Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skidhelg i Kiruna. Företagsekonomisk integrationskurs O0008N. Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström"

Transkript

1 Skidhelg i Kiruna Företagsekonomisk integrationskurs O0008N Grupp 16 Erik Andersson, Kristoffer Bergner, Anna Bergsten, Alexandra Vennström

2 1. Affärsidé Att arrangera en skidloppshelg i Kiruna för att ta vara på den unika miljön och goda snötillgången som finns där. Genom att locka skidentusiaster och deras familjer till Kiruna gynnas näringslivet i området då dessa troligtvis även vill utöva eller upptäcka övriga aktiviteter och turistattraktioner som finns i Kiruna när de ändå är där. 2. Verksamheten 2.1 Skidhelg Under en helg i april kommer det att arrangeras flera skidlopp fördelade på två dagar. På lördagen kommer ett långlopp i klassisk stil att genomföras, men det finns även möjlighet till att åka kortare distanser. Alla startar samtidigt men de som vill åka kortare viker av tidigare längs banan. Distanserna kommer vara 60 km, 20 km och 10 km där det finns både dam och herr klass. På söndagen arrangeras ett fristilslopp med två olika distanser i form av 30km och 15 km och även där med en dam och herr klass. Starten båda dagarna kommer att gå vid 10 tiden på förmiddagen för att alla ska hinna i mål medan det är ljust och pågå tills alla deltagarna har gått i mål. Bansträckningen kommer att vara i området runt Kiruna med start och mål vid skidstadion. Under skidhelgen satsar vi på att både motionärer och elitåkare ska vara intresserade att komma till Kiruna för att delta i loppen. Det är tidigare meriter som avgör i vilken ordning åkarna ska starta. Uppdelning av dessa anses nödvändigt då de snabbare åkarna antagligen vill ha fri väg för att inte riskera att fastna bakom de långsammare och bör därför starta först i startledet. Tanken med arrangemanget är att locka besökare och väcka intresse för staden, samtidigt som det händer något så gynnas näringslivet av att det kommer nya besökare. Eftersom det är en lång vinter i Kiruna ser vi möjligheten att nyttja den tillgången och därav kom idén med att arrangera skidlopp, dels för att det inte finns något i just Kiruna men även för att många lopp genomförs på mindre snösäkra ställen söderut. I Kiruna finns även många alternativa aktiviteter att utföra såsom att besöka ishotellet, åka hundspann, utförsåkning i riksgränsen och närhet till naturen och fjällvärlden, och tanken är att deltagarna stannar någon extra dag i Kiruna för att göra dessa andra aktiviteter. 2.2 Vad tjänar Kiruna kommun och näringslivet på detta? I samband med Vasaloppsveckan 2011 genererades 187 miljoner kronor i turismintäkter i området kring Mora (www.vasloppet.se). Om man delar det på antal deltagare under vasaloppsveckan som är cirka åkare får vi fram att varje åkare inklusive medföljare i genomsnitt spenderar drygt kr på boende, mat och övriga aktiviteter. Vi ser att denna möjlighet finns även i Kiruna. Vi har beräknat på 500 åkare till skidhelgen i Kiruna och om 1

3 även dessa åkare inklusive medföljare spenderar 3500 kr var skulle det innebära turistintäkter på cirka 1,7 miljoner kronor till näringslivet i Kiruna. 2.3 Ekonomisk förening Dessa lopp ska bedrivas som en ekonomisk förening där vi kommer jobba för att främja samtliga medlemmars ekonomiska intressen. För att verksamheten ska gå att genomföra och generera vinst krävs bidrag från sponsorer, i form av lokala företag, kommunen och branschspecifika företag. Dessa kommer vara medlemmar i den ekonomiska föreningen då deras ekonomiska intressen kommer främjas indirekt av loppet. Namnet på skidloppen kommer att ha en viss anknytning till Kiruna. Verksamheten ska bedrivas lokalt då detta bidrar till att ta vara på lokal kompetens samt skapande av arbetstillfällen på orten. 2.4 Unik upplevelse Loppen kommer att konkurrera genom att särskilja sig från konkurrenterna med en unik upplevelse. Det som särskiljer detta lopp mot övriga är att detta kommer att gå på våren på natursnö i en unik fjällmiljö, (övriga lopp sker oftast i februari-mars och detta på konstsnö) samt en helhetsupplevelse i Kiruna med övriga aktiviteter som erbjuds för de som är intresserade. 2.5 Organisationen Den ekonomiska föreningen ska bestå av en styrelse på tre personer varav en ordförande. Styrelsen kan förslagsvis vara blandat med personer från kommunen samt det privata näringslivet. De kommer finnas två personer som ska ansvara för all planering och organisering runt arrangemanget och arbetstiden kommer vara fördelat på cirka 200 timmar under hela året. Tanken är också att de ansvariga personerna har ett skidintresse, erfarenheter och kunskaper från liknande arrangemang. Förutom dessa två personer kommer det även behövas många funktionärer som kan hjälpa till under skidhelgens båda dagar mellan 8:00 och 18:00 när loppen ska genomföras. Dessa kommer främst bestå av olika lokala idrottsföreningar som ställer upp med sina medlemmar för att bidra med arbetskraft och får i utbyte ett bidrag till sin förening. Även frivilliga intresserade personer kan hjälpa till under tävlingsdagarna om det vill passa på att hjälpa till samtidigt som det tittar på skidåkning. Alla funktionärer blir bjudna på mat efter loppet. För utförligare beskrivning av arbetsfördelning, se bilaga Marknadsundersökning 3.1 Skidforum Genom att starta en diskussion på Sveriges största skidforum (www.skidforum.se) angående att arrangera skidlopp i Kiruna har vi kunnat undersöka vilket intresse som finns för att delta och vilka önskemål som finns gällande arrangemanget. Det kom många intressanta svar och förslag. Önskemålen var långdistanslopp, ett unikt lopp som har något extra att erbjuda 2

4 exempelvis i fjällmiljö, att loppet helst ska genomföras på våren och att tidpunkten ska anpassas efter andra lopp och aktiviteter så att det inte kolliderar. De ser även positivt på att testa andra aktiviteter som erbjuds i Kiruna när de ändå befinner sig i området. Exakt vem som svarat på vår forumdiskussion är svårt att säga, men eftersom att vi riktat in oss specifikt på ett skidforum för längdskidåkning kan man förmoda att svaren kommer från personer som har ett skidintresse. De svar vi fått in verkar seriösa samt att personerna ger intryck av att ha stor erfarenhet av motionslopp och är intresserade av att delta. 3.2 Statistik Utifrån statistik över bland annat branschutvecklingen för hur försäljningen av skidor har förändrats över åren och data över antal startande i motionslopp/skidlopp, som Vasaloppet, har slutsatser dragits om hur marknaden över motionslopp ser ut idag. 3.2 Slutsatser från statistikundersökningen Det är ett stort antal människor som åker skidor på hög nivå i Sverige och Norden. Antal sålda längdskidor har ökat kraftigt mellan år 2000 och år Enligt Sportfack (Sveriges ledande tidning för sportbranschen) har försäljningen av längdskidor ökat från 90,000 stycken år 2000 till 180,000 stycken sålda par år 2011, alltså en ökning på 100 % (www.sportfack.se). I dagens samhälle är hälsa och träning ett vanligt förekommande samtalsämne, där det är lite av en trend att hålla igång kroppen och utmana sig själv i form av att springa Marathon eller åka långlopp. Då de flesta skidloppen ökar i antal åkare varje år, verkar efterfrågan på nya lopp vara relativt stor. Enligt Riksidrottsförbundet låg längdskidåkning på plats nio år 2011 över de största motionsaktiviteterna i Sverige med ca 700,000 aktiva åkare som åker längdskidor minst en gång i månaden. Utifrån detta anses det finnas potential till deltagare i motionslopp överlag och därför borde det finnas stora möjligheter att etablera ett nytt lopp. Trots att det finns motionslopp i norra Sverige är det relativt få som ligger i närheten av Kiruna då de flesta genomförs vid kusten. 4. Marknadsutsikter 4.1 Stor marknad Intresset för längdskidåkningen som sport och fritidsintresse har ökat kraftigt de senaste åren, vilket också medfört att antalet skidåkare ökat i antal. Utifrån detta bedömer vi att storleken på den potentiella marknaden är relativt stor. Det har länge funnits ett stort intresse för långlopp, som exempelvis Vasaloppet, men de senaste åren har det blivit mer populärt. Ett exempel på detta är att Vasaloppet blev fulltecknat på endast 11 dagar i år, vilket är ett rekord med marginal. På grund av detta finns det många som inte får någon startplats och kanske överväger att åka andra lopp istället (www.vasaloppet.se) Liten marknadsandel Marknaden för långlopp är stor och om vi fokuserar på Sverige finns en del stora aktörer på marknaden. Den största aktören är Vasaloppet som hade över startande i de olika 3

5 loppen under Det finns även ett stort antal seedningslopp inför Vasaloppet runt om i landet som lockar åkare. Detta lopp kommer vara en liten aktör i denna bransch, då vi räknar med några hundra åkare det första året med möjlighet att växa mellan åren. Av den anledningen kommer marknadsandelen vara liten, endast ett fåtal promille av den totala försäljningen. Eftersom detta är en bransch med stor omsättning ger även denna andel relativt stora intäkter. 4.2 Skidentusiaster Det segment som vi riktar in oss på är skidentusiaster, både motionärer och mer elitinriktade åkare. Dessa kommer framförallt från Sverige men kan även härröra från andra länder såsom Finland eller Norge som är två skidintresserade länder med potentiella Kiruna åkare. Det finns även åkare som kommer för att delta i loppen och samtidigt kombinerar en vinterresa med familjen och passar på att göra andra aktiviteter runt om Kiruna. De personer som köper en startplats för att delta i ett motionslopp är medvetna personer som planerar köpet i förväg, eftersom det krävs förberedelser i form av träning, utrustning och planering av logistik. Syftet med köpet beror ofta på personliga kriterier, då loppet är en utmaning och man vill testa sig själv. Åkare som kommer till Kiruna för att åka skidor är troligtvis ute efter en naturupplevelse där de vill åka skidor i en fjällmiljö med natursnö. Om loppen utmärker sig från övriga lopp kan det locka åkare att besöka Kiruna. De som kommer upp till Kiruna kommer antagligen efterfråga en enkel logistik där transporter och boende fungerar tillfredställande. 5. Skidloppsbranschen 5.1 Förutsättningar I dagsläget finns det gott om skidlopp i Sverige, vissa har funnits länge och genomförts i många år. De är redan välkända och lockar därför många deltagare. Då det finns förhållandevis många motionslopp på marknaden idag, är konkurrensen relativt hög. Därför är det viktigt att utnyttja befintliga möjligheter såsom garanterad natursnö, samt att det är viktigt att genomföra loppet rätt tid på säsongen så att det inte kolliderar med andra aktiviteter. Att anordna ett sportarrangemang kräver mycket planering i förväg. Trots detta är det inte särskilt svårt för nya aktörer att etablera en ny verksamhet. Problemet kan dock vara att uppnå lönsamhet då mycket av intäkterna kommer från sponsorer, vilket gör att intresset för nya etableringar är litet. Något som också ska tilläggas är att aktörerna inom den här branschen är beroende av att ha hjälp av olika idrottsföreningar som finns lokalt som kan bidra med arbetskraft. Det kan vara svårt att lyckas få tillräckligt många personer att hjälpa till eftersom det ofta innebär ideellt arbete, de som då arbetar får inte betalt personligen utan hjälper till för att tjäna ihop pengar till föreningen. För de som är intresserade av att delta i ett motionslopp finns det ett stort utbud. Därför krävs det att arrangemangen är bra organiserade och har bra service för att deltagarna ska vara nöjda och vilja komma tillbaka och rekommendera andra att delta. Alternativa aktiviteter till att 4

6 delta i ett motionslopp på skidor är andra sportaktiviteter och liknande motionslopp som uppfyller samma preferenser. Många ställer antagligen bara upp på ett lopp per år och det finns ett stort urval av lopp att välja mellan. 5.2 Jämförelse med Vasaloppet Vi har gjort en jämförelse med Vasaloppet eftersom att det är ett stort arrangemang som funnits länge och är väldigt populärt. Vasaloppet kan anses vara det bästa arrangemanget i branschen och utifrån denna jämförelse kan man få inspiration till idéer om hur ett potentiellt lopp i Kiruna ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Vasaloppet är ett välkänt skidlopp som arrangerades första gången år Det är ett av de längsta loppen i världen vilket medför att det är statusgivande att ha genomfört loppet minst en gång i livet. Vasaloppet går mellan Sälen och Mora och har därför ett bra läge mitt i Sverige, detta kan ses som en fördel då reslängden för många åkare är relativt kort. Problemen med Vasaloppet är att de det på senaste åren växt i popularitet och inte längre kan erbjuda startplatser till alla som vill åka. Även klimatet kan svika, då snötillgångarna varierar stort år till år och kostnader för att framställa snö kan bli höga vissa år. För loppen i Kiruna ser snötillgången annorlunda ut då det är väldigt snösäkert i Kiruna samt en lång vintersäsong. Det finns inga behov av att framställa konstsnö då det finns gott om natursnö att tillgå. Detta minskar kostnaderna för banpreparering i Kiruna. Till skillnad mot Vasaloppet kan vi inte utnyttja någon historik för att marknadsföra skidhelgen i Kiruna då det blir ett helt nya lopp. Men vi kan locka med turistaktiviteter och naturupplevelser som inte existerar i trakterna kring Mora. Kiruna är Sveriges nordligaste stad och detta gör att avstånden till potentiella åkare är stora vilket kan medföra problem för vissa att transportera sig upp till Kiruna. Men genom att det går både tåg och flyg direkt till Kiruna kan detta minska transportproblemet. 6. Marknadsplanering 6.1 Hemsida Speciellt för det här arrangemanget kommer det att finnas en hemsida med all tänkbar information som kan beröra loppen, såsom aktuella priser, försäljning av startplatser, boende och mat. På hemsidan kommer det finnas länkar till boende och information om olika aktiviteter i Kiruna för att säkerställa att deltagarna får en så bra helhetsupplevelse som möjligt. 6.2 Försäljning Anmälan och köp av startplats kommer kunna göras från och med oktober på hemsidan och betalningen sker via bankgiro i samband med anmälan. Återbetalning av startavgift görs antingen vid inställt lopp på grund av vädret då kommer halva startavgiften att betalas tillbaka. Vid för få deltagare kommer dock hela startavgiften att betalas tillbaka. Detta är jämlikt med övriga lopp eftersom de största kostnaderna för att arrangera loppet uppkommer oavsett om loppet blir inställt eller inte. 5

7 Försäljning av startplatser kommer även erbjudas vid start samma morgon som loppen genomförs, detta görs i mån av plats och först till kvarn gäller. Priset på dessa startplatser kommer vara något högre än de förbokade startplatserna. 6.3 Prissättningsmetod Prissättningen kommer att variera beroende på när deltagaren anmäler sig. Ju närmare starten desto dyrare blir anmälningsavgiften för att kompensera för den försvårade planeringen, samt att det ska fungera som ett incitament för deltagare att anmäla sig i god tid. För priser se bilaga Hur ska vi nå ut med budskapet? Vi kommer att arbeta mot att få lokala tidningar i Norrbotten samt Västerbotten att skriva en artikel eller reportage om skidhelgen. Det kommer även annonseras via planscher och informationsblad hos landets olika skidklubbar angående arrangemanget, men även i tidningen Vasalöparen. Detta är en tidning som skickas ut gratis till alla som är anmäld till något lopp under Vasaloppsveckan och når 91 % av alla som åker Vasaloppet, ungefär runt 50,000 personer som dessutom är skidintresserade. Vi kommer även att annonsera på olika knutpunkter för skidentusiaster på internet, såsom skidforum.se samt hos mindre skidklubbars hemsidor. Sociala medier kommer spela en stor roll för att sprida budskapet om arrangemanget. Vi kommer upprätta Facebook och twitter konton där vi kommer dela med oss av information om loppet och hur arbete med loppet går. Denna typ av marknadsföring är dessutom gratis och har möjlighet att nå ut till ett stort antal personer. Nedan är en tidsplan för planerade marknadsföringsaktiviteter. 6

8 7. Tidsplan 7.1 Första verksamhetsåret Vi kommer börja med att göra en intressekoll med sponsorer och föreningar för att få en uppfattning om deras syn på arrangemanget. Därefter kommer marknadsföringen av skidhelgen starta, detta i form av bland annat en hemsida med aktuell information. Sedan kommer allt nödvändigt gällande banan kollas upp exempelvis var banan ska gå någonstans och ifall det behöver röjas eller göra andra ändringar som är svårt att göra när snön har fallit. Eftersom mycket av vår affärsidé baseras på att få in pengar från sponsorer, är det viktigt att snabbt få en bra kontakt med potentiella sponsorer och skriva kontrakt med dessa tidigt. Det är även viktigt att kontakta näringslivet i Kiruna till exempel hotell och andra boendealternativ angående specialpriser under tiden för loppet. Förberedelser och detaljplanen kommer att innehålla en plan om var folk ska stå och hur starten ska gå till och så vidare. Möte kommer att hållas med alla potentiella funktionärer där arbetsuppgifter till arrangemanget genomgås för att få en förståelse för vad som behöver göras på den aktuella tävlingsdagen. Efter loppen kommer en utvärdering av hela arrangemanget genomföras om vad som varit bra och vad som kan förbättras till kommande lopp. I samband med detta kommer även förberedelser med nästa års lopp att börja. 7

9 8. Företagets drift 8.1 Utrustning som behövs för arrangemanget Det krävs mycket planering för att arrangera skidlopp, till exempel måste det bestämmas var i Kiruna loppen ska gå, vilket kommunen kan hjälpa till med. För att kunna genomföra loppen behövs skidspår att åka på, som behöver underhållas och prepareras för att loppen ska genomföras på så bra förutsättningar som möjligt. Till detta behövs minst en pistmaskin och tanken är att kunna låna eller hyra en redan befintlig maskin av kommunen som i nuläget används för att pista existerande skidspår och slalombacke. Tidtagningsutrustning kommer också att behövas för arrangemanget, även denna tänkte vi låna eller hyra från en lokal skidklubb eftersom de antagligen redan har en som använts vid tidigare skidtävlingar. Vi kommer även att använda oss av kommunens skolor och då främst köket för att kunna erbjuda hemlagad mat efter loppet och även omklädningsrum för att det ska finnas duschmöjligheter efter loppet. 8.2 Ny utrustning Ny utrustning i form av tidtagningsutrustning, maskiner för banpreparering, snöskotrar och så vidare, kan införskaffas om loppen visar sig vara populära och har stora möjligheter att växa. Det kan då vara lönsamt att istället köpa utrustning istället för att hyra in det varje år om skidhelgen blir en årlig tradition. Det behövs en investeringskalkyl för varje objekt som visar om det blir billigare att köpa utrustning. Första året är det dock säkrare att hyra in all utrustning för att se om marknaden uppskattar arrangemanget. 9. Produktutveckling 9.1 Framtida planer och funderingar Tanken är att dessa lopp ska bli till en tradition och genomföras årligen med förhoppningar om att utöka antalet deltagare varje år. För att arrangemanget ska kunna expandera och kännas nytt och fräscht varje år krävs det ständig utveckling av konceptet. Följande delar är tänkbara scenarion till utveckling för kommande åren. Vi har funderingar på att arrangera ytterligare ett lopp i form av antingen ett världscuplopp eller ett höstlopp. Det finns även planer på att det ska bli ett seedningslopp till Vasaloppet, då kraven som specificeras av Svenska Skidförbundet är inte allt för krävande och skulle locka mera deltagare. En annan fundering är att erbjuda försäljning av minnessaker, exempelvis tjocktröjor och t-shirts med loppets namn och år. Planen är även att förstapriset ska utvecklas successivt genom åren för att kunna erbjuda någonting som lockar människor att delta. Detta är beroende av att antalet deltagare ökar med åren och att sponsorer kan tänkas hjälpa till. Vi har även planer på att bygga om banan i framtiden för att göra den så rolig som möjlig. 8

10 10. Ekonomisk bedömning 10.1 Slutsatser (se bilaga 3-9) Styrelsemedlemmarna kommer gå in med totalt kr för det ska finnas en säkerhet i föreningen. Därefter kommer vi även kontakta olika företag för att få hjälp med sponsring för att täcka alla kostnader runt arrangemanget, detta eftersom vi är väldigt beroende av att få sponsring för att få arrangemanget att gå runt. Våra förhoppningar är att lokala företag är med och bidrar med pengar dels för att gynna orten Kiruna men framförallt att för att marknadsföra sitt företag. Istället för att lokala företag ska köpa annonsutrymme i en tidning kan de bidra till skidhelgen och få bra publicitet genom det. Eftersom vi tror att sponsorintäkterna kommer komma i omgångar till dess att arrangemanget blir av, kommer vi ta ett banklån på kr för att ha som kapital för att kunna starta verksamheten. Första året har vi beräknat att det kommer cirka 500 deltagare, vi tror att det är ett rimligt antal eftersom det är första gången det genomförs. I framtiden hoppas vi kunna öka omsättningen genom att få fler att delta. Räknat på 500 deltagare så kommer vi ha intäkter på ungefär kr beroende på vilket av loppen de väljer att åka och vid vilken tidpunkt deltagarna anmäler sig på eftersom att startavgiften varierar i pris. Ekonomin i den här branschen påverkas stort av antal åkare och sponsorintäkter. För att få en bättre bild av hur många åkare som väntas är det viktigt att ha stegrande priser på startplatser, så att folk kommer anmäla sig i god tid. Då syns det i god tid om loppet går att genomföra eller skall ställas in. Enligt vår break-even analys behövs det 730 åkare för att loppet ska gå runt utan sponsorintäkter, detta kan vara svårt att få och därför krävs det sponsorer som finansierar mellanskillnaden. Som tidigare nämnts har vi uppskattat att 500 åkare kommer delta i något av våra lopp, detta kan såklart skifta både upp och ner. Vid 500 åkare krävs det sponsorintäkter på kr för att täcka upp resterande kostnader, så antal åkare kommer styra vilken storlek på sponsorintäkter som krävs. Vi har fasta kostnader på kr och om endast 200 personer skulle dyka upp innebär det intäkter på kr vilket skulle innebära att vi behöver kr i sponsorintäkter enbart för att kunna täcka de fasta kostnaderna, så vi är väldigt beroende av att rätt antal åkare kommer till loppet. 9

11 11. Bilagor 11.1 Bilaga 1: Bemanningsplan De två personerna är tillsammans ansvariga för all marknadsföring av loppen och kommunikation i form av att hålla kontakten med sponsorer och näringslivet i Kiruna för samarbeten. De kan exempelvis förhandla med hotell och andra boendealternativ om eventuella specialerbjudanden i samband med skidhelgen. De är även ansvariga för alla funktionärer under helgen, där följande behövs; 10

12 Utöver dessa funktionärer kan det även behövas parkeringsvakter vid start och mål för att undvika kaos med parkeringsmöjligheter. Detta kan funktionärer bidra med samtidigt som de kan ta ut en eventuell parkeringsavgift som bifaller deras klubb. Fika & matförsäljning kommer även finnas till försäljning under dagen i form av husmanskost som passar bra för skidåkare att äta, denna del kommer vi helt och hållet överlåta till någon annan förening eller liknande som har möjlighet att tjäna pengar till sin verksamhet. 11

13 11.2 Bilaga 2: Priser för de olika distanserna 12

14 11.3 Bilaga 3: Break-even analys Fasta kostnader Hyror Marknadsföring Adm. Kostnader Personalkostnader Anläggningstillgångar Summa kr kr kr kr kr kr Rörliga kostnader Förbrukningsmaterial Summa kr kr Intäkter Startavgifter Summa kr kr Rörliga kostnader/intäkter = 20390/ = 0,115 Fasta kostnader/(1-0,115) = Break-even punkt utan sponsorintäkter är kr Medelpris för åkare (177500/500) = 355 kr Antal åkare som krävs för att nå break-even utan sponsorer är /355kr =730 åkare Break-even med sponsorintäkter; (intäkter) = kr Sponsorintäkter på kr krävs för att det ska nå breakeven. 13

15 11.4 Bilaga 4: Finansieringsplan Kostnader Förbrukningsmaterial Hyror Arbetsgivaravgifter Löner Administration Marknadsföring Summa Finansiering Försäljning startplatser Sponsorbidrag Banklån Egen insats Summa Finansieringsplanen visar vilka kostnader som uppkommer och hur vi planerar att finansiera dessa. Detta görs via intäkterna från försäljning, banklånet samt det egna bidraget och resterande används sponsorbidrag till att betala. 14

16 11.5 Bilaga 5: Kostnader och intäkter Kostnader Intäkter Förbrukningsmaterial Långlopp Nummerlappar km (200 st) Reflexvästar km (50 st) Medaljer km (50 st) Pokaler Summa Plastmuggar Avspärrningsband 400 Fristil Spadar km (100 st) Summa km (100 st) Summa Hyror Skoterhyra Summa totala intäkter Sjukvård Spårning Momssatser Skola, matsal, tidtagn.utr Startplatser 6% Summa Övrigt 25% Löner Företagsskatt 26,30% Ansvariga Personalskatt (engångsarvode upp till 59000) 10% Klubbar Sociala avgifter 31,42% Summa Sociala avgifter under 26 år 15,49% Sponsorintäkter 11% Administrativa kostnader Hemsida Ingående moms Bankgiro 600 Inköp av material m.m 25% Registrering av Ek.för Utgående moms Summa Startavgift 6% Momsfordran Marknadsföring Vasalöparen Material Summa Summa totala kostnader

17 11.6 Bilaga 6: Likviditetsbudget Likviditetsbudget Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Ingående likvidamedel Inbetalningar Startavgift Sponsorintäkter Summa inbetalningar Utbetalningar Förbrukningmaterial Hyror Löner Personalskatt Administrativa kostnader Marknadsföring Summa utbetalningar Utgående likvidamedel

18 11.7 Bilaga 7: Resultaträkning Resultaträkning År 2015 Nettoomsättning Försäljning av startplatser Övriga rörelseintäkter Sponsorintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Förbrukningsmaterial Administrativa kostnader Marknadsföring Hyror Löner Personalskatt (not 1) Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader (not 2) Resultat före skatt Skatt Årets resultat

19 11.8 Bilaga 8: Balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar(not 3) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förbrukningsmaterial (not 4) Momsfordran (not 4) Kassa och bank (not 5) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL & SKULDER EGET KAPITAL Bundet Eget kapital Kapital Fritt eget kapital Årets resultat (not 6) Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Banklån Kortfristiga skulder Övriga skulder Skatteskuld (not 7) Upplupna sociala avgifter (not 8) Summa skulder Summa eget kapital och skulder

20 11.9 Bilaga 9: Noter Not 1 Personalskatt Då lönen kommer att betalas ut som ett engångsarvode och detta belopp understiger kr per person, gäller skattesatsen 10 % för styrelsen. Detta ger en personalskatt på 8000kr. För de olika föreningarna kommer ersättningen per förening understiga kr vilken medför att ingen personalskatt kommer utbetalas här. Not 2 Räntekostnader Banklån på 30000kr, inget amorteras under året. Räntan på lånet beräknas till 5 %. Not 3 Materiella Anläggningstillgångar Består av diverse spadar, verktyg och kläder till styrelse, skrivs ej av första året. Detta belopp är ej med som en kostnad under resultaträkning, utan kostnaden uppkommer när de förbrukas. Not 4 Förbrukningsmaterial Det som blir kvar av det inköpta förbrukningsmaterialet under året, köps in mer än vad som används och detta sparas till nästkommande lopp. Reflexvästar och nummerlappar går att återanvända. Not 5 Momsfordran Momssatsen på startplatser är 6 %, på övrigt som köps in är det normal moms på 25 %. Ingående moms kr (Inköp av varor och tjänster) Utgående moms kr (Försäljning av startplatser) Momsfordran kr Not 6 Eget Kapital Styrelsen tillför kr till eget kapital, detta är tänkt som en säkerhet i företaget och skall användas i nödfall. Årets resultat adderas till det egna kapitalet, detta belopp är kr enligt resultaträkningen. Not 7 Kassa och Bank Kassa och bank är det belopp som är det utgående likvida medlen för april från likviditetsbudgeten. Not 8 Skatteskuld Skatteskulden består av uppskjuten skatt på sponsorintäkter, även kallat reklamskatt, för närvarande ligger denna skatt på 11%. Det ger en skatteskuld på kr på ett sponsorbidrag på kr. 19

21 Not 9 Sociala Avgifter Sociala avgifter kommer att skilja sig åt beroende på vem som får lön, för styrelsen gäller ordinarie procentsats på 31,92 %, för föreningarna som vi antar kommer bestå till största delen av personer födda 87 eller senare gäller procentsatsen 15,49 %. Med detta i hänseende kommer det finnas upplupna sociala avgifter på kr. 20

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering.

Uppgift 2 (2 p) Budgetar kan användas som ekonomiska styrmedel. Ange på vilka sätt man kan styra verksamheten med hjälp av budgetering. Bo Ekdahl Prov Företagsekonomi B Hörby Lärcenter Planering och budgetering Budgetuppföljning och analys Namn: Uppgift 1 (3 p) I boken skrivs det att planering bör göras med flera olika tidshorisonter.

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer