Behovsstyrd ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsstyrd ventilation"

Transkript

1 ÖVERSIKT Behovtyrd ventilation Spetprodukterna för behovtyrd ventilation!

2 Behovtyrd ventilation Behovtyrd ventilation ger hög komfort och låg driftkotnad När rummet använd tyr ventilation och klimatiering av behovet. Med behovtyrd ventilation ventilera och klimatiera ett rum eller en lokal exakt å mycket om behöv, varken mer eller mindre. Beparingpotentialen är mycket tor, framför allt i lokaler om kontor, utbildninglokaler och hotellrum där variationen är tor mellan närvaro/frånvaro och låg/hög belatning. Med behovtyrd ventilation är det möjligt att klara de allt hårdare kraven på energieffektivet. Så mycket om 80% fläktelenergi och 40% värme- och kylenergi kan para på behovtyrd ventilation jämfört med kontant luftflöde och temperatur. När rummet är tomt behöv minimal ventilation och klimatiering. Samtidigt ger det möjlighet till högta komfort för männikorna om vita i lokalerna genom behovtyrd reglering av värme och kyla. Andra poitiva effekter är att mindre aggregat och dimenioner ofta kan använda för ventilation, värme och kyla efterom max luftflöde och klimatiering kan änka jämfört med kontanta flöden och temperaturer. Flexibiliteten blir ockå törre vid framtida omflyttningar av väggar eller ombyggnationer. Den något högre inveteringkotnaden betalar ig nabbt genom väentligt lägre driftkotnader. CAV Kontant luftflöde baerat på full närvaro DCV Behovtyrt luftflöde baerat på verklig närvaro 250 Exempel för en kontorvåning CAV Upp till 80% beparing av fläktelenergi Upp till 40% beparing av värme- och kylenergi Ökad komfort genom behovtyrd reglering av kyla och värme Ökad flexibilitet i byggnaden Mindre aggregat för ventilation, värme och kyla Mindre makinrum 2 Luftflöde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyrd ventilation Swegon har löningar på alla nivåer Swegon kan erbjuda enkilda produkter inom de fleta produkt områden om omfatta av luft behandling. Men bät nytta av våra produkter får man med hela ytemlöningar. Produkterna är förberedda för att enkelt koppla amman och fungera tillamman med högta möjliga komfort och minta möjliga energi användning. Illutrationen nedan viar chematika exempel på produkter och löningar för en behovtyrd anläggning och på följande idor ge inpiration och konkreta förlag för olika nivåer. Swegon produkter ger dock tora möjligheter till objektpecifika löningar och variationer. Specifik produktinformation finn på r r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Sid 14 r er Delytem Sid 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Zon Sid 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Sid 4 t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol 3

4 Behovtyrd ventilation Rumnivå Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Från zon Från zon Från zon Rum t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol Intelligent pjäll för variabelt luftflöde Aktiva luftdon för variabelt luftflöde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Urval av paiva luftdon för användning tillamman med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul för variabelt luftflöde med inbyggd intelligen och pjäll HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Lågt till normalt kylbehov Förutättningar Rum med normal värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation och kyla via aktivt tilluftdon. Styrning av ventil för värmeradiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftdon ADAPT Colibri med inbyggd temperaturgivare, närvarogivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Radiatorventil 3. Frånluft via överluftdon till korridor, t ex CGV/RGV Andra möjligheter Aktiva tilluftdon ADAPT Sphere eller ADAPT Free itället för ADAPT Colibri. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i ADAPT Colibri. Frånluft via paivt frånluftdon och ADAPT Damper eller via aktivt frånluftdon ADAPT Extract. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Hög komfort och dragfri miljö. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Tilluftdonet inbyggda närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Tilluftdonet inbyggda temperaturgivare ger ignal för teglö flödeökning från närvaroflöde till maxflöde vid kylbehov amt för reglering av radiatorventiler vid värmebehov. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. 5

6 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Normalt till högt kylbehov Förutättningar Rum med hög värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation med kyla och värme via aktiv vattenburen klimatlöning med variabelt luftflöde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Kyl- och värmevatten 3. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 4. Frånluftgaller, t ex ALG Andra möjligheter Senormodul placerad på vägg itället för inbyggd i ADAPT Paraol. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Fönterkontakt för anpaad reglering av luftflöde och temperatur vid öppet fönter. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, kyla och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Hög komfort med möjlighet till individuell reglering. Unika drift- och komfortfördelar tillamman med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Komfortmodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka mer än vid närvaro, allt för para energi. Individuell reglering av intällt temperaturbörvärde kan ke direkt på enormodulen, alternativt på väggmonterad enormodul. 6

7 Behovtyrd ventilation Exempel för klarum/konferenrum Varierat luftbehov och lågt till normalt kylbehov Förutättningar Klarum/konferenrum med varierande belatning. Höga krav på luftmängd och luftkvalitet. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation via rumregleringpjäll. Styrning av ventiler till värmeradiatorer. Komponenter 1. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (mater) för frånluft med inbyggd temperaturgivare, luftkvalitetgivare (VOC), flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (lav) för tilluft med inbyggd temperaturgivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 3. Radiatorventiler 4. Närvarogivare 5. Tilluftdon om klarar variabla flöden och hög undertemperatur, t ex LOCKZONE, COLIBRI och EAGLE Ceiling 6. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling Andra möjligheter Frånluft via aktivt frånluftdon ADAPT Extract itället för paiva luftdon och ADAPT Damper. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Säkertälld luftkvalitet via luftkvalitetgivare (VOC) om detekterar flyktiga organika ämnen. Vid renovering kan rumregleringpjäll montera i korridor, endat närvarogivare behöv i rummet. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Närvarogivaren ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna rumregleringpjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Frånluftpjället utgör materpjäll och lavtyr tilluftpjället. Temperaturgivaren i frånluftpjället ger ignal för reglering av radiatorventiler vid värmebehov amt kyla via teglö ökning av luftflödet från närvaroflöde till maxflöde. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Luftkvalitetgivaren (VOC) ökar luftflödet om intällt gränvärde överkrid. 7

8 Behovtyrd ventilation Exempel för konferenrum Varierat luftbehov och normalt till högt kylbehov Förutättningar Konferenrum med oregelbunden användning. Höga krav på luftmängd och temperaturreglering vid maximal belatning. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation, kyla och värme via vattenburen klimatlöning och pjäll. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Senormodul till ADAPT Paraol med inbyggd närvarogivare och temperaturgivare, placerad på vägg 3. Kylvatten och värmevatten 4. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling 5. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 6. Fönterkontakt Andra möjligheter Endat kylvatten i PARASOL och tyrning av radiatorventiler för värme. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Vid behov av törre tillluftmängd komplettering med aktiva luftdon eller ADAPT Damper och paiva luftdon. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Kyl ekvenen kan välja för bäta komfort eller bäta ekonomi. Mycket hög komfort och luftkvalitet med möjlighet till individuell reglering. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Senormodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna pjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Fönterkontakten ger vid öppet fönter ignal för avtängd värme, kyla och ventilation amt vid frotrik för ökad värme. Kylekven kan välja för bäta komfort (vattenkyla fört, edan ökat luftflöde) eller för bäta ekonomi (ökat luftflöde fört, edan vattenkyla). Individuell reglering av intällda temperaturbörvärden kan ke på enormodulen. 8

9 Behovtyrd ventilation Här finn redan behovtyrd ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotell, Itanbul, Turkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, jukhu, Amterdam, Nederländerna Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrike 9

10 Behovtyrd ventilation r Infratruktur Zonnivå Sub-ytem Från delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Zon CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Till rum Till rum Till rum Till rum t t CONTROL CONTROL Router Zonpjället CONTROL använd för att klara flödeförändringar nabbare i törre anläggningar. CONTROL kan använda både om mater- och lavpjäll och för både tilluft och frånluft. Genom mart tryck- och flödereglering kan CONTROL ZONE även använda vid renovering. CONTROL Router är en intelligent kommunikationenhet om kan använda på zonnivå när man önkar kontant luftflöde men behovtyrning av värme eller kyla till vattenburna rumprodukter om t.ex PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyrd ventilation Exempel för zontyrning Ger tabil och ekonomik drift Zon 1 Zon 2 Balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tillluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för frånluft (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, frånluft 5. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 6. Paivt tilluftdon i kapprum från kontant tilluftflöde 7. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Funktion I en mindre anläggning klarar GOLD-aggregatet nödvändig trycktyrning. I törre ytem använd zonpjäll, om delar upp ytemet i mindre zoner. Zonpjällen reagerar nabbare på flödeförändringar än vad ett centralt aggregat gör, vilket ger en tabil ventilationanläggning med färre motorröreler i ytemet. Inget kanaltryck tryp bort i onödan och kanaltrycket kan hålla å lågt om Pa i zonen, vilket ger en ekonomik drift. I zonexemplen ovan framgår att zonpjällen i WISE-ytemet klarar både balanerad (zon 1) och mixad (zon 2) löning. Central frånluft och balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tilluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för central frånluft i korridor (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, central frånluft 5. Zonpjäll SLAVE med inbyggt pjälltälldon för frånluft (lavtyr av zonpjäll 1) 6. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 7. Kontorrum med aktiva tilluftdon och frånluft via överluftdon till korridor 8. Paivt tilluftdon i kapprum för kontant tilluftflöde 9. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Fördelar Snabb anpaning till tryckförändringar på grund av variabla luftflöden i rummen. Inget kanaltryck tryp bort i onödan. Lågt kanaltryck i zonen, vilket ger en tyt anläggning och ekonomik drift. 11

12 Behovtyrd ventilation r Delytemnivå Infratruktur Sub-ytem Från ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Till zon Till zon Till zon t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styrenhet för primärkretar med kylvatten och/eller värmevatten. Super WISE Komplett och kompakt luftbehandlingaggregat i flera torlekar och utföranden och med inbyggd tyrutrutning. Kommunikationenhet med fatighetautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underliggande produkter om ingår i ytem WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyrd ventilation Delytemexempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD är en erie kompletta luftbehandlingaggregat för komfortventilation i flera torlekar för luftflöden upp till cirka 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan erhålla med roterande värmeväxlare, kortröm plattvärmeväxlare eller batterivärmeväxlare. Aggregatet har lågenergifläktar med nyutvecklad EC-teknik om klarar tort flödeområde med bibehållen verkninggrad. Den integrerade tyrutrutningen har ett tort antal tyrfunktioner, varav följande är ärkilt lämpade för behovtyrd ventilation: Tryckreglering av fläktar Slavtyrning av fläktar Kompenering för utelufttemperatur Sommarnattkyla Behovtyrning av kyl- och värmevattenproduktion via funktionen SMART Link Behovtyrning av framledningtemperatur för kylvatten och värmevatten via tyrenheten All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyr via en användarvänlig touch-kärm, men kan ockå tyra via mobiltelefon, dator eller central fatighetautomation. All Year Comfort All Year Comfort är en kompletterande tyrenhet till GOLD för behovtyrning av kyl- och värmevatten till aggregatet kyl- och värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. All Year Comfort tyr ventiler och/eller pumpar å att erforderlig framledningtemperatur alltid erhålle. För optimal anpaning till anläggningen behov finn intällningar för utekompenering, rumkompenering, nattkompenering och daggpunktkompenering. Pumpar och ventiler kan larmövervaka och vid äongtilletånd kan de motionköra. All Year Comfort kan tyra primärvattenkretar till aggregatet kyloch värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheten Super WISE har kontakt med alla intelligenta pjäll och rumprodukter. Super WISE kommunicerar med GOLD-aggregatet för att minimera erforderligt tryck i tamkanaler. Den inbyggda webbidan i Super WISE konfigurera automatikt utifrån inkopplade produkter och viar ytemet i en överkådlig trädtruktur. Är- och börvärden kan läa och ändra ända ner på rumnivå. Inga andra program än en vanlig webbläare (t.ex. Internet Explorer) behöv. Kommunikation med central fatighetautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP och EXOline. Exempel på webbida i Super WISE (på engelka, pråk kan välja). 13

14 Behovtyrd ventilation nivå r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Infratruktur e Sub-ytem Till delytem t Kylaggregat & värmepumpar Swegon kan erbjuda ett heltäckande ortiment av kylaggregat och värmepumpar för komfortventilation. Två exempel: NESTOR TEAL Luftkylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 700 kw. Finn även i reveribel modell. Central kommunikationenhet om utgör anlutningpunkt för alla intelligenta Swegonprodukter i byggnaden. TEAL W Vätkekylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 615 kw. Finn även i reveribel modell och om endat värmepump. 14

15 Behovtyrd Infratruktur ventilation exempel NESTOR och kylaggregat NESTOR är en kommunikationenhet på ytemnivå. NESTOR kopplar amman alla intelligenta Swegon-produkter i byggnaden till en och amma punkt. NESTOR utnyttjar hela intelligenen ho alla de anlutna produkterna, kapar gemenamma larmlitor, fattäller prioritet för värme och kyla och bidrar till att optimera temperaturer för värme och kyla för upp till 8 delytem i byggnaden. NESTOR kan ockå använda i virtuella interna nätverk mellan upp till 8 byggnader för centraltyrning av ventilation och inomhuklimat. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Kylaggregat Ytterligare ytemexempel GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har ett avancerat tyrytem om klarar behovtyrd ventilation i mindre ytem utan pjäll eller kommunikationenheter. Användningområdet kan vara törre amlinglokaler, butiker, produktionlokaler och liknande. Anläggningen kan till exempel betå av luftbehandlingaggregat GOLD förett med ett vattenbatteri av kombityp, ett reveribelt kylaggregat, kanalytem, luftdon, temperaturgivare och luftkvalitetgivare. Via funktionen SMART Link producerar det reveribla kylaggregatet behovtyrt kylvatten vid kylbehov eller värmevatten vid värmebehov. På indikering från luftkvalitetgivare reglera luftflödet teglöt efter behovet och på indikering från temperaturgivare reglera temperaturen med hjälp av tyrfunktionerna Heating & Cooling Boot. GOLD Paiva luftdon lämpliga för både kyld och värmd luft SMART Link Reveribelt kylaggregat TELLUS Allt i ett! TELLUS är den ultimata ytemprodukten om behovtyrt producerar och ditribuerar all tempererad luft, kylvatten, värmevatten och tappvarmvatten om behöv. Uteluften värm eller kyl med en högeffektiv hygrokopik roterande värmeväxlare och kyl eller värm edan ytterligare vid behov. Denna extra energi tillför av kylmakin- & värmepumpmodulen, via den behovtyrda hydronika modulen. Tillkottenergin för detta hämta från energiutbytemodulen. Då alla moduler är integrerade äkertäll optimal behovtyrd tyrning och dynamik energiåtervinning i flera teg. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiutbytemodul Kylaggregat- & värmepumpmodul 15

16 SE DCV overview

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem www.swegon.com Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com ÖVERSIKT Luftdon Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet www.swegon.com Har du aldrig sett våra luftdon? Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett tecken

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Manual för webbsida Super WISE

Manual för webbsida Super WISE Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion 1.25 Med reservation för ändringar. www.swegon.com 1 Innehåll Super WISE programversion 1.25... 1 Super WISE programversion 1.25... 3 1. Allmänt...

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG AERECO, BEHOVSSTYRD VENTILATION Som grundare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostäder och kontorsbyggnader. Med huvudsyfte att anpassa

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Ventilationsaggregat Bostäder

Ventilationsaggregat Bostäder läktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter randsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Ventilationsaggregat ostäder VR / & SV VT 2 Ventilationsaggregat ostäder Ventilationsaggrat

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

VR 400/700 DC/DCV. Bra ventilation För bostäder samt mindre kontor och affärslokaler. www.systemair.se

VR 400/700 DC/DCV. Bra ventilation För bostäder samt mindre kontor och affärslokaler. www.systemair.se VR 400/700 /V ra ventilation ör bostäder samt mindre kontor och affärslokaler www.systemair.se Ventilation har en huvuduppgift. en ska ta bort alla de föroreningar som alstras i en byggnad och ersätta

Läs mer

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Mästare på energieffektivitet Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik,

Läs mer