Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs. Johanna Tell 2010-01-12"

Transkript

1 Optimerad kväve och fosforgödsling till ensilagemajs Johanna Tell

2 Syften med projektet Att finna en optimal kvävegödsling till ensilagemajs och undersöka hur kvaliteten påverkas av kvävegödsling Undersöka behovet av startfosfor Bestämma nivån av mineralkväve i marken efter skörd

3 Försöksplatser 5 försök per år i 3 år, Skåne (Kristianstad och Tomelilla) Halland (Laholm, Tvååker och Falkenberg) Östergötland (Vikingstad) Västergötland (Skara, Lidköping, Längjum) Uppland (Örsundsbro, Enköping) Västmanland (Västerås) Projektet har finansierats av SLF och SJV

4 Försöksplan M3-228 Kvävestege Led Kvävegödsling N (kg ha -1 ) A. 165 kg MAP 1 2 B. 165 kg MAP kg Axan 2 7 C. 165 kg MAP + 37 kg Axan 12 D. 165 kg MAP kg Axan 17 E. 165 kg MAP kg Axan 22 F kg MAP kg Axan kg Axan 1) 12 % N och 23 % P 2) 27 % N 3) Ledet tillkom 28. Första givan med Axan tillförs vid sådd och den andra så sent som möjligt. Försöksplatsen stallgödslades inte försöksåret.

5 Analyser M3-228 Torrsubstanshalt Analys av stärkelse, råprotein och NDF rutvis i de tre första blocken Mineralkväveprov på våren Ledvisa mineralkväveprov i samband med skörd

6 Skörd M Skörd (kg ts/ha) Medeltal 15 försök Uppland

7 Skörd M Skörd (kg ts/ha) 16 Medel 15 försök Östergötland Skåne Halland Västergötland Uppland N-giva (kg/ha)

8 Skörd Uppland/Västmanland M Skörd (kg ts/ha) Medel N-giva (kg/ha)

9 Gödslingsnetto Uppland/Västmanland Axan: 1,91 kr/kg, majsensilage 1,1 kr/kg ts, extra gödsling 12 kr/ha Gödslingsnetto (kr/ha)

10 Analyser Medeltal 13 försök (g/kg ts) N-giva Stärkelse Råprotein NDF

11 Mineralkväve i marken vid skörd medeltal av 9 försök Min-N (kg/ha) N-giva

12 Mineralkväve i marken vid skörd Min-N (kg/ha) 25 Medel Halland Skåne Östergötland Västergötland Uppland

13 Skörd (kg ts/ha) 16 Östergötland Halland Skåne Uppland delad N (kg/ha) Min-N (kg/ha) Halland Östergötland Uppland Skåne N (kg/ha)

14 Sammanfattning M3-228 Kvävegödslingen ser inte ut att påverka stärkelsehalten eller NDF En ökad gödsling medför något stigande råprotein men det är tydligt att det inte sker någon lyxkonsumtion Markens kvävelevererande förmåga av stor betydelse eftersom det oftast är jordar som stallgödslats många år Stor risk för kväveläckage i majs pga tidig gödsling (april/maj) och sen tillväxt (juli/augusti) Betydelsen av en delad kvävegiva varierar, den bör vara årsmånsberoende och måste ses som en försäkring SLUTSATS: Anpassa givan efter specifik plats och gödsla försiktigt!

15 Försöksplan M3-397 Fosforgödsling Led Behandling P (kg ha -1 ) N (kg ha -1 ) A Ingen startgiva B 15 kg MAP C 67 kg Axan2 18 D 175 kg P2 35 E 88 kg P2 18 1) 12 % N och 23 % P 2) 27 % N Försöksplatsen stallgödslades som övrig majsareal hos lantbrukaren, ca 4-7 ton ha -1, och gödslades därefter med kväve till en total giva på 15 kg N/ha. Torrsubstanshalten bestämdes, i övrigt inga analyser.

16 M3-397 i Kristianstad 28 -ruta MAP Axan

17 Skörd M medel 14 försök Led Startgiva P (kg/ha) N (kg/ha) Medel 14 försök kg ts/ha Relativtal A Ingen startgiva B 15 kg MAP C 67 kg Axan D 175 kg P E 88 kg P

18 Skörd M och 29 Medel 3 försök Uppland Led Startgiva P (kg/ha) N (kg/ha) Medel Relativtal A Ingen startgiva B 15 kg MAP C 67 kg Axan D 175 kg P E 88 kg P

19 Effekten av MAP vid olika P-AL värden MAP i % av obehandlat R 2 =, P-AL

20 Ekonomi startgiva Netto av en startgiva vid olika pris på växtnäring och vid olika värden på majsensilage Dagens=3,31 kr/kg MAP, 1,91 kr/kg Axan och 3,52 kr/kg P2,9 kr/kg ts 1,1 kr/kg ts 1,3 kr/kg ts Startgiva Dagens + 2% Dagens + 2% Dagens + 2% 15 kg MAP kg Axan kg P kg P

21 Sammanfattning M3-397 En startgiva med P eller NP har gett synbara effekter på majsen tidigt samtliga år men de visuella skillnaderna har minskat under säsongen Startgivorna har i de flesta fall gett merskördar och för det mesta är kombinationen NP bäst. Mycket stora variationer förekommer dock. Vi har inte kunnat påvisa att effekten av en startgiva är högre vid låga P-AL värden jämfört med höga. En startgiva med P/NP/N har inte haft någon effekt på torrsubstanshalten

22 Vår verksamhet syftar till att utveckla företagande på landsbygden och därmed till att främja en levande landsbygd med höga värden för hela vårt samhälle.

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Ett orienterande försök med tre eller fyra skördar med fyra olika gräsarter

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008

Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008 Program för den 36:e regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö 10-11 december 2008 Onsdagen den 10 december 2008 09.00 Välkomsthälsning/ Introduktion Dave Servin, SLU, Alnarp 1 09.05 Försöksvolymen

Läs mer

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps

Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning på skördenivån och höstmineraliseringen i höstvete efter höstraps Sammanfattning av SSO-projektet Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken Effekten av grund jordbearbetning och halminblandning

Läs mer

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Växtpressen Nr 1 Mars 29 Årgång 38 När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4 Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Dela kvävegivan till höstvete, sidan 1-11 Yara 1 Ledaren Hoppas våra myndigheter

Läs mer

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J.

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. university of copenhagen Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. Published in: Konferensrapport Publication date: 2014 Document Version Pre-print

Läs mer

Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning

Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning Winter oilseed rape, oats and field peas as crops preceding winter wheat effect on nitrogen

Läs mer

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

Slamspridning på Åkermark

Slamspridning på Åkermark Slamspridning på Åkermark Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-2010 Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp

Läs mer

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN

GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN GÅRDSSTRATEGI UTVECKLING AV VÄXTODLINGEN VERKTYG FÖR DEN ENSKILDA GÅRDEN Bakgrund. Somt är nödvändigt Somt ger pengar Somt är bara intressant Somt är bra att känna till Somt hjälper en att nyttja det man

Läs mer

Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer

Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer Gunnar Torstensson Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N- börvärdesnivåer Resultat från södra Halland, perioden 1999-21 Gunnar Torstensson och Göran Ekbladh Kväveutlakning

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Rapport Nr 8- Energigrödor en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Johanna Olsson Eva Salomon Andras Baky Ola Palm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling)

Läs mer

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Vallkonferens 2014 Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2014 Department of Crop Production

Läs mer

Underlag till fosformodulen (11B)

Underlag till fosformodulen (11B) Underlag till fosformodulen (11B) Inledning De senaste forskningsrönen tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet i Östersjön. Förlusterna från jordbruksmarken utgör ca 40 % av den totala belastningen

Läs mer

Humanurin som gödselmedel

Humanurin som gödselmedel JTI-rapport Lantbruk & Industri 278 Humanurin som gödselmedel växtnäring, spridningsteknik och miljöeffekter Human urine as fertiliser plant nutrients, application technique and environmental effects Anna

Läs mer

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Kurskompendium om växtnäringsbalanser, miljönyckeltal, jämförelsevärden och olika sätt att tolka balanser. Janne Linder Maj 2008 Jämförelsevärden för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET

MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET MEDDELANDE FRÅN SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Red. Dave Servin Partnerskap Alnarp Nr 67 2014 SÖDRA JORDBRUKSFÖRSÖKSDISTRIKTET Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR i Växjö den 3 och 4 december

Läs mer

RVF Utveckling 2005:10

RVF Utveckling 2005:10 Användning av biogödsel RVF Utveckling 2005:10 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Delprojekt

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004

Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Bibliografiska uppgifter för Bekämpningsmedelsanvändning i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren 2002-2004 Författare Cederberg C., Wivstad M., Sonesson U. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie SIK-rapport

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord

Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord Maria Stenberg, Åsa Myrbeck, Börje Lindén och Tomas Rydberg Avdelningen

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

ALNARPS MJÖLKDAG. Mjölkproduktion i ett varmare klimat: - Alla blickar på Majs! eller. 5 november 2009

ALNARPS MJÖLKDAG. Mjölkproduktion i ett varmare klimat: - Alla blickar på Majs! eller. 5 november 2009 ALNARPS MJÖLKDAG Mjölkproduktion i ett varmare klimat: - Alla blickar på Majs! eller 5 november 2009 Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning (LBT) Partnerskap Alnarp Skånemejerier Skånesemin Partnerskap

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer