INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll www.formypeople.org"

Transkript

1 INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll [Var god var uppmärksam på, att denna dröm delvis kan vara olämplig för känsliga barn.] I min dröm iakttar jag, hur ett änglasändebud överräcker ett litet, hoprullat papper till två personer. Härolden, som har stått till höger om mig, ber mig att lägga märke till alla små detaljer. Han säger, att vår Skapare gör så mycket för oss dagligen att vi förbiser många av de små ting Han gör. Härolden, som kallar mig vid mitt himmelska namn, säger åt mig att nogsamt observera bandet av rent silver, som är bundet kring papperet. Det är gjort av trådar tunnare än en människas hårstrå och har flätats många gånger till det, som nu ser ut som ett fulländat band. En av personerna drar försiktigt i ena änden av bandet och löser enkelt upp det. Personen börjar att läsa texten på papperet. Båda personerna ställer sig nu mitt emot varandra, och på ett ögonblick är de borta. Härolden påminner mig om den bibliska berättelsen om Filippus, som färdades omkring 48 kilometer från Gaza till Ashdod (Azotus) på ett ögonblick. {1} Han förklarar, att den Helige Ande fattade tag i Filippus och förde honom dit, och att ingenting är omöjligt för vår Skapare. Han säger, att dessa som utgör dem, kommer att uträtta ett arbete likt Elias. De kommer också att äga Kristi karaktär och kommer ej längre att synda. De kommer att utföra samma slags verk som Kristus undervisa, bota och bespisa. Härolden ger tillkänna, att nu skall vi bege oss dit, där de två fördes. Jag befinner mig så vid samma fängelse eller interneringsläger som i drömmen Stå fast. De två personerna upptäcks inte av vakterna, när de går från en fånge till en annan. Många samlas kring den ene av dem och berättar om sin hunger. Personen håller därpå upp en stor, tom korg och säger, i det att han blickar upp i himlen: Himmelske Fader, Du är Den med Stor Kärlek, vår Tillhandahållare och vår Livgivare. Allting ges i Ditt namn, genom Din makt och allt är till Din Ära. För det vi skall få, är vi så tacksamma. Tack för de gåvor, som Du skänker. I Jesu namn. Amen. Personen sänker ned korgen, och nu ser jag att den är full av frukt och annan himmelsk mat. När matkorgen skickas runt, blir den inte tom. Personen säger till dem, att Jesus älskar dem och kommer väldigt snart, samt att om de förblir trogna och underordnar sig ända in i döden, kommer de att stiga upp i luften för att möta Honom. Härolden riktar nu min uppmärksamhet mot den andre personen, vilken går fram till en kvinna som har hållit på att gråta och sitter med knäna uppdragna till hakan. Personen sitter bredvid kvinnan och lägger en arm om henne. Hon förklarar för kvinnan, att hon och den andre personen skickats av den himmelske Fadern, som ser och vet allt. Hon säger att hon är den andres syster i Kristus och att även hon väntar på Jesu återkomst. Sidan 1 av 9

2 Kvinnan berättar för personen, att hennes barn tagits från henne, och att hon inte vet, vad som hänt med dem. Hon fortsätter att gråta och då lutar sig personen närmare och säger åt henne, att hennes barn vilar i väntan på Jesus, och att om hon förblir trofast, kommer de att återbördas till henne och tillsammans kommer de att stiga till väders för att vara tillsammans med Jesus. Hon blir upplyst om, att hon kommer att få förmånen att uppfostra sina barn i himmelen och att de kommer att växa upp tillsammans. Hon blir förmanad att vara modig och ställa sig upp för att älska sin Skapare och hedra Hans lagar framför människors yttranden. Om hon är villig att ge livet för Jesus, kommer hon att tillbringa evigheten med Honom. Båda ställer sig upp och ger varandra en kram. Kvinnan säger, att när hon nu vet att hon skall få stå tillsammans med sina barn och blicka in i Jesu ögon, kan hon sälla sig till den långa kön med människor. Så ser jag personen upptäcka, att en man ligger på marken i ohyggliga smärtor. Han har fått benen brutna ovanför knäna, och benpiporna sticker ut ur skinnet. Ansiktet är svullet, eftersom det utsatts för en apparat, som kommit käk- och kindbenen att splittras. Detta gjordes för att tysta honom, eftersom han sjungit. När jag ser in i hans ögon, skådar jag smärta, men jag ser också ett lugn som endast kan ägas av någon, som upplevt sin Frälsares kärlek. Varje andetag, som han tar, är smärtsamt, eftersom luftvägarna nästan blivit stängda på grund av svullnaden. Härolden förklarar, att mannen blivit tillsagd att avsvära sig sitt beslut, att hålla den sjunde dagen helig. Eftersom han vägrade, blev han förvägrad mat och vatten. Han blev tillsagd, att godta Söndagen, men eftersom han fortfarande vägrade, bröt de vänster ben på honom. Åter igen blev han tillsagd, att godta Söndagen, men han vägrade på nytt, så de bröt höger ben på honom. Med ett rop av smärta, tillkännagav han att Jesus skulle frälsa honom och att han skulle stå och lovsjunga sin älskade Mästare, Frälsare och Broder Jesus. {2} Så tittar jag på, när personen lägger händerna över de båda brutna benen och stillsamt säger till honom, att hans böner har hörts, och att det är genom den himmelske Faderns makt och i Hans Sons, Jesu, namn, som hans ben och ansikte kommer att göras hela, så att han på nytt kan stå upp för sanningen. Hon tar bort händerna från hans ben, som inte visar något tecken på skada. Härnäst kupar hon varsamt hans svullna ansikte, som genast helas. Med tårar i ögonen ser jag på, när mannen står upp. Han tittar upp i skyn, och med tydlig röst utropar han: Det är i Jesu namn, som jag sätter stopp för oljudet, som fyller det här stället. Hela tiden har ett vidrigt oljud strömmat ut ur högtalarna, som är utplacerade överallt i fånglägret. Där förekom oljudet från en basrytm ägnad att komma hjärtat att slå oregelbundet. Musiken var ägnad att allvarligt störa nervsystemet. Vakterna bär hörlurar, för att dränka oljudet som är på dag och natt från samma sång, som spelas om och om igen. Plötsligt blir det tyst, som om elsladden dragits ur. Alla ser överraskat på varandra. I och med att mannen talar, ljuder hans stämma över hela fånglägret, så att många hör honom. Andra betraktar honom i chock, eftersom de ser att han blivit helad. Ny lyssnar alla till eller tittar de på den man, som nyligen misshandlats och lämnats att dö. Han säger, att de ord han yttrat i bön, har blivit hörda av hans Sidan 2 av 9

3 Frälsare och tagits emot av hans kärleksfulle, himmelske Fader, samt att han nu står där på grund av Kristi namn och Faderns kraft. Nu kan han gå och sjunga igen och framstår som ett levande mirakel för alla. Så tittar mannen mot den långa kön, som håller på att bildas, och ställer sig i slutet på den. Människorna där är tysta och allvarliga. Nu börjar mannen att sjunga Allt till Jesus vill jag lämna och omfångsrikheten och klarheten hos hans ensamma röst flödar över stället och skänker många nytt hopp. De många vakterna står blick stilla och har chockats av det, som de precis har sett. Tre av vakterna, som skadade mannen, minns nu de sista, modiga ord han sade till dem, innan benen i hans ansikte bröts. Han hade uttalat, att Jesus skulle frälsa honom, och att han på nytt skulle komma att stå upp för sin Frälsare och lovsjunga Hans älskade namn. Orden var fortfarande färska i deras sinnen, som om de utgjort ett löfte. En av vakterna säger till de två andra vakterna, att det han bevittnat är ett tecken, likt en orubblig klippa, att mannen helats för att förkunna ett storslaget löfte. Han säger, att Kristus, som nu vandrar omkring på jorden, inte har förmågan att läka brutna ben, såsom han sett ske i helandet av denne man. Han säger, att helt klart är ett väldigt bedrägeri på gång. I stället för att långsamt och kvalfullt dö, står nu mannen där helad. Vakten medger, att detta är ett bevis för att den helade mannen tjänar den sanne Guden. Han förklarar, att han själv har tjänat en falsk gud, som utfäster falska löften och kräver allas tillbedjan, men som inte visar sann kärlek likt den helade mannen har gjort. Vakten tar av sig uniformen och tillkännager, att han endast tänker tjäna den Gud, som den helade mannen tjänar en Gud, som verkligen helar och håller Sina löften. Så går vakten fram till slutet på kön och ställer sig bakom den helade mannen. Han säger att han är ledsen att han gjort honom illa, att han fått ögonen öppnade och ber honom om förlåtelse. Han säger, att han ämnar följa honom och ta ställning för Jesus. {3} Därpå slår de två andra vakterna följe med den förste vakten, och även de ber den tidigare brutne mannen om förlåtelse. Kön blir längre, eftersom många ställer sig i den. Den helade mannens omfångsrika stämma fortsätter att ljuda i sång, samtidigt som varje enskild person står där en stund och bestämmer sig för, vilken han skall tjäna den falske Jesus, som vandrar omkring på denna plågade jord, eller den Jesus, som skall komma på skyarna och be varje trofast individ, att fara därifrån med Honom. Hymnen fortsätter att flöda över platsen, där några ögonblick tidigare världens musik hördes. Genast stämmer andra in, och snart sjunger alla köande sången, som om de skulle avlägga ett löfte till sin himmelske Fader och Frälsare. När jag tittar längre upp längs ledet, ser jag kvinnan som hade blivit skild från sina barn. Hon blickar upp i skyn, som om hon försökte att skönja sin välsignade Frälsares anlete, i vetskap om att hon och barnen snart kommer att vara tillsammans. Nu förstår jag, att det här är ledet med människor jag tidigare såg i drömmen Stå fast. Alla dessa personer har fattat sitt beslut om, att uppge allting för Jesus. Sidan 3 av 9

4 Härolden säger, att han skall visa mig någonting annat. Vi ger oss av och ögonblickligen befinner vi oss i nuet på en annan plats. Jag ser en man, som jag vet är Ted Wilson, ordföranden vid Sjundedags-adventistsamfundets Generalkonferens. Härolden säger åt mig, att jag skall iaktta det jag får se och lära mig något av det. Ted Wilson står framför mycket folk, och när han talar, flödar hans ord milt och lätt. Emellanåt håller åhörarna händerna i luften eller applåderar. När han talar, är det som om folk sagt åt honom, vad han skall yttra. Jag ser något, vilket jag endast kan beskriva som marshmallows flyta ut ur hans mun. Varje marshmallow tycks ha fått mjölet avlägsnat, så att var och en är smidig och mjuk. Varje marshmallow svävar i luften likt en såpbubbla, innan den landar på marken. Jag lägger märke till, att de som arbetar tillsammans med Ted Wilson är iförda vita gipsmasker över det egna ansiktet och att deras ögon ser svarta ut. De går omkring och delar ut marshmallows till alla. Jag hör Ted Wilson tala om behovet av, att alla ber om och önskar sig den Helige Ande. Han säger, att vi alla behöver ångra våra synder, bli eniga och be om väckelse, bättring och särlaregnet. Den stora församlingen lyfter händerna och viftar med dem i luften. Många börjar att ropa Helige Ande. Ångra; Helige Ande. Ångra. Jag hör och ser många diskussioner, medan folk raskt tillkännager att Ted Wilson är ledd av Gud och hur underbart det är, att han manar till väckelse, syndaånger och bättring. Nu ser jag Ted Wilson stiga ned från golvupphöjningen, och jag följer med honom till en väldigt stor bilparkering. Han åtföljs av sex små grupper med människor. Härnäst står han bredvid en bil, som är täckt av lera, fett, mosade insekter och träsav. Han säger till den första gruppen, att bilen föreställer var och en av oss, och att vi måste låta oss tvättas rena från denna världs synder. Han visar gruppen, att de skall tvätta bilen ren. Alltså tvättar och spolar de bilen. Somliga behandlar taket, medan andra behandlar motorhuven. Somliga behandlar bagageutrymmets yttersida, medan andra behandlar främre respektive bakre stänkskärmarna. Somliga spolar hjulen och däcken. Andra bearbetar främre och bakre stötfångarna. Stor tid läggs ned på, att tvätta och spola bilen. Var och en ägnar ytterligare tid åt, att torka och gnugga bilen med en vit handduk. När de är färdiga, går gruppen och ställer sig på sin tidigare plats. Härnäst ser jag Ted Wilson gå tillbaka till de församlade sex smågrupperna. Han berättar för dem, att Jesus instruerade Naaman att tvätta sig sju gånger i älven. Han säger, att eftersom fordonet står för varje person, som vill ta emot den Helige Ande, måste det rengöras sex gånger. Han säger därför åt den andra gruppen, att rengöra och torka bilen. Alltså börjar de att rengöra och spola bilen ingående, från taket till stötfångarna, från motorhuven till bagageutrymmet, och från sidorna till hjulen och däcken. De slutar genom att torka bilen med de vita handdukarna. Den tredje gruppen börjar, därefter den fjärde, femte och sjätte gruppen. Varje grupp väntar, tills föregående grupp är klar. När den sista gruppen är färdig, vänder sig Ted Wilson till dem alla och säger, att det är sådana människor de behöver bli, för att tjäna Herren. Han förklarar, att de måste ångra sig och tvätta bort sina synder, så att de kan stå inför Herren precis som den rena och skinande bilen, och att de nu kan be om den Helige Ande. Sidan 4 av 9

5 Så förklarar Härolden, att grupperna verkligen har ansträngt sig för att rengöra fordonet, och att de nu inbjuder den Helige Ande att stiga in och bo i dem. Jag vänder mig till de sex grupperna, som anförs av Ted Wilson och ser dem enträget be om den Helige Ande att komma, för de har ju berett ett rent fordon, genom att tvätta och avlägsna alla synder. Härpå säger Härolden åt mig, att ge noga akt, när den Helige Ande kommer fram till bilen. Jag ser den Helige Ande framställd genom ett klart strålande, vitt ljus. Han nalkas från höger och går sakta runt bilen. Jag ser det, som verkar vara Hans vitbehandskade hand känna på bilens ovansida. Sedan håller Han upp Sin hand, för att granska den vita handsken. Därefter går Han över till förarsidan och lägger handen på dörrhandtaget. När Han öppnar dörren, försvinner Han ögonblickligen. Med dörren nu öppen, blir jag vittne till hur allt slags skärp och avfall far ut, såsom papper, vätskor, lera, lort, fett och burkar. Härolden avslöjar, att detta visat en väldigt viktig beståndsdel, som fattas och som ledarna vid Generalkonferensen inte har nämnt. Denna väsentliga detalj har visats många gånger under mina drömmar. Det hela är så enkelt, men till och med de skarpaste tänkare tycks gå bet på att förstå saken. För att bli värdig den Helige Ande, måste man ångra sina synder, bättra sig och leva upp med hjälp av sanningen. Det är viktigt att först vidgå och bekänna sin synd, besluta sig för att ej mera begå den, och sedan be om tillgivelse. Vår Fader väntar på att vi alla skall be om förlåtelse, men inte att vi skall begå överträdelsen att be om tillgivelse och sedan upprepa den bekända och förlåtna synden. Det går att rena utsidan 6 eller gånger, men så länge som kroppstemplet inte renas från synd och förblir rent på insidan (så att personen inte längre begår eller gillar synd), är det utvärtes tvättandet bara för syns skull. Att försumma den invärtes reningen, samtidigt som man manar till väckelse, ånger och bättring, är inget annat än inställsamma ord. Politiker talar på det här viset, för att bli valda. De avger tomma vallöften. Härolden uttalar, att Ted Wilson manar till väckelse, syndaånger och bättring. Men var och en måste nagelfara frukten, som hans ord bär. Har det inträffat äkta syndaånger inom Sjundedags-adventistförsamlingen? En titt på de obscena gudstjänsterna gör, att man måste svara nej. Har församlingen bättrat sig, eller befinner den sig alltfort i Laodiceatillståndet? Förekommer det avfall mitt i församlingen? Grasserar spiritualismen inom hela det samfund, där Ted Wilson tjänar som ordförande? Ett rungande ja är det enda svaret på var och en av de frågorna. {4} Härolden säger, att han skall visa mig någonting, för att jag bättre skall förstå. Jag blir förd till en stor, bred älv, som flyter rakt genom en stad. På ena sidan om älven ligger ena delen av staden, och på andra sidan om älven ligger andra delen av staden. Det enda sätt, som stadens befolkning kan ta sig från älvens ena sida till den andra på, är med en färja, som endast går vid vissa tider. Val hölls och borgmästare utsågs. Borgmästaren står så inför många och tillkännager behovet av en stor bro, som går från stadens ena sida, tvärs över den stora älven och till stadens andra sida. Borgmästaren nämner nödvändiga medel, för att köpa byggnadsmaterial och avlöna personer för arbetet, som skall göras. Det kommer också att krävas medel till de ingenjörer, som Sidan 5 av 9

6 skall rita bron och till arbetsledningen. Härolden säger, att en stor fond för bidrag till brobygget inrättades, och att gåvorna till brobygget regelbundet ökade. Borgmästaren fortsatte att tala om, hur ingenjörerna skulle rita bron och om arbetarna, som skulle ledas under byggandet av den stora bron. Folket brukade hurra och förkunna, att han var den fullkomlige borgmästaren och att han skulle åstadkomma enighet i den splittrade staden. Borgmästaren reste omkring och fortsatte att tala om, hur den stora bron skulle medföra lycka, enhet och för en gångs skull samhörighet mellan stadens invånare. Han brukade tala om behovet av bron och om det stora behovet av medel. Han brukade tala om, hur den delade staden skulle komma att bli förenad tack vare den stora bron. Han reste runt i staden, från den ena sidan till den andra, med hjälp av färjan. Han fortsatte att resa och hålla anföranden. Lång tid gick, och borgmästaren fortfor att tala om den stora bron, som skulle förena stadens halvor. Hela tiden samlades stora summor pengar in. Så många gåvor hade samlats in, att vardera stadssidan måste bygga en stor bank, för att få plats med alla pengarna. Medlen fanns, men pratet om den stora bron bara fortsatte och fortsatte. Borgmästaren fortfor att tala om den stora bron och om, hur den skulle förena stadens två delar. Härolden kallar mig vid mitt himmelska namn och säger, att Sjundedagsadventistförsamlingen inte är redo för den Helige Andes utgjutande. Församlingen behöver renas. Många låter sig luras av ledare iförda vita masker. Ledarna fortsätter att tala om den stora bron och om nödvändigheten av väckelse och bättring. Men inte förrän de faktiskt bygger den stora bron, blir det mer än bara prat. Den Helige Ande kommer icke att utgjutas, förrän det finns ett folk, som är villigt att bygga bron. Här behövs det en ordförande, som faktiskt greppar en spade och en hammare, och inte bara talar om brons förenande egenskaper. {5} Tragiskt nog sitter ledarna inom Guds utvalda samfund och dryftar planer för att mana till väckelse, för att särlaregnet skall komma. Många är omedvetna om det vämjeliga fördärvet inom trossamfundet. Särlaregnet kan inte och kommer inte att falla, förrän bron är byggd. Särlaregnet måste föregås av arlaregnet. Skall man be om den Helige Andes kraft i form av arlaregnet, måste var och inse att både det yttre och det inre skall renas. Bilen på parkeringen gjordes ren på utsidan, men ingen tanke ägnades åt skicket på insidan. När fordonet gjorts rent på utsidan lika väl som på insidan, då kommer Gud att utgjuta Sin Helige Ande. Då kommer arla- och särlaregnet att falla. Då kommer stora saker att bli uträttade, och allt ske i Hans namn. {6} 1. Apostlagärningarna 8:39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Sidan 6 av 9

7 Ye Shall Receive Power, s. 277/Ni skall få Kraft, s. 277 Gud blickar ned från sin tron, och sänder sina änglar till denna jorden för att samarbeta med dem som undervisar om sanningen. Läs berättelsen om Filippus och hovmannen! En Herrens ängel talade till Filippus: Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja Apg 8: Denna händelse visar hur Herren har omsorg om varje sinne som är mottagligt för sanningen. Vi ser hur nära himmelska änglar är förbundna med det verk som Herrens tjänare utför på jorden. Det lades en börda på Filippus att gå till nya platser, att bryta ny mark. En ängel som iakttog varje tillfälle att föra människor i kontakt med medmänniskor angav riktningen för honom. Filippus skickades söderut, ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Detta förde honom i kontakt med en man som hade ett vidsträckt inflytande och som skulle dela med sig av sanningens ljus till andra när han var omvänd. Genom Herrens gärning i Filippus blev denne man övertygad om sanningen. Han blev omvänd och döpt. Han var en vägfarande lyssnare, en man med gott anseende, en man som skulle utöva ett starkt inflytande till förmån för sanningen. I dag, liksom på den tiden, väntar himmelens änglar på att leda människor till deras medmänniskor. En ängel visade Filippus var han kunde finna denne man, som var så förberedd på att ta emot sanningen. I dag kommer Guds änglar att styra och leda de arbetares steg som tillåter den helige Ande att helga deras tungor och rena och förädla deras hjärtan. 2. The Acts of the Apostles, sid /Löftestiden, s. 174 När Paulus släpades ut ur staden fanns den unge mannen [Timoteus] med bland dem som samlades omkring hans till synes livlösa kropp. Han såg honom resa sig, sargad och täckt med blod, men med lovprisande på grund av att han hade tillåtits att lida för Kristi sak. 3. Matteusevangeliet 27:54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: Denne var verkligen Guds Son. 4. Christ Triumphant, s. 347 Nu är det inte dags att minska våra ansträngningar, att bli slöa och andefattiga, nej, det är inte dags att dölja vårt ljus under skäppan, att yttra inställsamma ord, att profetera svek och bedrägeri. Varje uns av kraft skall användas för Guds sak. Ni skall vidmakthålla Er trohet, genom att bära vittnesbörd för Gud och för sanningen. Låt Er inte ledas åt fel håll på grund av något, som världen lockar med. Vi har inte råd att vara undfallande; vi har livsviktiga intressen att Sidan 7 av 9

8 tillvarata. Detta är av yttersta vikt för Guds kvarvarande folk ända till världshistoriens slut, ty eviga öden står på spel. Omedelbart före själva krisen går det inte att befinnas äga ett ont otroshjärta, som får en att avfalla från den levande Guden. Det första avfallet inleddes genom otro och förnekande av sanningen; men om vi tänker segra, måste vi hålla trons blick bestämt fästad vid Jesus, vår frälsnings Anförare. Vi skall följa Kristi föredöme. Vad än Jesus gjorde på jorden, sökte Han att ära Gud med det.... Det gudomliga och det mänskliga förenades i Kristus, för att Han skulle uppenbara Guds avsikt för oss, och säkra ett nära samband mellan Sig Själv och oss. Detta förbund kommer att möjliggöra för oss, att besegra fienden, ty genom tro på Kristus skall vi få gudomlig kraft. Vårt medlemsantal växer; våra anläggningar blir större, och allt detta fordrar enhet mellan de anställda, liksom fullständig hängivenhet för Guds sak. Det finns ingen plats för halvhjärtade medarbetare inom Guds verksamhet, för dem som är varken varma eller kalla. Väktarna på Sions murar skall vara uppmärksamma och inte sova, vare sig på dagen eller på natten. Men i fall de inte tagit emot budskapet från Kristus personligen, kommer deras trumpeter att ge ifrån sig ett oklart ljud. Bröder och systrar, Gud manar Er, både predikanter och lekfolk, till att lyssna till Hans röst, såsom den talar till Er genom Hans Ord. Måtte Ni ta emot Hans sanning i hjärtat, så att Ni blir andligt stärkta genom Hans levande, helgande kraft. Låt sedan det entydiga budskapet för denna tid gå från väktare till väktare på Sions murar. 5. Andra Krönikeboken 31:1 När allt detta var över, drog alla israeliter som hade varit där ut till Juda städer och slog sönder stoderna, högg ner aserorna och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse, till dess att de hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer, var och en till sin besittning. 6. Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren [fotnot: Annan översättning: höstregnet ] som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Maranatha, s. 219 Talang, lång erfarenhet, gör inte män till kanaler för ljuset, såvida inte de ställer sig i vägen för Rättfärdighetens Sols klara strålar, och blir kallade samt utvalda och förberedda genom den Helige Andes gåva. När män, som handhar heliga ting, ödmjukar sig under Guds mäktiga hand, kommer Herren att upphöja dem. Han kommer att ge dem urskiljningsförmåga män rika på Hans Andes nåd. Sidan 8 av 9

9 Deras starka, själviska karaktärsdrag och deras tjurighet kommer att ses i skenet från världens Ljus. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Om just Du söker Herren av allt hjärta, kommer Han att låta Dig finna Honom. Det går inte att försumma den nåd, som framställs genom arlaregnet. Endast de, som lever enligt det ljus de har, kommer att få större ljus. Med mindre vi dagligen gör framsteg i exemplifierandet av de levande kristna dygderna, kommer vi inte att känna igen den Helige Andes yttringar i särlaregnet. Det kanske faller på hjärtan runt omkring oss, utan att vi blir varse det eller får ta emot det. Sidan 9 av 9

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända

Två bibliska sanningar: 1. Jesu första tillkommelse har hänt. 2. Jesu andra tillkommelse har inte hänt men kommer att hända Heb 9:24-29 Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Tacksägelsedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Tacksägelsedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/6 Tacksägelsedagen Psalmer: 31a, Ps145, L152, L195, L178, 5 Texter: Jer 31:3-6, Upp 4:8-11, Matt 15:29-31 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Upp 4:8-11 8 Var

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen.

Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Domsöndagen, Kristi återkoms, Matt 13:47-50, att längta efter domen. Tanken på en dom är inte bekväm av två anledningar. Dels så tvivlar vi på att vi själva ska hålla inför domens krav och dels blir vi

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer