Rättssamhället och den fysiska tryggheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättssamhället och den fysiska tryggheten"

Transkript

1 Kapitel 5 SD-grundkursen från år 2004 Rättssamhället och den fysiska tryggheten Har brottsligheten ökat eller har den inte ökat? När BRÅ - Brottsförebyggande rådet - fått öknamnet Brottsförnekande rådet, kan det bero på att BRÅ ofta förnekar att så skulle vara fallet. Särskilt har den media flitigt medverkande kriminologen Jerzy Sarnecki profilerat sig som brottsförnekare. När den anmälda brottsligheten obestridligen har ökat blir en återkommande kommentar att det är skillnad anmäld brottslighet och faktisk brottslighet. Det kan vara bara anmälningsbenägenheten som ökat. Sant är att bara en del av alla brott blir anmälda, men denna argumentering blir mindre trovärdig när det fortsätter år efter år. Under en kortare period kan det vara fråga om en ökad benägenhet att anmäla brott, men över en längre tidsperiod måste det handla om en verklig ökning, om antalet anmälda brott hela tiden ökar. Det skulle lika gärna kunna vara så att anmälningsbenägenheten sjunker och att den verkliga ökningen är större. En låg uppklarningsprocent talar rimligen för detta. Om utsikterna av att en anmälan leder någonvart är små kan många finna en amälan meningslös, såvida det inte finns försäkringsersättningar med i bilden. Det totala antalet anmälda brott enligt brottsbalken var år 2003 mer än en miljon, eller drygt Jämfört med siffran femtio år tidigare är det fråga om en kraftig ökning var den Det betyder en nästan 6-faldig ökning. Sett till enskilda brottstyper får vi följande resultat: Våldtäkter - en 7-faldig ökning Misshandel - en 8-faldig ökning Skadegörelse - en 23-faldig ökning Rån - en 33-faldig ökning Ur Metro den 13/ : KRAFTIG ÖKNING AV GATU- VÅLD I år kommer uppskattningsvis personer att söka sig till Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm efter att ha blivit utsatta för gatuvåld. Det är en ökning av misshandelsfallen med 30 procent på tre år, enligt en rapport från Södersjukhuset. En vårdchef uttalar sig: - För oss har misshandelsfallen blivit ett folkhälsoproblem. Vi kan ha 40 fall under en enda helg. Det tär mycket på de resurser som finns... Han leder också sjukhusets särskilda antivåldsgrupp, som skrivit rapporten. Där slås fast att gatuvåldet i Stockholm ökar, vilket bland annat länskriminalen förnekar. - Skillnaden beror säkerligen på polisens stora mörkertal. Vi vet att åtminstone 45 procent av de misshandlade som kommer till oss inte anmäler vad som hänt till polisen, säger han. Rädsla för repressalier är en anledning till att offer väljer att inte anmäla. Polisens långsamma handläggning av den typen av ärenden är ett annat skäl. Men viktigast är nog ändå att en stor andel av misshandelsoffren är kriminella och därför inte vill blanda in polisen. Vilketdera av följande situationer är allvarligast: A. Antalet anmälda misshandelsfall ligger konstant, på om året. B. Antalet anmälda misshandelsfall har ökat med sju procent det senaste decenniet och förra året låg på Måste brottsligheten öka för att vara ett problem? 5:1

2 Ulf Nilson i Expressen den 17/9 2003: 2002 begicks brott i Sverige klarades upp, men bara 15 procent av dessa personuppklarades, en term som betyder att någon blev åtalad och fälld. Tiotusentals brott är uppklarade bara i den meningen att man lagt dem till handlingarna och slutat försöka. Uppklarningsprocenten, vad gäller samtliga anmälda brott mot brottsbalken, har minskat från 51% år 1950 till 17% år 1996, därefter har den pendlat mellan 18 och 20%. Variationerna är dock stora beträffande olika brottstyper. För personrån är exempelvis uppklarningsprocenten bara 10%. De ska man hålla i minnet att i begreppet uppklarade brott inte ligger att de skyldiga har gripits och åtalats, däri ligger bara att brottet avskrivits. Ett exempel av många på detta är störningen av Blågula frågors möte i Medborgarhuset i Stockholm den 5 juni Detta brott räknas nu som uppklarat, utan att någon av de skyldiga blivit dömda. Stockholm CITY den 11/3-04: Våldtagna kvinnor i Stockholm kan inte räkna med att få upprättelse. Bara 6 av 89 våldtäkter som anmäldes till citypolisen ledde till åtal Det säger sig självt, att om sannolikheten för att en skyldig ska bli gripen, åtalad och dömd är låg, om dessutom risken för repressalier från brottslingen och hans krets är stor, då blir många personrån aldrig anmälda. Brå har nyligen givit ut en rapport där det konstateras att ungdomsbrottsligheten minskat, och Brås forskare hamnar i bryderi: vad kan detta bero på? De kan inte hitta någon förklaring! STV-programmet Uppdrag granskning i februari 2004 gav kanske svaret: polisen i Malmö har gång på gång gjort den erfarenheten att de griper ungdomsbrottslingar och lämnar över dem till sociala myndigheter, varpå inget händer. I bara 1 fall av 6 blev det någon form av åtgärd, och då ofta en åtgärd av typen samtal eller samhällstjänst. Principen är frivillighet... I Malmö finns därför inte längre några poliser som vill arbeta med ungdomsbrott. Med andra ord: åtminstone när det gäller personrån är det sannolikt att mörkertalet är stort, dvs att antalet verkliga rån är långt mycket större än antalet anmälda. En minskning av antalet anmälda rån utesluter inte att antalet verkliga rån kan ha ökat. I jämförelse med övriga nordiska länder ligger Sverige högt beträffande de flesta brottstyper, men lågt beträffande uppklarningsprocent. För exempelvis rån var siffran år 2001 för Sverige 96, för Danmark 60, för Norge cirka 48 och för Finland 40 (antal per invånare). Uppklarningsprocenten var däremot 19% för Sverige, 20% för Norge, 59% för Finland och 62% för Danmark. Brottsligheten har nu tagit sådana proportioner och blivit så organiserad, samtidigt som resurser till polis och domstolsväsende skärs ned, att det är tveksamt om man längre kan tala om ett rättssamhälle. Vilka orsaker ligger bakom den tilltagande brottsligheten? 5:2

3 Hot och våld mot åklagare förekommer. I fängelserna ligger makten ibland mer hos organiserade brottslingar än hos personalen. Polisen är underbemannad och rycker inte alltid ut vid larm. Kritierier på ett rättssamhälle är förslagsvis följande: brott beivras, de skyldiga straffas, det finns rättvisa Vilken innebörd vill du ge begreppet rättssamhälle? I vilken utsträckning är dagens Sverige ett rättssamhälle? lagen gäller lika för alla, och bara samhällets i demokratisk ordning stiftade lag gäller - inga privata domstolar förekommer staten har våldsmonopol medborgarna kan känna fysisk trygghet - de kan röra sig fritt utomhus, de finner det meningsfullt att anmäla brott och de vågar vittna i domstol. Sverige påstås bedriva en human politik på sina anstalter, men hur är det egentligen med den saken? Frågan kan ställas, med anledning av en artikel i Dagens Nyheter den 11/12-02: Hot och våld mot anställda på fängelserna ökar. Det uppger två tredjedelar av landets fängelser. Samtidigt vittnar kriminalvården om att personalen blivit ovilligare att rapportera hot- och våldshändelser. DN-artikeln baserar sig på färsk rapport från kriminalvården, enligt vilken antalet anmälda incidenter under första halvåret 2001 var 137, men fackförbundet Seko, som organiserar anställda inom kriminalvårdens anställda, anser att det finns ett stort mörkertal, eftersom personalen inte har något att tjäna på att anmäla vardagsvåldet - ingenting händer med de fångar som ligger bakom. En säkerhetsansvarig på kriminalvårdsmyndigheten i Norrköping säger att hoten ändrat karaktär: Hoten är mer avancerade och intrikata. För några år sedan skedde flera överfall mot anställda i deras hem. Dessutom har det blivit vanligare att passfoton har beställts, att fångar tagit reda på hemadresser, bilnummer och privata detaljer. Syftet är att få de anställda att känna sig otrygga, säger Christer Isaksson. - Sverige skiljer här ut sig internationellt. Utomlands är det ovanligare att fångar har vänner utanför fängelsemurarna som utför hot eller våld mot kriminalvårdare i deras civila liv. Kriminalvårdare väljer nu i större utsträckning att titta bort, för att slippa obehag. DN-artikeln: Faktorer som lett till den hårdare pressen på anstalterna är att intagna i större utsträckning varit psykiskt störda samt att fler fångar ingår i kriminella gäng. Vilka är orsakerna till den ökade brottsligheten? Varför begår så många människor brott? Förklaringen måste sökas på flera plan: 1. Hur får man överhuvudtaget impulsen, idén, att begå brott? Varför har man inga inre spärrar? Det är ju knappast svält och materiell misär som framtvingar brottsligheten. Den moderna brottsligheten kan ses som ett utslag av bristande social kontroll i samhället, individerna utövar inte tillräckligt tryck på varandra. Mer konkret handlar det därvid om familjen, om skolan, om boende- 5:3

4 området och överhuvudtaget vuxenvärlden. Många ungdomar kommer in i gäng, gäng som blir den främsta normbildaren. Av betydelse kan vara också ungdomskulturen, med sjuka ideal och filmer där våld inte får konsekvenser. 2. En annan typ av bakomliggande orsak kan ligga isamhällsförändringar som skapat mer tillfällen att begå brott. Det finns mer av stöldbegärliga prylar, exponerade och ganska lätt tillgängliga. 3. En tredje faktor är naturligtvis kriminalpolitiken, där brottslingarna sätts i centrum, för att vårdas. En ansvarsbefriande snällhetsideologi med anspråk på att vara human, som sätter brottslingen i centrum och vänder offren ryggen. Konkreta konsekvenser av detta har blivit att man avskaffat internering av grova återfallsförbrytare, unga brottslingar slipper helt att märka av några sanktioner och fängelsemiljöerna liknar alltmer flerstjärniga hotell. En fängelsevistelse blir därmed inte någonting som avskräcker. Tvärtom kan det vara lockande, för personer från fattiga grannländer med låga lönenivåer. Det finns åtskilliga fall av balter och polacker som begått brott i Sverige med uttrycklig avsikt att få hamna i ett svenskt fängelse! Detta leder över till ett fjärde moment. 4. Gränlösheten och importen av brottslingar. Asylinstitutionen, organiserad brottslighet och slapphet från svenska myndigheters sida spelar här en viktig roll. Utlänningar - ibland utan PUT, oftast med PUT, ibland även med svenska medborgarskap - är överrepresenterade i våldsbrottslighet. Detta gäller även barn till utlänningar, särskilt från kulturellt avlägsna länder. Utvisning kan ske om brottet är tillräckligt grovt för att fängelse ska ingå i straffskalan. I bara 1 fall av 6 döms dock till utvisning i sådana fall. Då ska man hålla i minnet att långtifrån alla utvisningsdomar verkställs. Våren 2004 förebereder regeringen en lagändring, så att grova brottslingar utan svenskt medborgarskap i mindre utsträckning ska dömas till utvisning om de har barn i Sverige. För barnens skull sägs denna ändring tillkomma. 5. Som en särskild punkt kan sättas upp sveket mot unga lagbrytare, som genom uteblivna reaktioner hinner inskolas i kriminellt beteende. Dåligt stöd till fångar som lämnat fängelset. 6. Ur ett cirkulärmejl på Internet: Låt brottslingar och pensionärer BYTA PLATS!! Om vi sätter de äldsta pensionärerna i fängelse, då får de tillsyn och omvårdnad dygnet runt. De som blir rastade utomhus, får utflykter, utlandsresor, terapi, och betalda jobb. De serveras näringsrika och näringsriktiga måltider, ofta trerättersval med dessert och kaffe efter maten. Måltider som kostar 20 gånger mer än den mat som exempelvis våra barn i skolan får. De får TV på rummet med mängder av kanaler att välja emellan. Om de önskar så finns det samlagsrum. Allt detta är gratis. Ingen kostnad dras från deras pension. Och är de missnöjda så visar erfarenheten att det lönas sig att klaga. Låt brottslingarna överta långvårdsplatserna Där får de bo två eller fyra personer i varje rum Senast klockan dras deras rullgardiner ner för natten, oavsett årstid. De far nästan ingen tillsyn eftersom ingen har tid. Inga samlagsrum och ingen efterrätt Vill de ha kaffe får de betala med egna medel. Hyran dras från deras dagspenning. Får de liggsår med maskar i såren så får de veta att det i varje fall inte är vanvård. Vem vill fortsättningsvis begå brott med risk för en sådan behandling?! Vad säga om påföljderna för brott? Kan viss fångvård gå på entreprenad? I så fall: hur, mer konkret? När ska utvisning ske? Hur undvika att vederbörande snart återkommer? 5:4

5 Vad kan göras för att motverka ytterligare brottslighet? Mycket ger sig av punkterna ovan, om orsaker. Därutöver skulle följande kunna nämnas: Mer av grannsamverkan, för att kunna upptäcka brott och därigenom även avhålla från brott. Straff som avskräcker, samtidigt som offret får en form av upprättelse. En brottsling måste inse att han har något att sona. Frigivning i förtid ska kunna komma ifråga endast om vederbörande visat ånger och kan göra troligt att han inte på nytt ska begå brott. Internering på obestämd tid av grova återfallsförbrytare, inte som straff utan för att skydda samhället. Fängelsevistelse för utländska förbrytare utlokaliseras till exempelvis Baltikum, till baltisk standard. Stöldskydd och larm, stängsel och övervakningskameror. Fler väktare och vakthundar. Fler och bättre poliser, samt lagar som underlättar polisens arbete. Bättre internationellt samarbete, i kampen mot den organiserade - och internationaliserade! - brottsligheten. Vad mer finns att säga om orsaker till den omfattande brottsligheten? Vad kan göras för att nedbringa brottsligheten, utan att det behöver t a nämnvärt mer resurser i anspråk? Vad skulle kunna göras i övrigt, dvs åtgärder som kostar pengar? Varför utdöma fängelsestraff? Varför fungerar inte polisväsendet bättre? Hur göra med unga lagöverträdare? Vilka förebyggande insatser kan göras? Hur ska vi ställa oss till medborgargarden? Brottsoffret i centrum - vad kan det innebära konkret? Vilka samband finns det mellan kriminalpolitik och andra politikområden? 5:5

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott Utvisning på grund av brott De dömda och deras barn BRÅ-rapport 2000:18 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91,

Läs mer

Bekämpa gängkriminaliteten!

Bekämpa gängkriminaliteten! Caroline Szyber Bekämpa gängkriminaliteten! Från ord till handling 1 www. kristdemokraterna. se Förord De senaste åren har vi i Sverige sett hur nya typer av kriminella gäng vuxit fram. Begreppet gatugäng

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Socialtjänstens stöd till unga brottsoffer

Socialtjänstens stöd till unga brottsoffer Socialtjänstens stöd till unga brottsoffer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR. Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin. Handledare: Filip Bladini

ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR. Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin. Handledare: Filip Bladini RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin Handledare: Filip Bladini Tillämpade studier 20 p, Jur. kand.- programmet Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Läs mer

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte

barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Fran i nsida n barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte Barnombudsmannen 2013 Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Roks rapport 1/2010. Grov kvinnofridskränkning. vad vet vi efter tio år?

Roks rapport 1/2010. Grov kvinnofridskränkning. vad vet vi efter tio år? Roks rapport 1/2010 Grov kvinnofridskränkning vad vet vi efter tio år? SEMINARIEVERSION ALMEDALEN JULI 2010 Brottet grov kvinnofridskränkning regleras i Brottsbalken 4 kap 4 a st. 2: 4 a Den som begår

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer