FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren Kenny Karlsson Thomas Larsson Peter Annerback Lars Ladestam Martin Berg Åke Brolin Mats Börjesson Tommy Palmquist Frank Lund Mikael Ståhl Hans Eriksson Martin Linderoth Mikael Annerback David Dellheden Per Alkås Hans Kindgren Kenny Karlsson F örhandlingsdelegation Revisorer Lars-Åke Tylegård Bo Johannsson Göran Bengtsson Fanbärare Rolf Johansson Telefon Exp. Telefon A-kassan E-post adress till Avdelningen E-post adress till A-kassan Fax Fax Mobil nr Hans Kindgren Kenny Karlsson

3 2 MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET tyrel en har wider året haft J 0 protokollförda möten och ett antal informella ammankomster däremellan. Medlem möten har håjlit 6 gånger. Vi har nu så många olika arbetstider i hamnen att det inte går att lägga ett medlemsmöte så att ajla har möj lighet att närvara. Den fackliga aktiviteten må te öka, har d u in te a rbet tid, G P MEDLEMSMÖTE OCH GÖR DIN RÖST HÖRD. MEDLEMSUTVECKLING. Den 31 december 2003 ar vi 528 betalande medlemmar i a delning 4, en min kning med 6 medlerrunar från föregående år kifte. Medlemsfördelningen ordinarie och blixt var vid årsskiftet tyrkeförhållandet till Transport är stabilt. edgången beror på pen ionsa gångar. Glädjande är att vid nyrekrytering äljer de allra flesta att gå med i våra delning. Klippan Båt män, Land etter och Vänerhamnar ingår numera i a d.4. Medlemsantalet i pen ionär föreningen är 263 medlemmar. Medl. 31/ ,--.,, , ,..., I-- ~ I----< ~ I-,.--,.-- ~ I-- ~ I-- ~ I-- ~ I- I-- t--i I- I-- I- I I-- I-- I-- I- I-- I- I- I- 0 I- I- 1-- I- I-- I-- I O Ordinarie D Blixt O Medlem lo_p_ension ~7- _2_6_0 259_ 262 _2_6_3

4 3 Styrelsen för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande årsberättelse att avge fdr 2003 Den stora frågan som överskuggat det fackliga arbetet har varit det tilltänkta EU-direktivet. Året började med en 3timmars strejk den 24/1 då Europas hamnarbetare än en gång visade sin sammanhållning och gjorde gemensam sak för att förhindra direktivet. Tack vare vår internationella organisation IDC som samordnat strejker, demonstrationer och uppvaktning av politiker på nationell nivå såväl som på EU-nivå lyckades vi. Den slutgiltiga parlamentsomröstningen om förslaget den 20 november röstades ned med 228 röster mot och 208 röster för. Därmed är striden om hamndirektiv över för tillfället. Men nya attacker kommer säkerligen. Med IDC som internationell samordnare står vi mycket starkare rustade inför framtida attacker mot hamn arbetarna. Vi har efter påtryckningar på arbetsgivaren lyckats få nyanställningar till stånd under året. Utökade arbetstider har medfört att man numera har arbetstid dygnet runt på PGRC. Vi har också fått en ny kategori hamnarbetare "bilhamnsblixt" Diskussioner har förts om ett utökat ansvar för hamnarbetare, där hamnarbetaren skall ta över mera av förmännens uppgifter. Det har aviserats om strängare kontroller i hamnarna tack vare nya internationella regler framtagna tor att förhindra terrorattacker mot hamnar och sjöfart.

5 FÖRBUNDET. Avdelningens representanter i Förbundsstyrelsen är Hans Kindgren och Peter Annerback. Kenny Karlsson är adjungerad till Förbundsstyrelsemöten. Förbundsstyrelsen har haft 5 protokollförda möten. Förbundet har haft utbildning i arbetsmiljö och övrigt fackligt arbete och där vår avdelning har haft folk på kurserna. SOLIDARITET OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET. Avdelningen har haft kontakt med hamnarbetarna i Lidköping som är missnöjda med Transport och som därmed visat intresse för Hamnarbetarförbundet. Kommunalarbetarförbundet och Lok:förarlöreningen som varit ute i konflikt under året har fått stöd i fonn av uttalande och ekonomiskt stöd från vårt förbund.

6 Ba lansrapport Perioden lnvenlarier 1210 Inventarier Summa Inventarier 1820 Obligationer och vardepapper 1910 Kassa 1920 Postgiro SUMMA TILLGÅNGAR Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNOET Datum S da 18 Forandnng ua :JC oc ::io:: cc :55 :JC :: 846 cj OJ 2080 Eget kapital 2088 Arets resultat 2089 Forra arets resultat 2710 Personalens kallskatt 2900 Upplupna kostn/forutbet int 2940 Uoplupna sociala avg SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Beraknat resullat Ve11f1kat1onsnummer ~2 8~ , :: , , g 52' ;;;;. ~,, "'ww : oc ;4 893 r ' 6

7 Huvudbok Perioden Datum Sida 1 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Inventarier 1510 Fordringar Ingående balans ,00 Per. förandr. = 0,00 lngaende balans , förskott K.Karlsson 9 272, , ' återbetalning ,00 0,00 Per. f6råndr. = 0, Obligationer och värdepapper Ingående balans , statshypotek , ,00 Per. f6rändr. = , Kassa Ingående balans , nycklar -201,00-145, COOP -55,00-200, Coop -79,50-280, balten -39,00-319, representation -224,00-543, porto -165,00-708, omfördelning felbokat uttag , , d1g1talkamera -800, , foto -59, , coop -809, , julbord personal -168, , ombokat felbokning , ,00 Per. förändr. = 2 400, Postgiro Ingående balans , Wettergrens -504, , Giro Kostnad -580, , Redovisning medlemsavgifter , , Bidrag -500, , A- blommor -565, , Förenade liv -348, , Alecta , , Arbetsgivaravgift , , skatt , , Avd.skatt , , Fackavgifter 6156, , Lön Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Vodafon -563, , Fackavgifter GHAB , , Fackavgifter Vänerhanar 3 762, , ABC Tryckeri , , LO Tidningen -200, , OK Drivmedel -746, , Medlemsavgifter , , Duk avg. -10, , Coop -366, , Frankering , , Arbgavgift & skatt , , Avdel.skatt , Redovisning , , Alecta , , collectum -348, , ed1ta -701, , Vodafone -490, , Hogia , , fora -710, , fora , , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , fackavgift 6 498, , fackavgift GHAB & Vanerhamn , ,57

8 Huvudbok Perioden Datum Sida 2 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo J loneb1drag , , medlemsavgifter , , dukavg. -10, , arbavg.+skatt , , ok -568, , avd.skatt , , alecta , , collectum -348, , transportgruppen -220, , redovisning , , Coop -548, , porto , , telia , , Radiotjänst -659, , vodafone -565, , Thomson , , adm.b1drag , , Lön Kenny Karlsson , , Lon Eva Aune , , Lön Jan Annerback , , Medlemsavgifter 3 420, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 6 498, , medlemsavgifter , , Duk avgift -10, , Lönebidrag , , hyra , , kontorsmaterial , , OK -561, , nej till EMU -500, , arbetsg1vavg. skatt , , redovisning förbundet , , statshypotek , , lunchmaster -735, , eniro , , alecta , , lokalhyra -800, , collectum -348, , avdel.skatt , , begravningshjalp 5 000, , lönebidrag , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , Fritzes , , Fora -691, , medlemsavgifter , , begrav.hjälp , , medlemsavg , , vodafone -436, , OK , , R&D -500, , begravningshjålp , , begravningshjälp , , löneb1drag 828, medlemsavgifter , , dukavg1ft -10, , årsavgift kort , Duk avgift -1, redovisning förbundet , , arbetsgivaravgift och skatt , , collectum -348, , alecta , , porto , , avdelningens skatt , lag & avtal -996, , vodafone -527, , lön Eva Aune , , lön J.Annerback , ,07

9 Huvudbok Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lön K.Kartsson , , löneb1drag , , fackavgifter ghab klippan , , begravningshjalp 5 000, , fackavgifter Vänerhamn 3 078, , fackavgifter , , dukavgift -10, , ok drivmedel -737, , tele2-249, , dukavgift -4, , arbetsgivaravgift , , begravningshjälp , , bidrag stiftelsen 6 000, , Coop -750, , Avdelningens skatt , , collectum , , alecta , , telia , , telia , , telia -1110, , rad1o~änst -453, , p1tny bowes -783, , vodafone -475, , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , fora -691, , lokal hyra , , lön Jan Annerback , , lön Eva Aune , , lön Kenny Karlsson , , adm.bidrag. förbundet , , begravningshjälp , , medlemsavgifter 3 078, , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 18810, , förskott K.Karlsson.9 272, , dukavgift -10, , drivmedel -256, , representation -493, , representation -98, , blommor -300, , dukavgift -4, , arb g avg+ skatt , , ' alecta , , collectum -734, , tele 2-103, , avd.skatt , , begravningshjälp.5 000, , frankering -244, , redovisning avg. forbundet , , vodafone -579, , begravningshjälp.5 000, , toner 1 255, , lön K.Karlsson.3 696, , lön E Aune.3 500, , lön JAnnerback , , bidrag förbundet , , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 8 892, , drivmedel -542, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , duk avg. -4, , collectum -734, , alecta , skatt + arbetsgavg , , folksamf -5122, , skatt -4631, , fora -691, ,57

10 Huvudbok Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I avg.forbundet , , elg1ganten -398, , Lön K.Karlsson , , lön EAune , , lon J.Annerback , , Frankering , , Bidrag Forbundet , , Vodafone -498, , Fack.Avg.GHAB-Kltppan , , fackavg.vänerhamn 2 736, , medlemsavgifter , , dukavgift -10, , ok -317, , fordonskatt -614, ,57 03.og dukavg1ft -3, , skatt+arbetsgivaravg , , avdelningens skatt -4631, , tv avgift -453, , ' te ha , , telia -513, , telia , , collectum -734, , alecta , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp , , avg förbundet , , Lön J.Annerback , , lön Eva Aune , , lön K.Karlsson , , adm.bidrag förb , , begravningshjälp 5 000, coop -376, , Resia , , Hyra GHAB , , vodafone -657, , medlemsavgifter , , medlemsavg.vänerhamn 2 394, , medlemsavgifter , dukavg1ft -1 0, , begravningshjålp , , ok -786, , dukavgift -4, , telia , , skatt+arbetsgivavg , , eniro , , power data , , collectum -734, , alecta , , fanor , , skatt , , medlemsavgifter förbundet , , lön.k.karlsson , , lön J.annerback , , hotell s. distriktet -1100, , lunch s distriktet -301, folkteatern -200, , blommor eva -165, , tele2-415, , vodafone -564, , lönebidrag , , fackavgift GHAB+ vänerhamn , , I fackavgift klippan 6 156, , faktum , , kuvert -2731, , fora -691, , ok -811, , fackavgifter , , dukavgift -1 0, , rest fanor 50, ,97

11 Huvudbok Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I b1lförsäkring , , lon Eva Aune , , frankering , , collectum -386, , alecta , , arbetg1vavg + skatt , , ' coop -318, , skatt , , telerakning 1 733, , dukavg1ft -3, , lön k. karlsson , , lon J.annerback , , avgifter förbundet , , r vodafone -615, , corparate express , , loneb1drag , , medlemsavgifter 8 550, , fackavg.ghab , , fackavgifter , , dukavg -10, , julgåva pensionarer , , avdelningens skatt , , dukavgift -3, , ok -541, , medlemsavgifter förbundet , , arbetsg 1vavg+skatt , , arbetsmiljöverket -115, , thohn & larsson -270, , vodafone -473, , telia , , te ha -484, , telia , , julgåva pensionärer , , radiotjänst -453, , alecta , , collectum -386, , lön jannerback , , lön k karlsson , , tele2-325, , ok -505, , fackavgift klippan 6 156, , , fackavgift GHAB+vanerhamn , , hyra ghab , , fora -691, , lönebidrag f6rb , , återbetalning skatt , , medlemsavgifter ' , , ränta 9, , ränta Per förändr = , , , Eget kapital Ingående balans ,95 Per. f6rändr , resultat 02 = , , Arets resultat 2089 Förra årets resultat Ingående balans ,69 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , resultat , ,69 Per. förändr. = , Kortfristiga skulder begravningshialp , , begrav.hjalp , , Begravningshjalp , ,00

12 Huvudbok Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjalp , , begravningshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravningshjälp 5 000, , begravningshjälp 5 000,00 0, begravmngshjälp , , begravmngshjalp 5 000,00 0, begravningshjälp , , begravmngshjälp 5 000,00 0, julgåva pensionärer , , julgåva ,00 0,00 Per forändr = 0, Personalens kä llskatt Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt 3 693,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt 8 553,00 0, Kenny Karlsson , , Eva Aune , , skatt Jan Annerback , , skatt 9 816,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , arbetsgivaravgift och skatt 16015, , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , skatt , , iustering ver , , iustenng ver , , skatt ,00 0, skatt , , skatt , , skatt 3 112,00 0, skatt , , skatt , , skatt , personalens Skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt , , skatt 9 596,00 0, skatt , , skatt , , skatt ,00 ~ , skatt 8 040, , skatt , , skatt ja , skatt 8 040, skatt , , skatt , ,00 Per. förändr. = , Upplupna kostnlforutbet int Ingående balans förutbetalda int , , Wettergrens 504, , Fackavgift Vänerhamn 3 762, , Fackavgifter GHAB , , Upplupna Kostnader , , Tholin & Larsson -260, ,00

13 Huvudbok Perioden Datum Sida 7 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Förenade liv 348, , Alecta 1 309, , skatt 2 263, , Avd.skatt 4 631,00 0, medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter 3 078, , ' medlemsavgifter ,00 0,00 Per. forandr. = , Upplupna sociala avg Ingående balans , Arbetsgivaravgift 1 353,00 0,00 Per forandr = 1 353, Medlemsavgifter Vänerhamn , , GHAB , , redovisning , , Klippan , , GHAB , , Vänerhamn , , Medlemsavgifter , , klippan , , GHAB & Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , fackavgifter ghab klippan , , fackavgifter Vanerhamn , , fackavgifter , , medlemsavgifter , , omföring felbokmng , , iustenng medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , GHAB-Klippan , , Vänerhamn , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter , , medlemsavg.vanerhamn , , medlemsavgifter , , fackavgift GHAB + vanerhamn , , fackavgift klippan , , fackavgifter , , vänerhamn+klippan , , fackavg.ghab , , fackavgifter , , fackavgift kippan , , fackavgifter ghab+vänerhamn , , medlemsavgifter , , justering medlemsavgifter , ,00 Per. förandr. = , Admin1strationsbidrag förutbetalda int , , lönebidrag , , adm.bidrag , , loneb1drag , , IOneb1drag , ,00

14 Huvudbok Perioden Datum Sida 8 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j lönebidrag -828, , loneb1drag , , adm.bidrag.förbundet , , bidrag forbundet , , adm.bidrag , , admin.bidrag.förb , , lönebidrag , , lönebidrag , , löneb1drag , ,00 Per. förändr. = , övriga bidrag och intäkter bidrag stiftelsen , ,00 Per. forandr. = , lnkop matenal och varor digita lkamera 800,00 800, iustenng konto -800,00 0,00 Per. förändr. = 0, Förbundet avgifter Redovisning , , redovisning , , redov1smnmg förbundet , , redovisning förbundet , , avgifter förbundet , , avgifter förbundet , , omföring felbokning , , justenng medlemsavgifter ,00 0, redovisning avg.förbundet , , Avg.Förbundet , , avg förbundet , , medlemsavgifter förbundet , , medlemsavgifter , , medlemsavgifter forbundet , , ustenng medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Lokalhyra Hyra GHAB , , hyra , , lokal hyra , , Hyra GHAB , , hyra ghab , ,00 Per. förändr. = , övriga hyror Ingående balans , lokalhyra 800,00 800,00 Per. förändr. = 800, Förbrukningsmaterial Coop 750,80 750, fanor 6 250, coop 318, ,40 Per. förändr. = 7 319, Ovriga resekostnader Ingående balans , hotell s.d1striktet 1 100, , lunch s.dist. 301, ,00 Per. förändr. = 1 401, Ovr kost reklam/pr Ingående balans , Förhandling 224,00 224, rest fanor förb. -50,00 174,00

15 Huvudbok Perioden Datum Sida 9 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 6110 Kontorsmateriel Per. förändr. = 174, ABC Tryckeri 2 380, , Hogia 1 872, , nycklar 201, , kontorsmaterial 1 099, , batteri 39, , toner 1 255, , elgiganten 398, , Power data 8 990, , kuvert 2731, , corparate express 1 038, ,00 Per. förändr. = , Företagsförsäkring ar Folksam f , ,00 Per. förändr. = 5 122, Telefon och porto mm Vodafon 563,00 563, Frankering 3 000, , vodafone 490, , porto 5 000, , telia 4 751, , Radiotjänst 659, , vodafone 565, , en i ro 3 925, , vodafone 436, , porto 3 000, , porto 165, , vodafone 527, , tele2 249, , telia 1 253, , telia 1 460, , telia 1 110, , pitny bowes 783, , vodafone 475, , omfördelning felbokat uttag 5 000, , tele 2 103, , frankering 244, , vodafone 579, , Frankering 3 300, , Vodafone 498, , telia , telia 513, , telia , vodafone 657, Telia 1 733, , en i ro 3 688, , te le 2 415, , vodafone 564, , frankering 2 700, , tele ak , , vodafone 615, , vodafone 473, , telia 1 084, , telia 484, , telia 1 484, , radiotjänst 453, , tele2 325, , felbokat omföring , ,00 Per. förändr. = DUK-avg Girokostnad Girokoslnad 580,00 580,00

16 Huvudbok Perioden Datum Sida 10 J Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j Duk Avgift 10,00 590, EDITA 701, , dukavg. 10, , Duk Avgift 10, , Duk avgift 10, , Årsavgift Kort 350, , dukavgift 1, , dukavgift 10, , dukavgift 4, , dukavgift 10, , duk-avgift 4, , dukavg1ft 10, , dukavg. 4, , dukavg1t 10, , dukavgift 3, , dukavg1ft 10, , dukavg1ft 4, , duk avgift 10, , dukavg1ft 3, , dukavg 10, , dukavg1ft 3, ,50 Per. förändr. = 1 769, Personbilar drivmedel Ingående balans , OK 746,00 746, ok 568, , OK 561, , OK 1 065, , ok 737, , drivmedel 256, , drivmedel 542, , ok 317, , ok 786, , ok 811, , ok 541, , ok 505, ,00 Per. forändr. = 7 435, Personbilar ovngt fordonskatt 61 4,00 614, bilförsäkring 6 581, ,00 Per. förändr. = 7 195, T1dn o facklitteratur Tholin & Larsson 260,00 260, LO-Tidningen 200,00 460, R&D 500,00 960, lag & avtal 996, , arbetsmiljöverket 115, , tholin & larsson 270, ,00 Per. förändr. = 2 341, Foreningsavg1fter folkteatern 200,00 200, faktum 5 000, ,00 Per. forandr. = 5 200, Löner Lön Eva Aune 4 863, , Lön Kenny Karlsson 2 860, , lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 4 863, , Lön Jan Annerback 4 863, , lön Jan Annerback 5 056, ,00

17 Huvudbok Perioden Datum Sida 11 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo lön Eva Aune lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune 5 056, , lön J Annerback 5 056, , Lön K Karlsson , , lon Jan Annerback 6 148, lön Eva Aune 6 148, , lön Kenny Karlsson 18544, , lön k. Karlsson , , lön E.Aune 5 056, lön J.Annerback Lön K.Karlsson , lön E Aune 5 056, lön J Annerback 5 056, lön Jan Annerback 5 056, , lön Eva AUne 5 056, lön K.Karlsson , , lön k.karlsson , lön.1.annerback 5 056, , semesterlön E Aune 4481, , lön k karlsson , , lön J annerback 5 056, lön J.annerback 5 056, , lön k.karlsson , , felbokfört Per förändr = , Semesterlön felbokfört , Per. förändr. = , Arb.grvaravg loner ARBGAVGIFT 2 149, , arb.avg 4 852, arbetsgrvavg 6 205, , arbetsgivaravgift , justering ver , , justering ver , arbg avg 8 579, arbetgavg 6 420, arbetsg1varavg1ft 6 420, arbetsg1vavg , arbetsgrvavg , , arbetsgavg , ,00 Per. förändr. = , Prem Arb.markn.försäk Ingående balans Alecta 1 670, , collectum 348, fora 710, , fora 3 758, , alecta 1 670, , collectum 348, , alecta 1 670, , collectum 348, , Fora 691, , Collectum 348, , alecta 1 670, , collectum , alecta 4 298, fora 691, alecta 2 546, collectum 734, collectum 734, alecta 2 546, , fora 691, collectum 734,

18 Huvudbok Perioden Datum Sida 12 Datum Ver Text Debet Kredit Saldo alecta collectum 734, , alecta 2 546, fora 691, collectum 386, , alecta 2 546, alecta 2 546, collectum 386, , fora 691, ,00 Per. förändr = , Representation Ingående balans transportgruppen 220, Thomson 3 339, Fntzes 1 155, representation 493, representation 98, blommor 300, , foto 59, , Resia EVA Aune , coop 809, , blommor eva 165, julbord personal 168, ,20 Per. förändr. = , Diverse övr kostnader Ingående balans Bidrag 500, A blommor 565, , skatt -3, COOP 366, , coop 548, nej till EMU 500, COOP 55, , lunchmaster 735, coop rad1o~änst 453, TV avgift 453, , coop 376, ustenng konto 800, Per. förändr. = 5 428, Ränteintäkter Ingående balans ränta9, 14-9,14 9, ränta , ,66 Per. förändr = Extraordinära intäkter återbetalning skatt , omföring ,00 Per. förändr. = 0, Arets skattekostnad Avdeln skan 4 631, avd skan 4 631, avdel skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , Avdelningens Skatt 4 631, , avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, avd.skatt 4 631, , skatt 4 631, , avdelningens skatt 4 631, , omföring , ,00 Per. förändr. = 9 251,00

19 Res ultatrapport Perioden Belopp Kr Datum S :!a Medlemsavgifter 30 I 0 Medlemsavgifter Summa Medlemsavgifter Vald period Procenl Ackumulerat ::>rocer : oc 5E: Erha lna bidrag 3900 Adm1nis1ra11onsb1drag 3980 Ovriga bidrag och rnlakler Summa Erhållna bidrag 50 I 0 Lokalhyra Ovrrga hyror 5460 Forbrukn1ngsma1erral 5890 Ovrrga resekoslnader 5991 Ovr kosl reklam/pr 6110 Kon1orsma1errel 6310 Forelagsforsakrrngar Te lefon och porto mm 5800 Telefon och porto mm 6810 DUK-avg G1rokoslnad Summa Telefon och porto mm ;: : J , '. -( : d J t I v" C t se ~ -= Bilkoslnader 5911 Personbilar drivmedel 6919 Personbilar ovrrgl Summa B1lkoslnader. 7 d ~ C Tidskrifter o facklitteratur 6970 T1dn o facklrtteralur Summa Tidskrifter o facklltter C C 2 F orenrn9savg1fter 6980 Foren1ngsavg1fter Summa Forenrng savg1fter 7010 Loner 7011 Semesterlön 7511 Arb g1varavg loner 7570 Prem Arb markn forsak Ovnga kostnader Representation -590 Diverse ovr kostnader Summa Ovnga kostnader Rante1nlakler 8020 Ranlerntakler Summa Ranle1nlakler Skatter/ Egenavgifter Arets skattekostnad Summa Skatter/ Egenavgifte r ~ co r ~ ; v6 2C V c v ,00-1, : , "' Beraknal resullal 282 d v - Ver1f1kal1onsnummer R_c I...' --\ c. l c_ ' C\_ -\- QL/ c 2 1 /

20 Slutligen vill styrelsen tacka för det förtroende som visats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Hans Kindgren Kenny Karlsson Martin Berg Åke Brolin Frank Lundh Mikael Ståhl Martin Linderoth David Dellheden Lars Ladestam Thomas Larsson Mats Börjesson Peter Annerback Tommy Palmqvist Hans Eriksson Mikael Annerback Per Alkås Revisionsberättelse. Undertecknade, utsedda att granska avdelningens räkenskaper för tiden I januari till 31 december 2003, få efter verkställt uppdrag avgiva följande revisionsberättelse för Som vi funnit räkenskaperna med ordning och reda förda, alla inkomster och utgifter med verifikationer styrkta samt kassa och saldobesked blivit för oss uppvisade få vi föreslå full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorer Göran Bengtsson Bo Johansson Lars- Åke Tylegård

21 Verksamhet berättelse för S kyddsorganisationen Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 gällande år 2003 Under år 2003 hade avdelningen 41 t. registrerade kyddsombud, av dessa bildar 8st. vår skyddsstyrel e. Lars Ladestam C F I lu' ud kydd ombud Göran Bryntesson bh V. I lu' ud kydd ombud Lar Ålö'" kh Fart) g k)dd ombud Rol f Johans on Port 6 k)dd ombud Dick nder son kh.tompark. k)dd ombud \1ikacl tal kh..lärmäg k) dd om bud Thorbjörn Lars on Basc Port k)ddsombud Per Alka Pgrc. k)dd ombud repr. kydd kommitten repr. k) dd kommitten uppi. K suppl. K Under a ret har det hå llits sju stycken skyddsstyrelsemöten samt fyra tycken skyddsombudsmöten. Vara skyddsombud ha r under perioden varit aktiva i a rbetsmiljögrupper mm. Under Maj & Juni fick 20 st. skyddsombud en uppfräschning av Tya. i Göteborg. Två nya skyddsombud har gall grundkursen i Gävle. Under 2003 har företaget dokumenterat gjort riskbedömningar med handlingsplaner pa löpande band. Dessutom har vi arbetat fram arbetsmiljöronder för Skandiahamnen. Älvsborg sattsar pa sina skyddsgruppsmöten. Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete börjar få struktur i Hamnen. Vid slutet av 2002 ha r vi drivit fragan om obromsade Mafi vagnar för Älvsborgshamnen, hela 2003 har gatt at till att fylla pä rmar med riskanalyser, sam tliga myndigheter har gnuggat geniknölarna i frågan u tan resultat. Under a r 2003 ha r vi haft manga a llva rliga tillbud i samtliga hamndelar. Olyckor med Persons kador under a ret ha r varit lägre än tidigare, men tyvärr fatt e n tendens att bli allvarligare, a llt ifrå n s ke na nde truck nedför ra mp i Älvsborg till allvarliga gren s le kollisioner i Skandiahamnen. med svara personskador som följd. Vi arbetar me r med Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket och Räddning verket än tidigare. Våra skyddsombud a rbetar outtröttligt vidare för var säkerhet mot ohälsa och olycksfall. För skyddsstyrelsen Lasse La destam Huvudskyddsombud

22 I Försäkrin gsbesked Gäller fr om Göteborgs Hamn Göteborg Gruppavtal slutet med Fol ksam Medlems försäkring GF Försäkrade Anställ da vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Transponarbetarefö rbundet och Svenska Hamnarbetareforbundet t o m den månad de fvl le: 65 år. G ru ppfö rsä kringens innehåll Trygghetsförsäkring - Fritidsskador Yledici nsk inva liditet, högst Ekonomisk invaliditet, högst Aku tersättning Merko tn ader Tandskadekostnader 01 ycks fal lskapital - Ersättningsni vå - Engå ngsersättning Rehabilitering Dodsfall pga olycksfall 25 basbelopp 25 basbelopp In går Ingår Ingår 3% av ett basbelopp Ingår Ingår 0,5 basbelopp

23 10 Dagordning För Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4 Årsmöte. 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av dagordning. 3. Parentation. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Val av ordförande att leda årsmötet. 6. Genomgång och godkännande av avdelningens verksamhets berättelse. 7. Genomgång och godkännande av resultat och balansrä.killng. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. V al till dom olika förtroendeposterna. a. Förtroendeman b. Styrelseledamöter c. Revisor 10. Årsmötet avslutas. 11. Medlemsmötets öppnande. 12. Rapporter. 13. Skrivelser. 14. Nya frågor att beredas av styrelsen. 15. Medlemsmötets avslutande.

24 Vi finns på hemmaplan I Idag är Svenska Hamnarbetarförbundet ett starkt, Fristående Fackförbund med stor spridning runt omkring i Sverige. Våra avdelningar på mer än 20 platser i Sverige garanterar en lokal anknytning och lokal bestämmanderätt. Tycker du att Svenska Hamnarbetarförbundet verkar intressant? Vänd dig då till din kontaktperson på hemmaplan. Så får du mer information om våra ideer och verksamhet. Luleå Pneå kellefieå Holmsund Lögdcå Omsköldsvtk undsvall oderhwnn Vä terås tockholm Oxelösund Norrköping Mön terås Halmstad Helsingborg Malmö

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 1. Mötets öppnande 2. God.kännande av dagording 3. VaJ av två justeringsmän Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 4. Rapporter a. yanställningar hamnarbetare b. yordning stuguthyrning c. EU och

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill)

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill) Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen Stockholm 0310 S Närvarande: Från avd.i: Tommy Andersson, Anders Forsström, Jan-Erik Sj>grm. l'm avd.4: Hans Kindgren, Kenny 1'.aclsson. Från avd.6:

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. för år. Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1977 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Gerhard Malmgren

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum Övningsbolaget AB Sida: 1 1221 Inventarier 459 Kontorslandslaget i Borås -44 800,00 13-04-07 473 Kontorslandslaget i Borås -16 800,00 13-05-24 494 KA Data & Elektronik -18 000,00 13-06-29 508 Kontorslandslaget

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Balans-/resultatrapport

Balans-/resultatrapport Dagens datum Bolag Östra Sönnarslövs Byalag Startdatum Slutdatum 2009-12-31 Sista verifikationsnumret 77 Balans-/resultatrapport Balansrapport Tillgångar Konto Kontonamn 1 400 Lotterivinster 1 312,5 1

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall.

DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. DAGORDNING FÖR HIHS:s ÅRSMÖTE. Torsdag den 18:e februari, 2016 kl.19:00 på Glysisvallen, Hudiksvall. 1. Mötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte. 4. Val av

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2002 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetariörbundet Avd 4 Styrelsen 2002 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2008 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16

Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16 Årsmöte för Game Makers Malmö 6/2-16 Närvarande Thomas Björk Richard Brorsson Umut Özen Katya Skog Samir Arabi-Eter Freja Lindberg Victoria Larsson Benjamin Jeppsson Söderberg Dagordning 1. Mötets öppnande

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1995 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1995 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer