Bokanmälningar SJPA 14 (1-2) Sudhir Venkatesh Gang Leader for a Day Penguin Books, sidor, häftad. ISBN: SEK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokanmälningar SJPA 14 (1-2) Sudhir Venkatesh Gang Leader for a Day Penguin Books, 2008. 320 sidor, häftad. ISBN: 0141030917. 79 SEK."

Transkript

1 SJPA 14 (1-2) Bokanmälningar Sudhir Venkatesh Gang Leader for a Day Penguin Books, sidor, häftad. ISBN: SEK. Björn Rombach Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet Offentlig förvaltning Scandinavian Journal of Public Administration 14 (1-2) Björn Rombach och Förvaltningshögskolan, ISSN: Gang leader for a day är titeln på en bok av Sudhir Venkatesh som jag normalt aldrig skulle ha köpt eller ha läst. Men när nu en god vän tryckte den i min hand så blockerades utgångarna. Jag har läst boken. Den är inte bra men ändå kan jag tänka mig att se filmen. Författarens Sudhir Venkatesh namn fick jag för mig att jag sett i Steven Levitt och Stephen Dubners Freakonomics eller uppföljaren bägge böcker jag normalt aldrig skulle ha köpt Men nu kan jag inte hitta det. Och de böckerna läser jag inte om. Gang leader for a day är på sätt och vis populärversionen av Venkatesh avhandling. Här finns metod med väl så förenklad reflektion. Och här finns integrerad analys utan teorianknytning. Man får anta att avhandlingen var bättre klädd. Men det som tar huvudutrymmet i boken är data. Och av detta finns det säkert mycket mera här än i avhandlingen. Data som lyftes fram i Freakonomics med hänvisning till Sudhir Venkatesh var droghandelns ekonomi. Hårda siffror från droghandlarnas redovisning. I Gang leader for a day får vi mot slutet veta hur han kommit över dessa siffror. Men utöver denna koppling till redovisningens trygga siffervärld lyser hårda data med sin frånvaro. Här är det mjuka data som gäller. Helmjuka! Venkatesh studie är gjord inom ramen för ett utdraget avhandlingsarbete i sociologi. Vi bjuds en berättelse från Robert Taylor Homes där han följer J.T. som leder Black Kings the local crack-selling gang. Själv hade J.T. gärna sett att avhandlingen blivit hans biografi. Även om denna populära bok handlar mycket om J.T. är det inte heller någon biografi. Det är snarast en enklare roman om ett stort och mycket förfallet bostadsområde. Och med mycket förfallet menas då ner till en nivå där husen egentligen är obeboeliga. En nivå vi varken ser här hemma eller på våra utflykter utomlands. De finns inte här och fanns de vore det alldeles för farligt att komma tillräckligt nära för att se något. Datainsamlingen startar nästan samtidigt med avhandlingsarbetet. Hösten 1989 ställer Sudhir Venkatesh nedanstående intervjufråga till några yngre medlemmar i en trappuppgång i hus Han vill egentligen fråga hyresgästerna i utvalda lägenheter men kommer inte förbi de unga männen. Hissen är inte trasig. Den är borta. Inte på väg utan helt borta. Urinstanken är kvävande. Och en av männen har tagit fram kniven. Det är obehagligt och hotfullt. Och han läser upp professorns första fråga: How does it feel to be black and poor? very bad? 83

2 somewhat bad? neither bad nor good? somewhat good? very good? (sidan 14) Det var på väg att sluta med en läxa. Men så kliver J.T. in i handlingen: They stopped talking when a small entourage entered the stairwell. At the front was a large man, powerfully built but with a boyish face [ ] and he radiated calm. He had a toothpick or maybe a lollipop in his mouth, and it was obvious from his carriage that he was the boss. He checked out everyone who was on the scene, as if making a mental list of what each person was doing. (sidan 15) Gänget får till uppgift att hålla koll på Sudhir. Det blir öl i omgångar och en lång natt i trapphuset. I november 1998 väntar så Sudhir en sista gång utanför huset på J.T. Då är området till stora delar rivet. De som faktiskt bodde i huset, drev det och levde i dess organiserade misär var nu spridda på andra håll. J.T. själv var på väg vidare. Inte längre uppåt i hierarkin utan ut i ett mer vardagligt arbetsliv. Men däremellan då? S.J. tjatar ju alltid om att den ska finnas en mitt också. Och mitt rymmer Gang leader for a day i överflöd. Sudhir kommer tillbaka efter sitt första intervjuförsök och har med sig öl till gänget. Han träffar J.T. som visar sig själv ha provat på universitetslivet och så får han instruktioner inför fortsättningen. I had a few sociology classes, he said. In college. Hated that shit" (sidan 19) You shouldn't go around asking them silly-ass questions, he said. With people like us, you should hang out, get to know what they do, how the do it (sidan 21) Bara någon sida längre fram är Sudhir accepterad och börjar hänga med J.T. och hans gäng. Finally J.T. spoke up. All right, the brother wants to hang out, he said, unfazed. Let him hang out! (sidan 23) I began spending time with J.T. We'd usually hang out for a little while with some of the more senior members of his gang, and then we'd go for a ride around the South Side. (sidan 27) Ofta märks inte Sudhir och skuggar det han tillåts se. Men väl så ofta är han gäst eller något som bidrar till att underhålla J.T. Någon att driva med och skratta åt (se exempelvis sidan 33). Men under resans gång blir J.T. ofta upptagen på annat håll. Sudhir kan då ta sig till Robert Taylor Homes och på egen hand gå runt, besöka de han lärt känna och göra nya bekantskaper. Han försöker förstå polisens frånvaro, hur och varför en relativ ordning upprätthålls, hur folk försörjer sig och hur det sociala skyddsnätet fungerar. Flera observationer förvånar. Exempelvis hur pass olönsamt det är att vara "foot soldier" åt J.T. och säkert åt andra gäng. Det var så dåligt betalt så dessa de 84

3 allra tuffaste var tvungna att bo kvar hemma hos sina mammor. Överhuvudtaget var ersättning bara riktigt god högt upp i hierarkin. Alla betalar men på tok för lite för att inkomsterna ska räck till hela gänget. En annan observation är att de olika gängen inte bara bekämpade varandra. [J.T.] And we don't just fight each other. We have basketball tournaments, softball tournaments, card games. (sidan 41) Och att livet liksom pågår inte på ett vardagligt och normalt förortsvis. Men ändå pågår det. Här säljs beskydd av olika slag, någonstans att vara och bedriva sina verksamheter. Samt sex och droger. Att leda de tre byggnaderna som J.T. kontrollerar kräver organisationsförmåga, mycket fotarbete och gott minne. Det stämmer säkert. Men bortsett från något våldsinslag känns bilden av J.T. väl så positiv. När man mot slutet får veta att han lämnar gänget och hjälpligt försörjer sig som småföretagare medan Sudhir Venkatesh blivit en framgångsrik forskare tycker man nästan synd om J.T. Gang leader for a day är definitivt en bok som har en intressant historia att berätta. Men vore jag er vän skulle jag allt sammantaget avråda er från att köpa den och läsa den. Detta därför att boken inte på långa vägar är vad den skulle kunnat vara. Vem vill bli besviken? Berättelsen om J.T., de han styr, lever av och som lever kring honom blir aldrig verklig. Och det beror på att Sudhir Venkatesh inte är en tillräckligt bra författare. Han förmår inte blåsa liv i personerna. Inte ens i sig själv när han mer och mer blir medaktör. På så sätt får vi inte möjligheten att närvara på det sätt vi kan i bra men också i hyggliga romaner. Vi förblir liksom Sudhir själv åskådare. Det tycker jag är trist och lite obehagligt. Visst gjorde denna studie Sudhir Venkatesh känd och de redovisningsdata han fick med sig honom än kändare. Men populärversionen av avhandlingen hade kunnat bli så mycket bättre. Författaren följer i huvudsak sina "field notes". Visserligen medger Venkatesh att han emellanåt fått lita till minnet (Author's note, sidan 285). Men vi tror honom om att människorna han skriver om fanns där och betedde sig på detta viset. Och ändå brister det i trovärdighet. Bristen på liv och trovärdighet i boken kan tolkas som ett alltför räddhågset värnande om karriären. Sudhir Venkatesh är framgångsrik som forskare i ett sammanhang och en tradition där data lätt ifrågasätts om man inte säkert kan visa att personerna man skriver om varit med och att det beskrivna har hänt. Trots att Sudhir här byter publik vågar han inte kliva ur sin forskarroll och berätta en historia som berör. Inom ramen för forskarrollen kan vi visst skriva forskningsrapporter som är både läsbara och läsvärda. Men för att visa upp en verklighet som berör på riktigt måste man våga kliva ur den rollen. Kanske det inte hade varit så svårt. Om Sudhir själv ställt sig i berättelsens centrum istället för J.T. hade han tvingats ta steget ut. Och säkert skrivit bättre. Metoden att följa field notes får läsningen att likna upplevelsen på ett saltvattenakvarium. Som läsare hoppas jag på större mod och mer direktkontakt med havet vid nästa försök att skildra en verklighet. 85

4 Magnus Söderlund Experiment med människor Liber förlag, sidor, häftad. ISBN: SEK Experiment med människor handlar precis som titeln antyder om experiment inom samhällsvetenskapen. Författarens ambition är att boken skall bidra till att skapa förståelse för metoden experiment snarare än att vara en manual med beskrivningar av hur experiment bör genomföras, detta eftersom det redan finns gott om kokboksliknande experimentlitteratur. Upplägget fungerar väl och innebär att boken har potentiella läsare. En läsare är den som nöjer sig med att förstå och tolka experiment, och för denna grupp är boken att betrakta som heltäckande. För personer som däremot aktivt arbetar med experiment, eller har ambitionen att göra det i framtiden, är boken inte på samma sätt heltäckande, men väl en bra början. Boken är innehållsrik, välskriven och underhållande det senare en viktig kvalitet även för en akademisk text. En av omständigheterna som förhöjer underhållningsvärdet är de många exempel på genomförda experiment som återges och som texten strukturerats utifrån. Redan i prologen återfinns ett flertal olika exempel alltifrån moderna experiment till experiment som genomförts under 1900-talets första hälft, varav en del är mycket tveksamma utifrån etiska aspekter. Dagens experiment (som avrapporteras i vetenskapliga sammanhang) har naturligtvis mycket lite gemensamt med de etiskt tveksamma experimenten. Motiven bakom att återge dessa exempel är snarare ett sätt att göra upp med den mörka historien och möta en del av fördomarna som finns mot experiment. En av alla existerande fördomar utgörs av tveksamheterna inför att använda en naturvetenskaplig metod inom samhällsvetenskapen. Det är en märklig kritik eftersom psykologer och framförallt socialpsykologer starkt bidragit till experimentmetodens utveckling. Sönderlund (sid ) konstaterar själv att (n)ågot paradoxalt kan man alltså säga att psykologer har skapat den metod som ibland betraktas av lekmän som själva arketypen för naturvetenskapliga studier. Det är också viktigt att betona att exemplen som återges inte endast bidrar till att göra boken underhållande att läsa utan även fyller en viktig pedagogisk funktion. De principiella och tekniska resonemangen kopplas konsekvent till de återgivna exemplen, vilket medför att resonemangen blir lättillgängliga, sannolikt även för läsaren med begränsad erfarenhet av experimentlitteraturen. En annan omständighet som både förhöjer underhållningsvärdet och som är ett pedagogiskt betydelsefullt inslag, är skildringarna av forskare som lämnat centrala bidrag inom området. Skildringarna bidrar till att skapa förståelse för hur experiment genomförs och avrapporteras idag och varför det sker på ett sådant sätt. Eftersom det finns många olika typer av experiment fick naturligt nog inte alla plats i boken, utan författaren har valt att fokusera på experimentet som Pierre Donatella Kommunforskning i Västsverige Offentlig förvaltning Scandinavian Journal of Public Administration 14 (1-2) Pierre Donatella och Förvaltningshögskolan, ISSN:

5 benämns posttest-only control group design (Campbell, 1957). Det är den vanligaste formen av ett sant experiment (true experiment) en benämning som används för att förtydliga att det verkligen handlar om ett experiment och inte om något kvasiexperiment. Det behandlade experimentet innebär att det finns minst två grupper som får olika behandling (control group) och att det finns åtminstone en reaktionsvariabel som används för att mäta behandlingens effekter (posttest). Denna så kallade mellangruppsdesign (between-subjects design), med minst två grupper som får olika behandling, skapar möjligheter till jämförelser och därigenom utveckling av kunskaper rörande behandlingens effekter, och i förlängningen också möjligheter att uttala sig om kausala samband. En annan viktig ingrediens är det som benämns randomiserad allokering, vilket innebär att deltagarna i ett experiment slumpmässigt fördelas till experiment- och kontrollgrupp. Den slumpmässiga allokeringen förutsätts skapa jämförbara grupper men är (...) också en inträdesbiljett till allehanda statistiska tester för att använda Söderlunds (sid. 55) ord. Som redan antytts finns flera möjliga val till hands för forskaren som valt att arbeta med experiment. Ett val handlar om vilket experiment som skall tillämpas. För den seriösa forskaren finns det tre experiment att välja mellan (Babbie, 2007; Campbell och Stanley, 1963), varav det i boken återgivna experimentet är ett. Efter detta initiala val finns i de närmaste obegränsade möjligheter att designa experimentet, exempelvis med avseende på antal grupper i experimentet, gruppernas behandling och vilken reaktionsvariabel som används för att mäta effekterna av behandlingen. När experimentet väl är genomfört begränsas forskarens valmöjligheter dramatiskt. Det finns nämligen en mycket stark konvention som har betydelse för hur (...) undersökare bör välja, utföra, avrapportera och kommentera (...) testerna av formulerade hypoteser (sid. 173). Bokens författare talar om tillvägagångssättet i termer av att det är en mekanisk procedur som är svår att bryta (för den som vill bli publicerad i ansedda vetenskapliga tidskrifter). För att påvisa betydelsen av att redan på förhand ha fastställt hur ett experiment skall analyseras har Söderlund valt att citerat R.A. Fischer, en av de stora inom experimentlitteraturen, som hade följande att säga: To consult a statistician after an experiment is finished is often merely to ask him to conduct a post-mortem examination. He can perhaps say what the experiment died of. (Rao, 1992 sid. 44) Citatet är återgivet i en artikel från en av Fischers doktorander och illustrerar att det i efterhand, när experimentet genomförts, är lönlöst att söka hjälp hos en statistiker. Det är redan på förhand viktigt att vara säker på hur experimentet skall analyseras eftersom design och analys är integrerade på ett tydligt sätt. Det kan därför kännas lite snopet att boken inte fullt ut levererar verktygen för att göra detta, utan för detta behöver läsaren söka sig till annan experimentlitteratur. För att avslutningsvis summera mitt omdöme om boken, så är den ett bra stöd i faserna före ett experiment skall analyseras. Den bidrar till att på ett utförligt och innehållsrikt sätt skapa förståelse för experiment som metod. I fasen när 87

6 experimentet är genomfört och skall analyseras är stödet däremot begränsat, men för detta finns å andra sidan gott om annan experimentlitteratur. Referenser Babbie, E. (2007). The practice of social research. Wadsworth: Cengage learning. Campbell, D.T. (1957). Factors relevant to the validity of experiments in social settings. Psychological Bulletin, 54 (4): Campbell, D.T. och J. Stanley (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago: Rand McNally college publishing company. Rao C.R. (1992). R.A. Fischer: The founder of modern statistics. Statistical science, 7 (1):