Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Andersson, (S) Ordförande, 180. Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C)"

Transkript

1 Sida 1 (43) Plats och tid KS-salen 13:15-16:50 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande, , Jan Andersson, (S) Ordförande, 180 Jan Andersson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Jon Forsärla, (MP) Bo Akterin, (M) Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ledamot Mikael Stenqvist, (S) Tjänstgörande ersättare, , 187 Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) Ledamot Ledamot Övriga närvarande Bo Horndahl Förvaltningschef Ingemar Bok Byggnadschef Jeanette Johansson Planarkitekt, Lina Tillby Miljöinspektör, Erik Wahlström Miljöinspektör Oscar Hedvall Byggnadsinspektör, Thomas Embrink Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Rolf Lindahl, (KD) Plan & bygg, , kl. 09:00 tfn TRANÅS fax

2 Sida 2 (43) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Paragrafer , Ordförande Paragraf 180 Justerare Organ ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Miljö & hälsa

3 Paragraf Innehållsförteckning Sida 3 (43) Sid 164 Delegerade beslut, miljöärenden Delegerade beslut, byggärenden Meddelanden Budgetrappor Gemensamma reglementen STOPP lantbruk Röhälla 5:26 & 5:63, ansökan gemensam sopbehållare Miljösamverkan F Radonmätning flerbostadshus Planlistan Detaljplan, Fröafall 2: Detaljplan, Bärnstenen Detaljplan, Tranåskvarn 1: Smörstorp 2:41, förhandsbesked avstyckning Elritsan 3, tillbyggnad enbostadshus, byggsanktionsavgift Stadshuset 1, tillbyggnad utomhusscen, byggsanktionsavgift Svetsaren 2, tillbyggnad industri, byggsanktionsavgift Rockebro 7:15, nybyggnad växthus, byggsanktionsavgift Björnklo 1:30, nybyggnad Attefallshus, strandskyddsdispens Norraby 3:1, nybyggnad mast, byggsanktionsavgift, lov Sänninge 5:1, nybyggnad ridhall, strandskyddsdispens Norraby 3:100, nybyggnad enbostadshus Gjutaren 3, tillbyggnad altan/pool Vitsippan 17, rivning hus 06 43

4 Sida 4 (43) Delegerade beslut, miljöärenden, hälsoärenden och livsärenden Dnr Miljöskyddsinspektör Per-Olof Kättström Yxan 1, föreläggande om utredning grundvatten, Trania AB 914/13 Hålaveden 1:48, beslut efter yrkande försiktighetsåtgärder, Norra Vedbo Häradsallmäning 1005/14 Klosterås 1:2, föreläggande avloppsanläggning, Hedenberg Thorbjörn 968/14 Haga 3:1, föreläggande avloppsanläggning, Sjöström Lia 971/14 Katarp 2:2, föreläggande avloppsanläggning, Eklund Rickard 972/14 Katarp 1:3, föreläggande avloppsanläggning, Svevia AB 973/14 Slättås 1:1, föreläggande avloppsanläggning, Bertilsson Christer 975/14 Säby 1:10, föreläggande avloppsanläggning, Erlingsson Sarah 976/14 Säby 1:13, föreläggande avloppsanläggning, Sundbrandt Tony 977/14 Säby 1:14, föreläggande avloppsanläggning, Löfgren Jan 978/14 Säby 2:1, föreläggande avloppsanläggning, Linköpings Stift 979/14 Högamålen 1:3, föreläggande avloppsanläggning, Ljunggren Carola 980/14 Brånarp 1:1, föreläggande avloppsanläggning, Axelsson Micael 981/14 Traneryd 3.1, föreläggande avloppsanläggning, Lindholm Anders 982/14 Gummelycke 1:2, föreläggande avloppsanläggning, Linnér Peter 983/14 Gummelycke 2:1, föreläggande avloppsanläggning, Linnér Anders 984/14 Boda 1:1, föreläggande avloppsanläggning, Gustafsson Kjell 985/14 Boda 1:5, föreläggande avloppsanläggning, Norell Tommy 986/14 Boda 1:6, föreläggande avloppsanläggning, Larsson Lars-Åke 987/14 Krokstorp 1:3, föreläggande avloppsanläggning, Josefsson Örjan 989/14 Krokstorp 1:5, föreläggande avloppsanläggning, Pettersson Ingegärd 990/14 Krokstorp 1:6, föreläggande avloppsanläggning, Richardsson Clas 991/14 Haga 1:3, föreläggande avloppsanläggning, Gustafsson Lennart 992/14 Gummelycke 5:1, föreläggande avloppsanläggning, Larsson Håkan 994/14 Säby-Ulvsbo 1:9, föreläggande avloppsanläggning, Lindström Anne-Li 995/14 Påvarp 1:4, föreläggande avloppsanläggning, Eriksson Ulf 996/14 Mölarp 3:4, föreläggande avloppsanläggning, Markovic Rickard 997/14 Mölarp 3:3, föreläggande avloppsanläggning, Folkesson Fredrik 998/14 Stockabäck 3:2, föreläggande avloppsanläggning, Pettersson Stig-Åke 999/14 Galtås 3:1, föreläggande avloppsanläggning, Johansson Berit 1000/14 Galtås 1:6, föreläggande avloppsanläggning, Wilhelmsson Peter 1001/14 Galtås 2:2, föreläggande avloppsanläggning, Johansson Göran 1002/14 Ekekulla 1:7, föreläggande avloppsanläggning, Gustafsson Håkan 1004/14 Miljöinspektör Erik Wahlström Bredstorp 4:10, föreläggande avloppsanläggning, Ivarsson Anna 1035/14 Bredstorp 4:6, föreläggande avloppsanläggning, Källqvist Niklas 1032/14 Bredstorp 4:5, föreläggande avloppsanläggning, Söderholm Gunilla 1031/14 Bredstorp 4:7, föreläggande avloppsanläggning, Karlsson Arne 1033/14 Bredstorp 4:8, föreläggande avloppsanläggning, Gustafsson Wincent 1034/14 Bredstorp 4:12, föreläggande avloppsanläggning, Klar Magnus 1028/14 Bredstorp 4:11, föreläggande avloppsanläggning, Josefsson Robin 1027/14 Bredstorp 3:2, föreläggande avloppsanläggning, Ceder Olof 1026/14 Stockabäck 1:16, föreläggande avloppsanläggning, Andersson Karl-Johan 722/14

5 Sida 5 (43) Linderås 6:1, föreläggande avloppsanläggning, Olsson Mattias 1010/14 Äpplaryd 2:7, föreläggande avloppsanläggning, Eriksson Lars-Ove 689/14 Äpplaryd 2:6, föreläggande avloppsanläggning, Bohlin Sture 688/14 Säthälla 1:2, föreläggande avloppsanläggning, Enlund Åsa 709/14 Stockabäck 1:14, föreläggande avloppsanläggning, Larsson Ingela 723/14 Säby 2:9, föreläggande avloppsanläggning, Axelsson Bengt 708/14 Säthälla 1:4, föreläggande avloppsanläggning, Axelsson Margit 710/14 Äpplaryd 2:8, föreläggande avloppsanläggning, Martinsson Birgit 687/14 Säby-Ulvsbo 1:9, föreläggande avloppsanläggning, Karlsson Hans 650/14 Galtås 1:3, föreläggande avloppsanläggning, Jacobsson Nicklas 749/14 Säby-Ulvsbo 1:6, föreläggande avloppsanläggning, Fagerlund Anders 649/14 1:e miljöskyddsinspektör Björn-Allan Svensson Ekmarksberg 1:7, avgift registrering livsmedelsanläggning, Statt AB 956/14 Nordstjärnan 7, avgift registrering livsmedelsanläggning, Tranås Livsmedel HB 965/14 Stadshuset 1, avgift registrering livsmedelsanläggning, Tranås kommun 1011/14 Hallingstorp 1:5, uppehåll tömning slam, Inga Norlund Eskilsson 1030/14 Bållarp 1:8, uppehåll tömning slam & hämtning sopor, Morgan Westin 963/14, 964/14 Höckle 1:53, förlängt hämtningsintervall sopor, Morgan Westin 962/14 Miljöskyddsinspektör Lina Tillby Gissnabo 1:6, värmepumpsanläggning, Marianne Johansson 1029/14 Rockebro 7:51, värmepumpsanläggning, Karl-Johan Midnell 946/14 Häggatorpet 4, avgift tillsynsbesök, Sommenbygdens Folkhögskola 841/14 Häggatorpet 4, föreläggande försiktighetsåtgärder, Sommenbygdens Folkhögskola 841/14 Höken 16, avgift tillsynsbesök, Shape Up i Tranås AB 249/14 Örnen 13, anmälan hygienisk behandling, Lysande hälsa & skönhet 1008/14 Örnen 13, avgift tillsynsbesök, Lysande hälsa & skönhet 865/14 Skruven 2, tillsynsavgift, Bosch Thermoteknik AB 970/14 Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Mikael Larsson Ekmarksberg 1:6, avgift tillsynsbesök, Parkgårdens fritids 853/14 Örnen 17, avgift tillsynsbesök, Z-praktiken 851/14 Örnen 17, avgift tillsynsbesök, Dauns Livsenergi 889/13 Grytbäcken 2:1, avgift tillsynsbesök, Sommens AIF 220/14 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

6 165 Delegerade beslut, byggärenden Sida 6 (43) Dnr Arbetsutskottet, bygglov Falken 7, Immanuelsskyrkan, Plank 198/14 Byggnadsinspektör, bygglov Kompaniet 4, Fastighet Ab Kompaniet 3, Skyltar på kontorsbyggnad 179/14 Bygglovhandläggare, bygglov Stenbocken 4, Bragde Stefan, Tillbyggnad uterum 224/14 Regnbågen 4, Fransén,Jan, Inglasning uteplats 209/14 Startbesked Tellus 12, Winbladh Anders Och Charlotta, Installation eldstad 230/14 Dvärgbjörken 2, Karlsson Martin Och Eklund Anna, Installation eldstad 229/14 Dunörten 8, Grudemo Stefan, Installation eldstad 227/14 Utgården 4, Samir Poljak, Installation eldstad 221/14 Röhälla 5:50, Johansson Christer, Ändring enbostadshus 202/14 Stenbocken 4, Bragde Stefan, Tillbyggnad uterum 224/14 Falken 7, Immanuelsskyrkan, Plank 198/14 Elritsan 3, Ramic Mirzeta, Enbostadshus, ändring av tak samt tillbyggnad med skärmtak 098/14 Hätte 2:84, De Looff Ingrid & Baan Edwin, Nybyggnad semesterhus 154/14 Tenbäcken 5:7, Burenby,Sten-Åke, Installation eldstad 217/14 Karlavagnen 6, Wallertz,Thomas, Installation eldstad 216/14 Vaxskivlingen 19, Davidsson Pierre, Tillbyggnad garage/förråd 215/14 Holmen 1:1, Enell Marcus, Installation eldstad 212/14 Östra Vakten 2, Studiefrämjandets Avd I Småland-Gotland, Ändrad användning 156/14 Blixten 13, Intressentor Ab/Provinsfastigheter II Tranås I AB, Ombyggnad lägenhet 182/14 Regnbågen 4, Fransén,Jan, Inglasning uteplats 209/14 Kompaniet 4, Fastighet Ab Kompaniet 3, Skyltar på kontorsbyggnad 179/14 Slutbevis/Slutbesked Strömbrytaren 3, Bellman Pierre, Nybyggnad gårdshus med bastu 075/12 Säby 1:1, Trafikverket genom Scanmast AB, Nybyggnad ostagad mast med teknikbod 084/12 Södra Framnäs 3, Engstrand Pernilla, Tillbyggnad enbostadshus 100/14 Södra Vakten 17, Tranås Energi AB, Nybyggnad kraftvärmeverk 286/11 Norraby 3:42, Martinsson Håkan Och Marlene, Tillbyggnad enbostadshus, inglasning 226/12 Rockebro 7:15, Blom,Sune Ärlan, Nybyggnad växthus 215/12 Lövängen 8, Sohlberg,Alf Roland, Nybyggnad carport 183/14 Hätte 2:21, Stjärne Barbro och Anders, Nybyggnad strandhus 105/11 Hätte 2:5, Petruskajak Vid Sommen Hb, Nybyggnad butik och förråd 236/09 Mada 3:1, Rithell Mats, Installation eldstad 200/14 Göberga 1:6, Karlsson Jörgen, Nybyggnad fritidshus 040/12

7 Sida 7 (43) Dnr Råssmäte 9:1, Trafikverket genom Scanmast AB, Nybyggnad ostagad mast med teknikbod 085/12 Hätte 2:27, Carlsson Anders, Tillbyggnad enbostadshus 260/12 Toketrappan 2:1, Trafikverket, Scanmast AB, Nybyggnad mast 62/12 Beslut om att överklagande kommit in i rätt tid Norraby 3:113, Magnus Peterson, Gun Peterson och Stefan Johansson, Nybyggnad enbostadshus 082/14 Smörstorp 2:45, Ulf Sterne och Britt Sånart-Sterne, Nybyggnad enbostadshus 151/10 Harren 2, Al-Kaakati,Mahmoud Zakaria, Tillbyggnad enbostadshus - sanktionsavgift 218/13 Tranan 1, Joakim Karlsson, lägenheter kontor-bostad 145/14 Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande Södra Hyltan 2:6, Luveryd Vindkraft AB, Nybyggnad vindkraftverk 090/08 att lägga delegationsrapporten till handlingarna

8 166 Meddelanden Sida 8 (43) Till dagens sammanträde föreligger ett antal meddelande/anmälningsärenden för nämndens kännedom: - Länsstyrelsen, överklagande inkommit, Norraby 3:113, Petersson, Johansson - Länsstyrelsen, överklagande överlämnat till Mark- och miljödomstolen, vindkraftverk Södra Hyltan 2:6 m.fl., Johansson & Gustavsson - Länsstyrelsen, beslut avslag överklagande, Harren 2, byggsanktionsavgift - Länsstyrelsen, beslut tillstånd Nostorp 4:1, täktverksamhet, Örserums Åkeri AB - Länsstyrelsen, meddelande, anmälan driftstörning, Tranås avloppsreningsverk att lägga meddelandena till handlingarna

9 167 Budgetrapport Sida 9 (43) Miljöchef Fredrik Skaghammar och byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet. BYGG- OCH MILJÖNÄMND sep-14 Månad: 9 75 % Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Bygg- och miljönämnd ,8-339,8 59,4% 89,2 AC Miljö , ,8 69,9% 201,4 AC Bygg , ,8 75,5% -11,8 Netto , , ,4 70,9% 278,8 Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 7 238, , ,4 96,3% 1 541,4 Personalkostnader , , ,5 77,0% -199,9 Kapitalkostnader -124,0-102,5-102,5 82,7% -9,5 Övriga kostnader , , ,8 100,9% ,2 Netto , , ,4 70,9% 278,8 Kontoredovisning per avdelning Bygg- och miljönämnd (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Personalkostnader -516,0-323,7-323,7 62,7% 63,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader -56,0-16,1-16,1 28,8% 25,9 Netto -572,0-339,8-339,8 59,4% 89,2 AC Miljö (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 840, , ,3 106,4% 1 204,3 Personalkostnader , , ,5 79,4% -289,3 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Övriga kostnader , , ,6 132,7% -713,6 Netto , , ,8 69,9% 201,4

10 Sida 10 (43) 167 AC Bygg (Belopp i tkr) Budget 2014 Utfall Periodiserat % av budget Diff mot budget Intäkter 3 398, , ,1 84,9% 337,2 Personalkostnader , , ,3 74,1% 26,1 Kapitalkostnader -124,0-102,5-102,5 82,6% -9,5 Övriga kostnader , , ,1 88,2% -365,5 Netto , , ,8 75,5% -11,8 att lägga aktuell budgetrapport till handlingarna

11 168 Dnr M 1019/ Sida 11 (43) Gemensam struktur för reglementen i Tranås kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att genomföra översyn av reglementen enligt förslag. Kommunledningskontoret och Jimmy Karlsson har tagit fram förslag till likformig struktur med särskilt iakttagande av att myndighetsgränserna tydligt ska kunna utläsas i den nya strukturen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreliggande förslag till gemensam struktur för kommunens reglementen inklusive återrapportering av uppdraget remitteras till kommunens nämnder. Eventuella synpunkter ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lämna följande synpunkter till kommunledningsförvaltningen: Bygg- och miljönämnden stödjer de två principiellt viktiga förändringar som anges i förslag till förändringar och gemensam struktur, d.v.s. delegering inom nämnd och regler för utskotten. Nämnden diskuterar ärendet, Lars Karlsson, (S) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Sanna Soleskog, (MP) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag med tillägg att kallelser och handlingar fortsättningsvis helt och hållet ska distribueras uteslutande på elektronisk väg, endast i extrema undantagsfall skall papperskopior distribueras. Yrkanden Lars Karlsson, (S) Sanna Soleskog, (MP) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars Karlssons yrkande och Sanna Soleskogs yrkande. Ordföranden finner bygg- och miljönämnden besluta i enlighet med Sanna Soleskogs yrkande. Votering begärs Den som röstar enligt Lars Karlssons förslag röstar JA Den som röstar enligt Sanna Soleskogs förslag röstar NEJ Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Lars Karlssons yrkande mot 5 nej-röster för Sanna Soleskogs yrkande beslutar bygg- och miljönämnden i enlighet med Lars Karlssons yrkande.

12 168 Dnr M 1019/ Sida 12 (43) Ja Nej Rolf Lindahl KD Ingegerd Polbring C x x Bo Akterin M x Jon Forsärla MP Sanna Soleskog MP x x Håkan Joelsson S Mikael Stenqvist S Ann-Britt Trygg S Lars Karlsson S Jan Andersson S x x x x x Anders Schierbeck M x Summa: 6 5 att lämna följande synpunkter till kommunledningsförvaltningen: Bygg- och miljönämnden stödjer de två principiellt viktiga förändringar som anges i förslag till förändringar och gemensam struktur, d.v.s. delegering inom nämnd och regler för utskotten. Expedieras: Kommunledningskontoret

13 169 Dnr M 848/ Sida 13 (43) STOPP Lantbruk bedömningsgrunder för miljöbalkens allmänna hänsynsregler Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för ärendet. SAMMANFATTNING Tidigare åtgärder för att förhindra övergödningen har inte varit tillräckliga. Lantbruket står för en stor andel av näringsbelastningen i avrinningsområdet (22 % för fosfor och ca 40 % för kväve). Kommunerna är ålagda att utföra och redovisa åtgärder enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Bygg- och miljönämnden har tidigare beslutat om högre krav på små avlopp. Medborgare ifrågasätter varför det ännu inte ställts några krav på lantbruket. Bygg- och miljönämnden föreslås anta nya bedömningsgrunder för de allmänna hänsynsreglerna och egenkontroll inom lantbruk. Bedömningsgrunderna utgår från Jordbruksverkets vägledning och de senaste rättsfallen samt ansluter till LRFs egenkontrollmaterial. INLEDNING Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vatten är en viktig resurs för friluftsliv och rekreation. För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete. De åtgärder som hittills vidtagits inom Svartåns avrinningsområde uppströms Sommen har inte varit tillräckliga för att förhindra övergödningen. Det är av stor vikt för rättssäkerheten att samsyn nås mellan de tre berörda kommunerna. I annat fall kan det i praktiken bli så att medborgare och verksamhetsutövare i en kommun får bära kostnaderna för utsläpp i en annan kommun, alternativt att de åtgärder som vidtas är otillräckliga. För Svartån har det tagits fram en beräkningsmodell för näringsbelastningen, MIKE BASIN, som integrerar GIS med hydrologisk modellering. Med MIKE BASIN som utgångspunkt har ett samverkansprojekt inletts mellan Nässjö, Aneby och Tranås kommuner. Projektet kallas STOPP 1. Syftet är att nå samsyn gällande de åtgärder som krävs och hur miljöbalken ska tillämpas vid tillsyn och prövning. Schablonberäkningar i MIKE BASIN visar med ledning av markanvändningen att lantbruket står för totalt drygt en femtedel (22 % 2 ) av näringsutsläppen till Svartån. Andelen varierar mellan delavrinningsområdena, upp till 46 %. Det är på området lantbruk inte möjligt att i MIKE BASIN utföra detaljerade beräkningar av effekter av olika åtgärder. Utöver traditionell myndighetsutövning med formella krav är det viktigt att nämnderna parallellt arbetar med information och rådgivning. Detta för att underlätta för lantbrukare att efterkomma kraven och för att uppmuntra till åtgärder på lantbrukarnas eget initiativ. 1 Svartån, Tillsyn Och Prövning, P är kemiska beteckningen för fosfor 2 Beräkningarna avser förhållanden efter att STOPP Små avlopp implementerats

14 169 Dnr M 848/12 BAKGRUND Sida 14 (43) Vattenmyndigheterna statusklassar vattenförekomsterna i landet. Målet med vattenförvaltningen är att alla vatten ska ha uppnått minst God status år I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förlängas. Inom Svartåns avrinningsområde har vissa förekomster getts en tidsfrist till 2021, eftersom det inte bedöms som möjligt att nå God status tidigare. Det innebär att åtgärder måste vidtas redan nu för att ge effekt på längre sikt. Svartån är ett av 32 utpekade områden i Jönköpings län där övergödningen är särskilt allvarlig. För att nå God status krävs att fosforbelastningen minskar med totalt 2,5 ton per år inom Svartåns avrinningsområde. Vattenmyndigheternas första åtgärdsprogram fastställdes 2009 och gäller fram till 2015, då ett nytt program antas. Kommunerna är i programmen ålagda att utföra vissa av åtgärdspunkterna. Av åtgärdspunkt 32 framgår följande: 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter [ ] som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Tillsyn gällande t.ex. lagring, hantering och spridning av mineral- och stallgödsel. Arbetet ska årligen redovisas till vattenmyndigheten, som redovisar till regering och EU. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har hittills svarat att arbete med att ta fram gemensamma bedömningsgrunder pågår, men att några särskilda insatser ännu inte har utförts. Av åtgärdspunkt 16 framgår följande: 16. Statens jordbruksverk behöver [ ] ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Jordbruksverket har ännu inte ändrat några föreskrifter, men med hänvisning till denna åtgärd har verket tagit fram en åtgärdskatalog med ett 60-tal olika förslag som kan ge inspiration till konkreta åtgärder för en god vattenstatus. 3 Av dessa åtgärder är det 28 som berör fosforförluster. Fosfor är huvudorsaken till övergödning i inlandsvatten. Med utgångspunkt i dessa åtgärder och med ledning av juridiskt prövade formuleringar av olika åtgärder i de senaste rättsfallen på området har tjänstemännen i de tre kommunerna tagit fram ett förslag till bedömningsgrunder för miljöbalkens allmänna hänsynsregler inom lantbruk. BEDÖMNING Förvaltningarna i Nässjö, Aneby och Tranås har sedan 2012 arbetat med att ta fram förslag till bedömningsgrunder för de allmänna hänsynsreglerna och egenkontroll inom lantbruk. Nämndernas presidier eller motsvarande har deltagit i processen sedan januari Branschorganisationen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, samt konsultföretaget Hushållningssällskapet har i processen bjudits in att ha synpunkter. Det senaste mötet hölls i augusti 2013, varefter politikerna åtog sig att arrangera nästa möte åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus, Rapport 2008:31

15 169 Dnr M 848/ Sida 15 (43) Berörda tjänstemän i de tre kommunerna anser att ett politiskt principbeslut inte kan skjutas längre på framtiden, med anledning av övergödningssituationen och Vattenmyndigheternas krav. Motsvarande tjänsteskrivelse har presenterats för Tillsynsnämnden i Aneby kommun. Oavsett vilka beslut som fattas i andra kommuner eller av regionala eller centrala myndigheter ligger dock det yttersta ansvaret på den politiska nämnden i den enskilda kommunen 4. Förutom de formella kraven på nämnden att agera inom detta område gäller medborgarnas och lagstiftarens krav om likställighet. Nämnden beslutade i februari 2012 om bedömningsgrunder för hög skyddsnivå för små avlopp, STOPP Små avlopp 5. Bedömningsgrunderna innebär högre krav för fastighetsägare med eget avlopp. Det blir allt eftersom tiden går allt svårare för tjänstemännen att möta fastighetsägare med krav på sitt avlopp, då fastighetsägarna ifrågasätter varför det ännu inte ställts några krav på andra verksamheter som bidrar till övergödningen, varav lantbruket är en av de viktigaste. LRF arbetar sedan länge med Miljöhusesyn, som ger en bra grund i egenkontrollen för lantbrukare. LRF har också tagit fram ett mer omfattande egenkontrollmaterial för tillståndsoch anmälningspliktig verksamhet. Detta material ger lantbrukaren ytterligare konkreta tips och råd som ansluter till de föreslagna bedömningsgrunderna. LRFs material är också generellt betydligt mer omfattande än föreliggande tjänstemannaförslag. I Aneby kommun gäller sedan 1995 Miljö- och räddningsnämndens riktlinjer för miljöskydd vid djurhållning. Behovet av dessa riktlinjer har upphört då alla de angivna försiktighetsmåtten idag regleras i lag med undantag för skyddszon. Enligt dessa tidigare riktlinjer bör det finnas en sly bevuxen skyddszon om 10 m intill ytvatten, i vissa fall upp till 20 m. I föreliggande förslag till bedömningsgrunder är skyddszonen minst två meter och ska vara bevuxen under höst och vinter. I Tranås kommun finns inga motsvarande riktlinjer. Inom Tranås kommun har vi en stor andel certifierad ekologisk jordbruksproduktion. De dominerande produktionsinriktningarna är mjölk- och nötköttproduktion. Detta innebär att det råder god balans mellan djurantal och areal, vilket generellt minskar risken för växtnäringsläckage, samtidigt som det finns saker att jobba vidare med eller förbättra. KONSEKVENSANALYS Vi bedömer inte att bedömningsgrunderna utgör något hinder för fortsatt jordbruksproduktion inom de utpekade områdena. De försiktighetsåtgärder som nämns är sådana som lantbrukarna enligt miljöbalken ska vidta på eget initiativ. Bedömningsgrunderna syftar främst till att likrikta tillsynen och förtydliga vad vi som tillsynsmyndighet anser att egenkontrollen ska omfatta. Det underlättar för både tillsynsmyndigheten och lantbrukarna. Bedömningsgrunderna innebär inte att kostnaderna för den offentliga tillsynen ökar, vare sig för lantbrukaren eller för myndigheten kap 1 miljöbalken 5 BMN 39,

16 169 Dnr M 848/12 att anta nedanstående bedömningsgrunder: Sida 16 (43) Bedömningsgrunder för de allmänna hänsynsreglerna och egenkontroll inom lantbruk REGELVERK Allmänna hänsynsregler För lantbruk, såväl som för annan verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön, gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 2 kap miljöbalken (1998:808). Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik Hushållningsprincipen När frågor prövas är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap miljöbalken iakttas. Alla ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Alla ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska man vid yrkesmässig verksamhet använda bästa möjliga teknik. Alla ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Egenkontroll Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska enl igt 26 kap 19 miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig u nderrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. För den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Enligt denna förordning gäller bland annat följande:

17 169 Dnr M 848/ Sida 17 (43) Riskerna ska fortlöpande och systematiskt undersökas och bedömas. Det organisatoriska ansvaret ska fastställas. Det ska finnas rutiner för kontroll med mera. Vid driftsstörningar eller liknande ska man omgående underrätta tillsynsmyndigheten. Ovanstående punkter ska dokumenteras. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av 9 kap miljöbalken (1998:808) och 2 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). TILLSYNSMYNDIGHETENS BEDÖMNING Geografiskt område Svartåns avrinningsområde Uppströms Sommen är ett av 32 utpekade områden i länet där övergödningen är särskilt allvarlig. Lantbruk står för en varierande andel av näringsbelastningen. Nedanstående riktlinjer ska gälla inom delavrinningsområden som uppfyller följande kriterier. Vattenförekomsten uppnår inte God status idag enligt Vattenmyndighetens bedömning. Vattenförekomsten är drabbad av övergödning idag enligt Vattenmyndighetens bedömning. Delavrinningsområdet tillhör den tredjedel av områdena som har den högsta belastningen av fosfor totalt sett och/eller från enbart lantbruk. De aktuella delavrinningsområdena framgår av bifogad karta. Åtgärder Det är tillsynsmyndighetens bedömning att lantbrukare inom sin egenkontroll ska tillämpa hänsynsreglerna enligt nedanstående riktlinjer. Åtgärd Bedömning Gäller för Effektiv produktion Anpassad fosforgödsling En växtnäringsbalans avseende fosfor ska upprättas för verksamheten minst en gång vart femte år. Gödslingsplan för växtodlingen ska upprättas årligen för fastställande av lämpliga gödselgivor. Om fosforbalansen visar på fosforöverskott ska gödslingsplanen baseras på aktuell markkartering (ej äldre än 15 år). När ett fält uppnått högsta fosforklass ska gödselgivorna begränsas till rekommenderad fosforgiva för den aktuella grödan. Lantbruk med 10 djurenheter eller mer Lantbruk med 10 djurenheter eller mer Lantbruk med 30 djurenheter eller mer Lantbruk med 30 djurenheter eller mer

18 Sida 18 (43) 169 Dnr M 848/12 Gödselspridning vid rätt tidpunkt Skyddszoner längs vattendrag Spill och allmän försiktighet vid spridning Upptrampning Gödselspridning får inte ske då marken är vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller djupt tjälad. Risken för förorening av yt- och grundvatten ska alltid beaktas vid spridning av gödsel. En skyddszon ska lämnas i anslutning till sjöar och vattendrag. Med vattendrag avses bäck, å, flod, kanal, damm, dike eller motsvarande som är utmärkt på den för området gällande terrängkartan i skala 1: Skyddszonens bredd ska bestämmas med hänsyn till jordart, lutning och gödselns egenskaper, dock minst två (2) meter räknat från vattenkanten. I dessa skyddszoner ska marken alltid vara bevuxen under höst och vinter. Markbearbetning får aldrig ske närmare öppet vatten än en (1) meter räknat från vattnets kant vid normalt högvattenläge. Gödsel ska hanteras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Om spill eller annat läckage uppstått ska föroreningarna tas om hand i direkt anslutning till händelsen. Hårt belastade ytor i hagar, drivningsgångar och fållor ska skötas så att förorening av yt- eller grundvatten inte sker. Om det behövs ska ytan vid utfodringsplatsen hårdgöras eller utfodringsplatsen flyttas för att undvika alltför stor punktbelastning av näringsämnen. Alla lantbruk Alla lantbruk Alla lantbruk Alla lantbruk Tillstånds- och anmälningspliktiga lantbruk ska göra driftsstörningsanmälan omgående Alla lantbruk Tillsynen av ovanstående punkter med avseende på innehåll och utformning av dokumentation (växtnäringsbalans, växtodlingsplan etc.) bör i så stor utsträckning som möjligt samordnas med eventuella övriga kontroller som lantbrukarna genomgår, exempelvis KRAV-kontroll. Bilaga: Karta över aktuella delavrinningsområden Expedieras: LRF

19 170 Dnr M 1039/ Sida 19 (43) Röhälla 5:26 och Röhälla 5:63, ansökan om gemensam sopbehållare Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för ärendet. XXXXX och XXXXX har lämnat in en ansökan om att dela sopbehållare för fastigheterna Röhälla 5:26 och 5:63. Enligt 5 kap 2 Renhållningsordning för Tranås kommun gäller att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare får använda gemensam behållare, förutsättningen är att avfallet ska bedömmas rymmas i en behållare och att fastigheterna ska vara gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om mindre genomfartsväg. I detta fall är inte fastigheterna gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om mindre genomfartsväg. Det innebär att förutsättningarna för att bevilja gemensam behållare inte är uppfyllda och ansökan ska avslås. Ärendet är muntligen kommunicerat med sökanden. att avslå ansökan då fastigheterna inte är gränsgrannar eller belägna på ömse sidor om mindre genomfartsväg. Expedieras: Sökanden och medsökanden Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till bygg- och miljönämnden i Tranås kommun, se bilaga. Bilagor: - Delgivningskvitto - Blankett Hur man överklagar

20 171 Miljösamverkan F Miljöinspektör Erik Wahlström redogjorde för ärendet Sida 20 (43) Miljösamverkan F är en länsövergripande organisation som verkar för ett samarbete som utvecklar miljötillsynen i länet, och drivs/består av länets miljökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet Jönköpings län. Miljösamverkan F har startats på kommunernas initiativ, och utvärderingen som gjordes 2014 visar att kommunerna fortsatt har behov av att samarbeta och att de hittills varit nöjda med resultaten av Miljösamverkan F. Kostnaden för avtalet består av en fast del och en del som är proportionerlig mot kommunens invånarantal. För år 2014 är kostnaden budgeterad till kr, vilket årligen räknas upp med index. Avdelningen ser samarbetet som ett mycket bra och effektivt sätt att säkra kompetens och fortbildning. att miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Tranås ska vara med i miljösamverkan F under perioden

21 172 Radonmätning flerbostadshus Sida 21 (43) Miljöinspektörerna Erik Wahlström och Lina Tillby redogjorde för ärendet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen förelade hösten 2013 fastighetsägare till flerbostadshus att utföra radonmätningar. Resultat skulle vara avdelningen tillhanda senast Avdelningen vill nu förelägga de fastighetsägare som inte redovisat sina mätresultat, att mäta radon i deras flerbostadshus. Föreläggandet kommer att förenas med vite om kronor. att ge miljö- och hälsoskyddsavdelningen i uppdrag att förelägga de fastighetsägare som inte redovisat radonmätning och förena besluten med vite enligt ovan.

22 173 Planlistan Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för aktuell planlista Sida 22 (43) att aktuell planlista läggs till handlingarna

23 174 Dnr B 195/10 Detaljplan Fröafall 2:1, Åsens hagar Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet Sida 23 (43) Planförslaget består av plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning. Planen handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 plan- och bygglagen. Planförslaget har som syfte att skapa ett boende i stadsnära läge men i en miljö där skog och träd får ta en större plats. Tanken är att skapa ett stadsnära, attraktivt bostadsområde där man upplever grönskan och lugnet men ändå har cykelavstånd till skola, jobb och centrum. Området delas upp i två delar. Boende i villa med tomtstorlek på ca kvm och boende med möjlighet att bygga en hästgård, tomtstorlek ca kvm. Hästgårdarna kommer även att ha möjlighet att arrendera mark för hagar. Vart man än åker i Sverige möts man av hästar. Hästarna omsätter miljardbelopp och skapar arbetstillfällen i hela landet. Hästen ses i de flesta fall som en attraktion för inflyttning. Bygg- och miljönämnden beslutade , 47 att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Planen har varit ute på samråd till Under samrådstiden har yttrande utan erinran inkommit från Trafikverket. Yttranden med anmärkningar och/eller synpunkter har inkommit från Tranås Energi, Skanova, Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt delägare till Säby-Åsen 1:1. Samrådsredogörelse är upprättad. att återremittera ärendet till avdelningen

24 175 Dnr B 219/14 Detaljplan, Bärnstenen 4 Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet. Bärnstenen 4 ligger granne med Junkaremålens strand, norrut Sida 24 (43) Planerna har för PEAB varit att även bebygga Bärnstenen 4 för att möjliggöra en kostnadseffektiv byggnation med tre områden och skapa en logisk första etapp. Det skulle innebära att man kan flytta parkeringen över till skolans sida av vägen, ta bort tunneln, göra en ny säkrare GC-övergång över Östra vägen och återvinningsstationen kan vara kvar tillsammans med den södra infarten. Därför önskas en planändring av Bärnstenen 4 för att möjliggöra ett större byggbart område och bevilja sammanhängande bebyggelse i två våningar. Planförslaget har som syfte att möjliggöra byggnation av nya bostäder. Genom att skapa ytterligare byggrätt i anslutning till befintlig detaljplan för del av Junkaremålen 2:1 (Junkaremålens strand) kan man mer kostnadseffektivt göra en indelning för byggnation. Då kan man i första etappen spara bollplaner och återvinningsanläggningen samtidigt som man flyttar Junkaremålsskolans personalparkering till en säkrare plats på andra sidan Östra vägen. Bygg- och miljönämnden beslutade , 65 att lämna uppdrag till plan- och byggavdelningen att påbörja planändringen. att godkänna förslaget till detaljplan för Bärnstenen 4 för samråd

25 176 Dnr B 77/14 Detaljplan Tranåskvarn 1:3 Planarkitekt Jeanette Johansson redogjorde för ärendet Sida 25 (43) Initiativtagare till detaljplanens ändring är företaget Tranås Möbeltjänst AB som önskar bedriva tillskärning av möbelstoppning och montering av möbler. Detta kan bli möjligt genom ett tillägg i detaljplanen. Bygg- och miljönämnden beslutade om planuppdrag , 64. Markanvändningen är i gällande detaljplan hamn, maritim verksamhet, lager montering. Tillägg till detaljplanen innebär att planbestämmelserna får tillägg i texten för markanvändning. Befintlig plankarta kompletteras med ett särskilt blad som fästes på befintlig plan. Planbeskrivningen är illustrerad med utdrag ur gällande plankarta. Planen torde vara av litet intresse för allmänheten och handläggs med enkelt förfarande. Bygg- och miljönämnden beslutade , 130 att godkänna tillägget till befintlig detaljplan för del av Tranåskvarn 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort för samråd. Under samrådstiden till har yttranden utan erinran inkommit från Lantmäteriet, Motorbåtsklubben, Räddningstjänsten och Trafikverket. Länsstyrelsen påpekar att tillägget i markanvändning hantverk inte rekommenderas. Länsstyrelsen har inget att erinra mot den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. Ett särskilt utlåtande efter granskning har upprättas. att godkänna särskilt utlåtande efter granskning med föreslagen förändring att anta det upprättade förslaget till tillägg till detaljplan för del av Tranåskvarn 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort

26 177 Dnr B 214/14 Smörstorp 2:41, förhandsbesked avstyckning Byggnadschef Ingemar Bok redogjorde för ärendet Sida 26 (43) XXXXX, XXXXX och XXXXX har ansökt om förhandsbesked avseende möjligheterna till avsteg från bestämmelse i gällande detaljplan avseende minsta tomtstorlek. Enligt detaljplanen får strandfastigheter inte bildas med mindre yta än kvm. Fastigheten Smörstorp 2:41, Hättevägen 61a, Tranås har en areal av kvm. Önskemålet är att genom klyvning dela fastigheten Smörstorp 2:41 till två fastigheter med ungefär samma storlek. Denna åtgärd är inte möjlig att genomföra utan avsteg från gällande detaljplan. Genomsnittlig storlek på fastigheter inom området ligger på ca kvm. Skulle åtgärden genomföras är de nya fastigheternas exakta utformning en senare fråga för lantmäteriet. Ansökan har skickats till sakägare/grannar för möjlighet till yttrande. Remisstiden gick ut Erinran har framförts av närmsta grannar, ägarna till fastigheterna Smörstorp 2:42 och Smörstorp 2:5, som motsätter sig avsteg från detaljplanen. att återremittera ärendet till avdelningen för kommunicering med sökanden

27 178 Dnr B 98/ Sida 27 (43) Elritsan 3, tillbyggnad enbostadshus, byggsanktionsavgift Byggnadsinspektör Oscar Hedvall redogjorde för ärendet. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade den 21 maj 2014 bygglov till XXXXX för ändring av tak och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Elritsan 3. Tillbyggnaden innebär byggnation av ett inglasat uterum samt ett förråd. Den 24 september 2014 meddelade den sökande att ombyggnationen av taket var klart. Byggnationen av uterum och förråd var ännu inte påbörjat. Ett startbesked hade vid detta tillfälle ännu inte utfärdats, på grund av att vissa detaljer kring tillbyggnaderna inte var klara. Den 1 oktober 2014 inkom sedan de uppgifter som saknades för att kunna utfärda ett startbesked i ärendet, vilket också gjordes. Enligt 9 kap. 1, plan- och byggförordningen (2011:338), ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51, plan- och bygglagen (2011:900) för överträdelser. En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54, plan- och bygglagen, inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid nämndens sammanträde. Den sökande har fått tillfälle att återställa byggnationen, men meddelat att det inte är aktuellt. Enligt 9 kap. 11, punkt 1, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften för att påbörja en ändring av en byggnads konstruktion innan startbesked har utfärdats är 0,125 prisbasbelopp med tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean. I detta fall berör ändringen ingen mätvärd sanktionsarea, vilket gör att endast grundavgiften ska tas ut. Enligt 9 kap. 3 a, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften ska sättas ned till hälften om den påbörjade åtgärden har fått bygglov, men inte startbesked, som i detta fall. Den totala sanktionsavgiften blir därmed i detta fall: 0,5 x x 0,125 = kronor. Enligt 11 kap. 53 a, plan- och bygglagen, har byggnadsnämnden rätt att sätta ned en sanktionsavgift med 50 eller 75 % om avgiften inte är rimlig i proportion till den överträdelse som har begåtts. Påbörjandet av en åtgärd utan startbesked är en allvarlig överträdelse, men påverkade inte byggnationen i detta fall, då de handlingar som krävdes för just takändringen hade lämnats in. Sanktionsavgiften är däremot inte orimligt hög och nedsättningen är därmed tillräcklig.

28 178 Dnr B 98/ Sida 28 (43) att XXXXX, med personnummer XXXXXXXX XXXX, ska betala en byggsanktionsavgift på kronor till bygg- och miljönämnden i Tranås, för att ha påbörjat en ombyggnation utan att startbesked har utfärdats. Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till bygg- och miljönämnden i Tranås kommun, se bilaga. Bilagor: - Delgivningskvitto - Blankett Hur man överklagar

29 179 Dnr B 220/ Sida 29 (43) Stadshuset 1, tillbyggnad utomhusscen, byggsanktionsavgift Byggnadsinspektör Oscar Hedvall redogjorde för ärendet. Kultur- och fritidsnämnden på Tranås kommun beviljades den 9 oktober 2012 bygglov för tillbyggnad av en utomhusscen i form av ett förråd på 6 kvm. Den 25 september 2014 meddelade den sökande att tillbyggnaden redan hade tagits i bruk utan att slutbesked hade utfärdats. Enligt 9 kap. 1, plan- och byggförordningen (2011:338), ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51, plan- och bygglagen (2011:900) för överträdelser. En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54, plan- och bygglagen, inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid nämndens sammanträde. När överträdelsen innebär att en byggnad har tagits i bruk utan slutbesked är det däremot att anse som en händelse som inte är möjlig att ta tillbaka. Syftet med att förbjuda användning utan slutbesked är att hindra brukande av potentiellt farliga byggnadsverk. Enligt 9 kap. 19, punkt 3, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften för att ta en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang i bruk efter tillbyggnad utan att slutbesked har utfärdats är 0,2 prisbasbelopp med tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean. I detta fall blir sanktionsarean 0 kvm, vilket gör att endast grundavgiften ska tas ut. Den totala sanktionsavgiften blir därmed i detta fall: x 0,2 = kronor. Enligt 11 kap. 53 a, plan- och bygglagen, har byggnadsnämnden rätt att sätta ned en sanktionsavgift med 50 eller 75 % om avgiften inte är rimlig i proportion till den överträdelse som har begåtts. I detta fall är sanktionsavgiften inte att betrakta som orimligt hög. att kultur och fritidsnämnden, Tranås kommun, ska betala en byggsanktionsavgift på kronor till bygg- och miljönämnden i Tranås, för att ha tagit en byggnad i bruk utan att slutbesked har utfärdats. Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till bygg- och miljönämnden i Tranås kommun, se bilaga. Bilagor: - Delgivningskvitto - Blankett Hur man överklagar

30 180 Dnr B 120/ Sida 30 (43) Svetsaren 2, tillbyggnad industri, byggsanktionsavgift Anders Schierbeck, (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet Byggnadsinspektör Oscar Hedvall redogjorde för ärendet. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade den 4 juni 2014 bygglov till Lumbalia AB för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Svetsaren 2 på 101 kvm. Den 25 september 2014 meddelade den kontrollansvarige i ärendet att byggnationen var påbörjad och i princip slutförd, utan att han hade haft möjlighet att genomföra nödvändiga kontroller. Ett startbesked hade vid detta tillfälle ännu inte utfärdats, på grund av att de bygghandlingar som lämnats in rörde ett tidigare förslag på tillbyggnad som var mindre. Den 21 oktober 2014 inkom sedan de handlingar som saknades för att kunna utfärda ett startbesked i ärendet, vilket också gjordes. Enligt 9 kap. 1, plan- och byggförordningen (2011:338), ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51, plan- och bygglagen (2011:900) för överträdelser. En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54, plan- och bygglagen, inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid nämndens sammanträde. Den sökande har fått tillfälle att återställa byggnationen, men meddelat att det inte är aktuellt. Enligt 9 kap. 7, punkt 4, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften för att påbörja en tillbyggnad av en byggnad innan startbesked har utfärdats är 1 prisbasbelopp med tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean. I detta fall blir sanktionsarean 86 kvm. Enligt 9 kap. 3 a, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften ska sättas ned till hälften om den påbörjade åtgärden har fått bygglov, men inte startbesked, som i detta fall. Den totala sanktionsavgiften blir därmed i detta fall: 0,5 x x ( x 0,01) = kronor. Enligt 11 kap. 53 a, plan- och bygglagen, har byggnadsnämnden rätt att sätta ned en sanktionsavgift med 50 eller 75 % om avgiften inte är rimlig i proportion till den överträdelse som har begåtts. Påbörjandet av en åtgärd utan startbesked är en allvarlig överträdelse och det går inte att veta om alla kontroller har genomförts på rätt sätt utan att den kontrollansvarige har varit med under byggnationen. Sanktionsavgiften är inte heller orimligt hög och sätts därmed inte ned ytterligare.

31 180 Dnr B 120/ Sida 31 (43) att Lumbalia AB, med organisationsnummer XXXXXX XXXX, ska betala en byggsanktionsavgift på kronor till bygg- och miljönämnden i Tranås, för att ha påbörjat en tillbyggnad utan att startbesked har utfärdats. Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till bygg- och miljönämnden i Tranås kommun, se bilaga. Bilagor: - Delgivningskvitto - Blankett Hur man överklagar

32 181 Dnr B 215/ Sida 32 (43) Rockebro 7:15, nybyggnad växthus, byggsanktionsavgift Byggnadsinspektör Oscar Hedvall redogjorde för ärendet. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade den 3 oktober 2012 ett tidsbegränsat bygglov till XXXXX för tillbyggnad av ett växthus på 20 kvm till en handelslokal i ett flerbostadshus. Den 30 september 2014 meddelade den sökande att tillbyggnaden redan hade tagits i bruk utan att slutbesked hade utfärdats. I samband med detta lämnades även kontrollplanen i ärendet in och slutbesked kunde därefter utfärdas. Enligt 9 kap. 1, plan- och byggförordningen (2011:338), ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51, plan- och bygglagen (2011:900) för överträdelser. En byggsanktionsavgift ska, enligt 11 kap. 54, plan- och bygglagen, inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid nämndens sammanträde. När överträdelsen innebär att en byggnad har tagits i bruk utan slutbesked är det däremot att anse som en händelse som inte är möjlig att ta tillbaka. Syftet med att förbjuda användning utan slutbesked är att hindra brukande av potentiellt farliga byggnadsverk. Enligt 9 kap. 19, punkt 3, plan- och byggförordningen, gäller att sanktionsavgiften för att ta ett flerbostadshus eller en handelsbyggnad i bruk efter tillbyggnad utan att slutbesked har utfärdats är 0,2 prisbasbelopp med tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean. I detta fall blir sanktionsarean 5 kvm. Enligt 11 kap. 53 a, plan- och bygglagen, har byggnadsnämnden rätt att sätta ned en sanktionsavgift med 50 eller 75 % om avgiften inte är rimlig i proportion till den överträdelse som har begåtts. I detta fall gäller att tillbyggnaden är av tillfällig art och har ett tidsbegränsat lov. Det som skulle intygas genom kontrollplanen var att byggnationen är slutförd och överensstämmer med beviljat bygglov. Överträdelsen är därmed endast att betrakta som ett formellt fel och inget som har orsakat någon risk för personskador. Det finns därför goda skäl till att sätta ned byggsanktionsavgiften med 75 %. Den totala sanktionsavgiften blir därmed i detta fall: 0,25 x x (0,2 + 5 x 0,004) = kronor. att XXXXX, med personnummer XXXXXXXX XXXX, ska betala en byggsanktionsavgift på kronor till bygg- och miljönämnden i Tranås, för att ha tagit en tillbyggnad i bruk utan att ett slutbesked har utfärdats. Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till bygg- och miljönämnden i Tranås kommun, se bilaga. Bilagor: - Delgivningskvitto - Blankett Hur man överklagar

33 Sida 33 (43) 182 Dnr B 225/14 Björnklo 1:30, nybyggnad komplementbyggnad, strandskyddsdispens Handläggare Thomas Embrink redogjorde för ärendet. Sökt åtgärd innebär nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga om cirka 21 kvm på sommarstugetomt, ett Attefallshus. Endast anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd. Byggnaden föreslås placerad på tomt inom strandskyddsområde. Strandskyddsprövning behövs inte om kompletteringsåtgärden ligger inom 15 meter från huvudbyggnad och längre än 25 meter från strandlinjen samt inom en hävdad tomtplats som angetts i ett beslut om dispens. I detta fall kommer sökt byggnad placeras längre än 15 meter från huvudbyggnad och längre än 25 meter från strandlinjen samt inom hävdad tomtplats. Då alla tre villkor måste vara uppfyllda behövs här ett beslut om strandskyddsdispens. Enligt 7 kap 18 b miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 miljöbalken, om det finns särskilda skäl. Enligt miljöbalken 7 kap 18 c p1 föreligger särskilda skäl om det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Planerad åtgärd bedöms inte heller medföra någon permanent påverkan för djur och växters livsvillkor i det berörda området. Som tomtmark får tas i anspråk endast den mark som markerats med rött på bifogad situationsplan. Marken får inte tas i anspråk som tomt innan byggnadsnämndens beslut vunnit laga kraft Berörda grannar/sakägare har skriftligen medgivit sökt åtgärd. att med stöd av 7 kap 18 c p 1 miljöbalken medge undantag från bestämmelserna 7 kap 15 samma lag och ge dispens från strandskyddet. att med stöd av 10 kap.23 Plan- och bygglagen (2010:900), bevilja startbesked för sökt åtgärd att tekniskt samråd och arbetsplatsbesök inte erfordras för ärendet att fastställa bifogad kontrollplan Kompletterande handlingar: Vidimerad kontrollplan ska ingivas vid avslutat arbete för att få ett utfärdat slutbesked. Föreskrift: Bygg- och miljönämnden ska utfärda slutbesked innan anläggningen får tas i bruk.

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011 En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115 1 (18) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 3 november 2016 kl 14:00-15:50 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen (M), 2:e vice ordförande Kai

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S)

Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf Lindahl, (KD) Annette Bohman, (FP) Ann-Britt Trygg, (S) Håkan Joelsson, (S) 2014-09-24 Sida 1 (25) Plats och tid Konferensen plan 3, 13:15-15:30 Beslutat Anders Schierbeck, (M) Ordförande Mikael Stenqvist, (S) Sanna Soleskog, (MP) Lars Karlsson, (S) Ingegerd Polbring, (C) Rolf

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer