Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg!"

Transkript

1 Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg! 25 punkter för en äldreomsorg med värdighet, valfrihet och trygghet i gemenskap! Det skall vara gôtt att leva, hela livet! Att vara gammal innebär att vara en precis lika unik människa som att vara ung. Rentav ännu mer unik genom de livserfarenheter man bär med sig och de åldersrelaterade fysiska och psykiska tillstånd som kan ta sig så helt olika uttryck. Äldre är inte ett kollektiv, utan olika från människa till människa, med samma grundläggande mänskliga behov som alla andra, inklusive att bemötas som den unika människa man är. Det går därför inte att forma en äldrepolitik utifrån en ensidig syn på de äldre som ett kollektiv med samma önskningar, behov och omständigheter. Alldeles för mycket av svensk äldrepolitik har byggt på att alla är lika, vill lika och ska erbjudas ett och samma från en och samma offentlig aktör. Utgångspunkten har också varit att om det utförs av det offentliga, av kommun och landsting, så blir det bäst så. Det gör att många som egentligen skulle ha velat något annat inte får det som man vill. För ytterligare andra blir de brister som finns, så oerhört påtagliga när man kanske är som allra svagast och mest utsatt i hela sitt liv, utan möjlighet till att göra sin stämma hörd, få rättelse, få välja något annat. Därtill släpps inte kraften loss för egna initiativ, andra lösningar och att sätta den enskilde äldre i centrum från medarbetare som vill starta eget eller andra externa aktörer som med sina idéer och erbjudanden skulle kunna berika äldres vardag utifrån vars och ens olika behov och önskemål. Det får vara slut med det nu! Här följer 25 personliga politiska punkter som skall genomsyra äldreomsorgen i Göteborg i det liberala Göteborg jag vill se, utifrån mina erfarenheter, kunskaper och de möten jag haft med människor i göteborgssamhället. Inget är nytt under solen sägs det. Det gäller även detta i meningen att det är sådant jag redan agerat för så gott det gått under de senaste fem åren. Det går förstås inte heller att fånga allt i en text som denna. Mikael Janson, Folkpartiet Liberalerna, Göteborgs Kommunstyrelse/ Vi är alla människor, med människors känslor! Makten och härligheten till den rättmätige ägaren Den enskilde äldre själv. Ytterst handlar det om makten över sitt eget liv, även som gammal. Ytterst handlar det om rätten till en värdig vård och omsorg med valfrihet, trygghet och gemenskap. Ytterst handlar det om att sätta den enskilde äldres behov, önskemål och egna förmåga i centrum. Att inte bli lämnad ensam, isolerad och utan möjligheter till aktivitet, delaktighet och gemenskap på sina egna villkor och med den man vill på det sätt man själv vill. Individen är alltings mitt! All kommunikation, vård- och omsorgsplanering och återkommande uppföljning med mera måste ske tillsammans med den enskilde med tydlig dokumentation samt givna kontaktpersoner som har tid och intresse för den enskilde. Varje enskild skall få trygghetskvitton när man blir utskriven från en vårdinsats eller får en tjänst erbjuden av kommunen, med en tydlig plan för fortsättningen och vem som är ens kontaktperson, ens personliga ombud. 1. Kontaktperson och trygghetskvitto för varje omsorgsåtgärd för varje äldre. De anhöriga måste också höras! Många gånger kan också anhöriga känna sig ovälkomna och inte veta vilken roll de skall spela när professionen tar över ansvaret för sin älskade. Därför är tydliga närvarande kontaktpersoner för varje äldre så viktig, även för de anhöriga. Likaså är förekomsten av individuell dokumentation väl så viktig i dialogen med de anhöriga och att från professionen framförallt att lyssna, bjuda in och uppmuntra de anhöriga till engagemang, ansvar och tillvaratagande av sin näras bästa. 2. De anhöriga alltid aktivt bjudas in till dialog av den äldres kontaktperson. Rätt insats i rättan tid för rätt person! Men det gäller också att göra insatser i rätt tid och ha en tydlig kommunikation för att förebygga onödig frustration och rentav försämrad hälsa, olyckor och skador. Därför bör alla äldre från senast 75 år erbjudas besök från kommunen för att få veta vad man kan få hjälp med och vem man vänder sig till på vilket sätt. Dessutom 1 (6)

2 behövs det utökade möjligheter att få dels kunna köpa hushållsnära tjänster som underlättar vardagen i det som hemtjänsten inte kan göra, dels få hem en Fixar- Ka l för att byta en glödlampa eller annat som annars lätt blir ett brutet ben och livslångt lidande för en äldre som lätt ramlar i vardagssituationer av det slaget. 3. Erbjud kontakt och information om bla Fixar-Ka l vid senast 75 år. Det får aldrig bli ute att vara ute, eller variera från fall till fall! Medan kor och andra djur har strikta regler för utevistelser och annat så finns inget motsvarande för äldre. Det kan naturligtvis inte jämföras, men att slå fast ett antal rättigheter i form av en omsorgsgaranti och låta den enskilde själv välja vilket och på vad sätt och om alls, är nödvändigt. En sådan garanti ger svart på vitt vad den enskilde har rätt till och vilken kompensation som erhålls om denna rätt inte tillgodoses. Det handlar om allt från rätt till utevistelse, val av mat, personlig hygien, val av boende inom rimlig tid med mera. Det handlar också om att behandla alla göteborgare lika. Skillnader i biståndsbedömningen beroende på vilken stadsdel man råkar bo är inte acceptabelt. Det handlar inte om att centralstyra, utan om att ta ett kommunövergripande ansvar med den enskilde göteborgaren i centrum. Utöver rätten att få flytta hur och vart man vill och få välja såväl hemtjänstgivare som innehåll, är exempelvis också innehållet i service- och omsorgsavgiften, vad man får för pengarna, något som självklart skall vara lika. 4. Inför omsorgsgarantier för rätt till utevistelse, boende, servicekvalitet m m. Eget rum kan också vara att dela rum med någon annan! Det behöver bara sägas en gång: Självklart skall den som vill kunna få ett eget rum och kunna stänga dörren om sig även på ett boende. Vi har nått en bit på väg i Göteborg. Men dessutom måste också det omvända till. Det är ovärdigt att tvinga isär människor som levt ett helt liv ihop när den ene är så sjuk att han eller hon behöver ett särskilt boende. Just för att det är så olika och människor vill så olika, så måste vi garantera möjligheten att kunna få dela på ett rum, likaväl som att kunna få ett eget rum. Det kräver boenden som är anpassade för äldre med olika vård- och omsorgsbehov i samma boende. 5. Inför parboendegaranti i äldreboendena och bygg boenden för det. Äta bör man, annars dör man! Kostfrågorna med kostrådgivare och insatser för en lustfylld matsituation behöver mer fokus för att se till så att människor inte går ned sig på grund av undernäring och tristess i ett av det viktigaste för hela livshållningen; god, näringsriktig mat vid rätt tider och rätt mängd. Att öppna för alternativ kan därtill ge nya injektioner. 6. Alla äldre kunna erbjudas alternativa maträtter och en trevlig matstund. Obalans i Balansen! Den styrande kommunstyrelsemajoriteten frånhänder sig allt oftare det egna ansvaret med hänvisning till att det råder målstyrning. Det är nämnderna och tjänstemännen som skall lösa uppgiften, inte kommunen centralt. Verktyget som skall styra upp detta är den så kallade Balansen med sina s k Balanserade Styrkort. Det är ett på många sätt bra verktyg rätt använt! Problemet är att målen är otydliga, uppföljningen ohanterlig på kommuncentral nivå och att de enskilda individer som råkar illa ut försvinner i alla aggregerade medelvärden. De som skall svara på enkäter och vad det är måste också tydligt se värdet av det och känna att de kan ge ärliga svar, det vill säga att frågorna inte blir så allmänna och tvetydiga att det kan uppfattas som meningslöst eller omöjligt att ge rättvisande svar. Därtill kan eller vill inte alla svara på den sortens enkäter. Kommunen måste därför ha betydligt mer verksamhetsnära kvalitetsrevisioner och uppföljningssystem som också fokuserar på avvikelserna, dem det inte fungerar bra för som det är. 7. Verksamhetsnära kvalitetsuppföljning före intetsägande medelvärden. Vem tar tillvara den äldres rättigheter när den som skall göra det inte gör det? Vi får aldrig glömma att äldre i behov av samhällets hjälp för att klara sitt liv är i en beroendeställning som gör det svårt att kritisera den som samtidigt utför servicen. Det är därför det behövs en fristående kommunal äldreombudsman som kan ta emot klagomål, även anonyma sådana, och med mandat att gå in och granska olika verksamheter. Det är verktyg för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling med fokus på den enskilde äldres situation. Poängen är inte att märka ut de som misslyckats, utan få till en förändring, innan det gått för långt. 8. Inrätta en äldreombudsman i Göteborg. 2 (6)

3 Mediciner mot, inte för, sjukdom! Det är allmänt känt idag att på många håll brister medicinhanteringen, såväl i rutinerna kring att ha koll på att den äldre verkligen får i sig dem när de skall tas, som kontrollen om den enskilde får lämpliga mediciner i lämpliga mängder och som inte tar ut varandra eller ännu värre reagerar på varandra så den äldre blir sämre av dem. Därför behövs ett allomfattande program för kvalitetssäkrad medicinhantering över hela kommunen i alla äldreverksamheter. 9. Inför läkemedelsgenomgångar överallt i alla sammanhang i äldreomsorgen. Valfrihet är ingen lyx för den rike, det är frigörelse för den fattige! Valfrihet för den äldres skull, inte sin egen Det är helt personligt vad som är det viktiga för var och en och inte. Vill man ha sin favoritöl och inte har möjlighet att själv införskaffa den, så skall det givetvis ordnas. Det handlar om ett förhållningssätt. Vill man välja ett specifikt boende med en specifik inriktning så skall man utan byråkratiska omständligheter få göra det. Det är man värd sina sista år. Så länge vi bara pratar om valfrihet, men inte ger den enskilde makten att verkligen fullt ut ha valet i sin egen hand, kommer byråkrater och politiker att fortsätta överpröva den enskildes vilja. Så får det inte vara. Men inte skall väl lilla jag få lov att välja var jag vill bo de sista åren av mitt liv? Det finns en formell rätt att flytta dit man vill, särskilt som lagen ger den rätten mellan kommunerna, men den som inte upplyses om det och tror att det tjänstemännen säger är det som gäller, ställer inte gärna krav när man redan är i en beroendeställning för att överhuvudtaget få rätt till exempelvis ett boende. Självklart skall var och en fritt få välja boende var som helst i kommunen och få veta sina rättigheter och vilka olika alternativ som då står till buds. 10. Alla äldre med rätt till boende måste få äldreboendevalfrihetskatalogen. Alternativ ger alternativ till alternativet! I Göteborg finns bara 7% boenden i helt extern regi och i övrigt i det närmaste inget annat i annan regi. Anställda måste få våga pröva sina vingar på egen hand ges möjligheter till det genom att kunna ta tjänsteledigt men också kunna ta över den egna verksamheten. Det handlar om såväl fler som driver äldreboenden som att inte strypa de få som finns samt öppna för fler servicegivare inom hemtjänsten. Till det kommer den enskilde själv kan få välja innehållet i den hemtjänst man får när väl behovet är bestämt. Den städtjänst som passar en del kanske för andra hellre skulle bytas mot något annat, såsom hjälp med att handla eller vad det nu kan vara. Likaså behövs fler olika alternativa modeller av avlastning för anhöriga som andra aktörer kan vara bättre på att erbjuda. Det innebär att den enskilde får makten i sin hand på ett helt annat sätt än idag, samtidigt som alternativ tillåts spira. 11. Inför lagen om valfrihetssystem fullt ut i Göteborgs äldreomsorg. Ibland är det svårt att förstå språket, maktspråket! Olika alternativ öppnar också för exempelvis invandrare som vill starta boenden och hemtjänst riktad till sina landsmän. Det kan vara en trygghet för såväl den enskilde som anhöriga, särskilt som det nya språket ofta är det som går förlorat när man blir gammal. Idag förvägras människor och inte minst invandrarkvinnor denna möjlighet till att bygga en egen verksamhet anpassad utifrån hur många äldre vill ha det för att leva ett tryggt och rikt liv på äldre dagar. Kommunen kan delvis kompensera det genom att bygga upp egna verksamheter med språkkompetens, men kommer aldrig att kunna ordna den mångfald och den valfrihet som det egentligen kräver och som kan släppas loss om det bara tillåts. 12. Inför hemtjänstcheckar så att den enskilde själv kan välja sin hemtjänst. Äldreboenden i alla dess former, men bara på ett ställe! Med en minskning av antalet stadsdelsnämnder minskar snedbelastningen av vissa stadsdelar som producerar äldreboenden och andra som mest bara köper. Men det finns anledning att hålla öppet för att de boenden som ligger kvar i kommunens regi läggs som en egen verksamhet som stadsdelarna via äldrepengen betalar för enligt en enkel prislista för boende med grundbemanning oavsett vem som utför tjänsten och därutöver tilläggstjänster allt efter behov och önskemål hos den enskilde. På så sätt öppnar det för andra att också etablera äldreboenden, så länge de uppfyller grundläggande kvalitetskrav, utan att överprövas av trängda biståndshandläggare som först och främst vill fylla de egna boendena. 13. Inför en äldreboendepeng för full valfrihet att välja boende för den enskilde. 3 (6)

4 Borta bra, men hemma bäst?! Även äldre måste få flytta hemifrån Om man vill Trots att hemtjänsten får ta allt fler tunga omsorgstagare har inte hemtjänstinsatserna ökat i motsvarande grad. Det pekar på att äldre inte får den omsorg de skulle behöva. Det visar också de undersökningar som säger att många äldre känner sig ensamma och isolerade i hemmet och som av det skälet skulle vilja flytta till ett annat mer anpassat boende, som är lättare att ta sig in och ut ur och med ökade möjligheter till aktiviteter och mötesplatser i gemenskap med andra. Valfrihet handlar om att få bo kvar hemma så länge man bara vill och det går, men också om att få flytta till en anpassat boende den dagen man vill det. Ett boende som är attraktivt nog att flytta till för att man vill, inte måste. I hemmets mörka vrå lurar vanvården! För något decennium sedan var det mycket debatt om vanvården på sjukhemmen, men den har nästan tystnat. Nu behövs mer fokus på hemtjänsten och de äldre i hemmen. Det handlar även om frivilliga och volontärer som dels kan fylla på med det medmänskliga där professionen inte kan möta behoven, men också se vilka brister som finns och påtala dessa för ansvariga eller en äldreombudsman. Det handlar givetvis också om möjligheten att få ett anpassat boende när den enskilde inte längre vill bo kvar hemma, oavsett behoven kan bedömas så stora att det behövs eller inte. Det avgör den enskilde äldre bäst själv. 14. Sätt in åtgärder och kvalitetssäkra omsorgen om de äldre i hemtjänsten. Fullträff med träffpunkt! Ingen stadsdel är den andra lik, ingen öppen verksamhet kan vara den andra lik, men en tydligare satsning på olika former av träffpunkter för äldre behövs när allt fler bor kvar hemma. Det gäller att hitta nya former och spränga in det i ordinarie bostadsbeståndet så att det blir lättillgängligt och kan dela kostnader med annat. Olika aktiviteter över åldersbarriärer är välkommet och kan ofta skötas bättre av andra aktörer är kommunen själv, såsom föreningsliv och barn-, ungdoms- och utbildningsverksamhet. Många äldre klarar inte av allt för stökiga och stojiga miljöer, men under kortare tider kan det gynna alla inblandade på ett positivt sätt. 15. Skapa träffpunkter i olika former för äldre och ungas gemenskap. Växelvård ger god utväxling! De anhörigas situation behöver lyftas fram och det är illa att många anhöriga överhuvudtaget inte vet sina rättigheter och möjligheter att få hjälp och stöd, exempelvis med hemvårdsbidrag. Det är bara ett exempel på kommunens oförmåga till bra, tydlig och träffsäker information. Uppsökande verksamhet är ett steg för att komma åt det. En av de bästa formerna är dock en väl utbyggd växelvård som när det fungerar som bäst blir en slags hotellverksamhet för den mer vårdtunga parten, som samtidigt kan få professionella insatser under tiden som den andra parten kan vila och göra allt det som annars inte hinns med och då utan stress fram och tillbaka på en tillfällig korttidsplats. Det vinner alla på. Den friskare parten är trygg i att den sjukare får god omsorg. Den sjukare kan glädjas åt att den friskare får egen tid för sig själv. Det ger i sin tur mer ork för ett rikare liv på egen hand under längre tid. 16. Bygg ut växelvårdsalternativ med kontinuitet och avlastning för anhöriga. Äldreboendena har nått vägs ände Leve boendena för äldre! Långvården har blivit kortvården, eller snarare kort utan vården Verkligheten har blivit att vi är tillbaka i äldreboenden enkom för riktigt sjuka och gamla, som bor där allt kortare tid. Mer brutalt uttryckt, så har omsättningshastigheten ökat. Visserligen är boendet mer attraktivt rent fysiskt än de gamla sjukhemmen. Långvården har blivit kortvården, där äldre kommer in för kortare tids återanpassning till hemmet efter att ha hamnat på sjukhuset och så tillbaka hem och så en ny tur till sjukhuset när något händer och en korttidsplats och hem igen, tills det kanske till slut är dags för en riktig plats. Om det inte då redan är för sent. Vi bygger om de gamla sjukhemmen till så kallade egna boenden med pentryn, men de som kommer in är mer illa däran så att nyttan av det egna köket blir begränsat eller rentav farligt för den med demens. Eget boende myt eller verklighet? Det vi ser är framväxten av en slags minisjukhus för äldre med mycket stora omsorgs- och vårdbehov snarare än egna boenden för ett aktivt liv in i de sista åren. Frågan vi står inför är om vi nu inte måste sätta ned fötterna och bestämma oss: Är det eget boende eller vårdinrättningar? Låt oss tala klartext. Våra boenden är successivt på väg att bli ren hospice-verksamhet, vård i livets slutskede, för äldre. 4 (6)

5 Kanske skall vi låta några av boendena bli just minisjukhus, vård- och omsorgsboenden, för dem som är allra mest illa däran som kunnat och velat bo kvar hemma så länge det bara gått. De skall då också vara byggda och bemannade för den omfattande omsorg och rena sjukvård det kräver. Därutöver behövs fler boenden för dementa och växelvårdsplatser, som också befintliga äldreboenden kan vara lämpade för. I övrigt gäller det att fylla på med fler alternativa lösningar för att successivt ta oss ur den återvändsgränd vi allt mer byggt in oss i. 17. Omvandla dagens äldreboenden till värdiga vård- och omsorgsboenden. Glöm inte de glömska, de dementa! Demens ser olika ut beroende på vilken typ det är och det innebär krav på också olika behandling. Tyvärr är ofta utredningarna av demenstillståndet bristfälliga och det gör att den enskilde hamnar fel och sedan är det näst intill omöjligt att rätta till det om det egentligen hade behövts en annan typ av boende med annan inriktning. Det är inte heller bra att blanda olika demenstillstånd, särskilt inte om demens blandas ihop med andra psykiska åkommor som kräver särskild vård. 18. Omvandla därtill äldreboenden anpassade för olika demenssymptom. Har vi avvecklat servicehusen för att återskapa sjukhemmen? De gamla servicehusen var kanske inte helt fel tänkta. Den som av olika skäl känner sig otrygg, isolerad och så dålig att möjligheterna att röra sig och komma ut för att leva ett värdigt liv är starkt begränsade, måste kunna erbjudas något annat än att mot sin vilja tvingas kvar hemma. Det är som det nu är oattraktivt för den som inte vill bo kvar hemma att flytta till dagens boenden med tanke på den vårdtyngd övriga boenden där har. Det är glädjande att den rådande överideologin om att alla skall bo kvar hemma till snart sagt varje pris har börjat mildras något, så att det skall bli enklare att få ett boende för den som vill ha det. Men det räcker inte. Det behövs mer, att gå från ord till handling. Det finns idag nästan inga alternativ mellan att bo kvar hemma och ett renodlat särskilt äldreboende. Medan tid är, även om det är sent nog, handlar det om att inte bara prata, utforska och samverka, utan också agera. 19. Ta samlat grepp med andra aktörer för framtidens boende för äldre, nu. 55+, seniorboende, mellanboende populärt barn har många namn, men sen? Om inte kommunen tar den samordningsrollen kommer säkerligen olika typer av boenden att byggas på lite olika sätt. Risken är att vi får kategoriboenden och då är vi tillbaka i det att det är den enskilde som flyttas runt mellan olika boende istället för att boendet kan anpassas efter den enskilde, som kanske minst av allt bör flyttas på. Risken är att vi får seniorboenden för den som inte längre vill bo kvar i sin för stora villa eller lägenhet utan hiss eller vad det nu är, men som den dagen man blir sjuk ändå innebär att man tvingas flytta till ett särskilt boende. Boenden därtill enkom för den med möjlighet att löpa en bostadsrätt. Däremot är det självklart bra med allmänt anpassade boenden för äldre och andra med funktionsnedsättningar. I nyproduktion av lägenheter måste kommunen kräva att lägenheterna på bottenplan görs fullt ut anpassade för äldre och funktionshindrade och att det vid stora byggnationer i samverkan med kommunen ordnas med gemensamhetslokaler. 20. Sätt press på alla byggare vid ny- och ombyggnation för fullt ut äldreanpassa. Tryggare kan ingen vara än i ett trygghetsboende! Visionen borde vara boenden som såväl friska äldre kan flytta in i likaväl som den som börjat bli gammal och skröplig. Boenden av det slag som av regeringen kommit att kallas trygghetsboenden. Boenden som genom att inhysa flera generationer blir trevliga att bo på, med gemensamhetsutrymmen, tillgång till rehabilitering, matsal, fastighetsskötare, sjuksköterskekompetens, fast läkarknytning, samt stationerad hemtjänst och hemsjukvård inklusive dygnet-runtbemanning som alltefter behoven kan utökas eller minskas, klarar av att ta hand om de allra flesta livet ut. Successivt kan kommunens insatser, oavsett om det är kommunen eller någon annan som utför dem, utökas i ett sådant boende, och det blir effektivare eftersom hemtjänstinsatsen blir närmare till och kan planeras bättre, boendet är anpassat för att man skall klara sig längre, den som måste flytta på sig gör en mindre dramatisk flytt än idag, rentav inom området, och den som bor kvar riskerar inte bli lika isolerad, mathållningen kan skötas samlat och man kan anpassa bemanning efter behoven på plats istället för att skyffla runt de äldre. Par med olika behov kan enkelt fortsätta leva ihop. Det kan vara boenden som ser lite olika ut, nära till service i lokalsamhället, såväl insprängda i övrig byggnation, som egna huskomplex eller helt fristående hus. Det behövs nu olika stimulansåtgärder för att få igång en sådan process i samverkan mellan kommun, byggare och förvaltare. 21. Bygg trygghetsboenden av olika slag tillsammans med andra aktörer. 5 (6)

6 Personalen är allts moder, men inga Florence Nightingales! Personalen är allts förutsättning, med lite hjälp från oss andra Brister och dåligt fungerande verksamhet beror oftast på illa fungerande ledarskap, snarare än pengar. Dålig stämning, personal som inte ser de äldre, de som de är till för, bristande rutiner och ren och skär vanvård är resultat av dåligt ledarskap som inte matchar sina anställda på rätt sätt. Arbetsplatser med störst problem är oftast de som är sämst på att ta till sig kritik, lyssna till dem som med all rätt klagar på hur de behandlas och föra det vidare för att få till en förändring. Det leder i sin tur till missutnyttjande av resurser och ekonomi. Ta ledningen för bättre ledning = bättre äldreomsorg! Kommunen centralt måste mycket tydligare sörja för ledarutveckling och ledarförsörjning. Det gäller på alla nivåer men framförallt chefskapet närmast medarbetarna, som allt för ofta lämnas åt sig själva i en mycket svår roll; att balansera mellan att vara arbetskamrat och stå till svars för de beslut som fattas. Det behövs också personalpooler så att chefer kan ägna sin dyrbara tid åt annat än att jag vikarier. Centralt anordnad och garanterad utbildning och legitimering av anställdas kompetens, särskilt avseende första nivåns ledare som allt för ofta lämnas vind för våg utan den kunskap, de redskap och de förutsättningar som ett ledarskap som kan matcha sina anställda på rätt sätt förutsätter. 22. Utbildning för att lyfta första nivåns ledare och legitimera all personal. Rätt person OCH rätt personal på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt resurser! Idag har vi en bemanning på många äldreboenden utifrån att de skall vara egna boenden, trots att de i realiteten mest kan liknas vid minisjukhus. Det är dags att erkänna att det är så det är och att bemanningen måste anpassas efter det och den vårdtyngd som är. Det handlar inte minst om tillgång till sjuksköterskor dag som natt och fast läkarkontakt. Det behövs fler olika yrkeskompetenser såsom terapeuter, sjugymnaster och varför inte fritidsassistenter under fler timmar på boenden och även i hemtjänsten. Det är ofta svårt att fullt ut finansiera en fritidsassistent i en stadsdel, men kombinerat med att också jobba med aktiviteter i boenden och träffpunkter kan kanske nya spännande tjänster på heltid skapas. Geriatrik är ett nästan lika svårt ord som det är att hitta en geriatriker! Det handlar inte minst också om att se till att det finns geriatrisk kompetens hos läkare knutna till boendena. En väg kan vara att låta hemsjukvården få ett utökat uppdrag med fler geriatriker som också kan ta hand om äldreboenden och övriga äldre som en del av sitt uppdrag. Hemsjukvården bör få ett utökat samlat mandat att ta hand om all sjukvård gentemot de äldre i syfte att slippa flytta på den äldre och istället vara de som kan göra den första bedömningen och i de fall akutsjukvård inte är nödvändig också ge den första behandlingen för att slippa flytta runt äldre, såväl i hemmet oavsett man redan är inskriven eller ringt för en akut åkomma, som på boendena, för att tillförsäkra tillgång på kompetens hos sjukvårdspersonal och läkarresurser med kontinuitet och äldrekunskap. Hemsjukvården kan därigenom också fungera som en brygga och länk till övriga sjukvården. Det är inte den äldre som skall skickas runt utan sjukvården som i första läget skall komma till den äldre. 24. Utöka hemsjukvården så att sjukvården kommer till den äldre, inte tvärtom. Viva volontären! Fortfarande finns nidbilden om volontärer som tar jobben från de kommunalt anställda, när det i verkligheten handlar om att de kan göra sådant som annars inte är möjligt och i många fall inte heller skall göras av personal. Medmänsklighet kan aldrig ytterst bygga på anställda. Däremot skall de ha ett professionellt förhållningssätt med den enskilde i fokus och ett stort mått av mänsklig värme och intresse för möten med människor. Övrigt som handlar om att skapa en social stimulans och hjälpa till från en människa till en annan, i den omfattning, på det sätt och när det passar båda, är där frivilliga insatser och volontärer kommer in i bilden. Det är något att uppmuntra, inte hålla stången. Däremot behövs det professionell kraft för att hålla en sådan verksamhet igång, så att såväl frivilliga, som anhöriga, personal, verksamhet med flera har någonstans att vända sig och som ser till att allt fungerar, att det är rätt typ av människor som tar på sig uppdragen, som kan matcha folk sinsemellan och överhuvudtaget se till att det fungerar. 25. Inför stöd för fungerande volontärverksamhet i äldreomsorgens alla delar. 23. Fast sjukvårdspersonal och fritidsledare på vård- och omsorgsboendena. 6 (6)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad

Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad Medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad och gruppbostad I november bjöd socialnämnden in till medborgardialog om beskrivningar av insatser för boendestöd, servicebostad

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet

Social omsorg - äldreomsorg. Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Social omsorg - äldreomsorg Magnus Nilsson, fil.dr. Universitetslektor i socialt arbete Karlstad universitet Gerontologi Gerontologi vad är det? Gerontologi samhällsvetenskapligt orienterad Geriatrik medicinskt

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011

Diskussionsfrågor till workshop demens 23 febr 2011 Identifiera minst en person som kan tänka sig att vara med i fortsatt utvecklingsarbete. Fråga 1 Hans D. Enligt riktlinjerna Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Ett vanligt hem Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar vuxna som fi nns och har tid och kärlek för sina barn. Men alla har det inte så. Många barn och ungdomar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa

Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Slututvärdering av projekt Verksamhet & Hälsa Upplands Väsby Kommun Arthur Henningson och Mikael Eriksson 2012-12-31 ATK, CONSIDER & PARTNERS INNEHÅLL Verksamhet & Hälsa i Upplands Väsby kommun... 2 Medarbetarnas

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun!

Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun! Vi Socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun! Daus Tryck & Media. 2006 Socialdemokraterna i Örnsköldsvik Var finns platserna i äldreomsorgen idag? 2006 06 01 Bredbyn 125 platser

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12

TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 TILLSYN AV UTEVISTELSE INOM ÄLDREOMSORGENS HEMTJÄNST LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN PUBL NR 2008:12 PUBL NR 2008:12 ISSN: 0284-6845 Länsstyrelsen i Värmlands län 651 86 Karlstad 054-19 70 00 lansstyrelsen@s.lst.se

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer