Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter"

Transkript

1 25:e årgången Medlemstidning för Stenungsunds sportfiskeklubb Nummer 1 / 2002 Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter 1

2 Ordföranden har ordet Text: Gösta Bring Bästa fiskebröder. Vi står inför något av ett ödesval på nästa årsmöte. Skall vi stanna kvar och stödja Sportfiskarna eller skall vi gå ur och medverka till att vår enda officiella röst går i graven. Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund har vid en extra stämma beslutat att ändra på sin nuvarande medlemskonstruktion. För ett antal år sedan övergick man från kollektivt till individuellt medlemskap. Resultatet av detta blev att förbundets medlemsantal sjönk från ca till ca Man avser nu att åter ansluta klubbmedlemmar kollektivt för att snabbt öka antalet och därigenom den politiska tyngden. Principiellt är jag mot tvångsanslutning men i ett fall som detta är det svårt att snabbt finna ett gångbart alternativ. Jag hoppas att för de flesta resultatet är viktigare än formen. Som en konsekvens av att medlemsantalet ökar räknar man med att det blir lättare att driva viktiga sportfiskefrågor gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Min bedömning är att vår enda chans att hävda våra hjärtefrågor är att bidraga till att bygga upp ett starkt förbund, som har tillräckligt med kompetens och resurser att gå i clinch med ministrar, departement och fram för allt Sveriges Fiskares Riksförbund. De mest aktuella frågorna idag är mer nationella/globala än lokala. Vi har förgäves under många år försökt påverka på lokal nivå, men måste nog se sanningen i vitögat. Omslagsbilden: En del saker VAR bättre förr... (Foto: Gösta Brings arkiv) Adresser. Artiklar sändes till Post: Martin Ekelund, adress enligt medlemsmatrikeln. 2

3 Det går inte. Jag vet att många är kritiska till dagens förbund och undrar vad de gör. Jag menar att förbundet blir vad vi gör det till. Vi har alla, även om vi är missnöjda, en skyldighet och en möjlighet att påverka förbundets framtida inriktning. Kortfattat innebär förslaget att samtliga anslutna klubbars medlemmar också blir medlemmar i Sportfiskarna. För varje seniormedlem får klubben betala någonstans mellan kr till förbundet. Avgiftens storlek och vissa andra detaljer kommer att beslutas på en extra förbundsstämma i vår. I dag betalar individuella medlemmar i Sportfiskarna 175 kr per år. Om vi behåller vårt medlemskap i Sportfiskarna måste vi givetvis acceptera förbundets nya stadgar och för att bibehålla nuvarande klubbekonomi måste vi då höja klubbavgiften fr.o.m med ca 50 kr per år. Kostnaden för att ha någon som driver sportfiskets ödesfrågor och intressen på nationell nivå motsvarar kostnaden för ett fiskedrag. Det är billigt! Bara döda fiskar flyter nedströms! 3

4 Tio frågor Text: Robert Etander, Foto: GAIS Denna gång är det Johan som får svara för sig. 1. Namn. Johan Borgström. 2. Hur länge har du varit med i klubben? Sedan förra sommaren ungefär. 3. Har du någon särskild uppgift i klubben / skulle du kunna tänka dig en uppgift? Nej, men på sikt skulle jag kunna tänka mig att engagera mig i arbetet med att restaurera lekvatten för havsöring t ex. Just nu är jag allt för upptagen med fotboll och ungdomsledarskap i GAIS! 4. Vilken är din favoritfisk? Harr eller öring. 5. Vilken är din favoritfiskemetod? Lätt flugfiske i strömmande vatten. 6. Har du någon favoritklubbsjö? Har bara varit vid Lysevatten en gång. Och då blev jag uppäten av knott! Hoppas komma loss fler gånger i år och är mycket nyfiken på Kronsjön. En sjö som Lilla Holmevatten är som gjord att skapa myter kring och sprida rykten om mer eller mindre sanna fiskehistorier. Kan tänka mig att den är lite mindre besökt och bara därför blir man duktigt 4

5 nyfiken på den också. Svaret på frågan blir alltså kort sagt nej. 7. Hur stor är den största fisk du har fått? Har egentligen aldrig fiskat efter fisk som blir riktigt stor så det måste vara en bonito på c:a fyra kilo som råkade hänga på när jag följde med på havsfiske i Miami Beach. Några regnbågar kring tre kilo finns också noterade i fiskedagboken. 8. När fiskade du senast? Det var nog med klubben i Örekilsälven så det har som sagt inte blivit många tillfällen i år. Men det var en väldigt fin dag. Mycket fisk i älven och en bra möjlighet att lära känna andra medlemmar. 9. Finns det någon aktivitet i klubben som du saknar? Kan jag ju inte påstå eftersom jag knappt utnyttjat mitt medlemskap! 10. Finns det något vi kan bli bättre på i klubben? Det är ju lika svårt att svara på av samma anledning. Men vid ett första påseende och vid de inledande kontakterna ger klubben ett mycket ordnat och ambitiöst intryck. Intervjun var gjord Fiske, fusk och mygel Text: Kennet Henriksson Det är motigt att vara sportfiskare i dessa tider. I havet finns ingen fisk förutom små öringar som vi bara får fiska under apr. - sept. Vårt förbund håller på att tyna bort och Fiskeriverket struntar helt i våra behov och synpunkter. Nu vill någon tok att vi skall betala 200 kr per 5

6 år för att få fiska i ett nästan fisktomt hav, pengar som skall gå till fiskevård. Sanningen om hur det går till bakom kulisserna och hur ansvarslöst politikerna agerar, börjar dock nu komma fram. De som såg TV-programmet "Den sista torsken" fick en bra lektion i hur det går till. Några dagar efter att ha sett programmet pratade jag med en pensionär som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i Fiskeristyrelsen - Fiskeriverket. Min första fråga var, såg du "Den sista torsken" och vad tyckte du. Programmet var bra men några saker borde ha belysts mycket mer. Politikerna svek oss alltid när vi behövde deras stöd och de ställde sig på fiskarnas och dess ombudsman, Reine Johanssons sida. Likaså framgick det inte tillräckligt klart hur nämnde ombudsman förföljde de tjänstemän bland oss som vågade säga emot honom. Jag hann inte prata med min sagesman mer än ett par minuter, men han påpekade också att Reine Johanssons "smörjning" av EU - politiker och svenska dito, var av en omfattning som knappast framgick av programmet. Själv blev min nu allt större misstro mot politiker besannad sen jag 6

7 sett programmet. Reine har en politisk bakgrund i rätt parti, visserligen inte i samklang med de flesta yrkesfiskare, men han är smart och vältalig och SFR insåg att han var rätt man för deras syften. Hans "framgångsrika" karriär belyses i en artikel Fusket tömmer havet av Peter Nilsson i Sveriges Natur. Kvotfusk, tjuvfiske, snedvridet stöd o s v. är några underrubriker. En är "Aggressiv lobbying" och där finner jag bl.a.: SFR har goda kontakter med jordbruksdepartementet och dess minister. Förbundet är känt för sin effektiva lobbying. Vidare är metoderna ibland aggressiva, (jämför vad min sagesman ovan säger), och anställda på Fiskeriverket vittnar om att Reine Johansson använder sig av hot. Ett exempel är när EU ville stävja det illegala fisket genom satellitkontroll av trålarnas positioner. Fiskeriverket tillstyrkte. Då bearbetades bl. a. jordbruksministern av Reine Johansson, samtidigt som SFR också drev en kampanj mot förslaget. Resultatet blev att regeringen körde över Fiskeriverket och Sverige tillsammans med det notoriskt överfiskande Spanien, röstade emot förslaget. Kontrollsystemet infördes dock senare trots det svenska motståndet. Vidare skriver Peter Nilsson, att Reine Johansson ofta fanns med bakom kulisserna när fiskefrågor behandlades i Bryssel och SFR ordnade flygfrakter med gratis fiskedelikatesser till delegaternas fester. Bara ett skamexempel till. Sverige krävde för drygt tio år sedan att drivgarnsfisket skulle förbjudas och FN inskränkte denna typ av fiske kraftigt. När sen EU några år senare ville förbjuda sånt fiske i Östersjön, lyckades Sverige stoppa förslaget och fortfarande används upp till två mil långa. drivgarn i detta innanhav. Tala om politisk dubbelmoral! Detta är lite om bakgrunden till att rovfisket kan fortgå och Henrik Svedäng säger efter sina senaste provtrålningar att det inte finns någon torsk över 30 cm. på hela västkusten. Det enda glädjande är, säger han, att mi1jöproblemen är mindre än vi tidigare trott. För hårt fiske är den stora boven i dramat, konstaterar han. Det börjar dock ljusna vid horisonten och t.o.m. Reine Johansson 7

8 antyder att han kanske inte har handlat så klokt ibland. Bara det att sanningen om EU: s och Sveriges korrumperade fiskeripolitik belyses för den stora allmänheten, är glädjande. Förhoppningsvis lyckas man få ner fisketrycket så mycket att bestånden repar sig. Det är dock långt dit och det behövs drastiska nedskärningar om vi skall få tillbaka fisken i havet. Glädjande besked Text: Kennet Henriksson Jag skrev i förra Vaket om min besvikelse över den nya fiskestadgan när det gäller havsöringen, men nu kommer det nya signaler från Fiskeriverket som får mig att känna mig lite gladare i höstmörkret. Vi fick ju inte bort näten innanför 3-meters djupkurvan men nu föreslår verket kraftigt utvidgade fredningsområden. Ett skall starta vid bron över till Stenungsön och följa 3-meterskurvan förbi Norumsån, Anråseå o.s.v. samt landa vid Tjuvkils huvud i Kungälvs kommun. Fredningsområdena i Stigfjorden liksom det vid Sundsby föreslås kraftigt utvidgade och flera mindre tillkommer, bl.a. ett utanför Svanesundsbäcken och ett i Korsviken. Nu ar det ju så, att kommunpolitikerna skall säga sitt och dem litar jag ju inte på. För Stenungsunds del är det dock klart och vi får hoppas att det inte finns för många nätfiskare bland våra grannkommuners beslutsfattare. Varför och vem i helv % %#! %&/ Text: Robert Etander En dag i höstas var jag och familjen på väg till Kronsjön för en liten fisketur och korvgrillning. Väl framme vid flotten ut till ön får jag syn på något som gjorde mig rasande. Någon eller några hade roat sig med att bygga ett litet vindskydd till vänster ute på udden. Till 8

9 byggnadsmaterial hade används grenar som personen i fråga hade brutit av ifrån närmaste träd. Att man inte får göra så trodde jag de flesta visste. Jag förstår inte hur man kan vara så urbota korkad och dum Det skall påpekas att det måste har varit någon medlem som har utfört förstörelsen eftersom låset till flotten var helt. Det skall även påpekas att vi endast arrenderar fiskerätten i sjön av markägarna. Om de upptäcker att marken och naturen fördärvas kanske de säger upp avtalet. NEJ, SKÄRPNING! Om det är så att ni väldigt gärna vill ha ett vindskydd ute på ön, kontakta då styrelsen så kanske vi kan fixa något. Arga hälsningar ifrån sjöintendenten. Driva Text: Gösta Bring. I förförra Vaket skrev jag om ett kanonfiske i Lysevatten. Jag lovade då också att skriva om den gången när jag inte fick fisk, vilket förövrigt händer ganska sällan. Ha, ha! Som alla andra gånger började det hemma i Stenungsund en tidig morgon med ilastning av några ton fiskegrejer. När vi efter visst besvär äntligen lyckats stänga alla dörrar och grindar på vår kombibil, startade vår hundramilafärd mot slutdestination Sunndalsöra, en liten stad belägen strax söder om Trondheim. Efter tolv timmars kontinuerligt bilkörande kunde vi installera oss i vår förbokade norska hytta. Naturen var storslagen. Driva rinner i Sunndalen norr om Dovrefjäll och bergen som omger älven reser sig mer än 1500 meter över dalens botten. Nog om detta! Dags för fiske! På med vadarna! Ladda tvåhandsspöt! Enligt uppgift skulle Driva vara full av storöring så kallade kluddar. Vikter över 5 kg skulle inte vara ovanliga. Våra föregångare i hyttan, för övrigt också från Sverige, visade oss en 9

10 kludd på 5.7 kg, några mindre laxar och öringar som dom tagit i början av veckan. Förväntningen steg. Gänget, vi var fyra stycken, halvsprang ner till närmaste pool. Poolen bar det beskrivande namnet benknäcken. Gissa varför? Vattnet i älven var kristallklart och gav oss intrycket att djupet i poolen ej översteg 50 cm, vilket givetvis var en synvilla. Bottnen i poolen var täckt med tusen och åter tusen stenar i alla storlekar och former. Som Ni alla vet är avståndsbedömning i klartvatten nästan omöjlig. Stenen man siktade in sig på var antingen större eller mindre än man förväntat sig. Vadningen var ett äventyr. Vi gick omkring som balettdansöser och gjorde åtskilliga proffsiga piruetter. För en av oss slutade en alltför optimistisk sväng med vattenfyllda vadare. Fisket då? Driva är en flommälv, vilket betyder lågt vatten ingen stigning ingen fisk. Det var lågt vatten. Trots detta lyckades en i gänget under första fiskepasset ta en öring på 2 kg, tappa en annan och ha ett hugg. De andra två trodde sig eventuellt kanske ha haft en dragning. Själv hade jag inte en känning. Eftersom fisket var avlyst mellan och fiskade vi i två pass om dygnet ett morgon/ förmiddags pass och ett kvälls/ natt pass. För öring var nattpassen de bästa och för lax förmiddagspassen. Nattpassen kunde klassificeras som något spektakulära. Att vada i en stenbemängd pool i hårt strömmande vatten i komplett mörker är rätt spännande. Som tur var kom fisken upp på mycket grunt vatten under natten så man behövde inte vada djupt eller långt ut. Fisket fortsatte rutinmässigt pass efter pass. I mitten av veckan flommade äntligen älven efter kraftiga regn och snöfall uppe i Dovrefjäll. Fjälltopparna runt Driva var vita av snö. Trots stigande vatten var fisket dåligt åtminstone för tre av oss. Efter fem dagars fiske var tre av oss fortfarande helt utan fisk. Jag hade inte haft ett enda tillslag. Hur var då lägret för den fjärde i gänget? Jo tack bra. Han hade fått fyra fiskar varav en kludd på 4.5 kg och en lax på 3.5. Dessutom hade han haft ett antal hugg och tappat två. Mitt självförtroende låg på bottennivå. Jag fiskade med samma flugor, samma linor och på samma platser. Vad gjorde jag för fel? Något svar på den frågan får jag nog aldrig. Troligen var en bidragande orsak att det var första 10

11 gången jag fiskade Driva. Så äntligen lossade det för mig. Fredag natt gav mig två öringar runt två kg. Det var inte de största, men de vildaste öringar jag någonsin fångat. Den första tog flugan två meter från stranden när jag höll på att dra fluglina av rullen. Den höll på att skrämma ihjäl mig. Ett våldsamt plask. Flugan bunden med en svart kaninstrimla flöt ännu när den högg. Linan jag höll på att repa av rullen slets ur handen på mig med ett våldsamt ryck. Några sekunder senare höll jag på att tappa spöt när linan sträcktes upp och fisken hoppade. När allt detta hände var det dessutom svart som i en kolsäck. En upplevelse man inte kommer att glömma. Den samlade fångsten efter 8 dagars fiske i Driva blev tio fiskar. Jag fick fyra tvåkilos öringar och han, som ni själva får gissa namnet på fick sex fiskar. Övriga två nollade. Skitfiske på er! 20-årsjubileum Tisdag 26/3 firar vi vårt 20-årsjubileum med kvällsöppet i butiken speciellt för SSFK s medlemmar. Massor av fina erbjudanden samt fika från klockan Väl mött! Kastkurs fluga En representant från Loop kommer på besök och håller kurs i flugkast 13/5 och 14/5. Vi startar klockan och håller på så länge det är ljust ute. Dessutom kommer demonstration av flugspön att ske 13/5 i butiken. Kolla in nya spön, linor m.m. Deltagarantalet för kastkursen är max. 15 deltagare och kostnaden är 500 kr/pers. Anmälan sker till butiken. Björn 11

12 FISKE FISKEKORT VAPEN AMMUNITION BÅTUTHYRNING FRITIDSKLÄDER -Har du fått napp? -Senaste skvallret! -De hetaste tipsen! -Senaste fiskeprylarna! -Båtuthyrning med karta till de hetaste öringplatserna! -Levande beten, maggot, mask m.m. -Storfiskeregistrering! -15 % för dig som är medlem! 12

13 Flugbindningskurs! Klubben ger nu möjlighet för nybörjare och inte alltför avancerade inom flugbindning att gå en kurs. Det blir fyra heldagar under våren i klubblokalen. Kursen avslutas med en dag vid Lysevatten där tips om fisketaktik och kastteknik ges. Ingen kursavgift tas ut, men deltagare får själva hålla sig med bindmaterial och verktyg. Allt som behövs kan inhandlas hos Björns Fiske Jakt & Kläder, som kommer att ha en lista över material. Anmälan görs snarast till Gösta Bring tel: , dock senast Ett bättre erbjudande kommer ni aldrig att få gratis kurs enda kostnaden är det material som ni behöver för er egen flugtillverkning! Kursen hålls i klubblokalen. Antal deltagare ca Tider: kl. 10:00-17:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) Fisketaktik i Lysevatten Fisketaktik i Lysevatten Vårens aktiviteter Torsdag 21 februari, kl , klubblokalen - Årsmöte. Vi samlas för att avhålla ordinarie årsmöte. Efter mötets avslutande är det dags för fika och eftersnack. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 februari, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. 13

14 Söndag 3 mars, kl , klubblokalen - Konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsen avhandlar bl.a. arbetsfördelning av styrelsearbetet. Lördag 9 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Torsdag 21 mars, kl , klubblokalen Klubbmöte. Håkan Carlstrand kommer att berätta om Sportfiskarnas arbete nu och i framtiden. Dessutom kommer Björn Holmstedt att tillsammans med Håkan Carlstrand berätta om det marina försöksområde som de kämpar för på Västkusten. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 13 april, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Söndag 14 april, kl , klubblokalen Havsöringsfiske. Vi samlas kl i klubblokalen för gemensam utflykt med havsöringsfiske på heta platser som tema. Båtar kommer att finnas tillgängliga för transport av klubbmedlemmar ut till öar som inte annars kan nås. Ring gärna eller skicka e-post och anmäl att du kommer. Kontaktperson: Robert Etander, tel eller Torsdag 25 april, kl , klubblokalen Möte för nytillkomna medlemmar. Passa på att bekanta dig närmare med din nya klubb. Vi kommer att närmare presentera klubbens verksamhet och målsättning. Vi vill även ha DIN åsikt om vilka aktiviteter som DU tycker att klubben skall anordna och vad DU kan hjälpa till med. Kontaktpersoner: Gösta Bring, tel Kennet Henriksson, tel

15 Söndag 28 april, kl , klubblokalen Styrelsemöte. Lördag-söndag 4-5 maj, Lysevatten Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 1 juni, kl , Lysevatten Familjedag. Vi samlas vid badstranden, Lysevatten, kl för en trevlig familjedag. Fiske och korvgrillning står på programmet. Båtar kommer att finnas tillgängliga att fiska ifrån. Klubben står för korv och dricka. Tag med flytväst, om du har, annars finns det att låna på plats. Ring gärna och anmäl att du kommer så att vi kan skaffa fram tillräckligt med korv etc. Kontaktperson: Lars-Erik Lindmark, tel Notiser Lilla Holmevatten Tyvärr måste meddelas att vindskyddet vid Lilla Holmevatten inte längre existerar. Kvar av det så fina och välbevarade vindskyddet finns endast några förkolnade rester efter vad, som av allt att döma, var en anlagd brand under sensommaren eller början av hösten. Tråkigt att det finns folk som inte kan hålla fingrarna i styr är väl milt uttryckt vad klubbens medlemmar tycker. Telefonabonnemanget uppsagt För att spara pengar har klubben sagt upp sitt telefonabonnemang i klubblokalen. I dessa tider när mobiltelefon är var kvinnas/mans egendom finns inget skäl till att ha det kvar. Nästa Vaket Planerad utgivning av nästa Vaket är början av juni. Deadline för artiklar är satt till 15/5. Artiklar skickar du med e-post till eller med vanlig post till adress enligt medlemsmatrikeln. Redaktören efterlyser, som vanligt, även bilder som illustration till din artikel. 15

16 KLUBBFUNKTIONÄRER Vi ser möjligheter där andra ser problem STYRELSEN Ordföranden Gösta Bring Vice ordförande Kassör Tore Ottosson Bengt Rönnefors Sekreterare Robert Etander Vice sekreterare Styrelseledamot Kåre Trengereid Joakim Andreasson Martin Ekelund Kennet Henriksson Lars-Erik Lindmark Lars-Erik Rydqvist Suppleant Mikael Nilsson Krister Olausson INTENDENTER Klubblokalen Sigvard Forsström L:a Holmevatten Kjell Kaspersen Krokvatten Martin Ekelund Kronsjön Lysevatten Robert Etander Gunnar Dahlqvist FUNKTIONÄRER Studieledare Kennet Henriksson Kontaktombud för ungdom Mikael Nilsson Krister Olausson Programkommitté Mikael Nilsson Krister Olausson Kåre Trengereid REVISION Revisor Kjell Kaspersen Helge Pettersson Revisorsuppleant Per-Erik Gassander SEKTIONER Lars Johansson Fiskevård Kennet Henriksson VALBEREDNING Björn Holmstedt Sylve Ström WEBMASTER Tore Ottosson REDAKTÖR, VAKET Martin Ekelund Om klubben: Besöksadress: Göteborgsvägen 2 Postadress: Box STENUNGSUND Postgiro: Web-sida: 16

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Veckan som gick va det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger mycket

Läs mer

SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008

SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008 SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008 1. Vad gör man då inte fisken vill hugga ens i detta harrens paradis, Tjuonajokk? Jag har fiskat på en vakande harr över en timme och inte känt så mycket som

Läs mer

Medlemskap i Sportfiskarna

Medlemskap i Sportfiskarna Medlemskap i Sportfiskarna Sportfiskarna erbjuder medlemskap i förbundet till: Enskilda personer, individuellt medlemskap, senior, junior och familj. Klubbar som ansluter samtliga av sina medlemmar, medlemsklubb.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån rymliga från Danmark. Det fångades

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05 Även denna veckan var det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timmar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Bra fiske i Suseån och andra vatten I veckan som gick fick jag åter många rapporter om att det är mycket lax i Suseån många tappade men attan en del har kommit

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Storöring i. Parkajoki. Av Petri Liljeroos

Storöring i. Parkajoki. Av Petri Liljeroos Storöring i Parkajoki Av Petri Liljeroos Barbackavadning, som Kalle brukar säga. Storöring i Parkajoki Den elegante fiskaren brukar jag kalla honom. Han lystrar till namnet Kalle men heter egentligen Lars

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

DYKARLUBBEN KALMARSUND

DYKARLUBBEN KALMARSUND Styrelsemöte Tid: Plats: Konferenslokal simhallen Närvarande: Johan Bruun Nicklas Dahl Gabriel Mölleborg Mats Gustafsson Thorbjörn Ljungdahl Suppleanter: Rasmus Gustafsson Frånvarande: Magnus Bruun Joakim

Läs mer