ConceptLiving TM Livsstilsboende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ConceptLiving TM Livsstilsboende"

Transkript

1 ConceptLiving TM Livsstilsboende Förverkligandet av visionen A Fun Global Senior Living World Fastighetsutveckling, Chalmers 25 Mars, 2014 Dr Petter Ahlström

2 Introduktion Dagens föreläsning 1 ConceptLiving TM Livsstilsboende nytt tänk och ny boendemodell från väster Det pågår ett paradigmskifte på den svenska boendemarknaden för äldre. Detta har skapat en helt ny spelplan med nya aktörer och helt andra förutsättningar för ett nytt modernt serviceinriktat boende. Petter Ahlström, ekonomie doktor, entreprenör och VD för ConceptLiving Advisory Sweden AB, beskriver denna utveckling samt berättar om en ny global boendemodell, tillika operatörskoncept, som nu etablerar sig i Sverige och Nordeuropa. Modellen syftar till att främja både livskvaliteten och självförverkligandet för individerna i målgruppen 80+ som söker efter gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter inom ramen för sin boendeupplevelse. 2

3 Dagens agenda Fastighetsutveckling rörande konceptboende 2 Del 1 - Fastighetsaffärsutveckling Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept RAST (I) Del 2 Exemplet/Caset ConceptLiving TM Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept RAST (II) Del 3 Frågor: Hur ser ni på konceptboendemarknaden?

4 Del 1 Fastighetsaffärsutveckling 3 Del 1 - Fastighetsaffärsutveckling Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept 4

5 Pågående paradigmskifte Dagens äldre tänker och agerar helt annorlunda än tidigare det får konsekvenser 4 = Individen (senioren): Förväntansfulla Spendersamma Krävande Medvetna Ungdomliga Aktiva Självständiga Översiktsbild Pågående äldreboom! 5

6 Demografin Antalet individer som kommer att finnas i målgruppen ökar kraftigt de närmaste åren 5 Nationell befolkningsdistribution ( år) Antal Åldrande befolkning Huvudsaklig målgrupp Ålder År Totala befolkningen % % 85+ % Medellivslängd % % ,7% % % ,6% 86 Ökning

7 Institutionella ramverket Det legala ramverket skapar förutsättningarna för nya boendeformer för äldre Unga seniorer Seniorer Äldre seniorer 6 Vård- och omsorgsboende Trygghetsboende Seniorboende Kvarboende Tjänstepaket: Privata tjänster/ Hushållsnära tjänster Hushållsnära tjänster/ Hemtjänst Vård- och omsorgstjänster/ Hemsjukvård Betalning: Privat Privat/Skattefinansierat Skattefinansierat Källa: Ahlström, P., Boendemodeller för seniorer och äldre, EY Analys/ConceptLiving 7

8 Konkurrensen om uppmärksamheten har bara börjat En helt ny bransch Äldrelivsbranschen har formats! 7 8

9 BRANSCHSAMVERKAN/-FORUM Äldrelivsbranschens utmaning Vi står inför stora utmaningar samtidigt som alla konkurrerar om uppmärksamheten! 8 SeniorVärlden Sverige ConceptLiving Advisory Sweden Thought leadership FILTER Fastighetsägare Staten Landstinget Vårdoperatörer Tjänsteleverantör Konceptbolag Konsumtion Banker Fiinansbolag Försäkringsbolag Byggföretag Expoatörer Konceptägare Intresseföreningar Lobbyister Media Akademin Handeln Resebyråer Nöje mm Landstinget Komunen Staten Tjänsteoperatör Underhållning ÄLDRELIVS- BRANSCHEN Teknik Bank & finans Fastighet Behov föreligger av ett samlat forum för branschfrågor! 9

10 Svenska boendekoncept Tre exempel 9 En idé om det goda boendet (äldre): 1. SilverLife (Stockholm) Projekt Graninge Stiftsgård (www.silverlife.se) 2. Seniorgården (Stockholm + regionhuvudstäder) Har 25 års erfarenhet, stora i Stockholm (www.seniorgarden.se) 3. Bostadsbolaget (Göteborg) Next Step Living - Majviken (www.nextstepliving.se) 10

11 Svenska referensexempel Bostadskomplement 10 11

12 Ny vetskap och nya influenser Vi har mycket att lära från andra! 11 Sverige i ett internationellt jämförelseperspektiv Boende för äldre och service Demografi och förmögenhet Finansiering och kostnader Lagar och regler Marknadsstruktur Hyresnivåer, transaktionsvolymer och yielder m.m. 12

13 Nordamerikanska referensexempel 1(2) Bostadskomplement 12 13

14 Nordamerikanska referensexempel 2(2) Bostadskomplement 13 14

15 Den teoretiska bakgrunden Psykologi och ekonomi 14 Maslows behovshirearki Upplevelseekonomi * 5) Självförverkligande 4) Uppskattning 3) Kärlek och gemenskap 2) Trygghet 1) Kroppsliga behov Produkter Tjänster Lösningar Upplevelser *Källa: Utifrån ett tjänsteperspektiv, bl.a. företrätt genom prof. Bo Edvardsson, CTF, Karlstad universitet (2011) 15

16 Intressentblomman Med den enskildes boendeupplevelser och livskvalitet i fokus 15 Staten Fastighetsägare Landstinget Kommunen Boende/ slutkunden Operatör Finansiär Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv. Tid Rita Liljeström, Bo för att leva (SOU 2007:103) Solidaritet Valfrihet Rättvisa Hållbarhet Källa: Ahlström & Hedlund, Intressentblomman, EY Analys/ConceptLiving (2011) 16

17 LeisureCare Ledande företrädaren för den nordamerikanska Senior Living Industry 16 Källa: *Youtube-klipp: LeisureCares livstilsboendeverksamhet i Vancouver 17

18 LeisureCare ett globalt samarbete Företagsfakta USA Years of History 35+ US Communities Over 5,000 Residents in the US 2,000+ Employees 18

19 LeisureCare Insikten om seniorboendemarknadens potential 18 Detta är en bra business idag, MEN om 10 år kommer den att vara fantastisk! 1 1) Bob Westerman, President, LeisureCare, Seattle, USA (2011) 19

20 Del 2 Caset ConceptLiving TM 19 Del 2 Exemplet/Caset ConceptLiving TM Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept 20

21 Antal individer Den svenska marknadsbilden Fokus på seniorer som söker efter oberoende, aktiviteter och gemenskap 20 År st ( ) Seniorboende Kvarboende Trygghetsboende st ( ) Ålder Vård- och omsorgsboende Seniorboende Vård- & omsorgsboende ConceptLiving TM är ett perspektiv på värdeskapande där slutkundens upplevelser är i fokus 21

22 ConceptLiving Advisory Sweden AB Vi har rollen som idébärare och projektkoordinator 21 Kommun Operatör ConceptLiving 1 1 Våra tjänster utgår från fastigheten men adderar och koordinerar därtill andra branscher och kompetensområden i syfte att driva utvecklingen och leda förändringsarbetet Slutkunden Fastighetsägaren 22

23 Framtidens boende för äldre Utgår från värdegrunden och med en tydlig idé om vad och hur värde skapas 22 Framtidens boende för äldre* - tjänsteperspektivet som utgångspunkt - Boende Tjänster Värdegrund Källa: P. Ahlström, Ernst & Young/Analys (April 2012) 23

24 23 Värdet i boendeupplevelsen Värdet är en funktion av upplevelser kontra förväntningar Värdet för individen ConceptLivings livstilsboendekoncept Självförverkligande Upplevelser Social tillhörighet Fysisk säkerhet Vård- och omsorgstjänster Hushållsnära servicetjänster Övriga tjänster Branschpraxis Lagar och regler Värdegrund Källa: Ahlström Värdehuset, EY Analys/ConceptLiving (2011) 24

25 FUNKTION TRYGGHET TRIVSEL Tjänstetriangeln Boendeupplevelser skapas i interaktionen mellan kund och medarbetare 24 Boendets sociala innehåll Ledning Intern kommunikation Extern kommunikation Värdeskapande Medarbetare Boendeupplevelser Kunder En balanserad helhet Tid Källa: Ahlström, CL:s managementmodell, Den balanserade helheten, ConceptLiving (2014) 25

26 ConceptLivings TM utvecklingsprocess Rådgivning, projektutveckling och operatörskap 25 Rådgivning Konceptutveckling & kvalitetssäkring ConceptLiving TM Projektutveckling Projektutveckling & projektledning Service Operatörskap & utbildning ConceptLiving ÄR en helhetsansats för att skapandet av det attraktiva boendet i en social struktur med förutsättningar till livskvalitet, gemenskap och ett aktivt liv! 26

27 Vår vision: A Fun Global Senior Living World Visionen om att vara en del av ett meningsfullt större sammanhang utan gränser 26 Ett boende att flytta till bestående av gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter. Att bli äldre ska vara något att se fram emot! CL-Community Göteborg CL-Community Stockholm CL-Community Berlin CL-Community London CL-Community Seattle CL-Community Vancouver etc. 27

28 Vår vision, mål och strategi ConceptLiving Advisory Sweden AB 27 Vision A Fun Global Senior Living World Mål 50 anläggningar inom 15 år i norra Europa Skapa en global och FUN Seniorvärld Vara en bland topp 5 på europamarknaden 28

29 Leisure Care Communities Where residents come to LIVE! 28 Typical Day at Fairwinds - Ivey Ranch 0900 Body Conditioning Exercise Class 0930 Beachside Roll & Stroll 1000 Kitchen Tour with Chef 1030 Watercolor Class 1130 Golf Course/Picnic Outing 1300 Pin Busters Bowling 1300 Bridge Party & Bring Your Own Game 1330 Canasta 1500 Music of Your Life with Vicki 1900 Modern Movie Night Typical Day at Van Mall 0900 Exercise for Strength 1000 The Oregon Zoo & Tai Chi Flash Mob 1330 Wii Bowling 1400 Jewelry Making with Katie 1800 Poker 1900 Book Club 1900 Jeopardy 1930 Wheel of Fortune 29

30 Leisure Care Communities Where residents come to LIVE! 29 30

31 It is all about people! Ledning, Medarbetare, Kunder 30 Att ha kul five star fun Att vara noga med rekryteringen (PeoplePeople) Att alltid erbjuda exceptionell bra service Att tro på konceptet och ha modet att genomföra det Att visa engagemang Att göra rätt saker Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013) 31

32 It is all about people! Ledning, Medarbetare, Kunder 31 Uppträda som ett lag alla är lika mycket värda Kommunikation, möten och uppmuntran Uppmärksamma varandras insatser Låta avdelningscheferna vara med vid rekryteringen av topp tre kandidaterna Förtroende, ansvar och befogenheter Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013) 32

33 It is all about people! Ledning, Medarbetare, Kunder 32 Att inte glömma vem du arbetar för Att involvera sig i aktiviteterna Att engagera sig Att intressera sig Att ha kul! Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013) 33

34 Framgångsfaktorer Åtta komponenter för världsklasskoncept och helhetens sju beståndsdelar 33 Konceptkomponenter Kundnöjdhet Medarbetare Miljö Atmosfär Lönsamhet Stödja visionen Hantera klagomål Riskmanagement Helhetens beståndsdelar Gästservice Hälsovård Städning Fastighetsservice Försäljning och marknadsföring Administration Måltidsupplevelsen 34

35 Samhällsfastigheter 2014 Bedömda direktavkasningskrav i Sverige 34 Bedömt långsiktigt avkastningskrav för samhällsfastigheter GENOMSNITT TYP ÖST VÄST SYD NORR Äldreboende 5,90 6,10 6,15 6,65 Vård 6,60 7,50 7,50 7,20 Skola 6,00 7,35 6,95 6,70 Rättsväsende 6,25-6,15 5,75 Källa: Sammanställning av offentligt tillgängliga och registrerade transaktionsrörelser i marknaden 35

36 Apropå förändring och utveckling Är svårt, tar tid och kräver tålamod 35 Inget är så svårt att genomföra, har så ringa utsikt till framgång eller är så farligt att hantera som införandet av en ny tingens ordning. 1 1 Niccolò Machiavelli, Fursten (1532) 36

37 Del 3 Frågor? 36 Del 3 Frågor: Hur ser ni på konceptboendemarknaden?

38 One Eighty International vs. ConceptLiving Advisory Erbjudande med internationell koppling 37 Market Research Architectural Design Review Consulting Leisure Care University Washington State University (utbyte) 38

39 Till sist Ytterligare kommentarer 38 Några ytterligare frågor eller kommentarer? och till sist en inbjudan till LeisureCare University i USA välkomna att ta kontakt!

40 Tror ni på det här boendekonceptet? Välkommen och ta steget in i en helt ny värld! 39 Helhetsperspektivet Ge mig en fast punkt och jag skall rubba hela världen! 1 Framtiden 1 Arkimedes ( fkr) 40

41 Tack för uppmärksamheten! 40

42 ConceptLiving Advisory Sweden AB Kontakt 41 Petter Ahlström Ekon Dr, VD Mobil: Hemsida: 42

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Martin Wallin & Robin Sjöström Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Supply and demand in concept senior housing An interview study Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Senior living en framtida marknad? En intervjustudie

Senior living en framtida marknad? En intervjustudie Melanie Johansson & Amanda Grahn Senior living en framtida marknad? En intervjustudie Senior living a future market? An interview study Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2014 Handledare: Petter Ahlström

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

D-UPPSATS. The Arctic SeaLodge. Konceptutveckling av ett upplevelsebaserat havshotell. Alexandra Olofsson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. The Arctic SeaLodge. Konceptutveckling av ett upplevelsebaserat havshotell. Alexandra Olofsson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2008:045 The Arctic SeaLodge Konceptutveckling av ett upplevelsebaserat havshotell Alexandra Olofsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Upplevelseproduktion Institutionen för Musik och medier

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

NA THALIE ARRMAN EMMA BJÖRK EXAMENSARBETE

NA THALIE ARRMAN EMMA BJÖRK EXAMENSARBETE Utveckling och värdeskapande av trygghetsbostäder En utredning om vilka faktorer som bidrar till ett framgångsrikt koncept för framtida trygghetsbostäder NA THALIE ARRMAN EMMA BJÖRK EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten

Project part-financed by the European Union. Sammanfattning av rapporten Project part-financed by the European Union Sammanfattning av rapporten Inledning/förord 3 Bakgrund och inledning 4 Delprojekt: Boende 6 Delprojekt: Nätverk 8 Delprojekt: Service 10 Delprojekt: Kompetensutveckling/

Läs mer

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND Business Improvement District (BID) är en metod för samhällsutveckling där affärsnytta förenas med samhällsnytta. Konceptet

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Institutionen för bygg- och miljöteknik Byggnadsekonomi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer