Kalmar kommun Brandkåren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Brandkåren"

Transkript

1 Kalmar kommun Brandkåren Rutin för rekrytering av Heltids Brandmän till Kalmar Brandkår Gäller from

2 2 Förord Detta dokument används som underlag vid rekrytering av heltids brandmän till Kalmar Brandkår. Vi tillämpar här metoder som inte diskriminerar någon grupp och som samtidigt tar hänsyn till de krav som arbetsuppgifterna ställer. Sökande till ledigförklarade tjänster skall erhålla rekryteringsrutinen i samband med att vederbörande kallas till test. Dokumentet skall även finnas tillgängligt på brandkårens hemsida. Detta för att den sökande skall ges tid till förberedelse och vara väl insatt i vad som krävs av denne. Dokumentet är framtaget i samverkan med berörda fackliga organisationer. 1 Annonsering Genomförande Rekrytering sker via det webbaserade rekryteringssystemet Offentliga jobb som finns tillgängligt på kommunens hemsida i samband med lediga tjänster. Annonsering sker på kommunens hemsida, arbetsförmedlingen och i lokalpressen. Av annonsen skall det bl a framgå vilka krav som ställs på den sökande, var information om antagningsförfarandet (detta dokument) kan erhållas, att ansökan ska ske på arbetsförmedlingens ansökningsblankett, samt att Kalmar Brandkår är angelägen om att främja jämställdhet och motverka diskriminering i enlighet med kommunens policy Personal Rekryteringen administreras av chefen för operativa enheten Rekryteringsprocess Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Test dag Intern Info Djup Intervju Annonsering Gallring formella krav Fysiska Tester Kort intervju Skriftligt direktiv på vilka som skall anställas Medicinska Krav Arbets-EKG Läkarunder Sökning Behovsanpassad intro.utb. Ansökan Registrering Rekryt. grupp Kallelse till steg 3 Beslut Rek.grp Rekryt. Grupp Vid behov kallelse till Steg 4 annars direkt till steg 5 Beslut Rek.grp Intervju Grupp Namn Förslag till Rekr.grp Beslut Rek.grp Erbjudande om anställning Beslut Rekr. Chef Info i Personalråd Tjänstbarhetsintyg Anställningsavtal Företags- Hälsovård Fortlöp. utvärd kopplat till krav profil och utb.mål

3 Kravprofil Varje anställningsprocess har sin utgångspunkt i en noggrann och väl specificerad kravprofil. Det är viktigt att inte uppfatta kravprofilen som något statiskt, vi lever i en föränderlig värld. Kravprofilen kan tillföras önskvärda kompetenser utifrån våra specifika behov som t ex skepparexamen, instruktörs- och/eller lärarerfarenhet, men nedanstående visar hur vi I-dagsläget har utformat vår kravprofil Formella krav: SMO, BmH, BmD, räddningsinsatsutbildning. Lägst BC körkort. För att erhålla tv anställning krävs BCE. Simkunnig(Guldbojen) Fysiologiska krav: Godkänt rullbandstest samt genomgå samtliga testmoment med godkänt. Medicinska krav: Uppfylla kraven för AFS 2005:6 Samt då behov finns, bedömas lämplig för submarin tjänst vid SUB III undersökning Personliga egenskaper: Emotionell och social kompetens Motiverad, professionell, Handlingskraftig Kommunikativ, Reflekterande, Flexibel Fysiologiska egenskaper Personliga egenskaper och kompetenser 31 % Medicinska krav 23 % Formella krav 23 % Fysiologiska krav 23 % Den fysiska förmågan är en av flera lika viktiga egenskaper för en blivande brandman. Lagen om skydd mot olyckor innebär att brandmannen kommer att ha fler roller än tidigare, men rollen som exempelvis rökdykare kommer fortfarande att utgöra en viktig roll. Arbetet vid räddningsinsatser är riskfyllt och man utsätts för stora fysiska påfrestningar. Ett sätt att minska risken för ohälsa och skada är att vara väl förberedd, både fysiskt och psykiskt. Se arbetsmiljöverkets kommentarer till lagen om Medicinska kontroller AFS 2005:6. Testmetoder Våra tester relaterar till det arbete man ska utföra. Att en testmetod är arbetsrelaterad betyder i detta sammanhang att den speglar en persons fysiska förmåga att klara de fysiskt tunga momenten i en brandmans arbete. Våra tester är könsneutrala, vilket betyder att de är lika att utföra för både kvinnor och män. Vid valet av testmetoder är det framför allt Räddningsverkets rapporter Brandmannens fysiska förmåga. Delrapport 1-typinsatser samt delrapport 2 fysiologiska tester (Winternetstudien), som legat till grund för våra testmetoder.

4 4 Testmetoder 100 p max Godkänt 0 p min Avdrag 1. Stående längdhopp 200 cm 180 cm 5 p/cm 2. Löpning 3000m 13 min 15 sek 14 min 55 sek 1 p/sek 3. Handgrepp 420 N 370 N 2 p/n 4. Lyft till hakan med 15 kg z-stång 40 rep 35 rep 20 p/rep 5. Bänkpress 30 kg 35 rep 30 rep 20 p/rep 6. Rodd 500 m 105 s 115 sek 10 p/sek 7. Livräddningsövning 3 min 30 sek 3 min 50 sek 5 p/sek 8. Rullbandstest 5,6 km/tim, 8, 6 min 9. Höjdfobi test 27/30 meter 10. Simning 200 m 5 min 11. Ryggsim 50 m Genomfört 12. Längddykning 15 m 13. Klaustrofobi test Genomfört Anm. 1 Anm. 2 Anm.3 Sökanden måste klara alla delmomenten för att bli helt godkänd i de fysiologiska testerna och kunna gå vidare i rekryteringsgången. Moment 1-7 bedöms enligt ett poängsystem poäng vilka räknas med vid den slutgiltiga utvärderingen. För godkänt krävs att lägsta nivå uppnås vid alla momenten 1-7. Om alla tester genomförs under en dag ska löptest och roddtest genomföras med så långt tid mellan som möjligt. Det ska också eftersträvas att alla sökanden genomför testerna i samma ordningsföljd. Anm. 4 Giltigt (inte äldre än sex månader) intyg från godkänt rullbandstest (5,6 km/tim, 8, 6 min), vilken normalt genomförs i slutet av SMO-utbildningen ska lämnas med ansökningshandlingarna. Kompletterande rullbandstest kan också bli aktuellt Bedömning Nedanstående formella krav skall vara styrkta och bifogas ansökningshandlingarna: Genomgått Räddningsverkets utbildning Skydd mot olyckor (SMO) med godkänt betyg eller annan räddningstjänstutbildning med behörighet för allmänna högskolestudier. Lägst körkortsbehörighet BC för vikariat. BCE för Tv.Tjänst Sim- och livräddningsprov. Lägst Svenska livräddningssällskapets *1) steg 1/badvakt alternativt guldbojen. Synskärpan ska, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till minst 0,5 i det sämre ögat. (Synkrav enligt körkortsbehörighet C). Rullbandstest för nyanställning enligt AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet.

5 5 Meriter som kan tillgodoräknas den sökande (utan rangordning) t.ex. Kompetensutbildning från någon av Räddningsverkets skolor (BmH, BmD, BfD, Rä-man t.ex.). Tidigare erfarenhet från brandmanna yrket Nautisk kompetens, lägst förarbevis Certifikat för användande av VHF (båtradio) Ledarerfarenhet (ex från idrotts-eller ungdomsverksamhet) Pedagogisk erfarenhet (ex som instruktör) CE körkortsbehörighet. Vattendykarcertifikat A eller militär dykutbildning. *1) Fullgjord värnplikt eller motsvarande. Vana från arbete med handverktyg och maskiner, gärna med dokumenterad hantverksutbildning. Sjukvårdsutbildning. Flerspråkighet *1) Under provanställningen eller vikariatet görs kompletterande tester och medicinska kontroller avseende den provanställdes möjligheter att utbildas till vattendykare. 2.0 Test dag Genomförs under en till två dagar, där dag två förläggs vid ett senare tillfälle om behov finns.. Målsättningen är att erhålla brandmän som på bästa sätt motsvarar de krav vi idag ställer på brandpersonal mot bakgrund av LSO, genom ett antal tester och intervjuer. Till test dagarna skall du ta med dig idrottskläder, badkläder, handduk och ev varma kläder då vi tillbringar viss tid utomhus. Det kan också vara bra att ha med sig något att dricka även om vi kommer att bjuda på en del förtäring och lunch under dagen. 3.0 Genomförande Samling/upprop görs i god tid före testernas början. Plats och tid meddelas vid kallelsen. Detta efterföljs av fotografering av dig och övriga sökande. Varje testmoment är sedan som tidigare nämnts, direkt utslagsgivande. Detta meddelas dig vid avslutat testmoment. Om du inte går vidare skall du kunna får återkoppling (feedback) på rekryteringsgruppens bedömning.

6 6 4 Fysiologiska tester Testdag Förmiddag Stående längdhopp Utförs jämfota. Du startar hoppet stående med tårna bakom plankans främre kant. Hoppets längd mäts från plankans främre kant till nedslagsplatsens bakre kant. Armrörelser är tillåtet. Längsta hoppet av tre registreras Bedömning Godkänt cm. Momentet är kopplat till tunga arbetsmoment Löpning 3000 m Genomförs på rundbana (400m) utomhus om vädret tillåter. Alternativt på konstgräsplan. Sluttid noteras. Mellantid vid 1000 m och 2000 m ges ni för att du lättare ska kunna planera din löpfart Bedömning Godkänt resultat 13 min 15 sek-14 min 55 sek. Testet visar förmågan att transportera sin kroppsvikt en angiven sträcka. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till fysiskt krävande arbetsmoment Handgreppsstyrka (Grip-D) Utförs stående med rak arm hängande längs kroppen. Du ställer själv in handgreppstorleken så att det känns bra. Tre försök görs på var hand, bästa resultat noteras Bedömning Godkänt resultat N. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Bänkpress Utförs liggande på en bänk med 30 kg (+- 0,3 kg) belastning. Valfritt om man vill placera sina fötter i golvet eller på den bänk man ligger på. Händernas placering på skivstången lite bredare än axelbredd. Ingen svankning eller studs på bröstet tillåts. Rörelsen utgår från sträckta armar, skivstången förs ned till bröstet och upp igen till sträckta armar. Skivstången ska lyftas i takt av 25 hela lyft/minut. Metronom ska användas. Antal hela lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment.

7 Lyft till hakan Utförs med båda händerna greppade om en 15 kg (+ 0,3 kg) bicepscurl-stång (Z-stång). Händerna skall placeras vid det innersta läget på stången (smalt grepp). Rörelsen startar med stången placerad i höjd med höftkammen, lyft upp till hakan. Testhastigheten ska vara 30 hela lyft/minut. OBS! Samma hastighet upp som ner. Antal lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Rodd 500 m 5-10 minuters valfri uppvärmning, där lämpligen lätt rodd ingår. Utförs på roddmaskin med luftmotståndet inställd på valfri siffra, vilken dock inte får ändras under testets gång. Du ror 500 meter så snabbt som möjligt. Tid registreras Bedömning Godkänt resultat s. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till tunga och fysiskt krävande arbetsmoment. Eftermiddag Fritt simsätt Fritt simsätt 200 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Max 4 testpersoner/dubbelbana Ryggsim Ryggsim 50 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Händerna efter sidan och endast bentag Längddykning Längddykning från stående på botten (grunda delen, djup 1 m), dykning på längden minst 15 m, dock max 25 m. Syftet är att kontrollera att du kan simma och söka av område under vatten Klaustrofobi test Klaustrofobi test. Neddykning till ca 4 m djup, varefter du simmar genom ett rör för att sedan gå upp till ytan och där gå in med huvudet i en luft fylld låda som är sänkt ca 30 cm under vatten ytan. Du skall där lugnt och tydligt tala om ditt personnummer, namn och var du kommer ifrån

8 Livräddning Livräddning. Kontrollerat fothopp från hopptorn (5 m), påtagning av cyklop, fritt simsätt 50 m. Neddyk till botten (3,8 m), ta upp fyra ringar. Ringarna ligger i en kvadrat på botten med 3 m mellanrum. Ringarna läggs på bassängkanten. När alla fyra ringarna är upplockade skall neddykning göras och en livräddningsdocka tas upp till ytan. När dockan är uppe släpps den och du kopplar livräddningsgrepp på en levande person och bogserar denne 25 m Bedömning Godkända resultat Simning 200 m. max tid 5 min. Ryggsim 50 m. Genomfört utan tidskrav. Längddykning. min 15 m. Livräddnings övning. Godkänd tid 3 min 30 sek 3 min 50 sek Klaustrofobi test. Genomfört momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt. Momenten visar prov på sim- och livräddningskunnighet samt uthållighet vid arbete i vatten. Det visar också om du har anlag för klaustrofobi. Syftet är att kontrollera så du kan hoppa, dyka, söka av, simma/livrädda nödställd person i vatten, rök och andra ämnen under tidspress. 5.0 Höjdfobi test (Vid behov) Du kommer att iklädas larmställ och säkras med lina. Du klättrar till korgen som finns på en höjd av m.. Vid korgen återger du funktionären den instruktion du fått om momentets genomförande. Korgen sänks därefter till ca 15 m varefter den åter reses till 27-30m. Du klättrar sedan ner för att avsluta momentet. Anm. 1 Du måste klara alla delmomenten för att bli godkänd och kunna gå vidare i rekryteringsgången. 6.0 Kort intervju En ca min lång intervju som syftar till att ge oss ett första intryck av dig i samband med testerna. För vikariat genomförs oftast endast denna intervju.

9 9 Följande genomförs vid senare tillfälle 6.1 Djupintervju (Genomförs vid behov och efter utvärdering av testdagen) En ca 2 timmar lång intervju, som inleds med att du får genomföra en 10 minuter lång presentation om valfritt ämne. 7.0 Läkarundersökning Utförs av kommunens företagshälsovård på uppdrag, och företrädesvis i samband med anställningen. 7.1 Bedömning Läkarundersökningen består av två delar, dels Läkarundersökning enligt AFS 2005:6 Mediciniska kontroller i arbetslivet samt en allmän läkarundersökning som ska ligga till grund för tjänstbarhetsintyg. I undersökningarna ingår bl a arbetsprov med EKG-registrering. Drogtester kan komma att utföras. 8.0 Referenstagning Referenser kan komma att tas i slutomgången som ett komplement till utvärderingen. 9.0 Anställning Vid tillsättning av tillsvidare tjänster, inleds anställningen med ett vikariat i 6 månader. Efter 6 månader ska för att anställningen ska övergå i en tillsvidare anställning, den anställde kunna uppvisa att denne är innehavare av CE körkort. Under anställningen görs kompletterande tester avseende utbildning till vattendykare. För vikariat gäller den anställningstid som avtalas vid varje enskilt tillfälle. Anställning inleds med en av arbetsgivaren betald introduktionsutbildning där längden på denna anpassas efter tidigare meriter Anställning senare Om du erbjuds anställning eller söker tjänst vid senare tillfälle(inom 6 mån)genomförs enbart rullbandstest och intervju om inget i övrigt talar mot detta Utvärdering I samband med test dagarna kommer du att genomföra en enkätundersökning med avseende på dina intryck av vår rekryteringsprocess. Den är till för att vi skall kunna ändra på eventuella felaktigheter och för att kunna utveckla och förbättra vår process. Följande bilagor bifogas detta dokument Bilaga 1. Instruktioner för Svenska Livräddnings Sällskapets Guldbojen Bilaga 2. Utvärderingsenkät

10 10 INSTRUKTIONER FÖR GULDBOJEN Svenska Livräddnings Sällskapet Bilaga. 1 VAD Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 8 min. Start i vattnet, 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor person från 3-4 meters djup, följt av 25 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 1 minut 50 sek. Vid bassäng grundare än angivit djup ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning. Upptagning av person från bassängkant, brygga eller strand. Redogöra för mun till mun andning, larmrutiner samt visa framstupa sidoläge. VARFÖR HUR När provtagaren klarat detta märke är hon/han en "vattenlivräddare" och kan på ett riktigt och tryggt sätt hjälpa någon som hamnat i nöd. Provet är uppdelat i två delar med olika maximala tider för respektive del. Observera att det förekommer längddykning om djupet vid provtagningstillfället i är grundare än 2 meter. Upptagning på kant kan ske genom rullning upp på kant eller brygga med hjälp av flera personer eller på traditionellt sätt (som vid upptagning båt).

11 11 Bilaga. 2 Utvärderingsenkät efter test dagar vid Kalmar Brandkår 1. Hur har du hittills upplevt kontakten med oss, och vår rekryteringsprocess? 2. Är det något du tycker vi bör förändra i den? 3. Känner du att du fått tillräcklig information inför test dagarna? 4. Finns det något som du tycker vi kan förändra/förbättra vad gäller informationen?

12 12 5. Känner du att du blivit väl mottagen och riktigt bemött under test dagarna? 6. Har du blivit korrekt bemött och fått tillräcklig information av instruktörerna i samband med testerna? 7. Tycker du att våra testmetoder har varit relevanta och har dom genomförts på ett riktigt och bra sätt?? 8. Har du fått någon feedback under testerna och tycker du att den varit tillräcklig? Övriga funderingar och reflektioner?

Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14

Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14 Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14 Rutin för rekrytering av Heltids Brandmän till Kalmar Brandkår Gäller from 2009-01-01 2 Förord Detta dokument används som underlag vid rekrytering av heltids brandmän

Läs mer

REKRYTERING BRANDMAN HELTID

REKRYTERING BRANDMAN HELTID UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 REKRYTERING BRANDMAN HELTID 20140108 Samverkan 15 januari 2014 MBL 15 januari 2014 Ledningsgruppen Januari/februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Dopprov Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger. Bubbelprov Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall

Läs mer

Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid.

Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid. Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid. Sida 1 av 17 Arbetsrelaterade tester vi rekrytering av brandman heltid Detta dokument är framtaget i syfte att kvalitetssäkra de anställningstester

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Simmärken i Varbergs Sim

Simmärken i Varbergs Sim Simmärken i Varbergs Sim Baddaren Grön Doppa Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas fem gånger för varje sida. Bubbla Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa

Läs mer

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan BADDAREN Vattenvana och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktigt för att barnet skall känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stor fokus på i Baddaren. Leken är en naturlig del i barnets

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE Övningen ska genomföras på en känd plats med för övningen lämplig väderlek. Denna övning kan kombineras med andra praktiska lektioner under kursen. Instruktören

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Underbilaga 2, Anvisningar för tester

Underbilaga 2, Anvisningar för tester Underbilaga 2, Anvisningar för tester Detta kapitel behandlar 2:1 Fälttest 2000 m... 4 2:2 Multitest Styrka... 7 2:3 Simtest/Livräddning... 12 2:4 Löptest 3000 m... 15 2:5 Beeptest (Multistage Fitness

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att

Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att vara till för dig som vill hitta nya sätt att variera träningen och

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig

Polisprogrammet för dig som bryr dig Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Polisutbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Umeå universitet,

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig. Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans.

Polisprogrammet för dig som bryr dig. Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans. Är du polis? Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans. Polisprogrammet

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig

Polisprogrammet för dig som bryr dig Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Polisutbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Umeå universitet,

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från Fysiska krav inom Ambulanssjukvården Gäller från 2014-03-01 Bakgrund Ambulanssjukvård innebär förutom medicinsk och teknisk kompetens även krav på individens fysiska prestationsförmåga. Det handlar framförallt

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Utbildning i skydd mot olyckor, 80 studiepoäng Fire, rescue and safety education, 80 credits

Utbildning i skydd mot olyckor, 80 studiepoäng Fire, rescue and safety education, 80 credits samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (7) Handläggare Godkänd av Per Hulling Ersätter MSBs utbildningsplan 2015-2972-11 Jan Wisén Gäller från och med 2016-07-01 Utbildning i skydd mot olyckor,

Läs mer

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I TIPS OCH ÖVNINGAR Simning i läroplanen Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen. Det ska leda till att eleverna

Läs mer

Pingvinen N3. Mål med kursen. Tränar i 25-meters bassäng. Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.

Pingvinen N3. Mål med kursen. Tränar i 25-meters bassäng. Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Pingvinen N3 Mål med kursen Tränar i 25-meters bassäng Simmärke: Pingvinen guld Simma 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. Simma 10 m i ryggläge på djupt vatten. Flyta 10 sek på djupt vatten.

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas en stor manual som berättade vad jag skulle

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Till dig som söker mer än ett jobb.

Till dig som söker mer än ett jobb. Polisprogrammet: Till dig som söker mer än ett jobb. Sök till polisutbildningen senast den 15:e september. Polisprogrammet om du vill göra skillnad. Om utbildningen Polisutbildningen hålls på tre platser

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Kvinnlig brandman. en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering

Kvinnlig brandman. en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering September 2007 Contents Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Granskning rekrytering av kvinnlig räddningstjänstpersonal 4 Sammanfattning

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Individuellt Gren 4 (semifinal)

Individuellt Gren 4 (semifinal) Söndag. Genomgång för samtliga grenar under söndagen; Semifinal och final individuellt samt semifinal och final för Lag sker klockan 09.00 Startid Söndag 10.00 Individuellt Gren 4 (semifinal) Kia i samarbete

Läs mer

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp Foto Keith Allison, flickr Body Weight Exercise Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar av Christina Lundstorp Body Weight Exercise med bara 5 övningar (Träna med bara kroppen som motstånd)

Läs mer

Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16

Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16 Utbildning av säkerhetsdykare för tävling i fridykning Fastställd av styrelsen och FK 2012-12-16 Innehåll: sida Förord 1 Förkortningar & Förklaringar 1 Del 1: Utbildning av säkerhetsdykare för tävling

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Svenska Simförbundets Babysiminstruktörsutbildning. Den innehåller målsättning och vad eleverna ska kunna efter varje kapitel i utbildningen.

Svenska Simförbundets Babysiminstruktörsutbildning. Den innehåller målsättning och vad eleverna ska kunna efter varje kapitel i utbildningen. Handledning Svenska Simförbundets Babysiminstruktörsutbildning Denna handledning är avsedd som en hjälp vid utbildning till babysiminstruktör. Den innehåller målsättning och vad eleverna ska kunna efter

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016!

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Adress: Krondikesvägen 95 A LEKTIONSTID Lektionstiden är 45 min. På utsatt starttid bör barnen varit på toaletten, vara ombytta

Läs mer

Alternativt telefonnummer/e-postadress/fax

Alternativt telefonnummer/e-postadress/fax STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Ansökan till PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI 90 HP, Hösten 2010 Inriktning: Ange endast ett alternativ KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Person- och adressuppgifter

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim) 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim)

Läs mer

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Djurgårdsskolan Andreas Filander, lärare i idrott och hälsa 016-7101985 Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer Komplex rörlighet Tänk på at hålla en stabil ryggposition under knäböjen och spänn magmusklerna för at skydda ländryggen. Denna övning är bra för att bygga upp rörligheten i ländrygg, bröstrygg, höftböjar,

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Adress: Nybyvägen 7, Vid Treälvsskolan. LEKTIONSTILLFÄLLEN På Litsbadet simmar vi nedanstående datum. Notera dessa noga. Tisdagar: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Lär dig att anställa rätt

Lär dig att anställa rätt Lär dig att anställa rätt Almega Norr på Umeå 1 september 2016 Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika Andersson Arbetsrättsexpert på Tomas Nordensson

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING Svenska Livräddningssällskapet, SLS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING 2010-02-19 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 1(11) Innehållsförteckning Kap Sid ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Fysiska gränsvärden. Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga

Fysiska gränsvärden. Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga Fysiska gränsvärden Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga Fysiska gränsvärden Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens

Läs mer

Kalmar kommun söker. Vecka 50. Extern annonsering

Kalmar kommun söker. Vecka 50. Extern annonsering 1 (9) Kalmar är en historisk kuststad vid Kalmarsund. Kalmar har ca 61.000 invånare, en växande högskola och många småföretag. Kalmar kommun är en dynamisk arbetsplats, präglad av mångfald, kreativitet

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar.

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar. 1 https://tranarpasset.com/2016/06/28/trana-med-kroppen/ TRÄNA MED KROPPEN Sommar betyder ofta lov från ordinarie träningsaktiviteter och då kan det vara bra med ett pass som kan genomföras precis var

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna:

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: NKK 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2:1 Hajen 2:2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts.

Läs mer

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABTRÄNING fibromyalgi Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Adress: Krondikesvägen 95A LEKTIONSTILLFÄLLEN På Storsjöbadet simmar vi nedanstående datum under hösten. Notera dessa noga. Måndagar: 31/8, 7/9, 14/9,

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719) När ni kommer in genom huvudentrén går ni

Läs mer

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Göteborg 20170621 Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Av Christan Greven Tips och råd Anpassa schemat efter dig. Till exempel om du känner att 8 st armhävningar är för lite. Gör 10 st på varje set, eller

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Träningsprogram juli 2004

Träningsprogram juli 2004 Träningsprogram juli 2004 Referens: Sommarträningsprogram juni 2004 (MS Excel tabell) Grunder Detta träningsprogram gäller för juli. Träningsprogrammet är byggt upp i en gemensam grunddel som gäller för

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal

Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Anställningsprocess för teknisk och administrativ personal Att rekrytera medarbetare är ett av de viktigaste besluten en organisation har att

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Fotboll. Träningsprogram

Fotboll. Träningsprogram Fotboll Viktigt att träna upp styrkan i ben, rygg, bröst och nacke för att förebygga skador. Fotbollsspelare har ofta för strama muskler ffa på lårens insida/baksida - stretcha noga! Glöm inte att värma

Läs mer

Visions utbildning för valutskott

Visions utbildning för valutskott Visions utbildning för valutskott Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare/utbildare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Kompassens frågor visar

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

KONDITION TRÄNINGSRAPPORT

KONDITION TRÄNINGSRAPPORT KONDITION TRÄNINGSRAPPORT Gör ett eget träningsprogram för perioden: Utgå från nedanstående punkter n Vilken är din målsättning med träningsperioden? n Planera din konditionsträning. n Tänk igenom både

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) 3*50 ben platta

Läs mer

Förbundsdomare Tester och övningar

Förbundsdomare Tester och övningar 1 Förbundsdomare Tester och övningar 2015-2016 Innehåll Förord... 2 1. Teoretiska tester... 3 2. Styrkeövningar... 4 3. Uthållighetstester... 7 4. Is-tester... 10 5. Förtydligande... 13 Förord Du håller

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer