Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk"

Transkript

1 Nr 3 - Oktober 2011 Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk Vill du vara med i referensgruppen? Vi har just fått besked om att vi får pengar från riksföreningens budget till att jobba vidare med Mat- och Jordbruksnätverket i ytterligare två år. Vi har fått mindre pengar än vi sökt, och har lite mindre budget än tidigare, men desto viktigare att vi använder resurserna på ett bra sätt. Med bra idéer till projekt hoppas vi kunna skaffa mer resurser genom att söka pengar utanför föreningen. Vad vill du att nätverket ska ägna sig åt under 2012? Matstafett med skördemarknader från Skåne till Norrbotten? Kampanjer på lokalplanet mot avloppsslam på åkermarken? Föreläsningsserie för kretsar om mat och miljö? Vi vill gärna ha med fler personer från nätverket med i vår referensgrupp. Referensgruppen är den som styr inriktningen på vårt arbete, kommer med förslag på strategier och idéer till aktiviteter. I november kommer ett separat utskick med uppmaning till alla som är intresserade av att komma med i referensgruppen, att anmäla sig. Men fundera på det och hör gärna av dig redan nu! Nätverksträff hos Munters i Dalarna Helgen den 8-9 oktober besökte nätverket Anders och Gunilla Munters i Dala- Järna. Och det var verkligen sista chansen. Efter att ha varit lantbrukare i över 40 år, har Anders och Gunilla beslutat att sälja gården. Munters personifierar ett stycke lantbrukshistoria. När de övertog Anders släktgård bestod den bara av några få hektar i en trakt där ägosplittringen gått så långt att jordbruket höll på att dö ut helt under 70-talet. Till att börja med hade de lite får och köttdjur på gården, och Anders arbetade som byggnadssnickare. Idag har de ett ekologiskt lantbruk med 130 mjölkkor i en modern lösdriftslagård. Att Pelle Florell (också nätverksmedlem) var med gav oss en extra dimension. Pelle arbetade som rådgivare på lantbruksnämnden (sedermera Lantbruksenheten) och har följt framväxten av det som är Munters Lantbruk av idag. Han berättade om hur jordbruket i stort sett lagts ned i den här delen av Dalarna, men att man genom en omarrondering på 80-talet lyckats skapa brukningsbara enheter. Markägare med några få hektar köptes ut och större sammanhängande enheter skapades. De marker som en gång hade växt igen, inte bara med sly utan med stora träd, är nu betesfållor med kor och ungdjur eller åkrar för foderproduktion. För att ha en möjlighet att satsa på mjölkproduktion och ett jordbruks som kunde försörja familjen, var Anders och Gunilla tvingade att ta stora banklån. Och för att få lån var de beroende av att få del av statens lånegaranti. En lånegaranti som var förknippad med krav på att de följde lantbruksnämndens rådgivning, på gott och ont. Bl.a. annat så fick de rådet att låta mjölkkorn stå inne på stall hela sommaren, eftersom detta ansågs mest effektivt på 70-talet. Men i augusti såg korna så luggslitna ut, att vi bestämde oss för att trotsa rådgivningen och vi släppte ut korna, berättar Anders. Engagemanget och intresset för naturen har alltid funnits hos Munters, men med en pressad ekonomi drev de länge sitt jordbruk konventionellt och använde både konstgödsel och bekämpningsmedel fram till för sex år Mat och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva Lena Rådberg eva Tel

2 sedan. Att Anders fick en form av leukemi blev en vändpunkt. Efter omläggningen till ekologiskt har ekonomin blivit bättre. Mjölkproduktionen ligger i stort sett på samma nivå som tidigare och vallskörden likaså. Visserligen kräver det mer arbete, men de får också mer betalt för mjölken och slipper utgifterna för konstgödsel och bekämpningsmedel. Om du vill höra Anders Munters sommarprata i Radio Dalarna kan du gå in på: 2080&grupp=15497&artikel= Vi var som mest nio personer som var med på träffen hos Munters som vi avslutade med att laga mat tillsammans. Färska ekologiska grönsaker och rotfrukter från Wåhlsteds i Dala-Floda och en riktigt lokalproducerad rostbiff stod på menyn. Trattkantarellerna som några av svampentusiasterna var ute och plockade i närheten av vandrarhemmet i Snöån blev pricken över i:et. De ger ut regeringens stoppade kostråd! Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Tankesmedjan Dyrare mat, nu! och ABF har publicerat Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd som regeringen stoppade. I mitten av november förra året kom beskedet från regeringskansliet att stoppa de miljösmarta kostråd som Livsmedelsverket tagit fram. Anledningen var att en tidigare version av kostråden hade uppmanat konsumenter att välja närproducerad mat av hänsyn till miljön. EU-kommissionen ansåg att råden stod i strid mot principen om fri rörlighet på EU:s inre marknad. Trots att Livsmedelsverket omformulerade råden efter Kommissionens synpunkter ville Sveriges regering inte gå vidare och få råden godkända av EU. Nu publicerar fyra organisationer istället Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd som strävar efter att den mat vi äter ska vara producerad på ett sätt som inte äventyrar möjligheten att försörja befolkningen i framtiden.kostråden kan laddas ner från: Höga kadmiumhalter i Kungsörnens mjöl Ren Åker Ren Mat, som arbetar mot spridning av avloppsslam, har låtit analysera kadmiumhalten i fem olika sorters vetemjöl. Kungsörnens fullkornsvete visade sig innehålla anmärkningsvärt mycket kadmium, 64 mikrogram per kg mjöl. Fullkornsprodukter har normalt något högre kadmiumhalter än vitt mjöl, men också vitt vetemjöl från Kungsörnen hade hög halt, 31 mikrogram. De övriga mjölproven, ett svenskt, ett danskt och ett italienskt hade 12, 14 respektive 11 mikrogram per kg. Orsaken till innehåll av kadmium i livsmedel är att detta miljögift lätt tas upp ur åkerjorden. Kadmiumhalten i jorden har i sin tur ökat under många år genom att fosforgödsel, inte minst avloppsslam, burit med sig kadmium till odlingsmarken. Även luftnedfall och berggrundens kadmiuminnehåll påverkar innehållet i åkerjorden och växterna. Läs mer på: Stadsodling Gävle I Gävle finns tre nya odlingsgrupper med anknytning till Omställning Gävle. Stadsodlingsgruppen odlar i Boulognerskogen, och de andra grupperna i Valbo och i Hille. En av medlemmarna i Mat- och Jordbruksnätverket, Denise Fahlander, berättar på vår hemsida om odlingarna i Hille. Odlingarna kom igång sent och ingen i gruppen hade erfarenhet av odling sedan tidigare, men resultatet överträffade förväntningarna. Det har blivit både potatis och jordärtskocksgratäng. Förutom färskpotatis. I vår pallkrage hade vi persilja, grönkål, squash, sallat och gräslök. Det har varit jätteroligt att se växterna varje dag, att de tog sig så bra fast de planterades dit i juni, skriver Denise. Läs mer på tsideer/

3 Grönt kulturarv ny märkning! Varumärket Grönt kulturarv har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald (POM) vid SLU. Varumärket är kopplat till en logotyp och registrerades av Patent- och registreringsverket i juli i år. Logotypen kan användas för både fröförökat och vegetativt förökat växtmaterial av den som vill medverka till att det svenska gröna kulturarvet kommer i odling. Det är genom att odla som vi också bäst kan bevara för framtiden! Bönan Signe, gråärten och bondbönan från Solberga och potatislök från Leksand representerar några av de äldre sorter av köksväxter som har kommit in till Fröuppropet inom Programmet för odlad mångfald POM. Ett nystartat projekt Äldre köksväxter i odling och användning på nytt, ska nu göra dessa sorter tillgängliga för konsumenter, kockar och odlare. I projektet, som kommer att pågå under tre år, samarbetar POM med odlare i Blekinge, Bohuslän och Dalarna, NordGen, Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte akademi, Röttle Natur och Kultur och Saltå kvarn. Läs mer på: Vägval för världens jordbruk I september arrangerade Naturskyddsföreningen, LRF och Svenska kyrkan ett gemensamt seminarium om framtidens jordbruk och den globala livsmedelsförsörjningen i Stockholm. En av huvudtalarna var Hans Herren som ledde arbetet med världens hittills största tvärvetenskapliga utvärdering av jordbruket i världen. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Världsbanken och en rad FN-organ, med bidrag från regeringar i nio länder, däribland Sverige. Naturskyddsföreningen, LRF och Svenska Kyrkan har nyligen gett ut en svensk sammanfattning av utvärdeingens rapport (IAASTD-rapporten) som kan laddas ner från vår hemsida: På seminariet presenterade Herren några av utvärderingens slutsatser, bl.a. att för att säkra tillgången på livsmedel för värdens fattiga behövs ett diversifierat jordbruk som bygger på lokala resurser, och som producerar mat för en lokal marknad. Han menar att stödet från rika länder till familjejordbruket i Syd måste öka. Lösningen ligger inom jordbrukssektorn via en övergång till uthålligt, ekologiskt och jämlikt jordbruk, sa Herren. Han sa vidare att problemet med den snabba utbredningen av genmodifierade grödor har lett till mindre valmöjligheter och mindre mångfald, samt att man tvingar småbönder att ta lån som de kanske inte kan betala tillbaka. Man kan inte lösa problemen med samma sätt att tänka som skapade dem, avslutade Herren med ett citat från Einstein. På seminariet deltog även Kerstin Jonsson Cissé från SIDA som visade att utvecklingen inom biståndet har gått helt motsatt väg. Av det svenska biståndet är det nu bara 4 % som går till jordbrukssektorn, jämfört med 20 % på 1980-talet. Hon hade ingen förklaring annat än att det är politiska beslut som styr inriktningen av biståndet. Seminariet avslutades med en diskussion med politiker från Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Alla verkade eniga om att biståndet till jordbrukssektorn bör öka, men det var ändå svårt att dra några slutsatser av diskussionen.

4 Den goda skolmaten Projektet Den goda skolmaten med föreläsningar på 20 orter runt om i landet är nu inne i sitt slutskede. Efter en lite tveksam start i våras, kom det många intresseanmälningar under juli och augusti, och vi har tyvärr fått säga nej till flera kretsar. Om du vill se var i landet föreläsningarna hålls gå in på: Camilla har bland annat hållit en studiecirkel i Svärdsjö Enkel mat för småbarnsföräldrar där barnen lagade maten och föräldrarna läste recepten. - Gör inte skolkockarna till kartongöppnare. Hellre en extra frys i hallen än en extra tillsats i magen! Att äta klimatsmart innebär att inte slänga mat, äta efter säsong, dra ned på köttkonsumtionen, välj lokalproducerat och öka andelen ekologiska råvaror som t ex inte kräver energislösande konstgödsel. - Barn ska prova en ny smak gånger, sa Camilla. Lär barnen längta till årstider och skörd. Det är de smakerna de ska lära sig, inte smaklösa tomater t ex. Låt barnen plocka egna bär och koka sylt av. Stiftelsen Den offentliga maten håller på att ta fram en lathund för upphandling av offentlig mat med hänsyn till hälsa, miljö och samhällsekonomi. - Alla fordon i räddningstjänsten i Sveriges kommuner är av märket Volvo. Hur kan det då komma sig att vi inte kan ha svensk mat? Skolmat som gör gott! i Mora Av Lillian Lundin Stöt Resultatet av regeringens inriktningsmål 25% ekologiskt till 2010 blev 13,8%. 30 kommuner och landsting har nått målet. Sista året har den offentliga sektorn tagit ett jättekliv och ökat inköpen med 35 %. Fortsätter ökningen i samma takt fram bör vi nå målet För att skynda på utvecklingen har mat- och jordbruksnätverket startat projektet "Skolmat som gör gott" med stöd av Jordbruksverket. Tre olika föreläsare har åkt runt till 20 kretsar. Camilla Sparring föreläste om barns och äldres mat i Mora och Orsa i september. - Vi äter ca 70 ton mat på en livstid, varav 600 kg tillsatser (7 kg/år!). Men vi lägger i genomsnitt endast 12 minuter per dag på matlagning. - Det är viktigt att barnen får lära sig vad riktig mat är, inte snabbmat och halvfabrikat. Vem ska laga maten till oss när vi blir äldre? Släpp in barnen i skolköken! - Det behöver inte vara så krångligt, sa matinspiratören Carola Magnusson vid en tidigare föreläsning. Inför vegetariska dagar och ät efter säsong så har ni råd med bra, ekologiska och lokalproducerade råvaror. Det beror alldeles på hur man skriver upphandlingskriterierna. Slå era kloka huvuden ihop, en som kan laga mat och en som kan lagen. - Om Sveriges gränser stänger har vi mat i 3,5 dygn - vi måste bli mer självförsörjande! Höj kvaliteten på råvarorna, tycker Camilla. Det ger gladare och piggare gäster vilket sparar pengar åt kommuner och landsting. Mer lokalproducerat ger fler bönder, som ger mer skattepengar. Allt bidrar till en hållbar utveckling på alla plan. Boktips: Skolmatssafari från Skolmatens Vänner. Läs mer på och Morakretsen startar en studiecirkel på Camilla Sparrings bok, Matupproret. Det får fler gärna göra! Andra tips är Enkel mat för småbarnsföräldrar och Halv åtta hos mig, med matlagning hemma hos varandra. Kontakta närmaste Studiefrämjandet-avdelning!

5 CAP - nytt jordbrukspolitiskt program Den 12 oktober presenterade EU:s jordbrukskommissionär Dacian Ciolo förslaget till ny gemensam jordbrukspolitik CAP för perioden Ett förslag som nu ska diskuteras innan beslut tas i EU-parlamentet Förslaget innehåller inga stora nyheter jämfört med nuvarande jordbrukspolitik. Även fortsättningsvis föreslår man ett betydande inkomststöd till lantbrukare, med en skillnad att man vill ställa krav på aktivt brukande genom att minst 5 % av lantbrukarens inkomst ska komma från jordbruket. För ett år sedan förespråkade Ciolos en grönare jordbrukspolitik genom att direktstöden, där bland annat gårdsstödet ingår, skulle vara villkorat till vissa miljöinsatser. Denna ambition märks det inte mycket av i förslaget som nu presenteras. Gårdsstödet som är ett rent inkomststöd utgör idag ca 65% av EU:s jordbruksbudget, och det är en nivå som man vill behålla. Enligt det aktuella förslaget ska 30 % av direktstöden gå till jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön. EEB (European Environmental Bureau) där Naturskyddsföreningen är medlem, argumenterar för att inkomststödet ska tas bort och ersättas av ett stöd för olika ekosystemtjänster som jordbruket tillhandahåller. EU kommissionens förslag till ny jordbrukspolitik misslyckas med att rättfärdiga varför européerna ska fortsätta att spendera miljarder medan lantbrukare ges få nya incentiv till att ändra miljöförstörande brukningsmetoder, säger EEB i ett uttalande om kommissionens förslag. Nya danska regeringen vill ha mycket mer ekologiskt jordbruk Från Veckans Ekolantbruk 10 oktober 2011 Den nya danska koalitionsregeringen med socialdemokraterna som dominerande parti presenterade i den gångna veckan sin regeringsförklaring. Danskt näringsliv är helt dominerat av livsmedelsproduktion - från lantbruket till förädlingsindustri - och följaktligen en viktig nationell angelägenhet. Men i den nya regeringsförklaringen tacklar man inte detta med tal om "lättare ryggsäck", utan tvärtom aviseras höjda skatter på både konstgödsel och bekämpningsmedel som medel för att Danmark ska kunna fortsätta att vara ett ledande jordbruksland. Det ekologiska lantbruket beskrivs som ett huvudspår för att utveckla ett långsiktigt hållbart lantbruk i Danmark: "Regeringen ser två utvecklingslinjer för lantbruket: Ett ekologispår och ett konventionellt industrilantbruksspår. Regeringens syn är att industrilantbruk ska regleras på samma sätt som annan industri. Bara så skapas det möjligheter för ett hållbart lantbruk." Regeringen lovar också att vidta åtgärder för att de danska nationella målen för ekologiskt lantbruk nås till Enligt målen ska den ekologiska arealen som fanns 2007 vara fördubblad 2020, men den utvecklingen har gått i stå och behöver få en nystart. I januari tar Danmark över EU:s ordförandeklubba, och den nya regeringen lovar att sätta grön och hållbar tillväxt högt upp på dagordningen. Naturskyddsföreningen för ut sin linje i jordbrukspolitiken genom debattartiklar, bl. i Sydsvenskan i juni, för några veckor sedan i tidningen Land och nyligen i ett öppet brev till Cecilia Malmström. Inför förhandlingarna den 20 oktober om kommissionens förslag skickades brev till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Läs brevet: 0/20/eus-jordbrukspolitik/ Läs mer om Naturskyddsföreningen och jordbrukspolitiken här:

Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk

Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk Nr 4 - December 2011 Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk Nytt år och ny referensgrupp! Här är årets sista nyhetsbrev, och snart är det dags för ett nytt år för nätverket. En ny referensgrupp håller just nu på

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet AM Eko 20141202 Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet Det Ekologiska lantbruket diskuteras och kritiseras med jämna mellanrum i media av många olika tyckare. Jag skriver tyckare

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Vad har du på tallriken?

Vad har du på tallriken? EN GUIDEBOK OM MAT, MAKT OCH KLIMAT FÖR ELEVER OCH LÄRARE 1 Vad har du på tallriken? Innehåll Tillsammans kan vi få en godare måltid...3 Från jord till bord...4 Hållbar utveckling...6 Aktiviteter och metoder

Läs mer

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014 Ekomatcentrums Nyhetsbrev 21 Februari 2014 Det nya året har sparkat igång med buller och brak. Först ut var Ekogalan i slutet av januari där Ekoweb presenterade glädjande siffror från en ökande ekologisk

Läs mer

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept Klimatsmarta restauranger Tips och lyckade koncept Innehållsförteckning sid Vi vill stödja förändring 1 Mat och klimat 2 Vad är ekologiska livsmedel? 3 Hållbar ekonomi 4 Goda exempel 5-10 Lär dig mer!

Läs mer

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna 4.13 Sveriges största natur- och miljötidning påläst och passionerad Årgång 104 EKO &JORDBRUK 42 temasidor MAT jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

BIbDIVERSE. tema:biologisk mångfald

BIbDIVERSE. tema:biologisk mångfald FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD Årg 15 NR 2 2010 Internationella året för biologisk mångfald Naturen till din tjänst 4 Beteskött bästa valet 6 Rara ärtor får ny chans 8 Bokslut för 2010-målen 11 Skogsbruk

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent!

Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent! Rapport Rädda åkermarken innan det är för sent! Text: Eva-Lena Rådberg Omslagsfoto: Thinkstock Naturskyddsföreningen maj 2014 2 Rädda åkermarken innan det är för sent! Klimatförändringar och en växande

Läs mer

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna

LandsbygdsNytt Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna LandsbygdsNytt Nr 4 2011 Årgång 10 Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna Foto: Lina Norrlund Ur innehållet: Nästa år är det SAM Internet som gäller Djurskydd Har du utegångsdjur? Lammrally

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Kyckling med kvalité

Kyckling med kvalité Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV DECEMBER 2008 stöd för butiker Kyckling med kvalité Den har högre smak och bättre kvalité. Det är mycket stor skillnad,

Läs mer

Lokal omställning i praktiken

Lokal omställning i praktiken Lokal omställning i praktiken exempel på projekt för klimatomställning i mindre samhällen i Sverige Inledning Bakgrunden till det här arbetet är tio års ideellt arbete i byaföreningen där jag bor för att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer