UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och språk Naturvetenskap och miljö

2 Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta kontakter med lärare, studenter och andra som är verksamma inom universitet och högskola, i skolvärlden och i yrkeslivet. Vi har vårt ursprung i utbildningsvärlden och behärskar språket där. De flesta av Studentlitteraturs medarbetare har yrkeserfarenhet från universitet, skola eller utbildningsverksamhet inom näringslivet. Det betyder bland annat att vi har effektiva förbindelser med de över författare, lärare och forskare som vi samarbetar med. Gemensamt ursprung bygger grunden för nära dialog och naturliga möten. Hos Studentlitteratur möter du en kvalificerad, kollegial och lyhörd samarbetspartner. Det betyder att du kan räkna med korta beslutsvägar och snabba resultat som lever upp till höga förväntningar. Ett konkret uttryck för vår relation till omvärlden är för övrigt den här katalogen. Det är nämligen en av studenterna vid Folkuniversitetets fotoskola i Lund som tagit bilden för omslagets första sida. Foto: Axel Siljebratt

3 Naturvetenskap och miljö Välkommen till årets nya katalog inom naturvetenskap och miljö! Vår utgivning riktar sig främst till studerande på universitets- och högskolenivå men många av våra titlar passar utmärkt även som fortbildningslitteratur för yrkesverksamma. Våra uppslagsböcker och bestämningsnycklar lämpar sig väl även för alla med naturintresse. Vi strävar efter att producera högkvalitativ kurslitteratur som är väl anpassad till svenska universitetskurser med avseende på omfång, innehåll och exemplifiering. De flesta av våra grundkursböcker är på svenska men vi ger även ut engelskspråkig litteratur när målgruppen så kräver. Innehåll 2007 Allmänt naturvetenskap 2 Biologi och biovetenskap 3 Fysik 6 Geovetenskap 8 Kemi 9 Livsmedel 11 Miljö 12 Titel- och författarregister 15 Har du synpunkter på våra böcker, saknar kurslitteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi att du kontaktar oss. Vi kommer gärna och berättar om våra böcker på studiedagar och ämneskonferenser eller besöker er på institutionerna. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som funderar på att bli författare. Vi kan hjälpa dig med marknadsbedömningar, idéutveckling, pedagogiska råd, grafiska lösningar m.m. Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion. Böckerna i katalogen är sorterade ämnesvis och därefter i alfabetisk ordning efter författarnamn. Vissa böcker återfinns under flera ämnesområden. Fullständig information om samtliga böcker hittar du på respektive boks webbplats, (artikelnummer) och för våra nyare titlar finns nu också möjligheten att provläsa ett kapitel. Vi hoppas att du ska finna många intressanta titlar att använda i undervisningen eller för egen fördjupning. Trevlig läsning! Eva Bartonek-Roxå Dina kontaktpersoner Eva Bartonek-Roxå Utgivningsansvarig naturvetenskap och miljö tfn mobiltfn Marie de la Motte Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Axel Siljebratt Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 Allmänt naturvetenskap Füssel, Lanni (ed.) Corporate Environmental Governance Perspectives on Organizing and Communication The book brings together contributions that add to our understanding of how the natural environment and the quest for sustainability is institutionalized in organizational policies and practices. The aim of this volume is to reflect upon current approaches and to contribute to an agenda for studying the relatively new research field of organizations and the natural environment. 249 s 2005 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare NYHET Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 s 2006 ISBN Art.nr Jönsson, Per MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap Boken behandlar programmering och beräkningar i MATLAB. Den presenterar de viktigaste och mest användbara begreppen och kommandona i MATLAB på ett systematiskt och överskådligt sätt. De behandlade område anknyter till olika tillämpningar inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Första delen behandlar grunderna i programmering och den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. 515 s 2 uppl ISBN Art.nr Norqvist, P Hamrin, M Nobelfysik i vardagen 100 nobelpris förklarade i en mordgåta När nobelprisen i fysik presenteras för allmänheten så kan motiveringarna många gånger verka omöjliga att förstå för en lekman. Boken är skriven som en detektivhistoria för att på ett lättbegripligt sätt presentera samtliga nobelpris i fysik. Den är kryddad med ett antal intressanta och lustiga anekdoter om personerna bakom nobelprisen. Den vänder sig till alla vetgiriga personer som undrar vad nobelprisen i fysik egentligen handlar om och vad upptäckterna är bra för. 256 s Utk. maj 2007 ISBN Art.nr Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Liljeqvist, Björn Plugga smart och lär dig mer! NYHET Plugga smart och lär dig mer! är en lärobok för framgångsrika studier, fullmatad med användbara tekniker och praktiska övningar som ger dig ett rejält övertag i dina studier. De 200 lättlästa sidorna förklarar på ett underhållande och överskådligt sätt tekniken för att komma ihåg och förstå vad de läser. Du lär dig även i kapitlet om snabbläsning hur du fördubblar din läshastighet. Boken kan läsas av alla som har intresse för ämnet. 196 s 2006 ISBN Art.nr Pelger, Susanne Kommunikation för naturvetare Detta är en handbok i skriftlig och muntlig presentation. Boken behandlar naturvetenskaplig kommunikation med olika målgrupper och i olika sammanhang: vetenskapligt skrivande, opposition och återkoppling, populärvetenskaplig presentation samt kommunikation i undervisningen. Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom de naturvetenskapliga ämnesområdena, och är tänkt som ett stöd för alla som vill utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift. 86 sidor Utk. maj 2007 ISBN Art.nr 32213

5 Biologi och biovetenskap 3 NYHET Agger, Ralf m.fl. Immunologi Immunologi är en gränsöverskridande vetenskap och ett ämne som blivit alltmer aktuellt inom biologiska discipliner. Immunologi är översatt från danska och faktagranskad för svenska förhållanden. Den har på danska utkommit i fyra upplagor och är uppdaterad med den senaste kunskapen inom immunologiområdet. Immunologiska metoder, som tillämpas inom nästan all biologisk vetenskap, behandlas ingående i två kapitel. Avsnitten om immunsystemets roll vid sjukdomsutveckling och immunologiska behandlingsmetoder är väsentligt utökade sedan förra upplagan. Utökad är också den fylliga ordlistan där många immunologiska fackuttryck och förkortningar förklaras. Boken är rikt illustrerad. Immunologi framställer centrala immunologiska mekanismer på ett klart och överskådligt sätt och visar därmed en väg genom immunologiområdets hastigt växande informationsmassa. Boken är därför ett bra alternativ eller komplement till mer omfattande engelskspråkig kurslitteratur. Boken är skriven för grundläggande immunologikurser inom biologi-, medicin- och veterinärutbildningar. Översättare: Katarina Gustafsson 295 s 2006 ISBN Art.nr Björn, Lars Olof m.fl. Biologisk ordlista Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista med uppslagsord från hela biologiområdet. Ordlistans syfte är att underlätta förståelsen av engelskspråkig litteratur och att fungera som hjälpmedel vid översättningar. Den riktar sig främst till biologistuderande, biologilärare, översättare och journalister, men även den allmänt naturintresserade kan ha stor glädje av denna bok. 296 s 2005 ISBN Art.nr 7869 Hall, R Widén, M Biologisk artlista Biologisk artlista med engelska, svenska och latinska namn på över djur- och växtarter. Den riktar sig främst till biologistuderande, biologilärare, översättare och journalister, men även den allmänt naturintresserade kan ha stor glädje av denna artlista. 470 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs. Björklund, Mats Evolutionsbiologi Boken börjar med en grundlig genomgång av den logiska uppbyggnaden av evolutionsteorin, och de tre faktorer som främst påverkar evolutionen, nämligen variation, ärftlighet och selektion samt även evolutionär utvecklingsbiologi. En rad kontroversiella begrepp såsom genetisk determinism, slumpens roll, själviska gener och socialdarwinism tas upp. Boken vänder sig till alla som är intresserade av evolutionsteori i allmänhet och förutsätter inga bakgrundskunskaper i biologi. 246 s 2005 ISBN Art.nr Bohlin, Torgny Introduktion till populationsekologi Kan rovdjur utrota en bytesart? Varför drabbas stora djur ofta hårdare av miljögifter än små djur? Hur mycket jakt tål rådjuren? Denna typ av frågor, om populationers utbredning, täthet, fluktuationer, och hur dessa påverkas av miljöfaktorer, naturliga eller mänskligt betingade, hör till de centrala inom ekologi. Boken presenterar på ett lättfattligt sätt några grundläggande generella teorier och synsätt. Avsedd för studerande på baskursnivå i biologi, men också för miljöintresserade fysiologer, tekniker och administratörer. 132 s 2000 ISBN Art.nr 7350

6 4 Biologi och biovetenskap Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi Denna bok ger en pedagogisk och lättfattlig beskrivning av immunologins grunder och har under de senaste tio åren hjälpt ett stort antal studenter på bland annat medicinar-, farmaceut- och biomedicinsk analytikerutbildningarna att förstå ämnet. Den har också använts som introduktionsbok för längre kurser i ämnet. 354 s 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Brändén, Henrik Molekylärbiologi Genom molekylärbiologin lär vi oss om livets grundläggande funktioner, vi får kunskap om proteiner och gener och kan därigenom förstå den utveckling som sker inom biologi och medicin. Här integrerar författaren löpande de perspektiv den moderna genforskningen öppnat. Det innebär att bokens organisation och disposition på flera ställen skiljer sig från tidigare upplagor. Avsedd för utbildning av läkare, biomedicinska analytiker, lärare samt grundläggande kurser i ämnet. 443 s 3 uppl ISBN Art.nr 4938 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Erlanson-Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi En bok som förankrar cellbiologin i verkligheten, dvs. låter läsaren förstå det direkta sambandet mellan synliga symtom hos en patient och de osynliga molekylära händelserna i cellen. Syftet med boken är att förmedla en principiell förståelse av cellens molekylära uppbyggnad och funktion utan heltäckande redovisning av alla detaljer. Boken består av tre delar: Cellbiologi, Molekylärbiologi och Energimetabolism. Texten illustreras med starkt förenklade figurer för att underlätta inlärningen och boken avslutas med en ordlista. Vänder sig till studenter inom biovetenskapliga utbildningar, riktade mot humanmedicin, dvs. läkare, biomedicinare, tandläkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor med flera. 294 s 2002 ISBN Art.nr 7851 NYHET Gärdenfors, Ulf m.fl. Svensk småkrypsfauna En bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter Svensk småkrypsfauna är en bestämningshandbok till Sveriges ryggradslösa djur utom insekter. Med dess hjälp kan man identifiera bl.a. snäckor och musslor, kräftdjur, spindeldjur, mångfotingar, ringmaskar, sjöstjärnor och andra tagghudingar till familj och många gånger även till art. De välillustrerade och väl utprövade bestämningsnycklarna gör boken lättanvänd och självinstruerande. Boken är en bra inkörsport för den som vill börja dechiffrera mångfalden av Sveriges mer än flercelliga djurarter. Boken är en kraftigt omarbetad och utökad version av Svenska småkryp. 292 s 2004 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 s 2006 ISBN Art.nr Jouper-Jaan, Åsa m.fl. Helix I bioteknikens tjänst Helix är en lärobok i bioteknik som är skriven ur ett biologiskt perspektiv och innehåller elementär cellära, bioteknik och modern genteknik. Boken kan användas vid utbildningar i grundläggande bioteknik på högskola och universitet. Förståelse för bioteknik får man framför allt genom att laborera. Till Helix finns det en mycket omfattande laborationspärm som innehåller laborationer i mikrobiologi, bioteknik och genteknik. 227 sidor 2004 ISBN Art.nr Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser Detta är den första svenska bok som beskriver de viktigaste zoonotiska smittsamma sjukdomarna sett från ett skandinaviskt/ nordeuropeiskt perspektiv. 350 s 2001 ISBN Art.nr 7139

7 Biologi och biovetenskap 5 Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik Bokens första sju kapitel går igenom basala genetiska principer. Bokens senare hälft behandlar genetiken ur ett samhällsperspektiv. Här diskuteras etiska och juridiska frågeställningar, presymtomatisk och prenatal diagnostik, genetisk rådgivning m.m. Boken avslutas med en ordlista över de viktigaste genetiska termerna. Avsedd för dem som deltar i olika medellånga vårdutbildningar: främst biomedicinska analytiker, men även barnmorskor, sjuksköterskor samt läkare. 156 s 2003 ISBN Art.nr Seidal, Tomas Klinisk patologi En kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken samt av tumörsjukdomarna i de olika organsystemen. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. 280 s 2005 ISBN Art.nr Lidman, Ulf Toxikologi läran om gifter Toxikologi eller läran om gifter är ett fascinerande uråldrigt ämnesområde med mängder av tillämpningar. Toxikologi handlar om hur gifter påverkar levande organismer på ett negativt sätt och ordet betyder säkert olika saker för olika människor. Syftet med denna bok är att, på ett lättförståeligt sätt med bas i naturvetenskap och utgående från gifters uppträdande och tillgänglighet samt med förståelse för biokemiska mekanismer och fysiologiska effekter i kroppen, bygga kunskap och bringa reda i olika begrepp. Det är också att skapa distans och förståelse för problemen samt förmåga att göra egna bedömningar Ca 160 sidor Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Niklasson, M Nilsson, S G Skogsdynamik och arters bevarande Skogen i södra Sverige skiljer sig på många sätt från våra nordliga, boreala skogar. För att kunna bedriva ett effektivt naturvårdsarbete krävs kunskaper om hur skogen fungerar. Denna bok är den första i sitt slag som koncentrerar sig på det sydsvenska skogslandskapet men kan med fördel läsas som en allmän introduktion till bevarandebiologi. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande. Författarna ger oss en bakgrund till problemen genom ett grundligt avstamp i den sydsvenska skogens historia. Utifrån bevarandebiologisk forskning och kunskap ges handfasta råd om hur man kan bevara den biologiska mångfalden. Boken är avsedd som kursbok på universitetsnivå, men lämpar sig också för dem som arbetar med skogsbruk, förvaltning av naturreservat och en intresserad allmänhet. 318 s 2005 ISBN Art.nr Silverin, B Silverin, B Zoologisk morfologi Detta är den enda moderna bok på svenska inom ämnesområdet. Den behandlar olika djurgruppers morfologi ur ett systematiskt och fylogenetiskt perspektiv. Den berör även den moderna systematikens grunder, samt förutsättningarna för livet och djurlivets mångfald på jorden under olika tidsperioder. Med text och bild ger boken en ökad förståelse för hur de stora stegen i utvecklingskedjan har skett och sista kapitlet behandlar människans evolution. Boken vänder sig framför allt till biologistuderande vid universitet och högskolor. 468 s 2002 ISBN Art.nr 7294 Thougaard, Herluf m.fl. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer Boken ger en grundläggande inblick i mikrobiologin och lämpar sig främst som introducerande litteratur i ämnet på högskoleoch universitetsnivå. Den kan även med fördel användas som fortbildningslitteratur inom t.ex. livsmedelsindustrin. Sista delen är specifikt inrikta mot livsmedel med beskrivning av livsmedelsburna sjukdomar, produktionshygien och de mikroorganismer som förekommer naturligt i olika livsmedel. Dessutom behandlas konservering av livsmedel samt industriell fermentering. 352 s 2001 ISBN Art.nr 7449 Ny upplaga utkommer hösten 2007! Widén, Marie Sveriges vildväxande träd och buskar Boken omfattar huvudsakligen artbeskrivningar med detaljerade illustrationer av våra vildväxande träd och buskar. Inledningsvis ges en bestämningsnyckel som främst bygger på blad- och stamkaraktärer och boken avslutas med en artlista jämte ordförklaringar till svenska och latinska botaniska uttryck. Denna bok lämpar sig främst för nybörjarkurser på universitet, högskolor, naturbruksgymnasier och biologikurser på olika nivåer samt intresserade amatörer. 138 s 2002 ISBN Art.nr 7957

8 6 Fysik Areskoug, Mats Miljöfysik Energi för hållbar utveckling I denna andra, reviderade upplagan har kapitel om fossilenergi och kärnenergi tillkommit. Kapitlet om energikvalitet har utökats och fördjupats. Tre bakgrundskapitel ger en fysikalisk grund inom områdena energi, materia och strålning. Boken är avsedd för högskolestudier i fysik, miljövetenskap och energi. Den innehåller rikligt med instuderingsuppgifter. Ett kapitel om energibegreppet ur didaktiskt perspektiv och ett stort antal experimentbeskrivningar gör den lämpad för lärarutbildning. Kompletterande stödmaterial finns på bokens webbsida. 400 s 2 uppl ISBN Art.nr 7060 Boudenot, Jean-Claude Fysik och fysiker genom historien Den här boken vill levandegöra såväl människorna som deras verk. Bakom namnen på de stora fysikerna finns en oanad mänsklig rikedom. Fysikens stora områden (mekaniken, elektromagnetismen, optiken, termodynamiken) behandlas var för sig för att underlätta läsningen och för att understryka utvecklingen av idéerna genom historien. Boken avslutas med en bibliografi och personregister. Översättning: Monica och Gösta Wahde 458 s 2005 ISBN Art.nr Hultqvist, Klas Elektricitet och magnetism från början Boken behandlar elektriska och magnetiska fält, elektrisk laddningstransport, elektrostatik och elektrostatisk potential, elektromagnetiska fält från rörliga laddningar, Maxwells ekvationer, elektromagnetisk fältenergi, grundläggande kretsteori och fält i materiella medier, utan att införa den vanligaste beskrivningen i termer av differentialoperatorer. Boken lämpar sig för grundläggande högskolestudier. 446 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs. Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik En lättläst och engagerande bok om strålning ett begrepp som väcker såväl nyfikenhet som rädsla och oro. Strålningen kan skada levande organismer, men också användas för att underlätta diagnos av sjukdomar och för terapi. Författaren redogör för vad strålning är, hur strålning går till, dess risker och hur den kan mätas. Strålningens tillämpning inom medicinen för diagnostik och behandling beskrivs också. 310 s 2002 ISBN Art.nr 7403 Hamrin, M Norqvist, P Fysik i vardagen 256 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe Boken visar hur okomplicerad och intressant fysik kan vara. Den vänder sig till nyfikna personer som vill förstå hur vår omgivning fungerar utan att behöva använda sig av avancerad fysik. Författarna har valt att skriva boken i romanform. Den rekommenderas som läromedel på introducerande översiktskurser i fysik och kan med fördel användas som uppslagsverk eller för ren nöjesläsning. 368 s 2005 ISBN X Art.nr Norqvist, P Hamrin, M Nobelfysik i vardagen 100 nobelpris förklarade i en mordgåta När nobelprisen i fysik presenteras för allmänheten så kan motiveringarna många gånger verka omöjliga att förstå för en lekman. Boken är skriven som en detektivhistoria för att på ett lättbegripligt sätt presentera samtliga nobelpris i fysik. Den är kryddad med ett antal intressanta och lustiga anekdoter om personerna bakom nobelprisen. Nobelfysik i vardagen är en ny bok från författarna till Fysik i vardagen! 256 s Utk. maj 2007 ISBN Art.nr 32567

9 Fysik 7 Lindskog, J Nordling, C Lilla fysikhandboken Boken är avsedd att vara en referens och trygghetsfaktor när ett fysikaliskt problem skall lösas. Den vänder sig bl.a. till dem som är eller avser att bli lärare inom grundskolan och till studenter inom ingenjörsutbildningen. Den innehåller formler och tabellariska data inom hela det klassiska fysikområdet och sträcker sig också ett stycke in i kvantfysiken, astrofysiken och matematiken. Ett appendix behandlar mätosäkerheter. 132 s 2005 ISBN Art.nr NY UPPLAGA Persson, Jonas Vågrörelselära Boken behandlar vågrörelselära, akustik och optik på ett överskådligt sätt där förståelse med eller utan matematisk behandling är viktig. Stor möda har lagts på den geometriska optiken där geometriska lösningar kompletterar den matematiska behandlingen. Övningarna i boken består av såväl diskussionsuppgifter som räkneuppgifter och laborativa uppgifter som kan genomföras med vardagsmaterial. Boken är avsedd som lärobok i vågrörelselära, akustik och optik på högskolan. Ca 250 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat Boken är avsedd att kunna användas i utbildningssammanhang såväl vid universitet och högskolor som inom näringslivet. Den baseras på rekommendationer för mätvärdesbehandling som antagits av ett antal standardiseringsorganisationer. En lättare omarbetning har genomförts i syfte att göra boken tillgänglig för en bredare naturvetenskaplig publik än bara fysikstuderande. Övningsexemplen har omarbetats. 129 s 2 uppl ISBN Art.nr Ohlén, Gunnar Kvantvärldens fenomen teori och begrepp Boken visar att kvantmekanik inte alls behöver vara svår. Den presenterar de grundläggande begreppen i en successivt stegrande abstraktionsgrad, samt ger illustrativa tillämpningar inom nanotekniken och atom- och kärnfysik. I bokens första del Vågor i nanostrukturer anknyter framställningen till vågläran. I andra delen Formalism och runda system höjs abstraktionsgraden i och med att den formella teorin blir grund för sfäriskt symmetriska system. Boken lämpar sig för grundläggande högskolestudier. 213 s 2005 ISBN Art.nr Adie, George m.fl. Repetitionskurs i fysik En förberedelse till högskolestudier 188 s 2001 ISBN Art.nr 7778 Alvarez, Henrik Energiteknik 694 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3147 Del s 3 uppl ISBN Art.nr 3148 Del 2 3 uppl ISBN Art.nr 2792 Rabattpaket del 1 och 2 Bengtsson, Hans-Uno Om halvklassisk fysik 395 s 1999 ISBN Art.nr 6674 Bengtsson, H-U Billing, M Kring flaskor och fysik 144 s 2000 ISBN Art.nr 7534 Bengtsson, Hans-Uno m.fl. Kvarken och universum 384 s 2001 ISBN Art.nr Bengtsson, H-U Hanssson, P Dialog om två vetenskaper 107 s 2002 ISBN Art.nr Borgström, Stig m.fl. Elektricitetslära med tillämpningar 305 s 1996 ISBN Art.nr 6216 Engström, Lars Alfred Elektromagnetism Från bärnsten till fältteori 180 s 2000 ISBN Art.nr 7373 Jönsson, Gilbert Grundläggande fysik om gaser och vätskor 256 s 1998 ISBN Art.nr 6788 Jönsson, Gilbert Om radon Var, när, hur? 111 s 1992 ISBN Art.nr 3764 Lindley, David Paradoxen som försvann Kvantmekaniken är konstig men inte så konstig som du tror 230 s 2002 ISBN Art.nr 7636 Mackintosh, Ray m.fl. Atomkärnan En resa till materiens inre Översättning: Eva Hammarstedt i samarbete med Björn Jonson och Gunnar Tibell 143 s 2003 ISBN Art.nr Nilsson, Ö Österlund, M Dynamisk simulering i fysik och teknik 344 s 2003 ISBN Art.nr Nilsson, Ö Österlund, M Fysik med Excel 171 s 1999 ISBN Art.nr 7104 Nordling, C Österman, J Physics Handbook for Science and Engineering 499 s 8 uppl ISBN Art.nr 1657 Sikö, Arne Tillämpad ellära 333 s 2004 ISBN Art.nr Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik 329 s 2003 ISBN Art.nr 7885

10 8 Geovetenskap NYHET NY UPPLAGA Andréasson, Per-Gunnar m.fl. (red) Geobiosfären en introduktion Boken rekonstruerar hur Jorden och förutsättningarna för liv uppkom. Beskrivningen av livets uppkomst och utveckling åtföljs av talrika skisser av fossil och avslutas med ett avsnitt om massutdöenden. Landskapets processer och produkter längs en resa från bergen, över flodslätter, stränder och grundhav till djuphavets botten studeras. Jordens resurser och deras utnyttjande diskuteras utifrån ett urval av problem med stor spännvidd, som vår globala försörjning med metaller och energi och regionala försörjning med grus. Vilka krav ställs på stenen i det rum där vårt kärnavfall skall förvaras i år eller på fasader till Nordens kulturhus? En beskrivning av odlingslandskapets framväxt och förändringar avslutar boken. Boken är avsedd för grundkurser i geovetenskap men riktar sig även till en allmänhet som vill bilda sig en egen uppfattning om grundorsakerna till förändringar av markens, havens och atmosfärens tillstånd. 604 s 2006 ISBN Art.nr Arnberg, Wolter Starta med geografiska informationssystem Boken beskriver hur du kan hämta program och data på Internet för att bearbeta information från olika källor och själv sätta samman dem till en karta med hjälp av geografiska informationssystem, GIS. Det är analys- och presentationsmöjligheterna som gjort GIS intressant för många, t.ex. för dem som arbetar med marknadsundersökningar eller inom samhällsplanering. Boken vänder sig till alla som vill börja arbeta med geografiska data. 100 s 2005 ISBN Art.nr Bogren, Jörgen m.fl. Klimatförändringar Naturliga och antropogena orsaker Boken vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor samt till samhällsplanerare inom bland annat kommun och stat där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras. Förutom att behandla orsaker till klimatförändringar, diskuteras även konsekvenserna samt olika åtgärder och anpassningar. 270 s 2 uppl ISBN Art.nr 6452 Bogren, Jörgen m.fl. Klimatologi Meteorologi Boken behandlar olika aspekter inom meteorologin och klimatologin med speciell betoning på Skandinaviens klimat, regional- och lokalklimatologi. Den vänder sig till studenter inom olika discipliner vid universitet och högskolor, som i enskilda kurser eller integrerat med andra kurser studerar dessa ämnen. För att öka användbarheten är boken upplagd på ett sådant sätt att det är möjligt att enbart läsa vissa avsnitt. I boken finns en utförlig ordlista och rekommenderad fördjupningslitteratur. 275 s 1999 ISBN Art.nr 7198 Elg, M Granath, L Konsten att framställa kartor en handledning i kartdesign Att läsa kartor är roligt. Att göra kartor är ännu roligare. Äntligen en bok som på ett enkelt sätt tar upp och sammanfattar kartografins lagar. Boken presenterar det mesta av vad man behöver veta för att kunna åstadkomma bra kartor arbetsgång, lämpliga produktionsmetoder, hur kartan bör designas för att budskapet ska gå fram. Vidare ges råd om färgval, symboler och hur text skall väljas och placeras i en karta. Dessutom tar boken upp hur kartan tas till tryck, och vilka juridiska regler som gäller för en kartproducent. 198 s 2006 ISBN Art.nr Eriksson, J Simonsson, M (red.) Wiklanders MARKLÄRA Boken ger de grundkunskaper som behövs för att förstå marken som system för att sedan kunna gå vidare och fördjupa sig i mer tillämpade frågeställningar som hur markanvändning och föroreningar påverkar marken själv och hur marken påverkar ytoch grundvatten. Boken riktar sig till studenter inom agronomi, skogsvetenskap, naturresursfrågor och landskapsarkitektur samt till geovetare och gröna biologer vid landets samtliga universitet och högskolor. Förkunskaper rekommenderas i grundläggande kvartärgeologi och allmän kemi. 337 s 2005 ISBN Art.nr 31135

11 Geovetenskap 9 Hall, Ola m.fl. Introduktion till Kartografi och geografisk information I boken behandlas geografisk information och kartografi utifrån ett historiskt och geografiskt perspektiv. De mer fysiska aspekterna av kartografin, såsom jordens storlek och form, och de särskilda problem som är kopplade till jordens avbildning beskrivs ingående. Därtill behandlas olika referenssystem för positionsangivelse och GPS-teknik. Slutligen behandlas olika metoder för visualisering av geografisk information. Boken lämpar sig som introducerande litteratur på universitetsnivå inom naturoch kulturgeografi, lantmäteri, ekologi och därtill närliggande ämnesområden. 205 s 2003 ISBN Art.nr 7907 Lundqvist, Jan Geologi Processer Utveckling Tillämpning Den här boken handlar om jordens utveckling och om de processer i jordskorpan som ger förutsättning för människor, djur och växter att kunna leva på jordytan. I denna fjärde upplaga finns även aktuella händelser med som tsunamikatastrofen och orkanen i New Orleans. 271 s 4 uppl ISBN Art.nr 2810 Lindström, Maurits m.fl. Sveriges geologi från urtid till nutid Boken är uppdelad i tre avsnitt, motsvarande de tre huvudkomponenterna i Sveriges geologi: det kristallina urberget, den yngre, sedimentära berggrunden, och de lösa jordlagren. Dessa tre avsnitt utgör separata delar, vilka mycket väl kan läsas oberoende av varandra. Den geologiska utvecklingen behandlas under respektive tidsavsnitt, med tonvikt på den regionala utbredningen av de olika bergarterna och jordarterna. Boken är avsedd både som handbok och akademisk lärobok. 530 s 2 uppl ISBN Art.nr 3038 Kemi NY UPPLAGA Ehinger, Magnus Repetitionskurs i kemi Den här boken vänder sig till dig som behöver repetera din gymnasiekemi, men kan också tjäna som kort introduktion till olika delar av kemin innan du ger dig i kast med högre studier. Repetitionskurs i kemi spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi. Ingen särskild uppdelning på Kemi A eller Kemi B har gjorts, vilket innebär att du får en helhetsbild över hela kemiämnet. Författaren skriver enkelt och sakligt. Ca 190 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Ellervik, Ulf m.fl. Molekyler i människans tjänst Boken förklarar med beskrivande exempel hur betydelsefulla organiska ämnen har varit och är i de flesta sammanhang, hur vi kan utnyttja dem för att få ett rikare liv men även hur kemi kan missbrukas. Molekyler i människans tjänst kan användas av studerande på högskola eller universitet som vill öka sin förståelse för hur organisk kemi används i verkligheten, men även som en intresseväckande bredvidläsning för den som är nyfiken. 186 s 2005 ISBN Art.nr Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi Boken beskriver och förklarar organiska ämnens uppbyggnad som molekyler, deras egenskaper samt hur vi använder dem. I denna upplaga har texten kompletterats med ett nytt kapitel om Biologiska makromolekyler som visar kopplingen mellan organisk kemi, via biokemi till molekylärbiolog. På bokens webbsida finns bl.a övningsuppgifter och lärarmaterial med bokens illustrationer i digitalt format. Ca 400 s 2 uppl. Utk. sommaren 2007 ISBN Art.nr 31436

12 10 Kemi NYHET Jakobsson, Gunilla Vardagskemi Denna bok vill inspirera till att göra kemin mer fascinerande och begriplig. Dess grundtanke är att koppla kemikunskaperna till det vardagliga, till något som berör, som blir mera användbart och lättare att ta till sig. Många har kanske en känsla av att kemi är en farlig vetenskap. Men man kan faktiskt göra många experiment hemma i köket. Boken ger många förslag på enkla kemiska experiment. Varje kapitel inleds med ett antal försök och frågor. Först därefter följer en faktadel. Jakobsson, Gunilla Humankemi Boken diskuterar blodets olika uppgifter, som vikten av att blodet är en buffert, att det sker många intressanta jämviktsreaktioner i blodet och att blodet innehåller många viktiga kemiska föreningar. Matspjälkning och metabolism är andra viktiga avsnitt i boken. Den behandlar även nerver och muskler och hur energin från maten överförs till rörelser i musklerna. På grund av bokens integration av kemi, näringslära och idrottsvetenskap lämpar den sig väl för blivande och verksamma lärare i såväl kemi som idrott och hälsa. 204 s 2006 ISBN Art.nr Persson, Kristina E.M. Introduktion till klinisk kemi Boken beskriver metoder och laboratoriearbete samt de analyser som ofta används i diagnostiken av de sjukdomar som kan drabba respektive organ. Boken är avsedd som en introduktion i klinisk kemi. Den riktar sig i första hand till blivande biomedicinska analytiker men lämpar sig även för sjuksköterskor och annan vårdspersonal under utbildning. 156 s Utk ISBN Art.nr s 2003 ISBN Art.nr Simonsen, Flemming Analysteknik Instrument och metoder Denna bok ger en grundläggande beskrivning av analystekniska instrument och det praktiska användandet av de tillhörande metoderna. Den täcker de tre analytiska huvudområdena kromatografi, spektrometri och potentiometri. Dessutom behandlas statistik resultatsbedömning, metodvalidering och validering av utrustning. Vidare ges en genomgång av de vanligaste hjälpverktygen. Översättning: Roger Lindegren 375 s 2005 ISBN Art.nr Kjellander, Roland Vad är drivkraften i molekylernas värld? En molekylär introduktion till termodynamik 239 s 2002 ISBN Art.nr 7877 Sterner, Olov Förgiftningar och miljöhot 386 s 2003 ISBN Art.nr 8029 Läs om boken på sidan 14 Zdansky, Göran Handledning i kemisk laboratorieteknik 196 s 2 uppl ISBN Art.nr 1261 Lindegren, Roger När kemin stämmer Samtal om kemiska samband Boken lär dig förstå det centrala kemiska resonemanget utan att använda matematik och formler. De viktiga begreppen förklaras utifrån vardagliga frågeställningar. Inga förkunskaper i ämnet krävs och boken kan användas som introduktion, inspiration och repetition till kemi på gymnasienivå och grundläggande universitetsnivå. Ca 100 s Utk. våren 2007 ISBN Art.nr Wikman, Susanne Organisk-kemisk nomenklatur I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelverket utarbetat av IUPAC. Boken innehåller en unik förteckning över svenska trivialnamn, en engelsksvensk ämnesordlista samt en förteckning över vanliga förkortningar. Boken är avsedd som läro- och uppslagsbok i organisk-kemisk nomenklatur för studerande vid universitet och högskolor. 136 s 2004 ISBN Art.nr Provläs ett kapitel! Har du upptäckt att våra nya böcker ofta har ett gratis provkapitel som du kan läsa på webben? Sök upp den bok du är intresserad av på vår webbplats. Om det finns ett provkapitel hittar du det tillsammans med övrig information om boken, under länken provläs.

13 Livsmedel 11 Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap Boken presenterar bakgrund och kunskap inom olika områden av functional food science. Författarna är alla specialister och forskare inom sina ämnesområden. De redogör för vad som är känt i dag och vilka förutsättningar som finns för att positivt påverka hälsan genom att äta ett specifikt livsmedel eller en livsmedelskomponent. Avsedd för i första hand högskolestudenter som ett viktigt och aktuellt komplement till traditionella böcker i näringslära. 206 s 2005 ISBN Art.nr NYHET Israelsson, Tomas Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen Yrkesmässig hantering av livsmedel är sedan flera år föremål för en omfattande offentligrättslig reglering. Till följd av ett intensifierat lagstiftningsarbete inom den Europeiska unionen har lagstiftningen på senare tid blivit alltmer omfattande och komplex. I denna bok ges en överblick av livsmedelslagstiftningens uppbyggnad och innehåll. En beskrivning ges av såväl de centrala EG-förordningarna på området som av huvuddragen i den nationellt beslutade livsmedelslagstiftningen. 120 s 2006 ISBN Art.nr Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol Boken handlar om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol med anknytning till patofysiologiskt intressanta sammanhang som bl.a. har beröringar med blodfetter, blodsocker- och kolesterolbalans. Den handlar också om hur alkohol inverkar på cellers funktioner och hur metabolismen förändras vid svält. Boken är avsedd för biomedicinskt inriktade grundutbildningar, t.ex. inom prekliniska avsnitt av läkarprogrammet. 214 s 2004 ISBN Art.nr Johansson, Ulla Näring och hälsa Jonsson, Lena m.fl. (red.) Livsmedelsvetenskap På vilket sätt tillagar man råvaran för att få den att smaka så bra som möjligt? För att kunna svara på den frågan bör man ha kunskaper om vad som händer när vi tillagar olika råvaror och hur man kan påverka dessa händelser. Med den här boken har vi velat belysa råvaran från sitt ursprung, via kemisk sammansättning till vad som händer under tillagning. Dessutom belyser boken närings- och miljöaspekter på respektive råvara. Denna lärobok i livsmedelsvetenskap vänder sig i första hand till studenter på kurser i livsmedelsvetenskap för dietister, kostekonomer, kostvetare, lärare i hem- och konsumentkunskap med flera. Ca 450 s Utk. hösten 2007 ISBN Art.nr Andersen, P E Risum, J Livsmedelsteknologi 1 Konserveringsmetoder 383 s 1991 ISBN Art.nr 3176 Andersen, Poul Erner Livsmedelsteknologi 2 Vegetabiliska livsmedel 463 s 1993 ISBN Art.nr 3177 Andersen, Poul Erner Livsmedelsteknologi 3 Animaliska livsmedel 344 s 1993 ISBN Art.nr 3178 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 s 2003 ISBN Art.nr Bokens syfte är att ge både baskunskaper och information om nya forskningsrön. Näring och hälsa redogör för den klassiska näringsläran, dvs. enerigbehov, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler. Den täcker även in aktuella och viktiga områden som, livsmedelskunskap, hur vegetarisk kost bör vara sammansatt för att ge bäst förutsättning för hälsa i alla åldrar och matens betydelse för uppkomst och utveckling av, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och osteoporos. 309 s 2003 ISBN Art.nr Wieckowski, Monika Functional Foods För hälsa och energibalans Boken redogör för functional foods utveckling, från hur begreppet föddes till forskning, produktutveckling och marknadsföring. Den förklarar varför functional foods mottagits med blandade reaktioner, vanliga missförstånd utreds och myter avlivas. Grundläggande näringskunskaper vävs samman med nya forskningsrön. Fokus ligger på aktiva funktionella livsmedelskomponenter som förutom att främja hälsan och öka prestationsförmågan även kan bidra till att motverka övervikt och fetma. 294 s 2005 ISBN Art.nr Thougaard, Herluf m.fl. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer 352 s 2001 ISBN Art.nr 7449 Wibeck, Victoria Genförändrad mat vardagsmat? Åsikter och uppfattningar om genteknik och livsmedelsproduktion 149 s 2003 ISBN Art.nr 31019

14 12 MIljö Ammenberg, Jonas Miljömanagement I boken introduceras begreppet miljöledning som innefattar många områden som är relevanta för förståelse, analys och styrning av ett företags miljöarbete. Fokus ligger på miljöledningssystem som beskrivs ingående. Andra viktiga kapitel har en orienterande karaktär och berör t.ex. miljökunskap, -lagstiftning, -politik, -ekonomi och -etik. Boken är skriven för kurser i miljömanagement/miljöledning på högskolenivå men kan med fördel användas i utbildningar på företag. 333 s 2004 ISBN Art.nr NY UPPLAGA Areskoug, Mats Miljöfysik Energi för hållbar utveckling I denna andra, reviderade upplagan har kapitel om fossilenergi och kärnenergi tillkommit. Kapitlet om energikvalitet har utökats och fördjupats. Tre bakgrundskapitel ger en fysikalisk grund inom områdena energi, materia och strålning. Boken innehåller rikligt med instuderingsuppgifter. Ett kapitel om energibegreppet ur didaktiskt perspektiv och ett stort antal experimentbeskrivningar gör den lämpad för lärarutbildning. Kompletterande stödmaterial finns på bokens webbsida. 400 s 2 uppl ISBN Art.nr 7060 Bogren, Jörgen m.fl. Klimatologi Meteorologi Boken behandlar olika aspekter inom meteorologin och klimatologin med speciell betoning på Skandinaviens klimat, regional- och lokalklimatologi. Den vänder sig till studenter inom olika discipliner vid universitet och högskolor, som i enskilda kurser eller integrerat med andra kurser studerar dessa ämnen. För att öka användbarheten är boken upplagd så att det är möjligt att enbart läsa vissa avsnitt. Utförlig ordlista finns. 275 s 1999 ISBN Art.nr 7198 Baumann, H Tillman, A-M The Hitch Hiker s Guide to LCA An orientation in life cycle assessment methodology and application Life cycle assessment (LCA) is the assessment of the environmental impact of a product throughout its life cycle. The holistic perspective that LCA provides on the environmental performance of products has made it a central concept for both environmental management in industry and environmental policy-making in public government. This is a textbook on LCA for those who want to learn the practice of LCA, e.g. environmental engineers, environmental managers and ecodesigners. 543 s 2004 ISBN Art.nr Bogren, Jörgen m.fl. Klimatförändringar Naturliga och antropogena orsaker Boken vänder sig till studenter och lärare på universitet och högskolor samt till samhällsplanerare inom bland annat kommun och stat där frågeställningar kring klimatförändringar och växthuseffekten diskuteras. Förutom att behandla orsaker till klimatförändringar, diskuteras även konsekvenserna samt olika åtgärder och anpassningar. 270 s 2 uppl ISBN Art.nr 6452 Edling, Christer m.fl. Arbets- och miljömedicin en lärobok om hälsa och miljö Läroboken tar upp dagsaktuella frågor och ger förslag på hantering av arbets- och miljömedicinska ärenden. Men hänsyn till utvecklingen inom området har andra upplagan förnyats och kompletterats. Namnändringar på myndigheter och nya gränsvärden har beaktats. Avsnitt om akrylamid, sömnproblem och nya data kring mobiltelefoni har tillkommit, liksom ett nytt avsnitt om miljöbetingade sjukdomar. 318 s 2 uppl ISBN Art.nr 7067 Hallgren, L Ljung, M Miljökommunikation Boken visar vad som sker i kommunikationen mellan människor som hanterar en miljö- eller naturresursfråga samt vägar att omsätta förståelsen i handling. Ambitionen gäller såväl teori som praxis, som inte bör sättas som varandras motsatser, utan snarare som aspekter av samma sak. I boken föreslås ett kommunikativt synsätt och kommunikativa strategier och metoder som kan förbättra förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. 188 s 2005 ISBN Art.nr 31580

15 Miljö 13 Kjellander, C Hedlund, A MKB Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för verksamheter och åtgärder tillämpas i dag över hela världen. Boken ger en introduktion till MKB och miljöbedömning med betoning på svenska förhållanden. Motiv, syfte och funktioner beskrivs, liksom MKBprocessen och dess olika moment samt integration i planerings- och beslutssystem. Boken vänder sig till högskolestuderande, men även till miljökonsulter, planerare, beslutsfattare och andra intresserade. 196 s Utk. april 2007 ISBN Art.nr Kronlid, David Miljöetik i praktiken Många forskare, politiker och andra aktiva uppmärksammar miljöproblematikens tredje dimension våra moraliska värderingar och natursyners betydelse för hur vi förstår och planerar våra samhällen. Denna bok tar fasta på detta intresse genom nytt grepp om de miljöetiska frågorna. Genom att utgå från konkreta fall ur svensk miljöoch utvecklingspraktik förs den miljöetiska teorin med konkreta händelser samman som av många uppfattas som moraliskt problematiska. Läsaren får en inblick i åtta fall som fungerar som utgångspunkt. 288 s 2005 ISBN Art.nr Niklasson, M Nilsson, S G Skogsdynamik och arters bevarande Skogen i södra Sverige skiljer sig på många sätt från våra nordliga, boreala skogar. Denna bok koncentrerar sig på det sydsvenska skogslandskapet samt dess hagmarker. Den är en syntes av äldre och ny forskning om skogsekologi, skogshistoria, biologisk mångfald och artbevarande. Boken är avsedd som kursbok på universitetsnivå, för dem som arbetar med skogsbruk, förvaltning av naturreservat och en intresserad allmänhet. 318 s 2005 ISBN Art.nr NYHET Nordström, Anders Dricksvatten för en hållbar utveckling Boken vänder sig till alla som är intresserade av vattenfrågor. Den ger en översikt av Sveriges vattentillgångar och samhällets vattenkonsumtion. Stort utrymme ägnas åt dricksvattnets kvalitet. Stort utrymme ängas åt dricksvattnets kvalitet. Särskild hänsyn har tagits till att stort antal brunnnar använder grundvatten. De vanligaste metoderna för rening och prduktion av dricksvatten redovisas så att det inte behövs särskilda tekniska förkunskaper att läsa innehållet i denna skrift. 216 s 2005 ISBN Art.nr Persson, Torsten m.fl. Miljöstrategi och hållbart ledarskap ekologi och ekonomi i samverkan Miljöfrågorna har under senare tid ändrat karaktär till att omfatta allt fler vetenskapsområden. I denna bok presenteras miljöfrågorna utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja ett antal nyckelfrågor som är viktigare än andra för att uppnå en hållbar utveckling. De strategiska analyserna vilar på en naturvetenskaplig grund samtidigt som ekonomiska, juridiska och sociala parametrar vägs in liksom betydelsen av ett miljöaktivt ledarskap på alla nivåer. 397 s 2003 ISBN Art.nr Persson, T Persson, C Hållbar utveckling människa, miljö och samhälle Hållbar utveckling är avsedd för studier i gymnasieskolan men passar även som grundläggande lärobok inom lärarutbildningen. Den tillgodoser perspektiven, miljö respektive hållbar utveckling, som enligt högskolelagen ska beaktas i all utbildning i högskolan. Boken har ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt och behandlar frågor som berör sambanden mellan resurser i naturen och vår livsstils påverkan på miljö och samhälle. 216 s 2007 ISBN Art.nr 31774

16 14 Miljö Pleijel, Håkan m.fl. Transboundary Air Pollution Scientific Understanding and Environmental Policy in Europe This book describes current scientific understanding of European transboundary air pollution starting with an historical account. The way science has become a driving force for policy action, including the models used, the economic instruments and the complexity of science-policy interaction, are dealt with in some detail. The book closes by treating expected future trends, including the accumulating evidence of intercontinental transport of air pollutants and the globalisation of air pollution management related to its strong links with climate change. The primary target group of this book is university students in environmental science and related areas. It is also likely to be of interest to professionals working in environmental administration, in particular those with emphasis on air pollution. Ca 250 s Utk. sommaren 2007 ISBN Art.nr Sterner, Olov Förgiftningar och miljöhot Boken täcker allt från narkotika och växthusgaser till bekämpningsmedel och asfalt, och använder det kemiska språket som ett verktyg för att förklara hur ett ämnes kemiska struktur ger de egenskaper som gör att ämnet påverkar det kemiska maskineri som utgör basen för allt liv. Sammanlagt beskrivs hundratals kemikaliers egenskaper och effekter. Bokens webbplats består av uppdateringar, aktualiteter, övningsuppgifter m.m. 386 s 2003 ISBN Art.nr 8029 Rydh, Carl Johan m.fl. Livscykelanalys, LCA en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster Boken kan användas som utbildningsmaterial och som en praktisk guide för dem som utför och granskar livscykelanalyser. Boken är avsedd för utbildning av ingenjörer och miljövetare och för personer som vill fördjupa sig i livscykelanalysens metodik, till exempel produktutvecklare och miljöansvariga på företag. För att kunna tillgodogöra sig innehållet krävs inga förkunskaper om LCA. 227 s 2002 ISBN Art.nr Söderqvist, Tore m.fl. Samverkan för människa och natur En introduktion till ekologisk ekonomi Boken ger ett urval centrala idéer, teorier, redskap och diskussioner inom ämnet. De konkretiseras med hjälp av en rad exempel. Som en grund för läsaren att stå på förmedlas även kunskaper i ekologi och nationalekonomi, två av de vetenskaper som ekologisk ekonomi vilar på. Den kan användas som litteratur på högskole- och universitetsnivå för studenter i exempelvis miljövetenskap, ekonomi och naturvetenskap. 293 s 2004 ISBN Art.nr Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik Boken behandlar bl.a. vindkraftverks tekniska konstruktion och funktion, de meteorologiska processer som ger upphov till vindar, vindens energiinnehåll, positiv och negativ miljöpåverkan, energipolitik, ekonomiska villkor, lagstiftning, tillståndsprövningar och praktisk vindkraftsprojektering. Tyngdpunkten ligger på kommersiella vindkraftverk för anslutning till elnätet. Boken kan användas för grundläggande högskoleutbildning men även till personer och företag som är verksamma i bl. a. energi- och miljöbranschen. 329 s 2003 ISBN Art.nr 7885 Sundqvist, Gunnar Uthållig utveckling mänsklighetens framtid Det finns en tradition att se miljöfrågor utifrån förhållanden i naturen. Men miljöproblem orsakas i hög grad av människan. Mänskligt beteende och mänsklig tänkande/kultur är grunden till miljöproblem är fokus i denna bok. Syftet med boken är att nå en djupare förståelse för vad en uthållig utveckling innebär. En utgångspunkt är därför att utifrån ett humanistiskt perspektiv beskriva något av den komplexitet som detta åtagande innebär. 351 s 2003 ISBN Art.nr Wallentinus, Hans-Georg m.fl. MKB Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning Boken är en antologi och kan ses som en fördjupning av grundboken MKB introduktion till miljökonsekvensbeskrivning som kommer inom kort. Antologin ger ett antal författares syn på MKB, hur det uppkom, hur tillämpningen blev, samt hur framtiden kan komma att se ut. Boken vänder sig både till studenter och yrkesverksamma och lämpar sig som fördjupningslitteratur i ämnet. 304 s Utk. april 2007 ISBN Art.nr 32416

17 titelregister och författarregister 15 Titelregister A Analysteknik 10 Arbets- och miljömedicin 12 Atomkärnan 7 B Biologisk artlista 3 Biologisk ordlista 3 C Cellbiologi 4 Corporate Environmental Governance 2 D Dialog om två vetenskaper 7 Dricksvatten 13 Dynamisk simulering i fysik och teknik 7 E Elektricitet och magnetism från början 6 Elektricitetslära med tillämpningar 7 Elektromagnetism 7 Energiteknik 7 Evolutionsbiologi 3 F Forskningsetik 2, 4 Functional Foods 11 Fysik i vardagen 6 Fysik med Excel 7 Fysik och fysiker genom historien 6 Förgiftningar och miljöhot 10, 14 G Genförändrad mat vardagsmat? 11 Geobiosfären 8 Geologi 9 Grundläggande fysik om gaser och vätskor 7 Grundläggande immunologi 4 Grundläggande mikrobiologi 5 Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer 11 Grundläggande strålningsfysik 6 H Handledning i kemisk laboratorieteknik 10 Helix 4 Humankemi 10 Hållbar utveckling 13 I Immunologi 3 Introduktion till Kartografi och geografisk information 9 Introduktion till klinisk kemi 10 Introduktion till populationsekologi 3 K Klimatförändringar 8 Klimatförändringar 12 Klimatologi Meteorologi 8, 12 Klinisk patologi 5 Kommunikation för naturvetare 2 Konsten att framställa kartor 8 Kring flaskor och fysik 7 Kvantvärldens fenomen 7 Kvarken och universum 7 L Lilla fysikhandboken 7 Livscykelanalys, LCA 14 Livsmedelsvetenskap 11 Livsmedelsteknologi 11 M Maten och folksjukdomarna 11 MATLAB 2 Medicinsk genetik 5 Miljöetik i praktiken 13 Miljöfysik 6, 12 Miljökommunikation 12 Miljömanagement 12 Miljöstrategi och hållbart ledarskap 13 MKB 13, 14 Molekyler i människans tjänst 9 Molekylärbiologi 4 Mätvärdesbehandling 7 N Nobelfysik i vardagen 2, 6 Näring och hälsa 11 När kemin stämmer 10 O Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen 11 Om halvklassisk fysik 7 Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol 11 Om radon 7 Organisk-kemisk nomenklatur 10 Organisk kemi 9 P Paradoxen som försvann 7 Physics Handbook 7 Plugga smart 2 R Repetitionskurs i fysik 7 Repetitionskurs i kemi 9 S Samverkan för människa och natur 14 Skogsdynamik och arters bevarande 5, 13 Starta med geografiska informationssystem 8 Svensk småkrypsfauna 4 Sveriges geologi från urtid till nutid 9 Sveriges vildväxande träd och buskar 5 T The Hitch Hiker s Guide to LCA 12 Tillämpad ellära 7 Toxikologi 5 Transboundary Air Pollution 14 U Uthållig utveckling 14 V Vad är drivkraften i molekylernas värld? 10 Vardagskemi 10 Vindkraft i teori och praktik 7, 14 Vågrörelselära 7 Wiklanders MARKLÄRA 8 Z Zoologisk morfologi 5 Zoonoser 4 Författarregister A Adie, George 7 Agger, Ralf 3 Alvarez, Henrik 7 Ammenberg, Jonas 12 Andersen, Poul Erner 11 Andersson, Jan 4 Andréasson, Per Gunnar 8 Areskoug, Mats 6, 12 Arnberg, Wolter 8 B Baumann, Henrikke 12 Bengtsson, Hans-Uno 7 Billing, Mischa 7 Björklund, Mats 3 Björn, Lars Olof 3 Blücher, Anna 11 Bogren, Jörgen 8, 12 Bohlin, Torgny 3 Borgström, Stig 7 Boudenot, Jean-Claude 6 Brändén, Henrik 4 E Edling, Christer 12 Ehinger, Magnus 9 Eklund, Anders 11 Elg, Margareta 8 Ellervik, Ulf 9 Engström, Lars Alfred 7 Eriksson, Jan 8 Erlanson-Albertsson, Charlotte 4 F Füssel, Lanni 2 G Granath, Lars 8 Gullberg, Urban 4 Gärdenfors, Ulf 4 H Hall, Ola 9 Hall, Ragnar 3 Hallgren, Lars 12 Hamrin, Maria 2, 6 Hanssson, Per 7 Hedlund, Anders 13 Helgesson, Gert 2, 4 Hultqvist, Klas 6 I Isaksson, Mats 6 Israelsson, Tomas 11 J Jakobsson, Gunilla 10 Johansson, Ulla 11 Jonsson, Lena 11 Jouper-Jaan, Åsa 4 Jönsson, Gilbert 7 Jönsson, Per 2 K Kjellander, Cecilia 13 Kjellander, Roland 10 Kristoffersson, Ulf 5 Kronlid, David 13 Källenius, Gunilla 4 L Lidman, Ulf 5 Liljeqvist, Björn 2 Lindeberg, Staffan 11 Lindegren, Roger 10 Lindley, David 7 Lindskog, Jan 7 Lindström, Maurits 9 Ljung, Magnus 12 Lundqvist, Jan 9 M Mackintosh, Ray 7 N Niklasson, Mats 5, 13 Nilsson, Sven G 5, 13 Nilsson, Örjan 7 Nordling, Carl 7 Nordström, Anders 13 Norqvist, Patrik 2, 6 O Ohlén, Gunnar 7 P Pelger, Susanne 2 Persson, Christel 13 Persson, Jonas 7 Persson, Kristina E.M. 10 Persson, Torsten 13 Pleijel, Håkan 14 R Risum, Jørgen 11 Rydh, Carl Johan 14 S Seidal, Tomas 5 Sikö, Arne 7 Silverin, Bengt 5 Silverin, Björg 5 Simonsen, Flemming 10 Simonsson, Magnus 8 Sterner, Olov 9, 10, 14 Sundqvist, Gunnar 14 Svenson, Stefan B 4 Söderqvist, Tore 14 T Thougaard, Herluf 5, 11 Tillman, Anne-Marie 12 V Wallentinus, Hans-Georg 14 Wibeck, Victoria 11 Widén, Marie 3, 5 Wieckowski, Monika 11 Wikman, Susanne 10 Wizelius, Tore 7, 14 Z Zdansky, Göran 10 Ö Österlund, Michael 7 Österman, Jonny 7

18 Nyfiken på innehållet i våra böcker? Provläs ett kapitel ur våra nyare titlar på

19 Bra att veta om oss Studentlitteratur är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och fack litteratur. Vi samarbetar med över forskare, lärare och författare. Vår samlade utgivning på universitets- och högskolenivå omfattar mer än titlar. Vi ger årligen ut mellan 250 och 300 nya titlar inom den högre utbildningens alla områden. Varje utgivningsområde leds av en utgivningsansvarig som ofta har egen erfarenhet som lärare och forskare vid universitet och högskola. Trots att vi växer glömmer vi inte det småskaliga. Det innebär att vi förstår vikten av lyhördhet och närhet i förhållande till våra personliga kontakter. Inom förlaget har vi grupperat våra utgivningsområden i fyra redaktioner: Humaniora, språk, lärarutbildning och pedagogik Statsvetenskap, sociologi, ekonomi och juridik Vård och omvårdnad, psykologi, socialt arbete och social omsorg Medicin och biomedicin, naturvetenskap, teknik, matematik och data. Var och en av redaktionerna har hög specialkompetens och ett omfattande nätverk inom universitet och högskola. Vi tror att vi därmed ännu bättre kan tillgodose behoven hos de utbildningsinstanser vi samarbetar med. Studentlitteratur ligger långt fram när det gäller elektronisk publicering och print on demand. Det ger oss möjlighet att uppdatera böckerna ofta och anpassa vår utgivning till olika användargruppers specifika behov. Allt fler av våra böcker har dessutom kompletterande material som du kan få tillgång till via webben. Kompetensutveckling Bredden, djupet och flexibiliteten i vår utgivning innebär att vi också kan erbjuda intres santa titlar för företag och andra organisationer. Vi har facklitteraturen som stödjer både den individuella kompetensutvecklingen och fortbildningen av medarbetarna. Här finns våra böcker Alla våra böcker finns att beställa på vår webbplats. Där handlar du till låga priser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer på beställningar via telefon, brev och fax. Våra böcker kan också köpas i andra Internetbokhandlar samt hos vårt stora nät av återförsäljare runt om i landet. Kataloger Vår utgivning finns presenterad på vår webbplats samt i ämnesindelade, tryckta kataloger. På adressen www. studentlitteratur.se/kataloger kan du ladda ner de senaste upplagorna av katalogerna i pdf-form eller rekvirera tryckta exemplar. Provkapitel Våra nya böcker har numera ofta ett gratis provkapitel som du kan läsa på vår webbplats. På så sätt får du bättre möjligheter att bilda dig en uppfattning om böckernas innehåll och struktur. Utvärderingsexemplar Du som arbetar med undervisning har möjlighet att beställa utvärderingsexemplar direkt från förlaget. Därmed blir det enklare för dig att ta ställning till om en specifik titel är lämplig för just din undervisning. Kontakta oss gärna, se sidan 1 för vidare information.

20 KATALOGER FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI FÖRETAGSEKONOMI HUMANIORA, LÄRARUTBILDNING OCH SPRÅK JURIDIK OCH KRIMINOLOGI MEDICIN NATIONALEKONOMI NATURVETENSKAP OCH MILJÖ POLITIK OCH SAMHÄLLE TEKNIK, MATEMATIK OCH DATA VÅRD, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Studentlitteratur AB Box 141 SE Lund Sweden Tel: Fax: Kundtjänst Tel: Fax: Art.nr

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07

Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Lokal ämnesplan i NO år 6-9 27/10-07 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Ekologi och ekosystem år 6, 7, 8, 9 ämnen: Bi, Ke (Bi) Ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi

Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi KURS 3 JUNI 2015 PÅ SP FOOD & BIOSCIENCE I GÖTEBORG Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi Välkommen till kurs med fokus på lättillgänglig smakkemi som du har nytta utav! Vi svarar

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan Ansvarig utgivare: Vetenskapens Hus 2015 Foto: Vetenskapens Hus Redaktör och grafisk formgivare: Elisabet Bergknut Vi möter 60 000 elever och lärare varje år Hos oss möter

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Tema Energi i Teknik och No hösten -14

Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Tema Energi i Teknik och No hösten -14 Praktiska uppgifter i teknik: 1. Solcellsbil på Molekylverkstan 2. Tillverka grätzelceller i samarbete med molekylverkstan. 4. Du ska enskilt eller tillsammans med

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte

Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte Teknik i vår vardag - vad är teknik? Att använda föremål för ett bestämt syfte 1 Den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra alla föremål Allt som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Konst och vetenskap vävs samman i kulturväxten Vejde

Konst och vetenskap vävs samman i kulturväxten Vejde Konst och vetenskap vävs samman i kulturväxten Vejde Vejde (Isatis tinctoria) - växten med oanade möjligheter - Pigmentet kan användas för visualisering av cellstrukturer inom biologi och medicin Kan visa

Läs mer

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet

Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Genomsnittlig normerad citeringsgrad och Top 5% för 20 naturvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet Inledning Per Ahlgren, avd. för e-resurser, Stockholms universitetsbibliotek De resultat

Läs mer

SKOLPROGRAM FÖR HÖGSTADIET

SKOLPROGRAM FÖR HÖGSTADIET SKOLPROGRAM FÖR HÖGSTADIET läsåret 2013/2014 VÄLKOMMEN TILL BALTHAZAR! Vi finns här för att barn och ungdomar ska få uppleva, fascineras och utmanas av teknik, naturvetenskap och matematik! Vi vill att

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap För lärare skolår 1-6 1-2 november 2011 KÄRA KONFERENSDELTAGARE! Även i år arrangerar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, fortbildningsdagar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer