November Conference Report Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först. Narcotics Anonymous World Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November Conference Report 1999. Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först. Narcotics Anonymous World Services"

Transkript

1 Världsstyrelsens Rapport Narcotics Anonymous World Services November Conference Report 1999 Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först Den här rapporten är riktad till konferensdelegaterna från världsstyrelsen. Vi översätter och skickar också exemplar av denna rapport till alternerande delegater, regioner och distrikt som hjälp vid gemenskapens diskussioner. Den här rapporten kommer att informera er om nuvarande aktiviteter och ge er en förhandstitt på Conference Agenda Report Ännu viktigare är att vi också skriver för att be om er hjälp. Med denna rapport hoppas vi stärka ert partnerskap med våra gemensamma konferensdeltagare för att hjälpa gemenskapen vid WSC 2000 att fatta välinformerade beslut om prioriteterna för NA:s världsservice under och efter nästa konferenscykel. Vi vill inleda en diskussion för att bidra till att bygga upp ett konsensussvar på frågan: Vilka är de omedelbara och långsiktiga prioriteringarna för NA World Services? Vårt mål är att hjälpa alla konferensdeltagare och gemenskapen att ytterligare diskutera det som är mest avgörande för NA:s fortsättning och tillväxt över hela världen. Vi vill att ni ska beakta och diskutera den kommande CAR 2000 i detta breda sammanhang. Denna rapport hoppas inleda en dialog om denna fråga som kommer att kulminera vid det historiska 25:e mötet för NA World Service Conference, som hålls 30 april-6 maj 2000 i Woodland Hills, Kalifornien, USA. När vi reflekterar över vad som hänt inom Anonyma Narkomaner sedan flera av våra första medlemmar samlades vid det första WSC-mötet den 13 november 1976 i Ventura, Kalifornien, är vi djupt tacksamma. Vi är evigt tacksamma för det arv vi ärvt och som vi ser överallt omkring oss otaliga resultat som förts vidare till oss alla. Vi samlar andan, energin, välviljan, drömmarna och visionerna från alla dem som har deltagit i gångna konferenser för att efterlämna sitt arv till oss. Vi har en lång väg att gå innan vi avslutar verkställandet av de beslut som initierades av 1998 års konferens. Vår övergång närmar sig inte sitt slut. Tyvärr är vi bara i slutet av den första fasen och i början på en andra fas, en som kanske är till och med ännu mer avgörande och svår. Härnäst kommer vi att sätta både den tvååriga konferenscykeln och styrelsens kommittésystem i verket, två oerhörda och komplicerade beståndsdelar av det nya systemet. Vi hoppas, liksom våra föregångare hoppades, att våra försök att samlas och hjälpa varandra genom att dela erfarenhet, styrka och hopp, kommer att främja vår kollektiva strävan att föra NA-budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider och stärka vår världsomfattande enighet. Vi tar dessa steg i partnerskap så att ingen beroende som söker tillfrisknande någonstans någonsin behöver dö av beroendets fasor. Det passar oerhört väl att detta WSC:s 25:e möte kommer till oss nu, eftersom detta i sanning är en spännande och historisk tid i Anonyma Narkomaner. Vi är i högsta grad mitt inne i den viktigaste och mest långtgående omorganisation av vår service struktur sedan gemenskapens första servicemanual, The NA Tree, antogs av vår World Service Board of Trustees för nästan 25 år sedan, och gjorde det första WSC-mötet möjligt. Utmaningarna som vi denna gång står inför är betydande. Vi är fortfarande i högsta grad mitt inne i en stor övergång. Det har varit en lång och ibland svår process. Medan vi kan börja se många av fördelarna av vårt kollektiva arbete, har vi ännu inte kommit fram till vårt resmål. Vi har kommit en god bit på väg från vår avhoppspunkt vid WSC 98 då vi släppte taget och gjorde ett länge-länge-länge beräknat språng av tillit. Vi minns nästan alla de många åren av inventering av vår världsservicestruktur, som påbörjades på nytt på allvar 1993 som ledde till detta språng. En del av oss minns hur de problem vi försökte inventera och lösa på 1990-talet hade förvärrats i och med vår dramatiska tillväxt under loppet av 1980-talet tills nivån av dysfunktion, ineffektivitet och konflikt stoppade oss 1993 och tvingade oss att ta en allvarlig titt på oss själva. I DENNA RAPPORT (fortsätter på nästa sida) Världsstyrelsens Rapport 1 11 Gemenskapens utveckling, en överblick Granskning av de tre CAR-projekten Något att se fram emot Nästa tio år Tag det lugnt! 31 Panelen för mänskliga resurser En aktualiserad överblick

2 Det vi ärvt är ett heligt förtroende. Vi är tillfälliga väktare för framtida generationer och vi ber att ni ansluter er till oss, inte bara i att tjäna intressena för dem ni direkt representerar idag, utan NA som helhet och alla de beroende som fortfarande lider, som ännu inte hört att det finns ett annat sätt att leva. Vi tror att vi rekommenderar nästa rätt sak att göra och vi hoppas att ni kommer att hjälpa oss att navigera efter den kurs vi lagt ut. Vi behöver kommunicera öppet och ärligt om vår handlingsväg. Vi hoppas att vi genom dialog kommer att uppnå konsensus och tillsammans leda gemenskapen genom denna historiska övergång. Längs vägen gjorde vi det bästa av ett dåligt system. Vi antog Tolv koncept för NA-service och A Guide to Local Service och åstadkom mycket annat som var bra under åren. Vi blev slutligen villiga att försöka med en helt ny väg för bara 18 korta månader sedan. När vi samlar vårt kollektiva minne, ser vi att ansträngningarna att förbättra och omorganisera vår världsservicestruktur faktiskt har varit kontinuerliga sedan Vårt syfte idag vår första, andra och tredje prioritet är att fortsätta att bygga en stark och stabil grund för NA:s världsservice. Tillsammans hoppas vi säkra en grund som kommer att tillåta vår världsservice att stödja och garantera fortsättningen och tillväxten för NA över hela världen under och efter nästa 25-årsperiod, för att uppnå varenda aspekt av vårt visionsuttalande. Och vi minns att vi inte strävar efter mer av samma sak, utan snarare efter en struktur som vi ser som förbättrad, inte bara på grund av att den är så ny, stabil eller effektiv. Vi söker en betydande förbättring av kvaliteten på den service vår struktur kan leverera. Förändring innebär att vi vill ha andra resultat. Den servicegrund våra föregångare skapade under sent 1970-tal och under 1980-talet var framgångsrik i att hjälpa vår gemenskap att nå det stadium av tillväxt och utveckling vi uppnått idag, på tröskeln till ett nytt århundrade. Och under hela denna tid har vår mest grundläggande service, nu kallad rutin/basic service i den enhetliga budgeten, utökats och vuxit sig mer komplex. Med denna grundläggande service har vi fortsatt att utan avbrott tjäna gemenskapens behov under dessa år av inventering och övergång. Vår utmaning är att släppa taget om sättet vi närmade oss världsservice på under 1980-talet, så vi kan bemöta den nya dynamik Anonyma Narkomaner står inför idag, efter två årtionden av fenomenal tillväxt och förändring. Om vi inte gör det, kanske vi misslyckas med att bemöta dagens och morgondagens komplexa problem. Vi måste kapitulera med vår gamla inställning till världsservice och se dagens verklighet och vi måste också föregripa morgondagens nya uppsättning frågor och möjligheter. Om vi inte gör det annorlunda, kommer vi inte att uppnå andra resultat. Vi behöver en fördjupning av vår världsomfattande enighet och kommunikation och ett stärkande av banden som binder oss samman inför alla de skillnader och krafter som annars kan dra oss isär. Vi måste erkänna att balansen har förskjutits från ett projektorienterat världsservicesystem. Den ackumulerade versionen av två årtionden av förflutna projekt till dagens rutinservice har resulterat i en anmärkningsvärd expansion och omvandling av världsservicens verksamhet. Vårt mest omedelbara mål är att skapa en hanterlig arbetsplan för konferenscykeln , både för NAWS och för gemenskapen. Denna kommer att konkret formas när vi i januari börjar sätta samman ett förslag till enhetlig budget för WSC Vi har ännu inte ens börjat granska många av dess detaljer. Men vi kommer att återkomma till WSC 2002 med förslag till förändringar i systemet för enhetlig budget baserade på vår erfarenhet av dess praktiska tillämpning. Förändring är oordnad och obekväm det är den verklighet vi lever med nu. Medan vi har gjort stora framsteg när det gäller att riva ned det gamla och börjat bygga en ny grund, är den grunden inte färdig än och definitivt inte stabiliserad. Vi är inte stabiliserade. Och vi behöver er hjälp och ert stöd för att bidra till att leda gemenskapen genom denna stora övergång, ta det viktigaste först och fullborda det nya men inte så glamourösa arbetet, som redan påbörjats, med att skapa en infrastruktur. 2

3 En helt ny värld: se hur långt vi kommit sedan 1980-talet! Mängden förändringar i Anonyma Narkomaner och i NA:s världsservice sedan 1980-talet är stor, ändå har världsservicens gamla modell fortfarande ett oerhört grepp om oss, till och med medan världen rusar förbi oss. Världsserviceprojekt (utveckling av redskap för tillhandahållandet av service och sammanställning av erfarenhet för att bemöta gemenskapens problem) under 1980-talet skapade en grund för det vi nu kallar rutin/ basic service. Det har skett en utomordentlig expansion av mängden och komplexiteten av levererandet av denna grundläggande service. Med installerandet av styrelsens kommittésystem och den tvååriga konferenscykeln, står rutin -service än en gång på gränsen till expansion i nästa fas av övergången. Vi skulle vilja måla en bild av NA:s världsservice under referensåret 1985, då den 10:e WSC hölls, jämfört med idag, för att illustrera den dramatiska skillnaden i förhållande till dagens verklighet, på tröskeln till den 25:e WSC. Hur dramatiska dessa jämförelser än kan vara, berättar de bara en liten del av hela historien. I varje enskilt fall finns en dramatisk förändring, inte bara i antal utan också i komplexitet. Blotta ökningen i antal möten och i vår världsomfattande mångfald (språk/kultur) har gjort både effektiv kommunikation och uppbyggandet av konsensus mer komplext. Eller beakta världskonventet. Konventets ökande storlek skapar inte bara komplexa logistiska utmaningar, vi måste nu också samtidigt samordna och planera flera evenemang åratal i förväg på flera kontinenter. Det har också skett yttre förändringar utanför NA som har skapat nya utmaningar (exemplen omfattar en större allmän medvetenhet om och respekt för NA, nya möjligheter via internet, påverkan från gemenskapens tillväxt på drogbehandlingsindustrin och hälsovård, nya rättsliga utmaningar i samband med droger idag, etc). Vi tror att erfarenheterna från 1980-talet har givit konferensdeltagarna anledning att vara mer fokuserade på den service som har tillhandahållits av konferenskommittéer och/eller specialiserade projekt. Det är förståeligt. Projektinriktad service har vanligen producerat något påtagligt nytt tillfrisknande- eller servicematerial, en rapport, en motion i CAR. Rutinservice är å andra sidan i stort sett inte påtaglig. Vi tror att det finns ett stort behov av att konferensdeltagarna förstår och balanserar uppmärksamheten mellan rutinservice och tillhandahållandet av projektinriktad service. Ni är medansvariga tillsammans med styrelsen för att granska rutin/basic service. Vår årsrapport för 1999 är, lika mycket som något annat, en över 75 sidor lång beskrivning, inte av projektarbete, utan snarare det mycket större omfånget av rutin/basic service, som utgör merparten av NAWS verksamhet. Följande tårbitsdiagram av dagens enhetliga budget visar hur dramatiskt stor andelen rutinservice, visad som fasta kostnader, är, jämfört med utgifterna för projekt eller variabla kostnader. Enhetlig budget US dollar Totala kostnader för NAWS Fasta kostnader 90 % Varierande kostnader 10 % Fasta kostnader US dollar Variabla kostnader US dollar Se jämförelsetabell på nästa sida 3

4 Gemenskapens storlek och sammansättning Världsservicekonferensens (WSC) storlek och sammansättning Då Vår världsmöteslista från 1985 upptog möten i 35 länder. WSO hade rapporterat möten till 1985 års WSC och gav en reviderad uppskattning av för det föregående året (1984) års WSC-protokoll visar 61 deltagare, av vilka 42 representerade regioner från tre (3) länder. 68 % av konferensdeltagarna var regioner (proportionerna 2:1). Nu Vår årsrapport för 1999 visade möten i 104 länder av dessa utanför USA. WSC-protokollet för 1999 visar 110 deltagare, av vilka 93 representerade regioner från 27 länder. 84 % av konferensdeltagarna var regioner (proportionen mer än 5 till 1). Världsservicekontoret (WSO) WSO verkade från en provisorisk lokal i Van WSO har nu sitt huvudkontor i Chatsworth, Nuys, Kalifornien och hade motsvarande 9 Kalifornien och har två avdelningskontor, ett människor anställda i början av 1985 och 21 i Kanada och ett i Europa. Det finns 44 vid årets slut. heltidsanställda. Världskonventet Ekonomiska budgetförändringar Översättningar Försäljning per enhet 1985 ordnades världskonventet av en roterande värdkommitté, utan någon formell redovisningsskyldighet till vare sig WSC eller WSO. Under sin 15-åriga existens hade det årliga världskonventet aldrig hållits utanför Förenta Staterna. WSO och WSC hade skilda budgetar, och WSC och WSO hade ingen kontroll över världskonventets budget eller dess ekonomi. WSC tog över världskonventet 1986 och bildade World Convention Corporation som ett dotterbolag till WSO. Inkomst för WSC för KÅ var US dollar. Justerad bruttoinkomst för WSO var US dollar för de tolv månader som slutade med december WCNA är nu en del av NAWS rutinservice, administrerat av världsstyrelsen och redovisningsskyldigt till WSC. Den största samlingen av våra medlemmar i historien ägde rum vid WCNA 27 i Kalifornien Konventet som hålls vartannat år roterar över hela världen, med det första världskonventet någonsin i Latinamerika år Den enhetliga budgeten förenar nu det som var tre separata budgetar för WSC, WSO och världskonventet. Den enhetliga budgeten för projekterar en total inkomst från alla källor på US dollar, av vilka projekterades från gemenskapens donationer. Den faktiska inkomsten från 1999 är fortfarande större än budgetprojekteringarna och kan närma sig US dollar för räkenskapsåret om den nuvarande trenden fortsätter. Tillfrisknandelitteratur på engelska bestod av Basic Text, det Lilla vita häftet och omkring Vår årsrapport 1999 summerar de totalt 264 ett dussin informationspamfletter. WSO texter som nu har översätts till 19 olika rapporterade framsteg i att översätta Vita språk. WSO har kommunicerat med lokala häftet, startpaketspamfletten och fem andra översättningskommittéer om ytterligare 319 IP:r till tyska, franska, italienska och spanska. texter som dessa kommittéer arbetar med års WSC godkände den policy som Översättningar pågår på 42 språk (23 av skulle vägleda dem har hittills inte publicerat några översättningsansträngningarna under åratal översättningar). framöver. Vid WSC 85 hade NA en bok på ett språk som hade sålt i exemplar under sina två år i tryck ( exemplar under det första året och under det andra). NA:s fyra tillfrisknandeböcker hade i december 1998 sålt i exemplar. Årsförsäljningen för 1999 kommer för första gången att vara omkring böcker. Således har vi nu sålt mer än fem miljoner böcker sedan

5 Att bygga en stark och stabil grund Förändringsprocessen håller tidsplanen. Vi har samlats som styrelse, skapat en arbetsrelation med WSO:s ledning och personal och börjat bygga upp tillit från våra konferensdeltagare och gemenskapen. Vi vet att tillit måste förtjänas och även om det tycks finnas ett oerhört förtroende och välvilja i denna fas av övergången, finns det ingen ersättning för goda kommunikationer och en bevisad historia av resultat och redovisningsförmåga. Allt detta tar tid. Och när vi rör oss i okänt land, kan vi alla erfara rädsla, osäkerhet och ostadighet då och då. Vid WSC 98, då vi förenade de olika administrativa organen till en enda styrelse, väntade vi oss att mer effektivt kunna administrera världsservicens verksamhet och vi har lyckats. Men detta år har varit svårt, med tre större CARmotiverade projekt inom den gamla, korta sexmånaders tidsplanen. Dessutom har vi haft de elva andra projekten från WSC 99. En del av dem har överlappat med schemat för de tre CAR-projekten, medan de flesta av de andra kommer att börja på allvar i januari år Takten har ärligt talat varit tröttande och vi vill aldrig se ett år som det detta mer! Trots att vår arbetsbelastning har varit tung har antalet styrelsemedlemmar inte på något sätt varit en negativ faktor. Det har inte begränsat vår förmåga att åstadkomma det arbete vi tror är väsentligt för att ta oss igenom den första övergångsfasen och förbereda oss för den andra fasen. Vi har förtroende för att er reaktion kommer att vara positiv när vi vid WSC i maj år 2000 presenterar det arbete vi har åstadkommit detta år. Till och med om ni inte håller med om vissa förslag eller ingångssätt, hoppas vi att ni kommer att dela vår ökande tillit till det nya världsservicesystemet. Er nya världsstyrelse är fullständigt och direkt redovisningsskyldig inför er, och vi hoppas att det kommer att resultera i en djupare tillit genom hela vår gemenskap. Vi är ungefär där vi hoppades vara i denna fas av övergången. Vi har gått försiktigt och konservativt fram med det mesta. Som de första världsstyrelsemedlemmarna i detta nya system, skapar nästan allt vi gör ett prejudikat av ett eller annat slag. Vi är beslutsamma att göra det rätt vid första försöket. Medan nästan vartenda experiment som skapar prejudikat kan omvärderas och förändras vid en senare tidpunkt, tänker vi ständigt på att det är människans natur att fortsätta i bekanta mönster, oavsett hur misslyckat det blir, hellre än att förändras. Tänk på hur lång tid det tog oss att arbeta oss fram till att göra de förändringar vi genomförde vid WSC 98. Som vi sa tidigare, är förändring oredlig och oroande. Trots att vi har kommit halvvägs genom övergången när det gäller en del saker, har vi när det gäller andra endast kommit en tredjedel av vägen i termer av att stabilisera oss. Vi använder till exempel den enhetliga budgeten och processen för projekt, men vi har inte stabiliserat dessa. Vi vet att både delegaterna och gemenskapen som helhet är förvirrade om hur processen för projektpolicyn som antogs vid WSC 98 faktiskt fungerar. Ibland är vi också förvirrade. Med policyn för den enhetliga budgeten är det inte alltid hundraprocentigt klart om en given uppgift är rutinservice eller något som kräver en projektplan. Hur utgifter ska redovisas under de fyra breda kategorierna i den enhetliga budgeten litteraturproduktion och distribution, stöd till WSC, utveckling av gemenskapen och evenemang medför ofta val om vilka förnuftiga människor lätt har olika åsikter. Planen för den enhetliga budgeten som vi såg vid WSC 98 ser väldigt annorlunda ut nu när vi faktiskt arbetar med den. Två viktiga mål för vår omorganisering av vår servicestruktur var ett övergripande sätt att närma oss beslutsfattandet och bättre långsiktig planering. Vi såg åter klarare behovet av detta medan vi arbetade med motion 21- projektet detta år. Vi såg att vi abstrakt försökte planera en tioårsplan för tillfrisknandelitteratur, men inte inom det större ramverket för kort- och långsiktiga prioriteringar för NA:s världsservice. Och arbetsbördan och arbetstakten detta år har visat farorna med att glida tillbaka in i vårt gamla vansinniga sätt att arbeta. 5

6 Att skapa och installera världsstyrelsens kommittésystem är en stor det av det nya systemet och det är fortfarande i sin vagga, om inte fortfarande i sitt embryo. Vi rådde förra året konferensen att vi inte skulle installera styrelsens stående kommittéer förrän år Vi vet att det fanns röster som inte höll med om detta, inklusive ett antal världsstyrelsemedlemmar som tvivlade på förtjänsterna med detta, men som övertalades att ansluta sig till att skapa ett konsensus inom hela styrelsen och WSO:s ledning på denna punkt. När vi detta år reflekterar över vårt användande av arbetsgrupper både för rutinservice och de nya 1999 års CAR-drivna projekt, är vi ännu säkrare på att vi fattade rätt beslut. Vi har nu erfarenheten av att installera världsstyrelsens exekutiva kommitté och av att använda ett antal arbetsgrupper med världspoolmedlemmar för att åstadkomma både högprioriterade projekt och rutinservice (WCNA, NA Way Magazine, Reaching Out, översättningar etc). Vi kommer att bygga vidare på denna bas av erfarenhet när vi utvecklar kommittésystemet. 6 Det viktigaste först: Att göra nästa rätta handling Arbetet med projektet att utveckla styrelsens inre guidelines pågår fortfarande, och, som utlovades vid WSC 99, kommer detta pågående arbete inte att ingå i CAR. I stället kommer det att skickas till konferensdelegaterna för granskning den 1 mars Dessa guidelines kommer att avspegla det vi lärt oss av att faktiskt installera både den exekutiva kommittén och våra olika arbetsgrupper för rutinservice och projekt. Vi har nu mer praktisk erfarenhet, och vi kan lätt översätta den erfarenheten till ett ramverk för våra inre guidelines. Detta ramverk visar relationerna de underordnade organen har till varandra och till hela styrelsen. Och när vi i konkreta termer tänker på de kommande två åren, är vi säkra på att införlivandet av sådan praktisk erfarenhet i detta första utkast till våra inre guidelines på sikt kommer att tjäna gemenskapen bättre än abstrakta guidelines skulle. Även om det kan kännas frustrerande för de mer ängsliga av oss, är vårt övervägda sätt att närma oss installationen det enda ansvarsfulla sättet för oss att handla. Nu när vi börjar planera uppgifterna och budgetarna för att starta våra stående kommittéer, är vi till och med Världsstyrelsen är själv inte stabiliserad Som väntat är världsstyrelsen, efter bara 18 månader, långt ifrån stabiliserad. Som enskilda styrelsemedlemmar är vi högst olika. Ett par medlemmar är veteraner i världsservice och ett par medlemmar känner sig som nykomlingar, men majoriteten av oss faller i en kategori någonstans mitt emellan dessa. Som individer pågår stabiliseringsprocessen i var och en av oss. Och beträffande styrelsen som helhet, är vi definitivt tidigt i tillfrisknandet medan vi fortsätter att bryta oss ur formen och göra oss av med våra gamla uppfattningar om världsservice. Vårt mål är att omvandla detta nya system så att det uppnår idealen i WSC:s visionsuttalande. För att förverkliga detta mål kommer hela styrelsen att vara tvungen att fortsätta att diskutera, granska och besluta om både filosofiska och praktiska konsekvenser av all den nya policyn, alla nya procedurer och prejudikat alltefter det att systemet utvecklas. Vi planerar att ta paus och utvärdera vid varje fas, för att avgöra om det vi gjort så långt fungerar eller behöver förfinas. Och vi väntar oss att fortsätta att få feedback från er vid varje steg längs vägen. ännu mer övertygade om att vilken tid vi än ägnar åt noggrant övervägande innan vi gör något, bara är en bråkdel av den tid vi kommer att spara i det långa loppet. Med 1998 års beslut att gå vidare till en tvåårig konferenscykel i slutet av WSC 2000, kan vi än en gång vänta oss att stabiliserings processen för att anpassa oss till denna förändring blir ett stort inslag i nästa konferenscykel. Och vi väntar oss att det kommer att bli WSC 2004, inte WSC 2002, innan vi styrelsen, delegaterna, gemenskapen kommer att ha vant oss så att dessa förändringar känns bekväma. Med detta menar vi ett läge där alla NA:s beståndsdelar känner trygghet, tillit och förtroende för stabiliteten i det nya världsservicesystemet som vi alla fortfarande i högsta grad försöker skapa. Det kommer sannolikt att ta åtminstone så lång tid för att rättvist utvärdera det som fungerar bra och det som kan göras på ett bättre sätt. Full installering särskilt processen att stabiliseras med de förändringar som nu sker kommer att ta ännu längre för alla: styrelsen, panelen för mänskliga resurser, WSCbiträdena, delegaterna, distrikts- och regionsservicestrukturen och NAgrupperna över hela världen. Styrelsen själv håller fortfarande på att byggas upp. Eftersom sex av våra 18 medlemmar kanske roterar av från styrelsen vid WSC 2000 om inte var och en med framgång ställer upp för omval kan så många som tolv nya styrelsemedlemmar ansluta sig till oss vid WSC Därför behöver vi skapa ett orienteringssystem för nya styrelsemedlemmar. Detta kommer att bli viktigt, inte bara för vad som kanske är ett utomordentligt antal styrelsemedlemmar som kommer att behöva orienteras under nästa konferenscykel, utan kommer också att utgöra exempel för kommande cykler, då, till och med med en 24- mannastyrelse, en tredjedel av styrelsen kanske roterar av vart tredje år. Er hjälp med att finna nya styrelsemedlemmar är avgörande. Kvalificerade ledare måste stiga fram från gemenskapen, med villigheten, resurserna och kvalifikationerna som behövs för att tjäna i världsstyrelsen. Konferensen måste därefter skickligt välja kvalificerade tjänare bland dem som ställer upp för nominering vid WSC 2000.

7 Det kommer att ta tid att upprätta världspoolen som en resurs Vi vet att panelen för mänskliga resurser gör allt i sin makt för att bygga upp och utveckla världspoolen, och ni finner en rapport om deras aktiviteter i slutet av denna rapport. Vi kommer att uttrycka vårt behov av poolmedlemmar för att tjäna våra stående kommittéer när vi väl bestämt våra krav. Vi vet att PFMR arbetar hårt för att föregripa dessa behov så att begåvade framtida styrelsemedlemmar och WSC:s biträden kan väljas och hittas. Världspoolen är en grundläggande beståndsdel i det nya systemet, och en mycket viktig kanal för gemenskapens deltagande. Ändå kommer det att ta tid att bygga upp den. Än en gång, er hjälp med denna uppgift är avgörande. Vi har lärt oss att det inte finns något substitut för att personligen och direkt vädja till kvalificerade medlemmar vi känner personligen och be dem att lämna in sina serviceresuméblanketter till världspoolen. Vi kan annonsera en miljon gånger i varenda NAWS-publikation, sätta ut resuméblanketterna på NAWS hemsida, och ställa oss på vartenda servicemöte och forum och upprepa behovet av resuméer det finns inget substitut för att närma sig en kvalificerad medlem personligen och sätta en resumé i hans eller hennes händer med en personlig vädjan. Vi ber alla delegater att hjälpa oss och PFMR genom anta den uppgift, för vilken vi alla är ansvariga: att få världspoolen att fungera! Mer stabilisering: Att utveckla arbetsrelationer mellan och inom världsstyrelsen, PFMR och WSC:biträdena Vi har kommit långt från det gamla världsservicesystemets komplicerade territorialstrider. De som har sitt närminne i behåll, kanske kommer ihåg att den beryktade interrimskommittén otacksamt försökte överbrygga det trehövdade monster som var världsservicen, med sina duellerande stående kommittéer med WSO mitt i skottlinjen, under eld från alla sidor. Att omorganisera och förenkla det gamla systemet har medfört oändliga fördelar som vi redan erfar varenda dag, men det nya systemet har givetvis inte eliminerat varenda möjlighet till konflikt. Vi har tidigare rapporterat att vi har haft konflikter och oenighet med både PFMR och WSC:s biträden, den här konferenscykeln och förra året. Vi har arbetat hårt både med PFMR och biträdena för att förbättra kommunikationen och upprätta en rättfram, öppen och ärlig dialog där det funnits olika åsikter. Detta är en pågående process. Vi tror att det har skett en normal stabiliserings/anpassningsprocess för att klargöra våra roller och ansvarsområden och uppnå en gemensam förståelse om omfånget för auktoriteten för varje beståndsdel av det nya världsservicesystemet och karaktären av relationerna mellan elementen. Det tar tid att bygga effektiva och tillitsfulla arbetsrelationer. Vi ser fram mot att stabiliseras i dessa relationer och att cementera de framsteg vi hittills gjort. Att bygga upp partnerskapet delegat/världsstyrelse Med tanke på det radikala omfånget av förändringar som inleddes vid WSC 98 och historien av konflikter vid konferensen under åren, känns det bra med de nya relationer vi formar till våra konferensdeltagare. Vi vet att ännu mer än när det gäller PFMR och biträdena, är vi involverade i en process för att bygga upp tillit och att det hittills har funnits skilda synpunkter, konflikter och missförstånd. Vi är fasta i tron på det nionde konceptet för NA-service: Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina beslutsprocesser noggrant överväga alla åsikter. Därmed välkomnar vi alltid olika åsikter. Vi besväras inte av konflikter som uppstår ur olika åsikter och erfarenheter eftersom vi tror att det alltid finns sätt att arbeta oss igenom våra åsiktsskillnader och lära oss att arbeta tillsammans. Vi tror att vi kan lösa konflikter på sunda sätt som respekterar alla deltagares åsikter och leda till kompromisser som är i gemenskapens bästa intresse. Det verkar dock ibland som om det är vår sjukdoms natur att ibland falla in i en vi mot dem - mentalitet. Vi har gjort framsteg inom detta område, främst genom ihärdiga individuella och kollektiva ansträngningar med att arbeta med sjätte och sjunde stegen. Men alla det förflutnas spöken har inte fullständigt bleknat från scenen. Vi tror att det finns fler framsteg att göra när det gäller att förverkliga visionen av en diskussionsbaserad världsservicekonferens. Vi ser en konferens där vi alla, trots våra olika roller och ansvarsområden, kan undvika de gamla fällorna och vanan att se oss själva i olika läger på kant med varandra. Vi vill alla bara Anonyma Narkomaners bästa och vi måste hålla detta i minnet. (fortsätter på nästa sida) 7

8 Tillbaka till framtiden Ett av de säkraste tecknen på att förändring är svår och instabiliserande är ropen vi hör från en del håll om att ta tillbaka vissa aspekter av det gamla systemen eller gå tillbaka på besluten som fattats av gångna konferensen. Från essän om koncept nio, ur häftet Tolv koncept för NA-service: Koncept nio uppmuntrar oss att fortsätta att rådfråga gruppsamvetet, också efter det att ett beslut redan har fattats. Om diskussioner uppstår kring en fråga som redan har avgjorts, är organet tvunget att lyssna till de diskussionerna. Det kan vara så att ett serviceorgan kommer att ändra på sitt tidigare beslut på grund av en sådan diskussion. Men om ett taget beslut ifrågasätts, diskussionen om det hörsammats ordentligt och beslutet ändå står kvar, är tiden inne för alla att acceptera det beslutet och att helhjärtat samarbeta för att genomföra det. Halvhjärtat stöd för eller uttalat motstånd mot ett sådant beslut står i motsats till våra principer för kapitulation och acceptans. När ett beslut väl har fattats, övervägts igen och bekräftats, behöver vi respektera det och fortsätta med att tjäna vår gemenskap. De flesta medlemmar i styrelsen har haft privilegiet att tjäna som regionsdelegater (eller regionsservicerepresentanter under gångna år). Vi förstår vikten av att troget representera åsikter och bekymmer hos den NA-gemenskap varje delegat har valts för att tjäna. Vi förstår att det ofta är svårt att balansera det ansvaret mot vad som är lika viktigt för alla konferensdeltagare: att handla i NA som helhets bästa intresse. Vi måste vara mer än förespråkare för en enda NAgemenskaps prioriteter. Det är inget lätt jobb att tjäna som en tvåvägskanal för kommunikation, och troget föra information i båda riktningar utan att låta våra egna personligheter, förutfattade meningar och vad vi själva föredrar störa innehållet i något som är avsett att förmedlas. Oavsett hur mycket tillfrisknande vi har kan personligheter pröva våra principer. Att tjäna som er regions delegat kan vara svårt och krävande. Det erbjuder både stora belöningar och en obegränsad möjlighet till hårt arbete. NA-gemenskaper väljer endast sina mest betrodda och respekterade medlemmar och vi vet hur högt ni värderar deras tillit och respekt. Vi har varit där ni är nu och ni har placerat oss där ni är nu. Vi har andra roller och ansvar än vad ni har som delegater. Vårt fokus måste alltid vara på vad som är bäst för NA som helhet. Vår kunskap om gemenskapen informeras av vårt deltagande som medlemmar i våra lokala gemenskaper. Vi drar också fördelar av våra resor genom hela gemenskapen (vilka över åren vanligen sker i större utsträckning än den vanlige delegaten). Men vi har inget lokalt mandat. Vi är redovisningsskyldiga till NA som helhet. Vi är förespråkare för NA som helhet och för den beroende som fortfarande lider. Och vi har tillgång till olika slags information. Vi har ett annorlunda perspektiv på detta sammansatta världsservicesystem eftersom vi lär oss hur det fungerar i sin dagliga verksamhet, inte bara hur det fungerar vid det årliga WSC-mötet. Vi läser minst flera hundra sidor material var sjätte vecka i samband med varje styrelsemöte och sedan vänder vi oss och sammanfattar det för er alla på det bästa sätt vi kan i NAWS News och/eller längre rapporter som denna. Skillnaderna i våra roller och ansvar kan vara en grogrund för konflikter, trots våra bästa intentioner. Vi kan kanske, genom att erkänna och tala om dessa frågor, arbeta tillsammans för vårt gemensamma mål med en större ömsesidig förståelse. Denna rapport är en ansträngning för att bygga upp och stärka ett partnerskap med delegaterna. Som styrelsemedlemmar är vi ledare. Vi vill för alla regionsdelegater föreslå att som gemensamma betrodda tjänare, är ni också ledare för förändring. Vi behöver er hjälp för att leda gemenskapen genom denna övergång i vår servicestruktur, där mycket ibland kan verka ligga långt från den genomsnittliga NAgruppens och -medlemmens praktiska bekymmer. 8

9 Gemenskapen stadgar sig också Vi tror att alla förändringar sedan WSC 98 har varit oroande för gemenskapen själv, inte bara för oss i världsservicen. Vi vet att det finns rädsla och oro för att gemenskapens deltagande eller redovisningen till gemenskapen på något sätt kommer att bli mindre i det nya systemet, trots att det faktiska målet för det nya systemet är att öka både det faktiska deltagandet från gemenskapen och vår redovisningsskyldighet inför gemenskapen. Vi vet också att det kan finnas apati gentemot service och servicestrukturen på alla nivåer, och att världsservicen ibland framstår som irrelevant och långt borta från lokala bekymmer. Ett fast förhållande av tillit kommer att ta lika lång tid att bygga upp här som när det gäller alla andra relationer som nu byggs upp. Även om gemenskapen godkände Tolv koncept för NA-service 1992, växer fortfarande medvetandet om vår nya uppsättning principer. Innebörden av dessa principer och fördelarna för grupperna och servicestrukturen på alla nivåer inses fortfarande. Och trots att A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous godkändes 1996, pågår likaledes installerandet av aspekter av guiden fortfarande i många gemenskaper. Installerandet av det nya flödet av medel är en pågående process som har fått ökad kraft sedan konferensen godkände Guide to Local Services. Fler och fler grupper blir medvetna om möjligheten att ge direkta bidrag till regions- och världsnivåerna av servicestrukturen och hur detta främjar direkt redovisningsförmåga. Godkännandet av IP:n Self-Support: Principle and Practice tycks ha gett ytterligare impulser till denna pågående trend. Gemenskapen fortsätter att diskutera och experimentera med alla dessa nya servicekoncept. Den förestående förändringen till en tvåårig konferenscykel har redan haft en del inverkan på regionsservicekommittéer då de beaktar att förändra termerna för delegater och alternerande. Vi förväntar att denna förändring fortsätter att påverka lokal service, även om vi inte exakt kan förutse vad. Vi vet helt enkelt inte vilken inverkan det föreslagna experimentella världsomfattande workshopsystem som (delvis) är utformat för att upprätthålla en effektiv dialog inom gemenskapen under hela konferenscykeln får. Regioner överallt börjar möta behovet av att överväga alternativ till seden med årliga CAR-workshops och årliga regionsförsamlingar efter konferensen. Om konferensen accepterar våra förslag för att finansiera världsomfattande deltagande vid konferensen, kommer detta också att vara en annan positiv förändring att absorbera. Under de senaste åren har det mesta av vår uppmärksamhet fokuserats på förändringar i konferensens struktur. Också när övergången fortsätter på världsnivå, ser vi ett behov att fokusera på otillfredsställda behov och problem i lokala NA-gemenskaper. Dessa omfattar långvariga och bekanta svårigheter, så väl som nya frågor som uppstår när vår gemenskap och världen förändras med sin tid. Vi behöver höra vad ni tycker är de mest angelägna av gemenskapens problem. Återigen, inom alla dessa områden av oroande förändring, är den lösning vi ser en kombination av att förbättra gemenskapens kommunikationer om vad som händer och ge mer tid åt stabiliserandet av dessa förändringar. Av alla dessa anledningar och fler än så, varnar vi för stora nya initiativ som skulle kunna avleda dessa förändringars gång. Exempel på detta omfattar projekt som konsumerar de massiva resurser som skulle krävas vid skapandet av reviderandet av en bok med tillfrisknandelitteratur. En särskild risk ligger i särskilt stora eller sammansatta projekt som skulle kräva hela gemenskapens och världsservicens uppmärksamhet. Stommen till att installera styrelsens stående kommittéer Även om vi sagt en hel del om vad det kommer att innebära att installera styrelsens stående kommittéer under de närmaste två åren, verkar jobbet bli större ju mer vi dyker ned i denna uppgifts detaljer. Trots att kommittéernas verksamhet kommer att falla under rutinservice i termer av den enhetliga budgeten, kommer starten under konferenscykeln inte att vara en rutinfråga. Styrelsen och den verkställande ledningen kommer att tvingas bemöta de personal/anställnings/budgetfrågor som är relaterade till startandet av kommittéerna. Kommittéerna kan inte adekvat stödjas med den existerande personalen. Det är en utmaning att bara ha personal till den existerande service som den existerar nu. Detta skulle vara sant också utan det betydande utvidgandet av basic service som kommer att ske i och med installerandet av de stående kommittéerna. Än större krav på personalresurser kommer med tilläggandet av stora nya projekt. Vi har ännu inte kunnat återställa antalet personal till vad den var före minskningarna 1997, och ändå har antalet grupper ökat med åtta procent sedan dess. Detta är en stor anledning till att vi har skjutit upp installerandet av kommittéerna tills nu. (fortsätter på nästa sida) 9

10 Vid flera tillfällen under 1980-talet, led vårt tillhandahållande av basic service av långa luckor på grund av våra skyldigheter att tillhandahålla personal och samordna arbetet för WSC och dess kommittéer. När vi ser tillbaka från vår position idag, med en enhetlig budget och projektplaner som korrekt beskriver vad ett projekt kommer att kosta, både i dollar och mänskliga resurser, är det svårt att tro att vår WSC brukade godkänna faktiskt begära ett stort antal projekt utan att ha en aning om vad de skulle kosta. Men det är exakt vad vi gjorde. Vi blev alltmer medvetna om faktumet att vi lät ett brev från en grupp eller en medlem förbli obesvarat i en månad borde vara undantag snarare än regel, och under de senaste åren har vi konsekvent stått upp när föreslagna konferensåtgärder har hotat att övermanna vår basic service till gemenskapen. Samma sak är sann nu. Vår nuvarande personal kan knappt hålla takten med det ständigt ökande behovet av basic service. Vi kommer att behöva rekrytera och anställa kvalificerad personal för att stödja de nya kommittéerna. Vi kommer att ha en serie diskussioner för att fatta beslut om kommittéernas grundläggande struktur och deras förhållande till varandra och till hela styrelsen. Enligt rekommendationer från vår exekutiva kommitté, kommer vi vara tvungna att komma överens om vilken styrelsemedlem som ska tjäna i vilken kommitté, hur många poolmedlemmar som ska tjäna i varje kommitté, budgeten för varje kommitté och schemat för styrelse- och kommittémöten. Vi kommer att tvingas diskutera och avgöra vilket specifikt arbete som ska tilldelas varje kommitté och på andra sätt ge anvisningar till varje kommitté om vilka övergripande prioriteringar styrelsen ser inom varje kommittés ansvarsområde. Det är en stor ofullbordad uppgift att identifiera det totala omfånget av arbete och fokusera på var och en av de föreslagna stående kommittéerna. Bara den pågående aktiviteten och rutinbehoven som identifieras i Fellowship Development Plan skulle kunna sysselsätta kommittéerna och personalen under den förutsebara framtiden. Av detta följer vad som kan vara en ännu svårare uppgift att fatta beslut om att tilldela identifierade uppgifter (basic service) till en stående kommitté i förhållande till en annan, i förhållande till hela styrelsen. Liksom vi tillbringade större delen av det första året som styrelse med att bekanta oss med vårt ansvar och komma samman som grupp, behöver kommitténs inledningsplaner ge varje kommitté tid att komma samman som ett team. Varje kommitté kan behöva specifik utbildning. Varje kommitté kommer, liksom hela styrelsen, att noga tvingas överväga hur den arbetar och fungerar då den sätter prejudikat för framtida kommittéverksamhet och skapar procedurer och regler då den utvecklas. Detta kommer att ta tid. Och när så mycket som halva styrelsen samtidigt genomgår denna process, kommer detta att fördubbla behovet att ha en hanterlig takt och arbetsbörda. Nya styrelsemedlemmar kommer sannolikt att mötas av uppgiften att orientera sig som sitt ansvar som styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar på samma gång. Den nuvarande styrelsen har ständigt utmanat sig själv att bryta tankemönstret beträffande de nya kommittéerna. Vi vill att de nya kommittéerna ska vara något bättre och annorlunda än vad vi hade i det gamla systemet. Vi har nu en unik möjlighet att skapa alla dessa kommittéer från grunden. Vi vill inte slösa bort denna ovärderliga möjlighet. Medan varje kommitté orienterar sig, kommer var och en att ha tilldelat arbete och anvisningar från hela styrelsen. Vi väntar oss dock att varje kommitté kommer att börja göra sin egen bedömning av prioriteringar inom sitt ansvarsområde. Vi tror att det är förnuftigt att tro att det kommer att vara en dialog mellan och inom styrelsen och dess kommittéer, där rekommendationer om planer och mål ges från kommittéerna till hela styrelsen. Allt annat kommer i andra hand: Övergången och inverkan av 14 projekt från 1999 Inverkan av detta års 14 projekt kommer i flera fall att överföras till nästa konferenscykel. Förutom allt vi redan beskrivit, kommer detta att begränsa antalet projekt styrelsen rimligtvis kan ta på sig under den närmaste framtiden. Den här avdelningen beskriver vad som finns kvar av detta års projekt. En mer detaljerad uppdatering om vart och ett av detta års projekt följer också under nästa avdelning i denna rapport. Uppdragsstyrka kommunikationer (CTF): Vi förutser att det kommer att bli en stor inverkan från CTFprojektet. Men vid denna tidpunkt vet vi helt enkelt inte vilken denna inverkan kommer att bli. Detta projekt är avsett att förbättra grunden för kommunikationer för hela vår servicesträvan. Det är ett projekt för att bygga en infrastruktur, en som styrelsen tidigare såg vara av avgörande betydelse eftersom, som vårt åttonde koncept påminner oss: Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår kommunikation. (fortsätter på nästa sida) 10

11 Motion 21: Projektet motion 21 skapar nytt arbete för och bortom nästa konferenscykel. I varje fall kommer den omfattande rapport detta projekt skapat att tjäna som en mall för publiceringskommittén för att leda dess inledande ansträngningar. Givetvis kommer det att vara upp till WSC 2000 att bestämma hur utvecklandet av tillfrisknandelitteratur ska prioriteras. Men när vi beaktar alla projekt som föreslagits och diskuterats sedan talet, plus den aldrig upphörande strömmen av nya idéer till tillfrisknandelitteratur som varje år kommer från gemenskapen, måste vi erkänna att det finns ett obegränsat antal potentiella tillfrisknandelitteraturprojekt som gemenskapen och konferensen skulle kunna bestämma sig för att inleda under kommande år. Projektet tvåårig konferenscykel: Detta kommer att skapa nytt arbete. Det föreslagna nya världsomfattande workshopsystemet kommer att bli ett stor experimentellt företag under nästa konferenscykel, och uppta betydande personal- och styrelseresurser. Om workshopsystemet blir framgångsrikt och användbart, skulle det vara ännu en utvidgning av rutinservice, som följer det bekanta mönstret av ett specialiserat projekt som skapar en produkt eller service som sedan införlivas med NAWS tillhandahållande av rutin/basic service. Process för servicematerial: Fyra av de 14 projekt som godkändes vid WSC 99 skulle avgöra vad som behöver göras för att avsluta utvecklingen eller reviderandet av vissa servicehandböcker. Dessa omfattar revideringar av handböckerna för offentlig information, sjukhus och institutioner, konvent och skapandet av en ny utbildningsresurshandbok. Vi vet att många medlemmar, särskilt de som är inblandade i offentlig information och sjukhus- och institutionsservice på gräsrotsnivå är djupt bekymrade över vad styrelsen gör med dessa specifika handböcker och inom dessa serviceområden. Vi hör hela tiden frågor om detta. Vi vill försäkra er att vi inte har glömt bort dessa handböcker. Detta årets projekt för process för servicematerial har utformats för att skapa en process varigenom sådant framtida material kan utvecklas och godkännas. Det här årets arbete var ett avgörande första steg som måste åstadkommas för att skapa ett ramverk för utvecklandet av specifikt servicematerial än mer grundarbete. Vår bedömning av behoven för specifika handböcker kommer att åstadkommas mellan januari och april år Detta är den tidsram vi projekterade vid WSC 99. Vi kommer att rapportera om detta till WSC 2000, som utlovat. Vi förstår att konferensens stående kommittéer för OI och SI tillhandahöll en koncentrationspunkt för de många hundra lokala distrikts- och regionskommittéer som faktiskt tillhandahåller denna service. Vi vet att det är svårt för många lokala gemenskaper att anpassa sig till denna förändring. Vi kan bara upprepa att styrelsen har fortsatt med att ge anvisningar till WSO:s personal som bistår dessa lokala kommittéer. Styrelsen fortsätter att arbeta med personalen för att vara med vid viktiga nationella och internationella konferenser där vår närvaro och vårt deltagande spelar en viktig roll i att främja våra världsomfattande offentliga informationsansträngningar för att göra Anonyma Narkomaner känt och respekterat. Ett antal av dessa konferensen och aktiviteter beskrevs i den senaste Annual Report. Dessa fyra projekt för att bedöma handböcker kommer att skapa framtida arbete, trots att vi inte kan projektera tidsramen och metoden för att utveckla dessa handböcker vid nuvarande tidpunkt, eftersom värderingen inte är fullbordad. Vi är högst medvetna om behovet och betydelsen av dessa, och vi vet att det finns frustration över att de har fått stå på sparlåga under så många år. Vi har inte glömt dem. WSO:s personal hör varje dag om problem och frågor som medlemmar och lokala kommittéer inte hittar några svar på i vårt existerande servicematerial. Att effektivt svara på dessa krav har varit och kommer att fortsätta att vara en del av vår basic service. Medan vi ännu inte har det lämpliga och effektiva servicematerial vi vet behövs akut inom flera områden, ägnas en betydande del av WSO:s resurser åt att svara på de frågor vi tar emot varje dag över telefon, brev, och i våra personliga möten med gemenskapen på workshops och zonforummöten. Styrelsen och personalen utför samma funktioner som tidigare sköttes genom olika andra styrelser, kommittéer och personal. Ni kan rikta er till denna service på samma sätt som ni gjorde när det fanns stående konferenskommittéer: kontakta WSO. Varje nytt projekt/service måste balanseras mot allt det ovanstående Om vi hade ett projektmoratorium i tio år, skulle NA världsservices rutinservice ändå hålla oss alla sysselsatta. Dessutom har mer än tio års potentiella projekt redan föreslagits. Vi föreslår inte något moratorium, men vi kommer att tvingas göra noggranna val och prioritera det som är viktigast för fortsättningen och tillväxten av NA över hela världen. Vi tror att den existerande Fellowship Development Plan kan fortsätta att tjäna som mall mot vilken alla nya projektidéer kan beaktas och vägas för att se om och vad dessa långsiktiga strategiska mål är värda. Denna avdelning tillhandahåller en uppdatering av viss viktig rutinservice och kommer med ett antal viktiga tillkännagivanden. Vi kommer också att ge er en repetition av alla 1999 års projekt, för att ge en förhandstitt om vad ni kan vänta att fina i CAR och varför. 11

12 Gemenskapens utveckling, en överblick I den här avdelningen vill vi rikta oss till den ständigt föränderliga och ständigt utvidgande miljön av NA:s världsservice. Innan vi fortsätter, vill vi påminna alla om det övergripande målet för planen för gemenskapens utveckling: Att planera och tillhandahålla service och stöd som underlättar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner över hela världen. Detta är naturligtvis själva grunden för allt vi gör i världsservicen. Det som följer är en lista på enskilda mål som skisserar FDP (Gemenskapens utvecklingsplan). För en mer detaljerad beskrivning av målen som förtecknats nedan, var vänlig se Fellowship Development Plan. Mål ett Öka och förbättra världsservicens tillgängliga ekonomiska resurser. Mål två Öka och förbättra världsservicens tillgängliga redskap för utveckling av gemenskapen som servicehandböcker, bulletiner, manualer och utbildningsmaterial som riktas till tillfrisknande- och servicerelaterade frågor och angelägenheter. Mål tre Mål fyra Mål fem Mål sex Mål sju Mål åtta Öka och förbättra världsservicens förvaltande av gemenskapens data. Öka och förbättra världsservicens tillgängliga mänskliga resurser. Öka och förbättra planerandet av gemenskapens utvecklingsaktiviteter och resor. Inrätta ett kvalitetsgarantiprogram på WSO. Genomföra de nödvändiga strukturförändringarna för att låta världsservicen bli mer effektiv. Förbättra världsservicens skrivna och personliga kommunikation med gemenskapen. Att föra vårt budskap vidare globalt: översättningar och resor Vart och ett av de ovanstående målen kan ses omsatta i handling, i en eller annan form i den olika service NAWS tillhandahåller. Bara detta år har vi fullbordat och publicerat översättningar av 16 skrifter på sju språk och granskat de existerande översättningarna av hela listan av tysk litteratur. Vi har också gått igenom alla kända lokala översättningskommittéer för att se vilka skrifter de för närvarande arbetar med och vi har förberett grundarbetet för många andra böcker och häften som planeras bli fullbordade inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi samordnar för närvarande arbetet på sju bokoch häfteslånga texter. Dessa skrifter omfattar den fullständiga franska Basic Text (där bok två för första gången ska publiceras med endast egna franskspråkiga historier), den brasilianska Just For Today, den norska Basic Text (endast bok ett), den portugisiska Just For Today, den kastiliansk-spanska NA:s stegarbetsguider, den svenska Lilla vita häftet (med egna svenskspråkiga historier), och den ryska Basic Text, som innefattar en översättning av 18 av de engelskspråkiga historierna från bok två. Många av våra gemenskapsutvecklingsresor under de gångna åren till andra länder där NA fortfarande är en kämpande dröm, har gett hoppfulla och positiva resultat. Vår närvaro vid olika professionella evenemang har placerat Anonyma Narkomaner i en mer respekterad position bland medlemmarna inom drogmissbruksbehandlingsbranschen. 12

13 Kommunikationer Våra långsiktiga mål för kommunikation kommer att baseras på den information vi för från de CTF-fokusgrupper (CTF = uppdragsstyrka kommunikationer ) som nu hålls i gemenskapen och genom feedback från medlemmar som kontaktar kontoret för hjälp och information. Under våra senaste möten med CTF, fick vi en överblick från biträdena för de fokusgrupper som hölls i Calgary och Philadelphia. Grupperna bildades enligt de kriterier vi utvecklade (ett genomsnitt av medlemmarna utifrån den lokala NA-gemenskapen på de utvalda platserna). Informationen som plockats upp från varje fokusgrupp ska samlas in av CTF sedan alla fokusgrupperna fullbordats. CTF ska sedan sammanställa all information och presentera den för att vi ska kunna granska den. Under tiden spårar WSO:s personal telefonsamtal och korrespondens som kommer till kontoret. Varje lämpligt område av kontoret använder spårblanketter för en tvåveckorsperiod för att identifiera karaktären av samtalet/ korrespondensen, vem samtalet/korrespondensen är från, den tid som krävs för att svara effektivt och den handling som vidtagits. Medlemmar av CTF kommer sedan att följa upp utvalda samtal och korrespondens för att bedöma kundernas tillfredsställelse med processen, såväl som kommunikationens effektivitet. Under sina möten i februari och mars, kommer CTF att utveckla ett kommunikationsproblemsprofil av all den information som samlats och kommer att påbörja rekommendationer för lösningar av de identifierade problemen. CTF kommer sedan att presentera en rapport inför hela styrelsen, en rapport som omfattar CTF:s internationella bedömning och rekommendationer till ny standard för kommunikation som ska installeras vid början av den nya konferenscykeln. Vi vill öppna så många dörrar som möjligt för att göra vår skrivna kommunikation tillgänglig för alla som vill vara informerade om NA:s service och produkter. Som ni kanske minns, identifierade CTF periodiskt tryck som prioritet. Eftersom vår största medel för kommunikation finns i våra tidskrifter och rapporter, kommer att göra dem vänligare och mer läsbara att bidra till att hålla fler vägar öppna för fler medlemmar att höra och läsa om vilka vi är och vad vi gör. Vi tror att vi är på rätt väg med detta, men vi fortsätter att behöva er feedback. Vi fortsätter att arbeta för att etablera ett effektivare nätverk för kommunikation mellan gemenskapen och världsservicen. Detta är en krävande uppgift som kräver villighet och ansträngning från alla inblandade. Vi väntar oss inte att kunna forma den komplicerade kommunikationen med varandra på så nya och annorlunda nivåer inom bara en konferenscykel. Som det gamla ordspråket säger, tar alla goda ting tid. På kort sikt har vi börjat ändra vårt sätt att rapportera, vilket kan ses i vår årliga rapport. Den är avsedd att tala till alla våra medlemmar, vara övergripande och visa upp de väsentliga detaljerna. Göra plats för det 21 århundradet: WSO:s databas och hemsida Stora nyheter! Vi installerar vår nya databas! Denna databas kommer att ge oss tillgång till de många teknologiska områden som nu är tillgängliga och hjälper oss att modernisera oss i förhållande till nutida informationshanteringsstandard. Framför allt är detta ett påtagligt exempel på vår främsta prioritering effektiv kommunikation. En av de många utmaningarna vår gemenskap har mött är hur man håller aktualiteten i en värld stadd i ständig förändring särskilt med de framsteg som skett inom teknologin det senaste decenniet. Sedan vår explosiva tillväxt under åttiotalet har vi kämpat för att hålla takten med det ständigt ökande antalet, namnen, platserna och andra viktig information om alla de nya grupperna, mötena, distrikten och regionerna över hela världen. Vi har över åren sammanställt en utförlig databas med information, men har fram till nu inte haft tillgång till den på ett lätt och användarvänligt sätt. De många inslagen i denna databas kommer att öka kvaliteten på den service vi nu tillhandahåller, och garantera att NAWS kan fortsätta att producera denna service under många år framöver. Förutom dessa spännande nyheter, har alla våra system på WSO uppgraderats och vi kommer att klara deadline för år 2000 anpassning. WSO-personal utbildas för att effektivt sköta den nya databasen. Vi väntar oss att go live tidigt i december inom huset. Någon gång under år 2000 ska vi installera den del av databasen som kommer att vara tillgänglig via vår hemsida. Den omfattar en on-line möteslista med kapacitet för att låta tilldelade serviceorgan uppdatera information för grupper, distrikt och regioner, kapaciteten att registrera sig online till världsserviceevenemang, och en on- line shoppingkapacitet. (fortsätter på nästa sida) 13

14 SOS Vi behöver er hjälp! NAWS har skapat en ny sida för NA-evenemang på vår hemsida. Varje NA-grupp eller servicekommitté som har ett evenemang på gång eller som tidigare lämnat information om sitt evenemang bör gå till det nya evenemangskalendariet och lägga in sin information. En del existerande information finns redan där och vi håller båda kalendarierna on line tills vi vet att vår nya sida fungerar effektivt. Var snäll och hjälp oss att få detta att fungera! Vi hoppas att alla har bekantat sig med vår hemsida Denna hemsida erbjuder en mängd information, en förteckning över NAevenemang över hela världen, NA Way Magazine och NAWS News, bulletiner från den tidigare Board of Trustees, produkter som finns tillgängliga genom WSO, redaktionsarkiv, rapporter och information för den professionelle och allmänheten, med mera. Vi har alldeles nyligen lagt till vår anslagstavla för konferensdeltagardiskussion en plats där konferensdeltagare kan ha en pågående dialog, och andra kan se vad som skrivs in. Detta är något nytt för oss och något konferensdeltagarna kommer att ombes att utvärdera vid WSC Den nya kalendariet för evenemang på vår hemsida kommer så småningom att ersätta det befintliga kalendariet. Det nya kalendariet kommer att tillhandahålla mer fullständig information om lokala NA-konvent och evenemang. Ni kommer att kunna lägga in mycket mer information om era evenemang än tidigare. Medlemmar som sker delta i evenemang kommer att kunna söka efter datum och/eller plats för kommande evenemang. Evenemang kan nu skickas in åratal innan de hålls. Om distrikts- och regionskonventskommittéer vill lämna information om sina evenemang så snart de skrivit under ett kontrakt, kommer andra närliggande evenemang att kunna undvika schemakonflikter. Nya evenemang som förs in i kalendariet kommer automatiskt att överföras till NA Way Magazines kalendarium alltefter utrymme och redaktionella begränsningar. Med internetteknologin följer ett ansvar som varje medlem i Anonyma Narkomaner måste ta på sig att skydda gemenskapens intellektuella egendom, som är vår litteratur och våra varumärken. På grund av detta mediums utbredning och unicitet, är internet i stort oreglerat. Vi vill påminna var och en som surfar på nätet att en icke auktoriserad kopia som görs elektroniskt genom att spara ned den från en hemsida, vilken hemsida som helst, är underkastad åtal för överträdelse av copyrightregler, precis som den skulle vara om den fotokopierades eller trycktes utan tillstånd. Trots vår tidigare rapportering om denna fråga, finns det fortfarande några sidor som fortsätter att använda NA:s namn och fortsätter att sätta ut copyrightad NA-litteratur på internet. Genom att göra så ökar faran för icke auktoriserade ändringar av de elektroniska kopiorna dramatiskt. Vi kan lida allvarliga konsekvenser om vi inte lyckas upprätthålla det skydd som krävs i Fellowship Intellectual Property Trust genom att förlora rätten att skydda vårt copyrightade material och våra varumärken. Vår vaksamhet behövs och vi måste samarbeta om detta slags missbruk ska stoppas. Litteraturproduktion och distribution: en uppdaterande inventering Vi är glada att kunna rapportera att vi har kunnat tillmötesgå flera av idéerna som inlämnats till oss under det senaste året. Resultaten är att vi för närvarande producerar medaljer på franska och spanska för år ett till och med tjugo år och väntar oss att de ska finnas tillgängliga tidigt under år De brasilianska och portugisiska gemenskaperna diskuterar för närvarande den exakta ordalydelsen på medaljerna. När deras diskussioner är färdiga, planerar vi också att producera medaljer på portugisiska. En stortextversion av den engelskspråkiga It Works produceras också och bör vara tillgänglig i slutet av Vid vårt novembermöte auktoriserade vi också Basic Text i PDF-format på CD. Detta är ett experiment för oss och vi planerar att ha den i vår katalog någon gång under de första fyra månaderna av nästa år. Vi planerar att närma oss produktion av nya produkter som CD-versionen av Basic Text på ett något annorlunda sätt. I det förflutna förblev en ny version, så snart det var en produkt, i katalogen för evigt, oavsett efterfrågan eller brist på efterfrågan från gemenskapen. I framtiden planerar vi att godkänna nya versioner av katalogprodukterna för engångsproduktion. Genom tillämpandet av samma princip på en del av våra existerande katalogprodukter av ickestandardkaraktär, kan ni i framtiden vänta tillkännagivanden att vi planerar att upphöra med produktionen av en del av dessa produkter. Det är inte en rimlig användning av gemenskapens resurser att fortsätta att föra produkter i katalogen som har ett extremt begränsad attraktion för gemenskapen. Denna policy kommer givetvis inte att tillämpas på tillfrisknande- och serviceprodukter som godkänts av världsservicekonferensen. 14

15 Uppdatering om världskonventet: Ett firande av vårt tillfrisknande Förberedelserna för WCNA 28 som ska hållas i Cartagena, Colombia den 31 augusti 3 september år 2000 fortsätter med full fart! Förhandlingarna om resor och inkvartering blev nyligen klara och, beroende på var ni ska bo, kommer vi att erbjuda endera kompletta resepaket (inklusive flyg, hotell, marktransporter och skatter) eller paket med bara landresan (inklusive hotell, marktransport och skatter). Med början från 1 januari 2000 kommer medlemmar som avreser från Nordamerika, Mexiko, Puerto Rico, Europa och Asien- Stillahavsområdet att kunna köpa sina paket genom Par Avion Travel i USA via telefon, fax, post eller via deras interaktiva hemsida, com. Medlemmar som avreser från platser i Central- och Sydamerika kommer att kunna köpa landresepaket och i en del fall kompletta paket genom Gema Tours i Cartagena, Colombia. I andan av arbete för att planera ett konvent som verkligen representerar vår globala gemenskap, vill vi göra detta till ett speciellt evenemang. Detta världskonvent presenterar ett unikt tillfälle att möta en stor del av den växande latinamerikanska gemenskapen. För att göra konventet så överkomligt som möjligt för största möjliga antalet medlemmar, försöker vi alltid att beakta våra medlemmars olika ekonomiska verklighet. Vi sluter kontrakt med olika hotel som erbjuder olika nivå av standard och priser. För många medlemmar kan den enda möjligheten att närvara vid ett världskonvent vara att det ligger inom köravstånd. Detta kommer att bli det första världskonvent som hålls i Latinamerika och vi arbetar hårt för att göra detta konvent ekonomiskt överkomligt för våra medlemmar där. Att planera ett världskonvent utanför Nordamerika ställer oss alltid inför utmaningar när det gäller att försöka handskas med komplex logistik, språkförhållanden och kultur. I Latinamerika blir vi ibland mycket utmanade av både våra medlemmars och den omgivande samhällens ekonomiska förhållanden. För att bidra till att möta dessa utmaningar, har vi genomfört två omedelbara handlingar som skiljer sig från vårt vanliga sätt att närma oss planerandet av ett världskonvent. För det första har vi förhandlat fram ett speciellt ekonomiskt paket vid andra hotell än våra officiella hotell. För det andra har vi utformat lördagskvällsevenemanget som följer huvudmötet som ett gratisevenemang (ingår i registreringspriset) så att medlemmar kan vara tillsammans och fira vår enighet som gemenskap. Vårt mål är att försöka ha ett konvent som är så mångspråkigt som möjligt inom gränserna för de logistiska och mänskliga resurserna. Vi utvecklar för närvarande två arbetsgrupper i programkommittén under hela styrelsens ledning. Dessa arbetsgrupper ska hjälpa till med att identifiera möjliga talare och teman för tillfrisknandemöten. En grupp arbetar med att identifiera talare som kommer från hela Latinamerika. Den andra gruppen identifierar talare från resten av världen. Vår nuvarande plan är att tillhandahålla simultanöversättning till engelska, portugisiska och spanska för alla huvudmöten och upp till tre samtidiga workshops. Vi planerar också att tillhandahålla översättningsutrustning till medlemmar som talar andra språk, efter tillgänglighet, som vi gjort på gångna världskonvent. Vi publicerade nyligen vårt första WCNA 28-nyhetsbrev på tre språk portugisiska, spanska och engelska. Nyhetsbrevet är tillgängligt genom att kontakta WSO eller på vår hemsida. Konventets registeringsflyer kommer att skickas runt den 1 januari och blir tillgängligt på engelska, spanska och portugisiska. Flyern kommer också som insticksblad i april och juli utgåvorna av NA Way Magazine år 2000 och på vår hemsida. Colombia kräver inget visa för inresa i landet. Kravet för inresa är helt enkelt ett giltigt pass. Det finns ingen begränsning för något slags kriminell bakgrund, men Colombia vägrar inresa för alla som har en nu gällande efterlysning. Vi fortsätter att granska de inbördes oroligheterna i Colombia och har till dags dato inte funnit någon sådan aktivitet i eller nära staden Cartagena. Vi försäkrar att vi inte har någon avsikt att utsätta våra medlemmar för onödiga risker och kommer att hålla er informerade in denna fråga. Vi ser fram emot att se många av er för en verkligt unik erfarenhet i Cartagena! Vår process för att välja plats för WCNA 31 som ska hållas i zonen Asien/Stilla Havet år 2005 har fullbordats. Vi ägnade 18 månader åt att undersöka platser, och beaktade bud från både Sydney och Melbourne i Australien, Delhi i Indien, Christchurch i Nya Zeeland och Honolulu i Hawaii innan vi fattade det slutgiltiga beslutet om plats för detta evenemang. Vi vill tacka medlemmarna på var och en av de platser som beaktades för deras villighet att tillhandahålla en värdkommitté och för gästfriheten och den gemenskap de gav under våra besök. Efter noggrant övervägande valde vi Honolulu, Hawaii som plats för WCNA 31, som ska hållas 1 4 september Konventet kommer att hållas i det nya Hawaii Convention Center med det nära stranden belägna Hilton Hawaii Village som högkvarter. Vi gratulerar Regionen Hawaii och ser fram emot att arbeta med dem vid planerandet av detta evenemang. 15

16 Notera i kalendrarna! WCNA 28 WCNA 29 Cartagena, Colombia Atlanta, Georgia, USA 31 augusti 3 september juli 2002 WCNA 30 WCNA 31 firandet av vår gemenskaps 50:e födelsedag San Diego, Kalifornien, USA 3-6 juli 2003 Honolulu, Hawaii, USA 1-4 september 2005 Världsservicen: ekonomisk uppdatering Vår första kvartalsrapport visar att vi håller prognosen för vår första enhetliga budget. Inga oväntade överraskningar, inga tidiga trender som säger oss att vi är något annat än i takt med våra budgetåtaganden under resten av året. Flera av projekten vi godkände närmar sig fullbordan eller installation: service tillhandahålls, medel går till besparingar och inkomsten överstiger utgifterna. I december 1988 skulle vår välbetänkta reserv endast ha täckt verksamhetskostnaderna för bara 5,1 dagar. I september 1999 hade vi nått vårt mål, en reserv på US dollar, och överstigit den med US dollar. Dessa reservmedel skulle täcka mer än 30 dagars verksamhetskostnader, en tredjedel av vägen till vårt mål som är att uppnå en 90-dagars reservfond på 1,4 miljoner US dollar. Mycket hårt arbete tar oss till denna punkt år av planering, kostnadsminskningar och upprättande av mål. Vi stod inför en nedskärning av servicen 1997 och antog ny försäljningspolicy för att återta inkomster från rabatter och presenterade oss på nya marknader. Vi inledde ett planeringssystem för vår service genom att matcha våra servicebehov mot våra resursprognoser. Och det har fungerat, i den grad att vi nu kan dra ned på eller skjuta upp en del av våra tidigare planer, som det periodiska ökandet av litteraturpriserna. Vi kan nu skjuta upp detta ytterligare ett år på grund av framgången för andra åtgärder. Den ljusa bilden av vår nuvarande ekonomiska situation ger oss utrymme att fatta bättre och effektivare planeringsbeslut. Att till exempel installera ny teknologi har ofta skett bit för bit, efter de tryckande behovens diktat, snarare än genom en övergripande utvärdering som överväger både kort- och långsiktiga utmaningar. Det senare sättet är förvisso mycket effektivare och har resulterat i framgångsrika förberedelser för år 2000, ett nytt databassystem, och ny internetkapacitet. Noggrann ekonomisk planering kommer att vara väsentlig för att fortsätta när vi möter de senaste utmaningarna på horisonten, och går ifrån ett tolv till 24 månaders budgetsystem. Detta nya system kommer att kräva att vi presenterar budgeten på ett annorlunda sätt och planerar för adekvata tillfälligheter. Ett syfte för Fellowship Development Plans mål att öka resurser som förtjänar mer uppmärksamhet, är att röra oss bort från vårt stora beroende av försäljningsinkomsterna och inkomst från evenemang, mot ett större stöd av gemenskapens donationer på alla nivåer av servicestrukturen. Som FDP påminner oss kommer kortsiktiga mål för att öka inkomsterna och upprätta en verksamhetsreserv, som de skisseras i WSO:s affärsplan, att vara till hjälp, men kommer sannolikt inte att vara tillräckliga för att bemöta framtida behov. En förnyad tillit till medlemmarnas stöd i form av direkta donationer kommer också att röra oss närmare till det slags självförsörjning som diskuteras i våra traditioner, så väl som i de principer som skisseras i våra koncept för service. Målet kräver en ökning av gemenskapens donationer till världsservicen med US dollar. Vi har ännu inte haft tid att ta detta mål och lägga fram en strategi för att ge energi åt gemenskapen att uppnå detta mål. Men det blir allt mer uppenbart att vi måste handla förr hellre än senare. Vi behöver era idéer och kommentarer till hur detta ska bli en framgångsrik ansträngning i framtiden. 16

17 Granskning av de tre CAR-projekten Process för godkännande av servicematerial Tvåårig konferenscykel, och Motion 21 Dessa tre projekt godkändes alla vid WSC -99. Arbetsgrupperna blev färdiga med sitt arbete på bara tre möten: juni, augusti och november. Inputen till arbetsgruppernas material som vi fick från konferensdeltagarna, särskilt vid världsservicemötet, har varit ovärderligt. Det mesta av denna input var positiv till sin natur, och erbjöd ett antal tankerika förslag. I denna nästa avdelning ska vi presentera en uppdatering till det material som utgavs för vart och ett av projekten i september, så att ni kommer att vara bättre förberedda för CAR Arbetsgrupperna har slitit med en nästan omöjlig och obegriplig tidspress och styrelsen är nu redo att presentera det vi tror är övergripande förslag som kommer att garantera er förmåga att uppnå målen för varje projekt. Vi skulle vilja ta detta tillfälle att tacka alla inblandade i dessa projekt för deras villighet, engagemang, beslutsamhet och professionalism medan de arbetat med en sådan halsbrytande racerfart. På alla vis har dessa grupper exemplifierat de andliga principer som finns i frasen tillsammans kan vi. Detta var vårt första försök att använda arbetsgrupper som innefattar icke-styrelsemedlemmar för att utveckla projekt. Som vi rapporterade i juni, hindrade världspoolens tillstånd vid den tidpunkten och tidsgränsen för dessa projekt oss från att använda panelen för mänskliga resurser och världspoolen. Vi försökte hålla oss inom andan för vad världspoolen avsågs vara och ta in en blandning av människor. Vi kommer att kunna använda PFMR till resten av våra projekt som kräver ytterligare medlemmar från världspoolen. Vi väntar ivrigt på feedbacken från de icke-styrelsemedlemmar som deltog i dessa arbetsgrupper. Deras erfarenhet och kommentarer kommer att tillhandahålla mycket av grunden för våra planer på att starta stående kommittéer. Bland annat stärkte denna process betydelsen av god planering. Med arbetstakten detta år, ett försök att både installera det nya systemet och samtidigt använda systemet till att producera arbetsprodukter, kunde kommunikationerna mellan arbetsgrupperna och styrelsen ha varit bättre. När vi ser tillbaka kunde det, även om uppmuntran till arbetsgrupperna att vara kreativa och tänka framåt var till hjälp, också varit användbart att ha haft en öppenhjärtig diskussion om vilka de verkliga begränsningarna var på arbetet. Vi tror att det i detta skede är avgörande att öppet diskutera de läxor vi lärt oss och fortsätta att granska och förfina vår process, på grundval av sådan erfarenhet. Vi skulle vilja erbjuda ett särskilt tack å styrelsens vägnar till alla de medlemmar som deltog i dessa projekt. De icke-styrelsemedlemmar som deltog var: Ron H, Steve R, och Susan B i arbetsgruppen för processen för av godkännande av servicematerial, Mary C-V och Gordon C i arbetsgruppen för den tvååriga konferenscykel och Andrea L, Henrik S och Jim B i arbetsgruppen för motion 21. Vi skulle också vilja ta tillfället att tacka er, gemenskapen. Vi fick input från flera medlemmar av gemenskapen förutom input från deltagarna vid världsservicemötet och WSO:s personal. Allt ert stöd, er feedback, oro och frågor var oundgängliga för våra ansträngningar. Vi har hört er djupt kända input. 17

18 Process för godkännande av servicematerial INLEDNING Detta projekt godkändes vid WSC 99 och vi påbörjade arbetet i juni Takten var snabb och arbetet visade sig vara svårare än vi väntat. Med hjälp av WSO:s personal förberedde vi det första mötet och började omedelbart arbeta. Nedan finns en beskrivning av de förslag vi kommer att presentera i CAR 2000, tillsammans med kommentarer om hur vi började, vad som hände längs vägen, och en del av det vi lärt oss. VAD ÄR SERVICEMATERIAL? AL? Servicematerial är alla NAWS-produkter som är avsedda att vara till hjälp för medlemmar, grupper, NA:s servicestyrelser eller kommittéer när de utför NA-SERVICE. De mest uppenbara exemplen är handböcker och serviceguider. Andra exempel omfattar informationspamfletter, bulletiner och artiklar som produceras av världsstyrelsen, och icke-textmaterial som audio- eller videoband. En del former servicematerial kommer att anta har vi ännu inte tänkt på. De avgörande punkterna för att definiera servicematerial för våra syften i detta projekt är: det är producerat och distribuerat av NAWS, det är avsett att hjälpa olika element i gemenskapen att utföra NA-service. Tidigare har vi använt termen servicematerial i motsats till tillfrisknandematerial, som avses att vara till hjälp för NAmedlemmar i att förstå och/eller tillämpa våra principer för tillfrisknande i våra liv. TRE KATEGORIER AV SERVICEMATERIAL Detta förslag delar upp servicematerial i tre kategorier och föreslår ett särskilt godkännandespår för var och en av dem. Dessa kategorier är: Gemenskapsgodkänt material avsett främst för användning av grupper och medlemmar. Konferensgodkänt material avsett främst för användning av servicekommittéer. Styrelsegodkänt material som bulletiner, artiklar och presentationer. Dessa kategorier är inte nya, men som ni ser nedan, är en del av våra förslag till hur godkännandesättet för var och en av dessa kategorier skiljer sig åt nya. VARFÖR BEHÖVS DETTA FÖRSLAG? Varför behöver vi en ny process för godkännande av servicematerial? Fellowship Development Plan säger det bäst i mål två: Att öka och förbättra världsservicens tillgängliga redskap för utveckling av gemenskapen som servicehandböcker, bulletiner, manualer och utbildningsmaterial som riktar sig till tillfrisknande-och-service-relaterade frågor och angelägenheter. Uppenbarligen behöver vi en process med vilken vi kan uppnå detta mål. Före WSC 98 fanns det tre processer i Temporary Working Guide to Our World Service Structure för godkännande av servicematerial. Alla tre togs bort när världsservicestrukturen förändrades, och vid denna tidpunkt finns ingen godkännandeprocess på plats för större produkter. Det enda servicematerial som det finns en godkännandeprocess kvar för är styrelsegodkänt material (se ovanstående beskrivning). Vi behöver godkännandeprocesser baserade på vår nya struktur. Det finns andra faktorer som påverkade detta projekt. En är den tvååriga konferenscykeln. Med början år 2000 kommer världsservicekonferensen att träffas vartannat år i stället för varje år. Om en projektplan utvecklas för ett givet servicematerial under en konferenscykel och sedan presenteras vid nästa konferens för att bli prioriterat och sedan produceras och kommer upp för godkännande vid följande konferens, kommer processen att ta åratal. Detta kan mycket väl vara fullkomligt lämpligt för många projekt, men vi tror att det kommer att finnas fall där det finns ett behov att producera något och sätta det i händerna på gemenskapen snabbare. Därför föreslår vi mekanismer som konferensen kan använda för att anvisa eller låta oss röra oss snabbare fram när så är lämpligt. En annan förändring som påverkade detta projekt är ännu inte fullständigt förverkligad. Detta är den så mycket diskuterade konsensusbaserade och temaorienterade konferensen.????????? 18

19 KONFERENSGODKÄND I FÖRHÅLLANDE TILL GEMENSKAPSGODKÄND Som ett steg i den riktningen, föreslår vi att servicematerial vars målgrupp är medlemmen eller gruppen ska införas i CAR och placeras på ett spår för att bli gemenskapsgodkänt. Å andra sidan föreslår vi att material som är avsett för användning av servicestyrelser eller kommittéer inte införs i CAR, utan i stället ska postas separat till konferensdeltagarna och placeras på ett spår för att bli konferensgodkänt. Skillnaden mellan gemenskapsgodkänd och konferensgodkänd litteratur existerar redan och beskrivs i vår gemenskaps Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT). Detta förslag formaliserar denna skillnad klarare. Regionsdelegater kan fortfarande söka lokal input och vägledning beträffande material som är på spåret för konferensgodkännande, på vilket sätt som helst som passar den regionen, men det skulle inte finnas någon given förväntan på gemenskapen som helhet att studera detaljerna i servicematerial som är specifikt relevant för vissa typer av service. Detta är det slags detaljerade uppdrag som gemenskapen kan delegera till sina RD:r, som väljs för att handla i hela NA:s bästa intresse. NYA ÄRENDEN OCH GAMLA ÄRENDEN Den kanske svåraste diskussion om vårt arbete som hölls av både arbetsgruppen och styrelsen, var huruvida materialet på spåret för konferensgodkännande skulle läggas fram för konferensen som nya ärenden eller gamla ärenden. Betydelsen av denna fråga har att göra med frågan om vem som röstar vid konferensen. Den nuvarande proceduren säger att alla konferensdeltagare, både världsstyrelsemedlemmar och regionsdelegater röstar om alla nya ärenden, men endast regionsdelegater röstar i gamla ärenden. När vi väl lagt ut kursen för de olika godkännandespåren för konferensgodkänd och gemenskapsgodkänd litteratur, hoppade denna potentiellt kontroversiella frågan på oss. Efter lång diskussion stod det klart att konsensus var att detta material skulle vara nya ärenden. Alla liknande föregångare budgeten, ordningsreglerna, etc som skickas ut till deltagarna före konferensen, men som inte ingår i CAR, betraktas som nya ärenden. Om vi ska röra oss i riktning mot ett spår för material som delegeras till deltagarnas handhavande, tror vi att alla deltagare ska närma sig materialet från en jämlik utgångspunkt, som ett enda lag. Detta, tror vi, är mest i enlighet med det sjunde konceptet och andan av långvariga föregångsfrågor på konferensen. Lika klart för oss stod dock faktumet att detta av en del endast skulle ses som ett försök från styrelsens sida att få en röst om detta material. Detta innebar först ett smärtsamt dilemma med grund i konferensens ibland politiska karaktär. Skulle vi föreslå det vi helt klart tror är grundat på sunda principer och mest konsekvent i förhållande till logik och föregångsfrågor, eller ska vi föreslå det vi vet kommer att vara minst kontroversiellt? Båda vägarnas förtjänster diskuterades i viss utsträckning. Minst kontroversiellt har en del förtjänster i att det inte avleder församlingen från förslagets övergripande förtjänster, men vi tror ytterst att vår uppgift är att staka ut den väg vi tror är riktig. Det är det vi gjort här. Vi föreslår att detta material betraktas om nya ärenden och skickas ut till deltagarna åtminstone 90 dagar före konferensen. Fokus på koncepten En del kanske uppfattar att olika godkännandespår för olika material skulle kunna utesluta NA-grupper från godkännandeprocesen och stå i konflikt med de första och andra koncepten. Vi tror uppriktigt att motsatsen är sann. De flesta, kanske alla, av gemenskapens regioner rapporterar att det är ganska svårt att få grupperna intresserade av processen som den har existerat. Vi hör ofta klagomål när vi lägger fram en CAR på flera hundra sidor för att grupper och medlemmar ska studera, förstå och rösta på dem, särskilt när många av de frågor den innehåller är av marginell relevans för deras dagliga ansträngningar för tillfrisknande och service. Vi tror också på principen om delegering som den uttrycks i vårt tredje koncept. Våra betrodda tjänare, servicestyrelser och kommittéer har fått förtroendet att utöva sitt bästa omdöme för att utföra det ansvar som tilldelats dem. Detta bidrar i sin tur till att frigöra våra grupper till att ägna sin maximala uppmärksamhet åt att föra budskapet om tillfrisknande vidare på sina möten. Majoriteten av grupperna röstar, hur man än ser det, på detta genom sin icke-inblandning i processen. Genom att börja frigöra CAR för att endast innehålla material av direkt intresse för grupperna, och lägga starkare betoning på rollen för gruppernas representanter för att göra en mer detaljerad studie och analys åt dem, hoppas vi att attrahera mer gräsrotsengagemang till service. 19

20 HISTORIERELATERAT MATERIAL Projektplanen för utvecklandet av den process för godkännande av servicematerial som antogs vid WSC 99 innefattade ett uttalande om omfånget av de projekt som möjligen skulle utvidgas till att omfatta en process för utvecklandet och godkännandet av historiskt material. Eftersom detta slags material uppenbarligen inte är vare sig servicematerial eller tillfrisknandematerial, och vi alla är väl medvetna om kontroversen kring boken Miracles Happen, var vårt första beslut att helt enkelt utesluta historierelaterat material från arbetet. Fortsatt diskussion resulterade emellertid i att både arbetsgruppen och styrelsen erkände att något behöver sägas om godkännandet av historierelaterat material. Vi tror att framtida godkännande av historierelaterade projekt alltid kommer att vara projektspecifika. En projektplan som innehåller detaljer för utveckling och godkännande ska presenteras inför världsservicekonferensen innan något arbete påbörjas. Konferensdeltagarna kommer sedan att godkänna eller modifiera det efter lämplighet. Processen som används för varje historierelaterat projekt ska alltid i förväg vara helt känd av världsservicekonferensen. STYRELSEGODKÄNT När det gäller styrelsegodkänt material, föreslår vi en utvidgad användning av det vi tidigare kallade Trusteebulletiner. Vårt förslag diskuteras i detalj i nästa avdelning. Vi bör också notera att när det gäller presentationsskrivelser, eller skrivelser förberedda av styrelsen och personal för presentation vid icke-naevenemang över hela världen, finns ofta inte tillräckligt med tid för att få styrelsens godkännande mellan datumet då inbjudan att göra presentationen inkommer och det datum då evenemanget hålls. Vi föreslår inte att det krävs att hela styrelsen godkänner sådana skrivelser före presentationen, men att det krävs innan dessa skrivelser distribueras vidare till gemenskapen. Styrelsens godkännande för alla dessa slags material innebär godkännande från åtminstone två tredjedelar av styrelsen. MEKANISMER ER FÖR ATT EFFEKTIVARE PRODUCERA MATERIAL Vi vill återigen betona att trots att produktionscykeln för det mesta materialet är ganska lång, tror vi att det i många fall inte kommer att vara något problem. Det tar tid att vara så grästrotsinriktad och allomfattande som vår gemenskap tenderar att vara. Å andra sidan, tror vi inte att det är välbetänkt att tvinga på allt nytt eller reviderat servicematerial en flerårig produktionscykel. Vi föreslår därför två mekanismer för att låta visst material produceras och levereras snabbare när omständigheterna så kräver. Först föreslår vi en utökad användning av den apparat vi tidigare kallade Trusteebulletin. Vilket det nya namnet än kommer att vara, kanske Servicebulletin, kan vi välja att skriva korta stycken, avsedda att tillhandahålla vägledning eller information, där vi förnimmer ett omedelbart behov av det. Ett exempel på en sådan utgåva kan vara serviceområden som använder snabbt föränderlig teknologi. Det kanske inte är realistiskt att tillhandahålla vägledning på dessa områden, med en tre- eller fyraårig produktionscykel. Telefonteknologi som den gäller hjälptelefoner kan vara ett annat exempel, eller riktig användning av internet allteftersom det snabbt utvecklas, kan vara ännu ett. För det andra föreslår vi att material i vissa fall distribueras efter det att det fullbordats och godkänts av världsstyrelsen, och innan det godkänts av konferensen. Med detta förslag skulle det vara möjligt för material på konferensgodkännandespåret (och endast detta spår) ges ut av världsstyrelsen som i väntan på godkännande och identifierat med ett eget sidhuvud och färg. Detta kan ske på två sätt. Ett är att projekt avsedda för konferensgodkännandespåret kan utformas av konferensen, vid tidpunkten för inledande prioritering av projektplanen, som kandidater för detta slags utgivning före godkännandet. När till exempel en projektplan för en servicehandbok får okej av WSCmötet, kan den märkas för tidig utgivning i väntan på godkännande om konferensdeltagarna väljer att göra det. Om projektet sedan fullbordas till exempel nio månader senare (eller 16 månader före nästa konferens), kan det distribueras i ett format som klart utmärker det som i väntan på godkännande. Ett annat sätt detta skulle kunna hjälpa till är att vi skulle kunna bemöta gemenskapens behov av ett aktualiserat handbokskapitel eller ett relevant instick i ett existerande kapitel genom att ge ut materialet när det är klart, återigen i väntan på godkännande. Detta skulle tillåta världsstyrelsen att ge ut resursmaterial för service som tillägg till redan existerande konferensgodkända handböcker. Detta slags servicematerial skulle också möjligen stå på sina egna ben om det senare godkänns av konferensen. Som sagts ovan, skulle de klart markeras med i väntan på godkännande och endast vara material från spåret för konferensgodkännande. Denna möjlighet skulle vara till stor fördel för nyligen utvecklade NA-gemenskaper genom att möjliggöra en kort servicetext som kan produceras snabbt och är lätt att översätta, medan sådana handböcker utvecklas. Väl godkända kommer dessa produkter för tidig utgivning att få ett annat yttre. Om de inte godkänds avbryts produktionen och har möjlighet att återinföras i produktionsprocessen, enligt konferensens vilja. 20

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning

Principerna om osjälviskt givande och självförsörjning Självförsörjning: princip och tillämpning Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande

Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsservices beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma välfärd. WSC:s uppdrag är att förena NA över hela världen

Läs mer

NA:s världsservices Visionsuttalande

NA:s världsservices Visionsuttalande NA:s världsservices Visionsuttalande Anonyma Narkomaners världsservices alla ansträngningar inspireras av huvudsyftet för de grupper vi tjänar. Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund. Vår vision

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner adapterade med tillstånd av AA World Services, Inc.

Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner adapterade med tillstånd av AA World Services, Inc. 1999 Conference Agenda Report Anonyma Narkomaners världsservicekonferens Anonyma Narkomaners tolv steg och tolv traditioner adapterade med tillstånd av AA World Services, Inc. Twelve Concepts for NA Service

Läs mer

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen.

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här pamfletten

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Konferensens agendarapport

Konferensens agendarapport Konferensens agendarapport Ärlighet, tillit och välvilja VÄRLDSSERVICEKONFERENSENS UPPDRAGSUTTALANDE Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsservices beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc.

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc. 2012-års version Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra AA World Services, Inc. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna

Läs mer

Tolv koncept för NA-service. Inledning

Tolv koncept för NA-service. Inledning Tolv koncept för NA-service Detta är en översättning av en publikation godkänd av NAkonferensen. Copyright 1999 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållnz. Inledning Anonyma

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Vad är Anonyma Narkomaners program?

Vad är Anonyma Narkomaners program? Vem är en beroende? De flesta av oss behöver inte fundera särskilt länge på den frågan. VI VET! Hela vårt liv och tänkande kretsade kring droger i en eller annan form hur vi skulle få tag på och använda

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande

Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande Världsservicekonferensens Uppdragsuttalande Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsservices beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma välfärd. WSC:s uppdrag är att förena NA över hela världen

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 1. Mötet öppnas av CK-ansvarig. Öppning av mötet kl 12.00 ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 Förslag till dagordning 2. De tolv traditionerna läses. - Traditionerna är de som gör

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj!

Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen i maj! Diskutera motionen och de övriga frågorna i er grupp. Utse en representant för att föra fram er grupps tankar och beslut på Servicekonferensen.

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE

SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE SERVICEHANDBOK FÖR AA SVERIGE Denna servicehandbok är en omarbetad version baserad på utgåvan från 2013. Det ursprungliga materialet har reviderats något men principerna om service har bibehållits. Innehållet

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till...

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... NA WORLD SERVICES NEWS Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... 19737 Nordhoff Place Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org VOLYME ÅTTA NUMMER TRE JANUARI 2009 Vi

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR ACC, PCC OCH MCC COACHNINGSÖVERENSKOMMELSEN

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR ACC, PCC OCH MCC COACHNINGSÖVERENSKOMMELSEN BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR ACC, PCC OCH MCC Detta dokument är baserat på International Coach Federation (ICF):s dokument Assessors Key Distinctions document och beskriver skillnaden mellan coachsamtal som

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige En nykomling frågar Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer

ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter. Andra upplagan

ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter. Andra upplagan ACoA:s Tolv Traditioner med fördjupningstexter Andra upplagan Traditionshistorik Vid riksmötet i Gävle våren 1995 föreslogs det att de olika ACoA-grupperna runt om i Sverige skulle skriva fördjupningstexter

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

SÅNT SOM ÄR PÅ GÅNG I VÄRLDSSERVICE SOM DU KANSKE VILL KÄNNA TILL...

SÅNT SOM ÄR PÅ GÅNG I VÄRLDSSERVICE SOM DU KANSKE VILL KÄNNA TILL... NA WORLD SERVICES NEWS VOLYM ELVA NUMMER TVÅ NOVEMBER 2014 SÅNT SOM ÄR PÅ GÅNG I VÄRLDSSERVICE SOM DU KANSKE VILL KÄNNA TILL... Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

De fyra karaktärerna

De fyra karaktärerna Sidan 1 av 8 De fyra karaktärerna Ichak Adizes PAIE Källa: Almis Mentorprogram Utveckla Företag Sidan 2 av 8 Denna modell utvecklades av den amerikanske managementgurun Ichak Adize och är egentligen tänkt

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer