Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon Mietek Bakowski, Acreo

2 Relevans (1/2) Kiselkarbid är halvledarmaterialet för elektronik med arbetstemperatur 250 till 300 C Masstillverkning av el- och hybridbilar kräver högtemperaturelektroniska system Fordonets totala vikt är en nyckel fråga för el/hybridbil lägre vikt betyder längre räckvidd Ett kompakt system leder till högre effekttäthet (W/cm 3 ) Hög arbetstemperatur möjliggör högre effekt per komponent (högre W/cm 2 ) och mindre och lättare system Kraftelektronik behöver sitta nära motorerna som blir varma Med kiselkarbid slipper man separat kylsystem för elektroniken vilket också spar vikt Omvandlare med kiselkarbid väger 3x mindre och har ½ effektförlusten jämfört med samma omvandlare med kisel

3 Relevans (2/2) Ett effektivt och kompakt energisystem leder till minskning av vikt och volym och i konsekvens till minskat bränsleförbrukning i hybridfordon och minskad elenergiförbrukning i elfordon Energisystemen kan bli avsevärt mer kompakta med IMCPM (Intelligent Multi-Chip Power Modul) konceptet och lågförlust SiC-elektronik Målet - ett inbyggd system kapabel att arbeta vid höga temperaturer och höga frekvenser - ett tre fas SiC invertersystem innehållande mikroprocessor, gatedrivningskretsar, kraftelektronik, skyddskretsar, minneskretsar och spänningsreglering

4 Utveckling av effekttäthet i elektriska system After H. Ohashi AIST (2004) and K. Hamada TOYOTA (2007)

5 GS450h PCU After K. Hamada TOYOTA (2007)

6 Standard Si kraftmodul

7 Dubbelsidigt vätskekyld Si kraftmodul

8 IMCPM kraftmodul med kiselkarbid 10x storleksreduktion möjlig Courtesy of APEI

9 IMCPM all-sic kraftmodul DC/DC Spännings regulator Skydd Överspänning Överström Övertemperatur Isolation SiC JFET Gate Drivsteg 10-50V Skydd/ Diagnostik SiC fasben mikroprocessor Skydd/ Diagnostik SiC SiC BJT & JBS 10-50A 1200V Lågspänningselektronik HT högspänningselektronik

10 SiC PCU

11 Syfte 2010 Det behövs en demonstration av elektronikfunktioner inklusive analog och digital baselektronik och sensorer SiC logik Konkretisera konceptet verifiera funktionalitet vid 250 C Realisera funktioner för styrning av krafkomponenter SiC kraftsystem Formulera utvärdera verifiera funktionalitet vid 250 C SiC diagnostik och skyddsfunktioner Formulera utvärdera verifiera funktionalitet Konstruktion och termisk design av IMCPM Specificiera utvärdera Specificera en DC/DC konvertermodul för hybridfordon Specificiera en DC/AC invertermodul för hybridfordon

12 Syfte Första IMCPMs testas hos industri Disputerade forskare arbetar inom området Det finns uppföljningsprojekt inom området Det finns nya patent inom området Det startas ett tillverkningsföretag för IMCPMs SiC baserade kraftsystem för hybridfordon utvecklas med industriell finansiering Fler tillämpningar av IMCPMs uppmärksammas

13 Syfte 2016 IMCPMs ingår i elektriska system i personbilar, lastbilar, tunga fordon och hybridlok Det pågår ett intensivt arbete med inbyggda system baserade på kiselkarbid IMCPMs i syfte att integrera de i det globala kommunikations och informationssystemen som kommer att gälla lokalt i fordon och i trafiken i stort Svenska hybrid/elbilar är världsledande på marknaden som nu enbart består av elbilar, eftersom utsläppsskatterna på förbränningsmotorer har gjort det omöjligt att sälja bensinbilar modellerna märks med logotypen SwedSiC inside som kvalitetsmärke SwedSiC inside + - R T S

14 Uppföljningsindikatorer Tester av pilotmoduler hos system- och tillämpningsföretagen (Saab Automobile, Volvo 3P, Bombardier, Scania, Alstom, Danaher motion, Actia, BAE Systems Hägglunds (Bofors), Haldex traction,.) Antal tester hos potentiella kunder Antal disputerade forskare som arbetar med besläktade frågeställningar Antal uppföljningsprojekt inom området Antal uppföljningsprojekt inom andra områden Antal patentansökningar som kan härledas till projektet Antal produktreleaser som kan härledas till projektets tekniska resultat Antal spin-off företag som kan relateras till IPR genererat inom projektet och till projektets tekniska resultat

15 Exploateringsidé Åren och med betydande finansiering från industri (50 100%) Framtagning av DC/DC konverter modul Framtagning av DC/AC inverter modul för 4 kw (10A, 1200V komponenter) eller 20 kw (50A, 1200V komponenter) Den totala kostnaden uppskattas till mellan 8-12 MSEK och tiden till månader Medfinansiering och samarbete med system- och tillämpningsföretagen

16 Riskfaktorer Att inte göra snabba nog framsteg och mista möjligheten att etablera nya svenska produkter på marknaden Att underskatta svårigheter med att realisera alla för eloch hybridfordon nödvändiga funktioner förskjuter tidsskalan och kan framtvinga användning av alternativa teknologier (SOI) Skulle man misslyckas med att realisera IMCPMs i SiC har man byggt upp en betydelsefull teknik- och kunskapsbas samt realiserat funktionsblock med säker användning i en rad tillämpningar Tillförlitligheten och långtidsstabiliteten är relaterat till materialets kvalitet och komponenters mognadsgrad Fortsatt högt pris för halvledarmaterialet

17 Metoder Projektets målsättning är förenlig med de miljömål och direktiv för hållbar tillväxt som EU har ställt upp inom sina forskningsprogram Högre verkningsgrad i elektriska system och effektivt energiuttnytjande Satsningar på inbyggda system (Artemis) och mikroelektronik (Eniac) Projektet utnyttjar synergieffekter med andra projekt och verksamheter inom kiselkarbidteknologin

18 Metoder Inom 3 år skall vi konceptbestämma, utveckla och funktionsverifiera grundläggande elektroniska byggblock nödvändiga för att realisera IMCPM moduler för el- och hybridfordon i form av en DC/DC konverter och DC/AC inverter med marknadsrelevanta specifikationer Två olika koncept utvärderas en baserat på BJT och det andra på JFET som huvudswitch SiC logik realiseras i TTL teknik Målet är en IMCPM helt i kiselkarbid Projektet omfattar 4 aktivitetsområden och olika kompetenser System och styrelektronik KTH/EKC Kraftkomponenter Acreo Logik och halvledarkomponenter KTH/EKT Termiska beräkningar, modulkonstruktion JTH

19 Metoder Avd för elektriska maskiner och effektelektronik, KTH/EKC, Prof. Hans-Peter Nee, Georg Tolstoy Avdelningen har tidigare studerat möjligheten att utnyttja SiC-JFETar i kraftsystemet samt styrelektronik och skyddskoncept för JFETar. I samarbete med TranSiC har avdelningen även studerat basdrivning för SiC-BJT. Ansvarar inom projektet för Konceptet av IMCPM baserad på BJT alt. JFET Driv- och skyddskretsar för BJT alt. JFET IMCPM Elektrisk simulering av systemfunktioner Specifikation av prototypen för DC/DC konverter Specifikation av prototypen för DC/AC inverter 4kW (20kW) Budget 810 ksek/år

20 Metoder Acreo, Doc. Mietek Bakowski Acreo personal har arbetat med SiC sedan Har utvecklat Schottky dioder och MOSFET transistorer i 3C- och 4H-SiC samt utfört omfattande simuleringsstudier av SiC kraftkomponenter. Ansvarar inom projektet för Design/simulering av BJT och JFET kraftkomponenter Design/simulering av skydds och diagnostikfunktioner Tillverkning/karakterisering av SiC komponenter nödvändiga för modultester Marknadsstudie av IMCPMs för hybridfordon Marknadsrelevanta specifikationer för en DC/DC konverter och en DC/AC inverter Budget 1800 ksek/år

21 Metoder Avd för komponentteknologi inom KTH Mikroelektronik och tillämpad fysik, KTH/EKT, Prof. Carl-Mikael Zetterling och Dr. Gunnar Malm Avdelningen har arbetat med SiC sedan Har tagit fram basprocesser och studerat komponentstrukturer som Schottky, JBS, MOSFET, JFET och BJT. Företaget TranSiC har sitt ursprung i denna avdelning. Ansvarar inom projektet för Komponentkoncept och teknologi för SiC logik Design/simulering av logik komponenter Framtagning, verifiering och utvärdering av logik- och minnen och logiska funktioner Budget 1010 ksek/år

22 Metoder Centrum för Robust Elektronik, Doc. Peter Leisner och Doc. Ilia Belov Centrum har bedrivit ett gemensamt projekt med klustret Tunga Fordon kring inbyggd elektronik för svåra miljöer inom ramen för VINNVÄXT Har även haft samarbete med Acreo och Kitron kring inbyggda system och multichipmoduler i kisel (sedan 2001). Ansvarar inom projektet för Konstruktion och teknologi för IMCPM Termisk design av modulen Budget 400 ksek/år

23 Metoder Inom projektet finns representanter för båda genus och olika kulturer. Detta kännetecknar den miljö som är typiskt för Acreo, KTH och JTH. Ett medvetet jämställdhetsarbete bedrivs där genus och mångfaldsfrågor är föremål för regelbundna undersökningar, diskussion och åtgärder.

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska

Läs mer

Forskning för tillväxt

Forskning för tillväxt Forskning för tillväxt 2008 2 Innehållsförteckning 04 Forskning för tillväxt 2008 05 Forskning och ansvar för tillväxt 06 Verksamhetsråd 08 BioMEMS - En teknologi för framtidens hälsa 09 Intelligenta Kiselkarbid

Läs mer

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog VINNOVA InformatION VI 2012:13 Banbrytande IKT Projektkatalog Titel: Banbrytande IKT - Projektkatalog Serie: VINNOVA Information VI 2012:13 ISSN 1650-3120 Utgiven: September 2012 Utgivare: VINNOVA - Verket

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Bakgrund Elfordon har potential till en lovande framtid som ersättare eller komplement till dagens fossilbränsledrivna fordon. Fossilbränslefordon

Läs mer

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr 3 1 2014 Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori

Läs mer

Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation

Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation Halvledarteknik, fotonik och kvantinformation Sammanfattande bedömning Halvledartekniken har haft en explosionsartad utveckling sedan upptäckten av den första transistorn för ungefär 60 år sedan. Moores

Läs mer

Verksamheten 2010 Mars, 2011

Verksamheten 2010 Mars, 2011 Verksamheten 2010 Mars, 2011 Innehåll Året som gick 2010 1 VD-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Omvärlden och trender 6 Investeringsverksamheten 8 Våra portföljbolag 10 Alelion 10 Applied Nano Surfaces

Läs mer

vätgasen ut på vägarna

vätgasen ut på vägarna Illustration: Vätgas Sverige SKANDINAVIEN ska bli en av Europas första regioner med ett nätverk av tankstationer för vätgas. SID5 EN TIDNING OM RENA OCH SÄKRA ENERGILÖSNINGAR Nu kan du LADDA MOBILEN med

Läs mer

Intelligent motorstyrning Skräddarsydd intelligent motorstyrning Tillfredsställ morgondagens behov redan idag.

Intelligent motorstyrning Skräddarsydd intelligent motorstyrning Tillfredsställ morgondagens behov redan idag. Global Supply & Local Capabilities Integrated Architecture World Class Products Superior Value-Added Services & Expertise WELCOME TO THE WORLD OF COMPLETE AUTOMATION Intelligent motorstyrning Skräddarsydd

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige

Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige Roadmap: Sweden En strategisk agenda för innovation och utveckling av E-Mobility i Sverige A Definitioner: E-Mobility: Står för Electromobility och avser elektrifiering av vägtransporter. Det omfattar

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling

MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT. Patrick Luthardt Marie Norling MÄLARDALENS HÖGSKOLA INDUSTRIDESIGN EN SAMMANFATTNING AV KAPITEL 10 I BOKEN PRODUCT AND PROCESS DEVELOPMENT Patrick Luthardt Marie Norling 2/23/2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Kapitel 10

Läs mer

Tjänster i fordonsindustrin

Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell Nina LÖFBERG Anders Gustafsson Bo Edvardsson Tjänster i fordonsindustrin Lars Witell, Nina Löfberg, Anders Gustafsson och Bo Edvardsson. Tjänster i fordonsindustrin Forskningsrapport ISBN:

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan Nr 3:2005 Elkraftteknisk samverkan Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att utarbeta förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet. Slutrapport 2005-10-14

Läs mer

1 Bakgrund till projektet

1 Bakgrund till projektet - 1 (8) - ivis ett nytt sätt att se på digitala system 1 Bakgrund till projektet 1.1 Terminologi ivis Innovativt Verksamhetssystem i Skolan vårt projekt och system Öppna System system som inte är begränsade

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Om VINNOVA. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland.

Om VINNOVA. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. 2 Titel: Företag inom fordonsindustrin - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Författare: Tage Dolk, Jan-Crister Persson VINNOVA Analys VA 2007:05

Läs mer

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter

Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013 2030 Svensk gjuteriindustri har tillsammans med ledande industrier

Läs mer

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tillämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller

Läs mer

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL)

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) ER 2009:20 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

FÖRETAGS- NYTTA. genom

FÖRETAGS- NYTTA. genom FÖRETAGS- NYTTA genom Produktion på uppdrag av Wahlberg Kommunikation Mistlur Media Patrik Lindén, text Frilansfotografen Susanne Lindholm, foto Typiskt, Maritha Mörtzell, layout. ESIS har skapat konkreta

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 VINNOVA Analys VA 2012:06 Företag inom fordonsindustrin 2006-2010 - Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete Titel : Företag inom fordonsindustrin

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SAMMANSTÄLLNING GRUPPDISKUSSIONER SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Diskussionsgrupper - tema Samverkan i värdekedjan Kompetensförsörjning

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tilllämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller och energilagring

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer