DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, JANUARI, 2007 Omsättningen ökade med 33 procent och byråintäkten ökade med 14 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 10,4 Mkr, en ökning med 7,9 Mkr jämfört med föregående år Periodens resultat uppgick till 7,8 Mkr, en ökning med 9,1 Mkr jämfört med föregående år Två nya bolag startade: Wisely inom digital kommunikation och Brandspot inom event/sponsring TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 182,6 (53,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 133,7 Mkr. Byråintäkten uppgick under tredje kvartalet till 45,0 (43,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var byråintäkten 40,9 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 4,2 (2,6) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 3,0 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 3,8 (2,1) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 2,5 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,2 (0,7) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 2,2 (2,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till -9,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-0,9) kronor. NIO MÅNADER Nettoomsättningen uppgick under årets första nio månader till 473,9 (139,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var nettoomsättningen 357,1 Mkr. Byråintäkten uppgick under årets första nio månader till 125,4 (113,7) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var byråintäkten 109,7 Mkr. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 12,9 (3,9) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar 4,9 Mkr. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 10,4 (2,5) Mkr. För jämförbara enheter 1 motsvarande period föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar 3,7 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (-1,3) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 7,6 (7,3) Mkr. Kassaflödet under perioden uppgick till 5,4 (0,5) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-4,8) kronor. 1 I jämförbara enheter ingår Bizkit, som förvärvades i mars A-Coms affärsidé är att bygga kundvärdesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde Spetskompetens i samverkan. A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster.

2 RESULTATUTVECKLING Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av koncernens rörelseresultat före avskrivningar 1 från 1999, det år A-Com börsintroducerades, fram till idag. Diagrammet illustrerar rörelseresultatet före avskrivningar rullande 12 månader, med avstämning varje kvartal. Rörelseresultat före avskrivningar för A-Comkoncernen, rullande 12 månader (Mkr) Q /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q AKTIEN KURSUTVECKLING A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -7,5 procent till och med den 20 mars Sedan årsskiftet har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. ANALYS AV FÖRETAGET Analysföretaget Redeye analyserar A-Com löpande inom ramen för Redeys Analysgaranti, vilket är en oberoende analysbevakning utan möjlighet för uppdragsgivaren att påverka bedömning eller rekommendation av aktien. Analyserna publiceras löpande på Redeyes hemsida 1 För att öka jämförbarheten mellan perioderna har Resultat från andelar i koncernföretag mm - vilket främst avser realisationsresultat eller nedskrivningar vid avyttring/avveckling av dotterbolag - exkluderats vid beräkning av ovanstående resultat. 2 (10)

3 MARKNADEN A-Com verkar på marknaden för marknadskommunikation och varumärkesdrivande tjänster. Kundernas vilja och förmåga att investera i marknadsföringsaktiviteter har nära samband med den ekonomiska utvecklingen och konjunkturen. Det är svårt att ge en entydig bild av A-Coms marknads utveckling. Det finns dock ett starkt samband mellan mediemarknadens utveckling och A-Coms utveckling. Alla siffror om marknaden nedan kommer från Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM. Av de totala investeringarna i marknadskommunikation utgör cirka hälften direkta investeringar i köpta medier såsom dagspress, kvällspress, TV, Internet, kataloger, gratistidningar och distribution av direktreklam. Ytterligare 30 procent definieras av IRM som Övriga investeringar, vilket inkluderar presentreklam, sponsring, butikspromotion, mässor och events. Kvarvarande 20 procent är kostnader för att producera reklam, direktreklam, bilagor och kundtidningar. Den information som IRM löpande rapporterar är den första kategorin, direkta investeringar i köpta medier, vilket sker kvartalsvis. MEDIEINVESTERINGAR 2006 Under kalenderårets fjärde kvartal fortsatte den starka tillväxt som de tre tidigare kvartalen uppvisat. Totalt ökade investeringarna i köpta medier under 2006 med 9,4 procent eller 2,6 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket innebär att investeringarna uppgick till sammanlagt 29,8 miljarder kronor. Starkast utveckling hade internetannonseringen, som med en tillväxt om 50 procent nådde nära nio procent av de totala medieinvesteringarna. De 15 största mediekategoriernas utveckling listas nedan. Mediekategori Investeringar 2006 (Mkr) Förändring (%) Morgonpress ,0 TV ,7 Internet ,0 DR, adresserad ,2 DR, oadresserad ,8 Kataloger ,2 Fackpress ,5 Gratistidningar ,5 Utomhus ,8 Kvällspress 940 4,0 Populärpress 774 8,1 Radio ,7 Annonsblad ,6 Gratistidskrifter 500 9,2 Bilagor 388 4,0 Övriga (butik, utomhus, bio, text-tv, tidskr.) Summa ,4 PROGNOS FÖR MEDIEINVESTERINGAR 2007 IRM:s prognos för innevarande år är en ökning om 1,8 miljarder kronor eller 6,0 procent jämfört med investeringarna 2006, innebärande att medieinvesteringarna år 2007 prognostiseras till att uppgå till drygt 31 miljarder kronor. Utveckling av mediemarknaden (p) 15% 10% 5% 4,9% 11,8% 5,4% 7,4% 9,4% 6,0% 0% 0,1% -5% -10% -5,8% -3,9% (p) 3 (10)

4 FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR, UNDER OCH EFTER PERIODEN TVÅ NYA A-COMBOLAG I delårsrapporten för andra kvartalet nämndes två högt prioriterade tillväxtområden: digital kommunikation och event/sponsring. Sedan årsskiftet 06/07 har A-Com startat två nya bolag inom dessa discipliner: Wisely Den 10 januari 2007 startade A-Com den digitala kommunikationsbyrån Wisely tillsammans med Kenneth Danielsson, en av Sveriges mest erfarna personer inom digitala medier. Kenneth har tidigare byggt upp Mindshare och Mindshare Digital (idag Interaction) och motsvarande affärsområde inom Aegis (Carat). Wisely är en kombination av web-, reklam- och mediebyrå, uteslutande fokuserad på digitala medier. Wiselys målsättning är att bli Nordens ledande lead agency inom digital marknadsföring, genom att svara upp mot kunders behov av koordination och kommunikation inom digitala media via ett samspel av idé, produktion, annonsköp, mätning och optimering. Det finns idag ingen byrå i Norden som integrerat analyserar och genomför alla de delar som Wisely gör. Däremot finns det en mängd byråer och konsulter inom de olika disciplinerna som gör det var för sig, men inte i ett samlat grepp. Wisely ägs till lika delar av A-Com och Kenneth Danielsson. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. Brandspot Den 20 februari 2007 startade A-Com ett strategiskt konsultbolag inom eventmarknadsföring tillsammans med Jan Torstensson, tidigare Koncernmarknadschef på SEB och Pierre Tinnerholm, tidigare globalt sponsrings-/eventansvarig på Swedish Match. Brandspots målsättning är att vara uppdragsgivarnas partner inom alla delar av eventbaserad marknadsföring, från strategiska överväganden till praktiskt genomförande. Målgruppen för denna typ av tjänst är stora företag och organisationer med komplexa produkter och tjänster, som utnyttjar events för att integrera varumärkesbyggande, ge exponering, skapa intern stolthet och utveckla sina kundrelationer. Brandspot ägs av A-Com och ledningen i lika delar. A-Com har genom optionsavtal möjlighet att öka sitt ägande i bolaget till 100 procent. BREDDAT ÄGANDE I HUMANKAPITALINTENSIVA BOLAG A-Com har under tredje kvartalet breddat ägandet i två humankapitalintensiva verksamheter i syfte att skapa rätt incitamentsstruktur för tillväxt: Tank/Y&R I reklambyrån Tank/Y&R emitterades under perioden andelar till två ledande befattningshavare i bolaget, varav den ene en nyrekryterad kreativt ansvarig. Emissionen minskade A-Coms ägande i Tank/Y&R från 88 procent till 70 procent. Texas Moonwalk I det i januari 2006 startade relationsmarknadsföringsbolaget Texas Moonwalk emitterades under perioden andelar till bolagets verkställande direktör. A-Coms ägande minskade genom emissionen från 62,5 procent till 54,7 procent. ÖKAT ÄGANDE I LÖNSAMMA BOLAG A-Coms ambition är att öka ägandet i bolag med väl utvecklat strukturkapital och god lönsamhet. A-Com äger sedan tidigare managementkonsultföretaget Differ och mediebyrån Bizkit till 100 procent och har genom optionsavtal möjlighet att öka ägandet i säljstödsföretaget Brand Support och relationsmarknadsföringsbolaget Trackster till 100 procent. A-Com har ökat sitt ägande i två bolag: Nerell More Wunderman A-Com förvärvade under tredje kvartalet 6,7 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Nerell More Wunderman, ett av A-Coms mest lönsamma bolag. Säljare var en tidigare anställd som under sommaren 2006 slutade på bolaget. Förvärvet, som baserades på en oberoende värdering, ledde till att A-Coms ägande i bolaget ökade från 53,3 till 60,0 procent. 4 (10)

5 Trackster A-Com förvärvade efter periodens utgång 12,5 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Trackster, som förutom att vara ett av A-Coms mest lönsamma bolag i februari utsågs till Sveriges bästa DM/RM-byrå i Dagens Industri/Regi:s årliga branschstudie Årets Byrå. A-Com äger efter förvärvet 75 procent i Trackster och har genom tidigare nämnd option möjlighet att öka ägandet i Trackster till 100 procent. ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN EMISSION TILL SEB Den 13 november 2006 utnyttjade styrelsen det av årsstämman 2006 lämnade bemyndigandet att emittera aktier till Skandinaviska Enskilda Banken genom kvittning av fordran om 10 Mkr. Teckningskursen om 45,24 kronor per nyemitterad aktie utgjorde den volymvägda genomsnittliga betalkursen för A-Coms aktie under tio handelsdagar närmast före den 13 november UTFALL TECKNINGSOPTIONSPROGRAM Årsstämman 2006 beslutade att införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Optionsprogrammet omfattar maximalt teckningsoptioner och varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en aktie. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkommer nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare i A-Comkoncernen. Teckning av aktier med stöd av optionerna kan ske från och med den 1 december 2006 till och med den 30 november 2008 till en teckningskurs om 57,50 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 8,4 procent. Hittills har programmet tecknats av 23 befintliga befattningshavare inom A-Com, vilka sammanlagt förvärvat optioner. TAXERINGSREVISION Skatteverket har genomfört en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen har Skatteverket beslutat påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 Mkr samt ränta och skattetillägg om 2,1 Mkr, dvs sammanlagt 7,5 Mkr. Beslutet har överklagats. A-Com gör tillsammans med bolagets skatterådgivare bedömningen att Skatteverket inte kommer att vinna framgång i frågan, varför skattekostnaden inte har reserverats i bokslutet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG LIKVIDITETSGARANTIN HAR UPPHÖRT A-Com har sagt upp avtalet med Kaupthing Bank om likviditetsgaranti. Kaupthing Bank, som har varit A-Coms likviditetsgarant sedan den 22 oktober 2003, upphörde med sitt uppdrag den 20 februari Ingen ny likviditetsgarant har utsetts. A-Com kommer att utvärdera olika alternativ för att ha en fortsatt god likviditet i bolagets aktie. 5 (10)

6 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i fem affärsområden. a-com Advertising Media Special Services Strategy Interactive Business to Business AASTROEM Mediestrategi/medieköp BIZKIT Sales Support BRAND SUPPORT Management Consulting DIFFER CRM/databasanalys ACTIONBASE Tjänster TANK/Y&R Mediaanalys NORDISk MEDIAANALYS DM/RM NERELL MORE WUNDERMAN Event/sponsringsstrategi BRANDSPOT Digital kommunikation WISELY DM/RM TEXAS MOONWALK DM/RM TRACKSTER Action Marketing LOCOMOTIV HELSINKI Produktion OKIDOK RESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 183,6 53,8 6,8 5,4 131,4 5,4 37,4 33,1 5,6 4,9 2,4 5,0 Byråintäkt 45,3 43,9 5,2 4,5 9,6 3,5 23,0 26,5 5,1 4,7 2,4 4,7 Rörelseresultat 7,7 7,0 0,8 0,5 2,3 0,5 3,9 4,8 0,5 0,2 0,2 1,0 Nio månader, Mkr TOTALT Advertising Media Special Services Strategy Interactive 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 Rörelseintäkter 476,8 140,6 18,9 15,4 337,0 14,4 98,0 88,3 14,8 10,8 8,1 11,7 Byråintäkt 126,6 114,2 14,7 12,7 24,1 9,1 66,3 71,2 13,9 10,4 7,6 10,8 Rörelseresultat 22,6 15,4 2,1 1,3 4,9 0,4 13,8 13,2 1,0-0,6 0,8 1,1 Resultat per affärsområde redovisas innan eliminering av internleveranser. 6 (10)

7 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Resultaträkningsposter och uppgifter om personal jämförs med samma period föregående år. Balansposter jämförs med balansräkningen per den 30 april 2006 om inte annat anges. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 45,0 (51,0) Mkr varav 11,3 (26,2) Mkr hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 17,5 (12,1) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 januari 2007 till 37,9 (32,7) procent. Kassaflödet uppgick under tredje kvartalet till -9,4 (0,5) Mkr. Kassaflödets utveckling visas nedan: KASSAFLÖDESANALYSER, Mkr 2006/ /07 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,5-1,8 7,5 7,2 6,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,0 0,6 1,6-0,6 4,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,9 1,7-3,7-6,1-3,2 Periodens kassaflöde -9,4 0,5 5,4 0,5 7,2 Likvida medel vid periodens ingång 26,9 4,9 12,1 4,9 4,9 Likvida medel vid periodens utgång 17,5 5,4 17,5 5,4 12,1 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick 192 (175) personer under niomånadersperioden och till 194 (183) personer under tredje kvartalet. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 190 (178) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Moderbolaget har 3 (3) personer anställda. Koncernens ledning består av 5 personer. Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 2,3 (2,2) Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,2 (-11,6) Mkr. Likvida medel uppgick till 2,0 (0,0) Mkr. 7 (10)

8 RESULTATRÄKNINGAR, Mkr 2006/07 (jämf. enheter) 2006/07 Helår Nettoomsättning 182,6 53,1 133,7 473,9 139,5 239,9 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,3 0,1 2,6 0,7 2,8 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 183,0 53,4 133,8 476,5 140,2 242,7 Inköp för kunders räkning -137,6-9,6-92,8-348,5-25,8-78,1 Övriga externa kostnader -7,5-8,4-8,6-22,3-22,7-30,9 Personalkostnader -33,5-32,3-29,3-92,4-87,0-123,5 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,4-0,5-0,5-2,5-1,4-2,3 Övriga rörelsekostnader -0,1-0,6-0,2-0,2-0,9-2,5 Andel i intressebolags resultat -0,1 0,1 0,1-0,2 0,1 0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -179,2-51,3-131,3-466,1-137,7-237,2 RÖRELSERESULTAT 3,8 2,1 2,5 10,4 2,5 5,5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -0,0 0,0-0,0 - -0,0 Övriga finansiella poster -0,8-0,8-2,9-3,0-3,3 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2 Skatt 0,2-0,6 0,3-0,8 2,3 PERIODENS RESULTAT 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5 Varav: Majoritetsägarnas andel 0,9-1,7 0,2-8,6-8,5 Minoritetsägarnas andel 2,3 2,4 7,6 7,3 13,0 Resultat per aktie (kronor) 0,3-0,9 0,1-4,8-4,6 BALANSRÄKNINGAR, Mkr TILLGÅNGAR Goodwill 103,3 54,9 103,8 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 Summa anläggningstillgångar 125,1 72,9 128,9 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 Summa omsättningstillgångar 100,8 54,4 107,7 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 Uppskjutna skatteskulder 0,3-0,3 Långfristiga skulder 23,1-22,1 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 Summa skulder 140,4 89,8 159,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Mkr Ingående eget kapital 63,0 29,3 29,3 Nyemissioner 10,5 9,0 42,8 Rearesultat från delavyttringar av dotterbolag 0,4 - -0,6 Omräkningsdifferenser - 0,2 0,0 Periodens resultat (Majoritetsägarnas andel) 0,2-8,6-8,5 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 8 (10)

9 FLERÅRSÖVERSIKT 2006/ / / /04 1,2 RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Summa rörelseintäkter 183,0 53,4 476,5 140,2 242,7 197,4 234,1 Byråintäkt 45,0 43,5 125,4 113,7 161,7 140,4 168,3 Rörelseresultat före avskrivningar 4,2 2,6 12,9 3,9 7,8-24,5-29,9 Rörelseresultat efter avskrivningar 3,8 2,1 10,4 2,5 5,5-27,4-46,1 Resultat efter finansiella poster 3,0 1,3 7,5-0,5 2,2-30,9-52,3 Periodens resultat 3,2 0,7 7,8-1,3 4,5-32,1-58,7 BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Goodwill 103,3 54,9 103,8 55,4 47,5 Övriga anläggningstillgångar 21,8 18,0 25,1 18,7 21,3 Kundfordringar 60,4 28,4 78,8 31,4 45,2 Övriga omsättningstillgångar 22,9 20,6 16,8 36,7 24,1 Likvida medel 17,5 5,4 12,1 4,9 7,0 SUMMA TILLGÅNGAR 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 74,1 29,9 63,0 29,3 34,2 Minoritetsintresse 11,4 7,6 14,3 7,7 - Summa eget kapital 85,5 37,5 77,3 37,0 - Minoritetsintresse ,4 Avsättningar 0,3-0,3 - - Långfristiga skulder 23,1-22,1 26,0 25,0 Kortfristiga skulder 117,0 89,8 136,9 84,1 79,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225,9 127,3 236,6 147,1 145,1 NYCKELTAL Rörelsemarginal (%) 8,3 2,2 3,4 neg neg Vinstmarginal (%) 6,0 neg 1,4 neg neg Sysselsatt kapital (Mkr) 74,1 71,7 125,3 87,2 90,9 Avkastning på eget kapital (%) 0,3 neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9,4 3,4 5,5 neg neg Räntetäckningsgrad (ggr) 2,8 0,8 1,6 neg neg Skuldsättningsgrad (ggr) 0,5 1,1 0,8 1,7 1,5 Soliditet (%) 37,9 29,5 32,7 25,2 28,0 Investeringar exkl. förvärv (Mkr) 0,9 1,7 2,0 1,9 4,1 Antal anställda, genomsnitt Byråintäkt per anställd (tkr) Rörelseresultat per anställd (tkr) Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter utspädning och egna aktier , Resultat per aktie (kronor) 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 Resultat per aktie efter utspädning 3 0,1-4,8-4,6-37,3-134,6 och egna aktier (kronor) Eget kapital per aktie (kronor) 3 27,4 15,7 25,4 17,3 36,5 Utdelning per aktie (kronor) - - 0,0 0,0 0, Ej omräknat enligt IFRS 1. 2 Resultat från andelar i koncernföretag mm har till och med i årsredovisningen 2003/04 redovisats under rubriken Resultat från finansiella investeringar. Från och med räkenskapsår 2004/05 redovisas Resultat från andelar i koncernföretag mm i koncernredovisningen som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Jämförelsesiffrorna för 2003/04 har justerats i enlighet med den nya principen. Efter sammanläggning av aktier 100:1. Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 153 kronor. 5 Bolaget har ett utestående optionsprogram som ger rätt att teckna högst aktier till lösenkurs 57,50 kronor. 9 (10)

10 Stockholm den 21 mars 2007 Styrelsen i A-Com AB Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2006/07: 20 juni, 2007 Delårsrapport 3 månader 2007/08: september, 2007 Granskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ.), För ytterligare information Fredrik Sandelin, VD och Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Sveavägen 17, 12 tr, Stockholm 10 (10)

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, 2005 31 oktober, 2005 Koncernen visar positivt rörelseresultat, både för andra kvartalet och för årets första sex månader. För första gången på 18 kvartal visar koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004 Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad Under senaste året har rörelseresultat från rörelsebolagen på årsbasis förbättrats med 14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

A-Com AB Delårsrapport 1 maj 2002 31 juli 2002

A-Com AB Delårsrapport 1 maj 2002 31 juli 2002 1 A-Com AB Delårsrapport 1 maj 2002 31 juli 2002 Rörelseresultat före avskrivningar, 14,7 Mkr, i linje med förväntan Positivt nettoresultat till följd av försäljningar Periodens omsättning uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009 1 maj 2008 31 juli 2008 Stark tillväxt inleder året Koncernen, första kvartalet (maj-juli) * Försäljningen uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer