Rör inte vårt surfande!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rör inte vårt surfande!"

Transkript

1 från datainspektionen #1/2009 Rör inte vårt surfande! Katten styr webbreklamen R Nu kan Google styra webben så att kattägare får se fler annonser om kattmat. Sid 7. PuL duger inte på Internet! R Kränkningarna på Internet blir bara värre men PuL kan inte hindra dem, skriver generaldirektör Göran Gräslund. Sid 8. OK för fingeravtryck R Skolan får avläsa fingeravtryck för att kontrollera om eleverna har betalat skolmåltiden. Sid 11.

2 Rör inte vårt surfande! Ungdomar ser inte på integritet som vi vuxna. De tycker att andra uppgifter är känsliga och de viker ut sig på nätet trots att de känner till riskerna. Får de skamliga förslag på webben ser de inte särskilt allvarligt på det. För tredje året i rad har Datainspektionen undersökt ungdomars syn på integritet, särskilt på nätet. Resultatet ska ligga till grund för åtgärder som ska stödja unga som surfar på nätet och hjälpa dem som får problem. I likhet med tidigare år var utfallet lätt förbryllande. De flesta känner till riskerna med att exponera sig, många har upplevt obehagliga saker. Men trots detta fortsätter man att vika ut sig på ett sätt som vore helt otänkbart IRL (In Real Life). Några av resultaten: Jag surfar dagligen: 82 % Jag chattar dagligen: 55 % Jag SMS:ar dagligen: 65 % Jag har lagt ut bilder på mig själv på webben: 85 % Jag har skrivit på webben i eget namn: 79 % Jag är inte alls orolig för att lägga ut text och bild på webben: 75 % Jag har ångrat en text eller en bild jag har lagt ut på webben: 33 % Någon har skrivit oschyssta saker om mig på Internet: 48 % Någon har ljugit om mig på Internet: 42 % Någon har skickat sms till mig för att vara oschysst: 31 % Någon har lagt ut bilder av mig mot min vilja: 30 % Någon har sextrakasserat mig på Internet: 19 % (28 % av flickorna) Någon annan har uppgett sig att vara jag på Internet: 17 % Visserligen har de dåliga erfarenheterna genomgående sjunkit med ett par procentenheter jämfört med förra årets undersökning, men man kan fortfarande anta att de flesta någon gång har blivit kränkta på något sätt. Samtidigt kan man notera att inställningen till vad som är trakasseri blir mer och mer tillåtande. De flesta sociala sajter har så kallade abuseknappar där man enkelt kan anmäla kränkningar, men bara var 2 magazin Direkt #1/2009

3 fjärde ungdom har använt knappen för att larma. Detta trots att larmet tycks fungera bra. Enligt undersökningen ledde 85 procent av larmen till att text eller bild togs bort och syndaren stängdes av eller fick en varning. De unga verkar inte ta kränkningarna särskilt allvarligt, vilket kan vara en förklaring till att siffrorna har sjunkit. Tydligen är det mycket som inte uppfattas som kränkande språkbruket på nätet har successivt blivit råare. Ungdomarna tycks också vilja ta hand om problemen på egen hand, utan inblandning av vuxna. I en annan undersökning, Ungdomsbarometern, svarade 62 procent av flickorna i åldern år att de hade varit med om att någon hade försökt få dem att prata om sex på nätet, trots att de själva inte ville. Det stämmer ju dåligt med att 28 procent av flickorna i vår undersökning ansåg sig sextrakasserade, men det är tydligen så att ett skamligt förslag bara sällan betraktas som trakasseri. Det tycks över huvud taget vara mycket som vi vuxna uppfattar som kränkande som ungdomarna tycker är helt normalt. Jag får säkert fem mejl per dag med skamliga förslag, säger en 15-årig surfare, som dock inte låter sig avskräckas. Hon bara avvisar förslagen och surfar vidare. Tre unga av fyra har numera egen dator och sitter i sitt eget rum och surfar. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Varannan ungdom tror inte att föräldrarna har någon som helst koll på vad man har för sig på nätet och var tredje döljer sina förehavanden för föräldrarna. Och 80 procent vill att vad man gör på nätet ska vara helt anonymt. Sammanfattningsvis: Rör inte mitt surfande! En annan stor skillnad mellan ungas och vuxnas syn på integritet är vilka uppgifter man tycker är känsliga. Enligt PuL är religion, facklig tillhörighet, etniskt ursprung, politisk åskådning och hälsa känsliga uppgifter. Men de unga tycker att det mest känsliga av allt är vem man är kär i. Därefter kommer ekonomin, hur gammal man är och var man bor. Först därefter kommer hälsan; religion, politik och etnicitet tycker man inte är känsligt alls. Vilka slutsatser kan man dra av de här resultaten? Först och främst: det verkar inte vara någon brist på kunskap om riskerna, det tycks snarare vara den grundläggande attityden till integritet som skapar vissa problem och attityder ändrar man inte med informationsbroschyrer. Man kan också fråga sig om attityden behöver ändras. De ungas inställning är kanske ett naturligt led i utvecklingen? Hursomhelst kommer inte Datainspektionen att göra några informationskampanjer mot ungdomar i år. I stället startar vi ett projekt där vi studerar abuse-funktionerna i de sociala nätverken. Om de förbättras är det ju en hjälp till självhjälp. Och så ska vi utveckla ungdomsdelen på vår webbplats, kränkt.se där vi ger råd till dem som känner sig kränkta. Det är Kairos Future som har gjort studien. Den är baserad på en webbenkät med 150 frågor som 533 ungdomar i åldrarna år besvarade. Rapporten, Ungdomar och integritet 2009, och även grundmaterialet kan laddas ner på www. data inspektionen.se. Rapport och grundmaterial finns också översatta till engelska. Unga blev mer negativa till övervakning Mediedebatten om FRA-lagen och Ipred-lagen har lett till att ungdomar har fått en mer negativ syn på övervakning. Det visar Datainspektionens ungdomsundersökning. En klar tendens i årets undersökning är att ungdomar har fått en mer negativ syn på övervakning. Mediedebatten kring Ipred-lagen (som ska stoppa fildelningen) och FRA-lagen (som gör det möjligt att spana på viss Internettrafik) är en trolig orsak till detta, menar Kairos Future, som gjorde undersökningen på Datainspektionens uppdrag. Nära hälften av ungdomarna anger att debatten har fått dem att fundera mer kring frågor om integritet. Men samtidigt svarar bara tre procent att de kommer att sluta fildela när Ipred-lagen kommer. Enligt undersökningen är övervakning på Internet den minst accepterade formen av övervakning. Andelen som tycker det är okej att spara uppgifter om Internetsurfning i olika syften har minskat sedan förra året. Tilltron till att övervakning av Internetsurfning kan förhindra grova brott har minskat konstant sedan Kameraövervakning är en mer accepterad form av övervakning än att avlyssna telefonsamtal och spara uppgifter om Internetsurfning. Ungdomarna anser att kameraövervakning är helt acceptabelt på allmänna torg och i synnerhet i kollektivtrafiken. Däremot vill man inte ha övervakningskameror i klassrum och i uppehållsrum i skolan. Dock föredrar man närvaro av en fysisk person som polis, väktare eller rastvakt framför teknisk övervakning. Fysiska övervakare anses också ha bäst effekt för att förebygga brott. Efter alla dessa resultat är det på sin plats att påpeka den gamla sanningen: Som man frågar får man svar. Vi testade att ställa samma fråga på två olika sätt och fick helt olika svar. På frågan Ska polisen få avlyssna telefoner för att avslöja grova brott? svarade 29 % nej; 8 procent svarade absolut nej (en etta på en sjugradig skala). Men på frågan Ska polisen få avlyssna din och dina kompisars telefoner för att avslöja grova brott? var det hela 44 procent som svarade nej; 24 procent svarade absolut nej. magazin Direkt #1/2009 3

4 EU-miljard till säkrare Internet EU satsar 100 miljoner euro på att göra Internet säkrare för barn. På EU:s egen dataskyddsdag skrev 17 sociala sajter under ett avtal för att öka säkerheten. Under perioden satsade EU 45 miljoner euro på Internetsäkerhet och i höstas beslutade man att lägga ytterligare 55 miljoner under perioden enligt följande. Öka medvetenheten bland barn, föräldrar och lärare (awareness raising): 26 miljoner euro. Bekämpa olagligt innehåll och skadligt beteende på nätet (Man ska upprätta ett nät av kontaktpunkter där sådant kan rapporteras): 19 miljoner euro. Främja självreglering och en säkrare onlinemiljö: 6 miljoner euro. Upprätta en kunskapsbas om nya trender genom att sammanföra teknisk, psykologisk och sociologisk expertis: 4 miljoner euro. Enligt en ny Eurobarometer (en enkät till samtliga 27 EUländer) använder tre av fyra barn mellan 6 och 17 år Internet, och andelen ökar. Ett par siffror ser höga ut med svenska ögon sett: 59 procent av föräldrarna använder någon form av program för att filtrera eller övervaka barnens aktiviteter på Internet. 85 procent av de franska föräldrarna är mycket oroliga för att deras barn ska utsättas för gromning på nätet, alltså att en vuxen försöker bli vän med ett barn med syftet att begå sexuella övergrepp. (Motsvarande siffra för Sverige är 11 procent!) Var fjärde förälder läser barnens e-post eller MSNmeddelanden alltid eller mycket ofta. Hela undersökningen, Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents perspective finns på rapport 248. Den 10 februari, på EU:s egen dataskyddsdag, Safer Internet Day, undertecknade 17 stora sociala sajter ett avtal som ska göra nätet säkrare för omyndiga. Bland sajterna fanns Facebook, Myspace och Youtube. Avtalet innebär bland annat att personliga profiler inte ska vara sökbara för barn under 18 år. För dessa ska också standardinställningen vara Privat, vilket gör det svårare för okända att ta kontakt. Sajterna ska ha en tydlig abuse-knapp så att man enkelt kan rapportera otillständigheter. Safer Internet Day. Alla ska ha påsar! EU kunde inte stillatigande låta Europarådet ensamt få anordna en dataskyddsdag. Så EU-kommissionen startade Insafe, ett europeiskt nätverk för Internetsäkerhet med uppdrag att anordna en egen dataskyddsdag. Någon dag i februari varje år anordnar man Safer Internet Day. Internationellt intresse för våra undersökningar På Dataskyddsdagen, den 28 januari, var Datainspektionen inbjuden till Bryssel för att presentera studien Ungdomar och integritet Presentationen var en del av prisceremonin för tävlingen Surf the Net, think Privay som gick av stapeln i Europaparlamentet. EU-kommissionen och Europarådet backade upp en tävling som ska bidra till awareness raising bland Europas skolelever åringar inbjöds att producera videoklipp om livet på Internet och baktanken var att de därigenom skulle engageras i integritetsdebatten. Totalt 77 bidrag kom in till tävlingen, de tio nominerade förslagen kan beskådas på eu. De nya medlemsländerna dominerade tävlingen, en rumän vann och en bulgar kom på tredje plats. Jaques Barrot, EU:s kommissionär för rättvisa, frihet och säkerhet, inledningstalade och lovade pengar för att höja säkerheten på Internet (mer om det här ovanför). Informationschef Leif Stenström presenterade Datainspektionens studie, översatt till Youth and Privacy 2009 och var därefter moderator i en paneldebatt med deltagare från bl.a. Europaparlamentet, Privacy International och Microsoft. Datainspektionens ungdomsundersökningar har redan tidigare väckt internationellt intresse. Vid dataskyddschefernas världskonferens i Strasbourg i november var vi inbjudna att presentera 2008 års studie. Dataskyddsdagen. Europarådet har utnämnt den 28 januari till Data Protection Day. Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska förlägga olika aktiviteter till den dagen så att det blir en internationell manifestation för integritetsskyddet. Målet är att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari I år presenterade Datainspektionen Ungdomar och integritet 2009 och även rapporten Integritetsåret magazin Direkt #1/2009

5 Kortfattat Ica bröt inte mot PuL TILLSYN. Kunder med Ica-kort får personliga rabatterbjudanden på varor de brukar köpa. Det är OK anser Datainspektionen. Informationen hämtas från Ica-kortets register och kunden har fått tydlig information om vad som gäller och har därefter lämnat sitt samtycke. Icas stamkunder får personliga rabatterbjudanden på ett antal varor som han eller hon brukar köpa. Reklamen baseras på uppgifter om kundens tidigare inköp som via Ica-kortet registreras i en kunddatabas. Cirka 1,9 miljoner kunder får reklamen och 800 av dessa har hört av sig till Ica och bett att få slippa. Några kunder menade att registreringen och reklamen var integritetskränkande och anmälde kampanjen till Datainspektionen som gjorde en inspektion hos Ica. Databasen man använder för reklamutskicken innehåller namn, adress, telefonnummer, kön och födelsedatum för alla Ica-kortkunder. Dessutom lagras uppgifter om vilka varor som har inhandlats vid varje köptillfälle och i vilken butik kunden har handlat. I databasen finns uppgifter om miljontals kunder. Alla köp registreras, men Ica skickar inte riktad reklam om folköl, lotterier, bantningsmedel, fyrverkerier, preventivmedel och tobak. En kund kan när som helst begära att Ica inte längre skickar inköpsbaserad reklam. Den som vill slippa reklamen kan ringa Icas kundtjänst eller anmäla det på företagets webbplats. Men Ica fortsätter att samla in information så länge kunden använder Ica-kortet. Datainspektionen anser att det är tillåtet att registrera vilka produkter som kunden köper och att skicka inköpsbaserad reklam om kunden har fått tydlig information och därefter lämnat sitt samtycke. De allmänna villkor som kunden måste godkänna i samband med ansökan om Ica-kort innehåller tydlig information om hur uppgifter registreras och kan komma att användas. Utskicken är alltså tillåtna. Beslutet, dnr , finns på notis Charterbolagen lagrar resehistorik för länge TILLSYN. Charterbolagen sparar uppgifter om kundernas resor för länge. Det visar en kartläggning som Datainspektionen har gjort. Kunduppgifter får inte lagras längre än två år utan kundens medgivande. Datainspektionen har undersökt hur Fritidsresor, Apollo, Ving, Ticket och Big Travel registrerar uppgifter om sina kunder, särskilt klagomål och reklamationer. Det visade sig att resebolagen lagrar uppgifter om sina kunder och deras resor för länge. Flera av bolagen sparar uppgifterna en bestämd tid, exempelvis tre år, men om kunden under dessa tre år gör en ny resa med bolaget så sparar man uppgifterna om samtliga resor som kunden har gjort i ytterligare tre år. Den innebär att lagringstiden hela tiden förlängs vilket i sin tur gör att resebolagen kan följa kundernas resemönster. Datainspektionen anser att kunduppgifter, inklusive uppgifter om resor, normalt får sparas i resebolags kunddatabas under två år efter avslutad resa. Vill ett resebolag spara uppgifter längre, ska bolaget informera kunderna om varför det vill förlänga lagringstiden och även få kundens samtycke, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund. Ett av syftena med inspektionerna var att undersöka om resebolagen har svarta listor över kunder som har klagat eller som på annat sätt upplevts som besvärliga. Inget av de undersökta bolagen hade någon sådan lista. Tillsynsbesluten finns på notis och det gör även SJ TILLSYN. SJ:s databas med uppgifter om pendlares resor har inte rensats sedan den togs i drift år Datainspektionen förelägger nu SJ att inte spara uppgifterna längre än 90 dagar. Datainspektionen har granskat hur SJ hanterar uppgifter om tågresenärer med pendlarkort i Mälardalen. Varje gång resenären köper biljetter och reser med kortet lämnar det elektroniska spår: kortnummer, tidpunkt, resmål, biljettyp, pris på resan och var den är köpt. Uppgifterna lagras centralt hos SJ och används för statistik och reklamationer. Databasen har inte rensats sedan starten år Korten är inte personliga och SJ kräver inte att resenärerna ska registrera sig. Men om man vill kunna spärra kortet och få ersättning för förlorat kort behöver SJ kortnummer och personuppgifter. Datainspektionen anser att SJ inte behöver lagra resehistorik om identifierbara personer längre än 90 dagar för att kunna hantera reklamationer. Därefter ska informationen avidentifieras. Resekort av den här typen gör det möjligt att kartlägga människors resor i detalj. Datainspektionens grundinställning är att reseinformation som kan kopplas till identifierbara personer bör sparas så kort tid som möjligt, säger generaldirektör Göran Gräslund. Hela beslutet finns på notis magazin Direkt #1/2009 5

6 Länsrättsdomar Byggnads får inte samla icke-medlemmars löner LÄNSRÄTTSDOM. Om fackförbundet Byggnads ska samla in löneuppgifter om byggnadsarbetare som inte är medlemmar i facket, måste man ha den registrerades samtycke. Det har länsrätten beslutat. Byggnads har överklagat domen. Fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har skrivit under ett kollektivavtal som har medfört att Byggnads utan samtycke har registrerat icke-medlemmars löneuppgifter. Det är ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten, därmed strider avtalet mot PuL och Byggnads måste upphöra med registreringen, sa Datainspektionen i ett beslut i december 2007 (se DIrekt 4/07). Byggnads överklagade beslutet till länsrätten, som nu ger Datainspektionen rätt. Nu har Byggnads överklagat domen till kammarrätten. Byggnads anser att man behöver registrera uppgifter om namn, personnummer och lön för alla byggnadsarbetare även sådana som inte är medlemmar i facket för att kunna Ludd i tvättstugan får inte spåras med e-nyckel LÄNSRÄTTSDOM. Hyresvärdar får inte använda loggfilerna i sitt elektroniska nyckelsystem för att spåra vem som har smutsat ner i tvättstugan. Eslövs Bostads AB, Ebo, använder elektroniska nycklar, nuddisar, till 800 av sina lägenheter. Nycklarna används också för att låsa upp källare, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Loggfilerna från nyckelsystemet med information om vem som vid vilken tidpunkt har öppnat vilken dörr har använts för att ta reda på vem som har smutsat ner i tvättstugan. Så får man inte göra, skrev Datainspektionen i sitt beslut efter en inspektion i fjol. Se DIrekt 3/08. Elektroniska nycklar ska användas för att öppna och stänga dörrar. Man ska vara restriktiv med hur informationen i loggarna används, sa generaldirektör Göran Gräslund. Ebo överklagade beslutet och nu ger länsrätten Datainspektionen rätt. De registrerade hyresgästerna har inte samtyckt till hanteringen och deras integritetsintresse väger tyngre än Ebos intresse av att behandla deras personuppgifter utan samtycke. Ebo är inte nöjda med domen utan har överklagat till kammarrätten. Datainspektionen har publicerat ett faktablad, Elektroniska nycklar hos bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, där man kan se hur loggfiler får användas. Datainspektionens ursprungliga beslut, dnr , finns på notis Där finns också en länk till faktabladet som kan laddas ner som PDF-fil. Länsrättens dom (Mål nr ) kan mot en viss avgift beställas från Länsrätten i Stockholm, dom.se eller Entréer i hyreshus får inte kameraövervakas LÄNSRÄTTSDOM. Det är kränkande att kameraövervaka entréer och trapphus i flerbostadshus. Det är Datainspektionens åsikt som länsrätten nu har fastställt. kontrollera att kollektivavtalen följs. Det är visserligen sant att Byggnads har ett intresse av att få tillgång till uppgifterna, men för att det enligt PuL ska vara tillåtet att behandla uppgifterna utan samtycke måste Byggnads intresse väga tyngre än ickemedlemmens intresse av att löneuppgifterna inte lämnas ut. Datainspektionen och även länsrätten anser att så inte är fallet. Det rimliga är att en icke-medlem själv ska få bestämma om hans löneuppgifter ska lämnas ut. Datainspektionens beslut, dnr , finns på www. datainspektionen.se, notis Länsrättens dom (Mål nr ) kan mot en viss avgift beställas från Länsrätten i Stockholm, eller En hyresvärd i Göteborg kameraövervakade entréerna i sina fastigheter och kunde därmed kartlägga hyresgästernas vanor och bekantskapskrets. Bland annat hade hon under mer än ett år kartlagt en hyresgäst i detalj och använt materialet som bevisning i en tvist i hyresnämnden. Genom att kameraövervaka entréerna kan hyresvärden dygnet runt kartlägga hyresgästers vanor och bekantskapskrets. Även utomstående kommer att övervakas. Datainspektionen ansåg att det är kränkande och beslutade att övervakningen omedelbart skulle upphöra (se DIrekt 1/08). Hyresvärden överklagade beslutet och nu ger länsrätten Datainspektionen rätt. Men värden är inte nöjd utan har överklagat länsrättens dom till kammarrätten. Hela beslutet, dnr , finns på notis Länsrättens dom (Mål nr ) kan mot en viss avgift beställas från Länsrätten i Stockholm, eller magazin Direkt #1/2009

7 Katten styr webbreklamen Snart kan Google se till att ditt beteende på Internet styr vilka annonser som visas på webbplatsen du besöker. Kattägare kommer att få se fler annonser med kattmat. Om du inte har en katt, hur spännande är det då att se reklam för kattmat när du besöker en webbplats? Eller omvänt, drömmen för ett företag som säljer kattmat måste ju vara att enbart visa annonserna för kattägare. Snart kommer den drömmen att gå i uppfyllelse. Nu börjar nämligen Google med beteendestyrd annonsering eller intressebaserad annonsering som företaget kallar det. På de flesta större sajter finns annonser som visas via en annonsförmedlare, som exempelvis Doubleclick som Google köpte 2007 för 3,1 miljarder dollar. Med hjälp av cookies kan annonsförmedlaren kartlägga vilka webbplatser du har besökt och använda den informationen för att välja vilka annonser som kommer att visas för just dig. Har du till exempel besökt en webbplats som handlar om katter och sedan besöker en nyhetssajt, kan information från cookien användas för att visa en annons om kattmat på nyhetssajten. Efter en tids surfande på webbplatser som visar annonser som förmedlas av Google kommer dina intressen (eller ditt beteende) att vara kartlagda på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Google kommer att veta att du (eller rättare sagt webbläsaren på den dator du använder) är intresserad av katter, basket och inrikespolitik. Exakt på vilken nivå dina intressen kommer att registreras är oklart. Kartläggningen kommer också att bygga på vilka Youtubeklipp du tittar på. Om du till exempel ofta tittar på videoklipp om bilar, blir du kategoriserad som bilentusiast och exponeras för fler bilrelaterade annonser på sajter som visar annonser från Google. Du ska kunna påverka den här kartläggningen på två sätt. När du första gången besöker en webbplats som annonserar via Googles annonsförmedling skrivs en cookie med ett speciellt idnummer på din dator. Med hjälp av den cookien kan du sedan logga in på en sida hos Google och där se vilka intressen som har registrerats för dig. Du kan lägga till eller ta bort intressen och på så sätt påverka vilka kategorier av annonser som visas för dig framöver. Du kan även välja att helt avstå från intressebaserade annonser, men då måste du först installera en speciell plug-in till din webbläsare. Då kommer du fortfarande att se annonser när du besöker webbplatser men annonserna som visas är då slumpmässigt utvalda. En liten grupp annonsörer i USA och Europa ska nu i april börja testa den här typen av annonsering på Googles innehållsnätverk och Youtube. Google räknar med att tekniken ska börja användas i Sverige i höst. Även andra annonsförmedlare lär introducera liknande upplägg. Datainspektionen kommer att följa utvecklingen, både i Sverige och internationellt. magazin Direkt #1/2009 7

8 PuL duger inte på Internet! Kränkningarna på Internet blir bara värre och PuL, personuppgiftslagen, duger inte till att hindra dem, det behövs kraftfullare verktyg. Det måste kosta att kränka, skriver Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund. Det har nu gått tio år sedan personuppgiftslagen, PuL, trädde i kraft. Dags att summera: Duger PuL? Nu och i framtiden? PuL bygger på EU:s dataskyddsdirektiv som antogs 1995, men då hade förslag efter förslag dragits i långbänk i närmare tio år. PuL är alltså i allt väsentligt en 80-talsprodukt. På den tiden var en datoriserad personuppgift något som man skrev in i ett register, inte något som uppstod så fort man gjorde en betalning, öppnade en dörr (med elektronisk nyckel), tog bilen till Stockholm city eller åkte spårvagn i Göteborg. Och, ännu viktigare, då låg Internet i sin linda; det var långt innan i stort sett all korrespondens och alla dokument och var digitala. Jag ska här ta upp några problem som vi på Datainspektionen har med PuL och Internet, nämligen Journalistiska ändamål Enskilda som kränker andra enskilda Webbplatser med utgivningsbevis Journalistiskt ändamål vållar problem. PuL gäller inte för uppgifter som publiceras för journalistiska ändamål frikände Högsta Domstolen (HD) en person som på Internet hade publicerat grova anklagelser mot namngivna bankdirektörer som han ansåg hade lurat honom. Skampålen hette sajten. Det stod i domen att även privatpersoner kan ha journalistiska ändamål om de vill informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten. HD hänvisade till att yttrandefriheten innefattar rätten att framföra sådan information och sådana tankar som kränker, chockerar eller stör. Jag påstår egentligen inte att vi måste ändra på den vidsträckta tolkningen av begreppet journalistisk verksamhet, men det får onekligen konsekvenser för våra möjligheter att angripa kränkningar som många gånger är mycket grova. Nu senast gällde det obduktionsbilderna i Arboga-målet som gjordes tillgängliga på webben; det journalistiska syftet var att förmedla en annan bild av målet. Ytterligare några exempel där journalistiska ändamål har gett fribrev: På en omfattande sajt beskyller en kvinna namngivna personer för att ha vållat dotterns död. En idrottsklubb publicerade att en namngiven spelare hade testats positivt för kokain vid en dopningskontroll. Senare publicerade Sveriges Riksidrottsförbund beslutet och spelarens namn på sin webbplats. Även Svenska Styrkelyftförbundet har publicerat namnen på dopningsavstängda personer. En pappa efterlyste sin dotter på nätet, mamman beskylldes för grov egenmäktighet mot barn. Husdjur är en vanlig källa för smutskastning. En sajt varnar för namngivna hunduppfödare som man anser sig ha blivit lurade av. En annan anklagar en fodervärd för att ha misskött en häst. När en sajt publicerade uppgifter om dömda sexualbrottslingar: Namn, bild, adress och karta (!) tyckte vi att gränsen var nådd, vi satte ner foten och polis anmälde (enligt PuL får bara myndigheter behandla brottsuppgifter). Tyvärr kommer nog inte gränsen mot HD-domen att testas i domstol. Sajten togs ner och det lär bli svårt att spåra upphovsmännen. HD påpekade i sin dom att undantaget inte ska omfatta rent personliga påhopp, bankdirektörerna anklagades ju i sina yrkesroller. Dessutom skrev domstolen att även om syftet är journalistik, så får man inte skriva vad som helst. Men man menar att PuL inte behövs för att reglera sådant, det finns andra lagar om förtal, förolämpning osv. Det finns dock ett problem: det fungerar inte i praktiken. Enskilda som kränker andra enskilda på nätet. Det finns mycket små möjligheter att med hjälp av PuL förhindra övergrepp mellan enskilda på Internet. Många skriver de mest förfärliga saker. Ett färskt exempel är en skvallerblogg som hängde ut hundratals ungdomar i Karlstad. Sex, fylla och slagsmål dokumenterades i text och bild med namn och ofta med adress. Bloggen låg på en brittisk server och togs ner 8 magazin Direkt #1/2009

9 när den polisanmäldes. Men då var skadan redan skedd. Det finns fler exempel på skvallerbloggar. Det är inte alltid straffbart enligt PuL att skriva förolämpningar på webben. Det som är straffbart är att kränka någon genom att publicera känsliga uppgifter (religion, facklig tillhörighet, hälsa, etniskt ursprung, politisk åskådning osv.). Det är alltså något av en sinkadus om en kränkning är straffbar eller ej. Enligt PuL kan den som blir kränkt få skadestånd, men det fungerar inte i praktiken. I ett brottmål kan en åklagare yrka på skadestånd enligt PuL, men det är mycket ovanligt. Det som annars återstår för den som är kränkt är att själv driva en process, men den som förlorar ett sådant mål riskerar att få betala stora rättegångskostnader. Dessutom tar det tid att processa, och om man gör det exponeras kränkningarna på nytt. Det känns meningslöst för enskilda att kräva skadestånd enligt PuL i sådana situationer; jag känner bara till ett par sådana mål. Det här problemet beror nog inte i första hand på brister i PuL, utan snarare på rättssystemet i sin helhet. Kränkta medborgare har inte fått tillräckligt stöd. Detta har i sin tur påverkat den allmänna samtalsnivån på nätet. Jag tycker att flera av oss som leder de rättsvårdande myndigheterna bör ställa oss frågan om vi verkligen har gjort tillräckligt. Webbplatser med frivilligt utgivningsbevis. En webbplats kan numera jämställas med tryckt skrift. Om man utser en ansvarig utgivare och registrerar ett utgivningsbevis hos Radio och TV-verket, så grundlagsskyddas allt innehåll på sajten på samma sätt som innehållet i en dagstidning, vilket betyder att PuL sätts ur spel. Datainspektionen kan alltså inte ingripa när till exempel: Vissa kreditupplysningsbolag helt öppet marknadsför sig mot privatpersoner. Kolla vad grannen tjänar för bara 5 kr utan att någon får reda på det! Man säljer också uppgifter om inkomster, kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, skulder hos kronofogden och mycket annat. Telefonnummer och foton på huset där abonnenten bor publiceras på webben. Man kan söka fram födelsedatum och adress för en namngiven person. Man kan få en lista med namn och födelsedatum för alla vuxna som är skrivna på en viss adress. Vi får klagomål på Doktorslistan som ligger på en grundlagsskyddad sajt. Där kan anonyma personer betygsätta läkare, vilket öppnar för den som vill smutskasta en konkurrent eller hylla sin egen verksamhet. Innehållet i sådana här sajter baseras ofta på offentlig information, men problemet är att den blir så lätt åtkomlig på webben. Förr måste man kontakta en myndighet och begära ut uppgifter om grannen, och det drog man sig för. Nu kan man sitta anonymt bakom sin gardin och snoka i andras privatliv; Jasså, det är hon som äger huset! Då fattar man ju ett och annat! Undrar vad hans bil gör utanför hennes hus så här dags? Offentlighetsprincipen kom ju till för att medborgarna skulle kunna kontrollera myndigheterna, inte varandra. Många ser det här som ett integritetsintrång, men Datainspektionen kan inte göra något åt det, och ingen annan heller. Var det verkligen lagstiftarens avsikt att vem som helst skulle kunna sätta PuL helt och hållet ur spel genom att betala kronor? Det har gått så långt att vi till och med får frågor från kommunala och statliga förvaltningar, om de kan slippa tilllämpa PuL genom att skaffa ett utgivningsbevis. Nyligen kunde vi läsa på DN Debatt att Skatteverket varje år får tusentals klagomål från medborgare om hur deras personuppgifter sprids på olika webbsidor. Jag kan inte bedöma om generaldirektör Mats Sjöstrands förslag (stopp för massuttag av data och möjlighet att spärra sina uppgifter) är en framkomlig väg, men jag ansluter mig helhjärtat till hans hemställan till regeringen att utreda frågan en fråga som också borde vara av intresse för den nu sittande Yttrandefrihetskommittén. Inför en straffbestämmelse mot kränkning! Den sammantagna slutsatsen av den här genomgången är att PuL inte duger för att tygla Internet, men det var ju heller inte den ursprungliga avsikten. Hittills har ju PuL fungerat när det gäller att hantera integritetshoten från stora databaser hos myndigheter och kommersiella organisationer. Där fungerar PuL riktigt bra och även vårt uppdrag på Datainspektionen. Och det var ju främst därför lagen kom till. Jag vill också framhålla att PuL hittills faktiskt har varit fullt användbar när Datainspektionen har behövt ta ställning till ett stort antal nya företeelser som har introducerats på senare år, GPS, RFID, biometri, smarta kort osv. Lagen vilar på ett antal grundläggande principer värda att beakta, den är faktiskt teknikneutral. Ett sätt att angripa problemet med kränkningar på Internet, utan att röra i PuL och utan att inskränka offentlighetsprincip och yttrandefrihet vore att införa en generell straffsanktionerad bestämmelse som skydd mot grova kränkningar av den personliga integriteten. Då hindras inte utlämnandet, men kränkande publicering kan bestraffas. Den lösningen har visserligen både föreslagits och avfärdats tidigare, men det var före Internet. Integritetsskyddskommittén såg i och för sig behovet, men avstod från att lägga något förslag. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Det måste kosta att kränka, annars fortsätter kränkningarna, och de blir bara värre. Nu gäller det att finna en rimlig lösning, som bidrar till ett mer etiskt Internet. Göran Gräslund Datainspektionens generaldirektör En förkortad version av den här artikeln publicerades på DN Debatt magazin Direkt #1/2009 9

10 Läsvärt Mer än 20 lagförslag påverkade integriteten 2008 Datainspektionen har gjort en unik sammanställning av mer än 20 nya lagar och lagförslag som påverkade den personliga integriteten under Ipred-lagen, trafikdatalagringsdirektivet och FRA-lagen var bara tre av de lagförslag som påverkade den personliga integriteten Under året kom också en rad andra lagar och lagförslag som har effekter på integriteten. Vi har samlat dessa det blev mer än 20 stycken i rapporten Integritetsåret Där beskriver vi också några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut under året och ger även exempel på ny teknik som påverkar den personliga integriteten. Vår strävan att synliggöra och nå ut med integritetsfrågorna i samhället var framgångsrik. Antalet artiklar om oss och våra frågor (i tryckta medier) ökade med 60 procent jämfört med 2007 och med nästan 300 procent jämfört med På grund av en konstant ökning av arbetsbördan var det dock inte möjligt att inspektera så mycket som önskvärt. Den digitala utvecklingen har medfört att Datainspektionens arbetsfält blir alltmer vidsträckt och de personella resurserna är på ungefär samma nivå som vid tiden för Internets genombrott. Datainspektionens årsredovisning 2008 kan laddas ner eller beställas på Vad finns registrerat om mig? Det finns troligen uppgifter om dig i mer än hundra register och databaser och du har rätt att få veta vad som finns registrerat om dig. Nu finns en uppdaterad version av Datainspektionens förteckning över de största och vanligaste persondatabaserna som just nu är i drift i Sverige. Det här är första gången som Datainspektionen tar fram den här typen av redogörelse, säger generaldirektör Göran Gräslund. En avsikt med Integritetsåret 2008 är att väcka frågor som: Hur påverkas den personliga integriteten, inte bara av ett visst lagförslag utan av alla nya och föreslagna lagar tillsammans? Vilket blir det samlade trycket mot den personliga integriteten när man väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa utbyter information? Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när ny teknik som GPS och RFID används för att övervaka oss? Du kan hämta Integritetsåret 2008 i pdf-format på www. datainspektionen.se, Ladda ner & beställ. Den tryckta utgåvan är gratis och kan beställas på webbplatsen eller per mejl 2008 var integriteten i fokus Frågan är om den personliga integriteten någonsin har varit så i fokus som Så skriver generaldirektör Göran Gräslund i sin inledning till Datainspektionens årsredovisning för Övervakning och kontroll dominerade mediedebatten inom Datainspektionens område år Förslagen om FRA-lagen, Ipred-lagen samt lagen om lagring av trafikdata förde upp integritetsfrågorna högt på agendan, aldrig tidigare har integritetsfrågor debatterats så intensivt i medier och bland politiker. Under året kom också en rad andra lagar och lagförslag som påverkar integriteten och Integritetsskyddskommittén lämnade sitt slutbetänkande med ett antal förslag till hur integritetsskyddet ska stärkas. PuL ger dig rätt att få veta om en myndighet, ett företag eller en organisation har uppgifter om dig i register eller databaser och vad som i så fall finns registrerat. Felaktiga uppgifter ska på din begäran rättas till eller raderas. Om du vill utnyttja din rätt måste du själv begära att få ta del av uppgifterna. Som en hjälp har Datainspektionen gjort en sammanställning av de största och vanligaste personregistren och persondatabaserna som är i drift i Sverige, Personregistrering i Sverige. Registren förändras ständigt och förteckningen har uppdaterats åtskilliga gånger. Totalt har skriften tryckts i exemplar. I skriften finns exempel på hur du kan skriva för att få ut dina uppgifter. Där finns också annan information under rubrikerna: Vad kan andra få reda på om mig? Om det är fel i registret? Hur slipper jag oönskad direktreklam? När får man använda personnummer? Du kan hämta Personregistrering i Sverige på Ladda ner & beställ. Den tryckta utgåvan är gratis och kan beställas på webbplatsen eller per mejl 10 magazin Direkt #1/2009

11 Kortfattat Slutdiskuterat om fingeravtryck i skolmatsalen REGERINGSRÄTTSDOM. Skolan får avläsa fingeravtryck i tallriksautomater för att kontrollera om eleverna har betalat skolmåltiden. Men de måste ge sitt samtycke och det ska finnas alternativ för den som inte vill lämna sitt fingeravtryck. För snart fem år sedan förbjöd Datainspektionens styrelse ett gymnasium att avläsa fingermönster (inga hela fingeravtryck, bara ett antal punkter) för att kontrollera om eleverna hade betalat sin skollunch. En elev som lämnade godkänt avtryck fick ut en tallrik ur en automat, men styrelsen ansåg att kontrollen skulle göras på ett mindre integritetskränkande sätt. Några liknande beslut överklagades till länsrätten som gav Datainspektionen rätt, men kammarrätten tog upp tre ärenden och ändrade besluten; man ansåg att skolans intresse av att smidigt kontrollera betalningen väger tyngre än elevernas intresse av integritetsskydd. Kammarrätten gav alltså grönt ljus för att utan inskränkningar använda tallriksautomaterna. Datainspektionen överklagade till Regeringsrätten som gav prövningstillstånd, men bara för ett ärende som gällde gymnasiet i Uddevalla. Nu har Regeringsrätten meddelat sin dom. Uddevalla gymnasieskola får använda fingeravtryck för att kontrollera att eleverna har betalat skolmåltiden. Men skolan måste ha elevens samtycke och det ska finnas ett alternativ för elever som inte vill använda sina fingeravtryck för att identifiera sig. Det förtjänar att nämnas att inför det ursprungliga beslutet för fem år sedan lämnade Datainspektionens kansli ett beslutsförslag som styrelsen sedan ändrade med minsta möjliga majoritet (fyra röster mot tre). Regeringsrättens dom är i princip en blåkopia av kansliets ursprungliga förslag. Tallriksärendenas vandring genom rättssystemet har varit en följetong i DIrekt med notiser i nummer 2/04, 3/04, 1/05, 4/05, 2/06, 1/07, 3/07 och 2/08. På finns notiser och länkar till beslut bl.a , och Regeringsrättens dom, Mål nr , kan du beställa hos domstolens kansli, tfn Resehistorik blir allmän handling LÄNSRÄTTSDOM. Nu ersätter kollektivtrafiken biljetter och månadskort med smartkort som kan lämna elektroniska spår. Hos Västtrafik blir spåren allmän handling. De tre stora kollektivtrafikbolagen, Storstockholms lokaltrafik (SL), Västtrafik och Skånetrafik inför nya biljettsystem där resenärerna använder smartkort. När en resenär använder kortet på en buss eller i en T-banespärr registreras en resehistorik: kortnummer, datum, klockslag och hållplats/spärr. Kortnumret kan vara anonymt, men om kunden vill kunna spärra kortet om det skulle bli stulet eller borttappat och få tillbaka pengarna som finns kvar på kortet, behöver bolaget kunna identifiera resenären. Då måste kortnumret kopplas till personnummer, namn och adress. Förlustgarantin är frivillig, men medför att det elektroniska spåret, resehistoriken, kan kopplas till en person. För drygt ett år sedan inspekterade vi bolagen; de behandlar ju personuppgifter och måste följa PuL. Vi ansåg att det är OK att behandla resehistorik för att kunna hantera klagomål eller reklamationer, men bestämde att uppgifterna får sparas i högst 60 dagar, därefter ska de avidentifieras. Se DIrekt 4/07. Västtrafik ville spara uppgifterna längre och överklagade beslutet. Nu har länsrättens dom kommit och den säger att eftersom Västtrafik är kommunalägt och därför ska jämställas med myndighet, blir resehistoriken allmän handling som ska sparas enligt arkivlagen som tar över PuL. Allmänna handlingar får bara gallras efter särskilt gallringsbeslut. Därför återförvisar rätten ärendet till Datainspektionen för ny handläggning. Det är oacceptabelt från integritetssynpunkt att detaljerad information om enskilda personers resor sparas under lång tid utan att det behövs, säger generaldirektör Göran Gräslund. Det kan behövas en särskild författningsreglering liknande den som reglerar personuppgifter som lagras i samband med trängselskatten i Stockholm. Datainspektionens beslut finns på notis Länsrättens dom (Mål nr ) kan mot en viss avgift beställas från Länsrätten i Stockholm, eller magazin DIrekt produceras av Datainspektionen, Box 8114, Stockholm. Tfn (växel), (beställningar). Fax E-post: datainspektionen.se Webbplats: Ansvarig utgivare: Göran Gräslund Redaktör: Leif Stenström Layout: Fredrik Karlsson Tryck: Lenanders Grafiska AB, Kalmar Papper: Munken Lynx, FSC-certifierat papper. ISSN Miljömärkt trycksak Hur vill du ha R Med vanlig post Vi kan sända dig ett eget ex av magazin DIrekt. Det är gratis! Lättast anmäler du dig på vår webbplats. Det går också bra att e-posta till Ange ditt namn, företag/ organisation och postadress. i fortsättningen? R På Magazinen kan laddas hem i pdf-format från vår webbplats. Prenumerera också på vårt nyhetsbrev så får du ett e-brev när något nytt publiceras på webbplatsen. Anmäl dig som prenumerant på

12 B Porto betalt Vem kör tåget? Datainspektionen Box Stockholm Alla talar om ungas säkerhet på Internet. Vi också. Och det är ju bra, för det är en viktig fråga. Men det finns ett problem. Det finns en hel värld där ute på nätet och alla aktörer verkar tala om allting på samma gång. Det behövs lite ordning så att de unga vet vart de kan vända sig med sina olika problem. Nu vill alla vara med på det politiskt korrekta tåget, men ingen är beredd att sätta sig på förarplats. Unga och Internet står på allas agendor, men aldrig överst. Vart ska den som blir kränkt vända sig? Hon kanske bara blockar, och så är det inte mer med det. Men om hon vill ta bort en text? Då kan hon vända sig till operatören. Eller till oss. Om påhoppet är grovt kanske hon ska polisanmäla. Och om hon blir riktigt förkrossad behöver hon kanske kontakta sociala myndigheter eller psykvården. Eller Bris. Bara där fick vi ihop sex aktörer. Och det finns mängder. Idag såg jag en annons från Svenska Kyrkan som föreläser om unga och Internet. Skolan har en given roll, liksom statliga Medierådet och Ungdomsstyrelsen. Vi har kommersiella aktörer i säkerhetsbranschen som vill sälja filter och skydd. Och när det kommer till bedrägerier har vi Konsumentverket och ett antal frivilligorganisationer. Osv. Alla verkar göra undersökningar. I dagens tidning läser jag att 58 procent av svenska föräldrar svarar att de alltid vet vad deras barn har för sig på nätet. Hur går det ihop med vår egen undersökning som säger att tre ungdomar av fyra surfar på egen dator i sitt eget rum? Vissa undersökningar ger alltså diskutabla svar, men vi tycker att våra studier har givit oss de svar vi behöver. De unga kan tillräckligt och vet tillräckligt, men de har en annan syn på integritet och väljer att ta vissa risker. (Vilka risker tog vi inte själva när vi var 16?) Vad vi kan göra är att ge hjälp om något går snett. I år kommer vi på Datainspektionen att titta på abuse-funktionerna på de sociala sajterna. Men vår roll är bara en liten, liten bit av det väldiga området Ungas säkerhet på Internet. Vad som verkligen behövs är någon som åtar sig att samordna alla aktörer så att de unga kan hitta rätt hjälp till självhjälp. Vem vill sitta i förarsätet? Leif Stenström d a t a i n s p e k t i o n e n s in f o r m a t i o n s c h e f PS. Det är dags att välja gymnasium och skolorna bjuder över varandra i jakten på elever med vidhängande skolpeng. Jag har tittat på hur tio gymnasier beskriver sin förträfflighet, men ingenstans har jag funnit ett enda ord om övervakningskameror. Märkligt. Med tanke på debatten nyss, där många beskrev hur fantastiskt mycket bättre allting blir med kameror, så borde det ju vara ett kanonargument när man ska värva elever. Nästa nummer kommer i juni.

Integritetsåret 2009

Integritetsåret 2009 Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under året Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga

Läs mer

Tredjepartscookies ser hur du surfar. Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter

Tredjepartscookies ser hur du surfar. Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter från datainspektionen #4/2007 Tredjepartscookies ser hur du surfar Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter ut nycklar mot plastkort. Nu har vi tagit fram en vägledning.

Läs mer

Ett besök i framtiden. Många motioner om dataskydd R Nu har årets motioner kommit in och i år har

Ett besök i framtiden. Många motioner om dataskydd R Nu har årets motioner kommit in och i år har från datainspektionen #3/2009 Ett besök i framtiden Integritetsforskning i värmlandsskogen R Vid Karlstads universitet forskar man om Privacy and Security Sid 5. Inget är gratis på Internet R Den europeiske

Läs mer

Nolltolerans mot kränkningar

Nolltolerans mot kränkningar Datainspektionens tidning nr 3/2010 Barn- och elevombudet Lars Arrhenius har en vision: Nolltolerans mot kränkningar Information som rostar får Internet att glömma Polisen får inte tillgång till PKU-biobanken

Läs mer

Tummen ner för fingeravtryck

Tummen ner för fingeravtryck FRÅN DATAINSPEKTIONEN #2/2004 Tummen ner för fingeravtryck PASSAGERARDATA TILL USA EU:S MINISTERRÅD KÖRDE ÖVER DATA- SKYDDSMYNDIGHETERNA. 34 UPPGIFTER OM FLYGPASSAGERARE FÅR LÄMNAS UT. SID 6 SÅ GÖR MAN

Läs mer

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit EXTRA TJOCKT JUBILEUMSNUMMER! 1973 2013 40 ÅR MED DATAINSPEKTIONEN DATAINSPEKTIONENS TIDNING NR 3-4/2013 Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Läs mer

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics Datainspektionens tidning nr 1/2013 Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Viktigare lösa brott än skydda misstänkta Datainspektionens avgående generaldirektör: Vi är i upplevelsebranschen Därför slutar Datainspektionen

Läs mer

Dölj spåren efter din surfning

Dölj spåren efter din surfning från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har

Läs mer

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 PUL REGLERAR SVARTA LÅDOR

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 PUL REGLERAR SVARTA LÅDOR FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 Vinka, du blir fotograferad! SEX-INKASSO STOPPAD \ 10 000 PERSONER FICK INKASSOKRAV DÄR MAN PÅSTOD ATT DE HADE BESÖKT PORRSAJTER. DATAINSPEKTIONEN BLEV NERRINGD. SID 4 PUL

Läs mer

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google Datainspektionens tidning nr 4/2012 Nu börjar polisen spana på Facebook Europa går samman i kritik mot Google Försäkringsbolag vill övervaka körstil Den svarta lådan för bilar håller koll på din hastighet

Läs mer

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar Datainspektionens tidning nr 2/2014 ecall livräddare eller övervakare? Snart kommer alla nya bilar i Europa att ha en svart låda som vet var bilen befinner sig Hem eller arbetsplats? Får en anhörig installera

Läs mer

Phishing : Fula fiskare lurar av dig koden PRIVACY HAR MÅNGA ANSIKTEN SÅ GÖR MAN I FRANKRIKE EU VILL SPARA TRAFIKDATA FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2004

Phishing : Fula fiskare lurar av dig koden PRIVACY HAR MÅNGA ANSIKTEN SÅ GÖR MAN I FRANKRIKE EU VILL SPARA TRAFIKDATA FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2004 FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2004 Phishing : Fula fiskare lurar av dig koden SÅ GÖR MAN I FRANKRIKE ANMÄLNINGAR OCH TILLSTÅND DOMINERAR. VARJE DAG KOMMER 300 NYA BUNTAR. SID 4 EU VILL SPARA TRAFIKDATA NU UTREDS

Läs mer

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer

Stäm näthatarna! Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare

Stäm näthatarna! Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare DATAINSPEKTIONENS TIDNING NR 1/2014 Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare Polisens registrering av romer Därför ingrep inte Datainspektionen Google Glass blickar

Läs mer

Därför vill Google veta allt om dig

Därför vill Google veta allt om dig Datainspektionens tidning nr 1/2012 Vi har svaren på frågorna om din patientjournal Tips: Så här försvinner du från Googles radar Därför vill Google veta allt om dig omvärlden Integritet i fokus produceras

Läs mer

Integritetskrock? CHEFEN SER DIG GRIPANDE FOTON VERKLIGHETSANPASSA LAGEN! FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006

Integritetskrock? CHEFEN SER DIG GRIPANDE FOTON VERKLIGHETSANPASSA LAGEN! FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006 FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006 Integritetskrock? CHEFEN SER DIG NORMALT ÄR DET TILLÅTET ATT GPS-ÖVERVAKA FIRMANS BILAR OCH PERSONAL. SID 4 GRIPANDE FOTON VARJE DAG FOTOGRAFERAR BRITTISKA POLISEN 50 MILJONER

Läs mer

Stölden som skakade Israel. Efter SD-läckan: nu granskas samtliga riksdagspartier. Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke

Stölden som skakade Israel. Efter SD-läckan: nu granskas samtliga riksdagspartier. Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke Datainspektionens tidning nr 4/2011 Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke Sajt hänger ut killar på Stockholms t-bana Stölden som skakade Israel Så spreds detaljerade personuppgifter om

Läs mer

Detta säger lagen om drönare

Detta säger lagen om drönare Datainspektionens tidning nr 3/2014 Ny trend: Företag vill förbättra ditt rykte på nätet Stor guide: Så döljer du spåren från din surfning Detta säger lagen om drönare Har du vindrutekamera i din bil?

Läs mer

Rätt klädd. i övervakningssamhället. Reklam direkt till mobilen. Så ökar du chansen att få tillstånd till kameraövervakning

Rätt klädd. i övervakningssamhället. Reklam direkt till mobilen. Så ökar du chansen att få tillstånd till kameraövervakning Datainspektionens tidning nr 4/2014 Rätt klädd i övervakningssamhället Så ökar du chansen att få tillstånd till kameraövervakning Detta säger lagen om de nya dörrkamerorna Reklam direkt till mobilen Så

Läs mer

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2003 VAD MENAR EG-DOMSTOLEN?

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2003 VAD MENAR EG-DOMSTOLEN? FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2003 Nyfikna riskerar åtal FORSKARE GÖR JÄTTESAMKÖRNING FORSKARE SKA SAMKÖRA KÄNSLIGA UPPGIFTER OM 6,5 MILJONER SVENSKAR. EN DELSTUDIE STRED MOT PUL OCH STOPPADES. SID. 6 VAD MENAR

Läs mer

IT-attacker största hotet mot Sverige. Facebook nytt bevis i domstolarna. DNA-databas används olagligt. Exklusiv intervju med FRA:s generaldirektör

IT-attacker största hotet mot Sverige. Facebook nytt bevis i domstolarna. DNA-databas används olagligt. Exklusiv intervju med FRA:s generaldirektör Datainspektionens tidning nr 3/2012 Facebook nytt bevis i domstolarna DNA-databas används olagligt IT-attacker största hotet mot Sverige Exklusiv intervju med FRA:s generaldirektör omvärlden Integritet

Läs mer

Brått med polisens register

Brått med polisens register FRÅN DATAINSPEKTIONEN #4/2000 DAGEN PUL NÄRMAR SIG Brått med polisens register DNA-ANALYS LÖSER BROTT NU MATAS POLISENS DATORER MED DNA- PROFILER OCH GAMLA BROTT KAN KLARAS UPP. DNA-ANALYSER KAN VISA OM

Läs mer

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 RFID KIKAR I FICKAN

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 RFID KIKAR I FICKAN FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 Kroppen som nyckel TRÖTT PÅ DIREKTREKLAM? DET FINNS SPÄRRLISTOR FÖR DIG SOM VILL SLIPPA TELEFONFÖRSÄLJARE OCH DIREKTREKLAM. SID. 5 RFID KIKAR I FICKAN RFID, RADIO FREQUENCY

Läs mer

IT i vården vad är på gång?

IT i vården vad är på gång? FRÅN DATAINSPEKTIONEN #2/2005 IT i vården vad är på gång? DATA PÅ DRIFT PÅ SENARE TID HAR MILJONER PERSONUPPGIFTER FÖRSVUNNIT. MÅNGA KAN ANVÄNDAS FÖR IDENTITETS- STÖLD. SID 4. NU SKA VI BOKFÖRAS PÅ LÄGENHET

Läs mer

Användarvillkoren som ingen läser

Användarvillkoren som ingen läser Johanna Lundeberg Användarvillkoren som ingen läser så använder företagen din information Johanna Lundeberg Användarvillkoren som ingen läser så använder företagen din information Användarvillkoren som

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 5. Läget! 6-7. Förenklad löneutmätning 8-9 Rapport från... 10-19. Tema: Integritetesklyftan 20. Forum Myndighet 21. Fråga Juristen! 22-23.

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer