Sidan 1 av 37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37"

Transkript

1 Sidan 1 av 37

2 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 4 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Sidan 1 av 37

3 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi 1. En 47-årig kvinna söker på vårdcentralen för gångsvårigheter. Svårigheterna att gå har uppkommit gradvis under några månader och består främst i en upplevelse av obalans. Det känns som om jag går på kuddar. Hon har sedan tidigare en tablett behandlad hypertoni och en typ II diabetes. Du misstänker en polyneuropati. Vilket fynd i status förväntar du dig bland annat. A. Babinskis tecken finns bilateralt B. Felpekning vid finger-näs C. Fotklonus D. Känselnedsättning i vä hand och ben E. Nedsatta reflexer distalt symmetriskt 2. En 82-årig man söker på akuten då han insjuknat med plötsligt påkommen hängande mungipa på vä sida samt lite lätt sluddrigt tal en timme tidigare, vilket bekräftas av din kliniska undersökning. Du gör en akut CT-hjärna som visar ett ca. 3 mm brett diskret kroniskt subduralhematom på vä sida utan expansiv effekt. Efter undersökningen vill patienten gå hem då symtomen nu helt har gått över. Varför vill du bestämt avråda patienten från att gå hem utan istället låta sig läggas in för observation? A. Detta är en TIA-attack vilken kräver vidare utredning B. Han ska utredas för ökad blödningsbenägenhet C. Hög risk för inklämning pga hematomet D. Subduralhematomet innebär hög risk för epileptiska anfall E. Subduralhematomet måste opereras akut 3. En 42-årig man söker dig på vårdcentralen. Han är orolig för att hans händer börjat skaka. Hustruns far, som också lider av skakningar i händerna, har nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom vilket är en av källorna till oron. Vilket/vilka påstående angående tremor vid Parkinsons sjukdom är sant? A. Tremorn uppkommer vid aktivering av handen B. Tremorn uppkommer i vila och försvinner vid aktivitet C. Tremorn lindras betydligt vid intag av små doser alkohol D. B och C E. A och C 4. En 45-årig man söker på medicinakuten dit han kört själv. Han berättar att han någon timme tidigare, i samband med ett toalettbesök, insjuknat med huvudvärk. Värken kom plötsligt och upplevdes som intensiv. Värken har vid besöket hos dig i allt väsentligt gått över. Han har migrän i anamnesen sedan tidigare men känner inte igen nuvarande värk. Han är lätt ljuskänslig, neurologiskt status är normalt i övrigt. Du skickar honom på en CT-hjärna som är normal. Hur handlägger du nu fallet? A. Det kan inte vara ett warning leak eftersom det inte föreligger påtagliga neurologiska bortfall. Lugnande besked och hemgång. Sidan 2 av 37 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Lägger in pat och upprepar CT-hjärna efter 12 timmar C. Omedelbar lumbalpunktion D. Pat lägges in för en lumbalpunktion 12 timmar efter symtomdebut E. Pat skickas hem, beställer poliklinisk MR-hjärna 5. En 45-årig kvinna söker dig på vårdcentralen pga några veckors symtom från hö axel. Hon berättar att hon vaknat en tidig morgon med en intensiv värk över axeln som dock lindrades ganska snabbt och gick över inom en vecka. Hon noterade tidigt i förloppet en svaghet i axeln och armen som kvarstått. Vid undersökning noterar du svaghet vid abduktion i axeln, svaghet vid flexion i armbågsleden samt en hö sidig vingskapula. Reflexerna är svaga i triceps samt biceps på hö sida, övriga normala. Du noterar muskelatrofier över deltoideus- och bicepsmuskulatur. Babinskis tecken finns inte. Övrigt i neurologiskt status är normalt. Var är lesionen mest sannolikt belägen? A. Cervikal ryggmärg B. Enskild rot C. Enskild nerv D. Hjärnstammen E. Plexus brakialis 6. En man i 60-års åldern söker på akutmottagningen pga dubbelseende. Han har sedan tidigare en hypertoni och en tablettbehandlad diabetes. Patienten berättar att han en morgon för någon dag sedan vaknat med dubbelseende som sedan dess hållit i sig konstant. I status noterar du att hö öga står lätt abducerat då pat ombedes titta rakt fram. Patienten anger ökat dubbelseende vid blickriktning åt vänster. Pupillfunktion är ua. Ingen ptos. Övriga kranialnerver och neurologiskt status är normalt. Vad är den mest sannolika orsaken till symtomen? A. Aneurysm invid bakre kommunikanten på hö sida B. Infarkt i hö n. occulomotorius C. Nydebuterad Myastenia Gravis D. Tentorieinklämmning pga supratentoriell expansivitet E. Trombos i sinus cavernosus hö 7. En 78-årig kvinna med hypertoni kommer in akut efter att hastigt ha insjuknat med svaghet i höger sida. Vid din neurologiska undersökning noteras en ögonmotorikstörning, vä öga följer inte med vid blickriktning åt vä. Det finns en vä sidig hängande mungipa. Patienten har en högersidig hemipares med diskret nedsatt känsel. Babinskis tecken finns på hö sida. Patienten talar sluddrigt och upplever svårigheter att svälja. Något annat upptäcker du inte. Var bör lesionen mest sannolikt vara lokaliserad? A. Cervikal ryggmärg B. Hjärnstam C. Kortikalt på vä sida D. Lillhjärnan vä sida Sidan 3 av 37 [Neurologi]

5 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 E. Supratentoriellt subkortikalt hö sida 8. Du utreder en 75-årig kvinna som sökt vårdcentralen pga en långsamt progredierande gång- och balansstörning. Du har vid första besöket konstaterat en viss kognitiv nedsättning utöver de motoriska problemen. En CT av hjärnan har visat vidgade ventriklar och röntgenläkaren undrar om detta kan vara en normaltryckshydrocephalus. Du tycker att den kliniska bilden kan stämma med detta och du skickar pat vidare för ytterligare utredning. Vilken av nedanstående utredningar kan i första hand bli aktuell? A. EMG B. Lp med 3 rörstest C. MR hjärna D. Neurografi E. Tapptest 9. En 43-årig man, rökare men i övrigt frisk söker dig på medicinens akutmottagning. Han berättar att han dagen innan då han skulle köra tilljobbet plötsligt fick ont i vä sida av ansiktet och kring vä öga. Värken var intensiv till en början men gick sedan tillbaka. Någon liknande värk har han aldrig tidigare känt. Han noterade dagen efter debuten att vä ögonlock hängde ned något och att vä pupill förefaller mindre än hö. I neurologiskt status noterar du ett Horners syndrom på vä sida, i övrigt är status normalt. Du misstänker nu... A. Carotisdissektion B. Hortons huvudvärk C. Migrän D. Sinustrombos E. Subarachnoidalblödning 10. Du har som AT-läkare träffat en 36-årig kvinna som har sökt medicinens akutmottagning. Hon har upplevt ett flertal minutlånga episoder på senare tid då hon plötsligt fått svårigheter att tala kopplat med en lätt svaghet i hö hand. En utredning med CT och sedermera MR hjärna har visat ett astrocytom frontotemporalt på vä sida. Du misstänker att patienten drabbats av partiella epileptiska anfall till följd av tumören. Vilken antiepileptisk behandling är förstahandsmedel? A. Fenytoin R (Fenantoin) B. Keppra R (levetiracetam) C. Lamotrigin R (lamotrigin) D. Tegretol Retard R (karbamazepin) E. Topimax R (topiramat) 11. En 43-årig kvinna inkommer pga huvudvärk som debuterade plötsligt när hon putsade sina fönster. Vid insjuknandet kände sig patienten vimmelkantig och fick gå och lägga sig. Då huvudvärken ej gav med sig Sidan 4 av 37 [Neurologi]

6 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 söker hon efter några timmar på akuten. Du är medicinjour och undersöker patienten. Hon är kontaktbar men trött och smärtpåverkad. Hon rör samtliga extremiteter utan sidoskillnad. Pupillerna är runda och ljusreagerande, vänster pupill är dock vidare än höger som är normalstor. Hon anger dubbelseende vid blickriktning åt höger. BT 170/90. Puls 90. Temp 37,5. Möjlig förklaring: A. Subarachnoidalblödning B. Rupturerat bakre communicantaneurysm C. Rupturerat pericallosaaneurysm D. Occulomotoriuspares höger E. Occulomotoriuspares vänster F. A+D G. A+B+E 12. En 28-årig man cyklar en regnig höstkväll utan hjälm, bländas av en bil. Han svänger till mot trottoarkanten, faller och slår i huvudet. Han svimmar av kortvarigt. Han försöker sedan resa sig men är omtumlad och blir liggandes. Bilisten, som stannat, tycker sig efter cirka 10 minuter ej riktigt få kontakt med mannen och ringer därför ambulans. Vid inkomsten till sjukhuset i Karlskrona 30 minuter senare undersöker Du som kirurgjour patienten. Han svarar nu ej på tilltal. Han lokaliserar men avvärjer ej på central smärtstimulering. BT 180/80. Puls 60. Spontanandas. Rör hö arm och ben sämre än vänster. Vänster pupill är vidare än höger, bägge ljusreagerande. Det droppar blod ur vänster öra. Du beslutar om urakut CT skalle som visar 1,5 cm tjockt epiduralhematom temporoparietalt vänster sida. Efter detta noterar du att pat ej längre lokaliserar utan har endast undandragande rörelse på smärta. Vilken/vilka åtgärder vidtar du härnäst? A. Fortsatt observation ny bedömning vid försämring B. Intubation C. Ringa neurokirurgjouren D. Lumbalpunktion E. Mannitol-infusin 500 ml F. Akut trepanation i Karlskrona med inkallad kirurgbakjour G. A+C+D+E H. B+C+E+F I. B+D+F 13. En 48-årig kvinna vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning pga en stor intracerebral blödning i hö hemisfär. Eftersom hon redan vid inkomsten var djupt medvetslös med extensionsrigiditet vid smärtstimulering och sedan under följande dygnet ej förbättrats, trots respiratorvård och hyperventilation, blev hon ej övertagen till Neurokirurgisk klinik. På andra dygnet utsättes all farmakologisk terapi. Pat reagerar ej längre på kraftig smärtstimulering i käkvinkeln. Pupillerna är medelvida och ljusstela. Temperatur 37,5 grader. Blodtryck 90/60. puls 86. Du är just färdig med AT, har blivit leg läkare och går under helgen jour på anestesiavdelningen. Vilken åtgärd är lämpligast att du vidtar i denna situation? A. Du ber sjuksköterskan att snarast få fram en uppgift från donationsregistret huruvida pat är positiv till organdonation. Sidan 5 av 37 [Neurologi]

7 Fråga 13 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Du stänger av respiratorn pga att fortsatt behandling bedöms meningslös. C. Du återupptar all behandling då tillståndet mycket väl kan vara reversibelt. D. Du kontaktar transplantationscentrum för att snarast genomföra organdonation. E. Du ordinerar aortocervikal angiografi för att se att pat har upphävd cirkulation till hjärnan. F. Du frågar bakjouren om att göra klinisk neurologisk hjärndödsdiagnostik inklusive apnoetest vid två tillfällen med två timmars intervall. 14. Vid Lewybodydemens är det framför allt en sak som är mycket viktig nämligen att: A. Behandla hypertoni B. Belägga dopaminbristen med DAT-scan C. Se till att patienten får dagverksamhet D. Undvika behandling med traditionella neuroleptika E. Utreda om det finns vaskulära förändringar 15. Vilka sjukdomar har framför allt brist på acetylkolin (och kan behandlas med acetylkolinesterashämmare)? A. Alzheimers sjukdom och frontotemporallobsdemens B. Alzheimers sjukdom och lewybodydemens C. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens D. Frontotemporallobsdemens och vaskulär demens E. Lewybodydemens och frontotemporallobsdemens 16. En 56-årig kvinna som under dagen periodvis tett sig annorlunda och som sedan upptäcks på sitt arbetsrum liggande på golvet. Vid inkomsten noteras BT 150/90, regelbunden hjärtrytm, EKG väsentligen ua. Pat är lätt motoriskt orolig, rör symmetriskt på alla extremiteter, pupillerna är normalstora och reagerar ua på ljus. Ger ingen adekvat kontakt men är vaken. Medverkar dåligt Vid test av ögonmotorik flackar ögonen i rummet, och du ser parallella ögon axlar, med till synes normalt rörelseomfång av ögonen. Vilket eller vilka fynd i status talar för att hjärnstammen fungerar? A. Rör symmetriskt på alla extremiteter B. Pupiller normalstora, reagerar ua på ljus C. Ögonmotorik flackande ögon, parallella ögonaxlar D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 17. En 60-årig kvinna söker för ögonpåverkan. Hon är tidigare frisk men har under det senaste året utvecklat ptos av varierande grad, bilateralt. Har märkt av dubbelseende ibland då hon tittat på TV eller läst en bok. I övrigt känner hon sig frisk och kan inte uppvisa några symtom från kranialnerver i övrigt eller extremiteter. Du misstänker Myastenia Gravis. Vilken av följande undersökningar är lämpligast att utföra om du har denna misstanke? Sidan 6 av 37 [Neurologi]

8 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Blodprov för kontroll av anti-dna-antikroppar B. CT buk C. CT thorax D. LP med kontroll av IgG-index E. Neurografi med nervledningshastighet 18. En 22-årig högerhänt kvinna med tidigare huvudvärksbesvär. Huvudvärken började för 9 månader sedan. Till en början kom huvudvärken någon gång per månad, men de senaste 1-2 månaderna kommer huvudvärken en gång i veckan. Ofta samtidigt illamående och vid något tillfälle också kräkts. Huvudvärken känns som dunkande värk vid höger eller vänster tinning. Pågår omkring 12 timmar. Brukar ta paracetamol och sedan sova bort huvudvärken i ett mörkt rum. Är ljus- och ljudkänslig när huvudvärken pågår. En mor och moster har huvudvärk. Neurologiskt status är normalt. Lämpligaste åtgärd att rekommendera? A. NSAID vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande B. NSAID vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin C. Rekommendera patienten sluta med paracetamol som kan ha framkallat huvudvärken D. Remiss sjukgymnast för avspänningsgymnastik E. Sumatriptan vid huvudvärk, betablockerare som förebyggande F. Sumatriptan vid huvuvärk, ingen förebyggande medicin G. Vänta med behandling, först måste CT/MR hjärna utföras för att utesluta intrakraniell process 19. En 30-årig kvinna söker med en veckas anamnes på koordinationsproblem i händer och fötter. Balansen har försämrats under denna tid. Symtomen debuterade relativt akut och tilltog först under några dagar men har sedan stått konstanta. I tidigare sjukhistoria framkommer att patienten för ett år sedan under fjällvandring drabbades av svaghet i höger arm. Detta kom ganska akut och satt i under ca en månads tid men förbättrades gradvis under denna tid. Patienten skyllde svagheten på att ryggsäcken kunde ha skavt och sökte inte läkare. För 10 år sedan drabbades patienten relativt hastigt av övergående synnedsättning på höger öga samt smärtor vid ögonrörelser. Dessa symtom gick över inom loppet av några månader. Patienten sökte i akutskedet på sin vårdcentral som då inte fann något anmärkningsvärt förutom måttligt nedsatt visus på höger öga. Oftalmoskopi var då normal. Eftersom hon inte hade några andra symtom vidtogs inga ytterligare åtgärder. I aktuellt status noteras en måttlig felpekning vid finger-näsprov bilat. samt att Rombergs test visar falltendens odeciderad fallriktning. Vid knä-hälprov framkommer måttliga koordinations-svårigheter bilateralt. Vilken behandling kan troligast komma att bli aktuell i första hand i nu-läget? A. Azatioprin (Imurel) B. B12-injektioner C. β-interferon D. Doxycyklin E. Högdos Iv immunglobulin F. Riluzole (Rilutec) Sidan 7 av 37 [Neurologi]

9 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 77-årig kvinna insjuknade för en månad sedan med svaghet i höger arm. Sökte på akuten för detta, CT skalle var ua. EKG visade förmaksflimmer. Ultraljud halskärl visade höggradig stenos höger carotis interna. Blodtrycket var 135/85. Patienten förbättrades och skickades hem med följande mediciner: acetylsalicylsyra (Trombyl) 320 mg per dag och simvastatin 20 mg till natten. Vid återbesök till dig rapporterar patienten att hon mår utmärkt. Det enda som du hittar i rutin-nervstatus är lätt sänkning och pronation hö vid armar framåt sträck. Blodtryck 135/85. Lämpligaste åtgärd av följande alternativ? A. Byt från acetylsalicylsyra till warfarin B. Fortsätta med oförändrad behandling C. Kontroll blodfetter, vid behov öka simvastatin D. Lägg till blodtrycksbehandling med ACE-hämmare/tiazid-diuretikum E. Minska till acetylsalicylsyra 160 mg per dag F. Ny CT för att visualisera skadan G. Remiss kärlkirurg för operation av carotisstenos 21. Vilket/vilka av nedanstående bansystem anses ofta uppvisa kliniska tecken på påverkan vid vitamin B12- brist? A. Tractus corticospinalis B. Tractus spinothalamicus lateralis C. Baksträngarna D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 22. En 35-årig man. Tidigare frisk. I går smygande debut av huvudvärk, som förvärrades successivt under några timmar. Värk i hela huvudet. Samtidig yrsel, svårt att fästa blicken, medföljande sambo har upplevt att patienten stapplar fram. Huvudvärken har fortsatt även idag. Pat har känt att smak och lukt har förändrats. Illamående, men inga kräkningar. Inkommer nu till akutmottagningen. Status: At: Lätt smärtpåverkad. Ingen vilodyspné. Inga perifera inkomp-tecken. Ingen nackstyvhet. Temp: 37,7 grader. Cor: Regelbunden rytm, frekvens 84, inga hörbara blåsljud. Pulm: Vesikulära andningsljud bilat. Bltr: 160/95. EKG normalt. P-glc=5,5 mmol/l. SaO2 99%. Neurologiskt status: Möjligen går patienten något långsamt, osäkert. I övrigt enligt rutinnervstatusschablon normalt fynd. Patienten skickas för undersökning med akut CT skalle. På röntgen direkt efter undersökningen (som är normal) får patienten ryckningar i armar och ben och blir okontaktbar under sekunder. Anfallet går över och patienten är vaken men trött. Dock noteras mycket lätt men dock reproducerbar pronation och sänkning höger vid armar framåt sträck. Viktigaste åtgärd nu? A. Iv Acyklovir (Geavir R ) B. Iv B1-vitamin (Betabion/Neurbion R ) C. Iv Diazepam (Stesolid R ) Sidan 8 av 37 [Neurologi]

10 Fråga 22 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv Fosfenytoin (Pro-Epanutin R ) E. Iv Trombolysbehandling årig kvinna. Har för tre månader sedan börjat märka att höger fot inte riktigt följer med vid gång. Besvären har tilltagit och därför söker nu patienten på vårdcentralen. Vid undersökning noteras att talet är lite sluddrigt. Kraften för abduktion i höger armbåge måttligt nedsatt. Fascikulationer ses vid tungränderna bilateralt. Tunnare muskulatur på framsidan av höger vad. Muskelsträckreflexer svaga i armar och ben. Babinskis tecken ses vänster, saknas höger. Känsel normal. Inga sfinktersymtom. Du misstänker en neurologisk diagnos i första hand. Vilken av följande undersökningar bör i första hand göras för att få stöd för att denna diagnos föreligger? A. Blodprov på CK B. Blodprov T4, TSH C. Elektroneurografi - ENeG D. EMG med repetitiv nervstimulering E. LP med isoelektrisk fokusering och celler och IgG-index F. MR hjärna och ryggmärg G. Muskelbiopsi H. Nål-EMG 24. En 50-årig man har sista veckan haft attacker av svår halvsidig huvudvärk. Attackerna sitter vid höger öga och pågår omkring 45 minuter varje gång. Hade liknande besvär under 1 månad för ett år sedan men det gick sedan över den gången. Attackerna som nu återkommit är mycket besvärliga och patienten blir röd i ögat som rinner i samband med attackerna. Rinner även i näsan. Patienten har nu i kväll varit på en pub för att titta på fotboll på storbilds-tv. Drack då 1 stort glas starköl. Omkring 45 minuter senare fick patienten en ny attack och söker nu akut för detta. I status finner du smärtpåverkad man, rodnat höger öga som tårar sig och det rinner i höger näsborre. Åtgärd i första hand? A. Inj Ketogan R (ketobemidon) / morfin sc B. Inj Proepanutin R (fos-fenytoin) iv C. Inj Seloken R (metoprolol) iv D. Inj Solucortef R (hydrocortison) iv E. Remiss CT-angio för att utesluta arteriellt aneurysm F. Syrgas inhalation 5-7 l/min 25. En 42-årig kvinna, tidigare frisk insjuknar med epileptiska anfall där utredning med CT skalle visar en kontrastladdande tumör med viss medellinje-överskjutning och omgivande ödem, frontotemporalt på höger sida. Blodtryck 190/100. Lämplig behandling(ar) i första hand mot ödemet? A. Antiinflammatorisk behandling med NSAID iv B. Iv Furosemid (impugan R /furix R ) C. Iv Osmoterapi med mannitol/urea Sidan 9 av 37 [Neurologi]

11 Fråga 25 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Iv. Steroider E. Hyperventilationsbehandling F. Per oral försiktig blodtryckssänkning med metoprolol (Seloken R )/enalapril ACE-hämmare Sidan 10 av 37 [Neurologi]

12 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 26. A. Centralvenstrombos [6 p] B. Farmakologisk störning C. Glaskroppsavlossning D. Migrän E. Näthinneavlossning F. Optikusinfarkt G. Optikusneurit H. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a f nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A H 29-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Synbesvär i vänster öga sedan ett dygn. Successivt tilltagande suddighet centralt i synfältet. Tilltagande svårigheter att läsa. Lätt smärta vid ögonrörelser. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua lätt afferent defekt 62-årig man. Använder glasögon (+2.5) vid läsning. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för tre timmar sedan. Upplever det som ett litet kommatecken som flyter runt ganska centralt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus litet rörligt streck ua Pupill ua ua (c) 67-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Märkte när hon vaknade i morse att hon knappt kunde se alls med höger öga. Allt är dimmigt. Ingen smärta. Sidan 11 av 37 [Oftalmologi]

13 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Status: Höger Vänster Synskärpa Handrörelser 1.0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill uttalad afferent defekt ua (c) (d) 21-årig kvinna. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Plötsliga synbesvär i bägge ögonen för tre timmar sedan. Ett sågtandsliknande mönster som flimmrade omedelbart till höger om fixationspunkten i båda ögonen. Försvann gradvis efter 10 minuter. Lätt huvudvärk i efterförloppet. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua ua (d) (e) 56-årig man. Myop sedan tonåren. Nu glasögon (-4.0) bilateralt. Tidigare subjektivt ögonfrisk i övrigt. Plötsliga synbesvär i höger öga för en timme sedan. Initialt en mängd småprickar i synfältet och därefter en successivt tilltagande skugga långt temporalt i synfältet. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus en del rörliga moln och prickar ua Pupill ua ua (e) Sidan 12 av 37 [Oftalmologi]

14 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (f) 47-årig man. Tidigare subjektivt ögonfrisk. Använder glasögon (+1.5) vid läsning. Plötsliga synbesvär i höger öga för fyra timmar sedan. Synen försvann helt och under loppet av någon sekund och har ej återkommit. Ingen smärta. Status: Höger Vänster Synskärpa ej perception 1.0 Synfält enl Donders ser ej ua Genomfallande ljus ua ua Pupill total afferent defekt ua (f) 27. A. Antibiotikasalva [5 p] B. Antihistamindroppar C. Bedövningssalva D. Indifferent ögonsalva E. Kortisondroppar F. Remiss till ögonklinik akut G. Remiss till ögonklinik (ej akut) H. Remiss till ögonklinik (ej akut) samt antibiotikasalva I. Remiss till öron-näs-halsklinik akut För vart och ett av fallen a h nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur listan A I ovan 31-årig man som för en timme sedan böjde sig mot en Yucca-palm och det stack till i vänstra ögat. Det gör nu ont varje gång han blinkar. Ögat rinner mycket och synen är något suddig. Med stenopeiskt hål blir synskärpan 1.0 på vänster öga. 7-årig pojke som för 30 minuter sedan träffades av ett träsvärd i höger öga i samband med lek med lillebror. Ögat är blekt bortsett från en smärre subkonjunktival blödning temporalt. Kornea är klar och pupillen är normal inklusive reaktioner. Du ser inget blod i främre kammaren. I nedre ögonloclet ser du ett genomgripande sår som engagerar ögonlockskanten och är beläget 2 mm medialt om nedre tårkanalikelmynningen. Synen är subjektivt normal. Sidan 13 av 37 [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (c) 54-årig svetsare som för fem timmar sedan var tvungen att ta av sig sitt skyddsvisir för att se tillräckligt bra i samband med svetsningen. Han kommer nu med uttalad värk i bägge ögonen. Han har svårt att öppna ögonen. Du finner livlig blandad injektion. Hela kornea har en diffust ruggig yta. Du hittar ingen främmande kropp. Synskärpan är 0.5 okorrigerat bilateralt. (c) (d) 24-årig byggnadsarbetare som i samband med att han slog med hammare mot en metallskena kände att något kom upp i höger öga. Han har en svag värkkänsla i ögat och det irriterar något när han blinkar. Han ser suddigt efter det inträffade. Synen är 0.4 okorrigerat. (d) Bild till fråga 27d Färgbild finns på separat blad (e) 26-årig kvinna som i samband med fotbollsmatch fick ett slag i vänster öga av målvaktens armbåge då hon skulle nicka bollen. Hon har ett hematom i nedre ögonlocket på vänster sida och en liten subkonjunktival blödning nedåt. Kornea är blank och pupillen är normal inklusive reaktioner. Synen är 1.0 bilateralt. Vid blick uppåt ser hon dubbelt. (e) (f) 59-årig kvinna från Irak. Hon har sedan många år haft en förändring i vänster öga. Den har tillväxt något sista året. Hon har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (f) Bild till fråga 27f Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 37 [Oftalmologi]

16 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 (g) 71-årig man som sedan några månader har tilltagande besvär av skavningskänsla i vänster öga. Han har ingen värk och synen är 1.0 på bägge ögonen. (g) Bild till fråga 27g Färgbild finns på separat blad (h) 27-årig kvinna som bär kontaktlinser. Sedan två dagar tilltagande skavningskänsla i vänster öga. Hon har ingen värk. Synen är 1.0 med (-1.0) bilateralt. (h) Bild till fråga 27h Färgbild finns på separat blad Vilket av följande påståenden om ålderrelaterad maculadegeneration är inte korrekt? 28. A. Frekvensen av åldersrelaterad maculadegeneration ökar med ökande ålder. B. Maculadegeneration ger förstorad blind fläck vid synfältsundersökning C. Torr maculadegeneration kan övergå i våt maculadegeneration. D. Våt maculadegeneration ska remitteras akut till ögonklinik. 29. Viket av följande påstående rörande skelning är korrekt? A. Skelning kan botas med glasögon B. Alla typer av skelning är medfödda C. Om man opererar en skelning så att ögonen blir rättställda så utvecklas full samsyn D. Ett barn med alternerande skelning löper aldrig risk för amblyopi Sidan 15 av 37 [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Sven 68 år söker öppenvårdscentralen pga synnedsättning. Du oftalmoskoperar och finner det fynd som visas på bilden. Du bedömer detta som A. Fynd orsakat av intrakraniell tryckstegring B. Fynd orsakat av glaukom C. Centralartärocklusion D. Centralvenstrombos Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad 31. Sven 24 år gammal söker Dig på VC i Svedala för att han i 3 dagar haft skav och irritation i vänster öga. Han har också blivit mer och mer röd i ögat. Du tittar på hans öga och ser en ojämnhet i corneas speglande yta varför Du färgar tårvätskan med fluorescein. Du ser att fluoresceinet fäster sig i ojämnheten som på bilden. Vilket av följande diagnoser rör det sig om? A. Cornealerosion B. Herpeskeratit C. Marginaliskeratit [2 p] D. Akutglaukom E. Iridocyklit Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Hur ska du handlägga fallet (i föregående fråga)? A. Expektans B. Chloromycetinsalva i tre dagar C. Tårsubstitut D. Akut remiss till ögonklinik E. Icke akut remiss till ögonklinik Sidan 16 av 37 [Oftalmologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man kontrolleras för diabetes. Vid kontrollbesök klagar han över huvudvärk och trötthet och vid din rutinmässiga ögonspegling finner du bild som visas på fotot. Patienten anger normal syn. Anamnes och ögonbottenfynd talar för: A. Centralvenstrombos B. Diabetesretinopathi C. Opticusneurit D. Staspapill Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad Sidan 17 av 37 [Oftalmologi]

19 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 33. Tympanometri är en värdefull metod för att a. Avslöja små hål på trumhinnan. b. Kontrollera om plaströr inte fungerar c. För att diagnostisera akut otit d. Skilja på bullerskada och överrörlig trumhinna som skulle kunna var tecken på hörselbens avbrott Vilka av ovanstående är rätt? A. a B. a+b C. a+b+d D. b+c E. b+d 34. Urban 3 år har bara varit lite snorig i ett par dagar och pigg. Idag på morgonen var han svullen och röd från mediala ögonvrån upp på ögonlocket. Syn och ögonrörelser är ua. Patienten har ingen ögon- eller huvudvärk. Mamma tar Urban till ögonläkaren som efter undersökning remitterar vidare till dig som jour på öron. a. CT b. Nasofarynxodling c. Intravenös antibiotika d. Peroral antibiotika e. Steroider Vilket handlägning är mest adekvat i detta läget? A. a+d B. b+d+e C. b+c+e D. b+d E. d 35. Tommy har efter ett besök på en svartklubb i Malmö hamnat i handgemäng med en annan gäst. Han får ett ordentligt slag mot näsan och hör hur det knakar till. Eftersom han fortfarande kände sig rejält berusad gick han hem för att sova ruset av sig. Morgonen därpå har han ganska suddiga minnen av vad som hänt. Han konstaterar dock att näsan sitter där den ska och beslutar att inte gå till akuten. Det rinner en vattning snuva från hö näsborre och efter några dagar börjar han få ont i huvudet. Vad tror du han har drabbats av? A. Commotio B. Likvorläckage C. Septumhematom Sidan 18 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 35 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 D. Sinuit till följd av frakturen E. Subduralhematom 36. Du har en sliten man i stolen framför dig på öronmottagningen. Du får veta att han är hemlös och inte haft någon kontakt med sjukvården de senaste fem åren. Nu kommer han därför att han sedan ett dygn inte kan ligga ned och sova pga andningssvårigheter i form av påtaglig stridor. När du undersöker honom finner du att han har en stor tumör i larynx som gör att du inte kan se stämbanden. Vilken är den omedelbart viktigaste åtgärden du bör vidta? A. CT för snabb diagnos B. Ge steroider C. Lägga in patienten för andningsobservation och ev intubation D. Lägg in patienten och planera för tracheotomi eller koniotomi. E. Ta provexcision i narkos för snabb diagnos årig advokat som i samband med tingsrättsförhandling för tre veckor sedan drabbades av yrsel, lockkänsla och övergående hörselnedsättning på höger sida. Kommer nu tre veckor efter episoden och har normal hörsel och normalt öronstatus. Vilken diagnos misstänker du att patienten haft? A. Godartad lägesyrsel B. Mb Meniere C. Migrän D. Postural fobisk vertigo E. Vestibularis neurit 38. Det är inte ovanligt att mat fastnar i esofagus. På vilket/vilka ställen kan maten fastna? A. Vid övre sfinktern dvs m cricofaryngeus, B. Vid arcus aortae C. Nedre sfinkterna vid övergången mellan esofagus och ventrikel. D. A + B E. B + C F. A + B + B 39. Gustav jobbar på citymail. Det började närma sig lunch och han kände att han måste hinna slänga i sig lite mat mellan rundorna. Han stannar till vid ett gatukök och beställer lite grillade kycklinglår. Tiden går och han får bråttom med att få i sig maten. Plötsligt sticker det till i halsgropen. Gustav fortsätter sin runda trots detta obehag. Fram på småtimmarna börjar han känna sig febrig och får lite ont utåt ryggen. Vilken är den sannolikaste diagnosen? Sidan 19 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

21 Fråga 39 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. Lungemboli B. Mediastinit C. Parafaryngealabcess D. Pneumoni E. Refluxesofagit 40. En 50-årig kvinna som nyss opererats pga struma upplever nu att rösten blir allt svagare fram på dagen. Vad bör du i första hand misstänka? A. Fonasteniska besvär B. Intubationsgranulom C. Laryngit D. Recurrenspares E. Subglottisk cancer 41. Vilken behandling lämpar sig mest för denna patient med följande audiogram? A. Bilateral stapedektomi i samma seans B. Expektans C. Hörapparat D. Hörselbensrekonstruktion E. Myringoplastik 42. En misshandlad, alkoholdoftande, måttligt berusad 32-åring kommer till din akutmottagning på måndag morgon. Han har fått knytnävsslag mot näsan någon gång under helgen. Vad är det viktigast att utesluta och varför? A. Näsblödning. Efter nästrauma kan det blöda riktigt mycket. Man måste då diatermera eller tamponera. Sidan 20 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

22 Fråga 42 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 B. Näsfraktur. En oreponerad näsfraktur läker snabbt och ger upphov till en sned ytternäsa. Detta är svårt att korrigera i ett senare skede. C. Septumfraktur. En oreponerad septumfraktur kan ge besvär med kronisk, kraftig nästäppa. D. Septumluxation. Luxerar man ej tillbaka septum kan det täppa till utförsgången till maxillarsinus. Det kan bidra till recidiverande maxillarsinuiter i framtiden. E. Septumhematom. I hematomet kan det bli en infektion. Trycket och infektionen kan destruera septum och deformera näsan. 43. Emil tre år sover dåligt om natten. Han snarkar och slutar ibland att andas. Mamma tycker också att [2 p] han ständigt är snorig. Han har också börjat höra sämre. Vad har han för nässjukdom? A. Adenoid B. Allergisk rhinit C. Bilateral choanalatresi D. Conchahypertrofi E. Näspolypos Ange siffra/siffror på bilden var någonstans i näsan sjukdomen är belägen. A. 1, 2 B. 1 C. 1, 4 D. 3, 5 E. 2 Bild till fråga 43 Färgbild finns på separat blad 44. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt hö Rinne är negativ hö och postiv vä. Vilken hörselnedsättning är mest sannolik? A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 45. Lille Kalle vaknade kl. 8 i går kväll med ordentligt skällande hosta svårt att andas och uttalad heshet. Han hade även indragningar i jugulum. Varit lite förkyld sista dygnet. Sidan 21 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

23 Fråga 45 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vad tänker Du dig som troligaste orsak till hans problem? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngomalaci I. Laryngotracheobraonchit J. Larynxfraktur K. Larynxpapillom. L. Larynxödem M. Pseudocroup N. Quinkeödem O. Recurrenspares P. Reinkeödem Q. Stämbandspolyp R. Web i larynx årig rökande man har blivit remitterad till dig för laryngogoscopi eftersom han varit hes i 5 veckor. Han röker a 30 cigaretter per dag som han rullar själv och är väl inte främmande för en eller annan mörk grogg till kvällen. Vad måste du utesluta och misstänka? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngotracheobraonchit I. Larynxpapillom. J. Larynxödem K. Pseudocroup L. Recurrenspares M. Reinkeödem N. Stämbandspolyp Sidan 22 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

24 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig kvinna som arbetar som biträde i vården. Hon har rökt sedan hon var femton år. Hennes röst är grov och hes och har varit så i många år. Då hon blir förkyld blir det värre och hon kan då också känna sig lite trång i halsen. För övrigt mår hon alldeles bra och hon har ingen tanke på att sluta. Vad misstänker Du i första hand som den troligaste orsaken till hennes besvär? A. Cancer B. Fonasteni C. Globus hystericus D. Kontaktgranulom E. Kontakttulcus F. Kronisk laryngit G. Laryngit H. Laryngotracheobraonchit I. Larynxpapillom. J. Larynxödem K. Pseudocroup L. Recurrenspares M. Reinkeödem N. Stämbandspolyp årig man från Afghanistan. Av och till rinnande öra så länge han minns från höger sida. Inkommer nu med illamående, kräkningar, yrsel, nystagmus åt vänster, illaluktande sekret i höger öra. Vad är troligaste diagnos? A. Cerebellär infarkt B. Extern otit C. Godartad lägesyrsel D. Hjärtinfarkt E. Labyrintfistel F. Labyrintit G. Mb Meniere H. Multipel sensorisk svikt I. Nackutlöst yrsel J. Postural fobisk vertigo K. Rörelsesjuka L. Tumör i bakre skallgropen M. Vestibulär migrän N. Vestibularis neurit O. Vestibulärt schwannom 49. Vad måste (alltså inte kan) ingå i en initial utredning av en klnuta i vänster käkvinkel där man misstänker malignitet på en 53 årig man? Sidan 23 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

25 Fråga 49 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 A. CT Hals + CT Buk + Finnålspunktion med cytologi B. CT Hals + CT Thorax + Finnålspunktion med cytologi C. CT Hals + CT Hjärna + Finnålspunktion med cytologi D. CT Hals + lever status (lab) + Finnålspunktion med cytologi E. CT Hals + Rtg pulm + Finnålspunktion med cytologi F. MR Hals + Thorax + Finnålspunktion med cytologi G. MR Hals + Thorax + Hjärna + Finnålspunktion med cytologi H. MR Hals + Thorax + lever status (lab) I. PET (helkropp) + rtg Pulm + Finnålspunktion med cytologi J. Rtg Pulm + Ultraljud hals + Finnålspunktion med cytologi årig kvinna som arbetar på dagis. Sedan tre dagar ont i halsen igen. Det är sjätte gången i år och hon börjar bli trött på detta. Hon hade ju rejält ont i halsen med feber flera ggr också året dessförinnan med sjukskrivning varje gång. Vid undersökning finner Du bilateralt rodnade tonsiller med vita proppar och ökad kärlinjicering i gommen. Vad är lämpligaste åtgärd av nedanstående alternativ? A. Andnings övervakning, Intubations beredskap Zinacef IV B. Avvakta C. Avvakta + gurgling med saltvatten. Och paracetamol D. Dalacin 300 mg 3 i 10 dagar E. Dalacin 300 mg 3 och op-anmäl pat för tonsillektomi F. Fortsätt Pc Kolla blodprover Informera G. Frysning av tonsillerna H. Pc 1 g 3 + Alvedon I. Pc Iv. Inläggning ev punktion/incision + Ct hals J. Pc Kontroll på mottagningen om tre veckor K. Punktion, incsion, debridiering L. Palpation av tonsilloger och px M. Radiofrekvenskirurgi av tonsillerna N. Remiss infektionskliniken, immunbrist? O. Slyngning av Tonsillerna P. Tonsillectomi Sidan 24 av 37 [Oto-rhino-laryngologi]

26 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Dermatologi årig man söker för ett icke kliande kosmetiskt störande utslag på överkroppen. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Lämpligaste behandling? årig man söker för ett märke på bålen. Detta har tillvuxit och ställvis ändrat färg. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Viktigaste etiologiska faktorn? 53. Orolig 19-årig yngling med ett utslag på bålen sedan någon vecka. Kliar inte. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Förlopp? 54. Medelålders man har sedan en månad ett starkt kliande utslag symmetriskt på underarmarnas volarsidor. Färgbild finns på separat blad Sidan 25 av 37 [Dermatologi]

27 Fråga 54 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Klinisk diagnos? Behandling? årig man med tilltagande besvär från ansiktet i form av rodnad, papler och pustler. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Lämplig systemisk behandling? 56. Kvinna i 70-årsåldern som sedan några år har utvecklat hudförändringar i ansiktet, som läker med ärr. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Vilken faktor förvärrar ofta sjukdomen? 57. En 3-årig flicka har sedan en vecka utslag som sprider sig i ansiktet. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Behandling? Sidan 26 av 37 [Dermatologi]

28 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT årig man som under mer än ett år har noterat en rodnad fläck på bålen med långsam tillväxt. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Hur verifieras den? 59. Medelålders jägare söker för ett rodnat utslag på buken. Kliar inte, men växer långsamt i periferin. Klinisk diagnos? Färgbild finns på separat blad Behandling? 60. Du har fått ett provsvar på en patient med diffusa urinvägsbesvär som är positivt för klamydia. Vilken behandling ger du? Vilka ytterligare åtgärder måste vidtas (2 stycken)? Sidan 27 av 37 [Dermatologi]

29 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Infektion 61. En 25-årig kvinna som arbetar i charkuteridisken på ett varuhus söker Dig på infektionskliniken. Hon är född och uppvuxen i Estland. Hon har nu haft hosta i 2 månader. För en månad sedan tagit en kur penicillin utan effekt, för 9 dagar sedan insatt på doxycyklin. Dock fortsatt hosta, ibland blodiga upphostningar, trött, subfebril, gått ner 6 kg i vikt och känner sig inte bättre. SR 68, CRP 80, Hb 112, Vita 7,8. Vilken infektion måste man här misstänka? Vilka mikrobiologiska prover bör du ordinera? årig tidigare frisk yngling med halsont sedan några dygn. Sökte VC den 2 september där man tog en Strep-A test som var negativ. Den 4 september kände han sig hängig, frusen, på natten feber 41 C. På morgonen den 5 september fortfarande högfebril och mor ser röda utslag på benen. Inkommer på eftermiddagen till infektionskliniken. Status: högfebril, RLS 3, utbredda petekier och ecchymoser särskilt på armar och ben, ej säkert nackstyv. Cor och pulm ua. Blodtryck 90/55. Vilken diagnos och vilken mikrobiologisk etiologi är mest sannolik? Vilken antibiotikabehandling väljer Du (preparat och administrationssätt)? 63. En tidigare väsentligen frisk 72-årig man söker Dig pga värk och blåsor i pannan sedan 2 dagar. Du finner blåsor och rodnad över vä del av pannan och även ner över ögat. I övrigt opåverkad, temp 37,5 C. Diagnos? Behandling? årig man, tidigare frisk, söker med en veckas besvärande torrhosta, feber C, svår huvudvärk. Behandlats med penicillin V sedan 4 dygn men utan effekt. SR 80, CRP 75, Vita 6,0. Opåverkat allmäntillstånd, pulm auskulteras ua. Rtg visar bilaterala, stråkiga infiltrat. Sidan 28 av 37 [Infektion]

30 Fråga 64 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vilket agens är mest sannolikt orsak till patientens besvär? Nämn 2 rekommenderade alternativ för behandling! 65. Vilket smittämne har Du troligen drabbats av om Du:... blir biten av grannens katt i handen och samma dygn blir kraftigt rodnad och svullen på handen?... är egyptier och drabbas av hematuri, slätrtg visar förkalkningar i urinblåsans vägg? 66. En 25-årig 2-barnsmamma inkommer en septemberdag till infektionskliniken. Hon insjuknade för 7 dagar sedan med feber, ont i kroppen, huvudvärk men blev bra på några dygn. Barnen hade några dagar tidigare haft snabbt övergående feber och lindrig diarré. Nu har hon sedan två dygn feber igen, svår huvudvärk, kräks och får ont i ögonen av ljus. Vilken är Din kliniska diagnos? Ange två sannolika etiologiska agens! 67. En 30-årig kvinna inkommer med frekventa blodiga diarréer och feber, 38,5 C sedan två dygn. Hon är opåverkad och buken palperas mjuk men diffust öm. Hon är tidigare frisk, bortsett från en besvärlig paronyki som behandlades framgångsrikt för 3 veckor sedan med smärre operation i lokalbedövning och tabletter som hon tog i en veckas tid. Vilket etiologiskt agens är mest sannolikt orsak till hennes diarré? Vilken behandling väljer du? Sidan 29 av 37 [Infektion]

31 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 72-årig man söker infektionsklinikens akutmottagning pga feber och ryggvärk. Han har haft tilltagande värk i ländryggen sedan ca 1 vecka och fick i förrgår akut insättande feber, frossa, illamående och en kräkning. Han kunde imorse inte gå ur sängen pga ryggvärken. I status finner du en smärtpåverkad man, RLS 1, ej nackstyv, temp 38,5 C. Cor, pulm, buk u.a. Extremiteternas reflexer positiva och lika bilat, Babinski negativ, Lasegue positiv 30 grader bilateralt, dunköm över ländryggens spinalutskott. Vilken infektion misstänker du? Vilket smittämne är troligast? 69. För varje läkemedelsbiverkan nedan ange det läkemedel i listan som är mest sannolika orsaken A. Amoxicillin (Amimox R ) B. Tobramycin (Nebcina R ) C. Klindamycin (Dalacin R ) D. Nitrofurantoin (Furadantin R ) Morbilliformt exantem Lungförändringar (c) Hög risk för Clostridium difficile (c) (d) Ototoxicitet (d) 70. Per är 54 år. Han röker ca 1 paket cigaretter per dag. Han söker Dig på vårdcentralen i Bjärred och har då insjuknat för 1 dygn sedan med frossa, hög feber C, huvudvärk. Han har kräkts några gånger hemma och han har ont till höger i ryggen när han andas djupt och när han hostar. Status: högfebril, trött, perifert varm, inga utslag. Pulm: antydd dämpning höger bas, enstaka krepiterande rassel basalt hö. Andningsfrekvens 32/min. Cor: regelb. rytm, frekvens 100/min, inga biljud. BT 140/80. Buk palperas ua. Neurol. ua. Kräks en gång under undersökningen. Trolig diagnos? Sidan 30 av 37 [Infektion]

32 Fråga 70 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vilken parameter, viktig för Din handläggning, saknar Du i status? 71. Ange lämplig behandling vid nedanstående kliniska tillstånd till en patient som tidigare reagerat med anafylaktisk chock i samband med oral penicillinbehandling. Erysipelas Pyelonefrit (c) Enterokocksepsis (c) (d) Erytema migrans (d) 72. Nämn minst 8 sjukdomar mot vilka barn och ungdomar numera i Sverige vaccineras före 15 års ålder enligt det allmänna vaccinationsprogrammet? 73. En 25-årig man söker akutmottagningen pga trötthet och icterus. Han anger att han någon gång har prövat amfetamin i.v. under det sista halvåret och han har haft flera sexuella kontakter. Inte varit utomlands. Bil 80, ASAT 15, ALAT 25, PK 1,4, normalt Hb och Vita. Din preliminära diagnos blir akut virushepatit. Förklara följande serologiska fynd beträffande förhållandet till hepatit A, B och C! Anti-HAV IgG och IgM neg, HbsAg pos, anti-hbc IgM pos, anti-hcv neg Anti-HAV IgM pos, anti-hav IgG pos, HbsAg pos, anti-hbc IgM neg, anti-hbc IgG pos, anti-hcv neg (c) Anti-HAV IgG pos, anti-hav IgM neg, HbsAg neg, anti-hbc IgG neg, anti-hbs pos, anti-hcv pos (c) Sidan 31 av 37 [Infektion]

33 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En 30-årig kvinna inkommer till akutmottagningen efter två veckors tilltagande trötthet, andfåddhet vid ansträngning och torrhosta. Feber sedan några dagar. I munnen noteras vita beläggningar på kindslemhinnan. Lungor auskulteras med spridda, krepiterande rassel. Lungrtg visar utbredda, interstitiella infiltrat bilateralt. PO2 6,9. Tidigare frisk bortsett från att patienten för ett halvår sedan hade en besvärlig bältros. Vilken lunginfektion misstänker du? Vilken grundsjukdom misstänker du? årig man med känd aortainsufficiens. De sista 6 veckorna har han inte känt sig i form, varit trött, aptitlös och haft diffus led- och muskelvärk. Feber hela tiden mellan 37,5 och 38 C. Vilken infektionssjukdom måste Du i första hand tänka på? På vilka 2 sätt verifierar Du diagnosen? åriga dottern till Tanzanias ambassadör i Sverige har varit hemma på semester i 4 veckor. 2 veckor efter återkomsten till Sverige insjuknar hon med 40 C feber. Inga fokala symtom. Vid undersökning trött och tagen. Svalg, lgll, pulm, buk u.a. Neurologiskt ua. Cor regelb. rytm 60/min, BT 130/80, inga blåsljud. Hb 115, Vita 3,0, trombocyter 120. Vilka 2 infektionssjukdomar måste man ha i åtanke? Vilka prover vill Du följaktligen säkra? Som infektionsjour får Du reda på att det skall anlända en patient som har vistats på ett franskt sjukhus under 1 vecka pga en öppen femurfraktur som opererats i Frankrike. Din bedömning blir att patienten borde betraktas som en högrisk MRSA bärare och Du ombesörjer en inläggning på infektionskliniken. Nämn 4 lokaler från vilka du bör ta MRSA-odlingar. Sidan 32 av 37 [Infektion]

34 Fråga 77 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Föreslå 3 förebyggande åtgärder för att förhindra en ev spridning? 78. Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum. (enbart ett alternativ är rätt) A. Ceftazidim B. Ciprofloxacin C. Doxycyklin D. Erytromycin E. Furadantin F. Klindamycin G. Kloxacillin Gravid (i 10v) penicillin typ 1 allergisk 35-årig kvinna med nedre UVI 25-årig iv missbrukare med stafylokock endokardit (c) 10-årig flicka med recidiv tonsillit inom 1 v (c) (d) 60-årig man med nedre UVI (d) 79. Dina 4 patienter har diarréer men är ej allmänpåverkade. Vilka provsvar från faeces bör föranleda antibiotikabehandling? A. Salmonella typhimurium B. Shigella dysenteriae C. Campylobacter jejunii D. Entamoeba histolytica Allmänt om antibiotika: Sidan 33 av 37 [Infektion]

35 Fråga 80 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2011 Vad är anledningen till att vi idag rekommenderar dosering 3 gånger/dygn av Kåvepenin och Heracillin? Hög användning av både orala och intravenösa cefalosporiner har lett till en ökning av infektioner orsakade av vissa bakterier. Nämn en sådan bakterie. Sidan 34 av 37 [Infektion]

36 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Reumatologi 81. En 75-årig kvinna med polymyalgia reumatika sedan ca 1 år tillbaka behandlas med metotrexat i kombination med kortison i låg dos. Hon söker nu akut pga nytillkomna smärtor i bröstryggen. Inget uppenbart trauma. Smärtorna kom när hon böjde sig framåt för att dammsuga under bordet. Vad är troligaste orsak till patientens nytillkomna smärtor? Hur behandlas bakomliggande orsak till detta tillstånd 82. En 23-årig tidigare frisk manlig lundastudent insjuknar akut under loppet av ett dygn med uttalad värk och belastningssmärta i ett knä och en fotled som också svullnar upp. Han har inga påtagliga allmänsymtom, men vid inkomsten till akutmottagningen på tredje dygnet efter besvärens debut klagar han också över utslag i fotsulorna. När du penetrerar anamnesen framkommer att han under veckan haft lite sveda vid vattenkastning, men att dessa besvär nu helt gått över. Vilken diagnos är mest trolig? Nämn en möjlig utlösande orsak till patientens symtom 83. Bengt-Åke, 69 år, är en överviktig man som väger 115 kg. Han har en tablettbehandlad typ 2 diabetes mellitus, hypertoni och hyperlipidemi. Han har under de senaste 5 åren haft 3 hjärtinfarkter och har härefter även haft en hjärtsvikt med en EF på 25% och njurinsufficiens med kreatinin 135. Bengt-Åke söker dig på vårdcentralen då han senaste dygnet fått fruktansvärt ont i höger stortå och framfot. Vid inspektion är han uttalat palpöm över stortåns grundled som även är rejält rodnad och värmeökad. Inga sår kan ses. Hans temp är 37.3 grader och kapillärt CRP 74. Du misstänker gikt. Vilken är det säkraste diagnostiska åtgärden för att bekräfta misstanken? Nämn 2 rimliga behandlingsalternativ för att behandla det förmodade giktanfallet hos denna patient. 84. En 28 årig kvinna med känd SLE diagnos söker akut p.g.a. plötslig påkommen andnöd. Pulm auskulteras u.a. Tackykardi. Trombocytopeni. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Sidan 35 av 37 [Reumatologi]

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber.

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. Aktuellt Haft feber i 5 d med toppar mot 40 grader. Haft hosta. Nu bättre. Uppegående och tempen har gått ner till 36,9 grader. Kommer för kontroll.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004. Tentamen ögonavsnittet VT1 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004. Tentamen ögonavsnittet VT1 2004 Malmö Institutionen för Medicinska Studieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 11 mars 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 2 177B Huvudvärk 2 178B Hortons huvudvärk 3 179B Huvudvärk utlöst av ansträngning eller orgasm 3 180B Migrän 4 Huvudvärk vid reversibelt

Läs mer

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 TBE på kliniken Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 Kliniska infektioner ses april-nov, högsäsong i aug-sep. 150-200 personer sjhvårdas årligen pga TBE Män>kvinnor, medianålder

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng 1) Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Förklara den troliga

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge DUGGA ÖNH-MOMENTET 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Namn Personnummer Adress Max poäng Godkänd 68 poäng 51 poäng Dina poäng DUGGA ÖNH-MOMENTET

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Namn: Max: 10 (del 1) + 91,5 (del 2) Godkänt: 9 (del 1) + 61 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

STATUS. Nervsystemet. T4 Medicinsk diagnostik SÖS

STATUS. Nervsystemet. T4 Medicinsk diagnostik SÖS STATUS Nervsystemet T4 Medicinsk diagnostik SÖS STATUS: Neurologi Högre funktioner Kranialnerver Motorik Reflexer Koordination Sensorik STATUS: Högre neurologiska funktioner Vakenhet Orientering tid, rum

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Ögon och Syn S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 Skrivningen

Läs mer

NEURORADIOLOGI medicinakuten

NEURORADIOLOGI medicinakuten NEURORADIOLOGI medicinakuten Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Läkarbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information följande delar: sida Del 1 Omvårdnadsdel 2-4 Del 2 Läkardel

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson...

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014 A. Ali (f. 1936) FALLBESKRIVNINGAR A. Ali, 78-årig kvinna. Har bott på heltid på boendet sedan 10 år tillbaka. Närvarande på boendet kl. 8 på mätdagen. Hon kan gå själv utan hjälp. Har inte varit intagen

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer