20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing"

Transkript

1 Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

2 LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När det här skrivs har Höstgille 19 förts till rullorna. I vanlig ordning var det fullt av god mat och goda vänner. Gamla minnen uppväcktes och nya skapades... Det känns bra att ha en tradition som hållit på i så många år och redan nu är det dax att ladda om batterierna för nästa års jubel. Mithlond är dock inte bara Höstgillen och. Vi är också utflykter och ordnar, lek och tävligar, ett socialt nätverl med individer som alla på olika sätt bidrager till att hålla föreningen levade och det finner ni i vanlig ordning prov på inne i tidningen. Värt att notera är att Mithlonds forum nu har rensats och fått ett lyft. Förhoppningsvis kommer forumet att kunna tjäna som ett bra komplement till. I höst bör man vara lite extra uppmärksam på Jubelstormötet i november, Riksmötet i november och ävern Ringarëbanketten, faktiskt även den i november! Samtliga önskar stor mithlondisk närvaro. Rex KALLELSE TILL JUBELHG-MÖTE! Jubelstaben kallar härmed allt mithlondrim till ett informationsmöte om nästa års 20-års jubileum, Beleriand. Vi kommer att presentera grundkonceptet, svara på frågor, ta in intresseanmälningar om poster etc. Mötet äger rum den 5 november u.t. kl. 19.oo å Hotell Liseberg Heden. Kom i tid! Jubelstaben MANUSSTOPP Manusstopp för 96 kommer att publiceras på väven. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. 2 Ansvarig utgivare, Regent (Patrik Centerwall) Redaktör Ar-Pharazôn Korrektur Gil-galad Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: publiceras primärt på väven med tryckta exemplar till prenumeranter. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 75 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro GRÅ RÅDET INFORMERAR Låt det vara känt att Mithlonds Grå Råd under sina senaste sammankomster har fattat följande beslut: * Att ge den hedervärda inbyggaren Spirea i uppdrag att på eget initiativ rensa Mithlonds forum. * Att ändra Mithlonds ordensstatuer (se annan plats i ET) * Att godkänna ordensmästarrådets förslag på att utse Erion till ny ordensmästare för Galathilins orden. * Att de hedervärda inbyggarna Honung, Meadow och Mallenel får arrangera firandet av Tolkiens Födelsedag. * Att godkänna ett nytt påbud om hantering av kvitton. Mithlonds Grå Råd har bland annat diskuterat följande: Våra e-postlistor, alias, ceremonier, riksmöten och gillen, medlemsvärvning, Höstgillet, förråd, nya möjligheter att ombesörja förrådskostnaden, vår närvaro på andra rikens fester, jublet och lite annat smått och gott. Regent SKATTMÄSTARENS MYSHÖRNA! Som ni alla vet har Mithlond en ny Skattmästare, sittandes i åtminstone några månader till. Det är inte annat än rätt att jag här tar tillfället i akt att presentera mig och mina idéer lite. Vi har under de senaste åren haft mer eller mindre livliga diskussioner om den mithlonda ekonomin där åsikter ofta framförts om medlemsgärdens storlek, festernas kostnader och förrådets vara eller icke vara. Ur en rådsintern synvinkel har även inbyggarnas utlägg och redovisningsvanor kommit på tal och jag skulle vilja framföra ett stort Burzum uk från Skattmästaren sida för den uppstramning som har skett redovisningsviljan under årens lopp. Det finns allt som oftast kvitton och det finns också oftast en tanke och en budget bakom inköpen som görs. För detta skall ni höjas till skyarna. Så mitt löfte till er som Skattmästare blir till att börja med nedan stående punkter förutom det som i lagen står skrivet. * Jag skall se över förrådets ekonomiska och fysiska storlek och avpassa detta så att det på absolut bästa sätt gagnar föreningens medlemmar. * Jag skall undersöka nya möjligheter till intäkter för föreningen så att inbyggarnas privata ekonomi kan sparas så långt som möjligt. * Jag skall sätta upp rutiner för budgetering och redovisning som underlättar för alla er som engagerar er i föreningens verksamheter. 3 Till min hjälp kommer jag ta alla till buds stående medel inte minst mina vänner i rådet och er som inbyggare vilka är högst delaktiga i den dagliga driften i Mithlond. Jag vill därför uppmana er alla att komma med förslag och åsikter till Skattmästarämbetet på det att jag skall ha möjlighet att arbeta för att uppfylla dina önskemål. Detta är gjort eller satt i rullning. * Kontakt är tagen med folkuniversitetet för att med deras hjälp göra del av vår verksamhet till "studiecirklar" för att på detta sätt öka på Mithlonds statskassa. *Rullan är noggrant genomgången och uppdatterad och tack vare Skattmästarämbetets nära samarbete med postmästaren har detta även haft genomslag i den mithlonda poststrukturen. * Ett påbud är insänt till rådet för att öka förståelsen och kunskapen om inbyggarnas rättigheter och skyldigheter vid privata utlägg och ersättningar från Mithlonds statskassa. * Förrådsbehovet har noggrant granskats tillsammans med klenodbevararen och offerter från en mängd uthyrare har begärts in och granskats. Även de privata alternativ som inbyggarna har föreslagit har lagts under lupp igen och nu är resultatet översänt till rådet för beslut. Jag tackar för ert förtroende och hoppas att jag skall kunna visa mig värdig detta. Mvh Arthalion RLO Mithlonds Skattmästare

3 ORDENSMÄSTAREN FÖR LAURELINS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Laurelins Ordens beslut har följande grader av Laurelins Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: Till Riddare av Laurelins Orden ARTHALION Till Väktare av Laurelins Orden CARNENDIL ORDENSMÄSTARINNAN FÖR TELPERIONS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästarinnan av Telperions Ordens beslut har följande grader av Telperions Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: ORDENSMÄSTAREN FÖR CELEBORNS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed känt att å sistlidna Höstgille den hedervärde inbyggaren Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Celeborns Ordens beslut har följande grader av Celeborns Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgillet: HONUNG utsågs till Mithlonds Ringbärare. Pris ske henne, EGLERIO! Till Väktare av Telperions Orden Erion CARNENDIL OMGO GWINDOR ARATHORN YELINWÉ Till Väpnare av Laurelins Orden VALNAUR I nästa nummer av ET avslöjar vi hur man tar hand om Bilbo, DG upplyser om väsentliga händelser, det kommer en rapport från Födelsedagen och mycket mycket mer! Allt i 96! Pris ske dem, EGLERIO! Grendel OMTO Priset för mest hängiven under HG går i år till Meadow som sov i köket för att inte missa sitt frukost pass... H GSpanaren 4 med titeln HEDERMAN Till Första Graden av Celeborns Orden : OMPYSSLARE a mate, a sue ar na alassea Pris ske dem, EGLERIO! OMLO GORBAG med titeln IDRIL MEADOW Till Första graden av Celeborns Orden : UNGOLIANT HOARMURATH KUNGÖRELSE! Jag, Mithlonds Regent, har beslutat att utse den oförvitliga inbyggaren Mallenel till att bli Mithlonds Drots. Jag har också i min underfundiga visdom beslutat att upptaga den hedervärda inbyggaren Meadow Brandybuck som påläggs kalv i mitt hov. ORDENSMÄSTAREN FÖR GALATHILIONS ORDEN KUNGÖR! Till Väpnare av Telperions Orden UNGOLIANT Pris ske dem, EGLERIO! Tar-Palantir OMCO NYA ORDENSSTATUTER De som har burit Ringen mer än en gång bildar Galathilions Råd, vilka har till uppgift att utse ny ordensmästare när behov av detta finnes. Galathilions råd ska bestå av minst tre och max nio inbyggare. Finnes icke tre inbyggare som burit Ringen mer än en gång, må ordensmästarrådet utse en ny ordensmästare. Höre alltid Mithlonds Grå Råd innan ny ordensmästare utses. Finnes fler än nio inbyggare vilka har burit ringen mer än en gång må ett nytt råd utses av de inbyggare som burit Den tre gånger eller mer. Galathilions Råd må endast sammankallas av avgående ordensmästare och av Mithlonds Regent. Mithlonds Grå Råd gm Regent Mithlonds Regent 5,! KUNGÖRELSE Mithlonds Grå Råd, har i samrön med Mithlonds ordensmästare sett över statuerna för Mithlonds ordnar. Vi har funnit att ett nytt system för att utse ordensmästare för Galathlions orden behövs och har därmed beslut följande: Bjud henne gärna på en kopp varm chocklad., Vare härmed känt att jag, Thengwyn, Dam av Laurelins Orden, under sistlidna Höstgille i mitt Hushåll upptog Honung, Ringbärare av Mithlond, som min Svärdsbärare. Allt ni gör mot henne gör ni också mot mig, så ta er i akt, ty mitt svärd är skarpt. Pris ske Honung, Hennes Eglerio! Thengwyn Prinsessa av Rohan Dam av Laurelins Orden XR Gör Få din stämma hörd! din åsikt för evigt sparad för framtida generationer! Skriv en artikel i!

4 6 7

5 TITELTÄVLING När Mithlonds Ridderskap och Grå Råd sammanträdde i vintras enades vi om att det var olyckligt att de två första graderna av Laurelins och Telperions ordnar har så snarlika namn. Vem har inte mer än en gång snubblat på tungan och varit osäker på en hedervärd inbyggare varit väpnare eller väktare? Att byta ut titeln "väpnare" hade varit önskvärt, men under sammankomsten kunde vi inte enas om något förslag. Det Råd och Ridderskap kunde enas om var att bland Mithlonds kreativa och engagerade inbyggare utlysa en tävling! Kan DU komma på lämplig titel som kan bli ny titel för den första graden av Laurelins och Telperions ordnar? Skicka då omgeånde ditt förslag till Senast vid Firandet av Författarens Födelsedag (3 januari) önskar vi få in ditt bidrag. Du får skicka hur många bidrag som helst! OMLO endariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande kr). Stipendiet utdelas för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. TACK FRÅN HGSESSAN! Så var ännu ett HG till ända, och den här gången var det nog sista gången jag drog ett HG. Faktiskt. Som tur var blev det bra. I alla fall var det flera som sa att det var bra. Och det känns ju tryggt. Temat, Rohan och Thengels kröning, var något som Eldwyn och jag pratade om redan på musikalgillet, och nu blev det äntligen av. Det kändes ganska rätt att jag och mitt fantastiska hushåll fick chans att ordna det hela. Som tur var hade vi hjälp, annars hade det inte blivit något HG alls... Så, några tack är på sin plats: Ännu ett särskilt tack till Uinen, som slet med dekoren, både innan och under HG. Och ett tack till Éolèce som läste så fint vid ceremonin och strök alla dukar. Tack till alla hjältar som hjälpte till med bord, dekor och annat smått och gott på själva HG, och det helt frivilligt dessutom! Tack till alla gäster som kom och förgyllde festen och gjorde den väldigt njutbar. Sist men inte minst, tack till min "bror", Tar-Palantir, som spelade Thengel med den äran. Så. Det var det. Nu ser jag verkligen fram emot ett Jubel nästa år, för då tänker jag bara gå och lata mig! Thengwyn, ex HGSessa DEN DUBBADES PRIVILEGIUM! Är att ta upp lite plats både på Höstgillet och såhär i efterhand i vår eminenta tidskrift. Ni som var med på Höstgillet kan säkert intyga att jag tog upp alldeles tillräckligt med plats och tid för att förverkliga mina dubbningsdrömmar men syftet var inte bara för att förhäva mig själv utan också för att ge deltagarna på årets Höstgille en dundrande show. Men jag skall därför göra ett försök till ödmjukhet genom de kommande raderna. Jag skulle vilja tacka några personer som hjälpte mig att lösa en sjyst dubbning och som gjorde den upplevelsen till någonting riktigt häftigt för mig såväl som andra. Narlome - Ingen dräkt utan dig och förmodligen inget intåg heller. Smultron - För bl.a. korsetten. Skitsnygg! Hoarmurath - Mithlonds näst snyggaste karl kan fälla fanor som ingen annan. Häxx - En lysande nominering och ett fantastiskt stöd under många år. ärmarna och bereder mig på de kommande tio årens arbete. Arthalion Nydubbad Riddare av Laurelins Orden BRÖDRASKAPETS DAG Den 9/9/9 samlades en skara inbyggare långt ute i vildmarken, för att ära de nio vandrarna som satte ut från Imladris - vi firade Brödraskapets Dag genom att göra det som Ringens Brödraskap gjorde mest: vi vandrade. En angenäm gångtur genom skog en underbart vacker september afton bjöds vi på, och eftersom det var en mithlonda aktivitet blev det både picknick och högläsning. När Anar sänkte sig ner i fjärran packade vi ihop våra renslar och färdades så tillbaka igen till vardagen, men med ytterligare ett Midgårda minne i bagaget. Och vi var nog många som tyckte att det där med att vandra, det är ju inte så pjåkigt. MINNESSTUND En skara inbyggare besökte under en behaglig sommardag Silmarillionöversättaren Roland Adlerberths grav för en stilla hyllning. En hälsning och blomma lades på hans grav och sedan lyssnade vi på hur Riddar Gil-galad läste högt ur Silmarillion. Det var ett mycket värdigt och stämningsfullt ögonblick. GRATTIS! ber att få gratulera Regentens utgårda alias så mycket till mottagandet av 2008 års Alvarpris! Vi noterar att även Ruby Gamgees alter ego i utgård var nominerad till samma utmärkelse. Från Alvarfondens hemsida: Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den leg- Först och främst ett stort tack till hela mitt hushåll, som har hjälpt till med allt möjligt. Tack till alla ansvariga, Fredegar, Gwindor, Arthalion, Grendel, Ruby, Zigil, Honung, Baranor, Spirea, Idril... Glömde jag någon? I så fall ber jag om ursäkt, och ett extra tack till dig! Tack till Honung en extra gång för att hon hjälpte till oerhört de sista två veckorna innan HG, och för att hon sydde min dräkt. (Ett mer personligt tack till Beoni som sydde min andra dräkt...) 8 HG-Sessans Leve(r)!...är bara ett sugrör från glaset... Dam Grendel Dina idéer skapade förutsättningen för dräkten och de tio årens kamp och stöttning skapade förutsättningen för mig. Det är inte ofta jag har svårt att framföra det jag vill säga under en bankett men ditt tal som du tvingade mig att hålla satte sig där det skulle. Tack Och för alla er andra som har stått ut med mig under de senaste tio åren kavlar jag upp 9 Glöm inte Jubelstormötet den 5 november!

6 Bildkavalkad från Höstgille X VIII ARRANGÖR SÖKES! Gandalf vill ha DIG, till att arrangera Nyår! Bilder: Ar-Pharazôn och Arthalion Återstoden av året går fort och snart är det Nyår igen. Vilket innebär att det behövs en arrangör för denna festivitet. Hur firar man Nyår bäst? Är det en segerfest, en uppladdning för en ny attack eller nånting helt annorlunda? Har du en idé? Skicka så fall in en ansökan till rådet innan den 15:de December. Alla ansökningar emottas med glädje. För Mithlonds Grå Råd Mallenêl (drotsning) FÖDELSETACK! Mithlonds klarast lysande stjärna ber att via sina föräldrar tacka alla som på olika sätt har hälsat henne välkommen till världen. Kramar från Estelle MINA VÄNNER! Hästar, hamburgare, Arthalion, dans, bar, DG Aria, Tolkien, ösregn, disk, ceremonier, HG Sessan, Kröning, DG, tal, gyckel, Ordnar, skådespel, Regenten och mat, och mer mat. Och Estelle förståss. Och Katt, barer, hobbitar, matlagare, utbygdsjägare, nazguler, lekar, pirater från Umbar, alver, serveringspersonal, enter, goda, frukost, onda, och en stor härlig tjock uppblåst luftmadrass att behagligt slockna i. 10 Varför färdas man 2400 kilometer tvärs över Europa för att umgås en helg sammanträngd under samma tak som en stor mängd halvgalna människor från Utgård som tränger ihop sig i sagans värld, sätter mentala skygglappar mot utgård och blir Midgård. Dessutom för 14e gången... Ärligt talat kan jag inte sätta fingret på något, men jag är otroligt glad att jag får vara med! Kan bara konstera att: I LIKE IT! Muntra hälsningar, Tar-Palantir a.k.a. Thengel & Stolt Hedersorc av Röda Ögat PS. Och nu till kommentaren jag saknade hela HG: ALL MAKT ÅT THENGEL, VÅR BEFRIARE! DS. Och så är vi så goda och kommer på RIKSMÖTET den 14 november! Arr: Ainulindale! 11

7

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Innehållsförteckning: Förord... 5 Mithlonds Feststruktur... 6 Vilka fester har vi i Mithlond?... 6 Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Hur en fest bör planeras i grova

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT www.squvalp.se INFORMATION VIKTIGT! För att få delta så måste en korrekt ifylld ansökan lämnas in senast den 19 februari kl 23:58. Ansökan lämnas till Byggcheferna eller

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand Förkortningar: CK - Centralkommittén GSR - Gruppservicerepresentant SK - Servicekontoret LK - Litteraturkommittén WSO - World Service Organisation Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 2010 Gryningsbarnen Året som gått Gryningsbarnens verksamhet under året 2010. Vad har hänt, vad har vi gjort, var har vi synts? Hänt i Awassa April Juni Mangoträdets grenar hänger tunga av frukt. Det blir

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR

ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR NUMMER 107 ÅR XXXIV ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR ERZWÄNG ICH NICHT LIEBE, DOCH LISTIG ERZWÄNG ICH MIR LUST? I DETTA NUMMER * KLENODER * STÄMMAN * * NYÅR * SPRÅK * Ledare Av Ruby Gamgee Mithlonds

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. SFFF syfte är att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar och att ta ut så många funktionshindrade personer som det är möjligt i skärgården vår verksamhet

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

Avtackning & Minnesgåvor till anställda.

Avtackning & Minnesgåvor till anställda. Art.nr. 7531-15-7 Praktskål i äkta helkristall med handgraverat motiv Blåklockor eller Rosor. Höjd: 130 mm - Bredd: 230 x 230 mm - Vikt: 3,7 kg. Varje praktskål är signerad undertill av glaskonstnären

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Polstjärna Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Vi stödjer eldsjälar som brinner för ett medmänskligare samhälle Allt för många svenska barn och ungdomar växer upp i

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Pizza Hut En kvalitativ Brand Character. 24 februari 2010

Pizza Hut En kvalitativ Brand Character. 24 februari 2010 Pizza Hut En kvalitativ Brand Character 24 februari 2010 P.nr. 1519355 1 Attityder till restauranger 9 Spontana associationer till kategorin Dukat bord Det blir lite fest över det hela Dricks Tänker mig

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 10 maj 2002 i Helsingborg

Protokoll fört vid CK-mötet den 10 maj 2002 i Helsingborg ACoA, CK-mötesprotokoll från Helsingborg, 10/5-2002 1/5 Förkortningar: CK Centralkommittén CK-gruppen den grupp som gör service inför CK-mötet Gsr Gruppservicerepresentant SK Servicekontoret LK Litteraturkommittén

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer