Din manual CONSTRUCTA CH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CONSTRUCTA CH"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: 0 sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... Återvinn miljövänligt.... Din nya enhet..... Före första användning Använda enheten Gräddning Steka Yoghurt Rengöring och skötsel.. 17 Fel och reparationer Provrätter d Säkerhetsanvisningar Läs igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara bruks och monteringsanvisningen på ett säkert ställe. Lämna med bruksanvisningen om spisen byter ägare. Före installationen Transportskador Kontrollera att spisen inte har några transportskador när den packats upp. Om spisen har en transportskada får den inte användas. Endast en behörig fackman får utföra anslutningen. Vid skador på grund av felaktig anslutning gäller inte garantin. Elanslutning Säkerhets anvisningar Enheten är bara avsedd för hemmabruk. Apparaten får endast användas för tillagning av mat. Mikrovågsugnen får inte utan uppsikt användas av vuxna och barn H om de fysiskt eller mentalt inte har förmåga H eller om de saknar kunskap och erfarenhet. Låt aldrig barn leka med mikrovågsugnen. Het ugn Risk för brännskador! Vidrör inte de varma ytorna i tillagningsutrymmet eller värmeelementen. Öppna ugnsluckan försiktigt. Varm ånga kan tränga ut. Håll barn på avstånd. Brandfara! Förvara inte brännbara föremål i tillagningsutrymmet. Öppna aldrig luckan om rök tränger ut. Stäng genast av apparaten. Dra ur kontakten eller koppla från säkringen i säkringslådan. 3 Risk för kortslutning! isolering kan smälta. Risk för skållning! Häll aldrig vatten i det varma tillagningsutrymmet. Varm vattenånga bildas. Risk för brännskador! kan antändas i tillagningsutrymmet. tillbehör och kärl Risk för brännskador! för stötar! Reparationer som inte är fackmässigt utförda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får utföra reparationer. Om utrustning är defekt ska du dra ut nätkontakten eller koppla från säkringen i säkringslådan. Kontakta service.

3 Icke fackmässiga reparationer Orsaker till skador Tillbehör, folie, bakplåts papper eller kärl på botten i tillagningsutrymmet Ställ inget tillbehör på tillagningsutrymmets botten. Lägg inte folie, oavsett sort, eller bakplåtspapper på botten av tillagningsutrymmet. Ställ inget kärl på botten av tillagningsutrymmet då temperaturen är inställd på över 50 ºC. Värmen anhopas. Gräddnings och tillagningstiderna stämmer då inte och emaljen skadas. Häll aldrig vatten i det varma tillagningsutrymmet. Vattenånga bildas. Temperaturväxlingen kan orsaka skador på emaljen. Vatten i hett tillagningsutrymme 4 Fuktiga livsmedel Fruktsaft Förvara inga fuktiga livsmedel länge i stängt tillagningsutrymme. Emaljen skadas. Lägg inte på för mycket av en mycket saftig fruktkaka på bakplåten. Fruktsaft som droppar från bakplåten lämnar fläckar som inte kan tas bort. Använd om möjligt den djupare långpannan. Låt tillagningsutrymmet svalna enbart med stängd lucka. Även om ugnsluckan bara är lite öppen kan intilliggande skåpytor skadas med tiden. Om ugnstätningen är kraftigt nedsmutsad kan ugnsluckan inte längre stängas ordentligt. Angränsande skåpytor kan skadas. Håll alltid ugnstätningen ren. Stå eller sitt inte på den öppna ugnsluckan. Ställ inget kärl eller tillbehör på ugnsluckan. Bär eller håll aldrig enheten i luckhandtaget. Handtaget håller inte för enhetens vikt och kan lossna. Ugnen har fått svalna med öppen lucka Mycket smutsig ugnstätning Ugnsluckan som sitt eller avläggningsyta Transportera enheten Återvinn miljövänligt Släng förpackningen i återvinningen. ó Enheten är märkt i enlighet med EG direktiv 2002/96/EG om avfall som består av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet anger vad som gäller för återtagande och återvinning av uttjänta enheter inom EU. 5 Din nya enhet Kapitlet ger dig information om enheten, funktioner och tillbehör. Kontroller Funktions och termostatvred Kokzonsvred Kontroller Funktions och termostatvred Kokzonsvred Användning Ställer in funktion och temperatur Kontrollampan ï lyser inte: Kokzonerna är av Kontrollampan ï lyser: Minst en kokzon är på Ugnsfunktioner Funktion Över och undervärme C # Övervärme $ Undervärme \ Ugnsbelysning Användning för bakning och ugnsbakning. Passar för kakor med fuktig garnering (t.ex. cheesecake) för mat och bakverk som kräver kraftig värme på översidan för att få färg eller bli knapriga. Slå bara på övervärmen en stund i slutet av baktiden för mat och bakverk som kräver kraftig värme på undersidan för att få färg eller bli knapriga. Slå bara på undervärmen en stund i slutet av baktiden underlättar när du ska rengöra och sköta ugnsutrymmet 6 Falsar Ugnsutrymmet har fyra falsar. Falsarna numreras nedifrån och upp. Tillbehör Följande tillbehör är bipackade med enheten: Bakplåt, aluminium när du bakar småkakor på plåt Galler, plant när du gör formkakor, ugnssteker i stekgryta och grillar Extratillbehör hittar du hos återförsäljarna: Tillbehör Bakplåt, aluminium Bakplåt, emaljerad Långpanna, emaljerad Galler, plant Galler, böjt med ösöppning Systemångkokare 2 delars eftermonteringssats CLOU 3 delars eftermonteringssats CLOU 4 delars eftermonteringssats CLOU Lucklås Best.nr CZ 1332 X0 CZ 1342 X0 CZ 1242 X0 CZ 1442 X0 CZ 1432 X0 CZ 1282 X0 CZ 1702 X0 CZ 1742 X0 CZ 1752 X Bakplåtar och långpannor kan slå sig på grund av stora temperaturskillnader (t.

4 ex. djupfryst i varm ugn). 7 Före första användning Rengör enheten innan du använder den första gången. 1. Ta ut tillbehör och förpackningsmaterial ur ugnsutrymmet. 2. Rengör tillbehör och ugnsutrymme med varmvatten och diskmedel (se kapitlet: Rengöring och skötsel). 3. Kör över /undervärme % på 240 ºC i 30 minuter. 4. Torka ur med varmvatten och diskmedel när ugnen svalnat. 5. Rengör enheten utvändigt med mjuk, fuktig trasa och diskmedel. Använda enheten Kapitlet talar om hur du slår på och av enheten samt hur du ställer in funktioner och temperaturer. Slå på och av enheten Slå på enheten Ugnsbelysning Vill du slå på ugnsbelysningen, vrid funktions och termostatvredet åt höger till \ läget. Över /undervärme Vill du slå på ugnsfunktionen över /undervärme, vrid funktions och termostatvredet åt höger till den temperatur du vill ha. Övervärme Vrid funktions och termostatvredet åt höger till # läget. 8 Undervärme Vrid funktions och termostatvredet åt höger till $ läget. Kontrollampan r lyser när ugnen värmer upp och när ugnsuppvärmningen slår på. Slå av enheten 1. Vrid tillbaka funktions och termostatvredet till Ú läget. 2. Öppna försiktigt luckan till enheten och ta ut maten. Obs! Låt inte maten stå kvar när du slagit av enheten, så slipper du få fukt kontrollerna. Spara effekt Om du vill slå av enheten före färdigtiden för att spara effekt: 1. Vrid tillbaka funktions och termostatvredet till minimitemperatur före färdigtiden. 2. Vrid inte funktions och termostatvredet till Ú läget förrän du tar ut maten ur enheten. Slå på och av hällen Det följer med en separat bruksanvisning till hällen. Där finns viktig information om säkerhet, en utförlig anvisning om inställningar och mycket information om skötsel och rengöring. 9 Gräddning Bakformar Använd mörka bakformar av metall. Ljusa plåtformar och glasformar förlänger baktiden och kakan blir inte lika jämnt gräddad. Använd fals 1 om du vill baka med ljusa plåtformar. Ställ alltid formbrödsformar diagonalt och runda formar mitt på gallret. Bakplåtar Vi rekommenderar att du använder originalplåtarna eftersom de är optimalt anpassade till ugnsutrymme och funktioner. Skjut alltid in bakplåt resp. långpanna försiktigt tills det tar emot. Se till så att den nedbockade delen pekar mot luckan. Baktabell för grunddegar Tabelluppgifterna är riktvärden och gäller bakplåtar i aluminium och mörka bakformar. Värdena kan variera beroende på degens typ och storlek samt bakformen. Vi rekommenderar att du ställer in lägsta temperaturen vid första försöket. Lägre temperatur brukar ge jämnare resultat. Bakar du efter egna recept, försök att hitta liknande bakverk i tabellen. Grunddeg Sockerkakssmet Småkakor på plåt med fyllning Springform / formbrödsform Mördeg Småkakor på plåt med garnering, t.ex. Springform, t.ex. Mördeg, t.ex. ryttare * Förvärm ugnen Fals Över / undervärme % Temperatur i ºC Baktid i minuter * * * Bröd / småfranska Vitt bröd H Limpor H Formbröd Mörkt bröd (limpor) H Grädda H Färdiggrädda Mörkt bröd (formbröd) H Grädda H Färdiggrädda Småfranska Foccacia * Förvärm ugnen Fals Över / undervärme % Temperatur i ºC Baktid i minuter 240* 240* 240* * * 240* ker i långpanna, så får du en steksky. Stekskyn kan du använda som en god såsbas. ugnsstekning passar bra för grytstekar. rekommenderade vilotiden är inte med i angiven stektid. temperaturen eller korta stektiden. Höj temperaturen eller slå ev. på grillen strax före slutet av stektiden. Ta ut tillbehör som inte behövs ur ugnsutrymmet. Öka på stektiden. dunstar när ugnen är igång. använder värmen från ugnsbelysningen \. 1. Ta ur tillbehör och galler. 2. inte i mer än 2 dl i varje. 4. Täck med passande lock eller plastfolie. 5. Vrid funktionsvredet till ugnsbelysning \. 7. inte enheten med högtryckstvätt eller ångtvätt. OBS! Ytskador! Använd inga kraftiga eller skurande rengöringsmedel. Använd inte städmaterial som repar, t.ex. stålull eller skurbollar. Obs: Kontakta service om du behöver hjälp med rekommenderade rengöringsmedel. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Rengöra enheten utvändigt Del/yta Rostfria ytor Lackade ytor/glas Luckor Rengöringsmedel/städmaterial Torka av med diskmedel och mjuk, fuktig trasa eller fönster trasa; torka torrt med mjuk trasa. Vid hårt sittande smuts, använd medel för matta rostfria ytor. Torka av med diskmedel och mjuk, fuktig trasa eller fönstertrasa; torka torrt med mjuk trasa. Torka av med fönsterputs eller diskmedel och mjuk, fuktig trasa eller fönstertrasa; torka torrt med mjuk trasa. Det inre luckglaset har en laminering som ser ut som en ljus beläggning. 17 Rengöra ugnsutrymmet OBS! Ytskador! Rengör aldrig med ugnsrengöring och varm ugn. Obs: H Emaljen kan av tekniska skäl ha färgskiftningar, men det påverkar inte funktionen. H Kanterna på tunna plåtar kan vara skrovliga. De har trots det bra korrosionsskydd. Del Emaljytor (blanka ytor) Rengöringsmedel/städmaterial Torka av med diskmedel eller ättikslösning och mjuk, fuktig trasa eller fönstertrasa; torka torrt med mjuk trasa. Blöt upp fastbrända matrester med fuktig trasa och diskmedel. Lämna ugnen öppen efter rengöring, så att den torkar. Sitter smutsen hårt, rekommenderar vi att du använder ugns rengöringsgel. Den går att lägga på precis där det behövs. Varmvatten och diskmedel. Varmvatten och diskmedel. Blötlägg i varmvatten och diskmedel. Rengör med diskborste och svamp eller kör det i diskmaskin. Lucktätning Ugnsgaller Tillbehör Undvik spill Rengör ugnsutrymmet efter användning, annars bränner smutsen fast nästa gång du använder enheten och blir svårare att få bort.

5 Powered by TCPDF ( Ta alltid bort kalk, fett, stärkelse och proteinfläckar direkt. 18 Haka av och hänga på ugnsluckan Du kan haka av ugnsluckan, så att du kommer åt att rengöra bättre. Skaderisk! Gångjärnen till ugnsluckan kan slå igen med stor kraft. Fäll ut gångjärnsspärren helt när du hakar av ugnsluckan och fäll in den när du hänger på luckan igen. Ta aldrig i gångjärnet. Skaderisk! Har ugnsluckan lossnat på ena sidan, ta aldrig i gångjärnet. Gångjärnet kan slå igen med stor kraft. Kontakta service. d d Haka av ugnsluckan 1. Öppna luckan helt. 2. Fäll ut spärrarna till vänster och höger helt. Gångjärnen är säkrade och kan inte slå igen. 3. Stäng luckan såpass att du känner lite motstånd (bild A). 4. Fatta tag till vänster och höger med båda händerna, stäng lite till och dra ut (bild B). 19 Haka på ugnsluckan 1. Sätt gångjärnen i fästena till vänster och höger (bild A). Skårorna i gångjärnen ska snäppa fast. 2. Öppna luckan helt. 3. Fäll in spärrarna till vänster och höger helt (bild B). Ugnsluckan är säkrad och går inte att haka av längre. 4. Stäng luckan. Rengöra ugnsstegarna Du kan ta ur ugnsstegarna, så att du kommer åt att rengöra bättre. d Ta ur ugnsstegarna Risk för brännskador på grund av heta delar inuti ugnen! Vänta tills ugnsutrymmet har svalnat. 1. Tryck upp ugnsstegen framtill och dra ut den åt sidan (bild A). 2. Dra ugnsstegen framåt och dra sedan ut den åt sidan (bild B). 20 Rengöra ugnsstegarna Sätta i ugnsstegarna Rengör ugnsstegarna med diskmedel och disksvamp eller borste. Sätt alltid i ugnsstegarna med utbockningen (a) nedåt, så att falsarna stämmer överens. 1. Sätt i ugnsstegen baktill mot anslaget och tryck den bakåt (bild A). 2. Sätt i ugnsstegen framtill mot anslaget och tryck den nedåt (bild B). Fel och reparationer Kolla tipsen i tabellen nedan vid fel innan du kontaktar service. d Fel Trasig elfunktionen (t. ex. kontrollampor som inte lyser) Vätska eller lös deg hamnar på ena sidan Det ryker vid ugnsstekning och grillning Risk för stötar! Det är bara behörig elektriker som får jobba med elektroniken Möjlig orsak Trasig säkring Enheten står inte vågrätt Det är fett som förbränns på grillelementet Gallret eller långpannan sitter fel Åtgärd Kontrollera säkringen i proppskåpet, byt om det behövs. Kontrollera inbyggnaden (se monteringsanvisningen) Grilla på eller ugnstek vidare tills fettet på grillelementet bränts av Lägg gallret i långpannan och skjut in dem tillsammans på en lägre fals 21 Fel Det bildas mycket kondensvatten i ugnsutrymmet Emaljerade tillbehör har matta, ljusa fläckar Immiga luckglas Möjlig orsak Det är normalt (t. ex. för kakor med fuktig garnering eller stora stekar) Helt normalt, beror på droppande kött eller grönsakssaft Helt normalt, beror på befintliga temperaturskillnader Åtgärd Öppna luckan lite då och då när ugnen är igång Ingen åtgärd Värm upp enheten till 100 ºC och slå av igen efter 5 minuter Byta ugnslampa Byt ugnslampan om den är trasig. Reservlampor hittar du hos service eller din återförsäljare: E14, V, 40 W, värmebeständig upp till 300 ºC Använd bara den här sortens ugnslampor. d Risk för stötar! Gör enheten strömlös. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet i våningen. 1. Lägg en kökshandduk i det kalla ugnsutrymmet, så slipper du skador Skruva loss lampglaset åt vänster och ta av det. Byt ugnslampan mot en lampa av samma typ. Skruva i lampglaset igen. resp. igen att tätningen sitter ordentligt i hörnen. Kundtjänst Kontakta service vid fel och reparationer som du inte kan åtgärda själv. Du hittar adresserna i serviceförteckningen. Obs! Kontaktar du service på grund av användarfel, så blir du debiterad. E nummer och FD nummer Ange E och FD numren när du kontaktar service. Du hittar uppgifterna på typskylten på sidan ned till vänster bakom luckan. E Nr. FD 23 Provrätter Provrätter enligt standard DIN och EN Följ anvisningarna om förvärmning i tabellerna. Gräddning Spritsade kakor Småkakor (20 st. per plåt) Sockerkaka Vetebröd (pizza) Äppelpaj*** (ställ formarna bredvid varandra på gallret) * Förvärm ugnen ** Förvärm 10 minuter *** Använd mörk plåtform Fals Funktion % % % % % Temperatur i C * ** * Baktid i minuter

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH

Din manual CONSTRUCTA CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH

Din manual CONSTRUCTA CH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HB953R50

Din manual SIEMENS HB953R50 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HB953R50. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Din manual SIEMENS HE

Din manual SIEMENS HE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spis HCE7442.3V. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7442.3V. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7442.3V [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker... 6 Översikt...6 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning

Läs mer

Din manual SIEMENS HB330580 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3570589

Din manual SIEMENS HB330580 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3570589 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HB330580. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning Inbyggnadsugn HBA20B1.2S [sv] Bruksanvisning Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Din nya ugn...5 Kontroller...5 Funktionsvred...5 Termostatvred...6

Läs mer

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 HB76A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Inbyggnadsugn HBA20B1.1S. [sv] Bruksanvisning

Inbyggnadsugn HBA20B1.1S. [sv] Bruksanvisning Inbyggnadsugn HBA20B1.1S [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker...5 Din nya ugn... 5 Kontroller...5 Funktionsvred...6 Termostatvred...6

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HB10AB220

Din manual SIEMENS HB10AB220 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HB10AB220. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH821320V

Din manual CONSTRUCTA CH821320V Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Spis HCE422120V. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE422120V. [sv] Bruksanvisning Spis HCE422120V [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 3 Före installationen...3 Säkerhetsanvisningar...3 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning... 5

Läs mer

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 HB36A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya spis... 5 Kontroller...5

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HCE764320W. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSCH HCE764320W instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL448511S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Inbyggnadsugn HB23AB.10S

Inbyggnadsugn HB23AB.10S Inbyggnadsugn HB23AB.10S [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv] Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH824350V

Din manual CONSTRUCTA CH824350V Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS HE

Din manual SIEMENS HE Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE600522. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual BOSCH HCE422127V

Din manual BOSCH HCE422127V Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HCE422127V. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL654200X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spis HCE7281.3U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7281.3U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7281.3U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker... 6 Översikt...6 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual SIEMENS DWB095651 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3563759

Din manual SIEMENS DWB095651 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3563759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS DWB095651. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH811320X

Din manual CONSTRUCTA CH811320X Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 HBC86K7.3S [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 3 Före installation...3 Säkerhetsanvisningar...3 om mikrovågsugn...3 Skadeorsaker...4 Din nya enhet...

Läs mer

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG BT62TDBW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B41012-4-M NORDIC R. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

HB73A4.40S. [sv] Bruksanvisning...3 * *

HB73A4.40S. [sv] Bruksanvisning...3 * * HB73A4.40S [sv] Bruksanvisning...3 *9000621636* 9000621636 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M

Din manual AEG-ELECTROLUX B M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B31915-4-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B31915-4-M

Läs mer

Din manual SIEMENS HC422217V

Din manual SIEMENS HC422217V Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HC422217V. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Din manual GORENJE B50EP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710382

Din manual GORENJE B50EP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GORENJE B50EP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

Inbyggnadshäll HE33A1.40S

Inbyggnadshäll HE33A1.40S Inbyggnadshäll HE33A1.40S [sv] Bruksanvisning...3 ó Innehållsförteckning[sv] Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya spis... 5

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC858.41U. Spis

[sv] Bruksanvisning HC858.41U. Spis [sv] Bruksanvisning HC858.41U Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar...4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...5 Till

Läs mer

HB75AA.60S. [sv] Bruksanvisning... 3 * *

HB75AA.60S. [sv] Bruksanvisning... 3 * * HB75AA.60S [sv] Bruksanvisning... 3 *9000589354* 9000589354 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Stek/varmluftsugn ETH GN. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax ugngn.

Stek/varmluftsugn ETH GN. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax ugngn. Bruksanvisning Stek/varmluftsugn ETH GN Bruksanvisning ugn ETH GN Användningsområde Ugnen är främst avsedd för ugnsstekning med över och undervärme, eller bakning/ matlagning med varmluft. Ugnen kan också

Läs mer

Din manual BOSCH HLN122120V

Din manual BOSCH HLN122120V Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HLN122120V. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund!

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund! Gasspis Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje-spis. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en spis från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern och genomtänkt design.

Läs mer

Din manual BOSCH HLN122020X

Din manual BOSCH HLN122020X Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HLN122020X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE764660. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC R Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B31915-4-M NORDIC R. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6300.0 EEH6300_0 SW H51 Här hittar du... Innehåll Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information

Läs mer

Spis HCE7483.1U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7483.1U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7483.1U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning... 5

Läs mer

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7644.3U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Översikt...5 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning och

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC742230V, HC742531V. Spis

[sv] Bruksanvisning HC742230V, HC742531V. Spis [sv] Bruksanvisning HC742230V, HC742531V Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 3 Före installationen...3 Säkerhetsanvisningar...3 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 611 880 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Spis HSL4211.7S/V. [sv] Bruksanvisning

Spis HSL4211.7S/V. [sv] Bruksanvisning Spis HSL4211.7S/V [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker... 5 Skador på ugnen...5 Skador på sockellådan...6 Uppställning och anslutning...

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CS9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CS9632 CS9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Din manual ZANUSSI ESN5100W http://sv.yourpdfguides.com/dref/660248

Din manual ZANUSSI ESN5100W http://sv.yourpdfguides.com/dref/660248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ESN5100W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HC858.40U. [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730

HC858.40U. [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730 HC858.40U [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis [sv] Bruksanvisning HC8585.3U Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...5 Felorsaker...7 Översikt...7 Skador på ugnen...7 Skador på sockellådan...7 Uppställning och

Läs mer

HB78AU.70S. [sv] Bruksanvisning...3

HB78AU.70S. [sv] Bruksanvisning...3 HB78AU.70S [sv] Bruksanvisning...3 *9000621982* 9000621982 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX E4001-4-W NORDIC R05 http://sv.yourpdfguides.com/dref/808855

Din manual AEG-ELECTROLUX E4001-4-W NORDIC R05 http://sv.yourpdfguides.com/dref/808855 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX E4001-4-W NORDIC R05. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M (NORDIC) R

Din manual AEG-ELECTROLUX B M (NORDIC) R Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B4001-4-M (NORDIC) R. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

Din manual SIEMENS HC744530U

Din manual SIEMENS HC744530U Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HC744530U. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FARA VARNING IBU 81 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG I bruksanvisningen och på apparaten finns viktiga säkerhetsvarningar som du alltid bör följa. Detta är en säkerhetssymbol för

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HD421217V. Spis

[sv] Bruksanvisning HD421217V. Spis [sv] Bruksanvisning HD421217V Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning... 5 Till

Läs mer

BRUKSANVISNING. i monteringanvisningar EEH 6100.0

BRUKSANVISNING. i monteringanvisningar EEH 6100.0 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 6100.0 Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och skötsel av apparaten. Apparaten

Läs mer

www.whirlpool.com SE 1

www.whirlpool.com SE 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1 svart/rostfri 30989 kr* *Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms) Produktegenskaper Ugnstyp / Ugnsfunktioner k Ugnsvolym: 67 l k 15 ugnsfunktioner:

Läs mer

Din manual NEFF B15E52N0S

Din manual NEFF B15E52N0S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NEFF B15E52N0S. Du hittar svar på alla dina frågor i NEFF B15E52N0S instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN 0 I 1 II 2 III IV IX 60 XII III 12:00 13:23 13:23 VI 60 13:25 00:60 V 13:25 14:00 60 13:25 18:00 14:30 3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 VI 1º 2º 3.2.6 3.4 3.4.1 3.4.2

Läs mer

Din manual SIEMENS HL422500X

Din manual SIEMENS HL422500X Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL422500X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING

EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING EKS50150OW SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5. HÄLL

Läs mer

Inbyggnadsugn. Innan du börjar använda din nya ugn. Bästa kund! Innehåll

Inbyggnadsugn. Innan du börjar använda din nya ugn. Bästa kund! Innehåll Inbyggnadsugn SE Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje- inbyggnadsugn. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en inbyggnadsugn från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Spis HCL724327S/V. [sv] Bruksanvisning

Spis HCL724327S/V. [sv] Bruksanvisning Spis HCL724327S/V [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX E4001-4-D http://sv.yourpdfguides.com/dref/606873

Din manual AEG-ELECTROLUX E4001-4-D http://sv.yourpdfguides.com/dref/606873 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX E4001-4-D. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX E4001-4-D

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION INNAN UGNEN ANVÄNDS UGNENS TILLBEHÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING INFORMATION OM SERVICE

BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION INNAN UGNEN ANVÄNDS UGNENS TILLBEHÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING INFORMATION OM SERVICE 4sv56111.fm Page 3 Tuesday, April 20, 2004 5:39 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 BRUKSANVISNING MILJÖSKYDDSRÅD VIKTIG

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer