Behovsstyrd ventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsstyrd ventilation"

Transkript

1 ÖVERSIKT Behovtyrd ventilation Spetprodukterna för behovtyrd ventilation!

2 Behovtyrd ventilation Behovtyrd ventilation ger hög komfort och låg driftkotnad När rummet använd tyr ventilation och klimatiering av behovet. Med behovtyrd ventilation ventilera och klimatiera ett rum eller en lokal exakt å mycket om behöv, varken mer eller mindre. Beparingpotentialen är mycket tor, framför allt i lokaler om kontor, utbildninglokaler och hotellrum där variationen är tor mellan närvaro/frånvaro och låg/hög belatning. Med behovtyrd ventilation är det möjligt att klara de allt hårdare kraven på energieffektivet. Så mycket om 80% fläktelenergi och 40% värme- och kylenergi kan para på behovtyrd ventilation jämfört med kontant luftflöde och temperatur. När rummet är tomt behöv minimal ventilation och klimatiering. Samtidigt ger det möjlighet till högta komfort för männikorna om vita i lokalerna genom behovtyrd reglering av värme och kyla. Andra poitiva effekter är att mindre aggregat och dimenioner ofta kan använda för ventilation, värme och kyla efterom max luftflöde och klimatiering kan änka jämfört med kontanta flöden och temperaturer. Flexibiliteten blir ockå törre vid framtida omflyttningar av väggar eller ombyggnationer. Den något högre inveteringkotnaden betalar ig nabbt genom väentligt lägre driftkotnader. CAV Kontant luftflöde baerat på full närvaro DCV Behovtyrt luftflöde baerat på verklig närvaro 250 Exempel för en kontorvåning CAV Upp till 80% beparing av fläktelenergi Upp till 40% beparing av värme- och kylenergi Ökad komfort genom behovtyrd reglering av kyla och värme Ökad flexibilitet i byggnaden Mindre aggregat för ventilation, värme och kyla Mindre makinrum 2 Luftflöde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyrd ventilation Swegon har löningar på alla nivåer Swegon kan erbjuda enkilda produkter inom de fleta produkt områden om omfatta av luft behandling. Men bät nytta av våra produkter får man med hela ytemlöningar. Produkterna är förberedda för att enkelt koppla amman och fungera tillamman med högta möjliga komfort och minta möjliga energi användning. Illutrationen nedan viar chematika exempel på produkter och löningar för en behovtyrd anläggning och på följande idor ge inpiration och konkreta förlag för olika nivåer. Swegon produkter ger dock tora möjligheter till objektpecifika löningar och variationer. Specifik produktinformation finn på r r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Sid 14 r er Delytem Sid 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Zon Sid 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Sid 4 t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol 3

4 Behovtyrd ventilation Rumnivå Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Från zon Från zon Från zon Rum t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol Intelligent pjäll för variabelt luftflöde Aktiva luftdon för variabelt luftflöde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Urval av paiva luftdon för användning tillamman med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul för variabelt luftflöde med inbyggd intelligen och pjäll HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Lågt till normalt kylbehov Förutättningar Rum med normal värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation och kyla via aktivt tilluftdon. Styrning av ventil för värmeradiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftdon ADAPT Colibri med inbyggd temperaturgivare, närvarogivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Radiatorventil 3. Frånluft via överluftdon till korridor, t ex CGV/RGV Andra möjligheter Aktiva tilluftdon ADAPT Sphere eller ADAPT Free itället för ADAPT Colibri. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i ADAPT Colibri. Frånluft via paivt frånluftdon och ADAPT Damper eller via aktivt frånluftdon ADAPT Extract. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Hög komfort och dragfri miljö. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Tilluftdonet inbyggda närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Tilluftdonet inbyggda temperaturgivare ger ignal för teglö flödeökning från närvaroflöde till maxflöde vid kylbehov amt för reglering av radiatorventiler vid värmebehov. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. 5

6 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Normalt till högt kylbehov Förutättningar Rum med hög värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation med kyla och värme via aktiv vattenburen klimatlöning med variabelt luftflöde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Kyl- och värmevatten 3. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 4. Frånluftgaller, t ex ALG Andra möjligheter Senormodul placerad på vägg itället för inbyggd i ADAPT Paraol. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Fönterkontakt för anpaad reglering av luftflöde och temperatur vid öppet fönter. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, kyla och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Hög komfort med möjlighet till individuell reglering. Unika drift- och komfortfördelar tillamman med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Komfortmodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka mer än vid närvaro, allt för para energi. Individuell reglering av intällt temperaturbörvärde kan ke direkt på enormodulen, alternativt på väggmonterad enormodul. 6

7 Behovtyrd ventilation Exempel för klarum/konferenrum Varierat luftbehov och lågt till normalt kylbehov Förutättningar Klarum/konferenrum med varierande belatning. Höga krav på luftmängd och luftkvalitet. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation via rumregleringpjäll. Styrning av ventiler till värmeradiatorer. Komponenter 1. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (mater) för frånluft med inbyggd temperaturgivare, luftkvalitetgivare (VOC), flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (lav) för tilluft med inbyggd temperaturgivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 3. Radiatorventiler 4. Närvarogivare 5. Tilluftdon om klarar variabla flöden och hög undertemperatur, t ex LOCKZONE, COLIBRI och EAGLE Ceiling 6. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling Andra möjligheter Frånluft via aktivt frånluftdon ADAPT Extract itället för paiva luftdon och ADAPT Damper. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Säkertälld luftkvalitet via luftkvalitetgivare (VOC) om detekterar flyktiga organika ämnen. Vid renovering kan rumregleringpjäll montera i korridor, endat närvarogivare behöv i rummet. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Närvarogivaren ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna rumregleringpjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Frånluftpjället utgör materpjäll och lavtyr tilluftpjället. Temperaturgivaren i frånluftpjället ger ignal för reglering av radiatorventiler vid värmebehov amt kyla via teglö ökning av luftflödet från närvaroflöde till maxflöde. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Luftkvalitetgivaren (VOC) ökar luftflödet om intällt gränvärde överkrid. 7

8 Behovtyrd ventilation Exempel för konferenrum Varierat luftbehov och normalt till högt kylbehov Förutättningar Konferenrum med oregelbunden användning. Höga krav på luftmängd och temperaturreglering vid maximal belatning. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation, kyla och värme via vattenburen klimatlöning och pjäll. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Senormodul till ADAPT Paraol med inbyggd närvarogivare och temperaturgivare, placerad på vägg 3. Kylvatten och värmevatten 4. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling 5. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 6. Fönterkontakt Andra möjligheter Endat kylvatten i PARASOL och tyrning av radiatorventiler för värme. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Vid behov av törre tillluftmängd komplettering med aktiva luftdon eller ADAPT Damper och paiva luftdon. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Kyl ekvenen kan välja för bäta komfort eller bäta ekonomi. Mycket hög komfort och luftkvalitet med möjlighet till individuell reglering. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Senormodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna pjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Fönterkontakten ger vid öppet fönter ignal för avtängd värme, kyla och ventilation amt vid frotrik för ökad värme. Kylekven kan välja för bäta komfort (vattenkyla fört, edan ökat luftflöde) eller för bäta ekonomi (ökat luftflöde fört, edan vattenkyla). Individuell reglering av intällda temperaturbörvärden kan ke på enormodulen. 8

9 Behovtyrd ventilation Här finn redan behovtyrd ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotell, Itanbul, Turkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, jukhu, Amterdam, Nederländerna Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrike 9

10 Behovtyrd ventilation r Infratruktur Zonnivå Sub-ytem Från delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Zon CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Till rum Till rum Till rum Till rum t t CONTROL CONTROL Router Zonpjället CONTROL använd för att klara flödeförändringar nabbare i törre anläggningar. CONTROL kan använda både om mater- och lavpjäll och för både tilluft och frånluft. Genom mart tryck- och flödereglering kan CONTROL ZONE även använda vid renovering. CONTROL Router är en intelligent kommunikationenhet om kan använda på zonnivå när man önkar kontant luftflöde men behovtyrning av värme eller kyla till vattenburna rumprodukter om t.ex PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyrd ventilation Exempel för zontyrning Ger tabil och ekonomik drift Zon 1 Zon 2 Balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tillluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för frånluft (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, frånluft 5. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 6. Paivt tilluftdon i kapprum från kontant tilluftflöde 7. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Funktion I en mindre anläggning klarar GOLD-aggregatet nödvändig trycktyrning. I törre ytem använd zonpjäll, om delar upp ytemet i mindre zoner. Zonpjällen reagerar nabbare på flödeförändringar än vad ett centralt aggregat gör, vilket ger en tabil ventilationanläggning med färre motorröreler i ytemet. Inget kanaltryck tryp bort i onödan och kanaltrycket kan hålla å lågt om Pa i zonen, vilket ger en ekonomik drift. I zonexemplen ovan framgår att zonpjällen i WISE-ytemet klarar både balanerad (zon 1) och mixad (zon 2) löning. Central frånluft och balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tilluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för central frånluft i korridor (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, central frånluft 5. Zonpjäll SLAVE med inbyggt pjälltälldon för frånluft (lavtyr av zonpjäll 1) 6. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 7. Kontorrum med aktiva tilluftdon och frånluft via överluftdon till korridor 8. Paivt tilluftdon i kapprum för kontant tilluftflöde 9. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Fördelar Snabb anpaning till tryckförändringar på grund av variabla luftflöden i rummen. Inget kanaltryck tryp bort i onödan. Lågt kanaltryck i zonen, vilket ger en tyt anläggning och ekonomik drift. 11

12 Behovtyrd ventilation r Delytemnivå Infratruktur Sub-ytem Från ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Till zon Till zon Till zon t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styrenhet för primärkretar med kylvatten och/eller värmevatten. Super WISE Komplett och kompakt luftbehandlingaggregat i flera torlekar och utföranden och med inbyggd tyrutrutning. Kommunikationenhet med fatighetautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underliggande produkter om ingår i ytem WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyrd ventilation Delytemexempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD är en erie kompletta luftbehandlingaggregat för komfortventilation i flera torlekar för luftflöden upp till cirka 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan erhålla med roterande värmeväxlare, kortröm plattvärmeväxlare eller batterivärmeväxlare. Aggregatet har lågenergifläktar med nyutvecklad EC-teknik om klarar tort flödeområde med bibehållen verkninggrad. Den integrerade tyrutrutningen har ett tort antal tyrfunktioner, varav följande är ärkilt lämpade för behovtyrd ventilation: Tryckreglering av fläktar Slavtyrning av fläktar Kompenering för utelufttemperatur Sommarnattkyla Behovtyrning av kyl- och värmevattenproduktion via funktionen SMART Link Behovtyrning av framledningtemperatur för kylvatten och värmevatten via tyrenheten All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyr via en användarvänlig touch-kärm, men kan ockå tyra via mobiltelefon, dator eller central fatighetautomation. All Year Comfort All Year Comfort är en kompletterande tyrenhet till GOLD för behovtyrning av kyl- och värmevatten till aggregatet kyl- och värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. All Year Comfort tyr ventiler och/eller pumpar å att erforderlig framledningtemperatur alltid erhålle. För optimal anpaning till anläggningen behov finn intällningar för utekompenering, rumkompenering, nattkompenering och daggpunktkompenering. Pumpar och ventiler kan larmövervaka och vid äongtilletånd kan de motionköra. All Year Comfort kan tyra primärvattenkretar till aggregatet kyloch värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheten Super WISE har kontakt med alla intelligenta pjäll och rumprodukter. Super WISE kommunicerar med GOLD-aggregatet för att minimera erforderligt tryck i tamkanaler. Den inbyggda webbidan i Super WISE konfigurera automatikt utifrån inkopplade produkter och viar ytemet i en överkådlig trädtruktur. Är- och börvärden kan läa och ändra ända ner på rumnivå. Inga andra program än en vanlig webbläare (t.ex. Internet Explorer) behöv. Kommunikation med central fatighetautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP och EXOline. Exempel på webbida i Super WISE (på engelka, pråk kan välja). 13

14 Behovtyrd ventilation nivå r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Infratruktur e Sub-ytem Till delytem t Kylaggregat & värmepumpar Swegon kan erbjuda ett heltäckande ortiment av kylaggregat och värmepumpar för komfortventilation. Två exempel: NESTOR TEAL Luftkylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 700 kw. Finn även i reveribel modell. Central kommunikationenhet om utgör anlutningpunkt för alla intelligenta Swegonprodukter i byggnaden. TEAL W Vätkekylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 615 kw. Finn även i reveribel modell och om endat värmepump. 14

15 Behovtyrd Infratruktur ventilation exempel NESTOR och kylaggregat NESTOR är en kommunikationenhet på ytemnivå. NESTOR kopplar amman alla intelligenta Swegon-produkter i byggnaden till en och amma punkt. NESTOR utnyttjar hela intelligenen ho alla de anlutna produkterna, kapar gemenamma larmlitor, fattäller prioritet för värme och kyla och bidrar till att optimera temperaturer för värme och kyla för upp till 8 delytem i byggnaden. NESTOR kan ockå använda i virtuella interna nätverk mellan upp till 8 byggnader för centraltyrning av ventilation och inomhuklimat. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Kylaggregat Ytterligare ytemexempel GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har ett avancerat tyrytem om klarar behovtyrd ventilation i mindre ytem utan pjäll eller kommunikationenheter. Användningområdet kan vara törre amlinglokaler, butiker, produktionlokaler och liknande. Anläggningen kan till exempel betå av luftbehandlingaggregat GOLD förett med ett vattenbatteri av kombityp, ett reveribelt kylaggregat, kanalytem, luftdon, temperaturgivare och luftkvalitetgivare. Via funktionen SMART Link producerar det reveribla kylaggregatet behovtyrt kylvatten vid kylbehov eller värmevatten vid värmebehov. På indikering från luftkvalitetgivare reglera luftflödet teglöt efter behovet och på indikering från temperaturgivare reglera temperaturen med hjälp av tyrfunktionerna Heating & Cooling Boot. GOLD Paiva luftdon lämpliga för både kyld och värmd luft SMART Link Reveribelt kylaggregat TELLUS Allt i ett! TELLUS är den ultimata ytemprodukten om behovtyrt producerar och ditribuerar all tempererad luft, kylvatten, värmevatten och tappvarmvatten om behöv. Uteluften värm eller kyl med en högeffektiv hygrokopik roterande värmeväxlare och kyl eller värm edan ytterligare vid behov. Denna extra energi tillför av kylmakin- & värmepumpmodulen, via den behovtyrda hydronika modulen. Tillkottenergin för detta hämta från energiutbytemodulen. Då alla moduler är integrerade äkertäll optimal behovtyrd tyrning och dynamik energiåtervinning i flera teg. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiutbytemodul Kylaggregat- & värmepumpmodul 15

16 SE DCV overview

Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation Översikt Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation Behovsstyrd ventilation ger hög komfort och låg driftskostnad När rummet används styrs ventilation och klimatisering av behovet.

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Stockholm. www.swegon.com

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Stockholm. www.swegon.com TM Friends Quality Hotel, Stockholm www.swegon.com TM Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet i ett hotell ska

Läs mer

Super WISETM. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation

Super WISETM. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation TM Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation Snabbfakta Tryckoptimering av till- och frånluftsfläkt Addering och subtrahering av flöden inom zon Hanterar 80 zonspjäll fördelat på 10

Läs mer

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N RCF-serien Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N Energieffektiv styrning av fan-coil-aggregat RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för

Läs mer

Super WISE. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation

Super WISE. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation Snabbfakta Tryckoptimering av till- och frånluftsfläkt Addering och subtrahering av flöden inom zon Hanterar 80 zonspjäll fördelat på 10 zoner

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

WISE. Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se

WISE. Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se WISE Nästa generations system för behovsstyrd ventilation. swegon.se Be WISE! Använd luften på ett smart sätt Nästa generations system för behovsstyrd ventilation Rätt mängd luft på rätt plats! Vi vet

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer RCF-serien Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer Energieffektiv styrning av fläktkonvektorer RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för fläktkonvektorer kan användas till att styra

Läs mer

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell.

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Hotel Solution Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Funktionsguide GOLD, SMART Link/AQUA Link (Blue Box)

Funktionsguide GOLD, SMART Link/AQUA Link (Blue Box) Funktionsguide GOLD, SMART Link/AQUA Link (Blue Box) 1. Allmänt Funktionen Blue Box är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Blue Box kylmaskin/värmepump

Läs mer

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid Optivent flödesregulator - visar luftflödet i realtid Luftflödet kan regleras t.ex. efter temperatur eller koldioxidhalt. Optivent är tryckoberoende och nu också rumsoberoende! För att åstadkomma ett bra

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

ADAPT PARASOL a. Montering - Injustering - Skötsel ADAPT Parasol - m

ADAPT PARASOL a. Montering - Injustering - Skötsel ADAPT Parasol - m ADAPT PARASOL a Montering - Injustering - Skötsel 2013-12-04 ADAPT Parasol 600 / 600 PF ADAPT Parasol 1200 / 1200 PF M6 1 Vatten Placering vattenrör ADAPT Parasol 600 / 600 PF 600 Värme retur/ Heating

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Projekteringsguide. www.swegon.com

Swegon Home Solutions. WISE Apartment TM. Projekteringsguide. www.swegon.com Swegon Home Solutions WISE Apartment TM Projekteringsguide HOME VENTILATION Innehåll Beskrivning systemlösning...3 TEKNISK BESKRIVNING...3 TEKNISK BESKRIVNING, STYRNING... 4 ALLMÄNT... 4 LUFTFLÖDEN...

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1 ADAPT Parasol EX b Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31 A1, B1 ADAPT Parasol EX b - m A2 B2 1 ADAPT Parasol EX b - m A3 B3 M8 B4 A4 A5 A6, B5 2 ADAPT Parasol EX b - m A7, B6 utvändig gänga DN (1/2

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

WISETM. Care Package 1. Systemuppdatering som fokuserar på flexibilitet samt tids- och kostnadsbesparing

WISETM. Care Package 1. Systemuppdatering som fokuserar på flexibilitet samt tids- och kostnadsbesparing WISETM Care Package 1 Systemuppdatering som fokuserar på flexibilitet samt tids- och kostnadsbesparing Innehåll WISE Care Package 1... 3 2-Stegsoptimering... 3 Zon- och rumsoptimering... 3 Aggregat- och

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med

ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM. I samarbete med ENERGIEFFEKTIV VENTILERING MED ELEVENS HÄLSA I CENTRUM VENTILATION Varför ventilerar vi? Föra bort dålig och förbrukad luft Föra bort övertemperatur från rummet Tillförandet av ny luft är funktion av bortförandet

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem www.swegon.com Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många

Läs mer

MIRUVENT. Takfläkt med 27 olika luftflödesvarianter upp till 24 000 m 3 /h. Allmänt Takfläkt MIRUVENT är en takfläkt med hölje i korrosionsbeständig

MIRUVENT. Takfläkt med 27 olika luftflödesvarianter upp till 24 000 m 3 /h. Allmänt Takfläkt MIRUVENT är en takfläkt med hölje i korrosionsbeständig MIRUENT Takfläkt med 27 olika luftflödesvarianter upp till 24 m 3 /h Allmänt Takfläkt MIRUENT är en takfläkt med hölje i korrosionsbeständig aluminium Takfläkten finns i 5 fysiska storlekar med 27 olika

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Projekteringsanvisning. Styrinstallation. www.lindinvent.se STYR_PROJ1_10

Projekteringsanvisning. Styrinstallation. www.lindinvent.se STYR_PROJ1_10 Projekteringsanvisning Styrinstallation www.lindinvent.se STYR_PROJ1_10 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMBESKRIVNING... 4 3. KOMMUNIKATION MED EXTERNA SYSTEM... 7 3.1. Modbus... 7 3.2. Analoga/digitala signaler...

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Översikt. Swegon Solutions. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort

Översikt. Swegon Solutions. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort Översikt Swegon Solutions Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning visar

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs...

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... Nå era mål med full flexibilitet Vill ni säkerställa möjligheten till funktion även vid förändring av byggnaden? Behöver ni

Läs mer

Projekteringsanvisning. Styrinstallation

Projekteringsanvisning. Styrinstallation Projekteringsanvisning Styrinstallation www.lindinvent.se STYR_PROJ1_11 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMBESKRIVNING... 5 3. KOMMUNIKATION MED EXTERNA SYSTEM... 8 3.1 Modbus... 8 3.2 Analoga/digitala signaler...

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Systemteknik. Behovsstyrd ventilation WISE. www.swegon.com

Systemteknik. Behovsstyrd ventilation WISE. www.swegon.com Systemteknik Behovsstyrd ventilation WISE www.swegon.com Innehåll Rumsprodukter... 3 Funktion... 3 Tillbehör... 6 Dimensionering, exempel... 8 Zonprodukter... 10 Funktion... 10 Tillbehör... 10 Dimensionering,

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

ThermoCond 19 och 29 LUFTMÄNGD: m 3 /h

ThermoCond 19 och 29 LUFTMÄNGD: m 3 /h Simhallsklimatisering 19 och 29 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare och integrerad värmepump (typ 29) för mindre simhallar Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 19 och 29 LUFTMÄNGD:

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

lindab Lindab Vi förenklar byggandet

lindab Lindab Vi förenklar byggandet lindab lindab Vi vi förenklar förenklar byggandet byggandet Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster.

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster. AMP 1200 Inneklimat i världsklass Box 74 Box 74 Box Tel. 74 040-40 77 65 S - 518 21 Sandared S - 518 S - 21 518 Sandared 21 Sandared Jens Sverige Sverige Sverige Håkan Vår senaste innovation inom decentral

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

ADAPTER. Anpassningsram till undertakssystem

ADAPTER. Anpassningsram till undertakssystem Anpassningsram till undertakssystem Snabbfakta Används i kvadratiska undertakssystem Anpassningsram för rektangulära taksystem kan beställas vid förfrågan (10-600, 10-300, 10-150) Standard vit RAL 9003/NCS

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq AIR COMFORT LUFTBEHANDLING LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq» MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE eq MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MINSKAR KOSTNADERNA MED UPP TILL 50 % I kylbaffelsystem måste fuktigheten

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Bra inomhusluft får människor att må bättre. 1 Företagspresentation

Bra inomhusluft får människor att må bättre. 1 Företagspresentation Bra inomhusluft får människor att må bättre 1 Företagspresentation 2 Företagspresentation Vi bryr oss om människor Bra luft är ett måste för att människan ska må bra 0,75 kg mat 1,5 kg vatten 15 kg luft

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem Översikt Vattenburna klimatsystem Optimalt inomhusklimat med behovsstyrda, energieffektiva produkter. Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många anledningar till att välja

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

CONDUCTOR RUMSREGLERING. Uppkopplingsbart reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité

CONDUCTOR RUMSREGLERING. Uppkopplingsbart reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité Uppkopplingsbart reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité Snabbfakta Automatisk reglering av luftmängd, kyla och värme Börvärden för temperatur och luftflöde kan ställas via rumsenheten.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering.

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering. Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 50 Språk/Language... 50 Flödesenhet... 50 Min/Max inställning... 50 Grundinställning... 50 Styrning Styrning... 50 Kopplingsur... 50 Startsekvens... 50 Värme

Läs mer

SYSTEMGUIDE Swegon WISE

SYSTEMGUIDE Swegon WISE SYSTEMGUIDE Swegon WISE Behovsstyrd ventilation har aldrig varit enklare Från och med programversion 1.0 Innehåll Behovsstyrd ventilation har aldrig varit enklare än med nya WISE... 3 Termer och begrepp...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Driftuppföljningsverktyg erhålla utlovad energiprestanda och funktion

Driftuppföljningsverktyg erhålla utlovad energiprestanda och funktion Passivhus Norden 2013 Driftuppföljningsverktyg erhålla utlovad energiprestanda och funktion Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se,

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer