David Harvey om den ekonomiska krisen. Vad är fascism? Hur kan vi stoppa den? Friskolornas framväxt och konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "David Harvey om den ekonomiska krisen. Vad är fascism? Hur kan vi stoppa den? Friskolornas framväxt och konsekvenser"

Transkript

1 NR 40 OKT/NOV KR VARN I N FASCI G FÖR STER! David Harvey om den ekonomiska krisen nr40.indd 1 Vad är fascism? Hur kan vi stoppa den? Friskolornas framväxt och konsekvenser

2 VAd bör göras? Valets förlorare Socialdemokraternas värsta val på nästan 100 år befäste deras djupa kris. Deras egen analys av fiaskot talar om väljare som blivit mer höger, problem med det rödgröna samarbetet och att man inte får fram sitt budskap i media. Det är alltså inget fel med själva budskapet. Men denna ytliga analys är farligt fel ute. Efter fyra år av massarbetslöshet, attacker på sjuka och arbetslösa och fortsatta privatiseringar så borde det varit öppet mål för oppositionen, men man misslyckades kapitalt och skördade det man sått. Väljarkåren straffade sossarna SD - den nya fascistiska faran och vänsterns passivitet; bristen på mobilisering och offensiv klasspolitik mot högerns attacker visade sig ha ett pris. Socialdemokratin har fastnat i det som Daniel Suhonen kallar mittens dike. Vänstern har i sin tur effektivt desarmerats genom det rödgröna samarbetet, och anammat delar av nyliberalt tankegods och präglas mer av postmodern identitetspolitik än klasskamp. Konsekvensen av att det idag inte finns en tydlig vänsteropposition i riksdagspolitiken är att hela vänsterns systemkritik blir mer osynlig i samhället. Högern tilläts sätta agendan i ett val som reducerades till olika shoppinglistor, där vi uppmanades att rösta enbart efter den egna plånboken. Den tredje vägens socialdemokrati har hamnat vid vägs ände, och bristen på alternativ efter krisens härjningar öppnade upp fältet för Sverigedemokraterna. Tilläggas kan dock att SD:s röster inte bara ska förstås som missnöjesröster utan att rasismen är verklig hos de flesta av deras väljare. Med SD som vågmästare kommer det att vara en stor press på de rödgröna att kompromissa med alliansen om budgeten och fortsatta privatiseringar, och det är mycket viktigt att resten av vänstern mobiliserar mot sådana kompromisser. Valresultatet ledde till att Sverigedemokraterna normaliserades över en natt och fick all legitimitet och mediesyre de kunnat önska sig. Samtidigt gick tiotusentals människor över hela Sverige ut på gatan i en sällan skådad spontan protest. Där fanns en instinkt om att något oroväckande, allvarligt och fundamentalt annorlunda skett. För första gången har ett fascistiskt parti tagit plats i den svenska riksdagen. Att ha en klar analys av vilka SD är, är avgörande för att vänstern ska kunna formulera en framgångsrik strategi för att slå tillbaka dem. Att kalla dem för deras rätta namn nazister och fascister bör vara en central del av denna strategi. SD startades av personer från olika nazistorganisationer med en uttalad strategi att vinna parlamentarisk makt genom att dölja nazismen utåt. Denna strategi är varken något nytt eller något som Sverigedemokraterna är ensamma om. Den fascistiska rörelsen har alltid varit baserad på att å ena sidan låtsas följa de demokratiska spelreglerna och å den andra sidan bygga upp våldsamma gäng som terroriserar och använder sig av politiskt våld mot de svaga i samhället. Fascismen är småborgarnas massrörelse för i tider av ekonomisk kris och massarbetslöshet kan de se sina liv bli förstörda. De saknar både chefens ekonomiska makt och arbetarnas 2 Antikapitalist Oktober - November 2010 kollektiva makt. I extrema situationer kan den splittrade småborgerligheten bilda sin egen rörelse. Fascismen ger den lille mannen möjlighet att uttrycka sin hopplöshet och lovar att skydda honom mot de två onda elementen kapitalism och kommunism, och låter honom vända sin bitterhet mot syndabockar. De få undersökningar som gjorts av klasstillhörighet bland SD:s aktivister pekar mot att deras klassbas liknar den som fanns i Mussolinis fascistparti och Hitlers nazistparti: de som brukar kallas småborgare är starkt överrepresenterade. SD har samma koncept som resten av eurofascisterna, man har insett att det inte är någon valvinnare att öppet visa stöd för Hitler och folkmordsrasism utan istället fokuserar man på att visa oro mot invandring och mångkultur. Ras har ersatts av identitet (Identitet är titeln på både Front National och British Att ha en klar analys av vilka SD är, är avgörande för att vänstern ska kunna formulera en framgångsrik strategi för att slå tillbaka dem. Att kalla dem för deras rätta namn nazister och fascister bör vara en central del av denna strategi. National Party:s tidskrift) Mats Lindberg, professor i statskunskap på Örebro universitet kallar i en intressant artikel i Nerikes Allehanda SD för nationalsocialister. Han skriver att redan under talet lades den ideologiska grunden till dagens SD av den ökände fascisten Per Engdahl när han pekade ut invandrarna som det nya stora hotet mot Sverige och svenskheten, och att man borde överge rasbiologin till förmån för svenskheten som grundvärde. Det är enkelt att peka på en kontinuitet i SD från dessa dagar fram till idag, det som förändrats är fasaden. Ett år efter att Jimmie Åkesson tillträdde som ledare för SD, och i tid innan valet, avskaffar man den nynazistiska facklan (lånad från den brittiska National Front) som partisymbol till förmån för blåsippan och folkdräkten. En fascistisk rörelse kan inte definieras utifrån sina egna uttalade mål eller ideologi, än mindre utifrån texten i partiprogrammet. För att citera Stieg Larsson, ingen blir mer antirasist än den rasist som plötsligt får en mikrofon under näsan. En förståelse av SD måste skapas utifrån en helhetsbild av deras agerande och vilken funktion deras politik fyller. SD har, liksom alla fascister, ett arbetarfientligt projekt där man mobiliserar stöd för en extrem form av nationalism, i det här fallet begreppet nr40.indd

3 svenskhet som hotas av syndabockarna invandraren och muslimen. Vi bör inte ha en statisk definition av fascistiska rörelser utan måste se dem som föränderliga och under utveckling, och att de präglas av inre spänningar och motsättningar. Dagens fascistiska rörelser har tvingats vända på Hitlers strategi, de bygger upp en väljarkår innan de tar till gatan. Det gör de av två anledningar, dels på grund av minnet av förintelsen och dels för att de mött mycket motstånd på gatan. De nya eurofascisternas strategi går ut på att exploatera missnöjet mot nyliberalismen och socialdemokratins misslyckade reformpolitik. Blir krisen stor nog kommer de åter att ta till gatan och det är detta de nu försöker positionera sig för. Som argument mot att förstå SD som fascister sägs ofta att de inte marscherar på gatan. Inte än kan tilläggas. Den 30 oktober i Amsterdam kommer The European Defence League att bildas i samband med att man demonstrerar till försvar för Geert Wilders som står åtalad för hets mot folkgrupp. Originalet är EDL, English Defense League som hållit flera våldsamma demonstrationer i brittiska städer med stor muslimsk befolkning. För inte så länge sedan var EDL:s ledare Alan Lake på besök hos SD i Malmö. Bygg en antifascistisk rörelse! Fascismen är inte bara en extrem form av kapitalism utan har sin egna barbariska och farliga dynamik. Vårt vägval handlar inte om vi ska ta debatten eller om vi ska tiga ihjäl dem. Det handlar om att vi som vänster måste ta uppgiften att bygga en bred antifascistisk rörelse på största allvar. En sådan rörelse måste peka ut SD som fascister, avslöja deras lögner och se till att de aldrig får stå oemotsagda. Genom att mobilisera i hela arbetarrörelsen från sossar och fackförbund till trossamfund, folkrörelseorganisationer och revolutionära socialister - kan vi isolera och marginalisera dem. Under inga omständigheter ska SD få ta över gator och torg med sin propaganda utan En ny vänster? Det finns idag en farlig argumentation på vänsterkanten som säger att visst är SD ett problem, men det löser vi i första hand genom att bygga vänstern och genom att försöka få större genomslag för arbetarrörelsens krav. Den underskattar SD:s natur och visar inte heller en framkomlig väg varken för hur vänstern ska bli större eller arbetarrörelsen starkare. En starkare arbetarrörelse kommer inte att uppstå utan att vi aktivt mobiliserar för att mota det omedelbara hotet framför oss. Risken är istället att rörelsen demoraliseras, kan vi inte ens stoppa fascisternas framfart, vad är då chansen för högre löner och social välfärd, än mindre socialism och revolution? Det att mötas av ett organiserat och så stort och brett motstånd som möjligt. Vi bör inte debattera med dem. Som bloggaren Svensson skriver: problemet är att vilken debatt som helst med SD blir på deras villkor och vidare en debatt med SD hamnar alltid på frågan om att syndabockar ska pekas ut. Vi skall också säga nej till att ge fascisterna en offentlig plattform varifrån de får sprida sitt hat. Vi måste värna de grupper i samhället som utsätts för deras våld mer än SD:s rätt att kalla islam en sjukdom. Fascismen är en specifik typ av rörelse där våldet går hand i hand med retoriken. Ett aktuellt exempel är en konstutställning Lund som strax efter att SD protesterat mot den blir sönderslagen. krävs en bred folkrörelse för att bekämpa den gryende fascismen där vänstern kan och bör spela en viktig roll. En relevant vänster måste ge sig i kast med dagens brinnande fråga, att bygga en rörelse som kan stoppa fascisterna i valen och på gatan. Lyckas vi med det har vi goda chanser att i den processen bygga nya allianser och hitta en ny publik för socialismens idéer och kamp. Ett annat möjligt, och i så fall mycket allvarligare, exempel är skottlossningarna i Malmö. För att stoppa den framväxande fascismen behövs det en enad massrörelse som inte är uttalat vänster utan har en enande paroll, som Stoppa fascismen. Genom att protestera varje gång fascisterna försöker organisera sig kan vi sätta press på dem och öka de interna spänningarna. Då kan vi också driva in en kil mellan den hårda fascistiska kärnan och de rasister som röstar på dem eller de som skulle kunna attraheras av deras idéer. Men vi behöver inte bara en sköld utan också ett svärd en kamp mot den värld av fattigdom, krig och exploatering som ger fascisterna grogrund. Det finns ett behov av en ny vänster som är optimistisk, offensiv och öppen, och som för både en daglig kamp och en kamp för sin vision om ett samhälle utan kapitalism. Men en sådan vänster kan inte uppstå ur tomma luften. Den måste ge sig i kast med det som är dagens brinnande fråga, att bygga en rörelse som kan stoppa fascisterna i valen och på gatan. Lyckas vi med det har vi goda chanser att i den processen bygga nya allianser och hitta en ny publik för socialismens idéer och kamp. Den vänster som tror att det räcker med att bara fortsätta på samma spår som förut och inte ser SD: s intåg i riksdagen som vänsterns största utmaning, är en irrelevant vänster utan framtid. Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

4 VAR VI STÅR Vi anser att den globala kapitalismen till sin natur är brutal och omänsklig. Ett system baserat på konkurrens, exploatering och profitjakt leder till krig, fattigdom, svält och förtryck. Den grundläggande orsaken till detta är att välståndet kontrolleras av en liten minoritet trots att den produceras av det stora flertalet. Samtidigt som möjligheterna och resurserna är större än någonsin så ökar klasskillnaderna världen över. Kapitalismen bör avskaffas och ersättas av ett demokratiskt system baserat på människors behov och en bärkraftig utveckling för planeten. Eliten vill inte ge ifrån sig makten. De visar ständigt att de är villiga att använda vapen och krig för att behålla den. En i grunden annorlunda utveckling förutsätter därför revolutioner som vänder upp och ner på världsordningen. Genom en revolution där majoriteten aktivt deltar i att störta kapitalet kan ett demokratiskt samhälle upprättas, baserat på människors behov. Det är nyckeln till en rättvis och fredlig värld. Många grupper har ett intresse av att organisera sig och kämpa för förändringar. Arbetare har en särställning bland dessa eftersom de kan organisera sig för att ta kontroll över produktionen och ekonomin. Därför kan de lägga grunden för en verklig demokrati. Vi är emot alla former av diskriminering. För att upprätthålla sin makt försöker eliten att splittra arbetarklassen. Därför präglas kapitalistiska samhällen av rasism, sexism och homofobi. Effektiv kamp kräver enhet och respekt för den andre. Vi är emot alla former av förtryck. Kapitalismen är ett globalt system och socialismen måste vara internationell. Vi förkastar kapitalismens uppsplittring av folk på grund av deras nationalitet. Därför är vi för öppna gränser och mot all invandringskontroll, som alltid fungerar rasistiskt. Vi accepterar inte att kapitalistiska stater skall bestämma var människor befinner sig. Vid början av detta århundradet blomstrade det upp nya stora rörelser mot kapitalism och krig. Vi ser oss som en del av dessa rörelser. Massrörelser består av många olika åsikter och nya idéer och framsteg förutsätter att vi kan ena våra krafter i aktioner och debattera med varandra. Endast i en aktiv uttåtriktad kamp i samarbete med andra kan vi praktisera och vinna framsteg för våra idéer. För att vinna en värld utan kapitalism behöver vi en organisation som kan samla upp idéer och erfarenheter, och handla utifrån dem. Vi uppmanar alla som är eniga med det som står här att gå med i Internationella Socialister. Vi är baserade på Göteborgs universitet. ANTIKAPITALIST - Tidsskrift för internationell socialism. Utgiven av studentföreningen Internationella Socialister Redaktör: Åsa Hjalmers Redaktion: Patrik Vulkan, Martin Kehlmeier Grafisk form: Patrik Vulkan, Jasmine Geraghty Tryck: Myran Grafiska, Varberg Kontakt: Hemsida: socialister.se Kontonummer: ANTIKAPITALIST ges ut sex gånger per år Varje tisdag Internationella Socialisters veckomöte Kl.18 på Kafe Blue Mountain, Skanstorget 4 Varannan vecka diskussionsmöte och varannan vecka planering av aktiviteter. För mer info: socialister.se Torsdag 28 oktober Socialismen - vart tog den vägen? Inledning av Mikael Nyberg, tidskriften Clartés redaktionen Kl på Café Brevé, Fjärde Långgatan 8 Lördag 30 oktober Öppet möte om anti-rasistiskt arbete kl på Pölgatan 5, Gatenhielmska kulturreservatet Arr: Socialistiska partiet Tisdag 9 november Fackeltåg till minne av kristallnatten Mot rasism, nazism, antisemitism och islamofobi Samling på Götaplatsen kl Arr: Göteborg mot rasism, JIPF Göteborg, Islamiska informationsföreningen, RFSL Göteborg, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Vänsterpartiet, Ung Vänster, Miljöpartiet, Immigrant-institutet m.fl Onsdag 17 november Antirasistiska filmdagar film och debatt Kl på Atalante, Övre Husargatan 1 Vi visar dokumentärfilmen Nørrebronx som utforskar teman som rasism, kriminalitet och mediernas enformiga skildring av det så kallade problemområdet Nørrebro i Köpenhamn. Filmen är ca 30 min lång. Därefter blir det diskussion på temat Hur ser den svenska rasismen ut? Med Alexander Bengtsson från tidskriften Expo; Amanda Dübeck, ordförande i Göteborg mot rasism; Miguel Benito Föreståndare Immigrantinstitutet; Tine Alavi regissör av Nørrebronx Fredag 19 november Love Music Hate Rasism FEST! Avslutningskonsert för de antirasistiska filmdagarna på Oceanen, Stigbergstorget. med Räfven och Balkan Express Info: goteborgmotrasism.se 4 Antikapitalist Oktober - November 2010 nr40.indd

5 Rapporter tals i demonstrationer mot SD Många socialister, antirasister och andra kände stor bestörtning och ilska när det på valnatten 19 september stod klart att det fascistiska partiet SD hade kommit in i riksdagen, och det med god marginal. Reaktionerna kom snabbare än de flesta av oss väntat i form av stora spontana demonstrationer som bytte ut bestörtning med hopp och visade både oss själva och alla andra att vi är många som är beredda att stå upp för solidaritet och antirasism. Dagen efter valet samlades många tusen människor i de största demonstrationer mot rasism och nazism som vi sett sedan 1990-talet. Minst i Stockholm, 5000 i Göteborg samt upp till ett par tusen i Malmö protesterade mot SD, i demonstrationer som kallats samma dag via sms och Facebook. Under de två veckor som följde arrangerades demonstrationer i bland annat Skövde, Karlstad, Uppsala, Trollhättan, Falkenberg, och många andra orter runtom i landet. Den 4 oktober var det återigen demonstrationer på många platser och tusentals stockholmare samlades i protest utanför riksdagen när fascisterna intog sina platser. Både den 26 september och 4 oktober demonstrerade omkring 800 göteborgare mot rasism och nazism. Det är viktigt att vänstern griper tag i detta engagemang som nu väcks till liv och ger protesterna så mycket styrka som möjligt. Närmast kommer minnesmarkeringarna för Kristallnatten 9 november. Här i Göteborg kommer det gå ett fackeltåg mot rasism kl från Götaplatsen, arrangerat av en bred koalition av privatpersoner och organisationer som enas bakom parollen Mot rasism, nazism antisemitism och islamofobi. Landskrona visar vägen IbKampen mot Sverigedemokraterna har framgångar skett på de mest överraskande ställen. Landskrona är, förvånansvärt nog, en av dem. Kommunen var tidigare SDs starkaste fäste i hela landet med hela 22 procent av rösterna. I årets val sjönk de till 15 procent. Läget är uppenbarligen inte det bästa, men det är ändock anmärkningsvärt att SD förlorat närmare var tredje väljare. Landskrona var endast en av två kommuner i hela södra Sverige där partiet inte gick fram i valet. Hur gick det till? Vid närmare granskning finns det en mycket tydlig förklaring. Flera fackliga förbund, tillsammans med Socialdemokraterna i Landskrona har mobiliserat i projektet. Jobbare mot rasism som aktivt arbetat mot SD i kommunen. Ann-Sofie Garsén som leder projektet, berättar hur det ligger mycket hårt arbete bakom framgången men att nyckeln varit att man kapat den gordiska knut som förvillar så många andra i diskussionen om SD, nämligen hur man ska ta debatten. - Vi har knackat 7000 dörrar. Vi har synts på torget och ute bland folk. Vi har tagit diskussionen med Landskronaborna. Det viktigaste är inte att vi tar debatten med partiets företrädare. Det viktigaste är att vi tar diskussionen med deras väljare, säger Ann-Sofie Garsén. Framgången består i att man lyckats aktivera och vitalisera arbetarrörelsen med insikten att ett antirasistiskt arbete innebär att slå fast om arbetarrörelsens grundprinciper. Det viktiga är att koppla dessa principer till de problem människor möter i sin vardag och förklara vad som faktiskt orsakar dem. Vi måste möta missnöjet med ökade klassklyftor, segregation och utslagning utifrån ett klassiskt arbetarrörelseperspektiv - Ann-Sofie Garsén, Jobbare mot rasism - Vi måste möta missnöjet med ökade klassklyftor, segregation och utslagning utifrån ett klassiskt arbetarrörelseperspektiv. När Sverigedemokraterna får 22 procent av rösterna så betyder det inte att det finns 22 procent rasister. Det betyder att det finns väldigt många som är missnöjda och förbannade på den etablerade politiken. Det är där man måste börja och det är inget arbete vi bara kan göra i valrörelsen. Det måste vi göra hela tiden, säger Ann-Sofie Garsén. Framgången i Landskrona är ett stort föredöme som förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Det visar på vikten av att få med arbetarrörelsen i motståndet mot rasister och fascister, och hur det antirasistiska arbetet i sig kan ge ny kraft åt hela arbetarrörelsen. En kraft som både de själva och alla i den antirasistiska rörelsen är i stort behov av. Jobbare mot rasism är ett samarbete mellan SEKO, Byggnadsarbetareförbundet, IF Metall, Handelsanställdas förbund, Kommunalarbetareförbundet och Socialdemokraterna i Landskrona Vad tycker du? Skriv och rapportera, klaga, uppmuntra eller kommentera. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inlägg. Skicka till: Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

6 Enade mot fascism Simon Assaf arbetar för den brittiska organisationen Unite against fascism. Organisationen bildades 2003 som en respons på det fascistiska partiet British National Partys (BNP) valframgångar. Unite against fascism stöds av de flesta fackföreningar (inklusive den brittiska motsvarigheten till LO), flertalet riksdagspolitiker, många trossamfund och organisationer i civilsamhället. Simon Assaf är också revolutionär socialist och beskriver nedan fascismens natur och hur en bred rörelse kan byggas för att mota det nya hotet. Unite against Fascism är en enhetsfront. Det är en allians som försöker ena och mobilisera bredare krafter mot fascism. Begreppet enhetsfront missförstås ofta till att mena en allians av grupper på vänsterkanten. Det är det inte. Det är en allians mellan den radikala eller revolutionära vänstern och socialdemokratin. Enhetsfronten har ett smalt fokus, att motarbeta fascismens hot, men den försöker mobilisera många människor. För att använda en mer teknisk formulering så är enhetsfronten en organisatorisk lösning på ojämn klassmedvetenhet. Det betyder att, trots att revolutionärerna är i en minoritet, så förstår de att fascism är ett hot mot majoriteten och försöker därför mobilisera denna majoritet. Här måste vi vara klara över vad fascism är för något. Det används ofta för att beskriva antingen delar av högern, polisen eller extremhögern. Men till skillnad från den vanliga champagnehögern så är fascism en aktiv rörelse som försöker krossa alla former av demokrati. För att citera Leon Trotsky så är det rakbladet i överklassens händer, något som denna klass vänder sig till i tider av allvarlig kris. 6 Antikapitalist Oktober - November 2010 Fascismens historiska roll, oavsett om i Italien, Tyskland eller Spanien, var att krossa revolution och revolutionära rörelser. Den träder fram för att erbjuda en lösning på djupa ekonomiska och sociala kriser genom att krossa allt motstånd mot överklassen. Denna klass vänder sig till fascism på samma sätt som en person med en rutten tand springer till tandläkaren. BNP-ledaren Nick Griffin har kallat den pågående ekonomiska krisen, krigen utan slut, och den växande fattigdomen för den perfekta stormen som låter fascisterna träda fram ur skuggan. Problemet för dem är att de är märkta av minnet av andra världskriget och mordet på miljontals judar. I årtionden har de befunnit sig i marginalerna med lite inflytande. Men tiderna har förändrats. De moderna fascistiska rörelserna har fått nytt liv genom den ideologiska offensiven från överklassen. I Storbritannien består den av en kombination av rasism mot invandrare och islamofobi (det som vi kan kalla politiskt korrekt rasism ). I andra Europeiska länder kan ingredienserna variera, men receptet är det samma. BNP i Storbritannien genomförde ett viktigt skifte på 1990-talet. Man släppte de tre H:na Hitler, hatretorik och hobbyism (hemmabomber) för att lansera om sig utifrån kultur. Så BNPs tidning, som en gång såldes under det hotfulla banéret brittisk bulldog har förbytts till Identitet. De har ändrat sitt språk för att fly historien och paraderar inte ofta runt i Hitleruniformer, men de kostymer de bär idag är en tunn täckmantel. Den fascistiska strategin Fascistiska rörelser använder sig av två strategier. De använder demokratin, val och så vidare med populistiska plattformer, medan de uppmuntrar en växande rörelse på gatan. Detta är vad vi ser i Storbritannien med en politisk gren, BNP och en gren som slåss på gatan, EDL, the English Defence league. Detta är klassisk fascistisk strategi. EDL attackerar muslimer (och andra asiater), men också fackliga möten, vänsterns möten och folkliga demonstrationer (som demonstrationer för Palestina eller protester mot krig). Vi måste bemöta och arbeta mot båda dessa strategier. Att stoppa dem i valen och på gatan. Att göra den ena utan den andra fungerar inte. Tyvärr är många antifascistiska rörelser splittrade i de som enbart ser det som nr40.indd

7 Foto: Mike Mantin Unite demonstrerar mot det fascistiska British National Party i Wales, 17 oktober 2009 en fysisk konfrontation, eller de som argumenterar att det bästa sättet att hindra fascismen från att växa är att på olika sätt anpassa sig till deras politik. Jag ska försöka exemplifiera det. Det finns många unga som ser fysiska konfrontationer som det enda effektiva sättet att stoppa fascisterna. Så de organiserar sig i halvhemliga grupperingar och slår fascistena. Instinkten är beundransvärd, men malplacerad. Sådana organistioner kommer med nödvändighet att förbli små. De kan inte få vidare och bredare lager att bli en del av organisationen och kan därför inte heller bygga en effektiv massrörelse. Den andra responsen är att bilda en allians med eller anpassa sig till borgerlighetens politik med argument som det enda sättet att underminera fascisternas inflytande är att anamma deras politik i frågor om invandring, välfärd etc.. Detta är en katastrofal strategi och inte bara garanterad att misslyckas, men ökar också acceptansen för fascisternas idéer. Det finns många mörka moln på vår horisont. Utmaningar och möjligheter Det är tydligt att vi ännu inte befinner oss på 1930-talet. Men vi är i 1930-talet i slow motion. Den ekonomiska krisen börjar bli svårlöst och ohanterlig. Det finns alltid en lösning för överklassen att arbetande människor ska betala för krisen. Men detta är riskabelt, eftersom arbetare kan strejka och genomföra revolutioner. Så de behöver en syndabock (judar, romer, invandrare, svarta, muslimer etc.) som kan ställas i främsta ledet i deras offensiv. Så länge som du lägger skulden på din granne så lägger du den inte på din chef. Idag ser vi uppkomsten av verkliga fascistiska rörelser. Det finns många historiska paralleler till detta. Vi ser korsbefruktningen av rasistiska gatuhuliganer (som EDL), högerpopulism (som Geert Wilders i Holland och Tea Partyrörelsen i USA) och hårdföra nazister (som BNP i Storbritannien). Men dessa kan inte existera utan en ideologisk offensiv från vår egen överklass. Detta är en farlig kombination. Om vi tror att fascismens seger är oundviklig, då är vi dömda att gå under. Men det är inte oundvikligt, för jämte fascismens framväxt så finns det också en bred, folklig och vitt spridd rädsla och vrede mot dem. Frågan för oss är hur vi organiserar denna majoritet. För UAF innebär det att aldrig ge efter någonting inför rasistiska ideer (som att muslimer är bakåtsträvande, svarta kriminella etc.) Inte heller ställer vi några villkor på vår rörelse (som exempelvis att muslimer ska överge vissa idéer eller delar av sin kultur för att kunna delta). Det finns inga villkor för att gå med i vår rörelse. Enhetsfronten Vi beskriver ofta enhetsfronten som en sköld. En sköld har man för att avvärja hugg och slag, den är defensiv. Men en sköld är värdelös utan ett svärd, detta är en vidare och mer djupgående social och politisk rörelse för förändring. Fascismen växer ur en kris i kapitalismen, lösningen ligger i att göra slut på kapitalismen. Tills dess försöker vi mobilisera så många vi kan i en aktiv kampanj som kan stoppa och hålla tillbaka fascisterna. Vi i Unite var chockade över nyheten om fascisternas genombrott i valet i Sverige, men uppmuntrade av de spontana protesterna som följde därefter. Det betyder att det finns hopp. Hur vi knyter an till, och organiserar, denna majoritet är en nyckeluppgift för vänstern i Sverige. Översättning: Åsa Hjalmers Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

8 Lärdomar från Norge Vad den svenska vänstern kan lära av utvecklingen i Norge. Foto: Tom Magliery 8 Antikapitalist Oktober - November 2010 nr40.indd

9 Antikapitalist intervjuar Vegard Velle, journalist och socialist, om det politiska läget i Norge och vilka skillnader och likheter som finns jämfört med situationen i Sverige. Vegard sitter med i arbetsutskottet i organisationen Rødt och i styrelsen för Norsk klimanettverk. Det svenska valet blev ett stort nederlag för vänstern, med en högerregering som trots nedskärningar och hård klasspolitik fått ytterligare fyra år vid makten. Dessutom har vi fått bevittna Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Men i Norge har det skett en något annorlunda politisk utveckling de senaste åren som vi sällan får höra om. Berätta om denna utveckling gjorde Arbeiderpartiet, påverkat av blairismen, sitt sämsta val sedan 1924, och Norge fick en höger-center-regering. I den inre striden som följde lyckades vänstersidan i Arbeiderpartiet och fackföreningsrörelsen att vrida partiet åt vänster. Det skedde på två sätt. För det första blev Arbeiderpartiet klart mindre positiva till privatisering och angrepp på arbetarklassen. För det andra tryckte dessa på för en koalition med Sosialistisk Venstreparti (liknande Vänsterpartiet) och Senterpartiet (de röd-gröna) inför det kommande valet fick de rödgröna en klar majoritet och bildade regering. Något av det första de rödgröna genomförde var att ta hem de norska soldaterna från Irak. Under tiden som följde stoppade regeringen ett angrepp på arbetsmiljölagen. Den satte i gång en kraftig utbyggnad av förskolan, ökade anslagen till kommunerna, hindrade privatiseringen av järnvägen och stoppade statsstödet till privatskolor. Alla dessa saker skapade stor entusiasm bland vanligt folk. Men så småningom tog högerkrafterna, påverkade av nyliberalt tankegods, tillbaka initiativet. Mot slutet av fyraårsperioden var det tydligt att reformerna hade stannat upp. Regeringen beviljade stora summor till kriget i Afghanistan, genomförde kraftiga angrepp på pensionerna och minskade resurserna till kommuner och sjukhus. Nya invandringslagar gjorde det allt svårare för invandrare att komma till Norge. Tempot i oljeproduktionen ökade kraftigt, till nytta för oljeindustrin, men till skada för klimatet. I valet 2009 vann de röd-gröna valet och fick en ny mandatperiod, först och främst på grund av stöd och effektiv mobilisering från fackföreningsrörelsen, men man vann med knapp marginal. Det partipolitiska samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som var en produkt skapad ovanifrån, har diskuterats en hel del liksom frågan om samarbetet faktiskt gynnat vänstern. Hur ser relationen/samarbetet ut mellan partierna i Norge? I Norge är de radikala krafterna en del av LO. De har inte organiserat sig i någon självständig fackrörelse, som SAC (Syndikalisterna) i Sverige. Det har lett till ett mer radikalt LO, som också är mer självständigt från socialdemokratin. LOs dåvarande ledare sade öppet att hennes lojalitet i första hand var till fackrörelsen och därefter till Arbeiderpartiet (där hon satt i ledningen). Innan valet 2005 var det uppenbart för de flesta att Arbeiderpartiet hade liten möjlighet att vinna valet ensamt. I Norge är de radikala krafterna en del av LO. Det har lett till ett mer radikalt LO, som också är mer självständigt från socialdemokratin LO önskade ett regeringsskifte, bort från höger-center-regeringen, de önskade en regering med en arbetarklassvänlig politik, och de hoppades att Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet skulle klara av att hålla Arbeiderpartiet i öronen. I Sverige har vänsterpartiet fått kritik för att de genom samarbetet i allt för stor utsträckning fått anpassa sig och tappat sin roll som kritiskt vänsteralternativ. Hur ser den politiska kartan ut på vänstern i Norge? Vilka kritiska röster finns och vilket utrymme får de? Också i Norge får SV kritik för att de anpassar sig till makten, och de betraktas i ökande grad som Arbeiderpartiets maktlösa vänstersida. I en opinionsmätning nyligen kom partiet faktiskt under spärrgränsen till Stortinget på fyra procent. Ledarskapet i SV är övertygade om att det var rätt att gå i regering, och att de har fått stort genomslag för sin politik. Detta verkar inte längre särskilt trovärdigt. Snarare är det SV som måste svälja principer, en efter en, i invandrings-, klimat-, arbetstagaroch antikrigspolitiken. SVs position i regeringen har betytt att det inte längre finns någon vänsteropposition i Stortinget, något som är problematiskt. För det första på grund av att mediernas ögon generellt sett är riktade mot rikspolitiken, där det inte längre finns någon radikal vänsterröst, något som osynliggör vänstern i det offentliga. Och för det andra har många aktivister i de sociala rörelserna anknytning till SV, precis som många fackföreningsledare har band till Arbeiderpartiet. Och med SV vid makten, har dessa aktivister tonat ned sin kritik och tycker att det är svårt att mobilisera mot sitt eget parti. Men inte heller det andra radikala vänsterpartiet, Rødt, har klarat av att gå på offensiven, kanske på grund av att det varit politiskt otydligt, till exempel mot rasism. Och i klimatkampen. De starkaste oberoende rörelserna är Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

10 fackföreningsrörelsen och miljörörelsen. I fackrörelsen har det skett en gradvis radikalisering och distansering från Arbeiderpartiledningen de senaste årtiondena. För miljörörelserna är det särskilt klimatfrågan som har fått dem att bli mer offensiva, och som gör att de har börjat bli en aktör som till och med oljeindustrin måsta ta hänsyn till. Hur diskuteras kriget i Afghanistan och den norska truppnärvaron? I början av oktober såg vi den största mobiliseringen mot kriget på flera år, uppemot 1000 personer demonstrerade i Oslo och flera kända kulturpersonligheter talade, vilket är ett skifte. Det har blivit en ökad politisk klarhet om kriget i Norge och SV säger nu för första gången på flera år att man vill att Norge ska lämna Afghanistan. Debatten har blivit en annan efter att några norrmän dödades i augusti och även på grund av dokumenten som publicerades på Wikileaks. Idag är det helt legitimt att kräva att Norge ska ut ur Afghanistan. I en opinionsundersökning för några veckor sedan var det en majoritet som var för att Norge ska lämna Afghanistan. Nu vill den norska militären stänga ett av de två militärlägren man drivit i två år. Det kan tolkas som ett försiktigt steg tillbaka. För ett par år sedan blev det inom vänstern en viss debatt om Trondheimsmodellen. Berätta vad den gick ut på och vad som har hänt sedan den lanserades. Hur har den påverkat politiken i Norge? Den handlade helt enkelt om en fackföreningsrörelse som ville ha svar Den största skillnaden i Norge är att det är en tydligare politisk radikalisering i fackföreningsrörelsen från de politiska partierna på hur de tänkt följa upp frågor som facken anser vara viktiga. Verktyget var enkelt: fackrörelsen förberedde frågor som de ställde till partierna. Med detta som bakgrund så gick fackföreningarna sedan ut och rekommenderade medlemmarna vilka partier de borde rösta på, och inte längre bara Arbeiderpartiet, utan även SV, Senterpartiet och Rødt. Två saker var bra med de här frågorna: För det första har de bidragit till en ökad politisk medvetenhet i fackrörelsen. För det andra har de ökat pressen på alla de politiska partierna, som önskar hämta röster bland fackrörelsens medlemmar. I Sverige gick de fascistiska Sverigedemokraterna starkt framåt efter att ha fått stort utrymme i media och den politiska debatten. Hur har högerextremistiska och rasistiska partier format politiken och debatten i Norge? Fremskrittspartiet har, även om det alltid har varit i opposition, helt klart bidragit till att forma invandringspolitiken i Norge till det värre och öppnat för rasistiska hållningar mot invandrare och muslimer. Socialdemokratin själva har flera gånger kommit med kalkylerat rasistiska utspel, som i sin tur legitimerar denna polititik och skapar ökat spelrum för Frp. Generellt sett har Frp lyckats med att göra invandrare och muslimer till ett problem, inte en resurs. Som tur är finns det flera organisationer som aktivt motarbetar den rasism som skapats uppifrån. Vilka utmaningar står vänstern inför i Norge? Vad är de viktigaste skillnaderna gentemot Sverige? Den största skillnaden är att det är en tydligare politisk radikalisering i fackföreningsrörelsen. Den norska eliten har inte heller ryggen mot väggen på grund av den ekonomiska krisen på samma sätt som den svenska. Det är svårare ideologiskt för dem att kräva nedskärningar och ett bättre handlingsutrymme för vänstern. Under finanskrisen gav regeringen visserligen 20 miljarder till bankerna, men under press från fackföreningsrörelsen spenderade de också en hel del på infrastruktur för att skapa nya jobb, genom att exempelvis bygga nya järnvägar. Men, liksom i resten av Europa kan vi se att långsiktiga strukturella angrepp på arbetarrörelsen är i antågande. Tendensen är densamma med attacker på pensioner och sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, och det finns en viss mobilisering inom arbetarrörelsen men samtidigt en stark lojalitet gentemot Arbeiderpartiet. I Norge finns även Rødt, ett radikalt parti på vänstersidan som har likheter med de antikapitalistiska partierna ute i Europa som NPA i Frankrike eller Left Bloc i Portugal. Det stärker de radikala krafterna i sociala rörelser och inom facket. Det är inte idealiskt eller fantastiskt i Norge men det spelar roll att sådana partier finns. Ett sådant parti saknas i den svenska vänstern och det är en utmaning framöver. Nu är det dags att bli organiserad! Sverigedemokraternas intåg i riksdagen visar att behovet av en bred antifascistisk rörelse och en starkare vänster är större än någonsin. Ensam är ingen socialist stark. Internationella Socialister är en förening baserad på Göteborgs universitet som anordnar möten, seminarier, studiecirklar och filmvisningar. Vi producerar tidningen Antikapitalist 6 ggr per år. Vi är också aktiva i bredare rörelser kring frågor som antifascism, klimat och antikrig. Vi vill ha dig som medlem! Mejla: 10 Antikapitalist Oktober - November 2010 nr40.indd

11 En Skola för Alla? Sedan friskolereformen 1992 har de fristående skolorna gått från ett obetydligt inslag i svenskt skolväsende till en situation där snart en femtedel av grundskoleeleverna och gymnasieeleverna går i en fristående skola. Mattias Börjesson redogör för den politiska bakgrunden till de fristående skolornas uppkomst och hur läget ser ut idag på den framväxande skolmarknaden. Foto: Robert Schenk Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

12 Få skulle ifrågasätta skolan som en av samhällets mest grundläggande institutioner för att socialisera och utbilda unga i dagens moderna kapitalistiska samhällen. Skolor har funnits i tusentals år men i förkapitalistiska samhällen var det bara en liten elit som genomgick formell institutionaliserad utbildning, eftersom arbetsdelningen inte var så utvecklad och samhällets överskott väldigt litet. Det innebar att endast en liten minoritet kunde friställas från det dagliga arbetet (jämför grekiska Schole=fritid). Först med det produktionsöverskott som kapitalismen genererar och den alltmer förfinade arbetsdelningen i samhället, blev skolan inte bara möjlig utan också nödvändig talets skola var dock ärrad av det klassamhälle den uppstod ur, det fanns en mängd olika skolformer, som var skapade för att olika samhällsklasser skulle gå i olika skolor. I folkskolan gick de fattiga massornas barn en kort skolgång i underfinansierade skolor, där de fick lära sig elementära kunskaper i läsning, skrivning, räkning, fosterlandets ärorika historia och Luthers katekes, med andra ord: att lyda överheten och frukta Gud. I läroverken gick en liten grupp privilegierade överklassare vilka fick en helt annan klassiskt humanistisk eller naturvetenskaplig bildning för en framtid på överordnade klasspositioner i samhället. Redan under 1800-talets slut började liberala reformivrare kritisera denna klassegregerade parallellskola, i ett modernt borgerligt samhälle menade man att alla, oavsett klassbakgrund, skulle ha samma tillgång till utbildning. Arbetarrörelsens framväxt under samma tid skapade en social kraft som gav eldunderstöd åt de liberala kraven. Istället för att öka klassklyftorna i samhället borde skolan medverka till att minska dem, även arbetarklassens barn borde få samma tillgång till utbildning som mellanskikt och överklass. Hela 1900-talets utbildningspolitiska kamp mellan höger och vänster har handlat om differentieringsfrågan och skolans organisering; när skall eleverna differentieras i skolan i förhållande till de olika behov som skapas av den sociala arbetsdelningen? Hur skall den allmänna skolan organiseras, i enlighet med ett parallellskolesystem eller som enhetsskola? För att göra en lång historia kort, i takt med arbetarklassens stärkta politiska positioner efter andra världskriget, genomförde socialdemokratiska regeringar stegvisa reformer för enhetlig organisering av utbildningen och en senare differentiering av eleverna i utbildningssystemet togs beslutet om en nioårig allmän grundskola och 1969 integrerades yrkesutbildningarna i gymnasieskolan. Nya politiska vindar Från 1970-talet hade Sverige ett sammanhållet skolsystem med en relativt sen differentiering av eleverna. Dock visade det sig tämligen snart att de organisatoriska förändringarna av skolan bara i mindre utsträckning lyckades skapa en utjämning av fördelningen av utbildning över olika socioekonomiska grupper. Det blev också uppenbart att bara för att man avskaffat den organisatoriska differentieringen försvann inte det faktum att socioekonomisk bakgrund förblev helt avgörande för elevens framgångar i skolan. Den nya vänstern kom med en helt ny kritik riktad mot skolan, skolan sågs inte längre som en möjlig spjutspets mot framtiden (Palme) utan som en institution som existerade för att upprätthålla klassamhället, och skolan kunde bara spela en marginell roll för att förändra detta samhälle eftersom dess roll som institution var att säkra klassamhällets överlevnad. På 1970-talet kom det dessutom en allt starkare kritik av centralstyrningen och regleringen av skolan. I samband med denna utveckling började allt fler föräldrar argumentera att det borde vara möjligt att i större utsträckning än tidigare få statsanslag för 1980-talet såg en framväxt av alternativpedagogiska och konfessionella skolor. Detta i relation till att moderaterna allt mer tog ställning för fristående skolor sedan slutet av 1970-talet la grunden för en ny skolpolitik. Ett nytt parallellskolesystem kom tillbaka bakvägen in i det allmänna skolsystemet. skolor utanför det allmänna skolväsendet, alltså fristående skolor. Under 1980-talet gällde detta främst alternativpedagogiska och konfessionella skolor, dessas framväxt i relation till att moderaterna allt mer tog ställning för fristående skolor sedan slutet av 1970-talet la grunden för en ny skolpolitik. Ett nytt parallellskolesystem kom alltså tillbaka bakvägen in i det allmänna skolsystemet skedde en ändring av den socialdemokratiska utbildningspolitiken i relation till fristående skolor, man genomdrev att dessa borde kunna verka på liknande villkor och med liknande ekonomiskt stöd som de kommunala. Dessa reformer kom dock i skymundan av den stora strid som utspelade sig när den socialdemokratiska regeringen kommunaliserade lärartjänsterna och decentraliserade styrningen av skolan tog utvecklingen ny fart då den borgerliga regeringen införde ett fritt val av skola för föräldrar och elever samt fri etableringsrätt och offentlig finansiering av fristående skolor. Argumentationen gick ut på att fristående skolor skulle öka den pedagogiska mångfalden, öka konkurrensen och därmed skolans resultat, ge skolan incitament till ekonomisk effektivet och dessutom göra det möjligt för alla föräldrar att välja en skola åt sina barn i enlighet med sina ideologiska och religiösa övertygelser. Socialdemokratin gjorde till en början visst motstånd mot dessa reformer, men som vi såg hade man delvis varit drivande före regeringsskiftet 1991 och med vissa justeringar kom man att godkänna det system som etablerades av den borgerliga regeringen Framväxten av en ny parallellskola Expansionen av fristående skolor tog genast fart efter friskolereformen 1992, fram till 2000 dominerades expansionen fortfarande av alternativpedagogiska och konfessionella skolor, efter 2000 fortsatte expansionen, men nu var det främst skolor med inriktningar liknande de kommunala som expanderade. De fristående skolorna expanderade kraftigast i större städer där elevunderlaget är som störst, i glesbygden förblev de kommunala skolorna helt dominerande. Det visade sig tämligen snart att det fria skolvalet inte utnyttjades jämt i befolkningen över olika socioekonomiska grupper. Arbetarklassen använder sig i betydligt 12 Antikapitalist Oktober - November 2010 nr40.indd

13 mindre utsträckning av det fria skolvalet än medelklass och överklass. Detta leder till en ökad socioekonomisk segregering i skolsystemet. Borgerliga politiker brukar i detta sammanhang framhålla att det fria skolvalet och friskolorna möjliggör för framgångsrika elever i städernas förorter att välja bort lågpresterande skolor. Detta är dock närmast ett argument mot ett sådant system, då det är just när de kommunala skolorna i oproportionelig utsträckning tappar sina högpresterande elever som verkligt lågpresterande skolor skapas - skolor som väljs bort av föräldrar och barn som har ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter till detta. Nu skall det dock sägas att den övervägande majoriteten av de fristående skolorna inte är några elitskolor, men de har en lägre andel lågpresterande elever än kommunala skolor. Man kan också fråga sig vilka konskvenser det får för demokratin att allt mer likasinnande möter andra likasinnande i den svenska skolan. Den kraftiga expansionen av fristående skolor skulle gynna mångfalden, konkurrensen mellan skolor och skapa en ny valfrihet för den enskilde föräldern. Verkligheten på dagens skolmarknad är något annorlunda än den uppmålade visionen. Sedan 2000 har den fria etableringen på skolmarknaden inneburit att några få stora skolkoncerner fått en allt större andel av de nyetablerade skolorna i riket. Dessa fungerar som vilket vinstdrivande företag som helst, det gäller att maximera vinsten för ägarna; för ett sådant företag blir det givetvis ingen lönsam affär att ta emot elever i behov av särskilt stöd, att anställa behöriga lärare eller att ge kunden (eleven) låga betyg som avskräcker andra potentiella köpare av utbildningstjänsten. Vinstnivån i friskoleföretagen är generellt mycket hög, och den kan bara komma från de finansiella medel som staten ger och som ska gå till utbildningen. Det bör påpekas att Sverige är ett av få länder i världen som tilllåter statligt finansierade fristående skolor att föra över denna vinst till aktieägarna, d.v.s. från skolverksamhet och till de privata ägarna. Vad är då resultatet av alla dessa reformer? Sammanfattningsvis har den sociala segregationen ökat mellan olika skolor, kunskapsresultaten försämrats, lärarkåren alltmer deprofessionaliserats Vad är då resultatet av alla dessa reformer? Sammanfattningsvis har den sociala segregationen ökat mellan olika skolor, kunskapsresultaten försämrats, lärarkåren alltmer deprofessionaliserats och som nödvändiga kontrollinstrument har de obligatoriska nationella proven blivit allt fler och ges i allt tidigare åldrar. Men framförallt, i den privatiserade skolans spår följer en avpolitisering av hela den utbildningspolitiska debatten och som nödvändiga kontrollinstrument har de obligatoriska nationella proven blivit allt fler och ges i allt tidigare åldrar. Men framför allt, i den privatiserade skolans spår följer en avpolitisering av hela den utbildningspolitiska debatten. I likhet med bostadspolitiken, där bostaden har gått från att vara en social rättighet till en privatinvestering på en marknad, har utbildningspolitiken ändrats från att handla om att skapa mer demokrati och jämlikhet i samhället, till den enskildes rätt att säkra en privilegierad skolgång för sig själv eller för sina barn. En skola för jämlikhet blir omöjlig när beslutandemakten över ekonomiska resurser och allokering av elever tas av den enskilde individen och inte genom politiska beslut. Denna enskilda individ fattar i realiteten sina val i relation till de samhälleliga strukturer som finns i samhället, istället för att motverka dem, vilket innebär att skolan stärker redan rådande strukturer. Framför allt handlar det om ett förborgerligande av politiken, det gemensamma projektet skolan blir det personliga projektet för eget självförverkligande. Men när makten flyttas från oss som demokratiska medborgare till oss som kunder minskar vår kollektiva makt samtidigt som vår privata makt ökar. Men som kunder har vi som alla vet olika värde beroende på köpkraft, i realiteten flyttas makt från resurssvaga grupper i arbetarklassen till mellanskikt och överklass. Nästa vänstervåg måste likt det tidiga talets arbetarrörelse alltså på nytt ta sig an skolan som demokratiskt problem. Antikapitalist Oktober - November nr40.indd

14 Att förklara krisen - En intervju med David Harvey David Harvey är en framstående professor i antropologi och geografi vid Graduate Center på City University of New York (CUNY), och har författat ett flertal böcker. Han har lärt ut Karl Marxs Kapitalet under nära fyrtio år. Hector Agredano talade med honom om hans nyutkomna bok The Enigma of Capital, den ekonomiska krisen och vänsterns respons. I The Enigma of Capital attackerar du konventionella ekonomer för att de misslyckats förutse krisen. Kan du förklara varför borgerliga ekonomer missade den kommande krisen, som många marxister förutsåg? På vilket sätt är marxism överlägsen borgerlig ekonomi i detta avseende? Den centrala idén i marxismen handlar om motsättningar, att det kapitalistiska systemet i sina grundvalar innehåller en serie motsättningar som står i konflikt med varandra och därför alltid skapar ett samhälle grundat på olika typer av spänningar. Till exempel är spänningen mellan kapital och arbete uppenbar för varje marxist det är klasskampens natur. Men det finns andra spänningar också; mellan produktion och konsumtion, mellan bruksvärde och bytesvärde. Alla dessa spänningar är närvarande. Vad är ett hus till för? Är det ett bruksvärde där folk kan leva sina liv eller är det ett bytesvärde? I den senaste krisen såg vi exempel på hur spänningen mellan husets bruksvärde och bytesvärde exploderade till en makrokris. Så ur ett marxistiskt perspektiv finns det alltid spänningar. Den intressanta frågan är sålunda när dessa spänningar bryter ut i stora stabilitetskriser och därför måste lösas genom omfattande omstruktureringar i de kapitalistiska leden, om krisen ska lösas inom ramen för kapitalismen. Det finns ett skämt om marxister, att de korrekt har förutspått tolv av de senaste tre kriserna. Man måste alltid vara försiktig med att säga att motsättningar kommer att leda till en kris eller att det kommer att uppstå en slutgiltig kris. Men enligt marxismen finns det inte något sådant som ett stabilt kapitalistiskt system. Till exempel, när ekonomer från Ben Bernanke till Paul Krugman börjar tala om 1990-talet som en tid präglad av stor moderation, eller när de börjar säga att tendenserna till kris försvunnit, vet du utifrån ett marxistiskt perspektiv att så aldrig kommer att vara fallet. Så nyligen som , till och med innan han blev styrelseordförande för United States Federal Reserve, tonade Bernanke ned tendenserna till instabilitet och att de skulle vara något att bekymra sig över. Konventionella ekonomer har en förståelse av samhället som handlar om vad de uppfattar som en tendens till jämvikt, att när marknaden fungerar inom de korrekta institutionella ramarna vilka inkluderar någon grad av reglering och rätten till privategendom borde detta skapa ett jämviktstillstånd. Den konventionella nationalekonomin talar alltid om en tendens till sammanstrålning, mot jämvikt, och att jämvikt är möjligt givet den rätta Ur ett marxistiskt perspektiv finns det alltid spänningar. Den intressanta frågan är när dessa spänningar bryter ut i stora stabilitetskriser och därför måste lösas genom omfattande omstruktureringar i de kapitalistiska leden, om krisen ska lösas inom ramen för kapitalismen. blandningen av regelverk och så länge det inte finns något utifrån som stör hela systemet. Yttre problem är så kallade naturkatastrofer, krig, geopolitiska konflikter och protektionism. Kriser skulle då uppstå på grund av denna yttre inblandning, som för oss bort från stigen mot jämvikt, vilket alltid är en möjlighet. Från ett marxistiskt perspektiv är jämvikt ett ovanligt tillstånd. Det finns alltid krafter som drar iväg och som är en intern del av systemets dynamik. Så ett marxistiskt ramverk skulle se mycket annorlunda på det hela. Men, återigen vill jag komma tillbaka till att man med ett marxistiskt perspektiv måste vara försiktig att inte säga, här är den nya krisen och det är den slutgiltiga krisen. Vad jag försöker göra till exempel i The Enigma of Capital, är att tala väldigt specifikt om de inre motsättningarnas natur i kapitalismen och varför upplösningen av krisen under talet skapade en ordning som med hög sannolikhet skulle producera den sorts kris vi slutligen sett bryta ut omkring oss de senaste två tre åren. Det leder vidare till den stora frågan: Vilka justeringar kommer sannolikt ske inom den kapitalistiska dynamiken, som kommer lägga grunderna till en ny kris längre fram? 14 Antikapitalist Oktober - November 2010 nr40.indd

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

Vem är staten till för?

Vem är staten till för? WWW.SOCIALISTER.SE NR 48 SEPT / OKT 2012 20KR Inga vinster i välfärden! Pantrarna för upprustning av förorten nr48 1 Vem är staten till för? Klasskamp i Sydafrika 2012-09-17 14:26 ledare VAD BÖR GÖRAS?

Läs mer

99% mot Wall street. I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan. Mångkultur som högerns nya hotbild

99% mot Wall street. I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan. Mångkultur som högerns nya hotbild antikapitalist WWW.SOCIALISTER.SE NR 45 NOV / DEC 2011 10KR 99% mot Wall street I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan nr45.indd 1 Mångkultur som högerns nya hotbild Hur har arbetslivet förändrats?

Läs mer

Teknokratregeringar och mer makt åt Bryssel...

Teknokratregeringar och mer makt åt Bryssel... WWW.SOCIALISTER.SE NR 47 APRIL 2012 10KR Teknokratregeringar och mer makt åt Bryssel... En krisande kapitalism på kollisionskurs med demokratin Marknadsmekanismer sänker den högre utbildningen nr47måndag.indd

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

Revolution i Mellanöstern!

Revolution i Mellanöstern! WWW.SOCIALISTER.SE NR 42 FEB/MARS 2010 10KR Revolution i Mellanöstern! Folket reser sig mot diktatur och nyliberalism Facklig kamp i Danmark nr42.indd 1 Studentrörelsens återkomst En välfärdspolitik med

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO Rapporten är producerad i samarbete mellan Stiftelsen Expo och

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

PRINCIPPROGRAM ANTAGEN PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008

PRINCIPPROGRAM ANTAGEN PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 PRINCIPPROGRAM ANTAGEN PÅ VSF:S SJUNDE KONGRESS I STOCKHOLM 31 OKT- 2 NOV 2008 INNEHÅLL INLEDNING 4 1. HISTORIEN, MÄNNISKAN OCH VETANDET 5 Människan i samhället 5 Samhälle, historia, klasskamp 5 Människan

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO Lokal antirasism En studie av elva antirasistiska initiativ Sofie Casserlöv EXPO Stiftelsen Expo 2013 Omslag: Nyckelskamlarna i Nyköping 2009. Foto: Fredrik Persson Stiftelsen Expo www.expo.se info@expo.se

Läs mer

Det behöver inte vara så här. Jorden är rik, vår fantasi är outtömlig. Vems värld är det egentligen?

Det behöver inte vara så här. Jorden är rik, vår fantasi är outtömlig. Vems värld är det egentligen? ZZZIRONPDNWQX FOLKMAKTS POLITISKA PLATTFORM INNEHÅLL Inledning Kapitalismen Förändring Från kamp till revolution Den sociala revolutionen Faktarutor: Materialismen Kvinnokamp Den ekologiska krisen Egendom

Läs mer

aktivitet och historia

aktivitet och historia Vad vill Rättvisepartiet Socialisterna En presentation av program, aktivitet och historia Innehåll FÖRORD sid 5 KAPITEL 1: MYCKET MER ÄN EN FINANSKRIS Den s k finanskrisen som startade 2008 var inte bara

Läs mer

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 geostratego Här har vi också en viktig orsak till att nyliberalismen, när den gjorde sin entré på 1980-talet, kunnat rulla på utan effektivt

Läs mer

Stoppa naziparaden i Salem!

Stoppa naziparaden i Salem! Socialism eller barbari! Nr 3 [16] 2007 Pris: 15 kr Stödpris: 20kr Stoppa naziparaden i Salem! Lördag den 8 december kl.12 - Salem Centrum (Sthlm) I detta nummer: Borgarnas nya budget: stöld från de fattiga

Läs mer

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Alla kan göra något SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Landsorganisationen i Sverige 2014 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2014 isbn 978-91-566-2957-0

Läs mer

maj 2008 30kr ISSN 1654-6067 En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

maj 2008 30kr ISSN 1654-6067 En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #4 maj 2008 30kr ISSN 1654-6067 Tema: 10 år av globaliseringsdebatt ATTAC fyller år Susan George om bildandet av en globaliseringskritisk

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING vår tids fascism * makten över klimatet * borgerlig klassmakt * reformismens omöjlighet * svensk maffia * intervju: labyrint * recensioner * DA tjuvstartar valkampanjen!

Läs mer

Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge?

Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge? Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge? I Spanien och Grekland växer protest rörelsen för var dag. Israel skakas av landets största protester på länge. I London

Läs mer

Debatt: VSF behöver en reorganisering

Debatt: VSF behöver en reorganisering Pergite VSF:s interntidning #1 2009 Debatt: VSF behöver en reorganisering Dokument: Stoppa matchen! Fördjupning: Dom ljuger - om klassen som inte finns. 2 Redaktionen har ordet: Innehåll Ledare: Kära medlem

Läs mer

arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt

arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt arbetarmakt Handlingsprogram för Arbetarmakt Antaget av Arbetarmakts nationella konferens i oktober 2011 INNEHÅLL Förord s.4 Handlingsprogram för arbetarmakt Fackföreningarna s.7 Bekämpa arbetslösheten

Läs mer

Principprogram Antaget på Ung Vänsters 44:e kongress Arboga 20-23 mars 2008

Principprogram Antaget på Ung Vänsters 44:e kongress Arboga 20-23 mars 2008 Principprogram Antaget på Ung Vänsters 44:e kongress Arboga 20-23 mars 2008 Innehåll Förord 3 Människosyn 3 Teoretiska utgångspunkter 5 Marxism 5 Feminism 8 Kapitalismen - ett odemokratiskt system 12 Arbete

Läs mer

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt De uppskjutna problemens era I spåren av klimat- och finanskris har ett av det moderna

Läs mer

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Läs mer