Individfaktorers betydelse för ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individfaktorers betydelse för ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa"

Transkript

1 Individfaktorers betydelse för ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa Steven Nordin Institutionen för psykologi Umeå universitet Inomhusklimat Örebro 2012, mars Bakgrund Fokus Låg komfort Temperatur Luftfuktighet CO 2 Lukt Sjukdom Lungcancer (radon) Legionärssjuka (legionella) Astma/allergi (inomhusallergen) Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa Multipel kemisk känslighet (MCS) 1

2 Bakgrund Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa i relation till MCS Vanligt att långvarig ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa övergår till MCS 23.2% 23.2% Intolerance to odorants/irritants: Initially health problems in certain buildings 75.0% Bakgrund Diagnoskriterier för MCS Symtomen är reproducerbara Kroniskt tillstånd Låga nivåer av exponering Symptomen avtar/försvinner då exponeringen avlägsnas Responser uppstår för flera kemiskt orelaterade ämnen Symtomen rör flera organsystem 1999 Consensus on Multiple Chemical Sensitivity Arch Environ Health 2

3 Bakgrund Vanliga symtom vid MCS Andersson et al J Occup Environ Health Bakgrund Mer komplext än enkel dos respons Tre årtionden av forskning kring ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa: Icke toxisk kemisk/fysisk exponering? Hälsosymtom 3

4 Bakgrund Mer komplext än enkel dos respons Behov av att studera individfaktorers roll: Icke toxisk kemisk/fysisk exponering Hälsosymtom Att leva med dessa miljökänsligheter? 4

5 Att leva med dessa miljökänsligheter? Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa: Attityder från omgivningen Ifrågasättande och bristande förståelse Från fullt stöd till inget stöd Att leva med dessa miljökänsligheter? Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa: Konsekvenser Vardagliga aktiviteter försvåras Ekonomiska problem Familj och vänner drabbas Känslomässig påverkan 5

6 Att leva med dessa miljökänsligheter? Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa: Egenhantering Undvika Försöka acceptera & hitta lösningar Kämpa på Se det positiva Göra sin bostad till fristad Att leva med dessa miljökänsligheter? Multipel kemisk känslighet Identifierade kategorier Tillgänglighet i samhället Transportera sig med färdmedel Besöka allmänna byggnader & inrättningar Hitta lämplig bostad Ekonomisk trygghet Sänkt inkomst Ökade utgifter Dåligt stöd från myndigheter Sociala relationer Umgänge & sociala aktiviteter Begränsar andra Vägrar att ändra sitt sociala liv Söderholm et al Health Care Women Int 6

7 Att leva med dessa miljökänsligheter? Multipel kemisk känslighet Identifierade teman Begränsad i deltagandet med samhället Tillgängligheten till samhället är noll. Jag kan varken gå bio, teater, konserter eller andra ställen dit jag ofta gick tidigare. Restauranger/ kaféer är nästan uteslutet. Tvingad att bete sig inkompatibelt med ens värderingar och självbild Det är svårt att göra sociala aktiviteter spontant. Många förberedelser behövs om jag t ex ska gå på en fest. Att kontakta alla i förväg och försäkra sig om att alla är luktfria. Det känns väldigt svårt eftersom jag är en mycket spontan person. Brist på förståelse och respekt från andra Jag har blivit trakasserad av min chef som sprayade parfym på arbetsplatsen och som kände sig förolämpad för att jag inte ville säga upp mig. Hon satte ett ultimatum att jag skulle förflyttas, annars skulle hon sjukskriva sig. Så jag förflyttades till en annan arbetsplats där det fanns mer irritanter. Söderholm et al Health Care Women Int Att leva med dessa miljökänsligheter? Multipel kemisk känslighet Osäkerhet Det har varit omöjligt för mig att hitta en bostad där jag kan må bra. Jag har blivit avvisad hjälp från myndigheter och har flyttat åtta gånger sedan jag blev allvarligt sjuk i juni Jag har förlorat mitt hem... Jag har tvingats lämna min dotter, mina vänner och kvalificerad sjukvård i sökandet efter en lämplig bostad... Idag bor jag i ett gammalt hus... Huset håller på bli för dyrt för mig och jag kan inte få bostadsbidrag. Identifierade teman Beroende av andra En av de svåraste sakerna med detta tillstånd är att det är så svårt att umgås med andra människor. Jag har blivit så beroende av att även andra måste förändra sina liv för att kunna umgås med mig. Tvingad att välja mellan pest och kolera Svårigheten med att besvära andra att avstå från lukter får mig ofta att välja bort sociala aktiviteter som jag inte tycker är värda att bli sjuka för. Dessa anpassningar och prioriteringar är något jag brottas med varje dag och varje vecka eftersom jag mycket gärna skulle vilja delta i barnens alla aktiviteter, föräldramöten, etc. Söderholm et al Health Care Women Int 7

8 Även andra former av miljökänslighet? Även andra former av miljökänslighet? Miljöhälsostudien i Västerbotten Västerbotten Sweden % of the population Age strata (yrs) 8

9 Även andra former av miljökänslighet? Miljöhälsostudien i Västerbotten Västerbotten som population (18 79 år) Stratifiering för ålder och kön n = (40%) Planerad som longitudinell Demografi Diagnostiserade sjukdomstillstånd Karaktär och grad av miljökänsligheter Somatisering Stress & utmattningssyndrom Hjälplöshet & hopplöshet Ångest & depression Hälso oro för miljöfaktorer Sömn Symtombild Triggerfaktorer Copingstrategier & socialt stöd Även andra former av miljökänslighet? Enskild förekomst (%) 21,6% Minst en känslighet Ospecifik Lukter/ Ljud Elektrobyggnadsrelaterad irritanter magnetiska ohälsa fält Diagnos given av läkare 1 1,4 3,3 2,8 0,4 WHOs lista + attribuering 2 2,5 Besvär mer än normalt 3 5,0 12,3 9,4 2,7 WHOs lista 4 17,3 IEI 5 6,7 1,6 MCS 6 3,6 1 Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, MCS/SHR, ljud respektive elöverkänslighet 2 WHOs lista över typiska SBS symtom i kombination med besvär vid vistelse i vissa byggnader 3 Besvärar mer än normalt av vistelse i vissa byggnader, luktande/stickande ämnen, vardagliga ljud respektive påslagen elektrisk utrustning 4 WHOs lista över typiska SBS symtom 5 Kriterier för idiopathic environmental intolerance konsensuskriterier för MCS 9

10 Även andra former av miljökänslighet? Samförekomst Intolerance to certain buildings Odorants/ irritants Sounds Electrical equipment 58.1% 15.8% 23.0% At least 1 other At least 2 other All 3 other 70.3% 23.0% 3.6% Även andra former av miljökänslighet? Samförekomst Intolerance to odorants/irritants Certain buildings Sounds Electrical equipment 23.2% 20.5% 7.2% At least 1 other At least 2 other All 3 other 41.8% 9.6% 1.4% 10

11 Även andra former av miljökänslighet? Samförekomst Clinical diagnosis Nonspecific building related symptoms Multiple chemical sensitivity MCS 53% NBS 23% Underliggande mekanismer? 11

12 Underliggande mekanismer? Ingen toxikologisk förklaring Underliggande mekanismer? Exponeringens egenskaper Kemiska eller kemosensoriska egenskaper hos exponeringen? 12

13 Underliggande mekanismer? Två kemiska sinnen i näshålan Luktsinnet Typisk innemiljö: Ca 6000 ämnen med luktande & sensoriskt irriterande egenskaper Kemestetiska sinnet Wargocki 2004 Indoor Air Underliggande mekanismer? Luktsinnet det första sinnet i arternas utvecklingen Attraction of Escherichia coli bacteria to aspatate Adler 1969 Science Vårt evolutionära arv: Luktsinnet ska styra vårt beteende (även omedvetet) Dåliga erfarenheter av ett kemiskt ämne ska få oss att ta avstånd: 1. Ökad vakenhet & negativ emotion 2. Lukten blir obehaglig & stark 3. Ofarliga hälsosymtom (stressrespons via bl a ANS) Dåliga erfarenheter inkluderar tron om att det kemiska ämnet är farligt Negativ affekt och relaterade tillstånd förstärker dessa försvarsmekanismer Encyclopedia Britannica

14 Underliggande mekanismer? Negativ affekt och relaterade tillstånd PHQ-15 score Somatization 0 HADS score Anxiety Depression 2D Graph 9 SMBS score PSS score Stress Burnout 0 Odorants/irritants Certain buildings Odorants/irritants & certain buildings Electromagnetic fields Noise Referents 0 Odorants/irritants Certain buildings Odorants/irritants & certain buildings Electromagnetic fields Noise Referents Underliggande mekanismer? Hälsoriskperception Modern Health Worries Scale Extreme 5 concern Worry for personal health Environmental pollution Toxic interventions No 1 concern 1 Extreme 5 concern Worry for personal health Radiation Tainted food No 1 concern Odorants/irritants Certain buildings Electromagnetic fields Odorants/irritants & certain buildings Noise Referents 0 Odorants/irritants Certain buildings Odorants/irritants & certain buildings Electromagnetic fields Noise Referents 14

15 Underliggande mekanismer? Kemosensorik & hälsoriskperception som mediatorer Damm och sotexponering Luktexponering Stenlund et al Public Health Claeson et al. Submitted Underliggande mekanismer? Mild form av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa The chemosensory psychobiological stress model Nordin 2009 Inomhusklimat Örebro 15

16 Underliggande mekanismer? Kemisk intolerans Neural sensitisering Kemisk intolerans Neurogen inflammation Klassisk betingning + Underliggande mekanismer? Neurogen inflammation Förändrad perception HPAaxeln Neuropeptider (t ex substans P, CRF): Inflammatoriska mediatorer & stresshormoner Inflammation Limbiska systemet nociceptorer (sensoriska C fibrer) Diverse symptom Autonoma nervsystemet Endokrina systemet Meggs 1999 Toxicol Ind Health Black 2002 Brain Behav immun 16

17 Underliggande mekanismer? Neurogen inflammation Odds kvoter för kronisk sinusit Intolerans för lukter/irritanter 3.5 Intolerans för vissa byggnader 6.7 Läkar diagnostiserad MCS 13.6 Läkar diagnostiserad ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa 21.3 Underliggande mekanismer? Neural sensitisering Obehaglig exponering Opredicerbar exponering Hög stressnivå Initial stimulering Upprepad stimulerring Habituering Sensitisering Neural respons Stimulus Minnesprocess Bell et al Biol Psychiat Sorg & Prasad 1997 Environ Health Perspect Overmier, 2002 Scand J Psychol 17

18 Underliggande mekanismer? Neural sensitisering Endokrina systemet Autonoma nervsystemet Förändrad perception Dopaminerga systemet Limbisk kindling Bell et al Biol Psychiat Sorg & Prasad 1997 Environ Health Perspect Overmier 2002 Scand J Psychol Underliggande mekanismer? Neural sensitisering Upplevd intensitet (log 10 ) Tid (kontinuerlig exponering) Andersson et al J Psychosom Res 18

19 Underliggande mekanismer? Neural sensitisering Underliggande mekanismer? Neural sensitisering 19

20 Underliggande mekanismer? Neural sensitisering Förändrad hjärnaktivitet hos sensitiserare vs habituerare Främre cingulum Amygdala Främre insula Orbitofrontalkortex Underliggande mekanismer? Kemisk intolerans Förändrad hjärnaktivitet hos sensitiserare vs habituerare Samma aktiveringsmönster som vid fibromyalgi (vid smärtstimulering) (Jensen et al. 2009) Främre cingulum Amygdala Främre insula Orbitofrontalkortex Vilken roll spelar dessa områden? Habituering (sensitisering i detta fall) Hotfulla situationer (t ex lukt) Klassisk betingning Förhöjd vakenhet Aktivering av ANS (symtom) Stimulus (t ex lukt) upplevs starkare Negativa känslor Förhöjd uppmärksamhet Stimulus (t ex lukt) upplevs starkare Stimulus (t ex lukt) upplevs obehaglig 20

21 Psykologi Umeå universitet Tack för uppmärksamheten! & Tack till kollegorna: Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Astma & allergi Sahlgrenska universitetssjukhuset Linus Andersson Anna Sara Claeson Nina Lind Berndt Stenberg Maria Nordin Eva Millqvist Strålningsvetenskaper Umeå universitet Öron, näsa, hals Kärnsjukhuset, Skövde Greg Neely Eva Palmquist Anna Söderholm Lars Nyberg Mats Bende 21

ArtiklarpubliceradeiPsykologtidningen Nr5/11,6/11,7/11,9/11,10/11,2/12,3/12. Nr:

ArtiklarpubliceradeiPsykologtidningen Nr5/11,6/11,7/11,9/11,10/11,2/12,3/12. Nr: ArtiklarpubliceradeiPsykologtidningen Nr5/11,6/11,7/11,9/11,10/11,2/12,3/12 Nr: SERIE: MILJÖPSYKOLOGISK FORSKNING Gästredaktör Birgitta Berglund, professor emerita i perception och psykofysik vid Stockholms

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Jag råkade säga att jag har IBS

Jag råkade säga att jag har IBS Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Jag råkade säga att jag har IBS En intervjustudie om IBS- patienters upplevelser av besvär, behov, bemötande och behandling Anna Frennby Psykologexamensuppsats.

Läs mer

Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism

Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism Stress hos fo rä ldrär till bärn med äutism Linda Grann linda@jenglacoaching.se Studier visar att föräldrar till barn med autism upplever mer stress än andra föräldrar. Jag har försökt utreda och belysa

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Elöverkänsliga i arbetslivet

Elöverkänsliga i arbetslivet Elöverkänsliga i arbetslivet En praktisk vägledning för arbetsgivare Januari 2006 Gunilla Nilsson / Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland Tfn: 031-741 48 00 www.febv.com Elöverkänsliga i arbetslivet

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE?

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? Hälsa och samhälle DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? EN LITTERATURSTUDIE ANNA LARSSON ANNA WALLENTIN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Att leva med Irritable Bowel Syndrome

Att leva med Irritable Bowel Syndrome Att leva med Irritable Bowel Syndrome - En litteraturstudie Living with Irritable Bowel Syndrome. - A literature study Gustavsson Theres Johansson Isabelle Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010 tema: psykosomatik transplantationer ledare... 4 tema psykosomatik Psykosomatisk smärta hos barn och ungdomar... 6 Kropp och själ

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Theres Gustafsson theresgustafsson@gmail.com Lotta Vedin mickeochlotta@yahoo.se Vi kan alla uppleva över- och underkänslighet inom våra sinnen

Läs mer

Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm.

Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm. 3 oktober 2011 Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm. Författare: Maya Mitova Handledare: Roma Runeson Projektarbete vid

Läs mer

Ung, arbetslös och deprimerad

Ung, arbetslös och deprimerad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för Psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Höstterminen 2004 Ung, arbetslös och deprimerad Madeleine Magnusson Handledare: Timo Hursti Examinator: Staffan Sohlberg Jag

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2014:24 När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer