Sidan 1 av 37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37"

Transkript

1 Sidan 1 av 37

2 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 4 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Sidan 1 av 37

3 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi 1. En 47-årig kvinna söker på vårdcentralen för gångsvårigheter. Svårigheterna att gå har uppkommit gradvis under några månader och består främst i en upplevelse av obalans. Det känns som om jag går på kuddar. Hon har sedan tidigare en tablett behandlad hypertoni och en typ II diabetes. Du misstänker en polyneuropati. Vilket fynd i status förväntar du dig bland annat. A. Babinskis tecken finns bilateralt B. Felpekning vid finger-näs C. Fotklonus D. Känselnedsättning i vä hand och ben E. Nedsatta reflexer distalt symmetriskt 2. En 82-årig man söker på akuten då han insjuknat med plötsligt påkommen hängande mungipa på vä sida samt lite lätt sluddrigt tal en timme tidigare, vilket bekräftas av din kliniska undersökning. Du gör en akut CT-hjärna som visar ett ca. 3 mm brett diskret kroniskt subduralhematom på vä sida utan expansiv effekt. Efter undersökningen vill patienten gå hem då symtomen nu helt har gått över. Varför vill du bestämt avråda patienten från att gå hem utan istället låta sig läggas in för observation? A. Detta är en TIA-attack vilken kräver vidare utredning B. Han ska utredas för ökad blödningsbenägenhet C. Hög risk för inklämning pga hematomet D. Subduralhematomet innebär hög risk för epileptiska anfall E. Subduralhematomet måste opereras akut 3. En 42-årig man söker dig på vårdcentralen. Han är orolig för att hans händer börjat skaka. Hustruns far, som också lider av skakningar i händerna, har nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom vilket är en av källorna till oron. Vilket/vilka påstående angående tremor vid Parkinsons sjukdom är sant? A. Tremorn uppkommer vid aktivering av handen B. Tremorn uppkommer i vila och försvinner vid aktivitet C. Tremorn lindras betydligt vid intag av små doser alkohol D. B och C E. A och C 4. En 45-årig man söker på medicinakuten dit han kört själv. Han berättar att han någon timme tidigare, i samband med ett toalettbesök, insjuknat med huvudvärk. Värken kom plötsligt och upplevdes som intensiv. Värken har vid besöket hos dig i allt väsentligt gått över. Han har migrän i anamnesen sedan tidigare men känner inte igen nuvarande värk. Han är lätt ljuskänslig, neurologiskt status är normalt i övrigt. Du skickar honom på en CT-hjärna som är normal. Hur handlägger du nu fallet? A. Det kan inte vara ett warning leak eftersom det inte föreligger påtagliga neurologiska bortfall. Lugnande besked och hemgång. Sidan 2 av 37 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Lägger in pat och upprepar CT-hjärna efter 12 timmar C. Omedelbar lumbalpunktion D. Pat lägges in för en lumbalpunktion 12 timmar efter symtomdebut E. Pat skickas hem, beställer poliklinisk MR-hjärna 5. En 45-årig kvinna söker dig på vårdcentralen pga några veckors symtom från hö axel. Hon berättar att hon vaknat en tidig morgon med en intensiv värk över axeln som dock lindrades ganska snabbt och gick över inom en vecka. Hon noterade tidigt i förloppet en svaghet i axeln och armen som kvarstått. Vid undersökning noterar du svaghet vid abduktion i axeln, svaghet vid flexion i armbågsleden samt en hö sidig vingskapula. Reflexerna är svaga i triceps samt biceps på hö sida, övriga normala. Du noterar muskelatrofier över deltoideus- och bicepsmuskulatur. Babinskis tecken finns inte. Övrigt i neurologiskt status är normalt. Var är lesionen mest sannolikt belägen? A. Cervikal ryggmärg B. Enskild rot C. Enskild nerv D. Hjärnstammen E. Plexus brakialis 6. En man i 60-års åldern söker på akutmottagningen pga dubbelseende. Han har sedan tidigare en hypertoni och en tablettbehandlad diabetes. Patienten berättar att han en morgon för någon dag sedan vaknat med dubbelseende som sedan dess hållit i sig konstant. I status noterar du att hö öga står lätt abducerat då pat ombedes titta rakt fram. Patienten anger ökat dubbelseende vid blickriktning åt vänster. Pupillfunktion är ua. Ingen ptos. Övriga kranialnerver och neurologiskt status är normalt. Vad är den mest sannolika orsaken till symtomen? A. Aneurysm invid bakre kommunikanten på hö sida B. Infarkt i hö n. occulomotorius C. Nydebuterad Myastenia Gravis D. Tentorieinklämmning pga supratentoriell expansivitet E. Trombos i sinus cavernosus hö 7. En 78-årig kvinna med hypertoni kommer in akut efter att hastigt ha insjuknat med svaghet i höger sida. Vid din neurologiska undersökning noteras en ögonmotorikstörning, vä öga följer inte med vid blickriktning åt vä. Det finns en vä sidig hängande mungipa. Patienten har en högersidig hemipares med diskret nedsatt känsel. Babinskis tecken finns på hö sida. Patienten talar sluddrigt och upplever svårigheter att svälja. Något annat upptäcker du inte. Var bör lesionen mest sannolikt vara lokaliserad? A. Cervikal ryggmärg B. Hjärnstam C. Kortikalt på vä sida D. Lillhjärnan vä sida Sidan 3 av 37 [Neurologi]

5 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 E. Supratentoriellt subkortikalt hö sida 8. Du utreder en 75-årig kvinna som sökt vårdcentralen pga en långsamt progredierande gång- och balansstörning. Du har vid första besöket konstaterat en viss kognitiv nedsättning utöver de motoriska problemen. En CT av hjärnan har visat vidgade ventriklar och röntgenläkaren undrar om detta kan vara en normaltryckshydrocephalus. Du tycker att den kliniska bilden kan stämma med detta och du skickar pat vidare för ytterligare utredning. Vilken av nedanstående utredningar kan i första hand bli aktuell? A. EMG B. Lp med 3 rörstest C. MR hjärna D. Neurografi E. Tapptest 9. En 43-årig man, rökare men i övrigt frisk söker dig på medicinens akutmottagning. Han berättar att han dagen innan då han skulle köra tilljobbet plötsligt fick ont i vä sida av ansiktet och kring vä öga. Värken var intensiv till en början men gick sedan tillbaka. Någon liknande värk har han aldrig tidigare känt. Han noterade dagen efter debuten att vä ögonlock hängde ned något och att vä pupill förefaller mindre än hö. I neurologiskt status noterar du ett Horners syndrom på vä sida, i övrigt är status normalt. Du misstänker nu... A. Carotisdissektion B. Hortons huvudvärk C. Migrän D. Sinustrombos E. Subarachnoidalblödning 10. Du har som AT-läkare träffat en 36-årig kvinna som har sökt medicinens akutmottagning. Hon har upplevt ett flertal minutlånga episoder på senare tid då hon plötsligt fått svårigheter att tala kopplat med en lätt svaghet i hö hand. En utredning med CT och sedermera MR hjärna har visat ett astrocytom frontotemporalt på vä sida. Du misstänker att patienten drabbats av partiella epileptiska anfall till följd av tumören. Vilken antiepileptisk behandling är förstahandsmedel? A. Fenytoin R (Fenantoin) B. Keppra R (levetiracetam) C. Lamotrigin R (lamotrigin) D. Tegretol Retard R (karbamazepin) E. Topimax R (topiramat) 11. En 43-årig kvinna inkommer pga huvudvärk som debuterade plötsligt när hon putsade sina fönster. Vid insjuknandet kände sig patienten vimmelkantig och fick gå och lägga sig. Då huvudvärken ej gav med sig Sidan 4 av 37 [Neurologi]

6 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 söker hon efter några timmar på akuten. Du är medicinjour och undersöker patienten. Hon är kontaktbar men trött och smärtpåverkad. Hon rör samtliga extremiteter utan sidoskillnad. Pupillerna är runda och ljusreagerande, vänster pupill är dock vidare än höger som är normalstor. Hon anger dubbelseende vid blickriktning åt höger. BT 170/90. Puls 90. Temp 37,5. Möjlig förklaring: A. Subarachnoidalblödning B. Rupturerat bakre communicantaneurysm C. Rupturerat pericallosaaneurysm D. Occulomotoriuspares höger E. Occulomotoriuspares vänster F. A+D G. A+B+E 12. En 28-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Karlskrona 30 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om urakut CT skalle som visar 1,5 cm tjockt epiduralhematom temporoparietalt vänster sida. Efter detta noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken/vilka åtgärder vidtar du härnäst? A. Fortsatt observation ny bedömning vid försämring B. Intubation C. Ringa neurokirurgjouren D. Lumbalpunktion E. Mannitol-infusin 500 ml F. Akut trepanation i Karlskrona med inkallad kirurgbakjour G. A+C+D+E H. B+C+E+F I. B+D+F 13. En 48-årig kvinna vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning pga en stor intracerebral blödning i hö hemisfär. Eftersom hon redan vid inkomsten var djupt medvetslös med extensionsrigiditet vid smärtstimulering och sedan under följande dygnet ej förbättrats, trots respiratorvård och hyperventilation, blev hon ej övertagen till Neurokirurgisk klinik. På andra dygnet utsättes all farmakologisk terapi. Pat reagerar ej längre på kraftig smärtstimulering i käkvinkeln. Pupillerna är medelvida och ljusstela. Temperatur 37,5 grader. Blodtryck 90/60. puls 86. Du är just färdig med AT, har blivit leg läkare och går under helgen jour på anestesiavdelningen. Vilken åtgärd är lämpligast att du vidtar i denna situation? A. Du ber sjuksköterskan att snarast få fram en uppgift från donationsregistret huruvida pat är positiv till organdonation. Sidan 5 av 37 [Neurologi]

7 Fråga 13 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Du stänger av respiratorn pga att fortsatt behandling bedöms meningslös. C. Du återupptar all behandling då tillståndet mycket väl kan vara reversibelt. D. Du kontaktar transplantationscentrum för att snarast genomföra organdonation. E. Du ordinerar aortocervikal angiografi för att se att pat har upphävd cirkulation till hjärnan. F. Du frågar bakjouren om att göra klinisk neurologisk hjärndödsdiagnostik inklusive apnoetest vid två tillfällen med två timmars intervall. 14. Vid Lewybodydemens är det framför allt en sak som är mycket viktig nämligen att: A. Behandla hypertoni B. Belägga dopaminbristen med DAT-scan C. Se till att patienten får dagverksamhet D. Undvika behandling med traditionella neuroleptika E. Utreda om det finns vaskulära förändringar 15. Vilka sjukdomar har framför allt brist på acetylkolin (och kan behandlas med acetylkolinesterashämmare)? A. Alzheimers sjukdom och frontotemporallobsdemens B. Alzheimers sjukdom och lewybodydemens C. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens D. Frontotemporallobsdemens och vaskulär demens E. Lewybodydemens och frontotemporallobsdemens 16. En 56-årig kvinna som under dagen periodvis tett sig annorlunda och som sedan upptäcks på sitt arbetsrum liggande på golvet. Vid inkomsten noteras BT 150/90, regelbunden hjärtrytm, EKG väsentligen ua. Pat är lätt motoriskt orolig, rör symmetriskt på alla extremiteter, pupillerna är normalstora och reagerar ua på ljus. Ger ingen adekvat kontakt men är vaken. Medverkar dåligt Vid test av ögonmotorik flackar ögonen i rummet, och du ser parallella ögon axlar, med till synes normalt rörelseomfång av ögonen. Vilket eller vilka fynd i status talar för att hjärnstammen fungerar? A. Rör symmetriskt på alla extremiteter B. Pupiller normalstora, reagerar ua på ljus C. Ögonmotorik flackande ögon, parallella ögonaxlar D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 17. En 60-årig kvinna söker för ögonpåverkan. Hon är tidigare frisk men har under det senaste året utvecklat ptos av varierande grad, bilateralt. Har märkt av dubbelseende ibland då hon tittat på TV eller läst en bok. I övrigt känner hon sig frisk och kan inte uppvisa några symtom från kranialnerver i övrigt eller extremiteter. Du misstänker Myastenia Gravis. Vilken av följande undersökningar är lämpligast att utföra om du har denna misstanke? Sidan 6 av 37 [Neurologi]

8 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Blodprov för kontroll av anti-dna-antikroppar B. CT buk C. CT thorax D. LP med kontroll av IgG-index E. Neurografi med nervledningshastighet 18. En 22-årig högerhänt kvinna med tidigare huvudvärksbesvär. Huvudvärken började för 9 månader sedan. Till en början kom huvudvärken någon gång per månad, men de senaste 1-2 månaderna kommer huvudvärken en gång i veckan. Ofta samtidigt illamående och vid något tillfälle också kräkts. Huvudvärken känns som dunkande värk vid höger eller vänster tinning. Pågår omkring 12 timmar. Brukar ta paracetamol och sedan sova bort huvudvärken i ett mörkt rum. Är ljus- och ljudkänslig när huvudvärken pågår. En mor och moster har huvudvärk. Neurologiskt status är normalt. Lämpligaste åtgärd att rekommendera? A. NSAID vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande B. NSAID vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin C. Rekommendera patienten sluta med paracetamol som kan ha framkallat huvudvärken D. Remiss sjukgymnast för avspänningsgymnastik E. Sumatriptan vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande F. Sumatriptan vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin G. Vänta med behandling, först måste CT/MR hjärna utföras för att utesluta intrakraniell process 19. En 30-årig kvinna söker med en veckas anamnes på koordinationsproblem i händer och fötter. Balansen har försämrats under denna tid. Symtomen debuterade relativt akut och tilltog först under några dagar men har sedan stått konstanta. I tidigare sjukhistoria framkommer att patienten för ett år sedan under fjällvandring drabbades av svaghet i höger arm. Detta kom ganska akut och satt i under ca en månads tid men förbättrades gradvis under denna tid. Patienten skyllde svagheten på att ryggsäcken kunde ha skavt och sökte inte läkare. För 10 år sedan drabbades patienten relativt hastigt av övergående synnedsättning på höger öga samt smärtor vid ögonrörelser. Dessa symtom gick över inom loppet av några månader. Patienten sökte i akutskedet på sin vårdcentral som då inte fann något anmärkningsvärt förutom måttligt nedsatt visus på höger öga. Oftalmoskopi var då normal. Eftersom hon inte hade några andra symtom vidtogs inga ytterligare åtgärder. I aktuellt status noteras en måttlig felpekning vid finger-näsprov bilat. samt att Rombergs test visar falltendens odeciderad fallriktning. Vid knä-hälprov framkommer måttliga koordinations-svårigheter bilateralt. Vilken behandling kan troligast komma att bli aktuell i första hand i nu-läget? A. Azatioprin (Imurel) B. B12-injektioner C. β-interferon D. Doxycyklin E. Högdos Iv immunglobulin F. Riluzole (Rilutec) Sidan 7 av 37 [Neurologi]

9 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 77-årig kvinna insjuknade för en månad sedan med svaghet i höger arm. Sökte på akuten för detta, CT skalle var ua. EKG visade förmaksflimmer. Ultraljud halskärl visade höggradig stenos höger carotis interna. Blodtrycket var 135/85. Patienten förbättrades och skickades hem med följande mediciner: acetylsalicylsyra (Trombyl) 320 mg per dag och simvastatin 20 mg till natten. Vid återbesök till dig rapporterar patienten att hon mår utmärkt. Det enda som du hittar i rutin-nervstatus är lätt sänkning och pronation hö vid armar framåt sträck. Blodtryck 135/85. Lämpligaste åtgärd av följande alternativ? A. Byt från acetylsalicylsyra till warfarin B. Fortsätta med oförändrad behandling C. Kontroll blodfetter, vid behov öka simvastatin D. Lägg till blodtrycksbehandling med ACE-hämmare/tiazid-diuretikum E. Minska till acetylsalicylsyra 160 mg per dag F. Ny CT för att visualisera skadan G. Remiss kärlkirurg för operation av carotisstenos 21. Vilket/vilka av nedanstående bansystem anses ofta uppvisa kliniska tecken på påverkan vid vitamin B12- brist? A. Tractus corticospinalis B. Tractus spinothalamicus lateralis C. Baksträngarna D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 22. En 35-årig man. Tidigare frisk. I går smygande debut av huvudvärk, som förvärrades successivt under några timmar. Värk i hela huvudet. Samtidig yrsel, svårt att fästa blicken, medföljande sambo har upplevt att patienten stapplar fram. Huvudvärken har fortsatt även idag. Pat har känt att smak och lukt har förändrats. Illamående, men inga kräkningar. Inkommer nu till akutmottagningen. Status: At: Lätt smärtpåverkad. Ingen vilodyspné. Inga perifera inkomp-tecken. Ingen nackstyvhet. Temp: 37,7 grader. Cor: Regelbunden rytm, frekvens 84, inga hörbara blåsljud. Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Bltr: 160/95. EKG normalt. P-glc=5,5 mmol/l. SaO2 99%. Neurologiskt status: Möjligen går patienten något långsamt, osäkert. I övrigt enligt rutinnervstatusschablon normalt fynd. Patienten skickas för undersökning med akut CT skalle. På röntgen direkt efter undersökningen (som är normal) får patienten ryckningar i armar och ben och blir okontaktbar under sekunder. Anfallet går över och patienten är vaken men trött. Dock noteras mycket lätt men dock reproducerbar pronation och sänkning höger vid armar framåt sträck. Viktigaste åtgärd nu? A. Iv Acyklovir (Geavir R ) B. Iv B1-vitamin (Betabion/Neurbion R ) C. Iv Diazepam (Stesolid R ) Sidan 8 av 37 [Neurologi]

10 Fråga 22 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv Fosfenytoin (Pro-Epanutin R ) E. Iv Trombolysbehandling årig kvinna. Har för tre månader sedan börjat märka att höger fot inte riktigt följer med vid gång. Besvären har tilltagit och därför söker nu patienten på vårdcentralen. Vid undersökning noteras att talet är lite sluddrigt. Kraften för abduktion i höger armbåge måttligt nedsatt. Fascikulationer ses vid tungränderna bilateralt. Tunnare muskulatur på framsidan av höger vad. Muskelsträckreflexer svaga i armar och ben. Babinskis tecken ses vänster, saknas höger. Känsel normal. Inga sfinktersymtom. Du misstänker en neurologisk diagnos i första hand. Vilken av följande undersökningar bör i första hand göras för att få stöd för att denna diagnos föreligger? A. Blodprov på CK B. Blodprov T4, TSH C. Elektroneurografi - ENeG D. EMG med repetitiv nervstimulering E. LP med isoelektrisk fokusering och celler och IgG-index F. MR hjärna och ryggmärg G. Muskelbiopsi H. Nål-EMG 24. En 50-årig man har sista veckan haft attacker av svår halvsidig huvudvärk. Attackerna sitter vid höger öga och pågår omkring 45 minuter varje gång. Hade liknande besvär under 1 månad för ett år sedan men det gick sedan över den gången. Attackerna som nu återkommit är mycket besvärliga och patienten blir röd i ögat som rinner i samband med attackerna. Rinner även i näsan. Patienten har nu i kväll varit på en pub för att titta på fotboll på storbilds-tv. Drack då 1 stort glas starköl. Omkring 45 minuter senare fick patienten en ny attack och söker nu akut för detta. I status finner du smärtpåverkad man, rodnat höger öga som tårar sig och det rinner i höger näsborre. Åtgärd i första hand? A. Inj Ketogan R (ketobemidon) / morfin sc B. Inj Proepanutin R (fos-fenytoin) iv C. Inj Seloken R (metoprolol) iv D. Inj Solucortef R (hydrocortison) iv E. Remiss CT-angio för att utesluta arteriellt aneurysm F. Syrgas inhalation 5-7 l/min 25. En 42-årig kvinna, tidigare frisk insjuknar med epileptiska anfall där utredning med CT skalle visar en kontrastladdande tumör med viss medellinje-överskjutning och omgivande ödem, frontotemporalt på höger sida. Blodtryck 190/100. Lämplig behandling(ar) i första hand mot ödemet? A. Antiinflammatorisk behandling med NSAID iv B. Iv Furosemid (impugan R /furix R ) C. Iv Osmoterapi med mannitol/urea Sidan 9 av 37 [Neurologi]

11 Fråga 25 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv. Steroider E. Hyperventilationsbehandling F. Per oral försiktig blodtryckssänkning med metoprolol (Seloken R )/enalapril ACE-hämmare Sidan 10 av 37 [Neurologi]

12 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 26. A. Centralvenstrombos [6 p] B. Farmakologisk störning C. Glaskroppsavlossning D. Migrän E. Näthinneavlossning F. Optikusinfarkt G. Optikusneurit H. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a f nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A H 29-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Synbesvär i vänster öga sedan ett dygn. Successivt tilltagande suddighet centralt i synfältet. Tilltagande svårigheter att läsa. Lätt smärta vid ögonrörelser. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua lätt afferent defekt 62-årig man. Använder glasögon (+2.5) vid läsning. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för tre timmar sedan. Upplever det som ett litet kommatecken som flyter runt ganska centralt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus litet rörligt streck ua Pupill ua ua (c) 67-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Märkte när hon vaknade i morse att hon knappt kunde se alls med höger öga. Allt är dimmigt. Ingen smärta. Sidan 11 av 37 [Oftalmologi]

13 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Status: Höger Vänster Synskärpa Handrörelser 1.0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill uttalad afferent defekt ua (c) (d) 21-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Plötsliga synbesvär i bägge ögonen för tre timmar sedan. Ett sågtandsliknande mönster som flimmrade omedelbart till höger om fixationspunkten i båda ögonen. Försvann gradvis efter 10 minuter. Lätt huvudvärk i efterförloppet. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua ua (d) (e) 56-årig man. Myop sedan tonåren. Nu glasögon (-4.0) bilateralt. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för en timme sedan. Initialt en mängd småprickar i synfältet och därefter en successivt tilltagande skugga långt temporalt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus en del rörliga moln och prickar ua Pupill ua ua (e) Sidan 12 av 37 [Oftalmologi]

14 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (f) 47-årig man. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Använder glasögon (+1.5) vid läsning. Plötsliga synbesvär i höger öga för fyra timmar sedan. Synen försvann helt och under loppet av någon sekund och har ej återkommit. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa ej perception 1.0 Synfält enl Donders ser ej ua Genomfallande ljus ua ua Pupill total afferent defekt ua (f) 27. A. Antibiotikasalva [5 p] B. Antihistamindroppar C. Bedövningssalva D. Indifferent ögonsalva E. Kortisondroppar F. Remiss till ögonklinik akut G. Remiss till ögonklinik (ej akut) H. Remiss till ögonklinik (ej akut) samt antibiotikasalva I. Remiss till öron-näs-halsklinik akut För vart och ett av fallen a h nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur listan A I ovan 31-årig man som för en timme sedan böjde sig mot en Yucca-palm och det stack till i vänstra ögat. Det gör nu ont varje gång han blinkar. Ögat rinner mycket och synen är något suddig. Med stenopeiskt hål blir synskärpan 1.0 på vänster öga. 7-årig pojke som för 30 minuter sedan träffades av ett träsvärd i höger öga i samband med lek med lillebror. Ögat är blekt bortsett från en smärre subkonjunktival blödning temporalt. Kornea är klar och pupillen är normal inklusive reaktioner. Du ser inget blod i främre kammaren. I nedre ögonloclet ser du ett genomgripande sår som engagerar ögonlockskanten och är beläget 2 mm medialt om nedre tårkanalikelmynningen. Synen är subjektivt normal. Sidan 13 av 37 [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (c) 54-årig svetsare som för fem timmar sedan var tvungen att ta av sig sitt skyddsvisir för att se tillräckligt bra i samband med svetsningen. Han kommer nu med uttalad värk i bägge ögonen. Han har svårt att öppna ögonen. Du finner livlig blandad injektion. Hela kornea har en diffust ruggig yta. Du hittar ingen främmande kropp. Synskärpan är 0.5 okorrigerat bilateralt. (c) (d) 24-årig byggnadsarbetare som i samband med att han slog med hammare mot en metallskena kände att något kom upp i höger öga. Han har en svag värkkänsla i ögat och det irriterar något när han blinkar. Han ser suddigt efter det inträffade. Synen är 0.4 okorrigerat. (d) Bild till fråga 27d Färgbild finns på separat blad (e) 26-årig kvinna som i samband med fotbollsmatch fick ett slag i vänster öga av målvaktens armbåge då hon skulle nicka bollen. Hon har ett hematom i nedre ögonlocket på vänster sida och en liten subkonjunktival blödning nedåt. Kornea är blank och pupillen är normal inklusive reaktioner. Synen är 1.0 bilateralt. Vid blick uppåt ser hon dubbelt. (e) (f) 59-årig kvinna från Irak. Hon har sedan många år haft en förändring i vänster öga. Den har tillväxt något sista året. Hon har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (f) Bild till fråga 27f Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 37 [Oftalmologi]

16 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (g) 71-årig man som sedan några månader har tilltagande besvär av skavningskänsla i vänster öga. Han har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (g) Bild till fråga 27g Färgbild finns på separat blad (h) 27-årig kvinna som bär kontaktlinser. Sedan två dagar tilltagande skavningskänsla i vänster öga. Hon har ingen värk. Synen är 1.0 med (-1.0) bilateralt. (h) Bild till fråga 27h Färgbild finns på separat blad Vilket av följande påståenden om ålderrelaterad maculadegeneration är inte korrekt? 28. A. Frekvensen av åldersrelaterad maculadegeneration ökar med ökande ålder. B. Maculadegeneration ger förstorad blind fläck vid synfältsundersökning C. Torr maculadegeneration kan övergå i våt maculadegeneration. D. Våt maculadegeneration ska remitteras akut till ögonklinik. 29. Viket av följande påstående rörande skelning är korrekt? A. Skelning kan botas med glasögon B. Alla typer av skelning är medfödda C. Om man opererar en skelning så att ögonen blir rättställda så utvecklas full samsyn D. Ett barn med alternerande skelning löper aldrig risk för amblyopi Sidan 15 av 37 [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Sven 68 år söker öppenvårdscentralen pga synnedsättning. Du oftalmoskoperar och finner det fynd som visas på bilden. Du bedömer detta som A. Fynd orsakat av intrakraniell tryckstegring B. Fynd orsakat av glaukom C. Centralartärocklusion D. Centralvenstrombos Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad 31. Sven 24 år gammal söker Dig på VC i Svedala för att han i 3 dagar haft skav och irritation i vänster öga. Han har också blivit mer och mer röd i ögat. Du tittar på hans öga och ser en ojämnhet i corneas speglande yta varför Du färgar tårvätskan med fluorescein. Du ser att fluoresceinet fäster sig i ojämnheten som på bilden. Vilket av följande diagnoser rör det sig om? A. Cornealerosion B. Herpeskeratit C. Marginaliskeratit [2 p] D. Akutglaukom E. Iridocyklit Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Hur ska du handlägga fallet (i föregående fråga)? A. Expektans B. Chloromycetinsalva i tre dagar C. Tårsubstitut D. Akut remiss till ögonklinik E. Icke akut remiss till ögonklinik Sidan 16 av 37 [Oftalmologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man kontrolleras för diabetes. Vid kontrollbesök klagar han över huvudvärk och trötthet och vid din rutinmässiga ögonspegling finner du bild som visas på fotot. Patienten anger normal syn. Anamnes och ögonbottenfynd talar för: A. Centralvenstrombos B. Diabetesretinopathi C. Opticusneurit D. Staspapill Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av 37 [Oftalmologi]

19 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 33. Tympanometri är en värdefull metod för att a. Avslöja små hål på trumhinnan. b. Kontrollera om plaströr inte fungerar c. För att diagnostisera akut otit d. Skilja på bullerskada och överrörlig trumhinna som skulle kunna var tecken på hörselbens avbrott Vilka av ovanstående är rätt? A. a B. a+b C. a+b+d D. b+c E. b+d 34. Urban 3 år har bara varit lite snorig i ett par dagar och pigg. Idag på morgonen var han svullen och röd från mediala ögonvrån upp på ögonlocket. Syn och ögonrörelser är ua. Patienten har ingen ögon- eller huvudvärk. Mamma tar Urban till ögonläkaren som efter undersökning remitterar vidare till dig som jour på öron. a. CT b. Nasofarynxodling c. Intravenös antibiotika d. Peroral antibiotika e. Steroider Vilket handlägning är mest adekvat i detta läget? A. a+d B. b+d+e C. b+c+e D. b+d E. d 35. Tommy har efter ett besök på en svartklubb i Malmö hamnat i handgemäng med en annan gäst. Han får ett ordentligt slag mot näsan och hör hur det knakar till. Eftersom han fortfarande kände sig rejält berusad gick han hem för att sova ruset av sig. Morgonen därpå har han ganska suddiga minnen av vad som hänt. Han konstaterar dock att näsan sitter där den ska och beslutar att inte gå till akuten. Det rinner en vattning snuva från hö näsborre och efter några dagar börjar han få ont i huvudet. Vad tror du han har drabbats av? A. Commotio B. Likvorläckage C. Septumhematom Sidan 18 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 35 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Sinuit till följd av frakturen E. Subduralhematom 36. Du har en sliten man i stolen framför dig på öronmottagningen. Du får veta att han är hemlös och inte haft någon kontakt med sjukvården de senaste fem åren. Nu kommer han därför att han sedan ett dygn inte kan ligga ned och sova pga andningssvårigheter i form av påtaglig stridor. När du undersöker honom finner du att han har en stor tumör i larynx som gör att du inte kan se stämbanden. Vilken är den omedelbart viktigaste åtgärden du bör vidta? A. CT för snabb diagnos B. Ge steroider C. Lägga in patienten för andningsobservation och ev intubation D. Lägg in patienten och planera för tracheotomi eller koniotomi. E. Ta provexcision i narkos för snabb diagnos årig advokat som i samband med tingsrättsförhandling för tre veckor sedan drabbades av yrsel, lockkänsla och övergående hörselnedsättning på höger sida. Kommer nu tre veckor efter episoden och har normal hörsel och normalt öronstatus. Vilken diagnos misstänker du att patienten haft? A. Godartad lägesyrsel B. Mb Meniere C. Migrän D. Postural fobisk vertigo E. Vestibularis neurit 38. Det är inte ovanligt att mat fastnar i esofagus. På vilket/vilka ställen kan maten fastna? A. Vid övre sfinktern dvs m cricofaryngeus, B. Vid arcus aortae C. Nedre sfinkterna vid övergången mellan esofagus och ventrikel. D. A + B E. B + C F. A + B + B 39. Gustav jobbar på citymail. Det började närma sig lunch och han kände att han måste hinna slänga i sig lite mat mellan rundorna. Han stannar till vid ett gatukök och beställer lite grillade kycklinglår. Tiden går och han får bråttom med att få i sig maten. Plötsligt sticker det till i halsgropen. Gustav fortsätter sin runda trots detta obehag. Fram på småtimmarna börjar han känna sig febrig och får lite ont utåt ryggen. Vilken är den sannolikaste diagnosen? Sidan 19 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

21 Fråga 39 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Lungemboli B. Mediastinit C. Parafaryngealabcess D. Pneumoni E. Refluxesofagit 40. En 50-årig kvinna som nyss opererats pga struma upplever nu att rösten blir allt svagare fram på dagen. Vad bör du i första hand misstänka? A. Fonasteniska besvär B. Intubationsgranulom C. Laryngit D. Recurrenspares E. Subglottisk cancer 41. Vilken behandling lämpar sig mest för denna patient med följande audiogram? A. Bilateral stapedektomi i samma seans B. Expektans C. Hörapparat D. Hörselbensrekonstruktion E. Myringoplastik 42. En misshandlad, alkoholdoftande, måttligt berusad 32-åring kommer till din akutmottagning på måndag morgon. Han har fått knytnävsslag mot näsan någon gång under helgen. Vad är det viktigast att utesluta och varför? A. Näsblödning. Efter nästrauma kan det blöda riktigt mycket. Man måste då diatermera eller tamponera. Sidan 20 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

22 Fråga 42 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Näsfraktur. En oreponerad näsfraktur läker snabbt och ger upphov till en sned ytternäsa. Detta är svårt att korrigera i ett senare skede. C. Septumfraktur. En oreponerad septumfraktur kan ge besvär med kronisk, kraftig nästäppa. D. Septumluxation. Luxerar man ej tillbaka septum kan det täppa till utförsgången till maxillarsinus. Det kan bidra till recidiverande maxillarsinuiter i framtiden. E. Septumhematom. I hematomet kan det bli en infektion. Trycket och infektionen kan destruera septum och deformera näsan. 43. Emil tre år sover dåligt om natten. Han snarkar och slutar ibland att andas. Mamma tycker också att [2 p] han ständigt är snorig. Han har också börjat höra sämre. Vad har han för nässjukdom? A. Adenoid B. Allergisk rhinit C. Bilateral choanalatresi D. Conchahypertrofi E. Näspolypos Ange siffra/siffror på bilden var någonstans i näsan sjukdomen är belägen. A. 1, 2 B. 1 C. 1, 4 D. 3, 5 E. 2 Bild till fråga 43 Färgbild finns på separat blad 44. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt hö Rinne är negativ hö och postiv vä. Vilken hörselnedsättning är mest sannolik? A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 45. Lille Kalle vaknade kl. 8 i går kväll med ordentligt skällande hosta svårt att andas och uttalad heshet. Han hade även indragningar i jugulum. Varit lite förkyld sista dygnet. Sidan 21 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

23 Fråga 45 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vad tänker Du dig som troligaste orsak till hans problem? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngomalaci I. Laryngotracheobraonchit J. Larynxfraktur K. Larynxpapillom. L. Larynxödem M. Pseudocroup N. Quinkeödem O. Recurrenspares P. Reinkeödem Q. Stämbandspolyp R. Web i larynx årig rökande man har blivit remitterad till dig för laryngogoscopi eftersom han varit hes i 5 veckor. Han röker a 30 cigaretter per dag som han rullar själv och är väl inte främmande för en eller annan mörk grogg till kvällen. Vad måste du utesluta och misstänka? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngotracheobraonchit I. Larynxpapillom. J. Larynxödem K. Pseudocroup L. Recurrenspares M. Reinkeödem N. Stämbandspolyp Sidan 22 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

24 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig kvinna som arbetar som biträde i vården. Hon har rökt sedan hon var femton år. Hennes röst är grov och hes och har varit så i många år. Då hon blir förkyld blir det värre och hon kan då också känna sig lite trång i halsen. För övrigt mår hon alldeles bra och hon har ingen tanke på att sluta. Vad misstänker Du i första hand som den troligaste orsaken till hennes besvär? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngotracheobraonchit I. Larynxpapillom. J. Larynxödem K. Pseudocroup L. Recurrenspares M. Reinkeödem N. Stämbandspolyp årig man från Afghanistan. Av och till rinnande öra så länge han minns från höger sida. Inkommer nu med illamående, kräkningar, yrsel, nystagmus åt vänster, illaluktande sekret i höger öra. Vad är troligaste diagnos? A. Cerebellär infarkt B. Extern otit C. Godartad lägesyrsel D. Hjärtinfarkt E. Labyrintfistel F. Labyrintit G. Mb Meniere H. Multipel sensorisk svikt I. Nackutlöst yrsel J. Postural fobisk vertigo K. Rörelsesjuka L. Tumör i bakre skallgropen M. Vestibulär migrän N. Vestibularis neurit O. Vestibulärt schwannom 49. Vad måste (alltså inte kan) ingå i en initial utredning av en klnuta i vänster käkvinkel där man misstänker malignitet på en 53 årig man? Sidan 23 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

25 Fråga 49 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. CT Hals + CT Buk + Finnålspunktion med cytologi B. CT Hals + CT Thorax + Finnålspunktion med cytologi C. CT Hals + CT Hjärna + Finnålspunktion med cytologi D. CT Hals + lever status (lab) + Finnålspunktion med cytologi E. CT Hals + Rtg pulm + Finnålspunktion med cytologi F. MR Hals + Thorax + Finnålspunktion med cytologi G. MR Hals + Thorax + Hjärna + Finnålspunktion med cytologi H. MR Hals + Thorax + lever status (lab) I. PET (helkropp) + rtg Pulm + Finnålspunktion med cytologi J. Rtg Pulm + Ultraljud hals + Finnålspunktion med cytologi årig kvinna som arbetar på dagis. Sedan tre dagar ont i halsen igen. Det är sjätte gången i år och hon börjar bli trött på detta. Hon hade ju rejält ont i halsen med feber flera ggr också året dessförinnan med sjukskrivning varje gång. Vid undersökning finner Du bilateralt rodnade tonsiller med vita proppar och ökad kärlinjicering i gommen. Vad är lämpligaste åtgärd av nedanstående alternativ? A. Andnings övervakning, Intubations beredskap Zinacef IV B. Avvakta C. Avvakta + gurgling med saltvatten. Och paracetamol D. Dalacin 300 mg 3 i 10 dagar E. Dalacin 300 mg 3 och op-anmäl pat för tonsillektomi F. Fortsätt Pc Kolla blodprover Informera G. Frysning av tonsillerna H. Pc 1 g 3 + Alvedon I. Pc Iv. Inläggning ev punktion/incision + Ct hals J. Pc Kontroll på mottagningen om tre veckor K. Punktion, incsion, debridiering L. Palpation av tonsilloger och px M. Radiofrekvenskirurgi av tonsillerna N. Remiss infektionskliniken, immunbrist? O. Slyngning av Tonsillerna P. Tonsillectomi Sidan 24 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

26 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Dermatologi årig man söker för ett icke kliande kosmetiskt störande utslag på överkroppen. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Lämpligaste behandling? årig man söker för ett märke på bålen. Detta har tillvuxit och ställvis ändrat färg. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Viktigaste etiologiska faktorn? 53. Orolig 19-årig yngling med ett utslag på bålen sedan någon vecka. Kliar inte. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Förlopp? 54. Medelålders man har sedan en månad ett starkt kliande utslag symmetriskt på underarmarnas volarsidor. Färgbild finns på separat blad Sidan 25 av 37 [Dermatologi]

27 Fråga 54 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Klinisk diagnos? Behandling? årig man med tilltagande besvär från ansiktet i form av rodnad, papler och pustler. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Lämplig systemisk behandling? 56. Kvinna i 70-årsåldern som sedan några år har utvecklat hudförändringar i ansiktet, som läker med ärr. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Vilken faktor förvärrar ofta sjukdomen? 57. En 3-årig flicka har sedan en vecka utslag som sprider sig i ansiktet. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Behandling? Sidan 26 av 37 [Dermatologi]

28 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man som under mer än ett år har noterat en rodnad fläck på bålen med långsam tillväxt. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Hur verifieras den? 59. Medelålders jägare söker för ett rodnat utslag på buken. Kliar inte, men växer långsamt i periferin. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Behandling? 60. Du har fått ett provsvar på en patient med diffusa urinvägsbesvär som är positivt för klamydia. Vilken behandling ger du? Vilka ytterligare åtgärder måste vidtas (2 stycken)? Sidan 27 av 37 [Dermatologi]

29 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Infektion 61. En 25-årig kvinna som arbetar i charkuteridisken på ett varuhus söker Dig på infektionskliniken. Hon är född och uppvuxen i Estland. Hon har nu haft hosta i 2 månader. För en månad sedan tagit en kur penicillin utan effekt, för 9 dagar sedan insatt på doxycyklin. Dock fortsatt hosta, ibland blodiga upphostningar, trött, subfebril, gått ner 6 kg i vikt och känner sig inte bättre. SR 68, CRP 80, Hb 112, Vita 7,8. Vilken infektion måste man här misstänka? Vilka mikrobiologiska prover bör du ordinera? årig tidigare frisk yngling med halsont sedan några dygn. Sökte VC den 2 september där man tog en Strep-A test som var negativ. Den 4 september kände han sig hängig, frusen, på natten feber 41 C. På morgonen den 5 september fortfarande högfebril och mor ser röda utslag på benen. Inkommer på eftermiddagen till infektionskliniken. Status: högfebril, RLS 3, utbredda petekier och ecchymoser särskilt på armar och ben, ej säkert nackstyv. Cor och pulm ua. Blodtryck 90/55. Vilken diagnos och vilken mikrobiologisk etiologi är mest sannolik? Vilken antibiotikabehandling väljer Du (preparat och administrationssätt)? 63. En tidigare väsentligen frisk 72-årig man söker Dig pga värk och blåsor i pannan sedan 2 dagar. Du finner blåsor och rodnad över vä del av pannan och även ner över ögat. I övrigt opåverkad, temp 37,5 C. Diagnos? Behandling? årig man, tidigare frisk, söker med en veckas besvärande torrhosta, feber C, svår huvudvärk. Behandlats med penicillin V sedan 4 dygn men utan effekt. SR 80, CRP 75, Vita 6,0. Opåverkat allmäntillstånd, pulm auskulteras ua. Rtg visar bilaterala, stråkiga infiltrat. Sidan 28 av 37 [Infektion]

30 Fråga 64 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vilket agens är mest sannolikt orsak till patientens besvär? Nämn 2 rekommenderade alternativ för behandling! 65. Vilket smittämne har Du troligen drabbats av om Du:... blir biten av grannens katt i handen och samma dygn blir kraftigt rodnad och svullen på handen?... är egyptier och drabbas av hematuri, slätrtg visar förkalkningar i urinblåsans vägg? 66. En 25-årig 2-barnsmamma inkommer en septemberdag till infektionskliniken. Hon insjuknade för 7 dagar sedan med feber, ont i kroppen, huvudvärk men blev bra på några dygn. Barnen hade några dagar tidigare haft snabbt övergående feber och lindrig diarré. Nu har hon sedan två dygn feber igen, svår huvudvärk, kräks och får ont i ögonen av ljus. Vilken är Din kliniska diagnos? Ange två sannolika etiologiska agens! 67. En 30-årig kvinna inkommer med frekventa blodiga diarréer och feber, 38,5 C sedan två dygn. Hon är opåverkad och buken palperas mjuk men diffust öm. Hon är tidigare frisk, bortsett från en besvärlig paronyki som behandlades framgångsrikt för 3 veckor sedan med smärre operation i lokalbedövning och tabletter som hon tog i en veckas tid. Vilket etiologiskt agens är mest sannolikt orsak till hennes diarré? Vilken behandling väljer du? Sidan 29 av 37 [Infektion]

31 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 72-årig man söker infektionsklinikens akutmottagning pga feber och ryggvärk. Han har haft tilltagande värk i ländryggen sedan ca 1 vecka och fick i förrgår akut insättande feber, frossa, illamående och en kräkning. Han kunde imorse inte gå ur sängen pga ryggvärken. I status finner du en smärtpåverkad man, RLS 1, ej nackstyv, temp 38,5 C. Cor, pulm, buk u.a. Extremiteternas reflexer positiva och lika bilat, Babinski negativ, Lasegue positiv 30 grader bilateralt, dunköm över ländryggens spinalutskott. Vilken infektion misstänker du? Vilket smittämne är troligast? 69. För varje läkemedelsbiverkan nedan ange det läkemedel i listan som är mest sannolika orsaken A. Amoxicillin (Amimox R ) B. Tobramycin (Nebcina R ) C. Klindamycin (Dalacin R ) D. Nitrofurantoin (Furadantin R ) Morbilliformt exantem Lungförändringar (c) Hög risk för Clostridium difficile (c) (d) Ototoxicitet (d) 70. Per är 54 år. Han röker ca 1 paket cigaretter per dag. Han söker Dig på vårdcentralen i Bjärred och har då insjuknat för 1 dygn sedan med frossa, hög feber C, huvudvärk. Han har kräkts några gånger hemma och han har ont till höger i ryggen när han andas djupt och när han hostar. Status: högfebril, trött, perifert varm, inga utslag. Pulm: antydd dämpning höger bas, enstaka krepiterande rassel basalt hö. Andningsfrekvens 32/min. Cor: regelb. rytm, frekvens 100/min, inga biljud. BT 140/80. Buk palperas ua. Neurol. ua. Kräks en gång under undersökningen. Trolig diagnos? Sidan 30 av 37 [Infektion]

32 Fråga 70 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vilken parameter, viktig för Din handläggning, saknar Du i status? 71. Ange lämplig behandling vid nedanstående kliniska tillstånd till en patient som tidigare reagerat med anafylaktisk chock i samband med oral penicillinbehandling. Erysipelas Pyelonefrit (c) Enterokocksepsis (c) (d) Erytema migrans (d) 72. Nämn minst 8 sjukdomar mot vilka barn och ungdomar numera i Sverige vaccineras före 15 års ålder enligt det allmänna vaccinationsprogrammet? 73. En 25-årig man söker akutmottagningen pga trötthet och icterus. Han anger att han någon gång har prövat amfetamin i.v. under det sista halvåret och han har haft flera sexuella kontakter. Inte varit utomlands. Bil 80, ASAT 15, ALAT 25, PK 1,4, normalt Hb och Vita. Din preliminära diagnos blir akut virushepatit. Förklara följande serologiska fynd beträffande förhållandet till hepatit A, B och C! Anti-HAV IgG och IgM neg, HbsAg pos, anti-hbc IgM pos, anti-hcv neg Anti-HAV IgM pos, anti-hav IgG pos, HbsAg pos, anti-hbc IgM neg, anti-hbc IgG pos, anti-hcv neg (c) Anti-HAV IgG pos, anti-hav IgM neg, HbsAg neg, anti-hbc IgG neg, anti-hbs pos, anti-hcv pos (c) Sidan 31 av 37 [Infektion]

33 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 30-årig kvinna inkommer till akutmottagningen efter två veckors tilltagande trötthet, andfåddhet vid ansträngning och torrhosta. Feber sedan några dagar. I munnen noteras vita beläggningar på kindslemhinnan. Lungor auskulteras med spridda, krepiterande rassel. Lungrtg visar utbredda, interstitiella infiltrat bilateralt. PO2 6,9. Tidigare frisk bortsett från att patienten för ett halvår sedan hade en besvärlig bältros. Vilken lunginfektion misstänker du? Vilken grundsjukdom misstänker du? årig man med känd aortainsufficiens. De sista 6 veckorna har han inte känt sig i form, varit trött, aptitlös och haft diffus led- och muskelvärk. Feber hela tiden mellan 37,5 och 38 C. Vilken infektionssjukdom måste Du i första hand tänka på? På vilka 2 sätt verifierar Du diagnosen? åriga dottern till Tanzanias ambassadör i Sverige har varit hemma på semester i 4 veckor. 2 veckor efter återkomsten till Sverige insjuknar hon med 40 C feber. Inga fokala symtom. Vid undersökning trött och tagen. Svalg, lgll, pulm, buk u.a. Neurologiskt ua. Cor regelb. rytm 60/min, BT 130/80, inga blåsljud. Hb 115, Vita 3,0, trombocyter 120. Vilka 2 infektionssjukdomar måste man ha i åtanke? Vilka prover vill Du följaktligen säkra? Som infektionsjour får Du reda på att det skall anlända en patient som har vistats på ett franskt sjukhus under 1 vecka pga en öppen femurfraktur som opererats i Frankrike. Din bedömning blir att patienten borde betraktas som en högrisk MRSA bärare och Du ombesörjer en inläggning på infektionskliniken. Nämn 4 lokaler från vilka du bör ta MRSA-odlingar. Sidan 32 av 37 [Infektion]

34 Fråga 77 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Föreslå 3 förebyggande åtgärder för att förhindra en ev spridning? 78. Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum. (enbart ett alternativ är rätt) A. Ceftazidim B. Ciprofloxacin C. Doxycyklin D. Erytromycin E. Furadantin F. Klindamycin G. Kloxacillin Gravid (i 10v) penicillin typ 1 allergisk 35-årig kvinna med nedre UVI 25-årig iv missbrukare med stafylokock endokardit (c) 10-årig flicka med recidiv tonsillit inom 1 v (c) (d) 60-årig man med nedre UVI (d) 79. Dina 4 patienter har diarréer men är ej allmänpåverkade. Vilka provsvar från faeces bör föranleda antibiotikabehandling? A. Salmonella typhimurium B. Shigella dysenteriae C. Campylobacter jejunii D. Entamoeba histolytica Allmänt om antibiotika: Sidan 33 av 37 [Infektion]

35 Fråga 80 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vad är anledningen till att vi idag rekommenderar dosering 3 gånger/dygn av Kåvepenin och Heracillin? Hög användning av både orala och intravenösa cefalosporiner har lett till en ökning av infektioner orsakade av vissa bakterier. Nämn en sådan bakterie. Sidan 34 av 37 [Infektion]

36 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Reumatologi 81. En 75-årig kvinna med polymyalgia reumatika sedan ca 1 år tillbaka behandlas med metotrexat i kombination med kortison i låg dos. Hon söker nu akut pga nytillkomna smärtor i bröstryggen. Inget uppenbart trauma. Smärtorna kom när hon böjde sig framåt för att dammsuga under bordet. Vad är troligaste orsak till patientens nytillkomna smärtor? Hur behandlas bakomliggande orsak till detta tillstånd 82. En 23-årig tidigare frisk manlig lundastudent insjuknar akut under loppet av ett dygn med uttalad värk och belastningssmärta i ett knä och en fotled som också svullnar upp. Han har inga påtagliga allmänsymtom, men vid inkomsten till akutmottagningen på tredje dygnet efter besvärens debut klagar han också över utslag i fotsulorna. När du penetrerar anamnesen framkommer att han under veckan haft lite sveda vid vattenkastning, men att dessa besvär nu helt gått över. Vilken diagnos är mest trolig? Nämn en möjlig utlösande orsak till patientens symtom 83. Bengt-Åke, 69 år, är en överviktig man som väger 115 kg. Han har en tablettbehandlad typ 2 diabetes mellitus, hypertoni och hyperlipidemi. Han har under de senaste 5 åren haft 3 hjärtinfarkter och har härefter även haft en hjärtsvikt med en EF på 25% och njurinsufficiens med kreatinin 135. Bengt-Åke söker dig på vårdcentralen då han senaste dygnet fått fruktansvärt ont i höger stortå och framfot. Vid inspektion är han uttalat palpöm över stortåns grundled som även är rejält rodnad och värmeökad. Inga sår kan ses. Hans temp är 37.3 grader och kapillärt CRP 74. Du misstänker gikt. Vilken är det säkraste diagnostiska åtgärden för att bekräfta misstanken? Nämn 2 rimliga behandlingsalternativ för att behandla det förmodade giktanfallet hos denna patient. 84. En 28 årig kvinna med känd SLE diagnos söker akut p.g.a. plötslig påkommen andnöd. Pulm auskulteras u.a. Tackykardi. Trombocytopeni. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Sidan 35 av 37 [Reumatologi]

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003

Tentamen i oftalmologi Svarsmall Fredagen den 10 januari 2003 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för oftalmiatrik Huddinge Universitetssjukhus/ S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: 34 Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Svarsmall

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl Dugganummer 1 (5) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 18 kortsvarsfrågor.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA

Modell för bättre kommunikation. Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA SBAR Modell för bättre kommunikation SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö A d fö häl h j k å d Anpassades

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 12 maj 2009 kl 09.00-11.30 För dig som gör restdugga: Gick kursen år...mån... Skrivningen består av 19 kortsvarsfrågor. Skriv

Läs mer

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003

TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 1/20 TENTAMEN T9 Malmö VT2 2003 MEQ samt Multiple choice del Ögon 5/6 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Varje blad i multiple-choice delen

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Kod: Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 10 februari 2012 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 24 februari

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet Tentamen HT 00 Ögonavsnittet T Malmö / TENTAMEN T HT 00 / Ögonavsnittet Ögonavsnittet examineras med patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor.

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Huvudvärk Hornöberget 160531 Owe Ljungdahl Barnhälsovårdsöverläkare LVN, barnläkare Örnsköldsvik Innehåll idag: Allmänt På akuten Behandlingslinjen i LVN Varningsflaggor Vanligaste diagnoser, utredning

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen PERSONNUMMER: Sidan 1 av 20 Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 2 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng 1 Delexamination 1 Kortsvarsfrågor 2014-03-04 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:..

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Sektionschef, Akutmottagning Östra (tobka1) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS

TIA. Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS TIA En varningssignal! Jesper Petersson Neurologiska Kliniken Universitetssjukhuset MAS Men det gick ju över Vad är en TIA? TIA = transitorisk

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer