Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter"

Transkript

1 25:e årgången Medlemstidning för Stenungsunds sportfiskeklubb Nummer 1 / 2002 Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter 1

2 Ordföranden har ordet Text: Gösta Bring Bästa fiskebröder. Vi står inför något av ett ödesval på nästa årsmöte. Skall vi stanna kvar och stödja Sportfiskarna eller skall vi gå ur och medverka till att vår enda officiella röst går i graven. Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund har vid en extra stämma beslutat att ändra på sin nuvarande medlemskonstruktion. För ett antal år sedan övergick man från kollektivt till individuellt medlemskap. Resultatet av detta blev att förbundets medlemsantal sjönk från ca till ca Man avser nu att åter ansluta klubbmedlemmar kollektivt för att snabbt öka antalet och därigenom den politiska tyngden. Principiellt är jag mot tvångsanslutning men i ett fall som detta är det svårt att snabbt finna ett gångbart alternativ. Jag hoppas att för de flesta resultatet är viktigare än formen. Som en konsekvens av att medlemsantalet ökar räknar man med att det blir lättare att driva viktiga sportfiskefrågor gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Min bedömning är att vår enda chans att hävda våra hjärtefrågor är att bidraga till att bygga upp ett starkt förbund, som har tillräckligt med kompetens och resurser att gå i clinch med ministrar, departement och fram för allt Sveriges Fiskares Riksförbund. De mest aktuella frågorna idag är mer nationella/globala än lokala. Vi har förgäves under många år försökt påverka på lokal nivå, men måste nog se sanningen i vitögat. Omslagsbilden: En del saker VAR bättre förr... (Foto: Gösta Brings arkiv) Adresser. Artiklar sändes till Post: Martin Ekelund, adress enligt medlemsmatrikeln. 2

3 Det går inte. Jag vet att många är kritiska till dagens förbund och undrar vad de gör. Jag menar att förbundet blir vad vi gör det till. Vi har alla, även om vi är missnöjda, en skyldighet och en möjlighet att påverka förbundets framtida inriktning. Kortfattat innebär förslaget att samtliga anslutna klubbars medlemmar också blir medlemmar i Sportfiskarna. För varje seniormedlem får klubben betala någonstans mellan kr till förbundet. Avgiftens storlek och vissa andra detaljer kommer att beslutas på en extra förbundsstämma i vår. I dag betalar individuella medlemmar i Sportfiskarna 175 kr per år. Om vi behåller vårt medlemskap i Sportfiskarna måste vi givetvis acceptera förbundets nya stadgar och för att bibehålla nuvarande klubbekonomi måste vi då höja klubbavgiften fr.o.m med ca 50 kr per år. Kostnaden för att ha någon som driver sportfiskets ödesfrågor och intressen på nationell nivå motsvarar kostnaden för ett fiskedrag. Det är billigt! Bara döda fiskar flyter nedströms! 3

4 Tio frågor Text: Robert Etander, Foto: GAIS Denna gång är det Johan som får svara för sig. 1. Namn. Johan Borgström. 2. Hur länge har du varit med i klubben? Sedan förra sommaren ungefär. 3. Har du någon särskild uppgift i klubben / skulle du kunna tänka dig en uppgift? Nej, men på sikt skulle jag kunna tänka mig att engagera mig i arbetet med att restaurera lekvatten för havsöring t ex. Just nu är jag allt för upptagen med fotboll och ungdomsledarskap i GAIS! 4. Vilken är din favoritfisk? Harr eller öring. 5. Vilken är din favoritfiskemetod? Lätt flugfiske i strömmande vatten. 6. Har du någon favoritklubbsjö? Har bara varit vid Lysevatten en gång. Och då blev jag uppäten av knott! Hoppas komma loss fler gånger i år och är mycket nyfiken på Kronsjön. En sjö som Lilla Holmevatten är som gjord att skapa myter kring och sprida rykten om mer eller mindre sanna fiskehistorier. Kan tänka mig att den är lite mindre besökt och bara därför blir man duktigt 4

5 nyfiken på den också. Svaret på frågan blir alltså kort sagt nej. 7. Hur stor är den största fisk du har fått? Har egentligen aldrig fiskat efter fisk som blir riktigt stor så det måste vara en bonito på c:a fyra kilo som råkade hänga på när jag följde med på havsfiske i Miami Beach. Några regnbågar kring tre kilo finns också noterade i fiskedagboken. 8. När fiskade du senast? Det var nog med klubben i Örekilsälven så det har som sagt inte blivit många tillfällen i år. Men det var en väldigt fin dag. Mycket fisk i älven och en bra möjlighet att lära känna andra medlemmar. 9. Finns det någon aktivitet i klubben som du saknar? Kan jag ju inte påstå eftersom jag knappt utnyttjat mitt medlemskap! 10. Finns det något vi kan bli bättre på i klubben? Det är ju lika svårt att svara på av samma anledning. Men vid ett första påseende och vid de inledande kontakterna ger klubben ett mycket ordnat och ambitiöst intryck. Intervjun var gjord Fiske, fusk och mygel Text: Kennet Henriksson Det är motigt att vara sportfiskare i dessa tider. I havet finns ingen fisk förutom små öringar som vi bara får fiska under apr. - sept. Vårt förbund håller på att tyna bort och Fiskeriverket struntar helt i våra behov och synpunkter. Nu vill någon tok att vi skall betala 200 kr per 5

6 år för att få fiska i ett nästan fisktomt hav, pengar som skall gå till fiskevård. Sanningen om hur det går till bakom kulisserna och hur ansvarslöst politikerna agerar, börjar dock nu komma fram. De som såg TV-programmet "Den sista torsken" fick en bra lektion i hur det går till. Några dagar efter att ha sett programmet pratade jag med en pensionär som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i Fiskeristyrelsen - Fiskeriverket. Min första fråga var, såg du "Den sista torsken" och vad tyckte du. Programmet var bra men några saker borde ha belysts mycket mer. Politikerna svek oss alltid när vi behövde deras stöd och de ställde sig på fiskarnas och dess ombudsman, Reine Johanssons sida. Likaså framgick det inte tillräckligt klart hur nämnde ombudsman förföljde de tjänstemän bland oss som vågade säga emot honom. Jag hann inte prata med min sagesman mer än ett par minuter, men han påpekade också att Reine Johanssons "smörjning" av EU - politiker och svenska dito, var av en omfattning som knappast framgick av programmet. Själv blev min nu allt större misstro mot politiker besannad sen jag 6

7 sett programmet. Reine har en politisk bakgrund i rätt parti, visserligen inte i samklang med de flesta yrkesfiskare, men han är smart och vältalig och SFR insåg att han var rätt man för deras syften. Hans "framgångsrika" karriär belyses i en artikel Fusket tömmer havet av Peter Nilsson i Sveriges Natur. Kvotfusk, tjuvfiske, snedvridet stöd o s v. är några underrubriker. En är "Aggressiv lobbying" och där finner jag bl.a.: SFR har goda kontakter med jordbruksdepartementet och dess minister. Förbundet är känt för sin effektiva lobbying. Vidare är metoderna ibland aggressiva, (jämför vad min sagesman ovan säger), och anställda på Fiskeriverket vittnar om att Reine Johansson använder sig av hot. Ett exempel är när EU ville stävja det illegala fisket genom satellitkontroll av trålarnas positioner. Fiskeriverket tillstyrkte. Då bearbetades bl. a. jordbruksministern av Reine Johansson, samtidigt som SFR också drev en kampanj mot förslaget. Resultatet blev att regeringen körde över Fiskeriverket och Sverige tillsammans med det notoriskt överfiskande Spanien, röstade emot förslaget. Kontrollsystemet infördes dock senare trots det svenska motståndet. Vidare skriver Peter Nilsson, att Reine Johansson ofta fanns med bakom kulisserna när fiskefrågor behandlades i Bryssel och SFR ordnade flygfrakter med gratis fiskedelikatesser till delegaternas fester. Bara ett skamexempel till. Sverige krävde för drygt tio år sedan att drivgarnsfisket skulle förbjudas och FN inskränkte denna typ av fiske kraftigt. När sen EU några år senare ville förbjuda sånt fiske i Östersjön, lyckades Sverige stoppa förslaget och fortfarande används upp till två mil långa. drivgarn i detta innanhav. Tala om politisk dubbelmoral! Detta är lite om bakgrunden till att rovfisket kan fortgå och Henrik Svedäng säger efter sina senaste provtrålningar att det inte finns någon torsk över 30 cm. på hela västkusten. Det enda glädjande är, säger han, att mi1jöproblemen är mindre än vi tidigare trott. För hårt fiske är den stora boven i dramat, konstaterar han. Det börjar dock ljusna vid horisonten och t.o.m. Reine Johansson 7

8 antyder att han kanske inte har handlat så klokt ibland. Bara det att sanningen om EU: s och Sveriges korrumperade fiskeripolitik belyses för den stora allmänheten, är glädjande. Förhoppningsvis lyckas man få ner fisketrycket så mycket att bestånden repar sig. Det är dock långt dit och det behövs drastiska nedskärningar om vi skall få tillbaka fisken i havet. Glädjande besked Text: Kennet Henriksson Jag skrev i förra Vaket om min besvikelse över den nya fiskestadgan när det gäller havsöringen, men nu kommer det nya signaler från Fiskeriverket som får mig att känna mig lite gladare i höstmörkret. Vi fick ju inte bort näten innanför 3-meters djupkurvan men nu föreslår verket kraftigt utvidgade fredningsområden. Ett skall starta vid bron över till Stenungsön och följa 3-meterskurvan förbi Norumsån, Anråseå o.s.v. samt landa vid Tjuvkils huvud i Kungälvs kommun. Fredningsområdena i Stigfjorden liksom det vid Sundsby föreslås kraftigt utvidgade och flera mindre tillkommer, bl.a. ett utanför Svanesundsbäcken och ett i Korsviken. Nu ar det ju så, att kommunpolitikerna skall säga sitt och dem litar jag ju inte på. För Stenungsunds del är det dock klart och vi får hoppas att det inte finns för många nätfiskare bland våra grannkommuners beslutsfattare. Varför och vem i helv % %#! %&/ Text: Robert Etander En dag i höstas var jag och familjen på väg till Kronsjön för en liten fisketur och korvgrillning. Väl framme vid flotten ut till ön får jag syn på något som gjorde mig rasande. Någon eller några hade roat sig med att bygga ett litet vindskydd till vänster ute på udden. Till 8

9 byggnadsmaterial hade används grenar som personen i fråga hade brutit av ifrån närmaste träd. Att man inte får göra så trodde jag de flesta visste. Jag förstår inte hur man kan vara så urbota korkad och dum Det skall påpekas att det måste har varit någon medlem som har utfört förstörelsen eftersom låset till flotten var helt. Det skall även påpekas att vi endast arrenderar fiskerätten i sjön av markägarna. Om de upptäcker att marken och naturen fördärvas kanske de säger upp avtalet. NEJ, SKÄRPNING! Om det är så att ni väldigt gärna vill ha ett vindskydd ute på ön, kontakta då styrelsen så kanske vi kan fixa något. Arga hälsningar ifrån sjöintendenten. Driva Text: Gösta Bring. I förförra Vaket skrev jag om ett kanonfiske i Lysevatten. Jag lovade då också att skriva om den gången när jag inte fick fisk, vilket förövrigt händer ganska sällan. Ha, ha! Som alla andra gånger började det hemma i Stenungsund en tidig morgon med ilastning av några ton fiskegrejer. När vi efter visst besvär äntligen lyckats stänga alla dörrar och grindar på vår kombibil, startade vår hundramilafärd mot slutdestination Sunndalsöra, en liten stad belägen strax söder om Trondheim. Efter tolv timmars kontinuerligt bilkörande kunde vi installera oss i vår förbokade norska hytta. Naturen var storslagen. Driva rinner i Sunndalen norr om Dovrefjäll och bergen som omger älven reser sig mer än 1500 meter över dalens botten. Nog om detta! Dags för fiske! På med vadarna! Ladda tvåhandsspöt! Enligt uppgift skulle Driva vara full av storöring så kallade kluddar. Vikter över 5 kg skulle inte vara ovanliga. Våra föregångare i hyttan, för övrigt också från Sverige, visade oss en 9

10 kludd på 5.7 kg, några mindre laxar och öringar som dom tagit i början av veckan. Förväntningen steg. Gänget, vi var fyra stycken, halvsprang ner till närmaste pool. Poolen bar det beskrivande namnet benknäcken. Gissa varför? Vattnet i älven var kristallklart och gav oss intrycket att djupet i poolen ej översteg 50 cm, vilket givetvis var en synvilla. Bottnen i poolen var täckt med tusen och åter tusen stenar i alla storlekar och former. Som Ni alla vet är avståndsbedömning i klartvatten nästan omöjlig. Stenen man siktade in sig på var antingen större eller mindre än man förväntat sig. Vadningen var ett äventyr. Vi gick omkring som balettdansöser och gjorde åtskilliga proffsiga piruetter. För en av oss slutade en alltför optimistisk sväng med vattenfyllda vadare. Fisket då? Driva är en flommälv, vilket betyder lågt vatten ingen stigning ingen fisk. Det var lågt vatten. Trots detta lyckades en i gänget under första fiskepasset ta en öring på 2 kg, tappa en annan och ha ett hugg. De andra två trodde sig eventuellt kanske ha haft en dragning. Själv hade jag inte en känning. Eftersom fisket var avlyst mellan och fiskade vi i två pass om dygnet ett morgon/ förmiddags pass och ett kvälls/ natt pass. För öring var nattpassen de bästa och för lax förmiddagspassen. Nattpassen kunde klassificeras som något spektakulära. Att vada i en stenbemängd pool i hårt strömmande vatten i komplett mörker är rätt spännande. Som tur var kom fisken upp på mycket grunt vatten under natten så man behövde inte vada djupt eller långt ut. Fisket fortsatte rutinmässigt pass efter pass. I mitten av veckan flommade äntligen älven efter kraftiga regn och snöfall uppe i Dovrefjäll. Fjälltopparna runt Driva var vita av snö. Trots stigande vatten var fisket dåligt åtminstone för tre av oss. Efter fem dagars fiske var tre av oss fortfarande helt utan fisk. Jag hade inte haft ett enda tillslag. Hur var då lägret för den fjärde i gänget? Jo tack bra. Han hade fått fyra fiskar varav en kludd på 4.5 kg och en lax på 3.5. Dessutom hade han haft ett antal hugg och tappat två. Mitt självförtroende låg på bottennivå. Jag fiskade med samma flugor, samma linor och på samma platser. Vad gjorde jag för fel? Något svar på den frågan får jag nog aldrig. Troligen var en bidragande orsak att det var första 10

11 gången jag fiskade Driva. Så äntligen lossade det för mig. Fredag natt gav mig två öringar runt två kg. Det var inte de största, men de vildaste öringar jag någonsin fångat. Den första tog flugan två meter från stranden när jag höll på att dra fluglina av rullen. Den höll på att skrämma ihjäl mig. Ett våldsamt plask. Flugan bunden med en svart kaninstrimla flöt ännu när den högg. Linan jag höll på att repa av rullen slets ur handen på mig med ett våldsamt ryck. Några sekunder senare höll jag på att tappa spöt när linan sträcktes upp och fisken hoppade. När allt detta hände var det dessutom svart som i en kolsäck. En upplevelse man inte kommer att glömma. Den samlade fångsten efter 8 dagars fiske i Driva blev tio fiskar. Jag fick fyra tvåkilos öringar och han, som ni själva får gissa namnet på fick sex fiskar. Övriga två nollade. Skitfiske på er! 20-årsjubileum Tisdag 26/3 firar vi vårt 20-årsjubileum med kvällsöppet i butiken speciellt för SSFK s medlemmar. Massor av fina erbjudanden samt fika från klockan Väl mött! Kastkurs fluga En representant från Loop kommer på besök och håller kurs i flugkast 13/5 och 14/5. Vi startar klockan och håller på så länge det är ljust ute. Dessutom kommer demonstration av flugspön att ske 13/5 i butiken. Kolla in nya spön, linor m.m. Deltagarantalet för kastkursen är max. 15 deltagare och kostnaden är 500 kr/pers. Anmälan sker till butiken. Björn 11

12 FISKE FISKEKORT VAPEN AMMUNITION BÅTUTHYRNING FRITIDSKLÄDER -Har du fått napp? -Senaste skvallret! -De hetaste tipsen! -Senaste fiskeprylarna! -Båtuthyrning med karta till de hetaste öringplatserna! -Levande beten, maggot, mask m.m. -Storfiskeregistrering! -15 % för dig som är medlem! 12

13 Flugbindningskurs! Klubben ger nu möjlighet för nybörjare och inte alltför avancerade inom flugbindning att gå en kurs. Det blir fyra heldagar under våren i klubblokalen. Kursen avslutas med en dag vid Lysevatten där tips om fisketaktik och kastteknik ges. Ingen kursavgift tas ut, men deltagare får själva hålla sig med bindmaterial och verktyg. Allt som behövs kan inhandlas hos Björns Fiske Jakt & Kläder, som kommer att ha en lista över material. Anmälan görs snarast till Gösta Bring tel: , dock senast Ett bättre erbjudande kommer ni aldrig att få gratis kurs enda kostnaden är det material som ni behöver för er egen flugtillverkning! Kursen hålls i klubblokalen. Antal deltagare ca Tider: kl. 10:00-17:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) Fisketaktik i Lysevatten Fisketaktik i Lysevatten Vårens aktiviteter Torsdag 21 februari, kl , klubblokalen - Årsmöte. Vi samlas för att avhålla ordinarie årsmöte. Efter mötets avslutande är det dags för fika och eftersnack. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 februari, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. 13

14 Söndag 3 mars, kl , klubblokalen - Konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsen avhandlar bl.a. arbetsfördelning av styrelsearbetet. Lördag 9 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Torsdag 21 mars, kl , klubblokalen Klubbmöte. Håkan Carlstrand kommer att berätta om Sportfiskarnas arbete nu och i framtiden. Dessutom kommer Björn Holmstedt att tillsammans med Håkan Carlstrand berätta om det marina försöksområde som de kämpar för på Västkusten. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 13 april, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Söndag 14 april, kl , klubblokalen Havsöringsfiske. Vi samlas kl i klubblokalen för gemensam utflykt med havsöringsfiske på heta platser som tema. Båtar kommer att finnas tillgängliga för transport av klubbmedlemmar ut till öar som inte annars kan nås. Ring gärna eller skicka e-post och anmäl att du kommer. Kontaktperson: Robert Etander, tel eller Torsdag 25 april, kl , klubblokalen Möte för nytillkomna medlemmar. Passa på att bekanta dig närmare med din nya klubb. Vi kommer att närmare presentera klubbens verksamhet och målsättning. Vi vill även ha DIN åsikt om vilka aktiviteter som DU tycker att klubben skall anordna och vad DU kan hjälpa till med. Kontaktpersoner: Gösta Bring, tel Kennet Henriksson, tel

15 Söndag 28 april, kl , klubblokalen Styrelsemöte. Lördag-söndag 4-5 maj, Lysevatten Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 1 juni, kl , Lysevatten Familjedag. Vi samlas vid badstranden, Lysevatten, kl för en trevlig familjedag. Fiske och korvgrillning står på programmet. Båtar kommer att finnas tillgängliga att fiska ifrån. Klubben står för korv och dricka. Tag med flytväst, om du har, annars finns det att låna på plats. Ring gärna och anmäl att du kommer så att vi kan skaffa fram tillräckligt med korv etc. Kontaktperson: Lars-Erik Lindmark, tel Notiser Lilla Holmevatten Tyvärr måste meddelas att vindskyddet vid Lilla Holmevatten inte längre existerar. Kvar av det så fina och välbevarade vindskyddet finns endast några förkolnade rester efter vad, som av allt att döma, var en anlagd brand under sensommaren eller början av hösten. Tråkigt att det finns folk som inte kan hålla fingrarna i styr är väl milt uttryckt vad klubbens medlemmar tycker. Telefonabonnemanget uppsagt För att spara pengar har klubben sagt upp sitt telefonabonnemang i klubblokalen. I dessa tider när mobiltelefon är var kvinnas/mans egendom finns inget skäl till att ha det kvar. Nästa Vaket Planerad utgivning av nästa Vaket är början av juni. Deadline för artiklar är satt till 15/5. Artiklar skickar du med e-post till eller med vanlig post till adress enligt medlemsmatrikeln. Redaktören efterlyser, som vanligt, även bilder som illustration till din artikel. 15

16 KLUBBFUNKTIONÄRER Vi ser möjligheter där andra ser problem STYRELSEN Ordföranden Gösta Bring Vice ordförande Kassör Tore Ottosson Bengt Rönnefors Sekreterare Robert Etander Vice sekreterare Styrelseledamot Kåre Trengereid Joakim Andreasson Martin Ekelund Kennet Henriksson Lars-Erik Lindmark Lars-Erik Rydqvist Suppleant Mikael Nilsson Krister Olausson INTENDENTER Klubblokalen Sigvard Forsström L:a Holmevatten Kjell Kaspersen Krokvatten Martin Ekelund Kronsjön Lysevatten Robert Etander Gunnar Dahlqvist FUNKTIONÄRER Studieledare Kennet Henriksson Kontaktombud för ungdom Mikael Nilsson Krister Olausson Programkommitté Mikael Nilsson Krister Olausson Kåre Trengereid REVISION Revisor Kjell Kaspersen Helge Pettersson Revisorsuppleant Per-Erik Gassander SEKTIONER Lars Johansson Fiskevård Kennet Henriksson VALBEREDNING Björn Holmstedt Sylve Ström WEBMASTER Tore Ottosson REDAKTÖR, VAKET Martin Ekelund Om klubben: Besöksadress: Göteborgsvägen 2 Postadress: Box STENUNGSUND Postgiro: Web-sida: 16

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans

VAKET. Extra salt. Stormfåglar, pilkar och vrakfiske på 70 distans VAKET M e d l e m s t i d n i n g f ö r S t e n u n g s u n d s S p o r t f i s k e k l u b b Årgång 29 Nummer 2, 2006 Sidan två Ordföranden har ordet Säveån Ett vatten i förändring Fiskevårdsgruppen Stenungsund

Läs mer

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91 'I, 51-11mRnO kvalitet till rätt pris SYMETRE AERO GT SIDESTAB Pris i förhållande till kvalitet - då är Shimano "out-standing". STRADIC QF =QUICK FIRE FB =FlGHTING BROMS SYMETRE SIDESTAB AERO GT STRADlC

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula

SPINNPOSTEN. Nr 2-2015. SFK Spinnaren. Grönling, Barbatula barbatula SPINNPOSTEN Nr 2-2015 Grönling, Barbatula barbatula SFK Spinnaren Maciej med ett nytt klubbrekord på röding, 2700 g, från Ljungs kula. En del hade god fiskelycka vid premiären i Sallerupsdammarna. 2 Spinnpost

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus

SPINNPOSTEN. Nr 3-2012. SFK Spinnaren. Havskatt, Anarhichas lupus SPINNPOSTEN Nr 3-2012 Havskatt, Anarhichas lupus SFK Spinnaren Philip Nilsson och Karl Bundy vid KM i mete i Sallerupsdammen 2 Bo Johnsson med sitt nya klubbrekord på harr, 1660 g Spinnpost nr 3 Augusti

Läs mer

2013 är hjärtas år! Vilket djur sover mest? Första gången på skidor!

2013 är hjärtas år! Vilket djur sover mest? Första gången på skidor! Klöverbladet Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens förbund #1 2013 2013 är hjärtas år! Vilket djur sover mest? Första gången på skidor! 1 Ledare upp. 4H har genom åren

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

SPINNPOSTEN Nr 4-2012

SPINNPOSTEN Nr 4-2012 SPINNPOSTEN Nr 4-2012 Färna, Leuciscus cephalus SFK Spinnaren Johan Lindström med en imponerande sandskädda på 420 g. 2 Tobias Karlsson drillar en tung regnbåge i Trollemölla. Spinnpost nr 4 November 2012

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Lars Tovsten. Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP: 95.199.141.149

Lars Tovsten. Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP: 95.199.141.149 server@serifwebresources.com Skickat: den 14 april 2012 14:24 lars.tovsten@gmail.com Meddelande hemsidan Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP:

Läs mer

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 VINTER-REA! Ambassadeur 7500C, ny modell, helkrom, en värsting för det grövre fisket Ett fåtal ex i Sverige. PriS: 1.595:- Ambassadeur

Läs mer

Nya tidernya strategier

Nya tidernya strategier Nytt från Nämdöskärgården Nummer 13/April 2008 Pris: 10 kr Nya tidernya strategier I d e t ta n u m m e r kan man läsa rapporter från både SIKO:s och Hembygdsföreningens årsmöten. Där framgår tydligt att

Läs mer

Barndiabetesfonden NR 2 2014 ÅRG. 21. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden NR 2 2014 ÅRG. 21. Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se I kansli@barndiabetesfonden. NR 2 2014 ÅRG. 21 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Plusgiro 900059-7 I Bankgiro 900-0597 www.barndiabetesfonden.se

Läs mer