FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren Kenny Karlsson Thomas Larsson Peter Annerback Lars Ladestam Martin Berg Åke Brolin Mats Börjesson Tommy Palmquist Frank Lund Mikael Ståhl Hans Eriksson Martin Linderoth Mikael Annerback David Dellheden Per Alkås Hans Kindgren Kenny Karlsson F örhandlingsdelegation Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johannsson Göran Bengtsson Fanbärare Rolf Johansson Telefon Exp. Telefon A-kassan E-post adress till Avdelningen E-post adress till A-kassan Fax Fax Mobil nr Hans Kindgren Kenny Karlsson

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET tyrel en har wider året haft J 0 protokollförda möten och ett antal informella ammankomster däremellan. Medlem möten har håjlit 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att ajla har möj lighet att närvara. Den fackliga aktiviteten må te öka, har d u in te a rbet tid, G P MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december 2003 ar vi 528 betalande medlemmar i a delning 4, en min kning med 6 medlerrunar från föregående år kifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt var vid årsskiftet tyrkeförhållandet till Transport är stabilt. edgången beror på pen ionsa gångar. Glädjande är att vid nyrekrytering äljer de allra flesta att gå med i våra delning. Klippan Båt män, Land etter och Vänerhamnar ingår numera i a d.4. Medlemsantalet i pen ionär föreningen är 263 medlemmar. Medl. 31/ ,--.,, , ,..., I-- ~ I----< ~ I-,.--,.-- ~ I-- ~ I-- ~ I-- ~ I- I-- t--i I- I-- I- I I-- I-- I-- I- I-- I- I- I- 0 I- I- 1-- I- I-- I-- I O Ordinarie D Blixt O Medlem lo_p_ension ~7- _2_6_0 259_ 262 _2_6_3

4 3 Styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande årsberättelse att avge fdr 2003 Den stora frågan som överskuggat det fackliga arbetet har varit det tilltänkta EU-direktivet. Året började med en 3timmars strejk den 24/1 då Europas hamnarbetare än en gång visade sin sammanhållning och gjorde gemensam sak för att förhindra direktivet. Tack vare vår internationella organisation IDC som samordnat strejker, demonstrationer och uppvaktning av politiker på nationell nivå såväl som på EU-nivå lyckades vi. Den slutgiltiga parlamentsomröstningen om förslaget den 20 november röstades ned med 228 röster mot och 208 röster för. Därmed är striden om hamndirektiv över för tillfället. Men nya attacker kommer säkerligen. Med IDC som internationell samordnare står vi mycket starkare rustade inför framtida attacker mot hamn arbetarna. Vi har efter påtryckningar på arbetsgivaren lyckats få nyanställningar till stånd under året. Utökade arbetstider har medfört att man numera har arbetstid dygnet runt på PGRC. Vi har också fått en ny kategori hamnarbetare "bilhamnsblixt" Diskussioner har förts om ett utökat ansvar för hamnarbetare, där hamnarbetaren skall ta över mera av förmännens uppgifter. Det har aviserats om strängare kontroller i hamnarna tack vare nya internationella regler framtagna tor att förhindra terrorattacker mot hamnar och sjöfart.

5 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Peter Annerback. Kenny Karlsson är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten. Förbundet har haft utbildning i arbetsmiljö och övrigt fackligt arbete och där vår avdelning har haft folk på kurserna. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Avdelningen har haft kontakt med hamnarbetarna i Lidköping som är missnöjda med Transport och som därmed visat intresse för Hamnarbetarförbundet. Kommunalarbetarförbundet och Lok:förarlöreningen som varit ute i konflikt under året har fått stöd i fonn av uttalande och ekonomiskt stöd från vårt förbund.

6 Ba lansrapport Perioden lnvenlarier 1210 Inventarier Summa Inventarier 1820 Obligationer och vardepapper 1910 Kassa 1920 Postgiro SUMMA TILLGÅNGAR Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNOET Datum S da 18 Forandnng ua :JC oc ::io:: cc :55 :JC :: 846 cj OJ 2080 Eget kapital 2088 Arets resultat 2089 Forra arets resultat 2710 Personalens kallskatt 2900 Upplupna kostn/forutbet int 2940 Uoplupna sociala avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resullat Ve11f1kat1onsnummer ~2 8~ , :: , , g 52' ;;;;. ~,, "'ww : oc ;4 893 r ' 6

7 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Inventarier 1510 Fordringar Ingående balans ,00 Per. förandr. = 0,00 lngaende balans , förskott K.Karlsson 9 272, , ' återbetalning ,00 0,00 Per. f6råndr. = 0, Obligationer och värdepapper Ingående balans , statshypotek , ,00 Per. f6rändr. = , Kassa Ingående balans , nycklar -201,00-145, COOP -55,00-200, Coop -79,50-280, balten -39,00-319, representation -224,00-543, porto -165,00-708, omfördelning felbokat uttag , , d1g1talkamera -800, , foto -59, , coop -809, , julbord personal -168, , ombokat felbokning , ,00 Per. förändr. = 2 400, Postgiro Ingående balans , Wettergrens -504, , Giro Kostnad -580, , Redovisning medlemsavgifter , , Bidrag -500, , A- blommor -565, , Förenade liv -348, , Alecta , , Arbetsgivaravgift , , skatt , , Avd.skatt , , Fackavgifter 6156, , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Vodafon -563, , Fackavgifter GHAB , , Fackavgifter Vänerhanar 3 762, , ABC Tryckeri , , LO Tidningen -200, , OK Drivmedel -746, , Medlemsavgifter , , Duk avg. -10, , Coop -366, , Frankering , , Arbgavgift & skatt , , Avdel.skatt , Redovisning , , Alecta , , collectum -348, , ed1ta -701, , Vodafone -490, , Hogia , , fora -710, , fora , , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , fackavgift 6 498, , fackavgift GHAB & Vanerhamn , ,57

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo J loneb1drag , , medlemsavgifter , , dukavg. -10, , arbavg.+skatt , , ok -568, , avd.skatt , , alecta , , collectum -348, , transportgruppen -220, , redovisning , , Coop -548, , porto , , telia , , Radiotjänst -659, , vodafone -565, , Thomson , , adm.b1drag , , Lön Kenny Karlsson , , Lon Eva Aune , , Lön Jan Annerback , , Medlemsavgifter 3 420, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 6 498, , medlemsavgifter , , Duk avgift -10, , Lönebidrag , , hyra , , kontorsmaterial , , OK -561, , nej till EMU -500, , arbetsg1vavg. skatt , , redovisning förbundet , , statshypotek , , lunchmaster -735, , eniro , , alecta , , lokalhyra -800, , collectum -348, , avdel.skatt , , begravningshjalp 5 000, , lönebidrag , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , Fritzes , , Fora -691, , medlemsavgifter , , begrav.hjälp , , medlemsavg , , vodafone -436, , OK , , R&D -500, , begravningshjålp , , begravningshjälp , , löneb1drag 828, medlemsavgifter , , dukavg1ft -10, , årsavgift kort , Duk avgift -1, redovisning förbundet , , arbetsgivaravgift och skatt , , collectum -348, , alecta , , porto , , avdelningens skatt , lag & avtal -996, , vodafone -527, , lön Eva Aune , , lön J.Annerback , ,07

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lön K.Kartsson , , löneb1drag , , fackavgifter ghab klippan , , begravningshjalp 5 000, , fackavgifter Vänerhamn 3 078, , fackavgifter , , dukavgift -10, , ok drivmedel -737, , tele2-249, , dukavgift -4, , arbetsgivaravgift , , begravningshjälp , , bidrag stiftelsen 6 000, , Coop -750, , Avdelningens skatt , , collectum , , alecta , , telia , , telia , , telia -1110, , rad1o~änst -453, , p1tny bowes -783, , vodafone -475, , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , fora -691, , lokal hyra , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , adm.bidrag. förbundet , , begravningshjälp , , medlemsavgifter 3 078, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 18810, , förskott K.Karlsson.9 272, , dukavgift -10, , drivmedel -256, , representation -493, , representation -98, , blommor -300, , dukavgift -4, , arb g avg+ skatt , , ' alecta , , collectum -734, , tele 2-103, , avd.skatt , , begravningshjälp.5 000, , frankering -244, , redovisning avg. forbundet , , vodafone -579, , begravningshjälp.5 000, , toner 1 255, , lön K.Karlsson.3 696, , lön E Aune.3 500, , lön JAnnerback , , bidrag förbundet , , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 8 892, , drivmedel -542, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , duk avg. -4, , collectum -734, , alecta , skatt + arbetsgavg , , folksamf -5122, , skatt -4631, , fora -691, ,57

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I avg.forbundet , , elg1ganten -398, , Lön K.Karlsson , , lön EAune , , lon J.Annerback , , Frankering , , Bidrag Forbundet , , Vodafone -498, , Fack.Avg.GHAB-Kltppan , , fackavg.vänerhamn 2 736, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , ok -317, , fordonskatt -614, ,57 03.og dukavg1ft -3, , skatt+arbetsgivaravg , , avdelningens skatt -4631, , tv avgift -453, , ' te ha , , telia -513, , telia , , collectum -734, , alecta , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp , , avg förbundet , , Lön J.Annerback , , lön Eva Aune , , lön K.Karlsson , , adm.bidrag förb , , begravningshjälp 5 000, coop -376, , Resia , , Hyra GHAB , , vodafone -657, , medlemsavgifter , , medlemsavg.vänerhamn 2 394, , medlemsavgifter , dukavg1ft -1 0, , begravningshjålp , , ok -786, , dukavgift -4, , telia , , skatt+arbetsgivavg , , eniro , , power data , , collectum -734, , alecta , , fanor , , skatt , , medlemsavgifter förbundet , , lön.k.karlsson , , lön J.annerback , , hotell s. distriktet -1100, , lunch s distriktet -301, folkteatern -200, , blommor eva -165, , tele2-415, , vodafone -564, , lönebidrag , , fackavgift GHAB+ vänerhamn , , I fackavgift klippan 6 156, , faktum , , kuvert -2731, , fora -691, , ok -811, , fackavgifter , , dukavgift -1 0, , rest fanor 50, ,97

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I b1lförsäkring , , lon Eva Aune , , frankering , , collectum -386, , alecta , , arbetg1vavg + skatt , , ' coop -318, , skatt , , telerakning 1 733, , dukavg1ft -3, , lön k. karlsson , , lon J.annerback , , avgifter förbundet , , r vodafone -615, , corparate express , , loneb1drag , , medlemsavgifter 8 550, , fackavg.ghab , , fackavgifter , , dukavg -10, , julgåva pensionarer , , avdelningens skatt , , dukavgift -3, , ok -541, , medlemsavgifter förbundet , , arbetsg 1vavg+skatt , , arbetsmiljöverket -115, , thohn & larsson -270, , vodafone -473, , telia , , te ha -484, , telia , , julgåva pensionärer , , radiotjänst -453, , alecta , , collectum -386, , lön jannerback , , lön k karlsson , , tele2-325, , ok -505, , fackavgift klippan 6 156, , , fackavgift GHAB+vanerhamn , , hyra ghab , , fora -691, , lönebidrag f6rb , , återbetalning skatt , , medlemsavgifter ' , , ränta 9, , ränta Per förändr = , , , Eget kapital Ingående balans ,95 Per. f6rändr , resultat 02 = , , Arets resultat 2089 Förra årets resultat Ingående balans ,69 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , resultat , ,69 Per. förändr. = , Kortfristiga skulder begravningshialp , , begrav.hjalp , , Begravningshjalp , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjalp , , begravningshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp 5 000,00 0, begravmngshjälp , , begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravmngshjälp 5 000,00 0, julgåva pensionärer , , julgåva ,00 0,00 Per forändr = 0, Personalens kä llskatt Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt 3 693,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt 8 553,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt Jan Annerback , , skatt 9 816,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , arbetsgivaravgift och skatt 16015, , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , iustering ver , , iustenng ver , , skatt ,00 0, skatt , , skatt , , skatt 3 112,00 0, skatt , , skatt , , skatt , personalens Skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt ,00 ~ , skatt 8 040, , skatt , , skatt ja , skatt 8 040, skatt , , skatt , ,00 Per. förändr. = , Upplupna kostnlforutbet int Ingående balans förutbetalda int , , Wettergrens 504, , Fackavgift Vänerhamn 3 762, , Fackavgifter GHAB , , Upplupna Kostnader , , Tholin & Larsson -260, ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Förenade liv 348, , Alecta 1 309, , skatt 2 263, , Avd.skatt 4 631,00 0, medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 3 078, , ' medlemsavgifter ,00 0,00 Per. forandr. = , Upplupna sociala avg Ingående balans , Arbetsgivaravgift 1 353,00 0,00 Per forandr = 1 353, Medlemsavgifter Vänerhamn , , GHAB , , redovisning , , Klippan , , GHAB , , Vänerhamn , , Medlemsavgifter , , klippan , , GHAB & Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , fackavgifter ghab klippan , , fackavgifter Vanerhamn , , fackavgifter , , medlemsavgifter , , omföring felbokmng , , iustenng medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , GHAB-Klippan , , Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg.vanerhamn , , medlemsavgifter , , fackavgift GHAB + vanerhamn , , fackavgift klippan , , fackavgifter , , vänerhamn+klippan , , fackavg.ghab , , fackavgifter , , fackavgift kippan , , fackavgifter ghab+vänerhamn , , medlemsavgifter , , justering medlemsavgifter , ,00 Per. förandr. = , Admin1strationsbidrag förutbetalda int , , lönebidrag , , adm.bidrag , , loneb1drag , , IOneb1drag , ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 8 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lönebidrag -828, , loneb1drag , , adm.bidrag.förbundet , , bidrag forbundet , , adm.bidrag , , admin.bidrag.förb , , lönebidrag , , lönebidrag , , löneb1drag , ,00 Per. förändr. = , övriga bidrag och intäkter bidrag stiftelsen , ,00 Per. forandr. = , lnkop matenal och varor digita lkamera 800,00 800, iustenng konto -800,00 0,00 Per. förändr. = 0, Förbundet avgifter Redovisning , , redovisning , , redov1smnmg förbundet , , redovisning förbundet , , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , , omföring felbokning , , justenng medlemsavgifter ,00 0, redovisning avg.förbundet , , Avg.Förbundet , , avg förbundet , , medlemsavgifter förbundet , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter forbundet , , ustenng medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Lokalhyra Hyra GHAB , , hyra , , lokal hyra , , Hyra GHAB , , hyra ghab , ,00 Per. förändr. = , övriga hyror Ingående balans , lokalhyra 800,00 800,00 Per. förändr. = 800, Förbrukningsmaterial Coop 750,80 750, fanor 6 250, coop 318, ,40 Per. förändr. = 7 319, Ovriga resekostnader Ingående balans , hotell s.d1striktet 1 100, , lunch s.dist. 301, ,00 Per. förändr. = 1 401, Ovr kost reklam/pr Ingående balans , Förhandling 224,00 224, rest fanor förb. -50,00 174,00

15 Huvudbok Perioden Datum Sida 9 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 6110 Kontorsmateriel Per. förändr. = 174, ABC Tryckeri 2 380, , Hogia 1 872, , nycklar 201, , kontorsmaterial 1 099, , batteri 39, , toner 1 255, , elgiganten 398, , Power data 8 990, , kuvert 2731, , corparate express 1 038, ,00 Per. förändr. = , Företagsförsäkring ar Folksam f , ,00 Per. förändr. = 5 122, Telefon och porto mm Vodafon 563,00 563, Frankering 3 000, , vodafone 490, , porto 5 000, , telia 4 751, , Radiotjänst 659, , vodafone 565, , en i ro 3 925, , vodafone 436, , porto 3 000, , porto 165, , vodafone 527, , tele2 249, , telia 1 253, , telia 1 460, , telia 1 110, , pitny bowes 783, , vodafone 475, , omfördelning felbokat uttag 5 000, , tele 2 103, , frankering 244, , vodafone 579, , Frankering 3 300, , Vodafone 498, , telia , telia 513, , telia , vodafone 657, Telia 1 733, , en i ro 3 688, , te le 2 415, , vodafone 564, , frankering 2 700, , tele ak , , vodafone 615, , vodafone 473, , telia 1 084, , telia 484, , telia 1 484, , radiotjänst 453, , tele2 325, , felbokat omföring , ,00 Per. förändr. = DUK-avg Girokostnad Girokoslnad 580,00 580,00

16 Huvudbok Perioden Datum Sida 10 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j Duk Avgift 10,00 590, EDITA 701, , dukavg. 10, , Duk Avgift 10, , Duk avgift 10, , Årsavgift Kort 350, , dukavgift 1, , dukavgift 10, , dukavgift 4, , dukavgift 10, , duk-avgift 4, , dukavg1ft 10, , dukavg. 4, , dukavg1t 10, , dukavgift 3, , dukavg1ft 10, , dukavg1ft 4, , duk avgift 10, , dukavg1ft 3, , dukavg 10, , dukavg1ft 3, ,50 Per. förändr. = 1 769, Personbilar drivmedel Ingående balans , OK 746,00 746, ok 568, , OK 561, , OK 1 065, , ok 737, , drivmedel 256, , drivmedel 542, , ok 317, , ok 786, , ok 811, , ok 541, , ok 505, ,00 Per. forändr. = 7 435, Personbilar ovngt fordonskatt 61 4,00 614, bilförsäkring 6 581, ,00 Per. förändr. = 7 195, T1dn o facklitteratur Tholin & Larsson 260,00 260, LO-Tidningen 200,00 460, R&D 500,00 960, lag & avtal 996, , arbetsmiljöverket 115, , tholin & larsson 270, ,00 Per. förändr. = 2 341, Foreningsavg1fter folkteatern 200,00 200, faktum 5 000, ,00 Per. forandr. = 5 200, Löner Lön Eva Aune 4 863, , Lön Kenny Karlsson 2 860, , lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön Jan Annerback 4 863, , lön Jan Annerback 5 056, ,00

17 Huvudbok Perioden Datum Sida 11 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo lön Eva Aune lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 5 056, , lön J Annerback 5 056, , Lön K Karlsson , , lon Jan Annerback 6 148, lön Eva Aune 6 148, , lön Kenny Karlsson 18544, , lön k. Karlsson , , lön E.Aune 5 056, lön J.Annerback Lön K.Karlsson , lön E Aune 5 056, lön J Annerback 5 056, lön Jan Annerback 5 056, , lön Eva AUne 5 056, lön K.Karlsson , , lön k.karlsson , lön.1.annerback 5 056, , semesterlön E Aune 4481, , lön k karlsson , , lön J annerback 5 056, lön J.annerback 5 056, , lön k.karlsson , , felbokfört Per förändr = , Semesterlön felbokfört , Per. förändr. = , Arb.grvaravg loner ARBGAVGIFT 2 149, , arb.avg 4 852, arbetsgrvavg 6 205, , arbetsgivaravgift , justering ver , , justering ver , arbg avg 8 579, arbetgavg 6 420, arbetsg1varavg1ft 6 420, arbetsg1vavg , arbetsgrvavg , , arbetsgavg , ,00 Per. förändr. = , Prem Arb.markn.försäk Ingående balans Alecta 1 670, , collectum 348, fora 710, , fora 3 758, , alecta 1 670, , collectum 348, , alecta 1 670, , collectum 348, , Fora 691, , Collectum 348, , alecta 1 670, , collectum , alecta 4 298, fora 691, alecta 2 546, collectum 734, collectum 734, alecta 2 546, , fora 691, collectum 734,

18 Huvudbok Perioden Datum Sida 12 Datum Ver Text Debet Kredit Saldo alecta collectum 734, , alecta 2 546, fora 691, collectum 386, , alecta 2 546, alecta 2 546, collectum 386, , fora 691, ,00 Per. förändr = , Representation Ingående balans transportgruppen 220, Thomson 3 339, Fntzes 1 155, representation 493, representation 98, blommor 300, , foto 59, , Resia EVA Aune , coop 809, , blommor eva 165, julbord personal 168, ,20 Per. förändr. = , Diverse övr kostnader Ingående balans Bidrag 500, A blommor 565, , skatt -3, COOP 366, , coop 548, nej till EMU 500, COOP 55, , lunchmaster 735, coop rad1o~änst 453, TV avgift 453, , coop 376, ustenng konto 800, Per. förändr. = 5 428, Ränteintäkter Ingående balans ränta9, 14-9,14 9, ränta , ,66 Per. förändr = Extraordinära intäkter återbetalning skatt , omföring ,00 Per. förändr. = 0, Arets skattekostnad Avdeln skan 4 631, avd skan 4 631, avdel skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , Avdelningens Skatt 4 631, , avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , omföring , ,00 Per. förändr. = 9 251,00

19 Res ultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S :!a Medlemsavgifter 30 I 0 Medlemsavgifter Summa Medlemsavgifter Vald period Procenl Ackumulerat ::>rocer : oc 5E: Erha lna bidrag 3900 Adm1nis1ra11onsb1drag 3980 Ovriga bidrag och rnlakler Summa Erhållna bidrag 50 I 0 Lokalhyra Ovrrga hyror 5460 Forbrukn1ngsma1erral 5890 Ovrrga resekoslnader 5991 Ovr kosl reklam/pr 6110 Kon1orsma1errel 6310 Forelagsforsakrrngar Te lefon och porto mm 5800 Telefon och porto mm 6810 DUK-avg G1rokoslnad Summa Telefon och porto mm ;: : J , '. -( : d J t I v" C t se ~ -= Bilkoslnader 5911 Personbilar drivmedel 6919 Personbilar ovrrgl Summa B1lkoslnader. 7 d ~ C Tidskrifter o facklitteratur 6970 T1dn o facklrtteralur Summa Tidskrifter o facklltter C C 2 F orenrn9savg1fter 6980 Foren1ngsavg1fter Summa Forenrng savg1fter 7010 Loner 7011 Semesterlön 7511 Arb g1varavg loner 7570 Prem Arb markn forsak Ovnga kostnader Representation -590 Diverse ovr kostnader Summa Ovnga kostnader Rante1nlakler 8020 Ranlerntakler Summa Ranle1nlakler Skatter/ Egenavgifter Arets skattekostnad Summa Skatter/ Egenavgifte r ~ co r ~ ; v6 2C V c v ,00-1, : , "' Beraknal resullal 282 d v - Ver1f1kal1onsnummer R_c I...' --\ c. l c_ ' C\_ -\- QL/ c 2 1 /

20 Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Kenny Karlsson Martin Berg Åke Brolin Frank Lundh Mikael Ståhl Martin Linderoth David Dellheden Lars Ladestam Thomas Larsson Mats Börjesson Peter Annerback Tommy Palmqvist Hans Eriksson Mikael Annerback Per Alkås Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden I januari till 31 december 2003, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård

21 Verksamhet berättelse för S kyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 gällande år 2003 Under år 2003 hade avdelningen 41 t. registrerade kyddsombud, av dessa bildar 8st. vår skyddsstyrel e. Lars Ladestam C F I lu' ud kydd ombud Göran Bryntesson bh V. I lu' ud kydd ombud Lar Ålö'" kh Fart) g k)dd ombud Rol f Johans on Port 6 k)dd ombud Dick nder son kh.tompark. k)dd ombud \1ikacl tal kh..lärmäg k) dd om bud Thorbjörn Lars on Basc Port k)ddsombud Per Alka Pgrc. k)dd ombud repr. kydd kommitten repr. k) dd kommitten uppi. K suppl. K Under a ret har det hå llits sju stycken skyddsstyrelsemöten samt fyra tycken skyddsombudsmöten. Vara skyddsombud ha r under perioden varit aktiva i a rbetsmiljögrupper mm. Under Maj & Juni fick 20 st. skyddsombud en uppfräschning av Tya. i Göteborg. Två nya skyddsombud har gall grundkursen i Gävle. Under 2003 har företaget dokumenterat gjort riskbedömningar med handlingsplaner pa löpande band. Dessutom har vi arbetat fram arbetsmiljöronder för Skandiahamnen. Älvsborg sattsar pa sina skyddsgruppsmöten. Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete börjar få struktur i Hamnen. Vid slutet av 2002 ha r vi drivit fragan om obromsade Mafi vagnar för Älvsborgshamnen, hela 2003 har gatt at till att fylla pä rmar med riskanalyser, sam tliga myndigheter har gnuggat geniknölarna i frågan u tan resultat. Under a r 2003 ha r vi haft manga a llva rliga tillbud i samtliga hamndelar. Olyckor med Persons kador under a ret ha r varit lägre än tidigare, men tyvärr fatt e n tendens att bli allvarligare, a llt ifrå n s ke na nde truck nedför ra mp i Älvsborg till allvarliga gren s le kollisioner i Skandiahamnen. med svara personskador som följd. Vi arbetar me r med Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket och Räddning verket än tidigare. Våra skyddsombud a rbetar outtröttligt vidare för var säkerhet mot ohälsa och olycksfall. För skyddsstyrelsen Lasse La destam Huvudskyddsombud

22 I Försäkrin gsbesked Gäller fr om Göteborgs Hamn Göteborg Gruppavtal slutet med Fol ksam Medlems försäkring GF Försäkrade Anställ da vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transponarbetarefö rbundet och Svenska Hamnarbetareforbundet t o m den månad de fvl le: 65 år. G ru ppfö rsä kringens innehåll Trygghetsförsäkring - Fritidsskador Yledici nsk inva liditet, högst Ekonomisk invaliditet, högst Aku tersättning Merko tn ader Tandskadekostnader 01 ycks fal lskapital - Ersättningsni vå - Engå ngsersättning Rehabilitering Dodsfall pga olycksfall 25 basbelopp 25 basbelopp In går Ingår Ingår 3% av ett basbelopp Ingår Ingår 0,5 basbelopp

23 10 Dagordning För Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4 Årsmöte. 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av dagordning. 3. Parentation. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Val av ordförande att leda årsmötet. 6. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. 7. Genomgång och godkännande av resultat och balansrä.killng. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. V al till dom olika förtroendeposterna. a. Förtroendeman b. Styrelseledamöter c. Revisor 10. Årsmötet avslutas. 11. Medlemsmötets öppnande. 12. Rapporter. 13. Skrivelser. 14. Nya frågor att beredas av styrelsen. 15. Medlemsmötets avslutande.

24 Vi finns på hemmaplan I Idag är Svenska Hamnarbetarförbundet ett starkt, Fristående Fackförbund med stor spridning runt omkring i Sverige. Våra avdelningar på mer än 20 platser i Sverige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. Tycker du att Svenska Hamnarbetarförbundet verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Luleå Pneå kellefieå Holmsund Lögdcå Omsköldsvtk undsvall oderhwnn Vä terås tockholm Oxelösund Norrköping Mön terås Halmstad Helsingborg Malmö

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren

Läs mer

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare. Sidan 1 av 11 Dagordning vid Årsmöte 2011-09-06 med FM-Helsingborg: 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Andersson Hälsade välkommen och öppnade mötet Rolf Andersson redogjorde för omständigheterna från det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

4. Ilapport från kassans verksamhet

4. Ilapport från kassans verksamhet D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl. 09.00. Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Förenings Media Helsingborg 99,2 Verksamhetsberättelse 2010 Sidan 1 av 10

Förenings Media Helsingborg 99,2 Verksamhetsberättelse 2010 Sidan 1 av 10 Sidan 1 av 10 Förenings Media Helsingborg Kallar till Årsmöte 2011 tisdagen den 26 april kl 18.30 På Kamratföreningen Lyktan Bryggaregatan 7 Helsingborg Förslag till Dagordningen vid Årsmöte med FM-Helsingborg:

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer