med dem. Vi inser att vår produktutveckling inte kan utgöra någon fullständig lösning på de utmaningar som städbranschen tampas med, men vi tror ändå att detta är ett viktigt första steg som kan inspirera andra aktörer att dra sitt strå till stacken. Om alla i städbranschen återförsäljare, tillverkare, städföretag och andra gör vad de kan, tror vi att vi tillsammans kan förbättra städarnas situation. Det gynnar alla. På det sättet kan vi se till att de saker som vi alla tar för givna fortsätter att fungera. Som Europas ledande varumärke för professionella hygienpappersprodukter vill vi inspirera och visa vägen. Vårt mål är att genom kreativa och innovativa sätt att tänka och arbeta vara ledande inom branschen och fungera som inspirationskälla. Sune Lundin Affärsområdeschef för AFH Professional Hygiene Europe

3 Den europeiska städbranschen en blomstrande sektor Varje dag går ungefär fyra miljoner städare till sitt arbete i Europa. De hjälper till att hålla våra arbetsplatser, skolor och sjukhus rena och bidrar till hela samhällets välbefinnande. Städarna bidrar inte bara till det fysiska välbefinnandet i Europa. Städbranschen, med en uppskattad årsomsättning på ungefär 60 miljarder euro, ger också ett betydande bidrag till den europeiska ekonomin. Dessutom har branschen under mer än tjugo år kontinuerligt vuxit i snabb takt. Detta gäller både antalet företag, antalet anställda och omsättningen. Sedan 1989 har antalet städföretag i Europa ökat från omkring till ungefär (se figur 1). Antalet städare har i genomsnitt ökat med över fem procent per år under de senaste tio åren. 1 Antal städföretag Figur 1. Antal städföretag i Europa, European Federation of Cleaning Industries,

4 Den europeiska städbranschen en sektor med utmaningar Trots att det går så bra för städbranschen, har den ett antal betydande utmaningar att brottas med. Städarna arbetar i utsatta miljöer, och eftersom städbranschen är så arbetskraftsintensiv ungefär 75 procent av städföretagens totala kostnader utgörs av personalkostnader 2 är de anställdas välbefinnande av största vikt för branschen. Därför är det ett orosmoment att städpersonal drabbas av arbetsmiljöproblem i högre grad än de flesta andra yrkeskategorier. Eftersom det saknas officiell statistik på europeisk nivå, är det svårt att dra några slutsatser om den exakta omfattningen av de arbetsrelaterade hälsoproblemen och sjukskrivningarna i den europeiska städbranschen som helhet. Man kan dock skapa sig en ungefärlig bild av läget genom att studera statistik från enskilda länder. I Tyskland har städare i genomsnitt ersatta sjukskrivningsdagar om året. Detta är fyra till fem gånger högre än för yrkesgrupper som vetenskapsmän, jurister och ingenjörer, och det ligger 50 procent över det tyska genomsnittet. 3 Motsvarande siffra för Sverige är 13 ersatta sjukskrivningsdagar. 4 Kvinnliga städare i Sverige har dubbelt så många anmälda arbetssjukdomar som genomsnittet för alla kvinnliga anställda och kommer på tredje plats bland alla yrkesgrupper. 5 I Sverige ligger städarna högst när det gäller långtidssjukskrivning (över 90 dagar). 6 Muskuloskeletala besvär ett stort problem bland städare Ett av de största problemen bland städpersonal, och en viktig orsak till det stora antalet sjukskrivningsdagar, är så kallade muskuloskeletala besvär, dvs. skador eller smärta i t.ex. ryggen, nacken, knäna eller handlederna. Dessa åkommor är den viktigaste enskilda orsaken till sjukskrivning i Europa, och forskningen har visat att städpersonal är särskilt utsatt. Enligt vissa studier har så många som tre av fyra städare muskelvärk. 7 Men varför löper städpersonal så hög risk att drabbas av sjukdomar i skelettet och rörelseorganen? En del av problemet har att göra med deras arbetsuppgifter och arbetsställningar. Risken för sjukdomar i skelettet och rörelseorganen blir större av tunga lyft, bärande, upprepade rörelser, vridningar m.m., och allt detta är vanligt förekommande bland städare. 8 Men forskningen har också visat att en stor del av den städutrustning och de produkter som städarna använder inte är ergonomiskt optimala. 9 2 European Federation of Cleaning Industries, 3 World Health Organization, 2010, The Case for Paid Sick Leave, s Försäkringskassan, 2010, Socialförsäkringsrapport 2010:17, s Svenska Miljöinstitutet, 2009, Belastningar i städyrket vilka är de och hur kan belastningen minskas?, s European Agency for Safety and Health at Work, 2009, The Occupational Safety and Health of Cleaning Workers, s. 12 och Kumar & Kumar, 2008, Musculoskeletal risk factors in cleaning occupation A literature review, s European Agency for Safety and Health at Work, 2009, The Occupational Safety and Health of Cleaning Workers, s. 33.

5 Observationsstudien ett exempel på hur man kan integrera omtanke i produktutvecklingsarbetet Som storleverantör av produkter till städbranschen ville Tork undersöka möjligheterna till att göra städarnas arbete lättare och bekvämare i samband med hanteringen av leveranser, produkter och lösningar. Tork genomförde en observationsstudie för att få en djupare insikt i hur en städares dag ser ut och på vilka sätt produkter från Tork finns med i bilden. En städares dag består av ett flertal arbetsuppgifter. En av dem är att fylla på med hygienprodukter som pappershanddukar, toalettpapper och tvål. Dessa produkter kommer i förpackningar, och hanteringen av dessa förpackningar är ett viktigt inslag i en städares arbetsdag. Förpackningshantering under en städares dag Varje vecka hanterar Europas städpersonal nästan en miljon förpackningar fyllda med hygienprodukter från Tork. Dessa förpackningar måste tas emot, transporteras inom byggnaden, förvaras, bäras, öppnas, tas om hand som avfall och återvinnas. Det rör sig om förpackningar av antingen kartong eller plast. Målet med observationsstudien var att ta reda på var det fanns möjligheter att förbättra städarnas hantering av förpackningar. Studien genomfördes under en fyramånadersperiod och omfattade städpersonal och kunder i olika branscher i fyra länder (Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige). Huvuddelen av studien gick ut på att observera hur städarna hanterade förpackningar i sitt arbete. Syftet var att upptäcka situationer där det fanns utrymme för förbättringar. Observationerna gjordes genom att man gick bredvid städarna medan de utförde sitt arbete. Sedan fick städarna också möjlighet att ge egna synpunkter i intervjuer. Städarna följdes från att förpackningarna anlände till dess att de tomma förpackningarna togs om hand som avfall, och det framträdde en typisk hanteringsprocess. De flesta företag har ett centralt förråd för sina varor (primärförråd) och ett flertal mindre förråd runtom på företaget (sekundärförråd). I studien framkom fem moment där det fanns möjlighet att underlätta städarnas arbete: bärande öppnande förvaring hopvikning omhändertagande som avfall.

6 Fakta om observationsstudien Besök gjordes på 20 företag (kunder och slutkunder) i fyra branscher: industri hotell och restaurang vård handel (offentliga toaletter) Företag från Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige ingick. Studien bestod av två timmars observation av varje städare en timme långa intervjuer med städarna 1. Bärande De flesta städarna ansåg inte själva att de bar särskilt mycket i arbetet. Av observationsstudien framgick det dock tydligt att verkligheten var den rakt motsatta. En avsevärd del av arbetet bestod nämligen i att bära förpackningar med pappershanddukar, toalettpapper och andra produkter, ibland långa sträckor, uppför och nedför trappor och genom flera dörrar. Att de flesta företagen hade primär- och sekundärförråd medförde att städarna var tvungna att lyfta och bära varje förpackning flera gånger. Dessutom visade det sig att många städare verkade ha svårt att bära stora lass, åtminstone utan att hamna i obekväma ställningar. Att de inte kunde bära stora lass gjorde att de var tvungna att gå från det ena förrådet till det andra flera gånger, vilket var både tröttande och ineffektivt. Insikter: Varje förpackning måste lyftas och bäras flera gånger. Det är svårt att bära mer än en förpackning åt gången. 2. Öppnande Den andra möjligheten till förbättringar som konstaterades inom ramen för studien handlade om hur förpackningarna öppnades. När kartongerna var förslutna med tejp, var städarna tvungna att använda ett verktyg, ofta en kniv, för att öppna dem. Städarna såg det oftast inte som något problem att öppna tejpade kartonger eftersom de var vana vid att använda ett verktyg. Insikter: För att öppna tejpade kartonger behöver man ett verktyg, ofta en kniv. Plastförpackningar kan med fördel vara perforerade där de ska öppnas.

7 3. Förvaring Den tredje möjligheten till förbättringar rörde förvaringen av produkter i sekundärförråd. De flesta företag har små förråd med begränsat förvaringsutrymme. I sådana små förråd var det ibland svårt att ta ut produkterna ur förpackningarna. Problemet var oftast att utrymmet mellan hyllplanen var så begränsat att det inte gick att ta ut produkterna ur förpackningen uppifrån, vilket medförde att städarna tvingades utföra ytterligare ett moment. Insikter: Förråden är oftast små. Begränsat utrymme mellan hyllplanen gör det svårt att ta ut produkterna ur förpackningarna. Plastförpackningar är lättare att förvara eftersom det behövs mindre utrymme när man tar ut produkterna ur förpackningen. 4. Hopvikning Den fjärde möjligheten gällde hopvikning av kartonger. När en kartong hade blivit tom, var städarna tvungna att platta till den för att spara förvaringsutrymme och för att kunna transportera den. De flesta kartonger var svåra att vika ihop på ett enkelt och bekvämt sätt. Insikter: Det är svårt att vika ihop kartonger på ett enkelt och bekvämt sätt.

8 5. Omhändertagande som avfall Det sista momentet gällde omhändertagande av förpackningar som avfall. Plastförpackningar sorterades antingen som vanligt avfall eller återvanns som plast. Plastförpackningsavfall tar upp minimal volym och är oftast lätthanterligt. Däremot konstaterades en möjlighet till förbättringar när det gäller omhändertagandet av kartonger. Städarna var oftast tvungna att bära de tomma förpackningarna till en återvinningsstation. På större anläggningar rörde det sig ofta om en ganska lång sträcka. Observationsstudien visade att hopvikta kartonger var svåra att bära trots att de var tomma. De flesta städarna kunde inte bära mer än två eller tre tomma förpackningar åt gången. Detta medförde att de var tvungna att gå fram och tillbaka flera gånger, en process som föreföll ineffektiv. Insikter: Det är oftast långt mellan förråden och återvinningsstationen. Det är svårt att bära hopvikta tomkartonger.

9 Slutsatser Den europeiska städindustrin står inför en lysande framtid men har även avsevärda utmaningar att brottas med. Trots att branschens tillväxt har varit imponerande, utgör den utbredda förekomsten av arbetsrelaterade hälsoproblem en varningssignal som tyder på att det finns utrymme för förbättringar. Den här rapporten har utarbetats med syftet att visa hur Tork som storleverantör till branschen har integrerat en dimension av omtanke i utvecklingen av nya förpackningslösningar. Tanken är att rapporten ska inspirera andra aktörer att också börja tänka mer på de människor som arbetar med och hanterar produkter varje dag. Genom att observera städare i deras dagliga arbete och intervjua dem, har Tork fått värdefulla insikter. Vid första anblicken kanske hanteringen av förpackningar inte framstår som något problem, men observationsstudien visade tydligt att den delen av städarnas arbete i själva verket var förhållandevis tung, tröttsam och ineffektiv. De insikter som studien resulterade i var bl.a. följande: Det är svårt att bära mer än en förpackning åt gången. Vissa förpackningar är svåra att öppna; för att öppna tejpade kartonger behöver man en kniv. Tejpade förpackningar tar längre tid att öppna. Förråden är oftast små. Begränsat utrymme mellan hyllplanen gör det svårt att förvara produkter i en förpackning. Tomma förpackningar måste avlägsnas omedelbart. Det är svårt att vika ihop förpackningar på ett bekvämt sätt. Det är oftast ganska långt mellan förråden och återvinningsstationen. Det är svårt att bära hopvikta tomkartonger. Alla dessa insikter har förmedlats vidare till industridesignerna och ingenjörerna inom Tork. De har legat till grund för en ny förpackningslösning som är tänkt att ge bättre ergonomi och effektivitet. Insikterna från studien och utvecklingen av en ny förpackningslösning är inte hela svaret på städbranschens utmaningar. Däremot innebär de ett viktigt steg i rätt riktning. Som Europas ledande varumärke för professionella hygienpappersprodukter har Tork tagit det här initiativet för att visa prov på ansvarstagande och för att inspirera andra aktörer. Tillsammans kan vi göra arbetslivet lättare för städarna.

10 För mer information om observationsstudien och utvecklingen av den nya förpackningslösningen, vänligen kontakta Kristian Grennfelt, Packaging Development & Industrial Manager för Tork. Om Tork Varumärket Tork erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom hygien för kunder inom allt från restaurang och vård till kontor, skolor och industri. Produktutbudet omfattar hållare samt tillhörande refiller såsom pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter och avtorkningspapper för industri och kök. Genom sin expertis inom hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit marknadsledande. Tork är ett globalt varumärke inom SCA koncernen och en engagerad partner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork, gå till: Om SCA SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och tillverkar hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och trävaror. Försäljning sker i över 100 länder. SCA har många välkända varumärken, däribland de globala märkena TENA och Tork. Försäljningen under 2011 uppgick till 106 miljarder SEK. SCA har ca anställda. För mer information om SCA, gå till: Hållbarhet SCA levererar hållbara lösningar som skapar mervärde för kunderna genom att inköp, produktion och utveckling sker på ett säkert, resurseffektivt och miljömässigt sunt sätt. SCA har för sitt hållbarhetsarbete nyligen erhållit de oberoende certifieringarna Dow Jones Sustainability Index 2011, WWF Environmental Paper Company Index 2011 och Ethisphere World s most ethical companies 2012.

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Livskraft. Kvinnor seglar under. Gröna löften uppfylls i Brasilien. 4 tips från. 3.2012 Ett magasin från SCA om trender, marknader och affärer

Livskraft. Kvinnor seglar under. Gröna löften uppfylls i Brasilien. 4 tips från. 3.2012 Ett magasin från SCA om trender, marknader och affärer 3.2012 Ett magasin från SCA om trender, marknader och affärer Livskraft Kvinnor seglar under SCA-flagg Gröna löften uppfylls i Brasilien n Branscherent hus som gör Kina drar på spenderbyxorna 4 tips från

Läs mer

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 DUNIS SOCIALA ANSVAR GRUNDEN TILL GOODFOODMOOD Duni ser till att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter tillsammans. Det är vårt löfte

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Lönsam arbetsmiljö för städare

Lönsam arbetsmiljö för städare Lönsam arbetsmiljö för städare En empirisk studie av en kommunal städenhets arbetsmiljösatsning Slutrapport Therese Öhrling och Lena Abrahamsson Luleå tekniska universitet Avdelningen för arbetsvetenskap

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Varför vill man bli egenföretagare?

Varför vill man bli egenföretagare? Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Varför vill man bli egenföretagare? Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation Lillemor Kabuye Lilly

Läs mer

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering?

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion DANIEL LYNGMAN MARTIN TALLS MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning Stockholm, Sverige 2010 Lean

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Att städa på intraprenad

Att städa på intraprenad Att städa på intraprenad Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Piteå kommun Therese Öhrling Slutrapport från fas 1 i projektet Att städa på intraprenad (Vinnova 2013-02432) Luleå, januari 2014 2 3

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hälsobarometern 2003

Hälsobarometern 2003 Hälsobarometern 2003 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 5 mars 2004 1 (16) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Kommentar: Alla har ett

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer