Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trevlig sommar! Önskar. BHV-enheten"

Transkript

1 1 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 5/juni 2011 Mässlingvaccination och resa utomlands Text: Staffan Skogar För närvarande pågår flera utbrott av mässling i Europa och i nuläget rekommenderar smittskyddsinstitutet och socialstyrelsen att alla barn över 9 månaders ålder vaccineras mot mässling i samband med resa utomlands. För vårat vidkommande pågår inget utbrott i Norge, så vid resa dit behövs ej tidig vaccination. Detta nummer innehåller Mässlingvaccination och resa s 1 Trevlig sommar!... s 1 Frågor till BHV-enheten... s 2 Spädbarnssömn & spädbarnsdöd 3 Aktuell studie... s 4 Kläder och leksaker i topp... s 4 Omskärelse av pojkar... s 5 Fler hembesök från BVC... s 6 Sommardikt... s 6 Barn i bil... s 7 Familjecentrals nytt... s 7 Lästips... s 8 Fortbildning... s 9 Semestertider... s 10 Lilla LiV:et är utgiven av Barnhälsovårdsenheten i Värmland Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare Lena Granath, MBHV-psykolog Isabel Lindgren, assistent Adress till BHV-enheten: Centralsjukhuset Barnhälsovårdsenheten Karlstad Tel fax e-post: Adress till MBHV-psykolog Psykologmottagningen för MBHV Våxnäsgatan 4, 2tr Karlstad Om vaccinationen sker innan 12 månader ska barnet ha en ytterligare spruta vid 18 månader. Första sprutan kan ges på vaccinationscentrum och denna får föräldrarna betala, då det blir en extra vaccination. Tänk på symptomen vid mässling med snabbt stigande feber, ögonsymptom och luftvägsbesvär i form av torrhosta. Efter någon dag följer ett storfläckigt rött sammanflytande utslag som börjar i ansiktet som sedan sprider sig ned på kroppen. Komplikationer är ganska vanliga med framförallt sekundära bakteriella infektioner. 1/1000 drabbas av hjärnhinneinflammation. Vid misstanke på mässling ska kontakt tas med infektionseller barnklinik och vid eventuell mässling ska barnet ej vistas i väntrum eller dylikt. Trevlig sommar! Önskar BHV-enheten Staffan Skogar Cristina Gillå Lena Granath Isabel Lindgren

2 Frågor till BHV-enheten 2 BVC-sjuksköterska: Har fått förfrågan om vattenkoppsvaccinering. Ska vi göra det på BVC eller ska det hänvisas till vaccinationscentrum eller till vårdcentralen? Staffan Skogar: Hänvisa i första hand till vaccinationscentrum. De får ta ställning om ev serologi ska tas innan vaccination. I nuläget är det en mycket liten efterfrågan på vaccination mot varicella, men rutinerna kan ändras om efterfrågan skulle öka. BVC-sjuksköterska: En pojke som blev 12 mån gammal i april i år och ska åka till Cypern med familjen, skall man ge MMR redan nu? Staffan Skogar: P g a att det pågår flera mässlingsutbrott i Europa ska vi ska ge MPR innan resan. I nuläget bör alla barn som är över 9 månader vaccineras inför utlandsresor. Tänk på att ny spruta ska ges vid 18 månaders ålder om man givit första sprutan innan 12 månader. Första sprutan kan ges på Vaccinationscentrum. BVC-sjuksköterska: Har letat (FASS och metodbok) efter om det behöver vara någon tid emellan Twinrixvaccination och 5,5 års vaccination, men kan inte hitta det. Om vi vaccinerar enligt de tider vi har, så blir det 10 dagar emellan Twinrix och Infanrix polio. Är det ok? Samma mamma har också fundering angående TBC vaccination, mamma arbetar som sjuksköterska på infektion och kommer i kontakt med patienter med TBC och är inte vaccinerad, jag har hänvisat henne till FHV, men hon har också funderingar om sina barn, är de på något sätt i riskzon? Staffan Skogar: Helt ok att ge med det intervallet. Avdödade vaccin. Vad gäller BCG brukar detta endast ges till små barn då vaccinet skyddar fram för allt mot allvarlig infektion hos mindre barn. jag ser ingen indikation för barnens de,l men mamman får diskutera detta på sin arbetsplats. BVC-sjuksköterska: Jag har ett barn som får vaccination mot fästingsjukdom TBE och fick vaccinationen den 20/5-11, nu undrar jag är det ok att vaccinera med MMR den 31/5? Staffan Skogar: Det går bra. TBE vaccinet är avdödat så det finns inga hinder. BVC-sjuksköterska: Hur går jag till väga för att enbart beställa tetanusvaccin? Staffan Skogar: Tetanusvaccin får beställas via sjukhus apoteket i förpackningen 1 ml x 10. Någon delningen av förpackningen kan ej ske via av sjukhusapoteket. Difterivaccin finns i endos, men tänk på att beställa alla doser samtidigt, då apoteket tar ut en avgift varje gång beställning sker av läkemedel på licens. Kemikalier i vardagen Information om några vanliga kemiska ämnen, produkter och egenskaper. Urvalet är baserat på aktuella ämnesområden och allmänna frågor. Ta också en titt in i huset till höger. I det finns exempel på några vanligt förekommande kemiska ämnen i ett hushåll. Läs mer:

3 3 I Barnläkaren nr.3/2011 kan följande artikel läsas: Spädbarnssömn och spädbarnsdöd Vi vet numera att för att undvika plötslig spädbarnsdöd bör spädbarn inte sova på magen. Men vad gäller när barnet är så pass motoriskt utvecklat att det själv vill lägga sig på magen i sängen nattetid? Och hur ligger det till med riskerna vid samsovning? Göran Wennergren och Hugo Lagercrantz berättar. Upptäckten att plötslig spädbarnsdöd till stor del kan förebyggas genom att låta spädbarnet sova på rygg i stället för på mage innebar ett paradigmskifte (1). Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har i Sverige minskat från 120 fall år 1991 till färre än 20 per år under de senaste åren (2). Samsovning En ökad risk för plötslig spädbarnsdöd om babyn sover i föräldrarnas säng har rapporterats i flera studier (3). Riskökningen har setts om mamman är rökare men också för barn som är under 3 månader. Om man skärskådar risken med samsovning närmare ser man att en del av riskökningen är kopplad till samsovning på soffa, där babyn kan bli trängd i vinkeln mellan ryggstödet och soffdynan (3). I Sverige är samsovning vanligt (4). Det rekommenderas ofta på BB för att underlätta fri amning. Här finns ett positivt samspel mellan amning och förekomst av samsovning (4). Även amning i sig är associerat med en något sänkt risk för plötslig spädbarnsdöd. Vi menar därför att det inte innebär någon risk att sova med sitt spädbarn i samma säng, om barnet ligger på rygg och föräldern inte druckit alkohol eller är rökare. Barnet bör då ligga så fritt som möjligt och inte bli för varmt eller övertäckt (2, 5). Alternativet är naturligtvis att lyfta över barnet till egen säng efter amning. Amningen underlättas om sängen står nära. Kudde mot platt skalle? Efter att sömn i ryggläge (åter-)infördes 1992, noterades platta bakhuvuden och sneda skallar oftare. I samråd med plastikkirurgisk expertis infördes därför rådet om att låta barnets huvud vila på en kudde (5). Barnets huvud bör Det innebär inte någon risk att sova med sitt spädbarn i samma säng, om barnet ligger på rygg och föräldern inte druckit alkohol eller är rökare, menar författarna. Foto: Sovande barn målning av konstnären Karin Mårtensson dessutom placeras omväxlande åt ena eller andra hållet. Det svenska rådet om kudde har ifrågasatts. American Academy of Pediatrics säger i sina råd att man inte bör ha kudde. Vårt argument för att ha kvar rådet är att problemen med platta och sneda skallar minskade när rådet infördes medan förekomsten plötslig spädbarnsdöd inte ökade, tvärtom har incidensen sjunkit ytterligare något sedan rådet kom. Olika strategier för att minimera utvecklingen av platt skalle har undersökts (6). Sovpåse och barn som vänder sig spontant Sovpåse har blivit populärt i Sverige under senare år men har använts länge i t ex Nederländerna. Den är ett bra alternativ både för en baby som förflyttar sig i sängen så att han/hon hamnar under täcket, och för en baby som sparkar bort täcket och blir kall. Sovpåsar bör lämna armarna fria och ha god vidd för benen. En vanlig fråga gäller barn som vid 5 6 månader börjar bli så rörliga att de spontant lägger sig på magen nattetid. Vad göra? Vi menar att när barn vänder sig själva är de så motoriskt utvecklade att de kan vrida ansiktet fritt om de hamnar med ansiktet mot madrassen. De har då också kommit förbi den egentliga riskåldern för plötslig spädbarnsdöd. Om barnet tidigare sovit med en mjuk kudde under bakhuvudet bör kudden nu tas bort. Referenser: se nästa sida

4 Referenser: 1. Mitchell EA. SIDS: past, present and future. Acta Paediatr 2009; 98: Lagercrantz H, Katz-Salamon M, Alm B, Wennergren G. Uppmärksammade fynd om plötslig spädbarnsdöd. Minimal risk vid ryggläge och fritt ansikte. Läkartidningen 2009; 106: Blair PS, Sidebotham P, Evason-Coombe C, Edmonds M, Heckstall-Smith EMA, Fleming P. Hazardous cosleeping environments and risk factors amenable to change: case-control study of SIDS in south west England. BMJ 2009; 339: b3666: Möllborg P, Wennergren G, Norvenius G, Alm B. Bed sharing among six-month-old infants in western Sweden. Acta Paediatr 2011; 100: Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Hutchison BL, Stewart AW, de Chalain TB, Mitchell EA. Arandomized controlled trial of positioning treatments in infantswith positional head shape deformities. Acta Paediatr 2010; 99: Hugo Lagercrantz, professor, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Göran Wennergren, professor, överläkare, Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg 4 barnläkaren nr.3/2011: Barnhälsovården når nästan alla aktuell studie Text: Cristina Gillå Så gott som alla småbarn nås av barnhälsovårdens kärnprogram med regelbundna hälsokontroller och vaccinationer. Däremot finns det brister och det är att de mest utsatta familjerna inte verkar få mer stöd än de resursstarka. Detta presenteras i en aktuell studie som är gjord vid barnhälsovården i Uppsala län, huvudansvarig för studien Thomas Wallby, sjuksköterska och doktorand, studien publiceras i nätupplagan av facktidskriften Acta Peadiatrica. Experter och företrädare inom den svenska barnhälsovården, enades 1999 i ett konsensusdokument, att utsatta familjer behöver få extra stöd. Thomas Wallby säger att de behöver mer stöd p g a att det är både kort och lång sikt finns starka samband mellan materiella resurser till familjen och barnens fysiska och psykiska hälsa. I studien har forskarna analysera uppgifter från olika register omfattade drygt barn i åldrarna 0 6 år och deras familjer i Uppsala län. Studien visar att de flesta barn har kontakt med barnhälsovården, bara ett av 1000 barn har inte en enda kontakt med barnhälsovården före två års ålder. I studien upptäcktes endast en skillnad mellan hur olika grupper utnyttjade barnhälsovården och det var hur familjer med låga inkomster och mammor födda i andra länder deltog i betydligt mindre utsträckning på barnavårdcentralernas föräldragrupper än mammor i svenskfödda familjer med högre inkomster. Thomas Wallby säger att viktiga förutsättningar för ett bra stöd i sårbara familjer är den förtroende och jämlik relation mellan BVC-sjuksköterskan och föräldrarna. Ett ökat antal hembesök och regelbunden och nära samverkan med sociala myndigheter, gärna inom ramen för familjecentraler. Kläder och leksaker i topp över farliga konsumentprodukter Kläder och leksaker var vanligast bland de produkter som rapporterades in till EU:s varningssystem Rapex* under De vanligaste orsakerna var risk för olika typer av inre och yttre skador samt kemiska risker. Läs mer 2011/Klader-och-leksaker-i-topp-over-farliga-produkter/ *Rapex är ett informationssystem för återkallade produkter

5 Omskärelse av pojkar Text: Kerstin Werner, BHV-överläkare Västmanland 5 Vid Barnveckan i Umeå i april 2011 handlade ett symposium om omskärelse av pojkar. Medverkande var professor Staffan Jansson från Karlstad som arbetat mycket med barnsom far illa, Anders Castor barnonkolog och Claude Collin barnkirurg som bland annat har ansvar för den stora barnkirurgiska mottagningen vid Odenplan i Stockholm där många omskärelser utförs idag. Här nedan kommer min sammanfattning av symposiet. Ungefär 30 % av världens män är idag omskurna. Den största gruppen är muslimer, men många kristna män är också omskurna. De enda som i sin religion har inskrivet att omskärelsen ska göras tidigt är judarna (på åttonde dagen). Rent medicinska synpunkter Man har sett att risken för HIV-smitta från man till kvinna minskar om mannen är omskuren. WHO anser därför att omskärelse kan vara en av många HIV-förebyggande åtgärder om HIV-förekomsten i landet är mer än 15 %. Även om omskärelsen görs av vana läkare finns en viss komplikationsrisk framförallt blödning eller infektion. I Stockholm ser man cirka fyra blödningskomplikationer per år, lite fler infektioner. Minst komplikationsrisk är det de första levnadsveckorna och efter årsåldern. I dessa åldrar görs det i lokalanestesi, i andra åldrar bör det göras i narkos. Lokalanestesi svider sekunder. Pojken har sedan ont det närmaste dygnet efter ingreppet. Det finns inga säkra studier på om mannens sexuella upplevelser påverkas av ingreppet Vad säger lagen i Sverige? Kvinnlig omskärelse/könsstympning behöver vi inte alls diskutera, det är olagligt att låta göra det i någon form liksom att åka utomlands och få det gjort! Det är viktigt att vi på BVC informerar främst våra afrikanska familjer om detta redan under flickans första levnadsår. Omskärelse av pojkar är enligt lagen (2001:499) tillåtet om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och betryggande hygien. Pojkar under två månader får omskäras av personer som fått särskilt tillstånd, men legitimerad sjuksköterska måste då ombesörja smärtlindring och god hygien. Ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja, men när det gäller små pojkar som inte kan uttrycka sin vilja får det göras om vårdnadshavarna är överens om det. Vad säger barnkonventionen? Både de som vill tillåta omskärelse och de som vill förbjuda ingreppet i barnaåren hänvisar till barnkonventionen. I portalartikel 3 står skall barnets bästa komma i främsta rummet. Om ingreppet förbjuds riskerar barnet att bli omskuret av mer ovana personer och med sämre smärtlindring och hygien. Samtidigt står det i artikel 24 att konventionsstaterna ska arbeta för att avskaffa sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa. Vad säger barnläkarna? Holland är det enda land där barnläkarföreningen uttalat sig tydligt mot omskärelse av icke-medicinska skäl. I Sverige har Barnläkarföreningens utskott för Etik och Barnets Rättigheter gjort ett långt uttalande där man kommer fram till några slutsatser: Rutinmässig omskärelse av pojkar bör betraktas som icke medicinskt motiverat. Vi bör långsiktigt verka för att avskaffa sedvänjan, bl a genom diskussion med berörda samfund. Föräldrar ska tidigt få information om lagstiftning, om Barnkonventionen samt om komplikationsrisker. Sådan skriftlig information bör utarbetas av Socialstyrelsen. I de fall föräldrarna ändå är överens om att de önskar få pojken omskuren ska det betraktas som ett kirurgiskt ingrepp och utföras på några utvalda vårdenheter. Hur gör vi i Värmland? Text: Staffan Skogar När vi får frågan på BVC ska vi informera om lagen, samt verka för att man låter pojken bestämma själv när han blir vuxen nog. I Värmland utförs ej ingreppet via landstinget, utan om föräldrarna ändå vill få det gjort kan vi hänvisa till Läkarhuset Odenplan i Stockholm (tfn: ), där omskär man pojkar som är yngre än 3 månader eller äldre än 2 år. På barn yngre än 3 månader görs omskärelse med lokalbedövning och kostar kr. På barn äldre än 2 år görs omskärelsen med narkos och kostar kr. Vi kan rekommendera dem eftersom vi vet att de har god kompetens och stor vana vid ingreppet. Länk:

6 Fler hembesök från BVC ska ge tryggare småbarnsfamiljer Text: Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare Fyrbodal: 6 Vi vet att nyblivna föräldrar är både motiverade och mottagliga för förändringar på ett helt unikt sätt. Tre hembesök från barnhälsovården i stället för ett ska minska den psykiska ohälsan hos barn, hoppas ansvariga i ett projekt i Vänersborg. Det vi hoppas på är att kanske få tryggare föräldrar och att det i förlängningen ska ge barn som mår bättre i framtiden säger Gunbritt Bornström, barnsjuksköterska på Familjecentralen Sirius i Vänersborg. Barnavårdscentralen ingår i ett projekt inom ramen för en satsning från Sveriges Kommuner och Landsting för att öka barns och ungdomars psykiska hälsa. Föräldrarna till vartannat barn som föds under 2011 erbjuds två extra hembesök av barnsjuksköterska, utöver det besök som i vanliga fall erbjuds alla förstagångsföräldrar efter hemkomsten från BB. Kan ge positiv feedback Tidpunkterna har valts för att passa in mellan de ordinarie kontrollerna på BVC, fram till nio månaders ålder. Det sker en ganska stor förändring i barnets utveckling mellan hembesöken och vi kommer att prata om vad som händer och fokusera på den positiva utveckling som sker under det första året säger initiativtagaren Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare Fyrbodal. Runt 80 barn och deras föräldrar ska vara med när barnsjuksköterskorna diskuterar anknytning och amning, mat och sömn samt olycksprevention i hemmet och utomhus. Föräldrarna ska också få information om när de bör söka läkare om barnet är sjukt och vart de kan vända sig för att få råd om sin relation som par och till barnet. Besöken ska helst ske då båda föräldrarna är hemma. Tanken är att inte inspektera föräldrarna eller identifiera riskbarn, utan att ge hjälp och stöd och fokusera på föräldraskapets positiva sidor. Vi har lärt känna familjerna och kan visa exempel på vad de gör som är bra och ge dem positiv feedback, säger Gunbritt Bornström. Hoppas inspirera andra Per Möllborg hoppas att hembesöken ska motverka osäkerhet i föräldrarollen. Han tror att mängden information som dagens föräldrar utsätts för gör att de inte litar på sina naturliga instinkter att tolka sina barns signaler. Tidigare studier från Finland och Australien har, enligt Per Möllborg, visat att extra hembesök gett positiva effekter på barns psykiska hälsa långt upp i åren. Försöket i Vänersborg ska följas upp och en jämförelse med den andra hälften barn som bara fått det ordinarie hembesöket ska göras. Längre fram finns planer på att undersöka bland annat hur hög frånvaro från förskolan barnen har och hur många besök på jourcentralen som har gjorts. Vi vet att nyblivna föräldrar är både motiverade och mottagliga för förändringar på ett helt unikt sätt. Man måste börja någonstans för att förebygga psykisk ohälsa, säger han. Dagens medicin Sommardikt Text: Agneta Hytteman Visst minns vi somrar som barn som alltid soliga med himmel blå Vartefter som vi växte upp blev sommaren mer blöt och grå Somrarna när vi var barn var jättelång, tog aldrig slut Nu hinner vi knappt börja den förrän den nästan tagit slut Och tänk så tidigt vi gick sta och tog årets första dopp Nu räcker det att doppa tå n -det är för kallt för skröplig kropp Vi hoppade och skuttade bland blommorna på ängen Nu har vi blivit tröttare och orkar knappt ur sängen Fotsula är härligt hård efter barfotamarsch i grus och sand Nu har vi alltid skorna på utom kanske på gräs ibland Blåbär plockade vi glatt så hakan den blev blå av bär Nu plockar vi i hink och bytta nu bara handen fläckar bär Pinnglass, päron och vanilj, hörde alltid sommarn n till Nu dricks kaffe med avec efter potäter och sommarsill Nu stundar ännu en sommar för oss med myggor och bryggor och sommarvals se till att ta för dig av värme och sol för regnet regnet? minns ingen alls

7 Barn i bil Text: Centrala barnhälsovården FyrBoDal 7 NTF gjorde under 2010 en studie i hur barn färdas i bil till förskolan. Studien som bygger på 5000 faktiska observationer utanför förskolor över hela landet har sammanställts och analyserat av VTI (Statens- väg och Trasportforskningsinstitut). Detta är en del av studien Barns färd i bil satt 70 procent av alla 3-åringar bakåtvänt sitter endast 40 procent av treåringarna bakåtvänt. Om inget görs riskerar vi se fler dödade och svårt skadade barn som passagerare i bil i framtiden. Rekommendationen att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder är en viktig del av den svenska bilbarnstolskulturen. Den har starkt bidragit till Sveriges historiskt låga antal dödade och svårt skadade barn i bil. I Europa dör två små barn om dagen i bilolyckor, mångdubbelt fler skadas svårt. Den främsta orsaken är skador på nacke och huvud, säger Tommy Pettersson, chef för VTI:s krocklaboratorium. Enligt NTF:s studie sitter sex procent av ettåringarna framåtvänt. Det är dessvärre brukligt i resten av Europa, men enligt svenska rekommendationer och forskning rent livsfarligt. Vid två års ålder sitter fortfarande 80 procent bakåtvänt i Sverige men treåringen är så gott som förlorad. Sex av tio treåringar sitter idag i framåtvända bilbarnskydd. Föräldrarna ser kanske treåringen som stor och tror att den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen, vilket den mycket sällan är när barnet är tre år. De inser inte hur farligt det är för barn under fyra-fem års ålder att åka framåtvänt. Många föräldrar tror också att det är farligt eller obekvämt att sitta trångt med benen, vilket är fel. Sedan 2008 har antalet dödade och skadade i vägtrafiken totalt sett minskat avsevärt. Vi ser dock inte samma positiva utveckling för barn 0-6 år när de färdas i bil. Kanske finns det ett samband mellan olycksutvecklingen och det ökade framåtvända åkandet, men underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser. Krockkudden 11 % av alla barn i åldersgruppen 1-4 år som färdas på passagerarplats fram i bilen sitter framför en aktiv krockkudde. I åldersgruppen 5-10 år sitter mer än vart femte barn framför en aktiv rockkudde. Enligt alla gällande rekommendationer bör ingen person, oavsett ålder, kortare än 140 cm sitta framför en aktiv krockkudde. För barn i åldersgruppen 1-4 år som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol blir en aktiv krockkudde livsfarlig redan vid förhållandevis beskedligt krockvåld. Krockkudden på passagerarplats fram i bilar är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För framåtvända passagerare kortare än 140 cm kan en utlösande krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. I NTF:s studie satt totalt 15 % av alla barn som färdades på passagerarplats fram i bilen framför en aktiv krockkudde. Bilsäkerhet för små och stora barn, Growing people: Nyhet Från och med nu finns en ruta med nyheter om familjecentraler Glädjande nyhet - Landstingsstyrelsen har den 14 juni tagit beslut om att genomföra ombyggnation för Familjecentral i Filipstad. All förplanering är klar och nu hoppas vi att anbudsförfarandet går snabbt, så byggstart kan bli i år. Boka in i almanackan - Den 9 november arrangerar länsgruppen för familjecentraler en familjecentralskonferens som alla verksamma inom mödra och barnhälsovården är välkomna till. Inbjudan och anmälan finns på denna länk: (finns även under fortbildning på näst sista sidan här i Lilla LiVet) Glad sommar till alla! Anna Bodin Verksamhetsutvecklare familjecentraler

8 8 Lästips Barn i regnbågsfamiljer Alla barn har rätt att få sin värld speglad. I den här boken speglar vi barn som lever i regnbågsfamiljer. De här barnen speglas inte i den traditionella barnbokhyllan där kärnfamiljen är ett dominant inslag. Kunskapen om barn i regnbågsfamiljer är liten ute i förskolor/skolor och i samhället i stort. Många människor som arbetar med barn tänker kanske, vi tar det när det blir aktuellt, det vill säga när det kommer en regnbågsfamilj till vår verksamhet istället för att förekomma och visa på att det finns många olika sätt att leva. Vårt projekt syftar till att synliggöra regnbågsfamiljer och lyfta upp ämnet till en levande diskussion bland barn och vuxna. Den här boken är tänkt att användas som sagobok, läromedel och faktabok. I boken hittar du förklaringar på begrepp, korta små sagor, fakta för stora och små och avslutningsvis en praktisk uppgift där barnen själva får beskriva sin egen familj. Nu är den nya filmen om barnmat klar - och Du beställer den via formulär på vår webbsida: Filmen heter Smakglädje redan från början finns i DVD-format. Introduktionserbjudande 660 kr exkl. moms t.o.m. den 30 november för externa beställare. Ordinarie pris kr exkl. moms för externa beställare. Mängdrabatt 3-9 filmer: 10 % rabatt. 10 eller fler filmer: 20 % rabatt. Till filmen bifogas tre foldrar med tips, information och recept. Dessa finns också för utskrift och kopiering. Vi räknar med att kunna börja skicka ut de beställda filmerna i mitten av augusti. Hälsningar Annica Olofsson BHV-assistent Örebro Spegel Förlag Spegel Förlaget har en ambition att arbeta med produktion av böcker och tillhörande material som speglar barn och ungdomar vars livssituation inte följer normen. Materialet vänder sig även till de som möter och arbetar med barn och ungdomar. De arbetar med ett utbildande fokus eftersom kunskap minskar fördomar. Besök hemsidan: g.se/ Handläggning av barn med öronvärk 2011 reviderad vårdrutin Öronvärk handläggning av barn som debuterar med öronvärk under tid på dygnet då vårdcentralen är stängd. Reviderad vårdrutin finns att ta del på AKO eller följ denna länk: 802/%c3%96NH/Handl% c3%a4ggning%20av%20b arn%20med%20%c3%b6r onv%c3%a4rk% p df FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel nummer 31: Handlar om att barnet har rätt till lek, vila och fritid.

9 9 Fortbildning 2½ års screening och hörselvård Fortbildningsdag den 8 sep med upprepning den 9 sep där innehållet kommer att handla om 2½-års screening och hörselvård. Boka av en dag i kalendern redan nu - inbjudan kommer i augusti. BHV-enheten Pappagruppsledare - grundutbildning Nästa grundutbildning för pappagruppsledare blir fredag 19 augusti Anmäl till om ni har några intresserade pappor. Tomas Ojala Fortbildningsdagar på Frykenstrand I år har vi preliminärt bokat in barnhälsovårdens fortbildningsdagar på Frykenstrand till den 19 och 20 oktober BHV-enheten Familjecentralskonferens i Karlstad Familjecentralskonferens i Karlstad den 9 november 2011, kommer att behandla temat Hur kan vi bli bättre på att stötta familjer med särskilda behov. För anmälan: Anna Bodin Metodstödjarutbildning Här kommer de nya datumen till metodstödjarutbildningen, så att ni som önskar träna mera på MI på er arbetsplats kan få starthjälp. Information och anmälan till Metodstödjarkursen hösten 2011 via länken: Annika Sundelin Hygienombud Smittskydd och barnhälsovårdsenheten i samverkan planerar utbildning för blivande hygienombud och BVC-sjuksköterskor. Utbildningen kommer att upprepas vid flera tillfällen och på olika orter under 2011/2012. Första tillfället är 15 november 2011 kl 08:30 16:00 och vänder sig till personal inom förskolor och BVC i Karlstad kommun. BVC-sjuksköterskor i Karlstad boka in detta datum i era kalendrar. Inbjudan och program kommer att skickas ut senare. BHV-enheten

10 Semestertider 10 BHV-enheten tar semester följande tider: Vecka Staffan Skogar x x x x x Cristina Gillå x x x x Isabel Lindgren x x x x Lena Granath ev 14/7 x x x x 16/8 Anna Bodin x x x x Vid akuta vaccinationsfrågor under semestertider, v g kontakta Barnkliniken, CSK Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård Så här ser semestrarna ut för MBHV-psykologerna sommaren Ni är välkomna att ta kontakt med den/de psykologer som är i tjänst oberoende av område för konsultation omkring t ex EPDS-frågor, barn, gravida och föräldrar. Sommarperioden sträcker sig från vecka och mottagningen tar emot remisser som vanligt under denna period. Vecka finns begränsad tillgänglighet Vecka 30: juli Caroline Runstrand, tfn Vecka 31: 3 4 augusti Eva Nahnfeldt, tfn "Telefonrådgivning för småbarnsföräldrar" är stängd över sommaren - öppnar igen 15 augusti Trevlig sommar hälsar Ing-Marie Knutsson, verksamhetschef, QBUFF, ALM Vecka Ann Björklund Tfn: Anneli Måård Tfn: Caroline Runstrand Ttn: Eva Nahnfeldt Tfn: Lena Granath Tfn: Linnea Bergek Linnea Tufvesson Malin Ryen Tfn: Marja Rudenhed Tfn: Ingrid Brolin Tfn: x x x x x ev 8/7 11/7 x x x x Annat x x x* x x *Arb 25-26/7 x x x x x x x* x x *Tillg för tfn 3-4/8 ev 14/7 x x x x 16/8 x x x x x x x x x x x x x Arbetar onsdagar x x x x x

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Lek på mage. sov på rygg. Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan variera

Lek på mage. sov på rygg. Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan variera Lek på mage sov på rygg Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan variera Sammanställt 2007 av Anna Öhman Leg. Sjukgymnast fil dr. Specialist i pediatrisk

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Lek på mage. Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan varieras.

Lek på mage. Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan varieras. Lek på mage Varför små barn bör tillbringa vaken tid på mage och några olika förslag på hur magläge kan varieras. 2007-10-01 Sammanställt av Anna Öhman Leg. Sjukgymnast MSc Specialist i pediatrisk sjukgymnastik,

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren.

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 8 /december 2011 Detta nummer innehåller Adress till MBHV-psyk...

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år

Livets tråd. Familjecentralen Äpplet firar 10-år Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer fem 2012 Familjecentralen Äpplet firar 10-år Den 6:e december firar

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06)

Följ länken: Nationella riktlinjer för handläggning avinfektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD (2011-03-06) Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har 2011 utarbetat Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling

Läs mer

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015

Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 Barnhälsovården Region Jämtland Härjedalen Skolhälsovårdsdag Birka 9 juni 2015 GUNNEL HOLMQVIST, SAMORDNANDE BVC-SJUKSKÖTERSKA ANNA LUNDMARK, BARNHÄLSOVÅRDSÖVERLÄKARE FÖRÄLDRA- och BARNHÄLSAN Kompetenscentrum

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Barn i bil Så skyddar du ditt barn

Barn i bil Så skyddar du ditt barn Barn i bil Så skyddar du ditt barn Information på svenska 1 2 VARNING! Barn ska aldrig sitta på plats med krockkudde! Det gäller alla som är kortare än 140 cm. Den kraft som utvecklas kan vara förödande.

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library

Mässling. Micael Widerström Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm. Foto: Public Health Image Library Mässling Foto: Public Health Image Library Bitr Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Är du immun mot mässling? 1. Ja 2. Nej 3. Vet inte Vilka områden i världen är drabbade 1. Afrika 2. Afrika och Asien

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer två. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer två 1 INNEHÅLL: Heptatit A s 3 Pågående utbrott

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Enhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne Fd kommissionär, Malmökommissionen Hälsans bestämningsfaktorer Efter

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

Trevlig sommar! Nyhet! INFÖR SEMESTERN: TBE-Vaccination. Boka tid på barnakuten online. sommarapotek. Barnspecialister GARDASIL. 3 doser för 3750 kr

Trevlig sommar! Nyhet! INFÖR SEMESTERN: TBE-Vaccination. Boka tid på barnakuten online. sommarapotek. Barnspecialister GARDASIL. 3 doser för 3750 kr Barnspecialister BVC Barnakut Barnläkarmottagning Martina JUNI 2011 MAGASINET GARDASIL MOT LIVMODERHALSCANCER 3 doser för 3750 kr FÖR FLICKOR 10 18 ÅR Nyhet! Boka tid på barnakuten online INFÖR SEMESTERN:

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Ständigt ryggläge ger sämre motorik

Ständigt ryggläge ger sämre motorik reportaget Text & Foto: Hilda Zollitsch Grill Barnsjukgymnasten Ulrika Radell ser en oroande ökning av bebisar med deformerad skalle och dåligt utvecklad motorik. En orsak är att föräldrarna inte vågar

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54

Fara med barn. Frågor och svar om barn och bilsäkerhet. www.folksam.se. Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 Fara med barn Frågor och svar om barn och bilsäkerhet www.folksam.se Folksam_Fara_br.indd 1 04-05-11 11.36.54 2 Svenska barn i trafiken. Säkrast i världen Sträck på dig förälder. Du är bäst i världen på

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Biverkningar vid vaccinationer

Biverkningar vid vaccinationer Biverkningar vid vaccinationer Vilka biverkningar ska rapporteras? Nya oväntade biverkningar Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (FASS) Sådant som tycks öka i frekvens Sådant som tycks öka i allvarlighetsgrad

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer fyra. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer fyra 1 INNEHÅLL: Framsida: Ebba s 1 Mässling s 3

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN en broschyr om att bli förälder 1 Den här broschyren Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden innehåller information för

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND LSN-HSF12-169 KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND Barnhälsovården Sörmland 2012 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland 2012 Sid 1 (11) Innehållsförteckning 1. Uppdrag...

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL

Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Informationen kommer också att finnas på GUL Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram Studenter på läkarprogrammet omfattas av Sahlgrenska akademins vaccinationsprogram. Vaccinationerna ges kostnadsfritt och erbjuds studenter antagna till termin

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus 2013-03-08 1 (5) Smittskyddsenheten Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomar i världen. Infektionen orsakas av ett paramyxovirus, ett enkelsträngat RNA-virus.

Läs mer

Adopterade barn möter barnhälsovården

Adopterade barn möter barnhälsovården Adopterade barn möter barnhälsovården 1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Broschyren kan även laddas ner/beställas

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård

Lilla LiV:et. 2013 nummer ett. Informationstidning för personal inom barnhälsovård Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren 2013 nummer ett 1 INNEHÅLL: Nya vaccinationsregistret s 3 Sockerlösning

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn

Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn Säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn För din egen säkerhet I den här broschyren hittar du information om hur du kan öka säkerheten inne i bilen. Du får tips om hur ditt barn åker säkrast, och

Läs mer