Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,"

Transkript

1 STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010

2 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola 1994, när friskolereformen nyss hade införts. Den första Viktor Rydbergskolan innebar något helt nytt i en värld där det tidigare rått monopol. Vi är väldigt glada över att världen ser annorlunda ut idag, när barn och föräldrar kan välja bland många skolor för att hitta den som passar bäst för det individuella barnet. Och enligt vår uppfattning har kvaliteten i skolorna överlag förbättrats avsevärt, där det gamla monopolet har utsatts för konkurrens. Det har varit en spännande process att delta i och där VRG, i kraft av sin tidiga start och satsning på kvalitet, har legat i framkant. För de elever som i år börjar gymnasiet, så har VRG alltid funnits. Med det perspektivet har vår stiftelse en lång historia. Vår ambition, nu som 1994, är att erbjuda en skola som, med utgångspunkt i den enskilde elevens önskningar och förutsättningar, erbjuder en gedigen grund för fortsatta studier och arbetsliv. Högt ställda förväntningar och hög akademisk nivå kombineras med konstnärliga uttryck. Våra skolors verksamhet leds av devisen Konst och vetenskap går hand i hand. The world looks very different nowadays compared to when we started our first school in 1994, soon after the independent school reform. The first Viktor Rydberg school symbolized something ground-breaking in a world where monopoly had reigned for decades. We are thrilled that the world has indeed changed, and that parents and children can now choose among a variety of schools in order to find the one best suited to the individual child. We also feel that the ensuing competition has greatly improved the overall quality level of Swedish schools. It has been fascinating to be a part of this exciting process. And we are particularly proud of the fact that VRG by virtue of being one of the pioneers and by making a serious commitment to quality has always been on the cutting edge. For students entering high school this year, VRG has always existed. If seen from that perspective, our Foundation s history is quite long. Just as it was back in 1994, our ambition is to create a school that provides students with a solid foundation for future studies and working life, based on each student s individual prerequisites and needs. Great expectations and academic excellence combine with artistic expression. Our schools are governed by the motto Art and science go hand in hand. Bertil Hult, Chairman Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Louise Westerberg, Bertil Hult. hjärnan vill ha roligt entertain your brain STIFTELSENS VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. THE VISION OF THE FOUNDATION To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. In today s rapidly changing world, people must continually come up with creative solutions to unexpected problems. More than ever before, success and satisfaction are based, not on what you know, but on your ability to think and act creatively. In other words, we are living in the Creative Society. VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. CONCEPT, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, präglats av utveckling och framåtanda. Den synligaste aspekten av utveckling är den stora, inspirerande möjligheterna till utveckling av pedagogiken som Internet och datorer innebär för lärare och elever. Två av stiftelsens skolor utnämndes under året till Microsoft Pathfinder schools och till hösten 2010 As always, this year the Foundation s school activities have been epitomized by development, ambition and enterprise. The most noticeable aspect of this progress is the substantial opportunity to further develop teaching methods that the Internet offers to both teachers and students alike. This year, two of the Foundation s schools were designated Microsoft Path finder VERKSAMHETSIDÉ, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. CONCEPT, VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies. kommer alla elever som börjar i stiftelsens skolor att ha egen dator. Stiftelsens lärare har tagit sig an de nya möjligheterna, och några av dem har också fått externa utmärkelser, varav den mest uppmärksammade var Europe s Most Innovative Teacher. En av skolorna hör också till den lilla skara av gymnasieskolor som fått bifall på sin ansökan till regeringen om spetsutbildning. schools, and as of the autumn of 2010, all students who start studying at the Foundation s schools will have their own computer. The Foundation s teachers have embraced these new opportunities, and some have also received a number of distinctions and awards, the most distinguished being that of Europe s Most Innovative Teacher. One of the schools is also a proud member of the select circle of upper secondary schools that were granted government approval for the new type of spetsutbildning or advanced education programs. Louise & Louise A R T A N D S C I E N C E W O R K I N G T O G E T H E R

3 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM DJURSHOLM VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM ODENPLAN VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM JARLAPLAN VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA DJURSHOLM Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Kungstensgatan 6, 1 25 Stockholm Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Bo Kristoffersson Louisa Rolandsdotter Pernilla Hemmingsson Kerstin Hallén NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch SP inriktning språk engelska/social Science, Language Branch English 436 från 15 kommuner/436 students from 15 municipalities NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch 355 från 30 kommuner/355 students from 30 municipalities SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Visual Arts Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch 444 från 24 kommuner/444 students from 24 municipalities Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT ÅK STUDENT SURVEY 2010, 3RD YEAR STUDENTS ELEVENKÄT VRS ÅR STUDENT SURVEY 2010, YEAR 9 STUDENTS VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school 90% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school 99% 93% 88% 92% 91% 93% 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 91% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 80% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. Bo Kristoffersson, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, VRG Odenplan. Pernilla Hemmingsson, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, VRS Djursholm.

4 HÄNDELSER/HIGHLIGHTS EXCHANGE WITH MADAGASCAR VRG Odenplan has initiated an exchange program with schools in Madagascar, in collaboration with the Twin School organization. The purpose of the project is for HAA. The prize is awarded to someone with outstanding academic skills and who also accomplishes something extraordinary above and beyond their studies. Apart from receiving a medal, his second place also gave Niclas the chance to compete in the Physics Olympiad in Zagreb, Croatia, later on in the summer. VR FÖRSTA SVENSKA PATHFINDER SCHOOL Viktor Rydbergs skolor blev under året antagna som första svenska internationella Pathfinder Schools av Microsoft. En Pathfinder School får särskild coachning av Microsoft för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling. Att vara en Pathfinder School innebär också att skolan blir en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Totalt finns 31 Pathfinder Schools i världen. VR THE FIRST SWEDISH PATHFINDER SCHOOL This year Viktor Rydberg schools were accepted as the first Swedish international Pathfinder Schools by Microsoft. A Pathfinder School receives special coaching by Microsoft in order stay in the leading edge when it comes to technology-assisted scholastic development. Being a Pathfinder School also signifies that the school becomes a part of an international network that meets regularly in order to exchange experiences. There are 31 Pathfinder Schools worldwide. MOST INNOVATIVE TEACHER Tävlingen anordnas av Lärar förbundet, i samarbete med Microsoft. Anna Karlsson och Ricardo Rodriguez, två lärare på Viktor Rydbergs Samskola, vann den svenska uttagningen till titeln Most Innovative Teacher. Anna Karlsson vann även den europeiska uttagningen som avgjordes i hård konkurrens med över 100 andra lärare från hela Europa. Anna, som är lärare i No-ämnen, använder Facebook och MSN i sin undervisning. Utnämningen gjordes för sjunde året och syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik under visning. I oktober åker Anna Karlsson till Sydafrika och tävlar mot resten av världen. MOST INNOVATIVE TEACHER Anna Karlsson and Ricardo Rodriguez, two teachers at Viktor Rydbergs Samskola, won the Swedish selection for the title Most Innovative Teacher. Anna Karlsson also won the European selection in Berlin and the competition was tough, with more than 100 teachers from all over Europe to choose from. Anna, who teaches No-subjects, uses Facebook and MSN during her lessons. The nomina tion, currently in its seventh year, aims to highlight teachers and teaching assistants who have distinguished themselves by using new methods and successful instruction. Anna Karlsson will travel to South Africa in October to compete against teachers from all over the world. SPETSUTBILDNING I ENGELSKA/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm har fått tillstånd att från hösten 2010 erbjuda en spetsutbildning i engelska. Utbildningen riktar sig till elever som har ett särskilt stort intresse och talang för engelska och de kommer också att ta universitetspoäng under gymnasietiden. Med spetsprogrammet i engelska kan VRG dela med sig av den långa erfarenhet av tvåspråkig undervisning och förstärkt engelska som skolan framgångsrikt arbetat med i 15 års tid. Sammanlagt 20 gymnasier har fått möjlighet att bedriva riksrekryterande spetsutbildningar. ADVANCED ENGLISH PROGRAM/ENGLISH PROFILE Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm has been granted permission to initiate a new spetsutbildning (one of the new advanced in-depth education programs) in English, starting in the fall of The program is aimed at students who are particularly interested and skilled in English, and will allow them to obtain university level points during high school. This advanced English program allows VRG to share its vast experience within bilingual education and extensive English, which the school has successfully implemented for 15 years. A total of 20 upper secondary schools have been given a chance to provide nationally recruited advanced education programs. WWFS EARTH HOUR KONFERENS 10 elever från VRG Odenplan fick möjlighet att delta i Världsnaturfondens konferens i Stockholm i samband med Earth Hour, världens största klimatmanifestation. På konferensen deltog även Sveriges miljöminister Andreas Carlgren och där diskuterades klimatförändringarna och dess påverkan på miljön. WWF EARTH HOUR CONFERENCE 10 students from VRG Odenplan had the opportunity of participating in the World Wildlife Fund Conference in Stockholm in conjunction with Earth Hour, the world s largest climate manifestation. The Swedish Environmental Minister, Andreas Carlgren, also attended the conference, which addressed climate changes and their impact on the environment. UTBYTE MED MADAGASKAR VRG Odenplan har i samarbete med organisationen Twin School inlett ett utbyte med skolor på Madagaskar. Syftet med projektet är att elever över hela världen, med olika sociala och kulturella bakgrunder ska komma i kontakt med varandra och bidra till varandras utbildning. Inom ramarna för projektet besökte Lytah Razafimahefa, naturguide från Madagaskar, VRG Odenplan under en vecka. Han föreläste och samtalade med elever inom olika ämnen som naturkunskap, geografi, biologi och franska. students all over the world, with different social and cultural backgrounds, to get in touch with each other and contribute to each other s education. Within the framework of this project, VRG Odenplan was treated to a weeklong visit by a nature guide from Madagascar, Lytah Razafimahefa. His lectures and discussions with students touched on various subjects, such as science, geography, biology and French. MENTORPROGRAM MED ALUMNIELEVER Alumniföreningen på VRG Odenplan erbjuder eleverna i åk 2 möjligheten att få en personlig mentor som är fd elev på skolan. Mentorn ska hjälpa sin adept att se möjliga vägar efter studenten genom att dela med sig av sina erfarenheter av högskolestudier och arbetsliv. ALUMNI MENTOR PROGRAM VRG Odenplan s Alumni Association offers second-year students a chance to have a former student of the school be their personal mentor. The object is for mentors to help trainees to identify potential options after graduation by sharing their own university and working life experiences. HARVARD BOOK PRIZE Två elever på VRG mottog Harvard Book Prize av Harvard Alumni Association, HAA. Priset delades ut till 2000 elever med anledning av att HAA fyller 100 år. Priset ges till någon med outstanding academic skills och som dessutom gör något extra utöver studierna. HARVARD BOOK PRIZE Two VRG students received the Harvard Book Prize from the Harvard Alumni Association, HAA. The prize is awarded to 2000 students to celebrate the 100th anniversary of the UNGDOMSPARLAMENT I URUGUAY Fem elever från VRG i Djursholm deltog i ett ungdomsparlament i Montevideo, Uruguay. 120 ungdomar från Latinamerika, Afrika och Europa träffades och diskuterade FN:s millenniemål utifrån sina olika förkunskaper och perspektiv. Hela vistelsen var finansierad av EU-medel och syftet är att få ungdomar med olika bakgrund att mötas och under parlamentariska former diskutera och hitta nya svar på svåra frågor om utbildning, hälsovård, entreprenörskap och samordning av bistånd. YOUTH PARLIAMENT IN URUGUAY Five students from VRG in Djursholm took part in a Youth Parliament in Montevideo, Uruguay. 120 youths from Latin America, Africa and Europe met and discussed the UN s millennium goals based on their own prior knowledge and perspectives. The entire stay was financed by EU funds, the goal being to have youths from different backgrounds meet in a parliamentary manner, in order to discuss and find new answers to difficult questions regarding education, health care, entrepreneurship and the coordination of aid work. SILVER I WALLENBERGS FYSIKPRIS Niclas Rudolfson, elev i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet på VRG Djursholm, tog silvermedalj i den nationella fysiktävlingen i Umeå. Utöver medalj gav placeringen Niclas möjlighet att tävla i fysikolympiaden i Zagreb, Kroatien senare under sommaren. SILVER IN WALLENBERG S PHYSICS PRIZE Niclas Rudolfson, a third-year student of the Natural Science program at VRG Djursholm, won a silver medal in the national physics competition in Umeå. VRG JARLAPLAN TANZANIA Fyra studenter från den tanzaniska flickskolan Barbro Johansson Model Girls Secondary School kom till VRG under sex veckor. Under deras vistelse på VRG deltog flickorna i skolarbetet, de hade bl a svenska för nybörjare, matematik, engelska, idrott & hälsa och historia. Åtta flickor på VRG förberedde sig under våren för att under sommaren studera två månader på Barbro Johansson Model Girls Secondary School i Tanzania. VRG JARLAPLAN TANZANIA Four students from the Tanzanian girls school Barbro Johansson Model Girls Secondary School visited VRG for six weeks. During their stay at VRG, the girls participated in school work, taking Swedish for beginners, mathematics, English, history, physical education & health. As part of the exchange program, eight girls from VRG prepared to spend two month this summer to study at the Barbro Johansson Model Girls Secondary School in Tanzania. ROBOTPROGRAMMERING För tredje året genomfördes ett ämnesövergripande projekt i år 8 på Viktor Rydbergs Samskola. Eleverna programmerade legorobotar samtidigt som man lärde sig om transporter och logistik. Projektgrupperna tävlade sedan i robotprogrammering i First Lego League (FLL). Årets tema i tävlingen var Smart move, hur man kan transportera säkert, miljövänligt och effektivt. VRS tog sig till den skandinaviska finalen och vann där ett pris för sitt goda samarbete och ett pris för marknadsföring. ROBOT PROGRAMMING For the third consecutive year, a crossdisciplinary project for 8th grade students was offered at Viktor Rydbergs Samskola.

5 Students programmed lego robots while Russell, Cabinet Secretary for Education Inner Strength is an evidence-based förståelse för hur FN fungerar, hur interna- tolkade eleverna historien om Dracula som areas, but also professional lecturers such simultaneously learning about transporta- & Lifelong Learning, och Colin MacLean, method founded on cognitive behavioral tionella konflikter uppstår och hur man gjorde succé på Maximteatern i Stockholm. as Andre Norman, a former US prisoner tur- tion and logistics. The project groups then Director of Learning, VRG för att se och therapy for the prevention of stress and försöker lösa dem. Över 200 elever på sko- Musikalen fick mycket medial uppmärk- ned motivational speaker and inspirational competed in robot programming in the First lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med depression among teenage girls. Stockholms lorna gick dessa kurser under läsåret och samhet och fina recensioner. Den tryckta coach ; Anna Forsby, Doctor and researcher Lego League (FLL). This year s theme was skolpengssystemet. På VRG fick de, utöver Läns Landsting and the Department of Public VRG representerades av elever i MEP i Bonn marknadsföringen, framtagen av reklam- in neurochemistry; Staffan Widstrand, Smart move, focusing on how to transport ett samtal med skolledning, grundare och Health is responsible for the underlying och Köpenhamn under året. MEP Baltic Sea byrån Lowe Brindfors, vann reklam-sm. wildlife photographer and author; Monica goods in a safe, environmentally friendly elever, göra lektionsbesök och se hur vi research, and the work method was developed Region arrangerades av elever på VRG i Elever från de tre VRG-skolornas alla Lorensson, Liason Officer UNDP (United and efficient manner. VRS made it to the arbetar i estetiska ämnen. by psychologist Britt-Marie Treutiger. The Stockholm under våren. Till MUNEA (East program ansöker varje år om att delta i Nations Development Programme); Luci Scandinavian final, where it won prizes for principals received the award as a result of Africa)i Nairobi åkte en grupp elever och musikalen som sitt 100 poängs projekt. Canedo Pouso, Project Manager at the WWF. excellent cooperation and marketing. FÖRSTA- OCH ANDRAPLATS I LINGOLYMPIADEN De två lag som ställde upp från VRG tog hem både första- och andraplatsen i årets Lingolympiad på Stockholms universitet. En lingvistikolympiad är en upptäcktsresa, där man bereds möjlighet att klura ut logiken i språkliga företeelser, både i sitt eget språk, men framför allt i språk som man ofta inte ens hört talats om tidigare. Lingvistikolympiader förutsätter inga särskilda språkkunskaper, inte ens att man ska vara bra på grammatik. Huvudsaken är att man gillar att lösa problem och att man är nyfiken i största allmänhet. FIRST AND SECOND PLACE IN THE LINGOLYMPIAD The two teams representing VRG won both first and second place in the annual Lingolympiad at Stockholm University. A linguistic olympiad is a kind of discovery expedition, where participants have to figure out the logic behind linguistic phenomena, both in their own language as well as in languages they may never have come across before. Linguistic Olympiads do not require any specific language or grammar skills. It is more important that contestants enjoy solving problems and are curious in general. SKOTTLANDS UTBILDNINGSMINISTER BESÖKTE VRG Representanter för det skotska utbildningsministeriet har varit på rundresa i de nordiska länderna för att få veta mer om olika skolsystem. I mars besökte Michael SCOTTISH MINISTER FOR EDUCATION VISITED VRG Representatives of the Scottish Ministry of Education have been touring the Nordic countries to explore the different school systems. Michael Russell, Cabinet Secretary for Education & Lifelong Learning, and Colin MacLean, Director of Learning, visited VRG in March to get a first-hand look at how Sweden implements the school voucher system. During their visit to VRG, they were treated to conversations with school management, founders and students, as well as classroom visits to see how we run our Arts program. UTMÄRKELSE FRÅN KI I november blev rektor Pernilla Hemmingsson på VRG Jarlaplan och rektor Louisa Rolandsdotter på VRG Odenplan utnämnda till Årets DISA 2009 av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. DISA Din Inre Styrka Aktiveras är en evidensbaserad metod med rötterna i kognitiv beteendeterapi som förebygger stress och nedstämdhet bland tonårsflickor. Forskningen är gjord av Stockholms Läns Landsting och Avdelningen för Folkhälsa och arbetsmetoden är framtagen av psykolog Britt-Marie Treutiger. Rektorerna fick utmärkelsen för att de på VRG Jarlaplan och VRG Odenplan arbetar med Disa på bred front. Även på Viktor Rydbergs högstadieskola har Disa-utbildning bedrivits under namnet Hjärtans hjärna. AWARDS FROM KI Principals Pernilla Hemmingsson at VRG Jarlaplan and Louisa Rolandsdotter at VRG Odenplan were voted DISA of the Year 2009 by Karolinska Institutets School of Public Health (folkhälsoakademi). DISA Din Inre Styrka Aktiveras/Activating Your the extensive and widespread efforts at VRG Jarlaplan and VRG Odenplan to implement DISA. DISA-based education has also been provided at Viktor Rydbergs Samskola under the denomination Hjärtans hjärna. KUNGLIG STIPENDIEFEST Tim Forslund, elev på VRG Odenplan, mottog Sverige-Amerikastiftelsens stipendium ur kronprinsessan Viktorias hand vid en ceremoni på Utrikespolitiska institutet. Tim ska studera vid Augustana College, Rock Island, Illinois, USA och kommer att läsa språk och ämnen kopplade till biologi och diplomati med siktet inställt på framtida miljöskyddsarbete. ROYAL SCHOLARSHIP FESTIVITIES Tim Forslund, a student at VRG Odenplan, received the Swedish-America Foundation s scholarship from Crown Princess Victoria during a ceremony at the Swedish Institute of International Affairs (Utrikespolitiska institutet). Tim is going to the United States to study at Augustana College in Rock Island, Illinois, focusing on languages, biology and diplomacy-related subjects with an eye to future environmental protection work. ROLLSPEL Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genom för parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan i debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN är att ge en annan grupp åkte till MUN High School i New York. European Youth Parliament s 6th National Session hölls också i Stockholm i regi av elever på VRG. Skolorna hade även representanter på Baltic Development Forum i Stockholm och Vilnius. ROLE PLAYING Two courses, Model European Parliament (MEP) and Model United Nations (MUN), utilize role-playing as a method of instruction. Parliamentary sessions are held, following the same procedures as in real life. Students participate in committee work, prepare questions and conclude with a debate. The purpose of MEP is to increase the interest and understanding of young people for European cooperation, and MUN s objective is to provide insight into how the UN functions, how international conflicts arise and how attempts can be made to solve such conflicts. More than 200 VRG students attended these courses during the school year, and a number of them represented VRG at the MEPs in Bonn and Copenhagen. MEP Baltic Sea Region was organized in Stockholm by VRG students this past spring. A group of students traveled to MUNEA (East Africa) in Nairobi, and another group traveled to MUN High School in New York. VRG students also organized and held the European Youth Parliament s 6th National Session in Stockholm. The schools were also represented at the Baltic Development Forum in Stockholm and Vilnius. MUSIKALEN DRACULA I linje med tanken att konst och vetenskap går hand i hand sätter VRG varje år upp en musikal. De senaste åren har skolorna satt upp musikalerna We Will Rock You och Little shop of Horrors. I januari 2010 DRACULA THE MUSICAL At VRG art and science work together, and the schools arrange a musical every year in this spirit. In the past, the schools have put on musicals such as We Will Rock You and Little shop of Horrors. In January 2010, the students interpreted the story of Dracula, which was a huge success at the Maxim Theater in Stockholm. The musical received considerable media coverage and great reviews. The printed marketing material, created by the advertising agency Lowe Brindfors, won a prestigious national advertising prize. Students from all programs at the three VRG schools apply each year to participate in the musical as their 100-point project. FÖRELÄSARE I SKOLAN Föreläsare i skolan är ett mycket välkommet inslag i skolans verksamhet. Under året har vi haft många intressanta talare på skolorna, dels ett stort antal föräldrar som har ställt upp med sina kunskaper i enskilda ämnen, dels professionella talare som Andre Norman, fd fängelsekund i USA numera motivational speaker and inspirational coach ; Anna Forsby, doktor och forskare i neurokemi; Staffan Widstrand, vildlivsfotograf och författare.; Monica Lorensson, Liason Officer UNDP (United Nations Development Programme); Luci Canedo Pouso, projektledare på WWF. GUEST LECTURERS AT SCHOOL Guest lecturers are a very welcome addition to the schools activities. During the year we have had a number of interesting speakers at the schools, including not only a large number of parents who have offered their knowledge in a number of subject KINESISKA OCH CHINESE BRIDGE 2010 På Viktor Rydbergs skolor läser över 100 elever kinesiska. I april tävlade elever från hela Sverige i den nationella uttagningen till International Chinese Bridge, en tävling som arrangeras av The Office of Chinese Language Council International i Beijing. I tävlingen för gymnasister vann elever från VRG fem av de möjliga sex första prisen. Alla priserna bestod av stipendier för språk-studier i Kina. Tre av dem kommer att tävla i den internationella Chinese Bridge-tävlingen i Chongqing, Kina i oktober. Den VRG-elev som vann förra årets svenska uttagning, kom på tredje plats i den internationella tävlingen och har nu påbörjat sitt studieår i Kina. CHINESE AND THE CHINESE BRIDGE 2010 More than 100 students study Chinese at the Viktor Rydberg schools. In April, students from all over Sweden participated in the national competition for the International Chinese Bridge, a tournament arranged by The Office of Chinese Language Council International in Beijing. Students from VRG won an amazing five out of six possible first prizes in the competition for upper secondary school students. All of the prizes consisted of scholarships for language studies in China. Three of the first place winners will also compete in the international Chinese Bridge competition in October 2010 in Chongqing, China. The VRG student who won the Swedish selection last year also won a bronze medal in the international competition, and has now commenced her yearlong studies in China.

6 VRG DJURSHOLM Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per place Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 1.35 Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet inr språk engelska/social Science, language branch English 347 Spetsprogrammet, maxpoäng = antagningsprov = 380/English profile, maximum number of points = admission test = 380 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 100% 93% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG ODENPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per place Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil, maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile, maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 98% 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG JARLAPLAN Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per place Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program, maximum number of points Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 97% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 ÅRETS SIFFROR/ANNUAL FIGURES 2009/2010 miljoner sek/sek million 2008/2009 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Result

7

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1 Nummer 1, 2004 elsius Magazine of The European Law Students Assiocation Sweden UTBILDNINGSHELG om kommersiell sexuell exploatering av barn STEP - ta ett steg ut i Europa Experience the ELSA-spirit SWEDEN

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig Det är ALDRIG för sent att bestämma sig DU ÄR MITT uppe i dina juridiska studier eller håller kanske rent av på att avsluta dem. Men vilken inriktning ska din karriär få? Siktar du på något inom affärsjuridiken?

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Annual Report and Financial Statement for 2013 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible

Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible KUN 2014-04-24, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-03 KUN 2014/349 Handläggare: Lotti Fred Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible 1 Förslag

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer