Anteckningar... AKTASTÖD OH- TILL KOMMENTARER TILL BILDER HANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar... AKTASTÖD OH- TILL KOMMENTARER TILL BILDER HANS"

Transkript

1 1 FAKTASTÖD AKTASTÖD AKTASTÖD AKTASTÖD AKTASTÖD - KOMMENTARER KOMMENTARER KOMMENTARER KOMMENTARER KOMMENTARER TILL TILL TILL TILL TILL OH- OH- OH- OH- OH-BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER VÄRLDENS ÄRLDENS ÄRLDENS ÄRLDENS ÄRLDENS CHANS HANS HANS HANS HANS

2 Författare: Bidrag till manus: Produktion: Illustrationer: Copyright: Världens Chans - faktakommentarer till OH-serie Staffan Svanberg och Gösta Skoglund Anders Schönbeck, Arne Johansson, Mats Lönngren, Jan Lemming och Markku Rummukainen, SWECLIM Human Eco i Växjö AB tel eller Kalle Forss Human Eco i Växjö AB och licensinnehavare inom egen verksamhet

3 Världens Chans! Målgrupp Dessa bilder är gjorda för att underlätta för den ovane föreläsaren att lära in en minikurs för de bilder man vill nyttja. Kommentarerna gör inte anspråk på att vara fullständiga. De är i stället en subjektiv beskrivning på ett antal företeelser och sakområden som känns rimliga för ett folkbildningsmaterial. Den som vill fördjupa sig hittar säkert en mångfald av uppslag på bibliotek eller hemsidor. Vissa hänvisningar görs i övningsmaterialet längst ner på sidorna. Detta för att även deltagarna skall få vissa tips om man vill stilla sin nyfikenhet om något område utanför vad dessa bilder och faktakommentarer kan ge. Användningsområde Hur man använder rubricerade OH-bilder kan variera från person till person och från situation till situation. Vissa bilder fungera förmodligen bra som introduktioner till övningar eller som underlag för föreläsningar. Andra kanske har en bättre uppgift som sammanfattning av en diskussion. 1 Världens Chans Det här materialet ska ses som ett försök till nystart på Agenda 21-arbetet. Från regeringen har man talat om ett grönt kunskapslyft. Vi har sett behovet att bredda det traditionella Agenda-21-perspektivet till ett mera helt och därmed lite spretigare upplägg. Vi har därför kommit in på livsstilsfrågor, etikfrågor samt givetvis på det nationella miljömålsarbetet och syftet i det senare fallet är att göra detta folkligt begripligt. En resurssnålare livsstil är för många både önskvärd och efterlängtad, medan andra ställer sig tvekande inför förändringar. Lättare packning färre prylar eller mindre ekologiska fotavtryck är en väg som forskare världen över anvisat under många år. En enklare livsstil kan säkert innehålla kvaliteter som är värdefulla i nutidssamhället. Var och hur Materialet är utprövat i ett flertal olika situationer både i privat och offentlig miljö och lämpar sig för skolans undervisning med lite äldre elever, men också i folkbildnings- och personalutbildningssammanhang. kommuners och landstings roll som stora offentliga arbetsgivare är självklara som nyckelaktörer. Även för folkbildning och folkrörelser bör materialet passa väl, då det bygger på folkbildningens förhållningssätt vad gäller utbildning och studier. Vi har med framgång prövat materialet i näringslivet i samband med personalutbildningar i samband med införande av miljöledningssystem i små och medelstora företag. 2 Människors engagemang Hur långt sträcker sig engagemanget hos oss i vardagslivet. En etisk och existentiell fråga. Kan kanske kommenteras med att alltför många individer i samhället lever under sådana villkor att globala och långsiktiga frågor inte får plats på dagordningen. Grundläggande behov behöver vara tillgodosedda innan man generellt orkar lyfta blicken till större perspektiv. Anteckningar 3

4 3 Den stora utmaningen! Då vi haft Stefan Edmans bok Världens Chans ny möjlighet för Sverige som en viktig utgångspunkt för detta studiematerial vill vi gärna lyfta fram en av bokens bärande tankar. Det bör gå att halvera energianvändningen och öka välfärden på 25 år, dvs en generation. Men då måste samhället och individer ändra fokus på miljöutveckling, teknikutveckling, välfärdsfrågor och livskvalitet. En större välfärd och högre livskvalitet är möjlig och uppnåelig. Den livskvaliteten innehåller då mindre materialism men mera av det goda livet, något som vi diskuterar i kommande övningar. 4 Nya fokus på Agenda 21 Det är kanske inte rättvist mot landets Agenda-21samordnare m.fl. men på alltför många ställen har Agenda 21 stannat vid källsortering och en tillfällig uppryckning för att upprätta en plan. Tyvärr har planerna ibland blivit liggande och är inte alltid den levande dagordning för det tjugoförsta århundradet som var avsikten. I de diskussioner som nu förs i samhället har livsstilsdelen blivit en huvudnyckel i det fortsatta Ag-21-arbetet. Se vad teknikutveckling har gjort på energiområdet. Massvis med förbättringar de senaste tio åren från kylskåp och tvättmaskiner till belysningsarmaturer och trafikljus. I civilingenjörsutbildningar finns miljödelen med både som generella grundkurser och som möjlighet specialiseringar. På ekonomihögskolor har ekologi och ekonomi kommit allt närmare varandra och även på dessa utbildningar är miljö (hållbar utveckling) mer och mer obligatoriskt. När staten våren 2001 diskuterar viktiga forskningsinriktningar för EU finns hållbar utveckling med bland de sju viktigaste. Att hälsofrågan kommer in allt mer i detta perspektiv är uppenbart. Den våg av utbrändhet (eller kanske ordet urladdning bättre beskriver företeelsen) som sköljer över samhället är ett tecken på att arbetslivet på många håll inte är hållbart. 5 Det goda livet Denna bild behöver kanske inte ens kommenteras den kan bar ligga på en stund som introduktion till övningen med samma namn tex efter en paus. Be istället deltagarna läsa igenom ingresstexten till övningen och därefter följa övningsinstruktionen. 6 En modern grottmänniska Vår biologiska utveckling från att leva i grottor eller som kringströvande jägare har gått med utvecklingens verkliga stormsteg. Vår stora hjärna har gett oss förutsättningar att sätta oss över naturlagar och nyttja natur och resurser så att det kortsiktigt gynnar oss under vår stund på jorden. Under de senare två århundradena har det accelererat med uppfinningar som gjort det enklare att överleva men kanske svårare att leva. Vår genetisk anpassning har inte hunnit med. Vi behöver ibland återvända till grottan för att andas ut och andas in, för att låta adrenalin och stress rinna av och för att kunna hämta kraft ladda upp batterierna igen. Problemet för många som är fast i ekorrhjulet är att det inte ges eller rättare sagt, man inte tar sig tid till återhämtning. Med för mycket krav och högt tempo kan det leda till att man går i väggen eller bränner ut sig. Ett bättre begrepp är kanske att man är urladdad det antyder språkligt ett sundare förhållningssätt. Man kan laddas upp igen. Utbränd låter definitivt på något sätt. 4

5 7 Lagom är bäst När den svenska familjen fick en egen bil steg vårt välbefinnande rätt mycket. Hela familjen for på Sverigesemester med tältet packat i Amazonens bagagelucka. När pappa och mamma fick varsin bil ökade friheten än mer. Kanske steg välfärden ytterligare när den vuxne sonen eller dottern skaffade familjens tredje bil. Möjligen skulle det kunna vara bra att ha en bil i reserv om någon av de andra plötsligt går sönder. Hur vore det med några bilar till för olika behov, en jaktbil, en sommarbil med sufflett osv. Skulle det höja vår levnadsstandard? Vad innebär det med en bilpark att skatta, försäkra, underhålla och besiktiga. Hur mycket utrymme skulle de lägga beslag på? Resonemanget kan synas absurt men illustrerar rätt bra begreppet lagom. Hur lever vi? Byt ut bilen i resonemanget ovan och applicera resonemanget på andra grejer. Kläder? Skor? Leksaker? Porslin? Maskiner i kök och garage? Allt kan liknas vid en packning som skall skötas, underhållas och förvaras. Mellan 1969 och 1995 ökade den genomsnittliga bostadsytan i Sverige med 53 %. Ytor som skall städas, skötas och bekostas. Är din packning lagom eller skulle du må bättre av en något lättare packning? Vad är lagom för dig? En norsk sociolog och miljöarbetare frågade sina landsmän vad som gör livet värt att leva för dem. Det vanligaste svaret var andra människor. Familj och vänner betyder så mycket att de gör mitt liv värdefullt. En variant var att många upplevde att de själva betydde så mycket för andra människor att det gjorde deras liv värt att leva. Därnäst pekade många ut starka intressen som idrotten, musiken och naturen. Knappt någon pekade på den fina villan, bilen eller andra materiella tillgångar. Resultatet av denna studie förvånar oss knappast men det finns all anledning att fråga oss hur vi använder vår tid. Hur använder vi de resurser vi mödosamt arbetar ihop under långa arbetsdagar? Lever vi i överensstämmelse med våra egna värderingar? Men åter till bilen. Nog vore livet bra mycket besvärligare för många av oss om vi inte hade någon bil. Frågan är bara vad som är lagom? 8 Etisk helhetssyn I fler och fler sammanhang hamnar vi i situationer som har både etiska, miljömässiga och ekonomiska aspekter - ibland även sociala och kulturella. Ett företag, en organisation, en förening - ja nästan var som helst möter vi mer komplexa samband. I företagsvärlden börjar man alltmer diskutera mer generella hållbarhetsredovisningar och inte bara nöja sig med miljöredovisning, ekonomisk rapportering, interkontroll etc. Man tar med flera aspekter på sådant som påverkar organisationens långsiktiga hållbarhet. Jämställdhet, sjukfrånvaro, lönespridning osv. Miljöetik På miljöområdet har mer och mer uppmärksamhet ägnats åt rättvisefrågor vad gäller hur fördelning av energi och resurser sker i världen. Tyvärr ökar klyftorna på detta området alltmer. Vi i västvärlden ökar vår överkonsumtion på fattiga ländernas bekostnad. Ekonomisk etik Fördelningsfrågorna kom upp på dagordningen redan i Rio Fem år senare påtalade U-ländernas företrädare vid uppföljningskonferensen i New York 1997 irriterat att de löften som I-länderna lämnat i Rio inte hade uppfyllts snarare tvärs om. Under de följande åren har trenden tyvärr fortsatt. Social etik Den etiska diskussionen på sociala områden handlar om allas rätt till mat, arbete och en fungerande bostad. På utbildningsområdet har vissa förbättringar faktiskt ägt rum. Andelen analfabeter minskar i världen även om det i absoluta tal fortfarande inte går åt rätt håll. 5 Anteckningar

6 9 Framtidsval Se bild 2 som kanske kan återanvändas inför denna övning (nästa bild) som syftar till att reflektera om vilka tänkbara (eller kanske önskvärda) framtidsbilder vi har att påverka. 10 Sverige år 2021 Naturvårdsverket har tillsammans med en rad andra myndigheter och organisationer gjort en systematisk genomgång av vad vi skulle kunna kalla En Central Agenda 21 för hela Sverige. Område efter område har analyserats. Man har gått år tillbaka i tiden och sedan studerat vilka tendenser man kan se för samhällsutvecklingen i ett miljö- och resursperspektiv. En del av dessa tendenser har pekat i klart ohållbar riktning. Utifrån bl.a dessa tendenser har man sedan bestämt sig för att beskriva vad som krävs för att uppnå hållbar utveckling. Därefter har ett antal målbilder beskrivits. Målbilder som uppfyller kriterier på hållbar utveckling för hela Sverige. En hel del måste ändras för att vi skall kunna överlämna ett samhälle i balans till kommande generationer. Sammanfattningsvis har man siktat på att rätta till nuvarande och tidigare misstag på en generation, det s.k. generationsperspektivet. 11 Framtiden i våra händer De femton miljömål, som numera är regeringens och riksdagens officiella styrsystem för miljöarbetet har tillkommit efter ett strategibyte för några år sedan. Tidigare talade man nästan enbart om miljöhot vilket rent psykologiskt är tyngre att bära till förbättring. Huvudmålet som antagits är att vi på en i vissa fall två generationer skall söka uppfylla de mål som här beskrivs med korta rubriker. Vid en lägesbedömning för några år sedan tog man tempen på miljömålsarbetet genom att för varje miljömål bedöma hur påverkansituationen ser ut just vid tillfället. Vidare bedömdes hur tillståndet ser ut. Slutligen bedömdes alla miljömålen utifrån hur nödvändiga åtgärder satts in. För vart och ett av målen gjordes bedömning med dessa tre variabler. Av bilden framgår att de gröna positiva pilarna ändå finns lite här och var (allt är inte bra men förändringarna går åt rätt håll) medan de röda (det mesta är inte så bra) är koncentrerade till miljömål 14 och 15 om ozonskiktet och klimatpåverkan. De gula pilarna uttrycker att en del blivit sämre, annat bättre. 12 Livet i ett lökskal Livsrummet på jorden utgörs av ett tunt skal biosfären som i lökens skala motsvarar av det tunna bruna skalet. Detta skal är i verkligheten c:a 2 mil tjockt en mil uppåt och en mil neråt. I detta livsrum regleras villkoren för livsförutsättningarna. Plockar vi upp för mycket ämnen ur lökens saftigare delar (berggrunden) så blir effekterna uppenbar i skalet. Kort och gott kan vi säga att miljöeffekterna beror på de förändringar som gjort si proportionerna mellan ingående ämnen i skalet genom att lagrade ämnen plockats upp och spritts ut. Vi kallar det miljöeffekter. I lufthavet har vissa gaser framförallt koldioxid ökat. Uppe i biosfärens yttre delar har livets skyddshinna ozonskiktet tagit skada av andra ämnen som framställts längre ner i skalet. Vissa klorföreningar har varit särskilt aggressiva mot den livsbarriär. Även urhavets vattenmiljö har påtagligt ändrats. I jordens tidigaste liv var det en mycket otrevlig giftsoppa med i princip alla ämnen i en salig blandning. I grundvatten och sötvatten sker också förändringar långsamma men dock nästan alltid åt fel håll till det sämre. 6

7 13 En global cocktail Vad innebär hållbar utveckling? Svaret är självfallet beroende av varje persons livsomständigheter. För oss i väst blir svaret annorlunda än för fattiga människor i utvecklingsländer. En indier besvarade frågan med följande berättelse. Om jag kommer hem med en kaka till mina fem barn vet alla hur de kommer att fördela den. Det är en självklarhet. Så skulle alla barn fördela den. Om kakan istället består av jordens samlade inkomster som fördelas av jordens befolkning blir resultatet ett helt annat. Den rikaste femtedelen lägger beslag på mer än fyra femtedelar. Den fattigaste femtedelen får endast 1.1 % Siffrorna i bilden gällde år Här går utvecklingen dessvärre åt fel håll. De 60 % minst bemedlade människorna får mindre än 6 % att dela på. En uthållig utveckling förutsätter en någorlunda rimlig fördelning av jordens resurser så att alla får möjligheter att delta i en utveckling. Ett kalas där endast en liten spillra av jordens befolkning deltar och resten tittat på kan inte vara hållbart. Diagrammet som beskriver fördelningen av jordens inkomster brukar kallas cocktailglaset. Likheten är slående. Mer förvånande är dock att glaset står upp. Varför tippar det inte omkull? Vad upprätthåller detta orättvisa tillstånd? Svaret är att glaset hålls i ett krampaktigt grepp av en kraftfull hand som utgörs av hande(l)n. Världshandeln styr kraftfullt alla resurser till de redan rika. För oss som enskilda konsumenter kan det verka vara en övermäktig uppgift att förändra dessa förhållanden men visst har vi möjligheter att påverka. Blir vi medvetna om betydelsen av vilka varor vi konsumerar kan det få stor effekt. Känner du igen symbolen för rättvisemärkta produkter? Vet du vad den innebär? Vad köper du för kaffe? (Se bild 50-51) Varje krona vi använder för konsumtion kan ses som en valsedel för en bättre miljö, för en rättvisare resursfördelning och för en hållbar utveckling. Cocktailglaset upprätthålls även av en fot. Denna är osynlig och utgörs av den organiserade brottsligheten. Tänk dig en fattig hamnarbetare i Lagos som inte klarar av att försörja sin familj hur han än sliter. Så en dag blir han erbjuden att flyga till ett rikt land där han gör ett toalettbesök och för besväret får han nog med pengar att föda sin familj i 20 år. Varje sekund befinner sig 8000 människor i luften på väg till ett rikt land med en kondom med heroin i magen. Den organiserade brottsligheten lär svara för % av världshandeln idag. Hur kan denna brottslighet bekämpas om vi inte ger fattiga människor möjligheter att försörja sig och sina barn på ett anständigt sätt. Det handlar om resursfördelningen på jorden. 14 Fyra systemvillkor Stiftelsen Det Naturliga Steget har tillsammans med forskare formulerat de fyra s.k. systemvillkoren. De utgör ytterst bra tumregler för att bedöma om en verksamhet är långsiktigt hållbar eller inte. Om man bryter mot ett enda av dessa så är verksamheten (industrin, odlingen, boendet, byggandet etc) dessvärre inte långsiktigt hållbar. 15 Jordens historia på ett år Tänk dig att vi kortar ner jordens historia från 4,5 miljarder år till ett år och sedan studerar livets utveckling under året. Först Big Bang och sen soppa En ogästvänlig soppa med allting (alla grundämnen) i en salig röra. Ganska hög temperatur i början men efterhand svalnande till livsmöjliga värden. Vid påsktid (efter en miljard år) uppkom livet. Var det slumpen? Var det en skapares hand bakom? Det finns flera tolkningar av denna händelse. Vi nöjer oss med att det som blev livet är en funktion som mänskligheten ännu inte lyckats kopiera/efterlikna. Anteckningar 7

8 Livets uppkomst Livet uppkom troligen som en blågrön alg. Livet som innebär att energi kunde fångas och bindas in i kemiska föreningar som kunde lagra energipaketet till senare tillfällen. Matsäcken var därmed också uppfunnen. Som en sort avfall bilades också syre som bubblade ut i urhavet och började reagera med järn och andra metaller. Dessa bands i kemiska föreningar (salter) som sjönk till botten och under årmiljonerna sedan bäddades ner i jordskorpan och gjordes oåtkomliga för de levande organismerna. Sortering och rening Ämnena sorterades in i olika fack (malmer och andra kemiska föreningar). Urhavet blev renare och renare och förutsättningarna för de levande organismerna blev bättre och bättre. Livet började få nya former. Mer och mer komplexa arter såg dagens ljus. Ur växter utvecklades djuren. Vid midsommartid (c:a 2 miljarder år sedan) hade urhavet rengjorts på mycket av sina metaller och andra otrevliga ämnen. Ozonskiktet - efter midsommar Ja nu hade syret inte möjlighet att reagera så mycket mera i havet. Syret började helt sonika bubbla upp ur havet som ur vilket akvarie som helst. Syremolekyler som kolliderar kan kemiskt bilda ett nytt ämne ozon men fortfarande med syreatomer som byggstenar. Så småningom hade så mycket ozon bildats att huvuddelen av solens mycket skadliga ultravioletta strålar kunde stängas ute från biosfären. Därmed var en av de viktigaste förutsättningarna för landliv vunnen. Fram i början av november kunde så de högre växterna etablera sig på land. Högre och högre liv Livsformerna utvecklades till högre och högre liv både i vattnet och på land. Vid jultid hade vi de stora ödlornas tid. Och när vi närmar oss 28 dec menlösa barns dag är det dags för däggdjuren. De första människorna dök upp ungefär kl på nyårsaftons kväll. Man anpassade sig till jägarsamhällen blev så småningom stationär och tre sekunder för nyårsklockorna steg Gustav Vasa fram. Fortfarande ett liv i god harmoni med naturen. En sekund före tolvslaget. Ångmaskinen, industrialismen och trenden vände. Ett gigantiskt överuttag av lagrade energiresurser och inkapslade metallresurser påbörjades. Under den sista sekunden (1900-tatet) har detta trendbrott medfört * Minskad mångfald färre arter för varje år * Ökad oordning den ordning och sortering som pågått i tre miljarder år byts plötsligt till sin motsats. Ämnena börja spridas ut i ekosystemen igen oordningen tilltar. * Lagerresurserna börjar alltså att tömmas hur länge räcker järnet, kopparn, fosforn etc? När är oljan slut? om eller 100 år? * Mängden gröna celler minskar dvs den totala grönmassan i världen avtar. 16 Den gröna byggmästaren Solfångaren För två - tre miljarder år sedan uppstod sannolikt livet i urhavet. I en soppa av grundämnen och deras enklaste föreningar kunde den gröna cellen börja fånga den flödande energin från solen. Enkla naturligt förekommande ämnen i urhavet utgjorde byggstenarna - vatten och koldioxid. Föregångaren till dagens modell av solfångare (kloroplaster som de egentligen heter) fanns i små oansenliga bakterier. Det är det gröna färgämnet klorofyll som möjliggör denna livsavgörande kemiska process. 8

9 Energiomvandlaren All energi kommer från solen och omvandlas på olika sätt i nya former. Vattenfallets energi har sitt ursprung i det vatten som solen lyft upp till fjällens vita vidder. Men den drivkraft som håller livet igång är och förblir solen. Energipaketen fångas, byggs om till kemiska energirika ämnen. För mindre än 100 miljoner år sedan började dessa energirika föreningar masslagras i sjöar, träsk och mossar. Så småningom utvecklades de kol-, olje- och gaslager som under de senaste 100 åren blivit den i särklass största energikällan i världen. MEN DET RÖR SIG FORTFARANDE BARA OM OMVANDLAD SOLENERGI. Den är driftsäker - har fungerat i minst ett par miljarder år utan kända driftstörningar. Ändå fångas bara 1 % av all teoretiskt möjlig solenergi. Under de senaste trettio åren har dock vissa störningar märkts i begränsad omfattning. På grund av det s.k. ozonhålet har småalgerna i världshaven runt Sydpolen minskat sin produktion av mat och syre. Ordnaren Vid denna omvandlingsprocess byggs materiens enkla byggstenar till mera komplexa föreningar. De enkla ämnena grupperas systematiskt och får en högre form av ordning. Det finns också en oordnande kraft i naturen som i normalt tillstånd är ungefär lika stor som den ordnande kraften. Det är naturens egna spontana nedbrytning frörmultning som sker med hjälp av olika mikroorganismer och lite större djur. Den störste oordnaren är förstås människan som numera under ett år frigör (oordnar) ungefär lika mycket lagrad energi som det tagit c:a 1 miljon år att ordna. Matfixaren Processen föregår i alla gröna växter och rymmer livets stora hemlighet - att kunna fånga solenergi och omvandla den till kemiskt bunden energi - mat. Alla världens djur är alltså beroende av att denna process fortgår ostört. Luftrenaren Luften renas från den koldioxid som i ökade mängder frigörs och höjer luftens andel av koldioxid. De gröna växterna är alltså naturens egen motkraft mot denna obalanserande mänskliga verksamhet. Syrsättaren Dessutom ger denna fantastisk process en biprodukt som också är nödvändig för att hålla livet igång. SYRE som är helt nödvändigt för att frigöra den kemiskt bundna energin antingen det sker i dina skrattmuskler, i myggans flygmuskler eller i bensinmotorns förbränningskammare. 17 Ingenting försvinner Inte bara energin omvandlas - all materia runt omkring oss kommer också på ett eller annat sätt att omvandlas - ibland till osynliga ämnen och då särskilt svåra att förstå sig på. Bilavgaser är ett sådant exempel. Av 60 l bensin eller diesel, som väger ungefär kg bildas ofattbara mängder avgaser. Låt gärna bilden växa fram och låt gruppen samtala/gissa på hur mycket avgaser det bildas av dessa 45 kg bensin. Du kan ev ge publiken en ledtråd om att avgaserna också består av den luft som dras in i förgasaren. Värdena nedan är delvis hämtade från Vägverket där hänsyn tagits till svenskt klimat, reslängder, fordonsflottans sammansättning etc. Anteckningar 9

10 * Oavsett bil så fås 700 kg vatten och kvävgas (från den luft som ej reagerat i förbränningskammaren) OFARLIGT FÖR MILJÖN MEN OCKSÅ 140 kgkoldioxid * Beroende på om det finns katalysator eller ej 0,23 1,6 kg kväveoxider 2,4 15 kg kolmonoxid (kolos) 0,37 3,3 kg kolväten (ofullständigt förbränd bensin) 0,006 0,016 kg partiklar Vi har alltför länge trott att saker försvinner genom att vi eldar upp dem eller häller ut dem i vatten. När vi anat att de då ställer till med skador i naturen har vi ofta löst problemet genom att bygga lite längre avloppsrör eller lite högre skorstenar. Men en sak är vetenskapsmän i varje fall sedan ett par hundra år överens om. Ingenting kan försvinna - bara omvandlas till nya ämnen eller former; gaser, fasta eller flytande. Det finns ett sinnrikt system för att återföra döda växt- och djurdelar till mindre beståndsdelar, så att de åter kan användas i uppbyggandet av nya energirika ämnen. Koldioxid och vatten frigörs vid denna nedbrytning som mikroorganismer och olika smådjur svarar för. Härvid återförs byggstenar till jorden. Byggstenarna är ibland så små att de inte kan delas upp mera - de är då atomer eller molekyler. Som ytterligare exempel kan nämnas att av 100 kg hushållssopor vid kompostering bildas 15 kg jord och 85 kg vatten och koldioxid de båda senare oftast gasformiga. 18 Allting sprider sig Vi sprider ut materien genom olika samhälleliga processer allt från industriverksamhet, transportarbete till skola och sjukvård och inte att förglömma vårt eget vardagsliv. I dessa verksamheter görs stora delar av materien oåtkomlig för framtida bruk. Metaller är ett bra exempel. Vi hämtar dem från malmkroppar på olika ställen i världen där de i regel finns bundna i kemiska föreningar. Via sinnrika industriprocesser gör vi dem först till rena metaller, sedan använder vi dem till bilar, gafflar, TV-apparater o.s.v. Ibland blandar vi upp dem med andra metaller så att de blir svåra att använda igen. I vårt land har vi dock kommit ganska långt på att återanvända dessa metaller. Man räknar tex att elva av tretton svenska stålverk går på skrot ett strålande exempel på att källsortering av metaller ger miljövinster. Det är dock inte bara våra förpackningar som ger den höga skrotandelen. Industri och bilskrot bidrar med stora mängder. 19 Hotbilder och hotens orsaker Vi har under de senaste åren, tack vare teknisk utveckling och nyvunna kunskaper om (fossila) energiresurser, lärt oss att plocka upp naturresurser ur jordskorpan i ett ständigt ökande tempo. Detta bryter mot DNS första systemvillkor (jfr OH 14)och kan ses som förklaring på en stor del av de miljöproblem som växt fram. Genom att vi bryter mot andra systemvillkoret tillkommer ytterligare miljöproblem. Dessa miljöproblem växlar beroende på var i världen man befinner sig. De följande 14 miljöhoten utgör den hotbild som Naturvårdsverket definierat för oss i Sverige (ingen rangordning). På många områden har förbättringar skett men mycket återstår att rätta till för kommande generationer. 10

11 Växthuseffekten Detta begrepp är idag mycket välkänt. Hotbilden förklaras av att vissa ämnen (gaser) förekommer i så höga halter ute i luftrummet att en allt större del av den värme som normalt lämnar jorden hindras av den ändrade gassammansättningens förändrande egenskaper för utstrålning. Därmed höjs jordens medeltemperatur sakta men säkert. De viktigaste klimatgaserna är vattenånga och koldioxid, som kommer från förbränning och nedbrytning av olika slag. När temperaturen ökar kommer varma, torra områden att bli ännu torrare. Ännu mer påtagliga blir effekterna vid låglänta kuster där havsnivån sakta kommer att stiga. Ett överskott av koldioxid började uppstå när vi lärde oss att förbränna kol och olja i de gigantiska mängder som nu görs. Ozonhålet När jorden bildades för 4-5 miljarder år sedan började så småningom ett skydd mot solens ultravioletta strålar (UV) att utvecklas uppe i lufthavet någon mil ovanför våra huvud. Det bildades ozon med förmågan att just hindra UV-strålningen från att komma ner till jorden. Nu har vissa gasformiga ämnen som tillverkas av människor - mest kända är freoner i t.ex. kylskåp, klimatanläggningar i bilar, större kylanläggningar och skumplaster - börjat förstöra det skyddande ozonskiktet. Skadorna kommer att fortsätta att öka ytterligare några tiotal år efter det att vi slutat att släppa ut de skadliga ämnena. Bland de skador på människor som kommer av att ozonskiktet blir tunnare nämns idag framför allt hudcancer och grå starr. Även växter tar skada av förhöjning av UV-strålningen. Världens stater har påbörjat avvecklingen genom internationella avtal. Utsläppen i Sverige har minskat mycket kraftigt redan eftersom vi i stor skala skaffat ersättningsprodukter som ställer till mindre problem. Försurning Försurning förknippas ofta i vårt land med skogsskador. En förklaring till detta är att marken med få undantag inte har kvar någon förmåga att motverka de sura ämnen som kommer i form av t.ex. regn. Detta regn stör i sin tur näringsupptaget för skogen. Många av de försurande ämnena kommer från svenska utsläpp men stora mängder kommer med luften som direktimport från både Öst- och Västeuropa. Försurningen känner inga gränser. Den orsakas framför allt av svaveloxider från kolförbränning och kväveoxider från förbränningsmotorer och industrier. I södra Götaland får naturen idag ta emot minst fem gånger mer försurande ämnen än vad den skulle kunna klara av utan att allvarliga skador uppstår. I resten av Sverige är belastningen ungefär hälften så stor som i Sydsverige. Andra typer av försurningsskador är de som fräter på en del av våra kulturskatter av sand- och kalksten. Vidare orsakar försurningen skador på flera metaller som oxiderar (rostar) snabbare. Slutligen kan vi se skador förorsakade av försurning i grundvattnet, vilket kan ställa till en del bekymmer för ägare av enskilda vattentäkter. Idag är den största försurningsorsaken kopplad till utsläpp från trafiken, medan försurning från tjockoljeeldning avtagit med hjälp av den lagstiftning som införts. Marknära ozon På grund av framför allt trafikavgaser bildas nytt ozon nere vid marken. Framför allt sker detta genom att kväveoxider och kolväten (från framför allt bilavgaser) reagerar med luftens syre under inverkan av solljus. Tyvärr ställer detta ozon också till skador framför allt på växtlighet, men även människor kan fara illa av för mycket ozon. Luft och buller Dessa miljöfaktorer har sakta men säkert blivit allt mer påtagliga i vår vardag. De är visserligen diffusa och otydliga men ändå påtagliga för var och en som jämför med en orörd livsmiljö med ren luft och med enbart naturens egna ljud. Tänk efter! När upplevde du en helt tyst omgivning senast? Det brukar vara långt in i skogen eller uppe på fjället som civilisationens läten inte kan göra sig hörda och nå fram. 11 Anteckningar

12 Övergödning av vatten Igenväxande åar och sjöar är ingen ny företeelse, men när även havsvikar och stora vattenområden i t.ex. Laholmsbukten visar svåra sjukdomssymtom börjar vi på allvar ifrågasätta vårt sätt att handskas med näringsämnen från mänsklig verksamhet. Reningsverkens kväveutsläpp - mestadels från mänsklig urin - är av sådan omfattning att det strängt taget skulle räcka till att odla all den mat vi behöver. Men eftersom vi istället släpper ut kvävet i sjöar och hav, måste man använda konstgödsel på åkrarna. Bara en femtedel av denna näring blir mat (och därefter avloppsvatten). Fyra femtedelar rinner alltså ut i miljön och bidrar till fortsatt övergödning. Så länge vi överhuvudtaget använder konstgödsel på våra åkrar kommer detta miljöproblem att förvärras. Det gör vi så länge vi inte tar vara på urinen från människor. En ökande andel kväve kommer från urlakning av mark där atmosfäriskt nedfall ger nedfall överallt, ett nedfall som inte kan fångas upp av växande skog och grödor utan lakas ur till grundvatten och vattensystem Giftiga metaller Samhället har systematiskt börjat att befria oss från de belastningar i livsmiljön som vissa tungmetaller utgör. Tillförseln av kvicksilver, bly och kadmium har ganska framgångsrikt minskats i naturens kretslopp, men stora delar av dem är redan tyvärr så spridda i ekosystemen att vi får dras med dem under lång tid framöver. Tillförseln har dock minskat eller avstannat. Halterna av metaller stiger dock fortfarande i t.ex. skogsmark och sjöar. Därmed finns en risk för att de kommer att nå grundvatten och vattendrag. Även höjda aluminiumhalter förorsakade av försurning inger oro. Många av vardagens konsumtionsvaror svarar för de största läckagen ut i livsmiljöerna. Organiska miljögifter DDT, PCB och dioxin är kända ämnen bland tusentals organiska miljögifter. De har tyvärr förorsakat mycket stora skador i nästan alla ekosystem i världen. Problemet med dessa organiska gifter är att de anrikas - koncentreras - i näringskedjorna och verkningarna blir därmed allt tydligare och allvarligare ju längre upp i näringspyramiden de kommer. Sälar, havsörnar och pilgrimsfalkar har fått störd fortplantning förorsakad just av dessa miljögifter. Även andra rovdjur och i viss mån människor har blivit offer för denna förgiftning. Under senare år har nya miljögifter tillkommit. Mest omtalat och spritt är bromerade kolväten som används till att minska brandrisk i textilier och tex datorer och bildskärmar. Dessa ämnen är redan spridda ut i ekosystemen. Isbjörnar på Spetsbergen har ökande halter av dessa ämnen. Främmande organismer När främmande organismer införs i ett ekosystem - med eller utan mänsklig inverkan - kan resultaten bli dramatiska. Massförökningar av införda arter har inneburit katastrof på olika ställen i världen. Det kan röra sig om gnagare, groddjur eller andra djur som använts för att komma till rätta med t.ex. någon massförökad insekt. Det kan också handla om främmande trädslag och genmanipulerat spannmål. De senare väcker en del uppståndelse i miljökretsar, där man framförallt vill hålla på försiktighetsprincipen och inte släppa ut nya organismer utan garanterad säkerhet att inte ställa till oreda i ekosystemen. Hot mot biologisk mångfald Genom rationaliseringar och modernisering av brukningsmetoder i jord- och skogsbruk har många arter från både växt- och djurriket blivit hotade eller helt utrotade. Stordriften missgynnar metoder där biologisk mångfald gynnas. I Sverige är 5-10 procent av de vilda växt- och djurarterna hotade medan andelen hotade arter ute i världen är ännu större. Där är regnskogsskövlingen det största hotet. 12

13 Som medborgare gör vi dagliga omedvetna val som gynnar eller missgynnar mångfalden i odlingslandskapet. Väljer du KRAV-odlat och närodlat påverkar du din egen bygds biologisk mångfald. De svenska brukningsenheterna blir färre och färre, men också större och större. Man räknar att tre svenska lantbruk läggs ner varje dag. Storskaligheten örkar och den går ut över mångfalden. Vägen till magen går genom magen! Överuttag av lagerresurser Överuttag av begränsade resurser i form av metaller och fossila bränslen är utan tvekan ett av de största problemen i ett långsiktigt perspektiv. Oljan kanske räcker i år till. Men var skall följande generationer hämta sina resurser för att bygga sitt välstånd och sin tillvaro? Vi åstadkommer idag tyvärr inte de hållbara lösningarna på dessa resursfrågor - vi skickar till och med räkningen för våra plundringar i form av en ökande miljöskuld till våra barn och barnbarn. Verkningarna i form av skador på miljön har inte (ännu) prissatts mera systematiskt. Det finns dock vetenskapligt utvecklade modeller för att prissätta tex en kommuns miljöskuld. Exploatering av mark All mark som kan användas för biologisk produktion bör användas till detta. Marken används för matproduktion men på senare år har även möjligheten att använda grödor och odlingar för energiutvinning Att belägga den med asfalt eller betong stämmer verkligen inte med de budskap som formulerats av världens stater i Rio. På sina håll låter vi mark växa igen utan att det ger några tillskott i biologisk produktion. Stora delar av Öland växer t.ex. igen med enbuskar, slån och andra snårbildare. Ett budskap är att tätorter inte bör exploateras tätare än att avfallsprodukter kan införlivas lokalt i gränsstrukturer och att bebyggelseplanering inte ska ske så att transportberoendet (t.ex. arbete-bostad) ökar. Avfall Avfallsmängderna har ökat i västvärlden under hela efterkrigstiden. I U-länderna har idag varje medborgare c:a 25 kg hushållssopor/år. I Sverige ligger siffran på c:a 300 kg medan man i USA producerar c:a 800 kg/person. I början av 50-talet hade vi c:a 25 kg. Man kan ju fråga sig om det är utveckling att lämna en massa avfall efter sig. Lägg märke till att man nu talar om restprodukter istället för sopor. På området förpackningar har det hänt och händer det stora saker i och med lagen om producentansvar, vilken i all enkelhet innebär att den som säljer t.ex. sylt får betala förpackningen och är skyldig att ta hand om förpackningen när den är tom. Det är inte tillverkaren av burken eller den som säljer/distribuerar den som har ansvaret. Vi konsumenter får dock till sist betala kalaset. Strålning Det sista miljöhotet omfattar flera olika typer av strålning. Man är sedan länge observant på risker med radioaktiv strålning, men på senare tid har också radiostrålning fått uppmärksamhet liksom elektromagnetisk strålning. På det senare området finns idag ett växande antal människor med fullt utvecklade s.k. elallergier. 20 Från miljöhot till miljömål Utifrån den analys som gjordes i Naturvårdsverkets m.fl. framtidsstudie Sverige år 2021 vägen till ett hållbart samhälle har man i regering och riksdag bestämt att istället för hotbilder byta synsätt och istället arbeta med att uppnå vissa miljökvalitetsmål. De är 15 till antalet och siktar in sig på att på en generation söka uppnå de kvalitetsnivåer som beskrivs i det önskvärda tillståndet för respektive miljömål. Anteckningar 13

14 21 Luften vi andas - miljömål 1 (finns som övning) I tätorter (urban miljö) förekommer förhöjda halter av luftföroreningar som kan ge effekter på både hälsa och miljö samt på vissa material. De föroreningar som har störst betydelse är kvävedioxid, ozon och partiklar. De största källorna är vägtrafik, arbetsmaskiner och förbränning av biobränslen, främst småskalig vedeldning. (Hela exemplet är hämtat från SNVs hemsida Målet långsiktigt (en generation) Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Vad betyder det - jo, miljökvalitetsmålet frisk luft innebär att: 1 Halterna av luftföroreningar överskrider inte fastställda lågrisknivåer för cancer, överkänslighet och allergi eller för sjukdomar i luftvägarna. 2 Halterna av marknära ozon överskrider inte de gränsvärden som satts för att hindra skador på människors hälsa, djur, växter, kulturvärden eller material. 3 Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Naturvårdsverkets förslag till delmål: 1: År 2010 överskrider inte halten kvävedioxid i luft skadliga nivåer för hälsa, kulturvärden och material. Det innebär att halten kvävedioxid inte överskrider 100 mikrogram/kubikmeter som timmedelvärde och 20 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde. 2: År 2020 överskrider inte halten marknära ozon skadliga nivåer för hälsa, miljö, kulturvärden och material. Det innebär att 1 halten ozon är mindre än 80 mikrogram/kubikmeter som timmedelvärde och 50 mikrogram/kubikmeter som medelvärde under sommarhalvåret, 2 år 2010 överskrider inte halten marknära ozon 120 mikrogram/kubikmeter som 8-timmarsmedelvärde. 3: År 2010 har de svenska utsläppen av flyktiga organiska ämnen minskat med minst 50 procent från 1995 års nivå (till ton). 4: År 2020 överskrider inte halten partiklar i luft skadliga nivåer för hälsa, kulturvärden och material. Det innebär att 1 halten inandningsbara partiklar (PM10) överskrider inte 30 mikrogram/ kubikmeter som dygnsmedelvärde och 15 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde (hälsa), 2 halten sot överskrider inte 10 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde (kulturvärden och material). 5: År 2020 överskrider inte halterna av cancerframkallande ämnen lågrisknivåer för skydd av hälsan. Det innebär att 1 halten bensen överskrider inte 1 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde 2 halten benz(a)pyren överskrider inte 0,1 nanogram/kubikmeter 3 halten eten överskrider inte 1 mikrogram/kubikmeter 6: År 2005 överskrider inte halten svaveldioxid i luft 5 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde för skydd av kulturvärden och material. 14

15 22 Maten, fosforn övergödningen Fosfor är en ändlig resurs som sakta men säkert förflyttas från gruvor till vattendrag och hav. Där blir den i princip oåtkomlig för all framtid då den späds ut dvs den sprids och oordningen ökar. Fosforn är knuten till människors näringskedjor och tyvärr är dessa kretslopp inte slutna ja inte ens på väg att bli det. Genom att använda vattentoaletter och dessutom blanda upp människors naturliga avfall med en massa kemikalier så görs avloppsresterna oanvändbara för mänskliga odlingar. Förutom fosforläckage till havet så späds eländet på med att en massa kväve också läcker ut i havsmiljön och påskyndar igenväxning av badvikar och andra smultronställen. Kvävet kommer delvis från jordbruket. Den största delen av kvävet (egentligen kväveoxiderna) kommer från luftnedfall från trafik och annan storskalig förbränning. Stora delar av det kväve som faller ned över Sverige och som så småningom lakas ut till olika vattenmiljöer kommer utifrån. Å andra sidan transporteras våra luftföroreningar vidare - i regel österut. Urin- eller näringsseparerande toaletter Källsortering innebär ju som bekant att man sorterar avfall innan man överhuvudtaget blandar ihop det. Vi har i regel vant oss vid att inte blanda samman tidningspapper med matavfall o.s.v. Nu är turen kanske kommen till att inte blanda samman kiss och bajs - ens på toaletten med avlopp från köket, industrin och annat. Det finns alltså redan idag sådana toaletter som har två olika avloppsrör. Det gäller bara att sortera rätt. Då fungerar separationstoaletterna utmärkt. En näringsfråga... Genom att ta vara på kisset som är ett utmärkt gödningsmedel för bondens åker kan vi minska importen av de krympande lagren av salter som används för tillverkning av konstgödning. Om alla svenska människors urin kunde användas i det svenska jordbruket skulle vi kunna låta bli att importera konstgödning helt och hållet. Det innebär i pengar en besparing på c:a 4,5 miljarder kr om året. Det kan vi bygga många nya urinuppsamlingssystem för. Samtidigt minskar vi kväveföroreningarna i det mottagande vattenområdet och ute i havet. Därmed undviker vi att den uppmärksammade övergödningen fortskrider för många havsområden. Näringsämnena skall naturligtvis hamna på åkern där de behövs för produktion av föda till människor och djur. De kommer ju därifrån via fodret. De gröna växterna svarar för all produktion på vår jord. Vi människor och alla andra djur får nöja oss med att konsumera av växternas produktion och av skatterna i jordens skorpa. De gröna växterna använder koldioxid och vatten som huvudsakliga råvaror. De behöver dessutom mindre mängder av växtnäringsämnen som till stor del kommer från jordens skorpa. De viktigaste är kväve-, fosfor- och kaliumföreningar. De utgör ett värdefullt kapital som vi måste hushålla med. Kväve kommer ursprungligen från luften. Vissa växter kan fixera luftens kväve med hjälp av bakterier i samverkan med dessa växters rötter. De omvandlar därmed luftens kväve till en form av salt som gör det möjligt för växter att använda kvävet i sin produktion. Hälften av det kväve som används av våra kulturväxter kommer dock från kemiska fabriker. I dessa omvandlas luftens kväve till handelsgödsel. Kvävgas finns det gott om i luften men det går åt stora mängder energi ofta oljebaserad för processen. Större delen av jordens energiförbrukning kommer från fossila bränslen. Därvid överförs kol från underjorden till koldioxid i atmosfären vilket leder till växthuseffekten som många anser är vårt största miljöhot idag. Därför måste vi hushålla med kväverika gödningsämnen. Fosforgödsel är ett mineral från jordskorpan. Det kan liknas vid skatter i en kista. Lagrade resurser som bara finns i en viss omfattning. Förmodligen är rena Anteckningar 15

16 fosformineraler bland de första lagerresurser som det kommer att uppstå brist av. Av statistik framgår dock att fosfortillgångarna kan räcka i ytterligare några hundra år. All fosfatråvara innehåller dock kadmium som är en mycket giftig metall och de förhållandevis rena tillgångar som används i vårt land är mycket begränsade. Kadmium anses vara det allvarligaste föroreningshotet mot våra grödor. Redan idag har vi i västvärlden nått upp emot hälften av de kadmiumhalter i våra kroppar som befaras kunna leda till skador på njurarna. Den vägen vill vi inte fortsätta på. Ingenting försvinner men allting sprids. Ungefär tre fjärdedelar av de växtnäringsämnen som tillförs jordbruksmarken försvinner ut i vattendrag, sjöar och kustnära hav. Där händer samma sak som på åkern. Ju mer vi gödslar desto mer växer det. När det blir mer växter får vi också mer av djur och bakterier som äter av växterna. Djur och bakterier behöver dock inte bara mat. De behöver också syre att andas och idag har syret tagit slut inom en tredjedel av Östersjöns bottenområden. Döda områden som dessutom blir giftiga genom att bakterier som lever i syrefria miljöer utvecklar giftiga svavelföreningar. Vi har all anledning att hushålla med våra växtnäringsämnen men hur handskas vi med dem? En stor del läcker ut direkt från jordbruksmarken. Av de växtnäringsämnen som ingår i maten vi konsumerar hamnar en fjärdedel på soptippen om vi inte komposterar köksavfallet. Tre fjärdedelar avgår via toalettstolen. I avloppsnätet blandas de värdefulla växtnäringsämnena med allehanda kemikalier från duschar, tvättmaskiner, sjukhus, bensinstationer och mindre industrier. Denna osannolika soppa av kemikalier skickar vi till de så kallade reningsverken, i tron att där jobbar trollkarlar som klarar av att sortera upp de ingående ämnena i rena fraktioner som kan återanvändas. Självfallet är detta en illusion. Personalen på reningsverken utför ett bra och värdefullt arbete men reningsverken är inte konstruerade för att kunna sortera upp de ingående ämnena. Inkommande miljögifter och tungmetaller passerar antingen rakt genom reningsverket eller återfinns i det slam många vill använda för att producera ny mat av. Med ett källsorterande toalettsystem återvinns urinen innan den blandats med andra kemikalier. Med urinen återvinns 96 % av de värdefulla växtnäringsämnen som ingår i vår mat. Urinen bör ses som jordbrukets gula guld som vi noggrant bör återvinna och återanvända för livsmedelsproduktion. Bajset innehåller bara 4 % av växtnäringsämnena och kan betraktas som förhållandevis värdelöst. Självfallet vore det bra om vi även återvann bajset för energiproduktion eller som jordförbättringsmedel men viktigast är att återföra urinen till jordbruket. På motsvarande sätt läcker även näringsämnen ut från skogsmark. Den huvudsakliga förklaringen till dessa näringsläckage härstammar från atmosfäriskt nedfall av framför allt kväveföreningar. Visst kväveläckage påverkar i vissa fall även grundvatten särskilt i jordbruksbygder. 23 Du skall icke blanda Du skall av ovan angivna skäl icke blanda. Genom att bland in okända kemikalier i näringskretsloppen blir de som framgått ganska otrevliga att återföra till de delar av samhället där de behövs nämligen på bondens åker. En del av kemikalieinblandningen sker förvisso i industrin, men en hel del kommer via våra toaletter, golvbrunnar och diverse avlopp. Sopa framför egen dörr heter det. Var har du din sopborste? Eller har du det helt rent? 16

17 24 Havsörnen flyger igen I vårt land tog miljödebatten fart i början av talet. Rachel Carsons bok, Tyst vår blev en väckarklocka. Många fåglar som var knutna till jordbrukslandskapet hade minskat påtagligt i antal. Gulsparven blev näst intill en sällsynthet. Många tänkte sig sorgset en framtid med tysta sommarängar utan lärkans drill. Utsädet behandlades ned kvicksilverföreningar och insektsmedel som DDT användes flitigt. Rovfåglar som livnärde sig på gnagare och på sommarängens fåglar fick i sig allt större mängder av dessa miljögifter. Miljögifterna hamnade på olika vägar i sjöar och hav. De togs upp av vattenlevande organismer. Fisk fick allt högre halter. Fiskätande fåglar som fiskgjuse och havsörn drabbades svårt. Larmrapporter berättade om rovfåglars bon där äggen inte kläcktes. Så småningom har vi förstått att den främsta orsaken var att DDT gav upphov till en nedbrytningsprodukt, DDE med hormonliknande effekter. Rovfåglars äggskal blev för tunna. Många ägg höll inte för trycket från den ruvande fågeln. Pilgrimsfalken stod på gränsen till utrotning. Havsörn och berguv var mycket illa ut och även fiskgjuse, hökar och de små falkarna var kraftigt reducerade. Det var dock inte bara rovfåglar som drabbades av miljögifterna. I animaliska produkter från jordbruket konstaterades förhöjda kvicksilverhalter. Kvicksilvergädda blev ett begrepp. Drabbades rovfåglarna av skador låg vi själva i farozonen. Sjöar svartlistades på grund av för höga kvicksilverhalter i fisken. Det blev därmed förbjudet att sälja fisk från dessa sjöar. Det ena miljögiftet efter det andra påträffades i förhöjda halter i naturen men även i våra egna kroppar. Larmrapporterna blev allt vanligare. I en av många forskarrapporter konstaterades att mödrar som ätit lax från Lake Michigan i USA födde barn med försenad förståndsutveckling. Något måste göras. Kvicksilverbetningen av utsäde upphörde. I början av 1970 talet upphörde användningen av DDT i Sverige och i våra grannländer. PCB avvecklades liksom en del bekämpningsmedel. Resultatet visade sig snart. DDT halterna i levande organismer har minskat med 90 %. PCB halterna med 75 %. Av den samlade mängden PCB som tillverkats finns dock två tredjedelar kvar i våra samhällen och läcker långsamt ut i naturen. DDT halterna sjunker nu i långsammare takt på grund av internationell spridning. Indien, Kina och ytterligare några länder tillverkar fortfarande DDT. Ett 30- tal länder använder det fortfarande för att bekämpa malaria. Varje år dör över en miljon människor i denna sjukdom. In tíll dess att andra metoder utvecklats kommer DDT att användas i kampen mot malaria och därmed spridas globalt med de storskaliga vädersystemen och via naturens näringskedjor där även vi människor ingår. Utvecklingen har dock gått åt rätt håll. Att avgifta samhället är idag ett av EU s prioriterade miljömål. Gulsparven hörs åter framföra sin karaktäristiska strof, ett, två tre, fyra, fem, sex, sjuuuuu. Jordbrukslandskapets fåglar återhämtade sig rätt snabbt. Fiskgjusen är återigen en vanlig syn längs våra stränder sökande efter föda. Pilgrimsfalk, berguv och havsörn har återhämtat sig långsammare men har åter nått livskraftiga stammar. Avgifta samhället Vi lever i en kemisk soppa och hela tiden lägger vi nya kemikalier till receptet. Vi har redan producerat 20 miljoner syntetiska kemikalier. Ungefär använder vi kommersiellt. Var nionde sekund upptäcker vi en ny kemisk substans. Var och en av oss har vi ungefär 500 syntetiska ämnen i våra kroppar. Ämnen som naturen inte kände för några tiotal år sedan. Många av de kemikalier vi utvecklar är förhållandevis harmlösa. Andra är mer tveksamma eller skadliga. Sådan ämnen återfinns ofta i vardagliga produkter som rengöringsmedel, färger, bekämpningsmedel och tillsatser i plaster. Vi känner dem som antibakteriella medel, stabilisatorer m.m. Anteckningar 17

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 COOLA NER JORDEN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 Coola ner jorden 1 Innehållsförteckning se förklaringar

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil.

Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003. Klimatresan. Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil. Svenska Naturskyddsföreningen Läromedel 2003 Klimatresan Ett läromedel om: - klimat, energi, transporter och livsstil Klimatresan 1 Innehåll Kap 1 klimatgrunder Havet, humlan och Concorden... 5 Fyra framtidsbilder...

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning Linköpings universitet Institutionen för Tema Avdelningen för Geografi Examens uppsats, 15 HP HT 2007 Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Läs mer

En rapport i kursen Projektarbete klass NV3

En rapport i kursen Projektarbete klass NV3 USA:s miljö Ida Andersson & Kerstin Wolme En rapport i kursen Projektarbete klass NV3 Läsåret 11/12 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Syftet med projektarbetet var att ta reda på mer om miljösituationen

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken 1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ 1.1 Förvaltarskapstanken En av kristdemokratins grundläggande principer är förvaltarskapstanken, vilken säger att varje människa har både ett personligt gemensamt

Läs mer

Främja hälsa. en nyckel till hållbar utveckling. med Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling.

Främja hälsa. en nyckel till hållbar utveckling. med Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling med Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Johan Hallberg, Landstinget Dalarna, 2010 Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling. med Sju landmärken

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 ATT PÅVERKA OCH ENGAGERA informationens möjligheter och begränsningar av Mats Lönngren I denna artikel kommer jag att hävda att klassisk

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Ett biskopsbrev om klimatet Biskopsmötet 2014 artikelnr: sk14048 svenska kyrkan, biskopsmötet, uppsala 2014 produktion & tryck: Ineko issn: 1654-0085 Vapnet på baksidan är

Läs mer

HavsUtsikt 1/2006. Ålakråkans. återkomst...

HavsUtsikt 1/2006. Ålakråkans. återkomst... OM SVENSK HAVSFORSKNING OCH HAVETS RESURSER Ålakråkans HavsUtsikt ges ut av Sveriges tre marina forskningscentra i Umeå, Stockholm och Göteborg återkomst... Öar utan broar. Algodling i tropikerna. Fosforproblem

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Kort om syfte och bakgrund

Kort om syfte och bakgrund Lärarhandledning Kort om syfte och bakgrund Om du frågar vänner och bekanta om de vet vad ekosystemtjänster är, tittar de sannolikt frågande på dig. Det är inte många som känner till vad det egentligen

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer