Vems är felet eller förtjänsten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vems är felet eller förtjänsten?"

Transkript

1 Efter strejken Sidorna 3 5, Nr 3 Piller Sidorna som kan göra dig farlig i trafi ken Möt Xian Baddare på thaimat och arbetsmiljö Mitten 1

2 Vems är felet eller förtjänsten? Som utomstående iakttagare kan man inte låta bli att undra hur en del uppfattar fackets roll. När man läser kommentarer kring strejken och avtalet är de flesta positiva, men givetvis finns också besvikna kommentarer. Det är då man kliar sig i huvudet för där finns ofta en antydan om att Kommunal har fixat ett för dåligt avtal. Förhandlaren å sin sida ger en helt annan bild av Kommunals roll: Vi kommer med förslag som vi ser som rimliga och arbetsgivaren säger: Tror du det är julafton? (Bosse Sandholm i Hjulet 1/08). På nästa sida svarar just Bo Sandholm på frågor kring det som kritiserats i avtalet. Han påpekar också flera gånger att förhandlarna bedömde att man inte kunde nå längre: Arbetsgivaren dikterar villkoren och vi stretar emot så långt vi bedömer att det är möjligt. I det här numret kommer också arbetsgivarsidan till tals, Peter Jeppsson som ledde förhandlingarna. Han debatterar Bengt Bryungs. med Bengt Bryungs, förare som är fackligt aktiv i Stockholm och som satt med i avtalsdelegationen. De båda är överens om att den bild av föraryrket som gavs under strejken inte är så värst bra reklam för skrået, det lockar inte precis nya förare till branschen men vems fel det är att en sådan bild trumfades ut och varför, det är de inte lika eniga om. Läs mer på sidan 4 5. Här hittar du också annan läsning om varningstriangeln på läkemedel som är försvunnen, ett porträtt av Xian som kör i Trollhättan, om väggupp och mycket annat. Men inte ett enda Brev eller Fråga till Hjulet. Så fatta pennan eller sätt dig vid tangentbordet och skriv en insändare till tidningen! Dina åsikter behövs. Nästa nummer kommer strax före jul. Till dess ha en trevlig höst! Lalla Lindström Foto: Eva Wernlid Hur vill du värva fl er till Kommunal? Frågan går till Ann-Charlotte Jensen, förare i Eskilstuna, en av sex kommunalare inom trafiken som nu aktivt ska ut och värva medlemmar. Jag kommer att tala om att vi behöver tryggheten i att stödja varandra. Många säger att det är så dyrt att vara med i facket. Då räknar de också in a-kassan, men det är ju en myndighet och inte facket. Och de tänker inte heller på allt de får genom facket, som rätt lön, rätt ersättning, bra försäkringar och hjälp om man råkar i knipa. Se bara på avtalet som Kommunal kämpade sig fram till. Jag tycker det blev väldigt bra. Vi fick ju till och med lön retroaktivt! De som är med i Transport, de åker snålskjuts på att det är Kommunal som tecknar avtal. Det gör förresten alla som inte är medlemmar: Om vi inte hade Kommunal som kämpar för bra avtal skulle alla i trafiken ha betydligt sämre villkor, ingen kan få mig att tro att jag som individ skulle kunna få bättre schema till exempel. Det är ju bara tillsammans vi kan stå emot de försämringar som arbetsgivaren vill göra! Ju fler vi är, desto mer kan vi göra, helt enkelt. Det gäller också de som går på timme, de tjänar också på att gå med i Kommunal. Det kommer jag att berätta när jag ger mig ut på värvningsturné. Fotnot: Efter att merparten av linjetrafiken blivit upphandlad och privatiserad har antalet medlemmar i Kommunal sjunkit till 50 procent från tidigare 80. En del är medlemmar i Transport trots att en LO-kongress beslutat att avtalsrätten för linjetrafik tillhör Kommunal. De behovsanställda är sällan med i facket. Dessutom är 450 av de privata arbetsgivarna små, med mindre än 30 anställda, och där är färre med i facket. Många av dem har inte ens kollektivavtal. Värvningskampanjen som nu startar har som mål att på tre år värva tretusen nya medlemmar. Tidningen Hjulet ges ut av Tidningen vänder sig till medlemmar inom kollektivtrafi ken. Presslagt i september Omslagsfoto: Eva Wernlid Ansvarig utgivare: Redaktör: Faktor: Layout: Tryck: David Samuelsson Lalla Lindström, Frilansgruppen, Åke Hedenfeldt Olle Sjöstedt AB, Sala Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås Telefon: , Telefax: Adress: Hjulet, Kommunal Box 19039, STOCKHOLM För trafikfrågor kontakta: Tord Almlöf, Peter Larsson, Bo Sandholm och Anna-Pia Tikkanen. 2

3 En tuff resa mot nytt avtal förutspåddes i förra numret av Hjulet. Och det blev tufft. Kommunal tog till strejk mitt i sommaren för att få igenom sina krav. Efter sammanlagt nio dagars strejk hade man nått många av målen: Dygnsvilan kortades till 11 timmar och ramtiden sänktes till 13 timmar för linjer kortare än 50 km. Behovsanställda fick ökad anställningstrygghet. Löneökningen blev kronor för förarna och för verkstadspersonal under avtalsperioden. Det borde vara frivilligt köra delat och att jobba natt Kommunals förhandlande ombudsman Bo Sandholm kommenterar avtalet. Foto: Eva Wernlid Det var värt att strejka. Nytt bussavtal får tummen upp. Vi nådde långt tack vare strejken. Det är några av alla de positiva reaktioner som följde på avtalet. Men visst fanns också en del kritik. Hjulet samlade frågetecknen och bad förhandlande ombudsmannen Bo Sandholm reda ut begreppen. Glesbygden glömdes bort, genom att den som kör längre än 50 kilometer inte har elva timmars dygnsvila. Arbetsgivaren ville inte ge någon enda person elva timmars dygnsvila fullt ut. Och de som kör de långa linjerna var undantagna också i kommunala avtalet. Eftersom de går på ett annat arbetstidsdirektiv har de delvis bättre förmåner, som 45 timmars vila i veckan och längre raster. Därför bedömde avtalsdelegationen att där fanns en möjlighet att komprommissa. Förhandlingar är helt enkelt en fråga om att ge och ta. förhandlingarna att undanta dagkommenderade från dygnsvilan. För dem som frivilligt valt dagkommendering bedömde vi att en förkortad dygnsvila inte slår så hårt. Men här gäller samma sak: det borde vara helt frivilligt om man vill välja dagkommendering. Nästan ingen talade om verkstadsarbetarna under strejken. Det är sant, det talas nästan alltid mest om bussförare i den här branschen. Men vi fick ju faktiskt arbetsgivaren med på en satsning på verksta n med 100 kronor extra i pott varje år. Ändå tjänar de kvalificerade verkstadsarbetarna fortfarande mindre än sina kolleger på andra håll. Kommunal gav upp för lätt. Innan man tar till strejk står man väldigt långt från varandra, och det gjorde vi den här gången. När man sedan börjar få igenom en hel del av kraven, då är det svårt att få acceptans för att fortsätta strejka och därmed ställa trafiken för många passagerare. Vi fick en acceptans och stöd ute i samhället för att vi inte bara slogs för pengar utan för att få vettiga arbetstider, men längre än så här kunde vi inte komma bedömde vi. Det skulle inte ha skadat med lite mer i lön, även om just det inte var huvudsaken i strejken Vi har fått det som andra fått. Men det är klart, hade vi i facket fått bestämma skulle löneökningen ha blivit runt kronor men nu är det ju faktiskt arbetsgivaren som dikterar villkoren och vi som stretar emot så långt vi bedömer att det är möjligt. Så här långt räckte det denna gång. Lalla Lindström Ramtiden är fortfarande för lång. Visst, den är för lång. Om det var facket som bestämde skulle ingen som inte vill behöva köra delade turer, och ingen skulle behöva köra natt eller helger mer än efter eget val. Men tyvärr är det inget vi får gehör för. Faktum är också att en del faktiskt vill ha delade turer och att uppehållet mitt på dan då inte får vara alltför kort. Det är lättare att göra något vettigt under 4 5 timmar sammanhängande ledigt än om man har uppehåll på 2 eller 3 timmar. Foto: Gösta Elmquist Kommunal struntar i de dagkommenderade! Det var en kompromiss mot slutet av 3

4 De är överens om en del som att det gäller att ge en positiv bild av att vara trafikare och att det är bättre att samarbeta än att träta. Däremot gnisslar det när de kommer in på behovsanställningar och hur stor friheten egentligen är för bussförare. Hjulet sammanförde Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson och föraren Bengt Bryungs, ordförande för Kommunals trafiksektion i Stockholm, till en diskussion om hur branschen ska kunna rekrytera nya förare. KOMMUNALS BENGT BRYUNGS: ARBETSGIVAREN OCH FACKET I DEBATT Risk att frihe Facket svartmålar ofta förhållandena inom branschen. Därmed sprids ryktet att bussföraryrket inte är värt att satsa på. Det menar Peter Jeppsson. Speciellt under strejken ägnade ni er åt att tala om hur jävligt jobbet är. På det sättet rekryterar vi inga nya förare. Visst, det blir dålig reklam, instämmer Bengt Bryungs, som satt med i Kommunals avtalsdelegation. Men han försvarar agerandet: När vi påtalar en brist och inte når fram, då måste vi ju ut och påverka på något sätt! Men sommarens strejk kan vara ett undantag, menar båda. Parterna talar nu om att träffas regelbundet för att diskutera villkoren i branschen och då förhoppningsvis ha löst alla knutar så att det i princip bara är att skriva på ett papper när det är dags för nytt avtal. Sänkt körkortsålder Det behövs en gymnasieutbildning och dessutom en sänkt körkortsålder, det framhåller båda som ett sätt att få de unga till branschen. Men när Peter Jeppsson hävdar att den som börjar köra buss stannar i yrket, då opponerar sig Bryungs: Bussbranschen har blivit ett genomgångsyrke, säger han. Jeppsson ser förvånad ut: Då har vi ett jätteproblem!. Bryungs menar att boven till stor del är de otrygga anställningarna. Alltför ofta sätter företagen i system att behovsanställa personal. Han tar Nacka som exempel, där runt 30 procent är behovsanställda, på fast produktion. Bussbranschen har blivit ett genomgångsyrke Bengt Bryungs Anställningstryggheten har en direkt koppling till hur arbetstiderna ska förläggas. Ju tajtare arbetstidsbestämmelser man har, desto mer flexibilitet måste företagen skaffa sig på något annat sätt, och då måste deltider och behovsanställda användas, säger Peter Jeppsson. Jag köper det resonemanget, i glesbygd med små trafikområden, säger Bengt Bryungs. Men i storstäder med tät trafik som ser ungefär likadan ut hela tiden behövs inte behovsanställningar i den utsträckningen. Behovsanställning för skojs skull? Jeppsson hävdar att ekonomin är så tajt i branschen att det inte är möjligt att göra mer luft i systemen. Bryungs menar dock att lönsamheten är bättre i dag än för tio år sedan, genom att anbudsförfarandet sansat sig. Företagen borde då få råd till annat än att behovsanställa men i stället anställer man allt fler tillfälligt.. Men företagen vet ju att det är bättre att erbjuda fast anställning. Du tror väl ändå inte att de behovsanställer för skojs skull? undrar Peter Jeppsson och Bryungs replikerar att det faktiskt ser så ut. Vad är frihet? Så böljar diskussionen över på frihet. Jeppsson hävdar att man får gladare buss- Frihet ska vara ett val för bussföraren, säger Bengt Bryungs som fruktar att frihet kan innebära att så många regler tas bort att villkoren försämras. 4

5 Text: Lalla Lindström Foto: Eva Wernlid t ger sämre villkor förare genom en hög grad av frihet. Men Bryungs opponerar sig - inte mot friheten i sig utan att frihet kan ge sämre villkor. Han fruktar att det innebär att man tar bort staket i avtalet de begränsningar som finns för tider, vila och annat, begränsningar som finns för att mota bort de värsta arbetsförhållandena. Frågan är om arbetsgivaren eller föraren bestämmer över friheten, säger han. Jag har tyckt mig märka att fackliga företrädare oroar sig för att deras inflytande minskar om individerna blir friare, replikerar Jeppsson, och har jag rätt är det allvarligt... Där har du väldigt, väldigt fel! Tvärtom, när individen själv kan lösa sina problem har vi nått långt, säger Bengt Bryungs. Men det är satt i system och sådant måste vi få bort, menar Bengt Bryungs och tillägger: Då kan vi stå stolta tillsammans och verkligen visa att det här är ett jättehärligt yrke! Bättre förhållanden 2020? Så får de båda frågan hur branschen ser ut i framtiden, år Bryungs hoppas på mer utbildning, till exempel mjukkörning och svenska för invandrare. Jeppsson instämmer, kompetensutveckling behövs, men menar att kravet på utbildning inte går att lägga på företagen. Lönsamheten är för dålig. Men framtiden kommer att se annorlunda ut. Båda spår en ljus framtid: Det är inte längre bara pengar som styr anbuden. Nu har man visserligen börjat överklaga anbuden och där behöver det städa till sig, men sen kan branschen bli mer lönsam, säger Bryungs. Det tror jag också. Lönsamheten har satt sig till Och då kan det finnas möjligheter att börja tala om löneökningar och att ändra anställningsförhållanden i övrigt. Men det förutsätter att vi tillsammans arbetar för att hitta produktivitetsförbättringar. Den typen av dialog måste vi bli bättre på, och där tror jag vi är på väg, säger Peter Jeppsson. Och Bengt Bryungs hummar instämmande. Fotnot: Vill du läsa en längre version av samtalet? Den hittar du på kommunal. se/medlem/branscher-och-yrken/trafik År 2020? Då kan vi börja tala om löneökningar Peter Jeppsson Och han förtydligar vad han menar med fel sorts frihet. Som när arbetsgivaren fick möjlighet att minska på dygnsvilan i undantagsfall och började utnyttja detta systematiskt. Jeppsson medger att så skett, men att det nästan enbart varit fråga om små minskningar, upp till en kvart. Tror du företagen behovsanställer för skojs skull? undrar Peter Jeppsson. 5

6 Hjulet bevakar teknik-, miljö- och skyddsfrågor. Har du några tips? Ring då redaktören för sidan, Jens Busch, tel Så ska en vägbula utformas - om den måste fi nnas kvar En lutning på högst 8 procent och skillnader i spårdjup på högst 2 centimeter. Så ska ett fartgupp vara utformat för att AV:s föreskrifter om vibrationer ska vara möjliga att uppfylla. Det är det preliminära resultatet av ett brett samarbete mellan myndigheter, landsting, fack och andra trafikintressenter. Men Kommunal vill ha bort alla gupp där bussar kör. I samarbetsgruppen är vi nu i stort sett överens om hur ett väggupp ska se ut för att ge tillräcklig hastighetsdämpning och samtidigt begränsa förarnas exponering för vibrationer och stötar, säger Torsten Bergh på Vägverket. Vi är också ganska överens om att cirkelgupp (bulor) och platågupp ska undvikas när man bygger nytt. Men det finns ju en massa befintliga gupp som vi måste hantera. Hjulspår Lutningen får alltså vara högst 8 procent, det vill säga 8 centimeter per meter, för att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer och stötar ska vara möjliga att uppfylla. Samtidigt måste lutningen Påkänning i förarens rygg 1,4 1,4 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Redan vid tredje turen passerades gränsen för hög hälsorisk när Vägverket Konsult mätte i en ledbuss som körde i 30 över de fem guppen på Flyghamnsvägen i Täby. (Diagrammet är förenklat.) vara minst 6 procent för att guppet ska ha någon effekt. Men bussens och förarstolens egenskaper, förarens vikt, hastigheten och antalet gupp är faktorer som också är avgörande för den dagliga exponeringen, säger Bengt Johansson på Arbetsmiljöverket. Detta kommer att ställa stora krav på kontroll och underhåll av guppen, och Vägverket börjar nästa år kontrollera alla gupp på statliga vägar. I guppen uppstår efter en tid spår efter 30 Hög hälsorisk Måttlig hälsorisk 0, Antal turer per dag fordonshjulen. För att inte orsaka för stora krängningar i bussarna får skillnaderna i spårdjup inte vara mer än 2 centimeter. Detta kommer att ställa stora krav på kontroll och underhåll av guppen, och Vägverket börjar nästa år kontrollera alla gupp på statliga vägar. Nej till gupp Kommunals ombudsman Tord Almlöf, som deltagit i samarbetet, tycker inte att gruppen är särskilt enig: Självklart ska befintliga gupp vara gjorda enligt anvisningarna och underhållas. Men vi vill inte ha några gupp överhuvudtaget där bussar kör. Redan det dåliga vägunderhållet gör att förarna utsätts för skadliga stötar och vibrationer och med gupp ökar risken för skador. I stället för cirkelgupp och platågupp vill Tord Almlöf se busskuddar, som grenslas av bussarna, när det krävs fartdämpande åtgärder. Det är också den lösning som pekas ut av samarbetsgruppen som den bästa lösningen ur arbetsmiljösynpunkt, om kuddarna är rätt utformade och rätt placerade. Nu närmast ska arbetsgruppen mötas den 5 november, då man ska försöka enas om ett slutdokument. I Härryda fi nns också gupp... I ett brev till politikerna i Härryda kommun öster om Göteborg påtalar skyddsombud och platschefer problemen med vägbulorna i bland annat Benareby, Mölnlycke och Hulebäck. Det är inte kul att komma hem efter en arbetsdag och ha ont i ryggen och få förslitningsskador, står det i brevet där politikerna också uppmanas att följa diskussionerna i bland annat Täby, Lerum och Malmö. Brevet skickades den 12 augusti. Vi ville uppmärksamma politikerna på problemet på ett lite mjukt sätt, men något svar har vi inte fått ännu, säger en av undertecknarna, skyddsombudet Maja Mehiläinen. Ur Hjulet 2/ och i Lerum Arbetsmiljöverket förbjuder Söne Buss i Göteborg AB att trafikera sex linjer i Lerums kommun efter den 1 december, om inte farthindren på linjerna byggs om igen. Guppen har redan gjorts om, men åtgärderna räcker inte för att förhindra att förarna ska få skador i ländrygg, skuldror och nackparti, enligt verket. Om Söne Buss bryter mot förbudet riskerar de en halv miljon kronor i vite, skriver Göteborgsposten. 6

7 Foto: Eva Wernlid ARBETSMILJÖVERKET GÖR KOVÄNDNING Att köra buss är oftast ett ensamarbete Bussföraryrket är till stor del ett ensamarbete. Det bekräftar Arbetsmiljöverket för Hjulet. Och ensamarbete får inte utföras om det finns påtaglig risk för hot och våld. Tid efter annan kommer frågan upp huruvida det är ett ensamarbete att köra buss eller inte. Frågan har betydelse för vilka åtgärder arbetsgivaren måste vidta för att minska riskerna. Ulf Strandberg, handläggare på Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Solna, anser att bussföraryrket i hög grad är ett ensamarbete. Fokus har nog legat på andra sakfrågor när det gäller våld och hot i kollektivtrafiken, men visst är det ett ensamarbete, säger han. Det är en unik kovändning som man gjort på verket, för tre år sedan hade man motsatt uppfattning, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunal. Han menar att verkets nya inställning är en framgång som kan få stora konsekvenser, som att arbetsgivarna kan tvingas införa dubbelbemanning på utsatta turer. Och då uppkommer frågan om det ska vara väktare som följer med, väktare som i så fall måste vara utbildade i personskydd eftersom det är förarna och inte pengarna som ska skyddas. Risk för våld Enligt regelverket får ensamarbete inte utföras om det finns påtaglig risk för våld eller hot om våld som det står i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter från I föreskrifterna pekas bland annat bussoch spårvagnsförare ut som högriskyrken när det gäller hot och våld. Det påpekas också att enbart kunskapen om risken för hot och våld för många människor innebär en stor psykisk press. Att det finns en påtaglig risk har vi ju bevis för, med allt våld förare utsatts för, bland annat knivskärningar, säger Peter Larsson Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda riskerna och att vidta åtgärder. Det gäller för arbetsgivaren att organisera arbetet så att riskerna minimeras, till exempel genom larmutrustning, rutiner för värdehantering eller att väktare eller annan personal följer med på vissa turer. Arbetsmiljöverket har i flera fall utfärdat förelägganden om sådana åtgärder, till exempel kontantstoppet i Stockholm, säger Ulf Strandberg. Socialt isolerad Vid ensamarbete kan man vara både fysiskt och socialt isolerad. Fysiskt isolerad är man enligt föreskrifter från 1982 om det behövs tekniska hjälpmedel för att komma i kontakt med andra människor. I en buss med passagerare är man inte fysiskt isolerad. Däremot kan man vara socialt isolerad eftersom man inte kan räkna med hjälp av passagerarna i en kritisk situation. Färre skyddsstopp i Stockholm Arbetsmiljöverkets inspektörer i Stockholm kan ägna mer tid åt inspektioner och förebyggande arbete inom kollektivtrafiken, trots de nedskärningar som verket tvingats till. Tidigare g jorde vi ständiga brandkårsutryckningar, nu kan vi göra mer planerade åtgärder, säger Reyan Blomberg, inspektör i Stockholm. Färre inspektioner och mindre förebyggande arbete. Det är effekten av den borgerliga regeringens nedskärning av anslagen till Arbetsmiljöverket, säger verkets generaldirektör Mikael Sjöberg till Kommunalnytt, Kommunals tidning för förtroendevalda. Men för kollektivtrafiken verkar nedskärningarna inte ha slagit lika hårt, i alla fall inte i Stockholm. Lugnare Tidigare var det ständiga skyddsstopp som vi måste rycka ut på. Nu har det blivit lugnare, bland annat tack vare att fack och arbetsgivare har hittat bättre samverkansformer så att de kan prata sig fram till lösningar i stället för att ta till stridsåtgärder. Kontantstoppet och vägguppen har börjat åtgärdas, vilket har gjort det lugnare för oss, säger Reyan Blomberg, arbetsmiljöinspektör med ansvar för Swebus i Stockholm. En förare kan vara socialt isolerad även om det finns passagerare i bussen och då betraktas arbetet som ensamarbete. Christian Xian Petersén kör buss i Trollhättan. Den borgerliga regeringen skar först ner anslagen till Arbetsmiljöverket med 157 miljoner kronor, men har nu aviserat en ökning med 30 miljoner. Även nedläggningen av Arbetslivsinstitutet har inverkat negativt på Arbetsmiljöverkets arbete. Det har blivit svårt att få ett grepp om vilken forskning som bedrivs kring arbetsmiljön, säger generaldirektören Mikael Sjöberg till Kommunalnytt. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Foto: Urban Orzolek 7

8 Text: Lalla Lindström Foto: Eva Wernlid En eftermiddag med Xian Christian Xian Petersén som kör i Trollhättan är inte den som bara sitter tillbakalutad och låter andra föra hans talan. Det märkte till exempel i somras alla som lyssnar på Ring P1. Efter att ha hört diverse okunniga kommentarer om bussförarnas villkor under den första strejkdagen ringde Christian helt sonika själv till insändarprogrammet. Och förklarade fakta. Som att många bussförare bara har nio timmars dygnsvila, om ramtiden och hur lite sömn en förare får. I lokalradion, Radio Väst, har han också hörts, som när det var sådär 38 grader på förarplatsen och han hörde en chef på Västtrafik förklara att det är omöjligt att i stadstrafik fixa luftkonditionering eftersom dörrarna öppnas stup i kvarten. Christian ringde. Han ljuger! sa han upprört i direktsändning. Kanske tog jag i lite i affekt, men det gav i alla fall gensvar. Om skyddsstop Många förare kommenterade att det var skönt höra någon prata klartext. Och chefen i fråga fick förklara att det visst är tekniskt möjligt att fixa AC. Det berättar Christian Xian medan han rattar linje 65 från Drottningtorget i Trollhättan mot Vänersborg och Restad Gård. Klockan är och Xian som kört sedan arla morgonstund har bland annat hunnit med en sväng till Falköping. Han gillar inte att stiga upp så himla tidigt, men genast han sagt det börjar han berätta hur fantastiskt mysigt det är strax efter 4 på morgonen; gryningen med dimman liggande över fälten, älgarna, rådjuren, hararna Det ÄR faktiskt ett fantastiskt yrke detta! Tänk bara att kunna ta med en termos på turen till Karlsborg och njuta en kopp vid Vättern, det är görfint. Pluggar arbetsmiljö Men det är inte bara frid och fröjd att vara bussförare. Mycket återstår att göra åt arbetsmiljön, menar Christian Xian, som kan området efter många år som skyddsombud och numera också huvudskyddsombud. Nu lär han sig dessutom mer. Han pluggar arbetsmiljö på Lunds universitet, en kurs som Kom- 8

9 Det är dags att förarplatsen klassas som arbetsplats, tycker Christian Petersén, som pluggar arbetsmiljö i Lund och skriver en uppsats om just förarplatsen. p, thaimat, förarplatsen, högtrafi k munal är en av initiativtagarna till. Han skriver nu en uppsats och som ämne har han valt förarplatsen. Det är ju nämligen så märkligt att förarplatsen inte klassas som arbetsplats i arbetsmiljöföreskrifterna. Om förarplatsen var klassad som arbetsplats skulle man inte tillåta att vi har 38 grader på sommaren och utkylt på vintrarna när vi kör ut från garaget. Då skulle det också vara bra mycket strängare regler över hur förarplatsen är utformad, konstaterar Xian. Han läser kursen på distans. De andra skyddsombuden som går kursen är offentligt anställda. De får lön de dagar de är i Lund och pluggar dessutom på betald arbetstid. Xian som är anställd av Swebus har inte lika generösa villkor. Han får betalt hälften av gångerna och ingen tid alls till att plugga. Man får väl vara glad för så pass, Kommunal betalar biljett och uppehälle. Men arbetsgivaren kunde gott vara generösare. Att jag lär mig mycket om arbetsmiljö kommer ju dem tillgodo. Arbetsmiljön är faktiskt arbetsgivarens ansvar, även om vi i facket ligger i framkant för att alla medlemmar ska ha det bra, konstaterar Christian. Han körde tidigare i Göteborg, men följde med Swebus till Trollhättan när de förlorade trafiken. Han fick ett erbjudande, och avgörande var att det blev kortare resväg till jobbet. Högtrafik? På köpet fick han också en lugnare arbetssituation, skulle det visa sig. Vi följer honom några vändor mellan Trollhättan och Restad Gård, och mot slutet av eftermiddagen börjar bussen bli full med folk. Nu sägs det vara högtrafik, säger Xian och ler. Han berättar hur han, direkt när han kom till Trollhättan, blev utsedd till listombud. Han hade ju erfarenhet från stadstrafik och förarna ville att han skulle lägga om schemat just för rusningstrafik. Och visst tätnar trafiken lite framåt eftermiddagen och visst väntar fler passagerare vid hållplatserna, men Xian har fortfarande svårt att kalla det för rusningstrafik. Det är ljusår från hur situationen utvecklades när trafiken tätnade i Göteborg. Om man blev några minuter sen ökade det på hela tiden. Det var helt omöjligt att köra in tid över huvud taget. Det var bara att ge upp, ligga i köerna och se hur klockan tickade. Här är läget helt annorlunda. Vi blir fem minuter sena från Vänersborg, inte så mycket för Det är faktiskt mysigt att komma upp tidigt på morgonen, säger Christian, också kallad Xian. 9

10 Fortsättning från sidan 9 I december är det stopp för kontanthanteringen i Trollhättan efter två rån. Trollhättans huvudskyddsombud specialist på thaimat trafiken som för att Christian ska plåtas i olika situationer. Men det är lugnt, förseningen är snart inkörd. Och den unga tjej som undrar om hon hinner med bussen mot Öxnered kan Christian lugna vi hinner! För säkerhets skull anropar han den förare som ska till Öxnered och ber honom vänta in oss någon minut. Knivskuren förare Tempot är avspänt och stämningen är lugn. Men lugnet på ytan bedrar. Inte heller i Trollhättan är förarna förskonade från rån och överfall. Chaufförerna har fortfarande pengar i sin kassa. Christian tar emot många 20-lappar och också en 500-kronorssedel när en passagerare vill ladda sitt kort. Snart är dock pengahanteringen ett minne blott. För ett år sedan stoppade nämligen Christian trafiken efter att en förare blivit rånad. Skyddsstoppet hade effekt, ett beslut togs att kontanterna ska bort från Trollhättetrafiken från december Och nyligen tidigarelade Västtrafik kontantstoppet: pengarna försvinner redan i december i år. Det beslutet kom efter att en förare blev knivskuren i somras. Den här gången behövde jag inte ens hota med skyddsstopp, utan fick genast träffa ansvariga på Västtrafik, säger Christian Xian Petersén och berättar att han haft mycket stöd av fackets skyddsombud ute i landet. Det är toppen att kunna ta del av andras erfarenheter, konstaterar han. Lagar thaimat Varför kallas då Trollhättans skyddsombud för Xian, ett asiatiskt klingande namn? Det är lätt att tro att namnet kommer sig av att han lagar thaimat. En av favoriterna är strimlad entrecote med asiatisk broccoli. Han talar också lyriskt om en mer svensk variant, det är så jäkla snyggt!, renskav med ostronsås, kryddad med söt chili och lingon. Xian hade ett litet matställe i Ljungskile i fyra år, men började sedan köra buss igen, eftersom det tog nästan alla tid i anspråk. Men fortfarande lagar han mat. Snart ska han undfägna deltagarna i Swebus fotbollscup med delikata rätter cupen går nämligen i år av stapeln i Trollhättan, eftersom laget avgick med seger i fjol. Och thaimat till trots hans smeknamn kommer varken från Thailand eller Kina (där det finns en stad just vid namn Xian). Nej, Christian läste sin mosters dagbok från 50- talet och såg att hon den dag han föddes hade hon skrivit Lille Xian är nu född. Ändrad veckovila internationellt Nu blir det förändrade regler för den som kör internationellt: Veckovilan behöver inte tas ut förrän den tolfte dagen. Detta efter beslut av EG-kommissionen. För inrikes linjer och inrikes beställningstrafi k gäller dock fortfarande att veckovilan ska tas ut efter sex arbetsdagar. Europafacket har varit kritiskt till ändringen, men godtog den efter att ha fått igenom vissa skärpningar över hur man ska använda tolvdagarsregeln, berättar ombudsman Bo Sandholm. Det här är villkoren: Körningen utomlands måste vara i minst 24 timmar. Veckovilan måste läggas ut direkt efter återkomsten enligt vissa specifi ka villkor och tas ut senast inom tre veckor. Från 2014 måste alla bussar ha digital färdskrivare, och bussen ska vara dubbelbemannad eller så ska föraren ha en arbetstid på högst tre timmar före rast mellan och Foto: Gösta Elmquist Vi har haft det kaotiskt och det är det fortfarande. Bussarna är för få och tidsschemat är kompakt. Vi kan inte hålla tiderna, turer ställs in och resenärerna är upprörda. I mitten av juni tog Swebus över efter Veolia. Veolia i sin tur körde här bara ett par år innan de drog sig ur, förmodligen hade de lagt ett för lågt bud. Då tog det mer än ett år innan vi hittat varandra och kunde samtala, och nu har vi problem att fila ihop kulturerna med Swebus. Vi saknar bussar, de som beställts har inte kommit än. Nu kör vi många avskrädesbussar från olika ändar av landet, flera brakar ihop varje dag och verkstadspersonalen hinner inte med. Verkstan Varför protesterar förarna i Umeå? Den frågan går till Albert Wiklund, skyddsombud i Umeå. Försenade förare har blivit utskällda av resenärer och förarna har i sin tur lämnat en protestlista till arbetsgivaren, Swebus. hinner inte med underhåll av bussarna och förarna klarar inte att hålla tiderna. Och när några chefer gick ut och sa att det bara är ett par stycken som är missnöjda så tog det hus i helsike och större delen av den fasta personalen skrev på en protestlista. Nu är det dags för vinterturlistan. Jag sitter med i listkommittén och möter ingen förståelse för att man måste lägga på några minuter runt rasten för att täcka in möjliga förseningar. Privatiseringen är mest bara elände, man snålar in på allt som går. Men vi måste få ihop det. Det går inte att ha en sån här tidsoptimism, förarna blir utslitna. 10

11 Foto: Eva Wernlid Medicin kan göra dig dåsig och olämplig som bilförare. Fotomodell är Daina Fällhagen på Björknäsgaraget i Nacka. Nu är det du själv som ansvarar för att din medicin inte påverkar din körning. Den röda varningstriangeln på vissa trafikfarliga läkemedel försvann helt och hållet under Det är olyckligt tycker Vägverket, läkare och farmaceuter som Hjulet talat med. Läkemedel i trafiken: DU HAR HELA ANSVARET! Det var Läkemedelsverket som drev på för att ta bort varningstriangeln. Man menade att den var inkonsekvent. Vissa läkemedel som kunde påverka omdömet var inte märkta eftersom man hade anledning att befara att patienten då skulle låta bli att ta medlet. Det gällde framför allt medicin till epileptiker. Det var dessutom flera läkemedel som inte var märkta trots att de kunde leda till trötthet, säger Björn Beerman, Läkemedelsverket. Han uppmanar alla att läsa bipacksedeln i förpackningen. Där står det om läkemedlet kan leda till att du blir trött och okoncentrerad. I så fall bör man börja med medlet när man är ledig och observera hur man mår. Föraren kör alltid på eget ansvar. Stoppas du i en kontroll där balansen undersöks och du inte anses ok är det du själv som brustit i omdöme. Björn Beerman varnar särskilt för sömnmedel, de flesta är olämpliga att ta om man ska köra dagen därpå. Finns det något sömnmedel som är ofarligt? Ja, Sonata, vars verkan går över på tre-fyra timmar. Det kan man ta natt före körning. 11

12 LÄKEMEDEL I TRAFIKEN Fortsättning från sidan 11 Många är kritiska till att varningstriangeln togs bort. Det hade nästan varit bättre om det blev trianglar på fler läkemedel än tidigare. Nu är det lätt att invaggas i falsk trygghet, menar Monica Larsson, farmaceut på Apoteket. Hon påpekar att det är relativt vanligt att människor äter starka värktabletter som Tramadol eller Treo comp till vardags. Ingen av dem är narkotikaklassade, men de är närbesläktade med sådana preparat och kan ge nedsatt omdöme. Både farmaceuten som lämnar ut medicinen och läkaren som förskriver den är skyldiga att informera patienten om effekterna. Men ibland hinns det inte med: När vi har långa köer har vi ju krav på oss att hinna med alla kunder, då kan det bli litet si och så med informationen, säger Monica Larsson. Detsamma säger Per Woxler, läkare i Linköping. Det är inte alltid så lätt att få informationen att gå fram. Dessutom frågar vi inte alltid patienten vilket yrke han eller hon har, det är så mycket annat vi måste ta reda på under de tio minuter besöket pågår. Det är lätt invaggas i falsk trygghet EU-projekt kan ge märkning Per Woxler påpekar å andra sidan att den tidigare märkningen inte var vetenskaplig. Han deltar nu som sakkunnig i ett forskningsprojekt som EU driver för att ta fram mer kunskap om hur läkemedel påverkar förare. I den svenska delen undersöks vad amfetamin gör med omdömet. Försöken görs i trafiksimulator. Eventuellt kan forskningsprojektet leda fram till att det blir en märkning av mediciner inom hela EU. I dag förskrivs amfetamin till patienter med ADHD. Enligt nya regler från och med i år kan det vara tillåtet att köra fordon med amfetamin i kroppen, det är den förskrivande läkaren som avgör lämpligheten. Även om det bara är en bråkdel av patienter med ADHD som får amfetamin är det mycket möjligt att några av dem är yrkesförare, säger Per Woxler. Också han tycker att det är olyckligt att varningstriangeln försvann, eftersom den gjorde patienten mer uppmärksam. Det finns säkert folk på vägarna idag som tar lugnande medel eller värktabletter som påverkar omdömet. Vilka värktabletter är olämpliga att ta i samband med körning? Det är bland andra Tramadol och Citodon. Pröva innan du kör Även Marianne Almgren, läkemedelsansvarig på Vägverket beklagar att märkningen på förpackningen är borta. Vi kämpade emot till en början, men Läkemedelsverket drev på. Hon påpekar att det är vissa läkemedel, exempelvis blodtrycksmediciner, som man i inledningsskedet kan bli yr av. Därför är det viktigt att ta medicinen i några dagar innan man börjar köra för att se hur man påverkas. Dessutom är det viktigt att aldrig ta högre dos av sömnmedel, lugnande eller värktabletter än vad som ordinerats. Finns det receptfria läkemedel som kan vara olämpliga att ta när man kör buss? Nej, inga kända läkemdel. Hur är det med receptfria allergimediciner? Jo, eventuellt. Men det vet Apotekets personal, säger Marianne Almgren. Ingen listning Bussföretagen har ingen listning av olämpliga läkemedel. Men de ställer de krav som alltid ställs på yrkesförare: man får inte ha neurologisk sjukdom, hjärtsjukdom, nedsatt syn, apné eller diabetes typ 1. För övrigt följer vi Läkemedelverkets rekommendation och påpekar att det är föraren själv som ansvarar för att medicinen inte påverkar körningen. Vår företagshälsovård gör dessutom en läkemedelsbedömning av patienterna, säger Lena Reinhagen, kommunikationschef vid Busslink. Karine Mannerfelt VET DU VILKA LÄKEMEDEL SOM KAN VARA TRAFIKFARLIGA? Den frågan gick till Foton: Karine Mannerfelt/Eva Wernlid Eva Jernberg. Citodon som jag fick efter att jag opererade axeln, den blev jag rent hög på. Voltaren har jag också reagerat på, jag blev alldeles yr och smällde i spegeln när jag körde bussen in i garaget. Det är tokigt att det inte finns märkning längre. Roland Clason Lugnande medel och värkmedicin. Men det har ännu inte varit aktuellt för mig eftersom jag inte behövt ta någon av dem. Gavali Abbas Ja, jag tittar efter varningstriangeln. Jaså, finns det inte kvar? Förut åt jag värktabletter, bl a Citodon, men bara på kvällen och aldrig när jag skulle köra. Men jag visste inte att den påverkar omdömet. 12

13 Var försiktig med dessa mediciner Förutom de narkotikaklassade läkemedlen fi nns trafi kfarliga läkemedel främst i grupperna antidepressiva, antiepileptika, allergimediciner, lugnade medel, sömnmedel, starka hostmediciner och smärtstillande mediciner. Många läkemedel som kan försämra körförmågan har aldrig haft någon varningstriangel. Exempelvis kan blodtryckssänkande mediciner ge yrsel, en del mediciner mot allergi kan ge trötthet och vissa läkemedel som används för behandling av psykisk sjukdom kan ge både trötthet och yrsel. Vissa ögondroppar kan påverka synen. Kolla detta innan du kör Om du svarar ja på en eller fl era av följande frågor kan det vara olämpligt att köra bil och andra fordon eller hantera maskiner: Känner du dig dåsig, trött eller yr? Reagerar du långsammare än vanligt? Påverkas din syn eller hörsel? Har du svårt att koncentrera dig? Tycker du eller andra att ditt omdöme eller minne försämrats?? Källa: Vårdguiden Piller och körning passar inte alltid ihop. Läs noga i bipacksedeln och prova helst medicinen några dar innan du ska köra, uppmanar experter. några förare på Björknäsgaraget utanför Stockholm. Foto: Eva Wernlid Nej till tidssökning Busslink vill införa databaserad tidssökning. Söderhallen i Stockholm ska börja med systemet nu i slutet av september. För ett par veckor sedan avbröt dock Kommunal samverkan. För varje dag finns tre alternativa tidsintervall att söka. Schemat söks för en sexveckorsperiod och föraren får reda på schemat två veckor i förväg. Tidsspannen är alldeles för breda nästa hela dagen täcks in av de tre alternativen. Det innebär helt olika arbetstider varje dag. Det kan innebära förbättring för en del förare, men en allvarlig försämring för andra, konstaterar Leif Länghemmer, Kommunal på Söderhallen. Ett sådant här system ska införas på frivillig basis, successivt och varligt. Det kunde inte Busslink leva upp till. Vi hade också krav på olika funktioner i systemet som företaget inte tillmötesgick. Där emot är vi i grunden positiva till en frivillig tidssökning, det har vi haft manuellt och frivilligt här på Söderhallen i tolv år för en femtedel av personalen. Tekniken för tidssökning provades först i Nyköping, där förarna i omröstningar avvisade förslaget. På Söderhallen var projektet långt gånget och livligt omdiskuterat när facket hoppade av i början av september. På Busslink säger personaldirektören Ted Stridsberg att Busslink kommer att fortsätta projektet och att man hoppas Kommunal kommer tillbaka till samverkan. Hjulet återkommer med reportage kring tidssökning. Lalla Lindström Foto: Gösta Elmquist Elisabeth Odh Det beror ju på hur man själv blir påverkad av läkemedlet. Själv läser jag alltid bipacksedeln och Fass, det är inte alltid läkarna ger all information. Det var ju lättare förr när triangeln fanns. Elvis Åström Sömnmedel och smärtstillande som Treo comp. Jag tog det tidigare, men uppmanades bara att vara försiktig om jag körde. Men jag kände mig så dåsig att jag inte ville köra buss då. Jag förstår inte varför triangeln togs bort, texten är ju mikroskopisk och svår att läsa. Många av förarna på Söderhallen i Stockholm som kör bland annat linje 3 vill inte ha databaserad tidsökning. 13

14 Bilder från strejken Foto: Stig Almqvist Efter totalt nio strejkdagar, mitt i juli månad och semester, skrevs ett nytt avtal. Här visar Hjulet några bilder från strejken, som aldrig hann längre än till Stockholm och Umeå. Foto: Ann-Christin Sjölander. OVAN: Kommunals ordförande Ylva Thörn peppar strejkande vid Söderhallen i Stockholm. HÖGER: Det är midnatt och strejkens andra omgång har just börjat vid Söderortsgarager i Stockholm. Zoran Petronijevic hjälper sin fru och kollega Jasmine på med strejkbanderollen. VÄNSTER: Strejkvakten Marianne Sundling i Umeå fördriver tiden med att kasta kubb. Foto: Gösta Elmquist Sista turerna i Kiruna och i Lund Bilden till höger visar passagerare som inväntar bussarna på Stortorget i Lund den 2 september En dryg vecka tidigare hade den första högertrafikbussen premiärvisats i Lund och nu kunde trafiken byggas ut. Det hade nämligen rått brist på vänsterbussar. Detta och mycket annat finns att läsa i boken Stadstrafiken i Lund 80 år, av Per Gunnar Andersson. Bilden till vänster är från den allra sista turen med spårvagn i Kiruna gänget som väntar vid bussen står vid Luossavaara. I Världens nordligaste spårväg kan du följa hela historien om Kirunas spårvägar. Boken är skriven av Raymond Hedman & Per Rickheden. Bilderna nedan är ett utdrag ur böckerna, som är utgivna av Trafik-nostalgiska förlaget. 14

15 KRÖNIKA Ett märkligt levnadsöde 1992 var jag med och ledde en vild strejk på Skelleftebuss. Även på andra håll i landet strejkades det bland bussförare, på grund av missnöje med löneförhandlingarna. Min kollega i strejkledningen, vi kan kalla honom Barry, hade varit huvudskyddsombud på Skelleftebuss i många år, men avsagt sig alla uppdrag inför strejkaktionen. Vi kom bra överens. Som huvudskyddsombud hade Barry utmärkt sig som mycket samvetsgrann och orädd. Skyddsarbetet tog många kliv framåt, tack vare honom. Jag kommer ihåg att vår dåvarande verkstadschef, Arne, hade en hel låda full med gamla felrapporter, som stack ut på något sätt. Barrys dominerade. Det var omsorgsfulla och detaljerade beskrivningar om brister i olika bussar. Efter strejken blev Barry bitter och gick ur facket. Han hade väntat sig större resultat och såg inte att chaufförerna rätat på ryggen. Bitterheten hade nog Barry även odlat under åren som huvudskyddsombud. Hans nitiska arbete blev antagligen till slut en plåga, som utvecklade en svartsyn i jobbet. Han fick galopperande högt blodtryck och förtidspensionerades. En dag, flera år efter avskedet från Skelleftebuss, träffade jag honom under en cykeltur. Han såg ut att må mycket bra. Han berättade att han och hustrun Berith varit i Vietnam och att han blivit mycket förälskad i landet. Han planerade att åka tillbaka, rentav bosätta sig där. Det var liten fiskeby efter kusten han särskilt fäst sig vid. Och sedan tillade han: Den materiella välfärden är inte så viktig. Jag har upptäckt andra värden i livet. Orden bet sig fast. Jag började fundera över mitt eget liv. Några år senare läste jag om ett bankrån mot en litet bankkontor i Västerbottens inland. Rånaren greps senare på sitt hotellrum i Stockholm, kvällen innan han skulle flyga ut ur landet. Till Vietnam. För mig var det ofattbart att min strejkkollega och mångårige arbetskamrat blivit bankrånare. Han hade brutit upp från livet i Sverige, skilt sig, hittat en ny kvinna i Vietnam, satsat på turism och sedan hade det gått åt pipsvängen. Pengarna från bankrånet var den desperata lösningen på problemet. Han dömdes till ett par års fängelse och sedan tappade jag kontakten. I februari i år, 2008, satt jag en magisk kväll på ett litet pensionat vid kusten i södra Haiti, och samtalade med en god vän från Sverige. Jag berättade om ett nytt romanprojekt jag hade på gång, där jag såg Barrys levnadsöde framför mig. Det var första gången jag berättade om det för någon annan. Fast jag tänkte placera den utländska delen av historien i Haiti, inte i Vietnam. Ett par månader efter att jag kommit hem, läste jag en begravningsannons i lokaltidningen. Jag såg Barrys namn. Han hade dött i en hjärtinfarkt i Ho ChiMinh-staden. Göran Lundin, författare och förare i Skellefteå. Dödsdagen var särskilt intressant. Den sammanföll nästan exakt med tidpunkten för mitt samtal i Haiti om Barry och romanprojektet. Jag har inte lagt bokidén på hyllan. Tvärtom. Men medan jag funderar på hur jag ska göra, gläds jag över att Barry i alla fall fick dö i det land som öppnat ögonen på honom och gett livet en vidare, och djupare mening. Även om vägen dit inte var så enkel som han kanske föreställt sig. NOTISER Årets persontrafi kmässa går av stapeln i Göteborg den oktober. Temat för Kommunals monter blir ensamarbete (monternumret är B03:70). Mer finns att läsa på och där kan du också få en gratisbiljett om du har möjlighet besöka mässan. Hot och våld är tyvärr ständigt aktuellt. Den 13 oktober släpps en ny rapport: Hot och våld i kollektivtrafiken, som bygger på en enkätundersökning bland trafikarna inom Kommunal. Svaren visar bland annat att en hög andel av bussförarna har blivit utsatta för att föremål har kastats mot bussen. Rapporten presenteras på en pressträff med Kommunals ordförande Ylva Thörn. Svensk kollektivtrafi k är numera namnet på huvudmännens intresseorganisation den som förut hette SLTF, Svenska lokaltrafikföreningen. Färre bussar och traktorer nyregistreras och allt färre finns också ute i trafiken, enligt statistik från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys. Mellan 2006 och 2007 minskade antalet nyregisterade bussar med hela 28 procent, skriver tidningen Trafikforum. Alla övriga fordonstyper ökar. 6,5 miljoner fordon är registrerade varav 4,3 miljoner är personbilar. Efter strejken uppmanar Peter Jeppsson, vd för bussarbetsgivarna och Transportgruppen, arbetsgivarna att gå samman, enligt ett nyhetsbrev från Svenskt näringsliv. Han vill att de kommunala arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS läggs ner, eftersom avtalet blev för dyrt när Kommunal kunde hänvisa till kommunala avtalet. KFS förhandlingschef tillbakavisar kritiken men säger att ett samgående med Pacta diskuteras. Håkan Sörman, förhandlingschef för Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill se bättre samordning, men menar att även de privata arbetsgivarna slutit avtal på nivåer som kommunerna bedömt vara orimliga. 15

16 POSTTIDNING B ISBN KVARGLÖMT PÅ BUSSAR OCH SPÅRVAGNAR: Allt från böcker och kläder till harpuner Vad har en sköldpadda gemensamt med hemliga dokument? Jo, båda dyker ibland upp som hittegods hos polisen. På bussar och spårvagnar handlar kvarglömt mest om kläder, paraplyer, matkassar och plånböcker. Fast vi får in allt möjligt biblar, videoskivor och elektronik, säger Anita Quist som har hand om hittegodset hos Borås Lokaltrafik. Plånböcker är lurigast. De kan kila in sig i säten så att inte ens städpersonalen upptäcker dem. Det kan ta lång tid, men till slut brukar de ramla ner. Vuxna glömmer mest. Barn håller bättre reda på sina saker. Text och foto: Per Bergbom Hos Borås Lokaltrafik förvarar man upphittat i åtta veckor sedan lämnas värdesaker till polisen. Kläder i gott skick skänks till Vitryssland. SL i Stockholm får i snitt in 300 objekt om dagen, mest under höst och vinter. Bärbara datorer, systemkameror, mobiltelefoner i mängder. Enligt SL hittar 99,99 procent av dessa tillbaka till sina rätta ägare. Mycket glöms kvar på bussarna, allt från matkassar till biblar, berättar Anita Quist på hittegodset hos Borås Lokaltrafik. Märkligaste fyndet: ett harpungevär kvarglömt i arlandabussen, uppenbarligen missat i flygets säkerhetskontroller. Ibland har man förstås inte riktig koll på var man glömt något. Förutom hittegodsavdelningarna hos trafikbolagen och polisen så kan den olycklige borttapparen nu också söka efter sin kära ägodel på internet. Ett par sådana sajter specialiserade på hittegods är: Av Frode Øverli

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Tidningen Bussbranschen med ny hemsida som inte går av för hackor! http://www.busstidningen.se

Tidningen Bussbranschen med ny hemsida som inte går av för hackor! http://www.busstidningen.se Tidningen Bussbranschen med ny hemsida som inte går av för hackor! http://www.busstidningen.se Grattis till en ny fin hemsida, du kan bygga en motsvarande utan kostnad om du ber någon som förstår open

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Arbetstidertider... 7

Arbetstidertider... 7 ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstidertider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid... 7 SOMMARJOBB... 9 HELTIDSJOBB...

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

#Negativa kommentarer om jobbet

#Negativa kommentarer om jobbet Rapport om HR-utmaningar, inriktning Sociala Medier #Negativa kommentarer om jobbet Bakgrund Hela 85 procent av Sveriges befolkning över 16 år har tillgång till Internet i hemmet. Sverige hamnar därmed

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Vi frågar lokförarna om pensionen

Vi frågar lokförarna om pensionen Februari år 2000 Vi frågar lokförarna om pensionen granskar Och föreslår FRÅGOR sidan 2, fylls i, rivs ut, skickas in + Bilaga Pensionen Genomgång av PA91-sidan 3 Jämförelse Statligt anställd/bolagsanställd-sidan

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer