Jord- och skogsegendom i Bjurtjärn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jord- och skogsegendom i Bjurtjärn"

Transkript

1 Jord- och skogsegendom i Bjurtjärn Egendomens totala areal är 137,9 ha varav produktiv skogsmark utgör 109,4 ha och åkermark utgör 18 ha. Virkesförrådet är beräknat till ca m³sk. Åldersfördelningen är relativt jämn med en tyngdpunkt på skog mellan år. Vackert beläget gårdscentrum med fin utsikt mot Bjurtjärnet. Gårdscentrum utgörs bl.a. av ett bostadshus med trivsamma sällskapsytor, en stor ladugård samt en magasinsbyggnad med garageplats för en bil. Egendomen är en släktgård sedan 1863 och har ägts av familjen i flera generationer. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Ansvarig mäklare Sara Vilagos, LRF Konsult Köpmannagatan 2, Karlstad Tel: E-post:

2 Belägenhet & vägbeskrivning Från Karlskoga: Kör norrut på väg 205 (Filipstadsvägen) i ca 4,3 km. Sväng vänster in på väg 237 och kör ca 9,7 km. Sväng vänster mot Nolås och Tåbäcken och kör ca 3,7 km. Vid Tåbäcken kör du vidare mot Bjurtjärn i ca 2 km och du är framme. Gården finner du på vänster sida. Från Storfors: Kör Stationsgatan/väg 237 i sydöstlig riktning mot Dalbäcken i ca 9,4 km. Sväng höger mot Bjurtjärn och kör ca 3,4 km och du är framme. Gården är belägen på höger sida. Bostadsbyggnad Bostadshus i 1 ½ plan byggt 1880 med 6 rum och kök. Boarea enligt taxeringen är 214 m² och en biarea om 40 m². Invändigt renoverat på 50- talet med pannrum i källardel, installation av centralvärme, ny balkong samt att hälften av elen i huset är från 50-talet. Även skorstenen murades om på 50-talet. Huset är även renoverat invändigt under åren Det som gjordes då var målning, tapeter, badrum, viss el m.m. Huset står på en torpargrund/källargrund med dräneringsslangar som är nedgrävda på 80-talet. Träfasad, timmerstomme och träbjälklag. Ny brädfodring av den södra gaveln och västra långsidan samt viss del av norra gaveln Nya hängrännor och fönsterfoder. Ny entré med dörrar och ny balkong ca Betongpannor på yttertaket, bytta -75/-80 med ny papp och läkt. Hängrännor i plåt. 2-glasfönster. 6 stycken fönster bytta ca Självdragsventilation. Jordfelsbrytare installerades i bostaden -86/-87. Huset är tillbyggt 1990 med köksentré/tvättstuga. Vatten från djupborrad brunn. Reningverk för järn/mangan samt radon finns installerat. Vattenprov från visar att vattnet är tjänligt. Mätt radonhalt i vattnet: 49 Bq/l +/- 12 %. Trekammarbrunn från 1989 med markbädd och avledning till öppet dike. Kommunen håller på med inventering men har ännu inte varit på fastigheten. Vattenburen uppvärmning via vedpanna som är installerad 2009 med en ackumulatortank om 1,5 m³. Sotning utförs två ggr om året, senast Planlösning bostadshus: Bottenplan: Huvudentrén på framsidan av huset tar dig in en möblerbar hall med bra avhängningsmöjligheter. Trapp ner till källaren. WC med plastmatta och målade väggar samt kakel ovanför handfatet. Rymligt kontorsrum/gamla postlokalen med linoleummatta och mönstrad tapet. Härifrån finns även en dörr in till vardagsrummet/matsalen. På andra sidan av hallen finns ett rymligt kök med bra förvaringsmöjligheter och köksinrede från 50- talet. Plastmatta och bröstpanel/tapet på väggarna. Kyl/frys från 2010, diskmaskin från 2004 samt spis från Filterbehållaren för flourrening finns kvar under diskbänken, har dock ej använts på ca 23 år. Tv-rum med plastmatta och blå tapet. En Jötulkamin finns installerad i rummet. En inbyggd garderob med överskåp. Vardagsrum/matsal med plastmatta och tapeter i grönt/terracotta. Övre plan: Möblerbar hall med tre inbyggda garderober samt utgång till en balkong på Sida 2 (11)

3 Bostadsbyggnad forts... framsidan av huset. Vindsgarderober. Vindslucka. Badrum med kakel/klinkers, duschplats, badkar, WC samt tvättställ. Paxfläkt finns installerad. Mindre sovrum med sovalkov samt en kattvind. Sovrum med två garderober samt en vindsgarderob. Sovrum med en dubbelgarderob, ett linneskåp samt en klädgarderob med överskåp. Stor vindsgarderob. Källare: Pannrum med en ATMOS-panna installerad Vedförråd med plats för ca 3 m³ ved. Radonrening för dricksvatten finns i ett eget utrymme. Reningsverk för mangan/järn finns installerat. Filter bytt Källardel med ingång från utsidan utgör matkällare. Ladugård och loge i vinkel med en area om 395 kvm. Byggnaden har timmerstomme och träfasad samt eternittak. Stalldelen har gjutet betonggolv och bra takhöjd. El saknas. Vattenkälla finns intill ladugården men är ej inkopplat. Se även bifogade planritningar. Magasinsbyggnad Observera att områdesbestämmelser råder gällande ändring av byggnad, ny bebyggelse och utökad lovplikt. För mer information se områdesbestämmelser för Bjurtjärn-Lövnäset. Driftskostnader Bostadsbyggnad Uppvärmning: 30 m³ ved/år. Försäkring: kr Vatten/avlopp: kr Renhållning: kr Sotning: kr Hushållsström: kr Totalt kr Ladugård Magasinsbyggnad på 156 kvm som idag utgörs av ett kallgarage/vedförråd. Övervåningen som är på ca kvm var troligtvis ett sädesförråd förr i tiden, utgör idag ett rymligt förrådsutrymme. Sida 3 (11)

4 Magasinsbyggnad forts... Byggnaden är uppförd i trä med timmerstomme och plåttak. Gjuten platta i garagedelen. Övriga byggnader Fd arrendatorbostad/uthus Oisolerad byggnad i 1 ½ plan. Nedre plan utgör förrådsutrymmen med till hälften gjutet golv. (Gamla köket och ännu längre tillbaka tvättstuga). På övre plan finns ett rum samt en mindre hall. Area 68 kvm. Byggnaden är uppförd i trä med tegeltak/plåttak. El och vatten saknas. Ekonomibyggnad Ekonomibyggnad med timmerstomme, träfasad och aluminiumtak på plintad grund. Area 134 kvm. Byggnaden utgör stora förrådsutrymmen. El finns inkopplat i byggnaden. Jordkällare med tegeltak i sämre skick. Belägen på andra sidan vägen. Fristående kallgarage med träfasad, tegeltak och jordgolv. Pergola med trägolv och plasttak. Sida 4 (11)

5 Skogsmark Stödrätter Uttagna stödrätter ingår i försäljningen och kommer att överlåtas till köparen. Skog Den produktiva skogsmarken enligt skogsbruksplanen utgör 109,4 ha. Virkesförrådet är tillväxtberäknad till ca m³sk. Boniteten är 6,6 m³sk per ha vilket ger en tillväxt på 672 m³sk per år. Impediment Enligt upprättad skogsbruksplan finns det 4,8 ha myr och 0,6 ha berg på fastigheten. Åkermark Åkermark om 18 ha med bra arrondering i anslutning till gårdscentrum. Arrende åkermark Åkermarken är utarrenderad på ett 1 årsavtal men upphör enligt skriftligt upphörande och är därefter tillgänglig för köparen. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad år 2013 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 109,4 ha med ett beräknat virkesförråd om ca m³ sk. Virkesförrådet är framräknat med två tillväxtsäsonger. Sida 5 (11)

6 Skogsvård Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 2,2 ha, vilket är utfört av säljaren under våren Skogsvårdslagen På brukningsenheter med produktiv skogsmark om ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare. Natur & kultur Försäljningssätt Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Sara Vilagos, Köpmannagatan 2, Karlstad tillhanda senast OBS! Märk kuvertet "Björkeberg 1:2, 1:3 och Åbyhult 1:40, 1:41". Använd gärna bifogad budblankett. Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Arealuppgifter Total areal enligt fastighetsregistret är: kvm. Arealuppgifter enligt Skogsbruksplan Skog 109,4 ha Impediment 5,4 ha Åker 18,0 ha Övrigt 5,1 ha Totalt 137,9 ha På fastigheten finns totalt fem nyckelbiotoper, ett biotopskyddat område, fyra naturvärdesobjekt samt ett fornminne registrerat. Jakt Fastigheten ingår i Bjurtjärns jaktlags älgjaktsområde. För närvarande bedrivs älgjakten i en frivillig överenskommelse inom ett större område. Taxeringsvärden Totalt kr fördelat på tomtmark kr, bostadsbyggnad kr, skogsmark kr, åkermark kr, betesmark kr, ekonomibyggnad kr, impediment kr. Taxeringsvärdet är fastställt avseende år Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Fastigheterna Storfors Björkeberg 1:2, Storfors Björkeberg 1:3, Storfors Åbyhult 1:40 samt Storfors Åbyhult 1:41 är samtaxerade. Fiske Fastigheten ingår i Ullvetterns fiskevårdsområde. Sida 6 (11)

7 Tomtmark kr Bostadsbyggnad kr Skogsmark kr Åkermark kr Betesmark kr Ekonomibyggnader kr Impediment kr Totalt kr Fastighetsbildning Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden. Belåning Fastigheten överlåts obelånad. Inteckningar och pantbrev Fastigheten saknar inteckningar. Servitut Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Torvtäkt mm till förmån för Björkeberg 1.2. Avtalsservitut Väg Ettala-Åsjön belastar Åbyhult 1:40. Samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, andelar och skattetal Storfors Björkeberg S:1, ändamål Vägar. Storfors Åbyhult S:2, ändamål Vägar. Storfors Åbyhult FS:1, ändamål Fiske inom samtliga vattenområden. Skattetal: Mantal. 1/8 (Björkeberg 1:2 och 1:3). Skattetal: 15958/ (Åbyhult 1:40 och 1.41). Planer Biotopskydd ( ), Biotopskydd ( ), Områdesbestämmelser för Bjurtjärn- Lövnäset ( ). åtgärd. Fiberanslutning Säljaren har tackat ja till medlemskap i fiberföreningen och den första inbetalningen på kr görs den 30 juni Ingen tidpunkt är angiven för start av fiberdragningen i dagsläget. Fiberföreningens planering är dock att nätet skall vara i funktion under Kulturhistorisk miljö Björkeberg utgör från kulturhistorisk synpunkt värdefull miljö. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller påverka dess anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas och placeras med särskild hänsyn till bebyggelsemiljön. Utökad lovplikt Med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde fordras lov för vissa förändringar av bebyggelsen och andra kulturinslag som inte annars kräver lov. För mer information se områdesbestämmelserna för Bjurtjärn-Lövnäset. Vägar Björkeberg 1:2 och 1:3 har 48 % andelar i Tåbäcken-Faligkärrsvägen. Vinterunderhåll bekostas av den eller de som brukar vägen. Ev. sönderkörningar repareras av den eller de som kört sönder vägen. Väg Kattängen (Tidigare debiteringar: 2012: 880 kr, 2013/2014: 0 kr). Åsjövägen (ingen avgift). Visning F.d. bensinförsäljning På fastigheten har det tidigare funnits en affär med bensinförsäljning, nedlagd före 1969 enligt länsstyrelsen. Affären upphörde någon gång Bensinförsäljningen upphörde dock tidigare. Länsstyrelsen har gjort en inventering och status/fas är avslutad, ingen Sida 7 (11)

8 Visning forts... Första visningen på Björkeberg kommer att hållas söndagen den 9 augusti kl Mellanskog medverkar på visningen. Vänligen maila anmälan till ansvarig mäklare senast lördagen den 8 augusti. Ägare Gunnar Pettersson, Storfors Energideklaration Energiklass E, energiprestanda 160 kwh/m² år. Energideklaration är utförd Datum: Beställd/utförd av: Anticimex Ansvarig mäklare Sara Vilagos LRF Konsult Köpmannagatan 2, Karlstad Tfn Bilagor Sida 8 (11)

9 Sida 9 (11)

10 Sida 10 (11)

11 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/ För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande. Sida 11 (11)

12 INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSPLIKT M M Utgångspunkt för ansvarsfördelningen Köparens undersökningsplikt Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. Anlitande av besiktningsman Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. M Copyright Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Sida 1 (2)

13 FORTS INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSPLIKT M M forts. Säljarens upplysningsskyldighet Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar. Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. Säljarens utfästelser Avtalsfrihet friskrivning Säljaransvarsförsäkring Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare. M Copyright Mäklarsamfundet. Eftertryck förbjudes. Sida 2 (2)

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping

Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping Jordbruks-/Skogsfastighet Gudhem Yreboden Gudhem Falköping KORTFAKTA Objektstyp: Jordbruks-/Skogsfastighet Boarea: 120m 2 Byggår: 1921 Areal Totalt: 23 ha. Areal Skogsmark: 13 ha. Areal Åkermark: 7 ha.

Läs mer

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån Ljusdal, 10 ha Orsmilån 1 2 FRITIDSHUS MED SKOG Fritidshus i gott skick och ca 9 ha produktiv skogsmark ca 1,5 mil sydväst om Järvsö. Virkesförrådet uppgår till ca 800 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Från

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6

Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6 Lättskött på lugna gatan... Spetsvägen 6 Husfakta PRIS 2 100 000 SEK som accepterat utgångspris BOSTADSTYP Småhus FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Nestorn 3 FORM Villa TYPKOD 220 - Småhusenhet, helårsbostad

Läs mer

Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp

Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp Centralt och lättskött! Västanvägen 20, Väster/Rotorp Husfakta PRIS 2 395 000 kr. ADRESS Västanvägen 20, 302 37 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Atleten 18 BOSTADSFORM Småhus TYPKOD 220 - Småhusenhet,

Läs mer

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Husfakta PRIS 1 600 000 kr. Accepterat utgångspris ADRESS Slingervägen 22, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Gullbrandstorp 2:4 BOSTADSTYP

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA!

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! en Redo för g? förä ndrin VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! Att köpa en fastighet Välkomna till CarlshamnsMäklarna! CarlshamnsMäklarna är ett familjeföretag och vi som arbetar som fastighetsmäklare är

Läs mer

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 Husfakta PRIS 3 300 000 kr som accepterat utgångspris ADRESS Violvägen 5, Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Eketånga 6:35 BOSTAD Villa TYP 1-plansvilla BYGGÅR 1964 ANTAL

Läs mer

Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan

Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan Rätt hemkänsla Soldalsvägen 9, Söndrum/havssidan Husfakta PRIS 3 275 000 SEK. Accepterat utgångspris ADRESS Soldalsvägen 9, 302 91 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Eketånga 6:110 BOSTADSTYP Småhus

Läs mer

Trevligt parhus med närhet till havet. Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken. 2 695 000 kr eller högstbjudande

Trevligt parhus med närhet till havet. Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken. 2 695 000 kr eller högstbjudande Visningsmaterial Trevligt parhus med närhet till havet Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken Boarea: 86 m2 (biarea: 8 m2) Tomtarea: 336 m2 Pris: 2 695 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning

Läs mer

Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9

Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9 Härliga sällskapsytor! Rådjursvägen 9 Husfakta PRIS 6 900 000 kr som accepterat utgångspris ADRESS Rådjursvägen 9, Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Tylösand 2:166 BOSTAD Friliggande villa TYP 1 ½ -plans villa

Läs mer

Objektnr 35051. Swedenborgsgatan 49 Uppsala

Objektnr 35051. Swedenborgsgatan 49 Uppsala Objektnr 35051 Swedenborgsgatan 49 Uppsala Hyreshusfastighet på Swedenborgsgatan 49 Svartbäcken 23:5, Gamla Uppsala församling, Uppsala kommun Objektnr 35051 Läge:Fastigheten liggerlugntvid enlokalgatai

Läs mer

GÖTALA 161 SKÄNNINGE. Objektnr 35073

GÖTALA 161 SKÄNNINGE. Objektnr 35073 GÖTALA 161 SKÄNNINGE Objektnr 35073 Torpfastighet i Götala utanför Vadstena med registerbeteckningen Götala 1:11, Styra socken, Aska församling, Motala kommun Objektnr 35073 Läge: Fastigheten ligger invid

Läs mer

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ

AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ AHRE FASTIGHETSBYRÅ HAGEVÄGEN TVÅ Fantastiskt flexibel flerfamiljsvilla om 218 + 86 kvadrat i disposition om tre lägenheter med 4-6 rok, 4 rok samt 2 rok i bra skick Etbl. 1987 KRISTINELUNDSGATAN TIO 031

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA!

VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! en Redo för g? förä ndrin VÄLKOMMEN TILL CARLSHAMNSMÄKLARNA! Att sälja en fastighet Välkomna till CarlshamnsMäklarna! CarlshamnsMäklarna är ett familjeföretag och vi som arbetar som fastighetsmäklare är

Läs mer