Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010

2 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola 1994, när friskolereformen nyss hade införts. Den första Viktor Rydbergskolan innebar något helt nytt i en värld där det tidigare rått monopol. Vi är väldigt glada över att världen ser annorlunda ut idag, när barn och föräldrar kan välja bland många skolor för att hitta den som passar bäst för det individuella barnet. Och enligt vår uppfattning har kvaliteten i skolorna överlag förbättrats avsevärt, där det gamla monopolet har utsatts för konkurrens. Det har varit en spännande process att delta i och där VRG, i kraft av sin tidiga start och satsning på kvalitet, har legat i framkant. För de elever som i år börjar gymnasiet, så har VRG alltid funnits. Med det perspektivet har vår stiftelse en lång historia. Vår ambition, nu som 1994, är att erbjuda en skola som, med utgångspunkt i den enskilde elevens önskningar och förutsättningar, erbjuder en gedigen grund för fortsatta studier och arbetsliv. Högt ställda förväntningar och hög akademisk nivå kombineras med konstnärliga uttryck. Våra skolors verksamhet leds av devisen Konst och vetenskap går hand i hand. The world looks very different nowadays compared to when we started our first school in 1994, soon after the independent school reform. The first Viktor Rydberg school symbolized something ground-breaking in a world where monopoly had reigned for decades. We are thrilled that the world has indeed changed, and that parents and children can now choose among a variety of schools in order to find the one best suited to the individual child. We also feel that the ensuing competition has greatly improved the overall quality level of Swedish schools. It has been fascinating to be a part of this exciting process. And we are particularly proud of the fact that VRG by virtue of being one of the pioneers and by making a serious commitment to quality has always been on the cutting edge. For students entering high school this year, VRG has always existed. If seen from that perspective, our Foundation s history is quite long. Just as it was back in 1994, our ambition is to create a school that provides students with a solid foundation for future studies and working life, based on each student s individual prerequisites and needs. Great expectations and academic excellence combine with artistic expression. Our schools are governed by the motto Art and science go hand in hand. Bertil Hult, Chairman Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. hjärnan vill ha roligt entertain your brain STIFTELSENS VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. THE VISION OF THE FOUNDATION To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. CONCEPT, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, präglats av utveckling och framåtanda. Den synligaste aspekten av utveckling är den stora, inspirerande möjligheterna till utveckling av pedagogiken som Internet och datorer innebär för lärare och elever. Två av stiftelsens skolor utnämndes under året till Microsoft Pathfinder schools och till hösten 2010 As always, this year the Foundation s school activities have been epitomized by development, ambition and enterprise. The most noticeable aspect of this progress is the substantial opportunity to further develop teaching methods that the Internet offers to both teachers and students alike. This year, two of the Foundation s schools were designated Microsoft Path finder VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. CONCEPT, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. kommer alla elever som börjar i stiftelsens skolor att ha egen dator. Stiftelsens lärare har tagit sig an de nya möjligheterna, och några av dem har också fått externa utmärkelser, varav den mest uppmärksammade var Europe s Most Innovative Teacher. En av skolorna hör också till den lilla skara av gymnasieskolor som fått bifall på sin ansökan till regeringen om spetsutbildning. schools, and as of the autumn of 2010, all students who start studying at the Foundation s schools will have their own computer. The Foundation s teachers have embraced these new opportunities, and some have also received a number of distinctions and awards, the most distinguished being that of Europe s Most Innovative Teacher. One of the schools is also a proud member of the select circle of upper secondary schools that were granted government approval for the new type of spetsutbildning or advanced education programs. Louise & Louise A R T A N D S C I E N C E W O R K I N G T O G E T H E R

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA DJURSHOLM Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch SP inriktning språk engelska/social Science, Language Branch English 436 från 15 kommuner/436 students from 15 municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 355 från 30 kommuner/355 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 444 från 24 kommuner/444 students from 24 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT VRS ÅR STUDENT SURVEY 2010, YEAR 9 STUDENTS VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 90% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 99% 93% 88% 92% 91% 93% 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 91% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 80% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 HÄNDELSER/HIGHLIGHTS EXCHANGE WITH MADAGASCAR VRG Odenplan has initiated an exchange program with schools in Madagascar, in collaboration with the Twin School organization. The purpose of the project is for HAA. The prize is awarded to someone with outstanding academic skills and who also accomplishes something extraordinary above and beyond their studies. Apart from receiving a medal, his second place also gave Niclas the chance to compete in the Physics Olympiad in Zagreb, Croatia, later on in the summer. VR FÖRSTA SVENSKA PATHFINDER SCHOOL Viktor Rydbergs skolor blev under året antagna som första svenska internationella Pathfinder Schools av Microsoft. En Pathfinder School får särskild coachning av Microsoft för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling. Att vara en Pathfinder School innebär också att skolan blir en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Totalt finns 31 Pathfinder Schools i världen. VR THE FIRST SWEDISH PATHFINDER SCHOOL This year Viktor Rydberg schools were accepted as the first Swedish international Pathfinder Schools by Microsoft. A Pathfinder School receives special coaching by Microsoft in order stay in the leading edge when it comes to technology-assisted scholastic development. Being a Pathfinder School also signifies that the school becomes a part of an international network that meets regularly in order to exchange experiences. There are 31 Pathfinder Schools worldwide. MOST INNOVATIVE TEACHER Tävlingen anordnas av Lärar förbundet, i samarbete med Microsoft. Anna Karlsson och Ricardo Rodriguez, två lärare på Viktor Rydbergs Samskola, vann den svenska uttagningen till titeln Most Innovative Teacher. Anna Karlsson vann även den europeiska uttagningen som avgjordes i hård konkurrens med över 100 andra lärare från hela Europa. Anna, som är lärare i No-ämnen, använder Facebook och MSN i sin undervisning. Utnämningen gjordes för sjunde året och syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik under visning. I oktober åker Anna Karlsson till Sydafrika och tävlar mot resten av världen. MOST INNOVATIVE TEACHER Anna Karlsson and Ricardo Rodriguez, two teachers at Viktor Rydbergs Samskola, won the Swedish selection for the title Most Innovative Teacher. Anna Karlsson also won the European selection in Berlin and the competition was tough, with more than 100 teachers from all over Europe to choose from. Anna, who teaches No-subjects, uses Facebook and MSN during her lessons. The nomina tion, currently in its seventh year, aims to highlight teachers and teaching assistants who have distinguished themselves by using new methods and successful instruction. Anna Karlsson will travel to South Africa in October to compete against teachers from all over the world. SPETSUTBILDNING I ENGELSKA/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har fått tillstånd att från hösten 2010 erbjuda en spetsutbildning i engelska. Utbildningen riktar sig till elever som har ett särskilt stort intresse och talang för engelska och de kommer också att ta universitetspoäng under gymnasietiden. Med spetsprogrammet i engelska kan VRG dela med sig av den långa erfarenhet av tvåspråkig undervisning och förstärkt engelska som skolan framgångsrikt arbetat med i 15 års tid. Sammanlagt 20 gymnasier har fått möjlighet att bedriva riksrekryterande spetsutbildningar. ADVANCED ENGLISH PROGRAM/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm has been granted permission to initiate a new spetsutbildning (one of the new advanced in-depth education programs) in English, starting in the fall of The program is aimed at students who are particularly interested and skilled in English, and will allow them to obtain university level points during high school. This advanced English program allows VRG to share its vast experience within bilingual education and extensive English, which the school has successfully implemented for 15 years. A total of 20 upper secondary schools have been given a chance to provide nationally recruited advanced education programs. WWFS EARTH HOUR KONFERENS 10 elever från VRG Odenplan fick möjlighet att delta i Världsnaturfondens konferens i Stockholm i samband med Earth Hour, världens största klimatmanifestation. På konferensen deltog även Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och där diskuterades klimatförändringarna och dess påverkan på miljön. WWF EARTH HOUR CONFERENCE 10 students from VRG Odenplan had the opportunity of participating in the World Wildlife Fund Conference in Stockholm in conjunction with Earth Hour, the world s largest climate manifestation. The Swedish Environmental Minister, Andreas Carlgren, also attended the conference, which addressed climate changes and their impact on the environment. UTBYTE MED MADAGASKAR VRG Odenplan har i samarbete med organisationen Twin School inlett ett utbyte med skolor på Madagaskar. Syftet med projektet är att elever över hela världen, med olika sociala och kulturella bakgrunder ska komma i kontakt med varandra och bidra till varandras utbildning. Inom ramarna för projektet besökte Lytah Razafimahefa, naturguide från Madagaskar, VRG Odenplan under en vecka. Han föreläste och samtalade med elever inom olika ämnen som naturkunskap, geografi, biologi och franska. students all over the world, with different social and cultural backgrounds, to get in touch with each other and contribute to each other s education. Within the framework of this project, VRG Odenplan was treated to a weeklong visit by a nature guide from Madagascar, Lytah Razafimahefa. His lectures and discussions with students touched on various subjects, such as science, geography, biology and French. MENTORPROGRAM MED ALUMNIELEVER Alumniföreningen på VRG Odenplan erbjuder eleverna i åk 2 möjligheten att få en personlig mentor som är fd elev på skolan. Mentorn ska hjälpa sin adept att se möjliga vägar efter studenten genom att dela med sig av sina erfarenheter av högskolestudier och arbetsliv. ALUMNI MENTOR PROGRAM VRG Odenplan s Alumni Association offers second-year students a chance to have a former student of the school be their personal mentor. The object is for mentors to help trainees to identify potential options after graduation by sharing their own university and working life experiences. HARVARD BOOK PRIZE Två elever på VRG mottog Harvard Book Prize av Harvard Alumni Association, HAA. Priset delades ut till 2000 elever med anledning av att HAA fyller 100 år. Priset ges till någon med outstanding academic skills och som dessutom gör något extra utöver studierna. HARVARD BOOK PRIZE Two VRG students received the Harvard Book Prize from the Harvard Alumni Association, HAA. The prize is awarded to 2000 students to celebrate the 100th anniversary of the UNGDOMSPARLAMENT I URUGUAY Fem elever från VRG i Djursholm deltog i ett ungdomsparlament i Montevideo, Uruguay. 120 ungdomar från Latinamerika, Afrika och Europa träffades och diskuterade FN:s millenniemål utifrån sina olika förkunskaper och perspektiv. Hela vistelsen var finansierad av EU-medel och syftet är att få ungdomar med olika bakgrund att mötas och under parlamentariska former diskutera och hitta nya svar på svåra frågor om utbildning, hälsovård, entreprenörskap och samordning av bistånd. YOUTH PARLIAMENT IN URUGUAY Five students from VRG in Djursholm took part in a Youth Parliament in Montevideo, Uruguay. 120 youths from Latin America, Africa and Europe met and discussed the UN s millennium goals based on their own prior knowledge and perspectives. The entire stay was financed by EU funds, the goal being to have youths from different backgrounds meet in a parliamentary manner, in order to discuss and find new answers to difficult questions regarding education, health care, entrepreneurship and the coordination of aid work. SILVER I WALLENBERGS FYSIKPRIS Niclas Rudolfson, elev i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet på VRG Djursholm, tog silvermedalj i den nationella fysiktävlingen i Umeå. Utöver medalj gav placeringen Niclas möjlighet att tävla i fysikolympiaden i Zagreb, Kroatien senare under sommaren. SILVER IN WALLENBERG S PHYSICS PRIZE Niclas Rudolfson, a third-year student of the Natural Science program at VRG Djursholm, won a silver medal in the national physics competition in Umeå. VRG JARLAPLAN TANZANIA Fyra studenter från den tanzaniska flickskolan Barbro Johansson Model Girls Secondary School kom till VRG under sex veckor. Under deras vistelse på VRG deltog flickorna i skolarbetet, de hade bl a svenska för nybörjare, matematik, engelska, idrott & hälsa och historia. Åtta flickor på VRG förberedde sig under våren för att under sommaren studera två månader på Barbro Johansson Model Girls Secondary School i Tanzania. VRG JARLAPLAN TANZANIA Four students from the Tanzanian girls school Barbro Johansson Model Girls Secondary School visited VRG for six weeks. During their stay at VRG, the girls participated in school work, taking Swedish for beginners, mathematics, English, history, physical education & health. As part of the exchange program, eight girls from VRG prepared to spend two month this summer to study at the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. ROBOTPROGRAMMERING För tredje året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i år 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar samtidigt som man lärde sig om transporter och logistik. Projektgrupperna tävlade sedan i robotprogrammering i First Lego League (FLL). Årets tema i tävlingen var Smart move, hur man kan transportera säkert, miljövänligt och effektivt. VRS tog sig till den skandinaviska finalen och vann där ett pris för sitt goda samarbete och ett pris för marknadsföring. ROBOT PROGRAMMING For the third consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola.

5 Students programmed lego robots while Russell, Cabinet Secretary for Education Inner Strength is an evidence-based förståelse för hur FN fungerar, hur interna- tolkade eleverna historien om Dracula som areas, but also professional lecturers such simultaneously learning about transporta- & Lifelong Learning, och Colin MacLean, method founded on cognitive behavioral tionella konflikter uppstår och hur man gjorde succé på Maximteatern i Stockholm. as Andre Norman, a former US prisoner tur- tion and logistics. The project groups then Director of Learning, VRG för att se och therapy for the prevention of stress and försöker lösa dem. Över 200 elever på sko- Musikalen fick mycket medial uppmärk- ned motivational speaker and inspirational competed in robot programming in the First lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med depression among teenage girls. Stockholms lorna gick dessa kurser under läsåret och samhet och fina recensioner. Den tryckta coach ; Anna Forsby, Doctor and researcher Lego League (FLL). This year s theme was skolpengssystemet. På VRG fick de, utöver Läns Landsting and the Department of Public VRG representerades av elever i MEP i Bonn marknadsföringen, framtagen av reklam- in neurochemistry; Staffan Widstrand, Smart move, focusing on how to transport ett samtal med skolledning, grundare och Health is responsible for the underlying och Köpenhamn under året. MEP Baltic Sea byrån Lowe Brindfors, vann reklam-sm. wildlife photographer and author; Monica goods in a safe, environmentally friendly elever, göra lektionsbesök och se hur vi research, and the work method was developed Region arrangerades av elever på VRG i Elever från de tre VRG-skolornas alla Lorensson, Liason Officer UNDP (United and efficient manner. VRS made it to the arbetar i estetiska ämnen. by psychologist Britt-Marie Treutiger. The Stockholm under våren. Till MUNEA (East program ansöker varje år om att delta i Nations Development Programme); Luci Scandinavian final, where it won prizes for principals received the award as a result of Africa)i Nairobi åkte en grupp elever och musikalen som sitt 100 poängs projekt. Canedo Pouso, Project Manager at the WWF. excellent cooperation and marketing. FÖRSTA- OCH ANDRAPLATS I LINGOLYMPIADEN De två lag som ställde upp från VRG tog hem både första- och andraplatsen i årets Lingolympiad på Stockholms universitet. En lingvistikolympiad är en upptäcktsresa, där man bereds möjlighet att klura ut logiken i språkliga företeelser, både i sitt eget språk, men framför allt i språk som man ofta inte ens hört talats om tidigare. Lingvistikolympiader förutsätter inga särskilda språkkunskaper, inte ens att man ska vara bra på grammatik. Huvudsaken är att man gillar att lösa problem och att man är nyfiken i största allmänhet. FIRST AND SECOND PLACE IN THE LINGOLYMPIAD The two teams representing VRG won both first and second place in the annual Lingolympiad at Stockholm University. A linguistic olympiad is a kind of discovery expedition, where participants have to figure out the logic behind linguistic phenomena, both in their own language as well as in languages they may never have come across before. Linguistic Olympiads do not require any specific language or grammar skills. It is more important that contestants enjoy solving problems and are curious in general. SKOTTLANDS UTBILDNINGSMINISTER BESÖKTE VRG Representanter för det skotska utbildningsministeriet har varit på rundresa i de nordiska länderna för att få veta mer om olika skolsystem. I mars besökte Michael SCOTTISH MINISTER FOR EDUCATION VISITED VRG Representatives of the Scottish Ministry of Education have been touring the Nordic countries to explore the different school systems. Michael Russell, Cabinet Secretary for Education & Lifelong Learning, and Colin MacLean, Director of Learning, visited VRG in March to get a first-hand look at how Sweden implements the school voucher system. During their visit to VRG, they were treated to conversations with school management, founders and students, as well as classroom visits to see how we run our Arts program. UTMÄRKELSE FRÅN KI I november blev rektor Pernilla Hemmingsson på VRG Jarlaplan och rektor Louisa Rolandsdotter på VRG Odenplan utnämnda till Årets DISA 2009 av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. DISA Din Inre Styrka Aktiveras är en evidensbaserad metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi som förebygger stress och nedstämdhet bland tonårsflickor. Forskningen är gjord av Stockholms Läns Landsting och Avdelningen för Folkhälsa och arbetsmetoden är framtagen av psykolog Britt-Marie Treutiger. Rektorerna fick utmärkelsen för att de på VRG Jarlaplan och VRG Odenplan arbetar med Disa på bred front. Även på Viktor Rydbergs högstadieskola har Disa-utbildning bedrivits under namnet Hjärtans hjärna. AWARDS FROM KI Principals Pernilla Hemmingsson at VRG Jarlaplan and Louisa Rolandsdotter at VRG Odenplan were voted DISA of the Year 2009 by Karolinska Institutets School of Public Health (folkhälsoakademi). DISA Din Inre Styrka Aktiveras/Activating Your the extensive and widespread efforts at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan to implement DISA. DISA-based education has also been provided at Viktor Rydbergs Samskola under the denomination Hjärtans hjärna. KUNGLIG STIPENDIEFEST Tim Forslund, elev på VRG Odenplan, mottog Sverige-Amerikastiftelsens stipendium ur kronprinsessan Viktorias hand vid en ceremoni på Utrikespolitiska institutet. Tim ska studera vid Augustana College, Rock Island, Illinois, USA och kommer att läsa språk och ämnen kopplade till biologi och diplomati med siktet inställt på framtida miljöskyddsarbete. ROYAL SCHOLARSHIP FESTIVITIES Tim Forslund, a student at VRG Odenplan, received the Swedish-America Foundation s scholarship from Crown Princess Victoria during a ceremony at the Swedish Institute of International Affairs (Utrikespolitiska institutet). Tim is going to the United States to study at Augustana College in Rock Island, Illinois, focusing on languages, biology and diplomacy-related subjects with an eye to future environmental protection work. ROLLSPEL Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genom för parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en annan grupp åkte till MUN High School i New York. European Youth Parliament s 6th National Session hölls också i Stockholm i regi av elever på VRG. Skolorna hade även representanter på Baltic Development Forum i Stockholm och Vilnius. ROLE PLAYING Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation, and MUN s objective is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 VRG students attended these courses during the school year, and a number of them represented VRG at the MEPs in Bonn and Copenhagen. MEP Baltic Sea Region was organized in Stockholm by VRG students this past spring. A group of students traveled to MUNEA (East Africa) in Nairobi, and another group traveled to MUN High School in New York. VRG students also organized and held the European Youth Parliament s 6th National Session in Stockholm. The schools were also represented at the Baltic Development Forum in Stockholm and Vilnius. MUSIKALEN DRACULA I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och Little shop of Horrors. I januari 2010 DRACULA THE MUSICAL At VRG art and science work together, and the schools arrange a musical every year in this spirit. In the past, the schools have put on musicals such as We Will Rock You and Little shop of Horrors. In January 2010, the students interpreted the story of Dracula, which was a huge success at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable media coverage and great reviews. The printed marketing material, created by the advertising agency Lowe Brindfors, won a prestigious national advertising prize. Students from all programs at the three VRG schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Andre Norman, fd fängelsekund i USA numera motivational speaker and inspirational coach ; Anna Forsby, doktor och forskare i neurokemi; Staffan Widstrand, vildlivsfotograf och författare.; Monica Lorensson, Liason Officer UNDP (United Nations Development Programme); Luci Canedo Pouso, projektledare på WWF. GUEST LECTURERS AT SCHOOL Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject KINESISKA OCH CHINESE BRIDGE 2010 På Viktor Rydbergs skolor läser över 100 elever kinesiska. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG fem av de möjliga sex första prisen. Alla priserna bestod av stipendier för språk-studier i Kina. Tre av dem kommer att tävla i den internationella Chinese Bridge-tävlingen i Chongqing, Kina i oktober. Den VRG-elev som vann förra årets svenska uttagning, kom på tredje plats i den internationella tävlingen och har nu påbörjat sitt studieår i Kina. CHINESE AND THE CHINESE BRIDGE 2010 More than 100 students study Chinese at the Viktor Rydberg schools. In April, students from all over Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a tournament arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won an amazing five out of six possible first prizes in the competition for upper secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships for language studies in China. Three of the first place winners will also compete in the international Chinese Bridge competition in October 2010 in Chongqing, China. The VRG student who won the Swedish selection last year also won a bronze medal in the international competition, and has now commenced her yearlong studies in China.

6 VRG DJURSHOLM Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 1.35 Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 347 Spetsprogrammet, maxpoäng = antagningsprov = 380/English profile, maximum number of points = admission test = 380 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 100% 93% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG ODENPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG JARLAPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 ÅRETS SIFFROR/ANNUAL FIGURES 2009/2010 miljoner sek/sek million 2008/2009 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result

7

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Alla vägar bär till Rom-

Alla vägar bär till Rom- Alla vägar bär till Rom- En utvecklingsmöjlighet för operationssjuksköterskor 1 Fördjupningskurs för operationssjuksköterskor Postgraduateutbildning Kursansvariga: Anna Myhrman, utbildningsansvarig operationssjuksköterska

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2014/2015 THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION LEDNINGEN HAR ORDET Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kan glädja sig åt att det nationellt svåra läget som lärarbristen

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET

INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET INTERNATIONAL BACCALAUREATE SANNARPSGYMNASIET IB at Sannarpsgymnasiet Halmstad You can take your first steps into the wider world with us! In choosing the International Baccalaureate programme at Sannarpsgymnasiet,

Läs mer

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Information om val Vi kommer att besöka våra ettor och tvåor för att presentera valen inför nästa läsår.

Läs mer

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities Organisation: At the English Nursery, we make sure that children are able to develop through

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer