INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll www.formypeople.org"

Transkript

1 INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll [Var god var uppmärksam på, att denna dröm delvis kan vara olämplig för känsliga barn.] I min dröm iakttar jag, hur ett änglasändebud överräcker ett litet, hoprullat papper till två personer. Härolden, som har stått till höger om mig, ber mig att lägga märke till alla små detaljer. Han säger, att vår Skapare gör så mycket för oss dagligen att vi förbiser många av de små ting Han gör. Härolden, som kallar mig vid mitt himmelska namn, säger åt mig att nogsamt observera bandet av rent silver, som är bundet kring papperet. Det är gjort av trådar tunnare än en människas hårstrå och har flätats många gånger till det, som nu ser ut som ett fulländat band. En av personerna drar försiktigt i ena änden av bandet och löser enkelt upp det. Personen börjar att läsa texten på papperet. Båda personerna ställer sig nu mitt emot varandra, och på ett ögonblick är de borta. Härolden påminner mig om den bibliska berättelsen om Filippus, som färdades omkring 48 kilometer från Gaza till Ashdod (Azotus) på ett ögonblick. {1} Han förklarar, att den Helige Ande fattade tag i Filippus och förde honom dit, och att ingenting är omöjligt för vår Skapare. Han säger, att dessa som utgör dem, kommer att uträtta ett arbete likt Elias. De kommer också att äga Kristi karaktär och kommer ej längre att synda. De kommer att utföra samma slags verk som Kristus undervisa, bota och bespisa. Härolden ger tillkänna, att nu skall vi bege oss dit, där de två fördes. Jag befinner mig så vid samma fängelse eller interneringsläger som i drömmen Stå fast. De två personerna upptäcks inte av vakterna, när de går från en fånge till en annan. Många samlas kring den ene av dem och berättar om sin hunger. Personen håller därpå upp en stor, tom korg och säger, i det att han blickar upp i himlen: Himmelske Fader, Du är Den med Stor Kärlek, vår Tillhandahållare och vår Livgivare. Allting ges i Ditt namn, genom Din makt och allt är till Din Ära. För det vi skall få, är vi så tacksamma. Tack för de gåvor, som Du skänker. I Jesu namn. Amen. Personen sänker ned korgen, och nu ser jag att den är full av frukt och annan himmelsk mat. När matkorgen skickas runt, blir den inte tom. Personen säger till dem, att Jesus älskar dem och kommer väldigt snart, samt att om de förblir trogna och underordnar sig ända in i döden, kommer de att stiga upp i luften för att möta Honom. Härolden riktar nu min uppmärksamhet mot den andre personen, vilken går fram till en kvinna som har hållit på att gråta och sitter med knäna uppdragna till hakan. Personen sitter bredvid kvinnan och lägger en arm om henne. Hon förklarar för kvinnan, att hon och den andre personen skickats av den himmelske Fadern, som ser och vet allt. Hon säger att hon är den andres syster i Kristus och att även hon väntar på Jesu återkomst. Sidan 1 av 9

2 Kvinnan berättar för personen, att hennes barn tagits från henne, och att hon inte vet, vad som hänt med dem. Hon fortsätter att gråta och då lutar sig personen närmare och säger åt henne, att hennes barn vilar i väntan på Jesus, och att om hon förblir trofast, kommer de att återbördas till henne och tillsammans kommer de att stiga till väders för att vara tillsammans med Jesus. Hon blir upplyst om, att hon kommer att få förmånen att uppfostra sina barn i himmelen och att de kommer att växa upp tillsammans. Hon blir förmanad att vara modig och ställa sig upp för att älska sin Skapare och hedra Hans lagar framför människors yttranden. Om hon är villig att ge livet för Jesus, kommer hon att tillbringa evigheten med Honom. Båda ställer sig upp och ger varandra en kram. Kvinnan säger, att när hon nu vet att hon skall få stå tillsammans med sina barn och blicka in i Jesu ögon, kan hon sälla sig till den långa kön med människor. Så ser jag personen upptäcka, att en man ligger på marken i ohyggliga smärtor. Han har fått benen brutna ovanför knäna, och benpiporna sticker ut ur skinnet. Ansiktet är svullet, eftersom det utsatts för en apparat, som kommit käk- och kindbenen att splittras. Detta gjordes för att tysta honom, eftersom han sjungit. När jag ser in i hans ögon, skådar jag smärta, men jag ser också ett lugn som endast kan ägas av någon, som upplevt sin Frälsares kärlek. Varje andetag, som han tar, är smärtsamt, eftersom luftvägarna nästan blivit stängda på grund av svullnaden. Härolden förklarar, att mannen blivit tillsagd att avsvära sig sitt beslut, att hålla den sjunde dagen helig. Eftersom han vägrade, blev han förvägrad mat och vatten. Han blev tillsagd, att godta Söndagen, men eftersom han fortfarande vägrade, bröt de vänster ben på honom. Åter igen blev han tillsagd, att godta Söndagen, men han vägrade på nytt, så de bröt höger ben på honom. Med ett rop av smärta, tillkännagav han att Jesus skulle frälsa honom och att han skulle stå och lovsjunga sin älskade Mästare, Frälsare och Broder Jesus. {2} Så tittar jag på, när personen lägger händerna över de båda brutna benen och stillsamt säger till honom, att hans böner har hörts, och att det är genom den himmelske Faderns makt och i Hans Sons, Jesu, namn, som hans ben och ansikte kommer att göras hela, så att han på nytt kan stå upp för sanningen. Hon tar bort händerna från hans ben, som inte visar något tecken på skada. Härnäst kupar hon varsamt hans svullna ansikte, som genast helas. Med tårar i ögonen ser jag på, när mannen står upp. Han tittar upp i skyn, och med tydlig röst utropar han: Det är i Jesu namn, som jag sätter stopp för oljudet, som fyller det här stället. Hela tiden har ett vidrigt oljud strömmat ut ur högtalarna, som är utplacerade överallt i fånglägret. Där förekom oljudet från en basrytm ägnad att komma hjärtat att slå oregelbundet. Musiken var ägnad att allvarligt störa nervsystemet. Vakterna bär hörlurar, för att dränka oljudet som är på dag och natt från samma sång, som spelas om och om igen. Plötsligt blir det tyst, som om elsladden dragits ur. Alla ser överraskat på varandra. I och med att mannen talar, ljuder hans stämma över hela fånglägret, så att många hör honom. Andra betraktar honom i chock, eftersom de ser att han blivit helad. Ny lyssnar alla till eller tittar de på den man, som nyligen misshandlats och lämnats att dö. Han säger, att de ord han yttrat i bön, har blivit hörda av hans Sidan 2 av 9

3 Frälsare och tagits emot av hans kärleksfulle, himmelske Fader, samt att han nu står där på grund av Kristi namn och Faderns kraft. Nu kan han gå och sjunga igen och framstår som ett levande mirakel för alla. Så tittar mannen mot den långa kön, som håller på att bildas, och ställer sig i slutet på den. Människorna där är tysta och allvarliga. Nu börjar mannen att sjunga Allt till Jesus vill jag lämna och omfångsrikheten och klarheten hos hans ensamma röst flödar över stället och skänker många nytt hopp. De många vakterna står blick stilla och har chockats av det, som de precis har sett. Tre av vakterna, som skadade mannen, minns nu de sista, modiga ord han sade till dem, innan benen i hans ansikte bröts. Han hade uttalat, att Jesus skulle frälsa honom, och att han på nytt skulle komma att stå upp för sin Frälsare och lovsjunga Hans älskade namn. Orden var fortfarande färska i deras sinnen, som om de utgjort ett löfte. En av vakterna säger till de två andra vakterna, att det han bevittnat är ett tecken, likt en orubblig klippa, att mannen helats för att förkunna ett storslaget löfte. Han säger, att Kristus, som nu vandrar omkring på jorden, inte har förmågan att läka brutna ben, såsom han sett ske i helandet av denne man. Han säger, att helt klart är ett väldigt bedrägeri på gång. I stället för att långsamt och kvalfullt dö, står nu mannen där helad. Vakten medger, att detta är ett bevis för att den helade mannen tjänar den sanne Guden. Han förklarar, att han själv har tjänat en falsk gud, som utfäster falska löften och kräver allas tillbedjan, men som inte visar sann kärlek likt den helade mannen har gjort. Vakten tar av sig uniformen och tillkännager, att han endast tänker tjäna den Gud, som den helade mannen tjänar en Gud, som verkligen helar och håller Sina löften. Så går vakten fram till slutet på kön och ställer sig bakom den helade mannen. Han säger att han är ledsen att han gjort honom illa, att han fått ögonen öppnade och ber honom om förlåtelse. Han säger, att han ämnar följa honom och ta ställning för Jesus. {3} Därpå slår de två andra vakterna följe med den förste vakten, och även de ber den tidigare brutne mannen om förlåtelse. Kön blir längre, eftersom många ställer sig i den. Den helade mannens omfångsrika stämma fortsätter att ljuda i sång, samtidigt som varje enskild person står där en stund och bestämmer sig för, vilken han skall tjäna den falske Jesus, som vandrar omkring på denna plågade jord, eller den Jesus, som skall komma på skyarna och be varje trofast individ, att fara därifrån med Honom. Hymnen fortsätter att flöda över platsen, där några ögonblick tidigare världens musik hördes. Genast stämmer andra in, och snart sjunger alla köande sången, som om de skulle avlägga ett löfte till sin himmelske Fader och Frälsare. När jag tittar längre upp längs ledet, ser jag kvinnan som hade blivit skild från sina barn. Hon blickar upp i skyn, som om hon försökte att skönja sin välsignade Frälsares anlete, i vetskap om att hon och barnen snart kommer att vara tillsammans. Nu förstår jag, att det här är ledet med människor jag tidigare såg i drömmen Stå fast. Alla dessa personer har fattat sitt beslut om, att uppge allting för Jesus. Sidan 3 av 9

4 Härolden säger, att han skall visa mig någonting annat. Vi ger oss av och ögonblickligen befinner vi oss i nuet på en annan plats. Jag ser en man, som jag vet är Ted Wilson, ordföranden vid Sjundedags-adventistsamfundets Generalkonferens. Härolden säger åt mig, att jag skall iaktta det jag får se och lära mig något av det. Ted Wilson står framför mycket folk, och när han talar, flödar hans ord milt och lätt. Emellanåt håller åhörarna händerna i luften eller applåderar. När han talar, är det som om folk sagt åt honom, vad han skall yttra. Jag ser något, vilket jag endast kan beskriva som marshmallows flyta ut ur hans mun. Varje marshmallow tycks ha fått mjölet avlägsnat, så att var och en är smidig och mjuk. Varje marshmallow svävar i luften likt en såpbubbla, innan den landar på marken. Jag lägger märke till, att de som arbetar tillsammans med Ted Wilson är iförda vita gipsmasker över det egna ansiktet och att deras ögon ser svarta ut. De går omkring och delar ut marshmallows till alla. Jag hör Ted Wilson tala om behovet av, att alla ber om och önskar sig den Helige Ande. Han säger, att vi alla behöver ångra våra synder, bli eniga och be om väckelse, bättring och särlaregnet. Den stora församlingen lyfter händerna och viftar med dem i luften. Många börjar att ropa Helige Ande. Ångra; Helige Ande. Ångra. Jag hör och ser många diskussioner, medan folk raskt tillkännager att Ted Wilson är ledd av Gud och hur underbart det är, att han manar till väckelse, syndaånger och bättring. Nu ser jag Ted Wilson stiga ned från golvupphöjningen, och jag följer med honom till en väldigt stor bilparkering. Han åtföljs av sex små grupper med människor. Härnäst står han bredvid en bil, som är täckt av lera, fett, mosade insekter och träsav. Han säger till den första gruppen, att bilen föreställer var och en av oss, och att vi måste låta oss tvättas rena från denna världs synder. Han visar gruppen, att de skall tvätta bilen ren. Alltså tvättar och spolar de bilen. Somliga behandlar taket, medan andra behandlar motorhuven. Somliga behandlar bagageutrymmets yttersida, medan andra behandlar främre respektive bakre stänkskärmarna. Somliga spolar hjulen och däcken. Andra bearbetar främre och bakre stötfångarna. Stor tid läggs ned på, att tvätta och spola bilen. Var och en ägnar ytterligare tid åt, att torka och gnugga bilen med en vit handduk. När de är färdiga, går gruppen och ställer sig på sin tidigare plats. Härnäst ser jag Ted Wilson gå tillbaka till de församlade sex smågrupperna. Han berättar för dem, att Jesus instruerade Naaman att tvätta sig sju gånger i älven. Han säger, att eftersom fordonet står för varje person, som vill ta emot den Helige Ande, måste det rengöras sex gånger. Han säger därför åt den andra gruppen, att rengöra och torka bilen. Alltså börjar de att rengöra och spola bilen ingående, från taket till stötfångarna, från motorhuven till bagageutrymmet, och från sidorna till hjulen och däcken. De slutar genom att torka bilen med de vita handdukarna. Den tredje gruppen börjar, därefter den fjärde, femte och sjätte gruppen. Varje grupp väntar, tills föregående grupp är klar. När den sista gruppen är färdig, vänder sig Ted Wilson till dem alla och säger, att det är sådana människor de behöver bli, för att tjäna Herren. Han förklarar, att de måste ångra sig och tvätta bort sina synder, så att de kan stå inför Herren precis som den rena och skinande bilen, och att de nu kan be om den Helige Ande. Sidan 4 av 9

5 Så förklarar Härolden, att grupperna verkligen har ansträngt sig för att rengöra fordonet, och att de nu inbjuder den Helige Ande att stiga in och bo i dem. Jag vänder mig till de sex grupperna, som anförs av Ted Wilson och ser dem enträget be om den Helige Ande att komma, för de har ju berett ett rent fordon, genom att tvätta och avlägsna alla synder. Härpå säger Härolden åt mig, att ge noga akt, när den Helige Ande kommer fram till bilen. Jag ser den Helige Ande framställd genom ett klart strålande, vitt ljus. Han nalkas från höger och går sakta runt bilen. Jag ser det, som verkar vara Hans vitbehandskade hand känna på bilens ovansida. Sedan håller Han upp Sin hand, för att granska den vita handsken. Därefter går Han över till förarsidan och lägger handen på dörrhandtaget. När Han öppnar dörren, försvinner Han ögonblickligen. Med dörren nu öppen, blir jag vittne till hur allt slags skärp och avfall far ut, såsom papper, vätskor, lera, lort, fett och burkar. Härolden avslöjar, att detta visat en väldigt viktig beståndsdel, som fattas och som ledarna vid Generalkonferensen inte har nämnt. Denna väsentliga detalj har visats många gånger under mina drömmar. Det hela är så enkelt, men till och med de skarpaste tänkare tycks gå bet på att förstå saken. För att bli värdig den Helige Ande, måste man ångra sina synder, bättra sig och leva upp med hjälp av sanningen. Det är viktigt att först vidgå och bekänna sin synd, besluta sig för att ej mera begå den, och sedan be om tillgivelse. Vår Fader väntar på att vi alla skall be om förlåtelse, men inte att vi skall begå överträdelsen att be om tillgivelse och sedan upprepa den bekända och förlåtna synden. Det går att rena utsidan 6 eller gånger, men så länge som kroppstemplet inte renas från synd och förblir rent på insidan (så att personen inte längre begår eller gillar synd), är det utvärtes tvättandet bara för syns skull. Att försumma den invärtes reningen, samtidigt som man manar till väckelse, ånger och bättring, är inget annat än inställsamma ord. Politiker talar på det här viset, för att bli valda. De avger tomma vallöften. Härolden uttalar, att Ted Wilson manar till väckelse, syndaånger och bättring. Men var och en måste nagelfara frukten, som hans ord bär. Har det inträffat äkta syndaånger inom Sjundedags-adventistförsamlingen? En titt på de obscena gudstjänsterna gör, att man måste svara nej. Har församlingen bättrat sig, eller befinner den sig alltfort i Laodiceatillståndet? Förekommer det avfall mitt i församlingen? Grasserar spiritualismen inom hela det samfund, där Ted Wilson tjänar som ordförande? Ett rungande ja är det enda svaret på var och en av de frågorna. {4} Härolden säger, att han skall visa mig någonting, för att jag bättre skall förstå. Jag blir förd till en stor, bred älv, som flyter rakt genom en stad. På ena sidan om älven ligger ena delen av staden, och på andra sidan om älven ligger andra delen av staden. Det enda sätt, som stadens befolkning kan ta sig från älvens ena sida till den andra på, är med en färja, som endast går vid vissa tider. Val hölls och borgmästare utsågs. Borgmästaren står så inför många och tillkännager behovet av en stor bro, som går från stadens ena sida, tvärs över den stora älven och till stadens andra sida. Borgmästaren nämner nödvändiga medel, för att köpa byggnadsmaterial och avlöna personer för arbetet, som skall göras. Det kommer också att krävas medel till de ingenjörer, som Sidan 5 av 9

6 skall rita bron och till arbetsledningen. Härolden säger, att en stor fond för bidrag till brobygget inrättades, och att gåvorna till brobygget regelbundet ökade. Borgmästaren fortsatte att tala om, hur ingenjörerna skulle rita bron och om arbetarna, som skulle ledas under byggandet av den stora bron. Folket brukade hurra och förkunna, att han var den fullkomlige borgmästaren och att han skulle åstadkomma enighet i den splittrade staden. Borgmästaren reste omkring och fortsatte att tala om, hur den stora bron skulle medföra lycka, enhet och för en gångs skull samhörighet mellan stadens invånare. Han brukade tala om behovet av bron och om det stora behovet av medel. Han brukade tala om, hur den delade staden skulle komma att bli förenad tack vare den stora bron. Han reste runt i staden, från den ena sidan till den andra, med hjälp av färjan. Han fortsatte att resa och hålla anföranden. Lång tid gick, och borgmästaren fortfor att tala om den stora bron, som skulle förena stadens halvor. Hela tiden samlades stora summor pengar in. Så många gåvor hade samlats in, att vardera stadssidan måste bygga en stor bank, för att få plats med alla pengarna. Medlen fanns, men pratet om den stora bron bara fortsatte och fortsatte. Borgmästaren fortfor att tala om den stora bron och om, hur den skulle förena stadens två delar. Härolden kallar mig vid mitt himmelska namn och säger, att Sjundedagsadventistförsamlingen inte är redo för den Helige Andes utgjutande. Församlingen behöver renas. Många låter sig luras av ledare iförda vita masker. Ledarna fortsätter att tala om den stora bron och om nödvändigheten av väckelse och bättring. Men inte förrän de faktiskt bygger den stora bron, blir det mer än bara prat. Den Helige Ande kommer icke att utgjutas, förrän det finns ett folk, som är villigt att bygga bron. Här behövs det en ordförande, som faktiskt greppar en spade och en hammare, och inte bara talar om brons förenande egenskaper. {5} Tragiskt nog sitter ledarna inom Guds utvalda samfund och dryftar planer för att mana till väckelse, för att särlaregnet skall komma. Många är omedvetna om det vämjeliga fördärvet inom trossamfundet. Särlaregnet kan inte och kommer inte att falla, förrän bron är byggd. Särlaregnet måste föregås av arlaregnet. Skall man be om den Helige Andes kraft i form av arlaregnet, måste var och inse att både det yttre och det inre skall renas. Bilen på parkeringen gjordes ren på utsidan, men ingen tanke ägnades åt skicket på insidan. När fordonet gjorts rent på utsidan lika väl som på insidan, då kommer Gud att utgjuta Sin Helige Ande. Då kommer arla- och särlaregnet att falla. Då kommer stora saker att bli uträttade, och allt ske i Hans namn. {6} 1. Apostlagärningarna 8:39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Sidan 6 av 9

7 Ye Shall Receive Power, s. 277/Ni skall få Kraft, s. 277 Gud blickar ned från sin tron, och sänder sina änglar till denna jorden för att samarbeta med dem som undervisar om sanningen. Läs berättelsen om Filippus och hovmannen! En Herrens ängel talade till Filippus: Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja Apg 8: Denna händelse visar hur Herren har omsorg om varje sinne som är mottagligt för sanningen. Vi ser hur nära himmelska änglar är förbundna med det verk som Herrens tjänare utför på jorden. Det lades en börda på Filippus att gå till nya platser, att bryta ny mark. En ängel som iakttog varje tillfälle att föra människor i kontakt med medmänniskor angav riktningen för honom. Filippus skickades söderut, ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Detta förde honom i kontakt med en man som hade ett vidsträckt inflytande och som skulle dela med sig av sanningens ljus till andra när han var omvänd. Genom Herrens gärning i Filippus blev denne man övertygad om sanningen. Han blev omvänd och döpt. Han var en vägfarande lyssnare, en man med gott anseende, en man som skulle utöva ett starkt inflytande till förmån för sanningen. I dag, liksom på den tiden, väntar himmelens änglar på att leda människor till deras medmänniskor. En ängel visade Filippus var han kunde finna denne man, som var så förberedd på att ta emot sanningen. I dag kommer Guds änglar att styra och leda de arbetares steg som tillåter den helige Ande att helga deras tungor och rena och förädla deras hjärtan. 2. The Acts of the Apostles, sid /Löftestiden, s. 174 När Paulus släpades ut ur staden fanns den unge mannen [Timoteus] med bland dem som samlades omkring hans till synes livlösa kropp. Han såg honom resa sig, sargad och täckt med blod, men med lovprisande på grund av att han hade tillåtits att lida för Kristi sak. 3. Matteusevangeliet 27:54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: Denne var verkligen Guds Son. 4. Christ Triumphant, s. 347 Nu är det inte dags att minska våra ansträngningar, att bli slöa och andefattiga, nej, det är inte dags att dölja vårt ljus under skäppan, att yttra inställsamma ord, att profetera svek och bedrägeri. Varje uns av kraft skall användas för Guds sak. Ni skall vidmakthålla Er trohet, genom att bära vittnesbörd för Gud och för sanningen. Låt Er inte ledas åt fel håll på grund av något, som världen lockar med. Vi har inte råd att vara undfallande; vi har livsviktiga intressen att Sidan 7 av 9

8 tillvarata. Detta är av yttersta vikt för Guds kvarvarande folk ända till världshistoriens slut, ty eviga öden står på spel. Omedelbart före själva krisen går det inte att befinnas äga ett ont otroshjärta, som får en att avfalla från den levande Guden. Det första avfallet inleddes genom otro och förnekande av sanningen; men om vi tänker segra, måste vi hålla trons blick bestämt fästad vid Jesus, vår frälsnings Anförare. Vi skall följa Kristi föredöme. Vad än Jesus gjorde på jorden, sökte Han att ära Gud med det.... Det gudomliga och det mänskliga förenades i Kristus, för att Han skulle uppenbara Guds avsikt för oss, och säkra ett nära samband mellan Sig Själv och oss. Detta förbund kommer att möjliggöra för oss, att besegra fienden, ty genom tro på Kristus skall vi få gudomlig kraft. Vårt medlemsantal växer; våra anläggningar blir större, och allt detta fordrar enhet mellan de anställda, liksom fullständig hängivenhet för Guds sak. Det finns ingen plats för halvhjärtade medarbetare inom Guds verksamhet, för dem som är varken varma eller kalla. Väktarna på Sions murar skall vara uppmärksamma och inte sova, vare sig på dagen eller på natten. Men i fall de inte tagit emot budskapet från Kristus personligen, kommer deras trumpeter att ge ifrån sig ett oklart ljud. Bröder och systrar, Gud manar Er, både predikanter och lekfolk, till att lyssna till Hans röst, såsom den talar till Er genom Hans Ord. Måtte Ni ta emot Hans sanning i hjärtat, så att Ni blir andligt stärkta genom Hans levande, helgande kraft. Låt sedan det entydiga budskapet för denna tid gå från väktare till väktare på Sions murar. 5. Andra Krönikeboken 31:1 När allt detta var över, drog alla israeliter som hade varit där ut till Juda städer och slog sönder stoderna, högg ner aserorna och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse, till dess att de hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer, var och en till sin besittning. 6. Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren [fotnot: Annan översättning: höstregnet ] som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Maranatha, s. 219 Talang, lång erfarenhet, gör inte män till kanaler för ljuset, såvida inte de ställer sig i vägen för Rättfärdighetens Sols klara strålar, och blir kallade samt utvalda och förberedda genom den Helige Andes gåva. När män, som handhar heliga ting, ödmjukar sig under Guds mäktiga hand, kommer Herren att upphöja dem. Han kommer att ge dem urskiljningsförmåga män rika på Hans Andes nåd. Sidan 8 av 9

9 Deras starka, själviska karaktärsdrag och deras tjurighet kommer att ses i skenet från världens Ljus. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Om just Du söker Herren av allt hjärta, kommer Han att låta Dig finna Honom. Det går inte att försumma den nåd, som framställs genom arlaregnet. Endast de, som lever enligt det ljus de har, kommer att få större ljus. Med mindre vi dagligen gör framsteg i exemplifierandet av de levande kristna dygderna, kommer vi inte att känna igen den Helige Andes yttringar i särlaregnet. Det kanske faller på hjärtan runt omkring oss, utan att vi blir varse det eller får ta emot det. Sidan 9 av 9

1 maj. Läsning Apg 13:44 52

1 maj. Läsning Apg 13:44 52 1 maj Läsning Apg 13:44 52 En sabbat samlades så gott som hela folket från Antiochia för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket, fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 2 LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA ENLIGT

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad.

Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Äran till Gud. Detta liksom allt annat, skriver jag för att Gud i Kristus skall bli ärad. Tidigare har jag berättat lite om min bakgrund innan jag kom till Jesus. Nu vill jag visa hur Gud kan hjälpa en

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Tiden för tillkomsten av den sjätte volymen.

Tiden för tillkomsten av den sjätte volymen. Vittnesbörd för Församlingen, Band 6 Forord (icke av egw) Del 1 Utsikterna. Guds avsikt med församlingen. Verket i vår tid. Verkets utsträckning till främmande fält. Del 2 Evangeliskt arbete. Lägermötet.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Reformationsbibeln. nya testamentet

Reformationsbibeln. nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Reformationsbibeln nya testamentet Svenska reformationsbibelsällskapets revidering av Karl XII:s Kyrkobibel Svenska Reformationsbibelsällskapet Borås 2003 Svenska Reformationsbibelsällskapet

Läs mer

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1) 1 juni Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18 Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Matteus Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom

Läs mer

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76

Biblicum. tidskrift för biblisk tro och forskning. Nr 2 2012 Årg. 76 Biblicum tidskrift för biblisk tro och forskning Jesu höghet och lidande Jesu Bergspredikan V Profeten Jesajas bok, del 10 Hesekiel och Ryssland Nederstigen till helvetet Nr 2 2012 Årg. 76 INNEHÅLL Redaktionellt...

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av

Nya Testamentet. Lukas Evangelium. Reformationsbibeln. Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Nya Testamentet Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven såsom särtryck 30 juli

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf I tisdags så var det dags för mig att för första gången klippa gräset vid Håkanstorp där familjen bor sedan 2 veckor tillbaks. Vilket jag hade sett fram emot,

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vägledning För Församlingen II.

Vägledning För Församlingen II. Vägledning För Församlingen II. Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer