Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter"

Transkript

1 25:e årgången Medlemstidning för Stenungsunds sportfiskeklubb Nummer 1 / 2002 Fiske, fusk och mygel Glädjande besked Driva Vårens aktiviteter 1

2 Ordföranden har ordet Text: Gösta Bring Bästa fiskebröder. Vi står inför något av ett ödesval på nästa årsmöte. Skall vi stanna kvar och stödja Sportfiskarna eller skall vi gå ur och medverka till att vår enda officiella röst går i graven. Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund har vid en extra stämma beslutat att ändra på sin nuvarande medlemskonstruktion. För ett antal år sedan övergick man från kollektivt till individuellt medlemskap. Resultatet av detta blev att förbundets medlemsantal sjönk från ca till ca Man avser nu att åter ansluta klubbmedlemmar kollektivt för att snabbt öka antalet och därigenom den politiska tyngden. Principiellt är jag mot tvångsanslutning men i ett fall som detta är det svårt att snabbt finna ett gångbart alternativ. Jag hoppas att för de flesta resultatet är viktigare än formen. Som en konsekvens av att medlemsantalet ökar räknar man med att det blir lättare att driva viktiga sportfiskefrågor gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Min bedömning är att vår enda chans att hävda våra hjärtefrågor är att bidraga till att bygga upp ett starkt förbund, som har tillräckligt med kompetens och resurser att gå i clinch med ministrar, departement och fram för allt Sveriges Fiskares Riksförbund. De mest aktuella frågorna idag är mer nationella/globala än lokala. Vi har förgäves under många år försökt påverka på lokal nivå, men måste nog se sanningen i vitögat. Omslagsbilden: En del saker VAR bättre förr... (Foto: Gösta Brings arkiv) Adresser. Artiklar sändes till Post: Martin Ekelund, adress enligt medlemsmatrikeln. 2

3 Det går inte. Jag vet att många är kritiska till dagens förbund och undrar vad de gör. Jag menar att förbundet blir vad vi gör det till. Vi har alla, även om vi är missnöjda, en skyldighet och en möjlighet att påverka förbundets framtida inriktning. Kortfattat innebär förslaget att samtliga anslutna klubbars medlemmar också blir medlemmar i Sportfiskarna. För varje seniormedlem får klubben betala någonstans mellan kr till förbundet. Avgiftens storlek och vissa andra detaljer kommer att beslutas på en extra förbundsstämma i vår. I dag betalar individuella medlemmar i Sportfiskarna 175 kr per år. Om vi behåller vårt medlemskap i Sportfiskarna måste vi givetvis acceptera förbundets nya stadgar och för att bibehålla nuvarande klubbekonomi måste vi då höja klubbavgiften fr.o.m med ca 50 kr per år. Kostnaden för att ha någon som driver sportfiskets ödesfrågor och intressen på nationell nivå motsvarar kostnaden för ett fiskedrag. Det är billigt! Bara döda fiskar flyter nedströms! 3

4 Tio frågor Text: Robert Etander, Foto: GAIS Denna gång är det Johan som får svara för sig. 1. Namn. Johan Borgström. 2. Hur länge har du varit med i klubben? Sedan förra sommaren ungefär. 3. Har du någon särskild uppgift i klubben / skulle du kunna tänka dig en uppgift? Nej, men på sikt skulle jag kunna tänka mig att engagera mig i arbetet med att restaurera lekvatten för havsöring t ex. Just nu är jag allt för upptagen med fotboll och ungdomsledarskap i GAIS! 4. Vilken är din favoritfisk? Harr eller öring. 5. Vilken är din favoritfiskemetod? Lätt flugfiske i strömmande vatten. 6. Har du någon favoritklubbsjö? Har bara varit vid Lysevatten en gång. Och då blev jag uppäten av knott! Hoppas komma loss fler gånger i år och är mycket nyfiken på Kronsjön. En sjö som Lilla Holmevatten är som gjord att skapa myter kring och sprida rykten om mer eller mindre sanna fiskehistorier. Kan tänka mig att den är lite mindre besökt och bara därför blir man duktigt 4

5 nyfiken på den också. Svaret på frågan blir alltså kort sagt nej. 7. Hur stor är den största fisk du har fått? Har egentligen aldrig fiskat efter fisk som blir riktigt stor så det måste vara en bonito på c:a fyra kilo som råkade hänga på när jag följde med på havsfiske i Miami Beach. Några regnbågar kring tre kilo finns också noterade i fiskedagboken. 8. När fiskade du senast? Det var nog med klubben i Örekilsälven så det har som sagt inte blivit många tillfällen i år. Men det var en väldigt fin dag. Mycket fisk i älven och en bra möjlighet att lära känna andra medlemmar. 9. Finns det någon aktivitet i klubben som du saknar? Kan jag ju inte påstå eftersom jag knappt utnyttjat mitt medlemskap! 10. Finns det något vi kan bli bättre på i klubben? Det är ju lika svårt att svara på av samma anledning. Men vid ett första påseende och vid de inledande kontakterna ger klubben ett mycket ordnat och ambitiöst intryck. Intervjun var gjord Fiske, fusk och mygel Text: Kennet Henriksson Det är motigt att vara sportfiskare i dessa tider. I havet finns ingen fisk förutom små öringar som vi bara får fiska under apr. - sept. Vårt förbund håller på att tyna bort och Fiskeriverket struntar helt i våra behov och synpunkter. Nu vill någon tok att vi skall betala 200 kr per 5

6 år för att få fiska i ett nästan fisktomt hav, pengar som skall gå till fiskevård. Sanningen om hur det går till bakom kulisserna och hur ansvarslöst politikerna agerar, börjar dock nu komma fram. De som såg TV-programmet "Den sista torsken" fick en bra lektion i hur det går till. Några dagar efter att ha sett programmet pratade jag med en pensionär som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i Fiskeristyrelsen - Fiskeriverket. Min första fråga var, såg du "Den sista torsken" och vad tyckte du. Programmet var bra men några saker borde ha belysts mycket mer. Politikerna svek oss alltid när vi behövde deras stöd och de ställde sig på fiskarnas och dess ombudsman, Reine Johanssons sida. Likaså framgick det inte tillräckligt klart hur nämnde ombudsman förföljde de tjänstemän bland oss som vågade säga emot honom. Jag hann inte prata med min sagesman mer än ett par minuter, men han påpekade också att Reine Johanssons "smörjning" av EU - politiker och svenska dito, var av en omfattning som knappast framgick av programmet. Själv blev min nu allt större misstro mot politiker besannad sen jag 6

7 sett programmet. Reine har en politisk bakgrund i rätt parti, visserligen inte i samklang med de flesta yrkesfiskare, men han är smart och vältalig och SFR insåg att han var rätt man för deras syften. Hans "framgångsrika" karriär belyses i en artikel Fusket tömmer havet av Peter Nilsson i Sveriges Natur. Kvotfusk, tjuvfiske, snedvridet stöd o s v. är några underrubriker. En är "Aggressiv lobbying" och där finner jag bl.a.: SFR har goda kontakter med jordbruksdepartementet och dess minister. Förbundet är känt för sin effektiva lobbying. Vidare är metoderna ibland aggressiva, (jämför vad min sagesman ovan säger), och anställda på Fiskeriverket vittnar om att Reine Johansson använder sig av hot. Ett exempel är när EU ville stävja det illegala fisket genom satellitkontroll av trålarnas positioner. Fiskeriverket tillstyrkte. Då bearbetades bl. a. jordbruksministern av Reine Johansson, samtidigt som SFR också drev en kampanj mot förslaget. Resultatet blev att regeringen körde över Fiskeriverket och Sverige tillsammans med det notoriskt överfiskande Spanien, röstade emot förslaget. Kontrollsystemet infördes dock senare trots det svenska motståndet. Vidare skriver Peter Nilsson, att Reine Johansson ofta fanns med bakom kulisserna när fiskefrågor behandlades i Bryssel och SFR ordnade flygfrakter med gratis fiskedelikatesser till delegaternas fester. Bara ett skamexempel till. Sverige krävde för drygt tio år sedan att drivgarnsfisket skulle förbjudas och FN inskränkte denna typ av fiske kraftigt. När sen EU några år senare ville förbjuda sånt fiske i Östersjön, lyckades Sverige stoppa förslaget och fortfarande används upp till två mil långa. drivgarn i detta innanhav. Tala om politisk dubbelmoral! Detta är lite om bakgrunden till att rovfisket kan fortgå och Henrik Svedäng säger efter sina senaste provtrålningar att det inte finns någon torsk över 30 cm. på hela västkusten. Det enda glädjande är, säger han, att mi1jöproblemen är mindre än vi tidigare trott. För hårt fiske är den stora boven i dramat, konstaterar han. Det börjar dock ljusna vid horisonten och t.o.m. Reine Johansson 7

8 antyder att han kanske inte har handlat så klokt ibland. Bara det att sanningen om EU: s och Sveriges korrumperade fiskeripolitik belyses för den stora allmänheten, är glädjande. Förhoppningsvis lyckas man få ner fisketrycket så mycket att bestånden repar sig. Det är dock långt dit och det behövs drastiska nedskärningar om vi skall få tillbaka fisken i havet. Glädjande besked Text: Kennet Henriksson Jag skrev i förra Vaket om min besvikelse över den nya fiskestadgan när det gäller havsöringen, men nu kommer det nya signaler från Fiskeriverket som får mig att känna mig lite gladare i höstmörkret. Vi fick ju inte bort näten innanför 3-meters djupkurvan men nu föreslår verket kraftigt utvidgade fredningsområden. Ett skall starta vid bron över till Stenungsön och följa 3-meterskurvan förbi Norumsån, Anråseå o.s.v. samt landa vid Tjuvkils huvud i Kungälvs kommun. Fredningsområdena i Stigfjorden liksom det vid Sundsby föreslås kraftigt utvidgade och flera mindre tillkommer, bl.a. ett utanför Svanesundsbäcken och ett i Korsviken. Nu ar det ju så, att kommunpolitikerna skall säga sitt och dem litar jag ju inte på. För Stenungsunds del är det dock klart och vi får hoppas att det inte finns för många nätfiskare bland våra grannkommuners beslutsfattare. Varför och vem i helv % %#! %&/ Text: Robert Etander En dag i höstas var jag och familjen på väg till Kronsjön för en liten fisketur och korvgrillning. Väl framme vid flotten ut till ön får jag syn på något som gjorde mig rasande. Någon eller några hade roat sig med att bygga ett litet vindskydd till vänster ute på udden. Till 8

9 byggnadsmaterial hade används grenar som personen i fråga hade brutit av ifrån närmaste träd. Att man inte får göra så trodde jag de flesta visste. Jag förstår inte hur man kan vara så urbota korkad och dum Det skall påpekas att det måste har varit någon medlem som har utfört förstörelsen eftersom låset till flotten var helt. Det skall även påpekas att vi endast arrenderar fiskerätten i sjön av markägarna. Om de upptäcker att marken och naturen fördärvas kanske de säger upp avtalet. NEJ, SKÄRPNING! Om det är så att ni väldigt gärna vill ha ett vindskydd ute på ön, kontakta då styrelsen så kanske vi kan fixa något. Arga hälsningar ifrån sjöintendenten. Driva Text: Gösta Bring. I förförra Vaket skrev jag om ett kanonfiske i Lysevatten. Jag lovade då också att skriva om den gången när jag inte fick fisk, vilket förövrigt händer ganska sällan. Ha, ha! Som alla andra gånger började det hemma i Stenungsund en tidig morgon med ilastning av några ton fiskegrejer. När vi efter visst besvär äntligen lyckats stänga alla dörrar och grindar på vår kombibil, startade vår hundramilafärd mot slutdestination Sunndalsöra, en liten stad belägen strax söder om Trondheim. Efter tolv timmars kontinuerligt bilkörande kunde vi installera oss i vår förbokade norska hytta. Naturen var storslagen. Driva rinner i Sunndalen norr om Dovrefjäll och bergen som omger älven reser sig mer än 1500 meter över dalens botten. Nog om detta! Dags för fiske! På med vadarna! Ladda tvåhandsspöt! Enligt uppgift skulle Driva vara full av storöring så kallade kluddar. Vikter över 5 kg skulle inte vara ovanliga. Våra föregångare i hyttan, för övrigt också från Sverige, visade oss en 9

10 kludd på 5.7 kg, några mindre laxar och öringar som dom tagit i början av veckan. Förväntningen steg. Gänget, vi var fyra stycken, halvsprang ner till närmaste pool. Poolen bar det beskrivande namnet benknäcken. Gissa varför? Vattnet i älven var kristallklart och gav oss intrycket att djupet i poolen ej översteg 50 cm, vilket givetvis var en synvilla. Bottnen i poolen var täckt med tusen och åter tusen stenar i alla storlekar och former. Som Ni alla vet är avståndsbedömning i klartvatten nästan omöjlig. Stenen man siktade in sig på var antingen större eller mindre än man förväntat sig. Vadningen var ett äventyr. Vi gick omkring som balettdansöser och gjorde åtskilliga proffsiga piruetter. För en av oss slutade en alltför optimistisk sväng med vattenfyllda vadare. Fisket då? Driva är en flommälv, vilket betyder lågt vatten ingen stigning ingen fisk. Det var lågt vatten. Trots detta lyckades en i gänget under första fiskepasset ta en öring på 2 kg, tappa en annan och ha ett hugg. De andra två trodde sig eventuellt kanske ha haft en dragning. Själv hade jag inte en känning. Eftersom fisket var avlyst mellan och fiskade vi i två pass om dygnet ett morgon/ förmiddags pass och ett kvälls/ natt pass. För öring var nattpassen de bästa och för lax förmiddagspassen. Nattpassen kunde klassificeras som något spektakulära. Att vada i en stenbemängd pool i hårt strömmande vatten i komplett mörker är rätt spännande. Som tur var kom fisken upp på mycket grunt vatten under natten så man behövde inte vada djupt eller långt ut. Fisket fortsatte rutinmässigt pass efter pass. I mitten av veckan flommade äntligen älven efter kraftiga regn och snöfall uppe i Dovrefjäll. Fjälltopparna runt Driva var vita av snö. Trots stigande vatten var fisket dåligt åtminstone för tre av oss. Efter fem dagars fiske var tre av oss fortfarande helt utan fisk. Jag hade inte haft ett enda tillslag. Hur var då lägret för den fjärde i gänget? Jo tack bra. Han hade fått fyra fiskar varav en kludd på 4.5 kg och en lax på 3.5. Dessutom hade han haft ett antal hugg och tappat två. Mitt självförtroende låg på bottennivå. Jag fiskade med samma flugor, samma linor och på samma platser. Vad gjorde jag för fel? Något svar på den frågan får jag nog aldrig. Troligen var en bidragande orsak att det var första 10

11 gången jag fiskade Driva. Så äntligen lossade det för mig. Fredag natt gav mig två öringar runt två kg. Det var inte de största, men de vildaste öringar jag någonsin fångat. Den första tog flugan två meter från stranden när jag höll på att dra fluglina av rullen. Den höll på att skrämma ihjäl mig. Ett våldsamt plask. Flugan bunden med en svart kaninstrimla flöt ännu när den högg. Linan jag höll på att repa av rullen slets ur handen på mig med ett våldsamt ryck. Några sekunder senare höll jag på att tappa spöt när linan sträcktes upp och fisken hoppade. När allt detta hände var det dessutom svart som i en kolsäck. En upplevelse man inte kommer att glömma. Den samlade fångsten efter 8 dagars fiske i Driva blev tio fiskar. Jag fick fyra tvåkilos öringar och han, som ni själva får gissa namnet på fick sex fiskar. Övriga två nollade. Skitfiske på er! 20-årsjubileum Tisdag 26/3 firar vi vårt 20-årsjubileum med kvällsöppet i butiken speciellt för SSFK s medlemmar. Massor av fina erbjudanden samt fika från klockan Väl mött! Kastkurs fluga En representant från Loop kommer på besök och håller kurs i flugkast 13/5 och 14/5. Vi startar klockan och håller på så länge det är ljust ute. Dessutom kommer demonstration av flugspön att ske 13/5 i butiken. Kolla in nya spön, linor m.m. Deltagarantalet för kastkursen är max. 15 deltagare och kostnaden är 500 kr/pers. Anmälan sker till butiken. Björn 11

12 FISKE FISKEKORT VAPEN AMMUNITION BÅTUTHYRNING FRITIDSKLÄDER -Har du fått napp? -Senaste skvallret! -De hetaste tipsen! -Senaste fiskeprylarna! -Båtuthyrning med karta till de hetaste öringplatserna! -Levande beten, maggot, mask m.m. -Storfiskeregistrering! -15 % för dig som är medlem! 12

13 Flugbindningskurs! Klubben ger nu möjlighet för nybörjare och inte alltför avancerade inom flugbindning att gå en kurs. Det blir fyra heldagar under våren i klubblokalen. Kursen avslutas med en dag vid Lysevatten där tips om fisketaktik och kastteknik ges. Ingen kursavgift tas ut, men deltagare får själva hålla sig med bindmaterial och verktyg. Allt som behövs kan inhandlas hos Björns Fiske Jakt & Kläder, som kommer att ha en lista över material. Anmälan görs snarast till Gösta Bring tel: , dock senast Ett bättre erbjudande kommer ni aldrig att få gratis kurs enda kostnaden är det material som ni behöver för er egen flugtillverkning! Kursen hålls i klubblokalen. Antal deltagare ca Tider: kl. 10:00-17:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) kl. 10:00-16:00 (lunch kl. 12:30-13:30) Fisketaktik i Lysevatten Fisketaktik i Lysevatten Vårens aktiviteter Torsdag 21 februari, kl , klubblokalen - Årsmöte. Vi samlas för att avhålla ordinarie årsmöte. Efter mötets avslutande är det dags för fika och eftersnack. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 februari, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. 13

14 Söndag 3 mars, kl , klubblokalen - Konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsen avhandlar bl.a. arbetsfördelning av styrelsearbetet. Lördag 9 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Torsdag 21 mars, kl , klubblokalen Klubbmöte. Håkan Carlstrand kommer att berätta om Sportfiskarnas arbete nu och i framtiden. Dessutom kommer Björn Holmstedt att tillsammans med Håkan Carlstrand berätta om det marina försöksområde som de kämpar för på Västkusten. Kontaktperson: Gösta Bring, tel Lördag 23 mars, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 13 april, kl , klubblokalen Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Söndag 14 april, kl , klubblokalen Havsöringsfiske. Vi samlas kl i klubblokalen för gemensam utflykt med havsöringsfiske på heta platser som tema. Båtar kommer att finnas tillgängliga för transport av klubbmedlemmar ut till öar som inte annars kan nås. Ring gärna eller skicka e-post och anmäl att du kommer. Kontaktperson: Robert Etander, tel eller Torsdag 25 april, kl , klubblokalen Möte för nytillkomna medlemmar. Passa på att bekanta dig närmare med din nya klubb. Vi kommer att närmare presentera klubbens verksamhet och målsättning. Vi vill även ha DIN åsikt om vilka aktiviteter som DU tycker att klubben skall anordna och vad DU kan hjälpa till med. Kontaktpersoner: Gösta Bring, tel Kennet Henriksson, tel

15 Söndag 28 april, kl , klubblokalen Styrelsemöte. Lördag-söndag 4-5 maj, Lysevatten Flugbindningskurs. Se separat program på annan plats i denna tidning. Lördag 1 juni, kl , Lysevatten Familjedag. Vi samlas vid badstranden, Lysevatten, kl för en trevlig familjedag. Fiske och korvgrillning står på programmet. Båtar kommer att finnas tillgängliga att fiska ifrån. Klubben står för korv och dricka. Tag med flytväst, om du har, annars finns det att låna på plats. Ring gärna och anmäl att du kommer så att vi kan skaffa fram tillräckligt med korv etc. Kontaktperson: Lars-Erik Lindmark, tel Notiser Lilla Holmevatten Tyvärr måste meddelas att vindskyddet vid Lilla Holmevatten inte längre existerar. Kvar av det så fina och välbevarade vindskyddet finns endast några förkolnade rester efter vad, som av allt att döma, var en anlagd brand under sensommaren eller början av hösten. Tråkigt att det finns folk som inte kan hålla fingrarna i styr är väl milt uttryckt vad klubbens medlemmar tycker. Telefonabonnemanget uppsagt För att spara pengar har klubben sagt upp sitt telefonabonnemang i klubblokalen. I dessa tider när mobiltelefon är var kvinnas/mans egendom finns inget skäl till att ha det kvar. Nästa Vaket Planerad utgivning av nästa Vaket är början av juni. Deadline för artiklar är satt till 15/5. Artiklar skickar du med e-post till eller med vanlig post till adress enligt medlemsmatrikeln. Redaktören efterlyser, som vanligt, även bilder som illustration till din artikel. 15

16 KLUBBFUNKTIONÄRER Vi ser möjligheter där andra ser problem STYRELSEN Ordföranden Gösta Bring Vice ordförande Kassör Tore Ottosson Bengt Rönnefors Sekreterare Robert Etander Vice sekreterare Styrelseledamot Kåre Trengereid Joakim Andreasson Martin Ekelund Kennet Henriksson Lars-Erik Lindmark Lars-Erik Rydqvist Suppleant Mikael Nilsson Krister Olausson INTENDENTER Klubblokalen Sigvard Forsström L:a Holmevatten Kjell Kaspersen Krokvatten Martin Ekelund Kronsjön Lysevatten Robert Etander Gunnar Dahlqvist FUNKTIONÄRER Studieledare Kennet Henriksson Kontaktombud för ungdom Mikael Nilsson Krister Olausson Programkommitté Mikael Nilsson Krister Olausson Kåre Trengereid REVISION Revisor Kjell Kaspersen Helge Pettersson Revisorsuppleant Per-Erik Gassander SEKTIONER Lars Johansson Fiskevård Kennet Henriksson VALBEREDNING Björn Holmstedt Sylve Ström WEBMASTER Tore Ottosson REDAKTÖR, VAKET Martin Ekelund Om klubben: Besöksadress: Göteborgsvägen 2 Postadress: Box STENUNGSUND Postgiro: Web-sida: 16

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008

SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008 SFK SÅGKROKEN BLADET Nummer 1, oktober 2008 1. Vad gör man då inte fisken vill hugga ens i detta harrens paradis, Tjuonajokk? Jag har fiskat på en vakande harr över en timme och inte känt så mycket som

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ

EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ EXTRA RIKSOMBUDSMÖTE 14-15 APRIL 2012 I MALMÖ 1 Innehåll Välkommen till ROM 3 Program 4 Dagordning 5 Stadgepropositioner 6 Beslutsunderlag 9 Praktiskt 10 Fullmakt 12 Ombudsfullmakt 13 2 Välkommen till

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:05 Även denna veckan var det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timmar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:37 Bra fiske i Suseån och andra vatten I veckan som gick fick jag åter många rapporter om att det är mycket lax i Suseån många tappade men attan en del har kommit

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

FLUGFISKERELATERAD KURS!

FLUGFISKERELATERAD KURS! FLUGFISKERELATERAD KURS! Snart kör vi igång igen med kursen. Vi håller till i klubblokalen som vanligt. Det blir torsdagar klockan 18,00-20,00. Vi återkommer om datum som vi lägger ut på hemsidan under

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014

Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014 Årsmöte för Säveåns Flugfiskesällskap, 2014 Mötesprotokoll 2014-02-03 1. Mötet öppnades 2. Mötet ansågs behörigen utlyst 3. Till mötesfunktionärer utsågs a. John Öster, Ordförande b. Erik Wallentin, Sekreterare

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge

Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge Tid Plats Protokoll från årsstämman i Ludvika Norra FVOF 2012. 1(6) Protokoll från årsstämma i Ludvika Norra Fiskevårdsområdesförening. 2012-03-20 kl.18.30 StoraEnsos kontor i Hagge 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 Några veckor sedan sist, eller rätt så många om vi ska vara ärliga. Som vi skrev i förra brevet så har vi spenderat vår årliga månad i Sverige

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:08 Nytt publikrekord för en dag på mässan Flugfiskets mästre och lite till Enligt uppgift jag fick från Stadsbiblioteket så var antalet besökanden på lördagen den

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer