Det manliga våldets former och konsekvenser. Marie Nordberg, Karlstads universitet & Claes Ekenstam, Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det manliga våldets former och konsekvenser. Marie Nordberg, Karlstads universitet & Claes Ekenstam, Göteborgs universitet"

Transkript

1 Det manliga våldets former och konsekvenser Marie Nordberg, Karlstads universitet & Claes Ekenstam, Göteborgs universitet

2 Marie: Om du tänker efter, vad är det som du skall undvika? Vad är det som du kollar efter egentligen? Kan du försöka att beskriva det? Vad är det som du är uppmärksam på? Christer, 30 år: Andra människor bara Ja, killar. Marie: Är det ensamma killar eller i gäng? Christer: Det spelar egentligen ingen roll. Alltså, jag brukar det känns ju otryggare om det är fler, men samtidigt så..jag vet inte egentligen, men jag brukar tänka mig för och undvika [att möta dem].

3 Våld riktat mot män År 2002 polisanmäldes fall där pojkar/män misshandlats av okänd. Hälften av tonårspojkar uppgav i Rädda Barnens studie (2005) att de utsatts för våld på stan, krogen och/eller i skolan.

4

5 Det socialt belönande och det problematiska våldet en genusvetenskaplig studie av pojkar och mäns upplevelser, rädslor och förståelser av våld och provokationer från andra pojkar och män (Nordberg & Ekenstam). Finansierad av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) Intervjuer med pojkar och män 7-70 år bosatta i två skilda geografiska regioner i Sverige samt med psykoterapeuter och ordningsvakter. Etnografiska observationer på sportevenemang, krogar, pubar, skolor, skolgårdar och offentliga platser. Text- och bildanalyser av våldsskildringar i regionala dagstidningar. Vissa exempel är hämtade från de anknytande forskningsprojekten Att göras till riktig pojke (Nordberg ) och Maskulinitet på schemat (Nordberg ), finasierade av Vetenskapsrådet.

6 Tidigare genusforskning om män och våld Ofta utgångspunkt i en komplementär tvåkönsmodell där män och kvinnor ställs mot varandra och knyts till motsatta olika positioner (könsrollsteoriernas manuskript, ett manligt och ett kvinnligt ) Kvinnor som offer och män som förövare. Mäns våld mot kvinnor och barn. Homosexuella män (Tiby 1999) samt grövre våld mot yngre män (Andersson 2008, Burcar 2005). Talet om våld, fokus på manligt identitetsskapande, fokus på verbala handlingar i avskilda och av forskaren avgränsade situationer. Hur våld och maskulinitet görs och förstås, inte på våldet, våldsformerna och våldshandlingarna i sig.

7 Per Isdals våldsmodell (Isdal 2000) Fysiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Psykiskt våld: hot, indirekta hot, degrederande och förödmjukande beteenden, kontroll,utåtagerande svartsjuka, isolering, emotionellt våld där andra görs oviktiga, små och/eller dåliga. Latent våld: hur rädslan att råka ut för något begränsar individers handlingar. Motvåld

8 Analyskategorier som saknas: Våldshandlingar i det vardagliga kompisskapandet mellan pojkar/män. Njutningsfyllt våld. T ex styrkemätningar, jargon och språkliga dueller, parodier, sport, film, spel. Relationen mellan det legitimerade, normaliserade och belönande våldshandlingarna och de problematiska våldshandlingarna (Knut Kolnar). Vem, var och hur handlingarna förstås viktigt för att förstå legitimeringen. Likartade handlingar ges olika innebörder.

9 De exkluderade och osynliga våldshandlingarna Marie: Är det någon mer gång som någon har slagit på dig? Felix, 8 år: Ja, men jag minns inte det. * Vuxen man: Jag måste ju rimligen ha varit med om något, men jag kan inte komma på nåt. Det är ju märkligt.

10 Normaliseringen, att lära sig tåla Axel, 12 år: Lite knuffar och nyp är vanligt på en fotbollsplan. Sånt tål jag. Nyp, det är sånt här, bara lite gnabb. Vi nyper lite på varandra.

11 Våldsformer Av samhället legitimerade våldshandlingar t. ex. våldsmoment i sport, lekar, polisiärt våld, militärt våld. Av samhället icke legitimerade våldshandlingar t. ex. misshandel, förtryck, mobbning. In-between-handlingar

12 In Between -handlingar a/ Normaliserande, nedtoning och legitimering av vissa våldshandlingar utförda av vissa individer, på vissa platser, i vissa situationer. t. ex. våldshandlingar mellan barn, syskon, motvåld, självförsvar och kontrollerade våldsmätningar mellan två jämnstora och jämnstarka manliga kombattanter. b/ Kamratskapande våldshandlingarna bekräftar och markerar gemenskap, förstås inte som reellt våld och reella provokationer.

13 Några vanliga maskulinitetsskapande våldsformer Grövre våld med syfte att skada Vi-skapande och kamratligt våld Smärttålighetsträning, försvarstaktiker Styrkemätningar Motvåld Våldsmoment i sport Skolans disciplinhandlingar Vem? Var? Sammanhanget legitimerar eller problematiserar våldshandlingar

14

15 Kopplingen pojkar, maskulinitet, och våld Magnus, 6 år: I går lekte vi karate och gjorde karatesparkar på varandra. Marie: Gör ni er aldrig illa då? Magnus: Vi bara sparkar, så får man tåla det. Marie: Blir ni aldrig ledsna då? Magnus: Nej, det gör aldrig ont på oss. Marie: Kan pojkar bli ledsna? Magnus: Ja, om dom ramlar ned och slår sig jättehårt eller slagit huvudet i järnruschbanan och börjat blöda. Det har jag gjort.

16 Våldshandlingar där smärttålighet, risktagande, mod, kroppskontroll, försvar prövas. Eleverna i tvåan befinner sig i hallen. De är på väg ut på rast. Jens visar Efraim några grepp och sparkar i luften mot honom. Efraim skrattar, parerar och markerar ett slag mot Jens mage. I ett annat hörn klämmer Patrik hårt på Ottos arm. Otto ser sammanbiten ut, men när Patrik frågar Gör det ont? så svarar han Nej. De byts om och nu är det Otto som klämmer Patriks arm hårt. (Fältanteckningar klass 2, grundskolan, hösten 2006)

17 Våldshandlingar som kamratskapsmarkörer Gymnasiekillen Hampus kommer sent till lektionen. När han passerar kompisarna Fabian och Robert slår han till dem hårt i ryggen med knytnäven och slår även till Robert med handflatan på sidan av huvudet. När de tittar upp och Robert ropar Va faan!, ler han mot dem och de ler tillbaka. (Fältanteckningar gymnasiet, årskurs 1, våren 2008)

18 Våld mot avvikare Eskil har låtit det håret växa och bytt stil. Han skiljer därmed ut sig från de övriga killarna i klassen. Under svensklektionen raljerar flera killar om hans utseende, petar på hans hår och påpekar att han borde klippa sig. När klassen skall grupparbeta och Eskil, en tjej och två killar lämnats ensamma i klassrummet av läraren, brottar de två killarna ned Eskil på golvet och säger: Du är ju en riktig svagis! Efteråt säger de till mig att det var på skämt, men i mina anteckningar återkommer kommentarer om Eskils utseende, frisyr, långa och smala kropp och brist på styrka. (Fältanteckningar gymnasiet, årskurs 1, våren 2008)

19 Våld som maktutövning Mio i fyran springer efter Jasper i tvåan och trycker upp honom mot väggen. När Jasper börjar att gråta, skrattar Mio och vänder sig mot kompisarna Timmy och Leo som slutit upp bakom honom. När läraren Marit och klassmorfar Torsten uppmärksammar händelsen och tillsammans med mig skyndar dit, trycker Mio upp Jasper ännu hårdare och släpper honom sedan. (Fältanteckningar grundskolan, årskurs 2, våren 2007)

20 Motvåld: våld som försvar Ett gäng pojkar i trean är beväpnade med pinnar på väg mot ettornas koja. Linus går fram och ställer sig emellan kompisarna och treorna. Han blåser upp kroppen, biter ihop munnen och går fram emot dem samtidigt som han viftar med en pinne emot dem och väser Stick iväg! Det här är våran koja! När en kille blir rädd och flyr, springer Linus efter och slår med pinnen i luften strax bakom hans rygg. När han återvänder klappar de andra pojkarna om honom. (Fältanteckningar grundskolan, årskurs 1, våren 2006)

21 Naturaliseringen av pojkars våldshandlingar Könsordningen (pojkar knyts till våldshandlingar, slagsmål, aggressioner, brottningsmatcher). Åldersordningen (mognadsdiskursen pojkar mindre mogna än flickor, äldre ej slå yngre). Kroppstorlek (jämnstora slagskämpar - ses som styrkemätning). Släktskap (syskonslagsmål). Småpojkars/barns våldshandlingar omdefinieras ofta, benämns och förstås t. ex. som kärleksgnabb, retande, tillfälliga incidenter.

22 Konsekvenser av grövre våldshandlingar

23 Barndomens helveten Gunnar, i 60-årsåldern: skoltid och uppväxt präglad av konstant mobbning, hot och våld. Jag var en hackkyckling, som man kunde leva fan med. Brillaugust!, Jävla sillstrypare!

24 Frans, 37 år vid intervjutillfället. Barn i invandrarfamilj. Jag är uppväxt i ett dysfunktionellt hem, under traumatiska förhållanden. Där Frans växte upp innebar att vara utlänning, att få jävligt mycket stryk. Den jäveln skall vi ta!

25 Sexualiserat våld Bo, nu i 50-års åldern, blev ofta slagen och misshandlad som barn av sin första styvfader. Den andra styvfadern förgrep sig sexuellt på honom. Tidigt på morgnarna kröp styvfadern ner i hans säng. Kroppen låste sig och Bo knöt ihop sig, men styvfadern bröt upp hans armar och tryckte sig mot honom. Än idag, nära fyrtio år senare, kan Bo fortfarande ibland vakna alldeles kallsvettig vid fyratiden på morgonen med kramp i armarna.

26 Grovt gatuvåld Christer, 25 år misshandlades en sommarnatt för sex år sedan. På väg ut från en spårvagn träffas han av en karatespark mot vänster käke, tappar medvetandet och faller handlöst i asfalten. Fysiska skador: krosskada i bakhuvudet, flera hjärnblödningar, svullnad på hjärnvävnaden och andra inre skador. Lukt och smaksinnet nästan borta. Psykiska konsekvenser: chock, minskad stresstålighet, panikångest. Reducerad arbetskapacitet.

27 Våldets konsekvenser Låg självkänsla & dåligt självförtroende. Koncentrationssvårigheter. Tillitsbrist, relationsproblem. Ångest, depression, stark rädsla & skräck. Avstängt känsloliv. Förhöjd aggression, våldsamhet. Medicinberoende, missbruk & kriminalitet.

28 Posttraumatiskt stress syndrom [PTSD/PTSS] PTSD: ett svårartat komplex som utvecklas hos många (men inte alla) som utsatts för en eller flera överväldigande, svåra upplevelser av traumatisk karaktär. Trauman inträffar både på en somatisk och psykologisk nivå.

29 Psykiatrins definition av trauma: att en person upplevt, bevittnat eller konfronterats med en eller flera hädelser som involverat död eller hot om död eller allvarlig skada, eller att ett hot förelegat mot den personliga integriteten. Reaktionen inbegriper rädsla, hjälplöshet eller skräck. Processer sätts igång som kan resulterar i olika fysiska och neurologiska symptom, försämring av kognitiva förmågor och emotionella svårigheter. Händelser som ett potentiellt traumatiserande av exempelvis: våld, tortyr, våldtäkt, allvarliga olyckor, naturkatastrofer.

30 Karaktäristiska symptom för PTSD Ständigt överupplevande av traumat eller element från den (flashbacks); mardrömmar och sömnsvårigheter. Intensiva känslor av ångest, panik och raseriutbrott. Somatiska sensationer och muskelvärk. För att undvika tankar, platser och personer förknippade med händelsen. Minnessvårigheter. Symptom både av avdomning och förhöjd upphetsning, liksom extrem vaksamhet för fara. Stark känsla av isolering från andra.

31 Robert C. Scaer: Den subjektiva upplevelsen av en händelse har lika stor betydelse som vad som faktiskt sker. Det meningssammanhang som präglar en individ bestämmer således vilken effekt vissa erfarenheter har får honom/henne (inberäknat tidigare livshistoria och individuell känslighet). Soft traumas/hard traumas.

32 Genus & trauma Finns samband mellan kriminellt våldsamt beteende hos vuxna män och tidigare utsatthet för övergrepp eller omsorgssvikt under barndom. Flickor som utsätts för övergrepp tycks oftare dissociera och internalisera det traumatiska beteendet. Pojkar/män tenderar att återupprepa trauman genom att anta rollen som förövare snarare än som offer (men gäller långt ifrån alla män som traumatiserats). En vanlig tendens hos traumatiserade män är att svara med raseri och aggressivt beteende.

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson

Att städa hjärtan. Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen. Sofi Önneby. Kandidatuppsats ht 2006. Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Att städa hjärtan Om behandlare av barn som bevittnat våld i familjen Sofi Önneby Kandidatuppsats ht 2006 Handledare: Roger Sages Margot Bengtsson ABSTRAKT Behandlare av barn

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

Minnesanteckningar Personlighetsstörningar April 2010 Anneli Bryntesson

Minnesanteckningar Personlighetsstörningar April 2010 Anneli Bryntesson Minnesanteckningar Personlighetsstörningar April 2010 Anneli Bryntesson Vill ni veta mer om BasUt? Gå in på www.regionhalland.se/basut. Anneli Bryntesson är psykolog och psykoterapeut i Kungsbacka, hon

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson

Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson SKOLhälsoVÅRD nr 1/2004 2005 Barn som bevittnat våld Kjerstin Almqvist och Staffan Janson GOTHIA 2004 Författarna, Annika Strandell och Förlagshuset Gothia, Stockholm Ansvarig utgivare: Olle Sundling I

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP LAGEN SÄGER: Enligt lagen är våldtäkt när någon tvingar en person till samlag eller annat sexuellt umgänge genom att hota eller använda våld. Man kan också göra sig skyldig

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter 1 en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Adoption, Samspel, Möjligheter

Adoption, Samspel, Möjligheter Adoption Samspel Möjligheter 1 Adoption, Samspel, Möjligheter En hel dag om adoption, arrangerad av Folåsa behandlingshem. Till vänster är det professor Femmie Juffer som föreläser, till höger Hanna Wallensteen

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Svart kung Filmhandledning. Innehåll

Svart kung Filmhandledning. Innehåll Svart kung Filmhandledning Våldet i vårt samhälle eskalerar, destruktiva gängbildningar blir allt vanligare, brotten blir grövre, drogerna tyngre och vapnen allt fler. Vems ansvar är det att skapa ett

Läs mer

Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst

Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 22 23 april 2008

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer