MEDDELANDEN FRÅN. via RONNA HERMAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN. via RONNA HERMAN"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN via RONNA HERMAN juli-november 2011 Översättning: Mona Karlsson

2 Juli 2011 Uppstigningens Process Kära mästare, först av allt vill vi klargöra VAD UPPSTIGNINGEN INTE ÄR. Vid ert nuvarande utvecklingstillstånd, kommer uppstigning av den fysiska kroppen bara att vara möjligt för ett fåtal mycket avancerade avatarer som har öppnat vägen för mänsklighetens uppstigning till nästa nivå av högre medvetande. Den älskade Jeshua, tillsammans med många stora avatarer och änglariket, bäddade för och planterade kosmiska Frön av Skapar Ljus som en förberedelse för denna extraordinära process. För att kunna stiga upp i den fysiska kroppen vid denna tid, måste man nästan helt slutföra transformationen av den fysiska kroppen till frekvenser av Gudomligt Ljus, och höja Själs Sångens harmonier till den femte dimensionens högre plan och över det. Det är önsketänkande att anta att det är möjligt att transmutera tätheten i den tredje-/fjärdedimensionella fysiska kroppen till ett femte-dimensionellt kärl av Ljus under ett liv. Ni, förtruppen, Stjärn Fröna, tillför bränslet, Adamantin Partiklar av Ljus, för att aktivera uppstigningens Frön som planterades på Jorden för mer än 2000 år sedan. Mänskligheten befinner sig i ett reningstillstånd, som förberedelse för en mycket större expansion av medvetandet, vilket påverkar fler och fler Själar när det sveper runt Jorden och accelererar kraftigt som ett resultat. Under det nuvarande tillståndet av evolutionär förändring, befinner sig de fysiska kropparna hos aspiranterna/lärjungarna på Vägen, i en process där Skapar Ljusets transformerande kraft fylls på. Cellerna av högre medvetande vaknar upp och strömmar ut med transformationens alkemiska formel. Ni befinner er i en reningsprocess där ni rensar era aurafält från en stor del av de negativa/förvrängda vibrationella frekvensmönstren som har fördunklat ert Aura Ljus och har resulterat i manifestationen av alla misskapelserna inom den fysiska kroppen. I den cellulära kroppen är toxiner låsta som måste frigöras eller förfinas så att ni åter igen kan integrera de harmoniska frekvenserna från era många nivåer av kroppslig struktur. Ljus Kroppens celler har fördunklats, precis som Aurafältet har blivit dimmigt och överbelastat av negativ energi. Guds Cellerna finns fortfarande inom och runt omkring er; de har bara förminskats och fördunklats över tid på grund av brist på näring. Det är som om ni konstant fått förgiftad mat som under en lång tidsperiod kommer att förstöra det kroppsliga kärlet. Egots begärskropp är slug och uthållig, och den kommer konstant att påverka er att söka mer och mer kroppsliga sensationer och njutningslystnad, ofta med katastrofala resultat. Ni måste förstå, att de olika delarna av kroppen är i resonans med en stor variation av frekvensmönster, beroende på spinnet och renheten i ert chakrasystem. 2

3 Ni måste alltid sträva efter maximal inre harmoni inom varje nivå av ert Högre Jag som ni integrerar, och var medveten om att det är en evig process, för alla nivåer av Skapelsen ha ren inneboende önskan att nå nästa högre nivå av medvetande. Föreställ er begreppet att mänskligheten upplever fyra verkligheter på en gång: den fysiska, den mentala, den emotionella och den astrala. I den fysiska/materiella världen, där kroppen och de fysiska sinnen är de huvudskaliga fokusarna, avgör ert hälsotillstånd hur interaktiva ni är i den fysiska världen och hur mycket ni kommer att njuta av erfarenheten. Ert framåtskridande till den högre världen av medvetande är en gradvis uppvakningsprocess, där man vaknar upp till Själens och det närmaste Högre Jagets/Översjälens påverkan/visdom. När man börjar gå Upplysningens Väg, påbörjar man processen att utveckla ett medvetet/uppmärksamt medvetande. Ni måste först fokusera på de fysiska aspekterna av er Varelse: er fysiska kropp; chakrasystemet, er emotionella natur och era mentala förmågor. Gradvis, över tid, när ni balanserar, harmoniserar och integrerar en viss nivå av enhetsmedvetande inom ert fysiska varandetillstånd, är ni redo att få tillgång till de vibrationella mönstren och förmågorna i de högre fjärde-/ lägre femte-dimensionella verkligheterna. Detta är den grundläggande processen som vi ibland kallar Medvetandets Uppstigning. Ni har en Eterisk Kropp som innehåller en komplett, autentisk kopia av era fysiska, mentala och emotionella kroppar. När man dör eller lämnar kroppen, avskiljs Silver Strängen (som den ibland kallas), och man lämnar helt och hållet kroppen, som genast börjar upplösas. Det som återstår är skalet av den subtila kroppen, som är sammansatt av astral emotionell och mental substans som måste upplösas innan Själen kan fortsätta till nästa nivå av vaket medvetande. Vi har förklarat förut hur de ej uppvaknade Själarna förs till något som kan kallas Intensivvårdsenheter där Skaparens Kärlek/Ljus konstant strålas till och genom varje Själs Aurafält tills det negativa skalet av begränsande energi är helt och hållet transmuterat. Men, det är viktigt att ni förstår att döden/övergången, efter-livet processen har förändrats radikalt. Ingen Själ går längre till det täta astrala planen för att invänta sin tur att reinkarnera på Jorden. Om man är en Själv-medveten person vars Själs Sång är i samklang med den högre fjärde/lägre femte dimensionen eller högre, tas man automatiskt till lämpligt plan där allt verkar vara mycket likt den verklighet man lämnat, bara mycket mera storslaget, vackrare och mera glädjefyllt, kärleksfullt och fridfullt. Man kommer att gå igenom Portarna till de Himmelska rikena totalt medveten. Man kommer att gå igenom sitt förra liv som en observatör, och man kan säga farväl till de nära och kära; men, de kommer långsamt att blekna bort till bakgrunden om de inte är medlemmar av den närmaste Själs familjen. 3

4 Åter igen, kommer de frekvenser som ni projicerar eller är i samklang med att avgöra vilken dimension eller dimensionell underplansnivå ni kommer att föras till, och också vilka nivåer av kosmisk information ni kommer att kunna få tillgång till. Era Aurafält är som en klädnad som omger era Eteriska/Astrala Kroppar, och det är antingen en klädnad av Ljus eller ett hölje av negativ, disharmonisk energi som ni har ackumulerat under era många livserfarenheter. Ni består av energienheter: mental, emotionell, fysisk, astral och andlig. Ni måste lära er och acceptera faktumet att ni är en skapelse av kraftfull energi, en ursprunglig Gnista av Gudomligt Medvetande. Som en Själv-medveten medskapare, dirigerar ni också energi via era egna kraftfulla tankar, handlingar och intentioner. Ni existerar i en virvelvind av energi: energikrafter sammansatt av antingen Ursprunglig Livs Krafts substans, halvspektralt Ljus från de lägre dimensionerna, eller de fantastiska, allomfattande Adamantinpartiklarna av Skaparljus från de högre världarna av medvetande. Ert mentala sinnestillstånd och egenskaperna eller resonansen hos er emotionella natur avgör resultatet av era kreativa ansträngningar. Som en medskapare, kommer ni att forma och manifestera era kreativa idéer/tankar, och sedan måste ni uppleva de manifesterade uttrycken som blir resultaten av era tankar och handlingar så säger de Universella Lagarna. Ni måste bli en effektiv dirigent av Kosmiska energikrafter. Bli en medveten observatör och praktisera objektivitet. Tillåt inte er själva att dras in i en vortex av negativ energi skapad av andra. Lär er att stå fast och ha kontroll, som en dirigent av er Heliga energi. Tillåt inte någon att störa ert lugn och er harmoniska natur. Men kom ihåg, att om ni ibland har en mänsklig stund, stanna upp och ta ett djupt andetag och återvänd till centrum, och sänd ut en stråle av den Violetta Flamman och transmutera och upplös den disharmoniska energin. Ni dömer er själva för hårt ibland. Det förväntas inte perfektion, kära hjärtan. Det är utstrålningen från er Högre Jag, Över-Själen som gradvis genomtränger era fysiska och emotionella kroppar, och genom detta gradvis frigör det ackumulerade negativa, astrala skräpet. Det sammanslagna Ljuset från hela mänsklighetens Över-Själ upplöser gradvis de nedsmutsade, förvrängda vibrationella mönstren i de astrala planen, som i det förflutna har kallats det kollektiva medvetandet, mänsklighetens negativa tankemönster. Kärlek, fridfullhet och glädje är de primära egenskaperna hos Över-Själen. De flesta människors tankar är generellt slumpmässiga och ofokuserade. Att sänka sina hjärnvågor eller att lära sig upprätthålla ett Alfa-medvetandetillstånd skänker en skarp fokus på era pågående tankeprocesser och ger klar vägledning för det undermedvetna sinnet. Alfa Mästarteknikerna är ett djupgående och kraftfullt verktyg. Ert medvetna tänkande sinne förstår, men det är ert undermedvetna sinne som processar den inkommande informationen och agerar. Att bli en Alfa Mästare och upprätthålla den lämpliga Alfanivån i medvetandet kommer att tillåta er att tala till och interagera med ert undermedvetna sinne. Det går bortom viljekraften när ni utvecklar förmågan att kommunicera direkt med ert djupa, instinktiva inre sinne och det Heliga Sinnet. Ni kommer att märka att ni naturligt kommer att fatta de bästa besluten och handlar på rätt sätt för att uppnå era mål. 4

5 Uppstigningsprocessen börjar när ert Själs Jag har antagit sin rätta position som en vägledare av det fysiska Jaget. Det är som om en strömbrytare har slagits på i ert DNA som innehåller blåkopian för er perfekta Adam/Eva Kadmon Ljuskropp. En serie av latenta inkodningar aktiveras via de högre frekvenserna av Ljus som ni har börjat integrera. Dessa vibrationella Ljusmönster innehåller specifika inkodningar av färg och harmonier som kommer att påverka alla celler och organ i kroppen. Gradvis, kommer cellerna att börja absorbera och omsätta Ljuset, och dessa Ljusbärande celler kommer att genomtränga och påverka hela den fysiska kroppen. Transmutationsprocessen påbörjas sedan och då börjar gifter, emotionella trauman, smärtsamma minnen och erfarenheter som lagrats i hela kroppen stiga upp till ytan, och skapar en mängd obehagliga fysiska symptom: värk och smärta i olika delar av kroppen, influensaliknande symptom, huvudvärk, förvirring och temporär minnesförlust, för att nämna några. Nästa nivå av rekonstruktionen av Aurafältet involverar den emotionella kroppen och de astrala medvetandeplanen. När er fysiska kropp utvecklas, blir den kapabel att integrera mer och mer Ljusceller av högre frekvenser. Er fjärde-dimensionella verklighet börjar falla sönder, och er inbillade värld blir förvrängd och förvirrande. Era religiösa trosstrukturer kan börja falla isär, vilket får er att känna er sårbara och utan vägledning eller riktning. Det sker en sammansmältning med det Högre Jaget vid denna punkt då den Över-Själs-facett av det Högre Jaget som har befunnit sig i er Själs Stjärna (det Åttonde Chakrat) börjar sända Ljuspaketsimpulser av högre frekvens in i ert Heliga Sinne, Heliga Hjärta och hela chakrasystemet. Dessa strålar aktiverar era intuitiva förmågor och också viss vital information för en ökad förståelse av vilka ni verkligen är och det kan också aktivera en Gudomlig Otillfredsställelse i det inre. Er Diamant Gudscell integrerar nu mer och mer Guds Ljus, som aktiverar och ökar kraften hos Guds Medvetandets Strålar i det inre av era Heliga Hjärtan. Denna process är programmerad i ert DNA. Vid denna tid, har era celler börjat använda Ljuset som sin största energikälla. Detta är det största skälet till att aspiranter på Vägen ofta radikalt ändrar sin diet till lättare föda, för deras fysiska och emotionella kroppar mättas med Adamantinpartiklar av Ljus gudarnas föda. När ni går djupare och djupare in världarna av högre Ljus, blir de fysiska sinnena förstärkta, och er uppmärksamhet på färg och ljud kommer att öka. Förstärkningen av de fysiska sinnena beror på att cellerna i era Aurafält börjar sin uppgift att rensa de täta, begränsande energier som har byggts upp under många tusen år. Det dimmiga fängelset som har förslöat era sinnen och har hållit mänskligheten bunden håller gradvis på att badas i Ljusceller, vilket innebär att Aurafältet blir mera strålande när fler och fler Själar vaknar upp inför den inre Gudomliga potentialen. 5

6 Den fysiska kroppen måste gradvis introduceras till de transformativa effekterna av det Levande Ljuset för att kunna återta den ursprungliga Ljuskroppens form som var skapad för hela mänskligheten. Kära ni, titta inte på det kaos och den destruktivitet som råder på Jorden just nu. Lev varje dag centrerad inom era Heliga Hjärtan/Solar Kraftcenter så att ni kan integrera i era fysiska kroppar den maximala mängden av Skapar Ljus, och sedan sända ut denna dyrbara gåva ned i Jordens inre och ut i världen av form. Ni ska veta att Världs Tjänarnas förenade ansträngningar runt om på planeten gör en skillnad. Vi är en kraft för det högre goda som inte kan förnekas. Jag är för evigt er trogna beskyddare och vägledare. JAG ÄR Ärkeängel Michael. 6

7 Augusti 2011 Ni är modiga själar Kära mästare, först av allt, låt oss lugna era sinnen. Uppstigningsprocessen är inte ny för er, ni har genomfört den många gånger tidigare. Ni är alla mästare av den högsta rangen, annars hade ni inte utvalts till Stjärn Frö-Vägvisare för denna makalösa evolutionära process som Jorden och mänskligheten för närvarande upplever. Ni har expertmeriter, och ni har visat ert mästarskap som medskapare många gånger under era kosmiska resor. För varje nytt äventyr i det fysiska medvetandet, får ni nya regler, ett nytt uppdrag och en stor variation av utmaningar att övervinna. Vi vill att ni ska förstå att de av er som stiger fram som kvalificerade Världs Tjänare har haft en omfattande erfarenhet i detta Universum och dess många Sub-universum. Från den tid då Universum började expandera, transplanterades utvalda Stjärn Frön från andra tidszoner och Sub-Universum för att övervaka och hjälpa till i unika program skapade specifikt för mänskligheten och andra livsformer. Det ursprungliga Gudomliga Uppdraget för dessa grupper av Stjärn Frön är att visa vägen för dem som är redo att utvecklas till nästa nivå av expanderat medvetande när ett oändligt antal cykler och Gudomliga program slutförs. Den medskapande processen är mycket svår på det fysiska planet, och det kräver stort mod och visdom för att resa ut i det okända, att få en slöja placerad över minnet när ni började er jordiska erfarenhet inom ett bredare spektra av Ljus och Skugga. Era färdigheter och verkliga identitet var dold i era Heliga Hjärtan och Sinnen och var ofta inte uppenbara förrän senare i livet efter att ni börjat vakna upp på grund av era Högre Jags puffar. Uppstignigningsprocessen för Jorden och mänskligheten är unik på många sätt. Först av allt är det en snabb väg till uppstigning som aldrig tidigare har erbjudits. Och, för de av er som är vägvisare under denna Cykel av Evolution, har era jordiska kontrakt/uppdrag innehållit Minnes Frö Kristaller av uppvaknande som skulle aktiveras av en Gudomlig Otillfredsställelse. Dessa Frö Kristaller av Gudomligt Ljus skulle aktiveras av era Högre Jag och nedladdas till ert vakna medvetande när det var dags att börja resan in Själv-upptäckandet. Om ni ser tillbaka på ert liv, borde ni kunna minnas de tidpunkter då era Höger Jag och änglaguider puffade er i en viss riktning eller skapade oväntade händelser/dispenser för att uppmuntra och hjälpa er att få kunskap och utveckla speciella förmågor. Ni har aldrig varit ensamma, kära ni. Ert uppdrag var/är för viktigt för att låta er klara er på egen hand. Den stora strategin för uppstigning har iscensatts och kontrollerats från den allra första början av vår Fader/Moder Gud, det stora Kosmiska Rådet av Ljus och de Änglalegioner som Överlyser och vägleder skapelsen och expansionsprocessen i vårt Sub-Universum. Många av er har upplevt extrema tester och utmaningar under detta liv för att förbereda er själva för era slutliga jordiska uppdrag. 7

8 Men, ni samtyckte till att möta hela er skuggsida, en gång för alla, för att kvalificera er för att delta i detta extremt svåra och viktiga uppdrag: Jordens och den mänskliga rasens uppstigning, tillsammans med alla vårt Sub-Universums facetter. Ja, ni blev programmerade på den djupaste Själsnivån att söka uppstigning och Ljuset. Men ni, Vägvisarna som nu antar rollen som Världs Tjänare, informerades också om att även om ni strävade med hela ert hjärta och er Varelse att stiga upp i Ljuset under detta liv, måste ni samtycka till att stanna på Jorden i en fysisk kropp så länge som nödvändigt för att hjälpa till och förankra det Förädlade Skaparljuset. Har vi inte sagt er gång på gång att ni är väktarna, mottagarna och överförarna av Ljuset? Adamantinpartiklar av Ljus magnetiseras och leds till dem vars energisignaturer/själssånger är anpassade till de högre fjärde-dimensionella nivåerna och högre, och dessa Gudomliga Ljuspartiklar måste aktiveras av er medkännande, villkorslösa kärleksfulla energi. Uppstigningsprocessen för Jorden och mänskligheten kan inte förverkligas utan alla er Bärare av Skaparljus. Vi uppmuntrar er att ofta besöka och spendera tid i de olika Pyramiderna av Ljus som vi har berättat för er om under de gånga åren och också besöka den Himmelska Ljusstaden som Överlyser ert område/land. I er arbetspyramid, kan ni visualisera och skapa vad än ert hjärta önskar som är i harmoni med er Gudomliga Blåkopia och är för allas bästa. Här kan ni också förena er med era Högre Jag för att få hjälp med att lösa de bekymmersamma problemen i det dagliga livet som ni försöker få harmoniskt. Vi föreslår starkt att ni går till er personliga Pyramid av Ljus innan ni somnar, eller ibland, till Ljusstaden, där ni kan få hjälp med att rena, vitalisera och hela era fysiska kroppar. Innan ni somnar, med er tanke, gå till en av Ljusstädernas Accelerations Kammare för uppstigning som finns vid ingångsnivån i den sjätte dimensionen. Detta är ett mycket bra sätt att hjälpa den fysiska kroppen till balans och harmoni. Kära ni, vi uppmuntrar er att försöka förstå och lita på att det är vår högsta önskan att hjälpa er att skapa en miljö av stor harmoni, skönhet och helhet (helighet) på Jorden, precis där ni lever. Ert uppdrag är att föra Himmelens frid, överflöd och harmoni till det jordiska planet, och genom detta skapa en trygg och helig miljö runt omkring er och sedan dela denna fantastiska gåva med andra via ert exempel och ert tjänande. Ni, förtruppen, har spenderat år med att tämja er emotionella natur, uppnå kunskap och visdom via era mentalkroppar och försökt att förena och fininställa era större chakrasystem så att era fysiska kroppar kan integrera, absorbera och överföra de höga frekvenserna av Skapar Ljus. Nu är det dags att fokusera på det Heliga Hjärtat och Sinnet och försöka harmonisera höger och vänster hjärnhalva och öppna kronchakrat mera helt så att Ljuspelaren som kopplar er till er Gudomliga JAG ÄR Närvaro bli lika vid som Kronan på era huvuden (som det ursprungligen var). Varje steg framåt i uppstigningsprocessen innebär att man söker en aktiv, medveten relation med nästa avancerade facett av sitt Högre Jag. Uppstigning är en process där man medvetet går in i det Högre Jagets energi/vibrationella fält och sedan ständigt framåt in i högre fält av Gudomlig Energi kallat de högre dimensionerna. 8

9 I ett tidigare budskap berättade vi för er:elektromagnetisk Energi är ännu inte helt förstådd.mänskligheten påverkas av Skapelsens krafter på tre sätt: Eld genom Friktion: Kroppens Eld Solar Eld: Själens Eld Elektromagnetisk Eld: Andens Eld Vi kommer att försöka få er att förstå hur var och en av dessa Skapelsens Eld Krafter påverkar mänskligheten: ELD GENOM FRIKTION * KROPPENS ELD: När man är i en fysisk kropp, är man utsatt för och påverkad av naturens starka krafter. Kraftfull handling är nödvändig för att skapa och manifestera objekt i materiell form. Man måste föra in Andens Eld, vår Fader Guds Gudomliga Vilja och Kraft, i den fysiska kroppen för att kunna använda Eld genom Friktion. Intention, fokuserad tanke, klar vision och kraftfull handling är nödvändiga för att framgångsrikt leva på det materiella/fysiska existensplanet. Man får feber eller förhöjd kroppstemperatur eller kroppslig eld för att slå ut angripande lågfrekventa bakterier eller virus. Vissa uppstigningssymptom innebär också användande av Eld genom Friktion. Ibland kan man känna sig som om man befinner sig i en tryckkokare av intensiv energi när energier av lägre frekvens skjuter upp till ytan och man konfronteras med de negativa manifestationerna av sina gamla tankar och handlingar. Kroppen kan ibland hettas upp till febernivå när man befinner sig i en process av att bränna bort gamla destruktiva, påverkande energier. Man kan också kuppleva det som om ryggmärgskanalen känns som en stav av eld när det Högre Jaget laddar ned en serie med vibrationella mönster av högre frekvens. Vår älskade budbärare, Ronna, har upplevt dessa kraftvågor många gånger i det förflutna när vi förenade våra energier mera helt med hennes som en förberedelse för ett seminarium eller en intensiv kanaliseringssession. SOLAR ELD * SJÄLENS ELD: De magnifika, kraftfulla och livfulla SKAPELSESOLARNA strålar SOLAR ELD till alla levande ting. Det är en utåtriktad manifestation av kraften och den livgivande Essensen av Den Högsta Skaparen och vår Fader/Moder Gud. När man blir medveten och lyssnar till knuffarna från Själen och det Högre Jaget, börjar den Gudomliga Otillfredsställelsens Eld att brinna klart i hjärtcentret. SOLAR ELDEN från de stora SOLARNA i Omniversum lyser upp himlarna och skingrar mörkret ännu en utåtriktad manifestation av Skaparens storhet. När man går djupare och djupare in i mysterierna och underverken i det Gudomliga Jaget, blir Själens Eld till Andens Eld, och man kommer inte längre att bara vara en mänsklig Varelse med en Själ. Man blir, åter igen, en Gudomlig Andlig/Upplyst Varelse som njuter av Skapelsens många olika manifestationer. Vår Fader/Moder Guds Ande bor i Själen och ert uppdrag är att integrera så mycket av denna Heliga Eld som möjligt. ELEKTROMAGNETISK ELD * ANDENS ELD: När man har uppnått en energisignatur som är sammansatt av Ljus frekvenser från den mellersta fjärde dimensionen och högre, är man redo att ta emot hela spektret av Ljuspartiklar av Guds Medvetande kallade Adamantin Partiklar av Ljus, som är Skapelsens elektromagnetiska bränsle. Man är inte längre utsatt för de restriktiva, försvagande frekvenserna i de täta tredje/fjärde dimensionerna. 9

10 Man är redo att magnetisera till sig, integrera, kontrollera och stråla ut Skaparens rena Essens och man blir en skicklig Själv-mästare och en framgångsrik medskapare på det fysiska planet. Skapelsens elektromagnetiska eld är en del av den Gudomliga Födslorätten; men, man måste bevisa att man kommer att bli en ansvarsfull förvaltare av denna kraftfulla, magnifika Andliga Eld innan man får tillåtelse att bli en verklig Bärare av Kosmisk Eld/Ljus. Vi kommer att avsluta detta budskap med mera vital information som vi nyligen gett till vår budbärare. Vi är ständigt nära för att guida, värna, inspirera och beskydda er, och vi sänder er vår djupa tacksamhet och eviga kärlek. JAG ÄR Ärkeängel Michael. Ronna Herman: Kära vänner, Under djup meditation, berättade rkeängelen Michael för mig att det finns historiska/vetenskapliga/minnes FRÖ KRISTALLER lagrade i de stora underjordiska grottorna på strategiska platser runt om i världen. Dessa eteriska FRÖ KRISTALLER är i samma grottor som de Eviga Violetta Flammorna, och båda har en viktig roll att spela i vår nuvarande uppstigningsprocess. De olika Andliga Platserna och heliga ställena runt om i världen har oftast byggts på eller nära en av dessa stora grottor eller där det finns en av de stora kristallspirorna/obeliskerna. Man finner också portaler till Jordens inre nära vissa av dessa speciella Andliga Platser. När vi blir vägledda till att besöka en av dessa speciella platser, upplever vi ibland en mycket fantastisk händelse som vi kanske inte ens är medvetna om. Om din avsikt är ren, och din Energi Signatur/Själs Sång är i samklang med högre fjärdedimensionell nivå eller högre, kommer du automatiskt att aktivera den lämpliga Frö Kristall som finns i grottan under den Andliga Plats som du bor nära eller besöker, för du är en av dem som lämnade den där, kanske för mycket länge sedan eller ganska troligt i ett senare liv. I din tur, kommer du att få an aktivering av några av de Frö Kristaller som finns i ditt Heliga Sinne. Det kommer troligtvis att vara Minnes Kristaller, av vilka en del håller avancerad information som du behöver i framtiden eller Frö Aktiverings Kristaller som kommer att aktivera en speciell talang eller, kanske, Healing Kristaller som kommer att hjälpa dig att övervinna något lidande eller frigöra en besvärlig beroendeframkallande vana. Genom Jordens historia finns det berättelser om Mästare och stora Varelser som uppnått fantastiska prestationer, vunnit stora slag, skapat många magnifika byggnadsverk, och utfört förbluffande mirakel genom sina egna, synbarligen supermänskliga ansträngningar. Det som inte varit känt, hitintills, är att dessa stora Varelser visste hur man använder Frö Kristallerna i de stora grottorna i Jorden. De hade kapaciteten att dra till sig hela kraften av den Första Strålen av Gudomlig Viljekraft, tillsamman med en viss mängd av Skapar Partiklar av Ljus/Liv från lagergrottorna djupt i Jorden. Det är viktigt att ni förstår att en stor andel av de Adamantin Partiklar av Ljus som tilldelats planeten lagrades i dessa stora grottor av Ljus när den skapades. Resten lagrades i det innersta av Jordens Andliga Hjärta. Varje planet, galax, sol, stjärnsystem, Sub-Universum, och Universum i Omniversum har förråd av Adamantin Partiklar av Liv/Ljus, precis som varje Själ som någonsin skapats har Adamantin Partiklar lagrat djupt i det inre av det Andliga Hjärtat, och i Kundalini Eldens Frö Kristall i rotchakrat. 10

11 Precis som ni måste aktivera Adamantin Partiklarna som ni bär i det inre och de som ni drar till er från det obegränsade förrådet av Skapar Ljus, är ni också de som måste aktivera Adamantin Partiklarna som är lagrade i Jorden genom er kärleksfulla intention och handling. Vi går nu in i de vibrationella mönstren av mästerskap, och vi erbjuds hjälp via speciella gåvor, talanger och specifika dispenser för att hjälpa oss att anta vår roll som Världs Tjänare. Även om detta är arbetsamma och livsförändrande tider för oss alla, är det ändå en otrolig tid att vara på planeten Jorden. Jag har gått med på att stanna i denna fysiska kropp så länge som jag kan upprätthålla ett någorlunda tillfredställande hälsotillstånd så att jag kan fortsätta att vara mänskligheten till tjänst. Jag har begärt, När det inte längre är möjligt, vill jag bli tagen snabbt och värdigt. Michaels svar på min begäran var, Det kommer att bli så, min kära. Min kära, älskade Själsfamilj, må er resa vara fylld med glädje, kärlek, överflöd och mirakel när vi förenas tillsammans i världs tjänande som Ljusbärare. Evig kärlek och änglavälsignelser, Ronna. 11

12 September 2011 Andens röst kallar Kära mästare, när Ljus Cellerna av Gudsmedvetande infiltrerar djupare och djupare in i den fysiska strukturen, börjar ljusmembranen som omgärdar DNA att upplösas. Som en del av denna Sub- Universella erfarenhet, var detta inprogrammerat i Blåkopian för Adam/Eva Kadmon Ljus Kroppen, så att aktiveringen av DNA strängarna skulle ske två åt gången. DNA strängarna är inställda till de olika dimensionella nivåerna. De två strängar som nu är tillgängliga och aktiva i den fysiska kroppen är inställda till de första-, andra- och tredje dimensionella nivåerna. Som vi har talat om tidigare, när ni sjönk ned i de lägre dimensionernas täthet, blev era DNA strängar, två och två, inkapslade i membran av Ljud och placerade i reserv tills den tid då ni var redo att börja er resa tillbaka till de högre dimensionerna av Ljus. Första, andra och tredje dimensionerna: Två DNA Strängar Fjärde och femte dimensionerna: Fyra DNA Strängar Sjätte och sjunde dimensionerna: Sex DNA Strängar Åttonde och nionde dimensionerna: Åtta DNA Strängar Tionde och elfte dimensionerna: Tio DNA Strängar Tolfte dimensionen: Tolv DNA Strängar För klarhet och för att hjälpa er förstå sekvenserna i integrationerna av det Högre Jaget/Över Själen, låt oss ge varje facett av det Högre Jaget en siffra. Ni föddes med en facett av ert Guds Jag inneslutna i en Ljussfär. De frekvenser som ni skulle uppleva under den första tiden av era liv var inkodat i ert DNA, aurafältet och minnescellerna i kroppen. Om allt gick enligt planerna, vaknade ni upp någon gång under de tidiga åren av era liv till ert Själs Jags knuffar/viskningar, och en sammansmältning av Själen/personligheten började. Vi kommer att kalla detta ert Själs Jag nummer Ett. Ert Själs Jag nummer Två, som vi kommer att kalla er Över Själ, tog plats i er Själs Stjärna, det Åttonde Chakrat, vid tiden för er födelse. Om ni lyssnar till Andens Röst, kommer efter hand, gradvis, denna högre dimensionella facett av er Själ att Överlysa er och stråla sina höga Ljus frekvenser in i ert chakrasystem och aurafält. När integrationen av denna facett är slutförd, kommer vid lämplig tid ert Själs Jag nummer Tre, nästa avancerade Gnista av er multi-dimensionella Varelse, att röra sig ned till det Åttonde Chakrat och bli ert Över Själs-medvetande. Denna process kommer att upprepas igen och igen tills, någon gång i en avlägsen framtid, ni kommer att återförenas med er Gudomliga JAG ÄR Närvaro/ert Guds Jag. När ni började ert äventyr i de fysiska världarna av materia, byggde ni långsamt en klädnad av kött runt omkring er lysande, kristallina Ljus Kropp. En Sfär av Ljus placerades i den bakre delen av kroppen bakom ert fysiska hjärta. Denna Ljus Sfär, som skulle kallas ert Heliga Hjärta, blev er Själs/Högre Jags hem, och er Diamant Gudscell blev också placerad i denna Heliga Kammare. 12

13 Egenskaperna, attributen och dygderna hos de Sju Strålarna av Guds Medvetande placerades också i en Ljus Sfär. Dessa sfärer, kända som chakran, var designade att snurra med en mycket hög hastighet, som gjorde att de verkade vara snurrande koner av Ljus som strålade ut från fram och baksidan av den fysiska kroppen. Nu försöker ni att vända på processen genom att försöka eliminera alla de disharmoniska frekvenser som ni har skapat genom tiderna, och genom detta rena era fyra lägre kroppssystem, det fysiska, mentala, emotionella och astrala, så att ni kan röra er bortom era fysiologiska begränsningar. Ni måste gå från en självcentrerad attityd; men, detta sker inte förrän ni kommit en bit på uppstigningens väg. Kom ihåg, vi har talat om för er att det finns en dygd i själviskhet eller en tid av intensiv självabsorption när ni strävar mot att hela/balansera era mänskliga kroppar som en förberedelse för en påfyllning av högre Ljus frekvenser. Detta förberedande steg är viktigt för varje högre nivå av Ljuspåfyllning; annars skulle det vara som att sätta i en 110 volts elektrisk kontakt i ett 220 volts uttag, vilket skulle resultera i en ögonblicklig chock, och mest troligt, förstörelse av apparaten (den fysiska kroppen). Det är extremt viktigt att ni fokuserar på att förhöja de sju chakrana i kroppen, och genom detta skapa/aktivera er Ljuspelare som löper framför ryggmärgskanalen. Denna Ljuspelare måste återetablera sin koppling till Jordens innersta Kärna och till er Stjärn Tetraeder, er Själs Stjärna, som befinner sig ca cm över hjässan. När detta uppnåtts, kommer ni gradvis att få tillgång till de fem högre Strålarna av Skapar Ljus, vilket kommer att fullborda er Gudomliga prägel för denna särskilda Evolutionära Omgång. Vi måste dock förklara, att under er resa tillbaka till de högre dimensionerna, kommer ni att bli ombedda att acceptera många speciella uppdrag och ni samtycker vanligtvis; för det är så uppstigningsprocessen är designad. Ni kommer att för evigt försöka återvända till Gudsmedvetandets helhet, men ni kommer också att upprätthålla en brinnande önskan att tjäna på något sätt; för djupt i era Heliga Hjärtan finns det en Frö Kristall som pulserar med ren kärlek och en inneboende önskan att tjäna. Det var bestämt att många facetter/gnistor från änglariket och andra stora Varelser av Ljus skulle inkarnera på Jorden och följa mänsklighetens väg. Portaler av initiering blev öppnade och har förblivit öppna genom tiderna. Men, i det förflutna, var det endast ett fåtal modiga Själar som klarade sig genom porten av upplysning och nådde Själv-mästarskap. Vaket medvetande utvecklas genom gradvisa steg av uppvaknande och förståelse av mera komplexa och högre koncept. När man går framåt, kommer man gradvis att nå högre och högre dimensionella nivåer av medvetande under de nattliga resorna med Astral Kroppen. Man tas till salar av lärande och så småningom till salar av visdom. Efter en tid, kommer man att ansluta sig till Världs Tjänar Grupper som andas in och strålar ut vågor av Adamantin Partiklar av Skapar Ljus som används för det största bästa. Hur kan man veta när man är kvalificerad för att förena sig med medlemmar av sin Själs Grupp i Världs Tjänar Pyramiden? Man kommer automatiskt dit när Själs sången är i samklang med de mellersta fjärde dimensionerna och högre. 13

14 Man kommer dit när man har balanserat 51 % av sin karma, och verkligen gör en ansträngning att kontrollera sin emotionella natur. Man kommer dit när man börjar se det bästa i de runt omkring sig, och man försöker att inte döma när man lär sig att se på livet och världen genom ögon filtrerade med medkänsla. Låt oss förklara för er hur Världs Tjänar Pyramiden ser ut. Föreställ er en gigantisk kristallpyramid i den femte dimensionen, med toppen och den dubbelterminerade kristallen som sträcker sig upp till den första nivån i den sjätte dimensionen. I denna fantastiska byggnad finns det stegvisa nivåer av frekvensmönster från den femte- och lägre sjätte-dimensionen. Det finns tusentals mindre pyramider, var och en är i samklang med vissa harmoniska frekvenser av Ljus. Man kan likna dessa pyramider vid små Ljusstäder. När tiden kommer och ni är kvalificerade att förena er med gruppen av Världs Tjänare, kommer ni att bli tagen till den Ljuspyramid som är intonad med era speciella vibrationsmönster. När ni stiger i Ljusresonans, kommer ni ständigt att stiga uppåt till högre och högre platser av Ljus inom Världs Tjänar Pyramiden. Detta är också en viktig del av uppstigningsprocessen. Mänsklighetens fokuserade betraktande lyfts ut ur det kvävande träsket av jordisk existens till framtidens avlägsna horisont. Begäret efter materiella rikedomar ersätts med en längtan efter Själsmedvetande. Världs Tjänarna kommer att hållas samman av en stark Själskontakt: en hågkomst av ett högtidligt löfte att tjäna mänskligheten, med ett gemensamt mål att uppstiga i medvetande. Den Gudomliga Blåkopian för detta Sub-Universum skapades som en tolv-dimensionell erfarenhet. Det finns andra Sub-Universum som skapades för att uppleva ett större antal dimensioner och andra med färre dimensioner. Jorden och solsystemet som är en del av detta, befinner sig i en process av återintegrering av alla attribut, egenskaper och dygder från de tolv Strålarna av Guds Medvetande för att kvalificera sig för att förena sig med nästa högre grad av den Gudomliga Planen för detta Sub-Universums expansion. Över tid, följs evolution av medvetandet av den fysiska kroppens evolutionsstadier. Form följer alltid tanke. Den mänskliga kroppen förbereds för att ta emot de högre frekvenserna av Skapar Ljus, Adamantin Partikar av Helig Eld Ljus. Ni måste utvecklas från ett passivt Varandetillstånd till ett nytt högre Tillstånd av Varande som en handlings inriktad, expansiv Bärare av Ljus om ni ska kunna bli en MEDSKAPANDE MÄSTARE AV LJUS. När ni vänder er inåt och sträcker er uppåt efter högre frekvens koncept och information, kommer ni att automatiskt att börja dra er tillbaka från de astrala planen, det kollektiva medvetandets trossystem. Från en andlig synvinkel, innebär evolution en stadigt ökande känslighet för vibrationella frekvenser och en förmåga att integrera mera Skapar Essens, vilket resulterar i större upplysning och en mera medkännande natur. Intuitionen hos en intelligent, uppvaknad person leder till större förståelse av den Gudomliga Planen för mänskligheten och den roll han/hon ska spela. Fokuserad intelligens är nödvändigt för att framgångsrikt träda in i den femte dimensionen, och sedan, koppla sig till det stora lagret av visdom och avancerade förmågor som är tillgängliga. Meditation och ett starkt Själs-medvetande öppnar porten till kosmiska uppenbarelser. 14

15 När det behövs, kommer aspiranten på Ljusets Väg alltid att få lämplig expanderad visdom. Nästa steg och handling som behövs uppenbaras för er en nivå i taget. Se telepatisk kommunikation med Varelserna i de Högre Världarna som att ta emot Ljusceller av tanke/information. Ni måste öva för att fullända förmågan att skapa en levande bild av era idéer, och hålla dem länge nog tills de registreras i hjärnan och Etern. Kom ihåg, energi följer tanke. Ljus är både energi och materia. Elektrifiering eller omvandling av materia/energi sker när energi processas genom en Pyramid av Ljus; när det mänskliga sinnet sträcker sig ut till de Upplysta Varelserna i de högre världarna, det resulterar i en energiomvandling. Gradvis, genom att använda dessa avancerade tekniker och fullända dem kommer detta att frigöra er från lagarna om entropi/förfall, och ni kommer långsamt påbörja föryngringsprocessen. Ni går också gradvis från en typ av synförmåga till ett mera avancerat tillstånd. Ni kommer att gå bortom det ultravioletta spektret av Ljus och färg till de många högre frekvenserna, elektromagnetiska spektra av Ljus. Ni förbereds också för att arbeta på många nivåer av intelligens. Ni kan inte undvika de strömmar av energi som konstant bombarderar Jorden och mänskligheten. Den livgivande energin från de stora Strålarna strålar ut från vår Fader/Moder Gud via den Stora Centralsolen i detta universum till myriaderna av solar i Sub-Universumen, galaxerna och solsystemen. Det finns också specialiserade frekvenser av kosmisk energi som pulserar genom detta Sub- Universum från många konstellationer och andra solsystem, och också Moder Jords puls och hjärtslag, som har en direkt påverkan på alla levande ting. Många av de kosmiska krafterna av högre dimensionella frekvenserna är välgörande, livsunderhållande och stärkande, medan de av lägre, disharmoniska frekvenser från de tredje/fjärde dimensionerna är skadliga och begränsande. Varje Själ avgör vilka av alla de många frekvenserna som de vill svara an på via sin Energi Signatur. När man gör det, skapar man antingen sin personliga himmel på Jorden eller sitt privata helvete. Er hjärna är ett fantastiskt organ och innehåller ett stort antal Livs Koder av medvetandefrekvenser. Det mesta av er genialitetspotential har lagrats i de högre dimensionella nivåerna av era Heliga Sinnen, som finns i bakhuvudet nära kronchakrat. Er Själs Sång innehåller de frekvenser som kommer att hjälpa er att få tillgång till det rika lagerhuset av kunskap. Varje oktav av frekvensacceleration ger er tillgång till en högre nivå av Guds Medvetande. Er hjärna/sinne håller nyckeln till mästerskap och upplysning. Kära hjärtan, kom ihåg, om ni enbart är fokuserade på er personliga uppstigning, misstolkar ni våra budskap. När ni anträder vägen som leder till upplysning, måste ni sträcka er ut och beröra andras hjärtan genom era ord, handlingar och gärningar. En sann lärjunge på Vägen lever ett liv i tjänande. En lärjunge på Vägen går gradvis bortom fysiska familjeplikter och ansvar när hans/hennes medvetande, visdom och Ljus förstärks. Gradvis, expanderar aspirantens påverkan, och hans/hennes möjlighet att bli en sann vägvisare ökar. Det kräver konstant och genomtänkt strävan att tämja egot, och få den kunskap och expertis som krävs för att bli en Världs Tjänare. 15

16 Man måste vara ett enastående exempel och ha förmågan att väcka och stimulera längtan efter andlig visdom för att tjäna mänskligheten som ett vägledande Ljus. Mina modiga vänner, vi vet hur det känns att sola sig i Skaparens fulländande Kärlek/Ljus. Ni börjar bara förstå, och den inre längtan kommer att växa sig starkare och mera drivande när ni når högre och högre till de upplysta världarna av existens. I början var vi i perfekt relation och fininställda till varandra. Tillsammans, återvänder vi långsamt men säkert till detta vackra tillstånd av enhet. Jag är för evigt er vän och ständiga följeslagare, JAG ÄR Ärkeängel Michael. Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåtet om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min adress och webbsida anges. Den kan publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från:

17 Oktober 2011 Att söka intellektets ljus Kära mästare, det är en ebb och flodrytm i uppstigningens process. Ni kommer att uppleva en period av intensiv aktivitet skapad av utmanande och sinnes-expanderande erfarenheter, följda av en önskan att vända sig inåt och ett behov av kontemplation och ensamhet. Ni försöker att utveckla ett starkt själs-medvetande, som så småningom kommer att bli den dominerande kraften i era liv. Ert mentala medvetande och emotionella medvetande var menade att vägledas av era Själs-Jags och inte kontrolleras av era ego-personligheter. Upplysning och andligt medvetande börjar med den mentala kroppen/sinnet. För att uppnå Självmästarskap, är det mycket viktigt att ni söker intellektets Ljus. Vaket medvetande börjar när ni blir medvetna om den större bilden så att ni kan se båda sidorna i ett kontroversiellt scenario. Ni måste lära er att vara en vaken iakttagare av livet, och ni måste vara villiga att hålla tillbaka dömande. En mästare behöver inte konstant ha en åsikt eller alltid försöka påverka de runt omkring honom/henne. En andligt utvecklad person bör alltid erbjuda sanningen som den har uppenbarats för honom/henne och uppmuntra andra att söka sin egen sanning som den avslöjas för dem. Frekvenserna av villkorslös kärlek börjar i den mellersta fjärde dimensionen och ökar med varje högre sub-dimension. Under detta är frekvenserna för skadade och disharmoniska. Polariteten mellan gott och ont var inte en del av den ursprungliga Gudomliga Planen. Den Gudomliga Blåkopian var designad så att ni, Gnistorna av Guds-Medvetande, skulle uppleva dualitet. Det skulle vara ett experiment i mångfald, motsatser, inom ett accepterat spektra av Ljus och skugga. Det var aldrig meningen att vara en verklighet av gott mot ont. UPPSTIGNINGENS STORA INANDNING innebär att ni sporras att, via de Tids Frö Kristaller av medvetande som är inkodade i varje Själ, avsluta er nedstigning i de lägre världarna och börja uppstigningen tillbaka till de högre Andliga världarna. Men, först måste ni uppleva och läka de misskapelser som är lagrade i era fysiska kroppar och i astralkroppen/medvetandeplanet. Ni måste axla äganderätten till era misskapelser och de negativa avtryck ni har skapat genom tiderna. Mänskligheten kan inte längre skylla på Djävulen eller Satan för all smärta, lidande, kaos och destruktion i det förflutna och i nuet. Ni måste erkänna och axla ägarskap för alla era skapelser från de mest kärleksfulla, förfinade frekvenserna till de lägsta, mest disharmoniska tankeformerna. Vi ber er att släppa taget om er gamla, negativa, etablerade syn på döden. DÖDEN ÄR INTE ETT SLUT. DET KAN LIKNAS VID ETT SLUTFÖRANDE AV ETT PROJEKT OCH EN BÖRJAN PÅ ETT NYTT, FANTASTISKT ÄVENTYR. Varje liv har ett större tema rollbesättningen är specifikt utvald därför att de har de egenskaper som behövs för varje unik del av er personliga, stora produktion. NI ÄR INTE ERA KROPPAR, NI ÄR RENT MEDVETANDE inkapslat i en kostym av kött. Som ni har gjort tusentals gånger tidigare, när ni lämnar det jordiska planet, kommer ni att lägga av er fysiska kropp för en klädnad av Ljus, och efter en tid kommer ni att förbereda er för nästa stora äventyr i en verklighet. När ni når Själv-medvetande, kommer ni att utveckla en Gudomlig nyfikenhet och en intensiv önskan att börja ett nytt personligt andligt sökande. Ni kommer att utveckla en känsla av äventyr 17

18 när ni fördjupar er i kosmos mysterier, och den Gudomliga Planen kommer att börja uppenbaras på er medvetandenivå. Det är viktigt att ni förstår att varje större transformerande, mänskligt framåtskridande involverar kosmisk visdom i en ny form för att passa den kommande evolutionära cykeln. Livets komponenter och alla ting som är möjliga kommer till er som formlösa Frö Kristall Celler av stor potential. Ni tillför de nödvändiga tankeformerna, som är ingjutna i de vilande Frö Kristall Cellerna, och sedan måste ni aktivera dem med Guds Eld, Adamantin Partiklar av Guds Ljus, med er kärleksfulla intention. Att förstå vibrationens lag är nödvändigt för att bli en mästarbyggare på det materiella existensplanet. Ni måste lära er att manipulera tankemateria effektivt. Det som är viktigast är att utveckla starka, fokuserade mentala förmågor. Kära ni, nu är det dags för er att visa upp era nyligen förhöjda medskapande förmågor, för mänskligheten och Jorden behöver er Kärlek/Ljus mera än någonsin tidigare. Kom ihåg att vi ofta understrukit det faktum att Adamantin Partiklarna av Skapar Ljus måste aktiveras med er fokuserade, kärleksfull a intention innan denna fantastiska gåva kan användas som bränsle för materiel manifestation. Nu kan inte längre någon förneka det faktum att Jorden och mänskligheten befinner sig mitt i en Jord/Själs-omskakande tid av transformation. De negativa vibrationella mönstren av rädsla, ilska och desperation spys ut i en förbluffande takt in i det frekvensband som innehåller det astrala planets massmedvetande som omgärdar Jorden. Dagligen, bir det svårare och svårare för den genomsnittliga personen att vara i ett positivt sinnestillstånd och föreställa sig en ljus, glädjerik framtid. Ni befinner er mitt i en tid av stor förändring som ni, Stjärn Fröna, har förberett er inför under många liv. Åter igen, säger vi er, som en Världs Tjänare har ni kapaciteten att neutralisera de negativa tankeformerna från tusentals människor som fungerar inom den begränsade miljön i de tredje/fjärde dimensionerna. Nu är det dags för er mina jordiska Legioner av Ljus, att stiga fram och lyfta upp ert flammande svärd av Ljus så att ni kan göra er del i att övervinna de destruktiva mörka krafterna hos mänskligheten: rädsla, dömande, girighet, själviskhet, ego-motiverade och maktsökande intentioner/handlingar. Vi förstår att i senare budskap har vi givit er en stor mängd information att integrera. Därför, kommer vi att kondensera några koncept till koncisa tankar för att ni ska förstå och komma ihåg bättre. * Alla era kroppsceller har medvetande i olika grad. Vissa är inte harmoniska och skapar kaos och obehag i det inre, medan andra är i harmonisk resonans, och på grund av det vibrerar med en högre frekvens och ger en känsla av balans och välbefinnande. * Ni har en stor variation av Själs-energi mönster som er Energi Signatur består av. Dessa energimönster avgör nivån av Aura Fältets klarhet eller dunkelhet. * Glädje och stillhet är Själs-inspirerade. Att tjäna andra är en instinkt hos Själen. * Rädsla, ilska, och sorgsenhet är ego-inspirerade och kommer att ersättas av Själs-Jagets glädje och lycka när ni får tillträde till de högre världarna av harmoni och klarhet. * Giftiga tankar är som syra och kontaminerar gradvis kroppens biljoner celler, vilket resulterar i ohälsa, sjukdom och slutligen, död. 18

19 * Det finns subatomära kristaller i kroppen hos varje person som är i resonans med tankeformer av lägre frekvens. Dessa kristaller är fulla med negativt avfallsmaterial skapat och återskapat under många liv, av vilka en del är ärvda negativa mönster som ni förde med er in i fysisk form för att hela. * Att släppa gammal, lagrad, giftig energi skapar ofta influensaliknande symptom. * Alla kristaller har förmåga att lagra och utstråla information till olika grad. De är historiebärare av det förflutna och framtiden. * Ni måste komma i samklang med Ljus/Livs Linan för Jorden och mänsklighetens öde. En ny Gudomlig Blåkopia har formulerats, och ni, Stjärn Fröna, är viktiga spelare i den nya kosmiska skapelsen för detta Sub-universum. * Ni måste kunna uppta och omsätta Ljus. Era celler måste kunna känna igen och använda Ljus som en vital energikälla. * I en tredje/fjärde-dimensionell miljö, är er mentala kropp benägen att projicera in i framtiden, skapa rädsla och osäkerhet om vad framtiden bär. Den emotionella kroppen spelar alltid upp det förflutna, några är kära minnen, men mest repeterar den erfarenheter av misslyckande eller smärta. Nuet registreras nästan inte om inte det är dramatiska händelser av glädje, ilska eller smärta. * När ni går framåt på vägen av Upplysning, kommer era relationer att förändras, ofta dramatiskt. De kommer inte längre att baseras på emotionella bindningar. Ni kommer inte längre att försöka manipulera människor emotionellt, och ni kommer inte tillåta andra att manipulera er. Ni upphör att spela på de emotionella strängarna, ge och ta-dansen i den lägre dimensionella verkligheten. Hjärtchakrat blir den dominerande kraften i hela chakrasystemet. Ni befinner er i processen att skapa ett förenat chakrasystem, ett fält av harmonisk energi. * Alla Själar på Jorden som har en önskan att uppriktigt be till Gud eller att sända kärleksfull energi till andra sänder automatiskt en facett av hans/hennes Själ till Världs Pyramiden. Det är en samlingsplats för alla Själar. Man kan kalla det för en Himmelsk Katedral- en plats för att vara samman med vår Fader/Moder Gud och änglastyrkorna. Nästan varje Själ på Jorden har stunder då han/hon känner eller utstrålar ren villkorslös kärlek till någon. Denna gnista av kärlek blir en eterisk kopia av den Själen, och den kommer att vistas i Världs Pyramiden. * Varje individuell Själ måste gradvis utveckla ett Själs-medvetande för att kunna undgå att påverkas av massmedvetandets trosstruktur. Nästa steg ät att gå utanför ego-personlighetens dominans för att Själs Jaget ska kunna växa i styrka och visdom. * Ni måste förfina era moraliska värderingar så att ni vanemässigt kan fatta rätt beslut för er Själva och för andra. Er levnadsstandard kommer att förändras och förfinas när ni blir mera Självmedvetna. * Era fysiska kroppar var skapade för att ta emot ett pågående flöde av Skapar Ljus. Det är Livets Essens. Er kapacitet att bära Hela Spektret av förfinat Ljus, speciellt designat för detta Subuniversum, kommer att växa med er förmåga att dela med er av er Kärlek/Ljus till andra. * Det är enkelt och tillfredställande för Självet att ge tillbaka godhet för rätt handling. Men, det kräver en Gudomlig natur att ge tillbaka godhet för illvillig eller skadlig handling. 19

via Mike Quinsey Mars 2011

via Mike Quinsey Mars 2011 via Mike Quinsey Mars 2011 1 Då tiden fortsätter att gå allt snabbare kommer den serie av förändringar som ni står inför att gå fort. Som ett resultat av detta kommer ni att nå tidpunkten för större förändringar

Läs mer

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3.

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 1 Swedish translation Transcript of Audio Interview Sessions of James Part 3 Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 00:01 Mark: Intervju nummer 3 med James, 5:e april, 2008, copyright 2008 WingMakers,

Läs mer

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 2. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2.

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 2. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2. 1 Swedish translation. Sept. 2008 Transcript of Audio Interview Sessions of James Part 2 Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 2. Mark: Intervju, session nummer 2 med James, den 5:e april, 2008,

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Livet för en ägare av Cheon Il Guk

Livet för en ägare av Cheon Il Guk Bok Fe mton Livet för en ägare av Cheon Il Guk Innehåll Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan 2261 Sektion 2 Sann kärlek

Läs mer

Saliga är de som tvår sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Rev 22:14

Saliga är de som tvår sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Rev 22:14 Saliga är de som tvår sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Rev 22:14-2- Som ovan i medvetande, så även nedan i materia -3- LIVETS BOK ASCENDERING

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Vem var och är Kristus?

Vem var och är Kristus? Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del

Läs mer

Att skapa definition

Att skapa definition Star s Edge International Att skapa definition Den här fjärde i en serie Avatar mini-kurser utforskar de definitioner som finns mellan icke-fysiskt varande och materian i detta universum. Kursen är baserad

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

En Guide Till Business Brilliance

En Guide Till Business Brilliance En Guide Till Business Brilliance Femton Bortglömda Strategier och Tio Stödjande Föreställningar För Optimala Resultat, Snabb Tillväxt och Ökad Lönsamhet i Ditt Företag Till alla Kreativa Entreprenörer,

Läs mer

Nybörjarens guide till Reiki

Nybörjarens guide till Reiki Nybörjarens guide till Reiki (Bilden visar hur en gruppbehandling i reiki kan se ut. Här får du en kort introduktion om den japanska healingformen Reiki som är den mest spridda alternativterapin i Sverige!

Läs mer

Förståelsens frukter. Torbjörn Perttu

Förståelsens frukter. Torbjörn Perttu Förståelsens frukter Torbjörn Perttu Du 5 Vilja 6 Olikhet 7 Frihet 8 Makt 9 Behov 10 Överlevnad 11 Säkerhet 12 Strävan 13 Ihärdighet 14 Effektivitet 15 Prövningar och hinder 16 Utveckling 17 Förändring

Läs mer

- vägen mellan himmel och jord. Annika Gauri Langlé. Chakrasystemet

- vägen mellan himmel och jord. Annika Gauri Langlé. Chakrasystemet Chakrasystemet - vägen mellan himmel och jord Den här Pdf-texten är menad som fördjupning i utforskandet av våra medvetandeplan/chakran och innehåller både teoretisk kunskap, filosofiska idéer och personliga

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Anni Sennov. Kristallmänniskan. och Kristalliseringsprocessen. Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297.

Anni Sennov. Kristallmänniskan. och Kristalliseringsprocessen. Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297. Anni Sennov Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297 Antal sidor: 282 Pris: SEK 395,00 Köp boken i vår webshop: www.good-adventures.dk

Läs mer

Fa-undervisning vid Västra USA:s Fa-konferens 2013

Fa-undervisning vid Västra USA:s Fa-konferens 2013 Fa-undervisning vid Västra USA:s Fa-konferens 2013 Li Hongzhi 19 oktober 2013 Los Angeles, USA (Långa varma applåder från alla närvarande) Det mäktiga Romarriket skulle aldrig ha förväntat sig att bli

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah Copyright 2014 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering av detta häfte är tillåtet för islamiska organisationer på villkor att absolut

Läs mer

Intuitionens dilemma

Intuitionens dilemma Intuitionens dilemma Vågar jag lita på att den inre rösten har rätt? Intuition är upplysning som hämtas från individens inre, oavsett om den handlar om praktiska eller andliga ting. Att lyssna inåt har

Läs mer

DEN KOMPLETTA GUIDEN TILL TANTRA OCH SEXMAGI

DEN KOMPLETTA GUIDEN TILL TANTRA OCH SEXMAGI DEN KOMPLETTA GUIDEN TILL TANTRA OCH SEXMAGI Gurudas Förord Denna bok som du nu är ägare till hoppas jag ska kunna vidga dina vyer och samtidigt kunna få en helt unik grundsyn på din sexualitet som banar

Läs mer

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland

Bok Tr etton ÅTeruppräTTelsen av sanna Guds hemland Bok Tr et ton ÅterupprättelseN av Sanna Guds hemland Innehåll Kapitel 1 Återupprättelsen av sanna Guds hemland Sektion 1 Det hemland som den Sanne Guden längtar efter 2025 Sektion 2 Vi måste hitta vårt

Läs mer

Vi och våra sällskapsdjur

Vi och våra sällskapsdjur Introduktion D enna bok är för den sanna djurälskaren. För oss alla i denna växande del av den mänskliga befolkningen, så är våra sällskapsdjur familjemedlemmar. I själva verket används knappast ordet

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer