Dina rättigheter som flygpassagerare. Dina. nära. Vad du behöver veta! till hands EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina rättigheter som flygpassagerare. Dina. nära. Vad du behöver veta! till hands EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER Dina rättigheter som flygpassagerare Dina passagerarrättigheter nära Vad du behöver veta! till hands EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 Nekades du ombordstigning? Inställt flyg? Lång försening? Bagaget försvunnet? Flygresorna har ökat betydligt sedan början av 1990-talet. Den här snabba ökningen har även lett till en del olägenheter, som ofta har drabbat passagerare. Den här utvecklingen har gjort att Europeiska unionen sedan 1991 arbetat med att garantera grundläggande rättigheter för alla passagerare genom att ta fram EU-lagstiftning som gäller i alla länder i Europeiska unionen. I februari 2005 trädde förordning (EG) 261/ 2004 i kraft. Den här förordningen fastställer gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare i vissa situationer. Den här lagstiftningen gäller för passagerare som flyger från flygplatser som ligger inom en medlemsstats territorium och alla de som anländer till en sådan flygplats från tredjeland där flygningen görs av ett EU-lufttrafikföretag. Dina rättigheter när du reser med flyg omfattar rätten till information, rätten till återbetalning eller ombokning om flygresan ställs in eller om du nekas ombordstigning, rätten till återbetalning om flygresan försenas i fem timmar eller mer, rätten till assistans och, under vissa omständigheter, rätten till kompensation i händelse av en lång försening, inställt flyg eller om du nekas ombordstigning, rätten att klaga och ha möjlighet att få ditt ärende prövat, rätten att resa på samma villkor som andra medborgare om du har ett funktionshinder eller begränsad rörlighet. Europeisk lagstiftning anger också vem som är ansvarig vid långa förseningar, död, skada eller misskött bagage för att säkerställa att du alltid får det du har rätt till.

3 SAMMANFATTNING AV FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER Personer med funktionshinder och personer med begränsad rörlighet EU-lagstiftningen skyddar personer med funktionshinder och/eller begränsad rörlighet från att diskrimineras vid bokning och ombordstigning. De har också rätt till assistans på flygplatser (vid avgång, vid ankomst och under färd) och ombord på flygplanen. För att möjliggöra rätt assistans rekommenderas du meddela flygbolaget i förväg om dina behov. Nekad ombordstigning När passagerare nekas ombordstigning på ett flyg ska flygbolaget först fråga passagerarna om någon är beredd att avstå från sin plats frivilligt i utbyte mot vissa förmåner. Dessutom ska bolaget erbjuda frivilliga att välja mellan att kostnaden för biljetten betalas tillbaka och att resan bokas om. Du kan vara berättigad till kompensation på mellan 125 och 600 euro beroende på flygresans längd och hur stora förseningarna var före ombokningen. När frivilliga väljer ombokning ska flygbolaget även tillhandahålla service vid behov, till exempel mat, tillgång till en telefon, en eller flera nätters övernattning på hotell om det blir nödvändigt och transport mellan flygplatsen och hotellet. Inställt flyg Du har rätt till samma kompensation som erbjuds när du nekas ombordstigning med undantag av om du har informerats om att flyget skulle ställas in minst 14 dagar före flygresan eller om du ombokats till en flygning som sker nära den ursprungliga tidpunkten eller om flygbolaget kan bevisa att flyget ställdes in på grund av extraordinära omständigheter. Dessutom ska flygbolaget erbjuda dig att välja mellan att biljetten återbetalas inom sju dagar, att du ombokas till slutdestinationen under liknande villkor och, om nödvändigt, service (telefonsamtal, förfriskningar, mat, övernattning på hotell, transport till hotellet). Långa förseningar Du har rätt till service (telefonsamtal, förfriskningar, mat, övernattning på hotell, transport till hotellet) om förseningen är två timmar eller mer vid alla flygningar på högst kilometer, tre timmar eller mer vid alla längre flygningar inom EU och vid alla övriga flygningar på mellan och kilometer, fyra timmar eller mer vid flygningar på över km utanför EU. Om flygningen försenas med fem timmar eller mer, och du beslutar dig för att inte fortsätta resan, är du även

4 berättigad till återbetalning av biljetten och att flygas tillbaka till den plats där du startade resan. Om du anländer till din destination med en försening på minst tre timmar, kan du ha rätt till samma kompensation som du får om din flygning ställs in, om inte flygbolaget kan visa att förseningen beror på extraordinära omständigheter. Bagage Om ditt bagage försvinner, skadas eller försenas kan du ha rätt till en kompensation på högst euro. Flygbolagen är emellertid inte skadeståndsskyldiga om de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Om bagaget är skadat ska du framställa dina krav till flygbolaget inom sju dagar från att du mottagit bagaget. För försenat bagage ska du framställa dina krav inom 21 dagar från det att du mottagit bagaget.? Flygbolagets identitet Du ska informeras i förväg om vilket flygbolag som utför flygningen. Flygbolag som inte anses vara säkra är förbjudna eller har begränsad rätt att flyga inom EU. De här flygbolagen listas på: ec.europa.eu/transport/air-ban/ Paketresor Organisatörer och återförsäljare av paketresor ska tillhandahålla tydlig och fullständig information om bokade paketresor. De är skyldiga att hålla avtalade villkor och skydda passagerare i händelse av insolvens. Arrangörer av paketresor ska ge korrekt information om den bokade resan, följa åtaganden enligt avtal och skydda passagerare i händelse av att arrangören blir insolvent. Pristransparens Enligt EU-lagstiftningen bör de tillämpliga villkoren klargöras vid köp av biljetter för flygningar som avgår från EU-flygplatser. Slutpriset som ska betalas ska alltid anges och det ska omfatta tillämplig flygresa samt gällande skatter, avgifter och tilläggsavgifter som är oundvikliga och som kan förutses vid tidpunkten för publicering. Det ska också visa fördelningen mellan flygresan, skatter, flygplatsavgifterna och slutligen övriga avgifter och tilläggsavgifter. Flygbolagen ska informera om valfria pristillägg på ett tydligt, transparent och otvetydigt sätt i början av bokningsprocessen och det ska vara frivilligt att godkänna dem.

5 Flygbolag måste enligt lag informera dig om dina rättigheter om du nekas ombordstigning eller om planet ställs in eller är försenat. Vad ska du göra om du tror att dina passagerarrättigheter har kränkts? Om du anser att dina rättigheter enligt lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter har kränkts: Du ska först kontakta flygbolaget eller när det gäller frågor som rör personer med minskad rörlighet flygplatsen. Om du inte är nöjd med deras respons kan du lämna in ett klagomål hos ett nationellt tillsynsorgan (NEB). Mer information om de nationella tillsynsorganen (NEB) finns på Europeiska kommissionens webbsida: ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm OBS! Klagomål ska i princip alltid lämnas in i landet där incidenten skedde. Mer information finns på ec.europa.eu/passenger-rights Du kan även ringa Europe Direct (*) (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte nummer eller avgiftsbelägger dem. EUROPEISKA KOMMISSIONEN

6 En lista över de nationella tillsynsorganen (NEB) som du kan kontakta när det gäller dina rättigheter som flygpassagerare (nekad ombordstigning, inställt flyg, försening) eller som en person med funktionshinder eller en person med begränsad rörlighet (PBR) > När det gäller frågor som rör Civilās aviācijas aģentūra Civil aviation agency LITUAEN Civilines Aviacijos Administracija Civil Aviation Administration LUXEMBURG Direction du Marché Intérieur et de la Consommation Ministry of Economy and Foreign Trade UNGERN Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hungarian Authority for Consumer Protection Egyenlő Bánásmód Hatóság Equal Treatment Authority MALTA Department of Civil Aviation NEDERLÄNDERNA Inspectie Verkeer en Waterstaat Transport and Water Management Inspectorate ÖSTERRIKE Bundesministerium >F rågor om assistans für Verkehr, Innovation (på flygplatser): Hellenic und Technologie Federal Ministry of Transport, Airport Division Innovation and Technology /9204 SPANIEN Agencia Estatal POLEN de Seguridad Aérea Urząd Lotnictwa Cywilnego Air Safety Agency Commission on / 7231 / 5075 Passengers Rights (22) FRANKRIKE Direction générale PORTUGAL de l aviation civile (DGAC) Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) Fax (21) ITALIEN Ente nazionale Paginas/Passageiros.aspx per l aviazione civile RUMÄNIEN Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor National Authority CYPERN for Consumer Protection Department of Civil Aviation SLOVENIEN LETTLAND Ministry of Transport Patērētāju tiesību Directorate of Civil Aviation aizsardzības centrs Aviation Inspection Department Consumer Rights Protection Centre work/civil_aviation/ SLOVAKIEN Slovenská obchodná inšpekcia Slovak Trade Inspectorate Ústredný inšpektorát Central Inspectorate / 140 FINLAND Kuluttajariitalautakunta Consumer Disputes Board Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Finnish Transport Safety Agency SVERIGE Konsumentverket Swedish Consumer Agency Allmänna reklamationsnämnden (ARN) National Board for Consumer Complaints Swedish Transport Agency Civil Aviation Department FÖRENADE KUNGARIKET Air Transport Users Council England Equality and Human Rights Wales Equality and Human Rights Scotland Equality and Human Rights Northern Ireland Consumer Council for Northern Ireland ISLAND Flugmalastjorn Islands Civil Aviation Administration NORGE Flyklagenemnda Dispute Resolution Board / SCHWEIZ Office Fédéral de l Aviation Civile / Bundesamt für Zivilluftfahrt Federal Office for Civil Aviation När det gäller borttappat, försenat och/eller skadat bagage kan du kontakta European Consumer Centre (ECC) i ditt land: ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm Du kan även kontakta en nationell konsumentorganisation: ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national Publicerad av: Europeiska kommissionen, BE-1049 Bryssel MI SV-D - Bilder: Europeiska kommissionen - istockphoto.com BELGIEN Direction générale Transport aérien Directoraat-generaal Luchtvaart BULGARIEN General Directorate Civil Aviation Administration Ministry of Transport of the Republic of Bulgaria TJECKIEN Úřad pro civilní letectví / DANMARK Statens Luftfartsvæsen TYSKLAND Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ESTLAND Tarbijakaitseamet Consumer Protection Board / 736 IRLAND Commission for Aviation Regulation (0) GREKLAND Hellenic /

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 F Viktig information 140212.indd 1 2014-02-12 12.21 Att tänka på inför och

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Golden Airs allmänna resevillkor*

Golden Airs allmänna resevillkor* Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Checklista för näringsidkare

Checklista för näringsidkare Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål

Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Bra att känna till innan du reser: Dina rättigheter är vårt mål Fem miljoner fotbollsfans förväntas åka till Fotbolls EM 2008 i sommar. Vi vet att för ett fåtal av dessa människor så kommer praktiska problem

Läs mer