Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer!"

Transkript

1 Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer! Plats: Studenthuset, rum 365 Tid: kl

2 Dagens agenda Presentation av Internationell mobilitet Webben Studenthälsan (Eliza Cedervall) Utbytesprogram och samarbetsavtal Housing Office (Åsa Wedlund) Arbetsrutiner: - Inresande studenter - Utresande studenter Moveon Försäkringar

3 Internationalisering Strategier för Stockholms universitet Ökad internationalisering Uppmuntra och medverka till internationellt utbyte med framstående forskare. Forskarutbildningen ska internationaliseras (t ex utbytesmöjligheter) Global rekrytering (attrahera internationella studenter) Studenter ska studera en del av utbildning utomlands Samarbeten inom Europa ska tas till vara på bättre Verksamhetsplaner : Naturvetenskapliga området Humanistiska-samhällsvetenskapliga Ökat studentutbyte området

4 Gruppen för internationell mobilitet (Sektionen för studentstöd, studie-och karriärvägledning och internationell mobilitet) Karin Granevi Åsa Landes Lorana Kuruzovic Marta Parzonka Mascha Schepers Helena Björck gruppchef in- och utresande studenter in- och utresande studenter Erasmusstipendier Moveon-ansvarig, personalmobilitet Erasmus+koordinator, lärarmobilitet Ronald T. Nordqvist samordnar centrala avtal, evenemangssamordnare Tom Morell forskarutbyte

5 Öppettider (Int. mobilitet) Måndag Tisdag 10:00 12:30 Onsdag Torsdag 13:00 15:00 Studenthuset, plan 3 Funktionsadresser: (svenska studenter) (utländska utbytesstudenter)

6 Gruppens roll är bland annat att ge stöd till institutionerna informera om utbytesstudier (UT) ordna informationsmöten för studenter intresserade av utbyte i allmänhet (UT) ordna informationsmöten för samtliga nominerade studenter (UT) ordna Orientation Week och Farewell Day (IN) Samarbeta med Studentkåren gällande int. studenter (IN) Programansvar för Erasmus+ och Linnaeus-Palme

7 Utbyteskoordinatorer på webben Information om hantering av in- och utresande studenter

8 Forts. Utbyteskoordinatorer på webben

9 Utbyteskoordinatorer på webben Viktigt att hålla uppdaterad och ska stämma överens med vår sändlista!

10 Webben för studenter

11 Här hittar ni oss! Studentpalatset Odenplan, Norrtullsgatan 2 Öppna mottagningar: Studentpalatset: Tisdag till torsdag kl Studenthuset: Campus Frescati: Måndag till torsdag kl Telefonkontakt: Psykolog Måndag till torsdag kl Sjuksköterska Tisdag till torsdag kl.13-16

12 Vad kan vi erbjuda studenterna? Öppna mottagningar - telefonrådgivning Tidsbeställda besök Hälsosamtal Hälsoprofil Kurser Samtalsgrupper

13 Vad är viktigt att tänka på? EU-kortet för våra europeiska studenter Alla tyska studenter har inte EU kortet Avtalsstudenter omfattas av Student-IN försäkringen Masterstudenter som studerar mer än 1 år ansöka om svenskt personnummer Alla studenter omfattas av Kammarkollegiets personskadeförsäkring Vad söker studenterna oss för? Samma som våra svenska studenter infektioner, trötthet, ledsna, krav och prestation, STD, oönskad graviditet, tandvård och önskan om specialistvård

14 Vad säger vi till studenterna? Balans mellan fritid o studier Strukturera din tid Ha kul! Unna dig avkoppling Om vi måste hänvisa till primärvård eller Cityakuten: EU-kort samma avgift som svenskar. Inte EU-student spara kvittot kontakt med utbyteskoordinatorn: information och ev hjälp med att fylla i blankett till Kammarkollegiet. Ett besök på Cityakuten kostar ca kr utan EU kort och utan svenskt personnummer. Eliza / Studenthälsan

15 Utbytesprogram och samarbetsavtal North2North Institutionsavtal Centrala avtal Nordplus Erasmus+ IAESTE MFS Linnaeus-Palme

16 Avtalsdatabas https://forms.moveon4.com/publisher/726/1/eng Skicka nya avtal till

17 Housing Office Ingen bostadsgaranti HT: i slutändan brukar 70-75% få rum VT: 100% får bostadserbjudande Frågor mejlas till Inför HT15: inresandelista med eller utan prioritering till Housing Office 17 maj!

18 Erasmus+ EU28, Island, Lichtenstein, Norge, Makedonien & Turkiet Mobilitet för studenter, lärare och personal via: Utbytesstudier/Praktik Undervisning/Kompetensutveckling Under HT15: utomeuropeisk mobilitet

19 Nordplus Finansieras av Nordiska Ministerrådet Nätverkssamarbete inom Norden Lärar- och studentutbyte (ej doktorander) i de nordiska länderna och Baltikum Lärosäten utser stipendiater Exempel på Nordplus-nätverk: Nordlys (centralt), Norek (FEK), Nordliks (litteraturvetenskap)

20 Program finansierade av Linnaeus-Palme: möjlighet till utbyten för lärare och studenter med utvecklingsländer Minor Fields Studies (MFS): möjlighet till fältstudier i utvecklingsländer, minst 10 veckor Sidas resestipendium för studerande och nyutexaminerade som antagits till oavlönad praktik inom internationella organisationer, framför allt FN och EU

21 North2North Studentmobilitet inom nätverket University of the Arctic Stipendium från Svenska institutet Syftet är att öka samarbetet mellan deltagande universitet i Sverige, Island, Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland. Kontaktpersoner: n2n: Åsa Landes, Studentavdelningen Uarctic: Arjen Stroeven, Inst. naturgeografi

22 Administrativ arbetsfördelning, utbytesstudenter In- och utresande utbytesstudenter via institutionsavtal INSTITUTIONEN In- och utresande utbytesstudenter via centrala avtal INTERNATIONELL MOBILITET

23 INRESANDE UTBYTESSTUDENTER

24 Institutionens roll vid utbyte genom centralt avtal/nätverk Bedömer behörighet/plats, antar/avslår kursansökan, meddelar studenten via e-post (med Studentavdelningen i kopia) APRIL/MAJ; OKTOBER/NOVEMBER Utfärdar Letter of Acceptance rörande kurs samt skickar ut information om registrering, kursstart, etc. i god tid innan ankomst Registrerar på kurs i Ladok Välkomnar studenten till institutionen Tips! Inkludera era studenter som kommer genom centrala avtal i era sändlistor till egna inresande!

25 Före: Institutionens roll vid utbyte genom egna avtal Informerar partneruniversitet om ansökningsprocedur, etc Skickar antagningsbesked till studenten Tar emot studentens ifyllda Registration Form och skickar till senast 15 oktober/15 maj. Registrera på kurs i Ladok Skickar: kursinformation, P-nummer, välkomstinformation (om Orientation Day), etc.

26 Forts. Institutionens roll vid utbyte genom egna avtal Under: Tar emot och välkomnar till institutionen vid terminsstart Signerar & stämplar Confirmation of Arrival/Departure, Changes to Learning Agreement, etc Efter: Utfärdar och skickar studieintyg Övrigt: - Swedish Language Course: Intresseanmälan:

27

28 UTRESANDE STUDENTER

29 Utlysningar centrala avtal/nätverk Centrala avtal ordinarie utlysning #1 Centrala avtal ordinarie utlysning #2 North2North-utlysning Nordlys-utlysning Mer information:

30 Institutionens roll vid utbyte genom centralt avtal/nätverk Informera era studenter om möjligheten att söka centrala utbytesplatser var ute i god tid! Diskutera/godkänn preliminärt kursval i samband med ansökan till centrala avtal/nätverk Anta till utbyte i Ladok (SA07 och RG04) Skriv Learning Agreement med student innan avresa Tillgodoräkna poäng vid hemkomst enligt Learning Agreement Tips! Inkludera era studenter som reser genom centrala avtal i era sändlistor till egna utresande!

31 Online Linguistic Support Studenter och praktikanter Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska Språktest 1 (diagnostiskt) innan utbytet Resultat ska motsvara den nivå som krävs i avtalet Kurs erbjuds de studenter som behöver förbättra nivån Språktest 2 efter utbytet Syfte: Kommissionen vill se hur språkkunskaperna utvecklas

32 Online Linguistic Support: rutiner 1. Nomineringar klara skicka lista till Helena Björck 2. Namn, e-post, huvudsakligt undervisningsspråk 3. International Office meddelar resultat till institution 4. Diskutera resultat, motsvarar nivå i avtal? 5. Om nej, student rekommenderas ta kurs 6. Student kontaktar IO för kurslicens

33 Studier via Erasmus -villkor Studenten ska: ha påbörjat minst andra året av heltidsstudier på högskolenivå vara registrerad vid Stockholms universitet med syfte att ta ut examen inte tidigare genomfört Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så pass länge att den sammanslagna tiden överstiger 12 månader bedriva heltidsstudier under 3-12 månader vid ett partneruniversitet genomföra språktest innan och efter utbytet skicka in rapport och närvarointyg på genomfört utbyte få utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet

34 Studier via Erasmus - rutiner Teckna och förnya Erasmusavtal (I) Utlysa platser och handlägga ansökningar (I) Nominera studenter till partneruniversitet (I) Teckna stipendiekontrakt (S + I) I= institutionen S= studenten IM= Internationell mobilitet P=praktikplatsen Fylla i webbformulär där stipendiekontrakt och antagningsbevis ska laddas upp (S) Förbereda inför utresa Learning Agreement, försäkring mm. (I + S) Göra språktest innan utbytet (S) Handlägga och betala ut stipendiet (IM) Besvara rapport och inkomma med närvarointyg till IM (S) Göra språktest efter utbytet (S) Tillgodoräkna utbytesstudierna enligt Learning Agreement (I + S)

35 Praktik via Erasmus -villkor Studenten ska: inte tidigare genomfört Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så pass länge att den sammanslagna tiden överstiger 12 månader vara registrerad vid Stockholms universitet med syfte att ta ut examen bedriva heltidspraktik i 2-12 månader hos behörig praktikvärd genomföra språktest innan och efter praktiken få praktiken erkänd av institutionen - helst genom högskolepoäng, men allra minst genom Diploma Supplement skicka in rapport och intyg på genomförd praktik

36 Praktik via Erasmus - rutiner Leta upp en praktikplats (S och ev. I) Fylla i Learning Agreement for Traineeships (I + S + P) Skicka in LA till IO senast 6 veckor innan planerad praktikstart (S) I= institutionen S= studenten IO= International Office P=praktikplatsen Invänta besked från IO och vid positivt besked teckna stipendiekontrakt (S + I) Fylla i webbformulär där stipendiekontrakt och LA ska laddas upp (S) Förbereda inför avresa: försäkring mm. (I + S) Göra språktest innan praktiken (S) Handlägga och betala ut stipendium (IO) Besvara rapport och inkomma med praktikintyg till IO (S) Göra språktest efter praktiken (S) Erkänna praktiken i enlighet med Learning Agreement (I + S)

37 Erasmusstipendiet Alla är berättigade Institutionen måste informera utresande Erasmusstudenter om rutinerna för Erasmusstipendiet samt teckna stipendiekontraktet med dem i tid. Detta måste vara klart INNAN studierna påbörjas! Stipendiebeloppet är dagsbelopp som varierar beroende på destination

38 Förändringar i Erasmusmobiliteten Förändringar i mobilitetens innehåll: Ändringar i LA ska vara formellt överenskomna mellan samtliga tre partner och utföras omedelbart. Behöver ej meddelas IO. Förändringar i mobilitetens längd: Alla avhopp, förkortningar och förlängningar ska meddelas IO! Vid förlängning måste dokumenten för detta slutföras innan det att förlängningen påbörjas och därefter skickas till IO Vid avhopp innan 3 månader student blir återbetalningsskyldig.

39 Försäkring inom Erasmus Alla studenter som åker på utbyte eller praktik via Erasmus måste vara försäkrade Vid poänggivande studier eller praktik täcks de av Student UT Vid icke-poänggivande Erasmuspraktik (erkännande via DS) måste ett av följande vara uppfyllt: 1. institutionen tecknar enskild Student UT 2. studenten tecknar motsvarande Student UT 3. praktikvärden tecknar motsvarande Student UT

40 Moveon Studentdatabas Används i nuläget av Int. Mobilitet, FEK, Statsvetenskap, DSV Skapar avtalsdatabasen på webben

41 Försäkringar - utresande Student-UT: Endast giltig i studielandet Akut sjuk- och tandvård, hemtransportskydd, egendomsskydd, kontant skadehjälp, m m. Hemförsäkring ingår ej! Giltig 2 veckor innan till 2 veckor efter ordinarie terminstid Medical Insurance Card (MIC) och Insurance Certificate Uppmana studenter att läsa igenom försäkringsvillkoren Om något händer: studenten fyller i en skadeanmälan och skickar till ansvarig utbyteskoordinator skickar anmälan tillsammans med en kopia av utbytesavtalet till Kammarkollegiet

42 Försäkringar - utresande MFS: Rekommenderas att teckna enskild försäkring direkt hos Kammarkollegiet (pris: 14 kr per dygn) INFORMATION OCH BLANKETTER: FRÅGOR? Kontakta Kammarkollegiet, ,

43 Utresande utbytesstudenter innan avresa Informera Erasmus-studenter om Europeiska sjukförsäkringskortet (Försäkringskassan) Innan avresa ska studenten ha fått: Medical Insurance Card (MIC) Försäkringsintyg på engelska Information om försäkringsvillkoren

44 Försäkringar - inresande Student-IN Mindre generös än Student-UT Ffa akut sjuk- och tandvård, olycksfallsskydd, m m. Information om att studenten täcks bör stå i Letter of Acceptance Om något händer: studenten fyller i en skadeanmälan och skickar till ansvarig utbyteskoordinator skickar tillsammans med en kopia av utbytesavtalet till Kammarkollegiet INFORMATION OCH BLANKETTER: FRÅGOR? Kontakta Kammarkollegiet, ,

45 Viktigt! Blankettarkivet Handböckerna sv: eng: Försäkringskort Beställs från Kammarkollegiet, Information på

46 Frågor

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK

ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK version 2015-03-04 ERASMUS ADMINISTRATIV HANDBOK studentmobilitet personalmobilitet Kontraktsperioden 1 juni 2014 31 maj 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRKORTNINGSLISTA... 4 1 HANDBOKENS

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

ADMINISTRATIV HANDBOK

ADMINISTRATIV HANDBOK Version 2015-07-01 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet ADMINISTRATIV HANDBOK för mobilitet mellan programländer och partnerländer Kontraktsperiod 1 juni 2015 31 maj 2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

Handbok utbyte studieort Växjö

Handbok utbyte studieort Växjö Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier 2015-2016 Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Göteborgs universitet som arbetar med utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer