INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll www.formypeople.org"

Transkript

1 INSTÄLLSAMMA ORD ELLER KAPITULATION Den 12. Januari, 2011 Av Ernie Knoll [Var god var uppmärksam på, att denna dröm delvis kan vara olämplig för känsliga barn.] I min dröm iakttar jag, hur ett änglasändebud överräcker ett litet, hoprullat papper till två personer. Härolden, som har stått till höger om mig, ber mig att lägga märke till alla små detaljer. Han säger, att vår Skapare gör så mycket för oss dagligen att vi förbiser många av de små ting Han gör. Härolden, som kallar mig vid mitt himmelska namn, säger åt mig att nogsamt observera bandet av rent silver, som är bundet kring papperet. Det är gjort av trådar tunnare än en människas hårstrå och har flätats många gånger till det, som nu ser ut som ett fulländat band. En av personerna drar försiktigt i ena änden av bandet och löser enkelt upp det. Personen börjar att läsa texten på papperet. Båda personerna ställer sig nu mitt emot varandra, och på ett ögonblick är de borta. Härolden påminner mig om den bibliska berättelsen om Filippus, som färdades omkring 48 kilometer från Gaza till Ashdod (Azotus) på ett ögonblick. {1} Han förklarar, att den Helige Ande fattade tag i Filippus och förde honom dit, och att ingenting är omöjligt för vår Skapare. Han säger, att dessa som utgör dem, kommer att uträtta ett arbete likt Elias. De kommer också att äga Kristi karaktär och kommer ej längre att synda. De kommer att utföra samma slags verk som Kristus undervisa, bota och bespisa. Härolden ger tillkänna, att nu skall vi bege oss dit, där de två fördes. Jag befinner mig så vid samma fängelse eller interneringsläger som i drömmen Stå fast. De två personerna upptäcks inte av vakterna, när de går från en fånge till en annan. Många samlas kring den ene av dem och berättar om sin hunger. Personen håller därpå upp en stor, tom korg och säger, i det att han blickar upp i himlen: Himmelske Fader, Du är Den med Stor Kärlek, vår Tillhandahållare och vår Livgivare. Allting ges i Ditt namn, genom Din makt och allt är till Din Ära. För det vi skall få, är vi så tacksamma. Tack för de gåvor, som Du skänker. I Jesu namn. Amen. Personen sänker ned korgen, och nu ser jag att den är full av frukt och annan himmelsk mat. När matkorgen skickas runt, blir den inte tom. Personen säger till dem, att Jesus älskar dem och kommer väldigt snart, samt att om de förblir trogna och underordnar sig ända in i döden, kommer de att stiga upp i luften för att möta Honom. Härolden riktar nu min uppmärksamhet mot den andre personen, vilken går fram till en kvinna som har hållit på att gråta och sitter med knäna uppdragna till hakan. Personen sitter bredvid kvinnan och lägger en arm om henne. Hon förklarar för kvinnan, att hon och den andre personen skickats av den himmelske Fadern, som ser och vet allt. Hon säger att hon är den andres syster i Kristus och att även hon väntar på Jesu återkomst. Sidan 1 av 9

2 Kvinnan berättar för personen, att hennes barn tagits från henne, och att hon inte vet, vad som hänt med dem. Hon fortsätter att gråta och då lutar sig personen närmare och säger åt henne, att hennes barn vilar i väntan på Jesus, och att om hon förblir trofast, kommer de att återbördas till henne och tillsammans kommer de att stiga till väders för att vara tillsammans med Jesus. Hon blir upplyst om, att hon kommer att få förmånen att uppfostra sina barn i himmelen och att de kommer att växa upp tillsammans. Hon blir förmanad att vara modig och ställa sig upp för att älska sin Skapare och hedra Hans lagar framför människors yttranden. Om hon är villig att ge livet för Jesus, kommer hon att tillbringa evigheten med Honom. Båda ställer sig upp och ger varandra en kram. Kvinnan säger, att när hon nu vet att hon skall få stå tillsammans med sina barn och blicka in i Jesu ögon, kan hon sälla sig till den långa kön med människor. Så ser jag personen upptäcka, att en man ligger på marken i ohyggliga smärtor. Han har fått benen brutna ovanför knäna, och benpiporna sticker ut ur skinnet. Ansiktet är svullet, eftersom det utsatts för en apparat, som kommit käk- och kindbenen att splittras. Detta gjordes för att tysta honom, eftersom han sjungit. När jag ser in i hans ögon, skådar jag smärta, men jag ser också ett lugn som endast kan ägas av någon, som upplevt sin Frälsares kärlek. Varje andetag, som han tar, är smärtsamt, eftersom luftvägarna nästan blivit stängda på grund av svullnaden. Härolden förklarar, att mannen blivit tillsagd att avsvära sig sitt beslut, att hålla den sjunde dagen helig. Eftersom han vägrade, blev han förvägrad mat och vatten. Han blev tillsagd, att godta Söndagen, men eftersom han fortfarande vägrade, bröt de vänster ben på honom. Åter igen blev han tillsagd, att godta Söndagen, men han vägrade på nytt, så de bröt höger ben på honom. Med ett rop av smärta, tillkännagav han att Jesus skulle frälsa honom och att han skulle stå och lovsjunga sin älskade Mästare, Frälsare och Broder Jesus. {2} Så tittar jag på, när personen lägger händerna över de båda brutna benen och stillsamt säger till honom, att hans böner har hörts, och att det är genom den himmelske Faderns makt och i Hans Sons, Jesu, namn, som hans ben och ansikte kommer att göras hela, så att han på nytt kan stå upp för sanningen. Hon tar bort händerna från hans ben, som inte visar något tecken på skada. Härnäst kupar hon varsamt hans svullna ansikte, som genast helas. Med tårar i ögonen ser jag på, när mannen står upp. Han tittar upp i skyn, och med tydlig röst utropar han: Det är i Jesu namn, som jag sätter stopp för oljudet, som fyller det här stället. Hela tiden har ett vidrigt oljud strömmat ut ur högtalarna, som är utplacerade överallt i fånglägret. Där förekom oljudet från en basrytm ägnad att komma hjärtat att slå oregelbundet. Musiken var ägnad att allvarligt störa nervsystemet. Vakterna bär hörlurar, för att dränka oljudet som är på dag och natt från samma sång, som spelas om och om igen. Plötsligt blir det tyst, som om elsladden dragits ur. Alla ser överraskat på varandra. I och med att mannen talar, ljuder hans stämma över hela fånglägret, så att många hör honom. Andra betraktar honom i chock, eftersom de ser att han blivit helad. Ny lyssnar alla till eller tittar de på den man, som nyligen misshandlats och lämnats att dö. Han säger, att de ord han yttrat i bön, har blivit hörda av hans Sidan 2 av 9

3 Frälsare och tagits emot av hans kärleksfulle, himmelske Fader, samt att han nu står där på grund av Kristi namn och Faderns kraft. Nu kan han gå och sjunga igen och framstår som ett levande mirakel för alla. Så tittar mannen mot den långa kön, som håller på att bildas, och ställer sig i slutet på den. Människorna där är tysta och allvarliga. Nu börjar mannen att sjunga Allt till Jesus vill jag lämna och omfångsrikheten och klarheten hos hans ensamma röst flödar över stället och skänker många nytt hopp. De många vakterna står blick stilla och har chockats av det, som de precis har sett. Tre av vakterna, som skadade mannen, minns nu de sista, modiga ord han sade till dem, innan benen i hans ansikte bröts. Han hade uttalat, att Jesus skulle frälsa honom, och att han på nytt skulle komma att stå upp för sin Frälsare och lovsjunga Hans älskade namn. Orden var fortfarande färska i deras sinnen, som om de utgjort ett löfte. En av vakterna säger till de två andra vakterna, att det han bevittnat är ett tecken, likt en orubblig klippa, att mannen helats för att förkunna ett storslaget löfte. Han säger, att Kristus, som nu vandrar omkring på jorden, inte har förmågan att läka brutna ben, såsom han sett ske i helandet av denne man. Han säger, att helt klart är ett väldigt bedrägeri på gång. I stället för att långsamt och kvalfullt dö, står nu mannen där helad. Vakten medger, att detta är ett bevis för att den helade mannen tjänar den sanne Guden. Han förklarar, att han själv har tjänat en falsk gud, som utfäster falska löften och kräver allas tillbedjan, men som inte visar sann kärlek likt den helade mannen har gjort. Vakten tar av sig uniformen och tillkännager, att han endast tänker tjäna den Gud, som den helade mannen tjänar en Gud, som verkligen helar och håller Sina löften. Så går vakten fram till slutet på kön och ställer sig bakom den helade mannen. Han säger att han är ledsen att han gjort honom illa, att han fått ögonen öppnade och ber honom om förlåtelse. Han säger, att han ämnar följa honom och ta ställning för Jesus. {3} Därpå slår de två andra vakterna följe med den förste vakten, och även de ber den tidigare brutne mannen om förlåtelse. Kön blir längre, eftersom många ställer sig i den. Den helade mannens omfångsrika stämma fortsätter att ljuda i sång, samtidigt som varje enskild person står där en stund och bestämmer sig för, vilken han skall tjäna den falske Jesus, som vandrar omkring på denna plågade jord, eller den Jesus, som skall komma på skyarna och be varje trofast individ, att fara därifrån med Honom. Hymnen fortsätter att flöda över platsen, där några ögonblick tidigare världens musik hördes. Genast stämmer andra in, och snart sjunger alla köande sången, som om de skulle avlägga ett löfte till sin himmelske Fader och Frälsare. När jag tittar längre upp längs ledet, ser jag kvinnan som hade blivit skild från sina barn. Hon blickar upp i skyn, som om hon försökte att skönja sin välsignade Frälsares anlete, i vetskap om att hon och barnen snart kommer att vara tillsammans. Nu förstår jag, att det här är ledet med människor jag tidigare såg i drömmen Stå fast. Alla dessa personer har fattat sitt beslut om, att uppge allting för Jesus. Sidan 3 av 9

4 Härolden säger, att han skall visa mig någonting annat. Vi ger oss av och ögonblickligen befinner vi oss i nuet på en annan plats. Jag ser en man, som jag vet är Ted Wilson, ordföranden vid Sjundedags-adventistsamfundets Generalkonferens. Härolden säger åt mig, att jag skall iaktta det jag får se och lära mig något av det. Ted Wilson står framför mycket folk, och när han talar, flödar hans ord milt och lätt. Emellanåt håller åhörarna händerna i luften eller applåderar. När han talar, är det som om folk sagt åt honom, vad han skall yttra. Jag ser något, vilket jag endast kan beskriva som marshmallows flyta ut ur hans mun. Varje marshmallow tycks ha fått mjölet avlägsnat, så att var och en är smidig och mjuk. Varje marshmallow svävar i luften likt en såpbubbla, innan den landar på marken. Jag lägger märke till, att de som arbetar tillsammans med Ted Wilson är iförda vita gipsmasker över det egna ansiktet och att deras ögon ser svarta ut. De går omkring och delar ut marshmallows till alla. Jag hör Ted Wilson tala om behovet av, att alla ber om och önskar sig den Helige Ande. Han säger, att vi alla behöver ångra våra synder, bli eniga och be om väckelse, bättring och särlaregnet. Den stora församlingen lyfter händerna och viftar med dem i luften. Många börjar att ropa Helige Ande. Ångra; Helige Ande. Ångra. Jag hör och ser många diskussioner, medan folk raskt tillkännager att Ted Wilson är ledd av Gud och hur underbart det är, att han manar till väckelse, syndaånger och bättring. Nu ser jag Ted Wilson stiga ned från golvupphöjningen, och jag följer med honom till en väldigt stor bilparkering. Han åtföljs av sex små grupper med människor. Härnäst står han bredvid en bil, som är täckt av lera, fett, mosade insekter och träsav. Han säger till den första gruppen, att bilen föreställer var och en av oss, och att vi måste låta oss tvättas rena från denna världs synder. Han visar gruppen, att de skall tvätta bilen ren. Alltså tvättar och spolar de bilen. Somliga behandlar taket, medan andra behandlar motorhuven. Somliga behandlar bagageutrymmets yttersida, medan andra behandlar främre respektive bakre stänkskärmarna. Somliga spolar hjulen och däcken. Andra bearbetar främre och bakre stötfångarna. Stor tid läggs ned på, att tvätta och spola bilen. Var och en ägnar ytterligare tid åt, att torka och gnugga bilen med en vit handduk. När de är färdiga, går gruppen och ställer sig på sin tidigare plats. Härnäst ser jag Ted Wilson gå tillbaka till de församlade sex smågrupperna. Han berättar för dem, att Jesus instruerade Naaman att tvätta sig sju gånger i älven. Han säger, att eftersom fordonet står för varje person, som vill ta emot den Helige Ande, måste det rengöras sex gånger. Han säger därför åt den andra gruppen, att rengöra och torka bilen. Alltså börjar de att rengöra och spola bilen ingående, från taket till stötfångarna, från motorhuven till bagageutrymmet, och från sidorna till hjulen och däcken. De slutar genom att torka bilen med de vita handdukarna. Den tredje gruppen börjar, därefter den fjärde, femte och sjätte gruppen. Varje grupp väntar, tills föregående grupp är klar. När den sista gruppen är färdig, vänder sig Ted Wilson till dem alla och säger, att det är sådana människor de behöver bli, för att tjäna Herren. Han förklarar, att de måste ångra sig och tvätta bort sina synder, så att de kan stå inför Herren precis som den rena och skinande bilen, och att de nu kan be om den Helige Ande. Sidan 4 av 9

5 Så förklarar Härolden, att grupperna verkligen har ansträngt sig för att rengöra fordonet, och att de nu inbjuder den Helige Ande att stiga in och bo i dem. Jag vänder mig till de sex grupperna, som anförs av Ted Wilson och ser dem enträget be om den Helige Ande att komma, för de har ju berett ett rent fordon, genom att tvätta och avlägsna alla synder. Härpå säger Härolden åt mig, att ge noga akt, när den Helige Ande kommer fram till bilen. Jag ser den Helige Ande framställd genom ett klart strålande, vitt ljus. Han nalkas från höger och går sakta runt bilen. Jag ser det, som verkar vara Hans vitbehandskade hand känna på bilens ovansida. Sedan håller Han upp Sin hand, för att granska den vita handsken. Därefter går Han över till förarsidan och lägger handen på dörrhandtaget. När Han öppnar dörren, försvinner Han ögonblickligen. Med dörren nu öppen, blir jag vittne till hur allt slags skärp och avfall far ut, såsom papper, vätskor, lera, lort, fett och burkar. Härolden avslöjar, att detta visat en väldigt viktig beståndsdel, som fattas och som ledarna vid Generalkonferensen inte har nämnt. Denna väsentliga detalj har visats många gånger under mina drömmar. Det hela är så enkelt, men till och med de skarpaste tänkare tycks gå bet på att förstå saken. För att bli värdig den Helige Ande, måste man ångra sina synder, bättra sig och leva upp med hjälp av sanningen. Det är viktigt att först vidgå och bekänna sin synd, besluta sig för att ej mera begå den, och sedan be om tillgivelse. Vår Fader väntar på att vi alla skall be om förlåtelse, men inte att vi skall begå överträdelsen att be om tillgivelse och sedan upprepa den bekända och förlåtna synden. Det går att rena utsidan 6 eller gånger, men så länge som kroppstemplet inte renas från synd och förblir rent på insidan (så att personen inte längre begår eller gillar synd), är det utvärtes tvättandet bara för syns skull. Att försumma den invärtes reningen, samtidigt som man manar till väckelse, ånger och bättring, är inget annat än inställsamma ord. Politiker talar på det här viset, för att bli valda. De avger tomma vallöften. Härolden uttalar, att Ted Wilson manar till väckelse, syndaånger och bättring. Men var och en måste nagelfara frukten, som hans ord bär. Har det inträffat äkta syndaånger inom Sjundedags-adventistförsamlingen? En titt på de obscena gudstjänsterna gör, att man måste svara nej. Har församlingen bättrat sig, eller befinner den sig alltfort i Laodiceatillståndet? Förekommer det avfall mitt i församlingen? Grasserar spiritualismen inom hela det samfund, där Ted Wilson tjänar som ordförande? Ett rungande ja är det enda svaret på var och en av de frågorna. {4} Härolden säger, att han skall visa mig någonting, för att jag bättre skall förstå. Jag blir förd till en stor, bred älv, som flyter rakt genom en stad. På ena sidan om älven ligger ena delen av staden, och på andra sidan om älven ligger andra delen av staden. Det enda sätt, som stadens befolkning kan ta sig från älvens ena sida till den andra på, är med en färja, som endast går vid vissa tider. Val hölls och borgmästare utsågs. Borgmästaren står så inför många och tillkännager behovet av en stor bro, som går från stadens ena sida, tvärs över den stora älven och till stadens andra sida. Borgmästaren nämner nödvändiga medel, för att köpa byggnadsmaterial och avlöna personer för arbetet, som skall göras. Det kommer också att krävas medel till de ingenjörer, som Sidan 5 av 9

6 skall rita bron och till arbetsledningen. Härolden säger, att en stor fond för bidrag till brobygget inrättades, och att gåvorna till brobygget regelbundet ökade. Borgmästaren fortsatte att tala om, hur ingenjörerna skulle rita bron och om arbetarna, som skulle ledas under byggandet av den stora bron. Folket brukade hurra och förkunna, att han var den fullkomlige borgmästaren och att han skulle åstadkomma enighet i den splittrade staden. Borgmästaren reste omkring och fortsatte att tala om, hur den stora bron skulle medföra lycka, enhet och för en gångs skull samhörighet mellan stadens invånare. Han brukade tala om behovet av bron och om det stora behovet av medel. Han brukade tala om, hur den delade staden skulle komma att bli förenad tack vare den stora bron. Han reste runt i staden, från den ena sidan till den andra, med hjälp av färjan. Han fortsatte att resa och hålla anföranden. Lång tid gick, och borgmästaren fortfor att tala om den stora bron, som skulle förena stadens halvor. Hela tiden samlades stora summor pengar in. Så många gåvor hade samlats in, att vardera stadssidan måste bygga en stor bank, för att få plats med alla pengarna. Medlen fanns, men pratet om den stora bron bara fortsatte och fortsatte. Borgmästaren fortfor att tala om den stora bron och om, hur den skulle förena stadens två delar. Härolden kallar mig vid mitt himmelska namn och säger, att Sjundedagsadventistförsamlingen inte är redo för den Helige Andes utgjutande. Församlingen behöver renas. Många låter sig luras av ledare iförda vita masker. Ledarna fortsätter att tala om den stora bron och om nödvändigheten av väckelse och bättring. Men inte förrän de faktiskt bygger den stora bron, blir det mer än bara prat. Den Helige Ande kommer icke att utgjutas, förrän det finns ett folk, som är villigt att bygga bron. Här behövs det en ordförande, som faktiskt greppar en spade och en hammare, och inte bara talar om brons förenande egenskaper. {5} Tragiskt nog sitter ledarna inom Guds utvalda samfund och dryftar planer för att mana till väckelse, för att särlaregnet skall komma. Många är omedvetna om det vämjeliga fördärvet inom trossamfundet. Särlaregnet kan inte och kommer inte att falla, förrän bron är byggd. Särlaregnet måste föregås av arlaregnet. Skall man be om den Helige Andes kraft i form av arlaregnet, måste var och inse att både det yttre och det inre skall renas. Bilen på parkeringen gjordes ren på utsidan, men ingen tanke ägnades åt skicket på insidan. När fordonet gjorts rent på utsidan lika väl som på insidan, då kommer Gud att utgjuta Sin Helige Ande. Då kommer arla- och särlaregnet att falla. Då kommer stora saker att bli uträttade, och allt ske i Hans namn. {6} 1. Apostlagärningarna 8:39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Sidan 6 av 9

7 Ye Shall Receive Power, s. 277/Ni skall få Kraft, s. 277 Gud blickar ned från sin tron, och sänder sina änglar till denna jorden för att samarbeta med dem som undervisar om sanningen. Läs berättelsen om Filippus och hovmannen! En Herrens ängel talade till Filippus: Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja Apg 8: Denna händelse visar hur Herren har omsorg om varje sinne som är mottagligt för sanningen. Vi ser hur nära himmelska änglar är förbundna med det verk som Herrens tjänare utför på jorden. Det lades en börda på Filippus att gå till nya platser, att bryta ny mark. En ängel som iakttog varje tillfälle att föra människor i kontakt med medmänniskor angav riktningen för honom. Filippus skickades söderut, ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Detta förde honom i kontakt med en man som hade ett vidsträckt inflytande och som skulle dela med sig av sanningens ljus till andra när han var omvänd. Genom Herrens gärning i Filippus blev denne man övertygad om sanningen. Han blev omvänd och döpt. Han var en vägfarande lyssnare, en man med gott anseende, en man som skulle utöva ett starkt inflytande till förmån för sanningen. I dag, liksom på den tiden, väntar himmelens änglar på att leda människor till deras medmänniskor. En ängel visade Filippus var han kunde finna denne man, som var så förberedd på att ta emot sanningen. I dag kommer Guds änglar att styra och leda de arbetares steg som tillåter den helige Ande att helga deras tungor och rena och förädla deras hjärtan. 2. The Acts of the Apostles, sid /Löftestiden, s. 174 När Paulus släpades ut ur staden fanns den unge mannen [Timoteus] med bland dem som samlades omkring hans till synes livlösa kropp. Han såg honom resa sig, sargad och täckt med blod, men med lovprisande på grund av att han hade tillåtits att lida för Kristi sak. 3. Matteusevangeliet 27:54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: Denne var verkligen Guds Son. 4. Christ Triumphant, s. 347 Nu är det inte dags att minska våra ansträngningar, att bli slöa och andefattiga, nej, det är inte dags att dölja vårt ljus under skäppan, att yttra inställsamma ord, att profetera svek och bedrägeri. Varje uns av kraft skall användas för Guds sak. Ni skall vidmakthålla Er trohet, genom att bära vittnesbörd för Gud och för sanningen. Låt Er inte ledas åt fel håll på grund av något, som världen lockar med. Vi har inte råd att vara undfallande; vi har livsviktiga intressen att Sidan 7 av 9

8 tillvarata. Detta är av yttersta vikt för Guds kvarvarande folk ända till världshistoriens slut, ty eviga öden står på spel. Omedelbart före själva krisen går det inte att befinnas äga ett ont otroshjärta, som får en att avfalla från den levande Guden. Det första avfallet inleddes genom otro och förnekande av sanningen; men om vi tänker segra, måste vi hålla trons blick bestämt fästad vid Jesus, vår frälsnings Anförare. Vi skall följa Kristi föredöme. Vad än Jesus gjorde på jorden, sökte Han att ära Gud med det.... Det gudomliga och det mänskliga förenades i Kristus, för att Han skulle uppenbara Guds avsikt för oss, och säkra ett nära samband mellan Sig Själv och oss. Detta förbund kommer att möjliggöra för oss, att besegra fienden, ty genom tro på Kristus skall vi få gudomlig kraft. Vårt medlemsantal växer; våra anläggningar blir större, och allt detta fordrar enhet mellan de anställda, liksom fullständig hängivenhet för Guds sak. Det finns ingen plats för halvhjärtade medarbetare inom Guds verksamhet, för dem som är varken varma eller kalla. Väktarna på Sions murar skall vara uppmärksamma och inte sova, vare sig på dagen eller på natten. Men i fall de inte tagit emot budskapet från Kristus personligen, kommer deras trumpeter att ge ifrån sig ett oklart ljud. Bröder och systrar, Gud manar Er, både predikanter och lekfolk, till att lyssna till Hans röst, såsom den talar till Er genom Hans Ord. Måtte Ni ta emot Hans sanning i hjärtat, så att Ni blir andligt stärkta genom Hans levande, helgande kraft. Låt sedan det entydiga budskapet för denna tid gå från väktare till väktare på Sions murar. 5. Andra Krönikeboken 31:1 När allt detta var över, drog alla israeliter som hade varit där ut till Juda städer och slog sönder stoderna, högg ner aserorna och bröt ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse, till dess att de hade gjort slut på dem. Sedan vände alla Israels barn tillbaka till sina städer, var och en till sin besittning. 6. Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren [fotnot: Annan översättning: höstregnet ] som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Maranatha, s. 219 Talang, lång erfarenhet, gör inte män till kanaler för ljuset, såvida inte de ställer sig i vägen för Rättfärdighetens Sols klara strålar, och blir kallade samt utvalda och förberedda genom den Helige Andes gåva. När män, som handhar heliga ting, ödmjukar sig under Guds mäktiga hand, kommer Herren att upphöja dem. Han kommer att ge dem urskiljningsförmåga män rika på Hans Andes nåd. Sidan 8 av 9

9 Deras starka, själviska karaktärsdrag och deras tjurighet kommer att ses i skenet från världens Ljus. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Om just Du söker Herren av allt hjärta, kommer Han att låta Dig finna Honom. Det går inte att försumma den nåd, som framställs genom arlaregnet. Endast de, som lever enligt det ljus de har, kommer att få större ljus. Med mindre vi dagligen gör framsteg i exemplifierandet av de levande kristna dygderna, kommer vi inte att känna igen den Helige Andes yttringar i särlaregnet. Det kanske faller på hjärtan runt omkring oss, utan att vi blir varse det eller får ta emot det. Sidan 9 av 9

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

TRO PÅ GUD. för flickor. Att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. för flickor. Att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3 TRO PÅ GUD för flickor Att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3 Jag heter JAG ÄR ETT GUDS BARN Jag vet att min himmelske Fader älskar mig, och jag

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD.

INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. INFORMATIONSBREV 1, GUDS ELD. Eftersom vi i år har fått på vår hemsida länkar till Affisch och även till Informationsbrev så kommer nu det första, som skrivs av ordf. för Kristen Gemenskap i Danderyd Gunno

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf I tisdags så var det dags för mig att för första gången klippa gräset vid Håkanstorp där familjen bor sedan 2 veckor tillbaks. Vilket jag hade sett fram emot,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

Givande från kärlek för kärlek

Givande från kärlek för kärlek Givande från kärlek för kärlek Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 28:10-22; Luk 18:9-14: AC 1738. Se sista sidan!) Jakob gav ett löfte och sade: stenen som jag har rest till en stod skall

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

GUD ÄLSKAR SINA BARN

GUD ÄLSKAR SINA BARN GUD ÄLSKAR SINA BARN Det här budskapet är riktat till sista dagars heliga som kämpar med dragning till personer av samma kön och som ibland känner sig missmodiga men uppriktigt vill leva ett liv som behagar

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer