FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE"

Transkript

1 som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien vet vi inte, men det viktiga är att det kommer att ske. Församlingen kommer att bli ett med Guds vilja. Församlingen kommer att träda in i ett kärlekens äktenskap med Brudgummen. Där profetiorna om ett hjärta som känner Herren, ett hängivet hjärta, ett hjärta som känner Guds vilja och hör Herrens röst och som Herren helt och full har tillträde till och där inget mörker kommer att finnas, är fullbordade. Ett inspirati onsbla d för Lyse kils försa mling FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE Jesus kommer med makt När Jesus kommer tillbaka så sker det alltså på ett helt annorlunda sätt jämfört med när han kom som ett barn i Betlehem. Det står i bibeln att han kommer med makt och ära och han skall i sin makt utplåna ondskan. Det är tiden då Jesus upprättar sitt rike. (jfr Apg 1:6ff). Det är tiden då Gud svarar på den bön som församlingen bett under årtusenden. Låt ditt rike komma! Än så länge har vi som kyrka bara en liten erfarenhet av Guds härlighet och makt och vi kan vara övertygade om att det blir en omtumlande erfarenhet att möta och formas av honom. Jesu härlighet efter uppståndelsen gjorde det t.o.m. svårt för apostlarna att känna igen honom. När Jesus visar sig i härlighet, makt och majestät blir det en erfarenhet som får människor att bäva och falla till marken. Innan Jesus kommer tillbaka så tror jag att han kommer uppenbara mer av sin makt och sin härlighet för församlingen. Jag tror att församlingen kommer att få en dubbel arvslott av Guds Ande, likt Elisa och kommer också att få gå fram med en gudomlig auktoritet som kyrkan saknat. Kanske är det så att löftesordet från Joh 14:12, om att de som tror skall göra större gärningar än Jesus, bokstavligen kommer att uppfyllas. Det antyds i bibel att den yttersta tiden kommer att vara utan motstycke när det gäller ondska men samtidigt platsen då församlingen får verka i Jesus makt fullt ut. Kommer vi att känna igen honom när han kommer? Kommer vi att känna igen församlingen när hon står inför sin fullbordan. Det kommer inte att finnas många likheter med den slentrianmässiga och traditionsbundna religiositeten av idag. Till sist får vi inte glömma att allt tal om kraft och härlighet för församlingen i den yttersta tiden är förenat med ett lidande och en kamp utan motstycke för kyrkan. Kanske är det först när vi genom lidandet slutar att lita till vår egen kraft som Guds plan kan förverkligas helt och fullt. Men vi kan vara övertygade om att det kommer att ske. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla! (Upp 22:20f) Detta inspirationsblad är producerat för Lysekils församling av Hans Wolfbrandt. Läs mera om församlingen på För kontakt: e-post: hans. tel , Tänk när församlingen blir fullt ut det som Gud vill att hon skall vara? En församling full av Guds kraft, präglad av Guds kärlek och strålande av Guds härlighet i en mörk värld. I detta inspirationsblad vill jag lyfta fram församlingens profetiska kallelse. Jag vill göra det för att utmana oss att ta ett steg in i det som Gud har planerat för oss. Vi får inte nöja oss med att vara något annat än det som Gud har menat vi skall vara, utan vi får ivrigt söka förverkligandet av vår kallelse. Det finns genom hela historien en profetisk tradition, därför att Gud har valt att tala sitt ord till människor och genom dessa människor forma sitt folk och det historiska skeendet. Tydligast ser vi detta hos Jesus som är Guds Ord och vårt sökande efter den profetiska kallelsen för församlingen för oss tillbaka till honom och till den profetiska traditionen i Israel. Den profetiska tjänsten och den kraft som Gud lät enskilda människor temporärt vara en del av i gamla testamentet fullbordas i Jesus och fr.o.m. pingstdagen så har den kristna församlingen blivit uppfylld av den helige Anden. Den profetiska kallelsen gäller därför hela församlingen. För Jesus var gamla testamentets böcker Guds ord som förutsade hans messianska gärning. (Luk 24:27) Vi ser i Jesus hur Guds ord och löften uppfylls och vi ser också hur Jesus söker den uppfyllelsen genom att ledas av Guds ord. När vi möter Jesus i inledningen av hans offentliga verksamhet, vid dopet i Jordan, så säger han betecknande till Johannes att allt måste uppfyllas. (Matt 3:15) Han har sökt sig till Jordan för att gå in i det som Fadern har bestämt och där tar han emot utrustningen för sin tjänst, den helige Anden. Jesus tjänade i Andens kraft och fullbordade Guds ord. (Luk 4:14 och Matt 5:17) Hos Jesus ser vi att det finns en fantastisk kraft i Guds ord och när vi genom Andens ledning uppfyller Guds ord eller snarare går in i det som Gud har bestämt, utför vi vår profetiska kallelse. I allt är Jesus vår förebild och hans sändning är också vår. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21) Jag är helt övertygad om att vi bara har anat en liten del av vad Gud vill göra med församlingen och genom församlingen. Han vill göra I det här numret: ! " #

2 större gärningar genom sin församling än vi såg hos Jesus. Jag tror också utifrån Guds Ord att församlingen i den yttersta tiden kommer att träda fram i en helt ny dimension av helighet och kraft. (Upp 19:7) Vi skall därför titta lite närmare på församlingens profetiska roll i den yttersta tiden. Vi behöver låta oss inspireras av Guds ords plan för församlingen och söka detta ords uppfyllelse. Min bön är att Guds Ande skall leda oss in i den fullhet som vi får del av genom nåd. (Joh 1:16) En del av Guds plan förstår vi inte nu och den kan kännas främmande. Allt det jag skriver måste noggrant prövas mot bibeln och mot kyrkans tradition. Det finns många luckor i min kunskap och många av slutsatserna är kanske undermåligt underbyggda. Se dem gärna som ett försök att finna vägen. Vissa vägmärken och råmärken står tydliga, medan vi på andra områden bara kan ana en knappt synbar stig. Kanske för att vi ännu inte behöver veta eller se den. Vi kan bara tro det Gud visat oss och det som den helige Ande levandegjort för oss. Det jag funnit vill jag dela med er. Jag tror på församlingens återupprättande och fullbordan och att detta är vad vi ser Gud göra ibland oss idag. Guds ords karaktär och kännetecken Aposteln Johannes börjar sitt evangelium med en lovsång till Jesus som Guds Ord och genom lovsången så sammanbinder han skapelsens kraft och vishet, ordet som verkar genom profeterna med Jesus och därigenom med församlingen. Genom Ordet verkar Guds Ande tills det har uppfyllts och Sonen, Ordet blivit allt i alla. (jfr 1Kor 15:28) Jag vill lyfta fram tre aspekter av Guds ord som bibeln själv vittnar om och som är grundläggande för förståelsen av detta studium. 1. Ordet är evigt 2. Ordet är verksamt tills det uppfyllt sitt syfte 3. Ordet blir kött och blod. Därför kommer Guds ord att uppfyllas konkret i denna världen, i tiden. Vi ser i Bibeln ett tydligt mönster där allt har sin början i att Gud talar och att Guds Ande är närvarande när ordet uttalas. I bibelns sista bok får vi en vision av hur allt kommer att sluta när ordet i sin helhet har fullbordats. I Upp 22:7 står det Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Kraften i Guds ord visar sig i skapelsen och makten i Guds ord visar sig när Jesus träder fram i uppenbarelsen som Konung och ur hans mun går ett tveeggat, skarpt svärd. (Upp 1:16) Ordet fullbordas i slutet på historien när Guds Ord träder fram på historiens scen på den vita segerhingsten och förgör ondskans välde. (Upp19:11ff) Ordet skapar ur intet och gång på gång ser vi hur ordet som är andligt blir till kött, blir konkret och verkligt. Här har vi ett avgörande kännetecken på Guds ord och det är att det går i uppfyllelse och jag skulle vilja säga, många gånger på olika andliga plan, men alltid konkret. När kyrkan har förandligat ordet har vi ibland missat det Öken innebär att dra sig ur världen när gränserna som Gud satt upp helt är överträdda. Elia fick dra sig undan till bäcken Kerit som ett tecken på att gränsen var passerad och Isebel regerade. Johannes levde i öknen som nasir, Guds avskilde, innan han skulle få bereda väg för Messias och församlingen kommer att kallas ur de rådande strukturerna och samhälle när Antikrist tagit makten helt och fullt. (jfr Upp 18:4, 2Kor 6:17) Detta är inget som församlingen skall söka utan församlingens kallelse är i världen, men när historien nått ett särskilt skeende kommer församlingen att kallas ut i öknen. Det vi behöver be om är vishet att förstå tidens tecken och att Anden uppenbarar Guds ord när tiden är inne. Det andra som kommer att ske är kraftgärningar i Jesu namn genom Kristi kropp, församlingen. Omvändelse och ödmjukhet går före kraft men Gud kommer att ge utrustning för församlingens uppdrag och där kommer kraftgärningarna att få världen att häpna. Även om det är tveksamt om det leder till omvändelse. Martyrskap innebär vittnesbörd med sitt liv och genom sitt lidande för Herren. Frågan som många ställer sig är om detta blir ett tecken som leder till historiens största väckelserörelse, men oavsett det så kommer de heligas blod att få en förnyad och fördjupad betydelse. Johannes döparens död under maktens klinga och Jesus egen avrättning av den religiösa eliten i maskopi med den världsliga makten får mig att ana att församlingen under ett skeende i slutet av historien går ett fruktansvärt öde till mötes. Dessa händelser kommer att skilja agnarna från vetet och vara en del i den plan som leder fram till att lammets brud kan träda fram. Lammets brud Om Guds kärlek är den axel kring vilket hela historien snurrar, så kommer vi också att få se en storslagen final på historien. Församlingen smyckad som brud, förberedd för giftermål och strålande i härlighet, vithet och kärlek. Höga Visans ord av längtan och åtrå mellan brud och brudgum är också en bild av församlingens och brudgummens förhållande. Detta kan jämföras med apostelns ord om Kristus kärlek till församlingen och hur han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. (Ef 5:27) I uppenbarelseboken står det att lammets brud kommer ner från himmelen. (Upp 21:2) Det är alltså inget människoverk, utan det är Guds verk från början till slut. Brudens skinande linnekläder är de heligas rättfärdighet (Upp19:8) och det vet vi är Jesus försoningsverk. Men det innebär en församling som i endräkt helt och fullt har tvättat sina kläder i lammets blod. (Upp 7:14) Bilderna och språket blir kanske här i uppenbarelseboken svårbegripliga och främmande men de pekar på att genom tron på Jesus så kommer i den yttersta tiden Gud att göra det möjligt, det

3 Församlingen i den yttersta tiden Vi skall avslutningsvis fästa blicken mot historiens slut och försöka se vad målet för församlingen är och vi kommer att finna, som redan antytts, en tydlig bild som träder fram i Bibeln. Församlingen som Kristi brud. Smyckad och klädd i renhet och härlighet i ett aldrig tidigare skådat mått. Att låta hjärtat och tankarna stanna vid målet kan fördjupa vår strävan att nå dit. Johannes av Korset skriver i en dikt om denna brudmystik. Det är den himmelske Fadern som talar om skapelsen med Sonen; En brud, som skall älska dig, skulle jag vilja ge dig, min Son, och för din skull skall hon förtjäna att ta del i vår gemenskap och att äta bröd vid ett bord, samma bröd som jag också äter, för att hon må känna de skatter som jag äger i en sådan Son, och med mig må glädjas åt din nåd och all din rikedom. Sonen svarar Fadern Mycket tacksam är jag Fader. Åt den brud som du vill ge mig, skall jag ge min härlighet, för att hon i den må se all min Faders ära, och hur jag har mottagit mitt vara av hans vara. I mina armar jag låter henne vila, och förtäras skall hon i din kärlek, och i evig njutning skall hon prisa din godhet Men innan vi sträcker oss mot församlingens fulländan, som helt är ett verk av Gud präglad av en förunderlig kärlek, så låt oss knyta ihop trådarna i det profetiska skeendet. Innan fullbordan och änden kommer skall Elia, förelöparen komma. Elias tjänst och samma Andens kraft som präglade Johannes Döparen kommer att förbereda Jesus återkomst till jorden. Det är kanske mer än en tillfällighet att Jesus dop av Johannes i Jordan finns avbildad på Lysekils kyrkas altarskåp. Vi har sett tidigare hur Gud förnyar och fördjupar sitt handlande när hans plan fullbordas. Elia och kampen mot Isebel, löftet om Elias återkomst från Malaki (Mal 4) och Elias Ande i en sista stor andeutgjutelse som helt fullbordar det profetiska tilltalet och som förbereder Jesus triumfatoriska återkomst som Konungarnas Konung. I den yttersta tidens sista andeutgjutelse kommer konflikten mellan Guds rike och denna världens furste att kulminera och djävulens sista dödsryckning att skörda ett lidande utan motstycke i världen. Men det kommer också att innebära att Elias omvändelsförkunnelse och den helige Andes kraftgärningar också framträder utan motstycke i historien. Vilket kommer att medföra en hängivenhet i församlingen och en längtan efter renhet av helt nytt slag. Den profetiska församlingen kommer att sträcka sig efter detta och räkna det som det dyrbaraste i världen att leva ett liv som behagar Gud. En församling som frågar Gud; Vad vill Du? En församling som funnit skatten i Guds ord och är beredd att sälja allt för att vinna den. (jfr Ordspr 3:13ff) Eftersom församlingen kommer att ha en Eliatjänst så finns det redan i den kallelsen, en väg som går genom öken, kraft och martyrskap. som ordet varit utsänt för och det som ordet verkat. Många missade Jesus och såg inte honom som uppfyllelsen av det profetiska ordet. Men det är nästan på ett chockerande konkret sätt som evangelisterna tolkar bibelordet. I vår tid påstår vissa att vi begränsar Gud genom att förstå Guds ord konkret och bokstavligt. Ändå är det genom det konkreta som profeterna finner vägledning i ordet och Guds löften är så konkreta som de uttalas. Daniel hittade hos profeten Jeremia att Gud lovat att den Babylonska fångenskapen skulle upphöra efter 70 år. När han fann det löftet började han konkret förbereda sig på dess uppfyllelse och blev en del av det profetiska skeendet. (Jer 25:11, 29:10 och Dan 9:1ff ) Så verkar Guds löfte till Abraham om ett land nästan anstötligt konkret, inte minst i vår tid när det började gå i uppfyllelse Vi kan se hur löftet till Abraham är konkret och gäller ett jordisk land Israel och som uppfylls både på ett andligt plan genom Jesus och apostlarna, men dess bokstavliga uppfyllelse väntade de på. (jfr Apg 1:6ff) Detta givna löfte är ett evigt löfte och det kommer därför att uppfyllas, för Guds ord är sanning. (1Mos 13:15, Ps 119:89) En bild för att Guds ord är konkret visar oss profeten Hesekiel när han får befallningen att äta bokrullen och fylla sin mage. (Hes 2:8ff,jfr Upp 10:9ff) Vi kan jämföra denna bild med Jesus som också talar om att leva av varje ord som utgår från Guds mun. (Matt 4:4, Jfr 5Mos 8:3) Ordet skall inte förgås utan uppfyllas. Ordet verkar till det uppfyllts i alla sina aspekter, i allt det som Gud har talat. Det är en annan sak att Gud har sin egen tidsplan för ordets uppfyllelse och ibland tycks det vara beroende av att vissa saker skett som är en förutsättning. Därför kan aposteln tala om att vi kan påskynda Jesu ankomst (2Petr 3:12) och Jesus säger om tidens slut att vissa saker först måste ske t.ex. att evangelium om riket skall predikas i hela världen. (Matt 24:14) Det är viktigt att vi känner igen Guds ord och sättet som det verkar för Gud har tänkt att församlingen skall vara en del av det skeende som han planlagt. Låt oss ta ytterligare ett exempel. Jesus träder in i världen genom Guds Ande och ord. Detta läser vi om i bebådelsetexten hos Lukas. (Luk 1:26ff.) Det är betecknande att den del av kyrkan som står tvivlande inför jungfrufödelsen också saknar profetisk kraft. Men om vi jämför detta helt avgörande andliga skeende när Gud blir människa med församlingen så ser vi först hur ordet genom Anden blir kött (Jfr Joh 1:14) och församlingen föds också genom Ordet och Anden. Vågar vi sedan tala konkret med mystikerna så sker detta ur Jesu sida, alltså genom Jesus kroppsliga död. När Anden förmedlas av Jesus efter uppståndelsen (Joh 20:19ff) och på pingstdagen (Apg 2:1ff) tar fullbordan av Guds ord ytterligare ett steg och den kraft som uppväckte Jesus är nu verksam i världen genom församlingen. (Ef 1:19ff) Församling-

4 en är alltså ett redskap för ordets uppfyllelse och bärare av Guds ord. Abraham Mose profeterna Jesus församlingen Israel steg för steg genomförs Guds plan. Planen är konkret och vi väntar på att den skall uppfyllas helt. Det finns olika dimensioner och olika djup i ordets verkan och det tycks ibland fullbordas i en aspekt för att sedan fortsätta att verka och fördjupas. Man talar ibland om att Guds ord verkar i historien som något som liknar en spiral. Det uppfylls, men i kommande skeende återkommer samma ord och löfte. Ett exempel är profetorden om Jesus födelse från Jesaja 7:14. Ordet hade naturligtvis en konkret uppfyllelse i den historiska situationen, men aposteln ser dess fullbordan i Jesu födelse 700 år senare. (Jfr Matt 1:23) Ett annat exempel är Elia och hans kallelse att bereda väg för Messias detta uppfylls med Johannes Döparen men det kommer också att uppfyllas innan Jesu återkomst, men det återkommer vi till längre fram. Guds ord är levande och verksamt skriver aposteln (Hebr 4:12) och det identifieras med Jesus. Allt handlar om honom. Men ordet är också nerskrivet, fästat på papper och konkret gripbart för oss människor och förmedlat genom mänsklig svaghet och brist. Det är inte märkligare än att Jesus föddes av en ung jordisk mor och fostrades av jordiska föräldrar. Att människor är en del av Guds ords fullbordan ändrar inte på förhållandet att allt till sist beror på Gud. Kännetecken på den profetiska församlingen Vi vet ifrån bibeln att Jesus är den levande Gudens avbild och att Guds fullhet finns i honom. En del av Jesu tjänst eller ämbete är profetens. Att vara ett med Guds verksamma ord som i sig frälser och förvandlar. I gamla testamentet vilade profetians ande över enskilda personer vid speciella tillfällen, men i den församling som Gud formar på pingstdagen uppfylls profeten Joels ord, att Guds Ande skall utgjutas över allt kött. (Joel 2:28) Nu är den profetiska tjänsten en del av Kristi kropp och församlingen består av ett profetiskt folk. Jag vill därför lyfta fram fem kännetecken på den profetiska församlingen, utan att göra anspråk på att detta säger allt. Dessa fem aspekter reflekterar Guds väsen och är uppenbarade i Jesus Kristus. Om vi känner igen Guds Ande i detta kommer det också att leda oss in i ett profetiskt liv som med ord och handling lever ut dessa drag. Målet för församlingen är att Gud vill ge sin Son en brud som är smyckad (Upp 21:2) utan fläck eller skrynkla. (Ef 5:27) Därför kommer den sista tidens stora andeutgjutelse att föra fram en församling utan motstycke i renhet, helighet och hängivenhet. Dessa karaktärsdrag för församlingen i den yttersta tiden finns för att vi skall kunna gå in i dem och så förverkliga Guds plan. Jag har inspirerats för dessa punkter genom Kjell Sjöbergs bok den profetiska församlingen. Hesekiel utmanar oss att hålla blicken fäst vid Gud och vad han gör idag. Men också att varna för fienden och frestelser i vår tid. Att inte dra oss undan samhället utan ställa oss i bön på de åkrar som striden råder idag. Jag tror också att vi skall få tala nytt liv med en helt ny auktoritet och kraft än vad vi har erfarenhet av. Då det som bara är skelett och benknotor skall få bli till liv. Församlingen behöver få en profetisk blick på historien och Guds folks roll i den. Den profetiska församlingen får inte vara naivt okritisk men ändå beredda att ge allt för Israel. I den yttersta tiden kommer världens ögon att riktas mot Israel och mellan östern. Det är där de avgörande historiska händelserna kommer att stå när slutet närmar sig och det är där Jesus kommer att komma tillbaka. Församlingen har en kallelse i att välsigna Jerusalem! Daniel - Gud är min domare Daniel verkade i en främmande kultur och i ett främmande samhälle som deporterad till Babylon. Han visar genom att vara noggrann och trogen i sin Gudsrelation att en man på Guds sida förändrar historien och samhället. Daniels vishet var vida känd och han fick tjäna flera kungar. Men visheten var inte hans egen utan Gud var med honom. I allt litade han på det Gud sade och visade honom. Genom ett oförvitligt liv vittnade Daniels karaktär på ett liv format av Gud. Den profetiska församlingen utmanas att vara noggrann i alla aspekter av livet, att leva rent och vara uthållig i sin gudsdyrkan. Den profetiska församlingen är en bedjande församling. En församling som ber i ande och sanning och som inte bara prioriterar bön utan vars liv är bön. Jag skall leda dem där de gå bedjande fram, sa Herren till Jeremia. (Jer 31:9) Daniel visste att Gud såg i det fördolda och att det var inför Gud som han skulle avlägga räkenskap. Därför behövde han inte frukta människor även om de hotade med både lejongrop och brinnande ugnar. Gudsfruktan är början på vishet men också en förutsättning för Guds kraft. När Gud är stor i en människas liv och man själv är liten kan Guds hand verka mäktigt. Daniel lär församlingen noggrannhet och uthållighet och att tjäna i det fördolda och inte inför människorna. Det är när gudsfruktan finns som Gud också gläntar på förlåten till framtiden och det kommande skeendet som hos Daniel. Gud talar förtroligt med dem som fruktar honom och han gör ingenting utan att uppenbara sin vilja för sina tjänare profeterna. (Ps 25:14, Amos 3:7) Förtroligheten med Gud är något som kommer att prägla församlingen i den yttersta tiden. En ny hängivenhet som tar sig uttryck i intimitet och närhet. Församlingen går en ny Mariatid till mötes där vi kommer att välja det som är bäst och älska att sitta vid Jesus fötter, ligga vid hans bröst och viska hjärtats lov genom den helige Anden till Jesus, brudgummen.

5 börja om på nytt tills det blir så som han har tänkt. Därför får vi idag ha tro för att Gud kommer att föra församlingen till sin fullbordan och vi får vända om till Gud och låta honom forma oss på nytt! (Jfr Jer 18) Jeremia utmanar oss att tala om och att verka så att församlingen formas av 1. Varje människas unika värde och att slå vakt om de oföddas rätt till liv. 2. Kristen tro handlar om hjärtats relation med Gud och inte om religiösa beteenden. 3. Inte tystas fast Guds ord i våra dagar tycks väcka hat och förföljelse. 4. Gud inte ger upp utan börjar om med oss när vi misslyckas. (jfr Jer 18) Hesekiel - Gud är stark el Gud styrker Hesekiel är präst och likt Jeremia son till en präst. Han känner detaljerna i templet och är förtrogen med tempeltjänsten. Som hos de andra profeterna så framträder Gud som den helige Guden och det innebär att det Gud visar och säger är viktigare än något annat i livet. Hur omöjligt, enformigt eller outhärdligt det än är så har profeten ingen val. Därför att han känner Gud. Hesekiel visar också hur profeten är ett med det ord han förkunnar och det innebär att han får äta Guds ord (3:3) och känna dess konsekvenser i sin egen kropp. Hesekiel får inte bara äta Guds ord utan också tala Guds ord till liv. (kap 37) Den profetiska församlingen har makt att tala liv till det som är dött därför att livets furste sänder församlingen med det uppdraget. Hesekiel tvivlade inte på att Gud fortsatte att verka med sitt folk trots fångenskap och dom. Han såg judarna i ett profetiskt ljus och denna dimension av församlingens kallelse är viktig idag. I Hesekiels bok framträder bilden av profeten som väktaren. Den profetiska församlingen är Väktare på muren (Hes 33, 3:16 ff) och Hesekiel talar om det allvar som denna tjänst medför, att stå fast i sin kallelse, att varna och tala på Guds uppdrag. Väktare var beväpnade vakter som vakade över ordning och säkerhet och tillkännagav morgonen. Att varna när fienden hotar eller när kaos breder ut sig är profetens skyldighet. Men som väktare får man också träda i bräschen och vara den som med sitt liv försvarar Guds folk. De falska profeterna har inte trätt fram i remnorna och byggt upp muren. (13:5) Uppdraget att vara väktare får en ytterligare förklaring när Jesus talar om att dörrvaktaren öppnar dörren så att fårens herde kan gå in (Joh 10:3). Det innebär att profeten får spana efter vad Gud gör och vara vaken för när han besöker sitt folk. Den profetiska församlingen är alltså spejare efter Gud som jagar efter Guds närvaro och vill vara nära det som Gud gör och förmedla detta till andra. 1. Den profetiska församlingen är en tillbedjande församling. Människans främsta kallelse är tillbedjan och relationen mellan Gud och hans folk liknas i bibeln vid en kärleksrelation. Där både Gud och människan förklarar sin kärlek genom ord och handling. Förmågan att kommunicera kärlek med ord, med kroppen och med anden präglar denna relation. Förebilden för denna tillbedjan och gemenskap är Faderns och Sonens ömsesidiga kärleksbevisning i ord och handling, genom Anden. (jfr bl.a. Luk 3:22, 10:21f) När Gud kallade och befriade sitt folk ut ur slaveriet i Egypten var det för att de skulle gå ut i öknen för att fira gudstjänst. (2 Mos 5:1ff) Kallelsen gällde att tillbe i ord och handling, med hela sitt liv. Därför kunde man inte bli kvar i det gamla utan var tvungen att dra ut med allt vad man ägde. I tillbedjan formar Gud oss människor och i tillbedjan ger vi allt vad vi är och har till honom. Tillbedjan är präglad av kärlekens och intimitetens språk och i nya testamentet fullbordas denna intimitet när lärjungarna förenas med Jesus Kristus och Guds kyss den helige Ande, rör vid våra läppar och tar sin boning i våra hjärtan. (Jfr HV 1:2, Joh 20:22, Rom 5:5) En kärlekens låga som formar församlingen till en eld i världen. En eld som Jesus längtade efter skulle brinna och som strålar i världen. Sanna Gudstillbedjare skall tillbe i ande och sanning och detta utmärker den församling som är Guds egen. Herren är den som tronar på Israels lovsång vilket innebär att när Guds folk lovsjunger utför Herren sitt verk. (Ps 22:4) I lovsången lär församlingen sig att det genom Guds Ande som Guds rike bryter in i vår tillvaro. Sången är alltså ett kännetecken för Guds församling. Vi får sjunga med ord men också i Anden. Därför ser vi idag överallt där Guds Ande förnyar församlingen att lovsången finns. Lovsången som upphöjer Gud och som proklamerar hans makt och härlighet. I vår gudstjänst får lovsången ett allt större utrymme. Detta är ett Andens verk som förbereder oss och för oss närmare den dag då Jesus kommer tillbaka. Den dag då vi får delta i den himmelska lovsången och allt blir lovsång. Eftersom lovsången ständigt ljuder i himlen, inför Guds tron så förenar lovsången oss med himlen och öppnar upp den för oss. Vi får genom lovsången en gemenskap med alla dem som genom alla tider stämt in i den himmelska lovsången. Den profetiska församlingen växer i lovsång och söker sig djupare in i lovsången och Gud utrustar genom sin Ande människor att träda fram i lovsångstjänst, inspirerar till att skriva nya sånger och genom sina liv visa på Guds överflödande kärlek. I varje tid föds en lovsång som är relevant för tidens människor och hjälper människor att tillbe. Den helige Anden ger ett nytt friskt flöde i tillbedjan som aldrig sinar och det är ett profetiskt tecken när den nya sången tänder församlingen. (Jfr Ps 33:3, 40:4, Jer 31:22ff, Upp 5:9,21:5) Lovsången kommer att bli ett av det tydligaste tecknet på den levande församlingen i den yttersta tiden.

6 2 Församlingen är ETT och lever i gemenskap och helande. Den har sin grund i att den skapar och upprätthåller en försonad och försonande gemenskap av troende. Gud är kärlek, skriver Johannes. (1Joh 4:16) Kärlek är gemenskap. Men Gud är också en och Jesus bön är att församlingen skall vara en, förenade till ett i gemenskapen med Fadern och Sonen i Anden. (Joh 17:21ff) Denna enhet kommer att manifesteras ju närmare Jesu återkomst vi kommer då Herren kommer för att hämta sin brud. Den profetiska församlingen lever och söker förverkliga detta genom att utan att ge avkall på sanningen förenas i tjänst och bön med andra kristna. I den karismatiska förnyelsen förenar Guds Ande människor från alla samfund i tron på Jesus. Ju längre tiden går desto mer konkret kommer enheten att bli. Eftersom vi är en kropp så kommer den smörjelse och den kallelse som varje samfund fått av Herren och som historiskt sett skilt oss åt, att i den yttersta tiden berika och utrusta hela Kristi kropp. När Gud i den sista stora andeutgjutelsen sänder sin Kyrka kommer hon att vara fylld av Herrens kraft på ett helt nytt sätt. Detta mer fullkomligt sätt att vara församling kan bara ske när Gud samlar sitt folk. Denna sändning kan bara förverkligas i enhet på varje ort och plats. Därför kommer vi att få se församlingar växa samman och vi kommer att få se nya vägar att gemensamt fira gudstjänst, evangelisera och i barmhärtighetstjänst i världen. Eftersom all splittring har sin grund i synden, måste försoningen som Jesus vann prägla hans kropp - församlingen. Det behöver ske en försoning så att alla klyftor mellan människor beroende på ras, nationalitet, ekonomi och klass m.m utplånas. Det kommer också att växa fram en ny enhet när det gäller man och kvinna som bygger på allas lika värden och kallelsen att tillsammans tjäna Herren. En del av denna försoningsrörelse har vi sett under 1990-t när bl.a. kyrkan bett det judiska folket om förlåtelse för all förföljelse och de vita bett de färgade om förlåtelse för förtryck och slaveri i Amerika. Guds försoning måste också återupprätta familjen och äktenskapet. Äktenskapet mellan man och kvinna som är en bild för församlingens relation med Jesus och som människan inte kan upplösa. (Matt 19:6) I den profetiska församlingen hålls äktenskapet heligt och hon verkar för att ena och upprätta orubbliga tro på Guds ord och Guds makt får Jesaja tala hopp in i sin samtid men också profetera om kommande dagars frälsning och om Jesus. Jesaja påminner oss om 1. Gud är helig 2. Gud är barmhärtig och kräver barmhärtighet av sitt folk 3. Gud har kallat det profetiska folket att vara ett ljus i världen. 4. Guds ord kommer att fullbordas och Guds ord är sanningen. 5. Gud har det politiska skeendet i vår tid i sin hand och församlingens kallelse är att tala tro till nationen och uppmana ledarna att lyssna och lyda Guds ord. Jeremia Herren är upphöjd eller Herren uppreser Jeremia får sin kallelse redan i moderlivet och Gud bekräftar att den som är liten, ung eller ringa i världens ögon vill Gud använda. Litenhet får inte bli en ursäkt till att dra sig undan Guds kallelse. (Jer 1:4ff) Jeremias kallelse ger hopp åt allt det som vi bara ser en ringa begynnelse av och också att små församlingar och unga människor kan få tjäna Gud med kraft. När Gud uppreser profeten redan i moderlivet blir detta en kallelse för församlingen att vara ett salt i vår tid när det gäller människovärdet. Genom profeten Jeremia visar Gud att det är han som skapar liv och utväljer en människa och det innebär ett svidande salt i såret på en tid där abort ses som en mänsklig rättighet och varje kvinna själv skall ha rätt att bestämma om, när och hur ett barn skall få födas. Genom profetens kallelse ser vi att Gud ensam är den som är ursprunget till våra liv. Visserligen behövs det en man och en kvinna men den djupa bibliska sanningen att barn är en Guds gåva och att varje människoliv har ett oändligt värde redan från första ögonblicket när befruktning har skett. Jeremias liv visar också på vilka konsekvenser det kan få att vara trogen Guds kallelse och hans ord. Kallelsen att lida för Guds ord och Guds vilja kan bli till ensamhet, förföljelse och förnedring. Denna aspekt av Guds kallelse bekräftar Jesus gång på gång. Det finns en fiendskap mellan Gud och denna världen, som vi inte får blunda för. Jeremia förkunnade om Guds trohet och att Gud ville ha ett förvandlat hjärta, inte bara en reformerad kult eller stora offer. Ordet hjärta, leb, finns 70 ggr i Jeremia. I Jeremias profetiska kallelse ligger både att riva ner och förgöra all falsk religiositet och all död tradition och att styrka och bygga upp folket till en levande relation med Gud. (jfr Jer 1:10) Men Gud talar också genom profeten om att han kommer att fullborda sitt verk med sitt folk och att han kommer att

7 Jesaja Herren är frälsning. Församlingens kallelse är att vara ett ljus som lyser i en mörk värld. Jesus säger att ni är världens ljus och hos profeten Jesaja hittar vi en låga som brinner klart i en mörk tid. Ett löftesord som flera gånger har uttalats över Lysekils församling är Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. (Jes 60:1) Det bibelordet har sammankopplats med bilden av en fyr som är placerad på en klippa för att visa på farleden men också för att varna för grund. I den bilden ligger också ett profetiskt allvar för om sjömärket är felplacerat eller visar ett för svagt eller otydligt ljus kommer människor att hamna ur kurs. Genom sitt möte med den helige Guden och den rening som han fick gå igenom innan han kunde sändas ut av Gud, så blir Jesaja en levande påminnelse om Gud för Guds folk. (Jes 6) Jesaja får genom sin förkunnelse och sitt profetiska liv visa att Guds helighet också är en kallelse för folket. Att leva med den helige Guden innebär att själv vara helig och att vandra i lydnad mot Herren. (Jes 35:8 m.fl.) I Jesajas tjänst finns två dimensioner som vi också finner i Guds väsen. Gud är både helig och barmhärtig. Gud hatar synden, men älskar syndaren och när domen går över all olydnad så innebär det också befrielse och upprättelse för det som är svagt och ringa. Ja det som är som en tynande veke och ett krossat rör. (Jes 42:3) Gud har utvalt det som är svagt i denna världen och Gud har ett särskilt öga till det som är fattigt, utsatt och förtryckt. Gud har genom åren påmint vår församling om ordet från Jes 58, om en rätt fasta. Där kallelsen att befria de förtryckta, ge bröd åt de hungrande, skaffa bostad åt de hemlösa och klä den nakne är konkreta uppmaningar och tecken på ett rätt Gudsförhållande. När detta sker bland Guds folk står det då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. (Jes 58:8) Guds barmhärtighet är konkret och hand i hand som två älskande går barmhärtighetsgärningarna som innebär social upprättelse och fysiskt helande. Vi är kallade att möta nöden i vår tid och på vår plats med samma generositet och samma iver som Gud själv. Jesus mättade de hungrande massorna och han helade alla deras sjukdomar. Han höll inget tillbaka för egen del utan gav allt för oss. När vi går in i kallelsen att ge människor bröd, hem, kläder och en social upprättelse och så att säga tar ett steg framåt kommer enligt Jes 58 ljuset och helandet att följa efter. Jesaja får som profet ett särskilt förhållande till Guds ord och han vet att Guds ord är sant och att Guds ord är verksamt oavsett vad kungen eller folket anser. Det kommer att verka det som det blivit utsänt till. (Jes 55:11) Utifrån hans familjen i sin grundläggande betydelse i församling och samhälle. Försoning i äktenskap, i släkt, mellan föräldrar och barn är Andens verk i den yttersta tiden. (Jfr Mal 4:1) En aspekt av försoning är läkedom för hela folket. Helande för kropp och själ blir en realitet på ett nytt sätt. Profeterna helade i Andens kraft och talade om Guds helande natur. Jesus uppenbarade och fullbordade detta genom sin tjänst. Guds väsen uppenbarad på Golgata och försoningen är grunden för helande. (Jes 53) Före Herrens dag kommer vi att få se ett helt nytt mått av helande i och genom församlingen. (Mal 4:2) För att när Guds brud, det nya Jerusalem, sänker sig ner från himlen kommer det att finnas läkedom för alla, alltid. (Upp 22:2) Därför låt oss be, söka och handla enligt Guds plan. 3. Församlingen är profetisk när den igenkänner och utpekar den verkliga fienden Den profetiska församlingen ser igenom skeenden och känner igen fienden bakom motstånd, avfall och katastrofer. Ef 6 vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. I den andliga kampen har den profetiska församlingen en avgörande betydelse för utvecklingen och historiens gång. Gud verkar igenom historien bl.a. genom sina profeter. Han kungör sina beslut och han sänder dem till att vara en konkret del av det historiska skeendet. Mycket mer än vi någonsin kan förstå har enskilda profeter och den profetiska församlingen förändrat historien. Det ligger en stor utmaning i det Jesus säger till församlingen ni är jordens salt. (Matt 5:13) Av Jesus lär vi oss att en enskild människa som tar emot Guds ord har en helt avgörande betydelse för sin omgivning. När församlingen agerar som Kristi kropp med Guds Ande är hon inte bara oövervinnelig utan den helt dominerande och den mäktigaste kraften i tillvaron. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom 8:31) Många andliga slag som kyrkan förlorat temporärt genom historien har sin grund i att man bekämpat fel fiende och kämpat på fiendens planhalva med den ondes vapen. (se mer nedan) För att illustrera principen låt oss kort betrakta ett nutida skeende. Jag tänker på kommunismens fall. Under nästan 70 år var denna en av de starkaste krafterna i världen och dess utbredning omfattade en stor del av världens befolkning. Det var inte genom arméer som kommunismen knäcktes utan genom ett profetiskt skeende där många människor tog den kallelse som Gud gav på allvar. Bland dem ser vi Solidaritet med den djupt troende Lech Walesa, Johannes Paulus II och den katolska kyrkan. Vi kan också på-

8 minna oss om strategiska profetiska bönemanifestationer och en övernaturlig uthållighet i lidande bland de kristna i öst. Människor som agerade utifrån vetskapen att Guds Ord består men jordiska riken förgås. I allra högsta grad handlar den profetiska kallelsen om att utan tanke på tidens maktkonstellationer eller tidsandan handla utifrån Guds ord och avslöja fienden och strida med andliga vapen. 4. Församlingen är profetisk, när den förnekar världens definition av makt och utövande av makt Om kyrkan inte fallit för denna världens maktutövning och lierat sig med den världsliga makten hade församlingens situation varit en helt annan idag. Det avgörande för oss är att Jesu rike inte är av denna världen och att hans makt är annorlunda. Den profetiska församlingen agerar enligt Jesu sinnelag. Där några huvudprinciper är att tjäna, att vandra i ödmjukhet, att vara trogen och lyda Herren, att leva i sanning utan kompromiss och att frivilligt dela Jesu lidande. Kyrkan har i Jesu efterföljd två aktiva och offensiva vapen och det är Guds Ord och bön. Den profetiska församlingen känns igen och prövas inte genom dess kortsiktiga resultat utan på kvalitén av Andens frukter. Det ger oss en tankeställer i vår tid när så mycket handlar om effektivt arbete, organisation och propaganda. Källor till inspiration, planering eller kraft är inte heller av mänskligt ursprung. Det är inte den senaste vetenskapen, inne ideologin, varken på det religiösa eller politiska området. Därför är det på knä inför Jesus i bön för människor som den profetiska församlingen finner sin kraft. 5. Församlingen är profetisk när den arbetar för rättvisa i samhället och slår vakt om människovärdet. Gud har skapat varje människa med ett oändligt värde! Genom att människan formats till Guds avbild är hennes värde utan jämförelse i skapelsen. Profeterna påminner emfatiskt genom hela bibeln, att Gud är de svagas beskyddare! Därför är det de svaga grupperna i samhället och dem som ingen annan värnar om som församlingen kallas att ge röst åt. Detta gäller barnen som genom Jesus visar sig ha en särställning i Guds rike. Vi ser också hos Jesus att han lyfter fram kvinnans roll och värde i Guds rike. Detta manifesteras inte bara i Maria, Jesu mors, uppdrag, utan också de många kvinnor som följde Jesus och som blev vittne till uppståndelsen. Änkorna och de faderlösa har en särskild plats både i Israel och i församlingen. Det ofödda barnet ses som Guds skapelse med egen kallelse och ett eget värde. Därför har den profetiska rösten alltid värnat det ofödda människolivet och sett alla former av abort eller barnoffer som något som visar på människans bortvändhet från Gud Allt människoliv är heligt och okränkbart därför att Gud är helig och varje liv är en gåva av honom som vi inte förfogar över, utan förvaltar. Flyktingen och den hemlöse har också en beskyddare i Gud och en försvarare i församlingen. Den profetiska tjänsten innebär också att avslöja och gå emot de krafter som profiterar på människor, på mänsklig svaghet och på sådant som fördärvar och bryter ner människan. I en tid när vinstintresse är den drivande kraften på alla område av samhällslivet får församlingen vara, genom sitt exempel och sina initiativ och sin röst, en motkultur och ett levande exempel på Guds barmhärtighet och nåd. Detta får inte bara bli lärosatser och ställningstagande i samhällsdebatten utan något som präglar församlingens liv. Profeterna på Lysekils altartavla och församlingens kallelse. På Lysekils kyrkas altarskåp flankeras Jesus av de fyra stora gammaltestamentliga skriftprofeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Dessa fyra har i sitt uppdrag och i de ord de har förmedlat lagt en grund för vår förståelse av församlingens profetiska kallelse. Genom bilder och ord från deras liv vill jag försöka sammanfatta några viktiga synpunkter från de profetiska tilltal som kommit till Lysekils församling och som jag tror vi måste bli påminda om och åter erövra för att de skall förverkligas. Dessa ord har en generell karaktär och jag tror att de också utmärker församlingen i den yttersta tiden

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Andedop. vägledning i den kristna trons grunder

Andedop. vägledning i den kristna trons grunder Andedop vägledning i den kristna trons grunder Andedop Förord Bibelcitaten är hämtade från Bibel 2000 Copyright Svenska Bibelsällskapet Författarna, Pingst och Libris förlag omslag och formgivning Maria

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76 Biblicum tidskrift för biblisk tro och forskning Jesu höghet och lidande Jesu Bergspredikan V Profeten Jesajas bok, del 10 Hesekiel och Ryssland Nederstigen till helvetet Nr 2 2012 Årg. 76 INNEHÅLL Redaktionellt...

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949

EREVNA. Årg. VI N:r 3 1949 EREVNA Årg. VI N:r 3 1949 111 Innehåll Anteckningar till Matteustexter. I. Av professor Hugo Odeberg.... 113 Matt. 1:18-24. Förhistorien till Jesu födelse.... 113 Matt. 5:13-16. Jordens salt och världens

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Väckelse vad är det? Sidan 1

Väckelse vad är det? Sidan 1 Väckelse vad är det? 1. Vad är väckelse? a. Exempel Det var i en vanlig svensk småstad. En liten församling, mest bestående av gamla medlemmar, anordnade en kort väckelseserie. Den skulle vara någon vecka.

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM

Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM Volym XXX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 22/11 Anden i Gamla testamentet Av David Termén, TK, FM, VDM I. Inledning Först bör vi göra klart för oss hur Jesus och apostlarna betraktade och använde

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

översikt av GAMLA TESTAMENTET

översikt av GAMLA TESTAMENTET översikt av GAMLA TESTAMENTET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 Översikt av Gamla Testamentet Schema över GT 2 Datering i GT 3 Översiktliga kommentarer 4 Översikt av skriftprofeterna 18 Sammanfattande teman

Läs mer

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33

HEBREERBREVET. INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 HEBREERBREVET INNEHÅLL Bakgrund 2 Löpande kommentar 4 Slutsatser 33 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 HEBREERBREVET Lars Mörling 2006, reviderad 2015 Förkortningar: NT, GT (Nya och Gamla Testamentet) NF, GF

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag Att älska livet de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj veritas förlag 1 Bokhandelsdistribution: Veritas Förlag Götgatan 68 Box 4114 102 62 Stockholm tel 08-462 66 36 fax 08-643 77 86

Läs mer

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

Tiden för tillkomsten av den sjätte volymen.

Tiden för tillkomsten av den sjätte volymen. Vittnesbörd för Församlingen, Band 6 Forord (icke av egw) Del 1 Utsikterna. Guds avsikt med församlingen. Verket i vår tid. Verkets utsträckning till främmande fält. Del 2 Evangeliskt arbete. Lägermötet.

Läs mer

Katolsk Tro. Grundfrågan. Trosbekännelsen. gick före oss på den vägen. Detta är sammanfattat i Bibeln, sådan den förstås av kyrkans tradition.

Katolsk Tro. Grundfrågan. Trosbekännelsen. gick före oss på den vägen. Detta är sammanfattat i Bibeln, sådan den förstås av kyrkans tradition. Grundfrågan Varför finns vi till? Vi finns till för att lära känna Gud och i vårt liv tillsammans med de andra älska och tjäna honom och slutligen bli lyckliga med honom för evigt. Katolsk Tro gick före

Läs mer