Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring"

Transkript

1 Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring Margot Van Dingenen Academiejaar: MA Taal- en Letterkunde: Engels-Zweeds Handledare: Sara van den Bossche och Professor Beschnitt Universiteit Gent

2 Inhoud Inledning: Modernismen i den svenska barnlitteraturen under fyrtiotalet... 3 Teori och metod... 4 Gynnsamma omständigheter för modernismens inträde... 5 Historisk, politisk och social kontext... 5 En period av krig: Vinterkriget och Andra världskriget... 6 Teknologiska och vetenskapliga fråmgångar och risker... 7 Pedagogisk kontext: en ny barnsyn Från små vuxna till barn med en känsla för nonsens Bertrand Russell som nyckelfigur för den omvandlade barnsynen Litterär kontext Den litterära företrädaren för modernismen: Lewis Carrolls Alice i Underlandet Avantgardistiska rörelser och en dubbel läsekrets Modernismen i barnböcker under den svenska guldåldern Den svenska guldåldern Två olika perspektiv: Shavit vs. Kåreland Modernismens karaktär i vuxen- och barnlitteratur Modernismen i barnböcker under fyrtiotalet: en analys En föreställning av tio barnböcker som kommer att diskuteras Åke Holmbergs Ture Sventon Privatdetektiv och Ture Sventon i öknen Tove Janssons Småtrollen och den Stora översvämningen och Kometen Kommer Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Alla vi barn i Bullerbyn Lennart Hellsings Katten blåser i silverhorn och Musikbussen Gösta Knutssons Pelle Svanslös i skolan och Heja, Pelle Svanslös Modernistiska kännetecken som kommer att tillämpas på barnböckerna Närvarandet av modernistiska kännetecken i de tio barnböckerna Maskiner, teknologi och vetenskap: det moderna samhället i fyrtiotalets barnlitteratur Nonsens, ordlek och estetiskt språkbruk: språkmedvetenhet i modernistisk barnlitteratur Självständig, optimistisk och egensinnig: Den modernistiska barnlitteraturens superbarnet Metafiktivitet, berättande karaktär och läsarens tilltall: spänningen mellan saga och sanning.. 52 Sarkasm, hyperboler och underdrifter: ironi i fyrtiotalets barnlitteratur i Sverige Slutsats: Bibliografi

3 Inledning: Modernismen i den svenska barnlitteraturen under fyrtiotalet Om Sverige inte hade känt sin svenska guldåldern inom barnlitteraturen, så skulle vi inte ha kunnat läsa om Krakel Spektakel och Kusin Vitamin. Så skulle man aldrig tänka på Pippi Långstrump när man såg en flicka med två fläckor som var lite fräck. Så skulle inga höra berättelser om Mumin innan de fick sova. Så skulle barndomen har sett ut helt annorlunda och barnlitteraturen fantasilösare och mindre utmanande än den nutida barnlitteraturen i Sverige. Den svenska guldåldern gav barn ett viktigt kulturellt arvegods som än så länge har inspirerat och färgat livet av såväl barn som vuxnar. Lennart Hellsings Katten Blåser i Silverhorn, Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, Tove Janssons Småtrollen och den Första Översvämningen, åke Holmbergs Ture Sventon Privatdetektiv och Gösta Knutssons Pelle Svanslös i Skolan: de kom alla ut omkring 1945, året som inledde den svenska guldåldern för barnlitteraturen. I min avhandling kommer jag att undersöka närvarandet av den litterära strömningen modernismen inom fyrtiotalets barnlitteratur. Fyrtiotalet är, som Kåreland redan skriver, ett händelserikt decennium både för vuxen- och barnlitteraturen. Det är en period präglad av förändring, normbrott och nytänkande. 1 Barnlitteratur är fortfarande ett marginellt forskningsområde och det är omotiverat. Barn behöver, som vuxnar, bra litteratur för att berika sig och för att växa upp i ett samhälle som ständigt förändrar. Litteraturen är en avspegling av hur samhället ser ut under en specifik tid och när det finns stora förändringar lyser dem igenom i litteraturen. Instabila tider hänger ihop med innovationer i litteraturen; det är ingen tillfällighet att Romantiken uppstod strax efter den franska revolutionen och att Symbolism som litterär strömning utvecklades omkring 1900-talets sekelskifte, då vetenskap var mycket viktigt och samhället dominerades av positivism och rationalism. Dessa litterära strömningar är två av åtskilliga exempel som påvisar sättet varpå litteratur integrerar förändringarna som uppträder i samhället. Litteraturen erbjuder här ett alternativt sätt att tänka och att liva i kontrast till det sedvanliga sättet att liva. Modernismen är också en litterär strömning som kommer att erbjuda ett nytt sätt att tänka och att skriva och det innovativa och förnyande som modernismen introducerar är märkligt närvarande i barnlitteraturen. Med min uppsats vill jag påvisa att den svenska barnlitteraturen under fyrtiotalet redan innehåller de stora litterära förändringarna som hänger ihop med modernismens inträde i litteraturen; som ironi, nonsens och metafiktivitet. Fyrtiotalets svensk barnlitteratur har kanske även varit orsaken till att 1 Kåreland, Lena. "40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?" Banér, Anne. Konsten att berätta för barn. Stockholm Universitet: Centrum för barnkulturforskning, s

4 vuxenlitteraturen i Sverige började experimentera vidare med nya former och innehåll. Jag kommer alltså att påvisa barnlitteraturens innovativitet och progressivitet genom att undersöka närvarandet av modernistiska kännetecken i tio svenska barnböcker som kom ut under fyrtiotalet. Under den svenska guldåldern, som inleddes efter Andra världskriget, utkom många modernistiska barnböcker som kan betraktas som en plattform för förändring: de banade väg för en modernistisk litteratur i Sverige och resten av Skandinavien. Uppsatsen kommer att innehålla två stora delar: först och främst behandlas omständigheter omkring fyrtiotalet som var fördelaktiga för modernismens inträde i den svenska barnlitteraturen. Den historiska, politiska, sociala och litterära kontexten kommer att diskuteras, såväl som den nya barnsynen som uppstod under den där perioden. Sedan kommer modernismens kännetecken och den svenska guldåldern att belysas. I andra delen börjar jag med min egentliga undersökning där jag ska diskutera sättet varpå modernismen manifesterar sig i olika barnböcker av Astrid Lindgren, Tove Jannson, Lennart Hellsing, Åke Holmberg och Gösta Knutsson. Teori och metod Jag ska börja med att undersöka kontexten av fyrtiotalet i Sverige för att se hur den kunde ha påverkat och främjat inträdet av modernismen i Sveriges andra guldåldern. Först och främst belysas den historiska, politiska och sociala kontexten, där jag uppehåller mig med den Andra världskriget och det teknologiska framsteget under fyrtiotalet. Därpå kommer jag att titta på den pedagogiska kontexten där Bertrand Russell spelade en väldigt viktig roll. Till sist kommer också den litterära kontexten att diskuteras: skiftningen från det klassiska uppfostringsidealet till ett förnyande perspektiv och uppkomsten av de avantgardistiska rörelserna belysas. Sedan kommer den svenska guldåldern att klarläggas och jag diskuterar de olika perspektiven angående barnlitteraturens position i det litterära fältet. Därpå diskuteras modernismens karaktär och undersöks om det finns skillnader mellan modernismen i barnlitteratur och modernismen i vuxenlitteratur. Efter detta föreställs de fem författarna och deras böcker och då börjar jag med min egentliga forskning. Först och främst introduceras kännetecken som jag kommer att använda för min undersökning och efter detta belysas varje kännetecken per styck. För att kunna påvisa att det uppstod en ny tendens inom barnlitteraturen under fyrtiotalet, kommer jag att framföra en närläsning av barnböckerna från Astrid Lindgren, Lennart Hellsing, Tove Jansson, Gösta Knutsson och Åke Holmberg. Efter forskningen dras slutsatsen och min hypotes är att fyrtiotalets barnböcker var redan mycket modernistiska och att de banade väg för radikalare experiment inom vuxenlitteraturen. 4

5 Gynnsamma omständigheter för modernismens inträde Först och främst är det relevant att beakta modernismens kontext. Att undersöka hur modernismen gjorde sitt inträde, kan kasta nytt ljus över den litterära strömningen själv. Jag börjar med att ge en översikt över den historiska, sociala och politiska kontexten. Därpå diskuteras den pedagogiska kontexten där jag kommer att belysa den nya barnsynen. Efter detta diskuteras den litterära kontexten med uppmärksamhet för Lewis Carrolls roll, den klassiska uppfostringsberättelsen och de avantgardistiska rörelserna som började uppstå. Historisk, politisk och social kontext Jag ska börja med att belysa modernismens historiska kontext, det vill säga, tiden där olika författare började modernisera litteraturen. Modernismen introducerades i Sverige under fyrtiotalet, perioden som kallas för den svenska guldåldern: I svensk barnlitteraturforskning förläggs barnbokens moderna genombrott vanligen till krigsslutet Vad som precis förstås med den svenska guldåldern kommer att belysas lite senare. Som Lena Kåreland redan skriver är fyrtiotalet ett händelserikt decennium både för vuxen- och barnlitteraturen. Det är en period präglad av förändring, normbrott och nytänkande. 3 Vilka förändringar och nya tankar är det då? För att riktigt kunna förstå fyrtiotalet som en period präglad av förändring, normbrott och nytänkande är det upplysande att diskutera några stora händelser i Sverige, och även i dess grannländer, som bidrog till en tydlig förändring i litteraturen. Fyrtiotalet var en period av kaos, förvirring och kovändningar, men också av positivism, vetenskapliga och teknologiska framsteg och efterkrigsoptimism. Vad som hände under fyrtiotalet bidrog också till litteraturens uppvärdering: Många illusioner hade krossats i och med Andra världskriget och dess ödeläggelse. En tro på absoluta värden föreföll alltmer orimlig. En tro på litteraturen i sig tedde sig däremot mer möjlig. Konsten tillerkändes alltmer ett värde i sig. 4 2 Kåreland, Lena. 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt? Banér, Anne. Konsten att berätta för barn. Stockholm Universitet: Centrum för barnkulturforskning, s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s Kåreland, Lena. Modernismen I Barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal. Sverige: Rabén & Sjögren, s. 45 5

6 En period av krig: Vinterkriget och Andra världskriget Jag börjar med att diskutera krigens inflytande på litteraturen i Sverige. Andra världskriget är kanske den viktigaste orsaken som bidrog till att litteraturen moderniserades radikalt. Det här kriget har varit en mycket viktig impuls för förnyelse. Att en sådan hemsk händelse hade kunnat ske, gjorde att människor började tvivla på världen och ville komma bort från sättet varpå samhället fungerade. Det har haft en mycket stor inverkan på litteratur såväl för vuxna som för barn och ungdomar, eftersom författare försökte på något sätt förnya världen med hjälp av litteratur. Mellan 1939 och 1945 styrdes Sverige av Regeringen Hansson III, en samlingsregering som uppstod efter att Sovjetunionen hade attackerat Finland året 1939 i Vinterkriget. Samlingsregeringen bestod av Socialdemokraterna, Bondeförbundet, Folkpartiet och Moderaterna. Vinterkriget utgjorde en del av Andra världskriget och fastän detta kriget pågick tills 1945 uppstod det ändå lite hopp efter att Vinterkriget kom till ett slut i 1940: The striking Finnish military successes in December I939 and January I940 aroused admiration all over the Western world. In the atmosphere of uncertainty, dejection, and listlessness which prevailed during the autumn and early winter of I939-40, while the main armies were stationary behind the defenses of the Western front, brave little Finland stood out as an example, and released a wave of enthusiasm. 5 Sverige och Finland blev kanske optimiskare efter Vinterkrigets utgång, men början på fyrtiotalet var framför allt en tid präglad av uncertainty, dejection, and listlessness. Denna känsla förblev under nästa kriget: Andra världskriget. Trots att Sverige valde att inta en neutral position, inträffade det ändå några olyckor där bland annat Malmö, Lund och Stockholm blev bombade. Samtidigt måste Sveriges neutrala position sättas i perspektiv: Sverige introducerade nämligen det svarta tåget, ett tåg som befordrade saker för Tyskland, och det kan alltså sägas att Sverige kollaborerade på detta sätt och inte var fullständigt neutralt. Sverige hjälpte också omkring 7000 danska judar under Andra världskriget att fly från Danmark till Sverige. Under kriget rymde dessutom nästan invånare från de baltiska staterna Estland, Letland och Litauen till Sverige. Naturligtvis skapade inflyttningen av så många människor lite oro bland befolkningen. Det utmynnade bland annat i tattarkravallerna i Jönköping; stora spänningar uppstod över de så kallade tattarna eller resanden, ett zigenarefolk. Utöver de invånarna som rymde från de baltiska staterna, kom det även nästan danskar och norrmän till Sverige 5 Hagglof, M. Gunnar. A Test of Neutrality: Sweden in the Second World War. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 36, No. 2(Apr., 1960), s

7 tillsammans med finska barn som flydde från kriget samt tyska flyktingar. Sverige upplevde en riktig immigration boom. Som Lindén och Lindberg skriver: In the Thirties Sweden became an immigrant country, but a large part of the immigration consisted of Swedes returning home[ ]. Then during World War II Sweden became the immigrant country that it is today. 6 Det bidrog till den dominerande känslan av kaos och förvirring. Kriget själv och konsekvenserna hade en stor påverkan på litteraturen under fyrtiotalet och även efteråt. Författare började leta efter ett sätt att fatta de avskyvärda händelserna och att ge mening åt livet. Det sista blev författarens motivation för att börja skriva på ett nytt sätt: The need to create reason for one s existence, rather than to rely on some prior notion of human purpose, energises much of the work of the Modernist period, and disrupts received ideas in, often, radical ways. 7 Med Andra världskriget försvann nationens oskuld definitivt och människor försökte hitta naiviteten igen och hittade den genom att titta på barn. Modernistiska författare sysslade med recovering the ability to see and experience the world with the freshness associated with childhood imagination 8. Barnet blev framtidens hopp och det förklarar också introduktionen av den starka huvudfiguren i barn- och ungdomslitteratur som kommer att kallas för superbarnet. Teknologiska och vetenskapliga fråmgångar och risker Efter att ha diskuterat krigets betydelse för den modernistiska litteraturen, kommer nu inflytandet av teknologin och vetenskapen för litteraturen under fyrtiotalet att belysas. Som ska påvisas hade teknologin inte endast påverkat den modernistiska litteraturens innehåll, utan också sättet varpå läsaren kommer att läsa en text. Utöver den pessimistiska hållningen som uppstod under och efter Andra världskriget, härskade det samtidigt en utpräglad optimism under fyrtiotalet i Sverige efter Vinter- och Andra världskriget. Strax efter Andra världskriget hade Sverige en frisk ekonomi och en intakt industri, landet upplevde en ekonomisk boom och man kunde titta på framtiden förväntansfullt ordnades utställningen Bo Bättre som försökte hitta lösningar för trångboddheten: Tillräckligt utrymme till överkomligt pris, det är det primära problemet i vår bostadsfråga 9 och år 1947 fanns det Örebroutställningen med 6 Lindén, Anna-L. och Lindberg, G. Immigrant Housing Patterns in Sweden Huttman E.D. Urban housing segregation of minorities in Western Europe and the United States. Duke University Press. s. 93 7, Thacker, D.C. and Jean Webb. Introducing Children's literature: from Romanticism to Postmodernism. Routledge, s , Reynolds, Kimberley. Radical Children's Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction. Great Britain: Palgrave Macmillan, s Utställningskatalogen Bo Bättre < s.8 7

8 mottot Mot Ljusare Tider. Det är alltså tydligt att människor började bli förhoppningsfulla igen och tro på framtiden efter kriget. Detta hade framförallt att göra med teknologin och vetenskapen. Teknologi och vetenskap var saker som började ha en större påverkan på samhället och människors tankar och som bidrog till efterkrigsoptimismen. Utöver filmindustrin som blomstrade med bland annat Ingmar Bergmans första filmer som utkom under fyrtiotalet, inträffade det också vetenskapliga experiment, liksom Vipeholmsexperimenten där man undersökte inflytandet av karies på tänderna av personer med utvecklingsstörning som placerades i Vipeholmssjukhuset. Om man tänker på det nu känns det riktigt oetiskt, men på den tiden trodde man på eugenetiken: samhället samt dess befolkning var realiserbara. Man började också med tvångsterilisera folk för att bevaka Sveriges rena ras. Det låter nästan nazistiskt, men det tyder också på tron på vetenskapen och på den härskande optimismen där man trodde att allt kunde göras och att det perfekta samhället fanns. 10 Tänderna var inte det enda som svenskar hade problem med under 1940-talet. Många människor smittades av poliovirus och det fanns flera epidemier under såväl fyrtio- som femtiotalen. Lyckligtvis fanns det många forskare som försökte hitta en lösning och då uppfanns poliovaccinet började man med vaccineringen i Sverige. 11 Det fanns några andra saker som uppfanns under fyrtiotalet, bland annat djupfrysning och dammsugaren, som bidrog till hushållet kunde bestyras snabbare och effektivare. Det implicerar också att hemmafruar, för under den tiden fanns det nästan inga män som skötte hushållet, hade mer tid för att koppla av lite. En sista uppfinning som jag skulle vilja belysa är rymdraketen som hade sin första flykt året 1939 i Tyskland. Med alla dessa saker som uppfanns och hände under fyrtiotalet blev människor förvånade över vad teknologi och vetenskap kunde betyda för ett samhälle: såväl på ett positivt som på ett negativt sätt. Det är alltså enligt förväntningarna att författarna under fyrtiotalet beaktar teknologin i sin litteratur och att det uppstod ett slags modernists excitement about machines, new technology, and the future of culture. 12 Men för författarna, och människorna i allmänhet var moderniteten något dubbelt: å ena sidan betydde den moderna tiden att det uppstod starka maskiner som kunde hjälpa människor och nya vetenskapliga upptäckter, men å andra sidan blev människorna oroliga eftersom de förlorade kontakten med medmänniskan och naturen. Att tekniken och vetenskapen inte bara bidrog till samhällets frid och förbättring bevisar kanske en av de farligaste uppfinningarna: Atombomben. 10 Lundqvist, Ida. Vipeholmsexperimenten. 5 december <http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel= > 11 Erik Melgren. Poliovaccinet. 16 dec <http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article1889.ece> 12 (Reynolds, Radical Children's Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction) s. 38 8

9 1945 exploderade atombomben i Hiroshima och några dagar efter följde den andra bomben på Nagasaki. Fler än människor dog och påverkan det hade på hela världen var i enlighet med den avskyvärda händelsens omfång. Tillsammans med Andra världskrigets horror gjorde Atombomberna att en ny känsla av framtidsfruktan uppstod. Teknologi och vetenskap är saker som bidrog till litteraturens modernisering. Först och främst blev författarna inspirerade av teknologin och de introducerade maskiner och uppfinningar i sina berättelser. Men teknologi och vetenskap har också påverkat den modernistiska litteraturen på andra sätt. Författare började till exempel experimentera med olika perspektiv och in medias res berättelser, saker som blev bland annat introducerade av filmindustrin. Ett känt exempel är Strindbergs Hemsöborna som börjar med följande satsen: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen." Som Susan Clancy skriver är fyrtiotalet en period av förändring och normbrott som tydligt påverkade sättet varpå författare skriver och läsare umgås med texten: One of the agents of change has been technology. [ ] As well as extending the knowledge base, technology has broadened opportunities for the way we process story. It is no longer necessarily linear and sequential. The techniques used in video and film have opened the door to multiple story strands happening simultaneously, developing children s ability to follow quite complex methods of patterning stories. 13 Att teknologin och vetenskapen också hade en hotande sida, som till exempel visade sig med uppfinningen av Atombomben, hade också en påverkan på litteraturen: To writers and thinkers of the twentieth century, the notion of modernity was double-edged. The power of machines and the excitement of scientific and technological progress were tempered by the loss of human connection and the natural world. The modern world : progress-driven, disrupted by world wars and the threatened destruction of the human race, came to signify the ultimate loss of innocence a totally adult, grown-up world. The need to find a way to respond, through art, to modernity led to a search to find new ways of saying [.] 14 Människor började fundera på ställningen teknologi och vetenskap intog i samhället och författare introducerade dess möjligheter och även dess risker i litteraturen. Den teknologiska framgången bidrog alltså till innovation inom litteraturens innehåll, maskiner och uppfinningar introducerades, men också till sättet varpå en berättelse skrevs och lästes, genom experiment med perspektiv, berättare och kronologi. 13 Clancy, Susan. " Gillian Cross s Wolf: An exploration of patterns and polarities." Beckett, Sandra L. Reflections of change. Westport, Conn.: Greenwood Press, s (Thacker en Webb) s

10 Pedagogisk kontext: en ny barnsyn Under fyrtiotalet var det inte bara samhället och teknologin som förändrade, utan också sättet varpå man betraktade barn. Barnsynen blev präglad av bland annat Betrand Russells fria pedagogik, den radikala barnpsykologin med fri uppfostran som ideal, vilken började vinna insteg i Sverige under mellankrigstiden [.] 15 Den stora tendensen var i alla fall att barn inte längre bara betraktades som små vuxna som behövde uppfostran med hjälp av barnlitteratur, utan som fullvärdiga varelser som har en egen smak. Lek och utlevelse fick nu ersätta tukt och fostran. 16 Från små vuxna till barn med en känsla för nonsens Utöver de stora politiska och sociala händelserna och förändringarna under fyrtiotalet ändrade det något annat, nämligen barnsynen. Naturligtvis tar en sådan förändring tid och Andrew Casson påstår även att det krävs nästan en revolution innan små antydningar till förändring kan skönjas. 17 Under fyrtiotalet, särskilt efter kriget, börjar sättet varpå människor tittar på barn och barnlitteratur skiftas. I 40-talets barnlitteratur kan man urskilja en tendens att upphöja barnet och låta dess friskhet och okuvlighet kontrasteras mot vuxenvärldens uniformitet. 18 Det kan i alla fall tänkas att det uppstod ett stort behov för något som man kunde tro på efter krig och det blev barn, som besitter kraften att ge människor tillbaka optimismen för framtiden. De blev symbolen för det enkelt vardagliga och för en svunnen harmoni som var önskade saker efter krigsårens oro [.] 19 Denna attityd kan betraktas som en återgång till den romantiska barnsynen, där barnet var en med naturen och förkroppsligade renheten för författaren och diktaren. Barnet blev under och efter kriget en symbol för oskuld och fred och i det förkroppsligas hoppet om en ny bättre människa 20 som gjorde att människor började lita på nästa generation för att bidra till en vackrare framtid. Den förändrade barnsynen påverkade förstås också hur litteraturen skulle se ut. Barnet betraktades inte längre som en liten vuxen, utan som en fullvärdig människa. Olika författare började alltså avvika från den didaktiska litteraturen och skrev böcker riktade speciellt till barns nöje. Det betydde, som Kåreland skriver, att [e]n ny barnsyn tonade fram där det gavs större utrymme för nonsens och 15 Kåreland, Lena. Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal. Sverige: Rabén & Sjögren, s (Kåreland, Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal) s Casson, Andrew. "Humor, Tabu och det groteska i barnlitteraturen." Banér, Anne. Konsten att berätta för barn. Stockholm Universitet: Centrum för barnkulturforskning, s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s Druker, Elina. Modernismens Bilder: Den Moderna Bilderboken i Norden. Makadam Förlag, s

11 skratt. 21 Men det finns också en annan syn på varför nonsens blev förknippat med barn, nämligen att [b]arn utgör en låg kategori; de är skojiga, oskyldiga, trevliga att umgås med. 22 Vad Andrew Casson menar med låg kategori är att ett barn inte än är uppväxt fullständigt. Det finns fortfarande många saker som det inte förstår och det roar sig på ett annat sätt än vuxna. Ordet låg har en negativ konnotation i samband med barn, men det är inte meningen här. Deras naiva sätt att säga saker och även att titta på saker delvis förskaffar inspirationen för författare att introducera nonsens. Man kan i alla fall dra slutsatsen att barn uppskattar nonsens och skoj och att det börjar reflekteras i barnlitteraturen också. Det var omkring sekelskiftet att man började tänka på mer än barnlitteraturens pedagogiska aspekten: Tidens folkuppfostransideal omfattade också barnet, vars estetiska fostran blev viktig. Man [...] började ställa konstnärliga krav på barnböckerna. 23 Det är alltså tack vare den nya barnsynen att barnlitteraturen började bli litteratur för barn med introduktionen av modernistiska kännetecken, liksom nonsens och ironi. Bertrand Russell som nyckelfigur för den omvandlade barnsynen Bertrand Russell, som fick Nobelpriset för Litteratur år 1950, var en viktig figur i den pedagogiska kontexten av den nya barnsynen. Han bidrog till att barnet och undervisningen började ses i ett annat ljus. Han tyckte att det var essentiellt för barn att ha en bra undervisning och kritiserade det dåvarande undervisningssystemet med lärare som knådade sina elever och inskränkte deras frihet. I sin bok Principles of Social Reconstruction skriver han bland annat om undervisningens mål och om barnet: The man who has reverence will not think it his duty to mould the young. He feels in all that lives, but especially in human beings, and most of all in children, something sacred, indefinable, unlimited, something individual and strangely precious, the growing principle of life, an embodied fragment of the dumb striving of the world. In the presence of a child he feels an unaccountable humility - a humility not easily defensible on any rational ground, and yet somehow nearer to wisdom than the easy self-confidence of many parents and teachers. The outward helplessness of the child and the appeal of dependence make him conscious of the responsibility of a trust Kåreland, Lena. Traditionalist och Smakdomare Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 1940-talet. Uppsala Universitet: Avdelningen för litteratursociologi, s (Casson) s Kåreland, Lena. Barnlitteraturens Utveckling i Sverige januari <http://litteraturbanken.se/#!presentationer/specialomraden/barnlitteraturensutvecklingisverige.html>. 24 Russell, Betrand. Principles of Social Revolution. London: George Allen & Unwin LTD., January s

12 Det här omfattande avsnittet är mycket lämpligt för att påvisa Russells inflytande på barnsynen under fyrtiotalet och även dessförinnan. Hans idéer om undervisning skiljer sig också från den allmänna synen på undervisningen, eftersom många författare och lärare betraktade barnlitteratur (och även litteratur i allmänhet) som en resurs för att lära barn hur de måste bete sig. Författare tyckte att in the process of their education, children needed books, and agreed that these books should be distinguished from adult books principally through their fundamental attachment to the educational system itself [.] 25 Även tack vare Bertrand Russell förändrade detta och betraktades barnlitteratur mer och mer som en riktig litteraturform som också har en estetisk funktion utöver den didaktiska funktionen. Lena Kåreland har redan uppmärksammat att [man] [h]os de nya barnboksförfattarna kring 1945 [märker] en mer uttalad estetisk medvetenhet än tidigare. 26 Det betyder alltså att den realistiska och även naturalistiska tendensen inom litteraturen rymmer plats för en barnlitteratur med plats för fantasi och skratt. Kåreland tycker även att kombinationen av uppmärksamheten för estetik och den fria pedagogiken är förklaringen för barnlitteraturens andra guldålders placering till Den andra guldåldern föregicks förstås av den första guldåldern, som kommer att diskuteras senare. Den första guldåldern introducerades omkring början av 1900-talet med författare som Elsa Beskow som blev en av företrädarna. 25 Shavit, Zohar. "The Double Attribution of Texts for Children and How it Affects Writing for Children." Beckett, Sandra L. Transcending Boundaries: Writing for a Dual Audience of Children and Adults. New York: Garland Publishing, Inc., s (Kåreland, Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal) s

13 Litterär kontext Utöver den historiska och den pedagogiska kontext, är det interessant att undersöka vad litteraturens ställning var under fyrtiotalet och dessförinnan och hur den förändrade. Det kan påvisas att Lewis Carrolls inflytande inte kan övervärderas när det gäller moderniseringen av litteratur och särskilt introduktionen av nonsens. Uppkomsten av avantgardistiska rörelser bidrog till en uppvärdering av barnen som läsepublik och till medvetandet om den dubbla läsekretsen. Eftersom några författare började experimentera med litterära tekniker, uppstod det också snart ett gap mellan traditionalisters åsikter och modernisters syn. Det var den klassiska uppfostringsberättelsen, strömningen som var standarden innan 1945, som modernistiska författarna började revoltera emot. Elsa Beskow, kanske en av Sveriges mest kända klassiska barnboksförfattare, gestaltar det klassiska uppfostringsidealet i sina berättelser. Hon debuterade 1897 och skrev sitt populära verk Puttes Äventyr i Blåbärsskogen Omkring sekelskiftet i Sverige var den härskande tendensen inom barnlitteraturen att undervisa barn på något sätt. Det fanns under fyrtiotalet en tydlig spänning mellan traditionalister, med Eva von Zweigbergk som företrädare, och modernister, med Lennart Hellsing som stor förnyare. Den litterära företrädaren för modernismen: Lewis Carrolls Alice i Underlandet Det barnlitterära verk som särskilt lyfts fram är Lewis Carrolls Alice i Underlandet, Alice ses som den första rebellen mot viktoriansk instängdhet. Hon är symbolen för barnet i varje vuxen men också en bild för den vuxne i varje barn. 27 Lewis Carroll introducerade med sin bok, som kom alltså ut 1865, ett alternativ för det stränga viktorianska livssättet och även början av litteraturens modernisering. Han hyllade barnets rena skick och kan sägas vara en av de viktiga personerna som bidrog till den förändrade barnsynen. Jag kan inte skriva den här uppsatsen om modernismen och experiment inom barnlitteraturen utan att nämna Carrolls stora inflytande. Juliet Dusinberre definierar Carrolls påverkan på barnlitteraturen så här: Radical experiments in the arts in the early modern period began in the books which Lewis Carroll and his successors wrote for children. 28 Några av Carrolls efterträdare var J.M. Barrie, som skrev Peter Pan, L. Frank Baum med Trollkarlen från Oz och även Rudyard Kipling, som blev påverkad av Carroll när han skrev Puck från Pukberget. 27 (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s Dusinberre, Juliet. Alice to the Lighthouse: Children's Books and Radical Experiments in Art. Macmillan Press, LTD, s. 5 13

14 I Lewis Carrolls inflytelserika bok är huvudkaraktären Alice, en ung flicka som växer up under viktorianska tider och som har lärt sig att följa olika regler och att ha gott skick. När hon anländer i Underlandet faller de vuxnas konventioner borta: man skulle kunna säga att Alice flyr från de vuxnas makt över henne. Lewis Carroll uppmuntrar inte bara lilla Alice, utan också läsaren att komma undan några av de vuxnas tankesätt och det så kallade passande beteende. Ulf Boëthius skriver in en artikel i Svenska Dagbladet att Alice som sagt [får] säga nej och [att] Carroll [också] uppmuntrar sina läsare att göra motstånd. Liksom de andra guldåldersförfattarna räknar han med barnläsare som inte bara är belästa utan också aktiva och medskapande. 29 Lewis Carroll är en av de första författarna som begärde att barn skulle läsa aktivt och som började bryta ned det traditionella sättet att skriva. Därför kan han inte undvikas i en översikt över den litterära kontexten i Sverige under fyrtiotalet. Märkligt är även att Alice i Underlandet fick mycket intresse under fyrtiotalet. Som Lena Kåreland skriver: Inte mindre än tre Alice-översättningar publicerades: 1943 av Rose Svantesson, 1945 av Gösta Knutsson och 1946 av Gemma Funtek Snellman. Det kom också en studie ut i Bonniers Litterära Magasin skriven av Knut Jaensson. 30 Det är ingen tillfällighet att översättningarna och studierna utkom just då, och att Gösta Knutsson, en av de modernistiska barnboksförfattarna som jag kommer att diskutera, har översatt boken är inte heller någon slump. Allt detta tyder tydligt på Carrolls långtgående inflytande och det är därför att en författare som redan skrev modernistiska böcker under andra hälften av 1800-talet tas upp i min uppsats om 1940-talets modernism: Carrolls inflytande började påverka den svenska guldålderns barnlitteratur bara i fyrtiotalet. I min bacheloruppsats utforskade jag redan inflytandet av de engelska barnkammarrimmen på Lennart Hellsings verk 31 : han hämtar inspiration från de engelska verserna och även han blev påverkad av Lewis Carrolls nonsensikala berättelser. Lena Kåreland skriver också att Hellsings nonsensverser i många fall hade sin utgångspunkt i engelsk nonsenstradition [.] 32 Men påverkan av den engelska litteraturen är tydligt hos flera svenska författare som var aktiva under fyrtiotalet: Framförallt den engelskspråkiga på en gång spirituella och naiva fantastiken tycks ha tilltalat dem som på 1940-talet göt nytt liv i vår egen barnlitteratur. 33 Lewis Carroll spelade en mycket viktig roll inom barnlitteraturens utveckling: han introducerade nonsens och karaktären Alice, som stod för ett uppbrytande av den viktorianska traditionen och han var en av de första författarna som ändrade 29 Boëthius, Ulf. Barnet i boken kunde konsten att smita undan. 1 november <http://www.svd.se/kultur/understrecket/barnet-i-boken-kunde-konsten-att-smita-undan_ svd>. 30 (Kåreland, Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal) s Van Dingenen, Margot. Den folkliga traditionen i Hellsingversen: Inflytandet av det engelska barnkammarrimmet på Lennart Hellsings barnlitteratur (Kåreland, Traditionalist och Smakdomare Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 1940-talet) s Lönnroth, Lars. Från Modernism till Massmedial Marknad. Albert Bonnier Förlag, s

15 läsarens position, så att den blev en aktiv medskapare i berättelsen. Carrolls inflytande på svenska barnböcker under fyrtiotalet får inte överskattas. Avantgardistiska rörelser och en dubbel läsekrets Nya rörelser uppstod som protesterade mot den traditionella inställningen inom litteraturen och som började revoltera. Dadaismen till exempel, påverkad av avantgarde, hade en stor betydelse för barnlitteraturen. Kimberley Reynolds fastslår att the work of avant-garde artists stands apart because it was not merely interested in childhood but also in creating work specifically for the young [.] 34 En annan känd avantgarde rörelse är OBERIU, ett ryskt initiativ grundat av bland andra Daniil Kharms, Aleksandr Vvedensky och Nikolay Zabolotsky under 1920-talet där man försökte gå emot de härskande normerna. OBERIUs medlemmar tyckte att barnlitteratur var ett mycket interessant medium för att framföra sina ideal: Like Zabolotsky, Daniil Kharms ( ) and Aleksandr Vvedensky ( ) earned a living in the 1930s writing for children. Indeed, until the mid 1960s, Kharms and Vvedensky were known in their own country exclusively as children s writers. Their reputation and ever-growing popularity as authors of fiction for adults is relatively recent. 35 Man kan fråga sig varför precis OBERIU och även andra avantgarde rörelser blev så fascinerade av barn och varför de riktade sig mot barnlitteratur. Neil Cornwell skriver i sin artikel The Rudiments of Daniil Kharms: in Further Pursuit of the Red-Haired Man att [b]y I940 Kharms had published eleven children's books and he contributed regularly to the magazines Ezh and Chizh. However, even in this field, anything out of the ordinary was not safe. 36 Genom sättet varpå Cornwell här formulerar detta, kan deduceras att Kharms och hans arbetskamrater betraktade barnlitteratur som ett tryggare litterärt fält där författare kunde skriva utan fruktan att bli uppmärksammade av censurpolisen i Sovjetunionen: Kharms and his set seem to have used the implied audience of children as a shield behind which to voice their most severe criticisms. 37 Barnlitteraturens makt blir alltså tydlig här, men det kan ju diskuteras om det i detta fall handlar om riktig barnlitteratur eller om vuxenlitteratur i form av barnlitteratur. Lev Loseff undersökte det här bestämda sättet att använda 34 (Reynolds, Radical Children's Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction) s Roberts, Graham. The Last Soviet Avant-Garde: OBERIU fact, fiction, metafiction. Cambridge University Press, s Cornwell, Neil. "The Rudiments of Daniil Kharms: in Further Pursuit of the Red-Haired Man." The Modern Language Review Vol. 93, No. 1 (1998). s (Reynolds, Radical Children's Literature: Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction) s

16 barnlitteratur och kallade det för the genre of quasi-children s literature 38 vilket exakt återger den där litteraturens dubiösa status. Man utgick alltså från att barnlitteratur också läses av vuxna. Det är sant att barnlitteratur alltid riktar sig mot två olika läsgrupper: barn och vuxna. Vuxna läser upp berättelsen eller läser i boken innan den ges till barnet. Zohar Shavit kallar detta för den dubbla addresseringen. 39 De moderna författarna började bli mer medvetna om den så kallade dubbla addresseringen, men i stället för de traditionella författarna valde de moderna författarna att skriva speciellt för barnet och att inte framförallt rikta sig mot vuxna. Uppkomsten av de avantgardistiska rörelserna bidrog alltså till uppskattningen av barnet och till insikten att barn också behövde riktig litteratur och konst. Tack vare rörelser liksom OBERIU blev författare medvetna om den dubbla läsekretsen och om barnlitteraturens möjligheter: den har inte så mycket litterärt kapital, men desto mer utrymme för experiment och innovation. 38 Tumanov, Larissa Klein. "Writing for a Dual Audience in the Former Soviet Union: The Aesopian Children's Literature of Kornei Chukovskii, Mikhail Zoshchenko, and Danill Kharms." Beckett, Sandra L. Transcending Boundaries: Writing for a Dual Audience of Children and Adults. New York: Garland Publishing, Inc., s (Shavit, The Double Attribution of Texts for Children and How it Affects Writing for Children) s

17 Modernismen i barnböcker under den svenska guldåldern... in times of great change some of the most radical ideas about what the future ought to be like will be located in the books which are written for the new generation. Juliet Dusinberre (Alice to the Lighthouse, s. 34) Efter att den historiska, pedagogiska och litterära kontexten har diskuterats utförligt är det dags att börja med undersökningen av de specifika barnböckerna som valdes för uppsatsen och med belysningen av modernismen i svensk barnlitteratur under fyrtiotalet. Först och främst kommer barnbokens blomstring under fyrtiotalet att belysas, med andra ord kommer perioden som kallas för den svenska guldåldern att diskuteras. Därpå belyser jag de två olika perspektiven angående barnlitteraturens progressivitet. Efter detta kan slutligen modernismen och dess kännetecken belysas och kan min egentliga undersökning inledas. Senare kommer jag att beskriva modernismens karaktär och kännetecken och mer specifikt kommer den modernistiska vuxenlitteraturen att urskiljas från modernistisk barnlitteratur. Den svenska guldåldern Den svenska guldåldern, som innebar en uppgång av modernistiska författare, betraktas som en av de viktigaste perioderna för barnlitteraturen, men det var inte den första guldåldern för den svenska barnlitteraturen. Den första guldåldern i Sverige introducerades omkring sekelskiftet, mellan och 1900-talet: När 1800-talet gick mot sitt slut och det nya århundradet var på väg inleddes en första guldålder för svensk barnboksutgivning. 40 Kerstin Lindwall, som undersökte barnlitteraturens historia i Sverige, går vidare att skriva att den första guldåldern, som inträffade under den första hälften av 1900-talet, inte var en period av realistiska böcker: 1900-talets första hälft var inte de realistiska böckernas tid, framför allt inte bland bilderböckerna. Vardagsskildringarna var relativt få, och reste man så fick man nöja sig med att resa i fantasin. 41 Det är inte underligt att man ville rymma den hemska realiteten av Första och Andra världskriget i litteratur. Men efter Andra världskriget, i 1945, introducerades den andra svenska guldåldern och då inleddes en period där fantasi blandades med realitet i barnberättelser. Barbro Schaffer skriver också att [s]urrealismen avklingade i den svenska efterkrigstiden för att ersättas av konkretismen Lindwall, Kerstin. Barnbokens historia -- ett litet urval av Kerstin Lindwall. ABM Eskilstuna, <http://www.eskilstuna.se/pagefiles/23920/barnbokens%20historia.pdf>. 41 Lindwall, Kerstin. Barnbokens historia -- ett litet urval av Kerstin Lindwall. ABM Eskilstuna, Schaffer, Barbro. "Att förtydliga det absurda - ett nedslag i 1940-talets bilderböcker." Banér, Anne. Konsten att berätta för barn. Stockholms Universitet: Centrum för barnkulturforskning, s

18 För den svenska barnlitteraturen var fyrtiotalet en väldigt viktig period som behöver lite mer tolkning. Lena Kåreland har undersökt just den här åldern förut och hon fäster stor vikt vid perioden som kallas för den andra svenska guldåldern: Den moderna svenska barnbokens födelse brukar förläggas till krigsslutet Då inleds barnlitteraturens andra guldålder efter den första som inföll åren runt sekelskiftet En ny högkonjunktur inleddes, utgivningstakten ökade, och barnboksförfattarna stärkte sin ställning genom att år 1948 bilda Sveriges Ungdomsförfattareförening. 43 Den Svenska guldåldern är en period som bidrog till en uppvärdering av hela barnboksindustrin. Det kom ut fler barnböcker än förut, barnboksförfattarnas position stärktes och det är då barnböcker inte längre betraktades som en resurs för barnets uppfostran. Ulf Boëthius, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, formulerar den andra guldålderns dynamiska kraft så här: För ett halvt sekel sedan tjolahoppade Pippi Långstrump in i den svenska barnlitteraturen. Hon hade med sig Mumintrollet, Krakel Spektakel, Ture Sventon och en rad andra vänner och kamrater. Tillsammans åstadkom detta glada sällskap den svenska barnlitteraturens moderna genombrott. Det litterära 40-talet fick sin motsvarighet i barnkammaren. 44 Det kan undras vad precis gör denna guldålder specifikt svensk. Den svenska guldåldern blir urskild från andra allmänna barnlitterära guldåldrar eftersom den är mer dynamisk och innovativ. Om man till exempel jämför den svenska med den engelska moderna barnlitteraturen, kan det bemärkas att de engelska barnböckerna är mer traditionella, medan de svenska barnböckerna är progressiva. Thacker och Webb observerar i en inledande bok om barnlitteratur att [a]t a time when art and literature were experiencing an explosion of innovation in response to the changing world, the majority of children s books seem repetitive and derivative, although there are exceptions. 45 Ett av dessa undantag är alltså den svenska barnlitteraturen, och även barnlitteraturen som blev skriven under sovjetregimen kan betraktas som ett undantag från Thacker och Webbs antagande. Man skulle kunna fråga sig varför det är så att just den svenska barnlitteraturen inte är upprepande och traditionell, men framför allt förnyande och dynamisk. Man kan naturligtvis urskilja de stora barnboksförfattarna, liksom Astrid Lindgren, Lennart Hellsing och Tove Jannson, från de mer 43 (Kåreland, Barnlitteraturens Utveckling i Sverige) s.6 44 Boëthius, Ulf. När Barnböcker Blev Litteratur, Svenska Dagbladet. 11 januari <http://www.svd.se/kultur/understrecket/nar-barnbocker-blev-litteratur_ svd>. 45 (Thacker en Webb) s

19 traditionella författarna som fortfarande blev lästa i Sverige. Som redan sagt fanns det en polemik mellan Lennart Hellsing, som var företrädaren för den modernistiska rörelsen, och Eva von Zweigbergk, förespråkare av traditionalistisk barnlitteratur. Två olika perspektiv: Shavit vs. Kåreland Det finns ingen enighet om barnlitteraturens position i det litterära systemet: det finns många forskare som betraktrar barnböcker som en efterföljd av vuxenlitteratur, men det finns också forskare som tycker att barnlitteratur är en dynamisk kraft som på något sätt påverkar vuxenlitteratur. Det finns inte riktigt en konsensus om barnlitteraturens progressivitet och därför är det alltså nödvändigt att jag framhåller de två olika perspektiven angående barnlitteraturens position i det litterära fältet. De forskare som är förespråkare för barnlitteratur som en dynamisk, inflytelserik medium och som är väldigt viktiga för min egen undersökning är först och främst Lena Kåreland, som tror på barnlitteraturens påverkan på vuxenlitteratur, Kimberley Reynolds, som skrev artiklar om barnlitteraturens transformativa kraft och Juliet Dusinberre, som var en av de första att introducera idén om det experimentella i barnlitteratur. Den sista betraktade också Lewis Carrolls verk som en viktig impuls för modernismen. Forskaren som har varit tongivande för barnlitterär forskning som utgår från att barnlitteratur efterföljer tendenserna inom vuxenlitteraturen är Zohar Shavit med sin bok Poetics of Children s Literature. Zohar Shavit har tagit över den litterära polysemteori från Itamar Even-Zohar och tillämpat den på barnlitteratur. Polysemteorin är en teori där texter intar en bestämd plats i det litterära polysystemet; i centrumet eller periferin. Shavit påstår att [o]nce a text is produced (written, published, and distributed) at a certain point in time, it occupies a particular position in the literary polysystem, determined by the different constraints of the literary polysystem and the literary life [.] 46 Hon menar alltså att varje plats i polysystemet har begränsningar: om man till exempel skriver barnlitteratur, har man att göra med dual address, där man måste ta hänsyn till såväl vuxna som barn: The most characteristic feature of children s literature is its double attribution. By definition, children s literature addresses children, but always and without exception, children s literature has an additional addressee the adult, who functions either as a passive or an active addressee of texts written for children Shavit, Zohar. Poetics of Children's Literature. University of Georgia Press, s (Shavit, The Double Attribution of Texts for Children and How it Affects Writing for Children) s

20 Författare har ibland försökt att komma undan begränsningarna genom att antingen fokusera bara på barnläsare när de skriver, och då blir texten enligt Shavit icke-kanoniserad, eller betrakta barn as an excuse rather than as a real addressee (typical of the canonized system) 48 och på så sätt fokusera enbart på vuxna. Men systemet är dynamiskt, så en text som befinner sig i periferien kan flyttas till centrumet och vice versa. Shavit skriver till exempel om texts which, from the historical point of view, changed their status in the literary polysystem, that is, were pushed from periphery to center and vice versa, from adult to children s literature (for example, the transfer of Dickens s novels to the children s system after losing their status in the adult system)[.] 49 Zohar Shavit jämställer alltså vuxenlitteraturen med centrumet och barnlitteraturen med periferien. För henne är det tydligt att barnlitteraturen följer vuxenlitteraturens exempel och att den kan skiftas till centrumet om barnboksförfattaren skriver för en vuxen läsepublik i stället för barn. Barnlitteratur är enligt Shavit framför allt traditionell och inte förnyande i jämförelse med vuxenlitteratur. Det är motsatsen till vad Lena Kåreland, Kimberley Reynolds och Juliet Dusinberre har skrivit om barnlitteratur. Lena Kåreland frågar sig [i] vad mån [man här kan] hävda att barnboksförfattarna varit föregangare och vägvisare [.] 50 Kåreland har utforskat barnlitteraturens igångsättande av experiment och nya tendenser och svaret för henne är att [d]et är via barnlitteraturen som modernismen trängt in i vuxenlitteraturen och inte tvärtom 51. Hon skriver att det inte nödvändigtvis är så att barnböcker tog över vuxenlitteraturens kännetecken och att möjligheten finns att barnlitteratur utvecklade sig som en form av protest mot de härskande tendenserna i vuxenlitteraturen 52. Kimberley Reynolds beskriver i sin artikel Transformative Energies barnlitteratur as a wellspring from which adult writers can draw [.] 53 Hon klarlägger barnlitteraturens radikala experiment genom dess ställning i det litterära fältet. Det är nämligen så att olika litterära genrer har olika mängder av litterärt kapital. När en författare eller en bok har mycket litterärt kapital betyder det att den har mycket inflytande och många läsare. Men det innebär också att den blir kontrollerad och att läspubliken förväntar sig specifika saker. En författare med mycket litterärt kapital har alltså inte så 48 (Shavit, Poetics of Children's Literature) s (Shavit, Poetics of Children's Literature) s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s (Kåreland, 40-tals-modernismen och barnboken - vad har de gemensamt?) s Reynolds, Kimberley. "Transformative Energies." Children's Literature: Approaches and Territories s