November Conference Report Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först. Narcotics Anonymous World Services

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November Conference Report 1999. Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först. Narcotics Anonymous World Services"

Transkript

1 Världsstyrelsens Rapport Narcotics Anonymous World Services November Conference Report 1999 Inledning: Att avsluta det vi påbörjat måste komma först Den här rapporten är riktad till konferensdelegaterna från världsstyrelsen. Vi översätter och skickar också exemplar av denna rapport till alternerande delegater, regioner och distrikt som hjälp vid gemenskapens diskussioner. Den här rapporten kommer att informera er om nuvarande aktiviteter och ge er en förhandstitt på Conference Agenda Report Ännu viktigare är att vi också skriver för att be om er hjälp. Med denna rapport hoppas vi stärka ert partnerskap med våra gemensamma konferensdeltagare för att hjälpa gemenskapen vid WSC 2000 att fatta välinformerade beslut om prioriteterna för NA:s världsservice under och efter nästa konferenscykel. Vi vill inleda en diskussion för att bidra till att bygga upp ett konsensussvar på frågan: Vilka är de omedelbara och långsiktiga prioriteringarna för NA World Services? Vårt mål är att hjälpa alla konferensdeltagare och gemenskapen att ytterligare diskutera det som är mest avgörande för NA:s fortsättning och tillväxt över hela världen. Vi vill att ni ska beakta och diskutera den kommande CAR 2000 i detta breda sammanhang. Denna rapport hoppas inleda en dialog om denna fråga som kommer att kulminera vid det historiska 25:e mötet för NA World Service Conference, som hålls 30 april-6 maj 2000 i Woodland Hills, Kalifornien, USA. När vi reflekterar över vad som hänt inom Anonyma Narkomaner sedan flera av våra första medlemmar samlades vid det första WSC-mötet den 13 november 1976 i Ventura, Kalifornien, är vi djupt tacksamma. Vi är evigt tacksamma för det arv vi ärvt och som vi ser överallt omkring oss otaliga resultat som förts vidare till oss alla. Vi samlar andan, energin, välviljan, drömmarna och visionerna från alla dem som har deltagit i gångna konferenser för att efterlämna sitt arv till oss. Vi har en lång väg att gå innan vi avslutar verkställandet av de beslut som initierades av 1998 års konferens. Vår övergång närmar sig inte sitt slut. Tyvärr är vi bara i slutet av den första fasen och i början på en andra fas, en som kanske är till och med ännu mer avgörande och svår. Härnäst kommer vi att sätta både den tvååriga konferenscykeln och styrelsens kommittésystem i verket, två oerhörda och komplicerade beståndsdelar av det nya systemet. Vi hoppas, liksom våra föregångare hoppades, att våra försök att samlas och hjälpa varandra genom att dela erfarenhet, styrka och hopp, kommer att främja vår kollektiva strävan att föra NA-budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider och stärka vår världsomfattande enighet. Vi tar dessa steg i partnerskap så att ingen beroende som söker tillfrisknande någonstans någonsin behöver dö av beroendets fasor. Det passar oerhört väl att detta WSC:s 25:e möte kommer till oss nu, eftersom detta i sanning är en spännande och historisk tid i Anonyma Narkomaner. Vi är i högsta grad mitt inne i den viktigaste och mest långtgående omorganisation av vår service struktur sedan gemenskapens första servicemanual, The NA Tree, antogs av vår World Service Board of Trustees för nästan 25 år sedan, och gjorde det första WSC-mötet möjligt. Utmaningarna som vi denna gång står inför är betydande. Vi är fortfarande i högsta grad mitt inne i en stor övergång. Det har varit en lång och ibland svår process. Medan vi kan börja se många av fördelarna av vårt kollektiva arbete, har vi ännu inte kommit fram till vårt resmål. Vi har kommit en god bit på väg från vår avhoppspunkt vid WSC 98 då vi släppte taget och gjorde ett länge-länge-länge beräknat språng av tillit. Vi minns nästan alla de många åren av inventering av vår världsservicestruktur, som påbörjades på nytt på allvar 1993 som ledde till detta språng. En del av oss minns hur de problem vi försökte inventera och lösa på 1990-talet hade förvärrats i och med vår dramatiska tillväxt under loppet av 1980-talet tills nivån av dysfunktion, ineffektivitet och konflikt stoppade oss 1993 och tvingade oss att ta en allvarlig titt på oss själva. I DENNA RAPPORT (fortsätter på nästa sida) Världsstyrelsens Rapport 1 11 Gemenskapens utveckling, en överblick Granskning av de tre CAR-projekten Något att se fram emot Nästa tio år Tag det lugnt! 31 Panelen för mänskliga resurser En aktualiserad överblick

2 Det vi ärvt är ett heligt förtroende. Vi är tillfälliga väktare för framtida generationer och vi ber att ni ansluter er till oss, inte bara i att tjäna intressena för dem ni direkt representerar idag, utan NA som helhet och alla de beroende som fortfarande lider, som ännu inte hört att det finns ett annat sätt att leva. Vi tror att vi rekommenderar nästa rätt sak att göra och vi hoppas att ni kommer att hjälpa oss att navigera efter den kurs vi lagt ut. Vi behöver kommunicera öppet och ärligt om vår handlingsväg. Vi hoppas att vi genom dialog kommer att uppnå konsensus och tillsammans leda gemenskapen genom denna historiska övergång. Längs vägen gjorde vi det bästa av ett dåligt system. Vi antog Tolv koncept för NA-service och A Guide to Local Service och åstadkom mycket annat som var bra under åren. Vi blev slutligen villiga att försöka med en helt ny väg för bara 18 korta månader sedan. När vi samlar vårt kollektiva minne, ser vi att ansträngningarna att förbättra och omorganisera vår världsservicestruktur faktiskt har varit kontinuerliga sedan Vårt syfte idag vår första, andra och tredje prioritet är att fortsätta att bygga en stark och stabil grund för NA:s världsservice. Tillsammans hoppas vi säkra en grund som kommer att tillåta vår världsservice att stödja och garantera fortsättningen och tillväxten för NA över hela världen under och efter nästa 25-årsperiod, för att uppnå varenda aspekt av vårt visionsuttalande. Och vi minns att vi inte strävar efter mer av samma sak, utan snarare efter en struktur som vi ser som förbättrad, inte bara på grund av att den är så ny, stabil eller effektiv. Vi söker en betydande förbättring av kvaliteten på den service vår struktur kan leverera. Förändring innebär att vi vill ha andra resultat. Den servicegrund våra föregångare skapade under sent 1970-tal och under 1980-talet var framgångsrik i att hjälpa vår gemenskap att nå det stadium av tillväxt och utveckling vi uppnått idag, på tröskeln till ett nytt århundrade. Och under hela denna tid har vår mest grundläggande service, nu kallad rutin/basic service i den enhetliga budgeten, utökats och vuxit sig mer komplex. Med denna grundläggande service har vi fortsatt att utan avbrott tjäna gemenskapens behov under dessa år av inventering och övergång. Vår utmaning är att släppa taget om sättet vi närmade oss världsservice på under 1980-talet, så vi kan bemöta den nya dynamik Anonyma Narkomaner står inför idag, efter två årtionden av fenomenal tillväxt och förändring. Om vi inte gör det, kanske vi misslyckas med att bemöta dagens och morgondagens komplexa problem. Vi måste kapitulera med vår gamla inställning till världsservice och se dagens verklighet och vi måste också föregripa morgondagens nya uppsättning frågor och möjligheter. Om vi inte gör det annorlunda, kommer vi inte att uppnå andra resultat. Vi behöver en fördjupning av vår världsomfattande enighet och kommunikation och ett stärkande av banden som binder oss samman inför alla de skillnader och krafter som annars kan dra oss isär. Vi måste erkänna att balansen har förskjutits från ett projektorienterat världsservicesystem. Den ackumulerade versionen av två årtionden av förflutna projekt till dagens rutinservice har resulterat i en anmärkningsvärd expansion och omvandling av världsservicens verksamhet. Vårt mest omedelbara mål är att skapa en hanterlig arbetsplan för konferenscykeln , både för NAWS och för gemenskapen. Denna kommer att konkret formas när vi i januari börjar sätta samman ett förslag till enhetlig budget för WSC Vi har ännu inte ens börjat granska många av dess detaljer. Men vi kommer att återkomma till WSC 2002 med förslag till förändringar i systemet för enhetlig budget baserade på vår erfarenhet av dess praktiska tillämpning. Förändring är oordnad och obekväm det är den verklighet vi lever med nu. Medan vi har gjort stora framsteg när det gäller att riva ned det gamla och börjat bygga en ny grund, är den grunden inte färdig än och definitivt inte stabiliserad. Vi är inte stabiliserade. Och vi behöver er hjälp och ert stöd för att bidra till att leda gemenskapen genom denna stora övergång, ta det viktigaste först och fullborda det nya men inte så glamourösa arbetet, som redan påbörjats, med att skapa en infrastruktur. 2

3 En helt ny värld: se hur långt vi kommit sedan 1980-talet! Mängden förändringar i Anonyma Narkomaner och i NA:s världsservice sedan 1980-talet är stor, ändå har världsservicens gamla modell fortfarande ett oerhört grepp om oss, till och med medan världen rusar förbi oss. Världsserviceprojekt (utveckling av redskap för tillhandahållandet av service och sammanställning av erfarenhet för att bemöta gemenskapens problem) under 1980-talet skapade en grund för det vi nu kallar rutin/ basic service. Det har skett en utomordentlig expansion av mängden och komplexiteten av levererandet av denna grundläggande service. Med installerandet av styrelsens kommittésystem och den tvååriga konferenscykeln, står rutin -service än en gång på gränsen till expansion i nästa fas av övergången. Vi skulle vilja måla en bild av NA:s världsservice under referensåret 1985, då den 10:e WSC hölls, jämfört med idag, för att illustrera den dramatiska skillnaden i förhållande till dagens verklighet, på tröskeln till den 25:e WSC. Hur dramatiska dessa jämförelser än kan vara, berättar de bara en liten del av hela historien. I varje enskilt fall finns en dramatisk förändring, inte bara i antal utan också i komplexitet. Blotta ökningen i antal möten och i vår världsomfattande mångfald (språk/kultur) har gjort både effektiv kommunikation och uppbyggandet av konsensus mer komplext. Eller beakta världskonventet. Konventets ökande storlek skapar inte bara komplexa logistiska utmaningar, vi måste nu också samtidigt samordna och planera flera evenemang åratal i förväg på flera kontinenter. Det har också skett yttre förändringar utanför NA som har skapat nya utmaningar (exemplen omfattar en större allmän medvetenhet om och respekt för NA, nya möjligheter via internet, påverkan från gemenskapens tillväxt på drogbehandlingsindustrin och hälsovård, nya rättsliga utmaningar i samband med droger idag, etc). Vi tror att erfarenheterna från 1980-talet har givit konferensdeltagarna anledning att vara mer fokuserade på den service som har tillhandahållits av konferenskommittéer och/eller specialiserade projekt. Det är förståeligt. Projektinriktad service har vanligen producerat något påtagligt nytt tillfrisknande- eller servicematerial, en rapport, en motion i CAR. Rutinservice är å andra sidan i stort sett inte påtaglig. Vi tror att det finns ett stort behov av att konferensdeltagarna förstår och balanserar uppmärksamheten mellan rutinservice och tillhandahållandet av projektinriktad service. Ni är medansvariga tillsammans med styrelsen för att granska rutin/basic service. Vår årsrapport för 1999 är, lika mycket som något annat, en över 75 sidor lång beskrivning, inte av projektarbete, utan snarare det mycket större omfånget av rutin/basic service, som utgör merparten av NAWS verksamhet. Följande tårbitsdiagram av dagens enhetliga budget visar hur dramatiskt stor andelen rutinservice, visad som fasta kostnader, är, jämfört med utgifterna för projekt eller variabla kostnader. Enhetlig budget US dollar Totala kostnader för NAWS Fasta kostnader 90 % Varierande kostnader 10 % Fasta kostnader US dollar Variabla kostnader US dollar Se jämförelsetabell på nästa sida 3

4 Gemenskapens storlek och sammansättning Världsservicekonferensens (WSC) storlek och sammansättning Då Vår världsmöteslista från 1985 upptog möten i 35 länder. WSO hade rapporterat möten till 1985 års WSC och gav en reviderad uppskattning av för det föregående året (1984) års WSC-protokoll visar 61 deltagare, av vilka 42 representerade regioner från tre (3) länder. 68 % av konferensdeltagarna var regioner (proportionerna 2:1). Nu Vår årsrapport för 1999 visade möten i 104 länder av dessa utanför USA. WSC-protokollet för 1999 visar 110 deltagare, av vilka 93 representerade regioner från 27 länder. 84 % av konferensdeltagarna var regioner (proportionen mer än 5 till 1). Världsservicekontoret (WSO) WSO verkade från en provisorisk lokal i Van WSO har nu sitt huvudkontor i Chatsworth, Nuys, Kalifornien och hade motsvarande 9 Kalifornien och har två avdelningskontor, ett människor anställda i början av 1985 och 21 i Kanada och ett i Europa. Det finns 44 vid årets slut. heltidsanställda. Världskonventet Ekonomiska budgetförändringar Översättningar Försäljning per enhet 1985 ordnades världskonventet av en roterande värdkommitté, utan någon formell redovisningsskyldighet till vare sig WSC eller WSO. Under sin 15-åriga existens hade det årliga världskonventet aldrig hållits utanför Förenta Staterna. WSO och WSC hade skilda budgetar, och WSC och WSO hade ingen kontroll över världskonventets budget eller dess ekonomi. WSC tog över världskonventet 1986 och bildade World Convention Corporation som ett dotterbolag till WSO. Inkomst för WSC för KÅ var US dollar. Justerad bruttoinkomst för WSO var US dollar för de tolv månader som slutade med december WCNA är nu en del av NAWS rutinservice, administrerat av världsstyrelsen och redovisningsskyldigt till WSC. Den största samlingen av våra medlemmar i historien ägde rum vid WCNA 27 i Kalifornien Konventet som hålls vartannat år roterar över hela världen, med det första världskonventet någonsin i Latinamerika år Den enhetliga budgeten förenar nu det som var tre separata budgetar för WSC, WSO och världskonventet. Den enhetliga budgeten för projekterar en total inkomst från alla källor på US dollar, av vilka projekterades från gemenskapens donationer. Den faktiska inkomsten från 1999 är fortfarande större än budgetprojekteringarna och kan närma sig US dollar för räkenskapsåret om den nuvarande trenden fortsätter. Tillfrisknandelitteratur på engelska bestod av Basic Text, det Lilla vita häftet och omkring Vår årsrapport 1999 summerar de totalt 264 ett dussin informationspamfletter. WSO texter som nu har översätts till 19 olika rapporterade framsteg i att översätta Vita språk. WSO har kommunicerat med lokala häftet, startpaketspamfletten och fem andra översättningskommittéer om ytterligare 319 IP:r till tyska, franska, italienska och spanska. texter som dessa kommittéer arbetar med års WSC godkände den policy som Översättningar pågår på 42 språk (23 av skulle vägleda dem har hittills inte publicerat några översättningsansträngningarna under åratal översättningar). framöver. Vid WSC 85 hade NA en bok på ett språk som hade sålt i exemplar under sina två år i tryck ( exemplar under det första året och under det andra). NA:s fyra tillfrisknandeböcker hade i december 1998 sålt i exemplar. Årsförsäljningen för 1999 kommer för första gången att vara omkring böcker. Således har vi nu sålt mer än fem miljoner böcker sedan

5 Att bygga en stark och stabil grund Förändringsprocessen håller tidsplanen. Vi har samlats som styrelse, skapat en arbetsrelation med WSO:s ledning och personal och börjat bygga upp tillit från våra konferensdeltagare och gemenskapen. Vi vet att tillit måste förtjänas och även om det tycks finnas ett oerhört förtroende och välvilja i denna fas av övergången, finns det ingen ersättning för goda kommunikationer och en bevisad historia av resultat och redovisningsförmåga. Allt detta tar tid. Och när vi rör oss i okänt land, kan vi alla erfara rädsla, osäkerhet och ostadighet då och då. Vid WSC 98, då vi förenade de olika administrativa organen till en enda styrelse, väntade vi oss att mer effektivt kunna administrera världsservicens verksamhet och vi har lyckats. Men detta år har varit svårt, med tre större CARmotiverade projekt inom den gamla, korta sexmånaders tidsplanen. Dessutom har vi haft de elva andra projekten från WSC 99. En del av dem har överlappat med schemat för de tre CAR-projekten, medan de flesta av de andra kommer att börja på allvar i januari år Takten har ärligt talat varit tröttande och vi vill aldrig se ett år som det detta mer! Trots att vår arbetsbelastning har varit tung har antalet styrelsemedlemmar inte på något sätt varit en negativ faktor. Det har inte begränsat vår förmåga att åstadkomma det arbete vi tror är väsentligt för att ta oss igenom den första övergångsfasen och förbereda oss för den andra fasen. Vi har förtroende för att er reaktion kommer att vara positiv när vi vid WSC i maj år 2000 presenterar det arbete vi har åstadkommit detta år. Till och med om ni inte håller med om vissa förslag eller ingångssätt, hoppas vi att ni kommer att dela vår ökande tillit till det nya världsservicesystemet. Er nya världsstyrelse är fullständigt och direkt redovisningsskyldig inför er, och vi hoppas att det kommer att resultera i en djupare tillit genom hela vår gemenskap. Vi är ungefär där vi hoppades vara i denna fas av övergången. Vi har gått försiktigt och konservativt fram med det mesta. Som de första världsstyrelsemedlemmarna i detta nya system, skapar nästan allt vi gör ett prejudikat av ett eller annat slag. Vi är beslutsamma att göra det rätt vid första försöket. Medan nästan vartenda experiment som skapar prejudikat kan omvärderas och förändras vid en senare tidpunkt, tänker vi ständigt på att det är människans natur att fortsätta i bekanta mönster, oavsett hur misslyckat det blir, hellre än att förändras. Tänk på hur lång tid det tog oss att arbeta oss fram till att göra de förändringar vi genomförde vid WSC 98. Som vi sa tidigare, är förändring oredlig och oroande. Trots att vi har kommit halvvägs genom övergången när det gäller en del saker, har vi när det gäller andra endast kommit en tredjedel av vägen i termer av att stabilisera oss. Vi använder till exempel den enhetliga budgeten och processen för projekt, men vi har inte stabiliserat dessa. Vi vet att både delegaterna och gemenskapen som helhet är förvirrade om hur processen för projektpolicyn som antogs vid WSC 98 faktiskt fungerar. Ibland är vi också förvirrade. Med policyn för den enhetliga budgeten är det inte alltid hundraprocentigt klart om en given uppgift är rutinservice eller något som kräver en projektplan. Hur utgifter ska redovisas under de fyra breda kategorierna i den enhetliga budgeten litteraturproduktion och distribution, stöd till WSC, utveckling av gemenskapen och evenemang medför ofta val om vilka förnuftiga människor lätt har olika åsikter. Planen för den enhetliga budgeten som vi såg vid WSC 98 ser väldigt annorlunda ut nu när vi faktiskt arbetar med den. Två viktiga mål för vår omorganisering av vår servicestruktur var ett övergripande sätt att närma oss beslutsfattandet och bättre långsiktig planering. Vi såg åter klarare behovet av detta medan vi arbetade med motion 21- projektet detta år. Vi såg att vi abstrakt försökte planera en tioårsplan för tillfrisknandelitteratur, men inte inom det större ramverket för kort- och långsiktiga prioriteringar för NA:s världsservice. Och arbetsbördan och arbetstakten detta år har visat farorna med att glida tillbaka in i vårt gamla vansinniga sätt att arbeta. 5

6 Att skapa och installera världsstyrelsens kommittésystem är en stor det av det nya systemet och det är fortfarande i sin vagga, om inte fortfarande i sitt embryo. Vi rådde förra året konferensen att vi inte skulle installera styrelsens stående kommittéer förrän år Vi vet att det fanns röster som inte höll med om detta, inklusive ett antal världsstyrelsemedlemmar som tvivlade på förtjänsterna med detta, men som övertalades att ansluta sig till att skapa ett konsensus inom hela styrelsen och WSO:s ledning på denna punkt. När vi detta år reflekterar över vårt användande av arbetsgrupper både för rutinservice och de nya 1999 års CAR-drivna projekt, är vi ännu säkrare på att vi fattade rätt beslut. Vi har nu erfarenheten av att installera världsstyrelsens exekutiva kommitté och av att använda ett antal arbetsgrupper med världspoolmedlemmar för att åstadkomma både högprioriterade projekt och rutinservice (WCNA, NA Way Magazine, Reaching Out, översättningar etc). Vi kommer att bygga vidare på denna bas av erfarenhet när vi utvecklar kommittésystemet. 6 Det viktigaste först: Att göra nästa rätta handling Arbetet med projektet att utveckla styrelsens inre guidelines pågår fortfarande, och, som utlovades vid WSC 99, kommer detta pågående arbete inte att ingå i CAR. I stället kommer det att skickas till konferensdelegaterna för granskning den 1 mars Dessa guidelines kommer att avspegla det vi lärt oss av att faktiskt installera både den exekutiva kommittén och våra olika arbetsgrupper för rutinservice och projekt. Vi har nu mer praktisk erfarenhet, och vi kan lätt översätta den erfarenheten till ett ramverk för våra inre guidelines. Detta ramverk visar relationerna de underordnade organen har till varandra och till hela styrelsen. Och när vi i konkreta termer tänker på de kommande två åren, är vi säkra på att införlivandet av sådan praktisk erfarenhet i detta första utkast till våra inre guidelines på sikt kommer att tjäna gemenskapen bättre än abstrakta guidelines skulle. Även om det kan kännas frustrerande för de mer ängsliga av oss, är vårt övervägda sätt att närma oss installationen det enda ansvarsfulla sättet för oss att handla. Nu när vi börjar planera uppgifterna och budgetarna för att starta våra stående kommittéer, är vi till och med Världsstyrelsen är själv inte stabiliserad Som väntat är världsstyrelsen, efter bara 18 månader, långt ifrån stabiliserad. Som enskilda styrelsemedlemmar är vi högst olika. Ett par medlemmar är veteraner i världsservice och ett par medlemmar känner sig som nykomlingar, men majoriteten av oss faller i en kategori någonstans mitt emellan dessa. Som individer pågår stabiliseringsprocessen i var och en av oss. Och beträffande styrelsen som helhet, är vi definitivt tidigt i tillfrisknandet medan vi fortsätter att bryta oss ur formen och göra oss av med våra gamla uppfattningar om världsservice. Vårt mål är att omvandla detta nya system så att det uppnår idealen i WSC:s visionsuttalande. För att förverkliga detta mål kommer hela styrelsen att vara tvungen att fortsätta att diskutera, granska och besluta om både filosofiska och praktiska konsekvenser av all den nya policyn, alla nya procedurer och prejudikat alltefter det att systemet utvecklas. Vi planerar att ta paus och utvärdera vid varje fas, för att avgöra om det vi gjort så långt fungerar eller behöver förfinas. Och vi väntar oss att fortsätta att få feedback från er vid varje steg längs vägen. ännu mer övertygade om att vilken tid vi än ägnar åt noggrant övervägande innan vi gör något, bara är en bråkdel av den tid vi kommer att spara i det långa loppet. Med 1998 års beslut att gå vidare till en tvåårig konferenscykel i slutet av WSC 2000, kan vi än en gång vänta oss att stabiliserings processen för att anpassa oss till denna förändring blir ett stort inslag i nästa konferenscykel. Och vi väntar oss att det kommer att bli WSC 2004, inte WSC 2002, innan vi styrelsen, delegaterna, gemenskapen kommer att ha vant oss så att dessa förändringar känns bekväma. Med detta menar vi ett läge där alla NA:s beståndsdelar känner trygghet, tillit och förtroende för stabiliteten i det nya världsservicesystemet som vi alla fortfarande i högsta grad försöker skapa. Det kommer sannolikt att ta åtminstone så lång tid för att rättvist utvärdera det som fungerar bra och det som kan göras på ett bättre sätt. Full installering särskilt processen att stabiliseras med de förändringar som nu sker kommer att ta ännu längre för alla: styrelsen, panelen för mänskliga resurser, WSCbiträdena, delegaterna, distrikts- och regionsservicestrukturen och NAgrupperna över hela världen. Styrelsen själv håller fortfarande på att byggas upp. Eftersom sex av våra 18 medlemmar kanske roterar av från styrelsen vid WSC 2000 om inte var och en med framgång ställer upp för omval kan så många som tolv nya styrelsemedlemmar ansluta sig till oss vid WSC Därför behöver vi skapa ett orienteringssystem för nya styrelsemedlemmar. Detta kommer att bli viktigt, inte bara för vad som kanske är ett utomordentligt antal styrelsemedlemmar som kommer att behöva orienteras under nästa konferenscykel, utan kommer också att utgöra exempel för kommande cykler, då, till och med med en 24- mannastyrelse, en tredjedel av styrelsen kanske roterar av vart tredje år. Er hjälp med att finna nya styrelsemedlemmar är avgörande. Kvalificerade ledare måste stiga fram från gemenskapen, med villigheten, resurserna och kvalifikationerna som behövs för att tjäna i världsstyrelsen. Konferensen måste därefter skickligt välja kvalificerade tjänare bland dem som ställer upp för nominering vid WSC 2000.

7 Det kommer att ta tid att upprätta världspoolen som en resurs Vi vet att panelen för mänskliga resurser gör allt i sin makt för att bygga upp och utveckla världspoolen, och ni finner en rapport om deras aktiviteter i slutet av denna rapport. Vi kommer att uttrycka vårt behov av poolmedlemmar för att tjäna våra stående kommittéer när vi väl bestämt våra krav. Vi vet att PFMR arbetar hårt för att föregripa dessa behov så att begåvade framtida styrelsemedlemmar och WSC:s biträden kan väljas och hittas. Världspoolen är en grundläggande beståndsdel i det nya systemet, och en mycket viktig kanal för gemenskapens deltagande. Ändå kommer det att ta tid att bygga upp den. Än en gång, er hjälp med denna uppgift är avgörande. Vi har lärt oss att det inte finns något substitut för att personligen och direkt vädja till kvalificerade medlemmar vi känner personligen och be dem att lämna in sina serviceresuméblanketter till världspoolen. Vi kan annonsera en miljon gånger i varenda NAWS-publikation, sätta ut resuméblanketterna på NAWS hemsida, och ställa oss på vartenda servicemöte och forum och upprepa behovet av resuméer det finns inget substitut för att närma sig en kvalificerad medlem personligen och sätta en resumé i hans eller hennes händer med en personlig vädjan. Vi ber alla delegater att hjälpa oss och PFMR genom anta den uppgift, för vilken vi alla är ansvariga: att få världspoolen att fungera! Mer stabilisering: Att utveckla arbetsrelationer mellan och inom världsstyrelsen, PFMR och WSC:biträdena Vi har kommit långt från det gamla världsservicesystemets komplicerade territorialstrider. De som har sitt närminne i behåll, kanske kommer ihåg att den beryktade interrimskommittén otacksamt försökte överbrygga det trehövdade monster som var världsservicen, med sina duellerande stående kommittéer med WSO mitt i skottlinjen, under eld från alla sidor. Att omorganisera och förenkla det gamla systemet har medfört oändliga fördelar som vi redan erfar varenda dag, men det nya systemet har givetvis inte eliminerat varenda möjlighet till konflikt. Vi har tidigare rapporterat att vi har haft konflikter och oenighet med både PFMR och WSC:s biträden, den här konferenscykeln och förra året. Vi har arbetat hårt både med PFMR och biträdena för att förbättra kommunikationen och upprätta en rättfram, öppen och ärlig dialog där det funnits olika åsikter. Detta är en pågående process. Vi tror att det har skett en normal stabiliserings/anpassningsprocess för att klargöra våra roller och ansvarsområden och uppnå en gemensam förståelse om omfånget för auktoriteten för varje beståndsdel av det nya världsservicesystemet och karaktären av relationerna mellan elementen. Det tar tid att bygga effektiva och tillitsfulla arbetsrelationer. Vi ser fram mot att stabiliseras i dessa relationer och att cementera de framsteg vi hittills gjort. Att bygga upp partnerskapet delegat/världsstyrelse Med tanke på det radikala omfånget av förändringar som inleddes vid WSC 98 och historien av konflikter vid konferensen under åren, känns det bra med de nya relationer vi formar till våra konferensdeltagare. Vi vet att ännu mer än när det gäller PFMR och biträdena, är vi involverade i en process för att bygga upp tillit och att det hittills har funnits skilda synpunkter, konflikter och missförstånd. Vi är fasta i tron på det nionde konceptet för NA-service: Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina beslutsprocesser noggrant överväga alla åsikter. Därmed välkomnar vi alltid olika åsikter. Vi besväras inte av konflikter som uppstår ur olika åsikter och erfarenheter eftersom vi tror att det alltid finns sätt att arbeta oss igenom våra åsiktsskillnader och lära oss att arbeta tillsammans. Vi tror att vi kan lösa konflikter på sunda sätt som respekterar alla deltagares åsikter och leda till kompromisser som är i gemenskapens bästa intresse. Det verkar dock ibland som om det är vår sjukdoms natur att ibland falla in i en vi mot dem - mentalitet. Vi har gjort framsteg inom detta område, främst genom ihärdiga individuella och kollektiva ansträngningar med att arbeta med sjätte och sjunde stegen. Men alla det förflutnas spöken har inte fullständigt bleknat från scenen. Vi tror att det finns fler framsteg att göra när det gäller att förverkliga visionen av en diskussionsbaserad världsservicekonferens. Vi ser en konferens där vi alla, trots våra olika roller och ansvarsområden, kan undvika de gamla fällorna och vanan att se oss själva i olika läger på kant med varandra. Vi vill alla bara Anonyma Narkomaners bästa och vi måste hålla detta i minnet. (fortsätter på nästa sida) 7

8 Tillbaka till framtiden Ett av de säkraste tecknen på att förändring är svår och instabiliserande är ropen vi hör från en del håll om att ta tillbaka vissa aspekter av det gamla systemen eller gå tillbaka på besluten som fattats av gångna konferensen. Från essän om koncept nio, ur häftet Tolv koncept för NA-service: Koncept nio uppmuntrar oss att fortsätta att rådfråga gruppsamvetet, också efter det att ett beslut redan har fattats. Om diskussioner uppstår kring en fråga som redan har avgjorts, är organet tvunget att lyssna till de diskussionerna. Det kan vara så att ett serviceorgan kommer att ändra på sitt tidigare beslut på grund av en sådan diskussion. Men om ett taget beslut ifrågasätts, diskussionen om det hörsammats ordentligt och beslutet ändå står kvar, är tiden inne för alla att acceptera det beslutet och att helhjärtat samarbeta för att genomföra det. Halvhjärtat stöd för eller uttalat motstånd mot ett sådant beslut står i motsats till våra principer för kapitulation och acceptans. När ett beslut väl har fattats, övervägts igen och bekräftats, behöver vi respektera det och fortsätta med att tjäna vår gemenskap. De flesta medlemmar i styrelsen har haft privilegiet att tjäna som regionsdelegater (eller regionsservicerepresentanter under gångna år). Vi förstår vikten av att troget representera åsikter och bekymmer hos den NA-gemenskap varje delegat har valts för att tjäna. Vi förstår att det ofta är svårt att balansera det ansvaret mot vad som är lika viktigt för alla konferensdeltagare: att handla i NA som helhets bästa intresse. Vi måste vara mer än förespråkare för en enda NAgemenskaps prioriteter. Det är inget lätt jobb att tjäna som en tvåvägskanal för kommunikation, och troget föra information i båda riktningar utan att låta våra egna personligheter, förutfattade meningar och vad vi själva föredrar störa innehållet i något som är avsett att förmedlas. Oavsett hur mycket tillfrisknande vi har kan personligheter pröva våra principer. Att tjäna som er regions delegat kan vara svårt och krävande. Det erbjuder både stora belöningar och en obegränsad möjlighet till hårt arbete. NA-gemenskaper väljer endast sina mest betrodda och respekterade medlemmar och vi vet hur högt ni värderar deras tillit och respekt. Vi har varit där ni är nu och ni har placerat oss där ni är nu. Vi har andra roller och ansvar än vad ni har som delegater. Vårt fokus måste alltid vara på vad som är bäst för NA som helhet. Vår kunskap om gemenskapen informeras av vårt deltagande som medlemmar i våra lokala gemenskaper. Vi drar också fördelar av våra resor genom hela gemenskapen (vilka över åren vanligen sker i större utsträckning än den vanlige delegaten). Men vi har inget lokalt mandat. Vi är redovisningsskyldiga till NA som helhet. Vi är förespråkare för NA som helhet och för den beroende som fortfarande lider. Och vi har tillgång till olika slags information. Vi har ett annorlunda perspektiv på detta sammansatta världsservicesystem eftersom vi lär oss hur det fungerar i sin dagliga verksamhet, inte bara hur det fungerar vid det årliga WSC-mötet. Vi läser minst flera hundra sidor material var sjätte vecka i samband med varje styrelsemöte och sedan vänder vi oss och sammanfattar det för er alla på det bästa sätt vi kan i NAWS News och/eller längre rapporter som denna. Skillnaderna i våra roller och ansvar kan vara en grogrund för konflikter, trots våra bästa intentioner. Vi kan kanske, genom att erkänna och tala om dessa frågor, arbeta tillsammans för vårt gemensamma mål med en större ömsesidig förståelse. Denna rapport är en ansträngning för att bygga upp och stärka ett partnerskap med delegaterna. Som styrelsemedlemmar är vi ledare. Vi vill för alla regionsdelegater föreslå att som gemensamma betrodda tjänare, är ni också ledare för förändring. Vi behöver er hjälp för att leda gemenskapen genom denna övergång i vår servicestruktur, där mycket ibland kan verka ligga långt från den genomsnittliga NAgruppens och -medlemmens praktiska bekymmer. 8

9 Gemenskapen stadgar sig också Vi tror att alla förändringar sedan WSC 98 har varit oroande för gemenskapen själv, inte bara för oss i världsservicen. Vi vet att det finns rädsla och oro för att gemenskapens deltagande eller redovisningen till gemenskapen på något sätt kommer att bli mindre i det nya systemet, trots att det faktiska målet för det nya systemet är att öka både det faktiska deltagandet från gemenskapen och vår redovisningsskyldighet inför gemenskapen. Vi vet också att det kan finnas apati gentemot service och servicestrukturen på alla nivåer, och att världsservicen ibland framstår som irrelevant och långt borta från lokala bekymmer. Ett fast förhållande av tillit kommer att ta lika lång tid att bygga upp här som när det gäller alla andra relationer som nu byggs upp. Även om gemenskapen godkände Tolv koncept för NA-service 1992, växer fortfarande medvetandet om vår nya uppsättning principer. Innebörden av dessa principer och fördelarna för grupperna och servicestrukturen på alla nivåer inses fortfarande. Och trots att A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous godkändes 1996, pågår likaledes installerandet av aspekter av guiden fortfarande i många gemenskaper. Installerandet av det nya flödet av medel är en pågående process som har fått ökad kraft sedan konferensen godkände Guide to Local Services. Fler och fler grupper blir medvetna om möjligheten att ge direkta bidrag till regions- och världsnivåerna av servicestrukturen och hur detta främjar direkt redovisningsförmåga. Godkännandet av IP:n Self-Support: Principle and Practice tycks ha gett ytterligare impulser till denna pågående trend. Gemenskapen fortsätter att diskutera och experimentera med alla dessa nya servicekoncept. Den förestående förändringen till en tvåårig konferenscykel har redan haft en del inverkan på regionsservicekommittéer då de beaktar att förändra termerna för delegater och alternerande. Vi förväntar att denna förändring fortsätter att påverka lokal service, även om vi inte exakt kan förutse vad. Vi vet helt enkelt inte vilken inverkan det föreslagna experimentella världsomfattande workshopsystem som (delvis) är utformat för att upprätthålla en effektiv dialog inom gemenskapen under hela konferenscykeln får. Regioner överallt börjar möta behovet av att överväga alternativ till seden med årliga CAR-workshops och årliga regionsförsamlingar efter konferensen. Om konferensen accepterar våra förslag för att finansiera världsomfattande deltagande vid konferensen, kommer detta också att vara en annan positiv förändring att absorbera. Under de senaste åren har det mesta av vår uppmärksamhet fokuserats på förändringar i konferensens struktur. Också när övergången fortsätter på världsnivå, ser vi ett behov att fokusera på otillfredsställda behov och problem i lokala NA-gemenskaper. Dessa omfattar långvariga och bekanta svårigheter, så väl som nya frågor som uppstår när vår gemenskap och världen förändras med sin tid. Vi behöver höra vad ni tycker är de mest angelägna av gemenskapens problem. Återigen, inom alla dessa områden av oroande förändring, är den lösning vi ser en kombination av att förbättra gemenskapens kommunikationer om vad som händer och ge mer tid åt stabiliserandet av dessa förändringar. Av alla dessa anledningar och fler än så, varnar vi för stora nya initiativ som skulle kunna avleda dessa förändringars gång. Exempel på detta omfattar projekt som konsumerar de massiva resurser som skulle krävas vid skapandet av reviderandet av en bok med tillfrisknandelitteratur. En särskild risk ligger i särskilt stora eller sammansatta projekt som skulle kräva hela gemenskapens och världsservicens uppmärksamhet. Stommen till att installera styrelsens stående kommittéer Även om vi sagt en hel del om vad det kommer att innebära att installera styrelsens stående kommittéer under de närmaste två åren, verkar jobbet bli större ju mer vi dyker ned i denna uppgifts detaljer. Trots att kommittéernas verksamhet kommer att falla under rutinservice i termer av den enhetliga budgeten, kommer starten under konferenscykeln inte att vara en rutinfråga. Styrelsen och den verkställande ledningen kommer att tvingas bemöta de personal/anställnings/budgetfrågor som är relaterade till startandet av kommittéerna. Kommittéerna kan inte adekvat stödjas med den existerande personalen. Det är en utmaning att bara ha personal till den existerande service som den existerar nu. Detta skulle vara sant också utan det betydande utvidgandet av basic service som kommer att ske i och med installerandet av de stående kommittéerna. Än större krav på personalresurser kommer med tilläggandet av stora nya projekt. Vi har ännu inte kunnat återställa antalet personal till vad den var före minskningarna 1997, och ändå har antalet grupper ökat med åtta procent sedan dess. Detta är en stor anledning till att vi har skjutit upp installerandet av kommittéerna tills nu. (fortsätter på nästa sida) 9

10 Vid flera tillfällen under 1980-talet, led vårt tillhandahållande av basic service av långa luckor på grund av våra skyldigheter att tillhandahålla personal och samordna arbetet för WSC och dess kommittéer. När vi ser tillbaka från vår position idag, med en enhetlig budget och projektplaner som korrekt beskriver vad ett projekt kommer att kosta, både i dollar och mänskliga resurser, är det svårt att tro att vår WSC brukade godkänna faktiskt begära ett stort antal projekt utan att ha en aning om vad de skulle kosta. Men det är exakt vad vi gjorde. Vi blev alltmer medvetna om faktumet att vi lät ett brev från en grupp eller en medlem förbli obesvarat i en månad borde vara undantag snarare än regel, och under de senaste åren har vi konsekvent stått upp när föreslagna konferensåtgärder har hotat att övermanna vår basic service till gemenskapen. Samma sak är sann nu. Vår nuvarande personal kan knappt hålla takten med det ständigt ökande behovet av basic service. Vi kommer att behöva rekrytera och anställa kvalificerad personal för att stödja de nya kommittéerna. Vi kommer att ha en serie diskussioner för att fatta beslut om kommittéernas grundläggande struktur och deras förhållande till varandra och till hela styrelsen. Enligt rekommendationer från vår exekutiva kommitté, kommer vi vara tvungna att komma överens om vilken styrelsemedlem som ska tjäna i vilken kommitté, hur många poolmedlemmar som ska tjäna i varje kommitté, budgeten för varje kommitté och schemat för styrelse- och kommittémöten. Vi kommer att tvingas diskutera och avgöra vilket specifikt arbete som ska tilldelas varje kommitté och på andra sätt ge anvisningar till varje kommitté om vilka övergripande prioriteringar styrelsen ser inom varje kommittés ansvarsområde. Det är en stor ofullbordad uppgift att identifiera det totala omfånget av arbete och fokusera på var och en av de föreslagna stående kommittéerna. Bara den pågående aktiviteten och rutinbehoven som identifieras i Fellowship Development Plan skulle kunna sysselsätta kommittéerna och personalen under den förutsebara framtiden. Av detta följer vad som kan vara en ännu svårare uppgift att fatta beslut om att tilldela identifierade uppgifter (basic service) till en stående kommitté i förhållande till en annan, i förhållande till hela styrelsen. Liksom vi tillbringade större delen av det första året som styrelse med att bekanta oss med vårt ansvar och komma samman som grupp, behöver kommitténs inledningsplaner ge varje kommitté tid att komma samman som ett team. Varje kommitté kan behöva specifik utbildning. Varje kommitté kommer, liksom hela styrelsen, att noga tvingas överväga hur den arbetar och fungerar då den sätter prejudikat för framtida kommittéverksamhet och skapar procedurer och regler då den utvecklas. Detta kommer att ta tid. Och när så mycket som halva styrelsen samtidigt genomgår denna process, kommer detta att fördubbla behovet att ha en hanterlig takt och arbetsbörda. Nya styrelsemedlemmar kommer sannolikt att mötas av uppgiften att orientera sig som sitt ansvar som styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar på samma gång. Den nuvarande styrelsen har ständigt utmanat sig själv att bryta tankemönstret beträffande de nya kommittéerna. Vi vill att de nya kommittéerna ska vara något bättre och annorlunda än vad vi hade i det gamla systemet. Vi har nu en unik möjlighet att skapa alla dessa kommittéer från grunden. Vi vill inte slösa bort denna ovärderliga möjlighet. Medan varje kommitté orienterar sig, kommer var och en att ha tilldelat arbete och anvisningar från hela styrelsen. Vi väntar oss dock att varje kommitté kommer att börja göra sin egen bedömning av prioriteringar inom sitt ansvarsområde. Vi tror att det är förnuftigt att tro att det kommer att vara en dialog mellan och inom styrelsen och dess kommittéer, där rekommendationer om planer och mål ges från kommittéerna till hela styrelsen. Allt annat kommer i andra hand: Övergången och inverkan av 14 projekt från 1999 Inverkan av detta års 14 projekt kommer i flera fall att överföras till nästa konferenscykel. Förutom allt vi redan beskrivit, kommer detta att begränsa antalet projekt styrelsen rimligtvis kan ta på sig under den närmaste framtiden. Den här avdelningen beskriver vad som finns kvar av detta års projekt. En mer detaljerad uppdatering om vart och ett av detta års projekt följer också under nästa avdelning i denna rapport. Uppdragsstyrka kommunikationer (CTF): Vi förutser att det kommer att bli en stor inverkan från CTFprojektet. Men vid denna tidpunkt vet vi helt enkelt inte vilken denna inverkan kommer att bli. Detta projekt är avsett att förbättra grunden för kommunikationer för hela vår servicesträvan. Det är ett projekt för att bygga en infrastruktur, en som styrelsen tidigare såg vara av avgörande betydelse eftersom, som vårt åttonde koncept påminner oss: Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår kommunikation. (fortsätter på nästa sida) 10

11 Motion 21: Projektet motion 21 skapar nytt arbete för och bortom nästa konferenscykel. I varje fall kommer den omfattande rapport detta projekt skapat att tjäna som en mall för publiceringskommittén för att leda dess inledande ansträngningar. Givetvis kommer det att vara upp till WSC 2000 att bestämma hur utvecklandet av tillfrisknandelitteratur ska prioriteras. Men när vi beaktar alla projekt som föreslagits och diskuterats sedan talet, plus den aldrig upphörande strömmen av nya idéer till tillfrisknandelitteratur som varje år kommer från gemenskapen, måste vi erkänna att det finns ett obegränsat antal potentiella tillfrisknandelitteraturprojekt som gemenskapen och konferensen skulle kunna bestämma sig för att inleda under kommande år. Projektet tvåårig konferenscykel: Detta kommer att skapa nytt arbete. Det föreslagna nya världsomfattande workshopsystemet kommer att bli ett stor experimentellt företag under nästa konferenscykel, och uppta betydande personal- och styrelseresurser. Om workshopsystemet blir framgångsrikt och användbart, skulle det vara ännu en utvidgning av rutinservice, som följer det bekanta mönstret av ett specialiserat projekt som skapar en produkt eller service som sedan införlivas med NAWS tillhandahållande av rutin/basic service. Process för servicematerial: Fyra av de 14 projekt som godkändes vid WSC 99 skulle avgöra vad som behöver göras för att avsluta utvecklingen eller reviderandet av vissa servicehandböcker. Dessa omfattar revideringar av handböckerna för offentlig information, sjukhus och institutioner, konvent och skapandet av en ny utbildningsresurshandbok. Vi vet att många medlemmar, särskilt de som är inblandade i offentlig information och sjukhus- och institutionsservice på gräsrotsnivå är djupt bekymrade över vad styrelsen gör med dessa specifika handböcker och inom dessa serviceområden. Vi hör hela tiden frågor om detta. Vi vill försäkra er att vi inte har glömt bort dessa handböcker. Detta årets projekt för process för servicematerial har utformats för att skapa en process varigenom sådant framtida material kan utvecklas och godkännas. Det här årets arbete var ett avgörande första steg som måste åstadkommas för att skapa ett ramverk för utvecklandet av specifikt servicematerial än mer grundarbete. Vår bedömning av behoven för specifika handböcker kommer att åstadkommas mellan januari och april år Detta är den tidsram vi projekterade vid WSC 99. Vi kommer att rapportera om detta till WSC 2000, som utlovat. Vi förstår att konferensens stående kommittéer för OI och SI tillhandahöll en koncentrationspunkt för de många hundra lokala distrikts- och regionskommittéer som faktiskt tillhandahåller denna service. Vi vet att det är svårt för många lokala gemenskaper att anpassa sig till denna förändring. Vi kan bara upprepa att styrelsen har fortsatt med att ge anvisningar till WSO:s personal som bistår dessa lokala kommittéer. Styrelsen fortsätter att arbeta med personalen för att vara med vid viktiga nationella och internationella konferenser där vår närvaro och vårt deltagande spelar en viktig roll i att främja våra världsomfattande offentliga informationsansträngningar för att göra Anonyma Narkomaner känt och respekterat. Ett antal av dessa konferensen och aktiviteter beskrevs i den senaste Annual Report. Dessa fyra projekt för att bedöma handböcker kommer att skapa framtida arbete, trots att vi inte kan projektera tidsramen och metoden för att utveckla dessa handböcker vid nuvarande tidpunkt, eftersom värderingen inte är fullbordad. Vi är högst medvetna om behovet och betydelsen av dessa, och vi vet att det finns frustration över att de har fått stå på sparlåga under så många år. Vi har inte glömt dem. WSO:s personal hör varje dag om problem och frågor som medlemmar och lokala kommittéer inte hittar några svar på i vårt existerande servicematerial. Att effektivt svara på dessa krav har varit och kommer att fortsätta att vara en del av vår basic service. Medan vi ännu inte har det lämpliga och effektiva servicematerial vi vet behövs akut inom flera områden, ägnas en betydande del av WSO:s resurser åt att svara på de frågor vi tar emot varje dag över telefon, brev, och i våra personliga möten med gemenskapen på workshops och zonforummöten. Styrelsen och personalen utför samma funktioner som tidigare sköttes genom olika andra styrelser, kommittéer och personal. Ni kan rikta er till denna service på samma sätt som ni gjorde när det fanns stående konferenskommittéer: kontakta WSO. Varje nytt projekt/service måste balanseras mot allt det ovanstående Om vi hade ett projektmoratorium i tio år, skulle NA världsservices rutinservice ändå hålla oss alla sysselsatta. Dessutom har mer än tio års potentiella projekt redan föreslagits. Vi föreslår inte något moratorium, men vi kommer att tvingas göra noggranna val och prioritera det som är viktigast för fortsättningen och tillväxten av NA över hela världen. Vi tror att den existerande Fellowship Development Plan kan fortsätta att tjäna som mall mot vilken alla nya projektidéer kan beaktas och vägas för att se om och vad dessa långsiktiga strategiska mål är värda. Denna avdelning tillhandahåller en uppdatering av viss viktig rutinservice och kommer med ett antal viktiga tillkännagivanden. Vi kommer också att ge er en repetition av alla 1999 års projekt, för att ge en förhandstitt om vad ni kan vänta att fina i CAR och varför. 11

12 Gemenskapens utveckling, en överblick I den här avdelningen vill vi rikta oss till den ständigt föränderliga och ständigt utvidgande miljön av NA:s världsservice. Innan vi fortsätter, vill vi påminna alla om det övergripande målet för planen för gemenskapens utveckling: Att planera och tillhandahålla service och stöd som underlättar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner över hela världen. Detta är naturligtvis själva grunden för allt vi gör i världsservicen. Det som följer är en lista på enskilda mål som skisserar FDP (Gemenskapens utvecklingsplan). För en mer detaljerad beskrivning av målen som förtecknats nedan, var vänlig se Fellowship Development Plan. Mål ett Öka och förbättra världsservicens tillgängliga ekonomiska resurser. Mål två Öka och förbättra världsservicens tillgängliga redskap för utveckling av gemenskapen som servicehandböcker, bulletiner, manualer och utbildningsmaterial som riktas till tillfrisknande- och servicerelaterade frågor och angelägenheter. Mål tre Mål fyra Mål fem Mål sex Mål sju Mål åtta Öka och förbättra världsservicens förvaltande av gemenskapens data. Öka och förbättra världsservicens tillgängliga mänskliga resurser. Öka och förbättra planerandet av gemenskapens utvecklingsaktiviteter och resor. Inrätta ett kvalitetsgarantiprogram på WSO. Genomföra de nödvändiga strukturförändringarna för att låta världsservicen bli mer effektiv. Förbättra världsservicens skrivna och personliga kommunikation med gemenskapen. Att föra vårt budskap vidare globalt: översättningar och resor Vart och ett av de ovanstående målen kan ses omsatta i handling, i en eller annan form i den olika service NAWS tillhandahåller. Bara detta år har vi fullbordat och publicerat översättningar av 16 skrifter på sju språk och granskat de existerande översättningarna av hela listan av tysk litteratur. Vi har också gått igenom alla kända lokala översättningskommittéer för att se vilka skrifter de för närvarande arbetar med och vi har förberett grundarbetet för många andra böcker och häften som planeras bli fullbordade inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi samordnar för närvarande arbetet på sju bokoch häfteslånga texter. Dessa skrifter omfattar den fullständiga franska Basic Text (där bok två för första gången ska publiceras med endast egna franskspråkiga historier), den brasilianska Just For Today, den norska Basic Text (endast bok ett), den portugisiska Just For Today, den kastiliansk-spanska NA:s stegarbetsguider, den svenska Lilla vita häftet (med egna svenskspråkiga historier), och den ryska Basic Text, som innefattar en översättning av 18 av de engelskspråkiga historierna från bok två. Många av våra gemenskapsutvecklingsresor under de gångna åren till andra länder där NA fortfarande är en kämpande dröm, har gett hoppfulla och positiva resultat. Vår närvaro vid olika professionella evenemang har placerat Anonyma Narkomaner i en mer respekterad position bland medlemmarna inom drogmissbruksbehandlingsbranschen. 12

Vad finns i numret? HÄLSNINGAR FRÅN ER VÄRLDSSTYRELSE ATT BYGGA GEMENSKAP

Vad finns i numret? HÄLSNINGAR FRÅN ER VÄRLDSSTYRELSE ATT BYGGA GEMENSKAP NA WORLD SERVICES NEWS VOLYM SJU NUMMER ÅTTA JUNI 2008 HÄLSNINGAR FRÅN ER VÄRLDSSTYRELSE Världsservicekonferensen den 27 april 3 maj 2008 i Woodland Hills, Kalifornien var för oss en givande och upplyftande

Läs mer

NA WORLD SERVICES NEWS

NA WORLD SERVICES NEWS NA WORLD SERVICES NEWS VOLYM TIO NUMMER FYRA JUNI 2013 Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post

Läs mer

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till...

Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... NA WORLD SERVICES NEWS Sånt som är på gång i Världsservice som du kanske vill känna till... VOLYME NIO NUMMER TRE AUGUSTI 2011 Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post

Läs mer

Guide & riktlinjer för Offentlig Information

Guide & riktlinjer för Offentlig Information Guide & riktlinjer för Offentlig Information Draft Utformad av kommittén för Offentlig Information Metro Storstockholm Delar av denna text är hämtade ur: WSC Public Information Handbook Guide till offentlig

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-002 4-003 ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet 4-004 (Sammanträdet öppnades kl. 10.00.) 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

via Mike Quinsey Mars 2011

via Mike Quinsey Mars 2011 via Mike Quinsey Mars 2011 1 Då tiden fortsätter att gå allt snabbare kommer den serie av förändringar som ni står inför att gå fort. Som ett resultat av detta kommer ni att nå tidpunkten för större förändringar

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap KOMMUNICERA SOM CHEF Människor är olika. Detta konstaterande får få att höja på ögonbrynen. Men när vi upptäcker att

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer