Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71"

Transkript

1 Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM (HT 2013) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi /Oftalmologi /Oto-rhino-laryngologi/Dermatologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 2 sidor Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter provet får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 29

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 13 4 Dermatologi 18 5 Infektion 22 6 Reumatologi 27 Sidan 2 av 29

3 1 Neurologi 1. En frisk 40-årig optiker söker pga skakningar i händerna. Besvären har funnits närmare 10 års tid men har förvärrats de senaste 2 åren och utgör nu ett problem ffa yrkesmässigt. Hustrun har kommenterat att han skakar i nacken. Neurologstatus är normalt förutom postural tremor i händerna samt diskreta skakningar i nacken. Du misstänker diagnosen essentiell tremor. Vad bör du föreslå som första behandlingsalternativ för att lindra symtomen? A. Bensodiazepin B. Betablockerare C. DBS D. Karbamazepin E. Levodopa 2. En 52-årig man med lindrig astma söker akut med 3 dagars anamnes på tilltagande svaghet i benen samt svårigheter att tömma blåsan. I neurologstatus finner du måttligt nedsatt kraft i båda benen samt nedsatt känsel för smärta, vibration och beröring strax nedom mamillplanet. Armarnas rutinreflexer är normala medan reflexerna i benen är stegrade. Babinskis tecken föreligger bilateralt. Misstänkt diagnos? A. Guillain-Barré Syndrom B. B12 myelopati C. Myelit D. Polyneuropati E. Spinalis anterior infarkt 3. En 25-årig lundastudent inkommer till akutmottagningen strax efter midnatt efter att ha cyklat omkull. Enligt vittnesuppgift avsvimmad i ca 2 minuter. Patienten har minneslucka kring olyckstillfället. Blåser 0.7 promille. Neurologstatus är normalt. Patienten som bor ensam vill åka hem. Vad bör du rekommendera? A. CT skalle och om denna är normal kan patienten åka hem B. Får åka hem då neurologstatus är normalt C. Får åka hem med instruktion att återkomma till akutmottagningen följande morgon för kontroll D. Får åka hem och kompisen instrueras att titta till patienten några gånger under natten E. Patienten får stanna kvar på akutmottagningen 2 timmar för observation, kan sedan åka hem om kontroller varit normala. 4. En 70-årig man med känd polyneuropati, och till följd av detta ostadig gång, inkommer kl 16 till akutmottagningen tillsammans med sin dotter som berättar att fadern sedan några dagar är desorienterad. Sedan igår har det tillkommit svaghet i höger arm och ben. Patienten berättar att han fallit ganska ofta sista tiden och att han vid ett tillfälle slog i huvudet. Vaknade då upp på golvet men mådde ganska bra och sökte aldrig vård. Du noterar ett gammalt blåmärke till vänster över pannan. I status finner du att patienten är lätt desorienterad och psykomotoriskt långsam samt har en lätt pares i höger arm och Sidan 3 av 29 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 ben. CT skalle påvisar ett ca 1 cm brett lågattenuerat område på vänster sida. Förändringen är subduralt belägen och expansiv. Den orsakar en kompression av vänster sidoventrikel och en överskjutning av medellinjen med ca 1 cm. Vilken åtgärd är lämpligast i första hand? A. Inläggning på avd samt högdos kortison för ödembehandling B. Inläggning på avd för observation, mobilisering och vårdplanering C. Kontakt med narkos för intubering och hyperventilation D. Kontakt med neurokirurg för operation E. Observation på akutmottagningen under natten 5. En 45-årig kvinna söker dig på Vårdcentralen då hon sedan en knapp månad besvärats av tilltagande tyngdkänsla i benen samt muskelvärk i både lår- och vader efter fysisk aktivitet. Det har nu tillkommit liknande symtom i nacke och skuldror. Neurologstatus är normalt förutom lätt nedsatt kraft både proximalt och distalt i extremitetsmusklerna. Reflexerna finns men är generellt svaga. Musklerna ömmar vid palpation. CK är förhöjt. Mest sannolik diagnos? A. B12-brist B. Guillain-Barres syndrom C. Myelopati D. Myopati E. Polyneuropati 6. Du träffar en 63 årig kvinna med tablett behandlad hypertoni på vårdcentralen som söker pga succesivt tilltagande huvudvärk som är värst på morgnarna, då hon också är illamående. Pågått i 2-3 veckor. Vid neurologisk undersökning får du fram bara en mycket diskret vänster sidig kraftnedsättning, som inte ens patient har märkt av. BT 180/95. Vilken diagnos bör övervägas i första hand? A. Depression B. Hjärntumör C. Hypertoni-associerad huvudvärk D. Migrän E. Stroke 7. En 24-årig kvinna utan kända sjukdomar söker akut med domningar i höger ben och höger sidan av bålen upp till navelnivå. Statusmässigt har hon nedsatt sensibilitet för stick beröring och vibration i hela benet och upp till refererad navelnivå, samt lätt stegrade reflexer höger ben. Vilken undersökning har störst sannolikhet att visa vad som orsakar symtomen? A. CT skalle B. CT thorax C. EMG D. ENeG Sidan 4 av 29 [Neurologi]

5 Fråga 7 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 E. MR rygg 8. En 55-årig man som står på asa-behandling pga tidigare kranskärlsbesvär inkommer 1,5 timme efter att ha fallit ihop med högersidig hemipares, hemiansestesi, dysfasi och hemianopsi. CT skalle visar stor hemisfärblödning supratentoriellt vänster. Vilket av följande påståenden om hjärnblödning är rätt? A. CT-undersökning som görs inom 1 timme efter inträffad hjärnblödning visar ofta normalt fynd B. Cyklokapron (tranexamsyra) är lämpligt för att minska blödningen om han ej står på trombocythämmare C. Det är viktigt att behandla höga blodtryck (t ex 200/100) redan första timmarna efter insjuknandet D. Patienten bör reverseras med Octostim (desmopresin) om han står på trombocythämmare E. Patienten har en påtaglig risk för försämring pga inklämning i foramen magnum 9. En 55-årig kvinna söker pga attackvis påkommande smärta i höger kind. Började för 2-3 veckor sedan. Varje attack varar ca 5-25 sekunder och är mycket intensiv. Smärtan kan utlösas när hon borstar tänderna till höger i munnen och också när hon tuggar mat där. I status noteras normal sensibilitet i ansiktet men då man rör vid ett område på insidan av kinden i munnen anger patienten att detta framkallar en smärtattack. Patienten har prövat acetylsalisylsyra och naproxen, men trots att hon tar ca 8-10 tabletter per dag har de endast ringa effekt. Vilken behandling bör rekommenderas i första hand? A. Betablockerare po som förebyggande behandling B. Karbamazepin po som förebyggande behandling C. Sluta med smärtstillande mediciner och avvakta tills smärtan går över D. SSRI-preparat po som förebyggande behandling E. Triptan tex sumatriptan po eller nasalt i samband med attack 10. En 54 årig man som är frisk sedan tidigare söker akut på grund av tilltagande svaghet i båda benen. Började för 2-3 dagar sedan. Han beskriver att han för två veckor sedan hade en gastroenterit som tog mycket av hans energi, men han återhämtades och arbetade intensivt som vanligt. Han söker nu med en progredierande lätt svaghet som kom smygande i både ben, och han tycker nu att det har börjad bli besvärlig. Han beskriver inga andra symptom. Vid undersökning noteras sänkningstendens bilateralt vid tå- respektive hälgång. Behöver ta lite stöd av händerna vid försök till nigsittning och uppresning. Mycket svaga reflexer i båda benen. Reflexer är bevarade i armarna. Ingen sensibilitetsstörning. Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. Vad är lämpligaste utredning? A. Gör akut MR rygg och eventuellt lägga in patienten B. Lägga in patienten för LP, neurografi och observation C. Lägga in patienten och beställa en CT skalle, och observation D. Poliklinisk utredning med MR rygg, neurografi och EMG E. Skicka hem patienten och skriv remiss till neurolog mottagning för snabb uppföljning Sidan 5 av 29 [Neurologi]

6 11. En 25-årig kvinna med uttröttbarhetsproblem har fått diagnosen generaliserad myastenia gravis. Utredning har påvisat dekrement vid repetitiv nervstimulering och positiv antikroppstiter mot acetylkolinre- ceptorer. Vilken ytterligare undersökning bör nu göras? A. Borreliaserologi B. CT thorax C. Edrofonium-klorid test ( Tensilon-test R ) D. Lungröntgen E. MR av ryggmärgen 12. En 76-årig kvinna insjuknade för två år sedan med en embolisk infarkt inom vänster cerebri medias försörjningsområde. Hon har en lätt afasi som restsymptom men bor hemma med maken. Hon inkommer till akuten efter att för två timmar sedan insjuknat med plötslig förvirring efterföljt av ett generaliserat krampanfall. Hon har aldrig tidigare haft några epileptiska anfall. CT visar gamla skador motsvarande den äldre infarkten, inga nya lesioner. Anfallet har nu gått över och patienten förefaller vara i sitt habitualtillstånd. Vilken antiepileptisk behandling är indicerad i första hand? A. Antiepileptisk behandling är inte indicerad B. Diazepam (Stesolid R ) C. Fenytoin (EpanutinV R ) D. Karbamazepin (Tegretol R ) E. Valproat (Ergenyl R ) 13. En 60-årig man söker vårdcentralen på grund av tilltagande gång- och rörelsebesvär. Motoriken har blivit långsammare och klumpigare under det senaste året. I status har patienten vilotremor och hypokinesi. Du funderar över diagnosen Parkinsons sjukdom alternativt någon form av atypisk parkinsonism. Vilket av nedanstående fenomen talar mest för att patienten har en genuin, idiopatisk Parkinsons sjukdom? A. Ataxi B. Tidig demensutveckling C. Tidig dysautonomi D. Spasticitet E. Unilateral symptomdebut 14. En 57-årig kvinna insjuknar med tilltagande bulbära symptom i form av dysartri och dysfagi. Man ser även muskelatrofier i händernas interosséer. Kliniskt misstänker man starkt att patienten har en motorneuronsjukdom. Vilken av nedanstående undersökningar är den som bäst kan visa fynd som bekräftar diagnosen? A. EMG B. Genetisk analys C. Lumbalpunktion Sidan 6 av 29 [Neurologi]

7 Fråga 14 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 D. MR hjärna E. Neurografi 15. Transitorisk global amnesi är en sjukdom som ger övergående neurologiska symptom. Vilken funktion är det som är störd under den akuta sjukdomsfasen? A. Inpräglingsförmåga B. Procedurminnet C. Praxi-funktioner D. Språkliga funktioner E. Visuospatial förmåga årig man med lång anamnes på periodvis alkoholmissbruk inkommer till akuten på grund av akut konfusion. En viktig differentialdiagnos är akut Wernicke-encefalopati. Vilket av nedanstående statusfynd överensstämmer bäst med den diagnosen? A. Afasi B. Bilateralt Babinskis tecken C. Generell areflexi D. Ljusstela pupiller E. Oftalmoplegi med bilateral abducenspares 17. En 70-årig man med kroniskt förmaksflimmer insjuknar med en mindre, embolisk infarkt inom höger arteria cerebri medias kärlterritorium. CT utförd 7 timmar efter insjuknandet visar tidiga infarkttecken. Vilken av nedanstående undersökningar är viktigast att utföra på patienten? A. Duplex av karotiderna B. Ekokardiografi C. Kontroll-CT efter ett dygn D. Långtids-EKG registrering E. MR hjärna 18. En 14-årig yngling inkommer till akutmottagningen med sina föräldrar. Patienten har huvudvärk sedan 2 dygn tillbaka och föräldrarna har lagt märke till tilltagande trötthet och oföretagsamhet. Pat har kräkts ett par gånger senaste timmen. Det framkommer från föräldrarna att pojken har en intrakraniell shunt. Status: vaken men slö. Pupillerna reagerar för ljus. Diskret vä-sidig svaghet som enligt föräldrarna och pojken alltid har funnits. Vilken handläggning bör du välja? A. Akut CT hjärna, röntgen shuntöversikt. Kontakt med neurokirurgjour B. Inläggning. Observation C. LP, CT hjärna Sidan 7 av 29 [Neurologi]

8 Fråga 18 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 D. MR med frågeställning hjärntumör E. Poliklinisk remiss till neurokirurg 19. En 37-årig man, tidigare frisk, söker akutmottagningen på grund av kraftig, plötsligt insättande huvudvärk för 2 timmar sedan. Vid undersökning är patienten vaken och orienterad men trött och il- lamående. BT 155/72. Puls 88. SaO 2 94%. Neurologstatus utan anmärkning Åtgärd i första hand? A. CT skalle B. Hemgång, åter vid försämring C. Inläggning och observation D. Kontakt med neurologjouren E. Lumbalpunktion 20. En 74-årig pensionerad man kommer på läkarbesök tillsammans med hustrun. Hustrun tycker att mannen har förändrats avsevärt. Han bryr sig inte om trädgården längre, vilket han tidigare har satt en ära i att sköta. Han klarar inte längre av att reparera saker i hemmet och allt tar mycket längre tid när han ska göra något. Har också börjat få gångsvårigheter. Själv tycker patienten att hustrun överdriver. Han menar att det är åldern som sätter sina spår och att han också måste få ta det lite lugnt. Han har insulinbehandlad diabetes sedan många år och har också antihypertensiv behandling. Mannen är något överviktig men annars i gott allmäntillstånd. I status hittar du inga fokalneurologiska bortfall. Mini-Mental Test visar 24/30 poäng; -1 för orientering, -1 för minne, - 3 för baklängesräkning, -1 på trestegsuppmaning. AQT (färg-form-test) visar förlångsammad processhastighet. CT av hjärnan visar måttliga förändringar i vita substansen samt en antydd generell kortikal atrofi, inga infarkter. Vilken kognitiv sviktprofil bedömer du stämmer med beskrivningen? A. Fronto-subkortikal sviktprofil B. Frontal sviktprofil C. Parietal sviktprofil D. Temporo-parietal sviktprofil E. Temporal sviktprofil Sidan 8 av 29 [Neurologi]

9 2 Oftalmologi 21. En 4-årig flicka som vid två tillfällen haft synskärpa 0.6 på höger öga och 1.0 på vänster öga utan förbättring med provglas. Ögonen är rättställda och rörligheten är normal. Cover test är normalt liksom stereoseendet. Man finner fin röd fundusreflex i genomfallande ljus. Papill och makula är normala. Tillståndet tolkas som amblyopi. (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik orsak till amblyopin? A. Myopi / Närsynthet B. Anisometropi / Sidoskillnad i brytning C. Strabism / Skelning (b) Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast initialt om det är brytningsfel som orsakar amblyopin? A. Glasögon B. Lapp C. Atropindroppar (c) Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast initialt om det är skelning som orsakar amblyopin? A. Glasögon B. Lapp C. Atropindroppar åriga Stina genomgick kataraktoperation för 1 vecka sedan. Söker nu då det nyopererade ögat varit rött i 2 dagar med ökande smärta och sämre synskärpa. Synskärpan är 0.1 på det detta öga. (a) Trolig diagnos? A. Akut glaukom B. Sklerit C. Endoftalmit D. Keratit (b) Vilken av nedanstående åtgärder är lämpligast på vårdcentral? A. Antibiotikasalva + konjunktivalodling B. Akut remiss till ögonklinik Sidan 9 av 29 [Oftalmologi]

10 Fråga 22 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 C. Vanlig remiss till ögonklinik 23. Du har en äldre patient framför dig på din mottagning som sedan en tid varit trött och hängig. Hon söker akut för en plötslig och total synnedsättning på vä öga. Synskärpan är ej perception på detta öga men 1.0 på det friska. Vid oftalmoskopi finner du följande fynd. Men när du ska prova pupillreflexen märker du att ingen pupill reagerar alls när du lyser på det vänstra ögat men bägge pupillerna drar ihop sig när du lyser på det andra ögat. (a) Vilken är den mest sannolika orsaken? A. Centralvenstrombos B. Optikusneurit C. Optikusinfarkt D. Akut glaukom (b) Vilken av nedanstående utredningar har högst prioritet i det akuta skedet? A. B-SR B. B-Trc C. CT skalle D. MR Hjärna 24. För vart och ett av fallen nedan ange det lämpligaste initiala behandlingsalternativet på vårdcentralsnivå A. Antibiotikasalva B. Antihistamindroppar C. Expektans D. Incision E. Pupillvidgande/Mydriatika F. Tvättning med ljummet vatten G. Tårsubstitut (a) Barbro är 54 år och kanslist. Hon klagar över att ögonen hela tiden rinner och hon måste ideligen torka dem. Hon har ingen klåda. Tycker att det är väldigt störande i arbetssituationen. Ögonen är bleka och hornhinnorna är klara. Synskärpan är 1.0 bilateralt med egna glasögon. Sidan 10 av 29 [Oftalmologi]

11 Fråga 24 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 Svar: G (b) 13-årig pojke som sedan 4 dagar varit kladdig i först höger öga och nu sedan igår bägge ögonen. Små mängder gulvitt sekret och måttlig konjunktival injektion. Ingen smärta. Hornhinnorna är klara. Synskärpan är 1.0 bilateralt. Övriga familjen frisk. Svar: C (c) En 75-årig kvinna söker för att ögonen rinner ibland och svider ibland. Så har det varit i några år men nu vill hon ha hjälp. Ögonen är bleka och hornhinnorna är klara. Synskärpan är 0.9 bilateralt med egna glasögon. Svar: G (d) Pelle har rensat ogräs i trädgården och plötsligt kom en gren mot ögat. Han har ont, särskilt när han blinkar. Du undersöker i spaltlampa men och finner ett 3 mm långt ytligt sår på kornea. Svar: A 25. För vart och ett av fallen nedan ange den mest sannolika diagnosen i listan. A. Katarakt B. Makuladegeneration C. Glaukom D. Hyperopi E. Myopi F. Presbyopi (a) 74-årig man som sedan 5 år haft en långsamt tilltagande synförsämring. Han upplever det som att allt blir mer och mer suddigt både på långt och nära håll. Han blir nu ofta bländad av starka lampor vilket inte besvärade honom tidigare. Status: Höger Vänster Synskärpa 0,4 0,5 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus Mörka ekrar Mörka ekrar Pupill ua ua Svar: A (b) 81-årig kvinna som sedan några år märkt successivt sämre syn som hon beskriver som suddig och oklar syn. Särskilt svårt är det att läsa och känna igen ansikten. Hon förnekar att bilden är förvrängd. Sidan 11 av 29 [Oftalmologi]

12 Fråga 25 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 Status: Höger Vänster Synskärpa 0,5 0,3 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus Fin röd reflex Fin röd reflex Pupill ua ua Svar: B (c) 48-årig man som sista månaderna märkt att det blir svårare och svårare att läsa tidningen på morgonen och han måste ha mycket bra ljus för att kunna se den löpande texten. Inga problem att se på TV och inga andra synsymptom. Status: Höger Vänster Synskärpa 1,0 1,0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus ua ua Pupill ua ua Svar: F (d) 59-årig kvinna som sedan ett halvår besvärats av att synen på höger öga försämrats märkbart. Det blir värre och värre. Nu känns det som tät dimma för höger öga. Hon upplever inga problem med vänster öga. Ingen värk. Status: Höger Vänster Synskärpa 1,0 1,0 Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus Pupill Diskret afferent defekt ua Svar: C Sidan 12 av 29 [Oftalmologi]

13 3 Oto-rhino-laryngologi 26. Eva, 4 år, har varit snorig i ett par dagar. Hon blir plötsligt sämre och får hög feber. Huden under hö öga har blivit röd och svullen. Mamma har mycket att göra och skall resa bort på tjänsteresa. Pappa är också bortrest. Eva skall passas av sin barnflicka. Det går nog över snart, tänker Evas mamma och reser iväg. Hon kommer hem ett par dagar senare. Eva har inte blivit bättre. Nu klagar hon över att hon ser sämre. Mamma tycker att ögat står ut. De åker omedelbart till sjukhuset och kommer till dig efter ögonbedömning som visat nedsatt visus på sjuka ögat och exoftalmus. Fortsatt handläggning? A. Akut CT + inläggning + iv antibiotika B. Inläggning + iv antibiotika C. Akut CT + inläggning + iv antibiotika + dränage av sannolik orbitalabscess D. Akut operation utan att göra CT E. Öppning av tårsäcken nästa dag 27. Stefan, 40 år är rökare och bejakar daglig konsumtion av whisky och öl. Nu söker han akut eftersom han sedan en vecka har tilltagande smärta och svullnad submandibulärt på vänster sida. Det hjälper dåligt med värktabletter. Symptomen har gradvis ökat och nu känns det svårt att svälja. Han gapar skapligt men är svullen i hela munbotten och mot svalget. Han har dåligt tandstatus och är perkussionsöm på flera tänder i både under- och överkäke. Du undersöker hypofarynx och larynx och ser att även i hypofarynx finns ett ödem till vänster. Vilken diagnos orsakar mest troligt hans svullnad? A. Tonsillcancer B. Hypofarynxcancer C. Spottsten i submandibularis utförsgång D. Tandinfektion E. Peritonsillit 28. Vera, 5 år, fick rör i båda öronen i september eftersom hon hörde dåligt. Hon har inte haft så mycket öroninfektioner tidigare. Nu har familjen firat jul i Thailand med mycket bad och sol och dagen innan hemfärd började det rinna från Veras vänstra öra. De sökte inte läkare innan hemfärd men kommer nu direkt från flyget. I örat är det kladdigt men du kan göra rent så pass att du ser röret varur det kommer litet pus och att trumhinnan är lindrigt röd. Hon har ingen feber och paracetamol har hjälpt under flygresan. Vilken behandling ska Vera få? A. Terracortril med Polymyxin B-droppar B. pcv C. amoxicillin D. aktiv exspektans E. pcv och Terracortril med Polymyxin B-droppar Sidan 13 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

14 29. En 45-årig docent i maskinlära har inremitterats till dig på ÖNH-mottagningen på grund av ett vulstigt sår till höger på tungranden som inte vill läka trots olika behandlingar hos tandläkaren. Nu har hon dessutom upptäckt en ca 2 cm stor oöm knuta i käkvinkeln på höger sida. Vilka radiologiska undersökningar måste du beställa? A. Ultraljud av halsen och CT thorax med kontrast B. CT av hals och thorax utan kontrast med förtur C. MR hals och lungröntgen D. Ultraljudsledd finnålspunktion av den palpabla körteln inom en vecka E. CT av hals och thorax med kontrast med förtur 30. Svea, 13 år klagar över att hörseln successivt blivit sämre på höger öra sedan en tid tillbaka. Vid några tillfällen har det runnit illaluktande sekret från örat. Hon har sökt olika distriktsläkare vid ett par tillfällen, men de har sagt att det såg bra ut. Nu kommer hon till dig som vikarierar på öronkliniken. I status finner du en trumhinna som ser ut som på bilden nedan: (a) Vilken är den sannolika diagnosen? A. Extern otit med engagemang av trumhinnan B. Kolesteatom C. Petskada D. Mellanöreinflammation med trumhinneperforation. E. Mastoidit (b) Du gör Webers test på patienten i frågan ovan; hur utfaller det? A. lateraliseras ej B. lateraliseras till hö C. lateraliseras till vä 31. Emma, 5 år, kommer till dig på vårdcentralen eftersom hennes föräldrar plötsligt noterat en stor knöl till vänster på halsen som inte funnits där tidigare i veckan. De märkte av den på kvällen innan då hon inte ville vrida huvudet åt vänster. Under natten har den dubblerats i storlek och är nu ca 3 cm i diameter. Flickan vill inte att du klämmer på den och hon samarbetar dåligt till undersökning. Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig? A. Torticollis B. Lymfom C. Streptokockinfektion D. Mononukleos E. Atypisk mycobacterieinfektion 32. Nu sitter Axel framför dig och beklagar sig över att det är så besvärligt att han måste ta näsdroppar varje dag. Otrivin R var det visst han använde. Det hade börjat i samband med en förkylning och sedan bara fortsatt. Vilken är din första åtgärd? A. Sätter upp honom på operation för reducering av conchorna Sidan 14 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

15 Fråga 32 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 B. Behandlar honom med antibiotika då han nog har en sinuit C. Du rekommenderar koksaltsköljningar D. Seponera Otrivin R E. Uppmuntrar honom att fortsätta på den inslagna vägen 33. Kristina, 43 år, vaknar på måndagsmorgonen med lock i örat och hör inget alls på det örat. Det gör inte ont men känns konstigt. Visserligen var hon på fest i fredags kväll där det spelades hög musik men under resten av helgen har allt känts bra. Du undersöker henne senare på dagen på jourmottagningen i Vilhelmina där du fått ett vikariat. Trumhinnan ser helt normal ut, Weber lateraliseras till det friska örat. Vlken av nedanstående handläggningar är lämpligast? A. Näsdroppar och Valsalvas manöver. Tillbaka om tre veckor B. Remiss till ÖNH C. Vanligt pcv i 5 dagar, åter endast vid behov D. Nasala steroider E. Remiss till audionom för att prova ut hörapparat 34. Edvin, 83 år, på långvården hostar upp odigererad föda lite när som helst på dagen. Han har ingen aptit och har gått ner i vikt men dricker gärna kaffe och äter bulle och det verkar gå ner utan problem. Vilken orsak ligger mest troligt bakom besvären? A. Zenkerdivertikel B. Esofaguscancer C. Baretts esofagus D. Eosinofil esofagit E. Ventrikelcancer 35. Vicky har börjat med kick-boxning. Hon fick en spark på örat under träningen på fredagskvällen och nu har örat svullnat upp och är blått. Triaget ringer öronjouren och undrar vad som bör göras. Vad är rätt svar? A. Hon kan komma till ÖNH på måndag om svullnaden inte lagt sig. B. Hon kan söka sin distriktsläkare på måndag om svullnaden inte lagt sig C. Hon kan söka distriktsjouren på lördag förmiddag D. Vänta till det går över vilket tar cirka en vecka. Om hon inte har andra skador kan hon gå hem. E. Patienten ska undersökas nu. Du vill aspirera hematomet och lägga tryckförband. 36. Johan, 5 år, inremitteras från privat barnläkare eftersom han inte växer som han ska. Han är alltid trött och förkyld. Mormor som är med på läkarbesöket vet inte om han snarkar på natten. Gossen är blek och hålögd. Han gapar ogärna men du hinner se två stora bleka tonsiller. Du remitterar till ÖNH. Vilken frågeställning är mest lämplig? Sidan 15 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

16 Fråga 36 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 A. Sömnutredning? B. LKG-utredning? C. Sväljningsundersökning? D. Adenotonsillektomi? E. Coanalatresi? 37. Du undersöker en kraftigt yr patient. Hon ligger och blundar samt kräks någon gång då och då. Du ber henne öppna ögonen och finner en högerslående spontannystagmus som ökar då hon tittar i snabba fasens riktning och minskar i motsatt riktning. Impulstest är positivt åt vänster. Inga andra uppenbara neurologiska symtom. Normala trumhinnor. Ingen hörselpåverkan. Vilken hypotes bör du ha om diagnosen? A. Menieres sjukdom B. Vestibularisneuronit C. Hjärnstamsinfarkt D. Lillhjärnsinfarkt E. BPPV i laterala båggången 38. Per och Olof från Jönköping tillbringar helgen hos en kompis i Lund. På kvällen är de på Malmö nation på pubkväll. De har druckit en del redan men när Per ser ett halvfullt glas smuttar han på det. Fy fan, utbrister han, det var det djävligaste jag smakat. Olof smuttar också och håller med. Just då kommer barmästaren och konstaterar att killarna druckit flytande maskindiskmedel! Du tillkallas eftersom du är nästan doktor. Killarna själva vill gå hem och sova ruset av sig. Vad bör du göra? A. Du ser till att de genast kräks och skickar upp dem till sjukhuset B. Du ger dem varsitt glas mjölk och sen får de gå hem och lägga sig C. Du tittar i munnen på dem och där ser allt bra ut. De dricker lite mjölk och går och lägger sig D. Du tittar i munnen på dem och där ser allt bra ut. De dricker lite mjölk och går och lägger sig. I morgon när de kommer till Jönköping går de på kontroll hos doktorn. E. Du ger dem mjölk och skickar upp dem på sjukhuset åriga Greta har svullnat upp framför hö öra. Hon har hög feber och frossa. Vid undersökning finner du en svullen parotis framför örat och pus i parotis utförsgång. Hon kommer från äldreboendet till dig på öronakuten. Vilken behandling är korrekt? A. Peroral antibiotika B. Peroral antibiotika + NSAID C. Intravenös antibiotika D. Intravenös vätska + iv antibiotika E. Citron och peroral antibiotika Sidan 16 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

17 årig kvinna söker med nedsatt rörlighet i höger sidas panna, kind, mungipa sedan ett dygn men inga andra fynd i neurologstatus. Hon är tidigare väsentligen frisk. Vilket av nedanstående agens ligger sannolikt bakom hennes neurologiska symtom? A. Borrelia B. Herpes Simplex C. Mässling D. Parotit E. Streptococker Sidan 17 av 29 [Oto-rhino-laryngologi]

18 4 Dermatologi år gammal man som plötsligt upptäckt, att han har en stor fläck med färgskiftningar till höger på buken. Vilken åtgärd är lämpligast? Färgbild borttagen här av sekretessskäl A. Förändringens mått registreras och följs upp om 6 veckor. Om då tillväxt excision B. Excision med 3 mm marginal inom 1 vecka C. Kryobehandling med flytande kvävgas 30 sekunders nedfrysning x 2 D. Stansbiopsi från ett rodnat och ett pigmenterat område årig kvinna som hade ett utslag, samma som nu, ovan vänster laterala malleol för något år sedan vid vistelse i Australien. Stod vid detta tillfälle under antibiotikabehandling för en övre luftvägsinfektion och läkare på orten bedömde det som en överkänslighetsreaktion. Nu sedan 4 dagar fått ett utslag på fått samma ställe. Vilken är din preliminära diagnos? A. Herpes simplexinfektion B. Läkemedelsreaktion C. Impetigo D. Herpes zoster Färgbild borttagen här av sekretessskäl år gammal man med lätt kliande utslag spritt över hela bålen, övre halvan av överarmarna och halsen sedan 1 vecka. Började några veckor tidigare med en solitär fläck, som ses i detalj på övre bilden. Vilken är troligaste diagnosen? A. Urticaria Färgbild borttagen här av sekretessskäl B. Guttat psoriasis C. Pityriasis roscea D. Nummulärt eksem 44. En patient har fått exciderat en tillväxande pigmentförändring på ryggen med 3 mm marginal. Kliniskt mått 12x10 mm. PAD visar radikalexciderat malignt melanom av typen superficial spreading malignant melanoma. Vilken är den viktigaste uppgiften för fortsatt handläggning? A. Tumörens kliniska mått (längd och bredd) Sidan 18 av 29 [Dermatologi]

19 Fråga 44 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 B. Lokalisering på kroppen C. Histologiskt växtsätt (superficial spreading, nodular MM) D. Tumörtjocklek i mm enligt Breslow 45. En 32 år gammal kvinna inremitteras av allmänspecialist med 6 veckors anamnes på en lättblödande, 4 mm stor tumor på vänster hands dig lll volart på mellanfalangen. Vilken är den troligaste diagnosen? Färgbild borttagen här av sekretessskäl A. Granuloma telangiectaticum (granuloma pyogenicum) B. Amelanotiskt malignt melanom C. Basalcellscancer av nodulär typ (I A) D. Skivepitelcancer 46. En 73 år gammal kvinna inremitterad från allmänspecialist. Sedan 4 år tillbaka besvär med återkommande sårbildningar i munhålan, där man aldrig kunnat ställa säker diagnos. Nu sedan ett par månader tilltagande klåda på bål och extremiteter. På bålen utsådd av röda konfluerande, palpabla förändringar (vänstra bilden). På ena underarmen ses vid närmare inspektion annan typ av utslag (högra bilden. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken av nedanstående diagnostiska åtgärder är viktigast att genomföra? A. CRP och svalgodling B. Hudstans från förändringen på underarmen inkluderande normal och sjuk hud till PAD och IF (immunflourescens) C. Läkemedelsanamnes D. Borreliaserologi 47. En 73-årig kvinna söker för bensår på allmänläkarmottagning. Debut av recidiverande sår höger underben för 10 år sedan. Ingen trombosanamnes. Aktuella sår debuterade för 3 månader sedan. Har behandlats med olika sårkompresser och antibiotikakurer utan effekt. Ganska konstanta smärtor som lindras något under natten. Ankeltryck mätt med ultraljudsdoppler över dorsalis pedis 160 mmhg. Armtryck 140 mmhg. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken är nästa viktigaste undersökning? A. Sårodling B. Hudstans från sårkanten inkluderande sår och hud C. Tåtrycksmätning via kliniskt fysiologiskt laboratorium D. Undersökning av venöst status (med ultraljudsdoppler bed-side och/eller venös duplex via kliniskt fysiologiskt laboratorium Sidan 19 av 29 [Dermatologi]

20 år gammal man. Sedan cirka 5 år brun, långsamt tillväxande, förändring på höger kind. Färgbild borttagen här av sekretessskäl Vilken diagnos bör i första hand misstänkas? A. Basalcellscancer B. Skivepitelcancer in situ (Mb Bowen) C. Lentigo solaris (lentigo benigna/senilis) D. Lentigo maligna år gammal kvinna. Sedan 15 år tillbaka en långsamt tillväxande, nu stillastående, stor hudförändring på höger underbens framsida. Ingen anmnes på varicer eller djup venös trombos. Kan ibland uppkomma små sår i samband med trauma. Ingen smärta. Vid handdopplerundersökning fram kommer ingen arteriell eller venös insufficiens. Kliniskt finner man en brungul, dubbelt handflatestor, skarpt avgränsad förändring. Vilken är den troligaste diagnosen? A. Skivepitelcancer in situ (Mb Bowen) B. Vaskulit C. Kronisk neurodermit D. Nekrobiosis lipoidica Färgbild borttagen här av sekretessskäl 50. Aktinisk keratos (AK) är vanligt från medelåldern och upp. Nedan följer några påståenden om AK. Ett är felaktigt. Vilket påstående är felaktigt (OBS FELAKTIGT)? A. Risken för progression till invasiv skivepitelcancer är stor, >10% av individuell AK under ett år B. Det är den kumulativa UV-exponeringen under livet som orsakar AK C. Field cancerization innebär att många AK inte är synliga för ögat D. Om aktiv behandling beslutas, är kryobehandling med flytande kvävgas lämpligt vid enstaka förändringar 51. Atopiskt eksem. Nedan följer ett antal påståenden om sjukdomen. Ett är fel. Vilket av nedanstående påstående är FEL (OBS FEL)? A. Det finns en ökad förekomst av IgE medierade slemhinneallergier hos patienterna B. Hos många föreligger en genetisk avvikelse med defekt filaggrin i hornlagret C. Behandling av bakomliggande födoämnesallergi brukar göra patienten eksemfri D. Vit dermografism är ett vanligt förekommande kliniskt tecken Sidan 20 av 29 [Dermatologi]

21 52. I patogenesen till akne vulgaris figurerar flera samverkande faktorer. En av nedanstående är fel (OBS FEL). Vilken? A. Generell hormonell rubbning detekterbar som ökade blodnivåer av testosteron B. Ökad sebumproduktion i hårfolliklarna C. Rubbad hornbildning i hårfolliklarnas öppningar D. Överväxt av Propionebacterium acnes i hårfolliklarna år gammal flicka med röd förändring till höger i pannan. Nedan följer några påståenden varav ett är fel (OBS FEL). Vilket? Färgbild borttagen här av sekretessskäl A. Förändringen har funnits sedan födelsen B. Förändringen kan behandlas framgångsrikt med källaser C. Det rör sig om en kapillär kärlmissbildning (nevus flammeus) D. Förändringen försvinner spontant i vuxen ålder 54. Vilket av nedanstående kliniska symptom/fynd kännetecknar INTE (OBS INTE) urticaria? A. Klåda B. Nya, strimformade, efflorescenser kan uppkomma på platsen för rivning C. Primärefflorescensen är en kvaddel D. Den individuella primärefflorescensen står kvar på samma plats i cirka 1 vecka Sidan 21 av 29 [Dermatologi]

22 5 Infektion 55. Antibiotika resistensen har blivit ett stort problem i hela världen. Bakterierna har olika mekanismer för att skydda sig mot antibakteriella medel. Vad är orsaken till följande antibiotikaresistens? (a) E. coli som är resistent mot ampicillin/amoxicillin (Pentrexyl R /Amimox R ) Svar: Svar Betalaktamas (b) Pneumokocker som är resistenta mot penicillin Svar: Svar Förändrade PBP. Bägge rätt = 1 p 56. Cefotaxim (Claforan R ) har ofta kallats husets vin då det kan användas på ett flertal indikationer dock inte på alla. Nämn fyra (4) bakterier som alltid (naturligt) är resistenta mot medlet. Svar: Svar: Anaerober, P. aeruginosa, Enterokocker (faecalis, faecium), X. maltophilia, MRSA, MRSE, Listeria, Mycoplasma, Chlamydophila = 1 p 57. Under ett helgjourspass berättar sjuksköterskan på en av medicinavdelningarna att tre patienter insjuknat med rejäla kräkningar och diarré på avdelningen de senaste två dagarna, två undersköterskor är sjukskrivna pga samma symptom. Själv mår hon lite illa, liksom två andra ur personalen. Vilket smittämne har sannolikt orsakat detta utbrott? Svar: Svar: Calicivirus= 1 p 58. En 47-årig man inkommer på akutmottagningen, då han insjuknat med frossa och hög feber C sedan 2 dygn tillbaka. Han klagar på huvudvärk samt ont i höger flank vid djupandning. Har även sista dygnet fått lätt hosta. I status finner Du att patienten är högfebril, trött, perifert varm. Ej nackstel. Andningsfrekvens 30/min. Puls 110/min. BT 110/90. Saturation 90%. Du hör enstaka krepiterande rassel basalt på höger sida. Ej nackstel. (a) Vad är den troligaste diagnosen? Svar: Pneumoni (b) Vilket är det troligaste agens? Sidan 22 av 29 [Infektion]

23 Fråga 58 fortsätter... Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 HT 2013 Svar: Pneumokocker (c) Vilken antibiotikabehandling ger Du? Svar: Bensylpc Alla 3 a-c rätt = 1 p 59. Amanda, 3 år, har det senaste året haft tre otiter sedan hon började på förskola. Har sedan sex dagar tillbaka haft feber och övre luftvägssymptom. Fått behandling av annan distriktsläkare med Kåvepenin 25mg/kg 2 sedan fyra dagar tillbaka. I natt åter tagit sig för örat och gråtit. Vid mottagningsbesöket opåverkad men fortfarande temp på 38.5 C. Vid inspektion av trumhinnan finner Du purulent sekretion i höger hörselgång och en schagrinerad (fiskfjällsliknande) blek förtjockad trumhinna. Föreslå behandling och motivera svaret! Svar: Amimox troligen otit orsakad av HI = 1p 60. En 28 årig läkare, är föräldraledig sedan 2 månader med sin förstfödda dotter. Sedan två veckor tillbaka besväras han av febertoppar upp mot 39 C. Febern kan komma när som helst under dygnet. Han har noterat ett par smärre körtlar till höger på halsen. Känner sig mycket trött, har lätt halsont men ingen hosta eller snuva. Miktion och avföring ua. Oroar sig för lymfom och har därför tagit en diff som visar N 1.7 B <0.1 E 0.2 L 7.6 M 0,9. CRP 13. ASAT=2.6, ALAT=3.4. Monospot neg. Söker nu på inf mott. (a) Vilken är den troligaste diagnosen? Svar: CMV, Serologi (b) Hur kan diagnosen verifieras? Svar: Serologi 61. Emmy, 60 år, är bröstcanceropererad sedan 10 år tillbaka och har i efterförloppet utvecklat en lymfstas i höger arm. Emmy insjuknar nu plötsligt med 39 C feber och frossa. Vid undersökning av patienten finner Du att hela höger arm är värmeökad och kraftigt rodnad. (a) Vilken diagnos är troligast? Svar: Erysipelas (b) Vilket är det troliga agens? Sidan 23 av 29 [Infektion]

24 Svar: β Streptokocker grupp A (C,G) Bägge rätt = 1 p 62. Under ett vikariat på jourläkarcentralen i Karlskrona söker en tullare i 30-årsåldern. Han har 8 timmar tidigare blivit biten av en katt som någon försökt smuggla in via Litauenfärjan. Såret har svullnat och blivit rött, temp 38.1 C, Efter undersökning och revision av ett fult sår på handen bedömer du att antibiotikabehandling är nödvändig. Pat är tid frisk och har ingen allergi. (a) Vilken bakterie har mest troligt orsakat infektionen? Svar: P. multocida 1p Bägge rätt = 1 p. OK (b) Vilken antibiotikabehandling är lämpligast? Svar: Amimox R /Kåvepenin R 63. Du går rond och bedömer nu Kalle, 70 år, som inkommit med hög feber. Han har fått behandling med cefotaxim då nitrit var positiv vid inkomsten. Det har nu gått fyra dagar och Kalle har fortfarande hög feber. CRP var vid inkomsten 156 och idag 245. Det växer E. coli i urinen och i blodet, som är känsliga för cefotaxim. Vad är den troligaste orsaken till patientens fortsatta feber? Svar: Avstängd pyelonefrit 1 p 64. Som AT-läkare på ett mindre lasarett blir Du kontaktad då det hat kommit in en 45-årig kvinna som vaknade inatt av smärtor i vänster underben. Var då lite rodnad över laterala malleolen. Under efternatten har besvären tilltagit i form av intensiv smärta och större utbredning av hudförändring som också har blivit svart. Rodnaden har spridit sig upp mot låret. När Du ser patienten så är hon klar men smärtpåverkad. Temp 39,6. Puls 100, blodtryck 90/60. Förutom hudförändring över laterala malleolen noteras en generell hudrodnad upp till cirka 15 cm proximalt om knäleden. Mycket smärtsamt vid palpation av mjukdelarna. CRP på 111, vita 2.0, trc 44, PK 1,5, APTT 42. (3 p) (a) Vilken diagnos är mest sannolik? Svar: NF (b) Vilken är den lämpligaste behandlingen? Svar: Tienam/Meropenem + klindamycin Kirgurgisk intervention Alla rätt = 1 p Sidan 24 av 29 [Infektion]

25 65. En 60-årig lantbrukare söker dig i augusti månad pga av låggradig feber och trötthet sedan tre veckor tillbaka. Idag har patienten plötsligt fått en högersidig perifer facialis pares. (a) Vilken sjukdom är mest sannolik? Svar: Borrelia/neuroborrelios (b) Hur ställs diagnosen lämpligast? Svar: LP + serologi Alla rätt 1 p 66. Ylva kom igår hem från 3 veckors resa i Kenya och Tanzania där hon firat sin 30-årsdag. Haft lite magsjuka då och då men klarat sig bra i övrigt och njutit. Idag plötsligt frossa, hög feber, känner sig riktigt sjuk och ringer oroligt till infektionsmottagningen. Vilka 2 behandlingskrävande tillstånd(sjukdomar) med association till resan måste man beakta och utreda akut? Svar: Svar: Malaria och tyfoidfeber(sepsis). 1p 67. Vilka är förstahandsmedel enligt de nya riktlinjerna för nedre UVI hos män? Svar: Furadantin + Selexid 1 p 68. Kalle är opererad för en korsbandskada i höger knä för 14 dagar sedan. Han har nu fått mer ont i knäet som även svullnat upp. Vid punktion av knäleden kommer det ut gulaktigt var. (a) Vilken bakteriell orsak är sannolikast? Svar: S. aureus, (b) Vilken är den lämpligaste behandlingen? Svar: Ekvacillin (Båda rätt = 1 p) 69. Vilken PK/PD parameter styr effekten av beta-laktam antibiotika Svar: T>MIC= 1 p Sidan 25 av 29 [Infektion]

26 70. Nämn fyra (4) olika antibiotika som är verksamma på Pseudomonas aeruginosa. Svar: Ceftazidim, Pip/tazo, meropenem, imipenem, aminoglykosiderna, ciprofloxacin Fyra rätt 1 p 71. Arne, en känd intravenös missbrukare, söker vårdcentralen på grund av en ful infektion i vänster underarm. Du finner en ca 10 cm stor rodnad, pus i det öppna 3 cm stora såret centralt. Arne fryser, har inte tagit tempen men känns varm. Puls 110. Cor: Systoliskt blåsljud som inte tidigare noterats. (a) Vilken diagnos måste uteslutas? (b) Hur gör du detta? Svar: Endokardit, blododling + TTE/TEE 1 p 72. Nämn tre sjukdomar som sprids med mygg och som finns i SydostAsien. Svar: Malaria, Denque, Jap B 1 p 73. Hans, 29 år söker pga att det gör ont när han sväljer. När du inspekterar munnen ser du att han har utbredda svampbeläggningar i hela svalget. Han omtalar att han tidigare varit frisk och inte tagit antibiotika det senaste året. (a) Vilken diagnos måste du utesluta (b) Svar: HIV Hur gör du det? Svar: anti-hiv /serologi innebär detta att sk Combotest med antigen+antikroppar blir korrekt? 74. Vilket antibiotikum väljer du till en patient med en hud- och mjukdelsinfektion som är Typ-1 pc allergisk? Svar: Dalacin/Fucidin/Cefadroxil Något av dem 1 p Sidan 26 av 29 [Infektion]

27 6 Reumatologi 75. Artros och reumatoid artrit är två vanliga ledsjukdomar som påverkar händernas leder, men det finns tydliga skillnader i vilka leder som brukar påverkas. Fråga: Nämn två ledgrupper i händerna som vanligen är engagerade vid artros respektive reumatoid artrit Svar: Svar: OA: DIP, PIP, CMC-leder. RA: MCP, PIP, handleder (1p, 2 rätta svar för varje sjukdom krävs) 76. En 28-årig kvinna söker på Vårdcentralen pga ledvärk och trötthet. Ledvärken sitter framförallt i händerna, men du finner ingen ledsvullnad vid undersökning. Patienten besväras också av irritation och gruskänsla i ögonen. Hon har omfattande karies, och en tandläkare skall ha konstaterat att salivproduktionen är nedsatt. Fråga: Vilken reumatologisk sjukdom kan förklara patientens besvär? Svar: Svar: Primärt Sjögrens syndrom (1p) 77. En 33-årig man med ankyloserande spondylit sedan 10 år besväras av stelhet i ryggen, och på röntgen syns kroniska förändringar i båda SI-lederna. Han har även perioder med inflammation i vänster knäled och höger hälsena. Fråga: Nämn en vanlig sjukdomsmanifestation utanför rörelseorganen som denne patient löper risk att drabbas av! Svar: Irit (psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom godkänns också) (1p) Patienten är en 62-årig kvinna som söker pga trötthet och sjukdomskänsla. Hon har ingen svår värk i vila, men får ont i armarna när hon bär en matkasse några 100-tal meter och hon har också fått svårt att resa sig från sin läsfåtölj, benen bär inte. Hon visar upp mörkröda knottror på knogarna i båda händerna. Du lägger också märke till en lätt mörkfärgad svullnad på och runt ögonlocken. Fråga:Vilken reumatologisk sjukdom misstänker du i första hand? Svar: Svar: Dermatomyosit (1p, polymyosit el myosit godkänns ej) 78. Du överväger att inleda behandling av en patient med reumatoid artrit på vårdcentralen. Patienten har inget smärtlindrande preparat och hon har inga magbesvär. Du väljer att ge henne en icke-selektiv cyklooxygenashämmare. Fråga: Nämn tre läkemedel (generiskt namn eller preparatnamn) som fungerar som icke-selektiva cyklooxygenashämmare. Svar: Svar: Naproxen, ketoprofen, diklofenak etc (1p för 3 rätt) Sidan 27 av 29 [Reumatologi]

28 79. Du vikarierar på en reumatologklinik där du deltar i behandlingen av en patient med ANCA-associerad småkärlsvaskulit med allvarliga organmanifestationer. Patienten behandlas med högdos kortison. Vid överläkarronden beslutas om induktionsbehandling. Denna kan ges antingen i form av upprepade intravenösa pulsar eller kontinuerlig peroral behandling. Fråga: Vilket preparat används för induktionsbehandling? Svar: Svar: Cyklofosfamid (Sendoxan R ) (1p) 80. Du tjänstgör som underläkare på en kirurgavdelning och tillkallas då en 80-årig kvinna, som två dagar tidigare genomgått en tarmoperation, klagat över kraftiga smärtor i sitt vänstra knä. Du finner att hon har en synovit med svullnad och hydrops. Hon är smärtpåverkad, men afebril. Du utför en ledpunktion och aspirerar 25 ml ledvätska som är något rostfärgad. Du skickar ledvätska för mikroskopi i polarisationsmikroskop. Denna visar att det finns tämligen rikligt med romboida, positivt dubbelbrytande kristaller i ledvätskan. Fråga: Vilken diagnos är mest sannolik? Svar: Svar: Pyrofosfatartrit (1p) 81. En 60-årig kvinna med seropositiv, anti-ccp positiv, destruerande reumatoid artrit sedan 10 år tillbaka kontrolleras på en medicinklinik där du tjänstgör. Vid ett återbesök noterar du att patienten har subkutana noduli vid armbågarna. Detta är en s.k. extra-artikulär manifestation av sjukdomen. Fråga: Nämn 3 andra extra-artikulära manifestationer som kan uppträda vid reumatoid artrit. Svar: Svar: Serositer, nefrit, lungfibros, ögoninflammationer, lymfadenopati, vaskuliter, Felty s syndrom, benmärgspåverkan, amyloidos (1p) 82. En 20-årig tidigare frisk student söker akutmottagningen pga värk och svullnad i vänster knäled som debuterat utan föregående trauma under loppet av några dygn. I status finner du att vänster knä är svullet med tydlig patellardans. Fråga: Vilken diagnostisk åtgärd är lämpligast som nästa steg? Svar: Svar: Ledpunktion (odling, mikroskopi, cellräkning) (1p, ledpunktion räcker som svar) 83. En av dina patienter på medicinkliniken där du vikarierar är en 32-årig kvinna med SLE. Hon har tidigare haft en nefrit, men sjukdomen är nu i lugnt skede. Hon planerar en semesterresa till Italien i juli med familjen och undrar om hon med hänsyn till sin sjukdom bör vidtaga några speciella försiktighetsåtgärder under vistelsen i Italien. Fråga: Vilka instruktioner bör man ge patienten? Sidan 28 av 29 [Reumatologi]

29 Svar: Svar: Undvik direkt solljus och använd solskydd (1p) 84. På vårdcentralen där du arbetar söker en 35-årig man pga ryggvärk som kommit och gått under 10 års tid. Du funderar över om det kan röra sig om en inflammatorisk ryggsjukdom. Fråga: Nämn ytterligare två anamnestiska uppgifter som kan tala för inflammatorisk ryggsmärta. Svar: Svar: Rörelselindring, morgonstelhet, smärtor under efternatten (1p) 85. En 74-årig, tidigare väsentligen frisk kvinna söker akut pga huvudvärk som hon förlägger till pannan och vänstra sidan av skallen. Besvären började för två dagar sedan och har tilltagit något. Vid undersökning är hon palpationsöm inom motsvarande område. CRP är 56 mg/l, SR 78 mm och Hb 117 g/l. Fråga: Vilken diagnostisk undersökning bör man göra? Vilken behandling bör man ge (ange läkemedel, beredningsform och ungefärlig dos)? Svar: Svar: Temporalisbiopsi, tablett Prednisolon mg/dygn (1p, båda svaren måste vara rätt) 86. En tidigare frisk sjuksköterska, 43 år gammal, söker på Vårdcentralen pga värk i vänster knä och höger fotled. Vid undersökning noterar du en tydlig svullnad i dessa leder. Du finner ingenting annat avvikande i ledstatus. Patienten har ingen feber och ter sig väsentligen opåverkad i övrigt. Det framkommer att hon för ca 3 veckor sedan hade en episod med buksmärtor och upprepade lösa avföringar som varade ca 2 dygn. Fråga: Vilken orsak till patientens ledbesvär är mest sannolik? Vilken laboratorieundersökning kan ge information om den utlösande faktorn bakom patientens artriter? Svar: Svar: Reaktiv artrit, serologi för t.ex. campylobakter, yersinia, salmonella (1p, båda svaren måste vara rätt) 87. Patienten är en 56-årig kvinna med känd systemisk lupus erythematosus som kontrolleras vid en reumatologmottagning. Hon har tidigare haft ledbesvär och hudutslag som kliniska manifestationer av sin SLE. Vid en rutinkontroll noteras att kreatinin är 98 mikromol/l (vid förra provtagningstillfället för 6 månader sedan var det 73 mikromol/l). Urinsticka visar 3+ för röda och 2+ för protein. Ett urinsediment innehåller flera korniga cellcylindrar. Fråga: Vilken diagnostisk åtgärd bör övervägas? Svar: Svar: Njurbiopsi (1p) Sidan 29 av 29

1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta

1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta ID: 0 Namn:. Personnummer:. Studieort: Lund Malmö Helsingborg Svarsformulär T7 VT 2013 (2013 06 14) ID: 0 1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta..........................................................................................................

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007.

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftligt prov 2002 Fråga 1 40- årig elektriker med diabetes typ I kommer på "sockerkontroll". Du träffade honom för första gången i samma

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin Till dig som skriver Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionsmedicin Provet består av fem stycken frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Även i år har vi lagt till en fråga som kretsar

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Till dig som skriver Provet består av fyra stycken MEQ-frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Nytt för i år är att vi har lagt till

Läs mer

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik.

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. 061027 Namn: Personnummer: Skrivningstid: 09.00-12.00 (cirka) MPL: 80 1 1. Du arbetar på barnallergimottagningen och träffar en 7-årig flicka

Läs mer

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Om vårdriktlinjer...2 DOKUMENTFAKTA...2 REMISSREKOMMENDATIONER...3 ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT...4 AKUT EPIGLOTTIT...6 Barnepiglottit...6 EXTERN OTIT...7 PERIFER

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Andningsvägar 765 Sten Hellström, Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Christer Norman, Salems vårdcentral, Rönninge Inledning Våra vanligaste och viktigaste diagnoser

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer