År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer."

Transkript

1 Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också innehålla radonhaltigt vatten. Vid inandning så sönderfaller radon och avger alfa-partiklar vilka kan orsaka DNA-skada på celler och som i sin tur kan leda till lungcancer (1, 4). Radon och rökning: Rökning är en oberoende riskfaktor för lungcancer. Den relativa risken för lungcancer är större för rökare och ex-rökare. Den extra risken för lungcancer kommer från radonexponering, radon ger en synergisk effekt. Denna exponering är proportionell till radonhalten i luften som mäts i Bequerel/ m 3, och hur många år man exponeras för radon (1, 4). Radonexponeringen orsakar cirka 400 av de lungcancerfallen per år i Sverige. Radon i bostaden svarar för i snitt cirka hälften av den totala stråldosen per person och år3. Cirka småhus bedöms ha radonhalter över Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m 3 (2, 4). Mätmetod: Radonhalter i vatten och livsmedel uppmäts med gammaspektroskopi. För att mäta radon i inomhusluft används spårfilm med filter som sedan skickas till laboratorium för analys (3, 4).

2 Studiedesign Hypotes/frågeställning: Leder radonexponering till Lungcancer? Studiedesign: Retrospektiv kohortstudie. För att vi kommer att studera endast en exponering. Vi har valt bort fallkontroll för att vi inte vet hur mycket radon grupperna utsatts för (de som har bott i radonhus kanske inte vet om det). Fall-kontroll passar också bättre till små studier. Prospektiv studie har valts bort pga. Det tar så pass lång tid för en cancer att utvecklas. Tvärsnittsstudie är bortvalt pga. vi får en uppfattning vid bara en tidpunkt, vilket omöjliggör för oss att utreda eventuell kausalitet. Vi måste ha en tidsaspekt, så vi kan se att radonexponeringen kom före lungcancern, i enlighet med Hill s kriterie om temporalitet. Kohortstudien: De exponerades definition: Vatten, blåbetong via arbetsplats och i hemmet. Vilka ingår i referenspopulationen: De som inte ingår i den exponerade gruppen. Alternativ referenspopulation: Sveriges befolkning, dock dåligt pga. det blir svårt att kontrollera om denna grupp blivit exponerade eller inte. Fördel, ju fler desto bättre. Definition av utfall: Individer inom populationen som diagnostiserats med lungcancer under sin livstid. Man skall dock minnas att våra fall reflekterar en symtomgivande cancer, skulle inklusionskriteriet vara lungcancer även funnet vid obduktion, ökar förekomsten. (5) Studiebas: År År 1978 Sjuka exponerade Friska åringar (kvinnor och män) som bor dalarna, år Sjuka oexponerade Friska-- Vi har valt att göra undersökningen på människor i dalarna pga. att radonexponeringen är mer koncentrerad i vissa områden än andra inom landskapet (Se bilaga A). Vi förväntas då att se skillnader i lungcancerincidens mellan de områden som har hög respektive låg exponering. Uppgifter om vilka som ingår i kohorten tas från folkbokföringsregister från Uppgifter om rökvanor erhålls genom enkätutskick. Om personen dött, kollar vi i journaler för att få reda på om personen i fråga var rökare eller icke-rökare. År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Nästa steg är att identifiera de fall som är exponerade av radon. Detta görs genom att igen kolla i folkbokföringsregistret få uppgifter om var i länet de bor/bott. Detta för att vi vet att vissa geografiska områden har högre exponering än andra (Se bilaga A).

3 Studiens precision: Precisionen ökar om vi ökar studiepopulationen. Går alltid att göra en större studie, men man måste begränsa sig. En kohortstudie skulle ge en bättre precision. Vi har valt att studera retrospektivt pga. lungcancer går långsamt att utveckla, alltså krävs en viss latensperiod. Dessutom skiljer sig individer åt vad gäller benägenhet att söka för symtom. Ju längre latenstid som används, desto fler kommer söka som symtomen blir värre. Bias: Felklassificiering: Människor som jobbat med blåbetong/radon kanske har exponerats så pass lite så det är försumbart. Tex. Att de jobbat endast något år och därefter slutat. Confounders: Rökning leder till lungcancer, löses genom stratifiering. Asbestexponering leder till lungcancer. Majoritet av de som är icke-rökare är kvinnor, kön bör därför tas hänsyn till. Selektionsbias: En möjlig selektionsmekanism är att människor som väljs ut är ej representativa. Bortfall: Folk som flyttar från dalarna under studiens period kollar vi med personnumret upp i cancerregistret om de fick lungcancer, och utgör då inte ett bortfall. Folk som dör av annan anledning. Folk som inte svarar på enkäten. Detta kan påverka resultatet genom att vi får en mindre population som resulterar i en mindre precision. Analysmetod: Rater bör användas. Exponerade Oexponerade Fall: a b Population: M_1 M_0 Ratkvot/RR = (a/m_1)/(b/m_0) Vi använder kumulativ incidens för att få med alla fall av lungcancer i populationen. Kausalt samband: Om kausalt samband föreligger, rekommenderar vi att: Flytta från området Förbjuda bolag att använda radonhaltiga material Installera fläktar och vattenavskiljare (som tar bort radonet) Subventionering av fläktar och vattenavskiljare

4 Bilaga A

5 Källor: 1. Rubins Pathology, clinicopathologic foundations of medicine. 5:th ed. Rubin, Strayer. 2008, Lippincott. 2. B108F0EDFECA/3072/ pdf sök på radon 5. Grunderna i epidemiologi. Studentlitteratur 2:nd ed. Anders Ahlbom & Staffan Norell

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks?

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Lars Barregård Professor, överläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum ÖVERDRIVNA RADONLARM? Nu diskuterar myndigheterna en sänkning av riktvärdena för radon i bostadshus. Det skulle innebära att minst en miljon bostäder i Sverige klassas som hälsofarliga. Men ett faktum

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Elektromagnetiska fält och 3G

Elektromagnetiska fält och 3G Elektromagnetiska fält och 3G Seminarieuppgift Miljömedicin/Epidemiologi Basgrupp 5 läk T4 HT07 Malin Briland, Björn Due, Hanna Jonsson, Daniel Loord, Klara Nordell, Ragnar Rosenqvist Elektromagnetisk

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall

Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Forskningsuppgift 2010-11-02 First Lego League NXTeam, Sundsvall Isak Ågren, 12 Ludvig Björk Förare, 12 Emil Pettersson, 11 Gabriel Ågren, 10 Martin Storkamp, 12 Daniel Wiman, 12 Nils Eriksson, 12 Alfred

Läs mer

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning Vad är radon? Efter att en person hörde av sig till mig med frågor om speciellt Gammastrålning från Blåbetong började jag fundera och leta efter mer information, men fann att det skrivits väldigt lite

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar

Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar 8 Delrapport 8 i projekt om kvinnors och mäns sjukfrånvaro Betydelsen av arv och miljö för sjukskrivning och sjukersättning bland kvinnor och män i en kohort av svenska tvillingar Pia Svedberg Jurgita

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 April 2008 Årgång 21 Sekretariat/distribution

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer