Kalmar kommun Brandkåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun Brandkåren"

Transkript

1 Kalmar kommun Brandkåren Rutin för rekrytering av Heltids Brandmän till Kalmar Brandkår Gäller from

2 2 Förord Detta dokument används som underlag vid rekrytering av heltids brandmän till Kalmar Brandkår. Vi tillämpar här metoder som inte diskriminerar någon grupp och som samtidigt tar hänsyn till de krav som arbetsuppgifterna ställer. Sökande till ledigförklarade tjänster skall erhålla rekryteringsrutinen i samband med att vederbörande kallas till test. Dokumentet skall även finnas tillgängligt på brandkårens hemsida. Detta för att den sökande skall ges tid till förberedelse och vara väl insatt i vad som krävs av denne. Dokumentet är framtaget i samverkan med berörda fackliga organisationer. 1 Annonsering Genomförande Rekrytering sker via det webbaserade rekryteringssystemet Offentliga jobb som finns tillgängligt på kommunens hemsida i samband med lediga tjänster. Annonsering sker på kommunens hemsida, arbetsförmedlingen och i lokalpressen. Av annonsen skall det bl a framgå vilka krav som ställs på den sökande, var information om antagningsförfarandet (detta dokument) kan erhållas, att ansökan ska ske på arbetsförmedlingens ansökningsblankett, samt att Kalmar Brandkår är angelägen om att främja jämställdhet och motverka diskriminering i enlighet med kommunens policy Personal Rekryteringen administreras av chefen för operativa enheten Rekryteringsprocess Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Test dag Intern Info Djup Intervju Annonsering Gallring formella krav Fysiska Tester Kort intervju Skriftligt direktiv på vilka som skall anställas Medicinska Krav Arbets-EKG Läkarunder Sökning Behovsanpassad intro.utb. Ansökan Registrering Rekryt. grupp Kallelse till steg 3 Beslut Rek.grp Rekryt. Grupp Vid behov kallelse till Steg 4 annars direkt till steg 5 Beslut Rek.grp Intervju Grupp Namn Förslag till Rekr.grp Beslut Rek.grp Erbjudande om anställning Beslut Rekr. Chef Info i Personalråd Tjänstbarhetsintyg Anställningsavtal Företags- Hälsovård Fortlöp. utvärd kopplat till krav profil och utb.mål

3 Kravprofil Varje anställningsprocess har sin utgångspunkt i en noggrann och väl specificerad kravprofil. Det är viktigt att inte uppfatta kravprofilen som något statiskt, vi lever i en föränderlig värld. Kravprofilen kan tillföras önskvärda kompetenser utifrån våra specifika behov som t ex skepparexamen, instruktörs- och/eller lärarerfarenhet, men nedanstående visar hur vi I-dagsläget har utformat vår kravprofil Formella krav: SMO, BmH, BmD, räddningsinsatsutbildning. Lägst BC körkort. För att erhålla tv anställning krävs BCE. Simkunnig(Guldbojen) Fysiologiska krav: Godkänt rullbandstest samt genomgå samtliga testmoment med godkänt. Medicinska krav: Uppfylla kraven för AFS 2005:6 Samt då behov finns, bedömas lämplig för submarin tjänst vid SUB III undersökning Personliga egenskaper: Emotionell och social kompetens Motiverad, professionell, Handlingskraftig Kommunikativ, Reflekterande, Flexibel Fysiologiska egenskaper Personliga egenskaper och kompetenser 31 % Medicinska krav 23 % Formella krav 23 % Fysiologiska krav 23 % Den fysiska förmågan är en av flera lika viktiga egenskaper för en blivande brandman. Lagen om skydd mot olyckor innebär att brandmannen kommer att ha fler roller än tidigare, men rollen som exempelvis rökdykare kommer fortfarande att utgöra en viktig roll. Arbetet vid räddningsinsatser är riskfyllt och man utsätts för stora fysiska påfrestningar. Ett sätt att minska risken för ohälsa och skada är att vara väl förberedd, både fysiskt och psykiskt. Se arbetsmiljöverkets kommentarer till lagen om Medicinska kontroller AFS 2005:6. Testmetoder Våra tester relaterar till det arbete man ska utföra. Att en testmetod är arbetsrelaterad betyder i detta sammanhang att den speglar en persons fysiska förmåga att klara de fysiskt tunga momenten i en brandmans arbete. Våra tester är könsneutrala, vilket betyder att de är lika att utföra för både kvinnor och män. Vid valet av testmetoder är det framför allt Räddningsverkets rapporter Brandmannens fysiska förmåga. Delrapport 1-typinsatser samt delrapport 2 fysiologiska tester (Winternetstudien), som legat till grund för våra testmetoder.

4 4 Testmetoder 100 p max Godkänt 0 p min Avdrag 1. Stående längdhopp 200 cm 180 cm 5 p/cm 2. Löpning 3000m 13 min 15 sek 14 min 55 sek 1 p/sek 3. Handgrepp 420 N 370 N 2 p/n 4. Lyft till hakan med 15 kg z-stång 40 rep 35 rep 20 p/rep 5. Bänkpress 30 kg 35 rep 30 rep 20 p/rep 6. Rodd 500 m 105 s 115 sek 10 p/sek 7. Livräddningsövning 3 min 30 sek 3 min 50 sek 5 p/sek 8. Rullbandstest 5,6 km/tim, 8, 6 min 9. Höjdfobi test 27/30 meter 10. Simning 200 m 5 min 11. Ryggsim 50 m Genomfört 12. Längddykning 15 m 13. Klaustrofobi test Genomfört Anm. 1 Anm. 2 Anm.3 Sökanden måste klara alla delmomenten för att bli helt godkänd i de fysiologiska testerna och kunna gå vidare i rekryteringsgången. Moment 1-7 bedöms enligt ett poängsystem poäng vilka räknas med vid den slutgiltiga utvärderingen. För godkänt krävs att lägsta nivå uppnås vid alla momenten 1-7. Om alla tester genomförs under en dag ska löptest och roddtest genomföras med så långt tid mellan som möjligt. Det ska också eftersträvas att alla sökanden genomför testerna i samma ordningsföljd. Anm. 4 Giltigt (inte äldre än sex månader) intyg från godkänt rullbandstest (5,6 km/tim, 8, 6 min), vilken normalt genomförs i slutet av SMO-utbildningen ska lämnas med ansökningshandlingarna. Kompletterande rullbandstest kan också bli aktuellt Bedömning Nedanstående formella krav skall vara styrkta och bifogas ansökningshandlingarna: Genomgått Räddningsverkets utbildning Skydd mot olyckor (SMO) med godkänt betyg eller annan räddningstjänstutbildning med behörighet för allmänna högskolestudier. Lägst körkortsbehörighet BC för vikariat. BCE för Tv.Tjänst Sim- och livräddningsprov. Lägst Svenska livräddningssällskapets *1) steg 1/badvakt alternativt guldbojen. Synskärpan ska, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0,8 i det bästa ögat och till minst 0,5 i det sämre ögat. (Synkrav enligt körkortsbehörighet C). Rullbandstest för nyanställning enligt AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet.

5 5 Meriter som kan tillgodoräknas den sökande (utan rangordning) t.ex. Kompetensutbildning från någon av Räddningsverkets skolor (BmH, BmD, BfD, Rä-man t.ex.). Tidigare erfarenhet från brandmanna yrket Nautisk kompetens, lägst förarbevis Certifikat för användande av VHF (båtradio) Ledarerfarenhet (ex från idrotts-eller ungdomsverksamhet) Pedagogisk erfarenhet (ex som instruktör) CE körkortsbehörighet. Vattendykarcertifikat A eller militär dykutbildning. *1) Fullgjord värnplikt eller motsvarande. Vana från arbete med handverktyg och maskiner, gärna med dokumenterad hantverksutbildning. Sjukvårdsutbildning. Flerspråkighet *1) Under provanställningen eller vikariatet görs kompletterande tester och medicinska kontroller avseende den provanställdes möjligheter att utbildas till vattendykare. 2.0 Test dag Genomförs under en till två dagar, där dag två förläggs vid ett senare tillfälle om behov finns.. Målsättningen är att erhålla brandmän som på bästa sätt motsvarar de krav vi idag ställer på brandpersonal mot bakgrund av LSO, genom ett antal tester och intervjuer. Till test dagarna skall du ta med dig idrottskläder, badkläder, handduk och ev varma kläder då vi tillbringar viss tid utomhus. Det kan också vara bra att ha med sig något att dricka även om vi kommer att bjuda på en del förtäring och lunch under dagen. 3.0 Genomförande Samling/upprop görs i god tid före testernas början. Plats och tid meddelas vid kallelsen. Detta efterföljs av fotografering av dig och övriga sökande. Varje testmoment är sedan som tidigare nämnts, direkt utslagsgivande. Detta meddelas dig vid avslutat testmoment. Om du inte går vidare skall du kunna får återkoppling (feedback) på rekryteringsgruppens bedömning.

6 6 4 Fysiologiska tester Testdag Förmiddag Stående längdhopp Utförs jämfota. Du startar hoppet stående med tårna bakom plankans främre kant. Hoppets längd mäts från plankans främre kant till nedslagsplatsens bakre kant. Armrörelser är tillåtet. Längsta hoppet av tre registreras Bedömning Godkänt cm. Momentet är kopplat till tunga arbetsmoment Löpning 3000 m Genomförs på rundbana (400m) utomhus om vädret tillåter. Alternativt på konstgräsplan. Sluttid noteras. Mellantid vid 1000 m och 2000 m ges ni för att du lättare ska kunna planera din löpfart Bedömning Godkänt resultat 13 min 15 sek-14 min 55 sek. Testet visar förmågan att transportera sin kroppsvikt en angiven sträcka. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till fysiskt krävande arbetsmoment Handgreppsstyrka (Grip-D) Utförs stående med rak arm hängande längs kroppen. Du ställer själv in handgreppstorleken så att det känns bra. Tre försök görs på var hand, bästa resultat noteras Bedömning Godkänt resultat N. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Bänkpress Utförs liggande på en bänk med 30 kg (+- 0,3 kg) belastning. Valfritt om man vill placera sina fötter i golvet eller på den bänk man ligger på. Händernas placering på skivstången lite bredare än axelbredd. Ingen svankning eller studs på bröstet tillåts. Rörelsen utgår från sträckta armar, skivstången förs ned till bröstet och upp igen till sträckta armar. Skivstången ska lyftas i takt av 25 hela lyft/minut. Metronom ska användas. Antal hela lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment.

7 Lyft till hakan Utförs med båda händerna greppade om en 15 kg (+ 0,3 kg) bicepscurl-stång (Z-stång). Händerna skall placeras vid det innersta läget på stången (smalt grepp). Rörelsen startar med stången placerad i höjd med höftkammen, lyft upp till hakan. Testhastigheten ska vara 30 hela lyft/minut. OBS! Samma hastighet upp som ner. Antal lyft registreras. Testet avslutas när du erhållit godkänt resultat Bedömning Godkänt resultat rep. Testmomentet är kopplat till tunga arbetsmoment Rodd 500 m 5-10 minuters valfri uppvärmning, där lämpligen lätt rodd ingår. Utförs på roddmaskin med luftmotståndet inställd på valfri siffra, vilken dock inte får ändras under testets gång. Du ror 500 meter så snabbt som möjligt. Tid registreras Bedömning Godkänt resultat s. Detta är en test på uthållighet som komplement till intygat rullbandstest. Testmomentet är kopplat till tunga och fysiskt krävande arbetsmoment. Eftermiddag Fritt simsätt Fritt simsätt 200 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Max 4 testpersoner/dubbelbana Ryggsim Ryggsim 50 m i en följd. Stopp under tiden ej tillåtet. Händerna efter sidan och endast bentag Längddykning Längddykning från stående på botten (grunda delen, djup 1 m), dykning på längden minst 15 m, dock max 25 m. Syftet är att kontrollera att du kan simma och söka av område under vatten Klaustrofobi test Klaustrofobi test. Neddykning till ca 4 m djup, varefter du simmar genom ett rör för att sedan gå upp till ytan och där gå in med huvudet i en luft fylld låda som är sänkt ca 30 cm under vatten ytan. Du skall där lugnt och tydligt tala om ditt personnummer, namn och var du kommer ifrån

8 Livräddning Livräddning. Kontrollerat fothopp från hopptorn (5 m), påtagning av cyklop, fritt simsätt 50 m. Neddyk till botten (3,8 m), ta upp fyra ringar. Ringarna ligger i en kvadrat på botten med 3 m mellanrum. Ringarna läggs på bassängkanten. När alla fyra ringarna är upplockade skall neddykning göras och en livräddningsdocka tas upp till ytan. När dockan är uppe släpps den och du kopplar livräddningsgrepp på en levande person och bogserar denne 25 m Bedömning Godkända resultat Simning 200 m. max tid 5 min. Ryggsim 50 m. Genomfört utan tidskrav. Längddykning. min 15 m. Livräddnings övning. Godkänd tid 3 min 30 sek 3 min 50 sek Klaustrofobi test. Genomfört momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt. Momenten visar prov på sim- och livräddningskunnighet samt uthållighet vid arbete i vatten. Det visar också om du har anlag för klaustrofobi. Syftet är att kontrollera så du kan hoppa, dyka, söka av, simma/livrädda nödställd person i vatten, rök och andra ämnen under tidspress. 5.0 Höjdfobi test (Vid behov) Du kommer att iklädas larmställ och säkras med lina. Du klättrar till korgen som finns på en höjd av m.. Vid korgen återger du funktionären den instruktion du fått om momentets genomförande. Korgen sänks därefter till ca 15 m varefter den åter reses till 27-30m. Du klättrar sedan ner för att avsluta momentet. Anm. 1 Du måste klara alla delmomenten för att bli godkänd och kunna gå vidare i rekryteringsgången. 6.0 Kort intervju En ca min lång intervju som syftar till att ge oss ett första intryck av dig i samband med testerna. För vikariat genomförs oftast endast denna intervju.

9 9 Följande genomförs vid senare tillfälle 6.1 Djupintervju (Genomförs vid behov och efter utvärdering av testdagen) En ca 2 timmar lång intervju, som inleds med att du får genomföra en 10 minuter lång presentation om valfritt ämne. 7.0 Läkarundersökning Utförs av kommunens företagshälsovård på uppdrag, och företrädesvis i samband med anställningen. 7.1 Bedömning Läkarundersökningen består av två delar, dels Läkarundersökning enligt AFS 2005:6 Mediciniska kontroller i arbetslivet samt en allmän läkarundersökning som ska ligga till grund för tjänstbarhetsintyg. I undersökningarna ingår bl a arbetsprov med EKG-registrering. Drogtester kan komma att utföras. 8.0 Referenstagning Referenser kan komma att tas i slutomgången som ett komplement till utvärderingen. 9.0 Anställning Vid tillsättning av tillsvidare tjänster, inleds anställningen med ett vikariat i 6 månader. Efter 6 månader ska för att anställningen ska övergå i en tillsvidare anställning, den anställde kunna uppvisa att denne är innehavare av CE körkort. Under anställningen görs kompletterande tester avseende utbildning till vattendykare. För vikariat gäller den anställningstid som avtalas vid varje enskilt tillfälle. Anställning inleds med en av arbetsgivaren betald introduktionsutbildning där längden på denna anpassas efter tidigare meriter Anställning senare Om du erbjuds anställning eller söker tjänst vid senare tillfälle(inom 6 mån)genomförs enbart rullbandstest och intervju om inget i övrigt talar mot detta Utvärdering I samband med test dagarna kommer du att genomföra en enkätundersökning med avseende på dina intryck av vår rekryteringsprocess. Den är till för att vi skall kunna ändra på eventuella felaktigheter och för att kunna utveckla och förbättra vår process. Följande bilagor bifogas detta dokument Bilaga 1. Instruktioner för Svenska Livräddnings Sällskapets Guldbojen Bilaga 2. Utvärderingsenkät

10 10 INSTRUKTIONER FÖR GULDBOJEN Svenska Livräddnings Sällskapet Bilaga. 1 VAD Simma 100 meter valfritt simsätt följt av 50 meter simning med livboj följt av 50 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 8 min. Start i vattnet, 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddningsdocka eller jämnstor person från 3-4 meters djup, följt av 25 meter bogsering av jämnstor person i livboj, maxtid 1 minut 50 sek. Vid bassäng grundare än angivit djup ska upptagningen föregås av 5 meter längddykning. Upptagning av person från bassängkant, brygga eller strand. Redogöra för mun till mun andning, larmrutiner samt visa framstupa sidoläge. VARFÖR HUR När provtagaren klarat detta märke är hon/han en "vattenlivräddare" och kan på ett riktigt och tryggt sätt hjälpa någon som hamnat i nöd. Provet är uppdelat i två delar med olika maximala tider för respektive del. Observera att det förekommer längddykning om djupet vid provtagningstillfället i är grundare än 2 meter. Upptagning på kant kan ske genom rullning upp på kant eller brygga med hjälp av flera personer eller på traditionellt sätt (som vid upptagning båt).

11 11 Bilaga. 2 Utvärderingsenkät efter test dagar vid Kalmar Brandkår 1. Hur har du hittills upplevt kontakten med oss, och vår rekryteringsprocess? 2. Är det något du tycker vi bör förändra i den? 3. Känner du att du fått tillräcklig information inför test dagarna? 4. Finns det något som du tycker vi kan förändra/förbättra vad gäller informationen?

12 12 5. Känner du att du blivit väl mottagen och riktigt bemött under test dagarna? 6. Har du blivit korrekt bemött och fått tillräcklig information av instruktörerna i samband med testerna? 7. Tycker du att våra testmetoder har varit relevanta och har dom genomförts på ett riktigt och bra sätt?? 8. Har du fått någon feedback under testerna och tycker du att den varit tillräcklig? Övriga funderingar och reflektioner?

Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14

Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14 Kalmar kommun Brandkåren 2008-11-14 Rutin för rekrytering av Heltids Brandmän till Kalmar Brandkår Gäller from 2009-01-01 2 Förord Detta dokument används som underlag vid rekrytering av heltids brandmän

Läs mer

REKRYTERING BRANDMAN HELTID

REKRYTERING BRANDMAN HELTID UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 REKRYTERING BRANDMAN HELTID 20140108 Samverkan 15 januari 2014 MBL 15 januari 2014 Ledningsgruppen Januari/februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE

ÖPPET VATTEN P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE P1 ATT AGERA SOM ASSISTERANDE DYKLEDARE Övningen ska genomföras på en känd plats med för övningen lämplig väderlek. Denna övning kan kombineras med andra praktiska lektioner under kursen. Instruktören

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Underbilaga 2, Anvisningar för tester

Underbilaga 2, Anvisningar för tester Underbilaga 2, Anvisningar för tester Detta kapitel behandlar 2:1 Fälttest 2000 m... 4 2:2 Multitest Styrka... 7 2:3 Simtest/Livräddning... 12 2:4 Löptest 3000 m... 15 2:5 Beeptest (Multistage Fitness

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen om du vill göra skillnad. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig

Polisprogrammet för dig som bryr dig Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Polisutbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Umeå universitet,

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig. Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans.

Polisprogrammet för dig som bryr dig. Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans. Är du polis? Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Du kan studera till polis vid Polishögskolan i Solna, vid universiteten i Växjö och Umeå samt på distans. Polisprogrammet

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst

Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst 1 Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst Upprättat av: Datum Plats Henrik Norberg 2009-11-19 Storstockholms brandförsvar/stockholm Senaste revidering: Henrik Norberg 2011-02-10 Storstockholms

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Kvinnlig brandman. en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering

Kvinnlig brandman. en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering en granskning av Räddningstjänstens arbete med rekrytering September 2007 Contents Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Granskning rekrytering av kvinnlig räddningstjänstpersonal 4 Sammanfattning

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Fysiska gränsvärden. Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga

Fysiska gränsvärden. Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga Fysiska gränsvärden Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens fysiska förmåga Fysiska gränsvärden Sammanfattning och reflektion utifrån delrapport 3 i projektet Brandmannens

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

Kalmar kommun söker. Vecka 50. Extern annonsering

Kalmar kommun söker. Vecka 50. Extern annonsering 1 (9) Kalmar är en historisk kuststad vid Kalmarsund. Kalmar har ca 61.000 invånare, en växande högskola och många småföretag. Kalmar kommun är en dynamisk arbetsplats, präglad av mångfald, kreativitet

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Individuellt Gren 4 (semifinal)

Individuellt Gren 4 (semifinal) Söndag. Genomgång för samtliga grenar under söndagen; Semifinal och final individuellt samt semifinal och final för Lag sker klockan 09.00 Startid Söndag 10.00 Individuellt Gren 4 (semifinal) Kia i samarbete

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Träningsprogram för olika grenar

Träningsprogram för olika grenar Träningsprogram för olika grenar Här följer ett antal träningsprogram som samtliga har fokus på grenteknisk och koordinativ utveckling. Kombinera gärna dessa program med något av specialprogrammen för

Läs mer

Praktisk lektion (Öppet vatten)

Praktisk lektion (Öppet vatten) Välkommen till T5* Tabeller och livräddning Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet vatten) 08-02-2012

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer Jag söker anställning som i huvudsak: Uniformerad bevakning Civil bevakning Ordningshållning Plats för foto Arbetstid: Heltid Halvtid / Deltid Behov Sommarvikariat Dag Natt Kväll Helg Personuppgifter:

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Ny Anställningsordning VID LUNDS UNIVERSITET FR 1 OKTOBER 2014

Ny Anställningsordning VID LUNDS UNIVERSITET FR 1 OKTOBER 2014 Ny Anställningsordning VID LUNDS UNIVERSITET FR 1 OKTOBER 2014 Ändringar i Anställningsordningen Återtagit namnet Lunds universitets anställningsordning Renodla dokumentet. Beslutsvägar regleras i delegationsordningen

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 1 GYM 3 träningspass + 1 aktivvilodag + 3 träningspass

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 1 GYM 3 träningspass + 1 aktivvilodag + 3 träningspass paleonordic.se 1 PASS 1 5x5 Knäböj med skivstång fram (2020, +1, 90 sec) 12 x Utfalssteg med Kettlebells + 8 x knäböj med kettlebells i rack + 60 sec vila 4 varv AmRap 8 minuter: 6 pull-ups + 10 x Kettlebell

Läs mer

TRÄNINGS PROGRAM 6 DAGARS VECKO SCHEMA

TRÄNINGS PROGRAM 6 DAGARS VECKO SCHEMA TRÄNINGS PROGRAM 6 DAGARS VECKO SCHEMA Upplägg för träning 6 dagar i veckan. Med både konditions och styrke övningar. ÖVNINGSUPPLÄGG FÖRKLARING AV UTFÖRANDE CARDIO Cardio träningen är uppdelad i 3 delar.

Läs mer

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen En strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens är en förutsättning för att få de sökande

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer