konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1"

Transkript

1 konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1

2 En bransch att räkna med! INNEHÅLL LEDARE... 2 INTRODUKTION: HANDELN SKAPAR GRÄNSLÖS TILLVÄXT HÅLLBAR UTVECKLING Ekoreko... 6 Andra vågen... 8 Paketeringen... 9 Vision HANDELSPLATSEN Internet Värdskap SVENSK DETALJHANDEL har de senaste åren haft en fantastisk utveckling. Trots lågkonjunktur och global konkurrens fortsätter tillväxten. År 2020 beräknar vi att handeln omsätter hisnande 713 miljarder kronor per år, en ökning med drygt 30 procent jämfört med i dag. Det är goda nyheter, inte bara för handeln som bransch, utan för hela Sverige. Handeln är en viktig drivkraft för tillväxt och välfärd. Detaljhandeln svarar i dag för ungefär en tredjedel av den totala konsumtionen i Sverige och en betydande del utgörs av behovskonsumtion. Ändå glöms handelns betydelse som tillväxtmotor ofta bort i debatten. Trots att handeln i dag sysselsätter en halv miljon människor. Och trots att handeln tillgodoser miljoner konsumenters behov och genererar viktiga mervärden för både individer och samhälle. MEN VILKA FÖRVÄNTNINGAR har kunderna på handeln? Vilka är morgondagens framgångsfaktorer? Och hur ser framtidens handel ut? Trendrapport 2010 lyfter fram några av de viktigaste trenderna som kommer att påverka utvecklingen inom handeln. Vi ser exempelvis en starkare inriktning mot hållbar tillväxt. Vi ser handelsplatser som i allt högre grad utvecklas till sociala mötesplatser. Och vi ser ett utbud som både blir bredare och mer nischat och där varor och tjänster i allt större utsträckning vävs ihop. Detta samtidigt som tillgängligheten ökar. Utvecklingen rymmer många utmaningar för svensk detaljhandel men också enorma möjligheter för den som i tid förmår höja blicken och agera. Handelsplatsen Vision UTBUD Blanda och ge Likriktning /olikriktning Tjänsteboom Vision Dag Klackenberg vd Svensk Handel 2 konsumera

3 s HANDELN SKAPAR GRÄNSLÖS TILLVÄXT Kartan för den svenska detaljhandeln håller på att ritas om. Ny teknik, nya behov och nya rörelsemönster raderar snabbt ut gamla gränser och skapar nya förutsättningar för utveckling och tillväxt. konsumera 3

4 SVERIGE ÄR ETT litet land vi utgör ungefär 1,4 promille av jordens befolkning men med fantastiska möjligheter att nå ut såväl i EU som på den globala marknaden. Den som lyckas överbrygga gränserna och övervinna de egna begränsningarna har alla möjligheter att bli morgondagens vinnare. Oavsett om du är verksam i storstadsregionerna eller bedriver nischad handel i glesbygd. Handelns stora utmaning är att hålla jämna steg med kunden och helst ligga steget före när det gäller att möta kundens behov och förväntningar. Och det handlar inte bara om att ha koll på en trend åt gången utan på massor av trender hela tiden. MORGONDAGENS VINNARE måste våga gå mot strömmen ibland. Det kan vara tufft att gå först men den som vågar ta steget öppnar också dörren till de riktigt stora möjligheterna. Det är de snabba som tar de långsamma snarare än de stora som äter upp de små. Under det senaste decenniet har ny teknik och de möjligheter som öppnats med Internet skapat nya kundbeteenden. Precis som Bill Gates förutspådde redan på 1990-talet blev Internet kraftigt överskattat de tre första åren och rejält underskattat de följande tio. MYCKET TALAR FÖR att vi 2020 kommer att se tillbaka och säga ungefär likadant om miljö- och klimatfrågorna. De kommer, hur vi än vrider och vänder på det, att i grunden påverka i princip allt vi gör. Hur vi beter oss som kunder, hur vi agerar som medarbetare och företagare inom handeln och hur vi utformar våra handelsplatser. Genom att se och bejaka utvecklingen mot mer miljö- och klimatsmarta lösningar inom alla led i handeln finns enorma möjligheter att skapa positiv förändring och goda affärer. Trenderna som skapar framtidens vinnare Ny teknik och nya strukturer gör att framtidens kunder kommer att kräva allt mer, allt snabbare och gärna gratis. För medarbetarna i handeln innebär det att yrkesrollen förändras och för företagen att man måste arbeta mer med att skapa handelsplatser som i allt högre grad blir sociala mötesplatser. FRAMTIDENS......KUND är på i alla avseenden. På väg, påkopplad, påläst och vill ha varor på sitt eget sätt. är van vid att få saker utan kostnad. Gratisvågen fortsätter vilka produkter och tjänster räknar kunden med att få kostnadsfritt 2020? vill ha ett brett utbud av billiga varor med bra kvalité, men strävar samtidigt i högre grad efter det unika och individuella. Likriktning går hand i hand med olikriktning. MEDARBETARE arbetar mindre med att ta betalt vid kassan och mer med bemötande och tjänster som rådgivare, utbildare och utvecklare. har gått från butiksbiträde till uppskattad säljare i elitklass. är eftertraktad på arbetsmarknaden och är i allra högsta grad ambassadör för sitt företag även på fritiden. FÖRETAG jagar inte bara nya kunder utan även nya medarbetare. Stora pensionsavgångar gör att företagen får konkurrens om arbetskraften inom och utom landet. skapar högsäsong 365 dagar om året och arbetar aktivt för att nå fler och bredare kundgrupper. ligger i framkant genom att leverera klimatsmart handel såväl på de fysiska handelsplatserna som via nätet. 4 konsumera

5 HÅLLBAR UTVECKLING ÖPPNAR NYA DÖRRAR Det går en grön våg genom den globala handeln. Fler vill kunna handla sunt med ett gott och grönt samvete. För handeln innebär omställningen till en mer hållbar utveckling många utmaningar men också nya spännande affärsmöjligheter. konsumera 5

6 På Whole Foods vävs eko och reko ihop. Du kan till och med lära dig laga ekologisk mat direkt i butiken. Lush säljer handgjorda och icke djurtestade skönhetsprodukter och det mesta är opaketerat. Beyond Retro skapar unikt mode av återanvända kläder. EKOREKO SKAPAR FÖRDELAR BAKOM DEN GRÖNA VÅGEN i handeln finns ett antal samverkande faktorer. Ett ökat intresse för miljö och klimat, ett växande engagemang i rättvisefrågor och en fortsatt fokusering på hälsa och välbefinnande är faktorer som går hand i hand. Kunderna frågar i högre grad efter varor som är producerade på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt och som har en tydlig nyttoeffekt. Att kunna erbjuda varor som är både eko och reko är i många sammanhang en viktig konkurrensfördel och allt talar för att vi än så länge bara sett början av denna trend. Genom att bejaka utvecklingen mot en mer hållbar tillväxt visar företagen att frågor som miljö, rättvisa och hälsa tas på allvar. När- och härproducerat kan också få en ny innebörd som ett resultat av den ständigt pågående globaliseringen. FRÅGOR OM PRODUKTENS ursprung och historia blir allt viktigare att kunna besvara för företagets trovärdighet. Var kommer varan från? Vem har tillverkat den och under vilka villkor? Var kommer materialet i den återvunna produkten från? Och vilken historia har det återanvända plagget? Framöver kommer det att vara värdefullt att kunna informera om vad materialet kommer från. Är det återvunnet eller nyproducerat? Och är det återvunnet, hur har det använts tidigare? Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid. Klas Eklund, Senior Economist, SEB. 6 konsumera

7 Teknik och tillväxt för klimatet Klas Eklund, Senior Economist på SEB och författare till boken Vårt klimat (Norstedts 2009), anser att företagen har en nyckelroll i omställningen till en mer hållbar ekonomi. Den globala uppvärmningen kommer att beröra alla på olika sätt. Men det betyder inte att vi måste gå tillbaka till ett förindustriellt samhälle för att kunna hantera utmaningen, menar han. Effektiva insatser mot klimathotet kräver inte att vi sänker vår standard. Det medför att den materiella standarden stiger lite långsammare. Men i gengäld får vi en renare energiförsörjning och ett hälsosammare liv. Teknikutveckling och tillväxt är nyckelord för en fortsatt positiv utveckling. Ny teknik behövs för att vi ska klara de klimatutmaningar vi står inför och tillväxten är nödvändig för att vi ska kunna behålla en god och hög livskvalitet i samhället. Klimathotet kommer att tvinga fram ett utvecklingssprång, en våg av kreativ förstörelse där fossila bränslen måste fasas ut och ersättas med en hållbar energiförsörjning, säger Klas Eklund. I den processen riskerar den som inte förmår att ställa om i tid att slås ut. Så har det varit i alla stora teknikskiften i historien, men den här gången kommer processen att bli ännu större och ännu mer omvälvande. Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid, Klas Eklund Ekologiskt i minsta detalj. På Cajsa Warg i Stockholm är även kundvagnen nedbrytningsbar. menar Klas Eklund. På längre sikt kommer den stora vågen av klimat- och energiinvesteringar att skapa nya, spännande affärsmöjligheter för den som tar initiativ och ser möjligheterna. Wal-Mart har, som exempel, varit oerhört duktiga på att låta miljömässiga hänsyn gå hand i hand med affärsmässiga, vilket gynnat både miljön och den egna ekonomin. ETT ÖKAT MEDVETANDE om miljö- och rättvisefrågor och omställningen till en mer hållbar ekonomi kommer att få genomslag i alla led. Något som ger eko inom hela handeln från produktion, transporter och paketering till utbud och utformning av själva handelsplatserna. Det räcker inte enbart med att erbjuda varor och tjänster som är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och pris. Företagets konkurrenskraft kommer i högre grad att avgöras av mjuka faktorer som miljö, klimat, rättvisa och hälsa. Ökad kunskap kan minska matspillet Thomas Angervall, enhetschef på miljögruppen SIK, ser stora möjligheter att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Inte bara genom att Butiken Merci, Paris ställer frågan: Är konsumtion bara varor? konsumera 7

8 Med små medel kan gammalt bli både nytt och exklusivt. De slitna stolarna från i går blir unika designstolar i morgon. producera, paketera och transportera varor på mer miljö- och klimatsmarta sätt, utan också genom att slänga mindre. Omkring 20 procent av all mat vi köper hamnar i soptunnan och bara genom att minska andelen slängd mat till 10 procent kan vi göra stor skillnad för miljön och klimatet, säger Thomas Angervall, enhetschef på miljögruppen på SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. SIK ARBETAR BLAND annat med att göra livscykelanalyser och beräkna olika varors klimatpåverkan. Intresset från livsmedelsindustrin är stort men än så länge är det bara några få av de stora aktörerna inom handeln som samarbetar mer systematiskt med SIK. Vi ligger i internationell framkant på det här området och har en kompetens som jag tror att handeln i större utsträckning kommer att ta till sig, inte minst för att det stärker den egna konkurrenskraften, säger Thomas Angervall. En tydlig trend i restaurangvärlden är att ta till vara allt fler delar i styckningen och långkoken har fått ett nytt uppsving. Det är trender som kommer att slå igenom även i konsumentledet och här kan handeln spela en viktig roll för att komma med bra erbjudanden och vägledning till konsumenterna för att äta mer miljö- och klimatsmart. Thomas Angervall Visste du att vi slänger upp till 40 procent av den frukt och de grönsaker vi köper? Motsvarande siffra för kött ligger på mellan 10 och 15 procent. 8 konsumera Andra vågen växer snabbt och intresset för vintage-plagg med en egen, unik historia är stort. ANDRA VÅGEN TAR VID En tydlig trend är också den andra vågen, där gamla produkter återanvänds. Antingen som de är eller i redesignad form, där varan bearbetas eller förädlas med exempelvis nya delar eller detaljer. Second hand och ett ekologiskt synsätt kan därmed, ofta med små medel, få en hög modefaktor. Allt som är unikt och exklusivt behöver inte vara nytt det kan räcka med att några små detaljer är nya eller att den gamla varan arbetats om för att passa dagens kund. Därmed skapas ett mervärde Visste du att det under 2009 fanns ett utbud av varor för 192 miljarder på Blocket?

9 såväl för kunden som för företaget samtidigt som miljön gynnas. ANDRA VÅGEN HAR gått från gympasal till butik. Det innebär att välgörenhetsorganisationer eller vintagebutiker kan ligga sida vid sida med de stora modekedjeföretagen. Second hand har klivit in i finrummet och är i dag mer en livsstil än en produktkategori, säger Maria Sandow, branschansvarig för Svensk Handel STIL. Det blir vanligare att vi mixar gammalt och nytt, billigt och dyrt för att skapa vår egen, unika klädstil där second hand är en viktig del av mixen. Det är en trend som vi tror kommer att hålla i sig. Yngre har inga fördomar mot begagnat utan är snarare fascinerade av äldre plagg och varor, och särskilt då om det finns en historia kring dem. Att kunna berätta om vem som haft en viss vara eller hur den har använts tidigare skapar ett mervärde. Den andra vågen inom handeln skapar också utrymme för olika typer av tilläggstjänster. När gamla kläder designas och sys om för att passa dagens eller morgondagens kund så är det ett resurseffektivt sätt att skapa mervärden för både kunderna och företagen. Samtidigt triggar kraven på hållbarhet fram ett mer långsiktigt tänkande i produktionsledet. Designern och tillverkaren måste inte bara fundera över livslängd, utan även över hur nya varor ska utformas så att resursuttaget minskar och så att materialen kan återvinnas och återgå till naturen utan att göra skada. Vi kommer att få massor av nya, men mycket bättre produkter. PAKETERINGEN ALLT VIKTIGARE Kunderna engagerar sig i högre grad i frågor om Stadsmissionen ger nytt liv åt gamla kläder på Liljeholmens Torg med egna varumärket Nytt liv. hur en vara tillverkas, transporteras och paketeras. Behövs paketeringen över huvud taget? Måste den i så fall se ut som den gör? Eller finns det andra miljövänligare förpackningsalternativ? Allt fler butiker erbjuder idag alternativ till engångskassarna. Ute i Europa ser vi också fler exempel på olika typer av smarta förpackningar, där stor möda har lagts vid att paketera varorna på ett så miljö- och klimatvänligt sätt som möjligt. I London har butiker som Unpackaged till och med gått så långt att man så gott som helt slutat sälja färdigpaketerade varor. Allt säljs i lösvikt och kunderna uppmanas att ta med egna förpackningar som kan fyllas på. Unpackaged är en liten butik som väckt stor uppmärksamhet just genom att ha en tydlig och konsekvent miljöfilosofi, säger Lisa Burden på Svensk Handel. Själva grundidén, att sälja i lösvikt i stället för färdigpaketerat, är långtifrån unik men klimat- Visste du att vi i genomsnitt använder 300 plastkassar per person och år i handeln? konsumera 9

10 Unpackaged i London säljer ekologiska dagligvaror i lösvikt och uppmanar kunderna att ta med sig egna burkar och förpackningar. Den lilla butikens agerande har rönt stor uppmärksamhet som ger eko inom övrig handel. 10 konsumera Kunden frågar mer om varans historia. Kanske får tvättlappen sällskap av en lapp där varans ursprung och historia beskrivs. Vackert igår unikt i dag. Allt fler butiker ger ny glans åt gamla plagg.

11 debatten har gjort att fler frågar efter alternativ till engångsförpackningarna även i branscher där förpackningarna varit starkt kopplade till varumärkena. Hållbara kassar Varuhuset PUB i Stockholm har en uttalad miljöoch klimatstrategi. I alla nya processer och beslut vägs miljö-, klimat- och rättviseaspekter in. Därför var det självklart att vi, när vi tog fram våra nya papperskassar, skulle göra dem så miljö- och klimatsmarta som möjligt, säger René Stephansen, varuhuschef på PUB. Den nya PUB-kassen, som är enhetligt utformad för hela varuhuset, är påkostad och gjord i kraftigt papper och kan återanvändas gånger. Den är också tillverkad på ett schysst sätt under kontrollerade former. Påsen är ett skyltfönster för hela varuhuset och det är viktigt att den signalerar vad vi står för varor av hög kvalitet och ett hållbart tänkande. Framtidens emballage måste vara lika välgenomtänkta som själva varorna och samtidigt återspegla de värden som butiken eller varuhuset står för. Packat och klart = hållbart Tommy Nilsson, teamansvarig för KY-utbildningen i förpackningsdesign på Broby Grafiska i Sunne, ser ett växande intresse för gröna förpackningar. Och det är inte bara producenterna och handeln som trycker på utan i högsta grad även studenterna. Vi ser ett allt starkare engagemang i miljöoch klimatfrågor hos våra studenter samtidigt som det är väldigt påtagligt att de som tillverkar och säljer en vara mer och mer efterfrågar miljö- och klimatvänliga förpackningar. Den stora utmaningen är att få form och funktion att gå hand i hand. Genom att använda återvunnet och återvin- Spotify och andra nättjänster för musik och film är optimala ur förpackningssynpunkt de kräver ingen förpackning alls. PUB i Stockholm banar väg för mer miljövänliga alternativ och erbjuder gemensamma ekopåsar för hela varuhuset. ningsbart material och se till att materialåtgången är så liten som möjligt kan man nå långt. Sedan gäller det förstås att använda miljövänliga material och utforma paketeringen så att transporter och logistik underlättas. De mest klimatsmarta förpackningarna är dock de obefintliga. Nya tjänster på nätet som ITunes, Spotify och Voddler ger dig varan utan vare sig plast, papper eller transport. René Stephansen konsumera 11

12 FRAMTIDENS KUND vill handla med ett gott och grönt samvete vill både vara ekoreko och kunna köpa varor med hög modefaktor vill handla i butiker som inte bara bryr sig om miljön utan också visar att man lever som man lär FRAMTIDENS MEDARBETARE är engagerad i miljö- och klimatfrågor och kan vägleda kunden i de gröna valen engagerar sig själv gärna i såväl lokala som globala ekoreko-projekt marknadsför sitt företag på ett klimatsmart sätt via sociala medier FRAMTIDENS FÖRETAG arbetar med miljö, klimat, rättvisa och hälsa för att skapa hållbar tillväxt och premierar de kunder och medarbetare som väljer rätt skapar nya flöden genom att släppa fram en andra våg av begagnade varor tänker igenom paketering och marknadsföring ur ett miljöperspektiv VISION 2020 År 2020 omsätter detaljhandeln 713 miljarder kronor 30 procent mer än i dag och vi har en stark och hållbar tillväxt. En allt större del av omsättningen utgörs av hållbara tjänster och upplevelser. Kläderna uppdateras och redesignas direkt i butiken och handeln har en viktig roll som folkbildare med pop up-utbildningar på plats. Vi hittar också supereffektiva minivindkraftverk på det lokala byggvaruhuset. PSR, Personal Social Responsibility, är lika självklart som CSR är i dag. Kunderna vill, precis som företagen, ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Kunden är minst lika rörlig som 2010 och kan i högre grad välja färdmedel utan att behöva tänka på miljön. Helt enkelt genom att bilarna är mer klimatneutrala och kollektivtrafiken väl utbyggd. Allt fler funktioner samlas i mobilen. Du kan bara genom att rikta mobilen mot en vara få all information som behövs om pris, kvalitet, ursprung och historia. Mobilen blir din egen sambandscentral som kommunicerar, hittar, betalar och öppnar dörrar både i den fysiska och virtuella världen. Men år 2020 är inte bara mobilen uppkopplad utan alla tekniska prylar. 12 konsumera

13 välkommen Hej! konsumera WC BANK FÄRJA WC TURISTBYRÅ CENTRUM HANDELSPLATSEN SOM SOCIAL MÖTESPLATS I takt med att utbud och priskonkurrens ökar blir värdskapet en viktigare konkurrensfaktor. Genom att erbjuda en trygg och välkomnande miljö med god service och väl genomtänkt mix av varor och tjänster skapas mervärden för både kunden och företaget. Handelsplatsen blir i större utsträckning en social mötesplats. Där vi handlar, umgås, tränar och upplever saker tillsammans eller bara kopplar av en stund. konsumera 13

14 På Kfem i Vällingby kan du prova och blogga samtidigt. Ett gott värdskap med kunniga och engagerade medarbetare blir en allt viktigare framgångsfaktor. Lödde centrum, ett exempel på att ABC-staden är på väg tillbaka. INTERNET HÅLLER DÖRRARNA ÖPPNA Internet ger kunden möjlighet att söka, jämföra och handla. Företaget kan via nätet nå en bredare marknad och sälja mer nischade varor. Små företag kan via Internet inte bara driva e-handel, utan får också ett högeffektivt skyltfönster mot marknaden. Ett skyltfönster som är öppet dygnet runt, 365 dagar om året. OLIKA BUTIKER KOMMER i framtiden att interagera mellan nätet och den fysiska handeln. Typiska e-handelsföretag öppnar fysiska butiker och tvärtom. Det finns en stor potential i att låta olika arenor som den fysiska handeln, internet och mobilen gå in i varandra för att vidga erbjudandet och skapa mervärden för både kund och företag. För det lilla hårt nischade företaget innebär det att man kan nå ut till en mycket större kundkrets. Samtidigt som stora e-handelsföretag genom att öppna butiker tar ett steg närmare kunden, säger Linda Hedström på Svensk Handel. Det finns redan i dag exempel på butiker som erbjuder kunderna att via en dator på plats i affären överblicka sortiment, priser och varuinformation och allt talar för en fortsatt utveckling mot att e-handel och fysisk handel interagerar. Ett annat exempel på hur internet och fysisk handel samverkar är de nya virtuella provrummen på nätet. Sajterna är ännu inte teknisk perfekta, men ger en bra hint om hur tjänster hos framtida företag med verksamhet på nätet kan se ut. Visste du att e-handeln under 2009 omsatte cirka 22 miljarder kronor i Sverige? 14 konsumera

15 ALLT BÄTTRE SÄKERHETSLÖSNINGAR gör också att det blir både lättare och säkrare att göra affärer på nätet. Det innebär att fler kunder kan känna sig trygga med att e-handla. Nätet blir därmed en naturlig försäljningskanal för fler företag och branscher, exempelvis för att förstärka verksamheten i den fysiska butiken. Nya tekniska lösningar kommer i en rasande fart och tempot i utvecklingen drivs upp hela tiden. Viktigt är att kundens beteende och teknikanvändningen går i takt. Blir tekniken en succé premieras de som är snabba på att forma sitt utbud för att passa in i det nya. TEKNIKUTVECKLINGEN ÄR EN av nyckelfaktorerna som driver på utvecklingen inom detaljhandeln. Nästa stora tekniksprång blir sannolikt när de så kallade RFID-taggarna blir så billiga att de kan sitta på alla varor i butiken. Då lagras all information på ett litet chip som kan kommunicera trådlöst med pristerminal, kassasystem och andra tekniska applikationer. Det kommer i grunden att förändra arbetsuppgifterna för många som arbetar i handeln. Självscanningen är ett steg åt det här hållet men först när alla varor har RFID-märkning kan kassafunktionen plockas bort, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svensk Handel. Det frigör resurser inte bara för rationaliseringar utan även för att öka servicen och utbudet av tjänster i butiker med en mer serviceinriktad profil. En konsekvens av denna utveckling blir att kraven på medarbetarna ökar samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer omväxlande och stimulerande. Framtidens medarbetare i handeln måste vara mångkunniga och flexibla, dels för att kunna ge bättre service åt kunderna, men också för att vi i takt med den ökade branschglidningen Nikeplus.com möjliggör för motionärer i hela världen att mötas, såväl på nätet som i motionsspåret och i butiken. ska kunna hantera allt fler verksamheter under samma tak. Posten finns redan i dag som en integrerad del av dagligvaruhandeln och just nu håller apoteken på att gå samma väg. Den utvecklingen kommer att fortsätta så att även olika aktörer inom handeln samverkar i högre grad. Det gör att medarbetarna måste kunna växla mellan fler arbetsuppgifter och ett betydligt bredare sortiment än i dag där utbudet av varor, tjänster och upplevelser vävs samman. Det har länge talats om risken för arbetskraftsbrist när 40-talisterna går i pension. För handeln kan en ökad konkurrens om arbetskraften bli en utmaning. konsumera 15

16 Det är svårt att bedöma den effekten i dag, men helt klart är att vi kommer att vara mer attraktiva som arbetsgivare om vi kan erbjuda mer omväxlande och serviceinriktade jobb. På Westfield i London kan du shoppa högklassigt och koppla av i den fina pianobaren. VÄRDSKAP I VÄRLDSKLASS Värdskapet har länge varit en underskattad komponent för att göra handeln mer konkurrenskraftig. På en handelsplats med ett väl genomtänkt värdskap känner sig kunden utvald, sedd, välkommen och väl omhändertagen. I en tid med hårdare priskonkurrens och mer likriktat utbud blir värdskapet viktigt för butikens möjligheter att sticka ut i konkurrensen. Det är helhetsupplevelsen som räknas Boris Lennerhov, vd på GeKås i Ullared, driver tillsammans med närmare anställda Sveriges mest framgångsrika handelsplats mitt ute i den halländska skogen. Vårt framgångsrecept stavas långsiktighet. För oss är det viktigaste inte att få ut mesta möjliga lönsamhet just nu, utan att vi skapar en långvarig relation med våra kunder så att de återkommer, år efter år. Låga priser är viktigt, men hemligheten bakom vår framgång är att vi, i varenda detalj, arbetar med att överträffa kundernas förväntningar. Hellre en procent bättre på 100 saker än 100 procent bättre på en sak. Det är helhetsupplevelsen som räknas. God service och ett gott värdskap är andra nyckelbegrepp bakom GeKås framgångar. Boris Lennerhov nämner campingen i Ullared som exempel. När Gekås tog över campingen för snart tio år sedan var den nedsliten, olönsam och mest ett irritationsmoment. Boris Lennerhov Visste du att GeKås i Ullared under 2009 hade 4,3 miljoner besökare som handlade för totalt 3,4 miljarder kronor? 16 konsumera Värdskapet är viktigt. På Cevahir mall i Istanbul kan du ta en paus i shoppingen och se reklam, film eller TV direkt i fåtöljen.

17 I dag är campingen Sveriges mest belagda stugby. Förra året hade vi övernattningar och många av de långväga gästerna stannar extra länge också för att det finns så mycket mer att göra än bara handla i Ullared. Vi lägger ned enormt mycket kraft på att hitta energismarta lösningar i driften för att skapa effektiva flöden som minimerar klimatbelastningen. Det är inte något som lönar sig kortsiktigt, men vårt arbete med miljö- och klimatfrågor är oerhört betydelsefullt både för vår trovärdighet och för vår lönsamhet, säger Boris Lennerhov. I EN MER TRANSPARENT marknad har kunden minst lika bra koll på priser och utbud som medarbetaren. Detta ställer handeln inför nya utmaningar. Hur konkurrerar exempelvis den enskilde butiksägaren med stora internationella fackhandelskedjor? I vissa butiker erbjuds du redan i dag möjligheten att utnyttja olika prisjämförelsesajter för att optimera inköpen. Utmaningen för butiken kan då vara att motivera ett något högre pris med andra mervärden som trovärdighet, servicenivå och specialkunskap. I DET GODA värdskapet ingår att sträva efter att överträffa kundens förväntningar. På så sätt blir besöket på handelsplatsen så mycket mer än bara en inköpsrunda. Genom att skapa upplevelser kring själva besöket stannar kunderna längre och får längre tid för inköp. Ytterst handlar det om att kunden ska bli väl bemött och få bra service, säger Lisa Burden på Svensk Handel. Samtidigt ökar förväntningarna på vad som ska erbjudas på handelsplatsen i form av tjänster och upplevelser. Fler upplevelser per kvadratmeter ger högre omsättning och skapar mervärden i form av olika aktiviteter. Det kan vara allt från experten som visar På kan du både handla och umgås med dina vänner. Handelsplatsen blir en allt viktigare social mötesplats. hur man slipar sin kökskniv till att man lär barn hur man komposterar eller gör sin egen sushi. Genom att skapa en inramning till själva inköpet skapar man ett mervärde för kunden och i förlängningen även för butiken. Vi kommer helt klart att få se ett ökat utbud av tjänster och utbildningar ute i butikerna. Det gynnar alla parter. ÖPPETTIDERNA ÄR EN viktig del i ett gott värdskap. Butiken eller handelsplatsen ska vara öppen när kunderna har som mest tid. Samtidigt kan företaget förlänga såväl öppettider som säsong för att få en jämnare beläggning. Vem hade för tio år sedan kunnat gissa att julen skulle kunna vara högsäsong för Liseberg, säger Magnus Kroon på Svensk Handel. Men genom att våga tänka nytt och förlänga säsongen och skapa nya inramningar till bra, befintliga anläggningar kan vi använda våra resurser på ett bättre sätt och samtidigt skapa bra, hållbar tillväxt. På framtidens handelsplats kommer mångfalden i begreppets allra vidaste bemärkelse att vara konsumera 17

18 ett viktigt konkurrensmedel. Genom att hitta en balans och harmoni mellan gammalt och nytt, moget och ungt, litet och stort, exklusivt och billigt, småskaligt och storskaligt skapas en mångfald som inkluderar fler grupper och öppnar för nya kundrelationer. HANDELSPLATSEN DET NYA OFFENTLIGA RUMMET Handelsplatserna är viktiga sociala mötesplatser, där vi förutom att handla även umgås, tränar och kopplar av. Här erbjuds kunderna ett rikt utbud av varor, tjänster och upplevelser. Samma utveckling ser vi även på nätet, där sociala arenor alltmer vävs ihop med handel. EN TILLTAGANDE TREND i stadsplaneringen just nu är att ABC-staden staden eller stadsdelen som rymmer både arbete, boende och centrumbildning får en renässans. Samtidigt som de stora handelsplatserna utvecklas blir de större och starkare finns en påtaglig parallell utveckling där vi är på väg tillbaka mot den gamla stadskärnan. En stadskärna där i princip allt finns samlat på en avgränsad geografisk yta. För ABC-staden är tillgängligheten själva grundbulten. Där konkurrerar man inte med storlek och volym. I stället utnyttjas fördelarna med närhet och tillgänglighet. Goda kommunikationer, generösa öppettider och hög servicegrad är viktiga framgångsfaktorer för centrumbildningarna i ABC-staden. Detta är en utveckling som förutsätter ett tydligt ledarskap från såväl fastighetsägare och stadsplanerare som företagare inom handeln. Där människorna finns dit söker sig också handeln Charles Larsson, marknadschef på Steen & Ström, Skandinaviens största utvecklare av köpcentrum och handelsplatser, ser en parallell trend i utvecklingen av nya handelplatser. Stora köpcentrum och handelsplatser blir större och mer kompletta samtidigt som stadskärnorna eller stadsdelskärnorna i allt högre grad kommer att utnyttja det faktum att de ligger där många människor rör sig. Kopplingen till olika trafikknutpunkter blir, menar Charles Larsson, viktigare samtidigt som handelsplatsen i sig, oavsett om det handlar om ett köpcentrum eller en stadskärna, blir mer av social mötesplats där handel, social service och kultur vävs ihop. Det finns en tydlig utveckling för att vi skapar handelsplatser som också blir sociala mötesplatser, där stor hänsyn tas till form och funktion och där det förutom traditionell varuhandel även finns ett brett utbud av tjänster och upplevelser. Just i stadskärnan finns en stor förändringspotential, menar Charles Larsson. Dels för att mycket fortfarande är ogjort, dels för att politiker och beslutfattare i högre grad inser vad handeln faktiskt betyder för utveckling och tillväxt. Det skapar utrymme för att både köpcentrum och stadskärnor ska kunna utvecklas gynnsamt, sida vid sida. Samtidigt kommer externa handelsplatser att integreras starkare i närsamhället så att de blir tillgängligare och mer delaktiga i lokalsamhället, exempelvis genom att integreras mer med olika typer av social service. På nätet är handelsplatserna i högre grad sociala mötesplatser. Där kan kunden överblicka både utbud och priser och samtidigt utbyta erfarenheter och kunskaper med andra konsumenter eller direkt med den som säljer varan eller tjänsten. 18 konsumera

19 konsumera 19 På Caviar och Feskarn i Uppsala kan du äta en fräsch sallad i baren eller köpa med dig en läcker räkmacka hem. Restaurangen och butiken vävs ihop och blir både mötesplats och butik.

20 FRAMTIDENS KUND använder nätet för att snabbt kunna skaffa sig överblick om utbud, pris och nyheter vill kombinera shopping och sociala aktiviteter både i den fysiska handeln och på nätet värderar ett värdskap i världsklass högt och ser allt och alla som representanter för en destination, butik eller vara FRAMTIDENS MEDARBETARE är kunnig, självständig och serviceinriktad är ambassadör för sitt företag 24 timmar per dygn och håller kontakt med kunderna även via nätet är företagets öra mot rälsen och marknadsavdelningens förlängda arm FRAMTIDENS FÖRETAG satsar på att skapa handelsplatser i stråk där människor redan rör sig arbetar med att utveckla värdskapet och skapar trygga välkomnande miljöer så att kunden får en positiv totalupplevelse ser nätet som en viktig och naturlig kontaktyta för sina kunder och medarbetare VISION 2020 År 2020 har Sveriges befolkning i arbetsför ålder minskat med personer. Det är konkurrens om arbetskraften. Handeln sockrar sina erbjudanden för att få rätt besättning och lockar med attraktiv utbildning allt oftare i egen regi på samma sätt som industrin gör i dag samt med starka varumärken och spännande arbetsuppgifter. Medarbetaren är en aktiv säljare i elitklass med bred kompetens och stark servicekänsla. Säljaren är också marknadsavdelningens förlängda arm. Från mötet mellan säljare och kund, som är startskottet för all konsumtion, återkopplas allt blixtsnabbt så att rätt vara eller tjänst produceras. Handelsplatser men även turistdestinationer utnyttjas årets alla 365 dagar. Genom ökad tillgänglighet når företaget fler kunder. Samtidigt kan företaget locka fler långväga gäster genom att erbjuda gratis resa. Värdskapet är utvecklat så att fler kundgrupper känner sig inbjudna och välkomna. 20 konsumera

21 55 second hand second hand Blanda och ge! 5 Pop up-kurs varje timma! svt svt svt svt svt svt svt svt svt SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN BÅDE BREDARE OCH MER NISCHAT UTBUD De senaste åren har kunden fått ett större utbud av varor och tjänster att välja på samtidigt som möjligheten att själv påverka sortimentet ökat. Utbudet kommer att fortsätta breddas, men samtidigt växer även olika typer av nischmarknader fram. I stället för helt nya koncept kommer vi att få se fler företag samverka för att utveckla och stärka befintliga koncept där varor och tjänster vävs samman i allt högre grad. Viktiga faktorer som kommer att påverka utbudet är jakten på den unika varan och ett ökat fokus på ekoreko. konsumera 21

22 Handeln måste ha koll på kunden för kunden har koll på handeln. På loppmarknaden på Porte De Clignancourt i Paris kan man fynda antikt, vintage och nyproducerat. Fallskärmshopp eller forsränning ge bort en upplevelse. BLANDA OCH GE Utvecklingen har gått kundens väg de senaste åren. Med växande utbud, ökad konkurrens, starkare köpkraft och en marknad som har blivit mer överblickbar tack vare Internet har kundens position förstärkts. Kunden vet ofta mer om priser och produktegenskaper än säljaren, vilket ställer handeln inför nya utmaningar. Kunden fortsätter att skaffa sig en mer framskjuten position med större möjlighet att påverka utbudet. Inte bara genom sina köpval, utan också genom att göra sin röst hörd i den mångfald av kanaler som sociala medier erbjuder. Dessutom kan kunden själv snabbt byta roll och bli säljare på second hand-marknaden och på det sättet bidra till att påverka utbudet. Samtidigt minskar avståndet mellan producent och kund. Mellanleden blir färre och tidsspannet från tillverkning till försäljning krymper. Kunder i dag är vana att kunna designa sina egna produkter. Det kan handla om allt från att designa och sätta ihop sin egen cykel och att utforma sina egna glasögon till att skräddarsy sitt eget gosedjur. WEBBASERADE TJÄNSTER som Spotify och Voddler gör det möjligt för kunden att plocka ihop sin egen favoritgodispåse med musik eller film. Tjänsten kan till och med vara gratis för den som är beredd att betala med den tid det tar att lyssna på annonsörernas budskap. Vill kunden slippa annonsörerna, så blir det en tilläggstjänst. Därmed har vi kommit ännu ett steg mot att skräddarsy ett erbjudande som passar den enskilde kunden. Om någon för år sedan hade sagt att musik och film skulle vara tillgänglig gratis på ett EXEMPEL: Företaget Zara var först i Sverige med korta produktionsserier som gör att kunderna måste fatta snabba beslut vid täta besök i butikerna, samtidigt som företaget snabbt anpassar utbudet efter vad kunderna vill ha. 22 konsumera

23 lagligt sätt så hade de flesta antagligen skakat på huvudet. Den relevanta frågan vi bör ställa oss i dag är förstås: vilka nya affärsmodeller kan öppna för fler gratistjänster i framtiden? VI KAN BLANDA och ge och inte bara utifrån våra egna behov, utan vi strävar även efter det unika och individuella i det vi väljer att ge bort. Vi lägger ned allt mer möda på att handplocka och skräddarsy våra gåvor så att de verkligen passar mottagaren. Vi ger inte bara bort saker utan även tjänster och vi gör det inte bara vid jul och födelsedagar, säger Meta Troell på Svensk Handel. På samma sätt håller presentkortet på att få ett rejält uppsving i takt med att vi kan skräddarsy såväl form som innehåll. Men det kan också handla om att vi firar av helt andra anledningar eller att vi firar vid tillfällen som tidigare inte har haft någon förankring i den svenska almanackan. Nya kundgrupper i handeln skapar också nya köpmönster och genom att vara lyhörda för exempelvis traditionerna i andra kulturer kan vi föra in nya spännande gåvotraditioner, menar Meta Troell. Vi ser redan nu hur det persiska nyåret har slagit igenom i handeln så att vi efter nyår faktiskt får ett nytt nyår. Här finns en stor potential för utveckling inom handeln. LIKRIKTNING OCH OLIKRIKTNING PÅ SAMMA GÅNG Utbudet av billiga massproducerade varor kommer fortsätta öka. Samtidigt har det mer likriktade utbudet hos de stora kedjorna gett näring åt en allt starkare parallell trend: oliktriktning. Ju längre likriktningen går, desto starkare blir behovet hos många att hitta sitt eget uttryck, sin egen stil och sin egen identitet. I ETT MER likriktat utbud kan vi genom olika typer av tilläggstjänster eller kombinationer skapa något eget, unikt. Det kan handla om att komplettera de exklusiva märkesjeansen med en alldeles ny, men billig topp från någon av de stora modekedjorna. Men i dag ser vi även hur företagen erbjuder redesignade varor, där man skapar något eget och unikt av en återanvänd vara. Genom att addera tjänster och upplevelser skapas en egen unik produkt och viktiga mervärden för såväl kund som företag. Fredrik Hjelmquist driver Pause Ljud och Bild med två butiker i centrala Stockholm. Pause utsågs i 2008 års Retail Awards till Årets butik. Vi kan aldrig konkurrera med de stora kedjorna när det gäller pris eller bredd på sortimentet. Däremot kan vi på ett helt annat sätt än de stora butikerna skapa en upplevelse kring köpet med skräddarsydda lösningar för olika kundgrupper. Fredrik Hjelmquist, som driver Pause Ljud och Bild med två butiker i centrala Stockholm, fick i 2008 års Retail Awards pris i kategorin Årets butik. I en bransch där konkurrensen är knivskarp har Pause hittat en nisch som i den fysiska handeln sannolikt bara fungerar för en liten kundkrets i Stockholms innerstad. Via Internet öppnas möjligheter att skapa skyltfönster mot en initierad kundgrupp över hela landet. Kundupplevelsen kommer även i fortsättningen att vara central, men sociala communities som Facebook gör det möjligt att fördjupa dialogen även med mer långväga kunder. På Facebook kan vi erbjuda snabb och personlig service, hålla kunderna uppdaterade om nyheter Efter nyår kommer nyår. Nya högtider ger fler tillfällen att fira. Visste du att det i dag finns två miljoner svenskar i åldrarna mellan 55 och 75 år? Lika många svenskar har sin bakgrund i andra länder/andra kulturer. konsumera 23

24 och skapa en vi-känsla kring företaget och produkterna. Fredrik Hjelmquist ser stora möjligheter att fortsätta växa även i ett stenhårt nischat segment. Custom installation växer jättesnabbt och om fem år är våra säljare snarare projektledare som följer med kunden hem för att på plats skapa den optimala ljud- och bildlösningen. Samtidigt finns en tydlig tendens till branschglidning där ljud- och bildbranschens vävs allt tätare samman med datorbranschen. Tekniken gör att allt fler funktioner samlas i samma apparat och då gäller det att vi i motsvarande grad samlar allt under samma tak. Det finns en hel generation som ännu inte upptäckt hur musik kan låta i riktigt bra högtalare. Den generationen ska vi nå. På salladsbaren Picadell i Göteborg betalar kunderna först och väljer sedan sin egen sallad. Personalen fokuserar på att ge god service. Kunderna vill också gärna ha en unik historia om köpet. Storytelling, som möjliggörs bland annat via nätet, får en ökad betydelse inom marknadsföringen och det är en utveckling som vi förmodligen bara har sett början på. TJÄNSTEBOOM SKAPAR MERVÄRDEN Utbudet av tjänster som på olika sätt kopplas till varor och erbjudanden växer snabbt och skapar mervärden för såväl kund som företag. Regeringen har tydligt signalerat att tjänster är på väg att bli rumsrena genom att i lagstiftning gynna försäljning av exempelvis hushållsnära tjänster. Allt talar för att vi står inför en tjänsteboom som kan skapa både tillväxt och arbetstillfällen. Tjänsterna i sig ger viktiga mervärden för kunden, exempelvis genom att varor kan specialanpassas efter egna behov. Men en utveckling mot en mer tjänsteinriktad 24 konsumera Många kunder går samma väg med unika val i sina påsar.

25 handel betyder också att det i förlängningen uppstår en positiv spiral, där fler tjänster genererar ökad efterfrågan på varor som kan användas för att utföra tjänsterna. Fenomen som ROT- och RUT-avdragen, ekonomiska styrmedel för att stimulera tjänsteanvändning, får ett starkt genomslag i både tillväxt och sysselsättning och blir därmed en bidragande motor för en fortsatt tillväxt i handeln. Tjänster kommer generellt att bli en allt viktigare sysselsättningsfaktor framöver, säger Magnus Kroon på Svensk Handel. Genom att verka för fler och bredare hushållsnära tjänster har regeringen öppnat dörren till tjänstesektorn på allvar. För den som är beredd att betala för att få hjälp med städningen är steget inte längre särskilt stort till att också låta någon annan svara för dagligvaruinköpen. Det innebär att dagligvaruhandeln äntligen kan lyckas på nätet, eftersom det kommer att vara en tjänst som är avdragsgill och därmed fullt acceptabel för kunden att betala för. När får kunden hjälp att köpa middagsmaten och får tjänsten avdragsgill? Middagsfrid.se gör vardagen enklare. Genom att erbjuda tjänster av olika slag kan den enskilda handelsplatsen också fördjupa kundrelationen. Kanske kan kunden redan i butiken få möjlighet att anmäla sig till kursen där man kan lära sig att använda den nya bandsågen eller pastamaskinen och kanske kan kursen till och med genomföras i butiken inför öppen ridå för att få ännu fler intresserade? Kunderna kan också betala extra för att få mat tillagad på plats i kockstudion i matbutiken. En professionell kock kan hjälpa till med allt från att välja råvaror till att tillaga dem och lägga upp maten snyggt. Lär barnen laga sushi en populär tjänst på Whole Foods. Fnitter.se hyr ut väskan du drömmer om. konsumera 25

26 FRAMTIDENS KUND växlar mellan att vara både köpare och säljare på en marknad är utbudet blir större och nischningen starkare gör en stor del av arbetet i handeln själv och skräddarsyr i allt högre grad sina varor och tjänster utifrån egna behov och önskemål gör gärna fynd på loppis ena dagen och köper dyra märkesvaror nästa dag FRAMTIDENS MEDARBETARE är en tillmötesgående tjänsteleverantör i butiken är mångkunnig och växlar mellan flera olika arbetsuppgifter har kvalificerade arbetsuppgifter exempelvis genom att erbjuda kunderna olika typer av tilläggstjänster FRAMTIDENS FÖRETAG överlåter allt större del av rutinarbetet åt kunderna och låter personalen arbeta mer med service och tjänster erbjuder både likriktning och olikriktning på samma gång samarbetar i allt högre grad med andra aktörer på marknaden för att skapa ett attraktivt utbud av varor och tjänster VISION 2020 År 2020 utgör tjänster och upplevelser en allt större del av konsumtionen. Tjänsterna generar viktiga mervärden för både företag, medarbetare och kunder. Interaktionen mellan den fysiska handeln och e- handeln är en självklar framgångsfaktor för att nå ut till en bred kundkrets med ett allt mer nischat utbud av varor och tjänster. I den fysiska butiken gör kunden allt mer själv, medan medarbetaren erbjuder service och tjänster kopplade till utbudet. Den stora klädkedjan startar sitt eget Project Runway, där man i samspel med kunderna vaskar fram nya designers. Designers som tack vare modekedjan får stjärnstatus. Via datorn, mobilen eller TV:n får kunderna snabbt tillgång till de senaste kollektionerna och kan genom att rösta på sin favorit själv påverka utbudet. På så sätt får handeln in värdefull input redan på designstadiet. Vi blandar och ger och plockar det bästa ur olika världar i butiken och på nätet. I ett allt större medieutbud vill kunden exempelvis själv plocka russinen ur kakan och skapa sin egen, unika produkt. Lokalt, globalt, sport, kultur, ekonomi eller teknik kombinationsmöjligheterna är oändliga. 26 konsumera

27 Ytterst handlar det om att våga. Det kan vara tufft att vara först men det kan också innebära att du är den verkliga vinnaren om tio år Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss som har arbetat med rapporten. Lisa Burden, Linda Hedström, Magnus Kroon och Meta Troell. Du når oss via e-post Produktion: Lindberg Imagineering. Formgivning: Mini Reklambyrå. Illustrationer: Anna Nilsson. Foto: Christiaan Dirksen, Whole Foods, Norstedts Förlag, SIK, Spotify, PUB, Broby Grafiska, GeKås, Bubbleroom.se, Middagsfrid.se, Fnitter.se, Jens Bergqvist (JensMedia), Marlene Hassel, Irina Haugane och Svensk Handel. Tryck: Åkessons tryckeri, Emmaboda (Svanencertifierat). konsumera 27

28 28 konsumera Regeringsgatan Stockholm Tel

Trendrapport 2012 100 % iframtiden REA Billig lyx Älskade robot Göra rätt Grå våg Festination REA

Trendrapport 2012 100 % iframtiden REA Billig lyx Älskade robot Göra rätt Grå våg Festination REA 2012 Trendrapport 100 % iframtiden REA Billig lyx REA Älskade robot Göra rätt Grå våg Festination 95 % Foto: Urban Orzolek Foto: Urban Orzolek INNEHÅLL: Lustfyllda arenor med konsumtion... 3 Billig lyx...

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS 2 RAPPORTENS INNEHÅLL PAGE 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL SVENSK SMÅSKALIGHET 8 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS SMÅSKALIGA PRODUKTION

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP

FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP 2 INNEHÅLL SIDA 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL DEN SVENSKA HANDELN 7 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS HANDEL 17 HANDLARES SYN PÅ FÖRPACKNINGAR

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll Lanseringsplan 215 När alla kunder får styra Innehåll Till sist blev framtid till nutid. Sortimentsmodellen som vi har arbetat med i tre år kom på plats i september 213 och nu börjar vi se resultatet.

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP

FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP FRAMTIDENS INNOVATIVA VÄRDSKAP RAPPORTEN I ETT NÖTSKAL Den här rapporten beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service

Läs mer

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE SVENSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS SVENSK E-HANDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 Daniel

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering Ansvarsredovisning 2011 Med finansiell rapportering Systembolagets Ansvarsredovisning 2011 Kärnan i Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar. I Ansvarsredovisningen har vi integrerat årsredovisning

Läs mer