Ag r NYTT. YD har ordet. December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ag r NYTT. YD har ordet. December"

Transkript

1 Ag r NYTT December 1989 YD har ordet Äierigen har ett år snart passerat och vi står inför en summering av verksamheten. I och med att vi lämnar 1989 bakom oss, lämnar vi också hela åttio-talet och vänder blicken mot ett nytt årtionde, -90-talet. När man byter decennium brukar ett populärt diskussionsämne vara: Vem blir vinnarna respektive förlorarna under 90- talet? Svaret för mig är helt klart! En av vinnarna kommer att vara A/C-gruppen. Under -89 har vi awecklat de delar som inte skall ingå i strategin för våra huvudaffärsområden. Fr.o.m gåiller nu tillväxt i våra huvudområden, dels via ökade marknadsandelar och dels via förvärv. När vi nu påbörjar 1990, gör vi det med en hög orderingång och en bra beläggning. Ett läge som vi gemensamt skall göra än bättre under året. För insatserna under 1989 vill jag tacka er samtliga alldeles speciellt. Många har i den omstrukturering vi genomfört 1989 visat en stor förståelse och tålmodighet, trots att den tagit tid och många känt en osäkerhet. Under 190 hoppas jae vi kan visa att denna inställning ej varit förgäves, utan att vi åter får en kraftig "vikänsla'" och ett "go" i organisationen. - Att våga är att riskera fotfästet en stund - Att inte våga är att kanske förlora hela livet. Många saker kan rymmas bakom en sån här devis. För mig kommer den att finnas med i bakhuvudet i det fortsatta arbetet med AC-gruppen i 90-talet. Med de här orden vill jag önska Er och Era familjer en fridfull och trivsam julhelg samt en tillönskan om ett Gott Nytt År och Ärtionde. Rolf Göransson

2 Ekonomi Vi har för 1990 lagt fram en budget för A/C-koncernen med en resultatavräknad fakturering på drygt 300 miljoner kronor. Av denna summa svarar Installationsdelen för c:a 80'/" och resterande del svarar Marinsidan för. Den del som Installationssidan svarar för fördelar sig enligt följande: - Elverkstad o Konstruktion Av total c:a 9"/o, av Inst.del c:a 12"/" - Installation AiC Av total c:a 28"/", av Inst.del c:a 35"/" - Nickerts Av total c:a 20o/,, av Inst.del c:a 25'/" - Skallström & Höglund Av total c:a22o/", av Inst.del c:a28"/" Antalet anställda har vi budgeterat till c:a 700, varav c:a 75'/" är montörer. EKONOMI/ADMINISTRATION Som chef för området Ekonomi/Administration på Koncernnivå, tillträder vid årsskiftet Håkan Nilsson. Han kommer närmast från Kungsfoto. Stockholm. Inst all at i o ns av de lning e n Sista delen av 1989 har vi haft en god beläggning och inte många väntetimmar har förekommit. Tyvärr har några av våra "gamla" medarbetare från marinsidan lämnat oss under hösten. Några nya elektriker har vi iyckats knyta till oss och dom önskar vi välkomna. Några stora jobb som vi hållit pä med i höst, bl a Byggfast varuhus Norgården, kabel och ställverksarbeten för hamnen, bostadshusen "Snipan" och "Slupen" i Stenungsund, ombyggnad av sjukhemmet i Svenshögen, Philipssons bilanläggning. Vi har under senare delen av hösten ökat på vår orderstock riktigt bra. I Hässleholm skall vi installera ett dieselkraftverk för Hässleholms Energiverk. För Landstinget har vi fått ombyggnad av sjukhuset i Strömstad och för Enström & Olsson ombyggnad av Uddevalla sjukhus. Hyresfastigheten på östergatan intill Einars Konditori skall vi installera liksom Bilverkstad för Erik Hansson. Vid Volvo har vi fått flera större arbeten bl a installation enft.293:4. Med denna beläggning så har vi jobb ett tag framåt. Ett tack till Er alla för det gägna året och önskan om en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÄR! Lennart Roos Telesignalavd. I organisationsarbetet för A/C våren 1989 prioriterades en förstärkning av telesignalområdet med mål att nå ett kraftfullare koncept för entreprenad samt servicesektorn. Med anledning härav har vi internrekrytering samt nyrekrytering på gång. Vår målsättning är att starta 1990 med en grundläggande organisation som spänner över hela telesignal-

3 området och ger A/C Uddevalla en resurstillväxt för hela regionen. Vi har startat försiktigt med att profilera oss hos våra kunder med mycket lyckat resultat. Som ex har vi fått Vargön Alloys att beställa ett helt nytt telenät hos oss, SAAB Scania Trollhättan har beställt brandlarminst. för att nämna nägra. Jag önskar Er alla en mycket God Jul och ett mycket Gott telesignalår. Lassö Gilmsjö Konstruktionsavd gär mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett händelserikt år. Vår nya organisation har tagit fastare form vilket innebär att vi nu kan jobba ostört och koncentrera oss på våra arbetsuppgifter. Vi har också fått tillfälle att bekanta oss med våra kollegor på Skallström & Höglund i Kvänum och dra upp riktlinjer för vårt framtida samarbete. Vår personal har under hösten utökats med två nya medarbetare. Patrik Tillack, som kommer från Elverkstaden. Rolf Jansson, som närmast kommer från AEG-Syd i Malmö, på vars uppdrag han har fungerat som platschef för utlandsprojekt. Bland de många intressanta uppdrag som vi har jobbat med under sista halvåret vill jag nämna WAWES nya fabrik i Lysekil, idrifttagningen av ventilationsanläggningen på SF-Lines NBl302 i Åbo samt ett antal cementlossningsanläggningar för Consilium. En av våra programerare har varit utlånad till SATT-Contiol i Malmö för testkörning av deras nya programvaror. Ytterligare 3 man har deltagit i en grundkurs i PlC-programering, det var i Trollhättan. Beläggningen som under hösten varit mycket varierande, tycks nu ha stabiliserat sig på en bra nivå, varför vi ser fram mot ett ännu bättre är Från konstruktionsavdelningen önskar vi alla en trevlig jul- och nyårshelg. Kjell K Elverkstaden Den positiva trend vi förutskickade vid halvårsskiftet beträffande svsselsättning och resultat har fortsati och till och med förstärkts. Vi har haft full sysselsättnng och beläggningen har varit relativt jämn utan extrema toppar. Wärtsiläs konkurs innebar att inneliggande order till Fläkt Marine tillfälligt stoppats, men bör komma i- gång igen i början av Inneliggande orderstock innebär en beläggning pä /" pä årsbasis. Vi har nyligen erhållit en ny stor order för lasthantering till 2 st cementfartyg och diskuterar flera liknande order. Andra intressanta projekt är under förhandling. Vi hjälper för närvarande Skallström & Höglund att kapa deras överbeläggning. Företaget har aviserat behov av hjälp även i januari 1990.

4 Antalet uteliggande offerter och efterfrågan på produkter inom vårt affärsområde gör, att vi är fortsatt optimistiska för framtiden. Ett antal nya medarbetare har anställts under året och hälsas härmed välkomna till företaget. Sökandet efter produktionschef/verkstadschef har intensifierats och vi hoppas finna lämplig person för denna befattning inom kort. Armaturtillverkningen inom Lindelöv har upphört och personalen flyttats över till avd. 12. Vi kommer att fortsätta sälja reservdelar från befintligt lager. Ett introduktionsprogram har utarbetats för nyanställd personal. Arbete med inskolningsprogram pågår. Alla önskas en riktigt god jul och med gemensamrna krafter hoppas jag vi skall få ett bra år även Sölve Palmqvist Inköp och lager Förra året vid denna tiden var det säkert många som liksom vi på inköp och lager undrade över hur framtiden skulle gestalta sig. Hur har det då blivit? Ganska naturligt har det för vår del blivit en personalminskning med 4 heltidstjänster bl.a. på grund av försäljningen av plåtverkstaden och Inhab samt nedläggningen av Kalmarfilialen. Samtidigt måste påpekas att dessa ändringar under tiden har inneburit väldigt mycket merarbete särskilt på lagersidan. Många med oss beklagar nog speciellt att det blev nödvändigt med en försäljning av Inhab. Flyttningarna av serviceavdelningen och Hagströms har naturligtvis inte heller gått obemärkr förbi. Under den närmaste tiden kommer vi förmodligen dessutom att fä ta över "Lindelöws" lager. Utleveranserna från företaget som vi allmänt trodde skulle minska kraftist på grund av omstruktureringarna år för tillfället mer arbetskrävände än någonsin. Förutom flera stora leveranser för elverkstaden, bl.a. av 4 st. stora IRrobotar för Knight, levereras dessutom en hel del svetsaggregat som är ganska jobbiga ur packnings- och avsändningssynpunkt. Reservdelsavdelningen har ständigt leveranser till alla hörn av jorden och under december har dessutom 2 containrar med maskingods sänts till Las Palmas och I container med elmaterial till Miami. I slutet på varje år "drabbas" vi ju dessutom av att allt material måste inventeras och prissättas. Trots allt har det mesta fungerat utan några större störningar tack vare goda insatser från samtliga och vi ser framtiden an med tillförsikt och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. PÅO bd*.dswå

5 Kommer Du ihåg vad Christina från Bygghölsan lörde oss ang. ergonomi. Om inte en liten påminnelse. Christina önskar oss en God ful. Sä här kan du utnffia din 'Ma, Mr{ (-1 *tunder MIKRI?AU, '.'iiå,i* ro rx,,. lnnan de{y'ir ont AA rvtrtl. rbelct då orå då lö. åtl t! en mikopåg (2 - l0 Elande4 96r koppen cha6s an åle.håmta sig. Hå.8 med hwd t ocfi 3låpp c. åmåru eller 96. någm låä rörslse (9 nåstå sida). LLd, hlffjdat ll 3u M[ct dr prals arm och ud & rurstn håll. Oet sl! dil s6entligt i mucl(dn pl rum fv?ralffi, Gö( liktdrnt åt ånd.a hllbt. Ehjönfi, Lystir Som vanligt får vi nämna lite om beläggningen. Fram till hösten -90 har vi mer än fullt upp. Waves nya industribyggnad tillsammans med tidigare erhållna projekt ger oss god sysselsättning. För att klara av alla jobb får vi förlita oss på inlåning från andra avdelningar samt nyanställningar. Behovet av montörer till Scanraff ser ut att ligga oförändrat framöver. Delbesiktningar har det varit på Kvarnberget och ABBA. Vi får beröm för våra fina jobb, vilket är roligt att höra. En ny montör Conny Andersson, har börjat hos oss. Vi hälsar honom viilkommen. För övrigt önskar vi alla en trevlig och vilsam helg samt ett riktigt Gott Nytt År.

6 A lc ldrottsklubb Ånyo kan ett sportår läggas till handlingarna. På skilda arenor har anställda kämpat väl i tennis, badminton, innebandy, fotboll, löpning m.m. Inte mindre än 800 motionspoäng har registrerats under iävlingssäsongen 88 *89 hos våra kontaktmän. varav ca hälften har noterats i banchef Lcif Gabrielsons anteckningsbok gällandc joggning vid Bjursjöslingan. {f.ffi M ry f''*'rilffi Hff1ffi Flest poåing samlade tllf Ponner tätt följd av Larsarna Sandström och Pettersson. Dessa tre samt ytterligare en anställd erhöll l:a-pris, 7 st fick 2:a-pris och 8 st hade poäng för 3:e-Pris. Priserna i form av presentkort utdelades före semestern av idrottsklubbens ordförande. Vi gratulerar pristagarna och hoppas att fler anställda ståiller upp i pågående tävling, så att målet 1000 poäng nås till midsommar En skön Jul- och Nyårshelg önskas alla. Styrelsen * t{***#** {{#**** **#** *

Ag, NYTTDecember. VD har ordet. Yerkstaden

Ag, NYTTDecember. VD har ordet. Yerkstaden Ag, NYTTDecember 1982 VD har ordet Det är nu exakt ett år sedan första nu'mret av A/C-nytt utgavs. Ambitionen var och är att med denna lilla personalskrift förbättra informationen, gealla möjligheter att

Läs mer

Personalen på vårt fadderföretag

Personalen på vårt fadderföretag Personalen på vårt fadderföretag Projektarbete 2 Sofia Karlsson Ida Westergren SP 2C Folkungskolan, Linköping Vt 2004 Innehållsförteckning MÅL... 1 SYFTE... 1 METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 TIDPLAN... 1

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Innan jag lämnar ordet fritt så frågar jag sekreteraren om det har inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma. Sekreteraren

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA KAlMAR HERNÖVERKEN AB En etnologisk studie Anno Jansson Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA TACK Inillr nedläggningen av Härnösands största verkstadsindustri, Kalmar Hemöverken AB, tog Länsmuseet

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

FRÅN TAK TILL SJÖ #1 2009 ÅRGÅNG 2. Ett handslag för spännande uppdrag. + Häng med i vår tävling + Besök i en spökstad

FRÅN TAK TILL SJÖ #1 2009 ÅRGÅNG 2. Ett handslag för spännande uppdrag. + Häng med i vår tävling + Besök i en spökstad #1 2009 ÅRGÅNG 2 FRÅN TAK TILL SJÖ Ett handslag för spännande uppdrag + Häng med i vår tävling + Besök i en spökstad Relining Information från Aarsleff Rörteknik En bra start på det nya året Jag vill anknyta

Läs mer

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I SEPT 2014 NR 4

Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I SEPT 2014 NR 4 Som hemma ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I SEPT 2014 NR 4 2 Som hemma Sept 2014 FOTO JEANETTE HÄGGLUND VD HAR ORDET En fantastisk sommar ger ett bra avstamp!

Läs mer

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero

Copyright IVAO Sweden, 2011 se-hq@ivao.aero Intro Hej medlem! Först vill jag säga att på grund av problem med IVAO:s mailservrar kan vi ej skicka ut detta medlemsbrev via mail som vanligt, utan lägger det i vårat forum. Divisionen har nu varit igång

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Det började i en gul, gammal,

Det började i en gul, gammal, TJUGO ÅR 1994 2014 Det började i en gul, gammal, risig Volvo Ingen annan svensk aktiefond har utvecklats bättre än Didner & Gerge Aktiefond under de gångna tjugo åren. Grundarna Henrik Didner och Adam

Läs mer

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT LÖNEREVISIONEN 2010-2011 SAMT DE LÖNESÄTTANDE SAMTALEN Publiceringsdatum 26 maj 2011 1 383 enkäter skickades ut 631 enkäter har öppnats 490 enkäter har besvarats 35,4 % ST

Läs mer

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar.

Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Årsberättelse 2008 samt verksamhetsbeskrivning Vi når hela Sverige över natten och är framme före 07.00. Det är den viktigaste förklaringen till våra fortsatta framgångar. Det vi har lyckats med är att

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

Nytillskott i Kranexpressen

Nytillskott i Kranexpressen Nytillskott i Kranexpressen Äntligen kom den, Kranexpressens nya mobilkran. I mitten av oktober levererades det nya tillskott till maskinparken. Det är en Liebherr 130 tonnare som är fullt utrustad med

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer