FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE"

Transkript

1 som för människor är omöjligt, nämligen att leva helt för Gud. En församling som kommer att ha sitt ursprung, inte i denna fallna världen, utan i himlen där Guds vilja sker. När detta sker i historien vet vi inte, men det viktiga är att det kommer att ske. Församlingen kommer att bli ett med Guds vilja. Församlingen kommer att träda in i ett kärlekens äktenskap med Brudgummen. Där profetiorna om ett hjärta som känner Herren, ett hängivet hjärta, ett hjärta som känner Guds vilja och hör Herrens röst och som Herren helt och full har tillträde till och där inget mörker kommer att finnas, är fullbordade. Ett inspirati onsbla d för Lyse kils försa mling FÖRSAMLINGENS PROFETISKA KALLELSE Jesus kommer med makt När Jesus kommer tillbaka så sker det alltså på ett helt annorlunda sätt jämfört med när han kom som ett barn i Betlehem. Det står i bibeln att han kommer med makt och ära och han skall i sin makt utplåna ondskan. Det är tiden då Jesus upprättar sitt rike. (jfr Apg 1:6ff). Det är tiden då Gud svarar på den bön som församlingen bett under årtusenden. Låt ditt rike komma! Än så länge har vi som kyrka bara en liten erfarenhet av Guds härlighet och makt och vi kan vara övertygade om att det blir en omtumlande erfarenhet att möta och formas av honom. Jesu härlighet efter uppståndelsen gjorde det t.o.m. svårt för apostlarna att känna igen honom. När Jesus visar sig i härlighet, makt och majestät blir det en erfarenhet som får människor att bäva och falla till marken. Innan Jesus kommer tillbaka så tror jag att han kommer uppenbara mer av sin makt och sin härlighet för församlingen. Jag tror att församlingen kommer att få en dubbel arvslott av Guds Ande, likt Elisa och kommer också att få gå fram med en gudomlig auktoritet som kyrkan saknat. Kanske är det så att löftesordet från Joh 14:12, om att de som tror skall göra större gärningar än Jesus, bokstavligen kommer att uppfyllas. Det antyds i bibel att den yttersta tiden kommer att vara utan motstycke när det gäller ondska men samtidigt platsen då församlingen får verka i Jesus makt fullt ut. Kommer vi att känna igen honom när han kommer? Kommer vi att känna igen församlingen när hon står inför sin fullbordan. Det kommer inte att finnas många likheter med den slentrianmässiga och traditionsbundna religiositeten av idag. Till sist får vi inte glömma att allt tal om kraft och härlighet för församlingen i den yttersta tiden är förenat med ett lidande och en kamp utan motstycke för kyrkan. Kanske är det först när vi genom lidandet slutar att lita till vår egen kraft som Guds plan kan förverkligas helt och fullt. Men vi kan vara övertygade om att det kommer att ske. Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla! (Upp 22:20f) Detta inspirationsblad är producerat för Lysekils församling av Hans Wolfbrandt. Läs mera om församlingen på För kontakt: e-post: hans. tel , Tänk när församlingen blir fullt ut det som Gud vill att hon skall vara? En församling full av Guds kraft, präglad av Guds kärlek och strålande av Guds härlighet i en mörk värld. I detta inspirationsblad vill jag lyfta fram församlingens profetiska kallelse. Jag vill göra det för att utmana oss att ta ett steg in i det som Gud har planerat för oss. Vi får inte nöja oss med att vara något annat än det som Gud har menat vi skall vara, utan vi får ivrigt söka förverkligandet av vår kallelse. Det finns genom hela historien en profetisk tradition, därför att Gud har valt att tala sitt ord till människor och genom dessa människor forma sitt folk och det historiska skeendet. Tydligast ser vi detta hos Jesus som är Guds Ord och vårt sökande efter den profetiska kallelsen för församlingen för oss tillbaka till honom och till den profetiska traditionen i Israel. Den profetiska tjänsten och den kraft som Gud lät enskilda människor temporärt vara en del av i gamla testamentet fullbordas i Jesus och fr.o.m. pingstdagen så har den kristna församlingen blivit uppfylld av den helige Anden. Den profetiska kallelsen gäller därför hela församlingen. För Jesus var gamla testamentets böcker Guds ord som förutsade hans messianska gärning. (Luk 24:27) Vi ser i Jesus hur Guds ord och löften uppfylls och vi ser också hur Jesus söker den uppfyllelsen genom att ledas av Guds ord. När vi möter Jesus i inledningen av hans offentliga verksamhet, vid dopet i Jordan, så säger han betecknande till Johannes att allt måste uppfyllas. (Matt 3:15) Han har sökt sig till Jordan för att gå in i det som Fadern har bestämt och där tar han emot utrustningen för sin tjänst, den helige Anden. Jesus tjänade i Andens kraft och fullbordade Guds ord. (Luk 4:14 och Matt 5:17) Hos Jesus ser vi att det finns en fantastisk kraft i Guds ord och när vi genom Andens ledning uppfyller Guds ord eller snarare går in i det som Gud har bestämt, utför vi vår profetiska kallelse. I allt är Jesus vår förebild och hans sändning är också vår. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21) Jag är helt övertygad om att vi bara har anat en liten del av vad Gud vill göra med församlingen och genom församlingen. Han vill göra I det här numret: ! " #

2 större gärningar genom sin församling än vi såg hos Jesus. Jag tror också utifrån Guds Ord att församlingen i den yttersta tiden kommer att träda fram i en helt ny dimension av helighet och kraft. (Upp 19:7) Vi skall därför titta lite närmare på församlingens profetiska roll i den yttersta tiden. Vi behöver låta oss inspireras av Guds ords plan för församlingen och söka detta ords uppfyllelse. Min bön är att Guds Ande skall leda oss in i den fullhet som vi får del av genom nåd. (Joh 1:16) En del av Guds plan förstår vi inte nu och den kan kännas främmande. Allt det jag skriver måste noggrant prövas mot bibeln och mot kyrkans tradition. Det finns många luckor i min kunskap och många av slutsatserna är kanske undermåligt underbyggda. Se dem gärna som ett försök att finna vägen. Vissa vägmärken och råmärken står tydliga, medan vi på andra områden bara kan ana en knappt synbar stig. Kanske för att vi ännu inte behöver veta eller se den. Vi kan bara tro det Gud visat oss och det som den helige Ande levandegjort för oss. Det jag funnit vill jag dela med er. Jag tror på församlingens återupprättande och fullbordan och att detta är vad vi ser Gud göra ibland oss idag. Guds ords karaktär och kännetecken Aposteln Johannes börjar sitt evangelium med en lovsång till Jesus som Guds Ord och genom lovsången så sammanbinder han skapelsens kraft och vishet, ordet som verkar genom profeterna med Jesus och därigenom med församlingen. Genom Ordet verkar Guds Ande tills det har uppfyllts och Sonen, Ordet blivit allt i alla. (jfr 1Kor 15:28) Jag vill lyfta fram tre aspekter av Guds ord som bibeln själv vittnar om och som är grundläggande för förståelsen av detta studium. 1. Ordet är evigt 2. Ordet är verksamt tills det uppfyllt sitt syfte 3. Ordet blir kött och blod. Därför kommer Guds ord att uppfyllas konkret i denna världen, i tiden. Vi ser i Bibeln ett tydligt mönster där allt har sin början i att Gud talar och att Guds Ande är närvarande när ordet uttalas. I bibelns sista bok får vi en vision av hur allt kommer att sluta när ordet i sin helhet har fullbordats. I Upp 22:7 står det Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Kraften i Guds ord visar sig i skapelsen och makten i Guds ord visar sig när Jesus träder fram i uppenbarelsen som Konung och ur hans mun går ett tveeggat, skarpt svärd. (Upp 1:16) Ordet fullbordas i slutet på historien när Guds Ord träder fram på historiens scen på den vita segerhingsten och förgör ondskans välde. (Upp19:11ff) Ordet skapar ur intet och gång på gång ser vi hur ordet som är andligt blir till kött, blir konkret och verkligt. Här har vi ett avgörande kännetecken på Guds ord och det är att det går i uppfyllelse och jag skulle vilja säga, många gånger på olika andliga plan, men alltid konkret. När kyrkan har förandligat ordet har vi ibland missat det Öken innebär att dra sig ur världen när gränserna som Gud satt upp helt är överträdda. Elia fick dra sig undan till bäcken Kerit som ett tecken på att gränsen var passerad och Isebel regerade. Johannes levde i öknen som nasir, Guds avskilde, innan han skulle få bereda väg för Messias och församlingen kommer att kallas ur de rådande strukturerna och samhälle när Antikrist tagit makten helt och fullt. (jfr Upp 18:4, 2Kor 6:17) Detta är inget som församlingen skall söka utan församlingens kallelse är i världen, men när historien nått ett särskilt skeende kommer församlingen att kallas ut i öknen. Det vi behöver be om är vishet att förstå tidens tecken och att Anden uppenbarar Guds ord när tiden är inne. Det andra som kommer att ske är kraftgärningar i Jesu namn genom Kristi kropp, församlingen. Omvändelse och ödmjukhet går före kraft men Gud kommer att ge utrustning för församlingens uppdrag och där kommer kraftgärningarna att få världen att häpna. Även om det är tveksamt om det leder till omvändelse. Martyrskap innebär vittnesbörd med sitt liv och genom sitt lidande för Herren. Frågan som många ställer sig är om detta blir ett tecken som leder till historiens största väckelserörelse, men oavsett det så kommer de heligas blod att få en förnyad och fördjupad betydelse. Johannes döparens död under maktens klinga och Jesus egen avrättning av den religiösa eliten i maskopi med den världsliga makten får mig att ana att församlingen under ett skeende i slutet av historien går ett fruktansvärt öde till mötes. Dessa händelser kommer att skilja agnarna från vetet och vara en del i den plan som leder fram till att lammets brud kan träda fram. Lammets brud Om Guds kärlek är den axel kring vilket hela historien snurrar, så kommer vi också att få se en storslagen final på historien. Församlingen smyckad som brud, förberedd för giftermål och strålande i härlighet, vithet och kärlek. Höga Visans ord av längtan och åtrå mellan brud och brudgum är också en bild av församlingens och brudgummens förhållande. Detta kan jämföras med apostelns ord om Kristus kärlek till församlingen och hur han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. (Ef 5:27) I uppenbarelseboken står det att lammets brud kommer ner från himmelen. (Upp 21:2) Det är alltså inget människoverk, utan det är Guds verk från början till slut. Brudens skinande linnekläder är de heligas rättfärdighet (Upp19:8) och det vet vi är Jesus försoningsverk. Men det innebär en församling som i endräkt helt och fullt har tvättat sina kläder i lammets blod. (Upp 7:14) Bilderna och språket blir kanske här i uppenbarelseboken svårbegripliga och främmande men de pekar på att genom tron på Jesus så kommer i den yttersta tiden Gud att göra det möjligt, det

3 Församlingen i den yttersta tiden Vi skall avslutningsvis fästa blicken mot historiens slut och försöka se vad målet för församlingen är och vi kommer att finna, som redan antytts, en tydlig bild som träder fram i Bibeln. Församlingen som Kristi brud. Smyckad och klädd i renhet och härlighet i ett aldrig tidigare skådat mått. Att låta hjärtat och tankarna stanna vid målet kan fördjupa vår strävan att nå dit. Johannes av Korset skriver i en dikt om denna brudmystik. Det är den himmelske Fadern som talar om skapelsen med Sonen; En brud, som skall älska dig, skulle jag vilja ge dig, min Son, och för din skull skall hon förtjäna att ta del i vår gemenskap och att äta bröd vid ett bord, samma bröd som jag också äter, för att hon må känna de skatter som jag äger i en sådan Son, och med mig må glädjas åt din nåd och all din rikedom. Sonen svarar Fadern Mycket tacksam är jag Fader. Åt den brud som du vill ge mig, skall jag ge min härlighet, för att hon i den må se all min Faders ära, och hur jag har mottagit mitt vara av hans vara. I mina armar jag låter henne vila, och förtäras skall hon i din kärlek, och i evig njutning skall hon prisa din godhet Men innan vi sträcker oss mot församlingens fulländan, som helt är ett verk av Gud präglad av en förunderlig kärlek, så låt oss knyta ihop trådarna i det profetiska skeendet. Innan fullbordan och änden kommer skall Elia, förelöparen komma. Elias tjänst och samma Andens kraft som präglade Johannes Döparen kommer att förbereda Jesus återkomst till jorden. Det är kanske mer än en tillfällighet att Jesus dop av Johannes i Jordan finns avbildad på Lysekils kyrkas altarskåp. Vi har sett tidigare hur Gud förnyar och fördjupar sitt handlande när hans plan fullbordas. Elia och kampen mot Isebel, löftet om Elias återkomst från Malaki (Mal 4) och Elias Ande i en sista stor andeutgjutelse som helt fullbordar det profetiska tilltalet och som förbereder Jesus triumfatoriska återkomst som Konungarnas Konung. I den yttersta tidens sista andeutgjutelse kommer konflikten mellan Guds rike och denna världens furste att kulminera och djävulens sista dödsryckning att skörda ett lidande utan motstycke i världen. Men det kommer också att innebära att Elias omvändelsförkunnelse och den helige Andes kraftgärningar också framträder utan motstycke i historien. Vilket kommer att medföra en hängivenhet i församlingen och en längtan efter renhet av helt nytt slag. Den profetiska församlingen kommer att sträcka sig efter detta och räkna det som det dyrbaraste i världen att leva ett liv som behagar Gud. En församling som frågar Gud; Vad vill Du? En församling som funnit skatten i Guds ord och är beredd att sälja allt för att vinna den. (jfr Ordspr 3:13ff) Eftersom församlingen kommer att ha en Eliatjänst så finns det redan i den kallelsen, en väg som går genom öken, kraft och martyrskap. som ordet varit utsänt för och det som ordet verkat. Många missade Jesus och såg inte honom som uppfyllelsen av det profetiska ordet. Men det är nästan på ett chockerande konkret sätt som evangelisterna tolkar bibelordet. I vår tid påstår vissa att vi begränsar Gud genom att förstå Guds ord konkret och bokstavligt. Ändå är det genom det konkreta som profeterna finner vägledning i ordet och Guds löften är så konkreta som de uttalas. Daniel hittade hos profeten Jeremia att Gud lovat att den Babylonska fångenskapen skulle upphöra efter 70 år. När han fann det löftet började han konkret förbereda sig på dess uppfyllelse och blev en del av det profetiska skeendet. (Jer 25:11, 29:10 och Dan 9:1ff ) Så verkar Guds löfte till Abraham om ett land nästan anstötligt konkret, inte minst i vår tid när det började gå i uppfyllelse Vi kan se hur löftet till Abraham är konkret och gäller ett jordisk land Israel och som uppfylls både på ett andligt plan genom Jesus och apostlarna, men dess bokstavliga uppfyllelse väntade de på. (jfr Apg 1:6ff) Detta givna löfte är ett evigt löfte och det kommer därför att uppfyllas, för Guds ord är sanning. (1Mos 13:15, Ps 119:89) En bild för att Guds ord är konkret visar oss profeten Hesekiel när han får befallningen att äta bokrullen och fylla sin mage. (Hes 2:8ff,jfr Upp 10:9ff) Vi kan jämföra denna bild med Jesus som också talar om att leva av varje ord som utgår från Guds mun. (Matt 4:4, Jfr 5Mos 8:3) Ordet skall inte förgås utan uppfyllas. Ordet verkar till det uppfyllts i alla sina aspekter, i allt det som Gud har talat. Det är en annan sak att Gud har sin egen tidsplan för ordets uppfyllelse och ibland tycks det vara beroende av att vissa saker skett som är en förutsättning. Därför kan aposteln tala om att vi kan påskynda Jesu ankomst (2Petr 3:12) och Jesus säger om tidens slut att vissa saker först måste ske t.ex. att evangelium om riket skall predikas i hela världen. (Matt 24:14) Det är viktigt att vi känner igen Guds ord och sättet som det verkar för Gud har tänkt att församlingen skall vara en del av det skeende som han planlagt. Låt oss ta ytterligare ett exempel. Jesus träder in i världen genom Guds Ande och ord. Detta läser vi om i bebådelsetexten hos Lukas. (Luk 1:26ff.) Det är betecknande att den del av kyrkan som står tvivlande inför jungfrufödelsen också saknar profetisk kraft. Men om vi jämför detta helt avgörande andliga skeende när Gud blir människa med församlingen så ser vi först hur ordet genom Anden blir kött (Jfr Joh 1:14) och församlingen föds också genom Ordet och Anden. Vågar vi sedan tala konkret med mystikerna så sker detta ur Jesu sida, alltså genom Jesus kroppsliga död. När Anden förmedlas av Jesus efter uppståndelsen (Joh 20:19ff) och på pingstdagen (Apg 2:1ff) tar fullbordan av Guds ord ytterligare ett steg och den kraft som uppväckte Jesus är nu verksam i världen genom församlingen. (Ef 1:19ff) Församling-

4 en är alltså ett redskap för ordets uppfyllelse och bärare av Guds ord. Abraham Mose profeterna Jesus församlingen Israel steg för steg genomförs Guds plan. Planen är konkret och vi väntar på att den skall uppfyllas helt. Det finns olika dimensioner och olika djup i ordets verkan och det tycks ibland fullbordas i en aspekt för att sedan fortsätta att verka och fördjupas. Man talar ibland om att Guds ord verkar i historien som något som liknar en spiral. Det uppfylls, men i kommande skeende återkommer samma ord och löfte. Ett exempel är profetorden om Jesus födelse från Jesaja 7:14. Ordet hade naturligtvis en konkret uppfyllelse i den historiska situationen, men aposteln ser dess fullbordan i Jesu födelse 700 år senare. (Jfr Matt 1:23) Ett annat exempel är Elia och hans kallelse att bereda väg för Messias detta uppfylls med Johannes Döparen men det kommer också att uppfyllas innan Jesu återkomst, men det återkommer vi till längre fram. Guds ord är levande och verksamt skriver aposteln (Hebr 4:12) och det identifieras med Jesus. Allt handlar om honom. Men ordet är också nerskrivet, fästat på papper och konkret gripbart för oss människor och förmedlat genom mänsklig svaghet och brist. Det är inte märkligare än att Jesus föddes av en ung jordisk mor och fostrades av jordiska föräldrar. Att människor är en del av Guds ords fullbordan ändrar inte på förhållandet att allt till sist beror på Gud. Kännetecken på den profetiska församlingen Vi vet ifrån bibeln att Jesus är den levande Gudens avbild och att Guds fullhet finns i honom. En del av Jesu tjänst eller ämbete är profetens. Att vara ett med Guds verksamma ord som i sig frälser och förvandlar. I gamla testamentet vilade profetians ande över enskilda personer vid speciella tillfällen, men i den församling som Gud formar på pingstdagen uppfylls profeten Joels ord, att Guds Ande skall utgjutas över allt kött. (Joel 2:28) Nu är den profetiska tjänsten en del av Kristi kropp och församlingen består av ett profetiskt folk. Jag vill därför lyfta fram fem kännetecken på den profetiska församlingen, utan att göra anspråk på att detta säger allt. Dessa fem aspekter reflekterar Guds väsen och är uppenbarade i Jesus Kristus. Om vi känner igen Guds Ande i detta kommer det också att leda oss in i ett profetiskt liv som med ord och handling lever ut dessa drag. Målet för församlingen är att Gud vill ge sin Son en brud som är smyckad (Upp 21:2) utan fläck eller skrynkla. (Ef 5:27) Därför kommer den sista tidens stora andeutgjutelse att föra fram en församling utan motstycke i renhet, helighet och hängivenhet. Dessa karaktärsdrag för församlingen i den yttersta tiden finns för att vi skall kunna gå in i dem och så förverkliga Guds plan. Jag har inspirerats för dessa punkter genom Kjell Sjöbergs bok den profetiska församlingen. Hesekiel utmanar oss att hålla blicken fäst vid Gud och vad han gör idag. Men också att varna för fienden och frestelser i vår tid. Att inte dra oss undan samhället utan ställa oss i bön på de åkrar som striden råder idag. Jag tror också att vi skall få tala nytt liv med en helt ny auktoritet och kraft än vad vi har erfarenhet av. Då det som bara är skelett och benknotor skall få bli till liv. Församlingen behöver få en profetisk blick på historien och Guds folks roll i den. Den profetiska församlingen får inte vara naivt okritisk men ändå beredda att ge allt för Israel. I den yttersta tiden kommer världens ögon att riktas mot Israel och mellan östern. Det är där de avgörande historiska händelserna kommer att stå när slutet närmar sig och det är där Jesus kommer att komma tillbaka. Församlingen har en kallelse i att välsigna Jerusalem! Daniel - Gud är min domare Daniel verkade i en främmande kultur och i ett främmande samhälle som deporterad till Babylon. Han visar genom att vara noggrann och trogen i sin Gudsrelation att en man på Guds sida förändrar historien och samhället. Daniels vishet var vida känd och han fick tjäna flera kungar. Men visheten var inte hans egen utan Gud var med honom. I allt litade han på det Gud sade och visade honom. Genom ett oförvitligt liv vittnade Daniels karaktär på ett liv format av Gud. Den profetiska församlingen utmanas att vara noggrann i alla aspekter av livet, att leva rent och vara uthållig i sin gudsdyrkan. Den profetiska församlingen är en bedjande församling. En församling som ber i ande och sanning och som inte bara prioriterar bön utan vars liv är bön. Jag skall leda dem där de gå bedjande fram, sa Herren till Jeremia. (Jer 31:9) Daniel visste att Gud såg i det fördolda och att det var inför Gud som han skulle avlägga räkenskap. Därför behövde han inte frukta människor även om de hotade med både lejongrop och brinnande ugnar. Gudsfruktan är början på vishet men också en förutsättning för Guds kraft. När Gud är stor i en människas liv och man själv är liten kan Guds hand verka mäktigt. Daniel lär församlingen noggrannhet och uthållighet och att tjäna i det fördolda och inte inför människorna. Det är när gudsfruktan finns som Gud också gläntar på förlåten till framtiden och det kommande skeendet som hos Daniel. Gud talar förtroligt med dem som fruktar honom och han gör ingenting utan att uppenbara sin vilja för sina tjänare profeterna. (Ps 25:14, Amos 3:7) Förtroligheten med Gud är något som kommer att prägla församlingen i den yttersta tiden. En ny hängivenhet som tar sig uttryck i intimitet och närhet. Församlingen går en ny Mariatid till mötes där vi kommer att välja det som är bäst och älska att sitta vid Jesus fötter, ligga vid hans bröst och viska hjärtats lov genom den helige Anden till Jesus, brudgummen.

5 börja om på nytt tills det blir så som han har tänkt. Därför får vi idag ha tro för att Gud kommer att föra församlingen till sin fullbordan och vi får vända om till Gud och låta honom forma oss på nytt! (Jfr Jer 18) Jeremia utmanar oss att tala om och att verka så att församlingen formas av 1. Varje människas unika värde och att slå vakt om de oföddas rätt till liv. 2. Kristen tro handlar om hjärtats relation med Gud och inte om religiösa beteenden. 3. Inte tystas fast Guds ord i våra dagar tycks väcka hat och förföljelse. 4. Gud inte ger upp utan börjar om med oss när vi misslyckas. (jfr Jer 18) Hesekiel - Gud är stark el Gud styrker Hesekiel är präst och likt Jeremia son till en präst. Han känner detaljerna i templet och är förtrogen med tempeltjänsten. Som hos de andra profeterna så framträder Gud som den helige Guden och det innebär att det Gud visar och säger är viktigare än något annat i livet. Hur omöjligt, enformigt eller outhärdligt det än är så har profeten ingen val. Därför att han känner Gud. Hesekiel visar också hur profeten är ett med det ord han förkunnar och det innebär att han får äta Guds ord (3:3) och känna dess konsekvenser i sin egen kropp. Hesekiel får inte bara äta Guds ord utan också tala Guds ord till liv. (kap 37) Den profetiska församlingen har makt att tala liv till det som är dött därför att livets furste sänder församlingen med det uppdraget. Hesekiel tvivlade inte på att Gud fortsatte att verka med sitt folk trots fångenskap och dom. Han såg judarna i ett profetiskt ljus och denna dimension av församlingens kallelse är viktig idag. I Hesekiels bok framträder bilden av profeten som väktaren. Den profetiska församlingen är Väktare på muren (Hes 33, 3:16 ff) och Hesekiel talar om det allvar som denna tjänst medför, att stå fast i sin kallelse, att varna och tala på Guds uppdrag. Väktare var beväpnade vakter som vakade över ordning och säkerhet och tillkännagav morgonen. Att varna när fienden hotar eller när kaos breder ut sig är profetens skyldighet. Men som väktare får man också träda i bräschen och vara den som med sitt liv försvarar Guds folk. De falska profeterna har inte trätt fram i remnorna och byggt upp muren. (13:5) Uppdraget att vara väktare får en ytterligare förklaring när Jesus talar om att dörrvaktaren öppnar dörren så att fårens herde kan gå in (Joh 10:3). Det innebär att profeten får spana efter vad Gud gör och vara vaken för när han besöker sitt folk. Den profetiska församlingen är alltså spejare efter Gud som jagar efter Guds närvaro och vill vara nära det som Gud gör och förmedla detta till andra. 1. Den profetiska församlingen är en tillbedjande församling. Människans främsta kallelse är tillbedjan och relationen mellan Gud och hans folk liknas i bibeln vid en kärleksrelation. Där både Gud och människan förklarar sin kärlek genom ord och handling. Förmågan att kommunicera kärlek med ord, med kroppen och med anden präglar denna relation. Förebilden för denna tillbedjan och gemenskap är Faderns och Sonens ömsesidiga kärleksbevisning i ord och handling, genom Anden. (jfr bl.a. Luk 3:22, 10:21f) När Gud kallade och befriade sitt folk ut ur slaveriet i Egypten var det för att de skulle gå ut i öknen för att fira gudstjänst. (2 Mos 5:1ff) Kallelsen gällde att tillbe i ord och handling, med hela sitt liv. Därför kunde man inte bli kvar i det gamla utan var tvungen att dra ut med allt vad man ägde. I tillbedjan formar Gud oss människor och i tillbedjan ger vi allt vad vi är och har till honom. Tillbedjan är präglad av kärlekens och intimitetens språk och i nya testamentet fullbordas denna intimitet när lärjungarna förenas med Jesus Kristus och Guds kyss den helige Ande, rör vid våra läppar och tar sin boning i våra hjärtan. (Jfr HV 1:2, Joh 20:22, Rom 5:5) En kärlekens låga som formar församlingen till en eld i världen. En eld som Jesus längtade efter skulle brinna och som strålar i världen. Sanna Gudstillbedjare skall tillbe i ande och sanning och detta utmärker den församling som är Guds egen. Herren är den som tronar på Israels lovsång vilket innebär att när Guds folk lovsjunger utför Herren sitt verk. (Ps 22:4) I lovsången lär församlingen sig att det genom Guds Ande som Guds rike bryter in i vår tillvaro. Sången är alltså ett kännetecken för Guds församling. Vi får sjunga med ord men också i Anden. Därför ser vi idag överallt där Guds Ande förnyar församlingen att lovsången finns. Lovsången som upphöjer Gud och som proklamerar hans makt och härlighet. I vår gudstjänst får lovsången ett allt större utrymme. Detta är ett Andens verk som förbereder oss och för oss närmare den dag då Jesus kommer tillbaka. Den dag då vi får delta i den himmelska lovsången och allt blir lovsång. Eftersom lovsången ständigt ljuder i himlen, inför Guds tron så förenar lovsången oss med himlen och öppnar upp den för oss. Vi får genom lovsången en gemenskap med alla dem som genom alla tider stämt in i den himmelska lovsången. Den profetiska församlingen växer i lovsång och söker sig djupare in i lovsången och Gud utrustar genom sin Ande människor att träda fram i lovsångstjänst, inspirerar till att skriva nya sånger och genom sina liv visa på Guds överflödande kärlek. I varje tid föds en lovsång som är relevant för tidens människor och hjälper människor att tillbe. Den helige Anden ger ett nytt friskt flöde i tillbedjan som aldrig sinar och det är ett profetiskt tecken när den nya sången tänder församlingen. (Jfr Ps 33:3, 40:4, Jer 31:22ff, Upp 5:9,21:5) Lovsången kommer att bli ett av det tydligaste tecknet på den levande församlingen i den yttersta tiden.

6 2 Församlingen är ETT och lever i gemenskap och helande. Den har sin grund i att den skapar och upprätthåller en försonad och försonande gemenskap av troende. Gud är kärlek, skriver Johannes. (1Joh 4:16) Kärlek är gemenskap. Men Gud är också en och Jesus bön är att församlingen skall vara en, förenade till ett i gemenskapen med Fadern och Sonen i Anden. (Joh 17:21ff) Denna enhet kommer att manifesteras ju närmare Jesu återkomst vi kommer då Herren kommer för att hämta sin brud. Den profetiska församlingen lever och söker förverkliga detta genom att utan att ge avkall på sanningen förenas i tjänst och bön med andra kristna. I den karismatiska förnyelsen förenar Guds Ande människor från alla samfund i tron på Jesus. Ju längre tiden går desto mer konkret kommer enheten att bli. Eftersom vi är en kropp så kommer den smörjelse och den kallelse som varje samfund fått av Herren och som historiskt sett skilt oss åt, att i den yttersta tiden berika och utrusta hela Kristi kropp. När Gud i den sista stora andeutgjutelsen sänder sin Kyrka kommer hon att vara fylld av Herrens kraft på ett helt nytt sätt. Detta mer fullkomligt sätt att vara församling kan bara ske när Gud samlar sitt folk. Denna sändning kan bara förverkligas i enhet på varje ort och plats. Därför kommer vi att få se församlingar växa samman och vi kommer att få se nya vägar att gemensamt fira gudstjänst, evangelisera och i barmhärtighetstjänst i världen. Eftersom all splittring har sin grund i synden, måste försoningen som Jesus vann prägla hans kropp - församlingen. Det behöver ske en försoning så att alla klyftor mellan människor beroende på ras, nationalitet, ekonomi och klass m.m utplånas. Det kommer också att växa fram en ny enhet när det gäller man och kvinna som bygger på allas lika värden och kallelsen att tillsammans tjäna Herren. En del av denna försoningsrörelse har vi sett under 1990-t när bl.a. kyrkan bett det judiska folket om förlåtelse för all förföljelse och de vita bett de färgade om förlåtelse för förtryck och slaveri i Amerika. Guds försoning måste också återupprätta familjen och äktenskapet. Äktenskapet mellan man och kvinna som är en bild för församlingens relation med Jesus och som människan inte kan upplösa. (Matt 19:6) I den profetiska församlingen hålls äktenskapet heligt och hon verkar för att ena och upprätta orubbliga tro på Guds ord och Guds makt får Jesaja tala hopp in i sin samtid men också profetera om kommande dagars frälsning och om Jesus. Jesaja påminner oss om 1. Gud är helig 2. Gud är barmhärtig och kräver barmhärtighet av sitt folk 3. Gud har kallat det profetiska folket att vara ett ljus i världen. 4. Guds ord kommer att fullbordas och Guds ord är sanningen. 5. Gud har det politiska skeendet i vår tid i sin hand och församlingens kallelse är att tala tro till nationen och uppmana ledarna att lyssna och lyda Guds ord. Jeremia Herren är upphöjd eller Herren uppreser Jeremia får sin kallelse redan i moderlivet och Gud bekräftar att den som är liten, ung eller ringa i världens ögon vill Gud använda. Litenhet får inte bli en ursäkt till att dra sig undan Guds kallelse. (Jer 1:4ff) Jeremias kallelse ger hopp åt allt det som vi bara ser en ringa begynnelse av och också att små församlingar och unga människor kan få tjäna Gud med kraft. När Gud uppreser profeten redan i moderlivet blir detta en kallelse för församlingen att vara ett salt i vår tid när det gäller människovärdet. Genom profeten Jeremia visar Gud att det är han som skapar liv och utväljer en människa och det innebär ett svidande salt i såret på en tid där abort ses som en mänsklig rättighet och varje kvinna själv skall ha rätt att bestämma om, när och hur ett barn skall få födas. Genom profetens kallelse ser vi att Gud ensam är den som är ursprunget till våra liv. Visserligen behövs det en man och en kvinna men den djupa bibliska sanningen att barn är en Guds gåva och att varje människoliv har ett oändligt värde redan från första ögonblicket när befruktning har skett. Jeremias liv visar också på vilka konsekvenser det kan få att vara trogen Guds kallelse och hans ord. Kallelsen att lida för Guds ord och Guds vilja kan bli till ensamhet, förföljelse och förnedring. Denna aspekt av Guds kallelse bekräftar Jesus gång på gång. Det finns en fiendskap mellan Gud och denna världen, som vi inte får blunda för. Jeremia förkunnade om Guds trohet och att Gud ville ha ett förvandlat hjärta, inte bara en reformerad kult eller stora offer. Ordet hjärta, leb, finns 70 ggr i Jeremia. I Jeremias profetiska kallelse ligger både att riva ner och förgöra all falsk religiositet och all död tradition och att styrka och bygga upp folket till en levande relation med Gud. (jfr Jer 1:10) Men Gud talar också genom profeten om att han kommer att fullborda sitt verk med sitt folk och att han kommer att

7 Jesaja Herren är frälsning. Församlingens kallelse är att vara ett ljus som lyser i en mörk värld. Jesus säger att ni är världens ljus och hos profeten Jesaja hittar vi en låga som brinner klart i en mörk tid. Ett löftesord som flera gånger har uttalats över Lysekils församling är Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. (Jes 60:1) Det bibelordet har sammankopplats med bilden av en fyr som är placerad på en klippa för att visa på farleden men också för att varna för grund. I den bilden ligger också ett profetiskt allvar för om sjömärket är felplacerat eller visar ett för svagt eller otydligt ljus kommer människor att hamna ur kurs. Genom sitt möte med den helige Guden och den rening som han fick gå igenom innan han kunde sändas ut av Gud, så blir Jesaja en levande påminnelse om Gud för Guds folk. (Jes 6) Jesaja får genom sin förkunnelse och sitt profetiska liv visa att Guds helighet också är en kallelse för folket. Att leva med den helige Guden innebär att själv vara helig och att vandra i lydnad mot Herren. (Jes 35:8 m.fl.) I Jesajas tjänst finns två dimensioner som vi också finner i Guds väsen. Gud är både helig och barmhärtig. Gud hatar synden, men älskar syndaren och när domen går över all olydnad så innebär det också befrielse och upprättelse för det som är svagt och ringa. Ja det som är som en tynande veke och ett krossat rör. (Jes 42:3) Gud har utvalt det som är svagt i denna världen och Gud har ett särskilt öga till det som är fattigt, utsatt och förtryckt. Gud har genom åren påmint vår församling om ordet från Jes 58, om en rätt fasta. Där kallelsen att befria de förtryckta, ge bröd åt de hungrande, skaffa bostad åt de hemlösa och klä den nakne är konkreta uppmaningar och tecken på ett rätt Gudsförhållande. När detta sker bland Guds folk står det då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. (Jes 58:8) Guds barmhärtighet är konkret och hand i hand som två älskande går barmhärtighetsgärningarna som innebär social upprättelse och fysiskt helande. Vi är kallade att möta nöden i vår tid och på vår plats med samma generositet och samma iver som Gud själv. Jesus mättade de hungrande massorna och han helade alla deras sjukdomar. Han höll inget tillbaka för egen del utan gav allt för oss. När vi går in i kallelsen att ge människor bröd, hem, kläder och en social upprättelse och så att säga tar ett steg framåt kommer enligt Jes 58 ljuset och helandet att följa efter. Jesaja får som profet ett särskilt förhållande till Guds ord och han vet att Guds ord är sant och att Guds ord är verksamt oavsett vad kungen eller folket anser. Det kommer att verka det som det blivit utsänt till. (Jes 55:11) Utifrån hans familjen i sin grundläggande betydelse i församling och samhälle. Försoning i äktenskap, i släkt, mellan föräldrar och barn är Andens verk i den yttersta tiden. (Jfr Mal 4:1) En aspekt av försoning är läkedom för hela folket. Helande för kropp och själ blir en realitet på ett nytt sätt. Profeterna helade i Andens kraft och talade om Guds helande natur. Jesus uppenbarade och fullbordade detta genom sin tjänst. Guds väsen uppenbarad på Golgata och försoningen är grunden för helande. (Jes 53) Före Herrens dag kommer vi att få se ett helt nytt mått av helande i och genom församlingen. (Mal 4:2) För att när Guds brud, det nya Jerusalem, sänker sig ner från himlen kommer det att finnas läkedom för alla, alltid. (Upp 22:2) Därför låt oss be, söka och handla enligt Guds plan. 3. Församlingen är profetisk när den igenkänner och utpekar den verkliga fienden Den profetiska församlingen ser igenom skeenden och känner igen fienden bakom motstånd, avfall och katastrofer. Ef 6 vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. I den andliga kampen har den profetiska församlingen en avgörande betydelse för utvecklingen och historiens gång. Gud verkar igenom historien bl.a. genom sina profeter. Han kungör sina beslut och han sänder dem till att vara en konkret del av det historiska skeendet. Mycket mer än vi någonsin kan förstå har enskilda profeter och den profetiska församlingen förändrat historien. Det ligger en stor utmaning i det Jesus säger till församlingen ni är jordens salt. (Matt 5:13) Av Jesus lär vi oss att en enskild människa som tar emot Guds ord har en helt avgörande betydelse för sin omgivning. När församlingen agerar som Kristi kropp med Guds Ande är hon inte bara oövervinnelig utan den helt dominerande och den mäktigaste kraften i tillvaron. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? (Rom 8:31) Många andliga slag som kyrkan förlorat temporärt genom historien har sin grund i att man bekämpat fel fiende och kämpat på fiendens planhalva med den ondes vapen. (se mer nedan) För att illustrera principen låt oss kort betrakta ett nutida skeende. Jag tänker på kommunismens fall. Under nästan 70 år var denna en av de starkaste krafterna i världen och dess utbredning omfattade en stor del av världens befolkning. Det var inte genom arméer som kommunismen knäcktes utan genom ett profetiskt skeende där många människor tog den kallelse som Gud gav på allvar. Bland dem ser vi Solidaritet med den djupt troende Lech Walesa, Johannes Paulus II och den katolska kyrkan. Vi kan också på-

8 minna oss om strategiska profetiska bönemanifestationer och en övernaturlig uthållighet i lidande bland de kristna i öst. Människor som agerade utifrån vetskapen att Guds Ord består men jordiska riken förgås. I allra högsta grad handlar den profetiska kallelsen om att utan tanke på tidens maktkonstellationer eller tidsandan handla utifrån Guds ord och avslöja fienden och strida med andliga vapen. 4. Församlingen är profetisk, när den förnekar världens definition av makt och utövande av makt Om kyrkan inte fallit för denna världens maktutövning och lierat sig med den världsliga makten hade församlingens situation varit en helt annan idag. Det avgörande för oss är att Jesu rike inte är av denna världen och att hans makt är annorlunda. Den profetiska församlingen agerar enligt Jesu sinnelag. Där några huvudprinciper är att tjäna, att vandra i ödmjukhet, att vara trogen och lyda Herren, att leva i sanning utan kompromiss och att frivilligt dela Jesu lidande. Kyrkan har i Jesu efterföljd två aktiva och offensiva vapen och det är Guds Ord och bön. Den profetiska församlingen känns igen och prövas inte genom dess kortsiktiga resultat utan på kvalitén av Andens frukter. Det ger oss en tankeställer i vår tid när så mycket handlar om effektivt arbete, organisation och propaganda. Källor till inspiration, planering eller kraft är inte heller av mänskligt ursprung. Det är inte den senaste vetenskapen, inne ideologin, varken på det religiösa eller politiska området. Därför är det på knä inför Jesus i bön för människor som den profetiska församlingen finner sin kraft. 5. Församlingen är profetisk när den arbetar för rättvisa i samhället och slår vakt om människovärdet. Gud har skapat varje människa med ett oändligt värde! Genom att människan formats till Guds avbild är hennes värde utan jämförelse i skapelsen. Profeterna påminner emfatiskt genom hela bibeln, att Gud är de svagas beskyddare! Därför är det de svaga grupperna i samhället och dem som ingen annan värnar om som församlingen kallas att ge röst åt. Detta gäller barnen som genom Jesus visar sig ha en särställning i Guds rike. Vi ser också hos Jesus att han lyfter fram kvinnans roll och värde i Guds rike. Detta manifesteras inte bara i Maria, Jesu mors, uppdrag, utan också de många kvinnor som följde Jesus och som blev vittne till uppståndelsen. Änkorna och de faderlösa har en särskild plats både i Israel och i församlingen. Det ofödda barnet ses som Guds skapelse med egen kallelse och ett eget värde. Därför har den profetiska rösten alltid värnat det ofödda människolivet och sett alla former av abort eller barnoffer som något som visar på människans bortvändhet från Gud Allt människoliv är heligt och okränkbart därför att Gud är helig och varje liv är en gåva av honom som vi inte förfogar över, utan förvaltar. Flyktingen och den hemlöse har också en beskyddare i Gud och en försvarare i församlingen. Den profetiska tjänsten innebär också att avslöja och gå emot de krafter som profiterar på människor, på mänsklig svaghet och på sådant som fördärvar och bryter ner människan. I en tid när vinstintresse är den drivande kraften på alla område av samhällslivet får församlingen vara, genom sitt exempel och sina initiativ och sin röst, en motkultur och ett levande exempel på Guds barmhärtighet och nåd. Detta får inte bara bli lärosatser och ställningstagande i samhällsdebatten utan något som präglar församlingens liv. Profeterna på Lysekils altartavla och församlingens kallelse. På Lysekils kyrkas altarskåp flankeras Jesus av de fyra stora gammaltestamentliga skriftprofeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. Dessa fyra har i sitt uppdrag och i de ord de har förmedlat lagt en grund för vår förståelse av församlingens profetiska kallelse. Genom bilder och ord från deras liv vill jag försöka sammanfatta några viktiga synpunkter från de profetiska tilltal som kommit till Lysekils församling och som jag tror vi måste bli påminda om och åter erövra för att de skall förverkligas. Dessa ord har en generell karaktär och jag tror att de också utmärker församlingen i den yttersta tiden

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Det NYA LIVET I KRISTUS

Det NYA LIVET I KRISTUS Det NYA LIVET I KRISTUS Kapitel 1... 3 Du måste bli född på nytt... 3 Ordet och Anden...3 Tro och bekänn...3 Frälsta av nåd genom tro...3 En ny skapelse...4 In i Guds rike...4 Livets Andes lag i Kristus

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer