FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren Kenny Karlsson Thomas Larsson Peter Annerback Lars Ladestam Martin Berg Åke Brolin Mats Börjesson Tommy Palmquist Frank Lund Mikael Ståhl Hans Eriksson Martin Linderoth Mikael Annerback David Dellheden Per Alkås Hans Kindgren Kenny Karlsson F örhandlingsdelegation Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johannsson Göran Bengtsson Fanbärare Rolf Johansson Telefon Exp. Telefon A-kassan E-post adress till Avdelningen E-post adress till A-kassan Fax Fax Mobil nr Hans Kindgren Kenny Karlsson

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET tyrel en har wider året haft J 0 protokollförda möten och ett antal informella ammankomster däremellan. Medlem möten har håjlit 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att ajla har möj lighet att närvara. Den fackliga aktiviteten må te öka, har d u in te a rbet tid, G P MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december 2003 ar vi 528 betalande medlemmar i a delning 4, en min kning med 6 medlerrunar från föregående år kifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt var vid årsskiftet tyrkeförhållandet till Transport är stabilt. edgången beror på pen ionsa gångar. Glädjande är att vid nyrekrytering äljer de allra flesta att gå med i våra delning. Klippan Båt män, Land etter och Vänerhamnar ingår numera i a d.4. Medlemsantalet i pen ionär föreningen är 263 medlemmar. Medl. 31/ ,--.,, , ,..., I-- ~ I----< ~ I-,.--,.-- ~ I-- ~ I-- ~ I-- ~ I- I-- t--i I- I-- I- I I-- I-- I-- I- I-- I- I- I- 0 I- I- 1-- I- I-- I-- I O Ordinarie D Blixt O Medlem lo_p_ension ~7- _2_6_0 259_ 262 _2_6_3

4 3 Styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande årsberättelse att avge fdr 2003 Den stora frågan som överskuggat det fackliga arbetet har varit det tilltänkta EU-direktivet. Året började med en 3timmars strejk den 24/1 då Europas hamnarbetare än en gång visade sin sammanhållning och gjorde gemensam sak för att förhindra direktivet. Tack vare vår internationella organisation IDC som samordnat strejker, demonstrationer och uppvaktning av politiker på nationell nivå såväl som på EU-nivå lyckades vi. Den slutgiltiga parlamentsomröstningen om förslaget den 20 november röstades ned med 228 röster mot och 208 röster för. Därmed är striden om hamndirektiv över för tillfället. Men nya attacker kommer säkerligen. Med IDC som internationell samordnare står vi mycket starkare rustade inför framtida attacker mot hamn arbetarna. Vi har efter påtryckningar på arbetsgivaren lyckats få nyanställningar till stånd under året. Utökade arbetstider har medfört att man numera har arbetstid dygnet runt på PGRC. Vi har också fått en ny kategori hamnarbetare "bilhamnsblixt" Diskussioner har förts om ett utökat ansvar för hamnarbetare, där hamnarbetaren skall ta över mera av förmännens uppgifter. Det har aviserats om strängare kontroller i hamnarna tack vare nya internationella regler framtagna tor att förhindra terrorattacker mot hamnar och sjöfart.

5 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Peter Annerback. Kenny Karlsson är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten. Förbundet har haft utbildning i arbetsmiljö och övrigt fackligt arbete och där vår avdelning har haft folk på kurserna. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Avdelningen har haft kontakt med hamnarbetarna i Lidköping som är missnöjda med Transport och som därmed visat intresse för Hamnarbetarförbundet. Kommunalarbetarförbundet och Lok:förarlöreningen som varit ute i konflikt under året har fått stöd i fonn av uttalande och ekonomiskt stöd från vårt förbund.

6 Ba lansrapport Perioden lnvenlarier 1210 Inventarier Summa Inventarier 1820 Obligationer och vardepapper 1910 Kassa 1920 Postgiro SUMMA TILLGÅNGAR Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNOET Datum S da 18 Forandnng ua :JC oc ::io:: cc :55 :JC :: 846 cj OJ 2080 Eget kapital 2088 Arets resultat 2089 Forra arets resultat 2710 Personalens kallskatt 2900 Upplupna kostn/forutbet int 2940 Uoplupna sociala avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resullat Ve11f1kat1onsnummer ~2 8~ , :: , , g 52' ;;;;. ~,, "'ww : oc ;4 893 r ' 6

7 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Inventarier 1510 Fordringar Ingående balans ,00 Per. förandr. = 0,00 lngaende balans , förskott K.Karlsson 9 272, , ' återbetalning ,00 0,00 Per. f6råndr. = 0, Obligationer och värdepapper Ingående balans , statshypotek , ,00 Per. f6rändr. = , Kassa Ingående balans , nycklar -201,00-145, COOP -55,00-200, Coop -79,50-280, balten -39,00-319, representation -224,00-543, porto -165,00-708, omfördelning felbokat uttag , , d1g1talkamera -800, , foto -59, , coop -809, , julbord personal -168, , ombokat felbokning , ,00 Per. förändr. = 2 400, Postgiro Ingående balans , Wettergrens -504, , Giro Kostnad -580, , Redovisning medlemsavgifter , , Bidrag -500, , A- blommor -565, , Förenade liv -348, , Alecta , , Arbetsgivaravgift , , skatt , , Avd.skatt , , Fackavgifter 6156, , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Vodafon -563, , Fackavgifter GHAB , , Fackavgifter Vänerhanar 3 762, , ABC Tryckeri , , LO Tidningen -200, , OK Drivmedel -746, , Medlemsavgifter , , Duk avg. -10, , Coop -366, , Frankering , , Arbgavgift & skatt , , Avdel.skatt , Redovisning , , Alecta , , collectum -348, , ed1ta -701, , Vodafone -490, , Hogia , , fora -710, , fora , , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , fackavgift 6 498, , fackavgift GHAB & Vanerhamn , ,57

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo J loneb1drag , , medlemsavgifter , , dukavg. -10, , arbavg.+skatt , , ok -568, , avd.skatt , , alecta , , collectum -348, , transportgruppen -220, , redovisning , , Coop -548, , porto , , telia , , Radiotjänst -659, , vodafone -565, , Thomson , , adm.b1drag , , Lön Kenny Karlsson , , Lon Eva Aune , , Lön Jan Annerback , , Medlemsavgifter 3 420, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 6 498, , medlemsavgifter , , Duk avgift -10, , Lönebidrag , , hyra , , kontorsmaterial , , OK -561, , nej till EMU -500, , arbetsg1vavg. skatt , , redovisning förbundet , , statshypotek , , lunchmaster -735, , eniro , , alecta , , lokalhyra -800, , collectum -348, , avdel.skatt , , begravningshjalp 5 000, , lönebidrag , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , Fritzes , , Fora -691, , medlemsavgifter , , begrav.hjälp , , medlemsavg , , vodafone -436, , OK , , R&D -500, , begravningshjålp , , begravningshjälp , , löneb1drag 828, medlemsavgifter , , dukavg1ft -10, , årsavgift kort , Duk avgift -1, redovisning förbundet , , arbetsgivaravgift och skatt , , collectum -348, , alecta , , porto , , avdelningens skatt , lag & avtal -996, , vodafone -527, , lön Eva Aune , , lön J.Annerback , ,07

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lön K.Kartsson , , löneb1drag , , fackavgifter ghab klippan , , begravningshjalp 5 000, , fackavgifter Vänerhamn 3 078, , fackavgifter , , dukavgift -10, , ok drivmedel -737, , tele2-249, , dukavgift -4, , arbetsgivaravgift , , begravningshjälp , , bidrag stiftelsen 6 000, , Coop -750, , Avdelningens skatt , , collectum , , alecta , , telia , , telia , , telia -1110, , rad1o~änst -453, , p1tny bowes -783, , vodafone -475, , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , fora -691, , lokal hyra , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , adm.bidrag. förbundet , , begravningshjälp , , medlemsavgifter 3 078, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 18810, , förskott K.Karlsson.9 272, , dukavgift -10, , drivmedel -256, , representation -493, , representation -98, , blommor -300, , dukavgift -4, , arb g avg+ skatt , , ' alecta , , collectum -734, , tele 2-103, , avd.skatt , , begravningshjälp.5 000, , frankering -244, , redovisning avg. forbundet , , vodafone -579, , begravningshjälp.5 000, , toner 1 255, , lön K.Karlsson.3 696, , lön E Aune.3 500, , lön JAnnerback , , bidrag förbundet , , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 8 892, , drivmedel -542, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , duk avg. -4, , collectum -734, , alecta , skatt + arbetsgavg , , folksamf -5122, , skatt -4631, , fora -691, ,57

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I avg.forbundet , , elg1ganten -398, , Lön K.Karlsson , , lön EAune , , lon J.Annerback , , Frankering , , Bidrag Forbundet , , Vodafone -498, , Fack.Avg.GHAB-Kltppan , , fackavg.vänerhamn 2 736, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , ok -317, , fordonskatt -614, ,57 03.og dukavg1ft -3, , skatt+arbetsgivaravg , , avdelningens skatt -4631, , tv avgift -453, , ' te ha , , telia -513, , telia , , collectum -734, , alecta , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp , , avg förbundet , , Lön J.Annerback , , lön Eva Aune , , lön K.Karlsson , , adm.bidrag förb , , begravningshjälp 5 000, coop -376, , Resia , , Hyra GHAB , , vodafone -657, , medlemsavgifter , , medlemsavg.vänerhamn 2 394, , medlemsavgifter , dukavg1ft -1 0, , begravningshjålp , , ok -786, , dukavgift -4, , telia , , skatt+arbetsgivavg , , eniro , , power data , , collectum -734, , alecta , , fanor , , skatt , , medlemsavgifter förbundet , , lön.k.karlsson , , lön J.annerback , , hotell s. distriktet -1100, , lunch s distriktet -301, folkteatern -200, , blommor eva -165, , tele2-415, , vodafone -564, , lönebidrag , , fackavgift GHAB+ vänerhamn , , I fackavgift klippan 6 156, , faktum , , kuvert -2731, , fora -691, , ok -811, , fackavgifter , , dukavgift -1 0, , rest fanor 50, ,97

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I b1lförsäkring , , lon Eva Aune , , frankering , , collectum -386, , alecta , , arbetg1vavg + skatt , , ' coop -318, , skatt , , telerakning 1 733, , dukavg1ft -3, , lön k. karlsson , , lon J.annerback , , avgifter förbundet , , r vodafone -615, , corparate express , , loneb1drag , , medlemsavgifter 8 550, , fackavg.ghab , , fackavgifter , , dukavg -10, , julgåva pensionarer , , avdelningens skatt , , dukavgift -3, , ok -541, , medlemsavgifter förbundet , , arbetsg 1vavg+skatt , , arbetsmiljöverket -115, , thohn & larsson -270, , vodafone -473, , telia , , te ha -484, , telia , , julgåva pensionärer , , radiotjänst -453, , alecta , , collectum -386, , lön jannerback , , lön k karlsson , , tele2-325, , ok -505, , fackavgift klippan 6 156, , , fackavgift GHAB+vanerhamn , , hyra ghab , , fora -691, , lönebidrag f6rb , , återbetalning skatt , , medlemsavgifter ' , , ränta 9, , ränta Per förändr = , , , Eget kapital Ingående balans ,95 Per. f6rändr , resultat 02 = , , Arets resultat 2089 Förra årets resultat Ingående balans ,69 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , resultat , ,69 Per. förändr. = , Kortfristiga skulder begravningshialp , , begrav.hjalp , , Begravningshjalp , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjalp , , begravningshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp 5 000,00 0, begravmngshjälp , , begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravmngshjälp 5 000,00 0, julgåva pensionärer , , julgåva ,00 0,00 Per forändr = 0, Personalens kä llskatt Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt 3 693,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt 8 553,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt Jan Annerback , , skatt 9 816,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , arbetsgivaravgift och skatt 16015, , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , iustering ver , , iustenng ver , , skatt ,00 0, skatt , , skatt , , skatt 3 112,00 0, skatt , , skatt , , skatt , personalens Skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt ,00 ~ , skatt 8 040, , skatt , , skatt ja , skatt 8 040, skatt , , skatt , ,00 Per. förändr. = , Upplupna kostnlforutbet int Ingående balans förutbetalda int , , Wettergrens 504, , Fackavgift Vänerhamn 3 762, , Fackavgifter GHAB , , Upplupna Kostnader , , Tholin & Larsson -260, ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Förenade liv 348, , Alecta 1 309, , skatt 2 263, , Avd.skatt 4 631,00 0, medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 3 078, , ' medlemsavgifter ,00 0,00 Per. forandr. = , Upplupna sociala avg Ingående balans , Arbetsgivaravgift 1 353,00 0,00 Per forandr = 1 353, Medlemsavgifter Vänerhamn , , GHAB , , redovisning , , Klippan , , GHAB , , Vänerhamn , , Medlemsavgifter , , klippan , , GHAB & Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , fackavgifter ghab klippan , , fackavgifter Vanerhamn , , fackavgifter , , medlemsavgifter , , omföring felbokmng , , iustenng medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , GHAB-Klippan , , Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg.vanerhamn , , medlemsavgifter , , fackavgift GHAB + vanerhamn , , fackavgift klippan , , fackavgifter , , vänerhamn+klippan , , fackavg.ghab , , fackavgifter , , fackavgift kippan , , fackavgifter ghab+vänerhamn , , medlemsavgifter , , justering medlemsavgifter , ,00 Per. förandr. = , Admin1strationsbidrag förutbetalda int , , lönebidrag , , adm.bidrag , , loneb1drag , , IOneb1drag , ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 8 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lönebidrag -828, , loneb1drag , , adm.bidrag.förbundet , , bidrag forbundet , , adm.bidrag , , admin.bidrag.förb , , lönebidrag , , lönebidrag , , löneb1drag , ,00 Per. förändr. = , övriga bidrag och intäkter bidrag stiftelsen , ,00 Per. forandr. = , lnkop matenal och varor digita lkamera 800,00 800, iustenng konto -800,00 0,00 Per. förändr. = 0, Förbundet avgifter Redovisning , , redovisning , , redov1smnmg förbundet , , redovisning förbundet , , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , , omföring felbokning , , justenng medlemsavgifter ,00 0, redovisning avg.förbundet , , Avg.Förbundet , , avg förbundet , , medlemsavgifter förbundet , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter forbundet , , ustenng medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Lokalhyra Hyra GHAB , , hyra , , lokal hyra , , Hyra GHAB , , hyra ghab , ,00 Per. förändr. = , övriga hyror Ingående balans , lokalhyra 800,00 800,00 Per. förändr. = 800, Förbrukningsmaterial Coop 750,80 750, fanor 6 250, coop 318, ,40 Per. förändr. = 7 319, Ovriga resekostnader Ingående balans , hotell s.d1striktet 1 100, , lunch s.dist. 301, ,00 Per. förändr. = 1 401, Ovr kost reklam/pr Ingående balans , Förhandling 224,00 224, rest fanor förb. -50,00 174,00

15 Huvudbok Perioden Datum Sida 9 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 6110 Kontorsmateriel Per. förändr. = 174, ABC Tryckeri 2 380, , Hogia 1 872, , nycklar 201, , kontorsmaterial 1 099, , batteri 39, , toner 1 255, , elgiganten 398, , Power data 8 990, , kuvert 2731, , corparate express 1 038, ,00 Per. förändr. = , Företagsförsäkring ar Folksam f , ,00 Per. förändr. = 5 122, Telefon och porto mm Vodafon 563,00 563, Frankering 3 000, , vodafone 490, , porto 5 000, , telia 4 751, , Radiotjänst 659, , vodafone 565, , en i ro 3 925, , vodafone 436, , porto 3 000, , porto 165, , vodafone 527, , tele2 249, , telia 1 253, , telia 1 460, , telia 1 110, , pitny bowes 783, , vodafone 475, , omfördelning felbokat uttag 5 000, , tele 2 103, , frankering 244, , vodafone 579, , Frankering 3 300, , Vodafone 498, , telia , telia 513, , telia , vodafone 657, Telia 1 733, , en i ro 3 688, , te le 2 415, , vodafone 564, , frankering 2 700, , tele ak , , vodafone 615, , vodafone 473, , telia 1 084, , telia 484, , telia 1 484, , radiotjänst 453, , tele2 325, , felbokat omföring , ,00 Per. förändr. = DUK-avg Girokostnad Girokoslnad 580,00 580,00

16 Huvudbok Perioden Datum Sida 10 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j Duk Avgift 10,00 590, EDITA 701, , dukavg. 10, , Duk Avgift 10, , Duk avgift 10, , Årsavgift Kort 350, , dukavgift 1, , dukavgift 10, , dukavgift 4, , dukavgift 10, , duk-avgift 4, , dukavg1ft 10, , dukavg. 4, , dukavg1t 10, , dukavgift 3, , dukavg1ft 10, , dukavg1ft 4, , duk avgift 10, , dukavg1ft 3, , dukavg 10, , dukavg1ft 3, ,50 Per. förändr. = 1 769, Personbilar drivmedel Ingående balans , OK 746,00 746, ok 568, , OK 561, , OK 1 065, , ok 737, , drivmedel 256, , drivmedel 542, , ok 317, , ok 786, , ok 811, , ok 541, , ok 505, ,00 Per. forändr. = 7 435, Personbilar ovngt fordonskatt 61 4,00 614, bilförsäkring 6 581, ,00 Per. förändr. = 7 195, T1dn o facklitteratur Tholin & Larsson 260,00 260, LO-Tidningen 200,00 460, R&D 500,00 960, lag & avtal 996, , arbetsmiljöverket 115, , tholin & larsson 270, ,00 Per. förändr. = 2 341, Foreningsavg1fter folkteatern 200,00 200, faktum 5 000, ,00 Per. forandr. = 5 200, Löner Lön Eva Aune 4 863, , Lön Kenny Karlsson 2 860, , lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön Jan Annerback 4 863, , lön Jan Annerback 5 056, ,00

17 Huvudbok Perioden Datum Sida 11 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo lön Eva Aune lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 5 056, , lön J Annerback 5 056, , Lön K Karlsson , , lon Jan Annerback 6 148, lön Eva Aune 6 148, , lön Kenny Karlsson 18544, , lön k. Karlsson , , lön E.Aune 5 056, lön J.Annerback Lön K.Karlsson , lön E Aune 5 056, lön J Annerback 5 056, lön Jan Annerback 5 056, , lön Eva AUne 5 056, lön K.Karlsson , , lön k.karlsson , lön.1.annerback 5 056, , semesterlön E Aune 4481, , lön k karlsson , , lön J annerback 5 056, lön J.annerback 5 056, , lön k.karlsson , , felbokfört Per förändr = , Semesterlön felbokfört , Per. förändr. = , Arb.grvaravg loner ARBGAVGIFT 2 149, , arb.avg 4 852, arbetsgrvavg 6 205, , arbetsgivaravgift , justering ver , , justering ver , arbg avg 8 579, arbetgavg 6 420, arbetsg1varavg1ft 6 420, arbetsg1vavg , arbetsgrvavg , , arbetsgavg , ,00 Per. förändr. = , Prem Arb.markn.försäk Ingående balans Alecta 1 670, , collectum 348, fora 710, , fora 3 758, , alecta 1 670, , collectum 348, , alecta 1 670, , collectum 348, , Fora 691, , Collectum 348, , alecta 1 670, , collectum , alecta 4 298, fora 691, alecta 2 546, collectum 734, collectum 734, alecta 2 546, , fora 691, collectum 734,

18 Huvudbok Perioden Datum Sida 12 Datum Ver Text Debet Kredit Saldo alecta collectum 734, , alecta 2 546, fora 691, collectum 386, , alecta 2 546, alecta 2 546, collectum 386, , fora 691, ,00 Per. förändr = , Representation Ingående balans transportgruppen 220, Thomson 3 339, Fntzes 1 155, representation 493, representation 98, blommor 300, , foto 59, , Resia EVA Aune , coop 809, , blommor eva 165, julbord personal 168, ,20 Per. förändr. = , Diverse övr kostnader Ingående balans Bidrag 500, A blommor 565, , skatt -3, COOP 366, , coop 548, nej till EMU 500, COOP 55, , lunchmaster 735, coop rad1o~änst 453, TV avgift 453, , coop 376, ustenng konto 800, Per. förändr. = 5 428, Ränteintäkter Ingående balans ränta9, 14-9,14 9, ränta , ,66 Per. förändr = Extraordinära intäkter återbetalning skatt , omföring ,00 Per. förändr. = 0, Arets skattekostnad Avdeln skan 4 631, avd skan 4 631, avdel skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , Avdelningens Skatt 4 631, , avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , omföring , ,00 Per. förändr. = 9 251,00

19 Res ultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S :!a Medlemsavgifter 30 I 0 Medlemsavgifter Summa Medlemsavgifter Vald period Procenl Ackumulerat ::>rocer : oc 5E: Erha lna bidrag 3900 Adm1nis1ra11onsb1drag 3980 Ovriga bidrag och rnlakler Summa Erhållna bidrag 50 I 0 Lokalhyra Ovrrga hyror 5460 Forbrukn1ngsma1erral 5890 Ovrrga resekoslnader 5991 Ovr kosl reklam/pr 6110 Kon1orsma1errel 6310 Forelagsforsakrrngar Te lefon och porto mm 5800 Telefon och porto mm 6810 DUK-avg G1rokoslnad Summa Telefon och porto mm ;: : J , '. -( : d J t I v" C t se ~ -= Bilkoslnader 5911 Personbilar drivmedel 6919 Personbilar ovrrgl Summa B1lkoslnader. 7 d ~ C Tidskrifter o facklitteratur 6970 T1dn o facklrtteralur Summa Tidskrifter o facklltter C C 2 F orenrn9savg1fter 6980 Foren1ngsavg1fter Summa Forenrng savg1fter 7010 Loner 7011 Semesterlön 7511 Arb g1varavg loner 7570 Prem Arb markn forsak Ovnga kostnader Representation -590 Diverse ovr kostnader Summa Ovnga kostnader Rante1nlakler 8020 Ranlerntakler Summa Ranle1nlakler Skatter/ Egenavgifter Arets skattekostnad Summa Skatter/ Egenavgifte r ~ co r ~ ; v6 2C V c v ,00-1, : , "' Beraknal resullal 282 d v - Ver1f1kal1onsnummer R_c I...' --\ c. l c_ ' C\_ -\- QL/ c 2 1 /

20 Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Kenny Karlsson Martin Berg Åke Brolin Frank Lundh Mikael Ståhl Martin Linderoth David Dellheden Lars Ladestam Thomas Larsson Mats Börjesson Peter Annerback Tommy Palmqvist Hans Eriksson Mikael Annerback Per Alkås Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden I januari till 31 december 2003, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård

21 Verksamhet berättelse för S kyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 gällande år 2003 Under år 2003 hade avdelningen 41 t. registrerade kyddsombud, av dessa bildar 8st. vår skyddsstyrel e. Lars Ladestam C F I lu' ud kydd ombud Göran Bryntesson bh V. I lu' ud kydd ombud Lar Ålö'" kh Fart) g k)dd ombud Rol f Johans on Port 6 k)dd ombud Dick nder son kh.tompark. k)dd ombud \1ikacl tal kh..lärmäg k) dd om bud Thorbjörn Lars on Basc Port k)ddsombud Per Alka Pgrc. k)dd ombud repr. kydd kommitten repr. k) dd kommitten uppi. K suppl. K Under a ret har det hå llits sju stycken skyddsstyrelsemöten samt fyra tycken skyddsombudsmöten. Vara skyddsombud ha r under perioden varit aktiva i a rbetsmiljögrupper mm. Under Maj & Juni fick 20 st. skyddsombud en uppfräschning av Tya. i Göteborg. Två nya skyddsombud har gall grundkursen i Gävle. Under 2003 har företaget dokumenterat gjort riskbedömningar med handlingsplaner pa löpande band. Dessutom har vi arbetat fram arbetsmiljöronder för Skandiahamnen. Älvsborg sattsar pa sina skyddsgruppsmöten. Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete börjar få struktur i Hamnen. Vid slutet av 2002 ha r vi drivit fragan om obromsade Mafi vagnar för Älvsborgshamnen, hela 2003 har gatt at till att fylla pä rmar med riskanalyser, sam tliga myndigheter har gnuggat geniknölarna i frågan u tan resultat. Under a r 2003 ha r vi haft manga a llva rliga tillbud i samtliga hamndelar. Olyckor med Persons kador under a ret ha r varit lägre än tidigare, men tyvärr fatt e n tendens att bli allvarligare, a llt ifrå n s ke na nde truck nedför ra mp i Älvsborg till allvarliga gren s le kollisioner i Skandiahamnen. med svara personskador som följd. Vi arbetar me r med Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket och Räddning verket än tidigare. Våra skyddsombud a rbetar outtröttligt vidare för var säkerhet mot ohälsa och olycksfall. För skyddsstyrelsen Lasse La destam Huvudskyddsombud

22 I Försäkrin gsbesked Gäller fr om Göteborgs Hamn Göteborg Gruppavtal slutet med Fol ksam Medlems försäkring GF Försäkrade Anställ da vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transponarbetarefö rbundet och Svenska Hamnarbetareforbundet t o m den månad de fvl le: 65 år. G ru ppfö rsä kringens innehåll Trygghetsförsäkring - Fritidsskador Yledici nsk inva liditet, högst Ekonomisk invaliditet, högst Aku tersättning Merko tn ader Tandskadekostnader 01 ycks fal lskapital - Ersättningsni vå - Engå ngsersättning Rehabilitering Dodsfall pga olycksfall 25 basbelopp 25 basbelopp In går Ingår Ingår 3% av ett basbelopp Ingår Ingår 0,5 basbelopp

23 10 Dagordning För Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4 Årsmöte. 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av dagordning. 3. Parentation. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Val av ordförande att leda årsmötet. 6. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. 7. Genomgång och godkännande av resultat och balansrä.killng. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. V al till dom olika förtroendeposterna. a. Förtroendeman b. Styrelseledamöter c. Revisor 10. Årsmötet avslutas. 11. Medlemsmötets öppnande. 12. Rapporter. 13. Skrivelser. 14. Nya frågor att beredas av styrelsen. 15. Medlemsmötets avslutande.

24 Vi finns på hemmaplan I Idag är Svenska Hamnarbetarförbundet ett starkt, Fristående Fackförbund med stor spridning runt omkring i Sverige. Våra avdelningar på mer än 20 platser i Sverige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. Tycker du att Svenska Hamnarbetarförbundet verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Luleå Pneå kellefieå Holmsund Lögdcå Omsköldsvtk undsvall oderhwnn Vä terås tockholm Oxelösund Norrköping Mön terås Halmstad Helsingborg Malmö

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Balans-/resultatrapport

Balans-/resultatrapport Dagens datum Bolag Östra Sönnarslövs Byalag Startdatum Slutdatum 2009-12-31 Sista verifikationsnumret 77 Balans-/resultatrapport Balansrapport Tillgångar Konto Kontonamn 1 400 Lotterivinster 1 312,5 1

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

1960 SEB 5330 10 051 87 Ingående balans: 9 041,10 Ingående saldo: 9 041,10

1960 SEB 5330 10 051 87 Ingående balans: 9 041,10 Ingående saldo: 9 041,10 Vaxholms Villaägareförening Sida: 1 : 1110-8999 1510 Kundfordringar 2 140106 Uthyrning Vedklyv 200,00 200,00 3 140107 Erh. bet, faktura nr 2/2014 200,00 0,00 13 140314 Uthyrning av ställning 4 560,00 4

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005 ti"j ARBETSMILJÖ MINNESANTECKNINGAR Vår betecknini:i 2005-12-02 AIGÖ 2005/56091 --Sid 1 (2) Handläggare, telefon Jonas Pehrson, 031-743 72 95 jonas.pehrson@av.se GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG 403 38 GÖTEBORG

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum Övningsbolaget AB Sida: 1 1221 Inventarier 459 Kontorslandslaget i Borås -44 800,00 13-04-07 473 Kontorslandslaget i Borås -16 800,00 13-05-24 494 KA Data & Elektronik -18 000,00 13-06-29 508 Kontorslandslaget

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1010

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer