Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation. Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer"

Transkript

1 Att arrangera en Folkracetävling Anpassad tävlingsorganisation Information Tips och Idéer till nuvarande och blivande Funktionärer 1

2 Innehåll 4 Innan Ni startar utbildning av funktionärer 5 SISU Idrottsutbildarnas idé om utbildning av funktionärer 6 Första träffen Före tävlingen 8 Banan 10 Säkerhetsföreskrifter 15 Tävlingens omfattning 17 Organisationskommitté 20 Budget 21 Tävlingsinbjudan 22 Ansökan om tävlingstillstånd 23 Funktionärer 24 Material 26 Reklam - Press - PR 27 Lottning 28 Trycksaker Under tävlingen 29 Anmälan - depå besiktning 30 Publik - parkering 30 Förarsammanträde 31 Start 32 Tävlingen 34 Anbud - resultat - pris Efter tävlingen 35 Efterarbete 35 Utvärdering Bilagor 1 Banlicens 2 Tävlingsinbjudan 3 Ansökan om tävlingstillstånd - SDF 4 Ansökan om tävlingstillstånd - polisen 5 Funktionärsinstruktioner 6 Färdiga texter till program 7 PM 1 8 Brev till de som ej får starta 9 Anbudsblad & Protestblankett 10 Varvprotokoll 11 Bestraffningsmeddelande 2

3 FOLKRACE Sporten "uppfanns" i Finland Där kallas den "var mans klass". Under vintern 1981 kördes två provtävlingar i Sverige. Folkrace blev snabbt populärt, innan året var slut hade inte mindre än 62 tävlingar genomförts kördes 365 folkracetävlingar i Sverige. Så här har Svenska Bilsportförbundet formulerat sin målsättning för Folkrace: att möjliggöra deltagande för alla med intresse för motorsport. att tävlingsbestämmelser och tekniskt reglemente ska skapa möjligheter för deltagarna att tävla under lika förhållanden och med en rimlig ekonomisk insats. att hålla arrangemangen på en sådan kostnadsnivå att alla kan utöva - arrangera - bese tävlingarna. att ej arrangera någon form av rikstäckande mästerskap i Folkrace. Folkraceutskottet har producerat det här häftet som en grund för funktionärsutbildningen. Det är också en hjälp till de klubbar som vill arrangera Folkracetävlingar. Häftet är uppställt på samma sätt som reglementet, dvs. i den ordning som tävlingsplaneringen sker. I bilagorna finns en hel del texter och instruktioner som är klara för kopiering. Detta utbildningsmaterial är producerat av SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Fakta: Ronny Ragnarsson, Lena Westman, Staffan Rönnmark, Svenska Bilsportförbundet, Folkraceutskottet Layout: Iréne Andersson, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Sammanställning, Studiematerialsbearbetning: Tryggve Olsson, SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Materialet beställs hos: Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31 A SOLLENTUNA Tel: Fax: E-post: Internet: SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Tel: Fax: E-post: 3

4 INNAN NI STARTAR UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert distrikt och ta reda på vad som gäller när man använder cirkeln som metod vid utbildning av funktionärer. Det kan vara t ex material kostnader gruppstorlek tid redovisning m.m. Du har valt cirkeln som metod därför att du vill hjälpa till i klubben som funktionär. Tänk på att en studiecirkel bygger på delat ansvar i gruppen. Som cirkelledare fungerar du mer som samordnare inspiratör, mindre som traditionell lärare. Betona att alla ska hjälpas åt! Det kan gälla att förbereda sig, läsa på hemma eller själv bidra med något. Ta gärna med expertmedverkan vid något tillfälle. Det kan ge gruppen lite extra stimulans. SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa Dig med förslag. Gör gärna ett studiebesök på en tävling i grannklubben eller i något annat distrikt. För att alla skall trivas är det viktigt att visa hänsyn till varandra och ha respekt för varandras åsikter. Alla har inte riktigt samma förmåga och kunskaper och inte heller samma tid att satsa på studiearbetet. Även om de flesta kanske känner varandra sedan tidigare bör ni börja med en presentation. Fundera enskilt under ett par minuter på hur du vill presentera dig inför gruppen. Förutom namn kan du om du vill ta upp personliga saker såsom familj, jobb, andra hobbies etc. Berätta också kort om dina förväntningar på den här cirkeln. När alla är förberedda presenterar sig samtliga även cirkelledaren under några minuter. OCH HÄR ÄR MINIMIKRAVEN Deltagarantalet vid varje sammankomst måste vara minst 3. (cirkelledaren inräknad) Cirkeln måste fördelas på minst 3 studieveckor Varje deltagare ska ha tillgång till studiematerialet. Cirkeln kan ta till hjälp av fackman, studiebesök, etc. 4

5 SISU Idrottsutbildarnas idé om utbildning av funktionärer Så här är det tänkt: Upptaktsträff Planering/utb. Planering/utb. STIMULANSKVÄLL Planering/utb. Planering/utb. TÄVLINGEN UTVÄRDERING 5

6 FÖRSTA TRÄFFEN Det är viktigt att vid första träffen titta på studiematerialet. Alla som deltager i den här utbildningen ska ha tillgång till detta studiehäfte + att varje grupp ska ha tillgång till tävlingsreglerna Komplettera också med utvärderingar från tidigare tävlingar. Materialet innehåller många olika avsnitt. Varje grupp har möjlighet att lägga tyngdpunkten på det avsnitt som just den gruppen ansvarar för. MEN samtliga bör få chans att ta del av hela tävlingsorganisationen för att lära känna helheten och kunna ge bästa möjliga service till alla såsom tävlande, publik, sponsorer etc. Det är alltid en del praktiska saker som måste klaras upp innan själva arbetet kan börja. Diskutera: Hur arbetet ska läggas upp. Hur olika uppgifter och ansvarsområden ska fördelas. Gör gärna en tidplan där ni redan nu fastställer datum för ev. storträffar. Fyll tidsschema på nästa sida, så långt ni kan överblicka, försök åtminstone pricka in två eller tre sammankomster framåt redan nu! Informera om skälen varför klubben arrangerar tävlingar. Diskutera motiven. Vad kan vi göra för att förnya tävlingsutbudet? 6

7 PLANERING AV CIRKELN Tema Datum Tid Plats 7

8 FÖRE TÄVLINGEN Banan Många motorklubbar har numera permanenta folkracebanor eller folkracebanor i kombination med rallycrossbanor. Men en av fördelarna med folkrace är att tävlingarna även kan arrangeras på tillfälliga banor. Några exempel: Grusgropar Gärden, både på vintern och sommaren Stora grusplaner Sjöisar För alla tävlingar där folkracebilar deltar gäller dock att alla bestämmelser för folkracetävlingar ska vara uppfyllda. Det går inte att använda folkracebilar som en bilklass i någon annan tävlingsform. Bestämmelserna för folkracebanan är enkla: Banans längd bör vara mellan 500 och meter Banans bredd 6-12 meter Underlag: jord, sand, asfalt eller is Startplattan ska vara hård, av asfalt, betong eller grus Hastigheten på banan får inte överstiga 80 km/tim Observera att folkracebilar endast får framföras på inhägnat område. Den lokala polisen avgör vilka krav som ska uppfyllas för att området ska räknas som inhägnat. Utseendet på folkracebanor har förändrats. En modern folkracebana ska inte ha höga vallar där de tävlande rullar och utsätts för onödiga olycksrisker. Banan ska ha mjuka avåkningszoner med sand eller bark där bilarna fångas upp och stannar mjukt. Banmarkeringarna kan bestå av kabeltak, personbilsdäck nedgrävda till hälften, stolpar eller kirbs. 8

9 Besiktning av banor Innan tävling får anordnas ska banan genomgå en besiktning. Det gäller alla varianter av folkrace. Arrangören tar kontakt med en av SBF godkänd banbesiktningsman. Förteckning över banbesiktningsmän finns i SBFs adresskalender. Första kontakten med banbesiktningsmannen bör tas innan något arbete görs på banan. Han kan då direkt avgöra om området är lämpligt som Folkracebana och hur mycket som måste åtgärdas för att banan ska bli säker. Slutbesiktning sker då banan är klar. Besiktningsmannen utfärdar en banlicens. I den anges de krav som måste uppfyllas för att tävlingen ska få köras. På tävlingsdagen kontrollerar domaren att kraven är uppfyllda. Exempel på banlicens finns i BILAGA 1. Banan ska ombesiktigas vart tredje år. En tillfällig bana ska besiktas vid varje tillfälle som den används. Publikplatser Det är viktigt att man redan vid planeringen av bansträckningen tar hänsyn till publikens placering. Försök att hitta en möjlighet att placera publiken högre än banan, publiken står då mycket säkrare samtidigt som den ser bättre. Publik får ej placeras i förlängningen av banans snabba avsnitt eller på andra utsatta partier. Försök att anordna handikapplatser, dvs platser där man kan följa tävlingen från en parkerad bil. Kringområden Vid val av bana måste man se till att det finns tillräckligt stora ytor för depå och parkering. Ungefärliga ytbehov: Depå: Tävlingsbil + servicebil ca 20 m 2 per startande. Dessutom krävs utrymme för tillfartsvägar, besiktning samt uppställning av släp. P-platser: Funktionärer: bilar Publik: Räkna med ca 350 bilar per åskådare samt att det krävs ca m 2 per 100 bilar. Denna yta inkluderar tillfartsvägar. Diskutera: Hur ser er banlicens ut och hur länge gäller den? Vad finns det för något som kan förbättras på ert tävlingsområde? 9

10 Säkerhetsföreskrifter Dessa säkerhetskrav gäller för all verksamhet med Folkracebilar för såväl tävling som träning, förarkurser, prova bilsport och företagsrace. Folkracereglementet skall i sin helhet gälla vid all körning med Folkracebilar. Säkerhetskraven gäller vid såväl sommar- som vintertävlingar. För tävlingar på is gäller dessutom FAP (finns att beställa från SBF:s kansli). Där beskrivs hur publiken skyddas med hjälp av snövallar. Säkerhetschefen ansvarar både för brandberedskapen och för säkerheten i övrigt Banan Banan/området inklusive depån skall vara inhägnad. För all folkraceverksamhet krävs att banan/området är besiktat och godkänt. Besiktningen skall utföras av en av SBF godkänd besiktningsman i Folkrace. Vid tävling på banan krävs tävlingstillstånd från distriktet. Vid träning behövs en träningsförsäkring, kontakta SBFs kansli. Mellan tävlingsbanan och publikplats skall det finnas en avspärrning med staket eller dubbla rep eller band, med det översta på en höjd av mm över marken. De skall vara väl fastsatta i stolpar med max fyra meters stolpavstånd. Avspärrningarna sätts upp minst 10 meter utanför beräknad avåkningszon. Avspärrningen kan om så erfordras kompletteras med publikvakter utplacerade utmed avspärrningen med högst 50 meters mellanrum. Beräkning av avåkningszonen görs enligt FAP kap 6. Se formler och bilder nedan. Lathund hastighet - säkerhetsavstånd km/h S, sommar S, vinter m 128 m m 98 m m 72 m m 50 m m 32 m Eventuella nivåskillnader kan tas i beaktande vid uppmätning av avåkningszonen Beräkning av säkerhetsavstånd: Sommar: S = Hastigheten Vinter: S = Hastigheten 2 50 Man utgår från att bilen kan röra sig okontrollerbart inom en sektor av 30 från körriktningen. 10

11 För att minska riskerna för de tävlande får inom avåkningszonen inga fasta hinder finnas utan att de skyddas. Med fasta hinder menas träd, stolpar, hus, elskåp, diken, vägtrummor mm. Skyddsanordning kan bestå av barriär typ "Kolsva" eller "Europabalk". alternativt sandfållor, travar av buntade personbilsdäck, halmbalar eller dylikt. Barriär av typ "Europabalk" utföres med två balkar och ett maxavstånd av två meter mellan stolparna. Barriär av Kolsvabalk utföres med tre balkar och med ett max stolpavstånd på tre meter. Båda barriärerna utföres mm höga. Beträffande monteringsanvisning av balk, se Vägverkets byggtekniska anvisning (BYA) kapitel 14. Svetsning i räckesdetaljer är ej tillåtet. Banan skall ha sådan sträckning att hastigheten ej kan överstiga 80 km/h på någon del av banan. Lathund för beräkning av hastigheter km/h m/s 100 m 50 m 80 22,2 4,5 sek 2,3 sek 75 20,8 4,8 sek 2,4 sek 70 19,4 5,2 sek 2,6 sek 65 18,1 5,5 sek 2,8 sek 60 16,7 6,0 sek 3,0 sek 55 15,3 6,5 sek 3,3 sek 50 13,9 7,2 sek 3,6 sek 45 12,5 8,0 sek 4,0 sek 40 11,1 9,0 sek 4,5 sek 35 9,7 10,3 sek 5,2 sek 30 8,3 12,0 sek 6,0 sek Publikens säkerhet I avsnittet om banan nämndes på vilket avstånd från banan publiken får stå samt hur publikavspärrningarna ska utföras. Avspärrningarna måste dessutom bevakas, reglementet anger att det krävs minst en funktionär per 50 meter avspärrningssträcka. Område ej avsett för publik ska bevakas så att obehöriga ej uppehåller sig där. Depå Depån skall finnas med och ingå i banlicensen. Högsta tillåtna hastighet är gå fart (lägre än 10 km/h). Alla bilar skall med avseende på säkerheten besiktas före infart till depån efter varje genomfört heat. 11

12 Miljökodex Denna miljökodex är antagen vis Svenska Bilsportförbundets Rådmöte 31 mars 1990 och reviderad vid Rådsmöte 23 mars Svenska Bilsportförbundets Miljökodex Medlem i till Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljökodex och sprida kännedom om denna. Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig: att vid all verksamhet visa respekt för miljön att såvitt möjligt använda bränslen som uppfyller kretsloppsprincipen att starkt begränsa bullerstörningar och tomgångskörning att välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan att handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar att använda av arrangören för ändamålet upprättad miljöstation att vid arbetet på och med tävlingsbilar sträva efter att miljöpåverkan ej ska uppstå. Svenska Bilsportförbundet förbinder sig: att vid all framtida regelskrivning väga in miljömässiga aspekter att genom regelbundna rutinmässiga kontroller öka efterlevnaden av regler som påverkar miljön att framledes sprida kännedom om rön inom miljösektorn, som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt aktivt delta i samhällets miljödebatt 12

13 Sjukvårdsberedskap Under tävling skall inom tävlingsområdet finnas minst en läkare eller delegerad sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård och med adekvat utrustning. De ytterligare resurser som kan erfordras bestäms med hänsyn till förhållandena vid varje tävling. Ambulans skall finnas tillgänglig inom tävlingsområdet eller på sådant avstånd att den kan vara på plats inom 15 minuter. Personalen ska väl känna till tävlingens säkerhetsarrangemang. Kraven måste uppfyllas vid varje tillfälle under tävlingen, det innebär att tävlingen måste avbrytas om ovanstående krav ej kan uppfyllas. Se till att det finns verktyg till hands så att man kan bända isär bilvrak, skära av bälten osv. Efter rullningar och kraftiga kollisioner skall läkaren eller sjuksköterskan kontrollera förarna. Det är viktigt att ambulansen alltid har fri väg från banan. Det är lätt hänt att utfartsvägen blockeras av parkerade bilar. Anslå en skylt vid infarten till banan med texten: All fordonstrafik och parkering inom området k h l å 13

14 Arrangören Brandberedskap Arrangören skall vid varje banbesiktningstillfälle i samråd med kommunens brandchef dimensionera brandberedskapen med hänsyn till brandriskerna vid tävlingsplatsen och depån. Som riktlinje bör gälla att varje punkt av banan skall kunna nås av brandpersonal inom 20 sekunder. Kanske kan brandkåren hjälpa till med utbildningen av den posteringspersonal som ska handha brandsläckarna och rulla bilar rätt under tävlingen. Brandsläckare om minst fem kg skall finnas minst på var hundrade meter bana samt en vid starten och tre väl synliga i depån. All personal som ingår i brandberedskapsorganisationen skall vara särskilt utbildad för sin uppgift vid banan. Tänk på att det inte bara är tävlingsbilarna som kan börja brinna. En fimp i torrt gräs kan ge en ordentlig brasa. Kommunikationer Inom varje bananläggning skall det finnas ett väl fungerande tele- eller radiokommunikationssystem. Samband mellan tävlingsledare och posteringar får ske med visuella signaler där så medges. På de banavsnitt där visuell kontakt ej kan ske skall ett väl fungerande tele- eller radiokommunikationssystem finnas. Förbindelse skall alltid vara upprättad mellan tävlingsledare, säkerhetschef, ansvarig tävlingsläkare, samtliga posteringar och samtliga utryckningsfordon. Vidare är det angeläget att en nödkommunikationsplan finns upprättad vid varje bananläggning. Telefon ska finnas vid banan. Biltelefon godkännes liksom möjlighet att nå larmcentral via ambulansen. Chefsfunktionär Vid tävling skall det dels finnas särskilt utsedd person som är ansvarig för brandberedskapen, dels särskild utsedd säkerhetschef som är ansvarig för säkerheten i övrigt. De båda funktionerna kan kombineras. Funktionär med arbetsuppgift som berör säkerhetstjänsten vid banan skall vara särskilt utbildad för sin uppgift. För sådan funktionär eller funktionärskategori skall också finnas skriftlig detaljinstruktion. Funktionär i chefsbefattning (brandberedskaps- och sjukvårdsfunktionärer undantagna) skall dessutom inneha gällande funktionärslicens utfärdad av SBF. Säkerhetschefen ansvarar för funktionärsutbildningen. Person under 15 år får inte anlitas i befattning som rör säkerheten. Funktionär och vakt skall vara så klädd eller ha sådana kännetecken att det klart framgår vilken funktion vederbörande har i tävlingen. Sjukvårdspersonal skall vara väl insatt i banans säkerhetsorganisation, tävlingens uppläggning och genomförande samt den typ av skador som kan förväntas uppstå. 14

15 Tävlingens omfattning Distriktstävling med publik: Entréavgift och program till publiken. Säkerhetskrav, dvs läkare/sjuksköterska och ambulans där så krävs. Om klubben planerar att arrangera en publiktävling, använd då ett tävlingssystem som gör att tävlingen blir lätt att följa, spännande och snabb att genomföra. Korta ner antalet kvalheat och ha istället fler, spännande finaler. Det är viktigt att publiken får valuta för sina pengar, eventuellt får förarnas synpunkter på ett rättvist tävlingssystem stå tillbaka en aning. Distriktstävling utan publik: Samma säkerhetskrav som vid tävling med publik. På en publikfri tävling kan man ha ett tävlingssystem som gör det mer rättvist för förarna, t ex fler kvalomgångar. Lokaltävling: Endast utan publik. Max fem klubbar eller max 60 startande. I övrigt samma säkerhetskrav. Träningskörning: Godkänd, försäkrad bana. Endast licensierade förare får deltaga. Träningsledare. Tillräckligt antal funktionärer. Prova Bilsport: Prova Bilsport har tillkommit för att klubbarna enkelt ska kunna rekrytera nya förare. Prova Bilsport ska arrangeras av en klubb. Inget tävlingsmoment får förekomma. PR-licens ska utfärdas, den är en engångslicens och skall användas vid ett tillfälle av respektive förare. 15

16 Företagsarrangemang: Syftet med "Företagsrace" är att möjliggöra för motorklubbar att anordna folkracetävling där endast anställda i ett företag eller andra grupper av privatpersoner, exempelvis "50-årsjubilar" deltar. Tävlingen ska vara av engångskaraktär och genomföras som lokaltävling med dess regler och säkerhetskrav. Undantag är att anbudsförfarande inte tillämpas. Engångslicens, s k PR-licens ska utfärdas. Personer med folkracelicens får ej deltaga. Allmänt Seniorer och juniorer får aldrig tävla eller träna samtidigt på bana. Reglementsenliga krav på förarens personliga utrustning gäller alltid. Varianter av Folkrace Det finns möjlighet att arrangera varianter av Folkrace, t ex bilspeedway, bilslalom, backe mm. Varianterna kan arrangeras som del i tävling eller som ett alternativ till den vanliga folkracetävlingen för att skapa mer variation i tävlingsutbudet. Det ger också föraren möjlighet att med sitt enkla, billiga redskap prova på andra bilsportgrenar. Tävlingen körs alltid som folkracetävling och de grundläggande principerna i folkracereglementet gäller. Det är inte möjligt att använda folkracebilar som en bilklass i någon annan bilsportgren. Följande gäller alltid: Tävlingsbanan ska ligga på inhägnat område. Besiktning av banan ska göras av en godkänd folkracebanbesiktningsman. Samma krav ska ställas som för en ordinarie folkracebana. Hastigheten får inte överskrida 80 km/tim. Anbudsförfarandet gäller. Startavgift 200:-. Tävlingens genomförande presenteras i inbjudan och vid förarsammanträde eller i PM/Slutinstruktion. Domarsystem enligt folkrace, dvs endomarsystem. Det är önskvärt att domaren har erfarenhet av den gren som körs, t ex backe. Diskutera: Vilka mål har ni med ett tävlingsarrangemang? Vilken typ av tävlingar brukar ni arrangera? Kan ni "förnya" tävlingsutbudet på något sätt? 16

17 Organisationskommitté Tillsätt en organisationskommitté. Det är organisationskommitténs uppgift att organisera tävlingen, engagera domare, skicka in ansökan om tävlings- och polistillstånd samt att kontrollera att banlicensen är giltig. Kommittén bör bestå av fyra - fem personer. Här är ett förslag till lämplig ansvarsfördelning inom kommittén: Tävlingsledare (B-licens kategori tävlingsledning) Chefstekniker (B-licens kategori tekniker) Tävlingssekreterare Banchef Säkerhetschef Mediachef De olika chefsfunktionärernas åligganden framgår av reglementet. Här följer ett förslag till tidsschema för organisationkommitténs arbete: Uppgift Senast klar: Banlicens 1 månad före Tävlingstillstånd 1 månad före Polistillstånd 1 månad före Domare 1 månad före Speaker och ljudanläggning 1 månad före Sponsorer och jippon 1 månad före Annons IB 1 månad före Inbjudan skickad till domare 3 veckor före Beställning av tävlingsnummer 3 veckor före Läkare och ambulans 2-3 veckor före Utse funktionärschefer 2-3 veckor före Boka toavagn 2-3 veckor före Beställ priser 2-3 veckor före Boka lastmaskiner och bärgare 2 veckor före Beställ varor för försäljning 2 veckor före Annonser i lokalpress, affischering 1 vecka före Boka brandsläckare 1 vecka före Lottning, utskick till förare 6 dagar före Tryckning av program/startlistor 5 dagar före Möte, avstämning 5 dagar före Banan prepareras 1-5 dagar före Allt klart Kvällen före Resultatlistor 3 dagar efter Diskutera: Vilka organisationskrav ställs på arrangören för olika typer av tävlingar? Hur är beslutsvägarna i organisationen? Uppgift: Hur ska organisationskommittén för er "kurstävling" vara sammansatt och hur ska den arbeta? 17

18 Så här kan en tävlingsorganisation se ut. Se skiss TÄVLINGEN (ex DM) Tid/ Sekreteriat Depå Start/Mål Pris-Nöjen Organisationskommitté + Tävlingsledare Banchef Trafik/ Parkering Ekonomi/ Sponsring PR-reklam Press Säkerhet Sjukvård Diskutera om det finns ytterligare grupper eller kringarrangemang som är viktiga för tävlingen. 18

19 Skissa här nedan på hur Er egen tävlingsorganisation kommer att se ut. Diskutera utifrån denna skiss om ytterligare personer behövs under förberedelsearbetet och hur vi rekryterar dem. 19

20 Budget En folkracetävling bör naturligtvis löna sig för klubben. Det är svårt att exakt förutsäga alla kostnader men här presenteras ett budgetförslag som ger en bild av hur ekonomin för ett Folkrace-arrangemang kan se ut. Servering av kaffe, bröd, korv, glass och godis är en bra inkomstkälla för klubben men den kräver också en hel del arbete och investeringar. Vid den första tävlingen är det möjligen enklast att undersöka om det går att arrendera ut försäljningen mot del i intäkterna. Se till att ha flera försäljningsställen runt banan. Inkomster 500 åskådare X 40: :- Startavgifter, 100 st x 200: : :- Utgifter Tillstånd 2 000:- Funktionärer Läkare, ambulans, speaker, domare, funktionärsmackor 5 000:- Priser 3 000:- Maskinhyra 5 000:- PR Annonser, affischer porto, tilläggsregler, program 5 000: :- Vinst :- Till vinsten kommer ev. intäkter från lotterier eller försäljning Diskutera: Vilka poster i budgeten är viktiga att ha med och vilka är svåra att beräkna? Hur använder ni överskottet från tävlingen och hur täcker ni ett eventuellt underskott? Uppgift: Hur ser budgeten ut för er tävling? 20

21 Tävlingsinbjudan När organisationskommittén är tillsatt och banbesiktningen är genomförd är det dags att författa tävlingsinbjudan. En förteckning över innehållet finns i reglementet Tävlingsinbjudan ska godkännas av domaren samtidigt som ansökan om tävling sänds till SDF. Följande punkter måste organisationskommittén nu ta ställning till: punkt 3 punkt 4 punkt 6 punkt 7 punkt 8 punkt 9 punkt 10 punkt 13 Utse en domare. Förteckning över Folkracedomare finns hos ditt SDF. Tävlingen kan vara distriktstävling eller lokaltävling. Det finns även möjlighet att arrangera en publikfri tävling, de regler som gäller för att tävlingen ska räknas som publikfri finns i reglementet. Tävlingsavgifternas storlek får du från ditt SDF. Tidsplan. Bestäm tid för besiktning, förarsammanträde och första start. I stället för träning ska förarna promenera ett varv runt banan. Tänk på att en folkracetävling inte får vara för lång. Förslag till tidplan: Anmälan och besiktning Förarsammanträde ev kvalheat för reserver START Heat ca Prisutdelning Antal tävlande och reserver. Eftersom så många Folkraceförare vill vara med och tävla är det viktigt att använda sig av ett tävlingssystem som ger plats för många startande. Samtliga klasser ska finnas i varje tävling. Beskriv hur tävlingen ska läggas upp, antal kvalomgångar, finaler etc. Ange hur många varv som körs i kvalheaten och finalerna. Tänk på att bilarna kanske börjar bli lite trötta då det är finaldags. Allt för många finalvarv kan ge få bilar över mållinjen. Observera att arrangören får ta ut högst 200:- som anmälningsavgift. Efteranmälningsavgift får uttas. Anmälan. Ange hur lottningen går till samt när startbekräftelse sänds ut. Prissumman är maximerad till 1 000:- per pristagare, eller varor till motsvarande belopp. Punkterna ovan hänvisar till exempel på tävlingsinbjudan som finns i BILAGA 2. 21

22 Ansökan om tävlingstillstånd För att få arrangera en Folkracetävling krävs tillstånd från specialdistriktförbundet, SDF, och den lokala polismyndigheten. Ansökan till polisen kan avse samtliga tävlingar på banan under året. Ansökan till SDF görs på blankett som beställs från Svenska Bilsportförbundet eller via deras hemsida Exempel på ansökan finns i BILAGA 3 Ansökan till polisen görs på en blankett som finns att hämta på polisstationen eller via Svenska Bilsportförbundets hemsida Den ska vara inlämnad senast en månad före tävlingsdagen. Håll kontakt med polisen före tävlingen så att ni tillsammans kan lösa eventuella problem med bilköer till och från P-platser etc. Exempel på ansökan finns i BILAGA 4 Om klubben planerar att sälja kaffe, korv eller annat krävs tillstånd från hälsovårdsnämnden. Klubben måste även ha tillstånd för att få anordna lotteri. (Kolla lotterilagen.) Diskutera: Vad måste finnas med och vad är bra att ha med i en tävlingsinbjudan? Vilka tillstånds krävs för olika typerna av tävling och arrangemang? Var söker ni tillstånd för er tävling och när ska de var inlämnade? Uppgift: Hur ser tävlingsinbjudan ut för er tävling? 22

23 Funktionärer/Organisationskommitté Tillsätt organisationskommitté som ansvarar för var sitt speciella område. De ser till att skaffa och informera erforderlig personal samt att skaffa fram det material som behövs. Ansvarsområden för chefsfunktionärer och övrigt antal funktionärer: Start: Besiktning: Depå: Bana: Posteringar: Rullargrupp: Sekretariat: En starter samt en funktionär per startande bil. Chefstekniker samt sex till åtta tekniker. Anmälan, två till tre personer. Depå ca fyra personer. Banchef samt personal till banreparationsmaskiner. Två personer i varje postering med uppgift att varna förarna via flaggsignaler. Fem personer med uppgift att hjälpa till vid rullningar eller krockar. De ska vara utrustade med brandsläckare, knivar och bändjärn. Speaker, tävlingskassör, tre till fyra personer i sekretariatet samt några springpojkar om radioförbindelse med depån saknas. Bärgning: Hjullastare och jeepar. I varje bärgare ska finnas en förare och en medhjälpare som kan kroka på och eventuellt styra bilen som ska bärgas. Publikvakter: Entré: Parkering: Försäljning: Press: En vakt per 50 meter publikavspärrning, dvs personer. Dessutom behövs funktionärer till den sk yttre bevakningen, dvs vakter som ser till att åskådare inte tar sig in till banan utan att betala entréavgift. Fem till sex personer. Tio till femton personer. Helt beroende på omfattning. Mediakontaktperson. Instruktioner till funktionärerna bör vara skriftliga. Exempel på sådana finns i BILAGA 5. Alla funktionärer ska ha väst, overall eller armbindel så att man lätt urskiljer dem. Om klubben saknar medlemmar med erfarenhet från bantävlingar så kontakta SDF:et som säkert hjälper till med utbildningen. Det kanske finns någon annan klubb i närheten som arrangerar Folkrace? Be att få vara med som funktionärer för praktikens skull. Det kanske också finns möjlighet att låna personal från klubbar i närheten. En del personal måste kanske skaffas fram utanför klubben, ex speaker, sjukvårdspersonal etc. 23

24 Materiel Nedan följer en checklista över det material som måste skaffas fram. En hel del finns kanske inte inom klubben utan måste hyras, köpas eller lånas. Med lite fantasi kan man minska kostnaderna för vissa saker. Kommunernas förråd lånar ibland ut material för en ganska låg kostnad. En del material kan man kanske få hjälp med mot reklamplats vid banan eller i programmet, ex husvagnar från någon husvagnsuthyrning eller bärgningsbilar. Obligatoriskt vid alla tävlingar Tillkommer vid publiktävling BANAN - Banmarkeringar - Publikavspärrning - Skydd för posteringarna - Avspärrningsmaterial för parkering - Maskiner för banarbete - Pilningsmaterial - Brandsläckare 5 kg, ca 10 st - Ytterligare bärgningsbilar - Verktyg för reparation och räddning - Högtalaranläggning - Telefon eller biltelefon - (Kommunikationsradio) - Ambulans (vid lokal tävling sjuktransportbil.) - Avspärrningsmaterial för depå - Flaggor I var postering: vit, gul grön I huvudpostering dessutom svart-vit, svart-orange, svart, svart-vitrutig samt röd Start: Ljussignal eller blå-gul flagga Tjuvstart: gröngul - Varvräkningstavla - Möjlighet att texta skyltar med tävlingsnummer/tävlingsnummer till de tävlande - Krattor, spadar, borstar, plastsäckar - Bärgningsmöjlighet - Priser, blommor, Pommacflaska PR - Affischer, dekaler, annonser - Program SERVERING BESIKTNING - (Besiktningsbrygga) - Tävlingsnummer - Besiktningsprotokoll FUNKTIONÄRER - Läkare - Speaker - Overaller eller västar - Armbindlar - Kaffebiljetter - Funktionärsinstruktioner DEPÅ - Anslagstavla - Skyltar med heatnummer - Material till numrerade uppställningsplatser 24

25 ENTRÉ - Entrébiljetter - Växelkassa ANMÄLAN / SEKRETARIAT - Papper, pennor, rep, snöre, verktyg, spik, tape - Kopieringsmöjlighet - Anbudsblankett, protestblankett - Heatsammanställningsblankett - Varvprotokoll - Möjlighet att texta skyltar BANLIGGARE - En pärm där alla tillstånd banlicens, övriga blanketter mm är samlade. Lätt åtkomliga för domaren som ska kontrollera dessa. SKYLTAR - Anmälan, besiktning, sekretariat - Parkering, entré, servering, toaletter VAGNAR - Husvagnar för anmälan, sekretariat, läkare - Toalettvagnar Diskutera: Vilka krav ska ställas på de personer som arbetar med säkerheten under tävlingen? Vilka licens- och utbildningskrav ställs på de olika funktionärerna vid en tävling? Hur ska man organisera informationen till alla berörda funktionärer, både under förberedelserna och under tävlingen? Hur kan man dra nytta av och utbilda funktionärer i samband med en tävling? Uppgift: Fördela chefsfunktionärsuppgifterna. Gör en säkerhetsplan, funktionärsinstruktioner och materiellista till er tävling. 25

26 Reklam - mediakontakter - PR Deltagare Sänd ut tävlingsinbjudan till klubbar i närheten och sätt in en annons i Idrottsbladet. Publik Affischera flitigt i trakten kring banan. Tillverka eventuellt en bakrutedekal med uppgifter om tävlingen. Kontakta lokalpress, lokalradio och lokal-tv och försök att få dem att berätta om arrangemanget i förväg. Annonsera i tidningen dagen före tävlingen. Sponsorer Sponsorer är alltid ett bra tillskott för klubbens och tävlingens ekonomi. Lämpliga annonsplatser är på affischer, dekaler, program och bilar. Glöm inte möjligheterna att sälja annonsplatser runt banan, på skyltar eller banderoller. Reglerna för reklam anges i reglementet. Mediakontakter Mediakontaktpersonen bör var med i organisationen från början för att hela tiden ha aktuell information om tävlingen. En vecka före tävlingen ska tidningar, lokalradio och lokal-tv kontaktas för att få så stor och bred bevakning som möjligt under tävlingen. På tävlingsdagen ska mediakontaktpersonen finnas till hands för att hjälpa och informera journalisterna, dela ut program, svara på frågor, anvisa säkra fotoplatser, lämna resultat, bjuda på kaffe etc. De fotografer som vill stå på innerplan måste förses med västar eller armbindlar. Dessutom måste de noga informeras om de säkerhetsregler som gäller. Jippon Tänk på möjligheten att underhålla publiken före tävlingen, i pauser etc. Kanske någon bilfirma vill visa upp sina bilar, kanske kan man ordna en uppvisning med motocross, trial, crosskart eller radiostyrd miniracing. Det är vanligt att anordna ett lotteri där första pris är en färdigutrustad Folkracebil, skänkt av lokala firmor. 26

27 Speaker Speakern måste vara väl förberedd på sin uppgift och väl känna till tävlingens genomförande. Tänk på att det ibland blir spilltid mellan heaten. Förse därför speakern med uppgifter till mellansnack. Det kan gälla klubben, övriga verksamhetsgrenar, kommande arrangemang, textreklam från sponsorerna etc. Under tävlingens gång behöver speakern kontinuerlig information från sekretariatet för att kunna rapportera sammansättningen av kommande heat etc. Högtalaranläggningen ska ha tillräcklig effekt så att den hörs runt hela banan och i depån. Det är bra om det finns möjlighet att spela musik i pauserna. Kontrollera om ni måste betala STIM-avgift för den musik som spelas. Diskutera: Vilka olika media finns i din region? På vilka olika sätt kan tävlingen marknadsföras? Vilka lämpliga sponsorer finns det att bearbeta? Vad är viktigt att tänka på vid planeringen av mediaservicen? Vilka olika jippon kan ni ha vid er tävling? På vilket sätt kan ni ge funktionärerna uppmuntran och uppskattning? Uppgift: Planera mediaservicen för er tävling. Skriv en pressrelease och planera något som är en uppskattning av funktionärer. Lottning Då anmälningstiden har gått ut sammanställs alla korrekta anmälningar, genom lottning tas tävlande och reserver ut. Bestäm före lottningen hur ni ska göra med tävlande från den egna klubben, eventuellt bör man maximera deras antal, 20% kan vara lämpligt. Om klubben har många förare som vill tävla kan man göra en publikfri lokaltävling vid ett senare tillfälle. Diskutera: Vilka olika regler för lottning finns det? Hur brukar man göra i er klubb? Hur gör ni med dem som blir bortgallrade, får de förtur till nästa tävling? 27

28 Trycksaker Då lottningen är klar kan programmet iordningställas. Vid ett litet arrangemang räcker det kanske med en stencilerad startlista. Om man vid en större publiktävling gör ett mer ambitiöst program bör det förutom startlista innehålla: en beskrivning av Folkrace bestämmelser för anbudsförfarandet beskrivning av tävlingssystemet förteckning över chefsfunktionärerna flaggsignalernas betydelse presentation av klubben kommande arrangemang annonser Kom ihåg att skriva in anmälarna i startlistan. I BILAGA 6 finns en del färdiga texter som kan kopieras in i programmet. Eventuella uppgifter som tillkommit eller ändrats efter tävlingsinbjudan meddelas i PM1. Det kan gälla ändrade funktionärsnamn, tidplan, anvisningar för depå och besiktning, plats för förarsammanträde etc. Exempel på PM 1 finns i BILAGA 7 Till de startande och reserverna sänds nu: startbekräftelse tävlingsinbjudan PM 1 ett antal entrébiljetter Till de som hamnade utanför lottningen återsändes anmälan. Passa på att berätta om klubben planerar att arrangera fler Folkracetävlingar i framtiden. Exempel, se BILAGA 8 Övriga blanketter som underlättar vid tävlingens genomförande: (de finns färdiga att kopiera ur bilagorna) anbudsblad & protestblankett BILAGA 9 varvprotokoll BILAGA 10 bestraffningsmeddelande BILAGA 11 Gör en detaljerad tidplan för tävlingen Diskutera: Vilka olika möjligheter har ni att trycka startlista och programblad? Hur ska inbjudan och programmet vara utformat för att fånga uppmärksamhet och ge tillräcklig information? Uppgift: Gör en detaljerad tidplan för er tävling. 28

29 Under tävlingen Anmälan - depå - besiktning Dagen före tävlingen eller tidigt på tävlingsdagens morgon görs en sista funktionärsgenomgång. Alla funktionärer får ut sitt material och banan iordningställs enligt anvisningarna i banlicensen. Domaren kommer att kontrollera om kraven uppfyllts. Publikavspärrningar och inhägnader för depå och parkeringsplatser sätts upp. Skyltar och pilning sätts på plats. Anmälan Anmälan öppnar. Kontroll av licens samt betalning av startavgift. Varje tävlande får ett kuvert med: eventuellt PM 2 program startnummer Depå Depåpersonalen anvisar plats för tävlingsbilar, servicebilar och släp. Enklast är att i förväg markera ut depåplatser så att de tävlande står i nummerordning eller klubbvis. Det spar tid då man ska samla ihop heaten. Ordna ett enkelriktningssystem med separata in- och utfarter i depån så att trafiken löper smidigt. Högsta tillåtna hastighet i depån är gåfart. De förare som blir utslagna i kvalheaten måste stanna kvar till tävlingen är avslutad. Depån måste vara öppen för publiken. Anslå en skylt vid infarten till området med texten "All fordonstrafik och parkering inom området sker på egen risk". Besiktning Besiktningen öppnar. Se till att besiktningsprotokollen finns samlade i en pärm. Besiktningen ska ske på särskild besiktningsplats, helst med besiktningsbrygga. Endast bilar byggda enligt gällande reglemente ska få deltaga. Kontrollera noga säkerhetutrustningen och förarens personliga utrustning. Tävlingsnummer ska finnas på bägge sidor av bilen. Se reglementet. Då tävlingen pågår ska besiktningspersonalen hålla ett öga på bilarna. Grova fel måste åtgärdas före nästa heat. 29

30 Publik - parkering Räkna med att de första entusiastiska åskådarna är på plats några timmar före första start. Fundera ut ett lämpligt system så att insläppen till p-platsen går smidigt, t ex genom att dela upp den inkommande kön i flera delar: Det är smidigare att inte ta upp separat p-avgift utan att baka in den i kostnaden för inträdet. Ordna två eller tre köer vid entrén. Se till att det finns tillräcklig växelkassa. Lägg upp biljetter eller program så att ni lätt kan räkna ut antalet betalande åskådare, den uppgiften är bra att snabbt få fram. Publikvakterna börjar sitt arbete så snart entrén öppnas. Ha en särskild ingång för funktionärer och press där de också får mat- och kaffebiljetter och program. Diskutera: Hur brukar funktionärgenomgången i samband med tävlingen genomföras? Hur är ut- och inlämnandet av material organiserat hos er? Hur brukar ni ha arrangerat vid anmälan, i depån och besiktningen och publikparkering? Finns det några "flaskhalsar" som kan förbättras? Förarsammanträde Förarsammanträdet leds av tävlingsledaren. Samtliga tävlande och reserver samt domaren ska närvara. Före förarsammanträdet ska förarna ha promenerat ett varv runt banan. Följande punkter ska behandlas under förarsammanträdet: presentation av chefsfunktionärer och domare upprop eventuella ändringar i tävlingsinbjudan eller PM genomgång av tävlingen, ex frammatning till start, tävlingssystem demonstration av startproceduren flaggsignaler åtgärder vid tjuvstart och målgång läkarens placering åtgärder vid rullning anbudsförfarandet. Påminn om att de tävlande inte får lasta eller lämna depån innan resultatet av anbudsgivningen har kungjorts plats för prisutdelning miljöregler 30

31 Start För att kunna genomföra tävlingen utan allt för långa pauser mellan heaten krävs det att frammatningen av tävlingsbilar till startplattan fungerar smidigt. Då heat 1 startar ska omedelbart deltagarna i heat 2 ställa upp till start. Deltagarna i heat 3 måste samtidigt börja samlas i depån. Meddela i PM och under förarsammanträdet att förarna själva måste passa sin start i kommande heat. I depån bör det finnas en skylt som visar vilket heat som ska ställa upp till start. Var beredd att under kvalheaten snabbt kunna sätta in reserver om någon förare inte kommer till start. Se till att reservförarna finns uppställda i omedelbar närhet av startplatsen och är beredda att starta med kort förvarningstid. Placeringen på startplattan ska lottas. Lotten ska dras av föraren själv. Tillverka kort med startspårens nummer. Föraren drar ett kort som placeras på vindrutan så att personalen på startplattan lätt kan ställa bilen i rätt spår. På startplattan ska finnas en funktionär per bil. Funktionären ser till att bilen står rätt på startlinjen samt att förarens utrustning är korrekt. Vid finalerna kan det hända att samma bil ska starta i två heat omedelbart efter varandra. Då måste givetvis den tävlande få extra tid på sig. Då tävlingsledaren fått klartecken från samtliga posteringar runt banan ges tecken till startern. Starten kan ske med flagga eller ljussignal, det är viktigt att demonstrera startmetoden vid förarsammanträdet. Byt ej ut startern under pågående tävling. Faktadomare tar beslut om tjuvstart. Tjuvstart ska bestraffas. Man kan välja olika metoder, den metod man valt ska beskrivas i inbjudan. Domaren och/eller tävlingsledaren kan av andra orsaker besluta om omstart. Se reglementet. Diskutera: Vilka övriga uppgifter kan vara bra att ta upp vid förarsammanträdet? Vilka startmetoder brukar ni använda? Vilka bestraffningar för tjuvstart finns? Vilken brukar ni använda? 31

32 Tävlingen Se till att tävlingen flyter så snabbt som möjligt. Det är tråkigt både för publik och tävlande om det tar för lång tid. Posteringar och rullargrupper Under tävlingens gång har posteringarna längs banan en viktig funktion. Varje postering består av två funktionärer med vit, gul och grön flagga. Flaggvakten får aldrig lämna posteringen, han/hon måste väl känna till flaggreglementet Rullargrupperna består av fyra till fem personer plus en person med uppgift att sköta brandsläckaren. Deras uppgift är att hjälpa till vid rullningar och krockar, plocka lösa stenar och bildelar, kratta igen hål mm. Gruppen ska vara utrustad med lämpliga verktyg för att kuna lösa sin uppgift. Om det efter en krock eller rullning står kvar bilar på eller vid banan ska posteringspersonalen arbeta på följande sätt: kolla om föraren är oskadd och "vaken". Ögonkontakt - klartecken (t.ex. båda händerna på ratten) om föraren mår bra, kan bilen snabbt knuffas ut på banan och fortsätta? om inte, kan bilen snabbt rullas bort från bankanten? om inte, se till att snabbt få ut föraren ur bilen Rulla aldrig en bil på rätt köl innan föraren har gett klartecken. Posteringspersonalen måste noga hålla kontroll på resten av startfältet då de arbetar på eller i närheten av banan. Eventuellt måste några extra funktionärer finnas till hands vid besvärliga passager på banan. Deras enda uppgift är att försöka flytta på bilar som blockerar banan. Efter varje heat ska posteringen signalera att banan är klar. Posteringen visar grön flagg då sektorn fram till nästa postering är fri från hinder. Då samtliga posteringar visat grön flagg är banan klar för start. Vid huvudposteringen ska samtliga flaggor finnas så att domare och tävlingsledare har möjlighet att varna eller svartflagga tävlande. Där måste även finnas möjlighet att texta tävlingsnummer på skyltar som kan hållas upp tillsammans med flaggan. Helst bör det finnas en varvräkningstavla där de tävlande kan se hur många varv som återstår av heatet. 32

33 Bärgning Bärgningen bör fungera enligt ett växlingssystem. Placera ut två bärgningsfordon på säkra platser runt banan samt två vid utfarten från depån. Så snart heatet är slut kör den bil ut som är närmast den havererade tävlingsbilen. Ett av bärgningsfordonen från depåutfarten fyller då genast på den tomma platsen. Då tävlingsbilen är avlämnad i depån ställer sig bärgaren i tur vid utfarten osv. Bärgningsfordonen ska endast köra i tävlingsriktningen. Observera att inga tävlingsbilar får finnas kvar på banan eller i avåkningszonen under kommande heat. En lastmaskin med gafflar bör finnas. Banreparationer Banchefen, domaren och tävlingsledaren samråder om eventuella banreparationer. Se till att funktionärer finns beredda vid maskinerna så att onödiga dröjsmål ej uppstår. Posteringspersonalen ska vara försedd med krattor och spadar. Ha även beredskap för att kunna reparera staket, avbärarräcken, publikavspärrningar etc. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att ha så få människor som möjligt på innerplan. De som har tillstånd att vistas där ska ha armbindel eller väst. Barn får inte vistas på innerplan. Sekretariat Sekretariatet måste under varje heat föra ett noggrant varvprotokoll, dvs för varje varv pricka av bilarna i den ordning de passerar mållinjen. Anteckna även vilka tävlande som svartflaggas, det behövs för att i efterhand kunna placera in samtliga tävlande i resultatlistan. Dessutom bör sekretariatet ha kontakt med den funktionär som sköter målflaggningen så att heatet flaggas av efter att ha kört korrekt antal varv. Målchef eller faktadomare tar beslut vid målgång. Delresultat ska anslås efter varje heat, lämpligen på en anslagstavla i depån. Ange tidpunkten då resultaten anslås. Dessutom måste sekretariatet så fort som möjligt meddela sammansättningen i de kommande heaten till depå och speaker. 33

34 Anbud - resultat - prisutdelning Anbud Omedelbart efter finalens slut ska speakern meddela att anbuden ska lämnas till tävlingssekretariatet inom 15 minuter. Anbudsförfarandet står beskrivet i reglementet. Om flera anbud lämnas in på samma bil avgörs genom lottning vem som får köpa bilen. Domaren ska närvara vid eventuell lottning. Resultat Resultatlista ska anslås efter tävling på den tid och plats som anges i tilläggsreglerna. I reglementet står hur förarna ska inplaceras i resultatlistan. Prisutdelning Prisutdelning bör ske snarast efter avslutad final. Blommor eller lagerkrans och Pommacflaska uppskattas mycket. Observera att segrarens prissumma är maximerad till 1.000:-. (Gäller även varors värde.) På prispallen skall förarna bära föraroverall. 34

35 Efter tävlingen Efterarbete All utrustning ska plockas bort - hela området städas. Att placera ut soppåsar runt banan spar mycket tid efter tävlingen. Se till att alla funktionärer hjälper till och inte åker hem direkt efter tävlingen. Gör en planering av hopplockningen, det är enklast om alla tar ner det som de satt upp. Efter protesttidens utgång undertecknar tävlingsledaren resultatlistan. Den ska tryckas och sändas till domaren, de tävlandes klubbar samt till anmälarna. SDF ska ha två exemplar av resultatlistan jämte uppgift om antalet startande inom tre dagar efter det att resultatlistan undertecknats. Meddela resultat till press och lokalradio. Tag även kontakt med lokalpressen där de som placerade sig bäst bor. Ordna upp ekonomin. Betala alla kostnader. Sammanställ en ekonomisk redovisning. Utvärdering Efter tävlingen bör varje grupp med eget ansvarsområde träffas och gå igenom sina uppgifter. Skriv ner och låt gruppchefen ta med det till organisationskommittén. Någon vecka efter tävlingen då allt efterarbete är klart och ekonomin ordnad bör organisationskommittén träffas för att utvärdera tävlingen. Skriv gärna ner de synpunkter som framkommer, annars har man hunnit glömma en del då det är dags för att planera nästa tävling. Om ni gjort ett studiebesök på en tävling kan ni utvärdera och jämföra den med tävlingen ni planerat under utbildningen. Diskutera: Organisationen: Var arbetet ungefär jämt fördelat? Vilka delar fungerade bra? Vilka fungerade sämre? Banan: Tävlingen: Några ändringar som kan göra tävlingen roligare, mer rättvis eller säkrare? Hur kan vi få tävlingen att flyta ännu snabbare? Kan vi ta emot fler tävlande? Hur trivdes publiken? Ekonomi: Hur kan vi öka tävlingens nettobehållning? Kommer ni på någon riktigt bra och ny idé - kontakta då Folkraceutskottet som sprider nyheter vidare till andra arrangörer i landet. Lycka till! 35

36 Bilaga 1 Banlicens 268 Härjabanan Rejstad Rejstads MK Folkrace, Box 354, Rejstad Anders Andersson, ordförande / / Startplatta av asfalt, för övrigt grus åtta Rejstad den 3/ Bengt Bengtsson Eftersom vissa delar av banan och publikplatserna inte kan iordningställas förrän tävlingsdagen måste slutbesiktning ske i samband med tävling. 2. Innerkurvor skall markeras med meterhög grusvall, övrig banmarkering av grusvall, kabeltak eller liknande. Avåkningszoner ska utföras med mjukt material, t ex sand eller bark. 3. Posteringar skyddas genom att de placeras på uppbyggnad av t ex enmeters cementrör eller stora däck som kopplas med ståltråd och fylls med sand. 4. Publik placeras bakom avspärrningar enligt reglementet. Områden förbjudna för publik skyltas och bevakas. 5. Startern placeras ca 30 meter efter startlinjen och till höger om banan i körriktningen på uppbyggnad och bakom skydd lika som för postering enligt punkt 3. 36

37 Bilaga 2 Tävlingsinbjudan TÄVLINGSINBJUDAN Se FR 3.3. Arrangör MK Folkrace inbjuder till folkracetävlingen MIDSOMMARKNUFFEN på Härjabanan lördagen den 24 juni 1999 Tävlingsledare Anders Andersson, Domare David Davidsson Tävlingsform MIDSOMMARKNUFFEN är en nationell folkracetävling med publik. Seniorklass och juniorklass ingår. Tävlingsbana Härjabanan, belägen 5 km söder om Rejstad längs väg 100. Telefon under tävlingen: Tidplan Anmälan och besiktning Förarsammanträde START Heat Prisutdelning Deltagare Tävlingen är öppen för alla innehavare av giltig folkracelicens. Följande klasser. Herrar och damer senior, junior + debklass. Tävlingens Tävlingen för respektive klass är upplagd med två genomförande kvalomgångar genomförande som körs på poäng. Sex startande i varje heat. Ettan i varje heat får sex poäng, tvåan 5 poäng osv ner till 1 poäng för sexan. De 18 bästa poängplockarna går vidare till tre semifinaler. Vid lika poängsumma är högsta poäng från något kvalheat särskiljande. Kan förare inte skiljas åt lottas platsen i semifinalen. De två bästa från varje semifinal går vidare till finalen. Kvalheat och semifinaler körs i fyra varv, finalen i sex varv. Tjuvstart Tjuvstart enligt reglementet FR 5.7. Däck Däck enligt reglementet FRT 2.1. Anmälningsavgift 200:-. Avgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen. 37

Råd och anvisningar för arrangörer

Råd och anvisningar för arrangörer Råd och anvisningar för arrangörer Svenska Bilsportförbundet 2011 Kamratskap gemenskap Att vara funktionär Jobbet som funktionär kan vara både roligt och jobbigt. Ingen lön, ibland obehag, men oftast också

Läs mer

GOKART Råd och anvisningar för arrangörer April 2000 Svenska Bilsportförbundet

GOKART Råd och anvisningar för arrangörer April 2000 Svenska Bilsportförbundet GOKART Råd och anvisningar för arrangörer April 2000 Svenska Bilsportförbundet Innehåll Att vara funktionär 2 Kamratskap gemenskap 2 Håll dig informerad 2 Ledarrollen Före tävlingen 3 Banan 3 Tävlingens

Läs mer

Racingtävling Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2

Racingtävling Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2 Svenska Bilsportförbundet Racingtävling Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2 Svenska Bilsportförbundet Version 2004-01-01.01 Innehållsförteckning INNAN NI STARTAR UTBILDNINGEN 3 Och det här är minimikraven

Läs mer

Rallycross. Funktionärsutbildningsmaterial. Svenska Bilsportförbundet Version 2011-10-03

Rallycross. Funktionärsutbildningsmaterial. Svenska Bilsportförbundet Version 2011-10-03 Rallycross Funktionärsutbildningsmaterial Svenska Bilsportförbundet Version 2011-10-03 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNAN NI STARTAR UTBILDNINGEN 3 Och det här är minimikraven 3 SISU:s IDÉ

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack

Tävlingsregler Time Attack Tävlingsregler Time Attack Utgåva: Maj 2017 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V20/2017. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan

Läs mer

Startbekräftelse och Slutinstruktion

Startbekräftelse och Slutinstruktion Startbekräftelse och Slutinstruktion Vi hälsar Dig som deltagare hjärtligt välkommen till Ale National 2006 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med CIK-FIA:s internationella och SBF:s nationella

Läs mer

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar.

Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Tävlingsregler Time Attack Pro (TA-P) med tävlingsbilar. Utgåva: Nov. 2012 innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V50/2012. Text med rött (understruken i svart/vitt)

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Radiopost Bef.: 14 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler

OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler OFFICIELL TÄVLINGSINBJUDAN med tilläggsregler Rallycross SM Super Nationell & Juniorer samt Rallycross RM Nationellt 2400 cc HÖGHEDENBANAN 30 JULI 2005 ÄLVSBYN Tilläggsregler för Rallycross SM Super Nationell

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Publikvakt Bef.: 13 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Tidtagningschef Bef.: 11 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017

Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017 Mästerskapsregler SM Rallycross Vintersprint 2017 Detta dokument innehåller mästerskapsregler för SM Rallycross Vintersprint, uppdelat i två avsnitt: A. Tävlingsregler B. Arrangera en tävling I dokument

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Teknisk chef Bef.: 7 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET RÅD & REGLER Utgåva: Januari 2006 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Drivers Open - Utgåva: Januari 2006 Sidan 1 av 6

Läs mer

REGLER FÖR UTHÅLLIGHETSTÄVLING. med registrerade standardbilar. 2006

REGLER FÖR UTHÅLLIGHETSTÄVLING. med registrerade standardbilar. 2006 med registrerade standardbilar. 2006 1. Ändamål 1.1 Ändamålet med denna form av uthållighetstävling är att skapa möjligheter, för att med enkla medel kunna prova på och delta i bilsport, skapa teamkänsla

Läs mer

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015 INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I Svenskt Mästerskap i Crosskart, JSM och Crosskart NEZ Championship HÖLJESBANAN DEN 22/5-24/5 2015 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den

ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den Svedala Motorklubb inbjuder till ERCup,långloppsserie, på Sturup Raceway lördagen den 24 maj 2014 Tävlingen sker enligt ERCups reglemente och är öppen för team som är anmälda till ERCup-serien. Tävlingsplats:

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014

MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER SM Rallycross - Sprint 2014 [Utgåva: Nov. 2013) 2011 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc Reglemente Sprintcupen 2007 Sidan 1 MB07-04 Tävlingsregler för Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående i mästerskapet skall arrangeras i full överrensstämmelse SBF:s

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

Reglemente Sprint cupen 2014 Sidan 1 CK-2014. Tävlingsregler för

Reglemente Sprint cupen 2014 Sidan 1 CK-2014. Tävlingsregler för Reglemente Sprint cupen 2014 Sidan 1 CK-2014 Tävlingsregler för Reglemente Sprint cupen 2014 Sidan 2 CK-2014 Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, Veteran 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående

Läs mer

ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015

ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015 ÖNBF:s Nordic RX regler i rallycross 2015 Allmänt Tävlingar i mästerskapet arrangeras som nationell tävling i full överenstämmelse med SBF:s Nationella regler, ÖNBF:s mästerskapsregler, respektive arrangörs

Läs mer

Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015. Tävlingsregler för. Klasser:

Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015. Tävlingsregler för. Klasser: Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 1 CK 2015 Tävlingsregler för Klasser: 85cc 125cc 250cc 650 cc 40+ veteran Reglemente Svenska Cupen 2015 Sidan 2 CK 2015 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 2014 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Bilorientering, Sprint 2015 Utgåva: Nov 2014 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA

Läs mer

Reglemente Sprint cupen 2015 Sidan 1 V2 CK-2015. Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme

Reglemente Sprint cupen 2015 Sidan 1 V2 CK-2015. Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2015 Sidan 1 V2 CK-2015 Tävlingsregler för Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2015 Sidan 2 V2 CK-2015 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Publiksäkerhetschef Bef.: 6 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD Lärarhandledning för Funktionärsutbildning OFFROAD OR_UTB_Funk_Lararhandledning - Utgåva februari 2006 - Version 2 Sidan 1 av 14 FÖRORD Som underlag använder du Tävlings- och Tekniskaregler,denna handledning

Läs mer

Inbjudan till Tomelilla MK

Inbjudan till Tomelilla MK Inbjudan till Tomelilla MK Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär

Läs mer

Riktlinjer för DR-banor SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DRAGRACING (DR) -

Riktlinjer för DR-banor SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DRAGRACING (DR) - Detta dokument var tidigare del av DR reglerna, nu hanteras regler om DR banor och besiktning av banor av detta dokument. Texten var tidigare DR 9 i regelbok utgåva: Februari 2002. Innehåll Sid Riktlinjer

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race. (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300. Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race. (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300. Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015 Startbekräftelse Nynäs Offshore Race (J)SM/RM-deltävlingar samt NM för V-300 Nynäshamn 14 och 15 augusti 2015 Regler Tävlingarna hålls enligt SVERA samt UIM reglemente och Internationella sjöfartsregler.

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET CK

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET CK SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET CK Speedway 2015 Tävlingsregler för 85cc [Utgåva: Nov. 2014] Klasser: 125cc 250cc 650cc Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen

23/8 2015. Rallysprint ingående i RS DM. B-och C-förarcup för Södra BF. och Asfaltcupen 23/8 2015 Rallysprint ingående i RS DM B-och C-förarcup för Södra BF och Asfaltcupen Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar. Den

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET STEG 2 Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Svenska

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

REGELVERK FÖR RACING SPECIAL. Utgåva: K-L J 2000-05-10 Förtydligat: 2005-05-05

REGELVERK FÖR RACING SPECIAL. Utgåva: K-L J 2000-05-10 Förtydligat: 2005-05-05 REGELVERK FÖR RACING SPECIAL Utgåva: K-L J 2000-05-10 Förtydligat: 2005-05-05 Tävlingsbestämmelser Distriktsnivå: Racing Special 101-110 Lokalnivå: Racing Special 201 Tekniska bestämmelser: Racing Special

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

Tävlingsregler Drivers Open (DOP) med registrerade standardbilar.

Tävlingsregler Drivers Open (DOP) med registrerade standardbilar. Tävlingsregler Drivers Open (DOP) med registrerade standardbilar. Utgåva: September 2010 Detta är den första utgåvan av dessa regler. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DOP 1 ÄNDAMÅL... 2 DOP 2 BANA... 2 DOP 3 REGLER

Läs mer

Tävlingsregler OFFROAD Challenge

Tävlingsregler OFFROAD Challenge Tävlingsregler OFFROAD Challenge Utgåva: Mars 2013, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m.. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan

Läs mer

Förarutbildning Folkrace

Förarutbildning Folkrace Förarutbildning Folkrace Detta utbildningsmaterial är producerat av SISU Jämtland-Härjedalen Fakta: Svenska Bilsportförbundet, Folkraceutskottet Materialet beställs hos: Svenska Bilsportförbundet Bilsportens

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto

Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto Tilläggsregler för SM 1,2/Open/Quad i Supermoto Arrangör: Östhammars MK, Box 83,74221 Östhammar www.osthammarsmk.se Tävlingsdatum: 6/7 juni - 2009 Tävlingensart: Öppet Svenskt Mästerskap för Supermoto

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Autoexperten Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar, den

Läs mer

Tävlingsplats Borås Motorstadion. Information om banan hittar du på

Tävlingsplats Borås Motorstadion. Information om banan hittar du på Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 1 2 Maj 2015 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013

INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013 INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Åsätra MK s öppna nationella ENDUROTÄVLING för UNGDOM Och DAMER, 18 Maj 2013 Tävlingen ingår i Individuella SM för Ungdom och Damer. Denna tävling hålls i full överensstämmelse

Läs mer

Reglemente Sprint cupen 2017 Sidan 1 CK Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme

Reglemente Sprint cupen 2017 Sidan 1 CK Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2017 Sidan 1 CK-2017 Tävlingsregler för Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2017 Sidan 2 CK-2017 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående

Läs mer

TÄVLINGSINBJUDAN OCH TILLÄGGREGLER

TÄVLINGSINBJUDAN OCH TILLÄGGREGLER RÖFORSLOPPET 2016 SM Mc solo, Mc sidvagn,, Open Mc solo och uppvisning veteran Mc och SM för Bil och inbjudan för historiska rallybilar. Lördagen 20 augusti 2016 TÄVLINGSINBJUDAN OCH TILLÄGGREGLER Tävlingen

Läs mer

Laxå Motorklubb. Laxårallyt

Laxå Motorklubb. Laxårallyt Laxå Motorklubb Inbjuder till Laxårallyt Lördagen den 11 juni 2016 Inbjudan och tilläggsregler Laxårallyt 2016 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013 INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SVENSKT MÄSTERSKAP I CROSSKART SAMT JSM OCH BILTEMA CUP HÖLJESBANAN DEN 25/5 2013 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM!

Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM! Allmänna regler för arrangörer av Stand Up Paddle SM! Checklista för tävlingsarrangörer Sup kommitten tillhandahåller en checklista som kan användas som hjälp till arrangören. Sista veckan inför Er tävling,

Läs mer

Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE)

Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll OFFROAD Enkel Tävling - Tävlingsregler OFFROAD Enkel Tävling (ORE) Utgåva: Feb. 2014, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m.v08

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 [Utgåva: Februari 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon

Läs mer

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling.

Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling. RYTTARBREV FRAMTIIDS TÖLTTÄVLIING 11 MAJ 20110 Framtid har det stora nöjet att hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår numera traditionella Tölttävling. För att alla som ska tävla ska kunna komma redan

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Trätäljasprinten LÖRDAGEN 29:e Oktober 2016 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2. ARRANGÖR...3 3. ORGANISATIONSKOMMITTÉ...3 4. TÄVLINGSLEDNING / ÖVRIGA...3 5. TÄVLINGENS

Läs mer

Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det??

Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det?? Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det?? För att bli funktionär i en motorförening/klubb krävs i princip bara en sak att du har ett motorsportsintresse! Din ålder har inte så stor betydelse.

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för

Flens MS Inbjuder till Violenrallyt Ingår i. Samt DM för Flens MS Inbjuder till Violenrallyt 2017-05-20 Ingår i Samt DM för 1: Tävlingsarrangör, ort, datum: Flens MS inbjuder till Violenrallyt Lördagen 20 maj 2017 Flens MS inbjuder till Violenrallyt lördagen

Läs mer

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Det här är en sammanställning för att du ska få en överblick över vilka tävlingsformer som finns för dragracing MC/Snöskoter.

Läs mer

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24

Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Mönsterås MK Inbjuder till OKNÖRUNDAN 2:a deltävlingen i Bilsport Rally Cup 2014-05-24 Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna

Läs mer

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL

SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL SÄFFLE MOTOR CLUB INBJUDER TILL Lars-Erik Torph:s Memorial Ingår i Öppna Förbundsmästerskapet Västra Bilsportförbundet med 20-års Jubileum Sverigeserien Volvo Original Cup LÖRDAGEN 6 JUNI 2009 Foto: Jonas

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SPRINTCUPEN I CROSSKART HÖLJESBANAN DEN 26/5 2013

INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SPRINTCUPEN I CROSSKART HÖLJESBANAN DEN 26/5 2013 INBJUDAN MED TILLÄGGSREGLER FÖR TÄVLING INGÅENDE I SPRINTCUPEN I CROSSKART HÖLJESBANAN DEN 26/5 2013 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race (J)SM/RM-deltävlingar Nynäshamn 17 augusti 2013

Startbekräftelse Nynäs Offshore Race (J)SM/RM-deltävlingar Nynäshamn 17 augusti 2013 Startbekräftelse Nynäs Offshore Race (J)SM/RM-deltävlingar Nynäshamn 17 augusti 2013 Regler Tävlingarna hålls enligt SVERA samt UIM reglemente och Internationella sjöfartsregler. I hamnområdet råder fartbegränsning

Läs mer

Reglemente Sprint cupen 2016 Sidan 1 V2 CK Version 2. Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme

Reglemente Sprint cupen 2016 Sidan 1 V2 CK Version 2. Tävlingsregler för. Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2016 Sidan 1 V2 CK-2016 Version 2 Tävlingsregler för Klasserna: Mini, 85cc, 125cc, 250cc, 650cc, 45+,Xtreme Reglemente Sprint cupen 2016 Sidan 2 V2 CK-2016 1 INLEDNING 1.1 Generellt

Läs mer

RX Syd. Sydsvenska RX-serien 2017 REGLEMENTE FÖR SYDSVENSKA RX-SERIEN OFFICIELL HEMSIDA FÖR SERIEN.www.rxsyd.se REGLER 2017

RX Syd. Sydsvenska RX-serien 2017 REGLEMENTE FÖR SYDSVENSKA RX-SERIEN OFFICIELL HEMSIDA FÖR SERIEN.www.rxsyd.se REGLER 2017 RX Syd Sydsvenska RX-serien 2017 REGLEMENTE FÖR SYDSVENSKA RX-SERIEN 2017 OFFICIELL HEMSIDA FÖR SERIEN.www.rxsyd.se REGLER 2017 Sydsvenska RX-Serien anordnas enligt Svenska Bilsportförbundets regler samt

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Mål Chef Bef.: 10 Utgåva: September 2005 Denna sida är avsiktligt lämnad blank. Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Klassiska & Historiska rallycupen samt 1300 Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella

Läs mer

Tävlingsregler FOLKRACE/FR SPRINT

Tävlingsregler FOLKRACE/FR SPRINT SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll FOLKRACE (FR) & Sprint - Tävlingsregler FOLKRACE/FR SPRINT Utgåva: November 2014, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V51/2014.

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler Svenskt Mästerskap/ Jun/RM i Crosskart Finnskoga MK den 20/5 2007

Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler Svenskt Mästerskap/ Jun/RM i Crosskart Finnskoga MK den 20/5 2007 Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler Svenskt Mästerskap/ Jun/RM i Crosskart Finnskoga MK den 20/5 2007 Generella bestämmelser: Finnskoga Motorklubb arrangerar den första deltävlingen i Crosskart SM o Junior/RM

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult

Rutiner vid tävling. Årsta-Runstens Sportryttare. Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Rutiner vid tävling Årsta-Runstens Sportryttare Version 1, 2012 Fredrik Starck, Sofia Becker, Lena Wenehult Inledning Detta dokument är framtaget för att vara ett stöd till tävlingsledningen vid tävlingar

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM Backe Crosskart 2017

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM Backe Crosskart 2017 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM Backe Crosskart 2017 [Utgåva: Mars 2017] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon

Läs mer

Kartingtävling. Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2 & 3

Kartingtävling. Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2 & 3 Kartingtävling Funktionärsutbildningsmaterial Steg 2 & 3 Innehållsförteckning Lärarhandledning 1-3 Gokart/Karting 5 Miljökodex 5 Att vara funktionär 6 Ledarrollen 6 Kartingbanan/ Besiktning av banor 7

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

Arrangörsreglemente Trupp

Arrangörsreglemente Trupp 1. Avtal och handlingar 1.1 Parter 1.2 Ekonomi 1.3 Handlingar 2. Tävlingens upplägg 3. PM 4. Ackreditering 5. Defilering 6. Publik 7. Lokaler Arrangörsreglemente Trupp 2.1 Tävlingens genomförande 2.2 Startordning

Läs mer

Tävlingsregler Time-Attack (TA) /MINI Cup med registrerade standardbilar

Tävlingsregler Time-Attack (TA) /MINI Cup med registrerade standardbilar Tävlingsregler Time-Attack (TA) /MINI Cup med registrerade standardbilar Utgåva: April 2011 Utgivare: BMW Sport Club Detta är preliminärt och ännu ej officiellt godkänt av SBF INNEHÅLLSFÖRTECKNING TA 1

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2015. Vi gör Power No Bullshit Raceday för att vi tycker att det saknas motorevenemang i Skåne som bjuder

Läs mer

Svenskt Mästerskap Time Attack

Svenskt Mästerskap Time Attack SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Svenskt Mästerskap Time Attack Reglemente 2016 [Utgåva: Feb. 2016] Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A - 192 79 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626

Läs mer

SM 1:8 OR 2015 Gröndal Ring Eskilstuna

SM 1:8 OR 2015 Gröndal Ring Eskilstuna INFORMATION/SLUTINSTRUKTION SM 1:8 OR 150724 150726 Vägbeskrivning: E 20 avfart 129. Därefter skyltat Motorstadion. Ta därefter in till Eskilstuna Motorsportarena i den kommande rondellen Funktionärer:

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER 2014

MÄSTERSKAPSREGLER 2014 MÄSTERSKAPSREGLER 2014 [Utgåva: Mars 2014] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 CK SM 2014 v2.doc

Läs mer

Inbjudan 24MX Youth MX Cup deltävling nr 3 MK Orion

Inbjudan 24MX Youth MX Cup deltävling nr 3 MK Orion Inbjudan Arrangör: Mk Orion, Hallstavik Datum: 2014 05 29 Tävlingsplats: Vägbeskrivning: Karta: Sipsjöbanan, Hallstavik Från riksväg 76 (Norrtälje Östhamma Vid Hallstaviks samhälle sväng höger i nedförsbacken

Läs mer

Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler för tävling ingående i RallyX On Ice Höljesbanan den 7 februari 2015

Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler för tävling ingående i RallyX On Ice Höljesbanan den 7 februari 2015 Tävlingsinbjudan med Tilläggsregler för tävling ingående i RallyX On Ice Höljesbanan den 7 februari 2015 Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.

Läs mer

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014

RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 RADIOSTYRD BILSPORT, REGLEMENTE FÖR SVERIGECUPEN 1:8 OFFROAD, 2014 1. Generellt Cupen består av fyra stycken tävlingar och totalresultatet är rankinggrundande. OBS! ingen deltävling är obligatorisk Tävlingarna

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER För Sprint/Backe 2015

MÄSTERSKAPSREGLER För Sprint/Backe 2015 MÄSTERSKAPSREGLER För Sprint/Backe 2015 Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 CK_SM_Backe-2015_v2.doc

Läs mer

Tävlingsregler för MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2008

Tävlingsregler för MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2008 Tävlingsregler för MellanSvenska LångloppsSerien (MSLS) Arrangör: Östgöta Racing 2008 Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan den förra utgåvan: December 2007 Innehållsförteckning

Läs mer