Svensk el i 50 år! Bättre och bättre DAG FÖR DAG. Ansvar från gruva till gruva. ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG med engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk el i 50 år! Bättre och bättre DAG FÖR DAG. Ansvar från gruva till gruva. ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG med engagemang"

Transkript

1 Bättre och bättre DAG FÖR DAG #1: JANUARI 2015 Att göra säkerhetskultur till företagskultur Ansvar från gruva till gruva Vad är strålning egentligen? ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG med engagemang Att klyva uran och koka vatten hur funkar det? Svensk el i 50 år! Hur kan du fira med OKG under året? 1

2 Med stärkta starka band firas guldbröllop Jag läste för en tid sedan i en av de större affärstidningarna att Oskarshamn är att betrakta som en av landets mest riskexponerade kommuner. Detta antagande baserade analytikern i huvudsak på ett för stort och bräckligt beroende av några få stora industriaktörer på orten. Jag slogs omedelbart av den symbolik som används för att beskriva optimisten respektive pessimisten; för den ene är glaset halvfullt och för den andre halvtomt. Om jag själv får representera realisten, så är jag ödmjukt euforisk När den svenska varvsindustrins kräftgång skakade vår stad i mitten av 1960-talet gavs nämligen två giganter inom svensk industrinäring tillfälle att etablera verksamhet här. Scania köpte Be-Ge Karosserifabrik 1966 och året innan hade OKG börjat slå ned sina bopålar på Simpevarpshalvön. Jag har svårt att se någon dåvarande eller nutida kommunpolitiker tacka nej till dessa etableringar med motivet att man riskerar att bygga upp ett alltför stort beroende av några få starka aktörer Dessutom finns det en sanning som säger att det äkta par som vårdar sin relation genom att visa varandra kärlek och ömsesidig respekt med tiden knyter allt starkare band och därmed ofta får fira guldbröllop. De band som för 50 år sedan knöts mellan de starka aktörerna och Oskarshamns offentliga sektor har också genom åren bara stärkts, inte minst eftersom vi alla vet att beroendet faktiskt är ömsesidigt. En ort blir aldrig attraktivare än dess samlade värden. Det är också när samhället verkligen möter upp som vi kan realisera de förutsättningar till tillväxt och expansion som den starka industrin skapar. Detta ständiga givande och tagande i våra relationer innebär att vi nu kan fira guldbröllop i Oskarshamn. I mina ögon är alltså risken med det beroende analytikern varnade för starkt överdriven. Risk är nämligen något som infrias först när man misslyckas med att förebygga den det visar ju inte minst vår numera 50-åriga gemensamma historia. Det är dessutom en sanning som jag vet är väl etablerad på OKG. Hela verksamheten bygger på den förutsättningen och under många år har jag haft förmånen att följa den på nära håll i vår lokala säkerhetsnämnd. Där har vi alltid en öppen dialog med OKG-representanter om säkerheten vid anläggningarna och vi kommunpolitiker representerar där således allmänheten på ett utmärkt sätt. Jag har bland annat fått lära mig att OKGs samlade produktion under de gångna åren skulle räcka till att försörja Oskarshamn med el under år. Jag kommer nog aldrig att vänja mig vid de ofantliga proportioner som alltid förknippas med ett kärnkraftverk samtidigt som jag är både stolt och tacksam för de många miljarder kronor som investeras i en lokal industriell aktörs verksamhet för hela det svenska samhällets och medborgarnas bästa! Peter Wretlund (s), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn 2

3 I DETTA NUMMER Krönika 2 Vad händer under jubileumsåret? 4-5 VD har ordet 6 OKG-trädet 7 Svensk el i 50 år 8-11 OKGs utvecklingsresa Säkerhet på flera nivåer Ett samhällsbärande företag Attraktiv arbetsgivare 22 Busstransport som förmån 23 Ett strålande företag Säkerhetsfrämjande arbetsmetoder Klimatsmart elproduktion 28 Externa röster om OKG 29 Så funkar det! Årsbarn med OKG Den 14 juli 2015 är det exakt 50 år sedan som OKG Aktiebolag bildades. Som pionjärer i en industriell epok med en unik påverkan på samhällsutvecklingen vill vi självklart fira detta jubileum. För att undvika att konkurrera med Kronprinsessans födelsedagsfirande väljer vi dock att celebrera detta spritt över året. Denna jubileumsutgåva av interntidningen är tänkt att slå an tonen och eftersom den sanna glädjen är den delade glädjen distribueras Kärnpunkten denna gång till samtliga hushåll i vår hemkommun Oskarshamn. Förutom att delge lite av vår historia försöker vi också spegla verksamheten utifrån vårt närsamhälle. Den ursprungliga samsynen på behovet av kärnkraftsbaserad elproduktion har successivt förvandlats till en ständigt pågående energipolitisk debatt om kraftslagets vara eller icke vara. Detta har dock aldrig påverkat organisationens överlagrade uppgift att svara för säkra och tillförlitliga elleveranser. OKG har nu levererat över 500 miljard - er kilowattimmar bara det är värt att fira! Trevlig läsning! Kärnpunktens redaktion Anders Österberg ansvarig utgivare Emmy Davidsson redaktör Annika Carlsson Maria Roth Luise Guse Sara Torkelsson Omslagsbilden: Att OKG fyller 50 år väljer vi att fira under hela 2015, var gärna med och fira tillsammans med oss! Se vad som händer under året på sidorna: 4-5 Anders Österberg, ansvarig utgivare Utges av OKG Aktiebolag Oskarshamn Ansvarig utgivare Anders Österberg Redaktör Emmy Davidsson Grafisk produktion och tryck Agent Design AB, Oskarshamn Grafisk Tryck, Oskarshamn Omslagsfoto: Ruth Black Trycks på Multi Art gloss 250g/ Amber Graphic 120g 3

4 OKG 50 år det ska vi fira! VAD HÄNDER UNDER JUBILEUMSÅRET? En födelsedag är i normala fall kopplad till ett speciellt datum på året. I OKGs fall är detta den 14 juli; det datum 1965 då företaget grundades rent formellt. Ett halvsekels unik industrihistoria måste givetvis firas även om det bestämts att det inte i första hand kommer att ske just detta datum. För att inte konkurrera med vare sig Kronprinsessan Victorias födelsedagskalas på Öland eller fransmännens nationaldagsfirande sprids nämligen OKGs 50-årsjubileum ut över hela året. TEXT: Anders Österberg ILLUSTRATION: Malin Högstedt 4

5 Jubileumslogotypen är framtagen för att skapa associationer till såväl kärnverksamheten som det ljuva 60-talet. TIPS!! På OKGs grannyra kommer du att kunna nominera till Årets granne 2015, eller gå in på okg.se redan nu och ge ditt förslag på en privatperson, myndighet eller organisation som du tycker skapar goda relationer i vardagen. Nominera senast den 7 mars och du kan vinna två biljetter till Oskarsgalan den 28 mars! Denna jubileumsutgåva av interntidningen Kärnpunkten är tillsammans med en jubileumsfilm på nätet först ut att uppmärksamma denna milstolpe i företagets historia. Tidningen i din hand distribueras vid detta tillfälle inte enbart internt, utan också till samtliga hushåll i företagets hemkommun Oskarshamn. Innehållet i tidningen är således anpassat till en bredare målgrupp än normalt. Läsare som kanske känner till vad det innebär att någonting felfungerar eller att den treställiga bokstavskombinationen PSA är en metod för säkerhetsanalyser och inte den metod som kan indikera prostatacancer. Tidningen är helt enkelt producerad för att även en läsare utan dessa väsentliga förkunskaper ska kunna ha glädje av den. Detta gäller även för den jubileumsfilm som finns att se på okg.se. Med hjälp av en extern ciceron guidas tittaren genom de gångna decennierna och ett antal höjdpunkter i företagets historia. Målsättningen med filmen är att ge en översiktlig bild av OKG i ett lite bredare perspektiv inte minst utifrån verksamhetens samhällsnytta genom åren. Förädlade externarrangemang Förutom att svara för en samhällsnyttig produkt i form av elektricitet, består företagets samhällsengagemang i att stötta initiativ som medverkar till lokal och regional utveckling och tillväxt. Detta sker på flera sätt, men i jubileumssammanhang kommer detta synas i samband med olika existerande evenemang på orten. De arenor som bland annat Oskarsgalan, Latitud 57, diverse idrottsarrangemang och Framtidsdagar erbjuder kommer att förädlas ytterligare med OKG-relaterade arrangemang. För att understryka grundtankarna med OKGs kategori Årets Granne i Oskarsgalan planeras en Grannyra i Oskarshamn och i samband med Latitud 57 är ambitionen att erbjuda festivaldeltagarna ett särskilt dansarrangemang under temat Silent Energy. Ett värdskap vid en av IK Oskarshamns hemmamatcher förvandlas till en ljusfest och ett antal lag i de större lokala publiksporterna kommer att ha en spelare som representerar sitt lag i en tröja som exponerar OKGs 50-årsjubileum. Ungas framtidssatsningar Den stora manifestationen är dock tänkt att äga rum i anslutning till årets Framtidsdagar. Med utgångspunkt i fjolårets vinnande idéer i OKGs, SKBs och Ung Företagsamhets utmaning för gymnasieelever, Innovation Camp, planeras ett tvådagarsarrangemang med kreativt och kulturellt fokus i centrala Oskarshamn. Det är tänkt att erbjuda möjligheter att ta del av olika kulturaktiviteter, men också att aktivt prova på sådana. Evenemanget utgör samtidigt en festlig inramning för alla de elever som deltar i 2015 års Innovation Camp. Inget jubileum blir fullständigt utan ett bestående minnesmärke. OKG har därför utlyst en konstnärstävling på ett jubileumstema. Syftet är att röstande kommunmedborgare och en särskilt utsedd jury ska kora ett vinnande tävlingsbidrag. Detta ska skänkas till Oskarshamns kommun i form av en installation som är tänkt att pryda rondellen på Åsavägen invid den bro som leder trafiken från Gotlandsterminalen. Minnesgåva och personalfest Internt uppmärksammas jubileet via de olika kommunikativa arenor som står till buds. Bland annat får företagets bolagsstämma ett utökat innehåll med ett arrangemang för särskilt inbjudna gäster. Annonsering kring 50-årsfirandet kommer att ske såväl internt som externt. Vidare kommer arbetande på Simpevarpshalvön under året att få en specialdesignad minnesgåva. Givetvis kommer också en personalfest att arrangeras och detaljerna kring denna trivselaktivitet kommer att delges senare. Sist, men inte minst, kan sägas att en särskilt utformad jubileumslogotyp kommer att användas i exponeringen av samtliga aktiviteter under året. Dess utformning är tänkt att ge en association till kärnverksamheten samtidigt som den ska andas 1960-tal. Varhelst denna dyker upp är förhoppningen att den ska skapa en igenkänning och medverka till den uppmärksamhet som ett 50-årsjubileum förtjänar. Läs mer om OKGs 50-årsjubileum på: okg.se 5

6 VD har ordet: Att vara årsbarn med en industriell epok VD HAR ORDET Svenska kärnkraftverk kan på goda grunder anses vara utmärkta exempel på förmågan att åldras med värdighet. Dagens högt ställda säkerhetskrav motsvaras väldigt väl av grundkonstruktioner från 1960-talet. Det indikerar att arbetet med att förvalta dessa juveler i svensk ingenjörskonst varit mycket framgångsrikt. Nu har 50 år gått sedan beslutet fattades att svensk kärnkrafts vagga skulle stå i Simpevarps by utanför Oskarshamn. Själv minns jag hela denna epok nästan FOTO: Emmy Davidsson Jag har fått lära mig att det svenska folkhemmet började byggas under 1930-talet. Efter ett decennium präglat av världskrig kunde en förskonad nation inta en ledande position i den industriella utvecklingen i Europa. Under såväl som talet säkrade svensk ingenjörskonst landets välstånd. Insikten om att en fortsatt hög tillväxt förutsatte en god tillgång på el var incitamentet till uppbyggnaden av svensk kärnkraftsindustri under och 1980-talet. I mitt tycke är OKGs anläggningar synnerligen goda representanter för en industriell epok som saknar motstycke i vårt land. De tre reaktorerna är påtagliga bevis på vilken imponerande nivå svensk ingenjörskonst höll redan i mitten av förra seklet. Helt utan det IT-baserade stöd som vi idag tar för givet skapades anläggningar vars grundkonstruktioner motsvarar även dagens högt ställda säkerhetskrav. I stort sett hela mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat åt att på olika vis förädla och trygga denna samhällsbärande funktion. Sedan maj 2012 för jag stolt fanan vidare vid OKG och det känns alldeles speciellt att som årsbarn till före taget fira detta 50-årsjubileum. Jag har givetvis inga minnen från företagets bildande 1965 och jag kan heller inte säga att jag som sjuåring i Ålem tog någon särskild notis om att dåvarande kungen invigde landets första kommersiella reaktor, Oskarshamn 1, Men med teknikintresset som vägledning i de påföljande studievalen tog jag snabbt kärntekniken till mitt hjärta. På så vis vill jag ändå hävda att jag delar OKG-organisationens stolta historia på samma vis som jag vill vara med och garantera företagets framtid. Under det senaste decenniet har ett intensivt och utmanande utvecklingsarbete varit vårt gemensamma fokus. Med de gedigna moderniseringsprogrammen för våra reaktorer skriver vi helt enkelt återigen historia vid OKG. Det ljus i tunneln vi således nu skådar innebär att vi tar oss till en ny nivå som är en förutsättning för fortsatt säker och tillförlitlig drift i väl fungerande produktionsanläggningar under många år framöver. Vid 50 års ålder är man ju faktiskt enbart mitt i livet fråga mig, jag vet! Johan Svenningsson, VD 6

7 OKG ett team work OKG-TRÄDET Under OKGs 50-åriga resa har verksamheten vuxit allt större och idag är vi ett stort sällskap som tillsammans driver och utvecklar vår organisation. För att beskriva de olika funktionerna och deras roll i vår verksamhet har vi illustrerat ett OKG-träd. TEXT: Sara Torkelsson ILLUSTRATION: Malin Högstedt Women in Nuclear (WiN) Young Generation (YG) Svenskt kärntekniskt centrum (SKC) The World Association of Nuclear Operators (WANO) International Atomic Energy Agency (IAEA) Nordic Owner s Group (NOG) NordErf Räddningstjänsten ISS Facility Services Svensk Bevakningstjänst (SBT) Previa Grundskola Gymnasium Högskola Universitet Friskola BRANSCH- ORGANISATIONER LEVERANTÖRER AKADEMIEN DOTTERBOLAG MYNDIGHETER Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Länsstyrelsen i Kalmar län Attraktiva Oskarshamn Företagscentrum Närboende Lokala säkerhetsnämnden BARSEBÄCK RINGHALS FORSMARK OKG OSKARSHAMN E.ON 54,5 % FORTUM 45,5 % BRANSCHORGANISATIONER Branschorganisationerna är en viktig pusselbit i OKGs utveckling. Genom att samarbeta med andra inom samma bransch kan OKG få stöd och vägledning av andras erfarenheter. LEVERANTÖRER För att kunna fokusera på det vi gör bäst, att driva ett kärnkraftverk, har vi valt att använda oss av leverantörer i de fall där vår bemanning och kompetens inte räcker till. Genom åren har vi knutit starka band med ett flertal leverantörer, men tyvärr är de för många för att få plats i trädet. Därför nämner vi endast de som vi har mer djupgående och långsiktiga avtal med. AKADEMIEN Samarbetet med barn och ungdomar är ett sätt för OKG att presentera sin verksamhet och även väcka intresse för energi, miljö och teknik. Till exempel tar OKG emot cirka 100 besöksgrupper från olika gymnasie - skol or, universitet och högskolor varje år. Även femteklassare från närkommunerna bjuds in för att delta i projektet Energi för barn. DOTTERBOLAG På 1970-talet gick de svenska kärnkraftsföretagen samman och bildade SKB och KSU. SKB har ansvaret att ta hand om allt radioaktivt avfall, medan KSU ansvarar för utbildningen för drift- och underhållspersonalen. MYNDIGHETER Myndigheterna ska verka som en övervakande och oberoende granskare av verksamheten. Deras uppgift är att se till att OKG uppfyller de lagar och krav som myndigheterna ställer på verksamheten. OSKARSHAMN Att invånarna trivs är inte bara viktigt för Oskarshamn, utan även för OKG. Genom ett samhällsengagemang tillsammans med lokala instanser vill OKG stötta den regionala utvecklingen och göra Oskarshamn till en mer attraktiv plats att leva och bo på. 7

8 OKG ett stycke industrihistoria SVENSK EL I 50 ÅR Under företagets 50 första år har OKG levererat sammanlagt 500 miljarder kilowattimmar klimateffektiv baskraft till det svenska samhället. Under dessa år har OKG också trängt undan strax under 200 miljarder ton koldioxid och har medverkat till att göra Sverige till det land med ett av det mest klimateffektiva elförsörjningssystemet i världen. Men hur började allt en gång i tiden? Varför byggdes egentligen kärnkraft i Sverige och i Oskarshamn? TEXT: Emmy Davidsson FOTO: OKG 8

9 Kärnkraftens fördelar är dels att den har mindre påverkan på den omgivande miljön än vattenkraft och fossilt bränsle, där mycket klimateffektiv energi kan produceras på liten yta. I början av 1960-talet fick Sverige till största delen sin energi från vattenkraft, förutom från fossila bränslen såsom olja och kol. Vattenkraftverken, som till stora delar förändrar den naturliga miljön, hade brett ut sig vid de norrländska älvarna. Det fanns därför ett starkt motstånd till att ytterligare bygga ut vattenkraften. Kärnkraftens fördelar är dels att den har mindre påverkan på den omgivande miljön än vattenkraft och fossilt bränsle, eftersom mycket klimateffektiv energi kan produceras på liten yta. Uran är dessutom extremt energirikt och kräver mindre material från berggrunden jämfört med energiproduktion av fossilt bränsle. Det var i den andan som intresset för bygge av kärnkraft växte sig starkt i Sverige. När kärnkraften kom till byn Till slut utsågs Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn, till platsen där Sveriges första kommersiella reaktor skulle byggas beställdes Oskarshamn 1 (O1) och samma dag bildades OKG. Några år senare, 1972, var O1 färdigbyggd och invigdes under festliga omständigheter av den dåvarande kungen Gustav VI Adolf. Vid den här tiden pågick byggnationen av Oskarshamn 2 (O2) som började leverera el Sist, men störst, har vi Oskarshamn 3 (O3) som var färdig att tas i drift O3 är, tillsammans med Forsmark 3, Sveriges nyaste reaktor. Energipolitisk kohandel Det som i början av Sveriges kärnkraftshistoria präglades av positiva röster övergick i en mer kritisk syn på kärnkraften som energikälla. En olycka på kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg 1979 gjorde att vi folkomröstade om kärnkraftsfrågan i Sverige Resultatet blev att de då befintliga sex reaktorerna fick kompletteras med ytterligare sex, men att alla dessa sedan skulle vara avvecklade senast Kärnkraften sågs inte längre som en framtidsbransch och det blev mindre intresse för att utveckla utbildningar och att forska på området. Men i den politiska världen är det tvära kast. En politisk överenskommelse under senare delen av 1990-talet resulterade i att kärnkraftverket i Barsebäck stängdes i utbyte mot att 2010 försvann som sista datum för avveckling. Det gav framtidstro, ny energi till branschen och ett behov av att säkerhetsmodernisera anläggningarna för att motsvara myndighetens höjda krav. Moderniseringar i mångmiljardklassen I början av 1990-talet, innan slutdatumet för svensk kärnkraft upphävdes, genomfördes ett genomgripande projekt på O1. Det fick en hel del internationell uppmärksamhet eftersom det var första gången i kärnkraftsindustrins historia som personal utförde arbete i en reaktortank som varit i drift. OKG och O1 framställs tack vare detta projekt ofta som pionjärer, både i Sverige och i övriga världen! Det var startskottet för en rad av säkerhetsmoderniseringsprojekt och effekthöjningar på alla OKGs anlägg 9

10 Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat O1 och O2 stoppas för analys och utredning. Det är O1 beställs och OKG bildas den 14 juli Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat O1 och O2 stoppas O1 tas i drift. Genom den producerade elektriciteten har OKG skapat förutsättningar för utveckling och förändring av vår värld. ningar. Målet med de olika moderniseringsprojekten var bland annat att nå myndighetens höjda säkerhetskrav, att förlänga den tekniska livslängden på anläggningarna för att tillgodose det svenska samhällets ökade energibehov och dessutom att effekthöja anläggningarna för att kunna producera mer energi. Världens största kärnkraftsmodernisering pågår för tillfället på O2 och projektet omfattar i sin helhet en investering på åtta miljarder kronor. Arbetet är uppdelat i flera etapper och nu pågår den största och mest komplexa; säkerhetsmoderniseringen. Bland annat får anläggningen ett nytt kontrollrum, komponenter i turbinanläggningen byts ut och fyra nya dieselaggregat för reservkraftförsörjning är installerade. Under den återstående etappen ska anläggningens effekt höjas. Det genomfördes ett projekt på O1 i början av 2000-talet, som var det mest omfattande arbete som utförts på OKG sedan byggnationen av O3. Under det här projektet förvandlades Sveriges äldsta kommersiella kärnkraftverk till i många avseenden det modernaste. På O3 utfördes en mängd säkerhetshöjande åtgärder i ett projekt under 2000-talet. Dessutom effekthöjdes anläggningen till megawatt, vilket gör O3 till världens största kokvattenreaktor. Bland de förändringar i anläggningen som krävdes för att göra höjningen möjlig märks bland annat nytt huvudcirkulationssystem, nya turbiner och ny generator samt transformator. Säkerheten främst skydd mot omvärlden Behovet av modernisering uppstår på olika sätt. Det kan vara höjda säkerhetskrav från myndigheten och komponenter som på grund av åldersskäl måste bytas ut, men det kan också vara på grund av en ständigt föränderlig omvärld. Till följd av olika terrorattentat runtom i världen kom ett myndighetskrav på högre säkerhet bland annat på kärntekniska anläggningar. Därför drev OKG igenom ett projekt i början på 2000-talet som skulle förstärka skyddet mot yttre intrång genom bland annat nytt staket runt området, ny bevakningsteknik och nya inpasseringskontroller. Det fysiska skyddet har fortsatt att förstärkas och byggas ut. Skyddsobjektsområdet är nu utökat till att innefatta hela industriområdet och hela Hamnefjärden, dessutom har en fordonskontroll byggts vid infarten till OKG. Det förstärkta skyddet utsattes tidigt för en hård prövning. En inhyrd entreprenör fastnade i sprängmedelsdetektorn när den gav utslag på att påsen han bar på och dess innehåll hade spår av sprängmedel. Mannen släpptes efter förhör eftersom det inte fanns bevis för att han hade för avsikt att utsätta OKG för ett attentat. Sprängmedelshändelsen, som fick stor uppståndelse i media, visade att de nya säkerhetssystemen håller hög kvalitet och ger det skyddet de utlovar. På tal om massmedial uppståndelse och ovanliga händelser i OKGs historia. Företaget var en viktig spelare när vildfåglar som dött av fågelinfluensan hittades på stranden vid kärnkraftverket. På grund av att Kalmar län är ett av fyra län i Sverige med kärnkraft var alla samverkande aktörer välrepeterade inför en katastrof. Jordbruksverket och länsstyrelsen kunde dra nytta av OKGs väl upparbetade beredskapsrutiner, dessutom kunde lokaler lånas ut och personal engageras i krisarbetet. Att skriva industrihistoria Vad har OKG betytt och vad betyder OKG för Oskarshamn och Sverige? Genom den producerade elektriciteten har OKG skapat förutsättningar för utveckling och förändring av vår värld. Idag kan vi knappt föreställa oss ett liv utan elektricitet och skulle stå fullstän Se filmen om OKGs 50-åriga historia på okg.se 10

11 Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat O1 och O2 stoppas O2 tas i drift Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat O1 och O2 stoppas Olyckan i Harrisburg Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Folkomröstning O1 och O2 stoppas om för analys och utredning. Det är kärnkraften i Sverige Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Beslut O1 och O2 om stoppas att för analys Barsebäck och utredning. ska Det är starten på ett nästan tre år stängas i utbyte mot att långt 2010 stillestånd försvinner på som O1 då sista man datum identifi- för avveckling Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland Ett annat projekt O1 och O2 på stoppas O1 då för analys och utredning. Det är personal för första starten på ett nästan tre år gången utför arbete i en långt reaktortank stillestånd som på har varit i drift Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat O1 och O2 stoppas O3 tas i drift Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Moderniserings O1 och O2 stoppas för analys och utredning. Det är projekt på O1 slutförs Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Fågelinfluensan O1 och O2 stoppas för bryter analys och ut utredning. i närheten Det starten på ett nästan tre år av OKG Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Moderniseringsarbetena och utredning. på Det är O1 och O2 stoppas för analys starten på ett nästan tre år O2 startar Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Modernisering O1 och O2 stoppas för analys och utredning. Det är av O Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat En O1 entreprenörs och O2 stoppas för analys och utredning. Det är påse ger utslag starten på ett nästan tre år i sprängmedelsdetektorn. stillestånd långt på Händelse på Barsebäck 1 innebär att bland annat Förstärkning O1 och O2 stoppas av för analys och utredning. Det är OKGs fysiska skydd. digt handfallna utan den. Och med hjälp av elektriciteten finns framtidens innovationer redo att bli upptäckta. OKG har genom tiderna drivits av en tydlig pionjärsanda och av att skapa utveckling. Landets första kommersiella reaktor finns på OKG och företaget är dessutom pionjärer på att driva igenom stora moderniseringsprojekt. O3 är världens största kokvattenreaktor genom att vara först att nå megawatt i kapacitet. Dessutom planeras O2 vara först att genomgå den största procentuella effekthöjningen i världen. Det innebär spännande utmaningar att gå i bräschen för teknikutvecklingen. På den här platsen, i det här företaget och med hjälp av medarbetare genom tiderna har ett stycke industrihistoria skrivits och historien är inte på något sätt färdigskriven. 11

12 Resan tar sitt avstamp i de verksamhetsrelaterade förbättringsbehov som konstaterats. Bättre och bättre dag för dag OKGs UTVECKLINGSRESA Åldrande anläggningar i kombination med ständigt nya erfarenheter ställer stora krav på alla som bedriver kärnteknisk verksamhet. Ständiga förbättringar utgör därmed en av de tydligast lysande ledstjärnorna för OKG-organisationen. TEXT: Anders Österberg FOTO: OKG OKGs utvecklingsresa har myntats som samlande begrepp för organisationens förbättringsarbete. Resan tar sitt avstamp i de verksamhetsrelaterade förbättringsbehov som konstaterats efter att OKG-organisationen sedan snart två decennier tillbaka drivit ett intensivt investeringsarbete parallellt med den ordinarie driftverksamheten. De omfattande investeringsprojekten syftar huvudsakligen till tekniska uppgraderingar av åldrande anläggningar. I vissa fall kan insatserna genomföras i samband med de årliga underhållsarbetena, i andra fall samlas de i särskilda moderniseringsprojekt, som kan sträcka sig över längre tid. Gemensamt för dessa större investeringsprojekt är att de är oerhört resurskrävande. De har därmed i hög utsträckning kommit att dominera företagets verksamhet ända sedan 1997, då stoppdatumet 2010 togs bort för svenska reaktorer. De nya planeringshorisonter som det energipolitiska beslutet medgav innebar nämligen en fullständig omarbetning av befintliga underhållsstrategier. Säker drift i 60 år Under början av 2000-talet initierade således alla svenska kärnkraftverk långtgående moderniseringsåtgärder för samtliga reaktorer. Vid OKG uttalades målsättningen att moderniseringen av reaktorerna inte bara skulle syfta till att säkerhetssystemen skulle motsvara moderna kravbilder, utan att de också skulle utgöra förutsättningar för en teknisk livslängd på 60 år. Under förberedelsesarbetenas gång kom listan över åtgärdsbehov i de olika anläggningarna att växa, inte minst mot bakgrund av en ambition att samtidigt möta ett ackumulerat underhållsbehov i de driftsrelaterade utrustningarna. Tyvärr kunde det inte förutses vilken komplex och tidskrävande utmaning detta skulle komma att innebära för organisationen. Med facit i hand kan det konstateras att det har inneburit påtvingade prioriteringar som successivt inverkat negativt på organisationens förmåga att vidareutveckla den löpande verksamheten i takt med egna och omvärldens förväntningar. De egna farhågorna kring konsekvenserna av detta bekräftades av Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om särskilda villkor för drift vid OKG i december

13 Även om OKGs utvecklingsresa inte är att betrakta som en nöjestripp, är det ett sant nöje att konstatera på vilka vägar som förbättringsarbetet ger resultat i form av förbättrad teknisk och organisatorisk prestanda. Ett nödvändigt trappsteg Vid det laget var dock en internt tillsatt projektgrupp redan i full gång med att strukturera upp ett systematiskt angreppssätt för att under kort tid åstadkomma ett antal väsentliga och nödvändiga verksamhetsförbättringar. Arbetet utgick från en sammanställning över en rad förbättringsbehov som noterats i såväl egna som externa utvärderingar. Under samlingsnamnet OKGs utvecklingsresa kom därmed förbättringsarbetet initialt att bedrivas i tre parallella utvecklingsprogram med syfte att säkerställa anläggningarnas status genom ett förhållningssätt baserat på en effektiv planering och ett professionellt beteende. Genom ett stort antal underliggande aktiviteter engagerades delar av linjeorganisationen i det operativa arbetet med att realisera målbilderna inom dessa tre utvecklingsprogram. Detta arbete har genererat att organisationen idag har en väsentligt bättre faktabaserad bild av anläggningarnas status. Därmed kan underhållsbehoven prioriteras och resurssäkras bättre samtidigt som ett allt effektivare planeringsarbete säkerställer att genomförandet av de avställningar och investeringsprojekt som är förutsättningar för en förutsägbar och långsiktig drift sker på ett välordnat vis. Detta innebär samtidigt att utrymme ges för de nödvändiga förbättringar som krävs i det vardagliga arbetet. Dessa handlar i stor utsträckning om gemensamma värderingar kring hur var och en förhåller sig till arbetet och vilka standardiserade angreppssätt som organisationen är överens om att begagna sig av. Mot världsklass I och med detta går OKGs utvecklingsresa nu in i en andra fas där linjeorganisationen till fullo äger ansvaret för det fortsatta ständiga förbättringsarbetet. Viktiga lärdomar som dragits längs vägen är att tid och resurser måste avsättas för att säkerställa att stora investeringsprojekt och nödvändiga vardagsförbättringar fortsättningsvis går hand i hand. Ambitionen är således att den fortsatta utvecklingsresan ska företas utifrån den plattform som nu byggts upp och att den förbättrade prestandan i organisationen ska ligga till grund för säker och tillförlitlig drift av anläggningarna under många år framöver. Genom att all verksamhet bedrivs med utgångspunkt i ett professionellt beteende är vägen också utstakad mot att återta en position som ett kärnkraftsföretag i världsklass. 13

14 Säker kärnkraft en förutsättning för vår existens SÄKERHET PÅ FLERA NIVÅER Kärnkraften är inte fri från risker, men säkerheten och säkerhetskulturarbetet har högsta prioritet på OKG. En god säkerhet är inte bara en skyldighet mot vår omgivning, det är också en förutsättning för vår fortsatta existens TEXT OCH ILLUSTRATION: OKG Maskiner kan gå sönder och människor kan göra fel. Därför byggs de säkerhetstekniska systemen i flera kompletterande led. Det betyder att flera säkerhetssystem har samma uppgift, men har olika tekniska lösningar och är fysiskt åtskilda från varandra. Ett fel i våra anläggningar eller en felaktig knapptryckning i ett kontrollrum leder till att verket stoppas automatiskt. Kärnkraftverk i Sverige måste också vara konstruerade så att radioaktiva ämnen inte kan komma ut på ett okontrollerat sätt. Reaktorsäkerheten bygger på följande principer: Barriärsystemet Försvarsnivåer. Barriärsystemet Kärnkraftverk har flera olika barriärer som skyddar omgivningen vid en eventuell olycka. Barriärsystemet bygger på principen om att det ska finnas flera barriärer som kompletterar och omsluter varandra. Om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Första barriären är själva bränslet, uranoxiden, ett keramiskt, icke vatten lös ligt ämne med hög smältpunkt (cirka grader). Kristallerna i bränslet har god förmåga att binda klyvningsprodukterna. Andra barriären är de rör av zirkaloy (en zirkoniumlegering) som utgör bränslets kapsling. Tredje barriären är reaktortanken med tillhörande rörsystem, det så kalllade primärsystemet. Reaktortanken är gjord av tjockt stål. Fjärde barriären är reaktorinneslutningen, som består av tjock betong med ingjuten gastät stålplåt. Reaktorinneslutningen ska vara intakt även om bränslet börjar smälta. Här ryms även vattenbassäng och sprinklers för kylning. Här finns också ledningar till ett haverifilter i en separat byggnad som kan ta hand om 99,9 procent av radioaktiviteten om en olycka skulle inträffa. Radioaktivt material ska alltså inte kunna spridas till omgivningen ens om de inre barriärerna brutits vid ett haveri. Femte barriären är reaktorbyggnaden som även den kan klara stora påfrestningar, såsom flygplanskrascher, jordbävningar och översvämningar. Kärnkraftverkens försvarsnivåer Dessa nivåer handlar om att konstruera och driva kärnkraftsanläggningar med bästa möjliga skydd mot tekniska fel, mänskliga fel, okontrollerbara yttre händelser som brand, jordbävningar, blixtnedslag, sabotage med mera. Nivåerna fungerar ungefär som kärnkraftverkens olika barriärer om den ena sviktar, så upprätthålls säkerheten av den andra. Totalt handlar det om fem olika nivåer. 1. Förebyggande åtgärder (utbildning, fungerande arbetsrutiner med mera). 2. Kontroll av driftstörningar och detektering av fel. 3. Kontroll över förhållanden som kan uppstå vid haverier, så att kärnbränslet inte överhettas eller så att trycket i reaktortanken inte blir för högt. 4. Konsekvenslindrande åtgärder för att hålla radioaktiva ämnen under kontroll även om andra säkerhetssystem misslyckas. 5. Lindring av konsekvenser vid utsläpp till omgivningen. Läs mer om OKGs säkerhetsarbete på okg.se 14

15 blir så varm att den smälter igenom reaktortanken. Härdsmältan rinner då ner i reaktor inneslutningen i en djup vattenbassäng. I samband med att vattnet i reaktor inneslutningen kokar kommer trycket att öka i inneslutningen, förklarar Mauritz. Vid ett reaktorhaveri bildas nämligen ånga och gas. För att trycket inte ska förstöra byggnader eller utrustning måste ångan och gasen ledas bort från reaktorinneslutningen på ett kontrollerat sätt. Eftersom ångan innehåller hög radioaktivitet kan man inte släppa ut den till omgivningen. Det är här vårt haverifilter kommer in i bilden, säger Mauritz. Vid ett visst tryck i reaktorinneslutningen öppnas en ventil som leder bort ånga och gas från reaktorinneslutningen till haveri FUKT- AVSKILJARE Unikt filter sätter Oskarshamn på kartan SÄKERHET PÅ FLERA NIVÅER Ett haverifilter är ett filter som används vid kärnkraftverk för att på ett säkert sätt kunna lätta på ett övertryck i reaktorinneslutningen. Även vid ett stort haveri, ska reaktorinneslutningen hållas intakt och det ska gå att uppnå ett stabilt sluttillstånd där den skadade härden hålls kyld och vattentäckt. TRYCKAVLASTNING FRÅN REAKTOR- INNESLUTNINGEN INLOPP UTLOPP Vid ett reaktorhaveri bildas ånga och gas. För att trycket inte ska förstöra byggnader eller utrustning måste ångan och gasen ledas bort från reaktorinneslutningen på ett kontrollerat sätt. Det är där haverifiltret kommer in i bilden. Illustration: OKG TEXT: Luise Guse FOTO: Maria Roth Mauritz Gärdinge som är reaktorsäkerhetsspecialist berättar att det vid kärnklyvningsprocessen bildas radioaktivitet och att det är viktigt att den inte kommer ut till omgivningen. För att förhindra detta stängs radioaktiviteten inne med flerdubbla barriärer och säkerhetssystem. Om så många fel skulle inträffa samtidigt att vi inte kan kyla härden, kommer vattnet i reaktorn att koka bort och härden filtret. Där tvättas 99,9 procent av de radioaktiva partiklarna ur och stannar kvar i vattnet, medan den renade gasen förs upp genom en skorsten och kan släppas ut till omgivningen. Intresset för OKGs filteranläggning har ökat markant efter olyckan i Fukushima Oskarshamn har flera gånger haft besök av japanska myndigheter och kärnkraftsföretag som kommer hit för att få lära sig mer. Filteranläggningen är helt oberoende av ingripanden från operatörer, maskiner eller elkraft. Konsekvenser liknande dem som uppstod efter olyckan i Tjernobyl eller vid Fukushima är alltså inte möjliga i Sverige, även om det skulle gå så långt att en härdsmälta inträffar. Se filmen om haverifiltret på okg.se 15

16 OKG som aktiv samhällsmedborgare ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG För att förtjäna omgivningens förtroende måste vi bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. I många stycken handlar det om att bedriva den på ett sätt som är lite bättre än vad som förväntas. OKG är en del av samhället och vill som god samhällsmedborgare bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling genom att ta ett vidare ansvarstagande. TEXT: Maria Roth FOTO: OKG Ansvarstagande i en vidare bemärkelse går ibland under benämningen Corporate Responsibility (CR) eller Corporate Social Responsibility (CSR). CR handlar om ett företags ansvar gentemot en mängd olika grupper av människor såsom ägare, medarbetare, närboende, myndigheter och så vidare. På nära håll är OKG exempelvis engagerad i Företagscentrum i Oskarshamn, Ung Företagsamhet och andra aktiviteter som syftar till att skapa ett dynamiskt näringslivsklimat i Oskarshamns kommun. OKG stödjer även evenemang som Latitud 57, Oskarshamns Framtidsdagar och Energy Forum. Även OKGs sponsringsverksamhet handlar om ansvarstagande. Varje år ingår OKG cirka 75 olika sponsringssamarbeten av mycket varierande storlek och inom såväl idrott som kultur och miljö. 16

17 En betydande aktör för Oskarshamn ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG Jaså, du är från Oskarshamn. Blir du självlysande i mörker då? Vi är nog många oskarshamnare som har fått utstå liknande kommentarer från människor vi har träffat utanför kommungränsen genom åren. Kärnkraft, gotlandstrafik, Döderhultaren och IK Oskarshamn är förmodligen de vanligaste kopplingarna människor gör när de hör ortsnamnet Oskarshamn. Men vilken betydelse har egentligen OKG för föreningsliv, näringsliv och samhället som sådant? TEXT: Maria Roth FOTO: OKG PeO Hossmark på Företagscentrum i Oskarshamn menar att OKG har en enorm betydelse för Oskarshamn. Utan OKG är det många mindre företag som inte hade funnits överhuvudtaget, säger PeO. Jag tänker till exempel på alla konsult- och bemanningsföretag som inriktat sig mot kärnkraftsbranschen. Företagen måste verka i symbios, så att det lilla företaget kan växa genom det stora. Ett blomstrande föreningsliv Att Oskarshamn har flera stora företag som alla är måna om ett levande och attraktivt Oskarshamn, och på så sätt även triggar varandra, betyder enligt Sofie Gunnarsson på Attraktiva Oskarshamn mycket. Föreningslivet blomstrar och det finns en stark framtidstro. OKG och många andra företag i Oskarshamn har förstått att modern Att Oskarshamn har flera stora företag som alla är måna om ett levande och attraktivt Oskarshamn, och på så sätt även triggar varandra, betyder mycket. sponsring handlar om mer än att bara dela ut en summa pengar till en förening och få en reklamskylt uppsatt som tack. Det handlar snarare om att engagera sig på rätt sätt, att arbeta närmare invånarna. Det är inte sällan som OKG är initiativtagare till stora samhällsdrivande projekt, mycket tack vare att det finns många medarbetare som känner stort engagemang för kommunens utveckling. Alla har en relation till OKG Sofie menar att OKG är en självklar aktör i samhället. Det är ett företag som de flesta av oss har vuxit upp med och Sofie Gunnarsson, Attraktiva Oskarshamn, och PeO Hossmark, Företagscentrum i Oskarshamn, är överens om att OKG är en betydande aktör för Oskarshamn. Foto: Företagscentrum i Oskarshamn har någon form av relation till. Arbetar du inte själv där har du förmodligen en familjemedlem, kompis eller någon annan bekant som gör det. Om inte annat har du säkerligen kommit i kontakt med OKG på andra sätt. Jag vågar nästan lova att det i varje hem i Oskarshamn finns en OKG-produkt av något slag. Kanske är det en t-shirt från någon idrottsturnering, en vattenflaska eller kanske solskyddskräm, säger Sofie och passar på att utmana oskarshamnarna att kika i sina garderob er efter OKG-prylar. Foto: Attraktiva Oskarshamn 17

18 Säkerheten främst även på ridskolan Det nya ridhuset används inte bara till ridning. Här laddar ett gäng av ridklubbens ungdomar upp inför en campingnatt i manegen. ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG Varje vecka befinner sig flera hundra barn, ungdomar och vuxna i stallet på Oskarshamns Ridklubb. Ridskolan har cirka 300 ridande elever i veckan, men det är inte bara ridningen som lockar. Kerstin Wigren, vice ordförande i klubben, beskriver ridskolan som ett slags fritidsgård för unga tjejer och killar, där man träffas för att fika, läsa läxor eller bara umgås nära djuren. TEXT OCH FOTO: Maria Roth Att driva ridskola är en kostsam historia och det är många gånger svårt att satsa på större projekt och investeringar. Kerstin har suttit i styrelsen sedan 1994 och är väldigt tacksam för det sponsorsamarbete som OKG och ridklubben har haft genom åren. Hon minns särskilt när OKG bestämde sig för att sponsra färdigställandet av det nya ridhuset. Vi saknade helt enkelt pengar för att bygga en sarg och en läktare i vårt nya ridhus, och vi är väldigt glada att OKG ville hjälpa oss med det. Utan sargen hade det varit en stor säkerhetsrisk att rida i ridhuset, något som vi inte kunde utsätta våra elever och hästar för. Att OKG år 2007 valde att skjuta till så mycket pengar till en enskild förening har flera förklaringar. Målet är att sponsringsverksamheten på OKG ska spänna över ett brett område och just denna period prioriterade OKG idrotter med många unga, kvinnliga utövare. Att Oskarshamns Ridklubb dessutom ligger nära OKG i värderingar som högt säkerhetstänk och ett stort socialt engagemang var också bidragande orsaker. Många har säkert sett att OKG även har sponsrat oss med säkerhetsvästar, som vi lånar ut till våra ridande elever. Någon gång har vi även använt sponsormedel för att kunna köpa in en ny häst till verksamheten. Läs mer om Oskarshamns Ridklubb på oskarshamnsrk.se Foto: Oskarshamns Ridklubb OKG har under åren stöttat Oskarshamns Ridklubb på flera sätt, till exempel genom detta OKG-hinder som plockas fram vid särskilda tillfällen. 18

19 Foto: Hjortberget Bus i backen! Tack vare snökanoner kan backarna förses med snö även när vintrarna är mer gröna än vita. På självaste juldagen 2014 kunde den nya snökanonen köras för första gången. En åretruntanläggning för skidåkning och friluftsliv Foto: Hjortberget TEXT: Maria Roth ETT SAMHÄLLSBÄRANDE FÖRETAG År 2020 ska Hjortberget vara en av Oskarshamns kommuns allra hetaste samlingsplatser med besökare varje år. Det ska vara en skidoch rekreationsanläggning för alla, med funpark, lek- och snowboardland, terrängvågor, en ny skicrossbana och mycket mer. Projektet drivs på ideell basis, steg för steg. Men ska visionen uppnås krävs att näringslivet och kommunen ger projektet förutsättningar. OKG var först ut med att ge oss förtroende, berättar Jim Håkansson, projektledare. Någon med finansiella muskler trodde på idén och vågade gå in i ett ideellt projekt som satsar på lokal utveckling och vill göra Oskarshamn attraktivare. Projektet befinner sig just nu i etapp två som handlar om snögaranti och förbättrade backar. En viktig milstolpe var när det nya snökanonsystemet kunde köras igång för första gången i december i fjol. Tanken med snökanoner är att förse backarna med snö, även när vintrarna är mer gröna än vita. Jim menar att en attraktiv kommun ska erbjuda kommuninvånarna många olika valmöjligheter när det gäller underhållning och fritidsaktiviteter. Hjortberget är inte bara en skidanläggning, det är en härlig mötesplats mitt i stan med fina strövområden, grillplatser med mera. Läs mer om Vision

20 OKG arbetar aktivt med att knyta kontakter med potentiella medarbetare, bland annat genom att värna om ett nära samarbete med grundskolor, gymnasium, högskolor och universitet. OKG rekryterar för framtiden ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Vid årsskiftet hade OKG 915 anställda, vilket gör oss till en av Kalmar läns största arbetsgivare. Men vi behöver bli ännu fler. En rekryteringsoffensiv har inletts och inom ett år behöver företaget förstärkas med cirka 150 nya medarbetare. Framför allt är det inom underhålls-, teknik- och driftavdelningarna som rekryteringsbehovet är allra störst. TEXT: Maria Roth FOTO: OKG Kärnkraftsbranschen befinner sig just nu i ett generationsskifte. Det är ett resultat av att de personer som medverk a de i att bygga upp kärnkraften i Sverige på 60-, 70- och 80-talen har gått eller snart går i pension, vilket betyder att det är ett ständigt ökande behov av att hitta ny kunnig personal. Bara inom underhållsavdelningen ska 50 nya medarbetare rekryteras in till verksamheten under vintern, och särskilt stort är behovet av duktiga underhållsingenjörer och underhållstekniker. Vi arbetar ständigt med att förbättra, förstärka och utveckla våra underhållsinsatser för att hålla hög tillgänglighet och säkerhet i våra anläggningar. Vi har kommit långt under resans gång och gör hela tiden stora framsteg, men det är i takt med att vi successivt mannar upp oss som vi räknar med att kunna ta de riktigt stora kliven, säger Jan Fjeldså, underhållschef. Viktigt att knyta kontakter Rekryteringsarbetet på OKG görs på flera olika sätt och på både lång och kort sikt. OKG arbetar aktivt med att knyta kontakter med potentiella medarbetare, bland annat genom att värna om ett nära samarbete med grundskolor, gymnasium, högskolor och universitet. En del av arbetet är att representera företaget på arbetsmarknadsdagar vid högskolor och universitet med inriktning på teknik. På arbetsmarknadsdagar har OKG möjlighet att visa upp företaget som en potentiell framtida arbetsplats. Det är ett bra tillfälle för att diskutera vilka möjligheter som finns inom företaget och koncernen utifrån olika utbildningsnivåer och att erbjuda studenter chans att göra examensarbete och praktik på OKG, säger Susanne Wilander, HR Business Partner. Studiebesök för att väcka intresse OKG erbjuder dessutom studiebesök för att dessa studenter ska få träffa olika yrkeskategorier och kunna bilda sig en uppfattning om vad företaget har att erbjuda. Det är många högskolor och universitet som har nappat på det 20

21 Förmånligt och utvecklande att arbeta på OKG ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Morgondagens teknik kräver rätt kompetens, därför är medarbetarna OKGs viktigaste resurs. För att OKG ska utvecklas och nå sina mål krävs att medarbetarna är motiverade och också vill utvecklas. Att arbeta på OKG är därför inte bara intressant och spännande, utan har även fördelar som till exempel bra förmåner och goda möjligheter till utveckling. TEXT: Maria Roth FOTO: OKG Förmåner som flexibla arbetstider, friskvård och goda pensionsavtal hamnar enligt enkätundersökningen Career Index 2013 högt på prioriteringslistan hos unga medarbetare vid val av arbetsplats. Något som OKG har tagit fasta på. OKG vill vara ett företag där alla medarbetare känner sig uppskattade, säger Annica Fryklund, HR Business Partner. För att skapa mervärde har vi därför en mängd olika förmåner som passar medarbetare oavsett ålder och livssituation. Våra medarbetare erbjuds bland annat friskvårdspengar och fri tillgång till sjukvård upp till högkostnadsskyddet på läkarbesök och läkemedelsrecept. Dessutom får medarbetaren ett förmånligt pris på ögonlaserbehandling och bidrag till tandvård, glasögon och sjukvårdsförsäkring samt personalbil. Medarbetare på OKG har också möjlighet att få bidrag till fritidsstudier och extra ersättning vid föräldraledighet. Att arbeta på OKG innebär stora möjligheter till utveckling. Medarbetarnas kompetens är den viktigaste tillgången och mycket tid och kraft läggs därför på kompetensutveckling. specialerbjudandet och under de senaste åren har bland andra Lunds tekniska högskola, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet varit återkommande gäster på OKG. Besöken ger stora möjligheter att skapa goda kontakter med lärare, elever och utbildningar, vilket i en del fall kan vara avgörande när det är dags för studenterna att söka arbete, säger Susanne. Läs mer om vilka tjänster vi utlyser just nu på okg.se Vad kan man jobba som på OKG? Stationstekniker Turbinoperatör Reaktoroperatör Skiftchef Underhållsingenjör/ tekniker Utredningsingenjör Konstruktör Kvalitetsingenjör Projektledare Härdfysiker Processingenjör? Arbetsmiljöingenjör/ tekniker Miljö- och brandingenjör Ekonom Personalman Kompetensutvecklare Informatör Administratör Planerare Inköpare Med mera 21

22 Jag tror inte att man behöver vara orolig för reprimander om man tar en plats där någon annan brukar sitta. Personalbussar - en unik företeelse BUSSTRANSPORT SOM FÖRMÅN Idag har OKG sex personalbussar som transporterar cirka 200 anställda från Oskarshamn till Simpevarpshalvön fem dagar i veckan. OKG är ett av få företag i Sverige som har den formen av personalförmån. TEXT OCH FOTO: Annika Carlsson Det hela började redan i slutet av 60-talet, men i mindre skala. Simpevarp låg långt ut i ödemarken och det var lite svårare att rekrytera personal, då många tyckte att det var alldeles för långt att köra och få hade körkort eller tillgång till bil. En morot var då att locka med transport. Willy Nilsson på vaktmästeriet fick i uppdrag att med bil åka in till Oskarshamn och hämta upp personalen vid den egna dörren, likaså skjutsa hem dem efter dagens slut. Då var det ordning på torpet, säger Christina Fransson, en av medarbetarna som fick åtnjuta dessa transporter och hon fortsätter skrattande: Willy tutade när han var utanför huset, så vi behövde inte ens passa en speciell tid. När personalstyrkan utökades behövde en minibuss införskaffas som kördes av Yngve Johansson på förrådet. Så småningom växte behovet av personaltransport ur minibussen. Ett avtal tecknades med ett externt bussbolag som med tre bussar skulle rulla från Oskarshamn till Simpevarpshalvön. Idag är det Fårbobuss som med sex bussar sköter dessa transporter. Bussarna avgår från olika platser i Oskarshamn från klockan 06:45 på morgonen och lämnar sedan Simpevarp vid klockan 16:10 på eftermiddagen. Många av bussresenärerna tycker att det är perfekt att slippa köra själva. Det finns flera fördelar, säger Mats Gustafsson som har åkt buss sedan han började på OKG Man behöver ju exempelvis inte ha flera bilar i familjen, man kan koppla av under resans gång och dessutom kommer man från punkt a till b vid samma tidpunkter. Behöver man jobba över finns också övertidstaxi med två senare turer, vilket gör att man inte är helt låst till ordinarie busstider. Vad kan man då ägna sig åt i bussen? Sova, läsa eller kanske prata med grannen. De som inte åker buss undrar ju ibland. De flesta vilar nog på bussen till och från jobbet, vilket kan vara skönt säger Mats. Det är inte mycket prat i alla fall. Det är nog samma sak i bilpoolerna, den som kör är vaken och resten vilar. Ryktet säger att alla har sina favoritplatser och att det är förenat med fara att ta någon annans plats. Är det så undrar Kärnpunkten? Nja, säger Mats, det finns kanske vissa som har favoritplatser, men oftast beror placeringen på att vi kliver på i en viss ordning och vanemänniskor som vi är tar vi samma plats om den är ledig. Jag tror inte att man behöver vara orolig för reprimander om man tar en plats där någon annan brukar sitta. 22

Vad händer nu? IAEAs förlängda arm på OKG. Driften. Valentina Appelqvist. Taggade för revision! Tummen upp för stormötet! våra viktigaste doldisar

Vad händer nu? IAEAs förlängda arm på OKG. Driften. Valentina Appelqvist. Taggade för revision! Tummen upp för stormötet! våra viktigaste doldisar #2: MARS 2014 Valentina Appelqvist IAEAs förlängda arm på OKG Greenpeaceintrång på OKG: Vad händer nu? Taggade för revision! Driften våra viktigaste doldisar Tummen upp för stormötet! 1 Kaffe livselixiret

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1 När livet tar en oväntad vändning

Läs mer

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet

på OKG på OKG Ny ledningscentral i Oskarshamn Ny ledningscentral i Oskarshamn Mångfald och jämställdhet Mångfald och jämställdhet #3: MAJ 2014 Mångfald och jämställdhet på OKG Mångfald och jämställdhet på OKG KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk O3? KRO den sista administrativa barriären Vad är projekt Milk

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

Redovisande information från OKG

Redovisande information från OKG Redovisande information från OKG Bokslutskommuniké Årsredovisning under maj månad under maj månad Ovanstående rapporter kan beställas från: OKG Aktiebolag, 572 83 Oskarshamn Tfn 0491 78 60 00 E-postkontakt

Läs mer

Kärnpunkten. Äntligen O1! En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Säkerhetscoachen. Igor Trisic på resande fot i Fukushima

Kärnpunkten. Äntligen O1! En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Säkerhetscoachen. Igor Trisic på resande fot i Fukushima Kärnpunkten PERSONALTIDNINGEN PÅ OKG Nr 3 2013 Äntligen O1! Igor Trisic på resande fot i Fukushima En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Sätta check för kontrollstationen Säkerhetscoachen

Läs mer

30 års drift i Forsmark

30 års drift i Forsmark 30 års drift i Forsmark 1 Forsmarks vd Stefan Persson. I decennier har 2010 varit ett magiskt år i kärnkraftsammanhang. Enligt det riksdagsbeslut som fattades efter folkomröstningen om kärnkraft i mars

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Kraftkällan i fokus. Om OKG och

Kraftkällan i fokus. Om OKG och Kraftkällan i fokus Om OKG och kärnkraft Detta är OKG OKG ger varje år ut årsberättelser och rapporter där vi följer upp hur vi lyckas nå våra mål inom exempelvis säkerhet och miljö. Du kan hitta rapporter

Läs mer

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8 ALLT OM NUMMER 1/2012 Laddad med möjligheter EXKLUSIV INTERVJU MED PERCY BARNEVIK DÄRFÖR VILL HAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN SID 11 Psst! Läs mer om utbildning, jobb och forskning på www.svenskkarnkraft.se Återanvända

Läs mer

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 I dag saknar två miljarder människor tillgång till el, med allt vad det innebär. Naturligtvis är det då rätt att producera el med alla medel som står till buds. Men det ställer

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Lagerbladet ÖSTHAMMAR En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5 t e M A J O r D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Han gjuter

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event, KSE, har som ambition att utveckla sponsring och event som annonsmedium.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck Nr. 2 juni 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäcks informatör Maria Swartling-Jung intervjuas av dansk TV. Barsebäck möter danskarna på bortaplan Måndagen den 24 maj reste

Läs mer

Säker drift på Forsmark

Säker drift på Forsmark Sommar 2013 Årgång 31 En informationstidning från Forsmarks Kraftgrupp AB Säker drift på Forsmark Sid 3 Sid 5 Sid 6 7 Effekthöjning på Forsmark 2 I slutet av mars fick Forsmark 2 tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Ringhals Tidning. En informationstidning från Ringhals AB

Ringhals Tidning. En informationstidning från Ringhals AB Nyheter, fakta och fördjupning på www.vattenfall.se/ringhals Vill du läsa mer om Ringhals? Välkommen att besöka vår hemsida, www.vattenfall.se/ringhals. Där publicerar vi nyheter om driften och verksamheten

Läs mer

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck?

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck? Nr. 3 november 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK BILD: PIERRE MENS Barsebäck i september 2004. Samtidigt som beskedet om avveckling kom går Barsebäck mot sitt kanske bästa

Läs mer

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Ny geologiserie Jungfru med isig historia Sid 4 7 t E M A J O R D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer