Competence Network. Pro for You Competence Network

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Competence Network. Pro for You Competence Network"

Transkript

1 Competence Network Pro for You Competence Network K o m p e t e n s B r e d d E r f a r e n h e t

2 Detta är vi Pro for You Competence Network Pro4u kallar vi oss i dagligt tal. Ett namn som säger precis vad vi är: proffs för dig. Vi har nära 200 manårs erfarenhet av många verksamhetsområden inom telekom, finans, handel och industri. Inom Pro4u finns ett högaktuellt kunnande inom branscher där IT idag blivit ett mycket starkt konkurrensmedel. Men vi är inte traditionella IT-konsulter. Vår kompetens är så mycket bredare och så mycket djupare att vi ofta och gärna deltar i de STORA projekten. Vi har torrt på fötterna när vi säger att Pro4u aktivt och värdefullt bidrar till våra kunders ökade konkurrenskraft. Våra erfarna konsulter kan stora projekt och finns inom två huvudområden: management och teknik. I många projekt är vi länken som för samman affärs- och organisationsutveckling med IT-utvecklingen. Ofta används vår kompetens för att representera beställarsidan som projektledare, förhandlare eller upphandlingsstöd. Vår styrka ligger också i att vi har förmågan och kompetensen att omvandla ITfokuserade projekt till verksamhetsprojekt. En process många försökt sig på men få lyckats med. Tack vare vårt breda kompetensområde inom såväl affärer som teknik lyckas vi där det är lätt att misslyckas. Tillsammans skapar våra konsulter en helhet som fullt ut kommer till våra uppdragsgivares nytta. Utmärkande för samtliga våra konsulter är mycket hög kompetens och lång erfarenhet. I dagsläget har vi nio delägare med nära 200 års erfarenhet inom branschen. Det är utifrån denna kärna av erfarenhet som vi vågar kalla oss: Pro4u! Göran Edin, VD för Pro4u

3 PROJEKTLEDNING/MANAGEMENT Telia och Pro4u bygger för framtiden I ett av norra Europas största IT-projekt bygger Telia ett omfattande kundvårds- och billingsystem Future Billing System med hjälp av mycket erfarna konsulter från Pro for You Competence Network. Med en allt hårdare konkurrens på telekommarknaden följer behovet av att vara den mest attraktiva och långsiktiga partnern för kunderna, oavsett om dessa är privatpersoner eller globala exportföretag. Nära samverkan med kunderna och utökade möjligheter till skräddarsydda lösningar av allt från teknik till fakturor kan vara avgörande när kunderna väljer operatör. Nu inför Telia ett kundorienterat arbetssätt som innebär att arbeta proaktivt mot och tillsammans med kunderna. Detta ger färre missförstånd och felaktigheter som behöver redas ut i efterhand. Under Customer Care-projektet hos Telia har Pro4u bistått med Tor Nilsson och Göran Lindblad som biträdande projektchefer, Anette Johansson som projektledare för billingsystemet mot privata kunder och Tomas Lostrand har varit teknisk samordnare inom Införandeprojektet. Samtliga är mycket erfarna konsulter och projektledare och har även deltagit i den internationella delen av projektet. Med de nya systemen byter Telia sätt att jobba med kunden. Nu kan de erbjuda kunderna en samlad bild av hela deras engagemang hos Telia, samtidigt som kunderna kan vara med och utforma strukturen på till exempel faktureringen. Det säger Anette Johansson på Pro4u. 35 miljoner kundkontakter Faktureringen är Telias största kundkontakt eftersom de varje år skickar ut fler än 35 miljoner fakturor. Med det nya billingsystemet följer stora rationaliseringsvinster i och med att kunderna erbjuds att få avsevärt färre och bättre anpassade fakturor som speglar den egna verksamheten. I de pilotprojekt vi genomfört går det redan nu att se stora kostnadsbesparingar och betydligt effektivare fakturahantering hos såväl Telias kunder som hos Telia själva, säger Tomas Lostrand på Pro4u. Pro4u har stöttat Telia med mycket kompetenta projektledare och konsulter inom såväl system- som verksamhetsutveckling under stora delar av projektet. Som en följd av att Telia valt att använda konsulter från Pro4u, har dessa bidragit med sina erfarenheter och även kunnat överföra kompetens till de projektmedlemmar som inte har samma breda kunskaper. Tor Nilsson, Konsult Anette Johansson, Konsult

4 COMPETENCE MANAGEMENT Deklarerad kompetens hos SAS Medarbetarnas kompetens måste behandlas som pengar. Det är en insikt som gradvis har vuxit fram inom Scandinavian Airlines Data Group (SDG). Vikten av medarbetarnas kompetens framstår som mycket tydlig idag. Kunderna ställer allt högre krav samtidigt som teknikutvecklingen går i ett rasande tempo. Då beror företagets framgång i stor grad på medarbetarnas kompetens. Vi hade ett stort behov att få kontroll på befintlig kompetens och att se vilken kompetens vi behöver i framtiden, säger Carin Atmer som är tillförordnad personalchef och ansvarig för Human Resources inom SDG i Sverige. På bilden står Carin Atmer tillsammans med konsulten Göran Lindblad från Pro4u i entrén till SAS huvudkontor. Medarbetarnas kompetens måste utvecklas i samklang med verksamhetens krav och behov så att rätt kompetens finns tillgänglig vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Det innebär att målinriktat förvalta, utveckla och styra den enskilda kompetensen mot organisationens verksamhetsmål. Seniorkonsulten Göran Lindblad från Pro for You Competence Network har lång erfarenhet av Competence Management. Han engagerades för att hjälpa SDG att på ett strukturerat sätt utveckla metoder för kompetenshantering inom SDGs process Competence Provisioning. Kompetensarbetet inom SDG ligger långt framme. Den modell för kompetensutveckling som nu tagits fram bygger på vilken roll och vilka arbetsuppgifter som faktiskt utförs av medarbetaren i stället för att baseras på den formella befattningen. Medarbetarna deklarerar och underhåller själva sin kompetensbank via SDGs intranät. Deklarationen stäms sedan av minst en gång om året i samtal mellan medarbetaren och ledaren. Därefter utgör deklarationen underlag för kompetensutveckling på kort sikt och karriärplanering på längre sikt. Kompetensbank på intranätet Tack vare den kontinuerliga och detaljerade informationen om våra medarbetares kompetens kan vi nu snabbt skapa oss en bild av hur organisationens kompetens ser ut. Vi kan lätt hitta medarbetare som besitter kompetenser som är nödvändiga för ett visst projekt eller arbetsuppgift, oavsett om medarbetaren finns på vårt kontor i Sverige, Danmark eller Norge. Dessutom kan vi hitta medarbetare som besitter kompetenser vi inte känt till tidigare, till exempel värdefulla språkkunskaper, säger Carin Atmer. Kompetensarbetet inom SDG är också kopplat till den pågående verksamhetsutvecklingen. Genom de utvecklade metoderna kan SDGs kompetens mätas i såväl kvantitativa som kvalitativa termer. Detta ger möjlighet att analysera eventuella kompetensgap samtidigt som det ger ett bra underlag för att fatta beslut om åtgärder.

5 PRESTANDATEST Prestanda i högsätet när OM anlitar Pro4u OM är både en kändis och en doldis i Sverige. Kändis till följd av att OM äger och driver Sveriges två största börser Stockholms Fondbörs och derivatbörsen OM Stockholm. Doldis för att det är relativt okänt att företaget är världsledande inom försäljning och utveckling av börssystem för såväl finansiell handel som elhandel. OMs system utvecklas och marknadsförs av dotterbolaget OM Technology som för närvarande är i färd med att väsentligt höja kapaciteten i sitt handelssystem, OM CLICK Exchange System. Prestandakraven på systemen ökar kontinuerligt. Morgondagens handelssystem kommer att kunna hantera cirka transaktioner per sekund. I arbetet med att öka prestandan arbetar OM tillsammans med Pro4u. OMs utveckling är rena solskenshistorien. Företaget bildades 1985 som världens första vinstdrivande börs. Redan från början som den första termins- och optionsbörsen i världen satsade företaget på elektronisk handel blev OM den första professionella systemleverantören till andra börser. Utvecklingen har fortsatt att gå snabbt. I år har man bland annat etablerat USAs första elbörs samt gått samman med Stockholms Fondbörs. Det är lätt att inse varför OM Technology lägger stor vikt vid att knyta de bästa systemutvecklarna till sig. Varje del i utvecklingskedjan kräver sin specialist. Pro4u s prestandaexpert Jan Linnéll bistår därför OM Technology i prestandafrågor och specifikation samt planering av acceptanstest. Krav på prestanda och utformning av prestandatest bör utarbetas av en expert. Med sin djupa och mångåriga erfarenhet är Jan en ovärderlig tillgång för projektet. Det säger OM Technologys projektchef Lars-Åke Andell. Samtidigt poängterar han vikten av att ta upp dessa frågeställningar tidigt i projekten. I linje med det synsättet kom Jan följaktligen in i projektet innan utvecklingsarbetet påbörjats. Hans uppgift var initialt att formulera mätbara acceptansvillkor avseende prestanda. Affärsnytta på utsatt tid En viktig funktion för prestandatester är att vid upprepade tillfällen kunna återskapa exakt samma belastning av systemet. Det krävs bland annat för att kunna kontrollera att förändringar i systemet verkligen ger önskat resultat. Men också för att det ska gå att se vilka parametrar eller förändringar som påverkar prestanda mest. Det finns ofta fler alternativa lösningar och det gäller att välja den optimala. Här har vi stor hjälp av Jans förmåga att skapa tester som kan skötas automatiskt, säger Lars-Åke Andell. OM Technology vet således exakt hur systemet sköter sig vid olika belastningar och det ger en trygghet inför leverans till olika kunder. I och med att avtalen mellan OM Technology och deras kunder dessutom beskriver hur acceptanstesterna ska utföras och vilka nivåer som skall uppnås går acceptansfasen enkelt. Systemen kan tas i drift snabbt för att på utsatt tid ge kunden den affärsnytta de förväntat sig. Lars-Åke Andell, projektchef OM Technology

6 AFFÄRSUTVECKLING Framtidens betalningssystem redan idag Betala Internetköpen via telefonräkningen! Det är den enkla principen bakom den betalmodell som det amerikanska företaget echarge utvecklat. Nu lanseras modellen i Sverige och övriga Europa via Pro for You Competence Network. Med betalningar som debiteras på telefonräkningen undviks eventuella intrång i den personliga integriteten samtidigt som konsumenterna slipper omständliga betalningsvägar och nya koder att hålla reda på. partner samt tillsammans med echarge utarbetat lokalt anpassade strategier för de olika marknaderna. Pro4u hjälper oss att finna utvecklingsmöjligheter på de europeiska marknaderna samtidigt som de gör oss uppmärksamma på specifika marknaders önskemål och krav. Det gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra vår teknik. Samtidigt som Pro4u är våra representanter i Skandinavien stödjer de oss i vår allmänna affärsutveckling, säger German Burtscher hos echarge. Virtuell organisation i Europa webbsajt Internetoperatör Användare Publikt telefonbolag Internet echarge Transaktionsdator Att introducera vår lösning för Internetbetalningar kräver en unik kombination av expertis inom telekom, telekom-billing, förståelse för Internet-tekniken och ett rejält grepp om elektronisk handel. Vi är mycket nöjda med att ha funnit denna kombination i Pro4u och deras konsulter Anette Johansson och Tor Nilsson. Det säger German Burtscher som är internationell marknadschef för echarge. I ett av Pro4u s kundprojekt fanns behov av att bygga en ny betalningsmodell för säkra köp på Internet. Vid en omfattande marknadsundersökning fann Pro4u det amerikanska företaget echarge, som då höll på att bygga upp sin verksamhet i USA. Tillsammans med Pro4u s uppdragsgivare utarbetades en echarge-produkt för den svenska marknaden. I arbetet ingick en grundlig marknadskartläggning, produktutformning, framtagande av affärsplan, avtal, införandeplan, förslag till anpassningar av produkten m m. Arbetet var så framgångsrikt att echarge kontaktade Pro4u för att få hjälp med att finna samarbetspartner för att lansera motsvarande produkter på den europeiska marknaden. Sedan augusti 1998 har Pro4u med den ursprungliga uppdragsgivarens godkännande kartlagt marknaderna i Europa, identifierat tänkbara kunder och Pro4u hjälper nu echarge att bygga en virtuell organisation i Stockholm. I denna kommer att finnas samtliga funktioner som krävs för att kunna marknadsföra och sälja betalningskonceptet i Europa. I den virtuella organisationen finns till exempel företaget Soft Applications som levererar tekniskt säljstöd, utbildning, installation och underhåll i Europa. Det finns även planer på att förlägga en del av echarge s produktutveckling i Stockholm. Tack vare lösningen med en virtuell organisation som bygger på Pro4u s nätverk har vi på mycket kort tid skapat en europeisk organisation för echarge. Om vi skulle ha byggt samma organisation på traditionellt sätt med dotterbolag och anställda hade det tagit mycket längre tid. Det berättar Tor Nilsson som varit huvudansvarig hos Pro4u för arbetet tillsammans med echarge.

7 Kompetenta konsulter till er tjänst Björn Hasselberg Anette Johansson Göran Lindblad Jan Linnéll bollplank mellan teknik och organisation. IT-focuserad affärsutveckling, projektledning och utbildning. Competence Management och kompetensplanering. teknik- och prestandafrågor. Tomas Lostrand Tor Nilsson Lars-Olov Samuelsson Björn Westbeck ledning och styrning av projekt. affärsutveckling, projektledning och management for hire inom IT-området. dokument- och ärendehantering. teknik med system management.

8 Pro for You Competence Network Försäljningskontor: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, 12 tr., Stockholm Telefon Fax

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder På rätt kurs i 15 år Pro4u grundades 1997 kring ett nytt koncept som skulle ge både kunder och konsulter ett bättre erbjudande. Idén var att erbjuda

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning-

Strategisk kompetensförsörjning- Emelie Grehag & Maria Sekula Strategisk kompetensförsörjning- En ständigt pågående process? Human resource planning- A continual process? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2013-06 Handledare: Birgitta

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer