Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr"

Transkript

1 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Ärendelista Sid nr Justering Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering Intern kontrollplan 2011 för kommunstyrelsens verksamhet exklusive service- och teknikavdelningen Kommunstyrelsen mål- och resursplan 2011, ekonomidelen Förändrade övergångsregler för resor inom tätortstrafiken...6

2 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Tid Kl Plats Kommunhuset, rum 538 A ande Sverker Ottosson (MP) ordförande Sven Bredberg (M) vice ordförande Habib Effati (M) Stefan Falk (FP) Lena Österlund (S) Leif Nilsson (S) Annicka Burman (V) Övriga Jonas Borg ekonomidirektör Johan Forssell kommunsekreterare Lennart Andersson stabschef Maud Viklander controller 17 Göran Dahlqvist ekonom 18 Marie Danielsson redovisningschef 19 Protokollet omfar Justeras Sverker Ottosson Ordförande Johan Forssell Sekreterare Leif Nilsson Justerare

3 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Justering Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses Leif Nilsson med Annicka Burman som ersättare.

4 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Dnr KS Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar notera informationen. Infrastruktur- och samordningsutskottet beslutade den 10 januari uppdra till projektledaren för Lika Värda i samråd med koncernstaben söka medel hos Sveriges Kommuner och Landsting för ett forts arbete med jämställdhetsintegrering. Stabschef Lennart Andersson informerar om arbetet med ansökan. Målsättningen är ansökan ska vara inne hos Sveriges Kommuner och Landsting senast den 15 februari, så den kan behandlas vid det första beslutstillfället under våren.

5 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott KS Intern kontrollplan 2011 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen, uppdra åt koncernstaben, inför ärendets behandling i kommunstyrelsen, komplettera beslutsunderlaget utifrån vid dagens sammanträde förda diskussioner. Infrastruktur- och serviceutskottet har tidigare prioriterat vissa områden inför arbetet med intern kontrollplan Koncernstaben har, utifrån utskottets prioriteringar, upprättat ett förslag till intern kontrollplan. Förslaget omfar koncernstaben exklusive service och teknik, dessa verksamheter avses behandlat i ett separat ärende. Utskottet för en diskussion kring det förslag till intern kontrollplan som koncernstaben upprättat utifrån de prioriteringar som gjordes vid sammanträdet sunderlag Koncernstabens skrivelse med bilaga 1 och 2 (delas ut)

6 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott KS Kommunstyrelsen mål- och resursplan 2011, ekonomidelen Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa koncernstabens förslag till Kommunstyrelsens mål och resursplan 2011, ekonomidelen, daterad Kommunfullmäktige beslutade 20 december om mål- och resursplan för 2011 med plan för Enligt fullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa mål- och resursplan för 2011 senast under februari månad. Senast till delårsrapport 1 ska nämnderna redovisa indikatorer till de mål som nämnderna fastställt. Kommunstyrelsen fastställde genom beslut 17 januari nämndernas ekonomiska ramar för Från årsskiftet har service- och tekniknämnden upphört och dess verksamheter fördelats på kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Det betyder de verksamheter som numera hör till kommunstyrelsen ska ingå i det förslag till kommunstyrelsens mål och resursplan 2011 som nu tagits fram. Lena österlund (S), Leif Nilsson (S) och Annicka Burman (V) meddelar de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens behandling av detsamma. sunderlag Koncernstabens skrivelse med bilaga 1 och 2

7 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Dnr KS Förändrade övergångsregler för resor inom tätortstrafiken Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar återremittera ärendet till koncernstaben för klarlägganden angående Västernorrlands Läns Trafik AB:s behandling av ärendet, Busslink i Sverige AB har inlämnat en framställan till Västernorrlands läns Trafik AB om få ändra övergångsreglerna för resor inom Sundsvalls tätort från 75 minuter till 45 minuter. Västernorrlands läns Trafik AB föreslår i stället reglerna för fri övergång till och mellan stadsbussarna i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik förändras till gälla 60 minuter från resans start. Västernorrlands läns Trafik AB önskar nu ägarnas synpunkter på förslaget till förändring. Lena Österlund (S) yrkar ärendet ska återremitteras till koncernstaben för klarlägganden angående Västernorrlands Läns Trafik AB:s behandling av ärendet, detta då bolagets styrelse vid sitt sammanträde bordlade frågan. sunderlag Koncernstabens skrivelse Skrivelse från Västernorrland Läns Trafik AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-01-10 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om Skönsmohuset - förändringar i lokalerna...3 2 Projektet Lika Värda...4 3 Referensgrupp för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-11-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 85 Information om Matfors före detta Folkets hus...3 86 Mål och resursplan 2012 för kommunstyrelsen...4 87

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-12-15 Ärendelista Sid nr Justering...2 96 Utbildning i fastighetsunderhåll...3 97 Verksamhetsplan för koncernstaben 2012 kvittering av MRP 1...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2014-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 106 Information om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och traineeprogram... 4 107 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-11-24 Ärendelista Sid nr Justering...2 90 Tema Hållbar utveckling...3 91 Rapport avseende 2011 års internkontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-04-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 33 Rapportering av samarbetet i Sundsvallsregionen angående traineeprogrammet...3 34 Livsmiljöbokslut 2010

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2013-04-16 Ärendelista Sid nr Justering...2 42 Information om resultatet av enkäten om koncernstabens service till förtroendevalda i kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-08-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 56 Skönsmohuset en lägesrapport...3 57 Information om fastighetsavdelningens ekonomi...4 58 Allmän genomgång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2013-06-18 Ärendelista Sid nr Justering...2 54 Information om den förestående revideringen av trafikförsörjningsprogrammet...3 55 Delavstämning av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-01-19 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om Upphandling: överklagande samt hur säkerställa LoU i organisationen...3 2 Lägesrapport från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-03-22 Ärendelista Sid nr Justering...2 19 Dagordningen...3 20 Begäran om redovisning av sjuktalen i Sundsvalls kommun...4 21 Information om kommunens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2013-10-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 97 Information om ISO 26000... 3 98 Redovisning av upphandlad kollektivtrafik i Västernorrland från juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...2 632 Yttrande över Banverkets samrådshandling "Förstudie dubbelspår Ostkustbanan Gävle-Sundsvall"...3 633 Antagande av detaljplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 75 Information om projekt Biogas i Mellannorrland...3 76 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-12-14 Ärendelista Sid nr Justering...3 848 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsenhet efter år 2010...4 Kommunstyrelsen 2009-12-14 1 Tid Ajournering Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2012-12-11 Ärendelista Sid nr Justering...2 81 Information om projektet Nya Ostkustbanan...3 82 Planering inför studiebesök i Bryssel...4 83 Information om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-10-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 824 Överföring av Fokusera Utveckling Sundsvall AB:s verksamhet till Sundsvall Energi AB...3 825 Information om arbetet med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr. Justering Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-05-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 98 Yttrande över rapport Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi...3 99 Socialnämndens besparingar/ambitionssänkningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2014-05-26 Ärendelista Sid nr Justering... 4 177 Information om utredningen om Garantiförsäkring PLUS... 5 178 Upphandling Hushållsavfall, avfallshantering, fastställande av kravspecifikation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2012-09-24 Ärendelista Sid nr Justering...2 139 Delårsrapport januari-augusti 2012 för kommunen och kommunkoncernen...3 140 Information om kommunala utjämningsreserver...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-09-30 Ärendelista Sid nr Justering... 2 128 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2011-06-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 262 Kollektivtrafik billiga pensionärsresor, Hundralappen, MRP-uppdrag SH 8a, 2011...4 263 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2008-10-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 468 Information om arenor för idrott och kultur...3 469 Ekonomiska ramar för MRP 2009 (årsbudget 2009)...4 470 Information om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-10-25 Ärendelista Sid nr Justering...3 80 Lägesrapport om kollektivtrafikupphandlingen...4 81 Information om ekorren II, en aktivitet inom projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 58 Information om projektet Smakstart...3 59 Information om förstudie konkurrensutsättning av företagshälsovården...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2013-12-10 Ärendelista Sid nr Justering... 2 123 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 124 Information om arbetsgivarfrågor arbetsgivarpolitisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt MRP Kollektivtrafik...4 102 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-09-28 Ärendelista Sid nr Justering...2 655 Avfallstjänster...3 656 Delårsrapport januari-augusti 2010 för kommunen och kommunkoncernen...4 657 Delårsrapport januari-augusti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-08-24 Ärendelista Sid nr Justering...2 638 Uppföljningsrapporter om återvinning av matavfall - Alnö och Matfors/Stöde...3 639 Månadsrapport juli 2010...4 640 Intern

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-04-26 Ärendelista Sid nr Justering...2 32 Information om avtal rörande Granlunda äldreboende...3 33 Information om regionalt hållbarhetsarbete Forum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 35 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 36 Information om kollektivtrafikfrågor... 4 37 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Sid Justering... 2 140 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 141 Rapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-06-01 Ärendelista Sid nr Justering...2 795 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014...3 796 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-03-25 Ärendelista Sid nr Justering...3 126 Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen...4 127 Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag...7 Kommunstyrelsen 2013-03-25 1 Tid Kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-12-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 59 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens finansoch näringslivsutskott...4 60 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015 Sid Justering... 2 150 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-01-26 Ärendelista Sid nr Justering...2 525 Bokslutskommuniké 2009 för Sundsvalls kommun...3 526 Information om arbetet med E4 Sundsvall...4 527 Yttrande över Strategi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2012-01-17 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om nämndernas mål och resursplaner ur ett jämställdhetsperspektiv...3 2 Information om yttranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2009-01-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 605 Nya lagregler om ränteavdragsbegränsningar...4 606 Kommundirektionens verksamhetsplan 2009...5 607 Avsägelse av uppdrag som ersättare i finansutskottet...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-09-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 172 Information om ombyggnad av Korstaverkets panna, K1, till biobränsle...3 173 Information om betänkandet Fjärrvärme

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-10-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 136 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 8 december 2015 Ärenden Sid Justering... 2 150 Intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-06 Ärendelista Sid nr Justering...2 63 Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län...3 64 Delårsrapport januari-augusti 2011 för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2008-06-16 Ärendelista Sid nr Justering...3 479 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011...4 480 Korrigering av tidigare beslut: Ansvar för elit- och evenemangsarenor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-11-15 Ärendelista Sid nr Justering...2 220 Redovisning av socialnämndens ekonomiska läge...3 221 Direktiv för förändring av planeringsförutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-12-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 245 Redovisning av kollektivtrafikens ökade kostnader...3 247 Månadsrapport november 2011...4 248 Ekonomiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-02-01 Ärendelista Sid nr Justering...3 865 Presentation av Mitthem AB...4 866 Information om kommundirektionens verksamhetsplan 2010.5 867 Information om koncernstabens verksamhetsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-11-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 2 Månadsrapport oktober 2010...4 3 Information om arbetet med tematiskt tillägg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 49 Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRP-uppdrag VO 8, 2011...3 50 Tema: Kommunikation och information...4 51

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 31 mars 2015 Sid Justering... 3 15 Redovisning av genomförandet av projektet Skolfam... 4 16 Information om Winnet...

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 mars 2016 Sid Justering... 2 14 Statusrapport planering för nytt resecentrum i Sundsvall... 3 15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-10-06 Ärendelista Sid nr Justering...2 670 Information om projekt E-länet - bra företagsklimat...3 671 Hantering av framtida pensionskostnader...4 672 Ekonomiska ramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-11-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 676 Inriktning, organisering samt finansiering av kommunens näringslivsverksamhet efter år 2010...3 677 Befolkningsprognos för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-11-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 829 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014...3 830 Regler för överföring av nämndernas resultat...4 831 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2011-08-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 151 Information om bildande av kommunalt näringslivsbolag...4 152 Finansiering och ägarskap av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2007-03-26 Ärendelista Sid nr Justering...3 135 Årsredovisning 2006 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamhet samt kommunstyrelsekontoret...4 136 Årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-12-13 Ärendelista Sid nr Justering...3 109 Information om kollektivtrafiken...4 110 Lägesrapport om investeringar i förvaltningsfastigheter...5 111

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-12-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 92 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen beslut om samråd.3 93 Komplettering FATI-ansökningar 30 september 2011...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-02-23 Ärendelista Sid nr Justering...2 734 Planeringsförutsättningar MRP 2011-2014...3 735 Förändrad budgetmodell genom införande av 2 + 2 års budgetprocess...4 736

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-11-22 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 94 Information om kollektivtrafiken trafikutökningar Matfors och Liden...4 95 Global kommun,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Notering... 3 72 Återrapportering av projektet "Återvinning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2014-02-18 Ärendelista Sid nr Justering... 2 9 Information om utredning av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar... 3 10 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 3 mars 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 8 Information om trygghetsarbetet i Sundsvalls kommun... 3 9 Information

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 1 mars 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 1 mars 2013 Sid Justering...3 13 Intern kontrollplan 2013 för NAVI...4 14 Digitala nämndshandlingar NAVI...5 15 Månadsrappport januari 2013...6 16 Ansökan

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-06-02 7/2017 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017 Sid nr 66 Sammanträdets öppnande och justering... 2 67 Godkännande av dagordning... 2 68 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2008-09-30 Ärendelista Sid nr Justering...2 447 Information om arenor för idrott och kultur...3 448 Nya budgetförutsättningar 2009-2011...4 449 Internlån energisparåtgärder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-02-01 Ärendelista Sid nr Justering...2 9 Kustplan för Sundsvalls kommun...3 10 IT-strategi för e-förvaltning för Sundsvalls kommunkoncern år 2011-2021...4

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 september 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 september 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 1 september 2015 Sid Justering... 2 41 Organisatorisk flytt och ny arbetsordning för kommunala pensionärsrådet...

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Årsredovisning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Årsredovisning Kommunstyrelsen 2006-03-21 Ärendeförteckning Sid nr Justering...3 68 Årsredovisning 2005...4 Kommunstyrelsen 2006-03-21 1 Tid Plats Kl. 14.00 14.20 Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande s Ewa Back ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 23 januari 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 1 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2008-02-25 Ärendelista Sid nr Justering...3 369 Finansiering av verksamheten vid Norra berget 2008...4 370 Vårens MRP-process principiella ställningstaganden...10 Kommunstyrelsen 2008-02-25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2012-02-07 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Sundsvalls kommuns förvärv av Norrlandspojkarna Fastighets AB:s aktieinnehav i Norra Kajen Exploatering AB...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-02-10 Ärendelista Sid nr Justering...2 544 Information om arenor för idrott och kultur...3 545 Kvarteret Lyckan 6 friköp av parkeringsplatser...4 546 Framställan om

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 58 Information om Sundsvalls kommuns trygghetsarbete...3 59 Information om preliminär samrådsredogörelse för översiktsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-09-21 Ärendelista Sid nr Justering...2 815 Evenemangs- och marknadsföringsstrategi för Sundsvalls kommun...3 816 Verksamhetsövergång Sundsvall Arena AB...4 817 Lokalstrategi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-09-30 Ärendelista Sid nr Justering... 2 43 Back 2 Basics uppföljning av verksamheten... 3 44 Utredning av införandet av en social investeringsfond i Sundsvalls

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Stadsbacken AB 15 december 2017

Stadsbacken AB 15 december 2017 2017-12-15 11/2017 Stadsbacken AB 15 december 2017 Sid 114 Sammanträdets öppnande och justering... 2 115 Godkännande av dagordning... 2 116 Föregående protokoll - 2017-11-24... 2 117 Information gällande

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 12 februari 2019 Sid Justering... 2 8 Information från Drakfastigheter... 3 9 Information om uppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-09-03 Ärendelista Sid nr Justering... 2 112 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 3 113 Delredovisning av pågående arbete med anledning

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 29 augusti 2017 Sid Justering... 2 53 UPPHANDLING - Livsmedel, fastställande av kravspecifikation (UH-2016-204)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-10-01 Ärendelista Sid nr Justering... 3 124 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation... 4 125 Delredovisning av pågående arbete med anledning

Läs mer

Stadsbacken AB 29 september 2017

Stadsbacken AB 29 september 2017 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2017-09-22 8/2017 Stadsbacken AB 29 september 2017 Sid 75 Sammanträdets öppnande och justering... 2 76 Godkännande av dagordning... 2 77 Föregående protokoll - 2017-06-02...

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 november 2018 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 91 Information från Drakfastigheter... 4 92 Upphandling

Läs mer