Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010

2 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola 1994, när friskolereformen nyss hade införts. Den första Viktor Rydbergskolan innebar något helt nytt i en värld där det tidigare rått monopol. Vi är väldigt glada över att världen ser annorlunda ut idag, när barn och föräldrar kan välja bland många skolor för att hitta den som passar bäst för det individuella barnet. Och enligt vår uppfattning har kvaliteten i skolorna överlag förbättrats avsevärt, där det gamla monopolet har utsatts för konkurrens. Det har varit en spännande process att delta i och där VRG, i kraft av sin tidiga start och satsning på kvalitet, har legat i framkant. För de elever som i år börjar gymnasiet, så har VRG alltid funnits. Med det perspektivet har vår stiftelse en lång historia. Vår ambition, nu som 1994, är att erbjuda en skola som, med utgångspunkt i den enskilde elevens önskningar och förutsättningar, erbjuder en gedigen grund för fortsatta studier och arbetsliv. Högt ställda förväntningar och hög akademisk nivå kombineras med konstnärliga uttryck. Våra skolors verksamhet leds av devisen Konst och vetenskap går hand i hand. The world looks very different nowadays compared to when we started our first school in 1994, soon after the independent school reform. The first Viktor Rydberg school symbolized something ground-breaking in a world where monopoly had reigned for decades. We are thrilled that the world has indeed changed, and that parents and children can now choose among a variety of schools in order to find the one best suited to the individual child. We also feel that the ensuing competition has greatly improved the overall quality level of Swedish schools. It has been fascinating to be a part of this exciting process. And we are particularly proud of the fact that VRG by virtue of being one of the pioneers and by making a serious commitment to quality has always been on the cutting edge. For students entering high school this year, VRG has always existed. If seen from that perspective, our Foundation s history is quite long. Just as it was back in 1994, our ambition is to create a school that provides students with a solid foundation for future studies and working life, based on each student s individual prerequisites and needs. Great expectations and academic excellence combine with artistic expression. Our schools are governed by the motto Art and science go hand in hand. Bertil Hult, Chairman Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. hjärnan vill ha roligt entertain your brain STIFTELSENS VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. THE VISION OF THE FOUNDATION To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. CONCEPT, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, präglats av utveckling och framåtanda. Den synligaste aspekten av utveckling är den stora, inspirerande möjligheterna till utveckling av pedagogiken som Internet och datorer innebär för lärare och elever. Två av stiftelsens skolor utnämndes under året till Microsoft Pathfinder schools och till hösten 2010 As always, this year the Foundation s school activities have been epitomized by development, ambition and enterprise. The most noticeable aspect of this progress is the substantial opportunity to further develop teaching methods that the Internet offers to both teachers and students alike. This year, two of the Foundation s schools were designated Microsoft Path finder VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. CONCEPT, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. kommer alla elever som börjar i stiftelsens skolor att ha egen dator. Stiftelsens lärare har tagit sig an de nya möjligheterna, och några av dem har också fått externa utmärkelser, varav den mest uppmärksammade var Europe s Most Innovative Teacher. En av skolorna hör också till den lilla skara av gymnasieskolor som fått bifall på sin ansökan till regeringen om spetsutbildning. schools, and as of the autumn of 2010, all students who start studying at the Foundation s schools will have their own computer. The Foundation s teachers have embraced these new opportunities, and some have also received a number of distinctions and awards, the most distinguished being that of Europe s Most Innovative Teacher. One of the schools is also a proud member of the select circle of upper secondary schools that were granted government approval for the new type of spetsutbildning or advanced education programs. Louise & Louise A R T A N D S C I E N C E W O R K I N G T O G E T H E R

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA DJURSHOLM Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch SP inriktning språk engelska/social Science, Language Branch English 436 från 15 kommuner/436 students from 15 municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 355 från 30 kommuner/355 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 444 från 24 kommuner/444 students from 24 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT VRS ÅR STUDENT SURVEY 2010, YEAR 9 STUDENTS VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 90% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 99% 93% 88% 92% 91% 93% 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 91% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 80% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 HÄNDELSER/HIGHLIGHTS EXCHANGE WITH MADAGASCAR VRG Odenplan has initiated an exchange program with schools in Madagascar, in collaboration with the Twin School organization. The purpose of the project is for HAA. The prize is awarded to someone with outstanding academic skills and who also accomplishes something extraordinary above and beyond their studies. Apart from receiving a medal, his second place also gave Niclas the chance to compete in the Physics Olympiad in Zagreb, Croatia, later on in the summer. VR FÖRSTA SVENSKA PATHFINDER SCHOOL Viktor Rydbergs skolor blev under året antagna som första svenska internationella Pathfinder Schools av Microsoft. En Pathfinder School får särskild coachning av Microsoft för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling. Att vara en Pathfinder School innebär också att skolan blir en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Totalt finns 31 Pathfinder Schools i världen. VR THE FIRST SWEDISH PATHFINDER SCHOOL This year Viktor Rydberg schools were accepted as the first Swedish international Pathfinder Schools by Microsoft. A Pathfinder School receives special coaching by Microsoft in order stay in the leading edge when it comes to technology-assisted scholastic development. Being a Pathfinder School also signifies that the school becomes a part of an international network that meets regularly in order to exchange experiences. There are 31 Pathfinder Schools worldwide. MOST INNOVATIVE TEACHER Tävlingen anordnas av Lärar förbundet, i samarbete med Microsoft. Anna Karlsson och Ricardo Rodriguez, två lärare på Viktor Rydbergs Samskola, vann den svenska uttagningen till titeln Most Innovative Teacher. Anna Karlsson vann även den europeiska uttagningen som avgjordes i hård konkurrens med över 100 andra lärare från hela Europa. Anna, som är lärare i No-ämnen, använder Facebook och MSN i sin undervisning. Utnämningen gjordes för sjunde året och syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik under visning. I oktober åker Anna Karlsson till Sydafrika och tävlar mot resten av världen. MOST INNOVATIVE TEACHER Anna Karlsson and Ricardo Rodriguez, two teachers at Viktor Rydbergs Samskola, won the Swedish selection for the title Most Innovative Teacher. Anna Karlsson also won the European selection in Berlin and the competition was tough, with more than 100 teachers from all over Europe to choose from. Anna, who teaches No-subjects, uses Facebook and MSN during her lessons. The nomina tion, currently in its seventh year, aims to highlight teachers and teaching assistants who have distinguished themselves by using new methods and successful instruction. Anna Karlsson will travel to South Africa in October to compete against teachers from all over the world. SPETSUTBILDNING I ENGELSKA/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har fått tillstånd att från hösten 2010 erbjuda en spetsutbildning i engelska. Utbildningen riktar sig till elever som har ett särskilt stort intresse och talang för engelska och de kommer också att ta universitetspoäng under gymnasietiden. Med spetsprogrammet i engelska kan VRG dela med sig av den långa erfarenhet av tvåspråkig undervisning och förstärkt engelska som skolan framgångsrikt arbetat med i 15 års tid. Sammanlagt 20 gymnasier har fått möjlighet att bedriva riksrekryterande spetsutbildningar. ADVANCED ENGLISH PROGRAM/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm has been granted permission to initiate a new spetsutbildning (one of the new advanced in-depth education programs) in English, starting in the fall of The program is aimed at students who are particularly interested and skilled in English, and will allow them to obtain university level points during high school. This advanced English program allows VRG to share its vast experience within bilingual education and extensive English, which the school has successfully implemented for 15 years. A total of 20 upper secondary schools have been given a chance to provide nationally recruited advanced education programs. WWFS EARTH HOUR KONFERENS 10 elever från VRG Odenplan fick möjlighet att delta i Världsnaturfondens konferens i Stockholm i samband med Earth Hour, världens största klimatmanifestation. På konferensen deltog även Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och där diskuterades klimatförändringarna och dess påverkan på miljön. WWF EARTH HOUR CONFERENCE 10 students from VRG Odenplan had the opportunity of participating in the World Wildlife Fund Conference in Stockholm in conjunction with Earth Hour, the world s largest climate manifestation. The Swedish Environmental Minister, Andreas Carlgren, also attended the conference, which addressed climate changes and their impact on the environment. UTBYTE MED MADAGASKAR VRG Odenplan har i samarbete med organisationen Twin School inlett ett utbyte med skolor på Madagaskar. Syftet med projektet är att elever över hela världen, med olika sociala och kulturella bakgrunder ska komma i kontakt med varandra och bidra till varandras utbildning. Inom ramarna för projektet besökte Lytah Razafimahefa, naturguide från Madagaskar, VRG Odenplan under en vecka. Han föreläste och samtalade med elever inom olika ämnen som naturkunskap, geografi, biologi och franska. students all over the world, with different social and cultural backgrounds, to get in touch with each other and contribute to each other s education. Within the framework of this project, VRG Odenplan was treated to a weeklong visit by a nature guide from Madagascar, Lytah Razafimahefa. His lectures and discussions with students touched on various subjects, such as science, geography, biology and French. MENTORPROGRAM MED ALUMNIELEVER Alumniföreningen på VRG Odenplan erbjuder eleverna i åk 2 möjligheten att få en personlig mentor som är fd elev på skolan. Mentorn ska hjälpa sin adept att se möjliga vägar efter studenten genom att dela med sig av sina erfarenheter av högskolestudier och arbetsliv. ALUMNI MENTOR PROGRAM VRG Odenplan s Alumni Association offers second-year students a chance to have a former student of the school be their personal mentor. The object is for mentors to help trainees to identify potential options after graduation by sharing their own university and working life experiences. HARVARD BOOK PRIZE Två elever på VRG mottog Harvard Book Prize av Harvard Alumni Association, HAA. Priset delades ut till 2000 elever med anledning av att HAA fyller 100 år. Priset ges till någon med outstanding academic skills och som dessutom gör något extra utöver studierna. HARVARD BOOK PRIZE Two VRG students received the Harvard Book Prize from the Harvard Alumni Association, HAA. The prize is awarded to 2000 students to celebrate the 100th anniversary of the UNGDOMSPARLAMENT I URUGUAY Fem elever från VRG i Djursholm deltog i ett ungdomsparlament i Montevideo, Uruguay. 120 ungdomar från Latinamerika, Afrika och Europa träffades och diskuterade FN:s millenniemål utifrån sina olika förkunskaper och perspektiv. Hela vistelsen var finansierad av EU-medel och syftet är att få ungdomar med olika bakgrund att mötas och under parlamentariska former diskutera och hitta nya svar på svåra frågor om utbildning, hälsovård, entreprenörskap och samordning av bistånd. YOUTH PARLIAMENT IN URUGUAY Five students from VRG in Djursholm took part in a Youth Parliament in Montevideo, Uruguay. 120 youths from Latin America, Africa and Europe met and discussed the UN s millennium goals based on their own prior knowledge and perspectives. The entire stay was financed by EU funds, the goal being to have youths from different backgrounds meet in a parliamentary manner, in order to discuss and find new answers to difficult questions regarding education, health care, entrepreneurship and the coordination of aid work. SILVER I WALLENBERGS FYSIKPRIS Niclas Rudolfson, elev i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet på VRG Djursholm, tog silvermedalj i den nationella fysiktävlingen i Umeå. Utöver medalj gav placeringen Niclas möjlighet att tävla i fysikolympiaden i Zagreb, Kroatien senare under sommaren. SILVER IN WALLENBERG S PHYSICS PRIZE Niclas Rudolfson, a third-year student of the Natural Science program at VRG Djursholm, won a silver medal in the national physics competition in Umeå. VRG JARLAPLAN TANZANIA Fyra studenter från den tanzaniska flickskolan Barbro Johansson Model Girls Secondary School kom till VRG under sex veckor. Under deras vistelse på VRG deltog flickorna i skolarbetet, de hade bl a svenska för nybörjare, matematik, engelska, idrott & hälsa och historia. Åtta flickor på VRG förberedde sig under våren för att under sommaren studera två månader på Barbro Johansson Model Girls Secondary School i Tanzania. VRG JARLAPLAN TANZANIA Four students from the Tanzanian girls school Barbro Johansson Model Girls Secondary School visited VRG for six weeks. During their stay at VRG, the girls participated in school work, taking Swedish for beginners, mathematics, English, history, physical education & health. As part of the exchange program, eight girls from VRG prepared to spend two month this summer to study at the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. ROBOTPROGRAMMERING För tredje året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i år 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar samtidigt som man lärde sig om transporter och logistik. Projektgrupperna tävlade sedan i robotprogrammering i First Lego League (FLL). Årets tema i tävlingen var Smart move, hur man kan transportera säkert, miljövänligt och effektivt. VRS tog sig till den skandinaviska finalen och vann där ett pris för sitt goda samarbete och ett pris för marknadsföring. ROBOT PROGRAMMING For the third consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola.

5 Students programmed lego robots while Russell, Cabinet Secretary for Education Inner Strength is an evidence-based förståelse för hur FN fungerar, hur interna- tolkade eleverna historien om Dracula som areas, but also professional lecturers such simultaneously learning about transporta- & Lifelong Learning, och Colin MacLean, method founded on cognitive behavioral tionella konflikter uppstår och hur man gjorde succé på Maximteatern i Stockholm. as Andre Norman, a former US prisoner tur- tion and logistics. The project groups then Director of Learning, VRG för att se och therapy for the prevention of stress and försöker lösa dem. Över 200 elever på sko- Musikalen fick mycket medial uppmärk- ned motivational speaker and inspirational competed in robot programming in the First lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med depression among teenage girls. Stockholms lorna gick dessa kurser under läsåret och samhet och fina recensioner. Den tryckta coach ; Anna Forsby, Doctor and researcher Lego League (FLL). This year s theme was skolpengssystemet. På VRG fick de, utöver Läns Landsting and the Department of Public VRG representerades av elever i MEP i Bonn marknadsföringen, framtagen av reklam- in neurochemistry; Staffan Widstrand, Smart move, focusing on how to transport ett samtal med skolledning, grundare och Health is responsible for the underlying och Köpenhamn under året. MEP Baltic Sea byrån Lowe Brindfors, vann reklam-sm. wildlife photographer and author; Monica goods in a safe, environmentally friendly elever, göra lektionsbesök och se hur vi research, and the work method was developed Region arrangerades av elever på VRG i Elever från de tre VRG-skolornas alla Lorensson, Liason Officer UNDP (United and efficient manner. VRS made it to the arbetar i estetiska ämnen. by psychologist Britt-Marie Treutiger. The Stockholm under våren. Till MUNEA (East program ansöker varje år om att delta i Nations Development Programme); Luci Scandinavian final, where it won prizes for principals received the award as a result of Africa)i Nairobi åkte en grupp elever och musikalen som sitt 100 poängs projekt. Canedo Pouso, Project Manager at the WWF. excellent cooperation and marketing. FÖRSTA- OCH ANDRAPLATS I LINGOLYMPIADEN De två lag som ställde upp från VRG tog hem både första- och andraplatsen i årets Lingolympiad på Stockholms universitet. En lingvistikolympiad är en upptäcktsresa, där man bereds möjlighet att klura ut logiken i språkliga företeelser, både i sitt eget språk, men framför allt i språk som man ofta inte ens hört talats om tidigare. Lingvistikolympiader förutsätter inga särskilda språkkunskaper, inte ens att man ska vara bra på grammatik. Huvudsaken är att man gillar att lösa problem och att man är nyfiken i största allmänhet. FIRST AND SECOND PLACE IN THE LINGOLYMPIAD The two teams representing VRG won both first and second place in the annual Lingolympiad at Stockholm University. A linguistic olympiad is a kind of discovery expedition, where participants have to figure out the logic behind linguistic phenomena, both in their own language as well as in languages they may never have come across before. Linguistic Olympiads do not require any specific language or grammar skills. It is more important that contestants enjoy solving problems and are curious in general. SKOTTLANDS UTBILDNINGSMINISTER BESÖKTE VRG Representanter för det skotska utbildningsministeriet har varit på rundresa i de nordiska länderna för att få veta mer om olika skolsystem. I mars besökte Michael SCOTTISH MINISTER FOR EDUCATION VISITED VRG Representatives of the Scottish Ministry of Education have been touring the Nordic countries to explore the different school systems. Michael Russell, Cabinet Secretary for Education & Lifelong Learning, and Colin MacLean, Director of Learning, visited VRG in March to get a first-hand look at how Sweden implements the school voucher system. During their visit to VRG, they were treated to conversations with school management, founders and students, as well as classroom visits to see how we run our Arts program. UTMÄRKELSE FRÅN KI I november blev rektor Pernilla Hemmingsson på VRG Jarlaplan och rektor Louisa Rolandsdotter på VRG Odenplan utnämnda till Årets DISA 2009 av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. DISA Din Inre Styrka Aktiveras är en evidensbaserad metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi som förebygger stress och nedstämdhet bland tonårsflickor. Forskningen är gjord av Stockholms Läns Landsting och Avdelningen för Folkhälsa och arbetsmetoden är framtagen av psykolog Britt-Marie Treutiger. Rektorerna fick utmärkelsen för att de på VRG Jarlaplan och VRG Odenplan arbetar med Disa på bred front. Även på Viktor Rydbergs högstadieskola har Disa-utbildning bedrivits under namnet Hjärtans hjärna. AWARDS FROM KI Principals Pernilla Hemmingsson at VRG Jarlaplan and Louisa Rolandsdotter at VRG Odenplan were voted DISA of the Year 2009 by Karolinska Institutets School of Public Health (folkhälsoakademi). DISA Din Inre Styrka Aktiveras/Activating Your the extensive and widespread efforts at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan to implement DISA. DISA-based education has also been provided at Viktor Rydbergs Samskola under the denomination Hjärtans hjärna. KUNGLIG STIPENDIEFEST Tim Forslund, elev på VRG Odenplan, mottog Sverige-Amerikastiftelsens stipendium ur kronprinsessan Viktorias hand vid en ceremoni på Utrikespolitiska institutet. Tim ska studera vid Augustana College, Rock Island, Illinois, USA och kommer att läsa språk och ämnen kopplade till biologi och diplomati med siktet inställt på framtida miljöskyddsarbete. ROYAL SCHOLARSHIP FESTIVITIES Tim Forslund, a student at VRG Odenplan, received the Swedish-America Foundation s scholarship from Crown Princess Victoria during a ceremony at the Swedish Institute of International Affairs (Utrikespolitiska institutet). Tim is going to the United States to study at Augustana College in Rock Island, Illinois, focusing on languages, biology and diplomacy-related subjects with an eye to future environmental protection work. ROLLSPEL Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genom för parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en annan grupp åkte till MUN High School i New York. European Youth Parliament s 6th National Session hölls också i Stockholm i regi av elever på VRG. Skolorna hade även representanter på Baltic Development Forum i Stockholm och Vilnius. ROLE PLAYING Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation, and MUN s objective is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 VRG students attended these courses during the school year, and a number of them represented VRG at the MEPs in Bonn and Copenhagen. MEP Baltic Sea Region was organized in Stockholm by VRG students this past spring. A group of students traveled to MUNEA (East Africa) in Nairobi, and another group traveled to MUN High School in New York. VRG students also organized and held the European Youth Parliament s 6th National Session in Stockholm. The schools were also represented at the Baltic Development Forum in Stockholm and Vilnius. MUSIKALEN DRACULA I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och Little shop of Horrors. I januari 2010 DRACULA THE MUSICAL At VRG art and science work together, and the schools arrange a musical every year in this spirit. In the past, the schools have put on musicals such as We Will Rock You and Little shop of Horrors. In January 2010, the students interpreted the story of Dracula, which was a huge success at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable media coverage and great reviews. The printed marketing material, created by the advertising agency Lowe Brindfors, won a prestigious national advertising prize. Students from all programs at the three VRG schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Andre Norman, fd fängelsekund i USA numera motivational speaker and inspirational coach ; Anna Forsby, doktor och forskare i neurokemi; Staffan Widstrand, vildlivsfotograf och författare.; Monica Lorensson, Liason Officer UNDP (United Nations Development Programme); Luci Canedo Pouso, projektledare på WWF. GUEST LECTURERS AT SCHOOL Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject KINESISKA OCH CHINESE BRIDGE 2010 På Viktor Rydbergs skolor läser över 100 elever kinesiska. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG fem av de möjliga sex första prisen. Alla priserna bestod av stipendier för språk-studier i Kina. Tre av dem kommer att tävla i den internationella Chinese Bridge-tävlingen i Chongqing, Kina i oktober. Den VRG-elev som vann förra årets svenska uttagning, kom på tredje plats i den internationella tävlingen och har nu påbörjat sitt studieår i Kina. CHINESE AND THE CHINESE BRIDGE 2010 More than 100 students study Chinese at the Viktor Rydberg schools. In April, students from all over Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a tournament arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won an amazing five out of six possible first prizes in the competition for upper secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships for language studies in China. Three of the first place winners will also compete in the international Chinese Bridge competition in October 2010 in Chongqing, China. The VRG student who won the Swedish selection last year also won a bronze medal in the international competition, and has now commenced her yearlong studies in China.

6 VRG DJURSHOLM Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 1.35 Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 347 Spetsprogrammet, maxpoäng = antagningsprov = 380/English profile, maximum number of points = admission test = 380 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 100% 93% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG ODENPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG JARLAPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 ÅRETS SIFFROR/ANNUAL FIGURES 2009/2010 miljoner sek/sek million 2008/2009 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result

7

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor 2012/2013 Kerstin Jakobsson Hallén - Skolchef/CED, Louise Westerberg - Grundare/Founder, Louise Ankarcrona - Grundare/Founder Grundarna har ordet / Words from the founders

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management,

8. What subject area/s did you study during your exchange? Sustainability, Business Management, Person 69 Basic Information 1. Name Sandra Ly 2. E-mail address: sandra.ly90@gmail.com 3. Exchange university The University of Queensland 4. City Brisbane 5. Country Australien 6. First semester of your

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Region Halland värd för stor internationell konferens

Region Halland värd för stor internationell konferens PRESSINFORMATION 10 juni 2013 Region Halland värd för stor internationell konferens I dagarna är Region Halland värd för den internationella Nordsjökonferensen. Konferensen arrangeras varje år av EU:s

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer