Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten"

Transkript

1 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 5/juni 2011 Mässlingvaccination och resa utomlands Text: Staffan Skogar För närvarande pågår flera utbrott av mässling i Europa och i nuläget rekommenderar smittskyddsinstitutet och socialstyrelsen att alla barn över 9 månaders ålder vaccineras mot mässling i samband med resa utomlands. För vårat vidkommande pågår inget utbrott i Norge, så vid resa dit behövs ej tidig vaccination. Detta nummer innehåller Mässlingvaccination och resa s 1 Trevlig sommar!... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2 Spädbarnssömn & spädbarnsdöd 3 Aktuell studie... s 4 Kläder och leksaker i topp... s 4 Omskärelse av pojkar... s 5 Fler hembesök från BVC... s 6 Sommardikt... s 6 Barn i bil... s 7 Familjecentrals nytt... s 7 Lästips... s 8 Fortbildning... s 9 Semestertider... s 10 Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Centralsjukhuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel fax e-post: Adress till MBHV-psykolog Psykologmottagningen för MBHV Våxnäsgatan 4, 2tr Karlstad Om vaccinationen sker innan 12 månader ska barnet ha en ytterligare spruta vid 18 månader. Första sprutan kan ges på vaccinationscentrum och denna får föräldrarna betala, då det blir en extra vaccination. Tänk på symptomen vid mässling med snabbt stigande feber, ögonsymptom och luftvägsbesvär i form av torrhosta. Efter någon dag följer ett storfläckigt rött sammanflytande utslag som börjar i ansiktet som sedan sprider sig ned på kroppen. Komplikationer är ganska vanliga med framförallt sekundära bakteriella infektioner. 1/1000 drabbas av hjärnhinneinflammation. Vid misstanke på mässling ska kontakt tas med infektionseller barnklinik och vid eventuell mässling ska barnet ej vistas i väntrum eller dylikt. Trevlig sommar! Önskar BHV-enheten Staffan Skogar Cristina Gillå Lena Granath Isabel Lindgren

2 Frågor till BHV-enheten 2 BVC-sjuksköterska: Har fått förfrågan om vattenkoppsvaccinering. Ska vi göra det på BVC eller ska det hänvisas till vaccinationscentrum eller till vårdcentralen? Staffan Skogar: Hänvisa i första hand till vaccinationscentrum. De får ta ställning om ev serologi ska tas innan vaccination. I nuläget är det en mycket liten efterfrågan på vaccination mot varicella, men rutinerna kan ändras om efterfrågan skulle öka. BVC-sjuksköterska: En pojke som blev 12 mån gammal i april i år och ska åka till Cypern med familjen, skall man ge MMR redan nu? Staffan Skogar: P g a att det pågår flera mässlingsutbrott i Europa ska vi ska ge MPR innan resan. I nuläget bör alla barn som är över 9 månader vaccineras inför utlandsresor. Tänk på att ny spruta ska ges vid 18 månaders ålder om man givit första sprutan innan 12 månader. Första sprutan kan ges på Vaccinationscentrum. BVC-sjuksköterska: Har letat (FASS och metodbok) efter om det behöver vara någon tid emellan Twinrixvaccination och 5,5 års vaccination, men kan inte hitta det. Om vi vaccinerar enligt de tider vi har, så blir det 10 dagar emellan Twinrix och Infanrix polio. Är det ok? Samma mamma har också fundering angående TBC vaccination, mamma arbetar som sjuksköterska på infektion och kommer i kontakt med patienter med TBC och är inte vaccinerad, jag har hänvisat henne till FHV, men hon har också funderingar om sina barn, är de på något sätt i riskzon? Staffan Skogar: Helt ok att ge med det intervallet. Avdödade vaccin. Vad gäller BCG brukar detta endast ges till små barn då vaccinet skyddar fram för allt mot allvarlig infektion hos mindre barn. jag ser ingen indikation för barnens de,l men mamman får diskutera detta på sin arbetsplats. BVC-sjuksköterska: Jag har ett barn som får vaccination mot fästingsjukdom TBE och fick vaccinationen den 20/5-11, nu undrar jag är det ok att vaccinera med MMR den 31/5? Staffan Skogar: Det går bra. TBE vaccinet är avdödat så det finns inga hinder. BVC-sjuksköterska: Hur går jag till väga för att enbart beställa tetanusvaccin? Staffan Skogar: Tetanusvaccin får beställas via sjukhus apoteket i förpackningen 1 ml x 10. Någon delningen av förpackningen kan ej ske via av sjukhusapoteket. Difterivaccin finns i endos, men tänk på att beställa alla doser samtidigt, då apoteket tar ut en avgift varje gång beställning sker av läkemedel på licens. Kemikalier i vardagen Information om några vanliga kemiska ämnen, produkter och egenskaper. Urvalet är baserat på aktuella ämnesområden och allmänna frågor. Ta också en titt in i huset till höger. I det finns exempel på några vanligt förekommande kemiska ämnen i ett hushåll. Läs mer:

3 3 I Barnläkaren nr.3/2011 kan följande artikel läsas: Spädbarnssömn och spädbarnsdöd Vi vet numera att för att undvika plötslig spädbarnsdöd bör spädbarn inte sova på magen. Men vad gäller när barnet är så pass motoriskt utvecklat att det själv vill lägga sig på magen i sängen nattetid? Och hur ligger det till med riskerna vid samsovning? Göran Wennergren och Hugo Lagercrantz berättar. Upptäckten att plötslig spädbarnsdöd till stor del kan förebyggas genom att låta spädbarnet sova på rygg i stället för på mage innebar ett paradigmskifte (1). Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har i Sverige minskat från 120 fall år 1991 till färre än 20 per år under de senaste åren (2). Samsovning En ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om babyn sover i föräldrarnas säng har rapporterats i flera studier (3). Riskökningen har setts om mamman är rökare men också för barn som är under 3 månader. Om man skärskådar risken med samsovning närmare ser man att en del av riskökningen är kopplad till samsovning på soffa, där babyn kan bli trängd i vinkeln mellan ryggstödet och soffdynan (3). I Sverige är samsovning vanligt (4). Det rekommenderas ofta på BB för att underlätta fri amning. Här finns ett positivt samspel mellan amning och förekomst av samsovning (4). Även amning i sig är associerat med en något sänkt risk för plötslig spädbarnsdöd. Vi menar därför att det inte innebär någon risk att sova med sitt spädbarn i samma säng, om barnet ligger på rygg och föräldern inte druckit alkohol eller är rökare. Barnet bör då ligga så fritt som möjligt och inte bli för varmt eller övertäckt (2, 5). Alternativet är naturligtvis att lyfta över barnet till egen säng efter amning. Amningen underlättas om sängen står nära. Kudde mot platt skalle? Efter att sömn i ryggläge (åter-)infördes 1992, noterades platta bakhuvuden och sneda skallar oftare. I samråd med plastikkirurgisk expertis infördes därför rådet om att låta barnets huvud vila på en kudde (5). Barnets huvud bör Det innebär inte någon risk att sova med sitt spädbarn i samma säng, om barnet ligger på rygg och föräldern inte druckit alkohol eller är rökare, menar författarna. Foto: Sovande barn målning av konstnären Karin Mårtensson dessutom placeras omväxlande åt ena eller andra hållet. Det svenska rådet om kudde har ifrågasatts. American Academy of Pediatrics säger i sina råd att man inte bör ha kudde. Vårt argument för att ha kvar rådet är att problemen med platta och sneda skallar minskade när rådet infördes medan förekomsten plötslig spädbarnsdöd inte ökade, tvärtom har incidensen sjunkit ytterligare något sedan rådet kom. Olika strategier för att minimera utvecklingen av platt skalle har undersökts (6). Sovpåse och barn som vänder sig spontant Sovpåse har blivit populärt i Sverige under senare år men har använts länge i t ex Nederländerna. Den är ett bra alternativ både för en baby som förflyttar sig i sängen så att han/hon hamnar under täcket, och för en baby som sparkar bort täcket och blir kall. Sovpåsar bör lämna armarna fria och ha god vidd för benen. En vanlig fråga gäller barn som vid 5 6 månader börjar bli så rörliga att de spontant lägger sig på magen nattetid. Vad göra? Vi menar att när barn vänder sig själva är de så motoriskt utvecklade att de kan vrida ansiktet fritt om de hamnar med ansiktet mot madrassen. De har då också kommit förbi den egentliga riskåldern för plötslig spädbarnsdöd. Om barnet tidigare sovit med en mjuk kudde under bakhuvudet bör kudden nu tas bort. Referenser: se nästa sida

4 Referenser: 1. Mitchell EA. SIDS: past, present and future. Acta Paediatr 2009; 98: Lagercrantz H, Katz-Salamon M, Alm B, Wennergren G. Uppmärksammade fynd om plötslig spädbarnsdöd. Minimal risk vid ryggläge och fritt ansikte. Läkartidningen 2009; 106: Blair PS, Sidebotham P, Evason-Coombe C, Edmonds M, Heckstall-Smith EMA, Fleming P. Hazardous cosleeping environments and risk factors amenable to change: case-control study of SIDS in south west England. BMJ 2009; 339: b3666: Möllborg P, Wennergren G, Norvenius G, Alm B. Bed sharing among six-month-old infants in western Sweden. Acta Paediatr 2011; 100: Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Hutchison BL, Stewart AW, de Chalain TB, Mitchell EA. Arandomized controlled trial of positioning treatments in infantswith positional head shape deformities. Acta Paediatr 2010; 99: Hugo Lagercrantz, professor, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Göran Wennergren, professor, överläkare, Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg 4 barnläkaren nr.3/2011: Barnhälsovården når nästan alla aktuell studie Text: Cristina Gillå Så gott som alla småbarn nås av barnhälsovårdens kärnprogram med regelbundna hälsokontroller och vaccinationer. Däremot finns det brister och det är att de mest utsatta familjerna inte verkar få mer stöd än de resursstarka. Detta presenteras i en aktuell studie som är gjord vid barnhälsovården i Uppsala län, huvudansvarig för studien Thomas Wallby, sjuksköterska och doktorand, studien publiceras i nätupplagan av facktidskriften Acta Peadiatrica. Experter och företrädare inom den svenska barnhälsovården, enades 1999 i ett konsensusdokument, att utsatta familjer behöver få extra stöd. Thomas Wallby säger att de behöver mer stöd p g a att det är både kort och lång sikt finns starka samband mellan materiella resurser till familjen och barnens fysiska och psykiska hälsa. I studien har forskarna analysera uppgifter från olika register omfattade drygt barn i åldrarna 0 6 år och deras familjer i Uppsala län. Studien visar att de flesta barn har kontakt med barnhälsovården, bara ett av 1000 barn har inte en enda kontakt med barnhälsovården före två års ålder. I studien upptäcktes endast en skillnad mellan hur olika grupper utnyttjade barnhälsovården och det var hur familjer med låga inkomster och mammor födda i andra länder deltog i betydligt mindre utsträckning på barnavårdcentralernas föräldragrupper än mammor i svenskfödda familjer med högre inkomster. Thomas Wallby säger att viktiga förutsättningar för ett bra stöd i sårbara familjer är den förtroende och jämlik relation mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna. Ett ökat antal hembesök och regelbunden och nära samverkan med sociala myndigheter, gärna inom ramen för familjecentraler. Kläder och leksaker i topp över farliga konsumentprodukter Kläder och leksaker var vanligast bland de produkter som rapporterades in till EU:s varningssystem Rapex* under De vanligaste orsakerna var risk för olika typer av inre och yttre skador samt kemiska risker. Läs mer 2011/Klader-och-leksaker-i-topp-over-farliga-produkter/ *Rapex är ett informationssystem för återkallade produkter

5 Omskärelse av pojkar Text: Kerstin Werner, BHV-överläkare Västmanland 5 Vid Barnveckan i Umeå i april 2011 handlade ett symposium om omskärelse av pojkar. Medverkande var professor Staffan Jansson från Karlstad som arbetat mycket med barnsom far illa, Anders Castor barnonkolog och Claude Collin barnkirurg som bland annat har ansvar för den stora barnkirurgiska mottagningen vid Odenplan i Stockholm där många omskärelser utförs idag. Här nedan kommer min sammanfattning av symposiet. Ungefär 30 % av världens män är idag omskurna. Den största gruppen är muslimer, men många kristna män är också omskurna. De enda som i sin religion har inskrivet att omskärelsen ska göras tidigt är judarna (på åttonde dagen). Rent medicinska synpunkter Man har sett att risken för HIV-smitta från man till kvinna minskar om mannen är omskuren. WHO anser därför att omskärelse kan vara en av många HIV-förebyggande åtgärder om HIV-förekomsten i landet är mer än 15 %. Även om omskärelsen görs av vana läkare finns en viss komplikationsrisk framförallt blödning eller infektion. I Stockholm ser man cirka fyra blödningskomplikationer per år, lite fler infektioner. Minst komplikationsrisk är det de första levnadsveckorna och efter årsåldern. I dessa åldrar görs det i lokalanestesi, i andra åldrar bör det göras i narkos. Lokalanestesi svider sekunder. Pojken har sedan ont det närmaste dygnet efter ingreppet. Det finns inga säkra studier på om mannens sexuella upplevelser påverkas av ingreppet Vad säger lagen i Sverige? Kvinnlig omskärelse/könsstympning behöver vi inte alls diskutera, det är olagligt att låta göra det i någon form liksom att åka utomlands och få det gjort! Det är viktigt att vi på BVC informerar främst våra afrikanska familjer om detta redan under flickans första levnadsår. Omskärelse av pojkar är enligt lagen (2001:499) tillåtet om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och betryggande hygien. Pojkar under två månader får omskäras av personer som fått särskilt tillstånd, men legitimerad sjuksköterska måste då ombesörja smärtlindring och god hygien. Ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja, men när det gäller små pojkar som inte kan uttrycka sin vilja får det göras om vårdnadshavarna är överens om det. Vad säger barnkonventionen? Både de som vill tillåta omskärelse och de som vill förbjuda ingreppet i barnaåren hänvisar till barnkonventionen. I portalartikel 3 står skall barnets bästa komma i främsta rummet. Om ingreppet förbjuds riskerar barnet att bli omskuret av mer ovana personer och med sämre smärtlindring och hygien. Samtidigt står det i artikel 24 att konventionsstaterna ska arbeta för att avskaffa sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa. Vad säger barnläkarna? Holland är det enda land där barnläkarföreningen uttalat sig tydligt mot omskärelse av icke-medicinska skäl. I Sverige har Barnläkarföreningens utskott för Etik och Barnets Rättigheter gjort ett långt uttalande där man kommer fram till några slutsatser: Rutinmässig omskärelse av pojkar bör betraktas som icke medicinskt motiverat. Vi bör långsiktigt verka för att avskaffa sedvänjan, bl a genom diskussion med berörda samfund. Föräldrar ska tidigt få information om lagstiftning, om Barnkonventionen samt om komplikationsrisker. Sådan skriftlig information bör utarbetas av Socialstyrelsen. I de fall föräldrarna ändå är överens om att de önskar få pojken omskuren ska det betraktas som ett kirurgiskt ingrepp och utföras på några utvalda vårdenheter. Hur gör vi i Värmland? Text: Staffan Skogar När vi får frågan på BVC ska vi informera om lagen, samt verka för att man låter pojken bestämma själv när han blir vuxen nog. I Värmland utförs ej ingreppet via landstinget, utan om föräldrarna ändå vill få det gjort kan vi hänvisa till Läkarhuset Odenplan i Stockholm (tfn: ), där omskär man pojkar som är yngre än 3 månader eller äldre än 2 år. På barn yngre än 3 månader görs omskärelse med lokalbedövning och kostar kr. På barn äldre än 2 år görs omskärelsen med narkos och kostar kr. Vi kan rekommendera dem eftersom vi vet att de har god kompetens och stor vana vid ingreppet. Länk:

6 Fler hembesök från BVC ska ge tryggare småbarnsfamiljer Text: Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare Fyrbodal: 6 Vi vet att nyblivna föräldrar är både motiverade och mottagliga för förändringar på ett helt unikt sätt. Tre hembesök från barnhälsovården i stället för ett ska minska den psykiska ohälsan hos barn, hoppas ansvariga i ett projekt i Vänersborg. Det vi hoppas på är att kanske få tryggare föräldrar och att det i förlängningen ska ge barn som mår bättre i framtiden säger Gunbritt Bornström, barnsjuksköterska på Familjecentralen Sirius i Vänersborg. Barnavårdscentralen ingår i ett projekt inom ramen för en satsning från Sveriges Kommuner och Landsting för att öka barns och ungdomars psykiska hälsa. Föräldrarna till vartannat barn som föds under 2011 erbjuds två extra hembesök av barnsjuksköterska, utöver det besök som i vanliga fall erbjuds alla förstagångsföräldrar efter hemkomsten från BB. Kan ge positiv feedback Tidpunkterna har valts för att passa in mellan de ordinarie kontrollerna på BVC, fram till nio månaders ålder. Det sker en ganska stor förändring i barnets utveckling mellan hembesöken och vi kommer att prata om vad som händer och fokusera på den positiva utveckling som sker under det första året säger initiativtagaren Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare Fyrbodal. Runt 80 barn och deras föräldrar ska vara med när barnsjuksköterskorna diskuterar anknytning och amning, mat och sömn samt olycksprevention i hemmet och utomhus. Föräldrarna ska också få information om när de bör söka läkare om barnet är sjukt och vart de kan vända sig för att få råd om sin relation som par och till barnet. Besöken ska helst ske då båda föräldrarna är hemma. Tanken är att inte inspektera föräldrarna eller identifiera riskbarn, utan att ge hjälp och stöd och fokusera på föräldraskapets positiva sidor. Vi har lärt känna familjerna och kan visa exempel på vad de gör som är bra och ge dem positiv feedback, säger Gunbritt Bornström. Hoppas inspirera andra Per Möllborg hoppas att hembesöken ska motverka osäkerhet i föräldrarollen. Han tror att mängden information som dagens föräldrar utsätts för gör att de inte litar på sina naturliga instinkter att tolka sina barns signaler. Tidigare studier från Finland och Australien har, enligt Per Möllborg, visat att extra hembesök gett positiva effekter på barns psykiska hälsa långt upp i åren. Försöket i Vänersborg ska följas upp och en jämförelse med den andra hälften barn som bara fått det ordinarie hembesöket ska göras. Längre fram finns planer på att undersöka bland annat hur hög frånvaro från förskolan barnen har och hur många besök på jourcentralen som har gjorts. Vi vet att nyblivna föräldrar är både motiverade och mottagliga för förändringar på ett helt unikt sätt. Man måste börja någonstans för att förebygga psykisk ohälsa, säger han. Dagens medicin Sommardikt Text: Agneta Hytteman Visst minns vi somrar som barn som alltid soliga med himmel blå Vartefter som vi växte upp blev sommaren mer blöt och grå Somrarna när vi var barn var jättelång, tog aldrig slut Nu hinner vi knappt börja den förrän den nästan tagit slut Och tänk så tidigt vi gick sta och tog årets första dopp Nu räcker det att doppa tå n -det är för kallt för skröplig kropp Vi hoppade och skuttade bland blommorna på ängen Nu har vi blivit tröttare och orkar knappt ur sängen Fotsula är härligt hård efter barfotamarsch i grus och sand Nu har vi alltid skorna på utom kanske på gräs ibland Blåbär plockade vi glatt så hakan den blev blå av bär Nu plockar vi i hink och bytta nu bara handen fläckar bär Pinnglass, päron och vanilj, hörde alltid sommarn n till Nu dricks kaffe med avec efter potäter och sommarsill Nu stundar ännu en sommar för oss med myggor och bryggor och sommarvals se till att ta för dig av värme och sol för regnet regnet? minns ingen alls

7 Barn i bil Text: Centrala barnhälsovården FyrBoDal 7 NTF gjorde under 2010 en studie i hur barn färdas i bil till förskolan. Studien som bygger på 5000 faktiska observationer utanför förskolor över hela landet har sammanställts och analyserat av VTI (Statens- väg och Trasportforskningsinstitut). Detta är en del av studien Barns färd i bil satt 70 procent av alla 3-åringar bakåtvänt sitter endast 40 procent av treåringarna bakåtvänt. Om inget görs riskerar vi se fler dödade och svårt skadade barn som passagerare i bil i framtiden. Rekommendationen att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder är en viktig del av den svenska bilbarnstolskulturen. Den har starkt bidragit till Sveriges historiskt låga antal dödade och svårt skadade barn i bil. I Europa dör två små barn om dagen i bilolyckor, mångdubbelt fler skadas svårt. Den främsta orsaken är skador på nacke och huvud, säger Tommy Pettersson, chef för VTI:s krocklaboratorium. Enligt NTF:s studie sitter sex procent av ettåringarna framåtvänt. Det är dessvärre brukligt i resten av Europa, men enligt svenska rekommendationer och forskning rent livsfarligt. Vid två års ålder sitter fortfarande 80 procent bakåtvänt i Sverige men treåringen är så gott som förlorad. Sex av tio treåringar sitter idag i framåtvända bilbarnskydd. Föräldrarna ser kanske treåringen som stor och tror att den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen, vilket den mycket sällan är när barnet är tre år. De inser inte hur farligt det är för barn under fyra-fem års ålder att åka framåtvänt. Många föräldrar tror också att det är farligt eller obekvämt att sitta trångt med benen, vilket är fel. Sedan 2008 har antalet dödade och skadade i vägtrafiken totalt sett minskat avsevärt. Vi ser dock inte samma positiva utveckling för barn 0-6 år när de färdas i bil. Kanske finns det ett samband mellan olycksutvecklingen och det ökade framåtvända åkandet, men underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser. Krockkudden 11 % av alla barn i åldersgruppen 1-4 år som färdas på passagerarplats fram i bilen sitter framför en aktiv krockkudde. I åldersgruppen 5-10 år sitter mer än vart femte barn framför en aktiv rockkudde. Enligt alla gällande rekommendationer bör ingen person, oavsett ålder, kortare än 140 cm sitta framför en aktiv krockkudde. För barn i åldersgruppen 1-4 år som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol blir en aktiv krockkudde livsfarlig redan vid förhållandevis beskedligt krockvåld. Krockkudden på passagerarplats fram i bilar är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För framåtvända passagerare kortare än 140 cm kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. I NTF:s studie satt totalt 15 % av alla barn som färdades på passagerarplats fram i bilen framför en aktiv krockkudde. Bilsäkerhet för små och stora barn, Growing people: Nyhet Från och med nu finns en ruta med nyheter om familjecentraler Glädjande nyhet - Landstingsstyrelsen har den 14 juni tagit beslut om att genomföra ombyggnation för Familjecentral i Filipstad. All förplanering är klar och nu hoppas vi att anbudsförfarandet går snabbt, så byggstart kan bli i år. Boka in i almanackan - Den 9 november arrangerar länsgruppen för familjecentraler en familjecentralskonferens som alla verksamma inom mödra och barnhälsovården är välkomna till. Inbjudan och anmälan finns på denna länk: (finns även under fortbildning på näst sista sidan här i Lilla LiVet) Glad sommar till alla! Anna Bodin Verksamhetsutvecklare familjecentraler

8 8 Lästips Barn i regnbågsfamiljer Alla barn har rätt att få sin värld speglad. I den här boken speglar vi barn som lever i regnbågsfamiljer. De här barnen speglas inte i den traditionella barnbokhyllan där kärnfamiljen är ett dominant inslag. Kunskapen om barn i regnbågsfamiljer är liten ute i förskolor/skolor och i samhället i stort. Många människor som arbetar med barn tänker kanske, vi tar det när det blir aktuellt, det vill säga när det kommer en regnbågsfamilj till vår verksamhet istället för att förekomma och visa på att det finns många olika sätt att leva. Vårt projekt syftar till att synliggöra regnbågsfamiljer och lyfta upp ämnet till en levande diskussion bland barn och vuxna. Den här boken är tänkt att användas som sagobok, läromedel och faktabok. I boken hittar du förklaringar på begrepp, korta små sagor, fakta för stora och små och avslutningsvis en praktisk uppgift där barnen själva får beskriva sin egen familj. Nu är den nya filmen om barnmat klar - och Du beställer den via formulär på vår webbsida: Filmen heter Smakglädje redan från början finns i DVD-format. Introduktionserbjudande 660 kr exkl. moms t.o.m. den 30 november för externa beställare. Ordinarie pris kr exkl. moms för externa beställare. Mängdrabatt 3-9 filmer: 10 % rabatt. 10 eller fler filmer: 20 % rabatt. Till filmen bifogas tre foldrar med tips, information och recept. Dessa finns också för utskrift och kopiering. Vi räknar med att kunna börja skicka ut de beställda filmerna i mitten av augusti. Hälsningar Annica Olofsson BHV-assistent Örebro Spegel Förlag Spegel Förlaget har en ambition att arbeta med produktion av böcker och tillhörande material som speglar barn och ungdomar vars livssituation inte följer normen. Materialet vänder sig även till de som möter och arbetar med barn och ungdomar. De arbetar med ett utbildande fokus eftersom kunskap minskar fördomar. Besök hemsidan: g.se/ Handläggning av barn med öronvärk 2011 reviderad vårdrutin Öronvärk handläggning av barn som debuterar med öronvärk under tid på dygnet då vårdcentralen är stängd. Reviderad vårdrutin finns att ta del på AKO eller följ denna länk: 802/%c3%96NH/Handl% c3%a4ggning%20av%20b arn%20med%20%c3%b6r onv%c3%a4rk% p df FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel nummer 31: Handlar om att barnet har rätt till lek, vila och fritid.

9 9 Fortbildning 2½ års screening och hörselvård Fortbildningsdag den 8 sep med upprepning den 9 sep där innehållet kommer att handla om 2½-års screening och hörselvård. Boka av en dag i kalendern redan nu - inbjudan kommer i augusti. BHV-enheten Pappagruppsledare - grundutbildning Nästa grundutbildning för pappagruppsledare blir fredag 19 augusti Anmäl till om ni har några intresserade pappor. Tomas Ojala Fortbildningsdagar på Frykenstrand I år har vi preliminärt bokat in barnhälsovårdens fortbildningsdagar på Frykenstrand till den 19 och 20 oktober BHV-enheten Familjecentralskonferens i Karlstad Familjecentralskonferens i Karlstad den 9 november 2011, kommer att behandla temat Hur kan vi bli bättre på att stötta familjer med särskilda behov. För anmälan: Anna Bodin Metodstödjarutbildning Här kommer de nya datumen till metodstödjarutbildningen, så att ni som önskar träna mera på MI på er arbetsplats kan få starthjälp. Information och anmälan till Metodstödjarkursen hösten 2011 via länken: Annika Sundelin Hygienombud Smittskydd och barnhälsovårdsenheten i samverkan planerar utbildning för blivande hygienombud och BVC-sjuksköterskor. Utbildningen kommer att upprepas vid flera tillfällen och på olika orter under 2011/2012. Första tillfället är 15 november 2011 kl 08:30 16:00 och vänder sig till personal inom förskolor och BVC i Karlstad kommun. BVC-sjuksköterskor i Karlstad boka in detta datum i era kalendrar. Inbjudan och program kommer att skickas ut senare. BHV-enheten

10 Semestertider 10 BHV-enheten tar semester följande tider: Vecka Staffan Skogar x x x x x Cristina Gillå x x x x Isabel Lindgren x x x x Lena Granath ev 14/7 x x x x 16/8 Anna Bodin x x x x Vid akuta vaccinationsfrågor under semestertider, v g kontakta Barnkliniken, CSK Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Så här ser semestrarna ut för MBHV-psykologerna sommaren Ni är välkomna att ta kontakt med den/de psykologer som är i tjänst oberoende av område för konsultation omkring t ex EPDS-frågor, barn, gravida och föräldrar. Sommarperioden sträcker sig från vecka och mottagningen tar emot remisser som vanligt under denna period. Vecka finns begränsad tillgänglighet Vecka 30: juli Caroline Runstrand, tfn Vecka 31: 3 4 augusti Eva Nahnfeldt, tfn "Telefonrådgivning för småbarnsföräldrar" är stängd över sommaren - öppnar igen 15 augusti Trevlig sommar hälsar Ing-Marie Knutsson, verksamhetschef, QBUFF, ALM Vecka Ann Björklund Tfn: Anneli Måård Tfn: Caroline Runstrand Ttn: Eva Nahnfeldt Tfn: Lena Granath Tfn: Linnea Bergek Linnea Tufvesson Malin Ryen Tfn: Marja Rudenhed Tfn: Ingrid Brolin Tfn: x x x x x ev 8/7 11/7 x x x x Annat x x x* x x *Arb 25-26/7 x x x x x x x* x x *Tillg för tfn 3-4/8 ev 14/7 x x x x 16/8 x x x x x x x x x x x x x Arbetar onsdagar x x x x x

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar

Tema Sömn. nr.3/2011. Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar bkn_111_3_cover.qxd:bkn 5/16/11 11:47 AM Page 1 nr.3/2011 Tema Sömn Sömnmetoder vilka är bäst för barnet? Fiskolja kan förebygga allergisjukdomar Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskar IFC_Semper_SmA?

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Norra Älvsborgs Länssjukhus 461 85 Trollhättan. 0520 910 60 26 årgången Nr 1, April 2006 Innehållsförteckning: Studiedagar och informationsmöten

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 1 - mars 2015 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll:

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Hej barnhälsovårdsvänner!

Hej barnhälsovårdsvänner! Kära barnhälsovårdsvänner... 1 BHV-vänner i Göteborg... 2 Information från barnhälsovårdsöverläkaren Pappaindex 2011... 2 Nyheter från barnhälsovården Barn med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall...

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

HPV-vaccin skyddar dubbelt

HPV-vaccin skyddar dubbelt En tidning från Landstinget i Jönköpings län 3.2012 HPV-vaccin skyddar dubbelt SIDORNA 16 17 Självdialys Patienter har egen nyckel till dialysen SIDORNA 10-12 Läs också... Kolla tänderna för 60 pix SIDAN

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid.

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 DITT BARNS HÄLSA Missa inte VÅRDCIRKELN Ett bra bemötande är grunden till ett gott förtroende TRYGG MED IDROTT Friends

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS När det så är dags Vi som jobbar på förlossningen på Danderyds Sjukhus AB är måna om att du som blivande förälder ska känna dig speciell.

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj.

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj. Nr 1-2013 frågor svar Ung &sex Så undviks bristningar 25 år med Amma eller inte det är frågan Mama Mia porträttet Dina, mina eller våra barn Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj 1 Annons Information

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Nu kan Mikaela njuta av våren

Nu kan Mikaela njuta av våren Ett magasin från Region Östergötland Nummer 1 2015 FORSKNING: ALLERGI Nu kan Mikaela njuta av våren TEMA: KOL Att leva med lungsjukdomen kol YRKESPORTRÄTTET Psykolog Erica Skagius Ruiz HÄLSOTECKEN Nummer

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer