Kalmar kommun Brandkåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Brandkåren"

Transkript

1 Kalmar kommun Brandkåren Rutin för rekrytering av Heltids Brandmän till Kalmar Brandkår Gäller from

2 2 Förord Detta dokument används som underlag vid rekrytering av heltids brandmän till Kalmar Brandkår. Vi tillämpar här metoder som inte diskriminerar någon grupp och som samtidigt tar hänsyn till de krav som arbetsuppgifterna ställer. Sökande till ledigförklarade tjänster skall erhålla rekryteringsrutinen i samband med att vederbörande kallas till test. Dokumentet skall även finnas tillgängligt på brandkårens hemsida. Detta för att den sökande skall ges tid till förberedelse och vara väl insatt i vad som krävs av denne. Dokumentet är framtaget i samverkan med berörda fackliga organisationer. 1 Annonsering Genomförande Rekrytering sker via det webbaserade rekryteringssystemet Offentliga jobb som finns tillgängligt på kommunens hemsida i samband med lediga tjänster. Annonsering sker på kommunens hemsida, arbetsförmedlingen och i lokalpressen. Av annonsen skall det bl a framgå vilka krav som ställs på den sökande, var information om antagningsförfarandet (detta dokument) kan erhållas, att ansökan ska ske på arbetsförmedlingens ansökningsblankett, samt att Kalmar Brandkår är angelägen om att främja jämställdhet och motverka diskriminering i enlighet med kommunens policy Personal Rekryteringen administreras av chefen för operativa enheten Rekryteringsprocess Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Test dag Intern Info Djup Intervju Annonsering Gallring formella krav Fysiska Tester Kort intervju Skriftligt direktiv på vilka som skall anställas Medicinska Krav Arbets-EKG Läkarunder Sökning Behovsanpassad intro.utb. Ansökan Registrering Rekryt. grupp Kallelse till steg 3 Beslut Rek.grp Rekryt. Grupp Vid behov kallelse till Steg 4 annars direkt till steg 5 Beslut Rek.grp Intervju Grupp Namn Förslag till Rekr.grp Beslut Rek.grp Erbjudande om anställning Beslut Rekr. Chef Info i Personalråd Tjänstbarhetsintyg Anställningsavtal Företags- Hälsovård Fortlöp. utvärd kopplat till krav profil och utb.mål

3 Kravprofil Varje anställningsprocess har sin utgångspunkt i en noggrann och väl specificerad kravprofil. Det är viktigt att inte uppfatta kravprofilen som något statiskt, vi lever i en föränderlig värld. Kravprofilen kan tillföras önskvärda kompetenser utifrån våra specifika behov som t ex skepparexamen, instruktörs- och/eller lärarerfarenhet, men nedanstående visar hur vi I-dagsläget har utformat vår kravprofil Formella krav: SMO, BmH, BmD, räddningsinsatsutbildning. Lägst BC körkort. För att erhålla tv anställning krävs BCE. Simkunnig(Guldbojen) Fysiologiska krav: Godkänt rullbandstest samt genomgå samtliga testmoment med godkänt. Medicinska krav: Uppfylla kraven för AFS 2005:6 Samt då behov finns, bedömas lämplig för submarin tjänst vid SUB III undersökning Personliga egenskaper: Emotionell och social kompetens Motiverad, professionell, Handlingskraftig Kommunikativ, Reflekterande, Flexibel Fysiologiska egenskaper Personliga egenskaper och kompetenser 31 % Medicinska krav 23 % Formella krav 23 % Fysiologiska krav 23 % Den fysiska förmågan är en av flera lika viktiga egenskaper för en blivande brandman. Lagen om skydd mot olyckor innebär att brandmannen kommer att ha fler roller än tidigare, men rollen som exempelvis rökdykare kommer fortfarande att utgöra en viktig roll. Arbetet vid räddningsinsatser är riskfyllt och man utsätts för stora fysiska påfrestningar. Ett sätt att minska risken för ohälsa och skada är att vara väl förberedd, både fysiskt och psykiskt. Se arbetsmiljöverkets kommentarer till lagen om Medicinska kontroller AFS 2005:6. Testmetoder Våra tester relaterar till det arbete man ska utföra. Att en testmetod är arbetsrelaterad betyder i detta sammanhang att den speglar en persons fysiska förmåga att klara de fysiskt tunga momenten i en brandmans arbete. Våra tester är könsneutrala, vilket betyder att de är lika att utföra för både kvinnor och män. Vid valet av testmetoder är det framför allt Räddningsverkets rapporter Brandmannens fysiska förmåga. Delrapport 1-typinsatser samt delrapport 2 fysiologiska tester (Winternetstudien), som legat till grund för våra testmetoder.

4 4 Testmetoder 100 p max Godkänt 0 p min Avdrag 1. Stående längdhopp 200 cm 180 cm 5 p/cm 2. Löpning 3000m 13 min 15 sek 14 min 55 sek 1 p/sek 3. Handgrepp 420 N 370 N 2 p/n 4. Lyft till hakan med 15 kg z-stång 40 rep 35 rep 20 p/rep 5. Bänkpress 30 kg 35 rep 30 rep 20 p/rep 6. Rodd 500 m 105 s 115 sek 10 p/sek 7. Livräddningsövning 3 min 30 sek 3 min 50 sek 5 p/sek 8. Rullbandstest 5,6 km/tim, 8, 6 min 9. Höjdfobi test 27/30 meter 10. Simning 200 m 5 min 11. Ryggsim 50 m Genomfört 12. Längddykning 15 m 13. Klaustrofobi test Genomfört Anm. 1 Anm. 2 Anm.3 Sökanden måste klara alla delmomenten för att bli helt godkänd i de fysiologiska testerna och kunna gå vidare i rekryteringsgången. Moment 1-7 bedöms enligt ett poängsystem poäng vilka räknas med vid den slutgiltiga utvärderingen. För godkänt krävs att lägsta nivå uppnås vid alla momenten 1-7. Om alla tester genomförs under en dag ska löptest och roddtest genomföras med så långt tid mellan som möjligt. Det ska också eftersträvas att alla sökanden genomför testerna i samma ordningsföljd. Anm. 4 Giltigt (inte äldre än sex månader) intyg från godkänt rullbandstest (5,6 km/tim, 8, 6 min), vilken normalt genomförs i slutet av SMO-utbildningen ska lämnas med ansökningshandlingarna. Kompletterande rullbandstest kan också bli aktuellt Bedömning Nedanstående formella krav skall vara styrkta och bifogas ansökningshandlingarna: Genomgått Räddningsverkets utbildning Skydd mot olyckor (SMO) med godkänt betyg eller annan räddningstjänstutbildning med behörighet för allmänna högskolestudier. Lägst körkortsbehörighet BC för vikariat. BCE för Tv.Tjänst Sim- och livräddningsprov. Lägst Svenska livräddningssällskapets *1) steg 1/badvakt alternativt guldbojen. Synskärpan ska, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till minst 0,5 i det sämre ögat. (Synkrav enligt körkortsbehörighet C). Rullbandstest för nyanställning enligt AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet.

5 5 Meriter som kan tillgodoräknas den sökande (utan rangordning) t.ex. Kompetensutbildning från någon av Räddningsverkets skolor (BmH, BmD, BfD, Rä-man t.ex.). Tidigare erfarenhet från brandmanna yrket Nautisk kompetens, lägst förarbevis Certifikat för användande av VHF (båtradio) Ledarerfarenhet (ex från idrotts-eller ungdomsverksamhet) Pedagogisk erfarenhet (ex som instruktör) CE körkortsbehörighet. Vattendykarcertifikat A eller militär dykutbildning. *1) Fullgjord värnplikt eller motsvarande. Vana från arbete med handverktyg och maskiner, gärna med dokumenterad hantverksutbildning. Sjukvårdsutbildning. Flerspråkighet *1) Under provanställningen eller vikariatet görs kompletterande tester och medicinska kontroller avseende den provanställdes möjligheter att utbildas till vattendykare. 2.0 Test dag Genomförs under en till två dagar, där dag två förläggs vid ett senare tillfälle om behov finns.. Målsättningen är att erhålla brandmän som på bästa sätt motsvarar de krav vi idag ställer på brandpersonal mot bakgrund av LSO, genom ett antal tester och intervjuer. Till test dagarna skall du ta med dig idrottskläder, badkläder, handduk och ev varma kläder då vi tillbringar viss tid utomhus. Det kan också vara bra att ha med sig något att dricka även om vi kommer att bjuda på en del förtäring och lunch under dagen. 3.0 Genomförande Samling/upprop görs i god tid före testernas början. Plats och tid meddelas vid kallelsen. Detta efterföljs av fotografering av dig och övriga sökande. Varje testmoment är sedan som tidigare nämnts, direkt utslagsgivande. Detta meddelas dig vid avslutat testmoment. Om du inte går vidare skall du kunna får återkoppling (feedback) på rekryteringsgruppens bedömning.

6 6 4 Fysiologiska tester Testdag Förmiddag Stående längdhopp Utförs jämfota. Du startar hoppet stående med tårna bakom plankans främre kant. Hoppets längd mäts från plankans främre kant till nedslagsplatsens bakre kant. Armrörelser är tillåtet. Längsta hoppet av tre registreras Bedömning Godkänt cm. Momentet är kopplat till tunga arbetsmoment Löpning 3000 m Genomförs på rundbana (400m) utomhus om vädret tillåter. Alternativt på konstgräsplan. Sluttid noteras. Mellantid vid 1000 m och 2000 m ges ni för att du lättare ska kunna planera din löpfart Bedömning Godkänt resultat 13 min 15 sek-14 min 55 sek. Testet visar förmågan att transportera sin kroppsvikt en angiven sträcka. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till fysiskt krävande arbetsmoment Handgreppsstyrka (Grip-D) Utförs stående med rak arm hängande längs kroppen. Du ställer själv in handgreppstorleken så att det känns bra. Tre försök görs på var hand, bästa resultat noteras Bedömning Godkänt resultat N. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Bänkpress Utförs liggande på en bänk med 30 kg (+- 0,3 kg) belastning. Valfritt om man vill placera sina fötter i golvet eller på den bänk man ligger på. Händernas placering på skivstången lite bredare än axelbredd. Ingen svankning eller studs på bröstet tillåts. Rörelsen utgår från sträckta armar, skivstången förs ned till bröstet och upp igen till sträckta armar. Skivstången ska lyftas i takt av 25 hela lyft/minut. Metronom ska användas. Antal hela lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment.

7 Lyft till hakan Utförs med båda händerna greppade om en 15 kg (+ 0,3 kg) bicepscurl-stång (Z-stång). Händerna skall placeras vid det innersta läget på stången (smalt grepp). Rörelsen startar med stången placerad i höjd med höftkammen, lyft upp till hakan. Testhastigheten ska vara 30 hela lyft/minut. OBS! Samma hastighet upp som ner. Antal lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Rodd 500 m 5-10 minuters valfri uppvärmning, där lämpligen lätt rodd ingår. Utförs på roddmaskin med luftmotståndet inställd på valfri siffra, vilken dock inte får ändras under testets gång. Du ror 500 meter så snabbt som möjligt. Tid registreras Bedömning Godkänt resultat s. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till tunga och fysiskt krävande arbetsmoment. Eftermiddag Fritt simsätt Fritt simsätt 200 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Max 4 testpersoner/dubbelbana Ryggsim Ryggsim 50 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Händerna efter sidan och endast bentag Längddykning Längddykning från stående på botten (grunda delen, djup 1 m), dykning på längden minst 15 m, dock max 25 m. Syftet är att kontrollera att du kan simma och söka av område under vatten Klaustrofobi test Klaustrofobi test. Neddykning till ca 4 m djup, varefter du simmar genom ett rör för att sedan gå upp till ytan och där gå in med huvudet i en luft fylld låda som är sänkt ca 30 cm under vatten ytan. Du skall där lugnt och tydligt tala om ditt personnummer, namn och var du kommer ifrån

8 Livräddning Livräddning. Kontrollerat fothopp från hopptorn (5 m), påtagning av cyklop, fritt simsätt 50 m. Neddyk till botten (3,8 m), ta upp fyra ringar. Ringarna ligger i en kvadrat på botten med 3 m mellanrum. Ringarna läggs på bassängkanten. När alla fyra ringarna är upplockade skall neddykning göras och en livräddningsdocka tas upp till ytan. När dockan är uppe släpps den och du kopplar livräddningsgrepp på en levande person och bogserar denne 25 m Bedömning Godkända resultat Simning 200 m. max tid 5 min. Ryggsim 50 m. Genomfört utan tidskrav. Längddykning. min 15 m. Livräddnings övning. Godkänd tid 3 min 30 sek 3 min 50 sek Klaustrofobi test. Genomfört momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt. Momenten visar prov på sim- och livräddningskunnighet samt uthållighet vid arbete i vatten. Det visar också om du har anlag för klaustrofobi. Syftet är att kontrollera så du kan hoppa, dyka, söka av, simma/livrädda nödställd person i vatten, rök och andra ämnen under tidspress. 5.0 Höjdfobi test (Vid behov) Du kommer att iklädas larmställ och säkras med lina. Du klättrar till korgen som finns på en höjd av m.. Vid korgen återger du funktionären den instruktion du fått om momentets genomförande. Korgen sänks därefter till ca 15 m varefter den åter reses till 27-30m. Du klättrar sedan ner för att avsluta momentet. Anm. 1 Du måste klara alla delmomenten för att bli godkänd och kunna gå vidare i rekryteringsgången. 6.0 Kort intervju En ca min lång intervju som syftar till att ge oss ett första intryck av dig i samband med testerna. För vikariat genomförs oftast endast denna intervju.

9 9 Följande genomförs vid senare tillfälle 6.1 Djupintervju (Genomförs vid behov och efter utvärdering av testdagen) En ca 2 timmar lång intervju, som inleds med att du får genomföra en 10 minuter lång presentation om valfritt ämne. 7.0 Läkarundersökning Utförs av kommunens företagshälsovård på uppdrag, och företrädesvis i samband med anställningen. 7.1 Bedömning Läkarundersökningen består av två delar, dels Läkarundersökning enligt AFS 2005:6 Mediciniska kontroller i arbetslivet samt en allmän läkarundersökning som ska ligga till grund för tjänstbarhetsintyg. I undersökningarna ingår bl a arbetsprov med EKG-registrering. Drogtester kan komma att utföras. 8.0 Referenstagning Referenser kan komma att tas i slutomgången som ett komplement till utvärderingen. 9.0 Anställning Vid tillsättning av tillsvidare tjänster, inleds anställningen med ett vikariat i 6 månader. Efter 6 månader ska för att anställningen ska övergå i en tillsvidare anställning, den anställde kunna uppvisa att denne är innehavare av CE körkort. Under anställningen görs kompletterande tester avseende utbildning till vattendykare. För vikariat gäller den anställningstid som avtalas vid varje enskilt tillfälle. Anställning inleds med en av arbetsgivaren betald introduktionsutbildning där längden på denna anpassas efter tidigare meriter Anställning senare Om du erbjuds anställning eller söker tjänst vid senare tillfälle(inom 6 mån)genomförs enbart rullbandstest och intervju om inget i övrigt talar mot detta Utvärdering I samband med test dagarna kommer du att genomföra en enkätundersökning med avseende på dina intryck av vår rekryteringsprocess. Den är till för att vi skall kunna ändra på eventuella felaktigheter och för att kunna utveckla och förbättra vår process. Följande bilagor bifogas detta dokument Bilaga 1. Instruktioner för Svenska Livräddnings Sällskapets Guldbojen Bilaga 2. Utvärderingsenkät

10 10 INSTRUKTIONER FÖR GULDBOJEN Svenska Livräddnings Sällskapet Bilaga. 1 VAD Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 8 min. Start i vattnet, 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor person från 3-4 meters djup, följt av 25 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 1 minut 50 sek. Vid bassäng grundare än angivit djup ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning. Upptagning av person från bassängkant, brygga eller strand. Redogöra för mun till mun andning, larmrutiner samt visa framstupa sidoläge. VARFÖR HUR När provtagaren klarat detta märke är hon/han en "vattenlivräddare" och kan på ett riktigt och tryggt sätt hjälpa någon som hamnat i nöd. Provet är uppdelat i två delar med olika maximala tider för respektive del. Observera att det förekommer längddykning om djupet vid provtagningstillfället i är grundare än 2 meter. Upptagning på kant kan ske genom rullning upp på kant eller brygga med hjälp av flera personer eller på traditionellt sätt (som vid upptagning båt).

11 11 Bilaga. 2 Utvärderingsenkät efter test dagar vid Kalmar Brandkår 1. Hur har du hittills upplevt kontakten med oss, och vår rekryteringsprocess? 2. Är det något du tycker vi bör förändra i den? 3. Känner du att du fått tillräcklig information inför test dagarna? 4. Finns det något som du tycker vi kan förändra/förbättra vad gäller informationen?

12 12 5. Känner du att du blivit väl mottagen och riktigt bemött under test dagarna? 6. Har du blivit korrekt bemött och fått tillräcklig information av instruktörerna i samband med testerna? 7. Tycker du att våra testmetoder har varit relevanta och har dom genomförts på ett riktigt och bra sätt?? 8. Har du fått någon feedback under testerna och tycker du att den varit tillräcklig? Övriga funderingar och reflektioner?

11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3

11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3 11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3 Före rekrytering...3 11:3 Analys av rekryteringsbehov... 3 11:3.1 Kravspecifikation...

Läs mer

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7 Innehåll 1 Vakansprövning 2 1.1 Behovsanalys och kompetensanalys... 2 1.1.1 Behovsanalys... 2 1.1.2 Kompetensanalys... 2 Att tänka på... 2 1.2 Kunskap och kompetens... 3 1.2.1 Exempel på personliga förmågor...

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering

Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess Ett stöd till dig som arbetar med rekrytering Förord Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Rättvis och effektiv rekrytering

Rättvis och effektiv rekrytering Rättvis och effektiv rekrytering Rekrytering av brandmän i Linköpings kommun en utvärdering April 2006 UDOK HB Alger Klasson Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 Arbetssätt för mångfald och jämställdhet

Läs mer

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad.

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad. Rekryteringspolicy Inledning Syftet med kommunens rekryteringspolicy är att ge verksamhetsansvariga stöd i deras rekryteringsarbete. Inledningsvis betonas att: - personalavdelningen alltid ska informeras

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB

MSB. Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB MSB Rapport: Attityder till jämställdhet inom räddningstjänsten Maj 21, Markör Marknad och Kommunikation AB Attityder till en jämställd räddningstjänst 21 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396,

Läs mer

Bilaga till Rekryteringspolicy

Bilaga till Rekryteringspolicy Bilaga till Rekryteringspolicy Policy 1(20) Innehållsförteckning Bilaga 1... 4 Rekryteringsprocessen... 4 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Hur ska rekryteringen genomföras... 5 4. Annonsutformning...

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen

Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen Version 2, Reviderad 070601 Rekryteringsprocessen Regionövergripande riktlinjer och stöd vid rekrytering Förord Att välja medarbetare är ett av de mest betydelsefulla beslut en chef fattar. Det är mycket

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer