20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Mithlonds jänst! Nummer 95. Fredegar Bolgers 2:a regeringsår. År 29 : Volym 20. And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing"

Transkript

1 Elosti i n 20 Mithlonds jänst! : Volym 20 s 2:a regeringsår And Glenn-Kenneth came, and there was much rejoycing

2 LEDAREN Välkomna till ytterligare ett nummer av den bästa tidning du läser just nu,. När det här skrivs har Höstgille 19 förts till rullorna. I vanlig ordning var det fullt av god mat och goda vänner. Gamla minnen uppväcktes och nya skapades... Det känns bra att ha en tradition som hållit på i så många år och redan nu är det dax att ladda om batterierna för nästa års jubel. Mithlond är dock inte bara Höstgillen och. Vi är också utflykter och ordnar, lek och tävligar, ett socialt nätverl med individer som alla på olika sätt bidrager till att hålla föreningen levade och det finner ni i vanlig ordning prov på inne i tidningen. Värt att notera är att Mithlonds forum nu har rensats och fått ett lyft. Förhoppningsvis kommer forumet att kunna tjäna som ett bra komplement till. I höst bör man vara lite extra uppmärksam på Jubelstormötet i november, Riksmötet i november och ävern Ringarëbanketten, faktiskt även den i november! Samtliga önskar stor mithlondisk närvaro. Rex KALLELSE TILL JUBELHG-MÖTE! Jubelstaben kallar härmed allt mithlondrim till ett informationsmöte om nästa års 20-års jubileum, Beleriand. Vi kommer att presentera grundkonceptet, svara på frågor, ta in intresseanmälningar om poster etc. Mötet äger rum den 5 november u.t. kl. 19.oo å Hotell Liseberg Heden. Kom i tid! Jubelstaben MANUSSTOPP Manusstopp för 96 kommer att publiceras på väven. I vanlig ordning emottages artiklar, illustrationer och bilder glatt till kontaktadresserna å höger spalt. 2 Ansvarig utgivare, Regent (Patrik Centerwall) Redaktör Ar-Pharazôn Korrektur Gil-galad Adress och e-post c/o Immanuel Johansson Vårvädersgatan Göteborg Copyright, Grå Rådet och de enskilda upphovsmännen är Mithlonds, Göteborgs Tolkiensällskaps, tidning och skall utkomma med sex nummer per år. Upplaga: publiceras primärt på väven med tryckta exemplar till prenumeranter. är sindarin och betyder stjärnvakt. Endast av Regenten eller Grå Rådet signerade inlägg uttrycker Mithlonds officiella ståndpunkt i förekommande frågor. Allt material skall inlämnas i sådant skick att redaktören inte behöver ägna sig åt tidsödande inskrivningsarbete. Redaktören förbehåller sig bland annat rätten till rubrikssättning, förkortningar samt rätten att korrigera uppenbara språkliga och sakliga fel. Den som inte godtar hela eller delar av detta förbehåll förväntas deklarera detta för redaktören när materialet lämnas in. En helårsprenumeration kostar 75 silvermynt. Betalning görs till Mithlonds postgiro GRÅ RÅDET INFORMERAR Låt det vara känt att Mithlonds Grå Råd under sina senaste sammankomster har fattat följande beslut: * Att ge den hedervärda inbyggaren Spirea i uppdrag att på eget initiativ rensa Mithlonds forum. * Att ändra Mithlonds ordensstatuer (se annan plats i ET) * Att godkänna ordensmästarrådets förslag på att utse Erion till ny ordensmästare för Galathilins orden. * Att de hedervärda inbyggarna Honung, Meadow och Mallenel får arrangera firandet av Tolkiens Födelsedag. * Att godkänna ett nytt påbud om hantering av kvitton. Mithlonds Grå Råd har bland annat diskuterat följande: Våra e-postlistor, alias, ceremonier, riksmöten och gillen, medlemsvärvning, Höstgillet, förråd, nya möjligheter att ombesörja förrådskostnaden, vår närvaro på andra rikens fester, jublet och lite annat smått och gott. Regent SKATTMÄSTARENS MYSHÖRNA! Som ni alla vet har Mithlond en ny Skattmästare, sittandes i åtminstone några månader till. Det är inte annat än rätt att jag här tar tillfället i akt att presentera mig och mina idéer lite. Vi har under de senaste åren haft mer eller mindre livliga diskussioner om den mithlonda ekonomin där åsikter ofta framförts om medlemsgärdens storlek, festernas kostnader och förrådets vara eller icke vara. Ur en rådsintern synvinkel har även inbyggarnas utlägg och redovisningsvanor kommit på tal och jag skulle vilja framföra ett stort Burzum uk från Skattmästaren sida för den uppstramning som har skett redovisningsviljan under årens lopp. Det finns allt som oftast kvitton och det finns också oftast en tanke och en budget bakom inköpen som görs. För detta skall ni höjas till skyarna. Så mitt löfte till er som Skattmästare blir till att börja med nedan stående punkter förutom det som i lagen står skrivet. * Jag skall se över förrådets ekonomiska och fysiska storlek och avpassa detta så att det på absolut bästa sätt gagnar föreningens medlemmar. * Jag skall undersöka nya möjligheter till intäkter för föreningen så att inbyggarnas privata ekonomi kan sparas så långt som möjligt. * Jag skall sätta upp rutiner för budgetering och redovisning som underlättar för alla er som engagerar er i föreningens verksamheter. 3 Till min hjälp kommer jag ta alla till buds stående medel inte minst mina vänner i rådet och er som inbyggare vilka är högst delaktiga i den dagliga driften i Mithlond. Jag vill därför uppmana er alla att komma med förslag och åsikter till Skattmästarämbetet på det att jag skall ha möjlighet att arbeta för att uppfylla dina önskemål. Detta är gjort eller satt i rullning. * Kontakt är tagen med folkuniversitetet för att med deras hjälp göra del av vår verksamhet till "studiecirklar" för att på detta sätt öka på Mithlonds statskassa. *Rullan är noggrant genomgången och uppdatterad och tack vare Skattmästarämbetets nära samarbete med postmästaren har detta även haft genomslag i den mithlonda poststrukturen. * Ett påbud är insänt till rådet för att öka förståelsen och kunskapen om inbyggarnas rättigheter och skyldigheter vid privata utlägg och ersättningar från Mithlonds statskassa. * Förrådsbehovet har noggrant granskats tillsammans med klenodbevararen och offerter från en mängd uthyrare har begärts in och granskats. Även de privata alternativ som inbyggarna har föreslagit har lagts under lupp igen och nu är resultatet översänt till rådet för beslut. Jag tackar för ert förtroende och hoppas att jag skall kunna visa mig värdig detta. Mvh Arthalion RLO Mithlonds Skattmästare

3 ORDENSMÄSTAREN FÖR LAURELINS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Laurelins Ordens beslut har följande grader av Laurelins Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: Till Riddare av Laurelins Orden ARTHALION Till Väktare av Laurelins Orden CARNENDIL ORDENSMÄSTARINNAN FÖR TELPERIONS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästarinnan av Telperions Ordens beslut har följande grader av Telperions Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgille: ORDENSMÄSTAREN FÖR CELEBORNS ORDEN KUNGÖR! Vare härmed känt att å sistlidna Höstgille den hedervärde inbyggaren Vare härmed kungjort för alla och envar att genom ordensmästaren av Celeborns Ordens beslut har följande grader av Celeborns Orden utdelats till välförtjänta inbyggare under sistlidna Höstgillet: HONUNG utsågs till Mithlonds Ringbärare. Pris ske henne, EGLERIO! Till Väktare av Telperions Orden Erion CARNENDIL OMGO GWINDOR ARATHORN YELINWÉ Till Väpnare av Laurelins Orden VALNAUR I nästa nummer av ET avslöjar vi hur man tar hand om Bilbo, DG upplyser om väsentliga händelser, det kommer en rapport från Födelsedagen och mycket mycket mer! Allt i 96! Pris ske dem, EGLERIO! Grendel OMTO Priset för mest hängiven under HG går i år till Meadow som sov i köket för att inte missa sitt frukost pass... H GSpanaren 4 med titeln HEDERMAN Till Första Graden av Celeborns Orden : OMPYSSLARE a mate, a sue ar na alassea Pris ske dem, EGLERIO! OMLO GORBAG med titeln IDRIL MEADOW Till Första graden av Celeborns Orden : UNGOLIANT HOARMURATH KUNGÖRELSE! Jag, Mithlonds Regent, har beslutat att utse den oförvitliga inbyggaren Mallenel till att bli Mithlonds Drots. Jag har också i min underfundiga visdom beslutat att upptaga den hedervärda inbyggaren Meadow Brandybuck som påläggs kalv i mitt hov. ORDENSMÄSTAREN FÖR GALATHILIONS ORDEN KUNGÖR! Till Väpnare av Telperions Orden UNGOLIANT Pris ske dem, EGLERIO! Tar-Palantir OMCO NYA ORDENSSTATUTER De som har burit Ringen mer än en gång bildar Galathilions Råd, vilka har till uppgift att utse ny ordensmästare när behov av detta finnes. Galathilions råd ska bestå av minst tre och max nio inbyggare. Finnes icke tre inbyggare som burit Ringen mer än en gång, må ordensmästarrådet utse en ny ordensmästare. Höre alltid Mithlonds Grå Råd innan ny ordensmästare utses. Finnes fler än nio inbyggare vilka har burit ringen mer än en gång må ett nytt råd utses av de inbyggare som burit Den tre gånger eller mer. Galathilions Råd må endast sammankallas av avgående ordensmästare och av Mithlonds Regent. Mithlonds Grå Råd gm Regent Mithlonds Regent 5,! KUNGÖRELSE Mithlonds Grå Råd, har i samrön med Mithlonds ordensmästare sett över statuerna för Mithlonds ordnar. Vi har funnit att ett nytt system för att utse ordensmästare för Galathlions orden behövs och har därmed beslut följande: Bjud henne gärna på en kopp varm chocklad., Vare härmed känt att jag, Thengwyn, Dam av Laurelins Orden, under sistlidna Höstgille i mitt Hushåll upptog Honung, Ringbärare av Mithlond, som min Svärdsbärare. Allt ni gör mot henne gör ni också mot mig, så ta er i akt, ty mitt svärd är skarpt. Pris ske Honung, Hennes Eglerio! Thengwyn Prinsessa av Rohan Dam av Laurelins Orden XR Gör Få din stämma hörd! din åsikt för evigt sparad för framtida generationer! Skriv en artikel i!

4 6 7

5 TITELTÄVLING När Mithlonds Ridderskap och Grå Råd sammanträdde i vintras enades vi om att det var olyckligt att de två första graderna av Laurelins och Telperions ordnar har så snarlika namn. Vem har inte mer än en gång snubblat på tungan och varit osäker på en hedervärd inbyggare varit väpnare eller väktare? Att byta ut titeln "väpnare" hade varit önskvärt, men under sammankomsten kunde vi inte enas om något förslag. Det Råd och Ridderskap kunde enas om var att bland Mithlonds kreativa och engagerade inbyggare utlysa en tävling! Kan DU komma på lämplig titel som kan bli ny titel för den första graden av Laurelins och Telperions ordnar? Skicka då omgeånde ditt förslag till Senast vid Firandet av Författarens Födelsedag (3 januari) önskar vi få in ditt bidrag. Du får skicka hur många bidrag som helst! OMLO endariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma (för närvarande kr). Stipendiet utdelas för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. TACK FRÅN HGSESSAN! Så var ännu ett HG till ända, och den här gången var det nog sista gången jag drog ett HG. Faktiskt. Som tur var blev det bra. I alla fall var det flera som sa att det var bra. Och det känns ju tryggt. Temat, Rohan och Thengels kröning, var något som Eldwyn och jag pratade om redan på musikalgillet, och nu blev det äntligen av. Det kändes ganska rätt att jag och mitt fantastiska hushåll fick chans att ordna det hela. Som tur var hade vi hjälp, annars hade det inte blivit något HG alls... Så, några tack är på sin plats: Ännu ett särskilt tack till Uinen, som slet med dekoren, både innan och under HG. Och ett tack till Éolèce som läste så fint vid ceremonin och strök alla dukar. Tack till alla hjältar som hjälpte till med bord, dekor och annat smått och gott på själva HG, och det helt frivilligt dessutom! Tack till alla gäster som kom och förgyllde festen och gjorde den väldigt njutbar. Sist men inte minst, tack till min "bror", Tar-Palantir, som spelade Thengel med den äran. Så. Det var det. Nu ser jag verkligen fram emot ett Jubel nästa år, för då tänker jag bara gå och lata mig! Thengwyn, ex HGSessa DEN DUBBADES PRIVILEGIUM! Är att ta upp lite plats både på Höstgillet och såhär i efterhand i vår eminenta tidskrift. Ni som var med på Höstgillet kan säkert intyga att jag tog upp alldeles tillräckligt med plats och tid för att förverkliga mina dubbningsdrömmar men syftet var inte bara för att förhäva mig själv utan också för att ge deltagarna på årets Höstgille en dundrande show. Men jag skall därför göra ett försök till ödmjukhet genom de kommande raderna. Jag skulle vilja tacka några personer som hjälpte mig att lösa en sjyst dubbning och som gjorde den upplevelsen till någonting riktigt häftigt för mig såväl som andra. Narlome - Ingen dräkt utan dig och förmodligen inget intåg heller. Smultron - För bl.a. korsetten. Skitsnygg! Hoarmurath - Mithlonds näst snyggaste karl kan fälla fanor som ingen annan. Häxx - En lysande nominering och ett fantastiskt stöd under många år. ärmarna och bereder mig på de kommande tio årens arbete. Arthalion Nydubbad Riddare av Laurelins Orden BRÖDRASKAPETS DAG Den 9/9/9 samlades en skara inbyggare långt ute i vildmarken, för att ära de nio vandrarna som satte ut från Imladris - vi firade Brödraskapets Dag genom att göra det som Ringens Brödraskap gjorde mest: vi vandrade. En angenäm gångtur genom skog en underbart vacker september afton bjöds vi på, och eftersom det var en mithlonda aktivitet blev det både picknick och högläsning. När Anar sänkte sig ner i fjärran packade vi ihop våra renslar och färdades så tillbaka igen till vardagen, men med ytterligare ett Midgårda minne i bagaget. Och vi var nog många som tyckte att det där med att vandra, det är ju inte så pjåkigt. MINNESSTUND En skara inbyggare besökte under en behaglig sommardag Silmarillionöversättaren Roland Adlerberths grav för en stilla hyllning. En hälsning och blomma lades på hans grav och sedan lyssnade vi på hur Riddar Gil-galad läste högt ur Silmarillion. Det var ett mycket värdigt och stämningsfullt ögonblick. GRATTIS! ber att få gratulera Regentens utgårda alias så mycket till mottagandet av 2008 års Alvarpris! Vi noterar att även Ruby Gamgees alter ego i utgård var nominerad till samma utmärkelse. Från Alvarfondens hemsida: Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) är mest känd i fandom för det stipendium som delas ut varje år till minne av den leg- Först och främst ett stort tack till hela mitt hushåll, som har hjälpt till med allt möjligt. Tack till alla ansvariga, Fredegar, Gwindor, Arthalion, Grendel, Ruby, Zigil, Honung, Baranor, Spirea, Idril... Glömde jag någon? I så fall ber jag om ursäkt, och ett extra tack till dig! Tack till Honung en extra gång för att hon hjälpte till oerhört de sista två veckorna innan HG, och för att hon sydde min dräkt. (Ett mer personligt tack till Beoni som sydde min andra dräkt...) 8 HG-Sessans Leve(r)!...är bara ett sugrör från glaset... Dam Grendel Dina idéer skapade förutsättningen för dräkten och de tio årens kamp och stöttning skapade förutsättningen för mig. Det är inte ofta jag har svårt att framföra det jag vill säga under en bankett men ditt tal som du tvingade mig att hålla satte sig där det skulle. Tack Och för alla er andra som har stått ut med mig under de senaste tio åren kavlar jag upp 9 Glöm inte Jubelstormötet den 5 november!

6 Bildkavalkad från Höstgille X VIII ARRANGÖR SÖKES! Gandalf vill ha DIG, till att arrangera Nyår! Bilder: Ar-Pharazôn och Arthalion Återstoden av året går fort och snart är det Nyår igen. Vilket innebär att det behövs en arrangör för denna festivitet. Hur firar man Nyår bäst? Är det en segerfest, en uppladdning för en ny attack eller nånting helt annorlunda? Har du en idé? Skicka så fall in en ansökan till rådet innan den 15:de December. Alla ansökningar emottas med glädje. För Mithlonds Grå Råd Mallenêl (drotsning) FÖDELSETACK! Mithlonds klarast lysande stjärna ber att via sina föräldrar tacka alla som på olika sätt har hälsat henne välkommen till världen. Kramar från Estelle MINA VÄNNER! Hästar, hamburgare, Arthalion, dans, bar, DG Aria, Tolkien, ösregn, disk, ceremonier, HG Sessan, Kröning, DG, tal, gyckel, Ordnar, skådespel, Regenten och mat, och mer mat. Och Estelle förståss. Och Katt, barer, hobbitar, matlagare, utbygdsjägare, nazguler, lekar, pirater från Umbar, alver, serveringspersonal, enter, goda, frukost, onda, och en stor härlig tjock uppblåst luftmadrass att behagligt slockna i. 10 Varför färdas man 2400 kilometer tvärs över Europa för att umgås en helg sammanträngd under samma tak som en stor mängd halvgalna människor från Utgård som tränger ihop sig i sagans värld, sätter mentala skygglappar mot utgård och blir Midgård. Dessutom för 14e gången... Ärligt talat kan jag inte sätta fingret på något, men jag är otroligt glad att jag får vara med! Kan bara konstera att: I LIKE IT! Muntra hälsningar, Tar-Palantir a.k.a. Thengel & Stolt Hedersorc av Röda Ögat PS. Och nu till kommentaren jag saknade hela HG: ALL MAKT ÅT THENGEL, VÅR BEFRIARE! DS. Och så är vi så goda och kommer på RIKSMÖTET den 14 november! Arr: Ainulindale! 11

7

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19

Nummer 86. All your TTS are belong to us. Fredegar Bolgers 1:a regentår. År 28 : Volym 19 : Volym 19 Fredegar Bolgers 1:a regentår All your TTS are belong to us Ledaren Så var det äntligen dax för ett nytt nummer av. Som du kanske märker är det väsentligt tunnare än det förra numret och det

Läs mer

ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR

ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR NUMMER 107 ÅR XXXIV ELOSTIRION ARTHALIONS ANDRA REGERINGSÅR ERZWÄNG ICH NICHT LIEBE, DOCH LISTIG ERZWÄNG ICH MIR LUST? I DETTA NUMMER * KLENODER * STÄMMAN * * NYÅR * SPRÅK * Ledare Av Ruby Gamgee Mithlonds

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Lars Tovsten. Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP: 95.199.141.149

Lars Tovsten. Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP: 95.199.141.149 server@serifwebresources.com Skickat: den 14 april 2012 14:24 lars.tovsten@gmail.com Meddelande hemsidan Skickat (tid): Sat, 14 Apr 12 12:23:51 +0000 Referenssida: http://tovsten.se/kontakt.html Från IP:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Hej och välkommen till en presentation av SWEA, Swedish emarketing Education Association och vår utbildning i Succé Magasinet, SMS.

Hej och välkommen till en presentation av SWEA, Swedish emarketing Education Association och vår utbildning i Succé Magasinet, SMS. Hej och välkommen till en presentation av SWEA, Swedish emarketing Education Association och vår utbildning i Succé Magasinet, SMS. I denna presentation berättar vi hur du kan bygga en affärsverksamhet

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nummer 1 Februari År 2001 Årgång 1 Besök även Östergötlands spelmansförbunds hemsida www.ostgotaspel.com Detta nummer innehåller kallelse till årsmötet den 7 April Se sidan 5 Ordföranden har ordet! Så

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Det måste bli ett slut på att vissa ska vara tvungna att betala kp-träningen själva!!! Om vi fortsätter att hjälpas åt, är det inte långt borta.

Det måste bli ett slut på att vissa ska vara tvungna att betala kp-träningen själva!!! Om vi fortsätter att hjälpas åt, är det inte långt borta. Vad betyder KP för dig? Låt oss göra en bok FÖRÄNDRING MÖJLIG Nu har det gått några veckor sedan ett stort antal tränande, anhöriga och andra engagerade människor tillsamman räddade Konduktiv pedagogik

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer