Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström"

Transkript

1 Skidhelg i Kiruna Företagsekonomisk integrationskurs O0008N Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

2 1. Affärsidé Att arrangera en skidloppshelg i Kiruna för att ta vara på den unika miljön och goda snötillgången som finns där. Genom att locka skidentusiaster och deras familjer till Kiruna gynnas näringslivet i området då dessa troligtvis även vill utöva eller upptäcka övriga aktiviteter och turistattraktioner som finns i Kiruna när de ändå är där. 2. Verksamheten 2.1 Skidhelg Under en helg i april kommer det att arrangeras flera skidlopp fördelade på två dagar. På lördagen kommer ett långlopp i klassisk stil att genomföras, men det finns även möjlighet till att åka kortare distanser. Alla startar samtidigt men de som vill åka kortare viker av tidigare längs banan. Distanserna kommer vara 60 km, 20 km och 10 km där det finns både dam och herr klass. På söndagen arrangeras ett fristilslopp med två olika distanser i form av 30km och 15 km och även där med en dam och herr klass. Starten båda dagarna kommer att gå vid 10 tiden på förmiddagen för att alla ska hinna i mål medan det är ljust och pågå tills alla deltagarna har gått i mål. Bansträckningen kommer att vara i området runt Kiruna med start och mål vid skidstadion. Under skidhelgen satsar vi på att både motionärer och elitåkare ska vara intresserade att komma till Kiruna för att delta i loppen. Det är tidigare meriter som avgör i vilken ordning åkarna ska starta. Uppdelning av dessa anses nödvändigt då de snabbare åkarna antagligen vill ha fri väg för att inte riskera att fastna bakom de långsammare och bör därför starta först i startledet. Tanken med arrangemanget är att locka besökare och väcka intresse för staden, samtidigt som det händer något så gynnas näringslivet av att det kommer nya besökare. Eftersom det är en lång vinter i Kiruna ser vi möjligheten att nyttja den tillgången och därav kom idén med att arrangera skidlopp, dels för att det inte finns något i just Kiruna men även för att många lopp genomförs på mindre snösäkra ställen söderut. I Kiruna finns även många alternativa aktiviteter att utföra såsom att besöka ishotellet, åka hundspann, utförsåkning i riksgränsen och närhet till naturen och fjällvärlden, och tanken är att deltagarna stannar någon extra dag i Kiruna för att göra dessa andra aktiviteter. 2.2 Vad tjänar Kiruna kommun och näringslivet på detta? I samband med Vasaloppsveckan 2011 genererades 187 miljoner kronor i turismintäkter i området kring Mora (www.vasloppet.se). Om man delar det på antal deltagare under vasaloppsveckan som är cirka åkare får vi fram att varje åkare inklusive medföljare i genomsnitt spenderar drygt kr på boende, mat och övriga aktiviteter. Vi ser att denna möjlighet finns även i Kiruna. Vi har beräknat på 500 åkare till skidhelgen i Kiruna och om 1

3 även dessa åkare inklusive medföljare spenderar 3500 kr var skulle det innebära turistintäkter på cirka 1,7 miljoner kronor till näringslivet i Kiruna. 2.3 Ekonomisk förening Dessa lopp ska bedrivas som en ekonomisk förening där vi kommer jobba för att främja samtliga medlemmars ekonomiska intressen. För att verksamheten ska gå att genomföra och generera vinst krävs bidrag från sponsorer, i form av lokala företag, kommunen och branschspecifika företag. Dessa kommer vara medlemmar i den ekonomiska föreningen då deras ekonomiska intressen kommer främjas indirekt av loppet. Namnet på skidloppen kommer att ha en viss anknytning till Kiruna. Verksamheten ska bedrivas lokalt då detta bidrar till att ta vara på lokal kompetens samt skapande av arbetstillfällen på orten. 2.4 Unik upplevelse Loppen kommer att konkurrera genom att särskilja sig från konkurrenterna med en unik upplevelse. Det som särskiljer detta lopp mot övriga är att detta kommer att gå på våren på natursnö i en unik fjällmiljö, (övriga lopp sker oftast i februari-mars och detta på konstsnö) samt en helhetsupplevelse i Kiruna med övriga aktiviteter som erbjuds för de som är intresserade. 2.5 Organisationen Den ekonomiska föreningen ska bestå av en styrelse på tre personer varav en ordförande. Styrelsen kan förslagsvis vara blandat med personer från kommunen samt det privata näringslivet. De kommer finnas två personer som ska ansvara för all planering och organisering runt arrangemanget och arbetstiden kommer vara fördelat på cirka 200 timmar under hela året. Tanken är också att de ansvariga personerna har ett skidintresse, erfarenheter och kunskaper från liknande arrangemang. Förutom dessa två personer kommer det även behövas många funktionärer som kan hjälpa till under skidhelgens båda dagar mellan 8:00 och 18:00 när loppen ska genomföras. Dessa kommer främst bestå av olika lokala idrottsföreningar som ställer upp med sina medlemmar för att bidra med arbetskraft och får i utbyte ett bidrag till sin förening. Även frivilliga intresserade personer kan hjälpa till under tävlingsdagarna om det vill passa på att hjälpa till samtidigt som det tittar på skidåkning. Alla funktionärer blir bjudna på mat efter loppet. För utförligare beskrivning av arbetsfördelning, se bilaga Marknadsundersökning 3.1 Skidforum Genom att starta en diskussion på Sveriges största skidforum (www.skidforum.se) angående att arrangera skidlopp i Kiruna har vi kunnat undersöka vilket intresse som finns för att delta och vilka önskemål som finns gällande arrangemanget. Det kom många intressanta svar och förslag. Önskemålen var långdistanslopp, ett unikt lopp som har något extra att erbjuda 2

4 exempelvis i fjällmiljö, att loppet helst ska genomföras på våren och att tidpunkten ska anpassas efter andra lopp och aktiviteter så att det inte kolliderar. De ser även positivt på att testa andra aktiviteter som erbjuds i Kiruna när de ändå befinner sig i området. Exakt vem som svarat på vår forumdiskussion är svårt att säga, men eftersom att vi riktat in oss specifikt på ett skidforum för längdskidåkning kan man förmoda att svaren kommer från personer som har ett skidintresse. De svar vi fått in verkar seriösa samt att personerna ger intryck av att ha stor erfarenhet av motionslopp och är intresserade av att delta. 3.2 Statistik Utifrån statistik över bland annat branschutvecklingen för hur försäljningen av skidor har förändrats över åren och data över antal startande i motionslopp/skidlopp, som Vasaloppet, har slutsatser dragits om hur marknaden över motionslopp ser ut idag. 3.2 Slutsatser från statistikundersökningen Det är ett stort antal människor som åker skidor på hög nivå i Sverige och Norden. Antal sålda längdskidor har ökat kraftigt mellan år 2000 och år Enligt Sportfack (Sveriges ledande tidning för sportbranschen) har försäljningen av längdskidor ökat från 90,000 stycken år 2000 till 180,000 stycken sålda par år 2011, alltså en ökning på 100 % (www.sportfack.se). I dagens samhälle är hälsa och träning ett vanligt förekommande samtalsämne, där det är lite av en trend att hålla igång kroppen och utmana sig själv i form av att springa Marathon eller åka långlopp. Då de flesta skidloppen ökar i antal åkare varje år, verkar efterfrågan på nya lopp vara relativt stor. Enligt Riksidrottsförbundet låg längdskidåkning på plats nio år 2011 över de största motionsaktiviteterna i Sverige med ca 700,000 aktiva åkare som åker längdskidor minst en gång i månaden. Utifrån detta anses det finnas potential till deltagare i motionslopp överlag och därför borde det finnas stora möjligheter att etablera ett nytt lopp. Trots att det finns motionslopp i norra Sverige är det relativt få som ligger i närheten av Kiruna då de flesta genomförs vid kusten. 4. Marknadsutsikter 4.1 Stor marknad Intresset för längdskidåkningen som sport och fritidsintresse har ökat kraftigt de senaste åren, vilket också medfört att antalet skidåkare ökat i antal. Utifrån detta bedömer vi att storleken på den potentiella marknaden är relativt stor. Det har länge funnits ett stort intresse för långlopp, som exempelvis Vasaloppet, men de senaste åren har det blivit mer populärt. Ett exempel på detta är att Vasaloppet blev fulltecknat på endast 11 dagar i år, vilket är ett rekord med marginal. På grund av detta finns det många som inte får någon startplats och kanske överväger att åka andra lopp istället (www.vasaloppet.se) Liten marknadsandel Marknaden för långlopp är stor och om vi fokuserar på Sverige finns en del stora aktörer på marknaden. Den största aktören är Vasaloppet som hade över startande i de olika 3

5 loppen under Det finns även ett stort antal seedningslopp inför Vasaloppet runt om i landet som lockar åkare. Detta lopp kommer vara en liten aktör i denna bransch, då vi räknar med några hundra åkare det första året med möjlighet att växa mellan åren. Av den anledningen kommer marknadsandelen vara liten, endast ett fåtal promille av den totala försäljningen. Eftersom detta är en bransch med stor omsättning ger även denna andel relativt stora intäkter. 4.2 Skidentusiaster Det segment som vi riktar in oss på är skidentusiaster, både motionärer och mer elitinriktade åkare. Dessa kommer framförallt från Sverige men kan även härröra från andra länder såsom Finland eller Norge som är två skidintresserade länder med potentiella Kiruna åkare. Det finns även åkare som kommer för att delta i loppen och samtidigt kombinerar en vinterresa med familjen och passar på att göra andra aktiviteter runt om Kiruna. De personer som köper en startplats för att delta i ett motionslopp är medvetna personer som planerar köpet i förväg, eftersom det krävs förberedelser i form av träning, utrustning och planering av logistik. Syftet med köpet beror ofta på personliga kriterier, då loppet är en utmaning och man vill testa sig själv. Åkare som kommer till Kiruna för att åka skidor är troligtvis ute efter en naturupplevelse där de vill åka skidor i en fjällmiljö med natursnö. Om loppen utmärker sig från övriga lopp kan det locka åkare att besöka Kiruna. De som kommer upp till Kiruna kommer antagligen efterfråga en enkel logistik där transporter och boende fungerar tillfredställande. 5. Skidloppsbranschen 5.1 Förutsättningar I dagsläget finns det gott om skidlopp i Sverige, vissa har funnits länge och genomförts i många år. De är redan välkända och lockar därför många deltagare. Då det finns förhållandevis många motionslopp på marknaden idag, är konkurrensen relativt hög. Därför är det viktigt att utnyttja befintliga möjligheter såsom garanterad natursnö, samt att det är viktigt att genomföra loppet rätt tid på säsongen så att det inte kolliderar med andra aktiviteter. Att anordna ett sportarrangemang kräver mycket planering i förväg. Trots detta är det inte särskilt svårt för nya aktörer att etablera en ny verksamhet. Problemet kan dock vara att uppnå lönsamhet då mycket av intäkterna kommer från sponsorer, vilket gör att intresset för nya etableringar är litet. Något som också ska tilläggas är att aktörerna inom den här branschen är beroende av att ha hjälp av olika idrottsföreningar som finns lokalt som kan bidra med arbetskraft. Det kan vara svårt att lyckas få tillräckligt många personer att hjälpa till eftersom det ofta innebär ideellt arbete, de som då arbetar får inte betalt personligen utan hjälper till för att tjäna ihop pengar till föreningen. För de som är intresserade av att delta i ett motionslopp finns det ett stort utbud. Därför krävs det att arrangemangen är bra organiserade och har bra service för att deltagarna ska vara nöjda och vilja komma tillbaka och rekommendera andra att delta. Alternativa aktiviteter till att 4

6 delta i ett motionslopp på skidor är andra sportaktiviteter och liknande motionslopp som uppfyller samma preferenser. Många ställer antagligen bara upp på ett lopp per år och det finns ett stort urval av lopp att välja mellan. 5.2 Jämförelse med Vasaloppet Vi har gjort en jämförelse med Vasaloppet eftersom att det är ett stort arrangemang som funnits länge och är väldigt populärt. Vasaloppet kan anses vara det bästa arrangemanget i branschen och utifrån denna jämförelse kan man få inspiration till idéer om hur ett potentiellt lopp i Kiruna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Vasaloppet är ett välkänt skidlopp som arrangerades första gången år Det är ett av de längsta loppen i världen vilket medför att det är statusgivande att ha genomfört loppet minst en gång i livet. Vasaloppet går mellan Sälen och Mora och har därför ett bra läge mitt i Sverige, detta kan ses som en fördel då reslängden för många åkare är relativt kort. Problemen med Vasaloppet är att de det på senaste åren växt i popularitet och inte längre kan erbjuda startplatser till alla som vill åka. Även klimatet kan svika, då snötillgångarna varierar stort år till år och kostnader för att framställa snö kan bli höga vissa år. För loppen i Kiruna ser snötillgången annorlunda ut då det är väldigt snösäkert i Kiruna samt en lång vintersäsong. Det finns inga behov av att framställa konstsnö då det finns gott om natursnö att tillgå. Detta minskar kostnaderna för banpreparering i Kiruna. Till skillnad mot Vasaloppet kan vi inte utnyttja någon historik för att marknadsföra skidhelgen i Kiruna då det blir ett helt nya lopp. Men vi kan locka med turistaktiviteter och naturupplevelser som inte existerar i trakterna kring Mora. Kiruna är Sveriges nordligaste stad och detta gör att avstånden till potentiella åkare är stora vilket kan medföra problem för vissa att transportera sig upp till Kiruna. Men genom att det går både tåg och flyg direkt till Kiruna kan detta minska transportproblemet. 6. Marknadsplanering 6.1 Hemsida Speciellt för det här arrangemanget kommer det att finnas en hemsida med all tänkbar information som kan beröra loppen, såsom aktuella priser, försäljning av startplatser, boende och mat. På hemsidan kommer det finnas länkar till boende och information om olika aktiviteter i Kiruna för att säkerställa att deltagarna får en så bra helhetsupplevelse som möjligt. 6.2 Försäljning Anmälan och köp av startplats kommer kunna göras från och med oktober på hemsidan och betalningen sker via bankgiro i samband med anmälan. Återbetalning av startavgift görs antingen vid inställt lopp på grund av vädret då kommer halva startavgiften att betalas tillbaka. Vid för få deltagare kommer dock hela startavgiften att betalas tillbaka. Detta är jämlikt med övriga lopp eftersom de största kostnaderna för att arrangera loppet uppkommer oavsett om loppet blir inställt eller inte. 5

7 Försäljning av startplatser kommer även erbjudas vid start samma morgon som loppen genomförs, detta görs i mån av plats och först till kvarn gäller. Priset på dessa startplatser kommer vara något högre än de förbokade startplatserna. 6.3 Prissättningsmetod Prissättningen kommer att variera beroende på när deltagaren anmäler sig. Ju närmare starten desto dyrare blir anmälningsavgiften för att kompensera för den försvårade planeringen, samt att det ska fungera som ett incitament för deltagare att anmäla sig i god tid. För priser se bilaga Hur ska vi nå ut med budskapet? Vi kommer att arbeta mot att få lokala tidningar i Norrbotten samt Västerbotten att skriva en artikel eller reportage om skidhelgen. Det kommer även annonseras via planscher och informationsblad hos landets olika skidklubbar angående arrangemanget, men även i tidningen Vasalöparen. Detta är en tidning som skickas ut gratis till alla som är anmäld till något lopp under Vasaloppsveckan och når 91 % av alla som åker Vasaloppet, ungefär runt 50,000 personer som dessutom är skidintresserade. Vi kommer även att annonsera på olika knutpunkter för skidentusiaster på internet, såsom skidforum.se samt hos mindre skidklubbars hemsidor. Sociala medier kommer spela en stor roll för att sprida budskapet om arrangemanget. Vi kommer upprätta Facebook och twitter konton där vi kommer dela med oss av information om loppet och hur arbete med loppet går. Denna typ av marknadsföring är dessutom gratis och har möjlighet att nå ut till ett stort antal personer. Nedan är en tidsplan för planerade marknadsföringsaktiviteter. 6

8 7. Tidsplan 7.1 Första verksamhetsåret Vi kommer börja med att göra en intressekoll med sponsorer och föreningar för att få en uppfattning om deras syn på arrangemanget. Därefter kommer marknadsföringen av skidhelgen starta, detta i form av bland annat en hemsida med aktuell information. Sedan kommer allt nödvändigt gällande banan kollas upp exempelvis var banan ska gå någonstans och ifall det behöver röjas eller göra andra ändringar som är svårt att göra när snön har fallit. Eftersom mycket av vår affärsidé baseras på att få in pengar från sponsorer, är det viktigt att snabbt få en bra kontakt med potentiella sponsorer och skriva kontrakt med dessa tidigt. Det är även viktigt att kontakta näringslivet i Kiruna till exempel hotell och andra boendealternativ angående specialpriser under tiden för loppet. Förberedelser och detaljplanen kommer att innehålla en plan om var folk ska stå och hur starten ska gå till och så vidare. Möte kommer att hållas med alla potentiella funktionärer där arbetsuppgifter till arrangemanget genomgås för att få en förståelse för vad som behöver göras på den aktuella tävlingsdagen. Efter loppen kommer en utvärdering av hela arrangemanget genomföras om vad som varit bra och vad som kan förbättras till kommande lopp. I samband med detta kommer även förberedelser med nästa års lopp att börja. 7

9 8. Företagets drift 8.1 Utrustning som behövs för arrangemanget Det krävs mycket planering för att arrangera skidlopp, till exempel måste det bestämmas var i Kiruna loppen ska gå, vilket kommunen kan hjälpa till med. För att kunna genomföra loppen behövs skidspår att åka på, som behöver underhållas och prepareras för att loppen ska genomföras på så bra förutsättningar som möjligt. Till detta behövs minst en pistmaskin och tanken är att kunna låna eller hyra en redan befintlig maskin av kommunen som i nuläget används för att pista existerande skidspår och slalombacke. Tidtagningsutrustning kommer också att behövas för arrangemanget, även denna tänkte vi låna eller hyra från en lokal skidklubb eftersom de antagligen redan har en som använts vid tidigare skidtävlingar. Vi kommer även att använda oss av kommunens skolor och då främst köket för att kunna erbjuda hemlagad mat efter loppet och även omklädningsrum för att det ska finnas duschmöjligheter efter loppet. 8.2 Ny utrustning Ny utrustning i form av tidtagningsutrustning, maskiner för banpreparering, snöskotrar och så vidare, kan införskaffas om loppen visar sig vara populära och har stora möjligheter att växa. Det kan då vara lönsamt att istället köpa utrustning istället för att hyra in det varje år om skidhelgen blir en årlig tradition. Det behövs en investeringskalkyl för varje objekt som visar om det blir billigare att köpa utrustning. Första året är det dock säkrare att hyra in all utrustning för att se om marknaden uppskattar arrangemanget. 9. Produktutveckling 9.1 Framtida planer och funderingar Tanken är att dessa lopp ska bli till en tradition och genomföras årligen med förhoppningar om att utöka antalet deltagare varje år. För att arrangemanget ska kunna expandera och kännas nytt och fräscht varje år krävs det ständig utveckling av konceptet. Följande delar är tänkbara scenarion till utveckling för kommande åren. Vi har funderingar på att arrangera ytterligare ett lopp i form av antingen ett världscuplopp eller ett höstlopp. Det finns även planer på att det ska bli ett seedningslopp till Vasaloppet, då kraven som specificeras av Svenska Skidförbundet är inte allt för krävande och skulle locka mera deltagare. En annan fundering är att erbjuda försäljning av minnessaker, exempelvis tjocktröjor och t-shirts med loppets namn och år. Planen är även att förstapriset ska utvecklas successivt genom åren för att kunna erbjuda någonting som lockar människor att delta. Detta är beroende av att antalet deltagare ökar med åren och att sponsorer kan tänkas hjälpa till. Vi har även planer på att bygga om banan i framtiden för att göra den så rolig som möjlig. 8

10 10. Ekonomisk bedömning 10.1 Slutsatser (se bilaga 3-9) Styrelsemedlemmarna kommer gå in med totalt kr för det ska finnas en säkerhet i föreningen. Därefter kommer vi även kontakta olika företag för att få hjälp med sponsring för att täcka alla kostnader runt arrangemanget, detta eftersom vi är väldigt beroende av att få sponsring för att få arrangemanget att gå runt. Våra förhoppningar är att lokala företag är med och bidrar med pengar dels för att gynna orten Kiruna men framförallt att för att marknadsföra sitt företag. Istället för att lokala företag ska köpa annonsutrymme i en tidning kan de bidra till skidhelgen och få bra publicitet genom det. Eftersom vi tror att sponsorintäkterna kommer komma i omgångar till dess att arrangemanget blir av, kommer vi ta ett banklån på kr för att ha som kapital för att kunna starta verksamheten. Första året har vi beräknat att det kommer cirka 500 deltagare, vi tror att det är ett rimligt antal eftersom det är första gången det genomförs. I framtiden hoppas vi kunna öka omsättningen genom att få fler att delta. Räknat på 500 deltagare så kommer vi ha intäkter på ungefär kr beroende på vilket av loppen de väljer att åka och vid vilken tidpunkt deltagarna anmäler sig på eftersom att startavgiften varierar i pris. Ekonomin i den här branschen påverkas stort av antal åkare och sponsorintäkter. För att få en bättre bild av hur många åkare som väntas är det viktigt att ha stegrande priser på startplatser, så att folk kommer anmäla sig i god tid. Då syns det i god tid om loppet går att genomföra eller skall ställas in. Enligt vår break-even analys behövs det 730 åkare för att loppet ska gå runt utan sponsorintäkter, detta kan vara svårt att få och därför krävs det sponsorer som finansierar mellanskillnaden. Som tidigare nämnts har vi uppskattat att 500 åkare kommer delta i något av våra lopp, detta kan såklart skifta både upp och ner. Vid 500 åkare krävs det sponsorintäkter på kr för att täcka upp resterande kostnader, så antal åkare kommer styra vilken storlek på sponsorintäkter som krävs. Vi har fasta kostnader på kr och om endast 200 personer skulle dyka upp innebär det intäkter på kr vilket skulle innebära att vi behöver kr i sponsorintäkter enbart för att kunna täcka de fasta kostnaderna, så vi är väldigt beroende av att rätt antal åkare kommer till loppet. 9

11 11. Bilagor 11.1 Bilaga 1: Bemanningsplan De två personerna är tillsammans ansvariga för all marknadsföring av loppen och kommunikation i form av att hålla kontakten med sponsorer och näringslivet i Kiruna för samarbeten. De kan exempelvis förhandla med hotell och andra boendealternativ om eventuella specialerbjudanden i samband med skidhelgen. De är även ansvariga för alla funktionärer under helgen, där följande behövs; 10

12 Utöver dessa funktionärer kan det även behövas parkeringsvakter vid start och mål för att undvika kaos med parkeringsmöjligheter. Detta kan funktionärer bidra med samtidigt som de kan ta ut en eventuell parkeringsavgift som bifaller deras klubb. Fika & matförsäljning kommer även finnas till försäljning under dagen i form av husmanskost som passar bra för skidåkare att äta, denna del kommer vi helt och hållet överlåta till någon annan förening eller liknande som har möjlighet att tjäna pengar till sin verksamhet. 11

13 11.2 Bilaga 2: Priser för de olika distanserna 12

14 11.3 Bilaga 3: Break-even analys Fasta kostnader Hyror Marknadsföring Adm. Kostnader Personalkostnader Anläggningstillgångar Summa kr kr kr kr kr kr Rörliga kostnader Förbrukningsmaterial Summa kr kr Intäkter Startavgifter Summa kr kr Rörliga kostnader/intäkter = 20390/ = 0,115 Fasta kostnader/(1-0,115) = Break-even punkt utan sponsorintäkter är kr Medelpris för åkare (177500/500) = 355 kr Antal åkare som krävs för att nå break-even utan sponsorer är /355kr =730 åkare Break-even med sponsorintäkter; (intäkter) = kr Sponsorintäkter på kr krävs för att det ska nå breakeven. 13

15 11.4 Bilaga 4: Finansieringsplan Kostnader Förbrukningsmaterial Hyror Arbetsgivaravgifter Löner Administration Marknadsföring Summa Finansiering Försäljning startplatser Sponsorbidrag Banklån Egen insats Summa Finansieringsplanen visar vilka kostnader som uppkommer och hur vi planerar att finansiera dessa. Detta görs via intäkterna från försäljning, banklånet samt det egna bidraget och resterande används sponsorbidrag till att betala. 14

16 11.5 Bilaga 5: Kostnader och intäkter Kostnader Intäkter Förbrukningsmaterial Långlopp Nummerlappar km (200 st) Reflexvästar km (50 st) Medaljer km (50 st) Pokaler Summa Plastmuggar Avspärrningsband 400 Fristil Spadar km (100 st) Summa km (100 st) Summa Hyror Skoterhyra Summa totala intäkter Sjukvård Spårning Momssatser Skola, matsal, tidtagn.utr Startplatser 6% Summa Övrigt 25% Löner Företagsskatt 26,30% Ansvariga Personalskatt (engångsarvode upp till 59000) 10% Klubbar Sociala avgifter 31,42% Summa Sociala avgifter under 26 år 15,49% Sponsorintäkter 11% Administrativa kostnader Hemsida Ingående moms Bankgiro 600 Inköp av material m.m 25% Registrering av Ek.för Utgående moms Summa Startavgift 6% Momsfordran Marknadsföring Vasalöparen Material Summa Summa totala kostnader

17 11.6 Bilaga 6: Likviditetsbudget Likviditetsbudget Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Ingående likvidamedel Inbetalningar Startavgift Sponsorintäkter Summa inbetalningar Utbetalningar Förbrukningmaterial Hyror Löner Personalskatt Administrativa kostnader Marknadsföring Summa utbetalningar Utgående likvidamedel

18 11.7 Bilaga 7: Resultaträkning Resultaträkning År 2015 Nettoomsättning Försäljning av startplatser Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Förbrukningsmaterial Administrativa kostnader Marknadsföring Hyror Löner Personalskatt (not 1) Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader (not 2) Resultat före skatt Skatt Årets resultat

19 11.8 Bilaga 8: Balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar(not 3) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förbrukningsmaterial (not 4) Momsfordran (not 4) Kassa och bank (not 5) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER EGET KAPITAL Bundet Eget kapital Kapital Fritt eget kapital Årets resultat (not 6) Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Övriga skulder Skatteskuld (not 7) Upplupna sociala avgifter (not 8) Summa skulder Summa eget kapital och skulder

20 11.9 Bilaga 9: Noter Not 1 Personalskatt Då lönen kommer att betalas ut som ett engångsarvode och detta belopp understiger kr per person, gäller skattesatsen 10 % för styrelsen. Detta ger en personalskatt på 8000kr. För de olika föreningarna kommer ersättningen per förening understiga kr vilken medför att ingen personalskatt kommer utbetalas här. Not 2 Räntekostnader Banklån på 30000kr, inget amorteras under året. Räntan på lånet beräknas till 5 %. Not 3 Materiella Anläggningstillgångar Består av diverse spadar, verktyg och kläder till styrelse, skrivs ej av första året. Detta belopp är ej med som en kostnad under resultaträkning, utan kostnaden uppkommer när de förbrukas. Not 4 Förbrukningsmaterial Det som blir kvar av det inköpta förbrukningsmaterialet under året, köps in mer än vad som används och detta sparas till nästkommande lopp. Reflexvästar och nummerlappar går att återanvända. Not 5 Momsfordran Momssatsen på startplatser är 6 %, på övrigt som köps in är det normal moms på 25 %. Ingående moms kr (Inköp av varor och tjänster) Utgående moms kr (Försäljning av startplatser) Momsfordran kr Not 6 Eget Kapital Styrelsen tillför kr till eget kapital, detta är tänkt som en säkerhet i företaget och skall användas i nödfall. Årets resultat adderas till det egna kapitalet, detta belopp är kr enligt resultaträkningen. Not 7 Kassa och Bank Kassa och bank är det belopp som är det utgående likvida medlen för april från likviditetsbudgeten. Not 8 Skatteskuld Skatteskulden består av uppskjuten skatt på sponsorintäkter, även kallat reklamskatt, för närvarande ligger denna skatt på 11%. Det ger en skatteskuld på kr på ett sponsorbidrag på kr. 19

21 Not 9 Sociala Avgifter Sociala avgifter kommer att skilja sig åt beroende på vem som får lön, för styrelsen gäller ordinarie procentsats på 31,92 %, för föreningarna som vi antar kommer bestå till största delen av personer födda 87 eller senare gäller procentsatsen 15,49 %. Med detta i hänseende kommer det finnas upplupna sociala avgifter på kr. 20

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Skidåkning på Saltsjöbadens Golfbana

Skidåkning på Saltsjöbadens Golfbana Skidåkning på Saltsjöbadens Golfbana Syftet med hela projektet är för GKS del att: Uppdatera och modernisera bevattningsanläggningen till golfbanan, huvudsakligen finansierad av skidprojektet. Förbättra

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Finansiering av friluftsanläggningar

Finansiering av friluftsanläggningar 2016-03-30 1 (5) Finansiering av friluftsanläggningar Konstsnöanläggning Rocklunda Västerås stad har investerat i en ny modern konstsnöanläggning för att skapa ett konstsnöspår på Rocklunda inför säsongen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Svenska Bob & Rodelförbundet

Svenska Bob & Rodelförbundet Årsredovisning för Svenska Bob & Rodelförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer