Uppgift 1 Per 62 år med bröstsmärtor. Uppgift 2 Anita 49 år med diabetes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift 1 Per 62 år med bröstsmärtor. Uppgift 2 Anita 49 år med diabetes."

Transkript

1 Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen 2008: Autentiska svar givna av olika examinander. Det kan ha funnits flera mycket bra svar på samma fråga, eller kanske inget svar som är perfekt men flera som är hyggligt bra. Detta är vad examinanderna i 2008 års examen åstadkommit. (Svaren är i några fall lätt redigerade, framför allt genom att förkortningar har förtydligats.) Uppgift 1 Per 62 år med bröstsmärtor. En patient som inte före faller att må bra, är blek och påverkad. Jag misstänker trots normalt EKG och patientens inställning att det ändå kan vara kardiellt betingat. För att försöka övertyga patienten om nödvändigheten att åka till sjukhuset går jag in på riskfaktorer. (Vi har inte möjlighet att ta troponin på min mottagning som är belägen 500 m från sjukhuset). och diskuterar kring rökning, blodtryck, kost, motion, stress, alkohol och blodfetter och hereditet. Det visar sig att Per är rökare, vilket ju också ökar risken för att det ska vara kardiell genes. Blodtrycket ligger nästan inom referensintervall (140/90) och är inte att orda så mycket om. Vet sedan tidigare labdata att Per inte är diabetiker eller har höga blodfetter (kollades vid arbets EKG för 2 år sedan. Per är lätt överviktig, vilket är ogynnsamt, men försöker äta hälsosamt. Försöker således att förklara att långvarig bröstsmärta när man är allmänpåverkad kan bero på hjärtinfarkt och att man då ska kontrollera detta på sjukhuset genom extraprover och EKG övervakning. Per upplever ju även denna smärta som annorlunda gentemot tidigare smärtor vilket också kan tala för kardiell genes. Att det ömmar under vä mamill. Per har ingen hereditet för hjärt kärlsjukdom, vilket ju är bra då hereditet ökar risken för Per att det ska vara en hjärtinfarkt som han har drabbats av. Innan jag gör ovanstående är jag förstås nyfiken på varför Per inte vill åka till sjukhuset. Traumatiska upplevelser? Inte söka sjukhuset i onödan? Genom öppna frågor försöker jag att få Per att berätta varför han inte vill till sjukhuset. Jag frågar också hur han har det med sin ångest och depressivitet, hur han har det i livet. Jag frågar även varför han tror att det är ångest trots att smärtorna känns annorlunda nu och han för mig verkar allmänpåverkad och blek, Jag försöker komma på om det finns någon rädsla för att åka till sjukhuset. Har det varit något i omgivningen? Anhöriga/vänner som insjuknat? Frågar även om pat bor ensam eller har familj, sysselsättning. Jag hoppas att med ovanstående, och försök till motivation med riskfaktorer och samtal om ev rädslor att Per kan åka till sjukhuset för kontroll. Möjlig diffdiagnos kan vara lungemboli, behöver då ta saturation, auskultera lungor, dyspné, andningsfrekvens. Jag har gjort status med auskultation av lungor, hjärta, bukpalpation. Om han absolut inte vill åka till sjukhuset, så tar jag kompletterande prover, Hb för allmänkontroll, el status, Na, K, Ca, Krea för allmänkontroll och ökad hjärtrytm. Jag skickar nog Troponin T prov. Bestämmer telefontid till morgondagen och meddelar patienten att om det är något alarmerande med proverna så kan det hända att en jourläkare kontaktar honom under kvällen. Informerar om att söka akut (sjukhusakut) om förnyade bröstsmärtor. Mina tankar: Här är det inte lätt att tänka på patientens integritet, när man står utifrån så olika syn på saken. Hur det än är med saken så måste man respektera patientens vilja och försöka ha en strukturerad uppföljning och fortsätta motivera om prover inte är bra, till en uppföljning på sjukhuset. Uppgift 2 Anita 49 år med diabetes. Eftersom de metabola parametrarna tidigare varit tillfredsställande verkar det som att värdena stuckit iväg uppåt sedan förra besökte. Har pat någon tanke om vad det kan bero på? Ändrade kost och motionsvanor? Har hon tagit medicinerna? Man kan fundera på om det handlar om någon annan form av diabetes (LADA?) när värdena snabbt spårar ur och patienten blir insulinkrävande efter relativt kort diabetesduration. Ev kontrollera GAD antikroppar.

2 HbA1c 8,7 ör rätt högt hos denna relativt unga patient, känns angeläget att få ner för att minska risk för komplikationer med hjärtkärlsjukdom. Det finns utrymme att öka Metformin ytterligare till 1g x 3 om patienten tål det pga biverkningar, men det är tveksamt om man skulle komma ner tillräckligt lågt. Pat är själv inne på insulin och det är nog rätt väg att gå. Pat behöver då får träffa diabetessköterskan för att få genomgång av insulinbehandling, teknik, råd. Är hon van vid självkontroller? Jag skulle i första hand föreslå tillägg av Insulatard till natten, initialt 8 E på kvällen, successiv dosökning med ledning av fasteblodsocker. Metformin kan hon fortsätta med, men jag skulle då sätta ut Mindiab pga risk för hypoglykemi. Insulinet sätts in välplanerat. Börjar en måndag en vecka när jag och diab ssk är på plats så att pat kan nå oss vid problem. Vid detta besök gör jag även en sedvanligt status us: thyr (Ökad risk thyr sjd vid diab), hjärta (nytillkomna bllj?), lungor, BT, buk, fotstatus (pulsar, behåring, kärlåterfyllnad, vibrationssinne, mikrofilament, sår)?). EKG pga hereditet och diab, bör tas regelbundet på diabetiker även om symptomfri. Pat har fler riskfaktorer som vi behöver diskutera. Jag berömmer pat för att hon har slutat röka och hållit sig rökfri. Det är också bra att hon är engagerad i Diab förbundet och att hon har god kunskap om sin sjukdom. Då vet hon kanske vilka riktlinjer som gäller för blodtryck (130/80), blodfetter (Kol <4,5, LDL < 2,5, HDL >1,2)? Vi resonerar runt målvärden och hur hennes värden ligger i förhållande till detta. I frågan nämns inte hur LDL, HDL, TG ligger och det påverkar bedömningen. Jag skulle även vilja veta om det föreligger mikroalbunminuri som tecken på njurskada. I vilket fall skulle jag vilja sätta in blodtrycksbehandling med i första hand ACE hämmare som även skyddar njurarna. Det är även indicerat med statinbehandling och Trombyl (lika hög risk för kardiovaskulär sjd som efter hjärtinfarkt.), men vi kan inte göra allt vid samma besök. Det känns dock ganska angeläget med tanke på kraftig heredi9tet. Har hon några symptom på angina? Pat får själv styra hur mycket vi gör vid dagens besök. Förutom mikroalb, fullständigt lipidstatus (Kol, LDL, HDL, TG) vill jag kontroller a blodstatus, elstatus Na K Krea (inför insättande av ACE hämmare), TSH (screening thyr sjd hos diab), vikt, längd, BMI, midjemått. Hon tycker inte hon kan göra mer åt kost och motion. Hur motionerar hon? Vad tycker hon om att göra? Har hon fått adekvat hjälp med detta? Kanske träffa sjukgymnast för att lägga upp lämpligt träningsprogram. FYSS recept? Vill hon vara med i Nationella diabetesregistret diab ssk registrerar. Om insulin sätts in behöver hon komma på åb lite tidigare (2.3 mån) för att följa upp behandlingen, om hon har några frågor, dosjustering (som i och för sig kan ske via diab ssk). Uppgift 3 Mona 47 år med ryggproblem. Oj här har vi en patient som har det jobbigt på många plan. Spontant så tänker jag att hennes värkproblematik bottnar i en besvärlig social situ7ation, trasig uppväxt och dåligt nätverk. Kanske har hon också en ADHD/personlighetsstörning el dyl? Att hon läst in grundskolan med gott resultat talar dock för att hon i grunden har en god förmåga som bara inte utnyttjas på rätt sätt. Jag skulle gå igenom tidigare journalanteckningar och kolla hur man bedömt hennes rygg, vilka prover som är tagna och ev rtg undersökningars resultat. Jag skulle även själv undersöka hennes rygg en gång till. Detta för att med större säkerhet kunna säga att det inte finns en klart somatisk orsak till hennes problem, Jag skulle vilja veta mer om hur Mona har det idag, hur trivs hon på jobbet, i sin relation, har hon någon hjälp med att ta hand om sina 4 barn som alla verkar ha det svår?. Har hon några vänner att prata med någon avlastning? Ekonomiska problem? Har hon fått bearbeta sin svåra uppväxt någon gång? Med tanke på moderns problem och hennes egen historia så skulle jag även fråga om hennes alkoholkonsumtion och ev andra droger. Hur mår hon psykiskt i allt detta? Kan det vara så att hon är deprimerad och därför har en värkproblematik? Vad tänker hon själv kring sina problem? Har hon några förväntningar, farhågor?

3 Vilka andra arbetsuppgifter tror hon att hon skulle kunna klara med tanke på sin rygg? Att arbeta som lokalvårdare är kanske inte det allra bästa för henne, men jag tror att det är oerhört viktigt att hon har ett arbete att gå till, dels av ekonomiska skäl förstås, men också för att ha en fristad, någonstans att vara vuxen på, att komma hemifrån till och för de sociala kontakterna som ett arbete ger. I nuläget fungerar det troligen inte att sluta sjukskriva henne, men vi måste tillsammans utarbeta en tydlig plan för att få henne åter i arbete. Jag skulle samtala med henne kring detta, troligen sjukskriva henne ytterligare några månader med önskemål om ett snart avstämningsmöte med FK och arbetsgivare + ev arbetsförmedlingen (vet ej säkert vad hennes andra halvtid, socialbidrag, räknas som. Jag skriver tydligt på intyget att hon behöver andra arbetsuppgifter och troligen skulle ha en bättre arbetsförmåga då, Hon skulle få i uppgift att fortsätta med sin sjukgymnastik regelbundet (troligen behöver hon mer stöd än bara ett träningsprogram), att prata med sin arbetsgivare kring möjligheten till andra uppgifter samt även att ta kontakt med sin handläggare på FK och ligga på lite. Jag skulle ta upp hennes Tradolankonsumtion till diskussion. Förklara riskerna med det, diskutera alternativ och lägga upp en plan för en minskning av konsumtionen. Jag skulle idag förskriva en mindr3e mängd tabletter med ett avtal oss emellan hur länge de ska räcka, ingen ny förskrivning innan dess. Alternativa smärtlindringssätt kan vara ökad fysisk aktivitet, sjukgymnastik, värme, ev Alve3don el NSAID (troligen av mindre värde dock). Eftersom hon verkar ha ont på nätterna skulle jag överväga insättande av Tryptizol till natten. Jag skulle även diskutera möjligheten till en stödjande samtalskontakt med henne och utifrån svaren på depressionsfrågeställningen ovan överväga en ev antidepressiv medicinering. Att hon röker och har astma är också något som är viktigt att ta upp. Jag forskar nog lite försiktigt i vad hon tänker kring sin rökning, men just nu ser jag det som viktigast att få henne åter i jobb. Rökningen bör hon stödjas i att göra något åt, men det är viktigt att livet i övrigt fungerar för att hon ska kunna lyckas med ett ev rökstopp. Hos denna patient är det viktigt med kontinuitet jag vill att hon ringer mig och berättar hur det går för henne. Vi överenskommer om telefonkontakt om cirka 3 veckor, förhoppningsvis blir det sedan ett avstämningsmöte inom inte alltför lång framtid. Uppgift 4 AT läkarens otitpatient. Enligt riktlinjerna kan man ju även vid en klar mediaotit hos en 3 åring som är opåverkad, ej perforation eller tidigare återkommande otiter, avvakta ett par dygn med antibiotika och behandla med smärtstilland, näsdroppar, högläge. De flesta otiter är självläkande. Det är en handledningssituation och vi skulle diskutera vad som gäller enligt de aktuella riktlinjerna, ATläkaren får berätta vad han känner till. Riktlinjer är dock riktlinjer och måste anpassas i det vardagliga arbetet. Man måste göra en bedömning i den aktuella situationen. AT läkaren undrar om det var fel att ge pc tycker han det själv? Han gjorde en bedömning utifrån situationen. Det talar i anamnes och status för en otit och jag tycker inte man kan säga att det är fel att behandla, även om man kunde väntat med antibiotika. AT läkaren tar upp detta fall för handledning, kanske för att han känner att det inte blev handlagt så som han skulle vilja. Bra att reflektera över och tänka igenom hur man vill göra nästa gång i liknande situation. Uppmuntra detta hos AT läkaren. Jag skulle bekräfta AT läkaren i att det ibland är svårt att undersöka små barn och i att det kan vara svårt att gå emot föräldrar. Vi skulle kunna diskutera vad som kan underlätta undersökning av barn, hur man kan närma sig barnet, hur man kan instruera föräldrarna att hålla ett stadigt tag om barnet så att det känner sig tryggt och som underlättar undersökning. Försöka ta tid på sig och vinnlägga sig om att undersöka så att man kan bedöma ordentligt. Använder AT läkaren öronmikroskopet? Krävs mer träning men ger bättre bild. Ska vi gå igenom tips om mikroskopet? Kan vid tveksamhet be annan kollega undersöka. Sedan skulle vi tala om hur man kan gå emot föräldrarnas önskemål. Viktigt att försöka se till vad som ligger bakom önskemålen farhågor att inte behandla? Förväntningar på antibiotika för att påskynda läkning? Föreställningar? Tidigare erfarenheter? Ofta kan det hjälpa att berätta att det flesta otiter är självläkande, berätta om de aktuella behandlingsriktlinjerna, att antibiotika kan påskynda läkning med i genomsnitt mindre än ett dygn, att antibiotika rubbar den normala bakteriefloran, etc.

4 Uppgift 5 Man med infektion efter axelinjektion. Först måste jag söka kontakt med patienten och vara öppen för en uppföljning på patientens villkor. Dessförinnan måste jag gå igenom händelseförloppet, det jag dokumenterat i journalen. Hade jag penetrerat övriga sjukdomar (interkurrent nedsättning i immunförsvar pga medicinering eller sjukdomar, t ex diabetes). Gjordes noggrann status av axel och övriga leder /muskulatur? Hade han några infektionssymtom (feber, ÖLI) vid injektion? Medicinering pågående t ex kortison peroralt? Gav jag information om att inte utsätta för repetitiv ansträngning, tunga lyft, överanstränga? Gav jag information om att infektion i led är ett sällsynt med befintligt problem vid ledinjektion? Gav jag information om hur detta kunde debutera och utveckla sig (feber, smärta, rodnad, svullnad, ömhet) och vad han skulle göra vid symtom, vem han skulle kontakta (med tanke på julhelg, frånvaro, endast akuttider, begränsat öppethållande, et6c). Har jag noggrant följt injektionsprocedur med sterilitet, nålens läge, sterila material och instrument?) Fanns tecken på pus, smärta vid injektion som skulle fungerat som varningssignaler för mig? Jag går igenom och försöker lära mig så mycket jag kan inför nästa handläggning av liknande fall. Lärdomar? Förbättringar? Kvalitetsutveckling? Jag har gett kortison vid en akromionbursit som jag prompt god effekt och gett patienten återbesök. Han insjuknade med septisk artrit och fick behandling på sjukhus. Jag informerar min närmsta chef om detta, diskuterar åtgärder och kontaktar sedan patienter per telefon och brev. Beklagar det inträffade, försäkrar att jag följt gängse rutin men att detta är en ovanlig men reell följd i undantagsfall, Lyssnar, är receptiv och låter patienten vädra sina känslor och ev aggressioner. Bemöter sakligt och konsekvent men lämnar utrymme till patienten för att ge utlopp för känslor och frustration. Frågar om det finns oklarheter eller frågor om fortsatt behandling och uppföljning. Berättar att förloppet vid insatt behandling är normalt sett gynnsamt. Efterforskar hur uppföljning från infektion har meddelats patienten, hur patienten själv ser på detta. Vem vill han ha fortsatt kontakt med? Hur vill han styra? Erbjuder att följa upp med ett/flera återbesök för kontroll, status och besvara frågor. Lyssnar in patientens önskemål. Om han avböjer vid första samtalet skriver jag ett brev en vecka senare med samma information (när patientens känslor kanske lagt sig något). Vid återbesöket tar jag anamnes angående funktion, inskränkningar i dagliga livet, problem med medicinering. Behov av sjukskrivning? Önskad fortsatt kontakt? Boka nytt återbesök? Gör status med inriktning på axelfunktion, begränsningar, rörlighet. Skriva avvikelserapport, diskutera med närmsta chefen om ev ytterligare åtgärder. Kan vi kvalitetssäkra rutiner på vårdcentralen? Protokoll, instruktioner, gemensamma genomgångar med läkarna för att diskutera indikationer, arbetssätt, hur hantera fall som detta så att det inte missas (tillgänglighet, information till patienter). Uppgift 6 Gustav 79 år, multisjuk. Mina tankar kring Gustav är många, och de blir fler ju mer jag tänker på honom Den allra första tanken är att han kanske har problem att kissa och det är därför han går upp på natten. Kanske har han en tilltagande prostataförstoring? En urinvägsinfektion? En prostatacancer? Med tanke på hans stigande Krea skulle jag absolut vilja kolla en residualurin och en urinsticka vid besöket senare under dagen och känna på magen och prostatan. Jag tar även ett nytt el status samt ett Cystatin C. Han medicinerar ju med Xatral så någon form av miktionsproblematik måste ju ha förelegat sedan förut. Jag kolla i journalen kring detta. Jag har med mig i bakhuvudet att det ju förstås kan vara en oförmåga att koncentrera urinen nattetid som ligger bakom, men det ligger ganska långt bak differentialdiagnostiskt. Jag funderar också kring om detta kan vara en begynnande demensutveckling som ligger bakom, eller kanske en depression med sömnbesvär. Har han kanske nattliga hallucinationer eller vanföreställningar? Jag måste komma ihåg att fråga kring minnet och hans psykiska status. I och för sig blir han ju trött av att gå upp så ofta på nätterna, och det påverkar ju hans kognitiva förmågor. Inte läge att göra ett MMT nu kanske, men som uppföljning? SSRI? Men hur går det då med en ev urinretention? Att han har gått upp 2 kg skulle ju kunna bero på en vätskeretention och att han då får en ökad diures nattet5id. Blodtryck, ev ödem, och cor pulm ska ingå i besöket. Kan det vara en hjärtsvikt? Har han sämre ork är det därför han har slutat promenera? Hans blodtryck ligger för högt med tanke på hans diabetes och jag undrar vad som har hänt med hans HbA1c efter utsättningen av metformin. Finns det någon plan lagd för uppföljning av detta? Jag kollar om inte så

5 gör jag upp en. Man skulle kunna öka hans enalapril, kreastegringen är inget hinder. Viktigt dock att jag kolla krea och kalium efter någon vecka. Han bör inte pressas för lågt i sitt blodtryck dock. Tänk om han blir hypoton och svimmar när han går upp på natten? Troligen har han liten eller ingen effekt av glibenklamid längre, och jag undrar lite hur denna medicinering går ihop med hans sviktande njurfunktion, kollar i FASS. Kanske är det dags att snart gå över till insulin i tvådos bättre att göra nu när Gustav är relativt pigg. Blir nog lite mycket att ta allt detta vid besöket idag, men jag öppnar för diskussionen i alla fall. Hur är det egentligen med hörseln behöver han en hörapparat? Bör komma ihåg att titta i öronen och eventuellt boka tid för audiogram. Vad bra att han slutat med rökningen. Var alkoholen ett problem förut? Hur har de det därhemma? Orkar hustrun? Behöver de hemhjälp? Annan avlastning? Jag hoppas att hustrun följer med så att vi får samtala tillsammans alla tre, efter att jag först pratat med Gustav i enrum. Ja så går mina tankar. Uppgift 7 Mårten 75 år med bula på armbågen Mårten har uppenbarligen stor tilltro till mig eftersom jag hittat både subduralhematom och hjärtinfarkt. Han har en svullnad på armbågen som egentligen inte besvärar eller nedsätter funktionen men oroar kring tvillingbroderns cancer. Jag skulle börja med att bjuda in Mårten till en diskussion kring hans förväntningar om fortsatt handläggning. Har han någon funktionsinskränkning eller värk (vila eller rörelse) i armbågen. Har han funderat själv över vad det kan vara? Är han orolig kring cancer? (kartlägga patientens förväntningar). Hur fungerar medicineringen? Känner han någon gång yrsel, ostadighet (iatrogen hypotoni pga mediciner?). Vad hade tvillingbrodern för cancer? Har han någon kontakt med honom? (Jag funderar kring ev svar men oroar inte Mårten vid detta tillfälle om han svarar sarkom eller osteokondrom. Kollar upp detta med sakkunnig specialist och får eventuellt ta upp det mer Mårten vid ett senare tillfälle om uppföljning behövs). Jag gör ett noggrant status med extension, flexion, pronation/supination i armbågsleden, tar distalstatus. Efterhör om han fått några andra sviter från muskler eller leder efter fallet. Hur kan han förebygga nytt fall (broddar, käpp, etc.) Det föreligger inga tecken på skelettskada eller infektionsutlöst olekranonbursit. I nuläget med avsaknad av besvär eller bestickande fynd i status skulle jag avvakta. Röntgen ej nödvändig i nuläget, men beredd att omvärdera om nytillkomna symtom. Går igenom medicinlistan och reviderar. Behövs omeprazol (har ASA). Vad är puls och blodtryck i status? Tecken på ortostatisk hypotension? Han bör kolla elstatus med tanke på medicinering, dock ej akutprov. Hur är synen? Hur har balansen varit efter subduralhematom? Jag gör förstås ett översiktligt neurologstatus och ser att det inte föreligger tecken på gångrubbning, ataxi etc som tecken på nytt subduralhematom. Diff diagnostiskt funderar jag kring aseptisk kronisk bursit, hygrom, reaktiv mjukdelssvullnad utan infektionstecken. Inbjuder Mårten till ny kontroll om tillkomst av symtom, smärta eller funktionsinskränkning. Vi kommer ändå att hålla kontinuerlig kontakt med tanke på hans hjärtkontroller, och jag får då tillfälle att följa upp. Uppgift 8 Henrik 32 år med huvudvärk Huvudvärk diffdiagnoser hos mycket orolig men talför patient. De diffdiagnoser jag tänker på är Hortons huvudvärk, temporalisarterit, käkledsartros, migrän, spänningshuvudvärk, muskulärt, trigeminusneuralgi, herpes zoster, Borrelia, subarach, psykogen hv. Bekräfta att jag förstår att han har det besvärligt. Berätta att jag uppfattat att han undrar om det kan vara propp, fel på något blodkärl, epilepsi, och jag undrar om det är något mer han är orolig för att det ska vara. Vad förväntar han sig av dagens besök? Kanske röntgen och smärtlindring, vad vet jag bäst att fråga. Säga

6 att jag ska försöka ta reda på vad det är och hjälpa honom med smärtlindring och eventuellt vidare utredning. Saker jag skulle vilja veta: Har han associerade symtom som rött och rinnande öga eller rinnande näsa? Hereditet (Horton). På vilket sätt skiljer det sig från den vanliga huvudvärken han har? Debut? Illamående, kräkning? (migrän, subarach) Hårömhet? Ont över skuldror, höfter? Tuggclaudicatio? Synsvårigheter eller skotom) (migrän, temporalisarterit). Gnisslar tänder? Tinnitus? (artros, spänningshv). Psykiatrisk anamnes såsom oro, depression, smärtbesvär? (psykogen hv) Fästingexposition? (Borrelia) Blåsor? (herpes zoster) I status: Neurologi, käkledsundersökning, palpöm över m temporalis, öm över a temporalis, kan resa sig utan att ta i med händerna, blåsor, kranialnerver, öm över andra muskler, nackstel. Lab: CRP, SR (temporalisarterit), ev Borreliaserologi. Ber patienten om han vill ta med frun efter lab vilket kan vara bra så att de är två som hör hur jag resonerar eftersom patienten verkar väldigt uppjagad. Jag bedömer det inte som en propp eller fel på något blodkärl men subarach ska misstänkas om urakut huvudvärk som ej känns igen vilket är ett observandum här men patienten kan sova och neurologstatus är bra. Medan han är på lab ringer jag neurologkonsult och diskuterar om detta kan vara Horton, subarach, trigeminusneuralgi eller annat eller om annan utredning bör göras. Jag har aldrig haft en patient med Horton och vet ej vilket smärtstillande som är bäst (om ej kontakt söker jag i Läkemedelsboken eller på nätet). I det här fallet behöver jag bolla frågan med någon organspecialist. Om subarachmisstanke förstås ambulans till akuten, Lovar uppföljning, redan imorgon med avstämning och sedan efter ev insatt behandling eller igångsatt utredning. Utrustar honom med analgetika om han behöver det. Lägger ner tid på att förklara hur jag kommit fram till min diagnos och varför andra diagnoser kan uteslutas. Patienten måste lugnas. Frågar om jag glömt något eller om något bör tilläggas.

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Handläggning av diabetes typ 2

Handläggning av diabetes typ 2 Handläggning av diabetes typ 2 DEFINITION Typ 2 diabetes orsakas av insulinresistens i kombination med relativ insulinbrist. Majoriteten (ca 80%) är överviktiga/feta och sjukdomen ingår som en del i ett

Läs mer

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov

Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre en växande patientgrupp med stort vårdbehov Multisjuka äldre - definition Hur många sjukdomar? Åldersgräns? Annat kriterium? Varför behöver vi en definition? Förslag till omvänd definition

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/5 Integrerad MEQ-fråga DX5 131119 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande

Läs mer

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom

Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Riktlinje Klinisk riktlinje att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom Giltighet 2013-08-16 2014-08-16 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1.2 Vid vilken diameter anser man att en operation är motiverad pga rupturrisk? (1p)

1.2 Vid vilken diameter anser man att en operation är motiverad pga rupturrisk? (1p) 6 sidor - 22 poäng En 65-årig man har för två dagar sedan i samband med screening för aortaaneurysm visat sig ha ett infrarenalt aortaaneurysm med diameter 65 mm. Han är tidigare frisk. Han slutade att

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren.

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. 2 FALLÖVNINGAR L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket

Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Mer psykosmedel ges till unga stjälper eller hjälper? Elin Kimland Med Dr, Leg ssk, farmaceut Läkemedelsverket Barn och läkemedel Avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b AUTOANAMNES FÖR PATIENTER - 1 (10) 7673-1 Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b Namn Personnummer OBS! Rökning ökar risken för komplikationer och sår i magsäcksfickan efter fetmakirurgi.

Läs mer

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia.

Del 2. Totalt 17p. EKG: Se bifogad kopia. Totalt 17p. Som primärjour på ett länsdelssjukhus ca sju mil från universitetsstaden blir Du sökt av en sjuksköterska kl 22.15. Man har mottagit ett EKG från ambulansen, det gäller en 73-årig kvinna med

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Journalmall för psykiatrikursen

Journalmall för psykiatrikursen Journalmall för psykiatrikursen Obligatoriska rubriker (enligt Melior) i kursiv stil. Dessa rubriker samt övriga som bör kommenteras vid varje samtal är markerade med *. Övriga rubriker används när så

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd.

1. Ange 3 sjukdomstillstånd som kan ge upphov till troponinstegring och förklara varför troponin I är förhöjt vid varje tillstånd. Du är kardiologjour och blir uppringd av medicinjouren som vill att du kommer och bedömer en patient på akutrummet. Patienten söker för bröstsmärta sedan igår kväll, just nu smärtlindrad med morfin och

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08 1 LYCKA TILL! 1. Vilka skador kan arbete med t.ex. borrar, mutterdragare, slipmaskiner och betongvibratorer orsaka? Vilka symptom får patienterna? (3p) 2. Vilka faktorer i arbetet kan orsaka muskuloskeletala

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad 1 samt informatik OM010G INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP, OM010G

Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad 1 samt informatik OM010G INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP, OM010G Kurs: Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad 1 samt informatik OM010G Datum: 2017-01-14 Antal frågor: 6 huvudfrågor. Lärare: Siv Rosén (SR), Anita Ross (AR), Inger Wätterbjörk (IW) INDIVIDUELL TENTAMEN

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Skriftligt prov i specialistexamen i allmänmedicin 2016-01- 18.

Skriftligt prov i specialistexamen i allmänmedicin 2016-01- 18. Skriftligt prov i specialistexamen i allmänmedicin 2016-01- 18. Skriv varje svar på ny sida! Skriv uppgiftens nummer och ditt kodnummer på varje sida! Om du skriver för hand: skriv inte på baksidan utan

Läs mer

VISS utifrån patientfall

VISS utifrån patientfall VISS utifrån patientfall Fredrik Dunér Njurmedicinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Expertrådet för medicinska njursjukdomar Göran född 1942 Malin född 1978 Göran född 1942 Socialt Gift, vuxna

Läs mer

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning:

ID- / TENTAMENSKOD:... MEQ fråga 1. 8 poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 88-ÅRIG MAN 8 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha en

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi!

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! 0FB AUTOANAMNES FÖR PATI ENTER - 1 (8) rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! Namn Personnummer Du bör/ska använda dig av stegräknare och gå i snitt 10 000 steg/dag. 1PB AUTOANAMNES

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer