20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing"

Transkript

1 Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

2 LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När det här skrivs har Höstgille 19 förts till rullorna. I vanlig ordning var det fullt av god mat och goda vänner. Gamla minnen uppväcktes och nya skapades... Det känns bra att ha en tradition som hållit på i så många år och redan nu är det dax att ladda om batterierna för nästa års jubel. Mithlond är dock inte bara Höstgillen och. Vi är också utflykter och ordnar, lek och tävligar, ett socialt nätverl med individer som alla på olika sätt bidrager till att hålla föreningen levade och det finner ni i vanlig ordning prov på inne i tidningen. Värt att notera är att Mithlonds forum nu har rensats och fått ett lyft. Förhoppningsvis kommer forumet att kunna tjäna som ett bra komplement till. I höst bör man vara lite extra uppmärksam på Jubelstormötet i november, Riksmötet i november och ävern Ringarëbanketten, faktiskt även den i november! Samtliga önskar stor mithlondisk närvaro. Rex KALLELSE TILL JUBELHG-MÖTE! Jubelstaben kallar härmed allt mithlondrim till ett informationsmöte om nästa års 20-års jubileum, Beleriand. Vi kommer att presentera grundkonceptet, svara på frågor, ta in intresseanmälningar om poster etc. Mötet äger rum den 5 november u.t. kl. 19.oo å Hotell Liseberg Heden. Kom i tid! Jubelstaben MANUSSTOPP Manusstopp för 96 kommer att publiceras på väven. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. 2 Ansvarig utgivare, Regent (Patrik Centerwall) Redaktör Ar-Pharazôn Korrektur Gil-galad Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: publiceras primärt på väven med tryckta exemplar till prenumeranter. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 75 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro GRÅ RÅDET INFORMERAR Låt det vara känt att Mithlonds Grå Råd under sina senaste sammankomster har fattat följande beslut: * Att ge den hedervärda inbyggaren Spirea i uppdrag att på eget initiativ rensa Mithlonds forum. * Att ändra Mithlonds ordensstatuer (se annan plats i ET) * Att godkänna ordensmästarrådets förslag på att utse Erion till ny ordensmästare för Galathilins orden. * Att de hedervärda inbyggarna Honung, Meadow och Mallenel får arrangera firandet av Tolkiens Födelsedag. * Att godkänna ett nytt påbud om hantering av kvitton. Mithlonds Grå Råd har bland annat diskuterat följande: Våra e-postlistor, alias, ceremonier, riksmöten och gillen, medlemsvärvning, Höstgillet, förråd, nya möjligheter att ombesörja förrådskostnaden, vår närvaro på andra rikens fester, jublet och lite annat smått och gott. Regent SKATTMÄSTARENS MYSHÖRNA! Som ni alla vet har Mithlond en ny Skattmästare, sittandes i åtminstone några månader till. Det är inte annat än rätt att jag här tar tillfället i akt att presentera mig och mina idéer lite. Vi har under de senaste åren haft mer eller mindre livliga diskussioner om den mithlonda ekonomin där åsikter ofta framförts om medlemsgärdens storlek, festernas kostnader och förrådets vara eller icke vara. Ur en rådsintern synvinkel har även inbyggarnas utlägg och redovisningsvanor kommit på tal och jag skulle vilja framföra ett stort Burzum uk från Skattmästaren sida för den uppstramning som har skett redovisningsviljan under årens lopp. Det finns allt som oftast kvitton och det finns också oftast en tanke och en budget bakom inköpen som görs. För detta skall ni höjas till skyarna. Så mitt löfte till er som Skattmästare blir till att börja med nedan stående punkter förutom det som i lagen står skrivet. * Jag skall se över förrådets ekonomiska och fysiska storlek och avpassa detta så att det på absolut bästa sätt gagnar föreningens medlemmar. * Jag skall undersöka nya möjligheter till intäkter för föreningen så att inbyggarnas privata ekonomi kan sparas så långt som möjligt. * Jag skall sätta upp rutiner för budgetering och redovisning som underlättar för alla er som engagerar er i föreningens verksamheter. 3 Till min hjälp kommer jag ta alla till buds stående medel inte minst mina vänner i rådet och er som inbyggare vilka är högst delaktiga i den dagliga driften i Mithlond. Jag vill därför uppmana er alla att komma med förslag och åsikter till Skattmästarämbetet på det att jag skall ha möjlighet att arbeta för att uppfylla dina önskemål. Detta är gjort eller satt i rullning. * Kontakt är tagen med folkuniversitetet för att med deras hjälp göra del av vår verksamhet till "studiecirklar" för att på detta sätt öka på Mithlonds statskassa. *Rullan är noggrant genomgången och uppdatterad och tack vare Skattmästarämbetets nära samarbete med postmästaren har detta även haft genomslag i den mithlonda poststrukturen. * Ett påbud är insänt till rådet för att öka förståelsen och kunskapen om inbyggarnas rättigheter och skyldigheter vid privata utlägg och ersättningar från Mithlonds statskassa. * Förrådsbehovet har noggrant granskats tillsammans med klenodbevararen och offerter från en mängd uthyrare har begärts in och granskats. Även de privata alternativ som inbyggarna har föreslagit har lagts under lupp igen och nu är resultatet översänt till rådet för beslut. Jag tackar för ert förtroende och hoppas att jag skall kunna visa mig värdig detta. Mvh Arthalion RLO Mithlonds Skattmästare

3 ORDENSMÄSTAREN FÖR LAURELINS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Laurelins Ordens beslut har följande grader av Laurelins Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: Till Riddare av Laurelins Orden ARTHALION Till Väktare av Laurelins Orden CARNENDIL ORDENSMÄSTARINNAN FÖR TELPERIONS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästarinnan av Telperions Ordens beslut har följande grader av Telperions Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: ORDENSMÄSTAREN FÖR CELEBORNS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed känt att å sistlidna Höstgille den hedervärde inbyggaren Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Celeborns Ordens beslut har följande grader av Celeborns Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgillet: HONUNG utsågs till Mithlonds Ringbärare. Pris ske henne, EGLERIO! Till Väktare av Telperions Orden Erion CARNENDIL OMGO GWINDOR ARATHORN YELINWÉ Till Väpnare av Laurelins Orden VALNAUR I nästa nummer av ET avslöjar vi hur man tar hand om Bilbo, DG upplyser om väsentliga händelser, det kommer en rapport från Födelsedagen och mycket mycket mer! Allt i 96! Pris ske dem, EGLERIO! Grendel OMTO Priset för mest hängiven under HG går i år till Meadow som sov i köket för att inte missa sitt frukost pass... H GSpanaren 4 med titeln HEDERMAN Till Första Graden av Celeborns Orden : OMPYSSLARE a mate, a sue ar na alassea Pris ske dem, EGLERIO! OMLO GORBAG med titeln IDRIL MEADOW Till Första graden av Celeborns Orden : UNGOLIANT HOARMURATH KUNGÖRELSE! Jag, Mithlonds Regent, har beslutat att utse den oförvitliga inbyggaren Mallenel till att bli Mithlonds Drots. Jag har också i min underfundiga visdom beslutat att upptaga den hedervärda inbyggaren Meadow Brandybuck som påläggs kalv i mitt hov. ORDENSMÄSTAREN FÖR GALATHILIONS ORDEN KUNGÖR! Till Väpnare av Telperions Orden UNGOLIANT Pris ske dem, EGLERIO! Tar-Palantir OMCO NYA ORDENSSTATUTER De som har burit Ringen mer än en gång bildar Galathilions Råd, vilka har till uppgift att utse ny ordensmästare när behov av detta finnes. Galathilions råd ska bestå av minst tre och max nio inbyggare. Finnes icke tre inbyggare som burit Ringen mer än en gång, må ordensmästarrådet utse en ny ordensmästare. Höre alltid Mithlonds Grå Råd innan ny ordensmästare utses. Finnes fler än nio inbyggare vilka har burit ringen mer än en gång må ett nytt råd utses av de inbyggare som burit Den tre gånger eller mer. Galathilions Råd må endast sammankallas av avgående ordensmästare och av Mithlonds Regent. Mithlonds Grå Råd gm Regent Mithlonds Regent 5,! KUNGÖRELSE Mithlonds Grå Råd, har i samrön med Mithlonds ordensmästare sett över statuerna för Mithlonds ordnar. Vi har funnit att ett nytt system för att utse ordensmästare för Galathlions orden behövs och har därmed beslut följande: Bjud henne gärna på en kopp varm chocklad., Vare härmed känt att jag, Thengwyn, Dam av Laurelins Orden, under sistlidna Höstgille i mitt Hushåll upptog Honung, Ringbärare av Mithlond, som min Svärdsbärare. Allt ni gör mot henne gör ni också mot mig, så ta er i akt, ty mitt svärd är skarpt. Pris ske Honung, Hennes Eglerio! Thengwyn Prinsessa av Rohan Dam av Laurelins Orden XR Gör Få din stämma hörd! din åsikt för evigt sparad för framtida generationer! Skriv en artikel i!

4 6 7

5 TITELTÄVLING När Mithlonds Ridderskap och Grå Råd sammanträdde i vintras enades vi om att det var olyckligt att de två första graderna av Laurelins och Telperions ordnar har så snarlika namn. Vem har inte mer än en gång snubblat på tungan och varit osäker på en hedervärd inbyggare varit väpnare eller väktare? Att byta ut titeln "väpnare" hade varit önskvärt, men under sammankomsten kunde vi inte enas om något förslag. Det Råd och Ridderskap kunde enas om var att bland Mithlonds kreativa och engagerade inbyggare utlysa en tävling! Kan DU komma på lämplig titel som kan bli ny titel för den första graden av Laurelins och Telperions ordnar? Skicka då omgeånde ditt förslag till Senast vid Firandet av Författarens Födelsedag (3 januari) önskar vi få in ditt bidrag. Du får skicka hur många bidrag som helst! OMLO endariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande kr). Stipendiet utdelas för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. TACK FRÅN HGSESSAN! Så var ännu ett HG till ända, och den här gången var det nog sista gången jag drog ett HG. Faktiskt. Som tur var blev det bra. I alla fall var det flera som sa att det var bra. Och det känns ju tryggt. Temat, Rohan och Thengels kröning, var något som Eldwyn och jag pratade om redan på musikalgillet, och nu blev det äntligen av. Det kändes ganska rätt att jag och mitt fantastiska hushåll fick chans att ordna det hela. Som tur var hade vi hjälp, annars hade det inte blivit något HG alls... Så, några tack är på sin plats: Ännu ett särskilt tack till Uinen, som slet med dekoren, både innan och under HG. Och ett tack till Éolèce som läste så fint vid ceremonin och strök alla dukar. Tack till alla hjältar som hjälpte till med bord, dekor och annat smått och gott på själva HG, och det helt frivilligt dessutom! Tack till alla gäster som kom och förgyllde festen och gjorde den väldigt njutbar. Sist men inte minst, tack till min "bror", Tar-Palantir, som spelade Thengel med den äran. Så. Det var det. Nu ser jag verkligen fram emot ett Jubel nästa år, för då tänker jag bara gå och lata mig! Thengwyn, ex HGSessa DEN DUBBADES PRIVILEGIUM! Är att ta upp lite plats både på Höstgillet och såhär i efterhand i vår eminenta tidskrift. Ni som var med på Höstgillet kan säkert intyga att jag tog upp alldeles tillräckligt med plats och tid för att förverkliga mina dubbningsdrömmar men syftet var inte bara för att förhäva mig själv utan också för att ge deltagarna på årets Höstgille en dundrande show. Men jag skall därför göra ett försök till ödmjukhet genom de kommande raderna. Jag skulle vilja tacka några personer som hjälpte mig att lösa en sjyst dubbning och som gjorde den upplevelsen till någonting riktigt häftigt för mig såväl som andra. Narlome - Ingen dräkt utan dig och förmodligen inget intåg heller. Smultron - För bl.a. korsetten. Skitsnygg! Hoarmurath - Mithlonds näst snyggaste karl kan fälla fanor som ingen annan. Häxx - En lysande nominering och ett fantastiskt stöd under många år. ärmarna och bereder mig på de kommande tio årens arbete. Arthalion Nydubbad Riddare av Laurelins Orden BRÖDRASKAPETS DAG Den 9/9/9 samlades en skara inbyggare långt ute i vildmarken, för att ära de nio vandrarna som satte ut från Imladris - vi firade Brödraskapets Dag genom att göra det som Ringens Brödraskap gjorde mest: vi vandrade. En angenäm gångtur genom skog en underbart vacker september afton bjöds vi på, och eftersom det var en mithlonda aktivitet blev det både picknick och högläsning. När Anar sänkte sig ner i fjärran packade vi ihop våra renslar och färdades så tillbaka igen till vardagen, men med ytterligare ett Midgårda minne i bagaget. Och vi var nog många som tyckte att det där med att vandra, det är ju inte så pjåkigt. MINNESSTUND En skara inbyggare besökte under en behaglig sommardag Silmarillionöversättaren Roland Adlerberths grav för en stilla hyllning. En hälsning och blomma lades på hans grav och sedan lyssnade vi på hur Riddar Gil-galad läste högt ur Silmarillion. Det var ett mycket värdigt och stämningsfullt ögonblick. GRATTIS! ber att få gratulera Regentens utgårda alias så mycket till mottagandet av 2008 års Alvarpris! Vi noterar att även Ruby Gamgees alter ego i utgård var nominerad till samma utmärkelse. Från Alvarfondens hemsida: Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den leg- Först och främst ett stort tack till hela mitt hushåll, som har hjälpt till med allt möjligt. Tack till alla ansvariga, Fredegar, Gwindor, Arthalion, Grendel, Ruby, Zigil, Honung, Baranor, Spirea, Idril... Glömde jag någon? I så fall ber jag om ursäkt, och ett extra tack till dig! Tack till Honung en extra gång för att hon hjälpte till oerhört de sista två veckorna innan HG, och för att hon sydde min dräkt. (Ett mer personligt tack till Beoni som sydde min andra dräkt...) 8 HG-Sessans Leve(r)!...är bara ett sugrör från glaset... Dam Grendel Dina idéer skapade förutsättningen för dräkten och de tio årens kamp och stöttning skapade förutsättningen för mig. Det är inte ofta jag har svårt att framföra det jag vill säga under en bankett men ditt tal som du tvingade mig att hålla satte sig där det skulle. Tack Och för alla er andra som har stått ut med mig under de senaste tio åren kavlar jag upp 9 Glöm inte Jubelstormötet den 5 november!

6 Bildkavalkad från Höstgille X VIII ARRANGÖR SÖKES! Gandalf vill ha DIG, till att arrangera Nyår! Bilder: Ar-Pharazôn och Arthalion Återstoden av året går fort och snart är det Nyår igen. Vilket innebär att det behövs en arrangör för denna festivitet. Hur firar man Nyår bäst? Är det en segerfest, en uppladdning för en ny attack eller nånting helt annorlunda? Har du en idé? Skicka så fall in en ansökan till rådet innan den 15:de December. Alla ansökningar emottas med glädje. För Mithlonds Grå Råd Mallenêl (drotsning) FÖDELSETACK! Mithlonds klarast lysande stjärna ber att via sina föräldrar tacka alla som på olika sätt har hälsat henne välkommen till världen. Kramar från Estelle MINA VÄNNER! Hästar, hamburgare, Arthalion, dans, bar, DG Aria, Tolkien, ösregn, disk, ceremonier, HG Sessan, Kröning, DG, tal, gyckel, Ordnar, skådespel, Regenten och mat, och mer mat. Och Estelle förståss. Och Katt, barer, hobbitar, matlagare, utbygdsjägare, nazguler, lekar, pirater från Umbar, alver, serveringspersonal, enter, goda, frukost, onda, och en stor härlig tjock uppblåst luftmadrass att behagligt slockna i. 10 Varför färdas man 2400 kilometer tvärs över Europa för att umgås en helg sammanträngd under samma tak som en stor mängd halvgalna människor från Utgård som tränger ihop sig i sagans värld, sätter mentala skygglappar mot utgård och blir Midgård. Dessutom för 14e gången... Ärligt talat kan jag inte sätta fingret på något, men jag är otroligt glad att jag får vara med! Kan bara konstera att: I LIKE IT! Muntra hälsningar, Tar-Palantir a.k.a. Thengel & Stolt Hedersorc av Röda Ögat PS. Och nu till kommentaren jag saknade hela HG: ALL MAKT ÅT THENGEL, VÅR BEFRIARE! DS. Och så är vi så goda och kommer på RIKSMÖTET den 14 november! Arr: Ainulindale! 11

7

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz

20 Mithlonds jänst! Nummer 94. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det vita numretz Elosti i n 20 Mithlonds jänst! År 29 : Volym 20 Nummer 94 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det vita numretz Nummer 94 År 29 Elostirion LEDAREN Så var då sommaren avklarad och det börjar lacka emot hösten.

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret

20 Mithlonds jänst! Nummer 96. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Det röda numret Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 Fredegar Bolgers 2:a regeringsår Det röda numret LEDAREN När en massa människor samlas runt ett gemensamt intresse som de egentligen inte behöver samlas kring,

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 92. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Gammal är äldst

20 Mithlonds jänst! Nummer 92. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Gammal är äldst Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 Gammal är äldst Fredegar Bolgers 2:a regeringsår LEDAREN fyller 20 år! Otroligt men sant så är det alltså 20 år sedan kom ut för första gången. Då trycktes tidningen

Läs mer

Nummer 91. En gång ETofil, alltid ETofil. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 28 : Volym 19

Nummer 91. En gång ETofil, alltid ETofil. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 s 2:a regeringsår En gång ETofil, alltid ETofil LEDAREN Det absolut svåraste med att göra är inte att göra tidningen i sig. Det kommer in artiklar i jämn ström, designen är i stort sett fast

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Innehållsförteckning: Förord... 5 Mithlonds Feststruktur... 6 Vilka fester har vi i Mithlond?... 6 Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Hur en fest bör planeras i grova

Läs mer

Nummer 88. Vi väver vidare. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Nummer 88. Vi väver vidare. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 Vi väver vidare s 1:a regentår Ansvarig utgivare, Regent Ledaren Pr e s s t o p p! Alldeles vid pressläggningen nådde oss budet att Pauline Baynes avlidit. Med anledning av denna sorgliga nyhet

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Elostirion. Nummer 84

Elostirion. Nummer 84 Nummer 84 2 Redaktionellt c/o Mikael Jonasson Solståndsgatan 12 415 09 Göteborg et@mithlond.se Upplaga: 45 + elektronisk version Tryck: Ar-Pharazôn This is the end... Redaktionellt Redaktion & insänt material

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015 Vi tänkte egentligen skriva det här brevet i förra veckan men bestämde oss för att vänta då vi till slut vågar berätta om ett helt fantastiskt

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid till att sätta sig ner och skriva det då det har

Läs mer

20 Mithlonds jänst! Nummer 93. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Glöm aldrig dina rötter

20 Mithlonds jänst! Nummer 93. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. Glöm aldrig dina rötter Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 Glöm aldrig dina rötter s 2:a regeringsår LEDAREN Det är sommar. Den tiden på året då det är otrevligt varmt och solens enda riktiga förtjänst är att den ger en

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa!

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Hej! Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Föreställningen är en saga som lånar element från verkligheten och dagens Europa. Några av temana

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT www.squvalp.se INFORMATION VIKTIGT! För att få delta så måste en korrekt ifylld ansökan lämnas in senast den 19 februari kl 23:58. Ansökan lämnas till Byggcheferna eller

Läs mer

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2012. Vi besöker ett djurhem PYSSEL! LÄSARFOTON REDE-klubben Nr 1 2012 Vi besöker ett djurhem PYEL! LÄARFOTON 1 Hej! å roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet verige hoppas

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2011-2012 Säsongen 2011-2012 var fantastisk. Genom nomineringen till Svenska Hjältar blev det ett erkännande av vår verksamhet. Media såg oss och vi nådde ännu fler

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni 2011 - söndag 24 juli 2011 Fem veckor sedan sist, fem veckor fyllda med massor av roliga saker som vi vill dela med oss både som har hänt här och i Sverige och hela

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson

Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson Marockansk retreat med Kajsa Ingemarsson 24-29 oktober 2015 Längtar du efter nya intryck, tid för eftertanke och gemenskap med likasinnade? Följ med oss till Marocko i höst! Den här gången är vårt fokus

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Historien om mitt liv so far

Historien om mitt liv so far Historien om mitt liv so far Namn: Din första tid på högstadiet ska du ägna åt eftertanke och reflektion. Det är alltid bra att ta sig en funderare över hur man är som person, hur man har förändrats genom

Läs mer