20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing"

Transkript

1 Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

2 LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När det här skrivs har Höstgille 19 förts till rullorna. I vanlig ordning var det fullt av god mat och goda vänner. Gamla minnen uppväcktes och nya skapades... Det känns bra att ha en tradition som hållit på i så många år och redan nu är det dax att ladda om batterierna för nästa års jubel. Mithlond är dock inte bara Höstgillen och. Vi är också utflykter och ordnar, lek och tävligar, ett socialt nätverl med individer som alla på olika sätt bidrager till att hålla föreningen levade och det finner ni i vanlig ordning prov på inne i tidningen. Värt att notera är att Mithlonds forum nu har rensats och fått ett lyft. Förhoppningsvis kommer forumet att kunna tjäna som ett bra komplement till. I höst bör man vara lite extra uppmärksam på Jubelstormötet i november, Riksmötet i november och ävern Ringarëbanketten, faktiskt även den i november! Samtliga önskar stor mithlondisk närvaro. Rex KALLELSE TILL JUBELHG-MÖTE! Jubelstaben kallar härmed allt mithlondrim till ett informationsmöte om nästa års 20-års jubileum, Beleriand. Vi kommer att presentera grundkonceptet, svara på frågor, ta in intresseanmälningar om poster etc. Mötet äger rum den 5 november u.t. kl. 19.oo å Hotell Liseberg Heden. Kom i tid! Jubelstaben MANUSSTOPP Manusstopp för 96 kommer att publiceras på väven. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. 2 Ansvarig utgivare, Regent (Patrik Centerwall) Redaktör Ar-Pharazôn Korrektur Gil-galad Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: publiceras primärt på väven med tryckta exemplar till prenumeranter. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 75 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro GRÅ RÅDET INFORMERAR Låt det vara känt att Mithlonds Grå Råd under sina senaste sammankomster har fattat följande beslut: * Att ge den hedervärda inbyggaren Spirea i uppdrag att på eget initiativ rensa Mithlonds forum. * Att ändra Mithlonds ordensstatuer (se annan plats i ET) * Att godkänna ordensmästarrådets förslag på att utse Erion till ny ordensmästare för Galathilins orden. * Att de hedervärda inbyggarna Honung, Meadow och Mallenel får arrangera firandet av Tolkiens Födelsedag. * Att godkänna ett nytt påbud om hantering av kvitton. Mithlonds Grå Råd har bland annat diskuterat följande: Våra e-postlistor, alias, ceremonier, riksmöten och gillen, medlemsvärvning, Höstgillet, förråd, nya möjligheter att ombesörja förrådskostnaden, vår närvaro på andra rikens fester, jublet och lite annat smått och gott. Regent SKATTMÄSTARENS MYSHÖRNA! Som ni alla vet har Mithlond en ny Skattmästare, sittandes i åtminstone några månader till. Det är inte annat än rätt att jag här tar tillfället i akt att presentera mig och mina idéer lite. Vi har under de senaste åren haft mer eller mindre livliga diskussioner om den mithlonda ekonomin där åsikter ofta framförts om medlemsgärdens storlek, festernas kostnader och förrådets vara eller icke vara. Ur en rådsintern synvinkel har även inbyggarnas utlägg och redovisningsvanor kommit på tal och jag skulle vilja framföra ett stort Burzum uk från Skattmästaren sida för den uppstramning som har skett redovisningsviljan under årens lopp. Det finns allt som oftast kvitton och det finns också oftast en tanke och en budget bakom inköpen som görs. För detta skall ni höjas till skyarna. Så mitt löfte till er som Skattmästare blir till att börja med nedan stående punkter förutom det som i lagen står skrivet. * Jag skall se över förrådets ekonomiska och fysiska storlek och avpassa detta så att det på absolut bästa sätt gagnar föreningens medlemmar. * Jag skall undersöka nya möjligheter till intäkter för föreningen så att inbyggarnas privata ekonomi kan sparas så långt som möjligt. * Jag skall sätta upp rutiner för budgetering och redovisning som underlättar för alla er som engagerar er i föreningens verksamheter. 3 Till min hjälp kommer jag ta alla till buds stående medel inte minst mina vänner i rådet och er som inbyggare vilka är högst delaktiga i den dagliga driften i Mithlond. Jag vill därför uppmana er alla att komma med förslag och åsikter till Skattmästarämbetet på det att jag skall ha möjlighet att arbeta för att uppfylla dina önskemål. Detta är gjort eller satt i rullning. * Kontakt är tagen med folkuniversitetet för att med deras hjälp göra del av vår verksamhet till "studiecirklar" för att på detta sätt öka på Mithlonds statskassa. *Rullan är noggrant genomgången och uppdatterad och tack vare Skattmästarämbetets nära samarbete med postmästaren har detta även haft genomslag i den mithlonda poststrukturen. * Ett påbud är insänt till rådet för att öka förståelsen och kunskapen om inbyggarnas rättigheter och skyldigheter vid privata utlägg och ersättningar från Mithlonds statskassa. * Förrådsbehovet har noggrant granskats tillsammans med klenodbevararen och offerter från en mängd uthyrare har begärts in och granskats. Även de privata alternativ som inbyggarna har föreslagit har lagts under lupp igen och nu är resultatet översänt till rådet för beslut. Jag tackar för ert förtroende och hoppas att jag skall kunna visa mig värdig detta. Mvh Arthalion RLO Mithlonds Skattmästare

3 ORDENSMÄSTAREN FÖR LAURELINS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Laurelins Ordens beslut har följande grader av Laurelins Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: Till Riddare av Laurelins Orden ARTHALION Till Väktare av Laurelins Orden CARNENDIL ORDENSMÄSTARINNAN FÖR TELPERIONS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästarinnan av Telperions Ordens beslut har följande grader av Telperions Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: ORDENSMÄSTAREN FÖR CELEBORNS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed känt att å sistlidna Höstgille den hedervärde inbyggaren Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Celeborns Ordens beslut har följande grader av Celeborns Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgillet: HONUNG utsågs till Mithlonds Ringbärare. Pris ske henne, EGLERIO! Till Väktare av Telperions Orden Erion CARNENDIL OMGO GWINDOR ARATHORN YELINWÉ Till Väpnare av Laurelins Orden VALNAUR I nästa nummer av ET avslöjar vi hur man tar hand om Bilbo, DG upplyser om väsentliga händelser, det kommer en rapport från Födelsedagen och mycket mycket mer! Allt i 96! Pris ske dem, EGLERIO! Grendel OMTO Priset för mest hängiven under HG går i år till Meadow som sov i köket för att inte missa sitt frukost pass... H GSpanaren 4 med titeln HEDERMAN Till Första Graden av Celeborns Orden : OMPYSSLARE a mate, a sue ar na alassea Pris ske dem, EGLERIO! OMLO GORBAG med titeln IDRIL MEADOW Till Första graden av Celeborns Orden : UNGOLIANT HOARMURATH KUNGÖRELSE! Jag, Mithlonds Regent, har beslutat att utse den oförvitliga inbyggaren Mallenel till att bli Mithlonds Drots. Jag har också i min underfundiga visdom beslutat att upptaga den hedervärda inbyggaren Meadow Brandybuck som påläggs kalv i mitt hov. ORDENSMÄSTAREN FÖR GALATHILIONS ORDEN KUNGÖR! Till Väpnare av Telperions Orden UNGOLIANT Pris ske dem, EGLERIO! Tar-Palantir OMCO NYA ORDENSSTATUTER De som har burit Ringen mer än en gång bildar Galathilions Råd, vilka har till uppgift att utse ny ordensmästare när behov av detta finnes. Galathilions råd ska bestå av minst tre och max nio inbyggare. Finnes icke tre inbyggare som burit Ringen mer än en gång, må ordensmästarrådet utse en ny ordensmästare. Höre alltid Mithlonds Grå Råd innan ny ordensmästare utses. Finnes fler än nio inbyggare vilka har burit ringen mer än en gång må ett nytt råd utses av de inbyggare som burit Den tre gånger eller mer. Galathilions Råd må endast sammankallas av avgående ordensmästare och av Mithlonds Regent. Mithlonds Grå Råd gm Regent Mithlonds Regent 5,! KUNGÖRELSE Mithlonds Grå Råd, har i samrön med Mithlonds ordensmästare sett över statuerna för Mithlonds ordnar. Vi har funnit att ett nytt system för att utse ordensmästare för Galathlions orden behövs och har därmed beslut följande: Bjud henne gärna på en kopp varm chocklad., Vare härmed känt att jag, Thengwyn, Dam av Laurelins Orden, under sistlidna Höstgille i mitt Hushåll upptog Honung, Ringbärare av Mithlond, som min Svärdsbärare. Allt ni gör mot henne gör ni också mot mig, så ta er i akt, ty mitt svärd är skarpt. Pris ske Honung, Hennes Eglerio! Thengwyn Prinsessa av Rohan Dam av Laurelins Orden XR Gör Få din stämma hörd! din åsikt för evigt sparad för framtida generationer! Skriv en artikel i!

4 6 7

5 TITELTÄVLING När Mithlonds Ridderskap och Grå Råd sammanträdde i vintras enades vi om att det var olyckligt att de två första graderna av Laurelins och Telperions ordnar har så snarlika namn. Vem har inte mer än en gång snubblat på tungan och varit osäker på en hedervärd inbyggare varit väpnare eller väktare? Att byta ut titeln "väpnare" hade varit önskvärt, men under sammankomsten kunde vi inte enas om något förslag. Det Råd och Ridderskap kunde enas om var att bland Mithlonds kreativa och engagerade inbyggare utlysa en tävling! Kan DU komma på lämplig titel som kan bli ny titel för den första graden av Laurelins och Telperions ordnar? Skicka då omgeånde ditt förslag till Senast vid Firandet av Författarens Födelsedag (3 januari) önskar vi få in ditt bidrag. Du får skicka hur många bidrag som helst! OMLO endariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande kr). Stipendiet utdelas för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. TACK FRÅN HGSESSAN! Så var ännu ett HG till ända, och den här gången var det nog sista gången jag drog ett HG. Faktiskt. Som tur var blev det bra. I alla fall var det flera som sa att det var bra. Och det känns ju tryggt. Temat, Rohan och Thengels kröning, var något som Eldwyn och jag pratade om redan på musikalgillet, och nu blev det äntligen av. Det kändes ganska rätt att jag och mitt fantastiska hushåll fick chans att ordna det hela. Som tur var hade vi hjälp, annars hade det inte blivit något HG alls... Så, några tack är på sin plats: Ännu ett särskilt tack till Uinen, som slet med dekoren, både innan och under HG. Och ett tack till Éolèce som läste så fint vid ceremonin och strök alla dukar. Tack till alla hjältar som hjälpte till med bord, dekor och annat smått och gott på själva HG, och det helt frivilligt dessutom! Tack till alla gäster som kom och förgyllde festen och gjorde den väldigt njutbar. Sist men inte minst, tack till min "bror", Tar-Palantir, som spelade Thengel med den äran. Så. Det var det. Nu ser jag verkligen fram emot ett Jubel nästa år, för då tänker jag bara gå och lata mig! Thengwyn, ex HGSessa DEN DUBBADES PRIVILEGIUM! Är att ta upp lite plats både på Höstgillet och såhär i efterhand i vår eminenta tidskrift. Ni som var med på Höstgillet kan säkert intyga att jag tog upp alldeles tillräckligt med plats och tid för att förverkliga mina dubbningsdrömmar men syftet var inte bara för att förhäva mig själv utan också för att ge deltagarna på årets Höstgille en dundrande show. Men jag skall därför göra ett försök till ödmjukhet genom de kommande raderna. Jag skulle vilja tacka några personer som hjälpte mig att lösa en sjyst dubbning och som gjorde den upplevelsen till någonting riktigt häftigt för mig såväl som andra. Narlome - Ingen dräkt utan dig och förmodligen inget intåg heller. Smultron - För bl.a. korsetten. Skitsnygg! Hoarmurath - Mithlonds näst snyggaste karl kan fälla fanor som ingen annan. Häxx - En lysande nominering och ett fantastiskt stöd under många år. ärmarna och bereder mig på de kommande tio årens arbete. Arthalion Nydubbad Riddare av Laurelins Orden BRÖDRASKAPETS DAG Den 9/9/9 samlades en skara inbyggare långt ute i vildmarken, för att ära de nio vandrarna som satte ut från Imladris - vi firade Brödraskapets Dag genom att göra det som Ringens Brödraskap gjorde mest: vi vandrade. En angenäm gångtur genom skog en underbart vacker september afton bjöds vi på, och eftersom det var en mithlonda aktivitet blev det både picknick och högläsning. När Anar sänkte sig ner i fjärran packade vi ihop våra renslar och färdades så tillbaka igen till vardagen, men med ytterligare ett Midgårda minne i bagaget. Och vi var nog många som tyckte att det där med att vandra, det är ju inte så pjåkigt. MINNESSTUND En skara inbyggare besökte under en behaglig sommardag Silmarillionöversättaren Roland Adlerberths grav för en stilla hyllning. En hälsning och blomma lades på hans grav och sedan lyssnade vi på hur Riddar Gil-galad läste högt ur Silmarillion. Det var ett mycket värdigt och stämningsfullt ögonblick. GRATTIS! ber att få gratulera Regentens utgårda alias så mycket till mottagandet av 2008 års Alvarpris! Vi noterar att även Ruby Gamgees alter ego i utgård var nominerad till samma utmärkelse. Från Alvarfondens hemsida: Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den leg- Först och främst ett stort tack till hela mitt hushåll, som har hjälpt till med allt möjligt. Tack till alla ansvariga, Fredegar, Gwindor, Arthalion, Grendel, Ruby, Zigil, Honung, Baranor, Spirea, Idril... Glömde jag någon? I så fall ber jag om ursäkt, och ett extra tack till dig! Tack till Honung en extra gång för att hon hjälpte till oerhört de sista två veckorna innan HG, och för att hon sydde min dräkt. (Ett mer personligt tack till Beoni som sydde min andra dräkt...) 8 HG-Sessans Leve(r)!...är bara ett sugrör från glaset... Dam Grendel Dina idéer skapade förutsättningen för dräkten och de tio årens kamp och stöttning skapade förutsättningen för mig. Det är inte ofta jag har svårt att framföra det jag vill säga under en bankett men ditt tal som du tvingade mig att hålla satte sig där det skulle. Tack Och för alla er andra som har stått ut med mig under de senaste tio åren kavlar jag upp 9 Glöm inte Jubelstormötet den 5 november!

6 Bildkavalkad från Höstgille X VIII ARRANGÖR SÖKES! Gandalf vill ha DIG, till att arrangera Nyår! Bilder: Ar-Pharazôn och Arthalion Återstoden av året går fort och snart är det Nyår igen. Vilket innebär att det behövs en arrangör för denna festivitet. Hur firar man Nyår bäst? Är det en segerfest, en uppladdning för en ny attack eller nånting helt annorlunda? Har du en idé? Skicka så fall in en ansökan till rådet innan den 15:de December. Alla ansökningar emottas med glädje. För Mithlonds Grå Råd Mallenêl (drotsning) FÖDELSETACK! Mithlonds klarast lysande stjärna ber att via sina föräldrar tacka alla som på olika sätt har hälsat henne välkommen till världen. Kramar från Estelle MINA VÄNNER! Hästar, hamburgare, Arthalion, dans, bar, DG Aria, Tolkien, ösregn, disk, ceremonier, HG Sessan, Kröning, DG, tal, gyckel, Ordnar, skådespel, Regenten och mat, och mer mat. Och Estelle förståss. Och Katt, barer, hobbitar, matlagare, utbygdsjägare, nazguler, lekar, pirater från Umbar, alver, serveringspersonal, enter, goda, frukost, onda, och en stor härlig tjock uppblåst luftmadrass att behagligt slockna i. 10 Varför färdas man 2400 kilometer tvärs över Europa för att umgås en helg sammanträngd under samma tak som en stor mängd halvgalna människor från Utgård som tränger ihop sig i sagans värld, sätter mentala skygglappar mot utgård och blir Midgård. Dessutom för 14e gången... Ärligt talat kan jag inte sätta fingret på något, men jag är otroligt glad att jag får vara med! Kan bara konstera att: I LIKE IT! Muntra hälsningar, Tar-Palantir a.k.a. Thengel & Stolt Hedersorc av Röda Ögat PS. Och nu till kommentaren jag saknade hela HG: ALL MAKT ÅT THENGEL, VÅR BEFRIARE! DS. Och så är vi så goda och kommer på RIKSMÖTET den 14 november! Arr: Ainulindale! 11

7

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7

Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Innehållsförteckning: Förord... 5 Mithlonds Feststruktur... 6 Vilka fester har vi i Mithlond?... 6 Hur länge har Mithlond haft Höstgillen och vilka teman har vi haft?... 7 Hur en fest bör planeras i grova

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT

SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT SQUVALP 2015 ANMÄLNINGSBLANQUETT www.squvalp.se INFORMATION VIKTIGT! För att få delta så måste en korrekt ifylld ansökan lämnas in senast den 19 februari kl 23:58. Ansökan lämnas till Byggcheferna eller

Läs mer

ELOSTIRION ARTHALIONS FÖRSTA REGERINGSÅR

ELOSTIRION ARTHALIONS FÖRSTA REGERINGSÅR NUMMER 104 ÅR XXXIII ELOSTIRION ARTHALIONS FÖRSTA REGERINGSÅR TOLKIENISTER ANAMMAR RELATIVA DIMENSIONER I SÄLLSKAPEN I DETTA NUMMER ** FORNTIDEN * LOTSEN * ANDRA SÄLLSKAP * ** LJUSEFESTEN * NYA INBYGGARE

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt

3 bäddsrum 400: /person och natt. Bo två nätter utan städning: 350: /person och natt Vi vill härmed bjuda in dig och dina vänner till årets Post-sm i kubb! Denna gång vid Väsmans strand i Ludvika, med utsikt över vidderna, där Dan Andersson en gång i tiden vandrade! Ta tillfället i akt,

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Går det som det ska eller blir det som det blir?

Går det som det ska eller blir det som det blir? Går det som det ska eller blir det som det blir? Styr du ekonomin eller styr ekonomin dig och ditt företag? Det är kanske dags att fundera över hur du vill att det ska vara? Alla beslut du tar får ekonomiska

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En stark tradition i snart 90 år! 750 medlemmar! 400 aktiva utövare!

En stark tradition i snart 90 år! 750 medlemmar! 400 aktiva utövare! Välkomna! En stark tradition i snart 90 år! 750 medlemmar! 400 aktiva utövare! Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand Förkortningar: CK - Centralkommittén GSR - Gruppservicerepresentant SK - Servicekontoret LK - Litteraturkommittén WSO - World Service Organisation Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 2010 Gryningsbarnen Året som gått Gryningsbarnens verksamhet under året 2010. Vad har hänt, vad har vi gjort, var har vi synts? Hänt i Awassa April Juni Mangoträdets grenar hänger tunga av frukt. Det blir

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

Nr1-2 2005 juni Utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby, c/o Mellby Prästboställe, 277 35 Kivik

Nr1-2 2005 juni Utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby, c/o Mellby Prästboställe, 277 35 Kivik Nr1-2 2005 juni Utgivet av Byalaget Södra Mellby Kyrkby, c/o Mellby Prästboställe, 277 35 Kivik Äntligen är sommaren här igen! Mellbybladet har gjort ett litet hopp i utgivningen p.g.a tidsbrist hos redaktören,

Läs mer

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn

Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Protokoll nr 1 fört vid medlemsmöte för Brf Allébyn Datum: 2015-04-27 Tid: 19:30 Plats: Salongen, Wenngarns slott Närvarande: Nathalie Luna Persson, Lgh 33B Kenny Kvarnström, Lgh 32A Erik Lundqvist, Lgh

Läs mer

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt.

Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Vi får många mejl med tacksamma röster från personer som vi hjälpt. Här är några: Vilken kunskapskälla du är. Stort tack! Tusen tack för ett extremt snabbt svar. Tack, tack! Tack som vanligt för snabba

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer