Tänk VILT, kör därefter och rädda LIV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tänk VILT, kör därefter och rädda LIV."

Transkript

1 Tänk VILT, kör därefter och rädda LIV. Vi är ju fler äldre människor i trafiken idag än tidigare. Även på cykel. Vi bilar till affären,vänner,sommarstugan, vintersportorten, t.o.m. utomlands. Vi utsätter oss för mer faror när vi bilar ute i trafiken. Viltolyckor är ett mycket stort problem på många håll i landet. Vilttätheten är ca. 30 klövvilt på i genomsnitt 1000 ha. Detta innebär att det finns 1 klövvilt på en yta av 577 x 577 m. Kör du med en hastighet av 90 km/tim. är din fart 25 m/sek. Det tar då 23 sek. att köra 577 m. Du passerar då ett djur var 23:e sekund som befinner sig 300 m. från bilen. Vad kostar viltolyckorna samhället? Kostnader för bland annat sjukvård, polisarbete, räddningstjänstarbeten, arbetsbortfall, sjukpenning,försäkrings och reparationskostnader. Några exakta upp gifter om kostnaden är svårt att ta fram. Studier av ett stort antal faktiska viltolyckor visar på stor skillnad mellan olika viltslag. I snitt kostar en vildsvinsolycka :- Älgolycka :- Rådjursolycka :-

2 Trafikverket har en beräkningsmodell som ska ge en fingervisning om den totala ekonomiska belastningen. Genom stickprov har man räknat fram ett medelvärde på olika viltolyckstyper. Mervärdet inkluderar alla uppskattade samhällskostnader ( sjukvård, sjukskrivningar etc.) Enligt denna modell kan samhällets totala kostnad för viltolyckorna i Sverige beräknas till cirka 3 milliarder/år. = :- kronor / år. (Beräkningsmodellen kommer från en utredning som gjordes under Viltolycksprojektet där slutrapporten publicerades 1980.) HUR UNDVIKER DU OLYCKAN. Trafiken är tät på våra vägar, och mycket vilt finns i våra skogar. Så tänk vilt och kör bil och cykla därefter. (Berit vet hon har på cykel kolliderat med älg) Kollisionerna, som ofta blir en svår och dramatisk upplevelse för de människor som drabbas med mer eller mindre allvarliga skador som kan innefatta dödsfall. För djuren kan det också bli ett stort lidande om inte situationen hanteras rätt. För småvilt kan man ha en kniv eller hammare eller spatserkäppen till hands i bilen som hjälp för att avliva djuret. Lägg djuret på sidan av vägen och rapportera det skadade småviltet till polisen. Det är många olika faktorer som spelar in vid en kollision med VILT.

3 De flesta viltolyckorna sker mellan personbil och älg, hjort, rådjur, vildsvin. HUR STORT ÄR PROBLEMET? Hastigheten har en avgörande betydelse av ett diagram framgår det att en hastighetsskillnad på 20 km/tim. kan ge upphov till en skillnad i kollisionshastighet på 70 km/tim.och kan vara skillnaden mellan om man kommer att överleva eller inte. Med lägre fart hinner man stanna i tid. För att köra tryggt och säkert skall man vara nykter, bra bromsar, rena bilrutor, bra däck för årstiden. Anpassa hastigheten efter väglaget, vidgat synfält är ett måste att koppla till när man åker bil. Jägare och erfarna bilförare är mer sällan inblandade i kollisioner = vidgat synfält ger större chans till att upptäcka viltet tidigare även om det finns viltstängsel och hinna bromsa. Respektera viltvarningsmärken vid dessa skyltar är det viktigt att vara uppmärksam och sänka hastigheten. Läs av naturen där det finns betesmarker, kalhyggen, nyplanteringar av skog och växande sly. Före och efter sträcka med viltstängsel. Ett fält med otröskad havre på hösten lockar till sig viltet. Några av de största och fridlysta djuren. VILDSVINET

4 Kan bli upp till 1 meter högt och väga ca kg. Vildsvinen är ett ursprungligt vilt i Sverige. Men som utrotades i mitten på 1600-talet, sedan i slutet av 1970-talet finns de i frihet igen. De är sociala djur som lever i flockar, de ser dåligt men har bra luktsinne, rör sig ofta sent på dygnet. skymmningsbenägna. De trivs mycket bra i ungskogsbestånd, i kärrmarker och buskage nära odlad mark. De får 3 till 6 kultingar i augusti- december. De kan springa mycket fort mellan 40 och 50 km/tim. Vildsvinen finns i södra och mellersta Sverige. ÄLGEN Europas största landdäggdjur cirka 3m.lång,upp till 2 m. mankhöjd. En fullvuxen tjur kan väga upp till 500 kg. Älgen är mer än 1m.upp till magen, ett ståtligt djur som man EJ bör kollidera med. Den hamnar oftast på bilrutan och taket på bilen på grund av sina långa ben. I och med detta är risken stor för allvarliga personskador som följd. I värsta fall kan olyckan sluta med dödlig utgång. Normal fart för älgen är ca.15 km/tim. Toppfarten är cirka 50 km/tim. = 15 m/sek.i vilt sken. När är risken som störst att få en älg på bilen? När1-årskalven stötes bort från kon ökar viltövergångarna över våra vägar markant, FJOLÅRSKALVEN

5 kan bli upp till 200 kg.och irrar omkring förvirrade, eftersom de ej har någon fast punkt i tillvaron efter avstötningen från älgkon. Älgen skall man undvika att kollidera med. Brunstperioden är september-oktober och då rör sig de stora tjurarna över enorma områden för att betäcka älgkorna, de är förblindade av kornas parfy doftmärken. Om du måste väja undan för en älg håll koll på övrig trafik så du inte kolliderar med den mötande. Försök att träffa älgen på bakdelen. Eller anpassa farten så du kan stanna omgående. RÅDJURET är det minsta av våra hjortdjur i Sverige men är inblandat i nästan 75 % av alla Sveriges viltolyckor. De har en mankhöjd mellan cm. kan väga upp till ca 30 kg. De kan uppnå en hastighet upp till 60 km/tim. vid flykt. Förekommer i stort sett hela landet utom ovanför trädgränsen. Föder 1-3 kid juli - augusti. Är med i nästan 75 % av alla viltolyckor/år DOVHJORTEN som finns i södra Sverige och sprider sig till även mellersta Sverige. Dovhjorten i vilt tillstånd är ett mycket vaksam av sig. Handjuret kan väga upp till 150 kg. och en mankhöjd upp till 110 cm. Vid panikflykt kan den springa i 50 km/tim.

6 KRONHJORTEN är vårt näst största fyrfota viltart. Den har en levandevikt på upp till 250 kg. och en mankhöjd på cm. Flykthastighet på upp till km/tim. Finns i syd och mellansverige och ett bestånd i Jämtland, Västerbotten och Dalarna samt i skogarna Från Bälinge och upp till Nolmyra. BJÖRNEN är vårt största rovdjur kan väga upp till 350 kg. Den har bra hörsel och luktsinne. Kan uppnå en hastighet av 60 km/tim.och förekommer i Dalarna, Värmland, Norrland och även ströbjörnar längre söderut, det finns 2 st i östra Uppland och i hyttan Östervåla finns en björnhona med 2 ungar, en björn som finns i området i Vendel har slagit 1st älgko i Karby,Vendel. Möter man en sådan best i skogen stanna, backa försiktigt sakta och lugnt bakåt varifrån du kom. Tänk på att alltid ha din hund i koppel i skogen Så den inte retar upp björnen. VARGEN är världens största hunddjur och kan väga upp till kg har en mankhöjd på cm. Den känns igen på att den har en kraftfull bred skalle vilket ger stor kraft i käkarna. Föder 5-6 valpar efter 63 dygn. Parningstid februari-mars.

7 Vid bytesjakt kan den springa ca km/tim. Finns i Värmland, Dalarna, Västra Götaland, samt strövargar på andra ställen i landet och även några få i Uppland och Västmanland. LODJURET tillhör kattdjuren och kallas ofta för bara Lo Kroppen är ca 1 m lång och har en mankhöjd på cm. och väger kg föder 2-4 ungar 10 veckor efter parning Finns i alla svenska landskap utom på Öland och Gottland. Den jagar ofta rådjur och det syns att rådjursstammen minskat på en del platser. MUFFLONFÅR är en ursprungsart från tamfåren mankhöjden är ca75 cm. De härstammar från medelhavsområdet, tackan föder 1-2 lamm i april månad. De finns i vårt land i några vilthägn och på senare år frilevande populationer på olika platser I bl.a. Södermanland och på några öar längs bohuskusten. JÄRVEN är ett av våra större mårddjur med en kroppslängd av ca.1m. och kan väga upp till 18 kg. Förekommer mest i Jokkmokks fjällvärld. Men det förekommer också några föryngringar i norra och mellersta Dalarna.

8 UTTER är mårddjur och förekommer i stortsett i hela landet men i huvudsak i Norrland och delar av Östra Svealand och Sydsvenska höglandet. Den kan 2-4 ungar efter parning i februari-mars. Den har en längd av cm. väger kg. Uttern är numera väldigt sällsynt och helt fredad. ÖRNEN är fridlyst och helt fredad. HAVSÖRNEN är den största av våra rovfåglar. Man skiljer den från kungsörnen genom de stora rektangulära vingarna med de tydligt markerade spretande vingpennorna. Havsörnen kan väga upp till 6 kg. och ha en längd av upp till 2 m. mellan vingspetsarna. Den kan panikflyga i en hastighet om km/tim.den häckar,dock mycket sällan på ostkusten från Småland till Västerbotten och även vid insjöar i Norrland. KUNGSÖRNEN är något mindre och häckar sparsamt från Dalarna och uppåt i landet. De flesta olyckor med örn är när de äter på kadaver efter våra vägar.

9 Älgen, rådjuren, dovhjorten, kronhjorten, vildsvinen, vargen, björnen, lodjuret, järven, mufflonfåret, uttern, örnen. Alla ovan nämnda djur är anmälningspliktiga vid kollision, även om man hittar ett dött eller skadat djur ute i naturen skall detta anmälas till polisen. Vad ska man göra när en olycka inträffar, hur skall man hantera situationen. När är risken som störst att kollidera med Djur. ÄLGEN skall man undvika att kollidera med, brunstperioden är september-oktober då rör sig de stora tjurarna över enorma områden för att betäcka kor, och är alldeles förblindade av kornas parfym doftmärken. De utstötta kalvarna är oerfarna och rusar runt i förvirring och korsar ofta vägar. Om du skall väja undan för älgen håll koll på övrig trafik så du inte kolliderar med mötande trafik. Om man EJ kan undvika att kollidera med älgen försök att träffa den i bakdelen. RÅDJURENS brunst infaller under sommarmånaderna juli och augusti, de är aktiva dygnet runt. Kommer ett rådjur över vägen så kommer ofta flera på rad sakta ned farten håll koll.

10 Väj ALDRIG undan för ett rådjur och övriga mindre djur, tänk på den mötande trafiken. Livsfarligt att krocka med mötande bil. Det kan bara bli värre skador vid en frontalkrock, än bulor på bilen av ett rådjur, bilen går att laga. Människan vid skada är illa ute. Väj ALDRIG undan ett djur som är lägre än bilens motorhuv det är bättre med en bula på bilen än skadat huvud. VILDSVIN och BJÖRN. Vid påkörning av vildsvin eller björn som efter kollision ligger kvar på eller vid vägkanten då skall man EJ gå ur bilen, eftersom de endast kan vara skadade, så är de väldigt farliga och kan anfalla, lämpligt är att köra fram cirka 200 m bort från olycksplatsen och markera platsen där gärna med GPS-kordinater eller något färggrant som är lätt för polisen och eftersökningsekipaget att hitta. När man anmäler till polisen ange platsen för markeringen och avståndet mellan olycksplatsen och markeringen. Om småviltet dött vid kollisionen är det viktigt att stanna på lämplig och trafiksäker plats varna andra trafikanter dra djuret åt sidan av vägen. Detta gör man vid ALLT påkört småvilt.

11 STÖDPUNKTER Varna andra trafikkanter. Gå EJ i spåren. Markera platsen. Anmäl olyckan. Lämna vägbeskrivning gärna med GPS eller med färgat band man tager vad man haver. Se alltid till att ha markeringsband, kniv, hammare med i bilen om olyckan är framme då kan verktygen behövas. Vad kostar en viltolycka? Varje år sker olyckor med klövvilt Av dessa är det cirka älgolyckor rådjursolyckor samt ökning av vildsvinsolyckor. Det innebär att vi har fler än 100 klövviltsolyckor varje dag på året. Cirka 10 människor dödas och personer skadas I viltolyckor varje år som kommit till polisens kännedom. Man räknar med att 1/3 del av älgolyckorna som inträffar inte kommer till polisens kännedom och att ca. 2/3 delar av rådjursolyckorna inte anmäls. Älgskadeföreningen har cirka medlemmar i hela Sverige. Bli medlem du också. / och läs mera. Tänk Vilt, kör därefter och Rädda Liv.

12

Tillsammans i trafiken

Tillsammans i trafiken Tillsammans i trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Kompletteringsblad till Tillsammans i Trafiken Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige Best.nr 89127, utgåva 3 Vägverkets hemsida

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF Vildsvin, jakt och förvaltning Kunskapssammanställning för LRF RAPPORT 04 2008 Produktion: Svensk Naturförvaltning AB Text: Jonas Lemel och Johan Truvé Foton: Magnus Nyman info@naturforvaltning.se www.naturforvaltning.se

Läs mer

Vildsvin, jakt och förvaltning - kunskapssammanställning för LRF

Vildsvin, jakt och förvaltning - kunskapssammanställning för LRF Vildsvin, jakt och förvaltning - kunskapssammanställning för LRF KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING April 2006 Sammanställningen är beställd av: Svensk Naturförvaltning AB Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se

Läs mer

Vad jägaren bör känna till om björn vid jakt på älg, småvilt och björn

Vad jägaren bör känna till om björn vid jakt på älg, småvilt och björn Björnmöten Vad jägaren bör känna till om björn vid jakt på älg, småvilt och björn Peter Lilja/N De allra flesta björnar skjuts i samband med älgjakt. Björnen är ett svårjagat vilt. JÄGARE är den grupp

Läs mer

Äta eller ätas. Rättssociologiska Institutionen. en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen.

Äta eller ätas. Rättssociologiska Institutionen. en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen. Rättssociologiska Institutionen Äta eller ätas en kvantitativ undersökning av 35 småländska jägares syn på jakt, vilt och jaktlagstiftningen. Författare: Emil Johansson. Uppsats: Rättssociologi 41-60p.

Läs mer

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola DÄGGDJUR Innehåll Ekorre... 2 Fladdermus... 3 Hare... 4 Igelkott... 5 Kanin... 6 Mullvad... 7 Mus... 8 Rådjur... 9 Råtta... 10 Räven... 11 1 Ekorre Sitter ekorren alltid i granen? Ekorren trivs bra i barrskogar

Läs mer

Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012

Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Anteckningar informationsmöte Eventuell flytt av varg, Sötåsen den 26 januari 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Lisa Karnfält, handläggare rovdjursstängsel

Läs mer

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 Fara med barn Frågor och svar om barn och bilsäkerhet www.folksam.se Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 2 Svenska barn i trafiken. Säkrast i världen Sträck på dig förälder. Du är bäst i världen på

Läs mer

Gråvargen: Dess biologi och beteende

Gråvargen: Dess biologi och beteende Gråvargen: Dess biologi och beteende Robert Aspgren Independent Project in Biology Självständigt arbete i biolog i, 15 hp, vårterminen 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Barkbok Landdshypotek

Barkbok Landdshypotek Barkbok Landdshypotek En del har sina pengar på banken, för säkerhets skull. Andra placerar dem i aktier, för lönsamhetens skull. Ytterligare andra väljer konst och antikviteter, för kulturen och nöjets

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur Anna Tykesson Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 Text och foto: Anna Tykesson Layout: Tyke Tykesson Tack till

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer

Åtgärdsprogram för kungsörn, 2011 2015

Åtgärdsprogram för kungsörn, 2011 2015 Remissversion : 2011-03-10 Formatmallsdefinition: Rubrik 3 Gulmarkerad text = Här behövs justering inför beslutet. Fotografierna ingår inte i remissversionen eftersom filen då blir för tung för e-post.

Läs mer

3 4/2010. Jakten går vidare

3 4/2010. Jakten går vidare 3 4/2010 Jakten går vidare Bästa klapparna på www.faltbiologerna.se/forlag (se också sidan 47) 18 40 innehåll 47 Alces alces 10 Äta tallbarr? Kittlar dödsskönt i kistan! Sommar: Johan 17 Har man tagit

Läs mer

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK

Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK Dialogunderlag FÖR VIKTIGA SAMTAL OM ALKOHOL, DROGER OCH TRAFIK 1 Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren

Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren Erfarenheter från försök att minska rovdjursangrepp på ren PM till rovdjursutredningen 2007 Av Jenny Mattisson Jens Persson Jens Karlsson Henrik Andrén 1 Inledning... 3 Renen...3 Domesticering...3 Renskötseln

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Gångtrafikant Lärarhandledning

Gångtrafikant Lärarhandledning Gångtrafikant Syftet med lärarhandledningen 2 Fördelar med gående 2 Grundläggande trafikregler för gående 4 Relevanta skyltar och vägmärken 4 Andra viktiga gångpassage 6 Hur man korsar vägen 8 Korsa vägen

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Välkommen till stallet!

Välkommen till stallet! Välkommen till stallet! 2 Hej! Är du också ny i stallet? En smula hästvett räcker långt En hel del skiljer oss från våra fyrbenta vänner. Det här häftet är en liten guide i konsten att umgås med hästar

Läs mer

AVLIVNING & AVFÅNGNING

AVLIVNING & AVFÅNGNING AVLIVNING & AVFÅNGNING Detta dokument syftar till att klargöra Svenska Jägareförbundets uppfattning om vilka metoder som är lämpliga för att avliva/avfånga olika viltarter ur ett praktiskt perspektiv.

Läs mer

Samira Väntar på regn

Samira Väntar på regn Nr 1 2012 Världen är full med nya kompisar! Samira Väntar på regn Gör din egen ljuslykta Världen är full med nya kompisar! Det visste du inte om skorpionen Barnkonventionen: Alla barn 1 har rätt till liv

Läs mer

Åteljakt. Smygjakt/vaktjakt TEMA. 16 sidor 50 (1150)

Åteljakt. Smygjakt/vaktjakt TEMA. 16 sidor 50 (1150) 16 sidor TEMA Jaktmetoder på varg Oavsett jaktmetod krävs ordentliga föreberedelser för att lyckas med vargjakten. Vargarna rör sig över mycket stora områden på kort tid och det krävs därför noggrann kartläggning

Läs mer

RÅDJUR (CAPREOLUS CAPREOLUS) PÅ GOTLAND

RÅDJUR (CAPREOLUS CAPREOLUS) PÅ GOTLAND RÅDJUR (CAPREOLUS CAPREOLUS) PÅ GOTLAND POPULATIONSUTVECKLING OCH SPRIDNINGSMÖNSTER Carolin Kenczek Examensarbete i biologi 15 högskolepoäng, 2012 Handledare: Bertil Widbom Institutionen för Kultur, energi

Läs mer