Behovsstyrd ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsstyrd ventilation"

Transkript

1 ÖVERSIKT Behovtyrd ventilation Spetprodukterna för behovtyrd ventilation!

2 Behovtyrd ventilation Behovtyrd ventilation ger hög komfort och låg driftkotnad När rummet använd tyr ventilation och klimatiering av behovet. Med behovtyrd ventilation ventilera och klimatiera ett rum eller en lokal exakt å mycket om behöv, varken mer eller mindre. Beparingpotentialen är mycket tor, framför allt i lokaler om kontor, utbildninglokaler och hotellrum där variationen är tor mellan närvaro/frånvaro och låg/hög belatning. Med behovtyrd ventilation är det möjligt att klara de allt hårdare kraven på energieffektivet. Så mycket om 80% fläktelenergi och 40% värme- och kylenergi kan para på behovtyrd ventilation jämfört med kontant luftflöde och temperatur. När rummet är tomt behöv minimal ventilation och klimatiering. Samtidigt ger det möjlighet till högta komfort för männikorna om vita i lokalerna genom behovtyrd reglering av värme och kyla. Andra poitiva effekter är att mindre aggregat och dimenioner ofta kan använda för ventilation, värme och kyla efterom max luftflöde och klimatiering kan änka jämfört med kontanta flöden och temperaturer. Flexibiliteten blir ockå törre vid framtida omflyttningar av väggar eller ombyggnationer. Den något högre inveteringkotnaden betalar ig nabbt genom väentligt lägre driftkotnader. CAV Kontant luftflöde baerat på full närvaro DCV Behovtyrt luftflöde baerat på verklig närvaro 250 Exempel för en kontorvåning CAV Upp till 80% beparing av fläktelenergi Upp till 40% beparing av värme- och kylenergi Ökad komfort genom behovtyrd reglering av kyla och värme Ökad flexibilitet i byggnaden Mindre aggregat för ventilation, värme och kyla Mindre makinrum 2 Luftflöde l/ DCV :00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Tid

3 Behovtyrd ventilation Swegon har löningar på alla nivåer Swegon kan erbjuda enkilda produkter inom de fleta produkt områden om omfatta av luft behandling. Men bät nytta av våra produkter får man med hela ytemlöningar. Produkterna är förberedda för att enkelt koppla amman och fungera tillamman med högta möjliga komfort och minta möjliga energi användning. Illutrationen nedan viar chematika exempel på produkter och löningar för en behovtyrd anläggning och på följande idor ge inpiration och konkreta förlag för olika nivåer. Swegon produkter ger dock tora möjligheter till objektpecifika löningar och variationer. Specifik produktinformation finn på r r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Sid 14 r er Delytem Sid 12 Super WISE All Year Comfort e GOLD t e e t Zon Sid 10 CONTROL CONTROL CONTROL t Rum Sid 4 t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol 3

4 Behovtyrd ventilation Rumnivå Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem e Från zon Från zon Från zon Rum t ADAPT Damper Paiva luftdon ADAPT aktiva luftdon ADAPT Paraol Intelligent pjäll för variabelt luftflöde Aktiva luftdon för variabelt luftflöde ADAPT Damper ADAPT Colibri ADAPT Sphere Urval av paiva luftdon för användning tillamman med ADAPT Damper ADAPT Free ADAPT Extract LOCKZONE EAGLE Komfortmodul för variabelt luftflöde med inbyggd intelligen och pjäll HAWK PELICAN ADAPT Paraol 4

5 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Lågt till normalt kylbehov Förutättningar Rum med normal värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation och kyla via aktivt tilluftdon. Styrning av ventil för värmeradiator. Komponenter 1. Aktivt tilluftdon ADAPT Colibri med inbyggd temperaturgivare, närvarogivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Radiatorventil 3. Frånluft via överluftdon till korridor, t ex CGV/RGV Andra möjligheter Aktiva tilluftdon ADAPT Sphere eller ADAPT Free itället för ADAPT Colibri. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i ADAPT Colibri. Frånluft via paivt frånluftdon och ADAPT Damper eller via aktivt frånluftdon ADAPT Extract. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Hög komfort och dragfri miljö. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Tilluftdonet inbyggda närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Tilluftdonet inbyggda temperaturgivare ger ignal för teglö flödeökning från närvaroflöde till maxflöde vid kylbehov amt för reglering av radiatorventiler vid värmebehov. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. 5

6 Behovtyrd ventilation Exempel för kontor Normalt till högt kylbehov Förutättningar Rum med hög värmebelatning från belyning, datautrutning, peroner och olintrålning. Varierande närvarograd. Löning Behovtyrd ventilation med kyla och värme via aktiv vattenburen klimatlöning med variabelt luftflöde. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Kyl- och värmevatten 3. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 4. Frånluftgaller, t ex ALG Andra möjligheter Senormodul placerad på vägg itället för inbyggd i ADAPT Paraol. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Fönterkontakt för anpaad reglering av luftflöde och temperatur vid öppet fönter. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, kyla och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Hög komfort med möjlighet till individuell reglering. Unika drift- och komfortfördelar tillamman med Super WISE amt GOLD-funktionen All Year Comfort. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Komfortmodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av det motordrivna pjället till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka mer än vid närvaro, allt för para energi. Individuell reglering av intällt temperaturbörvärde kan ke direkt på enormodulen, alternativt på väggmonterad enormodul. 6

7 Behovtyrd ventilation Exempel för klarum/konferenrum Varierat luftbehov och lågt till normalt kylbehov Förutättningar Klarum/konferenrum med varierande belatning. Höga krav på luftmängd och luftkvalitet. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation via rumregleringpjäll. Styrning av ventiler till värmeradiatorer. Komponenter 1. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (mater) för frånluft med inbyggd temperaturgivare, luftkvalitetgivare (VOC), flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Rumregleringpjäll ADAPT Damper (lav) för tilluft med inbyggd temperaturgivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 3. Radiatorventiler 4. Närvarogivare 5. Tilluftdon om klarar variabla flöden och hög undertemperatur, t ex LOCKZONE, COLIBRI och EAGLE Ceiling 6. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling Andra möjligheter Frånluft via aktivt frånluftdon ADAPT Extract itället för paiva luftdon och ADAPT Damper. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation och värme ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Frikyla kan använda tor del av året. Säkertälld luftkvalitet via luftkvalitetgivare (VOC) om detekterar flyktiga organika ämnen. Vid renovering kan rumregleringpjäll montera i korridor, endat närvarogivare behöv i rummet. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Närvarogivaren ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna rumregleringpjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Frånluftpjället utgör materpjäll och lavtyr tilluftpjället. Temperaturgivaren i frånluftpjället ger ignal för reglering av radiatorventiler vid värmebehov amt kyla via teglö ökning av luftflödet från närvaroflöde till maxflöde. Vid frånvaro tillåt rumtemperaturen öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Luftkvalitetgivaren (VOC) ökar luftflödet om intällt gränvärde överkrid. 7

8 Behovtyrd ventilation Exempel för konferenrum Varierat luftbehov och normalt till högt kylbehov Förutättningar Konferenrum med oregelbunden användning. Höga krav på luftmängd och temperaturreglering vid maximal belatning. Varierande närvarograd och belatning. Löning Behovtyrd ventilation, kyla och värme via vattenburen klimatlöning och pjäll. Komponenter 1. Komfortmodul ADAPT Paraol med tilluft, kyla och värme inkluive ventil och ventiltälldon amt inbyggd närvarogivare, temperaturgivare, kondengivare, flödemätning och flödekontroll via motordrivet pjäll 2. Senormodul till ADAPT Paraol med inbyggd närvarogivare och temperaturgivare, placerad på vägg 3. Kylvatten och värmevatten 4. Frånluftdon, t ex PELICAN Ceiling 5. Frånluft via ADAPT Damper lavtyrd från ADAPT Paraol 6. Fönterkontakt Andra möjligheter Endat kylvatten i PARASOL och tyrning av radiatorventiler för värme. Luftkvalitetgivare om komplement till den inbyggda närvarogivaren i enormodulen för ADAPT Paraol. Frånluft via överluft till korridor. Vid behov av törre tillluftmängd komplettering med aktiva luftdon eller ADAPT Damper och paiva luftdon. Flödechema Fördelar Energieffektiv drift efterom ventilation, värme och kyla ker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. Kyl ekvenen kan välja för bäta komfort eller bäta ekonomi. Mycket hög komfort och luftkvalitet med möjlighet till individuell reglering. Snabb och enkel inkoppling. Funktion Senormodulen närvarogivare ger ignal för öppning eller tängning av de motordrivna pjällen till närvaroflöde vid närvaro och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger ignal för reglering av komfortmodulen vattenventiler. Spjäll för frånluft lavtyr från ADAPT Paraol. Vid frånvaro tillåt luftflödet att minka till minflöde och rumtemperaturen tillåt att öka eller minka mer än vid närvaro, allt för para energi. Fönterkontakten ger vid öppet fönter ignal för avtängd värme, kyla och ventilation amt vid frotrik för ökad värme. Kylekven kan välja för bäta komfort (vattenkyla fört, edan ökat luftflöde) eller för bäta ekonomi (ökat luftflöde fört, edan vattenkyla). Individuell reglering av intällda temperaturbörvärden kan ke på enormodulen. 8

9 Behovtyrd ventilation Här finn redan behovtyrd ventilation PWC, kontor, Olo, Norge Elit Grand Pala, hotell, Itanbul, Turkiet Debenham, butik, Llandudno, Storbritannien AMC Hopital - Beddenhui, jukhu, Amterdam, Nederländerna Bet Wetern, hotel, Årjäng, Sverige Roiy Parc Mail, kontor, Pari, Frankrike 9

10 Behovtyrd ventilation r Infratruktur Zonnivå Sub-ytem Från delytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Infratruktur e Zon CONTROL Sub-ytem Sub-ytem CONTROL CONTROL Sub-ytem CONTROL Sub-ytem Router t Till rum Till rum Till rum Till rum t t CONTROL CONTROL Router Zonpjället CONTROL använd för att klara flödeförändringar nabbare i törre anläggningar. CONTROL kan använda både om mater- och lavpjäll och för både tilluft och frånluft. Genom mart tryck- och flödereglering kan CONTROL ZONE även använda vid renovering. CONTROL Router är en intelligent kommunikationenhet om kan använda på zonnivå när man önkar kontant luftflöde men behovtyrning av värme eller kyla till vattenburna rumprodukter om t.ex PARASOL, PACIFIC eller PARAGON. 10

11 Sub-ytem Behovtyrd ventilation Exempel för zontyrning Ger tabil och ekonomik drift Zon 1 Zon 2 Balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tillluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för frånluft (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, frånluft 5. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 6. Paivt tilluftdon i kapprum från kontant tilluftflöde 7. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Funktion I en mindre anläggning klarar GOLD-aggregatet nödvändig trycktyrning. I törre ytem använd zonpjäll, om delar upp ytemet i mindre zoner. Zonpjällen reagerar nabbare på flödeförändringar än vad ett centralt aggregat gör, vilket ger en tabil ventilationanläggning med färre motorröreler i ytemet. Inget kanaltryck tryp bort i onödan och kanaltrycket kan hålla å lågt om Pa i zonen, vilket ger en ekonomik drift. I zonexemplen ovan framgår att zonpjällen i WISE-ytemet klarar både balanerad (zon 1) och mixad (zon 2) löning. Central frånluft och balanerad ventilation på rumnivå 1. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för tilluft (trycktyrt) 2. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, tilluft 3. Zonpjäll CONTROL med inbyggt pjälltälldon för central frånluft i korridor (trycktyrt) 4. Tryckgivare för zonpjäll CONTROL, central frånluft 5. Zonpjäll SLAVE med inbyggt pjälltälldon för frånluft (lavtyr av zonpjäll 1) 6. Kontorrum med aktiva till- och frånluftdon/pjäll för balanerad ventilation 7. Kontorrum med aktiva tilluftdon och frånluft via överluftdon till korridor 8. Paivt tilluftdon i kapprum för kontant tilluftflöde 9. Paiva frånluftdon i toalettgrupp för kontant frånluftflöde Fördelar Snabb anpaning till tryckförändringar på grund av variabla luftflöden i rummen. Inget kanaltryck tryp bort i onödan. Lågt kanaltryck i zonen, vilket ger en tyt anläggning och ekonomik drift. 11

12 Behovtyrd ventilation r Delytemnivå Infratruktur Sub-ytem Från ytem Infratruktur Infratruktur Infratruktur Delytem Super WISE All Year Comfort e GOLD Sub-ytem Sub-ytem Sub-ytem Till zon Till zon Till zon t Luftbehandlingaggregat GOLD All Year Comfort Styrenhet för primärkretar med kylvatten och/eller värmevatten. Super WISE Komplett och kompakt luftbehandlingaggregat i flera torlekar och utföranden och med inbyggd tyrutrutning. Kommunikationenhet med fatighetautomation, luftbehandlingaggregat GOLD amt underliggande produkter om ingår i ytem WISE amt CONDUCTOR. 12

13 Behovtyrd ventilation Delytemexempel Luftbehandlingaggregat GOLD GOLD är en erie kompletta luftbehandlingaggregat för komfortventilation i flera torlekar för luftflöden upp till cirka 14 m 3 / ( m 3 /h). GOLD kan erhålla med roterande värmeväxlare, kortröm plattvärmeväxlare eller batterivärmeväxlare. Aggregatet har lågenergifläktar med nyutvecklad EC-teknik om klarar tort flödeområde med bibehållen verkninggrad. Den integrerade tyrutrutningen har ett tort antal tyrfunktioner, varav följande är ärkilt lämpade för behovtyrd ventilation: Tryckreglering av fläktar Slavtyrning av fläktar Kompenering för utelufttemperatur Sommarnattkyla Behovtyrning av kyl- och värmevattenproduktion via funktionen SMART Link Behovtyrning av framledningtemperatur för kylvatten och värmevatten via tyrenheten All Year Comfort Sub-ytem GOLD tyr via en användarvänlig touch-kärm, men kan ockå tyra via mobiltelefon, dator eller central fatighetautomation. All Year Comfort All Year Comfort är en kompletterande tyrenhet till GOLD för behovtyrning av kyl- och värmevatten till aggregatet kyl- och värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. All Year Comfort tyr ventiler och/eller pumpar å att erforderlig framledningtemperatur alltid erhålle. För optimal anpaning till anläggningen behov finn intällningar för utekompenering, rumkompenering, nattkompenering och daggpunktkompenering. Pumpar och ventiler kan larmövervaka och vid äongtilletånd kan de motionköra. All Year Comfort kan tyra primärvattenkretar till aggregatet kyloch värmebatterier eller till vattenburna rumprodukter. Super WISE Kommunikationenheten Super WISE har kontakt med alla intelligenta pjäll och rumprodukter. Super WISE kommunicerar med GOLD-aggregatet för att minimera erforderligt tryck i tamkanaler. Den inbyggda webbidan i Super WISE konfigurera automatikt utifrån inkopplade produkter och viar ytemet i en överkådlig trädtruktur. Är- och börvärden kan läa och ändra ända ner på rumnivå. Inga andra program än en vanlig webbläare (t.ex. Internet Explorer) behöv. Kommunikation med central fatighetautomation ker via Modbu RTU/TCP, BACnet TCP och EXOline. Exempel på webbida i Super WISE (på engelka, pråk kan välja). 13

14 Behovtyrd ventilation nivå r Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/ Internet Central fatighetautomation Infratruktur e Sub-ytem Till delytem t Kylaggregat & värmepumpar Swegon kan erbjuda ett heltäckande ortiment av kylaggregat och värmepumpar för komfortventilation. Två exempel: NESTOR TEAL Luftkylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 700 kw. Finn även i reveribel modell. Central kommunikationenhet om utgör anlutningpunkt för alla intelligenta Swegonprodukter i byggnaden. TEAL W Vätkekylt vätkekylaggregat i flera torlekar och konfigurationer med kylkapacitet upp till 615 kw. Finn även i reveribel modell och om endat värmepump. 14

15 Behovtyrd Infratruktur ventilation exempel NESTOR och kylaggregat NESTOR är en kommunikationenhet på ytemnivå. NESTOR kopplar amman alla intelligenta Swegon-produkter i byggnaden till en och amma punkt. NESTOR utnyttjar hela intelligenen ho alla de anlutna produkterna, kapar gemenamma larmlitor, fattäller prioritet för värme och kyla och bidrar till att optimera temperaturer för värme och kyla för upp till 8 delytem i byggnaden. NESTOR kan ockå använda i virtuella interna nätverk mellan upp till 8 byggnader för centraltyrning av ventilation och inomhuklimat. NESTOR LAN/Modem Sub-ytem GOLD Super WISE Kylaggregat Ytterligare ytemexempel GOLD om ytemprodukt Luftbehandlingaggregat GOLD har ett avancerat tyrytem om klarar behovtyrd ventilation i mindre ytem utan pjäll eller kommunikationenheter. Användningområdet kan vara törre amlinglokaler, butiker, produktionlokaler och liknande. Anläggningen kan till exempel betå av luftbehandlingaggregat GOLD förett med ett vattenbatteri av kombityp, ett reveribelt kylaggregat, kanalytem, luftdon, temperaturgivare och luftkvalitetgivare. Via funktionen SMART Link producerar det reveribla kylaggregatet behovtyrt kylvatten vid kylbehov eller värmevatten vid värmebehov. På indikering från luftkvalitetgivare reglera luftflödet teglöt efter behovet och på indikering från temperaturgivare reglera temperaturen med hjälp av tyrfunktionerna Heating & Cooling Boot. GOLD Paiva luftdon lämpliga för både kyld och värmd luft SMART Link Reveribelt kylaggregat TELLUS Allt i ett! TELLUS är den ultimata ytemprodukten om behovtyrt producerar och ditribuerar all tempererad luft, kylvatten, värmevatten och tappvarmvatten om behöv. Uteluften värm eller kyl med en högeffektiv hygrokopik roterande värmeväxlare och kyl eller värm edan ytterligare vid behov. Denna extra energi tillför av kylmakin- & värmepumpmodulen, via den behovtyrda hydronika modulen. Tillkottenergin för detta hämta från energiutbytemodulen. Då alla moduler är integrerade äkertäll optimal behovtyrd tyrning och dynamik energiåtervinning i flera teg. Hydronik modul Luftbehandlingmodul Energiutbytemodul Kylaggregat- & värmepumpmodul 15

16 SE DCV overview

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem www.swegon.com Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering.

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering. Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 50 Språk/Language... 50 Flödesenhet... 50 Min/Max inställning... 50 Grundinställning... 50 Styrning Styrning... 50 Kopplingsur... 50 Startsekvens... 50 Värme

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Styrsystem IQnomic Standard

Styrsystem IQnomic Standard Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 26 Språk/Language... 26 Flödesenhet... 26 Min/Max inställning... 26 Grundinställning... 26 Styrning Styrning... 26 Kopplingsur... 26 Startsekvens... 26 Värme

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Tillbehör Vattenburna lösningar

lindab vi förenklar byggandet Tillbehör Vattenburna lösningar Vattenburna lösningar Produkt Sida Rumsregulatorer...4 Ställdon...4 Regula Connect...4 Kondensvakt...4 Närvarogivare...5 Extern temperaturgivare...5 Koldioxid- och fuktgivare...5 Tectite-kopplingar...6

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Beskrivning funktioner, IQlogic

Beskrivning funktioner, IQlogic , IQlogic Allmänt Styrning...168 Avläsning...168 Handterminal IQnavigator och vyhantering...169 Instrumentpanel...169 Huvudinställning...170 Luftflöde Reglertyp...171 Forcering...171 Enhet...171 Luftinjustering...171

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

NESTOR. Hjärnan i klimathanteringssystemet. Allmänt. NESTOR ger dig

NESTOR. Hjärnan i klimathanteringssystemet. Allmänt. NESTOR ger dig Hjärnan i klimathanteringssystemet Allmänt NESTOR är den nya, banbrytande anslutningspunkten för kompletta klimathanteringssystem från Swegon. NESTOR kopplar samman intelligenta Swegon-produkter i byggnaden

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

TUNE Adapt. Funktioner TUNE Adapt är en handenhet för inställning och avläsning. Användarmanual version 6.0

TUNE Adapt. Funktioner TUNE Adapt är en handenhet för inställning och avläsning. Användarmanual version 6.0 20130214 Användarmanual version 6.0 Funktioner TUNE Adapt är en handenhet för inställning och avläsning av samtliga luftburna ADAPT-produkter. TUNE Adapt levereras som standard med engelsk manual. Manualer

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Ventilation, värme och kyla

Ventilation, värme och kyla Projekteringsanvisning Ventilation, värme och kyla www.lindinvent.se VVS_PROJ2_10 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEHOVSSTYRD VENTILATION - DCV... 4 2.1 Vad är DCV?... 4 2.2 Varför DCV?... 4 2.3 Exempel på

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16 SE.webbE.50 Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion.. Allmänt Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på aggegatet.. Inkoppling

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter.

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Komfortkyla. Per-Erik Nilsson

Komfortkyla. Per-Erik Nilsson Komfortkyla Per-Erik Nilsson 1 EFFEKTIV är ett samarbetsprojekt mellan staten och näringslivet med ELFORSK som koordinator. EFFEKTIV finansieras av följande parter: ELFORSK Borlänge Energi AB Borås Energi

Läs mer

Användarmanual ver 1.9. ProUnit. By Swegon AB. Användarmanual ProUnit, Swegon AB

Användarmanual ver 1.9. ProUnit. By Swegon AB. Användarmanual ProUnit, Swegon AB Användarmanual ver 1.9 ProUnit By Swegon AB Användarmanual ProUnit, Swegon AB Kapitel 1 Allmänt 1 Innan du börjar...1 Starta ProUnit web...1 Kapitel 2 Menyer 2 Arkiv...2 Mejla projektet...2 Skriv ut...2

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer