Vad kostar det att ha en bil? beräknar kostnader och intäkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar det att ha en bil? beräknar kostnader och intäkter"

Transkript

1 Vad kostar det att ha en bil? Kalkylobjekt: Det objekt för vilket vi beräknar kostnader och intäkter

2 Exempel på bilkalkyl (Konsumentverket) Kostnad/mil: kr/mil Verksamhetsvolym

3 Tänk på att kalkylen bygger på individuella förutsättningar (skatt, värdeminskning etc..) att kostnader per mil är oerhört beroende av hur många mil som kostnaden slås ut på

4 (Företagets) kostnadsstruktur Rörlig kostnad: Kostnad vars totalbelopp förändras när verksamhetsvolymen ändras Fast kostnad: Kostnad vars totalbelopp inte förändras när verksamhetsvolymen förändras Total Rörlig kostnad + Fast kostnad = Totalkostnad (TRK + TFK = TK)

5 Vad är verksamhetsvolym? Antal producerade enheter Antal transaktioner Antal studenter Antal serverade gäster Antal passagerare Antalet kunder etc

6 Exempel på bilkalkyl (Konsumentverket) Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga?

7 Olika typer av rörliga kostnader Proportionell rörlig kostnad Progressivt rörlig kostnad Degressivt rörlig kostnad

8 Proportionellt rörligt kostnad Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras proportionellt mot verksamhetsvolymen TRK RK/st

9 Progressivt rörligt kostnad Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras snabbare än verksamhetsvolymen TRK RK/st

10 Degressivt rörligt kostnad Rörlig kostnad vars totalbelopp förändras i långsammare takt än verksamhetsvolymen TRK RK/st

11 The Experience Curve

12 Olika typer av fasta kostnader Helt fasta kostnader Halvfasta kostnader

13 Helt fast kostnad Fast kostnad vars totalbelopp är helt oförändrat när verksamhetsvolymen ändras TFK FK/st

14 Halvfast kostnad Fast kostnad vars totalbelopp förändras vid vissa volymer när verksamhetsvolymen ändras

15 Att beräkna rörliga och fasta kostnader High-Low-method: Välj två perioder med hög resp. låg verksamhetsvolym. Utgå från totalkostnaden resp. period t ex: Verksamhetsvolym Total kostnad Låg volym Hög volym

16 Att beräkna rörliga och fasta kostnader ( ) Skillnad i kostnad Rörlig kostnad/st : = = Skillnad i volym ( ) Totala fasta kostnader kan erhållas vid vilken som helst av volymerna t ex: 2 x TFK = TFK =

17 Resultatanalys Totala intäkter (TI) Totala kostnader (TK) = Resultat TI (TRK + TFK) = Resultat Pris/st x Volym (RK/st x volym + TFK) = Resultat

18 Break-even diagram Totala intäkter Break even Totala kostnader Kritisk intäkt Totala fasta kostnader Kritisk volym

19 Exempel Antag, att ett företag planerar att anordna en konsert. Beräknade fasta kostnader (artister, lokalhyra, annonsering) uppgår totalt till kr. De rörliga kostnaderna består av kostnader för lunchpaket till publiken. Kostnaden för detta uppgår till 150 kr/besökare. Biljettpriset har satts till 300 kr/besökare. a) Hur många besökare krävs för att evenemanget inte skall gå med förlust? b) Hur många besökare krävs för att få en vinst på kr? c) Vilket blir resultatet om man får besökare? d) Vilket pris skulle man behöva ta för att få ett resultat på kr vid besökare och kostnader enl. ovan? e) Hur många ytterligare biljetter måste säljas för att täcka en tillkommande annonseringskostnad i TV på kr?

20 Exempel - lösning a) Antag, X besökare 300 x X (150 x X ) = 0 X = b) Antag X besökare 300 x X (150 x X ) = X = c) Resultat: 300 x (150 x ) = d) Antag pris X kr/st X x (150 x ) = X = 318,75 e) Antag X st 300 x X (150 x X ) = 0 X = 800

21 Break-even diagram Faktisk intäkt Totala intäkter Säkerhetsmarginal Totala kostnader Kritisk intäkt Totala fasta kostnader Säkerhetsmarginal Kritisk volym Faktisk volym

22 Säkerhetsmarginal Volym: Intäkt: Faktisk volym kritisk volym Faktisk intäkt kritisk intäkt Säkerhetsmarginal i %: (Faktisk total intäkt - Kritisk total intäkt) Faktisk total intäkt x 100

23 Täckningsbidrag/st Täckningsbidrag/st (TB/st)= Pris/st RK/st Ex. Pris: 75,50 kr/st Rörlig kostnad: 58,75 kr/st Täckningsbidrag/st: (75,50 58,75) = 16,75 kr/st

24 Täckningsbidrag/st Täckningsbidraget/st anger varje försåld enhets bidrag till att täcka de fasta kostnaderna

25 Break-even diagram - TTB Break even Totalt täckningsbidrag Totala fasta kostnader

26 Break-even (kritisk) volym Kritisk volym = Totala fasta kostnader Täckningsbidrag per styck

27 Täckningsgrad (TG) Täckningsg rad = Täckningsbidrag per styck Pris per styck Täckningsg rad = Totalt täckningsbidrag Totala intäkter Täckningsgraden uttrycks som en procentsats

28 Vad säger täckningsgraden? Täckningsgraden anger den takt som intäkterna ger upphov till bidrag att täcka de fasta kostnaderna. Om TG = 20%, så betyder det att varje försåld enhet bidrar med 0,20 kr för att täcka fasta kostnader.

29 Break-even (kritisk) intäkt Kritisk intäkt = Totala fasta kostnader Täckningsgraden

30 Antaganden vid resultatplanering Förändringar i kostnader beror endast på en faktor Intäkt och rörlig kostnad per styck är konstanta Fast kostnader är konstanta Kostnader kan indelas i rörliga och fasta Försäljningsvolym är lika med producera volym En vara/tjänst (ev. stabil kombination av varor/tjänster)

31 Relevant område

32 Exempel Försäljningspris/st: Rörlig kostnad/st: Fast kostnad: kr kr kr a) TTB och resultat vid st? b) Kritisk volym c) Täckningsgrad? d) Kritisk intäkt?

33 Exempel a) TB/st: ( ) = kr TTB: x = kr Resultat: = kr b) Kritisk volym: = c) TG: ( ) = 40% ,40 d) Kritisk intäkt: =

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i industriell ekonomi Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Rickard

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Uppgift 1.1 i resultatplanering

Uppgift 1.1 i resultatplanering Uppgift 1.1 i resultatplanering Justa Plagg AB tillverkar matchtröjor åt idrottslag på beställning. Under 2007 blev företagets produktions- och försäljningsvolym 4000 tröjor, vilken motsvarar företagets

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Produktkalkyler. Kostnadsslag. Resultatanalys. Kap 17 Kalkylering Kap 18 Självkostnadskalkylering Kap 19 Bidragskalkylering.

Produktkalkyler. Kostnadsslag. Resultatanalys. Kap 17 Kalkylering Kap 18 Självkostnadskalkylering Kap 19 Bidragskalkylering. Produktkalkyler Kap 17 Kalkylering Kap 18 ering Kap 19 Bidragskalkylering ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Kostnadsslag Repetition Rörlig kostnad Fast kostnad Direkt kostnad

Läs mer

K11 Prissä)ning, För 2. Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust?

K11 Prissä)ning, För 2. Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust? K11 Prissä)ning, För 2 Kan e) företag ha god försäljning, men ändå gå med förlust? Vad är rä) pris? Det är vik*gt a- varor och tjänster får rä- pris när de ska säljas *ll kunden: om priset sä-s för lågt

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar

Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Genomgång av Produktionsekonomianteckningar Planering Företagets produktion, resultatplanering, kalkylering (självkostnadskalkyl, bidragskalkyl, investeringskalkyl), repetition, kunskapstest. Företagets

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Sammanfattning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Definitionen av företagsekonomi Företags hushållning med begränsade resurser Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor

Läs mer

INTRÄDESPROV 5.6.2012

INTRÄDESPROV 5.6.2012 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 5.6.2012 FRÅGA 1 MARKNADSFÖRING (max 14 poäng) Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

De generella kalkylproblemen

De generella kalkylproblemen De generella kalkylproblemen Urval: Vilka resurser skall tas med i kalkylen? Periodisering: Hur skall kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas över tiden? Värdering: Till vilket värde skall resursförbrukningen

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Uppgift: Självkostnad och ABC

Uppgift: Självkostnad och ABC Uppgift: Självkostnad och ABC Företaget DEF har tillämpat traditionell kostnadsfördelningsteknik för sina produkter Optimum, Maximum och Zenith. Materialomkostnaderna har fördelats efter värdet på direkt

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar

FÖRSÖK. Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar FÖRSÖK Att beskriva det ekonomiska upplägget som kräver stadgeförändringar Inget förändrat läge! Ca 70 fastigheter har blivit medlemmar! Osäkert när det gäller bidrag! Paketet kostar fortfarande 20 000

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer