Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 Reumatikerförbundet

2 Kontaktuppgifter Adress: Reumatikerförbundet, Box 12851, Stockholm Organisationsnummer: Besöksadress: Alströmergatan 39 Telefon: Telefon medlemsregistret , Fax: Hemsida: E-post: Öppettider: Växeln måndag - torsdag: fredag: Kansliet måndag - torsdag: fredag: Sommartid stänger kansliet en timme tidigare Beställning av material Skantz distribution AB Optimusvägen 12D Upplands Väsby Fax: E-post: Foto framsidan: Nick Veasey Layout: Maj Söderman Tryck: Sib-Tryck Holding AB, Norsborg

3 3 Reumatikerförbundets idé och vision Reumatikerförbundet bildades 1945 för att bekämpa de reumatiska sjukdomarna. Det började med 35 huvudmän som sedan blev en växande demokratisk medlemsorganisation var det medlemmar, då det första årsmötet hölls. Idag är vi över medlemmar som ser nyttan och glädjen med att vara med i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundet har med åren inte bara bekämpat sjukdomar utan också påverkat beslutsfattare, sjukvård, läkemedelsföretag och andra så att livet ska bli mer drägligt för dem som drabbas. Till hjälp att driva forskningen framåt och för att hitta lösningen på reumatismens gåta, så har vi vår insamling till Reumatikerfonden, som varje år bidrar med åtskilliga miljoner till forskning. Det är det enskilt största bidraget till svensk forskning inom reumatologi, näst efter staten. Reumatikerförbundet får också gåvor till sin verksamhetsfond, som har till syfte att främja rehabilitering eller annan verksamhet, enligt gåvans ändamål. Vi har spetskompetens på de cirka 80 diagnoser som ingår i de reumatiska sjukdomarna och har också nyligen utökat området med icke-traumatiska ryggproblem, det vill säga, de ryggproblem som inte är orsakade av olyckshändelser. Över en miljon människor lider av någon typ av reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen och varje dag insjuknar nya, så syftet från början med Reumatikerförbundet, kvarstår i högsta grad. Reumatikerförbundet är en politisk och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska personer, det vill säga enskilda personer och föreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholms län. H M Konungen är Reumatikerförbundets beskyddare. Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Målet är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden och ska verka för vision och mål genom att; Driva reumatikers frågor i samhället och påverka beslutsfattare Ge individen stöd i vardagen Insamlade medel, testamenten och övriga gåvor tillfaller Reumatikerfonden, eller annan av Reumatikerförbundets fonder för att främja reumatologisk forskning, rehabilitering eller annan verksamhet enligt gåvans ändamål. Reumatikerförbundets huvudbudskap, som vi vill att allmänheten ska känna till är: Att reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många, i alla åldrar och behöver forskningsresurser.

4 4 Innehållsförteckning 3 REUMATIKERFÖRBUNDETS IDÉ OCH VISION 5 ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 ÅRET I KORTHET 7 FÖRBUNDSSTYRELSEN 12 ETT AXPLOCK AV HUR REUMATIKERFÖRBUNDET HAR AGERAT OCH REAGERAT UNDER ÅRET 15 VI SYNS ALLT MER 18 REUMATIKERFÖRBUNDET EN KUNSKAPSORGANISATION 21 VERKSAMHET FÖR MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA 24 VÅRA MEDLEMMAR 25 FORSKNING FÖR LIVET 27 INSAMLING 29 PROJEKT VI BEDRIVER 32 REUMA UTVECKLING AB 33 SAMARBETE, INTERNATIONELLT OCH MED ÖVRIGA ORGANISATIONER 36 BILAGOR 63 ÅRSREDOVISNING 86 ORDLISTA Från Öland. Bilden tagen under styrelsens överläggningar i oktober. Foto: Steinar Walsö-Kanstad.

5 5 Ordföranden har ordet Så har återigen ett år passerat. Varje gång jag ska försöka blicka bakåt så får jag alltid en första tanke att vi inte har gjort någonting, men när jag sedan sätter mig och verkligen funderar, så inser jag att vi faktiskt har hunnit med ofantligt många saker. En fråga som har tagit stor plats i arbetet på förbundskansliet har förstås varit framtagandet av vår nya hemsida, som kommer att bli mycket mer informativ och användarvänlig. Hemsidan kommer att lanseras den 28 januari 2012 och när du läser detta så hoppas jag att den blev så bra som vi tänkt oss. För något år sedan genomförde vi en medlemsundersökning där det framkom att vi inte syntes tillräckligt mycket utåt och vi har därför funderat på vad vi ska göra för att få mer uppmärksamhet. I år har vi medverkat på fler seminarier än tidigare, för tionde året på raken, har vi varit med på Almedalsveckan, vi har kontaktat journalister med tips och vi har skrivit en rad debattartiklar för att nämna några aktiviteter. På årets Almedalsvecka deltog vi i sju olika arrangemang arrangerade av bland annat Svenskt Näringsliv, Socialstyrelsen och Läkarförbundet. Vi arrangerade också ett seminarium tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening, SRF, där vårt tema var Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, ett seminarium som var oerhört välbesökt och som vi fick jättefina reaktioner på. Vi kunde också konstatera att detta var första gången i Almedalen, där en specialistförening och en patientorganisation gjorde ett gemensamt arrangemang. Där fick vi lite blodad tand, så vi får hoppas att vi kommer att fortsätta det samarbetet. Vårt stora deltagande i Almedalen blev också uppmärksammat av en kommunikationsbyrå som rankade mig, tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som tvåa bland organisationsföreträdare i Almedalen. Nummer ett var Heidi Stensmyren, vice ordförande i Läkarförbundet. Jag blev också rankad av tidningen Dagens Medicin till en av Sjukvårdens hundra mäktigaste. Detta är utmärkelser som känns oerhört roligt att få men det bygger ju på att vi alla tillsammans arbetar mot ett och samma mål, nämligen som våra stadgar säger Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Då kommer jag osökt in på ytterligare en stor fråga som vi arbetat med under året och det är vår värdegrund. Tanken är att vi ska ta fram ett värdegrundsprogram där vi alla vet vad vi står för och hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Det kan betyda att vi får en annan vision i framtiden. En eventuell ny värdegrund ska beslutas om på förbundsstämman Forsknings- och insamlingsfrågorna har som vanligt också varit i fokus. Under året genomförde vi en kampanj med rubriken Vill du lösa en gåta med syfte att samla in mer pengar till forskning samt att göra Reumatikerförbundet mer känt som en insamlingsorganisation. Vi har också på olika sätt försökt att påverka ministrar i Sverige och kommissionärer i Europa för att de ska prioritera mer pengar till rörelseorganens sjukdomar i det Europeiska forskningsprogrammet och i den svenska, så kalllade forskningspropositionen, som ska beslutas under Det var några övergripande frågor som jag arbetar med på riksnivå men mitt och förbundsstyrelsens arbete är ju inte något värt om vi inte gör det tillsammans med er som är aktiva i distrikt och föreningar och som varje dag arbetar för att vi reumatiker ska få ett bra liv. Så, med detta hoppas jag att vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans och att vi möts i 2012 års stora temaaktivitet, Reumatikerförbundet - kunskap som lindrar. Anne Carlsson förbundsordförande

6 6 Året i korthet Stort arbete har pågått hela året för att göra en helt ny hemsida. Vi har vänt, vridit och ifrågasatt vår vision, för att se om den håller eller bör förändras. Start för vår officiella facebooksida. Vi blev rankade tvåa bland aktiva organisationer under Almedalen av kommunikationsbyrån Mix Public Relations. TNF-hämmare kvar i högkostnadsskydd. Bruce Beutler fick nobelpriset i medicin för att han utvecklat TNF-blockerande behandling vid inflammationssjukdomar. Anne Carlsson utsedd av tidningen Dagens Medicin till en av de 100 mäktigaste inom vården. Svarat på tolv remisser ställda direkt till oss. Medverkat på ett tjugotal kongresser, stämmor och mässor utöver våra egna. Synts väsentligt mer i media, jämfört med förra året. Samlat in 20 miljoner kronor, vilket har ökat anslagen till forskning med 24 procent sedan förra året. Startat ett stort arkivarbete och framtidssäkrat handlingar och dokument. Nytt grepp i insamlingsarbetet genom reklamkampanjen, Sveriges största gåta. Försökt medvetandegöra hos allmänheten att artros ingår i de reumatiska sjukdomarna, bland annat genom att anordna 347 artrosskolor i hela landet och hållit föredrag för över 700 personer. Förberett temaåret 2012, Reumatikerförbundet - Kunskap som lindrar, med diagnoskunskap i fokus, genom att besöka alla distrikt och bokat in en serie med föreläsningar som kommer att direktsändas via vår hemsida. Vår medlemstidning Reumatikervärlden fick Guldbladet för bästa journalistik och Silverbladet för bästa nykomling/omgörning. Tillsatt ny generalsekreterare, nämligen Magdalena Olsson. Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande, på ett seminarium under Almedalsveckan. Foto: Stig Hammarstedt. Sveriges största gåta. (Rubrik s Cube used by permission of Seven Towns LTD) Reumatikerförbundet på Centralen i Stockholm under internationella reumatikerdagen. Foto: Lotta Tillström.

7 7 Förbundsstyrelsens uppgift Förbundsstyrelsen väljs var fjärde år är det dags för val igen. Ur stadgarna antagna (finns i sin helhet på www. reumatikerforbundet.org): Förbundsstyrelsen leder Reumatikerförbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundsstämmans beslut. Förbundsstyrelsen har det övergripande verksamhetsansvaret och är förbundets förvaltande och verkställande organ, såvida inte förbundsstämman, i vissa frågor, beslutat om annat. Förbundsstyrelsens förvaltning ska redovisas årligen i en verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. Förbundsstyrelsen ska också med ledning av förbundsstämman besluta om budget och aktivitetsplan. Förbundsstyrelsen har under året haft sex ordinarie och fyra extra protokollförda sammanträden. Förbundsstyrelsens beredande organ, presidiet, har haft tio protokollförda sammanträden under Mycket fokus har legat kring den nya hemsidan, värdegrundsdiskussioner, förberedelser för kommande års temaaktiviteter och organisationsfrågor. I oktober åkte styrelsen tillsammans med ledningsgruppen iväg på en lite längre överläggning för att utvärdera den halva mandatperiod som då hade gått. De blickade bakåt från 2009, då styrelsen var nytillsatt och reflekterade över framtidsfrågor. Konferensen ägde rum på Strand Hotell, Borgholm på Öland. En valberedning, bestående av fem ordinarie och tre ersättare arbetar parallellt under samma mandatperiod. De ska ta fram förslag på ledamöter som kan representera Reumatikerförbundet på ett bra sätt och bestå av personer som är reumatiker, närstående eller är representanter från professionen. Valberedningen har möjlighet att medverka genom en representant, på alla ordinarie sammanträden. Antalet förtroendevalda revisorer är tre, varav en sammankallande samt en auktoriserad revisor från BDO. Revisorerna gör löpande granskning av verksamhet och räkenskaper och medverkar också på de flesta sammanträdena. Kaffepaus under överläggningarna som förbundsstyrelsen hade på Öland i oktober. Foto: Steinar Walsö-Kanstad.

8 8 Förbundsstyrelsen Anne Carlsson David Magnusson Bo Jonsson Sara Hjalmarsson Greta Thorén Suzanne Ahlkvist Bertil Eklund Claes Stjernström Margreth Halvarsson Mari Norén Hedberg Anna Schéle Kurt Jörgensen Steinar Walsö- Kanstad Caroline Liljegren Bo Ringertz Anne Carlsson, förbundsordförande Skattkärr Ledamot sedan 2001, ordförande sedan 2005 Född år: 1955 Uppdrag under året jag minns: Ett av mina starkaste minnen, som också gjorde mig oerhört glad, var när grundaren av tidningen Dagens Medicin Per-Gunnar Holmgren, vid ett seminarium i Almedalen sa: Anne, varför kallar ni er för en patientorganisation, ni är ju en fantastisk kunskapsorganisation! Jag inser nu att han naturligtvis har helt rätt. Jag fick en riktig aha-upplevelse. David Magnusson, förste vice ordförande Offerdal Ledamot sedan Född år: 1953 Uppdrag under året jag minns: Jag var på besök i Makedonien och träffade deras nystartade förbund, och fick se hur mycket de gjort och gjorde med små resurser och i ett relativt fattigt land. De såg inga problem, bara möjligheter. Deras kansli var en liten lägenhet som ordföranden själv betalade för. De har bland annat haft en massa aktiviteter med politiker och tryckt broschyrer. Den entusiasm som dom visade var imponerande att se. Bo Jonsson, andre vice ordförande Hägersten Ledamot sedan 2001 Född år: 1964 Uppdrag under året jag minns: Jag har gillat presidiemötena. Där tas många olika frågor upp och vi har tillfälle att diskutera dem närmare.

9 9 Sara Hjalmarsson, ledamot Norrköping Ledamot sedan Född år: 1973 Uppdrag under året jag minns: I februari deltog jag för första gången som förbundsstyrelsens representant i Vetenskapliga nämnden. Det var spännande och utmanande. Jag skulle speciellt titta på patientnyttan i de 126 ansökningar som kommit in. Greta Thorén, ledamot Norrköping Ledamot sedan 2005 Född: 1948 Uppdrag under året jag minns: Allra mest minns jag alla intervjuer jag gör i samband med tidningen Bulletinen. En person som har varit sjuk i 40 år i systemisk skleros sade till mig: Det är viktigt att inte tillåta sjukdomen att äga en, utan att man istället är en person som har en sjukdom Varje sådant möte med människor är oerhört viktigt för mig. Suzanne Ahlkvist, ledamot, Enköping Ledamot sedan 2001 Född: 1950 Uppdrag under året jag minns: Jag minns särskilt när jag fick uppdraget av förbundsstyrelsen att ingå i valberedningen i Reumatikerdistriktet i Västmanland. När en komplett styrelse valdes i mars, kändes det extra roligt att vara förbundsstyrelseledamot. Bertil Eklund, ledamot Hedemora Ledamot sedan 2001 Född: 1952 Uppdrag under året jag minns: Jag minns alla de diskussioner vi har fört för att ta fram en ny värdegrund och vision. Möten med människor, som besitter kunskap och som är engagerade är en fin upplevelse som lever kvar länge. Claes Stjernström, ledamot Tyresö Ledamot sedan 2005 Född: 1958 Uppdrag under året jag minns: I november var jag på ABF och lyssnade på en föreläsning om barnreumatism, juvenil artrit, med efterföljande frågestund. Det var den första föreläsningen jag varit på som direktsändes på internet. Margreth Halvarsson, ledamot Partille Ledamot sedan 2006 Född: 1948 Uppdrag under året jag minns: I stort sett allting har varit roligt, till exempel besök i olika föreningar. Ett trevligt möte var reumatikerföreningen Mariestads 30-årsjubileum. Eftersom det inföll på min födelsedag blev det extra trevligt. Mari Norén Hedberg, första ersättare Valbo Ersättare sedan 2009 Född: 1966 Uppdrag under året jag minns: Jag hade förmånen att få delta på Unga Reumatikers Riksstämma. Det var mycket inspirerande att få umgås med ett härligt gäng driftiga, kunniga och positiva ungdomar en hel helg. Anna Schéle, andra ersättare Krisianstad Ersättare sedan 2006 Född: 1965 Uppdrag under året jag minns: Mitt bästa minne är när jag deltog på Postkodlotteriets Grannyra i Kristianstad. Vi träffade massor av människor och delade ut snabbinfo, tablettaskar och chokladkaniner. Trots kylan utomhus värmde mötet. Kurt Jörgensen, tredje ersättare Dals Rostock Ordinarie ledamot Ersättare sedan Född: 1946 Uppdrag under året jag minns: Mitt bästa minne är resan till Sri Lanka och när vi träffade folk från deras nybildade organisation. Det roligaste var att se deras entusiasm och glöd. Steinar Walsö-Kanstad, fjärde ersättare Härryda Ersättare sedan 2009 Född: 1942 Uppdrag under året jag minns: Den 18 september såg nästan 1000 personer, i elva olika städer, premiären på filmen Leva livet länge. Nu hoppas jag att det man ser, hör och känner kan skapa förståelse och god dialog människor emellan. Caroline Liljegren, adjungerad Vårby Adjungerad sedan 2009 Född år: 1983 Uppdrag under året jag minns: Alla möten med unga positiva människor. Bo Ringertz, adjungerad Lidingö Adjungerad sedan 1997 Född år: 1946 Uppdrag under året jag minns: Ett positivt minne är att vara ordförande i Paul Jensens fond och kunna bidra med medel som kan förbättra människors livskvalitet. I år fick en svårt handikappad medlem möjlighet att komma ut och segla. Övriga uppdrag som förbundsstyrelsens ledamöter har, redovisas i bilaga 2.

10 10 Förbundsstämman Foto: Lars Oskarsson Pausgympa. Förhandlingar pågår. Den årliga förbundsstämman genomfördes på Utsikten Meetings i Nynäshamn. Där behandlades de elva motioner som kommit in. Eftersom det var ett mellanår utan val och revidering av stadgar, så ägnades en stor del av tiden åt kompetenshöjning genom föreläsningar. Professor Ingiäld Hafström föreläste kring den forskning som finns om rehabilitering i varmt klimat, Marco Helles om vikten av att ha en värdegrund samt medicine doktor och forskningssjuksköterska, Ann-Charlotte Elkan om kostens betydelse och BMI vid reumatiska sjukdomar. Reumatikerförbundets vårdpris delades också ut till sistnämnde talare. En sjukgymnast från Legitimerade sjukgymnasters riksförbund behandlade de ombud och gäster som ville, med skön massage. Ett inslag som var mycket uppskattat av deltagarna. Hedersnålar i guld delades ut till professor Ingiäld Hafström för hennes trofasta engagemang för Reumatikerförbundet, främst i Vetenskapliga nämnden och till före detta förbundsanställde Leif Hansson för värdefulla insatser genom sin strävan att hela tiden utveckla Reumatikerförbundet. Festlig middag på kvällen. Årets stordåd På årets förbundsstämma delades det också ut priser för ett antal stordåd inom Reumatikerförbundet. Priset, en summa på kronor, delades ut till följande kategorier: Bästa medlemsvärvande förening, bästa medieinslag, bästa insamlande förening, bästa nytänkande och bästa före ning. Alla har

11 11 rätt att nominera och vi annonserar om tävlingen i Reumatikerförbundets nyhetsbrev INFO och på vår hemsida. I år kom det in fler nomineringar än tidigare och alla nomineringar beskrev ingående på vilket sätt värvning av nya medlemmar hade skett, hur man samlat in pengar till forskning eller varför just den föreningen borde få ett pris. Juryn bestod av Margreth Halvarsson från förbundsstyrelsen och Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden samt med stöd av kansliet. Bästa medlemsvärvare: Reumatikerföreningen Bollnäs- Ovanåker för att de har ökat sitt medlemsantal genom en effektiv marknadsföring som synliggjort föreningen via annonser, hemsida och sociala medier. Bästa mediagenomslag: Reumatikerföreningen Haparanda för att de hade engagerat sig för att behålla varmvattenbassängen för sina medlemmar. De belyste hur viktig del varmvattenträning är för personer med en reumatisk sjukdom. Denna kämparglöd uppmärksammades stort i media och gav resultat. Bästa insamlare: Reumatikerföreningen Uppsala - Knivsta för att de skänkt mest pengar av alla till Reumatikerfonden. Bästa nytänkare: Reumatikerdistriktet Bohuslän för sitt stora engagemang kring familjeverksamhet som de haft under många år. De har breddat verksamheten så att det har blivit ett samarbete mellan olika distrikt, en idé som förhoppningsvis kan sprida sig hade distriktet sitt första familjeläger som även bestod av familjer från Reumatikerdistrikten i Göteborg, Älvsborg, Jönköping och Halland. Bästa förening: Reumatikerföreningen i Stockholm och Reumatikerföreningen i Karlstad fick i år dela på priset, 5000 kronor var. Reumatikerföreningen Stockholm fick pris för att de har en tilltalande och bred verksamhet. De har under de senaste åren aktivt besökt reumatologmottagningen och dagvården på Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge, där de informerar om Reumatikerförbundet, ger hopp till nysjuka samt värvar nya medlemmar. Reumatikerföreningen Karlstad fick pris för deras breda och variationsrika utbud av aktiviteter med fokus på rörelse. De har utökat möjligheten för sina medlemmar att träna regelbundet på dagtid, då det passar många, samt anpassad träning i en särskild reumatikergrupp under ledning av en utbildad sjukgymnast, genom ett avtal med SATS. Prisutdelning. T.v.. Reumatikerdistriktet Bohuslän tilldelas pris för bästa nytänkare. T.h. Reumatikerdistriktet Värmland som delade priset som bästa förening med Stockholm Foto: Lars Oskarsson.

12 12 Ett axplock av hur Reumatikerförbundet har agerat och reagerat under året Målet för Reumatikerförbundet är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Därför lägger vi stor tyngd på vårt intressepolitiska arbete. Många som får en reumatisk sjukdom ställs inför stora förändringar i livet och nya frågor dyker upp. Finns det bot? Kan jag jobba kvar på min arbetsplats? Vilken behandling behöver jag? Måste jag vara sjukskriven? Vilka rättigheter har jag? För Reumatikerförbundet är därför villkor som berör arbetsmarknad, sjukvård, sjukförsäkring, färdtjänst och läkemedel viktiga. Vi har fortsatt använt oss av juridisk kompetens, via en extern jurist som har bistått oss i frågor av principiell karaktär, som kan vara betydande för många medlemmar. Under 2011 låg fokus på nedanstående intressepolitiska områden. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar För Reumatikerförbundet är det oerhört betydelsefullt att det nu kommer riktlinjer för våra sjukdomsgrupper. Med riktlinjer som underlag kan vi stärka vår argumentation för en likvärdig vård över landet. Vi har till exempel erfarenhet av att landsting tolkar medicinska resultat olika och att landstingen då kommer fram till olika rekommendationer till behandling. Riktlinjerna är därför ett viktigt redskap för att förbättra sjukvården så att landstingen lever upp till det som sjukvårds- och hälsovårdslagen säger och det riksdagen har beslutat i samband med prioriteringar i sjukvården. Patientsäkerhet Sjukvården är en högriskbransch med många inbyggda risker. För att minimera dem och få en patientsäker vård måste vi som patienter ses som en självklar part i vårdmötet. Patienter bör få möjlighet till rätt kunskap och insikt om sin sjukdom. För ett lyckat vårdresultat måste patienten vilja vara delaktig och följsam till den behandling som erbjuds. På seminariet i Almedalen deltog Reumatikerförbundet under rubriken Ger pålästa patienter mer (o)jämlik vård eller? Ja! säger vi. Reumatikerförbundet är en kunskapsorganisation och en av våra huvuduppgifter är att ge kunskap om olika reumatiska diagnoser. Ett annat perspektiv som leder till ökad patientsäkerhet är att utveckla och förbättra de Nationella kvalitetsregistren. Dessa ger ovärderlig kunskap om behandling av reumatiska sjukdomar och är en källa till såväl forskning som kunskapsutveckling för vården. Apoteksmarknaden Reumatikerförbundet hade en representant med i utredningen om omregleringen av apoteksmarknaden. Ökad tillgänglighet genom fler apotek men också bättre tillhandahållande av läkemedel var krav Reumatikerförbundet ställde. Nu två år efter reformens införande har det uppdagats att apoteken inte alltid lyckat ha våra gruppers läkemedel hemma. Apoteken bryter mot 24-timmarsregeln och den myndighet som ska ansvara för översynen av reformen, Läkemedelsverket, verkar inte bry sig om detta. Under hösten uppmanade därför Reumatikerförbundet sina medlemmar att anmäla till Läkemedelsverket om de fick problem med att få ut läkemedel i tid. Sjukförsäkringen Debatten om sjukförsäkringen har fortsatt under Reumatikerförbundet, likt många andra, är fortfarande inte nöjda med denna reforms utformning. Under året har vi fått bevittna ett politiskt prestigespel där våra medlemsgrupper, människor med kroniska sjukdomar, blivit drabbade av ett system, som varken ger dem behandling, rehabilitering eller arbete. Reumatikerförbundet var en av de första att applådera tillsättandet av en parlamentarisk utredning om sjukförsäkringen. Det var också ett krav vi ställde vid våra samtal med regeringen. Uppdraget ska slutredovisas Men vi har också varit glasklara med att det måste till justeringar i nuvarande system för att inte våra grupper ska komma i kläm. Vi såg, av den anledningen, med tillförsikt fram emot regeringens presentation och vi bevakade noga det som stod i promemorian justeringar av undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen detta i syfte att sjuka människor inte ska hanteras oskäligt.

13 13 Det vi också har varit tydliga med är att lagstiftningen också måste ändras så att den försäkrade prövas mot den arbetsmarknad som existerar och mot ett arbete som är normalt förekommande, lämpligt och tillgängligt för den försäkrade. Anne Carlsson flitigt använd i Almedalen Almedalen eller politikerveckan i Visby är för Reumatikerförbundet ett viktigt tillfälle att möta stora delar av de politiska företrädarna i Sverige. Många intresseorganisationer är också på plats och diskuterar och debatterar dagens och morgondagens viktiga politiska frågor. I denna smältdegel knep vår ordförande Anne Carlsson en delad andraplats bland organisationsföreträdarna, genom sin medverkan i sex seminarier och vår vice ordförande David Magnusson medverkade i ytterligare ett seminarium. De personliga mötena vi har i Almedalen, är otroligt viktiga för arbetet under resten av året, då vi ofta återknyter kontakter och fortsätter prata idéer som påbörjades i Visby. Dagens medicins 100-lista För första gången blev vår ordförande Anne Carlsson en av de 100 viktigaste makthavarna inom vården, enligt Dagens Medicins lista. Utgångspunkten för att komma på denna lista är; samtal med ett stort antal bedömare, uppdrag, verksamhetens resultat, informellt inflytande och genomslag i opinionen, för att nämna några av kriterierna. Forskning, en förutsättning för ett bättre liv Reumatikerförbundet vill att rörelseorganens sjukdomar blir ett tydligt fokuserat område inom forskning. Medicinsk forskning är en investering i hälsa och god samhällsekonomi och rörelseorganens sjukdomar är en stor kostnad för samhället i form av sjukpenning och sjukersättning och en alltför liten andel går till vård och behandling. Med bättre forskning kan denna obalans brytas och fler kan komma i arbete. Möjligheterna att påverka EU, regering och riksdag när det gäller Anne Carlsson utsågs till en andra plats bland de organisationsföreträdare som fanns närvarande i Almedalen. Foto: Stig Hammarstedt.

14 14 kommande forskningspropositionen men även EU:s kommande 8:e ramprogram för forskning Horizon 2020 har varit en viktig fråga för vårt forskningsråd under året. Det har resulterat i ett brev till EU-kommissionen som vi fick en direkt återkoppling på. Tre uppvaktningar har genomförts, en på Utbildningsdepartementet, en på Socialdepartementet samt hos Socialdemokraternas talesperson för forskning. Forskningsfrågorna togs även upp under det årliga luciamötet i riksdagen. Livsstilsfrågor och särskilt rökning diskuterades liksom behovet av riktlinjer för medicinsk rehabilitering. Ett av forskningsrådets möten besöktes av Maria Västfeldt, sakkunnig hos utbildningsministern för en diskussion om EU:s kommande 8:e ramprogram för forskning Horizon Svåra frågor att debattera Alla frågor och ställningstagande är inte alltid lätta att kommunicera. Reumatikerförbundets åsikter och tyckanden ifrågasätts ibland. Ett exempel är debatten om djurförsök, där vi uttalar oss positiva till forskning på djur. Djurrättsorganisationer och djurvänner har ofta av naturliga skäl en helt annan uppfattning. För oss är det viktigt att förhålla oss sakliga men även ödmjuka i en sådan debatt. Men utan den forskning som bedrivs med djurförsök, så hade vi inte haft de mediciner vi har idag och människor hade fått lida ännu mer. Nobelpristagaren i medicin, Bruce Beutler, har gjort tester på möss, som lett till användning av TNF-blockerande behandling vid inflammationssjukdomar, som har varit helt avgörande och startade utvecklingen med biologiska läkemedel. En annan kontroversiell fråga är kravet på att sluta röka inför en operation. Den 6 september var Anne Carlsson med i radio och chattade med både upprörda och positiva människor. Det faktum att mediciner får bättre effekt och läkning efter en operation går mycket fortare, gör att Reumatikerförbundet är positiv till att människor som ska opereras får stöd för att sluta röka och att det ibland också ställs krav på rökstopp. Reumatikerförbundet uttalar sig positivt till forskning på möss. Det är åsikter som ifrågasätts ibland. Foto: Yvonne Enman.

15 15 Vi syns allt mer En medlemsundersökning visade att många ansåg att vi syntes och hördes för lite. Reumatikerförbundet har därför satsat stort för att synas bättre i media och därigenom få fram vårt budskap. Artiklar i pressen Reumatikerförbundet förekom i fler publicerade artiklar under 2011 jämfört med föregående år. Sammanlagt publicerades 1127 artiklar, jämfört med 660 artiklar Vi har dock bytt bevakningstjänst, så siffrorna är inte helt jämförbara. Föreningsinformation är i likhet med tidigare år fortfarande dominerande i antalet artiklar. Men sett till antalet läsare är det artiklar om Reumatikerförbundet som når flest. Pressmeddelanden Det egna pressarbetet resulterade i tolv pressmeddelanden och fem publicerade debattartiklar. Pressarbetet har följt det intressepolitiska arbetet. Uppmaningen att anmäla apotek, som inte klarar av att leverera förskrivna läkemedel inom 24 timmar, till Läkemedelsverket, fick stor uppmärksamhet i media. Uppmaningen nådde även utanför landsgränserna och danska apoteksföreningen gjorde en intervju med Anne Carlsson. Foto: Lotta Tillström Vi syns och hörs Under våren pågick debatten om sjukförsäkringen och på Newsmill publicerades debattartikeln, Nu får det vara slut på kattrakandet angående sjukförsäkringen. Reumatikerförbundet blev vid ett flertal tillfällen tillfrågat om att förmedla kontakter och kommentera utvecklingen av sjukförsäkringen. Reumatiska sjukdomar och Reumatikerförbundet omnämndes också ofta i debatten kring sjukförsäkringen. Under hösten publicerade Svenska Dagbladet två debattinlägg om att förändrade djurskyddslagar försvårar forskningen. Artiklarna var framtagna av Anne Carlsson och två professorer från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Debattartiklarna togs upp av Tidningarnas Telegrambyrå (TT), vilket resulterade i att debattartikeln omnämndes i över 50 olika tidningar och i Rapports nyhetssändning. Efter publiceringen har det följt en debatt där flera professorer och specialister inom reumatologin har diskuterat behovet av djurförsök inom forskningen. Tidningen Dagens Media uppmärksammade Reumatikerfondens reklamkampanj, Vill du lösa en gåta? och publicerade flera reklambilder från kampanjen som förstanyhet på hemsidan. Även medietidningen Resumé uppmärksammade kampanjen. Vinnare I december deltog Reumatikerförbundet i en tävling anordnad av MyNewsdesk, som är en digital plattform för publicering och distribution av nyheter. Tävlingen vände sig till ideella organisationer, som skulle motivera hur man skulle använda MyNewsdesk i extern kommunikation. Reumatikerförbundet var en av fem vinnare som vann ett årsabonnemang. Vinsten innebär att vi kommer att kunna synas mer på denna plattform och vi kan därmed få en ännu större effekt på vårt påverkansarbete.

16 16 Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober Deltagare och Anne Carlsson träffar trollkarlen som underhöll på internationella reumatikerdagen i Stockholm. Foto: Lotta Tillström. Reumatikerförbundet uppmärksammar årligen denna dag. För tredje året i rad har Reumatikerförbundet i samarbete med Abbott AB genomfört publika arrangemang, där lokalt förtroendevalda, tillsammans med kanslipersonal funnits på Centralen i Stockholm, Nordstan i Göteborg och köpcentret Birsta i Sundsvall, varav det sistnämnda var nytt för i år. Tanken och huvudsyftet med arrangemangen är att vi ska finnas där folk är, informera om de reumatiska sjukdomarna, värva medlemmar och berätta att det behövs mer pengar till forskning. Arrangemanget har varit ett ypperligt tillfälle att nå ut till en bred allmänhet. Temat i år var olika prova-påaktiviteter. De förbipasserande fick på alla tre ställen pröva olika saker i vardagen som en reumatiker kan uppleva. Att testa sin handstyrka visade sig vara väldigt tilltalande och drog mycket folk. Andra aktiviteter var bland annat att plocka ner porslin med en griptång och att knäppa knappar med ett par speciella handskar. Stationerna ledde till att det blev bra diskussioner med besökarna om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. Förutom de olika stationerna genomfördes intervjuer på scen med förtroendevalda, reumatologer, forskare och sjukgymnaster. Konferenciärer var Malin Ek i Sundsvall, Kattis Ahlström i Stockholm och Ulrika Eriksson i Göteborg, tre välkända ansikten som drar till sig folk. På plats i Stockholm fanns en legitimerad sjuksköterska som

17 17 Ulrika Eriksson, konferencier, samtalar med reumatologen Jonel Pasula i Nordstans centrum i Göteborg. Foto: Abbott. arbetar på telefonlinjen Reuma Direkt och en representant från Abbott Scandinavia, som bemannade den uppkopplade chatten där frågorna strömmade in från hela landet under dagen. Det blev en hel del media runt denna dag, bland annat var TV4 på plats i Sundsvall och där bidrog vår medlem Margit Pettersson med denna talande replik: Skulle jag vakna en morgon utan att ha ont, då skulle jag nog tro att jag var sjuk. I samarbete med Sahlgrenska sjukhuset genomfördes också en drop-in denna dag, där man kunde få sina leder eller problem utredda, utan att ha bokat tid eller ha en remiss. På reumatologklinikerna finns alltid material från Reumatikerförbundet, vilket då blir en viktig länk mellan sjukvården och Reumatikerförbundet. Det är viktigt och intressant att möta allmänheten för att svara på frågor och tala om vad vi som organisation har att erbjuda, sammanfattade Rigmor Gustafsson, ordförande i reumatikerdistriktet Göteborg. Foto: Abbott. Från Birsta City i Sundsvall. Inte så mycket folk, men mycket media. Foto: Abbott

18 18 Reumatikerförbundet en kunskapsorganisation I många människors medvetande är vi en kunskapsorganisation och det är så vi själva vill bli sedda. Ingen annan organisation vet bättre hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. Kunskap måste spridas och uppdateras och det gör vi genom en rad olika forum. Ny hemsida planeras Reumatikerförbundets hemsida är en viktig del av vår verksamhet och vårt informationsflöde. Hemsidan har funnits sedan 1998 och 2010 beslutade styrelsen att göra nödvändiga förnyelser och förbättringar. Målet med den nya hemsidan är att stärka varumärket, stärka föreningslivet, öka insamlingen, öka medlemsantalet och att förbättra vårt interna arbete. Ett krav var att integrera hemsidan med vårt medlemsregister. En webbgrupp har jobbat kontinuerligt under hela året och haft täta möten med leverantörer och användare. Den 28 januari 2012 lanseras den nya hemsidan. Reumatikervärlden Reumatikerförbundets egen tidning är en mycket betydelsefull och populär medlemförmån. Här möter läsaren personer att inspireras av, kända som okända. Här träffar läsaren de som kämpar och strider för sina rättigheter och här skaffar man kunskap om den egna diagnosen. Tidningen låter inte makthavarna komma undan, den synar orättvisa vårdköer, ojämlik vård och jämför olika landsting. I Reumatikervärlden presenteras de senaste forskningsrönen och många inom professionen läser tidningen. Den finns också utplacerad på många vårdcentraler, reumatologmottagningar och hos sjukgymnaster var Reumatikervärlden med i Sveriges största tävling i redaktionell kommunikation, Guldbladet. Totalt tävlade 341 bidrag i fjorton olika kategorier, vilket är rekord sedan tävlingen startade. Reumatikervärlden fick Guldbladet för bästa journalistik, med motiveringen: För en hög journalistisk svansföring rakt igenom, där det självständiga redaktionella arbetet känns genuint. Såväl urval, texter, bilder och illustrationer talar direkt till målgruppen om svåra skeenden, glädje och den hjälp som kan finnas att få. För att den hjälper sina läsare att bättre hantera sin sjukdom. Tidningen fick även Silverbladet för bästa nykomling /omgörning. Reumatikervärlden produceras av A4 och Annonssäljarna ansvarar för annonsförsäljningen. Tidningen finns även som taltidning. Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, är ansvarig utgivare. Reumatikervärlden har en upplaga på över exemplar. Bulletinen för reumatiska systemsjukdomar Tidningen Bulletinen tog ett nytt grepp i början av året då studenter i årskurs tre på kursen Grafisk design och Kommunikation på Mittuniversitetet fick i uppdrag att göra om tidningen. Alla kursens 24 studenter gjorde var sitt förslag och genom detta lärde de sig också mycket om Reumati-

19 19 kerförbundet och om några av de sjukdomar som finns. Den mall som kom att användas gjordes av Emilie Lindqvist som under året också levererat illustrationer till tidningens fram- och baksida. Nummer tre utgjorde ett temanummer om Sjögrens syndrom. Sidantalet utökades och upplagan höjdes till det högsta hittills, 2500 exemplar och alla tog slut. Antalet nya prenumeranter i samband med en kampanj runt detta nummer blev 144 stycken. Totalt fick tidningen under nya prenumeranter vilket är 162 stycken fler än Det totala antalet prenumeranter är Tidningens redaktör är Greta Thorén, förbundsstyrelsen och ansvarig utgivare är Annelie Norberg på förbundskansliet. Reuma Direkt Förtroendevalda och personal har hög kompetens i de reumatiska diagnoserna, men ibland räcker kunskapen inte till. Det är också viktigt att vi som organisation inte agerar läkare, utan ger råd och stöd. Många ringer och skriver frågor kring olika sjukdomar och då hänvisar vi ofta till Reuma Direkt, en frågelinje som drivs av Spenshult Sjukhus med stöd av Reumatikerförbundet och Abbott Scandinavia. Frågelinjen är bemannad av sjuksköterskor med specialkompetens inom reumatologi. Reuma Direkt får över 1000 samtal om året. Material Under 2011 har Reumatikerförbundets basmaterial, sjukdomsbroschyrer och rekryteringsmaterial Välkommen till Reumatikerförbundet Bli medlem du också! Rekryteringsbroschyr%202011[1].indd :55:39 uppdaterats. 14 av 15 sjukdomsbroschyrer är nu helt aktuella. En ny rekryteringsbroschyr har tagits fram och broschyren Många skäl att vara medlem i Reumatikerförbundet har omarbetats. INFO som e-brev Under 2011 utkom nio nummer av INFO. Från och med nummer sex (augusti) distribuerades INFO som ett digitalt brev, via e-post. Föreningar utan e-post får det i pappersformat i fyra exemplar ordförande, diagnosombudsansvarig, studieorganisatör och kansli. Ett exemplar av INFO i pappersformat går också till alla föreningar och kanslier. Nyhetsbrevet Reagerar och agerar För att snabbare kunna återkoppla Reumatikerförbundets påverkansarbete startade 2011 ett nyhetsbrev för de som vill ta del av vad vi gör, tycker och tänker i den politiska debatten. Tanken är att dessa brev ska komma cirka fyra gånger per år. Snabbinfo från förbundsordförande För att hålla distrikt och föreningar uppdaterade om förbundsstyrelsens arbete och vad som händer på kansliet skickar förbundsordförande ut ett snabbinfo cirka tio gånger per år. Förbundsstyrelsens protokoll skickas också ut efter justering till samtliga distrikt. Medlemsbutiken Material i Reumatikerförbundets medlemsbutik har rensats och sålts ut på rea, dels på för-

20 20 Utförsäljning av material från Medlemsbutiken på förbundsstämman Foto: Lars Oskarsson. bundsstämman, dels via INFO. Endast en profilprodukt har tagits fram under året, en pikétröja i svart och limegrönt. Sociala medier Ungefär hälften av alla svenskar använder sig av någon form av socialt medium. Våra målgrupper finns där ute och det måste vi också göra. Det gamla mottot; Syns vi inte så finns vi inte, gäller fortfarande. Det är bara kanalerna som har förändrats. Med vår satsning på sociala medier kan vi; hitta nya målgrupper, engagera befintliga målgrupper, skapa dialog och nätverk, förstärka varumärket och bevaka omvärlden. Facebooks aktiviteter har bidragit till att det skapats diagnosgrupper. Nu finns Sjögrens syndrom, ankyloserande spondylit, systemisk skleros, Wegeners och SLE samt tre grupper för de som befinner sig mitt i livet - i Stockholm, Göteborg och Skåne. Närmare 800 personer deltar aktivt i dessa grupper idag och antalet ökar för varje dag gjorde Reumatikerförbundet en rejäl satsning på sociala medier. Vi lanserade vår officiella facebooksida och skapade en möjlighet för våra följare att checka in på Reumatikerförbundet. Responsen var positiv och det skedde en markant ökning i trafiken, både på kommentarer och på inlägg. Resultatet blev att vi gick från 0 till 1400 följare på åtta månader. Under hösten satsade vi även på att få igång trafiken på twitter. Twitterkontot kommer att användas både för att punktmarkera beslutsfattare men också för att informera och knyta kontakter med journalister och framförallt live-twittra från många av våra aktiviteter. Annes bildblogg har fortsatt under året. Här kan läsaren följa med Reumatikerförbundets ordförande, Anne Carlsson på styrelsemöten, debatter och uppdrag, som porträtteras och läggs upp i bloggen. Bloggen uppdateras flera gånger i veckan med bilder och text och som ger läsaren god insyn i ordförandes vardag. Reumatikerförbundets träningsblogg startade i januari och har följts av många intresserade. Antalet besökare har under året varit cirka En relativt stor andel besökare har inte någon reumatisk diagnos, utan de har hittat Reumatikerförbundet via bloggen, vilket är ett bra sätt att hitta nya intresserade och göra förbundet mer känt av en allmänhet. Kunskap är också att känna till sin historia Under 2011 har Reumatikerförbundets arkiv- och dokumenthanteringsfrågor uppmärksammats. Handlingar från 1945 till 2000 har ordnats, förtecknats och levererats till Riksarkivet i Arninge. Dessutom har arbetet med att upprätta en dokumenthanteringsplan för förbundet påbörjats. Syftet är att förbättra den nuvarande dokument- och arkivhanteringen och säkra att handlingar bevaras för framtiden men det bidrar också till en effektivare administration. Arbetet har delvis bedrivits med hjälp av en extern arkivarie.

21 21 Verksamhet för medlemmar och förtroendevalda Grunden och basen i vår verksamhet är den som bedrivs inom våra 186 föreningar och 25 distrikt. Reumatikerförbundet har en uppgift i att stödja Reumatikerdistrikten i deras arbete. Stödet kan se olika ut. Vi genomför exempelvis olika utbildningsinsatser för ökad kunskap och kompetens. Under 2011 har vi genomfört en intressepolitisk utbildning med fokus på varför forskning är så viktigt i vårt påverkansarbete. Vi har också haft ett seminarium för att öka kunskapen om diskriminering. Förbundsstyrelsen och personal från förbundskansliet har medverkat vid en rad olika möten och arrangemang runt om i landet. Det har bland annat handlat om medverkan på distriktens representantskap, styrelseutbildningar, ledarskapsutveckling, konflikthantering, valberedningskurser, jubileumsarrangemang och diagnosträffar. Utbildningsvägen del 4, som är ett utbildningskoncept för blivande ledare och nyvalda ordföranden inom Reumatikerförbundet genomfördes för första gången Tyvärr mäktade vi inte med att genomföra denna utbildning under Den största medlemsverksamheten som Reumatikerförbundet genomför vart fjärde år är vårt temaår. Förbundsstämman 2010 fattade beslut om att 2012 års temaår skulle handla om diagnoskunskap. Reumatikerförbundet kunskap som lindrar. Under 2011 har förbundsstyrelsen och personal från förbundskansliet genomfört 24 upptaktsmöten runt om i hela landet. Vid dessa möten har projektplan och material presenterats. Vi har berättat om den kommande nya hemsidan och om Reumatikerfondens kampanj som genomfördes under hösten. Vi har mötts av ett fantastiskt stort engagemang från distrikt och föreningar. Det bådar verkligen gott inför Reumatikerförbundet har också fortsatt att försöka stimulera med lemmar till rörelse i olika former. Under våren genomfördes en stegtävling som 45 reumatikerföreningar deltog i. Tillsammans samlade vi deltagare och vi gick till Berlin. Konferens för alla distriktsordförande Den årliga distriktsordförandekonferensen som förbundsstyrelsen bjuder in till ägde rum på Aronsborg Kurs och konferens i Bålsta den maj. Där drog arbetet igång med att revidera och utvärdera vår vision, för att få fram en värdegrund för Reumatikerförbundet. Konferensen inleddes med att projektet Hälsa Välkommen höll i en seminariedag under temat Jämlik vård en självklarhet för alla? Alla människor har rätt till en jämlik vård oberoende av kön, etnicitet och språkkunskaper, men verkligheten ser inte ut så för många av Sveriges utlandsfödda. Seminarierna ville belysa de svårigheter som uppstår mellan vårdgivare och utlandsfödda patienter. Det är stora skillnader i den ickeverbala och verbala Från distriktsordförandekonferensen på Aronsborg i maj.

22 22 Diagnosrelaterade föreläsningar för medlemmar och allmänhet är ett populärt inslag i distriktens och föreningarnas program. Foto: Magnus Fröderberg Medlemsförmåner Som medlem i Reumatikerförbundet får du: Sex nummer av tidningen Reumatikervärlden. Rabatt på informationsmaterial och broschyrer. Lokala medlemsförmåner, till exempel tillgång till träning i varm bassäng. Möjlighet att teckna en pensions-, liv-,olycksfalls-, grupplivsoch hemförsäkring hos Folksam. Bred lokal verksamhet om du vill delta i aktiviteter som erbjuds av förening och distrikt. Medlemsrabatter hos en rad företag som annonseras på vår hemsida och i vår medlemstidning. Möjlighet att söka bidrag ur stiftelser och fonder. kommunikationen, men också i sättet förhålla oss till sjukdomar och behandling. Flertalet föredragshållare, däribland läkare, sjukgymnast och kurator, berättade utifrån sina erfarenheter om vårdens vardag. Seminariet avslutades med en föreläsning hur det är att leva som romsk kvinna i det svenska samhället, ett seminarium som fängslade många. Familjeverksamhet En viktig grupp som Reumatikerförbundet har svårt att nå är familjer. Eftersom anmälningarna till våra läger har minskat så ställdes det planerade familjelägret 2011 in. Istället tillsattes en utredning för att ta reda på vilka behov denna grupp har. Vi tror att man som familj till ett kroniskt sjukt barn har behov att dela sina erfarenheter med andra, men hur formerna för detta ska se ut, får vi som förbund fundera ordentligt på. Diagnosrelaterade föreläsningar De flesta medlemmar i Reumatikerförbundet är mest intresserade av frågor som rör den egna diagnosen och därför är det också viktigt att aktiviteter och information handlar om just det. En del i den verksamheten är Reumatikerförbundets olika samarbeten med läkemedelsbolag. Tack vare det engagemang av ideella krafter från våra distrikt och föreningar har vi lyckats arrangera tjugo olika föreläsningar för allmänheten under året. Några av föreläsningarna har även skett i samarbete med andra organisationer, som till exempel, Psoriasisförbundet. Målgruppen för föreläsningarna är medlemmar och en intresserad allmänhet. Alla föreläsningar annonseras i dagspressen, då vi sett i våra utvärderingar att det är just via annonser som personer ofta uppmärksammar att en föreläsning ska äga rum. Föreläsningarna har varit oerhört populära och ibland har stolarna inte räckt till. Föreläsningarna har handlat om psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, tidigare kallad för Bechterews sjukdom, osteoporos, artros, reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit samt DAS- 28 (Disease Activity Score). DAS - 28-värdet visar hur aktiv sjukdomen RA är och 28 står för antalet leder som kontrolleras.

23 23 Rehabiliteringsbidrag Reumatikerförbundet strävar efter att stödja den enskilde medlemmen i vardagen bland annat genom att medlemmar kan söka bidrag ur en rad fonder och stiftelser. Reumatikerförbundet ger bidrag till den enskilda behövande medlemmen för rehabilitering. Detta är en uppskattad och exklusiv förmån som enbart medlemmarna får tag del av. Under 2011 har Reumatikerförbundet delat ut totalt Kr för rehabilitering i olika former. I augusti kom ett vykort till kansliet Ett hjärtligt tack för gruppbidraget som vi fick till vår resa till Estland. Vi fick bra och sköna behandlingar. Hälsningar Norrköpingsföreningen Reumatikerförbundet Box Stockholm Rehabiliteringsbidrag Rehabiliteringsbidrag i egen regi: kronor, 89 personer. Här kan den enskilde medlemmen söka bidrag för rehabilitering i Sverige eller utomlands. Maxbeloppet som en medlem kan erhålla är kronor. Bidrag för träningskort: kronor, 46 personer. Årets nyhet Med denna förmån kan medlemmen erhålla ett bidrag på max kronor för införskaffande av ett träningskort på gym, badhus eller annan form av fysisk träning. Förmånen blev populär och lockar en ny grupp av medlemmar. Gruppresebidraget: kronor, 10 grupper. Denna förmån återinfördes under 2011 med syfte att möjliggöra för föreningar/ distrikt att genomföra en gruppresa med rehabilitering i Sverige eller utomlands. Hälsningar från glada medlemmar på rehabiliteringsresa till Reuma Sol under påsken 2011, därav klädseln.

24 24 Våra medlemmar Medlemsantalet, vid årets slut, uppgick till , vilket är en minskning med 1023 medlemmar från föregående år. Från år 2009 finns möjlighet att betala medlemsavgiften månadsvis via autogiro. Det antalet medlemmar ökar från år till år. Vid årsskiftet betalade 2486 sin medlemsavgift med autogiro, detta är en ökning med 138 personer sedan förra året. Fördelning mellan de olika diagnosgrupperna Diagrammet visar en tendens och inte fakta. En medlem kan finnas med i flera diagnosgrupper. En stor grupp medlemmar har inte uppgett någon diagnos. Tendensen pekar på att de som uppgett en diagnos är de som stannar längre som medlemmar. En avvikelse från detta är medlemmar inom fibromyalgi/mjukdelsgruppen. Där sjunker medlemsantalet något. Medlemsregister Under året har en utredning genomförts om Reumatikerförbundets medlemsregister, som kunde konstatera att det förekommer enskilda fel i registret, men att det inte råder några systemfel. Registret har uppdaterats till en nyare version, vilket också var nödvändigt för att möta de krav och önskemål som kom i samband med den nya hemsidan. Inför hela nyomläggningen har en referensgrupp tillsatts, med representanter från förbundsstyrelse distrikt, föreningar och kansli. Diagnoser

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Effektrapportering till FRII

Effektrapportering till FRII Effektrapportering till FRII 1. Vad vill er organisation uppnå? Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. För att uppnå våra mål verkar Reumatikerförbundet

Läs mer

Effektrapportering till Frii

Effektrapportering till Frii Effektrapportering till Frii 1. Vad vill er organisation uppnå? Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. För att uppnå våra mål verkar Reumatikerförbundet

Läs mer

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss!

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss! Reumatikerförbundets nyhetsbrev nr 2 2017 Välkommen till Nyhetsbrev nr 2! Nu börjar det äntligen bli varmare och ljusare ute och vi vill passa på att önska alla en riktigt härlig vår. Vissa notiser i det

Läs mer

Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Vill du också bli medlem? Välkommen! 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Varför är du medlem i Reumatikerförbundet? Från Facebook! - Jag är medlem för att jag ser Reumatikerförbundet som ett fackförbund

Läs mer

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt

Lär dig mer. om Reumatikerförbundet. 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Lär dig mer om Reumatikerförbundet 80 olika diagnoser med mycket gemensamt Reumatikerförbundet en kunskapsorganisation Mer än en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom. Dessutom påverkar sjukdomen

Läs mer

Beslutad Aktivitetsplan 2014. Forskningsbudgeten 2014 antagen. Nu är aktivitetsplanen för nästa år fastställd av förbundsstyrelsen!

Beslutad Aktivitetsplan 2014. Forskningsbudgeten 2014 antagen. Nu är aktivitetsplanen för nästa år fastställd av förbundsstyrelsen! NUMMER 9 2013 Beslutad Aktivitetsplan 2014 Nu är aktivitetsplanen för nästa år fastställd av förbundsstyrelsen! Du hittar den i PDF format här. Forskningsbudgeten 2014 antagen Reumatikerförbundet satsar

Läs mer

Föreläsningarna i siffror

Föreläsningarna i siffror NUMMER 9 december 2012 Föreläsningarna i siffror Vi känner oss glada och stolta över ett bra genomfört temaår: Reumatikerförbundet Kunskap som lindrar. I börjar av nästa år kommer hela året att sammanfattas

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet. Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet nr 7 2017 Välkommen! Här kommer årets sista nyhetsbrev. Hela kansliet önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! Ny grafisk profil Styrelsen har fattat beslut

Läs mer

Gott nytt år! Gott nytt verksamhetsår!

Gott nytt år! Gott nytt verksamhetsår! NUMMER 1 januari 2013 Gott nytt år! Vi vill börja det nya året med att slå ett slag för våra hemsidor. Många föreningar och distrikt är nu igång med sina hemsidor och vårens aktiviteter fylls på. Det ser

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Aktivitetsplan Innehåll. Inledning 3. Vision 4. Fyra övergripande mål 5. Våra viktigaste verksamhetsområden 6 9. Reuma Utveckling 10

Aktivitetsplan Innehåll. Inledning 3. Vision 4. Fyra övergripande mål 5. Våra viktigaste verksamhetsområden 6 9. Reuma Utveckling 10 Aktivitetsplan 2017 1 Aktivitetsplan 2017 Innehåll Inledning 3 Vision 4 Fyra övergripande mål 5 Våra viktigaste verksamhetsområden 6 9 Reuma Utveckling 10 Avslutning 10 2 Inledning Reumatikerförbundet

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2012-06-16--17 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box 12851,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker.

Stadgar för. Reumatikerförbundet. Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker. Stadgar för Reumatikerförbundet Antagna av förbundsstämman 2014-05-31--06-01 Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Reumatikerförbundet Org.nr 802002-7838 Box

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Valberedningen har fått i uppdrag att nominera en Förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer till stämman 2017.

Valberedningen har fått i uppdrag att nominera en Förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer till stämman 2017. 13) Valberedningens uppdrag Valberedningen har fått i uppdrag att nominera en Förbundsstyrelse och förtroendevalda revisorer till stämman 2017. Valberedningen består av: Britt Skårstedt, sammankallande

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag - information och handledning för distrikt och föreningar Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Beslutad på förbundsstyrelsen den 6-7 december Reumatikerförbundets. Aktivitetsplan 2012

Beslutad på förbundsstyrelsen den 6-7 december Reumatikerförbundets. Aktivitetsplan 2012 Beslutad på förbundsstyrelsen den 6-7 december 2011 Reumatikerförbundets Aktivitetsplan 2012 Reumatikerförbundet in i framtiden Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Jubileumsåret 70 år tillsammans

Jubileumsåret 70 år tillsammans NUMMER 8-2014 Jubileumsåret 70 år tillsammans Jubileumsåret närmar sig med stormsteg och som många av er säkert redan vet har vi en ny projektplan som gäller för jubileumsåret 2015. Nu fokuserar vi fullt

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering

Värva fler medlemmar. Medlemsrekrytering. Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Värva fler medlemmar Medlemsrekrytering Förslag och tips på hur ni kan planera er rekrytering Steg 1 - Medlemsvärvning Sätt er ner och svara på de här frågorna: Varför vill ni få fler medlemmar? Vilka

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Jubileumsåret 70 år tillsammans

Jubileumsåret 70 år tillsammans NUMMER 9-2014 Jubileumsåret 70 år tillsammans Jubileumstårtan och ny flik på medlemssidan Vi vill börja med att gratulera Anna Martin som står bakom Reumatikerförbundets jubileumstårta 2015, grattis! Juryns

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet Varmt välkomna hit. Jag heter Tina Norgren och ska vara er moderator under dagen. Jag är också ordförande i länsavdelningen och vice förbundsordförande. Haft psoriasis sedan jag var 9 år, prövat många

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Tillsammans mot ALS - Ideell grupp

Tillsammans mot ALS - Ideell grupp Vision En värld utan ALS Syfte Att den som insjuknar i ALS ska ges hopp, stöd och bot Tillsammans mot ALS - Ideell grupp EN PRESENTATION AV VÅR KOMMUNIKATION I DET FORTSATTA ARBETET Tillsammans mot ALS

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Patientskola introduktion och manual

Patientskola introduktion och manual Patientskola introduktion och manual Viktig samverkan mellan primärvård och Reumatikerförbundets föreningar kring sjukdomarna artros och långvarig smärta/fibromyalgi. Reumatikerförbundet Kunskap om sin

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter

Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Därför är vi med i Netdoktors nätverk av experter Det finns i dag en stor okunskap bland många vuxna att även barn kan drabbas av reumatiska sjukdomar, så det är jätteviktigt och bra att lyfta detta ämne.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna)

Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) Kommunikationspolicy för Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) 1. Inledning Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET 13) LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET 2017-2021 Det här är Reumatikerförbundet... 3 Vårt nuläge... 4 Det här är vi riktigt bra på!... 4 Det här kan vi utveckla ännu mer... 4 Vår omvärld

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer