Organisationer och det omgivande samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationer och det omgivande samhället"

Transkript

1 Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, 2002, kap 6

2 omvärlden Förhålla sig Beroende av Resurser Leverera produkter eller service Arbetskraft Utbildning Regler och avtal

3 Organisationer och omvärlden Organisation Domän Nationella förhållanden Internationella förhållanden

4 Omvärldens påverkan på organisationer Teknisk omvärld Institutionell omvärld

5 Teknisk omvärld Förhållanden som har betydelse för organisationers resurser Tillgång till resurser ex. råvaror, underleverantörer, personal Förhållanden som har betydelse för organisationers resultat Efterfrågan, krav på produktionen

6 Institutionell omvärld Grundläggande värderingar, och normer kring hur verksamheten bör bedrivas Lagar och regelverk

7 Mål och legitimitet Mål interna men ofta även externt tryck Etiska innehåll, ex. ej barnarbete, miljövänligt, sunda arbetsvillkor fasad och image

8 Strategier för att hantera omgivningen teknisk omvärld Interna strategier Upprätta buffertar lager Jämna ut toppar i belastning planera Förutse svängningar prognoser Försöka växa

9 Strategier för att hantera teknisk omvärld Externa strategier Vertikal integration köpa upp underlev. Horisontell integration köpa upp konkurrenter Diversifiering fler produkter Kooptering- integrera kritiker Koalitioner - branschorganisationer

10 Strategier för att hantera institutionell omvärld - internt Strukturkonformitet anpassa org. till former som ses som moderna ex. nätverk Procedurkonformitet arbetsformer som ses som moderna ex. kvalitetssäkring Personalkonformitet anställa de med legitim kunskap lektorer på universitet

11 Strategier för att hantera institutionell omvärld - externt Aktiv påverkan på omgivningen reklam Förhandlar Protesterar

12 Organisatoriska nätverk Nätverk en grupp mer eller mindre självständiga organisationer som samarbetar Outsourcing avskilja arbetsuppgifter Kärnorganisation underleverantörer Flexiblare organisationer Funktionell flexibilitet snabbare nya varor Lägre kostnader ständigt nya kontrakt Koncentrera sig på kärnverksamheten

13 Nackdelar med nätverkslösningar Tidsödande och resurskrävande att få till fungerande samarbeten Underleverantörer lever ständigt under hård konkurrens strävar ifrån systemet Transaktionskostnader ökar kontrakt, förhandlingar Förlorar närheten till produktionen och därmed kompetens på området

14 Platta nätverk Självständiga och likställda organisationer Organisationer som samarbetar och konkurrerar Svårt att få till Lite som binder samman

15 Castells nätverksamhälle En samhällstruktur karaktäristisk för Informationsåldern Informationsåldern är historisk period Där samhälleliga aktiviteter sker genom mikroelektroniskt baserad teknik för information och genteknik Informationsåldern ersätter industriåldern Som primärt organiserades kring produktion och distribution av energi

16 nätverk En uppsättning förenade noder Nod den punkt där kurvan skär sig själv Nätverksorganisering blir praktiskt möjlig tack vare informationsteknologin Bibehåller flexibilitet Samordnar och hanterar komplexiteter Självsanerande och förnyande

17 Idealtypen: nätverksamhället Mental konstruktion (tankebild) renodling av förhållanden i verkligheten Om vad som helst T.ex. organisationer, makt, sociala handlingar Redskap vid (empiriska) analyser Ideal i logisk mening - Inte ideal i normativ mening (hur någonting bör vara) Nyttan av idealtypen bestämmer dess värde

18 Nätverksamhället Ett nytt tekniskt paradigm En ny ekonomi Informationell Global Nätverksorganiserad

19 Nätverksamhälle fort Arbete och sysselsättning Det flexibla arbetet Feminisering Individualisering Anställda i två grupper Självprogrammerbara Generiska + irrelevanta Kulturens område

20 Nätverksamhället fort. Tid och rum Tidlös tid Flödesrum Staten Utmanas Omvandlas

21 Omvandling av produktionsförhållanden Globala finansmarknader Kollektiv kapitalist - människoskapad robot Klassrelationerna suddas ut industriålderns produktionsbaserade samhällsklasser upphör

22 Omvandling av konsumtionsförhållanden Kulturell fragmentarisering och individualisering Diversifierade konsumtionsmönst er Individerna omdefinierar ständigt sin livsstil

23 Omvandling av maktförhållanden Historiskt har makten varit kopplad till organisationer och institutioner som varit organiserade i hierarkier Nätverk upplöser dessa organisationer och hierarkier

24 Omvandling av erfarenhetsrelationer Patriarkatets kris Kvinnors kulturella revolution Arbetsmarknadens feminisering Från kärnfamilj till nätverksfamilj

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN

KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN KAPITEL 6 OMVÄRLD KONTEXTEN SOM KRINGGÄRDAR VERKSAMHETEN 1 För att kunna gå vidare måste vi veta var vi befinner oss just nu Är vi framgångsrika eller bara bra eller.. 2 VARFÖR BRY SIG OM OMVÄRLDEN? BEROENDE

Läs mer

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik Sammanfattning kurs 191- organisering Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik HT-2010 Handelshögskolan i Stockholm Av: Katalin Bachry - 21859 Marielle Borgström - 22036

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Uppsats 15 högskolepoäng Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

Företags ansvar Marknadens retorik

Företags ansvar Marknadens retorik Företags ansvar Marknadens retorik En analys av företags strategiska kommunikationsarbete Magnus Fredriksson JMG Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Akademisk avhandling

Läs mer

Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel

Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel Del 2: Näringslivet, Internet och elektronisk handel 3 Näringslivets funktionssätt förändras I Framtidsprojektets första rapport beskrivs ganska ingående olika effekter som bl a globaliseringen och IT-utvecklingen

Läs mer

Flens kommun 2019. Trendspaning

Flens kommun 2019. Trendspaning Flens kommun 2019 Trendspaning Bättre och snabbare kommunikationer BESKRIVNING: Infrastrukturen blir allt bättre i Europa med höghastighetståg och ökat flygtrafik som skapar snabbare förbindelser mellan

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Industriell ledning och organisation. Datum. Betygsgränser. Tentamenspoäng

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Industriell ledning och organisation. Datum. Betygsgränser. Tentamenspoäng TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn O0019N / O0017N Industriell ledning och organisation Datum Material Kursexaminator Sammanfattning Daniel Örtqvist Betygsgränser Tentamenspoäng

Läs mer

Förutsättningar för styrning av samverkan

Förutsättningar för styrning av samverkan Förutsättningar för styrning av samverkan En studie om etableringen av ett samverkansinitiativ mellan kommuner och högskola Mikael Holmgren Caicedo, Leif Jonsson och Maria Mårtensson RAPPORT 21 Förutsättningar

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Effekter av införandet av nytt affärssystem

Effekter av införandet av nytt affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Effekter av införandet av nytt affärssystem En studie om Axapta Abstrakt De senaste åren har det skett en stor försäljningsökning av affärssystem, detta beror

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning-

Strategisk kompetensförsörjning- Emelie Grehag & Maria Sekula Strategisk kompetensförsörjning- En ständigt pågående process? Human resource planning- A continual process? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2013-06 Handledare: Birgitta

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

BEHOV, MÖJLIGHETER OCH STRATEGI FÖR FÖRETAGSETABLERINGAR INOM HIGH VOLTAGE VALLEY Examensarbete 30 hp Josefina Bernspång, mars 2011

BEHOV, MÖJLIGHETER OCH STRATEGI FÖR FÖRETAGSETABLERINGAR INOM HIGH VOLTAGE VALLEY Examensarbete 30 hp Josefina Bernspång, mars 2011 High Voltage Valley BEHOV, MÖJLIGHETER OCH STRATEGI FÖR FÖRETAGSETABLERINGAR INOM HIGH VOLTAGE VALLEY Examensarbete 30 hp Josefina Bernspång, mars 2011 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 High Voltage Valley 5

Läs mer

Ledarskap för fria medarbetare

Ledarskap för fria medarbetare Casten von Otter (red.) Ledarskap för fria medarbetare en antologi a Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning,

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD

Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD Karin Lundqvist PERSPEKTIV PÅ NÄTVERKSSAMHÄLLETS FRAMVÄXT MOT EN NY EKONOMI OCH EN NY ARBETSVÄRLD TITEL (svensk): Perspektiv på nätverksamhällets framväxt mot en ny ekonomi och en ny arbetsvärld TITLE

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer