FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE"

Transkript

1 som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien vet vi inte, men det viktiga är att det kommer att ske. Församlingen kommer att bli ett med Guds vilja. Församlingen kommer att träda in i ett kärlekens äktenskap med Brudgummen. Där profetiorna om ett hjärta som känner Herren, ett hängivet hjärta, ett hjärta som känner Guds vilja och hör Herrens röst och som Herren helt och full har tillträde till och där inget mörker kommer att finnas, är fullbordade. Ett inspirati onsbla d för Lyse kils försa mling FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE Jesus kommer med makt När Jesus kommer tillbaka så sker det alltså på ett helt annorlunda sätt jämfört med när han kom som ett barn i Betlehem. Det står i bibeln att han kommer med makt och ära och han skall i sin makt utplåna ondskan. Det är tiden då Jesus upprättar sitt rike. (jfr Apg 1:6ff). Det är tiden då Gud svarar på den bön som församlingen bett under årtusenden. Låt ditt rike komma! Än så länge har vi som kyrka bara en liten erfarenhet av Guds härlighet och makt och vi kan vara övertygade om att det blir en omtumlande erfarenhet att möta och formas av honom. Jesu härlighet efter uppståndelsen gjorde det t.o.m. svårt för apostlarna att känna igen honom. När Jesus visar sig i härlighet, makt och majestät blir det en erfarenhet som får människor att bäva och falla till marken. Innan Jesus kommer tillbaka så tror jag att han kommer uppenbara mer av sin makt och sin härlighet för församlingen. Jag tror att församlingen kommer att få en dubbel arvslott av Guds Ande, likt Elisa och kommer också att få gå fram med en gudomlig auktoritet som kyrkan saknat. Kanske är det så att löftesordet från Joh 14:12, om att de som tror skall göra större gärningar än Jesus, bokstavligen kommer att uppfyllas. Det antyds i bibel att den yttersta tiden kommer att vara utan motstycke när det gäller ondska men samtidigt platsen då församlingen får verka i Jesus makt fullt ut. Kommer vi att känna igen honom när han kommer? Kommer vi att känna igen församlingen när hon står inför sin fullbordan. Det kommer inte att finnas många likheter med den slentrianmässiga och traditionsbundna religiositeten av idag. Till sist får vi inte glömma att allt tal om kraft och härlighet för församlingen i den yttersta tiden är förenat med ett lidande och en kamp utan motstycke för kyrkan. Kanske är det först när vi genom lidandet slutar att lita till vår egen kraft som Guds plan kan förverkligas helt och fullt. Men vi kan vara övertygade om att det kommer att ske. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla! (Upp 22:20f) Detta inspirationsblad är producerat för Lysekils församling av Hans Wolfbrandt. Läs mera om församlingen på För kontakt: e-post: hans. tel , Tänk när församlingen blir fullt ut det som Gud vill att hon skall vara? En församling full av Guds kraft, präglad av Guds kärlek och strålande av Guds härlighet i en mörk värld. I detta inspirationsblad vill jag lyfta fram församlingens profetiska kallelse. Jag vill göra det för att utmana oss att ta ett steg in i det som Gud har planerat för oss. Vi får inte nöja oss med att vara något annat än det som Gud har menat vi skall vara, utan vi får ivrigt söka förverkligandet av vår kallelse. Det finns genom hela historien en profetisk tradition, därför att Gud har valt att tala sitt ord till människor och genom dessa människor forma sitt folk och det historiska skeendet. Tydligast ser vi detta hos Jesus som är Guds Ord och vårt sökande efter den profetiska kallelsen för församlingen för oss tillbaka till honom och till den profetiska traditionen i Israel. Den profetiska tjänsten och den kraft som Gud lät enskilda människor temporärt vara en del av i gamla testamentet fullbordas i Jesus och fr.o.m. pingstdagen så har den kristna församlingen blivit uppfylld av den helige Anden. Den profetiska kallelsen gäller därför hela församlingen. För Jesus var gamla testamentets böcker Guds ord som förutsade hans messianska gärning. (Luk 24:27) Vi ser i Jesus hur Guds ord och löften uppfylls och vi ser också hur Jesus söker den uppfyllelsen genom att ledas av Guds ord. När vi möter Jesus i inledningen av hans offentliga verksamhet, vid dopet i Jordan, så säger han betecknande till Johannes att allt måste uppfyllas. (Matt 3:15) Han har sökt sig till Jordan för att gå in i det som Fadern har bestämt och där tar han emot utrustningen för sin tjänst, den helige Anden. Jesus tjänade i Andens kraft och fullbordade Guds ord. (Luk 4:14 och Matt 5:17) Hos Jesus ser vi att det finns en fantastisk kraft i Guds ord och när vi genom Andens ledning uppfyller Guds ord eller snarare går in i det som Gud har bestämt, utför vi vår profetiska kallelse. I allt är Jesus vår förebild och hans sändning är också vår. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21) Jag är helt övertygad om att vi bara har anat en liten del av vad Gud vill göra med församlingen och genom församlingen. Han vill göra I det här numret: ! " #

2 större gärningar genom sin församling än vi såg hos Jesus. Jag tror också utifrån Guds Ord att församlingen i den yttersta tiden kommer att träda fram i en helt ny dimension av helighet och kraft. (Upp 19:7) Vi skall därför titta lite närmare på församlingens profetiska roll i den yttersta tiden. Vi behöver låta oss inspireras av Guds ords plan för församlingen och söka detta ords uppfyllelse. Min bön är att Guds Ande skall leda oss in i den fullhet som vi får del av genom nåd. (Joh 1:16) En del av Guds plan förstår vi inte nu och den kan kännas främmande. Allt det jag skriver måste noggrant prövas mot bibeln och mot kyrkans tradition. Det finns många luckor i min kunskap och många av slutsatserna är kanske undermåligt underbyggda. Se dem gärna som ett försök att finna vägen. Vissa vägmärken och råmärken står tydliga, medan vi på andra områden bara kan ana en knappt synbar stig. Kanske för att vi ännu inte behöver veta eller se den. Vi kan bara tro det Gud visat oss och det som den helige Ande levandegjort för oss. Det jag funnit vill jag dela med er. Jag tror på församlingens återupprättande och fullbordan och att detta är vad vi ser Gud göra ibland oss idag. Guds ords karaktär och kännetecken Aposteln Johannes börjar sitt evangelium med en lovsång till Jesus som Guds Ord och genom lovsången så sammanbinder han skapelsens kraft och vishet, ordet som verkar genom profeterna med Jesus och därigenom med församlingen. Genom Ordet verkar Guds Ande tills det har uppfyllts och Sonen, Ordet blivit allt i alla. (jfr 1Kor 15:28) Jag vill lyfta fram tre aspekter av Guds ord som bibeln själv vittnar om och som är grundläggande för förståelsen av detta studium. 1. Ordet är evigt 2. Ordet är verksamt tills det uppfyllt sitt syfte 3. Ordet blir kött och blod. Därför kommer Guds ord att uppfyllas konkret i denna världen, i tiden. Vi ser i Bibeln ett tydligt mönster där allt har sin början i att Gud talar och att Guds Ande är närvarande när ordet uttalas. I bibelns sista bok får vi en vision av hur allt kommer att sluta när ordet i sin helhet har fullbordats. I Upp 22:7 står det Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Kraften i Guds ord visar sig i skapelsen och makten i Guds ord visar sig när Jesus träder fram i uppenbarelsen som Konung och ur hans mun går ett tveeggat, skarpt svärd. (Upp 1:16) Ordet fullbordas i slutet på historien när Guds Ord träder fram på historiens scen på den vita segerhingsten och förgör ondskans välde. (Upp19:11ff) Ordet skapar ur intet och gång på gång ser vi hur ordet som är andligt blir till kött, blir konkret och verkligt. Här har vi ett avgörande kännetecken på Guds ord och det är att det går i uppfyllelse och jag skulle vilja säga, många gånger på olika andliga plan, men alltid konkret. När kyrkan har förandligat ordet har vi ibland missat det Öken innebär att dra sig ur världen när gränserna som Gud satt upp helt är överträdda. Elia fick dra sig undan till bäcken Kerit som ett tecken på att gränsen var passerad och Isebel regerade. Johannes levde i öknen som nasir, Guds avskilde, innan han skulle få bereda väg för Messias och församlingen kommer att kallas ur de rådande strukturerna och samhälle när Antikrist tagit makten helt och fullt. (jfr Upp 18:4, 2Kor 6:17) Detta är inget som församlingen skall söka utan församlingens kallelse är i världen, men när historien nått ett särskilt skeende kommer församlingen att kallas ut i öknen. Det vi behöver be om är vishet att förstå tidens tecken och att Anden uppenbarar Guds ord när tiden är inne. Det andra som kommer att ske är kraftgärningar i Jesu namn genom Kristi kropp, församlingen. Omvändelse och ödmjukhet går före kraft men Gud kommer att ge utrustning för församlingens uppdrag och där kommer kraftgärningarna att få världen att häpna. Även om det är tveksamt om det leder till omvändelse. Martyrskap innebär vittnesbörd med sitt liv och genom sitt lidande för Herren. Frågan som många ställer sig är om detta blir ett tecken som leder till historiens största väckelserörelse, men oavsett det så kommer de heligas blod att få en förnyad och fördjupad betydelse. Johannes döparens död under maktens klinga och Jesus egen avrättning av den religiösa eliten i maskopi med den världsliga makten får mig att ana att församlingen under ett skeende i slutet av historien går ett fruktansvärt öde till mötes. Dessa händelser kommer att skilja agnarna från vetet och vara en del i den plan som leder fram till att lammets brud kan träda fram. Lammets brud Om Guds kärlek är den axel kring vilket hela historien snurrar, så kommer vi också att få se en storslagen final på historien. Församlingen smyckad som brud, förberedd för giftermål och strålande i härlighet, vithet och kärlek. Höga Visans ord av längtan och åtrå mellan brud och brudgum är också en bild av församlingens och brudgummens förhållande. Detta kan jämföras med apostelns ord om Kristus kärlek till församlingen och hur han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. (Ef 5:27) I uppenbarelseboken står det att lammets brud kommer ner från himmelen. (Upp 21:2) Det är alltså inget människoverk, utan det är Guds verk från början till slut. Brudens skinande linnekläder är de heligas rättfärdighet (Upp19:8) och det vet vi är Jesus försoningsverk. Men det innebär en församling som i endräkt helt och fullt har tvättat sina kläder i lammets blod. (Upp 7:14) Bilderna och språket blir kanske här i uppenbarelseboken svårbegripliga och främmande men de pekar på att genom tron på Jesus så kommer i den yttersta tiden Gud att göra det möjligt, det

3 Församlingen i den yttersta tiden Vi skall avslutningsvis fästa blicken mot historiens slut och försöka se vad målet för församlingen är och vi kommer att finna, som redan antytts, en tydlig bild som träder fram i Bibeln. Församlingen som Kristi brud. Smyckad och klädd i renhet och härlighet i ett aldrig tidigare skådat mått. Att låta hjärtat och tankarna stanna vid målet kan fördjupa vår strävan att nå dit. Johannes av Korset skriver i en dikt om denna brudmystik. Det är den himmelske Fadern som talar om skapelsen med Sonen; En brud, som skall älska dig, skulle jag vilja ge dig, min Son, och för din skull skall hon förtjäna att ta del i vår gemenskap och att äta bröd vid ett bord, samma bröd som jag också äter, för att hon må känna de skatter som jag äger i en sådan Son, och med mig må glädjas åt din nåd och all din rikedom. Sonen svarar Fadern Mycket tacksam är jag Fader. Åt den brud som du vill ge mig, skall jag ge min härlighet, för att hon i den må se all min Faders ära, och hur jag har mottagit mitt vara av hans vara. I mina armar jag låter henne vila, och förtäras skall hon i din kärlek, och i evig njutning skall hon prisa din godhet Men innan vi sträcker oss mot församlingens fulländan, som helt är ett verk av Gud präglad av en förunderlig kärlek, så låt oss knyta ihop trådarna i det profetiska skeendet. Innan fullbordan och änden kommer skall Elia, förelöparen komma. Elias tjänst och samma Andens kraft som präglade Johannes Döparen kommer att förbereda Jesus återkomst till jorden. Det är kanske mer än en tillfällighet att Jesus dop av Johannes i Jordan finns avbildad på Lysekils kyrkas altarskåp. Vi har sett tidigare hur Gud förnyar och fördjupar sitt handlande när hans plan fullbordas. Elia och kampen mot Isebel, löftet om Elias återkomst från Malaki (Mal 4) och Elias Ande i en sista stor andeutgjutelse som helt fullbordar det profetiska tilltalet och som förbereder Jesus triumfatoriska återkomst som Konungarnas Konung. I den yttersta tidens sista andeutgjutelse kommer konflikten mellan Guds rike och denna världens furste att kulminera och djävulens sista dödsryckning att skörda ett lidande utan motstycke i världen. Men det kommer också att innebära att Elias omvändelsförkunnelse och den helige Andes kraftgärningar också framträder utan motstycke i historien. Vilket kommer att medföra en hängivenhet i församlingen och en längtan efter renhet av helt nytt slag. Den profetiska församlingen kommer att sträcka sig efter detta och räkna det som det dyrbaraste i världen att leva ett liv som behagar Gud. En församling som frågar Gud; Vad vill Du? En församling som funnit skatten i Guds ord och är beredd att sälja allt för att vinna den. (jfr Ordspr 3:13ff) Eftersom församlingen kommer att ha en Eliatjänst så finns det redan i den kallelsen, en väg som går genom öken, kraft och martyrskap. som ordet varit utsänt för och det som ordet verkat. Många missade Jesus och såg inte honom som uppfyllelsen av det profetiska ordet. Men det är nästan på ett chockerande konkret sätt som evangelisterna tolkar bibelordet. I vår tid påstår vissa att vi begränsar Gud genom att förstå Guds ord konkret och bokstavligt. Ändå är det genom det konkreta som profeterna finner vägledning i ordet och Guds löften är så konkreta som de uttalas. Daniel hittade hos profeten Jeremia att Gud lovat att den Babylonska fångenskapen skulle upphöra efter 70 år. När han fann det löftet började han konkret förbereda sig på dess uppfyllelse och blev en del av det profetiska skeendet. (Jer 25:11, 29:10 och Dan 9:1ff ) Så verkar Guds löfte till Abraham om ett land nästan anstötligt konkret, inte minst i vår tid när det började gå i uppfyllelse Vi kan se hur löftet till Abraham är konkret och gäller ett jordisk land Israel och som uppfylls både på ett andligt plan genom Jesus och apostlarna, men dess bokstavliga uppfyllelse väntade de på. (jfr Apg 1:6ff) Detta givna löfte är ett evigt löfte och det kommer därför att uppfyllas, för Guds ord är sanning. (1Mos 13:15, Ps 119:89) En bild för att Guds ord är konkret visar oss profeten Hesekiel när han får befallningen att äta bokrullen och fylla sin mage. (Hes 2:8ff,jfr Upp 10:9ff) Vi kan jämföra denna bild med Jesus som också talar om att leva av varje ord som utgår från Guds mun. (Matt 4:4, Jfr 5Mos 8:3) Ordet skall inte förgås utan uppfyllas. Ordet verkar till det uppfyllts i alla sina aspekter, i allt det som Gud har talat. Det är en annan sak att Gud har sin egen tidsplan för ordets uppfyllelse och ibland tycks det vara beroende av att vissa saker skett som är en förutsättning. Därför kan aposteln tala om att vi kan påskynda Jesu ankomst (2Petr 3:12) och Jesus säger om tidens slut att vissa saker först måste ske t.ex. att evangelium om riket skall predikas i hela världen. (Matt 24:14) Det är viktigt att vi känner igen Guds ord och sättet som det verkar för Gud har tänkt att församlingen skall vara en del av det skeende som han planlagt. Låt oss ta ytterligare ett exempel. Jesus träder in i världen genom Guds Ande och ord. Detta läser vi om i bebådelsetexten hos Lukas. (Luk 1:26ff.) Det är betecknande att den del av kyrkan som står tvivlande inför jungfrufödelsen också saknar profetisk kraft. Men om vi jämför detta helt avgörande andliga skeende när Gud blir människa med församlingen så ser vi först hur ordet genom Anden blir kött (Jfr Joh 1:14) och församlingen föds också genom Ordet och Anden. Vågar vi sedan tala konkret med mystikerna så sker detta ur Jesu sida, alltså genom Jesus kroppsliga död. När Anden förmedlas av Jesus efter uppståndelsen (Joh 20:19ff) och på pingstdagen (Apg 2:1ff) tar fullbordan av Guds ord ytterligare ett steg och den kraft som uppväckte Jesus är nu verksam i världen genom församlingen. (Ef 1:19ff) Församling-

4 en är alltså ett redskap för ordets uppfyllelse och bärare av Guds ord. Abraham Mose profeterna Jesus församlingen Israel steg för steg genomförs Guds plan. Planen är konkret och vi väntar på att den skall uppfyllas helt. Det finns olika dimensioner och olika djup i ordets verkan och det tycks ibland fullbordas i en aspekt för att sedan fortsätta att verka och fördjupas. Man talar ibland om att Guds ord verkar i historien som något som liknar en spiral. Det uppfylls, men i kommande skeende återkommer samma ord och löfte. Ett exempel är profetorden om Jesus födelse från Jesaja 7:14. Ordet hade naturligtvis en konkret uppfyllelse i den historiska situationen, men aposteln ser dess fullbordan i Jesu födelse 700 år senare. (Jfr Matt 1:23) Ett annat exempel är Elia och hans kallelse att bereda väg för Messias detta uppfylls med Johannes Döparen men det kommer också att uppfyllas innan Jesu återkomst, men det återkommer vi till längre fram. Guds ord är levande och verksamt skriver aposteln (Hebr 4:12) och det identifieras med Jesus. Allt handlar om honom. Men ordet är också nerskrivet, fästat på papper och konkret gripbart för oss människor och förmedlat genom mänsklig svaghet och brist. Det är inte märkligare än att Jesus föddes av en ung jordisk mor och fostrades av jordiska föräldrar. Att människor är en del av Guds ords fullbordan ändrar inte på förhållandet att allt till sist beror på Gud. Kännetecken på den profetiska församlingen Vi vet ifrån bibeln att Jesus är den levande Gudens avbild och att Guds fullhet finns i honom. En del av Jesu tjänst eller ämbete är profetens. Att vara ett med Guds verksamma ord som i sig frälser och förvandlar. I gamla testamentet vilade profetians ande över enskilda personer vid speciella tillfällen, men i den församling som Gud formar på pingstdagen uppfylls profeten Joels ord, att Guds Ande skall utgjutas över allt kött. (Joel 2:28) Nu är den profetiska tjänsten en del av Kristi kropp och församlingen består av ett profetiskt folk. Jag vill därför lyfta fram fem kännetecken på den profetiska församlingen, utan att göra anspråk på att detta säger allt. Dessa fem aspekter reflekterar Guds väsen och är uppenbarade i Jesus Kristus. Om vi känner igen Guds Ande i detta kommer det också att leda oss in i ett profetiskt liv som med ord och handling lever ut dessa drag. Målet för församlingen är att Gud vill ge sin Son en brud som är smyckad (Upp 21:2) utan fläck eller skrynkla. (Ef 5:27) Därför kommer den sista tidens stora andeutgjutelse att föra fram en församling utan motstycke i renhet, helighet och hängivenhet. Dessa karaktärsdrag för församlingen i den yttersta tiden finns för att vi skall kunna gå in i dem och så förverkliga Guds plan. Jag har inspirerats för dessa punkter genom Kjell Sjöbergs bok den profetiska församlingen. Hesekiel utmanar oss att hålla blicken fäst vid Gud och vad han gör idag. Men också att varna för fienden och frestelser i vår tid. Att inte dra oss undan samhället utan ställa oss i bön på de åkrar som striden råder idag. Jag tror också att vi skall få tala nytt liv med en helt ny auktoritet och kraft än vad vi har erfarenhet av. Då det som bara är skelett och benknotor skall få bli till liv. Församlingen behöver få en profetisk blick på historien och Guds folks roll i den. Den profetiska församlingen får inte vara naivt okritisk men ändå beredda att ge allt för Israel. I den yttersta tiden kommer världens ögon att riktas mot Israel och mellan östern. Det är där de avgörande historiska händelserna kommer att stå när slutet närmar sig och det är där Jesus kommer att komma tillbaka. Församlingen har en kallelse i att välsigna Jerusalem! Daniel - Gud är min domare Daniel verkade i en främmande kultur och i ett främmande samhälle som deporterad till Babylon. Han visar genom att vara noggrann och trogen i sin Gudsrelation att en man på Guds sida förändrar historien och samhället. Daniels vishet var vida känd och han fick tjäna flera kungar. Men visheten var inte hans egen utan Gud var med honom. I allt litade han på det Gud sade och visade honom. Genom ett oförvitligt liv vittnade Daniels karaktär på ett liv format av Gud. Den profetiska församlingen utmanas att vara noggrann i alla aspekter av livet, att leva rent och vara uthållig i sin gudsdyrkan. Den profetiska församlingen är en bedjande församling. En församling som ber i ande och sanning och som inte bara prioriterar bön utan vars liv är bön. Jag skall leda dem där de gå bedjande fram, sa Herren till Jeremia. (Jer 31:9) Daniel visste att Gud såg i det fördolda och att det var inför Gud som han skulle avlägga räkenskap. Därför behövde han inte frukta människor även om de hotade med både lejongrop och brinnande ugnar. Gudsfruktan är början på vishet men också en förutsättning för Guds kraft. När Gud är stor i en människas liv och man själv är liten kan Guds hand verka mäktigt. Daniel lär församlingen noggrannhet och uthållighet och att tjäna i det fördolda och inte inför människorna. Det är när gudsfruktan finns som Gud också gläntar på förlåten till framtiden och det kommande skeendet som hos Daniel. Gud talar förtroligt med dem som fruktar honom och han gör ingenting utan att uppenbara sin vilja för sina tjänare profeterna. (Ps 25:14, Amos 3:7) Förtroligheten med Gud är något som kommer att prägla församlingen i den yttersta tiden. En ny hängivenhet som tar sig uttryck i intimitet och närhet. Församlingen går en ny Mariatid till mötes där vi kommer att välja det som är bäst och älska att sitta vid Jesus fötter, ligga vid hans bröst och viska hjärtats lov genom den helige Anden till Jesus, brudgummen.

5 börja om på nytt tills det blir så som han har tänkt. Därför får vi idag ha tro för att Gud kommer att föra församlingen till sin fullbordan och vi får vända om till Gud och låta honom forma oss på nytt! (Jfr Jer 18) Jeremia utmanar oss att tala om och att verka så att församlingen formas av 1. Varje människas unika värde och att slå vakt om de oföddas rätt till liv. 2. Kristen tro handlar om hjärtats relation med Gud och inte om religiösa beteenden. 3. Inte tystas fast Guds ord i våra dagar tycks väcka hat och förföljelse. 4. Gud inte ger upp utan börjar om med oss när vi misslyckas. (jfr Jer 18) Hesekiel - Gud är stark el Gud styrker Hesekiel är präst och likt Jeremia son till en präst. Han känner detaljerna i templet och är förtrogen med tempeltjänsten. Som hos de andra profeterna så framträder Gud som den helige Guden och det innebär att det Gud visar och säger är viktigare än något annat i livet. Hur omöjligt, enformigt eller outhärdligt det än är så har profeten ingen val. Därför att han känner Gud. Hesekiel visar också hur profeten är ett med det ord han förkunnar och det innebär att han får äta Guds ord (3:3) och känna dess konsekvenser i sin egen kropp. Hesekiel får inte bara äta Guds ord utan också tala Guds ord till liv. (kap 37) Den profetiska församlingen har makt att tala liv till det som är dött därför att livets furste sänder församlingen med det uppdraget. Hesekiel tvivlade inte på att Gud fortsatte att verka med sitt folk trots fångenskap och dom. Han såg judarna i ett profetiskt ljus och denna dimension av församlingens kallelse är viktig idag. I Hesekiels bok framträder bilden av profeten som väktaren. Den profetiska församlingen är Väktare på muren (Hes 33, 3:16 ff) och Hesekiel talar om det allvar som denna tjänst medför, att stå fast i sin kallelse, att varna och tala på Guds uppdrag. Väktare var beväpnade vakter som vakade över ordning och säkerhet och tillkännagav morgonen. Att varna när fienden hotar eller när kaos breder ut sig är profetens skyldighet. Men som väktare får man också träda i bräschen och vara den som med sitt liv försvarar Guds folk. De falska profeterna har inte trätt fram i remnorna och byggt upp muren. (13:5) Uppdraget att vara väktare får en ytterligare förklaring när Jesus talar om att dörrvaktaren öppnar dörren så att fårens herde kan gå in (Joh 10:3). Det innebär att profeten får spana efter vad Gud gör och vara vaken för när han besöker sitt folk. Den profetiska församlingen är alltså spejare efter Gud som jagar efter Guds närvaro och vill vara nära det som Gud gör och förmedla detta till andra. 1. Den profetiska församlingen är en tillbedjande församling. Människans främsta kallelse är tillbedjan och relationen mellan Gud och hans folk liknas i bibeln vid en kärleksrelation. Där både Gud och människan förklarar sin kärlek genom ord och handling. Förmågan att kommunicera kärlek med ord, med kroppen och med anden präglar denna relation. Förebilden för denna tillbedjan och gemenskap är Faderns och Sonens ömsesidiga kärleksbevisning i ord och handling, genom Anden. (jfr bl.a. Luk 3:22, 10:21f) När Gud kallade och befriade sitt folk ut ur slaveriet i Egypten var det för att de skulle gå ut i öknen för att fira gudstjänst. (2 Mos 5:1ff) Kallelsen gällde att tillbe i ord och handling, med hela sitt liv. Därför kunde man inte bli kvar i det gamla utan var tvungen att dra ut med allt vad man ägde. I tillbedjan formar Gud oss människor och i tillbedjan ger vi allt vad vi är och har till honom. Tillbedjan är präglad av kärlekens och intimitetens språk och i nya testamentet fullbordas denna intimitet när lärjungarna förenas med Jesus Kristus och Guds kyss den helige Ande, rör vid våra läppar och tar sin boning i våra hjärtan. (Jfr HV 1:2, Joh 20:22, Rom 5:5) En kärlekens låga som formar församlingen till en eld i världen. En eld som Jesus längtade efter skulle brinna och som strålar i världen. Sanna Gudstillbedjare skall tillbe i ande och sanning och detta utmärker den församling som är Guds egen. Herren är den som tronar på Israels lovsång vilket innebär att när Guds folk lovsjunger utför Herren sitt verk. (Ps 22:4) I lovsången lär församlingen sig att det genom Guds Ande som Guds rike bryter in i vår tillvaro. Sången är alltså ett kännetecken för Guds församling. Vi får sjunga med ord men också i Anden. Därför ser vi idag överallt där Guds Ande förnyar församlingen att lovsången finns. Lovsången som upphöjer Gud och som proklamerar hans makt och härlighet. I vår gudstjänst får lovsången ett allt större utrymme. Detta är ett Andens verk som förbereder oss och för oss närmare den dag då Jesus kommer tillbaka. Den dag då vi får delta i den himmelska lovsången och allt blir lovsång. Eftersom lovsången ständigt ljuder i himlen, inför Guds tron så förenar lovsången oss med himlen och öppnar upp den för oss. Vi får genom lovsången en gemenskap med alla dem som genom alla tider stämt in i den himmelska lovsången. Den profetiska församlingen växer i lovsång och söker sig djupare in i lovsången och Gud utrustar genom sin Ande människor att träda fram i lovsångstjänst, inspirerar till att skriva nya sånger och genom sina liv visa på Guds överflödande kärlek. I varje tid föds en lovsång som är relevant för tidens människor och hjälper människor att tillbe. Den helige Anden ger ett nytt friskt flöde i tillbedjan som aldrig sinar och det är ett profetiskt tecken när den nya sången tänder församlingen. (Jfr Ps 33:3, 40:4, Jer 31:22ff, Upp 5:9,21:5) Lovsången kommer att bli ett av det tydligaste tecknet på den levande församlingen i den yttersta tiden.

6 2 Församlingen är ETT och lever i gemenskap och helande. Den har sin grund i att den skapar och upprätthåller en försonad och försonande gemenskap av troende. Gud är kärlek, skriver Johannes. (1Joh 4:16) Kärlek är gemenskap. Men Gud är också en och Jesus bön är att församlingen skall vara en, förenade till ett i gemenskapen med Fadern och Sonen i Anden. (Joh 17:21ff) Denna enhet kommer att manifesteras ju närmare Jesu återkomst vi kommer då Herren kommer för att hämta sin brud. Den profetiska församlingen lever och söker förverkliga detta genom att utan att ge avkall på sanningen förenas i tjänst och bön med andra kristna. I den karismatiska förnyelsen förenar Guds Ande människor från alla samfund i tron på Jesus. Ju längre tiden går desto mer konkret kommer enheten att bli. Eftersom vi är en kropp så kommer den smörjelse och den kallelse som varje samfund fått av Herren och som historiskt sett skilt oss åt, att i den yttersta tiden berika och utrusta hela Kristi kropp. När Gud i den sista stora andeutgjutelsen sänder sin Kyrka kommer hon att vara fylld av Herrens kraft på ett helt nytt sätt. Detta mer fullkomligt sätt att vara församling kan bara ske när Gud samlar sitt folk. Denna sändning kan bara förverkligas i enhet på varje ort och plats. Därför kommer vi att få se församlingar växa samman och vi kommer att få se nya vägar att gemensamt fira gudstjänst, evangelisera och i barmhärtighetstjänst i världen. Eftersom all splittring har sin grund i synden, måste försoningen som Jesus vann prägla hans kropp - församlingen. Det behöver ske en försoning så att alla klyftor mellan människor beroende på ras, nationalitet, ekonomi och klass m.m utplånas. Det kommer också att växa fram en ny enhet när det gäller man och kvinna som bygger på allas lika värden och kallelsen att tillsammans tjäna Herren. En del av denna försoningsrörelse har vi sett under 1990-t när bl.a. kyrkan bett det judiska folket om förlåtelse för all förföljelse och de vita bett de färgade om förlåtelse för förtryck och slaveri i Amerika. Guds försoning måste också återupprätta familjen och äktenskapet. Äktenskapet mellan man och kvinna som är en bild för församlingens relation med Jesus och som människan inte kan upplösa. (Matt 19:6) I den profetiska församlingen hålls äktenskapet heligt och hon verkar för att ena och upprätta orubbliga tro på Guds ord och Guds makt får Jesaja tala hopp in i sin samtid men också profetera om kommande dagars frälsning och om Jesus. Jesaja påminner oss om 1. Gud är helig 2. Gud är barmhärtig och kräver barmhärtighet av sitt folk 3. Gud har kallat det profetiska folket att vara ett ljus i världen. 4. Guds ord kommer att fullbordas och Guds ord är sanningen. 5. Gud har det politiska skeendet i vår tid i sin hand och församlingens kallelse är att tala tro till nationen och uppmana ledarna att lyssna och lyda Guds ord. Jeremia Herren är upphöjd eller Herren uppreser Jeremia får sin kallelse redan i moderlivet och Gud bekräftar att den som är liten, ung eller ringa i världens ögon vill Gud använda. Litenhet får inte bli en ursäkt till att dra sig undan Guds kallelse. (Jer 1:4ff) Jeremias kallelse ger hopp åt allt det som vi bara ser en ringa begynnelse av och också att små församlingar och unga människor kan få tjäna Gud med kraft. När Gud uppreser profeten redan i moderlivet blir detta en kallelse för församlingen att vara ett salt i vår tid när det gäller människovärdet. Genom profeten Jeremia visar Gud att det är han som skapar liv och utväljer en människa och det innebär ett svidande salt i såret på en tid där abort ses som en mänsklig rättighet och varje kvinna själv skall ha rätt att bestämma om, när och hur ett barn skall få födas. Genom profetens kallelse ser vi att Gud ensam är den som är ursprunget till våra liv. Visserligen behövs det en man och en kvinna men den djupa bibliska sanningen att barn är en Guds gåva och att varje människoliv har ett oändligt värde redan från första ögonblicket när befruktning har skett. Jeremias liv visar också på vilka konsekvenser det kan få att vara trogen Guds kallelse och hans ord. Kallelsen att lida för Guds ord och Guds vilja kan bli till ensamhet, förföljelse och förnedring. Denna aspekt av Guds kallelse bekräftar Jesus gång på gång. Det finns en fiendskap mellan Gud och denna världen, som vi inte får blunda för. Jeremia förkunnade om Guds trohet och att Gud ville ha ett förvandlat hjärta, inte bara en reformerad kult eller stora offer. Ordet hjärta, leb, finns 70 ggr i Jeremia. I Jeremias profetiska kallelse ligger både att riva ner och förgöra all falsk religiositet och all död tradition och att styrka och bygga upp folket till en levande relation med Gud. (jfr Jer 1:10) Men Gud talar också genom profeten om att han kommer att fullborda sitt verk med sitt folk och att han kommer att

7 Jesaja Herren är frälsning. Församlingens kallelse är att vara ett ljus som lyser i en mörk värld. Jesus säger att ni är världens ljus och hos profeten Jesaja hittar vi en låga som brinner klart i en mörk tid. Ett löftesord som flera gånger har uttalats över Lysekils församling är Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. (Jes 60:1) Det bibelordet har sammankopplats med bilden av en fyr som är placerad på en klippa för att visa på farleden men också för att varna för grund. I den bilden ligger också ett profetiskt allvar för om sjömärket är felplacerat eller visar ett för svagt eller otydligt ljus kommer människor att hamna ur kurs. Genom sitt möte med den helige Guden och den rening som han fick gå igenom innan han kunde sändas ut av Gud, så blir Jesaja en levande påminnelse om Gud för Guds folk. (Jes 6) Jesaja får genom sin förkunnelse och sitt profetiska liv visa att Guds helighet också är en kallelse för folket. Att leva med den helige Guden innebär att själv vara helig och att vandra i lydnad mot Herren. (Jes 35:8 m.fl.) I Jesajas tjänst finns två dimensioner som vi också finner i Guds väsen. Gud är både helig och barmhärtig. Gud hatar synden, men älskar syndaren och när domen går över all olydnad så innebär det också befrielse och upprättelse för det som är svagt och ringa. Ja det som är som en tynande veke och ett krossat rör. (Jes 42:3) Gud har utvalt det som är svagt i denna världen och Gud har ett särskilt öga till det som är fattigt, utsatt och förtryckt. Gud har genom åren påmint vår församling om ordet från Jes 58, om en rätt fasta. Där kallelsen att befria de förtryckta, ge bröd åt de hungrande, skaffa bostad åt de hemlösa och klä den nakne är konkreta uppmaningar och tecken på ett rätt Gudsförhållande. När detta sker bland Guds folk står det då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. (Jes 58:8) Guds barmhärtighet är konkret och hand i hand som två älskande går barmhärtighetsgärningarna som innebär social upprättelse och fysiskt helande. Vi är kallade att möta nöden i vår tid och på vår plats med samma generositet och samma iver som Gud själv. Jesus mättade de hungrande massorna och han helade alla deras sjukdomar. Han höll inget tillbaka för egen del utan gav allt för oss. När vi går in i kallelsen att ge människor bröd, hem, kläder och en social upprättelse och så att säga tar ett steg framåt kommer enligt Jes 58 ljuset och helandet att följa efter. Jesaja får som profet ett särskilt förhållande till Guds ord och han vet att Guds ord är sant och att Guds ord är verksamt oavsett vad kungen eller folket anser. Det kommer att verka det som det blivit utsänt till. (Jes 55:11) Utifrån hans familjen i sin grundläggande betydelse i församling och samhälle. Försoning i äktenskap, i släkt, mellan föräldrar och barn är Andens verk i den yttersta tiden. (Jfr Mal 4:1) En aspekt av försoning är läkedom för hela folket. Helande för kropp och själ blir en realitet på ett nytt sätt. Profeterna helade i Andens kraft och talade om Guds helande natur. Jesus uppenbarade och fullbordade detta genom sin tjänst. Guds väsen uppenbarad på Golgata och försoningen är grunden för helande. (Jes 53) Före Herrens dag kommer vi att få se ett helt nytt mått av helande i och genom församlingen. (Mal 4:2) För att när Guds brud, det nya Jerusalem, sänker sig ner från himlen kommer det att finnas läkedom för alla, alltid. (Upp 22:2) Därför låt oss be, söka och handla enligt Guds plan. 3. Församlingen är profetisk när den igenkänner och utpekar den verkliga fienden Den profetiska församlingen ser igenom skeenden och känner igen fienden bakom motstånd, avfall och katastrofer. Ef 6 vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. I den andliga kampen har den profetiska församlingen en avgörande betydelse för utvecklingen och historiens gång. Gud verkar igenom historien bl.a. genom sina profeter. Han kungör sina beslut och han sänder dem till att vara en konkret del av det historiska skeendet. Mycket mer än vi någonsin kan förstå har enskilda profeter och den profetiska församlingen förändrat historien. Det ligger en stor utmaning i det Jesus säger till församlingen ni är jordens salt. (Matt 5:13) Av Jesus lär vi oss att en enskild människa som tar emot Guds ord har en helt avgörande betydelse för sin omgivning. När församlingen agerar som Kristi kropp med Guds Ande är hon inte bara oövervinnelig utan den helt dominerande och den mäktigaste kraften i tillvaron. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom 8:31) Många andliga slag som kyrkan förlorat temporärt genom historien har sin grund i att man bekämpat fel fiende och kämpat på fiendens planhalva med den ondes vapen. (se mer nedan) För att illustrera principen låt oss kort betrakta ett nutida skeende. Jag tänker på kommunismens fall. Under nästan 70 år var denna en av de starkaste krafterna i världen och dess utbredning omfattade en stor del av världens befolkning. Det var inte genom arméer som kommunismen knäcktes utan genom ett profetiskt skeende där många människor tog den kallelse som Gud gav på allvar. Bland dem ser vi Solidaritet med den djupt troende Lech Walesa, Johannes Paulus II och den katolska kyrkan. Vi kan också på-

8 minna oss om strategiska profetiska bönemanifestationer och en övernaturlig uthållighet i lidande bland de kristna i öst. Människor som agerade utifrån vetskapen att Guds Ord består men jordiska riken förgås. I allra högsta grad handlar den profetiska kallelsen om att utan tanke på tidens maktkonstellationer eller tidsandan handla utifrån Guds ord och avslöja fienden och strida med andliga vapen. 4. Församlingen är profetisk, när den förnekar världens definition av makt och utövande av makt Om kyrkan inte fallit för denna världens maktutövning och lierat sig med den världsliga makten hade församlingens situation varit en helt annan idag. Det avgörande för oss är att Jesu rike inte är av denna världen och att hans makt är annorlunda. Den profetiska församlingen agerar enligt Jesu sinnelag. Där några huvudprinciper är att tjäna, att vandra i ödmjukhet, att vara trogen och lyda Herren, att leva i sanning utan kompromiss och att frivilligt dela Jesu lidande. Kyrkan har i Jesu efterföljd två aktiva och offensiva vapen och det är Guds Ord och bön. Den profetiska församlingen känns igen och prövas inte genom dess kortsiktiga resultat utan på kvalitén av Andens frukter. Det ger oss en tankeställer i vår tid när så mycket handlar om effektivt arbete, organisation och propaganda. Källor till inspiration, planering eller kraft är inte heller av mänskligt ursprung. Det är inte den senaste vetenskapen, inne ideologin, varken på det religiösa eller politiska området. Därför är det på knä inför Jesus i bön för människor som den profetiska församlingen finner sin kraft. 5. Församlingen är profetisk när den arbetar för rättvisa i samhället och slår vakt om människovärdet. Gud har skapat varje människa med ett oändligt värde! Genom att människan formats till Guds avbild är hennes värde utan jämförelse i skapelsen. Profeterna påminner emfatiskt genom hela bibeln, att Gud är de svagas beskyddare! Därför är det de svaga grupperna i samhället och dem som ingen annan värnar om som församlingen kallas att ge röst åt. Detta gäller barnen som genom Jesus visar sig ha en särställning i Guds rike. Vi ser också hos Jesus att han lyfter fram kvinnans roll och värde i Guds rike. Detta manifesteras inte bara i Maria, Jesu mors, uppdrag, utan också de många kvinnor som följde Jesus och som blev vittne till uppståndelsen. Änkorna och de faderlösa har en särskild plats både i Israel och i församlingen. Det ofödda barnet ses som Guds skapelse med egen kallelse och ett eget värde. Därför har den profetiska rösten alltid värnat det ofödda människolivet och sett alla former av abort eller barnoffer som något som visar på människans bortvändhet från Gud Allt människoliv är heligt och okränkbart därför att Gud är helig och varje liv är en gåva av honom som vi inte förfogar över, utan förvaltar. Flyktingen och den hemlöse har också en beskyddare i Gud och en försvarare i församlingen. Den profetiska tjänsten innebär också att avslöja och gå emot de krafter som profiterar på människor, på mänsklig svaghet och på sådant som fördärvar och bryter ner människan. I en tid när vinstintresse är den drivande kraften på alla område av samhällslivet får församlingen vara, genom sitt exempel och sina initiativ och sin röst, en motkultur och ett levande exempel på Guds barmhärtighet och nåd. Detta får inte bara bli lärosatser och ställningstagande i samhällsdebatten utan något som präglar församlingens liv. Profeterna på Lysekils altartavla och församlingens kallelse. På Lysekils kyrkas altarskåp flankeras Jesus av de fyra stora gammaltestamentliga skriftprofeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Dessa fyra har i sitt uppdrag och i de ord de har förmedlat lagt en grund för vår förståelse av församlingens profetiska kallelse. Genom bilder och ord från deras liv vill jag försöka sammanfatta några viktiga synpunkter från de profetiska tilltal som kommit till Lysekils församling och som jag tror vi måste bli påminda om och åter erövra för att de skall förverkligas. Dessa ord har en generell karaktär och jag tror att de också utmärker församlingen i den yttersta tiden

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1307 26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi varken

Läs mer

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är

Lärdomar från den ohederlige förvaltaren Förvaltarskap - på riktigt! Pengar är energi. Inledning. 1. Att se sanningens som den är Inledning Kärlek till pengar är en rot till allt ont säger Paulus i 1 Tim 6:10. Pengarna kan få oss i bojor, lusten till pengar kan få oss att bli ogina och sänka blicken för våra medmänniskor; se Charles

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år B

Fjärde söndagen i advent år B 81 Fjärde söndagen i advent år B Ingångsantifon (jfr Jes 45:8) Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Nu närmar

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Palmsöndagen Vägen till korset Psalmer: 141, 702, 708, 711, 446, 717 Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Ef 2:12-16

Läs mer

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 1441 33 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.

Läs mer