Flen, 67 ha Högsjön 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flen, 67 ha Högsjön 1"

Transkript

1 Flen, 67 ha Högsjön 1

2 2

3 HÖGSJÖN Människan har sedan urminnes tider sökt efter vackra platser att bebo. En sådan plats hittade man verkligen för den sörmländska gården Högsjön, när den för cirka 215 år sedan uppfördes på en höjd, 75 meter från Högsjöns norra strand, med strålande utsikt över de omkringliggande fälten, skogarna och vattnet. Från gårdens ostörda fridfullhet är det ändå nära till tätorten med 4 km åt sydost till Sparreholm, 17 km västerut till Flen och 96 km, eller 1 tim och 20 min med bil, åt nordost till Stockholm. 3

4 4

5 Fastigheten är välarronderad i ett skifte och omfattar en total landareal om cirka 67 ha, varav 43 ha bördig skog och 20 ha åker- och betesmarker. Viltstammarna är goda i området och ger spännande jakttillfällen. Högsjön, levererar fina bad- samt fiskeupplevelser efter bland annat flodkräfta och gös. Mangårdsbyggnaden, ursprungligen från början av 1800-talet, är successivt renoverad och i mycket gott skick. Ytterligare två bostadshus för fritidsboende samt välhållna ekonomibyggnader ger intäktsmöjligheter och praktisk nytta till gården. 5

6 6

7 BOSTADSBYGGNADER STORA HUSET Gårdscentrum på Högsjön är beläget i de centrala delarna av fastigheten. Den välskötta och gedigna mangårdsbyggnaden, orienterad i nordväst-sydostlig riktning, ligger ljust och öppet beläget omgiven av en härlig trädgård med fruktträd och ett mindre växthus. Byggnaden är ursprungligen uppförd i 1 1/2-plan, enligt uppgift omkring år 1800, och den sydvästra delen inklusive källare är tillbyggd Stomme i timmer/trä på torpargrund och källare med stående träpanel, kopplade 2-glasfönster med spröjs under brutet tak klätt med betongpannor och falsat plåttak på tillbyggnaden. 7

8 Huvudentré sker från nordöstra sidan via den vinkelbyggda glasverandan. Planlösningen inrymmer på nedervåningen entréhall med en toalett (wc och handfat) samt trappa upp till övervåningen, till vänster om entréhallen finns matsal som ansluter mot vardagsrum, kök och inglasad veranda. Från entréhallen rakt fram finns ett sällskapsrum med ingång till det rymliga och inbjudande köket med matplats och komplett gängse köksutrustning. Till vänster om köket nås ett ljust och rymligt vardagsrum med en trivselskapande Roslagsspis. Från vardagsrummet nås även den inglasade verandan. Innanför köket finns grovköksentré med ingång också från norra gaveln samt badrum med wc, badkar inkl. dusch, bidé, handfat och handdukstork (el). På övervåningen finns en rymlig och möblerbar hall, toalett med wc och handfat samt ett sovrum med utgång till balkong åt söder. Garderober och förvaringsutrymmen. Från groventrén finns trappa ner till källaren som inrymmer källarhall, en mindre tvättstuga med tvättmaskin, torkskåp och tvättvask, ett större hobbyrum med garderobsförvaring och duschkabin samt innanför hobbyrummet ett pannrum med utgång åt söder. Egen larmanläggning från Securitas Direkt finns installerad i huset (2010). Larmet är såväl trådbundet som anslutet till mobilnätet och omfattar brand-, inbrotts- och överfallslarm med åtgärder. Uppvärmning sker vattenburet via radiatorer som betjänas av jordvärmeväxlare, IVT Greenline 7,3 kw med 450 m kollektorslang (2010). Färskvatten av god kvalitet erhålls från borrad brunn. Avlopp via sluten tank vilken töms en gång per år. Taxerad boarea anges till 140 m 2 och biarea till 50 m 2. För byggnaden finns upprättat: Energideklaration, besiktningsprotokoll mangårdsbyggnad, rapport om dricksvattenkvalitet, rapport mätning av radon och brandskyddsprotokoll från sotaren. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 SOMMARSTUGAN Invid ladugården finns Sommarstugan, uppförd i ett plan, vilken inrymmer en bostadsdel, carport och förrådsutrymmen. Stomme i trä på plintgrund och fasad med stående träpanel samt kopplade 2-glasfönster under sadeltak klätt med plåt. Planlösningen inrymmer entréhall, två sovrum, toalett med wc, handfat och dusch, kök och allrum i öppen planlösning. Uppvärmning via oljefyllda elradiatorer (LVI). Vatten och avlopp gemensamt med Stora huset. Byggnadsarea 10 m x 8 m samt vidbyggd carport 3 m x 8 m. 14

15 15

16 LENNARTSSTUGAN Sydväst om gårdscentrum med vacker utsikt över Högsjön finns en enklare mindre bostadsbyggnad samt gäststuga uppförda i trä i början av 1950-talet, vilka tidigare utgjorde bostadsarrende. Arrendeförhållandet har upphört och byggnaderna hör nu till fastigheten. Bostadshuset har en byggnadsarea om 5 m x 3,5 m samt en vidbyggd veranda om 5,5 m x 3 m. Gäststugan har en byggnadsarea om 6 m x 2,5 m. Husen saknar vatten, el och avlopp. I bostadshuset finns gasol för matlagning, värmehållning och belysning. ENERGIDEKLARATION Energideklaration finns upprättad för Stora huset som har en beräknad energiprestanda om 64 kwh/m 2 och år. 16

17 17

18 EKONOMIBYGGNADER LADUGÅRD/LOGE/STALL Ekonomibyggnaderna finns samlade kring gårdscentrum och är generellt i bra exteriört skick. Äldre sammanbyggd loge, förråd och ladugård med skulle samt vidbyggd stalldel, orienterad i nordvästsydostlig riktning. Uppförd i timmer/trä på stengrund och gjuten platta avseende ladugårds- och stalldel samt plintgrund för logdel under sadeltak/pulpettak klätt med plåt. Äldre ladugårdsinredning. Byggnadsarea om 35 m x 8,5 m för ladugård/loge/förråd samt 6,5 m x 8,5 m för stalldelen. 18

19 19

20 DRÄNGSTUGA/MAGASIN/GARAGE Strax norr om Stora huset finns den före detta drängstugan som inrymmer ett gästrum i östra delen, magasin, förråd samt vidbyggt garage på västra gaveln. Uppfört i trä på torpargrund och gjuten grund för garage och gästrumsdel under sadeltak klätt med eternit och plåt på drängstuga respektive garage. Garageport med portautomatik (Crawford, 2010). Byggnadsarea om cirka 57 m 2 och 18 m 2 för drängstuga/magasin respektive garage. 20

21 21

22 TRAKTORGARAGE/VAGNSLIDER Beläget omedelbart söder om stallet. Traktorgarage på plintgrund med stomme i stolpresning samt fasad och sadeltak av plåt. Grusat golv. Vagnslider sammanbyggt med traktorgaraget uppfört i trä på plintgrund under ett pulpettak i sämre skick klätt med eternit. Byggnadsarea om 6,5 m x 6 m för traktorgaraget och 17,5 m x 5 m för vagnslidret. LUSTHUS/JORDKÄLLARE Lusthuset är byggt ovanpå jordkällaren strax nedanför Stora huset. Uppfört på plintgrund med 8-sidig trästomme med en diameter om cirka 2,5 m under ett valmat tak klätt med takpapp. Jordkällaren inrymmer förutom hyllförvaring även pumpanläggning med hydrofor för sjövatten (trädgårdsvattning) samt hydrofor och vattenfilter för färskvattenförsörjningen från den borrade brunnen. 22

23 23

24 SJÖBOD Väster om bryggan finns en sjöbod uppförd i trä under sadeltak klätt med plåt. Byggnadsarea om cirka 4 m x 3 m. BRYGGA En brygga i träkonstruktion finns belägen nedanför stora huset. Ytterligare två bryggor finns inom fastighetens vatten, en nedanför Lennartsstugan och en söder därom. Avseende den södra bryggan har nuvarande ägaren till fastigheten Högsjön 1:7 för närvarande muntlig tillåtelse att få använda bryggan för bad samt där också få lägga en båt. 24

25 25

26 SKOG OCH MARK ÅKER- OCH BETESMARK Jordbruket på Högsjön har under många år varit utarrenderat via sidoarrende. Inägomarken är väl hävdad och omfattar enligt skogsbruksplanen cirka 19,5 ha åkermark vilken är belägen kring gårdscentrum i de centrala delarna av fastigheten. Jordarterna utgörs företrädesvis av lerjordar. Enligt fastighetstaxeringsuppgifterna uppges åkermarken ha 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i området samt vara otillfredsställande dränerad. Jordbruksarrende åkermark (sidoarrende) finns upplåtet för tiden omfattande enligt avtalet ca 17,5 ha. I arrendeavtalet ingår även rätt för arrendatorn att vid enstaka tillfälle och vid eventuella akuta skador på grödan jaga vildsvin. Jaktbytet tillfaller i så fall jordägaren. Arrendeavgift utgår med kr exkl. moms per år. Arrendet är uppsagt till upphörande

27 Avseende gårdsstöd så äger arrendatorn stödrätterna som nyttjas för gården och de motsvarar cirka 17,5 ha. Ny ägare som önskar söka gårdsstöd för marken kan ha möjlighet att förvärva stödrätter via separat överenskommelse. 27

28 SKOGSMARK Skogen omsluter den öppna odlingsmarken och är belägen i de norra, sydvästra och sydöstra delarna av fastigheten. Bestånden är välskötta och har sin åldersmässiga tyngdpunkt kring ungoch gallringsskogar. Enligt en nyligen upprättad skogsbruksplan från Mellanskog beräknas virkesförrådet till cirka m 3 sk fördelade på 43,4 ha produktiv skogsmark. Omkring m 3 sk finns i huggningsklasserna S1 och S2. Trädslagsfördelningen anges till 25 % tall, 66 % gran och 9 % löv. Medelboniteten beräknas till mycket goda 9,3 m 3 sk per ha och årlig tillväxt anges till 320 m 3 sk. För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta. 28

29 29

30 30

31 NYCKELBIOTOPER Skogsstyrelsen har inte registrerat några nyckelbiotoper eller naturvärden på fastigheten. JAKT OCH FISKE Markerna kring Högsjön är mycket viltrika och ger goda möjligheter till spännande och trevliga jaktupplevelser. Fastigheten ingår i Henaredalen- Helgesta Älg- och Kronskötselområde och jakten sker inom Sörtorps jaktlag, som innefattar fem angränsande gårdar om totalt cirka 330 ha, där jaktsamverkan sker främst avseende älg- och kronvilt. Älgtilldelningen för jaktlaget har varit en vuxen älg vart tredje år och fri avskjutning på kalv. Vilttillgången utgörs främst av älg, dovvilt, rådjur och vildsvin, vilka finns frekvent på markerna. Kronvilt förekommer också alltmer i området. Jakten har bedrivits i egen regi och jakträtten tillkommer därför en ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten har enskilt vatten om cirka 5,2 ha i Högsjön, vilken erbjuder tillgång på såväl svenska flodkräftor som gös utöver de vanligaste insjöfiskarna. ÖVRIGT Fastigheten är belägen endast några km från sjön Båven, vilken utgör en fantastisk sjö för fiske och vackra naturupplevelser. Fiskekort kan lösas enligt information från Sparreholms Fiskevårdsförening. 31

32 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Flen Hyltinge-Nytorp 1:2, * Flen Högsjön 1:5 och Flen Smedsbol 1:5, Flen, Helgesta-Hyltinge församling och *) Dunker-Lilla Malma församling, Flens kommun. ÄGARE Marianne Bodin. AREAL Landareal enligt fastighetsregistret: Hyltinge-Nytorp 1:2 Flen Högsjön 1:5 Smedsbol 1:5 SUMMA LANDAREAL 45,3815 ha 7,6979 ha 13,1510 ha 66,2304 ha Tillkommer vattenareal i Högsjön Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Övrig landareal SUMMA LANDAREAL Tillkommer vattenareal i Högsjön 5,7 ha 43,4 ha 0,7 ha 2,3 ha 19,5 ha 1,4 ha 67,3 ha 5,2 ha TAXERINGSVÄRDE Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2014 * Tomtmarksvärde Bostadsbyggnadsvärde Skogsmark Åkermark Betesmark Ekonomibyggnad SUMMA kr kr kr kr kr kr kr *) Gäller den samtaxerade enheten Hyltinge-Nytorp 1:2 och Högsjön 1:5 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2014 ** Skogsmark Skogsimpediment SUMMA kr kr kr **) Gäller Smedsbol 1:5 32

33 INTECKNINGAR/LÅN Det finns fyra penninginteckningar uttagna i fastigheterna Hyltinge-Nytorp 1:2 och Högsjön 1:5 om totalt kr. I Smedsbol 1:5 finns inga penninginteckningar uttagna. Inga lån skall övertas av köparen. SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M. Följande servitut, nyttjanderätter m.m. berör Flen Hyltinge-Nytorp 1:2: ÄNDAMÅL RÄTTIGHET LAST/FÖRMÅN ANTAL - Kraftledning för Vattenfall Östnät AB Ledningsrätt Last 1 Följande servitut, nyttjanderätter m.m. berör Flen Högsjön 1:5: ÄNDAMÅL RÄTTIGHET LAST/FÖRMÅN ANTAL - Vattenledning för Högsjön 1:8 och 1:9 Officialservitut Last 1 - Väg, Avloppsledning för Högsjön 1:7, 1:8 och 1:9 Officialservitut Last 1 Följande servitut, nyttjanderätter m.m. berör Flen Smedsbol 1:5: ÄNDAMÅL RÄTTIGHET LAST/FÖRMÅN ANTAL - Väg över Smedsbol 1:6 Officialservitut Förmån 1 För fastigheten Hyltinge-Nytorp 1:2 finns följande upplåtna nyttjanderätter: Jordbruksarrende åkermark (sidoarrende) för tiden omfattande enligt avtalet ca 17,5 ha. I arrendeavtalet ingår även rätt för arrendatorn att vid enstaka tillfälle och vid eventuella akuta skador på grödan jaga vildsvin. Jaktbytet tillfaller i så fall jordägaren. Arrendeavgift utgår med kr exkl. moms per år. Arrendet är uppsagt till upphörande Nuvarande ägaren till fastigheten Högsjön 1:7 har för närvarande muntlig tillåtelse att få använda den sydvästra bryggan vid Högsjön för bad samt där också få lägga en båt. Någon systematisk servitutsutredning av fastigheten är inte genomförd. Lantmäteriet garanterar inte att redovisningen i fastighetsregistret är fullständig. 33

34 INSKRIVNINGAR Inskrivning finns i Hyltinge-Nytorp 1:2 avseende ovan nämnda ledningsrätt Kraftledning. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M. Fastighetens skattetal är 0,3, 6/100 och 0,05 mantal för Hyltinge-Nytorp 1:2, Högsjön 1:5 respektive Smedsbol 1:5. Enligt fastighetsregistret finns för Hyltinge-Nytorp 1:2 och Smedsbol 1:5 0,3 mantal respektive 0,05 mantal i Flen Sparreholm S:1 och S:2 avseende vägar, där mindre belopp debiterats för vägavgift vissa år. 34

35 PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR Inga nyckelbiotoper eller naturvärden finns registrerade för fastigheten. Inga fornlämningar finns registrerade enligt fastighetsdatautdraget, men enligt RAÄ finns två noteringar avseende bytomt/gårdstomt vid dagens gårdscentrum, vilket tyder på att platsen varit bebodd alltsedan medeltiden. FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd från Länsstyrelsen i Södermanlands län. 35

36 36

37 37

38 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Fastigheten försäljs genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivån på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall inges skriftligen via fax, eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga. ANBUDSDAG Skriftligt anbud skall vara Areal i Stockholm tillhanda senast tisdagen den 16 juni FRI PRÖVNINGSRÄTT Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. BUDFÖRTECKNING En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. UPPLYSNING OM S.K. SIDOVERKSAMHET Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning om 300 kr. VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt mm se bilagt informationsblad. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. FRISKRIVNING En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående. 38

39 PRISIDÉ Fastigheten säljs med en prisidé om 9 Mkr. TILLTRÄDE Tillträde sker efter överenskommelse. STÄDNING Ekonomibyggnader överlåtes i befintligt grovstädat skick. Bostadshusen överlåtes i städat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen om inte annat avtalats. VISNING Visning av fastighetens byggnader sker söndagen den 31 maj kl och tisdagen den 2 juni kl Vänligen anmäl ert deltagande till visningen, tack. Besiktning av mark får ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. 39

40 VÄGBESKRIVNING VÄGBESKRIVNING Fastigheten är belägen cirka 4 km bilvägen nordväst om Sparreholm. Från Stockholm kör E4/E20 söderut mot Södertälje. I Södertälje följ E20 västerut cirka 34 km på E20 och sväng av vid avfart 138 mot Åkers Styckebruk. Sväng vänster efter avfarten och kör cirka 800 m, sväng därefter höger in på Lännavägen och fortsätt den cirka 9 km fram till väg 55. Sväng vänster in på väg 55 och fortsätt cirka 24 km till första rondellen norr om Malmköping, fortsätt rakt fram i rondellen på väg 55. Efter cirka 900 m fortsätt rakt fram i andra rondellen på väg 53. Fortsätt väg 53 cirka 8,6 km och sväng sedan av höger vid skylt Björkhult. Passera de vackra stallbyggnaderna och hästhagarna vid Björkhult och sväng efter cirka 650 m höger i vägkorsningen. Följ grusvägen cirka 1,9 km till Högsjön och parkera bilen på ladugårdsplanen till vänster om vägen. Alternativt: Från Stockholm kör E4/E20 söderut. Passera Södertälje och fortsätt E4 cirka 11 km till trafikplats Järna och ta av vid avfart 141. Sväng höger in på väg 57. Följ väg 57 cirka 17 km och kör rakt fram i första rondellen vid Gnesta, kör ytterligare 3,6 km och kör rakt fram även i nästa rondell. Fortsätt väg 57 cirka 31,1 km och sväng höger i rondellen vid Sparreholm in på väg 53. Fortsätt 2,3 km och sväng av vänster vid skylt Björkhult. Passera de vackra stallbyggnaderna (se ovan). Se bifogad vägkarta och fastighetskarta för vidare vägbeskrivning. KOORDINATER SWEREF99, X = , Y =

41 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Inom de 67 lätt tillgängliga ha som gården Högsjön omfattar ryms nog de flesta punkterna på önskelistan för en sörmlandsgård. Anslående vackert sjöläge med gedigna och trevliga hus för boende och övrig nytta. Ett vackert kuperat landskap klätt med bördiga skogar och öppna odlingsmarker där det vilda mycket generöst också bjuder in till spännande natur- och jaktupplevelser. En sjö full med delikatesser att fiska för årstidens olika behov. 41

42 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Jens Agensjö. Foto: Jens Agensjö. Layout: Marita Fagrell. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL STOCKHOLM Ansvarig mäklare JENS AGENSJÖ Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ MALMÖ SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 42

43 43

44 KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK MED MERA UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt sättningar och andra skador i grunder på byggnader, vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, grundförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant 44

45 eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. SÄLJARENS UTFÄSTELSE Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. AVTALSFRIHET FRISKRIVNING Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån Ljusdal, 10 ha Orsmilån 1 2 FRITIDSHUS MED SKOG Fritidshus i gott skick och ca 9 ha produktiv skogsmark ca 1,5 mil sydväst om Järvsö. Virkesförrådet uppgår till ca 800 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Från

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping KORTFAKTA Objektstyp: Jordbruks-/Skogsfastighet Boarea: 120m 2 Byggår: 1921 Areal Totalt: 23 ha. Areal Skogsmark: 13 ha. Areal Åkermark: 7 ha.

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6

Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6 Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6 Husfakta PRIS 2 100 000 SEK som accepterat utgångspris BOSTADSTYP Småhus FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Nestorn 3 FORM Villa TYPKOD 220 - Småhusenhet, helårsbostad

Läs mer

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Husfakta PRIS 1 600 000 kr. Accepterat utgångspris ADRESS Slingervägen 22, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Gullbrandstorp 2:4 BOSTADSTYP

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

GÖTALA 161 SKÄNNINGE. Objektnr 35073

GÖTALA 161 SKÄNNINGE. Objektnr 35073 GÖTALA 161 SKÄNNINGE Objektnr 35073 Torpfastighet i Götala utanför Vadstena med registerbeteckningen Götala 1:11, Styra socken, Aska församling, Motala kommun Objektnr 35073 Läge: Fastigheten ligger invid

Läs mer

Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan

Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan Husfakta PRIS 3 275 000 SEK. Accepterat utgångspris ADRESS Soldalsvägen 9, 302 91 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Eketånga 6:110 BOSTADSTYP Småhus

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Objektnr 35051. Swedenborgsgatan 49 Uppsala

Objektnr 35051. Swedenborgsgatan 49 Uppsala Objektnr 35051 Swedenborgsgatan 49 Uppsala Hyreshusfastighet på Swedenborgsgatan 49 Svartbäcken 23:5, Gamla Uppsala församling, Uppsala kommun Objektnr 35051 Läge:Fastigheten liggerlugntvid enlokalgatai

Läs mer

Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp

Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp Husfakta PRIS 2 395 000 kr. ADRESS Västanvägen 20, 302 37 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Atleten 18 BOSTADSFORM Småhus TYPKOD 220 - Småhusenhet,

Läs mer

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 Husfakta PRIS 3 300 000 kr som accepterat utgångspris ADRESS Violvägen 5, Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Eketånga 6:35 BOSTAD Villa TYP 1-plansvilla BYGGÅR 1964 ANTAL

Läs mer

Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9

Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9 Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9 Husfakta PRIS 6 900 000 kr som accepterat utgångspris ADRESS Rådjursvägen 9, Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Tylösand 2:166 BOSTAD Friliggande villa TYP 1 ½ -plans villa

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Härliga ytor! Smeavägen 52

Härliga ytor! Smeavägen 52 Härliga ytor! Smeavägen 52 Husfakta PRIS 4 195 000 kr ADRESS Smeavägen 52, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING HAVERDAL 18:146 BOSTADSTYP Småhus TYP AV SMÅHUS Villa TAXERINGSKOD 220 - Småhusenhet, helårsbostad

Läs mer

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ Fantastiskt flexibel flerfamiljsvilla om 218 + 86 kvadrat i disposition om tre lägenheter med 4-6 rok, 4 rok samt 2 rok i bra skick Etbl. 1987 KRISTINELUNDSGATAN TIO 031

Läs mer