UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och språk Naturvetenskap och miljö

2 Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta kontakter med lärare, studenter och andra som är verksamma inom universitet och högskola, i skolvärlden och i yrkeslivet. Vi har vårt ursprung i utbildningsvärlden och behärskar språket där. De flesta av Studentlitteraturs medarbetare har yrkeserfarenhet från universitet, skola eller utbildningsverksamhet inom näringslivet. Det betyder bland annat att vi har effektiva förbindelser med de över författare, lärare och forskare som vi samarbetar med. Gemensamt ursprung bygger grunden för nära dialog och naturliga möten. Hos Studentlitteratur möter du en kvalificerad, kollegial och lyhörd samarbetspartner. Det betyder att du kan räkna med korta beslutsvägar och snabba resultat som lever upp till höga förväntningar. Ett konkret uttryck för vår relation till omvärlden är för övrigt den här katalogen. Det är nämligen en av studenterna vid Folkuniversitetets fotoskola i Lund som tagit bilden för omslagets första sida. Foto: Axel Siljebratt

3 Naturvetenskap och miljö Välkommen till årets nya katalog inom naturvetenskap och miljö! Vår utgivning riktar sig främst till studerande på universitets- och högskolenivå men många av våra titlar passar utmärkt även som fortbildningslitteratur för yrkesverksamma. Våra uppslagsböcker och bestämningsnycklar lämpar sig väl även för alla med naturintresse. Vi strävar efter att producera högkvalitativ kurslitteratur som är väl anpassad till svenska universitetskurser med avseende på omfång, innehåll och exemplifiering. De flesta av våra grundkursböcker är på svenska men vi ger även ut engelskspråkig litteratur när målgruppen så kräver. Innehåll 2007 Allmänt naturvetenskap 2 Biologi och biovetenskap 3 Fysik 6 Geovetenskap 8 Kemi 9 Livsmedel 11 Miljö 12 Titel- och författarregister 15 Har du synpunkter på våra böcker, saknar kurslitteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer gärna och berättar om våra böcker på studiedagar och ämneskonferenser eller besöker er på institutionerna. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som funderar på att bli författare. Vi kan hjälpa dig med marknadsbedömningar, idéutveckling, pedagogiska råd, grafiska lösningar m.m. Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion. Böckerna i katalogen är sorterade ämnesvis och därefter i alfabetisk ordning efter författarnamn. Vissa böcker återfinns under flera ämnesområden. Fullständig information om samtliga böcker hittar du på respektive boks webbplats, (artikelnummer) och för våra nyare titlar finns nu också möjligheten att provläsa ett kapitel. Vi hoppas att du ska finna många intressanta titlar att använda i undervisningen eller för egen fördjupning. Trevlig läsning! Eva Bartonek-Roxå Dina kontaktpersoner Eva Bartonek-Roxå Utgivningsansvarig naturvetenskap och miljö tfn mobiltfn Marie de la Motte Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Axel Siljebratt Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 Allmänt naturvetenskap Füssel, Lanni (ed.) Corporate Environmental Governance Perspectives on Organizing and Communication The book brings together contributions that add to our understanding of how the natural environment and the quest for sustainability is institutionalized in organizational policies and practices. The aim of this volume is to reflect upon current approaches and to contribute to an agenda for studying the relatively new research field of organizations and the natural environment. 249 s 2005 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare NYHET Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 s 2006 ISBN Art.nr Jönsson, Per MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap Boken behandlar programmering och beräkningar i MATLAB. Den presenterar de viktigaste och mest användbara begreppen och kommandona i MATLAB på ett systematiskt och överskådligt sätt. De behandlade område anknyter till olika tillämpningar inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Första delen behandlar grunderna i programmering och den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. 515 s 2 uppl ISBN Art.nr Norqvist, P Hamrin, M Nobelfysik i vardagen 100 nobelpris förklarade i en mordgåta När nobelprisen i fysik presenteras för allmänheten så kan motiveringarna många gånger verka omöjliga att förstå för en lekman. Boken är skriven som en detektivhistoria för att på ett lättbegripligt sätt presentera samtliga nobelpris i fysik. Den är kryddad med ett antal intressanta och lustiga anekdoter om personerna bakom nobelprisen. Den vänder sig till alla vetgiriga personer som undrar vad nobelprisen i fysik egentligen handlar om och vad upptäckterna är bra för. 256 s Utk. maj 2007 ISBN Art.nr Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Liljeqvist, Björn Plugga smart och lär dig mer! NYHET Plugga smart och lär dig mer! är en lärobok för framgångsrika studier, fullmatad med användbara tekniker och praktiska övningar som ger dig ett rejält övertag i dina studier. De 200 lättlästa sidorna förklarar på ett underhållande och överskådligt sätt tekniken för att komma ihåg och förstå vad de läser. Du lär dig även i kapitlet om snabbläsning hur du fördubblar din läshastighet. Boken kan läsas av alla som har intresse för ämnet. 196 s 2006 ISBN Art.nr Pelger, Susanne Kommunikation för naturvetare Detta är en handbok i skriftlig och muntlig presentation. Boken behandlar naturvetenskaplig kommunikation med olika målgrupper och i olika sammanhang: vetenskapligt skrivande, opposition och återkoppling, populärvetenskaplig presentation samt kommunikation i undervisningen. Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom de naturvetenskapliga ämnesområdena, och är tänkt som ett stöd för alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. 86 sidor Utk. maj 2007 ISBN Art.nr 32213

5 Biologi och biovetenskap 3 NYHET Agger, Ralf m.fl. Immunologi Immunologi är en gränsöverskridande vetenskap och ett ämne som blivit alltmer aktuellt inom biologiska discipliner. Immunologi är översatt från danska och faktagranskad för svenska förhållanden. Den har på danska utkommit i fyra upplagor och är uppdaterad med den senaste kunskapen inom immunologiområdet. Immunologiska metoder, som tillämpas inom nästan all biologisk vetenskap, behandlas ingående i två kapitel. Avsnitten om immunsystemets roll vid sjukdomsutveckling och immunologiska behandlingsmetoder är väsentligt utökade sedan förra upplagan. Utökad är också den fylliga ordlistan där många immunologiska fackuttryck och förkortningar förklaras. Boken är rikt illustrerad. Immunologi framställer centrala immunologiska mekanismer på ett klart och överskådligt sätt och visar därmed en väg genom immunologiområdets hastigt växande informationsmassa. Boken är därför ett bra alternativ eller komplement till mer omfattande engelskspråkig kurslitteratur. Boken är skriven för grundläggande immunologikurser inom biologi-, medicin- och veterinärutbildningar. Översättare: Katarina Gustafsson 295 s 2006 ISBN Art.nr Björn, Lars Olof m.fl. Biologisk ordlista Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista med uppslagsord från hela biologiområdet. Ordlistans syfte är att underlätta förståelsen av engelskspråkig litteratur och att fungera som hjälpmedel vid översättningar. Den riktar sig främst till biologistuderande, biologilärare, översättare och journalister, men även den allmänt naturintresserade kan ha stor glädje av denna bok. 296 s 2005 ISBN Art.nr 7869 Hall, R Widén, M Biologisk artlista Biologisk artlista med engelska, svenska och latinska namn på över djur- och växtarter. Den riktar sig främst till biologistuderande, biologilärare, översättare och journalister, men även den allmänt naturintresserade kan ha stor glädje av denna artlista. 470 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs. Björklund, Mats Evolutionsbiologi Boken börjar med en grundlig genomgång av den logiska uppbyggnaden av evolutionsteorin, och de tre faktorer som främst påverkar evolutionen, nämligen variation, ärftlighet och selektion samt även evolutionär utvecklingsbiologi. En rad kontroversiella begrepp såsom genetisk determinism, slumpens roll, själviska gener och socialdarwinism tas upp. Boken vänder sig till alla som är intresserade av evolutionsteori i allmänhet och förutsätter inga bakgrundskunskaper i biologi. 246 s 2005 ISBN Art.nr Bohlin, Torgny Introduktion till populationsekologi Kan rovdjur utrota en bytesart? Varför drabbas stora djur ofta hårdare av miljögifter än små djur? Hur mycket jakt tål rådjuren? Denna typ av frågor, om populationers utbredning, täthet, fluktuationer, och hur dessa påverkas av miljöfaktorer, naturliga eller mänskligt betingade, hör till de centrala inom ekologi. Boken presenterar på ett lättfattligt sätt några grundläggande generella teorier och synsätt. Avsedd för studerande på baskursnivå i biologi, men också för miljöintresserade fysiologer, tekniker och administratörer. 132 s 2000 ISBN Art.nr 7350

6 4 Biologi och biovetenskap Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi Denna bok ger en pedagogisk och lättfattlig beskrivning av immunologins grunder och har under de senaste tio åren hjälpt ett stort antal studenter på bland annat medicinar-, farmaceut- och biomedicinsk analytikerutbildningarna att förstå ämnet. Den har också använts som introduktionsbok för längre kurser i ämnet. 354 s 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Brändén, Henrik Molekylärbiologi Genom molekylärbiologin lär vi oss om livets grundläggande funktioner, vi får kunskap om proteiner och gener och kan därigenom förstå den utveckling som sker inom biologi och medicin. Här integrerar författaren löpande de perspektiv den moderna genforskningen öppnat. Det innebär att bokens organisation och disposition på flera ställen skiljer sig från tidigare upplagor. Avsedd för utbildning av läkare, biomedicinska analytiker, lärare samt grundläggande kurser i ämnet. 443 s 3 uppl ISBN Art.nr 4938 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Erlanson-Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi En bok som förankrar cellbiologin i verkligheten, dvs. låter läsaren förstå det direkta sambandet mellan synliga symtom hos en patient och de osynliga molekylära händelserna i cellen. Syftet med boken är att förmedla en principiell förståelse av cellens molekylära uppbyggnad och funktion utan heltäckande redovisning av alla detaljer. Boken består av tre delar: Cellbiologi, Molekylärbiologi och Energimetabolism. Texten illustreras med starkt förenklade figurer för att underlätta inlärningen och boken avslutas med en ordlista. Vänder sig till studenter inom biovetenskapliga utbildningar, riktade mot humanmedicin, dvs. läkare, biomedicinare, tandläkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor med flera. 294 s 2002 ISBN Art.nr 7851 NYHET Gärdenfors, Ulf m.fl. Svensk småkrypsfauna En bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter Svensk småkrypsfauna är en bestämningshandbok till Sveriges ryggradslösa djur utom insekter. Med dess hjälp kan man identifiera bl.a. snäckor och musslor, kräftdjur, spindeldjur, mångfotingar, ringmaskar, sjöstjärnor och andra tagghudingar till familj och många gånger även till art. De välillustrerade och väl utprövade bestämningsnycklarna gör boken lättanvänd och självinstruerande. Boken är en bra inkörsport för den som vill börja dechiffrera mångfalden av Sveriges mer än flercelliga djurarter. Boken är en kraftigt omarbetad och utökad version av Svenska småkryp. 292 s 2004 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 s 2006 ISBN Art.nr Jouper-Jaan, Åsa m.fl. Helix I bioteknikens tjänst Helix är en lärobok i bioteknik som är skriven ur ett biologiskt perspektiv och innehåller elementär cellära, bioteknik och modern genteknik. Boken kan användas vid utbildningar i grundläggande bioteknik på högskola och universitet. Förståelse för bioteknik får man framför allt genom att laborera. Till Helix finns det en mycket omfattande laborationspärm som innehåller laborationer i mikrobiologi, bioteknik och genteknik. 227 sidor 2004 ISBN Art.nr Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser Detta är den första svenska bok som beskriver de viktigaste zoonotiska smittsamma sjukdomarna sett från ett skandinaviskt/ nordeuropeiskt perspektiv. 350 s 2001 ISBN Art.nr 7139

7 Biologi och biovetenskap 5 Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik Bokens första sju kapitel går igenom basala genetiska principer. Bokens senare hälft behandlar genetiken ur ett samhällsperspektiv. Här diskuteras etiska och juridiska frågeställningar, presymtomatisk och prenatal diagnostik, genetisk rådgivning m.m. Boken avslutas med en ordlista över de viktigaste genetiska termerna. Avsedd för dem som deltar i olika medellånga vårdutbildningar: främst biomedicinska analytiker, men även barnmorskor, sjuksköterskor samt läkare. 156 s 2003 ISBN Art.nr Seidal, Tomas Klinisk patologi En kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken samt av tumörsjukdomarna i de olika organsystemen. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. 280 s 2005 ISBN Art.nr Lidman, Ulf Toxikologi läran om gifter Toxikologi eller läran om gifter är ett fascinerande uråldrigt ämnesområde med mängder av tillämpningar. Toxikologi handlar om hur gifter påverkar levande organismer på ett negativt sätt och ordet betyder säkert olika saker för olika människor. Syftet med denna bok är att, på ett lättförståeligt sätt med bas i naturvetenskap och utgående från gifters uppträdande och tillgänglighet samt med förståelse för biokemiska mekanismer och fysiologiska effekter i kroppen, bygga kunskap och bringa reda i olika begrepp. Det är också att skapa distans och förståelse för problemen samt förmåga att göra egna bedömningar Ca 160 sidor Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Niklasson, M Nilsson, S G Skogsdynamik och arters bevarande Skogen i södra Sverige skiljer sig på många sätt från våra nordliga, boreala skogar. För att kunna bedriva ett effektivt naturvårdsarbete krävs kunskaper om hur skogen fungerar. Denna bok är den första i sitt slag som koncentrerar sig på det sydsvenska skogslandskapet men kan med fördel läsas som en allmän introduktion till bevarandebiologi. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande. Författarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia. Utifrån bevarandebiologisk forskning och kunskap ges handfasta råd om hur man kan bevara den biologiska mångfalden. Boken är avsedd som kursbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar med skogsbruk, förvaltning av naturreservat och en intresserad allmänhet. 318 s 2005 ISBN Art.nr Silverin, B Silverin, B Zoologisk morfologi Detta är den enda moderna bok på svenska inom ämnesområdet. Den behandlar olika djurgruppers morfologi ur ett systematiskt och fylogenetiskt perspektiv. Den berör även den moderna systematikens grunder, samt förutsättningarna för livet och djurlivets mångfald på jorden under olika tidsperioder. Med text och bild ger boken en ökad förståelse för hur de stora stegen i utvecklingskedjan har skett och sista kapitlet behandlar människans evolution. Boken vänder sig framför allt till biologistuderande vid universitet och högskolor. 468 s 2002 ISBN Art.nr 7294 Thougaard, Herluf m.fl. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer Boken ger en grundläggande inblick i mikrobiologin och lämpar sig främst som introducerande litteratur i ämnet på högskoleoch universitetsnivå. Den kan även med fördel användas som fortbildningslitteratur inom t.ex. livsmedelsindustrin. Sista delen är specifikt inrikta mot livsmedel med beskrivning av livsmedelsburna sjukdomar, produktionshygien och de mikroorganismer som förekommer naturligt i olika livsmedel. Dessutom behandlas konservering av livsmedel samt industriell fermentering. 352 s 2001 ISBN Art.nr 7449 Ny upplaga utkommer hösten 2007! Widén, Marie Sveriges vildväxande träd och buskar Boken omfattar huvudsakligen artbeskrivningar med detaljerade illustrationer av våra vildväxande träd och buskar. Inledningsvis ges en bestämningsnyckel som främst bygger på blad- och stamkaraktärer och boken avslutas med en artlista jämte ordförklaringar till svenska och latinska botaniska uttryck. Denna bok lämpar sig främst för nybörjarkurser på universitet, högskolor, naturbruksgymnasier och biologikurser på olika nivåer samt intresserade amatörer. 138 s 2002 ISBN Art.nr 7957

8 6 Fysik Areskoug, Mats Miljöfysik Energi för hållbar utveckling I denna andra, reviderade upplagan har kapitel om fossilenergi och kärnenergi tillkommit. Kapitlet om energikvalitet har utökats och fördjupats. Tre bakgrundskapitel ger en fysikalisk grund inom områdena energi, materia och strålning. Boken är avsedd för högskolestudier i fysik, miljövetenskap och energi. Den innehåller rikligt med instuderingsuppgifter. Ett kapitel om energibegreppet ur didaktiskt perspektiv och ett stort antal experimentbeskrivningar gör den lämpad för lärarutbildning. Kompletterande stödmaterial finns på bokens webbsida. 400 s 2 uppl ISBN Art.nr 7060 Boudenot, Jean-Claude Fysik och fysiker genom historien Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom. Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idéerna genom historien. Boken avslutas med en bibliografi och personregister. Översättning: Monica och Gösta Wahde 458 s 2005 ISBN Art.nr Hultqvist, Klas Elektricitet och magnetism från början Boken behandlar elektriska och magnetiska fält, elektrisk laddningstransport, elektrostatik och elektrostatisk potential, elektromagnetiska fält från rörliga laddningar, Maxwells ekvationer, elektromagnetisk fältenergi, grundläggande kretsteori och fält i materiella medier, utan att införa den vanligaste beskrivningen i termer av differentialoperatorer. Boken lämpar sig för grundläggande högskolestudier. 446 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs. Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik En lättläst och engagerande bok om strålning ett begrepp som väcker såväl nyfikenhet som rädsla och oro. Strålningen kan skada levande organismer, men också användas för att underlätta diagnos av sjukdomar och för terapi. Författaren redogör för vad strålning är, hur strålning går till, dess risker och hur den kan mätas. Strålningens tillämpning inom medicinen för diagnostik och behandling beskrivs också. 310 s 2002 ISBN Art.nr 7403 Hamrin, M Norqvist, P Fysik i vardagen 256 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe Boken visar hur okomplicerad och intressant fysik kan vara. Den vänder sig till nyfikna personer som vill förstå hur vår omgivning fungerar utan att behöva använda sig av avancerad fysik. Författarna har valt att skriva boken i romanform. Den rekommenderas som läromedel på introducerande översiktskurser i fysik och kan med fördel användas som uppslagsverk eller för ren nöjesläsning. 368 s 2005 ISBN X Art.nr Norqvist, P Hamrin, M Nobelfysik i vardagen 100 nobelpris förklarade i en mordgåta När nobelprisen i fysik presenteras för allmänheten så kan motiveringarna många gånger verka omöjliga att förstå för en lekman. Boken är skriven som en detektivhistoria för att på ett lättbegripligt sätt presentera samtliga nobelpris i fysik. Den är kryddad med ett antal intressanta och lustiga anekdoter om personerna bakom nobelprisen. Nobelfysik i vardagen är en ny bok från författarna till Fysik i vardagen! 256 s Utk. maj 2007 ISBN Art.nr 32567

9 Fysik 7 Lindskog, J Nordling, C Lilla fysikhandboken Boken är avsedd att vara en referens och trygghetsfaktor när ett fysikaliskt problem skall lösas. Den vänder sig bl.a. till dem som är eller avser att bli lärare inom grundskolan och till studenter inom ingenjörsutbildningen. Den innehåller formler och tabellariska data inom hela det klassiska fysikområdet och sträcker sig också ett stycke in i kvantfysiken, astrofysiken och matematiken. Ett appendix behandlar mätosäkerheter. 132 s 2005 ISBN Art.nr NY UPPLAGA Persson, Jonas Vågrörelselära Boken behandlar vågrörelselära, akustik och optik på ett överskådligt sätt där förståelse med eller utan matematisk behandling är viktig. Stor möda har lagts på den geometriska optiken där geometriska lösningar kompletterar den matematiska behandlingen. Övningarna i boken består av såväl diskussionsuppgifter som räkneuppgifter och laborativa uppgifter som kan genomföras med vardagsmaterial. Boken är avsedd som lärobok i vågrörelselära, akustik och optik på högskolan. Ca 250 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat Boken är avsedd att kunna användas i utbildningssammanhang såväl vid universitet och högskolor som inom näringslivet. Den baseras på rekommendationer för mätvärdesbehandling som antagits av ett antal standardiseringsorganisationer. En lättare omarbetning har genomförts i syfte att göra boken tillgänglig för en bredare naturvetenskaplig publik än bara fysikstuderande. Övningsexemplen har omarbetats. 129 s 2 uppl ISBN Art.nr Ohlén, Gunnar Kvantvärldens fenomen teori och begrepp Boken visar att kvantmekanik inte alls behöver vara svår. Den presenterar de grundläggande begreppen i en successivt stegrande abstraktionsgrad, samt ger illustrativa tillämpningar inom nanotekniken och atom- och kärnfysik. I bokens första del Vågor i nanostrukturer anknyter framställningen till vågläran. I andra delen Formalism och runda system höjs abstraktionsgraden i och med att den formella teorin blir grund för sfäriskt symmetriska system. Boken lämpar sig för grundläggande högskolestudier. 213 s 2005 ISBN Art.nr Adie, George m.fl. Repetitionskurs i fysik En förberedelse till högskolestudier 188 s 2001 ISBN Art.nr 7778 Alvarez, Henrik Energiteknik 694 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3147 Del s 3 uppl ISBN Art.nr 3148 Del 2 3 uppl ISBN Art.nr 2792 Rabattpaket del 1 och 2 Bengtsson, Hans-Uno Om halvklassisk fysik 395 s 1999 ISBN Art.nr 6674 Bengtsson, H-U Billing, M Kring flaskor och fysik 144 s 2000 ISBN Art.nr 7534 Bengtsson, Hans-Uno m.fl. Kvarken och universum 384 s 2001 ISBN Art.nr Bengtsson, H-U Hanssson, P Dialog om två vetenskaper 107 s 2002 ISBN Art.nr Borgström, Stig m.fl. Elektricitetslära med tillämpningar 305 s 1996 ISBN Art.nr 6216 Engström, Lars Alfred Elektromagnetism Från bärnsten till fältteori 180 s 2000 ISBN Art.nr 7373 Jönsson, Gilbert Grundläggande fysik om gaser och vätskor 256 s 1998 ISBN Art.nr 6788 Jönsson, Gilbert Om radon Var, när, hur? 111 s 1992 ISBN Art.nr 3764 Lindley, David Paradoxen som försvann Kvantmekaniken är konstig men inte så konstig som du tror 230 s 2002 ISBN Art.nr 7636 Mackintosh, Ray m.fl. Atomkärnan En resa till materiens inre Översättning: Eva Hammarstedt i samarbete med Björn Jonson och Gunnar Tibell 143 s 2003 ISBN Art.nr Nilsson, Ö Österlund, M Dynamisk simulering i fysik och teknik 344 s 2003 ISBN Art.nr Nilsson, Ö Österlund, M Fysik med Excel 171 s 1999 ISBN Art.nr 7104 Nordling, C Österman, J Physics Handbook for Science and Engineering 499 s 8 uppl ISBN Art.nr 1657 Sikö, Arne Tillämpad ellära 333 s 2004 ISBN Art.nr Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik 329 s 2003 ISBN Art.nr 7885

10 8 Geovetenskap NYHET NY UPPLAGA Andréasson, Per-Gunnar m.fl. (red) Geobiosfären en introduktion Boken rekonstruerar hur Jorden och förutsättningarna för liv uppkom. Beskrivningen av livets uppkomst och utveckling åtföljs av talrika skisser av fossil och avslutas med ett avsnitt om massutdöenden. Landskapets processer och produkter längs en resa från bergen, över flodslätter, stränder och grundhav till djuphavets botten studeras. Jordens resurser och deras utnyttjande diskuteras utifrån ett urval av problem med stor spännvidd, som vår globala försörjning med metaller och energi och regionala försörjning med grus. Vilka krav ställs på stenen i det rum där vårt kärnavfall skall förvaras i år eller på fasader till Nordens kulturhus? En beskrivning av odlingslandskapets framväxt och förändringar avslutar boken. Boken är avsedd för grundkurser i geovetenskap men riktar sig även till en allmänhet som vill bilda sig en egen uppfattning om grundorsakerna till förändringar av markens, havens och atmosfärens tillstånd. 604 s 2006 ISBN Art.nr Arnberg, Wolter Starta med geografiska informationssystem Boken beskriver hur du kan hämta program och data på Internet för att bearbeta information från olika källor och själv sätta samman dem till en karta med hjälp av geografiska informationssystem, GIS. Det är analys- och presentationsmöjligheterna som gjort GIS intressant för många, t.ex. för dem som arbetar med marknadsundersökningar eller inom samhällsplanering. Boken vänder sig till alla som vill börja arbeta med geografiska data. 100 s 2005 ISBN Art.nr Bogren, Jörgen m.fl. Klimatförändringar Naturliga och antropogena orsaker Boken vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor samt till samhällsplanerare inom bland annat kommun och stat där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras. Förutom att behandla orsaker till klimatförändringar, diskuteras även konsekvenserna samt olika åtgärder och anpassningar. 270 s 2 uppl ISBN Art.nr 6452 Bogren, Jörgen m.fl. Klimatologi Meteorologi Boken behandlar olika aspekter inom meteorologin och klimatologin med speciell betoning på Skandinaviens klimat, regional- och lokalklimatologi. Den vänder sig till studenter inom olika discipliner vid universitet och högskolor, som i enskilda kurser eller integrerat med andra kurser studerar dessa ämnen. För att öka användbarheten är boken upplagd på ett sådant sätt att det är möjligt att enbart läsa vissa avsnitt. I boken finns en utförlig ordlista och rekommenderad fördjupningslitteratur. 275 s 1999 ISBN Art.nr 7198 Elg, M Granath, L Konsten att framställa kartor en handledning i kartdesign Att läsa kartor är roligt. Att göra kartor är ännu roligare. Äntligen en bok som på ett enkelt sätt tar upp och sammanfattar kartografins lagar. Boken presenterar det mesta av vad man behöver veta för att kunna åstadkomma bra kartor arbetsgång, lämpliga produktionsmetoder, hur kartan bör designas för att budskapet ska gå fram. Vidare ges råd om färgval, symboler och hur text skall väljas och placeras i en karta. Dessutom tar boken upp hur kartan tas till tryck, och vilka juridiska regler som gäller för en kartproducent. 198 s 2006 ISBN Art.nr Eriksson, J Simonsson, M (red.) Wiklanders MARKLÄRA Boken ger de grundkunskaper som behövs för att förstå marken som system för att sedan kunna gå vidare och fördjupa sig i mer tillämpade frågeställningar som hur markanvändning och föroreningar påverkar marken själv och hur marken påverkar ytoch grundvatten. Boken riktar sig till studenter inom agronomi, skogsvetenskap, naturresursfrågor och landskapsarkitektur samt till geovetare och gröna biologer vid landets samtliga universitet och högskolor. Förkunskaper rekommenderas i grundläggande kvartärgeologi och allmän kemi. 337 s 2005 ISBN Art.nr 31135

11 Geovetenskap 9 Hall, Ola m.fl. Introduktion till Kartografi och geografisk information I boken behandlas geografisk information och kartografi utifrån ett historiskt och geografiskt perspektiv. De mer fysiska aspekterna av kartografin, såsom jordens storlek och form, och de särskilda problem som är kopplade till jordens avbildning beskrivs ingående. Därtill behandlas olika referenssystem för positionsangivelse och GPS-teknik. Slutligen behandlas olika metoder för visualisering av geografisk information. Boken lämpar sig som introducerande litteratur på universitetsnivå inom naturoch kulturgeografi, lantmäteri, ekologi och därtill närliggande ämnesområden. 205 s 2003 ISBN Art.nr 7907 Lundqvist, Jan Geologi Processer Utveckling Tillämpning Den här boken handlar om jordens utveckling och om de processer i jordskorpan som ger förutsättning för människor, djur och växter att kunna leva på jordytan. I denna fjärde upplaga finns även aktuella händelser med som tsunamikatastrofen och orkanen i New Orleans. 271 s 4 uppl ISBN Art.nr 2810 Lindström, Maurits m.fl. Sveriges geologi från urtid till nutid Boken är uppdelad i tre avsnitt, motsvarande de tre huvudkomponenterna i Sveriges geologi: det kristallina urberget, den yngre, sedimentära berggrunden, och de lösa jordlagren. Dessa tre avsnitt utgör separata delar, vilka mycket väl kan läsas oberoende av varandra. Den geologiska utvecklingen behandlas under respektive tidsavsnitt, med tonvikt på den regionala utbredningen av de olika bergarterna och jordarterna. Boken är avsedd både som handbok och akademisk lärobok. 530 s 2 uppl ISBN Art.nr 3038 Kemi NY UPPLAGA Ehinger, Magnus Repetitionskurs i kemi Den här boken vänder sig till dig som behöver repetera din gymnasiekemi, men kan också tjäna som kort introduktion till olika delar av kemin innan du ger dig i kast med högre studier. Repetitionskurs i kemi spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi. Ingen särskild uppdelning på Kemi A eller Kemi B har gjorts, vilket innebär att du får en helhetsbild över hela kemiämnet. Författaren skriver enkelt och sakligt. Ca 190 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Ellervik, Ulf m.fl. Molekyler i människans tjänst Boken förklarar med beskrivande exempel hur betydelsefulla organiska ämnen har varit och är i de flesta sammanhang, hur vi kan utnyttja dem för att få ett rikare liv men även hur kemi kan missbrukas. Molekyler i människans tjänst kan användas av studerande på högskola eller universitet som vill öka sin förståelse för hur organisk kemi används i verkligheten, men även som en intresseväckande bredvidläsning för den som är nyfiken. 186 s 2005 ISBN Art.nr Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi Boken beskriver och förklarar organiska ämnens uppbyggnad som molekyler, deras egenskaper samt hur vi använder dem. I denna upplaga har texten kompletterats med ett nytt kapitel om Biologiska makromolekyler som visar kopplingen mellan organisk kemi, via biokemi till molekylärbiolog. På bokens webbsida finns bl.a övningsuppgifter och lärarmaterial med bokens illustrationer i digitalt format. Ca 400 s 2 uppl. Utk. sommaren 2007 ISBN Art.nr 31436

12 10 Kemi NYHET Jakobsson, Gunilla Vardagskemi Denna bok vill inspirera till att göra kemin mer fascinerande och begriplig. Dess grundtanke är att koppla kemikunskaperna till det vardagliga, till något som berör, som blir mera användbart och lättare att ta till sig. Många har kanske en känsla av att kemi är en farlig vetenskap. Men man kan faktiskt göra många experiment hemma i köket. Boken ger många förslag på enkla kemiska experiment. Varje kapitel inleds med ett antal försök och frågor. Först därefter följer en faktadel. Jakobsson, Gunilla Humankemi Boken diskuterar blodets olika uppgifter, som vikten av att blodet är en buffert, att det sker många intressanta jämviktsreaktioner i blodet och att blodet innehåller många viktiga kemiska föreningar. Matspjälkning och metabolism är andra viktiga avsnitt i boken. Den behandlar även nerver och muskler och hur energin från maten överförs till rörelser i musklerna. På grund av bokens integration av kemi, näringslära och idrottsvetenskap lämpar den sig väl för blivande och verksamma lärare i såväl kemi som idrott och hälsa. 204 s 2006 ISBN Art.nr Persson, Kristina E.M. Introduktion till klinisk kemi Boken beskriver metoder och laboratoriearbete samt de analyser som ofta används i diagnostiken av de sjukdomar som kan drabba respektive organ. Boken är avsedd som en introduktion i klinisk kemi. Den riktar sig i första hand till blivande biomedicinska analytiker men lämpar sig även för sjuksköterskor och annan vårdspersonal under utbildning. 156 s Utk ISBN Art.nr s 2003 ISBN Art.nr Simonsen, Flemming Analysteknik Instrument och metoder Denna bok ger en grundläggande beskrivning av analystekniska instrument och det praktiska användandet av de tillhörande metoderna. Den täcker de tre analytiska huvudområdena kromatografi, spektrometri och potentiometri. Dessutom behandlas statistik resultatsbedömning, metodvalidering och validering av utrustning. Vidare ges en genomgång av de vanligaste hjälpverktygen. Översättning: Roger Lindegren 375 s 2005 ISBN Art.nr Kjellander, Roland Vad är drivkraften i molekylernas värld? En molekylär introduktion till termodynamik 239 s 2002 ISBN Art.nr 7877 Sterner, Olov Förgiftningar och miljöhot 386 s 2003 ISBN Art.nr 8029 Läs om boken på sidan 14 Zdansky, Göran Handledning i kemisk laboratorieteknik 196 s 2 uppl ISBN Art.nr 1261 Lindegren, Roger När kemin stämmer Samtal om kemiska samband Boken lär dig förstå det centrala kemiska resonemanget utan att använda matematik och formler. De viktiga begreppen förklaras utifrån vardagliga frågeställningar. Inga förkunskaper i ämnet krävs och boken kan användas som introduktion, inspiration och repetition till kemi på gymnasienivå och grundläggande universitetsnivå. Ca 100 s Utk. våren 2007 ISBN Art.nr Wikman, Susanne Organisk-kemisk nomenklatur I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelverket utarbetat av IUPAC. Boken innehåller en unik förteckning över svenska trivialnamn, en engelsksvensk ämnesordlista samt en förteckning över vanliga förkortningar. Boken är avsedd som läro- och uppslagsbok i organisk-kemisk nomenklatur för studerande vid universitet och högskolor. 136 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs.

13 Livsmedel 11 Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap Boken presenterar bakgrund och kunskap inom olika områden av functional food science. Författarna är alla specialister och forskare inom sina ämnesområden. De redogör för vad som är känt i dag och vilka förutsättningar som finns för att positivt påverka hälsan genom att äta ett specifikt livsmedel eller en livsmedelskomponent. Avsedd för i första hand högskolestudenter som ett viktigt och aktuellt komplement till traditionella böcker i näringslära. 206 s 2005 ISBN Art.nr NYHET Israelsson, Tomas Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Yrkesmässig hantering av livsmedel är sedan flera år föremål för en omfattande offentligrättslig reglering. Till följd av ett intensifierat lagstiftningsarbete inom den Europeiska unionen har lagstiftningen på senare tid blivit alltmer omfattande och komplex. I denna bok ges en överblick av livsmedelslagstiftningens uppbyggnad och innehåll. En beskrivning ges av såväl de centrala EG-förordningarna på området som av huvuddragen i den nationellt beslutade livsmedelslagstiftningen. 120 s 2006 ISBN Art.nr Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol Boken handlar om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol med anknytning till patofysiologiskt intressanta sammanhang som bl.a. har beröringar med blodfetter, blodsocker- och kolesterolbalans. Den handlar också om hur alkohol inverkar på cellers funktioner och hur metabolismen förändras vid svält. Boken är avsedd för biomedicinskt inriktade grundutbildningar, t.ex. inom prekliniska avsnitt av läkarprogrammet. 214 s 2004 ISBN Art.nr Johansson, Ulla Näring och hälsa Jonsson, Lena m.fl. (red.) Livsmedelsvetenskap På vilket sätt tillagar man råvaran för att få den att smaka så bra som möjligt? För att kunna svara på den frågan bör man ha kunskaper om vad som händer när vi tillagar olika råvaror och hur man kan påverka dessa händelser. Med den här boken har vi velat belysa råvaran från sitt ursprung, via kemisk sammansättning till vad som händer under tillagning. Dessutom belyser boken närings- och miljöaspekter på respektive råvara. Denna lärobok i livsmedelsvetenskap vänder sig i första hand till studenter på kurser i livsmedelsvetenskap för dietister, kostekonomer, kostvetare, lärare i hem- och konsumentkunskap med flera. Ca 450 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Andersen, P E Risum, J Livsmedelsteknologi 1 Konserveringsmetoder 383 s 1991 ISBN Art.nr 3176 Andersen, Poul Erner Livsmedelsteknologi 2 Vegetabiliska livsmedel 463 s 1993 ISBN Art.nr 3177 Andersen, Poul Erner Livsmedelsteknologi 3 Animaliska livsmedel 344 s 1993 ISBN Art.nr 3178 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 s 2003 ISBN Art.nr Bokens syfte är att ge både baskunskaper och information om nya forskningsrön. Näring och hälsa redogör för den klassiska näringsläran, dvs. enerigbehov, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Den täcker även in aktuella och viktiga områden som, livsmedelskunskap, hur vegetarisk kost bör vara sammansatt för att ge bäst förutsättning för hälsa i alla åldrar och matens betydelse för uppkomst och utveckling av, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och osteoporos. 309 s 2003 ISBN Art.nr Wieckowski, Monika Functional Foods För hälsa och energibalans Boken redogör för functional foods utveckling, från hur begreppet föddes till forskning, produktutveckling och marknadsföring. Den förklarar varför functional foods mottagits med blandade reaktioner, vanliga missförstånd utreds och myter avlivas. Grundläggande näringskunskaper vävs samman med nya forskningsrön. Fokus ligger på aktiva funktionella livsmedelskomponenter som förutom att främja hälsan och öka prestationsförmågan även kan bidra till att motverka övervikt och fetma. 294 s 2005 ISBN Art.nr Thougaard, Herluf m.fl. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer 352 s 2001 ISBN Art.nr 7449 Wibeck, Victoria Genförändrad mat vardagsmat? Åsikter och uppfattningar om genteknik och livsmedelsproduktion 149 s 2003 ISBN Art.nr 31019

14 12 MIljö Ammenberg, Jonas Miljömanagement I boken introduceras begreppet miljöledning som innefattar många områden som är relevanta för förståelse, analys och styrning av ett företags miljöarbete. Fokus ligger på miljöledningssystem som beskrivs ingående. Andra viktiga kapitel har en orienterande karaktär och berör t.ex. miljökunskap, -lagstiftning, -politik, -ekonomi och -etik. Boken är skriven för kurser i miljömanagement/miljöledning på högskolenivå men kan med fördel användas i utbildningar på företag. 333 s 2004 ISBN Art.nr NY UPPLAGA Areskoug, Mats Miljöfysik Energi för hållbar utveckling I denna andra, reviderade upplagan har kapitel om fossilenergi och kärnenergi tillkommit. Kapitlet om energikvalitet har utökats och fördjupats. Tre bakgrundskapitel ger en fysikalisk grund inom områdena energi, materia och strålning. Boken innehåller rikligt med instuderingsuppgifter. Ett kapitel om energibegreppet ur didaktiskt perspektiv och ett stort antal experimentbeskrivningar gör den lämpad för lärarutbildning. Kompletterande stödmaterial finns på bokens webbsida. 400 s 2 uppl ISBN Art.nr 7060 Bogren, Jörgen m.fl. Klimatologi Meteorologi Boken behandlar olika aspekter inom meteorologin och klimatologin med speciell betoning på Skandinaviens klimat, regional- och lokalklimatologi. Den vänder sig till studenter inom olika discipliner vid universitet och högskolor, som i enskilda kurser eller integrerat med andra kurser studerar dessa ämnen. För att öka användbarheten är boken upplagd så att det är möjligt att enbart läsa vissa avsnitt. Utförlig ordlista finns. 275 s 1999 ISBN Art.nr 7198 Baumann, H Tillman, A-M The Hitch Hiker s Guide to LCA An orientation in life cycle assessment methodology and application Life cycle assessment (LCA) is the assessment of the environmental impact of a product throughout its life cycle. The holistic perspective that LCA provides on the environmental performance of products has made it a central concept for both environmental management in industry and environmental policy-making in public government. This is a textbook on LCA for those who want to learn the practice of LCA, e.g. environmental engineers, environmental managers and ecodesigners. 543 s 2004 ISBN Art.nr Bogren, Jörgen m.fl. Klimatförändringar Naturliga och antropogena orsaker Boken vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor samt till samhällsplanerare inom bland annat kommun och stat där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras. Förutom att behandla orsaker till klimatförändringar, diskuteras även konsekvenserna samt olika åtgärder och anpassningar. 270 s 2 uppl ISBN Art.nr 6452 Edling, Christer m.fl. Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö Läroboken tar upp dagsaktuella frågor och ger förslag på hantering av arbets- och miljömedicinska ärenden. Men hänsyn till utvecklingen inom området har andra upplagan förnyats och kompletterats. Namnändringar på myndigheter och nya gränsvärden har beaktats. Avsnitt om akrylamid, sömnproblem och nya data kring mobiltelefoni har tillkommit, liksom ett nytt avsnitt om miljöbetingade sjukdomar. 318 s 2 uppl ISBN Art.nr 7067 Hallgren, L Ljung, M Miljökommunikation Boken visar vad som sker i kommunikationen mellan människor som hanterar en miljö- eller naturresursfråga samt vägar att omsätta förståelsen i handling. Ambitionen gäller såväl teori som praxis, som inte bör sättas som varandras motsatser, utan snarare som aspekter av samma sak. I boken föreslås ett kommunikativt synsätt och kommunikativa strategier och metoder som kan förbättra förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. 188 s 2005 ISBN Art.nr 31580

15 Miljö 13 Kjellander, C Hedlund, A MKB Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för verksamheter och åtgärder tillämpas i dag över hela världen. Boken ger en introduktion till MKB och miljöbedömning med betoning på svenska förhållanden. Motiv, syfte och funktioner beskrivs, liksom MKBprocessen och dess olika moment samt integration i planerings- och beslutssystem. Boken vänder sig till högskolestuderande, men även till miljökonsulter, planerare, beslutsfattare och andra intresserade. 196 s Utk. april 2007 ISBN Art.nr Kronlid, David Miljöetik i praktiken Många forskare, politiker och andra aktiva uppmärksammar miljöproblematikens tredje dimension våra moraliska värderingar och natursyners betydelse för hur vi förstår och planerar våra samhällen. Denna bok tar fasta på detta intresse genom nytt grepp om de miljöetiska frågorna. Genom att utgå från konkreta fall ur svensk miljöoch utvecklingspraktik förs den miljöetiska teorin med konkreta händelser samman som av många uppfattas som moraliskt problematiska. Läsaren får en inblick i åtta fall som fungerar som utgångspunkt. 288 s 2005 ISBN Art.nr Niklasson, M Nilsson, S G Skogsdynamik och arters bevarande Skogen i södra Sverige skiljer sig på många sätt från våra nordliga, boreala skogar. Denna bok koncentrerar sig på det sydsvenska skogslandskapet samt dess hagmarker. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande. Boken är avsedd som kursbok på universitetsnivå, för dem som arbetar med skogsbruk, förvaltning av naturreservat och en intresserad allmänhet. 318 s 2005 ISBN Art.nr NYHET Nordström, Anders Dricksvatten för en hållbar utveckling Boken vänder sig till alla som är intresserade av vattenfrågor. Den ger en översikt av Sveriges vattentillgångar och samhällets vattenkonsumtion. Stort utrymme ägnas åt dricksvattnets kvalitet. Stort utrymme ängas åt dricksvattnets kvalitet. Särskild hänsyn har tagits till att stort antal brunnnar använder grundvatten. De vanligaste metoderna för rening och prduktion av dricksvatten redovisas så att det inte behövs särskilda tekniska förkunskaper att läsa innehållet i denna skrift. 216 s 2005 ISBN Art.nr Persson, Torsten m.fl. Miljöstrategi och hållbart ledarskap ekologi och ekonomi i samverkan Miljöfrågorna har under senare tid ändrat karaktär till att omfatta allt fler vetenskapsområden. I denna bok presenteras miljöfrågorna utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja ett antal nyckelfrågor som är viktigare än andra för att uppnå en hållbar utveckling. De strategiska analyserna vilar på en naturvetenskaplig grund samtidigt som ekonomiska, juridiska och sociala parametrar vägs in liksom betydelsen av ett miljöaktivt ledarskap på alla nivåer. 397 s 2003 ISBN Art.nr Persson, T Persson, C Hållbar utveckling människa, miljö och samhälle Hållbar utveckling är avsedd för studier i gymnasieskolan men passar även som grundläggande lärobok inom lärarutbildningen. Den tillgodoser perspektiven, miljö respektive hållbar utveckling, som enligt högskolelagen ska beaktas i all utbildning i högskolan. Boken har ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt och behandlar frågor som berör sambanden mellan resurser i naturen och vår livsstils påverkan på miljö och samhälle. 216 s 2007 ISBN Art.nr 31774

16 14 Miljö Pleijel, Håkan m.fl. Transboundary Air Pollution Scientific Understanding and Environmental Policy in Europe This book describes current scientific understanding of European transboundary air pollution starting with an historical account. The way science has become a driving force for policy action, including the models used, the economic instruments and the complexity of science-policy interaction, are dealt with in some detail. The book closes by treating expected future trends, including the accumulating evidence of intercontinental transport of air pollutants and the globalisation of air pollution management related to its strong links with climate change. The primary target group of this book is university students in environmental science and related areas. It is also likely to be of interest to professionals working in environmental administration, in particular those with emphasis on air pollution. Ca 250 s Utk. sommaren 2007 ISBN Art.nr Sterner, Olov Förgiftningar och miljöhot Boken täcker allt från narkotika och växthusgaser till bekämpningsmedel och asfalt, och använder det kemiska språket som ett verktyg för att förklara hur ett ämnes kemiska struktur ger de egenskaper som gör att ämnet påverkar det kemiska maskineri som utgör basen för allt liv. Sammanlagt beskrivs hundratals kemikaliers egenskaper och effekter. Bokens webbplats består av uppdateringar, aktualiteter, övningsuppgifter m.m. 386 s 2003 ISBN Art.nr 8029 Rydh, Carl Johan m.fl. Livscykelanalys, LCA en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster Boken kan användas som utbildningsmaterial och som en praktisk guide för dem som utför och granskar livscykelanalyser. Boken är avsedd för utbildning av ingenjörer och miljövetare och för personer som vill fördjupa sig i livscykelanalysens metodik, till exempel produktutvecklare och miljöansvariga på företag. För att kunna tillgodogöra sig innehållet krävs inga förkunskaper om LCA. 227 s 2002 ISBN Art.nr Söderqvist, Tore m.fl. Samverkan för människa och natur En introduktion till ekologisk ekonomi Boken ger ett urval centrala idéer, teorier, redskap och diskussioner inom ämnet. De konkretiseras med hjälp av en rad exempel. Som en grund för läsaren att stå på förmedlas även kunskaper i ekologi och nationalekonomi, två av de vetenskaper som ekologisk ekonomi vilar på. Den kan användas som litteratur på högskole- och universitetsnivå för studenter i exempelvis miljövetenskap, ekonomi och naturvetenskap. 293 s 2004 ISBN Art.nr Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik Boken behandlar bl.a. vindkraftverks tekniska konstruktion och funktion, de meteorologiska processer som ger upphov till vindar, vindens energiinnehåll, positiv och negativ miljöpåverkan, energipolitik, ekonomiska villkor, lagstiftning, tillståndsprövningar och praktisk vindkraftsprojektering. Tyngdpunkten ligger på kommersiella vindkraftverk för anslutning till elnätet. Boken kan användas för grundläggande högskoleutbildning men även till personer och företag som är verksamma i bl. a. energi- och miljöbranschen. 329 s 2003 ISBN Art.nr 7885 Sundqvist, Gunnar Uthållig utveckling mänsklighetens framtid Det finns en tradition att se miljöfrågor utifrån förhållanden i naturen. Men miljöproblem orsakas i hög grad av människan. Mänskligt beteende och mänsklig tänkande/kultur är grunden till miljöproblem är fokus i denna bok. Syftet med boken är att nå en djupare förståelse för vad en uthållig utveckling innebär. En utgångspunkt är därför att utifrån ett humanistiskt perspektiv beskriva något av den komplexitet som detta åtagande innebär. 351 s 2003 ISBN Art.nr Wallentinus, Hans-Georg m.fl. MKB Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning Boken är en antologi och kan ses som en fördjupning av grundboken MKB introduktion till miljökonsekvensbeskrivning som kommer inom kort. Antologin ger ett antal författares syn på MKB, hur det uppkom, hur tillämpningen blev, samt hur framtiden kan komma att se ut. Boken vänder sig både till studenter och yrkesverksamma och lämpar sig som fördjupningslitteratur i ämnet. 304 s Utk. april 2007 ISBN Art.nr 32416

17 titelregister och författarregister 15 Titelregister A Analysteknik 10 Arbets- och miljömedicin 12 Atomkärnan 7 B Biologisk artlista 3 Biologisk ordlista 3 C Cellbiologi 4 Corporate Environmental Governance 2 D Dialog om två vetenskaper 7 Dricksvatten 13 Dynamisk simulering i fysik och teknik 7 E Elektricitet och magnetism från början 6 Elektricitetslära med tillämpningar 7 Elektromagnetism 7 Energiteknik 7 Evolutionsbiologi 3 F Forskningsetik 2, 4 Functional Foods 11 Fysik i vardagen 6 Fysik med Excel 7 Fysik och fysiker genom historien 6 Förgiftningar och miljöhot 10, 14 G Genförändrad mat vardagsmat? 11 Geobiosfären 8 Geologi 9 Grundläggande fysik om gaser och vätskor 7 Grundläggande immunologi 4 Grundläggande mikrobiologi 5 Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer 11 Grundläggande strålningsfysik 6 H Handledning i kemisk laboratorieteknik 10 Helix 4 Humankemi 10 Hållbar utveckling 13 I Immunologi 3 Introduktion till Kartografi och geografisk information 9 Introduktion till klinisk kemi 10 Introduktion till populationsekologi 3 K Klimatförändringar 8 Klimatförändringar 12 Klimatologi Meteorologi 8, 12 Klinisk patologi 5 Kommunikation för naturvetare 2 Konsten att framställa kartor 8 Kring flaskor och fysik 7 Kvantvärldens fenomen 7 Kvarken och universum 7 L Lilla fysikhandboken 7 Livscykelanalys, LCA 14 Livsmedelsvetenskap 11 Livsmedelsteknologi 11 M Maten och folksjukdomarna 11 MATLAB 2 Medicinsk genetik 5 Miljöetik i praktiken 13 Miljöfysik 6, 12 Miljökommunikation 12 Miljömanagement 12 Miljöstrategi och hållbart ledarskap 13 MKB 13, 14 Molekyler i människans tjänst 9 Molekylärbiologi 4 Mätvärdesbehandling 7 N Nobelfysik i vardagen 2, 6 Näring och hälsa 11 När kemin stämmer 10 O Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen 11 Om halvklassisk fysik 7 Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol 11 Om radon 7 Organisk-kemisk nomenklatur 10 Organisk kemi 9 P Paradoxen som försvann 7 Physics Handbook 7 Plugga smart 2 R Repetitionskurs i fysik 7 Repetitionskurs i kemi 9 S Samverkan för människa och natur 14 Skogsdynamik och arters bevarande 5, 13 Starta med geografiska informationssystem 8 Svensk småkrypsfauna 4 Sveriges geologi från urtid till nutid 9 Sveriges vildväxande träd och buskar 5 T The Hitch Hiker s Guide to LCA 12 Tillämpad ellära 7 Toxikologi 5 Transboundary Air Pollution 14 U Uthållig utveckling 14 V Vad är drivkraften i molekylernas värld? 10 Vardagskemi 10 Vindkraft i teori och praktik 7, 14 Vågrörelselära 7 Wiklanders MARKLÄRA 8 Z Zoologisk morfologi 5 Zoonoser 4 Författarregister A Adie, George 7 Agger, Ralf 3 Alvarez, Henrik 7 Ammenberg, Jonas 12 Andersen, Poul Erner 11 Andersson, Jan 4 Andréasson, Per Gunnar 8 Areskoug, Mats 6, 12 Arnberg, Wolter 8 B Baumann, Henrikke 12 Bengtsson, Hans-Uno 7 Billing, Mischa 7 Björklund, Mats 3 Björn, Lars Olof 3 Blücher, Anna 11 Bogren, Jörgen 8, 12 Bohlin, Torgny 3 Borgström, Stig 7 Boudenot, Jean-Claude 6 Brändén, Henrik 4 E Edling, Christer 12 Ehinger, Magnus 9 Eklund, Anders 11 Elg, Margareta 8 Ellervik, Ulf 9 Engström, Lars Alfred 7 Eriksson, Jan 8 Erlanson-Albertsson, Charlotte 4 F Füssel, Lanni 2 G Granath, Lars 8 Gullberg, Urban 4 Gärdenfors, Ulf 4 H Hall, Ola 9 Hall, Ragnar 3 Hallgren, Lars 12 Hamrin, Maria 2, 6 Hanssson, Per 7 Hedlund, Anders 13 Helgesson, Gert 2, 4 Hultqvist, Klas 6 I Isaksson, Mats 6 Israelsson, Tomas 11 J Jakobsson, Gunilla 10 Johansson, Ulla 11 Jonsson, Lena 11 Jouper-Jaan, Åsa 4 Jönsson, Gilbert 7 Jönsson, Per 2 K Kjellander, Cecilia 13 Kjellander, Roland 10 Kristoffersson, Ulf 5 Kronlid, David 13 Källenius, Gunilla 4 L Lidman, Ulf 5 Liljeqvist, Björn 2 Lindeberg, Staffan 11 Lindegren, Roger 10 Lindley, David 7 Lindskog, Jan 7 Lindström, Maurits 9 Ljung, Magnus 12 Lundqvist, Jan 9 M Mackintosh, Ray 7 N Niklasson, Mats 5, 13 Nilsson, Sven G 5, 13 Nilsson, Örjan 7 Nordling, Carl 7 Nordström, Anders 13 Norqvist, Patrik 2, 6 O Ohlén, Gunnar 7 P Pelger, Susanne 2 Persson, Christel 13 Persson, Jonas 7 Persson, Kristina E.M. 10 Persson, Torsten 13 Pleijel, Håkan 14 R Risum, Jørgen 11 Rydh, Carl Johan 14 S Seidal, Tomas 5 Sikö, Arne 7 Silverin, Bengt 5 Silverin, Björg 5 Simonsen, Flemming 10 Simonsson, Magnus 8 Sterner, Olov 9, 10, 14 Sundqvist, Gunnar 14 Svenson, Stefan B 4 Söderqvist, Tore 14 T Thougaard, Herluf 5, 11 Tillman, Anne-Marie 12 V Wallentinus, Hans-Georg 14 Wibeck, Victoria 11 Widén, Marie 3, 5 Wieckowski, Monika 11 Wikman, Susanne 10 Wizelius, Tore 7, 14 Z Zdansky, Göran 10 Ö Österlund, Michael 7 Österman, Jonny 7

18 Nyfiken på innehållet i våra böcker? Provläs ett kapitel ur våra nyare titlar på

19 Bra att veta om oss Studentlitteratur är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och fack litteratur. Vi samarbetar med över forskare, lärare och författare. Vår samlade utgivning på universitets- och högskolenivå omfattar mer än titlar. Vi ger årligen ut mellan 250 och 300 nya titlar inom den högre utbildningens alla områden. Varje utgivningsområde leds av en utgivningsansvarig som ofta har egen erfarenhet som lärare och forskare vid universitet och högskola. Trots att vi växer glömmer vi inte det småskaliga. Det innebär att vi förstår vikten av lyhördhet och närhet i förhållande till våra personliga kontakter. Inom förlaget har vi grupperat våra utgivningsområden i fyra redaktioner: Humaniora, språk, lärarutbildning och pedagogik Statsvetenskap, sociologi, ekonomi och juridik Vård och omvårdnad, psykologi, socialt arbete och social omsorg Medicin och biomedicin, naturvetenskap, teknik, matematik och data. Var och en av redaktionerna har hög specialkompetens och ett omfattande nätverk inom universitet och högskola. Vi tror att vi därmed ännu bättre kan tillgodose behoven hos de utbildningsinstanser vi samarbetar med. Studentlitteratur ligger långt fram när det gäller elektronisk publicering och print on demand. Det ger oss möjlighet att uppdatera böckerna ofta och anpassa vår utgivning till olika användargruppers specifika behov. Allt fler av våra böcker har dessutom kompletterande material som du kan få tillgång till via webben. Kompetensutveckling Bredden, djupet och flexibiliteten i vår utgivning innebär att vi också kan erbjuda intres santa titlar för företag och andra organisationer. Vi har facklitteraturen som stödjer både den individuella kompetensutvecklingen och fortbildningen av medarbetarna. Här finns våra böcker Alla våra böcker finns att beställa på vår webbplats. Där handlar du till låga priser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer på beställningar via telefon, brev och fax. Våra böcker kan också köpas i andra Internetbokhandlar samt hos vårt stora nät av återförsäljare runt om i landet. Kataloger Vår utgivning finns presenterad på vår webbplats samt i ämnesindelade, tryckta kataloger. På adressen www. studentlitteratur.se/kataloger kan du ladda ner de senaste upplagorna av katalogerna i pdf-form eller rekvirera tryckta exemplar. Provkapitel Våra nya böcker har numera ofta ett gratis provkapitel som du kan läsa på vår webbplats. På så sätt får du bättre möjligheter att bilda dig en uppfattning om böckernas innehåll och struktur. Utvärderingsexemplar Du som arbetar med undervisning har möjlighet att beställa utvärderingsexemplar direkt från förlaget. Därmed blir det enklare för dig att ta ställning till om en specifik titel är lämplig för just din undervisning. Kontakta oss gärna, se sidan 1 för vidare information.

20 KATALOGER FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI FÖRETAGSEKONOMI HUMANIORA, LÄRARUTBILDNING OCH SPRÅK JURIDIK OCH KRIMINOLOGI MEDICIN NATIONALEKONOMI NATURVETENSKAP OCH MILJÖ POLITIK OCH SAMHÄLLE TEKNIK, MATEMATIK OCH DATA VÅRD, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Studentlitteratur AB Box 141 SE Lund Sweden Tel: Fax: Kundtjänst Tel: Fax: Art.nr

Naturvetenskap och m i ljö

Naturvetenskap och m i ljö UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Naturvetenskap och miljö K ATALOGER Forskningsmetodik o c h v e t e n s k a p s t e o r i Företagsekonomi Humaniora, lärarutb i l d n i n g o c h s p r å k Juridik och kriminolo

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Arvet och DNA Lokal pedagogisk planering årkurs 9 Syfte Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och om sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor

Läs mer

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Lokal Pedagogisk Planering i Biologi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin Ämnesområde: Genetik

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för Masterprogram i Biologi, 120 högskolepoäng Master s programme in Biology 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för, masterprogrammet

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Fysik för poeter 2010 Professor Lars Bergström Fysikum, Stockholms universitet Vi ska börja med lite klassisk fysik. Galileo Galilei

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts. Planering Energi 9C Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi Genomföra systematiska undersökningar i fysik Använda fysikens begrepp,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för

Läs mer

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7

Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Planering Ljud,hörsel och vågrörelse år7 Centralt innehåll Fysik: Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå; SKOLFS 2012:18 Utkom från trycket den 31 maj 2012 beslutade

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut.

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Evolution åk9 ht 13 Evolution i åk9 ht13 Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Du kommer att få lyssna till din lärare som föreläser om

Läs mer

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut 2008-06-30 för Tekniskt basår 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) Start ht 2008 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att ge kompletterande utbildning

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1 Dnr 540-820-97 EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för civilingenjörsexamen i Teknisk biologi vid Umeå universitet

Läs mer

Kemi 2. Planering VT2016

Kemi 2. Planering VT2016 Kemi 2 (KEM02, NA2) Planering VT2016 Pär Leijonhufvud CC $\ BY: 20160208 C Denna planering gäller för VT2016, med andra ord den andra halvan av kursen. Centralt innehåll Fet stil skolverkets text, med

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Årskurs 1 Känna igen och namnge några vanliga växter som eleverna möter i sin vardag. Kunna dela in träden i barr- och lövträd. Kunna namnge människans kroppsdelar.

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 BIOLOGI Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i biologi. Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Biologisk kunskap och förståelse M1 hjälpa

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Läsår 1112. Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Naturvetenskap, teknik, energi-, Skolområde Ekholmen (Kvinneby, resurs- och klimat!

Läsår 1112. Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Naturvetenskap, teknik, energi-, Skolområde Ekholmen (Kvinneby, resurs- och klimat! Naturvetenskap, teknik, energi-, resurs- och klimat! Skolområde Ekholmen (Kvinneby, Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Läsår 1112 Linköpings Kommun Ekholmstabellen enligt Lgr 11 och Lpfö98 rev 2010 Ekholmen,

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

5.10 Kemi. Mål för undervisningen

5.10 Kemi. Mål för undervisningen 5.10 Kemi Undervisningen i kemi ska hjälpa de studerande att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en modern världsbild som en del av en mångsidig allmänbildning. Undervisningen ska ge de studerande

Läs mer

Karbyskolan No ÅK 7 Masi Delavari. Välkommen till NO kursen!

Karbyskolan No ÅK 7 Masi Delavari. Välkommen till NO kursen! Välkommen till NO kursen! Livets former Lpp åk 7 Inledning: I detta område ska vi gå genom olika former av livet i ordningen som de har dykt upp på jorden. Eran blir att delta i diskussioner och att i

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, BIOLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport. Lokal Pedagogisk Planering i Fysik Ansvarig lärare: Märta Nordlander Ämnesområde: Atom- och kärnfysik samt energi. mail: marta.nordlander@live.upplandsvasby.se Centralt innehåll Energins flöde från solen

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Kursplaner och kommentarer vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner och kommentarer Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 e-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

KURSPLAN Naturorienterande ämnen och teknik 4-6, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Naturorienterande ämnen och teknik 4-6, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Naturorienterande ämnen och teknik 4-6, 30 högskolepoäng Natural Science and Technology in Primary School, 30 credits Kurskod: LNOK12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-10-11 Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter. Fotosyntes och förbränning. Fotosyntesen fångar in solenergin

Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter. Fotosyntes och förbränning. Fotosyntesen fångar in solenergin Planering Bi och Ke 7 P2 Vecka Genomgång/Teoretiska uppgifter Sidhänvisningar och uppgifter Onsdag Fotosyntes och förbränning s. 132-136 Fotosyntesen fångar in solenergin Uppgifter s. 136 35 Förbränning

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

Förmågor och Kunskapskrav

Förmågor och Kunskapskrav Fysik Årskurs 7 Förmågor och Kunskapskrav Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle F Y S I K Använda fysikens

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Kursansvarig: Mariana Hagberg, rum 5F 414, tel Kursadministratör: Kristina Oskarsson, rum 5F 411, tel

Kursansvarig: Mariana Hagberg, rum 5F 414, tel Kursadministratör: Kristina Oskarsson, rum 5F 411, tel Biologi med didaktisk inriktning, BIGL01, 30hp, distans. Information om de ämnesteoretiska delarna ser du under kurserna BIGA14 (ekologi) och BIGA13 (zoologi). Detta är studiehandledning för didaktikdelarna

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik)

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola L= mest för läraren E= viktigt för eleven Gäller för augusti-september 2015 Förankring i

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur)

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) Syfte Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

Läs mer

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2 LOKAL KURSPLAN I NO ANNERSTASKOLAN 2010 KEMI År 1 år 3 Kursplanens mål att uppnå Att uppnå Arbetssätt Mål att uppnå skolår 5 År 1 Eleven skall: begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 13 maj 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 13 maj 2004. INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN EKOSYSTEMTEKNIK, 80 POÄNG Eco System Management Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Kostvetenskap A Kurskod: 2KN001 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Kostvetenskap A Kurskod: 2KN001 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Kostvetenskap A Kurskod: 2KN001 Start och slutdatum: 140120 140606 Antal registrerade på kursen: 35 Datum för möte (programsamordnare,

Läs mer