konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1"

Transkript

1 konsumera TRENDRAPPORT 2010 konsumera 1

2 En bransch att räkna med! INNEHÅLL LEDARE... 2 INTRODUKTION: HANDELN SKAPAR GRÄNSLÖS TILLVÄXT HÅLLBAR UTVECKLING Ekoreko... 6 Andra vågen... 8 Paketeringen... 9 Vision HANDELSPLATSEN Internet Värdskap SVENSK DETALJHANDEL har de senaste åren haft en fantastisk utveckling. Trots lågkonjunktur och global konkurrens fortsätter tillväxten. År 2020 beräknar vi att handeln omsätter hisnande 713 miljarder kronor per år, en ökning med drygt 30 procent jämfört med i dag. Det är goda nyheter, inte bara för handeln som bransch, utan för hela Sverige. Handeln är en viktig drivkraft för tillväxt och välfärd. Detaljhandeln svarar i dag för ungefär en tredjedel av den totala konsumtionen i Sverige och en betydande del utgörs av behovskonsumtion. Ändå glöms handelns betydelse som tillväxtmotor ofta bort i debatten. Trots att handeln i dag sysselsätter en halv miljon människor. Och trots att handeln tillgodoser miljoner konsumenters behov och genererar viktiga mervärden för både individer och samhälle. MEN VILKA FÖRVÄNTNINGAR har kunderna på handeln? Vilka är morgondagens framgångsfaktorer? Och hur ser framtidens handel ut? Trendrapport 2010 lyfter fram några av de viktigaste trenderna som kommer att påverka utvecklingen inom handeln. Vi ser exempelvis en starkare inriktning mot hållbar tillväxt. Vi ser handelsplatser som i allt högre grad utvecklas till sociala mötesplatser. Och vi ser ett utbud som både blir bredare och mer nischat och där varor och tjänster i allt större utsträckning vävs ihop. Detta samtidigt som tillgängligheten ökar. Utvecklingen rymmer många utmaningar för svensk detaljhandel men också enorma möjligheter för den som i tid förmår höja blicken och agera. Handelsplatsen Vision UTBUD Blanda och ge Likriktning /olikriktning Tjänsteboom Vision Dag Klackenberg vd Svensk Handel 2 konsumera

3 s HANDELN SKAPAR GRÄNSLÖS TILLVÄXT Kartan för den svenska detaljhandeln håller på att ritas om. Ny teknik, nya behov och nya rörelsemönster raderar snabbt ut gamla gränser och skapar nya förutsättningar för utveckling och tillväxt. konsumera 3

4 SVERIGE ÄR ETT litet land vi utgör ungefär 1,4 promille av jordens befolkning men med fantastiska möjligheter att nå ut såväl i EU som på den globala marknaden. Den som lyckas överbrygga gränserna och övervinna de egna begränsningarna har alla möjligheter att bli morgondagens vinnare. Oavsett om du är verksam i storstadsregionerna eller bedriver nischad handel i glesbygd. Handelns stora utmaning är att hålla jämna steg med kunden och helst ligga steget före när det gäller att möta kundens behov och förväntningar. Och det handlar inte bara om att ha koll på en trend åt gången utan på massor av trender hela tiden. MORGONDAGENS VINNARE måste våga gå mot strömmen ibland. Det kan vara tufft att gå först men den som vågar ta steget öppnar också dörren till de riktigt stora möjligheterna. Det är de snabba som tar de långsamma snarare än de stora som äter upp de små. Under det senaste decenniet har ny teknik och de möjligheter som öppnats med Internet skapat nya kundbeteenden. Precis som Bill Gates förutspådde redan på 1990-talet blev Internet kraftigt överskattat de tre första åren och rejält underskattat de följande tio. MYCKET TALAR FÖR att vi 2020 kommer att se tillbaka och säga ungefär likadant om miljö- och klimatfrågorna. De kommer, hur vi än vrider och vänder på det, att i grunden påverka i princip allt vi gör. Hur vi beter oss som kunder, hur vi agerar som medarbetare och företagare inom handeln och hur vi utformar våra handelsplatser. Genom att se och bejaka utvecklingen mot mer miljö- och klimatsmarta lösningar inom alla led i handeln finns enorma möjligheter att skapa positiv förändring och goda affärer. Trenderna som skapar framtidens vinnare Ny teknik och nya strukturer gör att framtidens kunder kommer att kräva allt mer, allt snabbare och gärna gratis. För medarbetarna i handeln innebär det att yrkesrollen förändras och för företagen att man måste arbeta mer med att skapa handelsplatser som i allt högre grad blir sociala mötesplatser. FRAMTIDENS......KUND är på i alla avseenden. På väg, påkopplad, påläst och vill ha varor på sitt eget sätt. är van vid att få saker utan kostnad. Gratisvågen fortsätter vilka produkter och tjänster räknar kunden med att få kostnadsfritt 2020? vill ha ett brett utbud av billiga varor med bra kvalité, men strävar samtidigt i högre grad efter det unika och individuella. Likriktning går hand i hand med olikriktning. MEDARBETARE arbetar mindre med att ta betalt vid kassan och mer med bemötande och tjänster som rådgivare, utbildare och utvecklare. har gått från butiksbiträde till uppskattad säljare i elitklass. är eftertraktad på arbetsmarknaden och är i allra högsta grad ambassadör för sitt företag även på fritiden. FÖRETAG jagar inte bara nya kunder utan även nya medarbetare. Stora pensionsavgångar gör att företagen får konkurrens om arbetskraften inom och utom landet. skapar högsäsong 365 dagar om året och arbetar aktivt för att nå fler och bredare kundgrupper. ligger i framkant genom att leverera klimatsmart handel såväl på de fysiska handelsplatserna som via nätet. 4 konsumera

5 HÅLLBAR UTVECKLING ÖPPNAR NYA DÖRRAR Det går en grön våg genom den globala handeln. Fler vill kunna handla sunt med ett gott och grönt samvete. För handeln innebär omställningen till en mer hållbar utveckling många utmaningar men också nya spännande affärsmöjligheter. konsumera 5

6 På Whole Foods vävs eko och reko ihop. Du kan till och med lära dig laga ekologisk mat direkt i butiken. Lush säljer handgjorda och icke djurtestade skönhetsprodukter och det mesta är opaketerat. Beyond Retro skapar unikt mode av återanvända kläder. EKOREKO SKAPAR FÖRDELAR BAKOM DEN GRÖNA VÅGEN i handeln finns ett antal samverkande faktorer. Ett ökat intresse för miljö och klimat, ett växande engagemang i rättvisefrågor och en fortsatt fokusering på hälsa och välbefinnande är faktorer som går hand i hand. Kunderna frågar i högre grad efter varor som är producerade på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt och som har en tydlig nyttoeffekt. Att kunna erbjuda varor som är både eko och reko är i många sammanhang en viktig konkurrensfördel och allt talar för att vi än så länge bara sett början av denna trend. Genom att bejaka utvecklingen mot en mer hållbar tillväxt visar företagen att frågor som miljö, rättvisa och hälsa tas på allvar. När- och härproducerat kan också få en ny innebörd som ett resultat av den ständigt pågående globaliseringen. FRÅGOR OM PRODUKTENS ursprung och historia blir allt viktigare att kunna besvara för företagets trovärdighet. Var kommer varan från? Vem har tillverkat den och under vilka villkor? Var kommer materialet i den återvunna produkten från? Och vilken historia har det återanvända plagget? Framöver kommer det att vara värdefullt att kunna informera om vad materialet kommer från. Är det återvunnet eller nyproducerat? Och är det återvunnet, hur har det använts tidigare? Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid. Klas Eklund, Senior Economist, SEB. 6 konsumera

7 Teknik och tillväxt för klimatet Klas Eklund, Senior Economist på SEB och författare till boken Vårt klimat (Norstedts 2009), anser att företagen har en nyckelroll i omställningen till en mer hållbar ekonomi. Den globala uppvärmningen kommer att beröra alla på olika sätt. Men det betyder inte att vi måste gå tillbaka till ett förindustriellt samhälle för att kunna hantera utmaningen, menar han. Effektiva insatser mot klimathotet kräver inte att vi sänker vår standard. Det medför att den materiella standarden stiger lite långsammare. Men i gengäld får vi en renare energiförsörjning och ett hälsosammare liv. Teknikutveckling och tillväxt är nyckelord för en fortsatt positiv utveckling. Ny teknik behövs för att vi ska klara de klimatutmaningar vi står inför och tillväxten är nödvändig för att vi ska kunna behålla en god och hög livskvalitet i samhället. Klimathotet kommer att tvinga fram ett utvecklingssprång, en våg av kreativ förstörelse där fossila bränslen måste fasas ut och ersättas med en hållbar energiförsörjning, säger Klas Eklund. I den processen riskerar den som inte förmår att ställa om i tid att slås ut. Så har det varit i alla stora teknikskiften i historien, men den här gången kommer processen att bli ännu större och ännu mer omvälvande. Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid, Klas Eklund Ekologiskt i minsta detalj. På Cajsa Warg i Stockholm är även kundvagnen nedbrytningsbar. menar Klas Eklund. På längre sikt kommer den stora vågen av klimat- och energiinvesteringar att skapa nya, spännande affärsmöjligheter för den som tar initiativ och ser möjligheterna. Wal-Mart har, som exempel, varit oerhört duktiga på att låta miljömässiga hänsyn gå hand i hand med affärsmässiga, vilket gynnat både miljön och den egna ekonomin. ETT ÖKAT MEDVETANDE om miljö- och rättvisefrågor och omställningen till en mer hållbar ekonomi kommer att få genomslag i alla led. Något som ger eko inom hela handeln från produktion, transporter och paketering till utbud och utformning av själva handelsplatserna. Det räcker inte enbart med att erbjuda varor och tjänster som är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och pris. Företagets konkurrenskraft kommer i högre grad att avgöras av mjuka faktorer som miljö, klimat, rättvisa och hälsa. Ökad kunskap kan minska matspillet Thomas Angervall, enhetschef på miljögruppen SIK, ser stora möjligheter att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Inte bara genom att Butiken Merci, Paris ställer frågan: Är konsumtion bara varor? konsumera 7

8 Med små medel kan gammalt bli både nytt och exklusivt. De slitna stolarna från i går blir unika designstolar i morgon. producera, paketera och transportera varor på mer miljö- och klimatsmarta sätt, utan också genom att slänga mindre. Omkring 20 procent av all mat vi köper hamnar i soptunnan och bara genom att minska andelen slängd mat till 10 procent kan vi göra stor skillnad för miljön och klimatet, säger Thomas Angervall, enhetschef på miljögruppen på SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. SIK ARBETAR BLAND annat med att göra livscykelanalyser och beräkna olika varors klimatpåverkan. Intresset från livsmedelsindustrin är stort men än så länge är det bara några få av de stora aktörerna inom handeln som samarbetar mer systematiskt med SIK. Vi ligger i internationell framkant på det här området och har en kompetens som jag tror att handeln i större utsträckning kommer att ta till sig, inte minst för att det stärker den egna konkurrenskraften, säger Thomas Angervall. En tydlig trend i restaurangvärlden är att ta till vara allt fler delar i styckningen och långkoken har fått ett nytt uppsving. Det är trender som kommer att slå igenom även i konsumentledet och här kan handeln spela en viktig roll för att komma med bra erbjudanden och vägledning till konsumenterna för att äta mer miljö- och klimatsmart. Thomas Angervall Visste du att vi slänger upp till 40 procent av den frukt och de grönsaker vi köper? Motsvarande siffra för kött ligger på mellan 10 och 15 procent. 8 konsumera Andra vågen växer snabbt och intresset för vintage-plagg med en egen, unik historia är stort. ANDRA VÅGEN TAR VID En tydlig trend är också den andra vågen, där gamla produkter återanvänds. Antingen som de är eller i redesignad form, där varan bearbetas eller förädlas med exempelvis nya delar eller detaljer. Second hand och ett ekologiskt synsätt kan därmed, ofta med små medel, få en hög modefaktor. Allt som är unikt och exklusivt behöver inte vara nytt det kan räcka med att några små detaljer är nya eller att den gamla varan arbetats om för att passa dagens kund. Därmed skapas ett mervärde Visste du att det under 2009 fanns ett utbud av varor för 192 miljarder på Blocket?

9 såväl för kunden som för företaget samtidigt som miljön gynnas. ANDRA VÅGEN HAR gått från gympasal till butik. Det innebär att välgörenhetsorganisationer eller vintagebutiker kan ligga sida vid sida med de stora modekedjeföretagen. Second hand har klivit in i finrummet och är i dag mer en livsstil än en produktkategori, säger Maria Sandow, branschansvarig för Svensk Handel STIL. Det blir vanligare att vi mixar gammalt och nytt, billigt och dyrt för att skapa vår egen, unika klädstil där second hand är en viktig del av mixen. Det är en trend som vi tror kommer att hålla i sig. Yngre har inga fördomar mot begagnat utan är snarare fascinerade av äldre plagg och varor, och särskilt då om det finns en historia kring dem. Att kunna berätta om vem som haft en viss vara eller hur den har använts tidigare skapar ett mervärde. Den andra vågen inom handeln skapar också utrymme för olika typer av tilläggstjänster. När gamla kläder designas och sys om för att passa dagens eller morgondagens kund så är det ett resurseffektivt sätt att skapa mervärden för både kunderna och företagen. Samtidigt triggar kraven på hållbarhet fram ett mer långsiktigt tänkande i produktionsledet. Designern och tillverkaren måste inte bara fundera över livslängd, utan även över hur nya varor ska utformas så att resursuttaget minskar och så att materialen kan återvinnas och återgå till naturen utan att göra skada. Vi kommer att få massor av nya, men mycket bättre produkter. PAKETERINGEN ALLT VIKTIGARE Kunderna engagerar sig i högre grad i frågor om Stadsmissionen ger nytt liv åt gamla kläder på Liljeholmens Torg med egna varumärket Nytt liv. hur en vara tillverkas, transporteras och paketeras. Behövs paketeringen över huvud taget? Måste den i så fall se ut som den gör? Eller finns det andra miljövänligare förpackningsalternativ? Allt fler butiker erbjuder idag alternativ till engångskassarna. Ute i Europa ser vi också fler exempel på olika typer av smarta förpackningar, där stor möda har lagts vid att paketera varorna på ett så miljö- och klimatvänligt sätt som möjligt. I London har butiker som Unpackaged till och med gått så långt att man så gott som helt slutat sälja färdigpaketerade varor. Allt säljs i lösvikt och kunderna uppmanas att ta med egna förpackningar som kan fyllas på. Unpackaged är en liten butik som väckt stor uppmärksamhet just genom att ha en tydlig och konsekvent miljöfilosofi, säger Lisa Burden på Svensk Handel. Själva grundidén, att sälja i lösvikt i stället för färdigpaketerat, är långtifrån unik men klimat- Visste du att vi i genomsnitt använder 300 plastkassar per person och år i handeln? konsumera 9

10 Unpackaged i London säljer ekologiska dagligvaror i lösvikt och uppmanar kunderna att ta med sig egna burkar och förpackningar. Den lilla butikens agerande har rönt stor uppmärksamhet som ger eko inom övrig handel. 10 konsumera Kunden frågar mer om varans historia. Kanske får tvättlappen sällskap av en lapp där varans ursprung och historia beskrivs. Vackert igår unikt i dag. Allt fler butiker ger ny glans åt gamla plagg.

11 debatten har gjort att fler frågar efter alternativ till engångsförpackningarna även i branscher där förpackningarna varit starkt kopplade till varumärkena. Hållbara kassar Varuhuset PUB i Stockholm har en uttalad miljöoch klimatstrategi. I alla nya processer och beslut vägs miljö-, klimat- och rättviseaspekter in. Därför var det självklart att vi, när vi tog fram våra nya papperskassar, skulle göra dem så miljö- och klimatsmarta som möjligt, säger René Stephansen, varuhuschef på PUB. Den nya PUB-kassen, som är enhetligt utformad för hela varuhuset, är påkostad och gjord i kraftigt papper och kan återanvändas gånger. Den är också tillverkad på ett schysst sätt under kontrollerade former. Påsen är ett skyltfönster för hela varuhuset och det är viktigt att den signalerar vad vi står för varor av hög kvalitet och ett hållbart tänkande. Framtidens emballage måste vara lika välgenomtänkta som själva varorna och samtidigt återspegla de värden som butiken eller varuhuset står för. Packat och klart = hållbart Tommy Nilsson, teamansvarig för KY-utbildningen i förpackningsdesign på Broby Grafiska i Sunne, ser ett växande intresse för gröna förpackningar. Och det är inte bara producenterna och handeln som trycker på utan i högsta grad även studenterna. Vi ser ett allt starkare engagemang i miljöoch klimatfrågor hos våra studenter samtidigt som det är väldigt påtagligt att de som tillverkar och säljer en vara mer och mer efterfrågar miljö- och klimatvänliga förpackningar. Den stora utmaningen är att få form och funktion att gå hand i hand. Genom att använda återvunnet och återvin- Spotify och andra nättjänster för musik och film är optimala ur förpackningssynpunkt de kräver ingen förpackning alls. PUB i Stockholm banar väg för mer miljövänliga alternativ och erbjuder gemensamma ekopåsar för hela varuhuset. ningsbart material och se till att materialåtgången är så liten som möjligt kan man nå långt. Sedan gäller det förstås att använda miljövänliga material och utforma paketeringen så att transporter och logistik underlättas. De mest klimatsmarta förpackningarna är dock de obefintliga. Nya tjänster på nätet som ITunes, Spotify och Voddler ger dig varan utan vare sig plast, papper eller transport. René Stephansen konsumera 11

12 FRAMTIDENS KUND vill handla med ett gott och grönt samvete vill både vara ekoreko och kunna köpa varor med hög modefaktor vill handla i butiker som inte bara bryr sig om miljön utan också visar att man lever som man lär FRAMTIDENS MEDARBETARE är engagerad i miljö- och klimatfrågor och kan vägleda kunden i de gröna valen engagerar sig själv gärna i såväl lokala som globala ekoreko-projekt marknadsför sitt företag på ett klimatsmart sätt via sociala medier FRAMTIDENS FÖRETAG arbetar med miljö, klimat, rättvisa och hälsa för att skapa hållbar tillväxt och premierar de kunder och medarbetare som väljer rätt skapar nya flöden genom att släppa fram en andra våg av begagnade varor tänker igenom paketering och marknadsföring ur ett miljöperspektiv VISION 2020 År 2020 omsätter detaljhandeln 713 miljarder kronor 30 procent mer än i dag och vi har en stark och hållbar tillväxt. En allt större del av omsättningen utgörs av hållbara tjänster och upplevelser. Kläderna uppdateras och redesignas direkt i butiken och handeln har en viktig roll som folkbildare med pop up-utbildningar på plats. Vi hittar också supereffektiva minivindkraftverk på det lokala byggvaruhuset. PSR, Personal Social Responsibility, är lika självklart som CSR är i dag. Kunderna vill, precis som företagen, ta sitt sociala och miljömässiga ansvar. Kunden är minst lika rörlig som 2010 och kan i högre grad välja färdmedel utan att behöva tänka på miljön. Helt enkelt genom att bilarna är mer klimatneutrala och kollektivtrafiken väl utbyggd. Allt fler funktioner samlas i mobilen. Du kan bara genom att rikta mobilen mot en vara få all information som behövs om pris, kvalitet, ursprung och historia. Mobilen blir din egen sambandscentral som kommunicerar, hittar, betalar och öppnar dörrar både i den fysiska och virtuella världen. Men år 2020 är inte bara mobilen uppkopplad utan alla tekniska prylar. 12 konsumera

13 välkommen Hej! konsumera WC BANK FÄRJA WC TURISTBYRÅ CENTRUM HANDELSPLATSEN SOM SOCIAL MÖTESPLATS I takt med att utbud och priskonkurrens ökar blir värdskapet en viktigare konkurrensfaktor. Genom att erbjuda en trygg och välkomnande miljö med god service och väl genomtänkt mix av varor och tjänster skapas mervärden för både kunden och företaget. Handelsplatsen blir i större utsträckning en social mötesplats. Där vi handlar, umgås, tränar och upplever saker tillsammans eller bara kopplar av en stund. konsumera 13

14 På Kfem i Vällingby kan du prova och blogga samtidigt. Ett gott värdskap med kunniga och engagerade medarbetare blir en allt viktigare framgångsfaktor. Lödde centrum, ett exempel på att ABC-staden är på väg tillbaka. INTERNET HÅLLER DÖRRARNA ÖPPNA Internet ger kunden möjlighet att söka, jämföra och handla. Företaget kan via nätet nå en bredare marknad och sälja mer nischade varor. Små företag kan via Internet inte bara driva e-handel, utan får också ett högeffektivt skyltfönster mot marknaden. Ett skyltfönster som är öppet dygnet runt, 365 dagar om året. OLIKA BUTIKER KOMMER i framtiden att interagera mellan nätet och den fysiska handeln. Typiska e-handelsföretag öppnar fysiska butiker och tvärtom. Det finns en stor potential i att låta olika arenor som den fysiska handeln, internet och mobilen gå in i varandra för att vidga erbjudandet och skapa mervärden för både kund och företag. För det lilla hårt nischade företaget innebär det att man kan nå ut till en mycket större kundkrets. Samtidigt som stora e-handelsföretag genom att öppna butiker tar ett steg närmare kunden, säger Linda Hedström på Svensk Handel. Det finns redan i dag exempel på butiker som erbjuder kunderna att via en dator på plats i affären överblicka sortiment, priser och varuinformation och allt talar för en fortsatt utveckling mot att e-handel och fysisk handel interagerar. Ett annat exempel på hur internet och fysisk handel samverkar är de nya virtuella provrummen på nätet. Sajterna är ännu inte teknisk perfekta, men ger en bra hint om hur tjänster hos framtida företag med verksamhet på nätet kan se ut. Visste du att e-handeln under 2009 omsatte cirka 22 miljarder kronor i Sverige? 14 konsumera

15 ALLT BÄTTRE SÄKERHETSLÖSNINGAR gör också att det blir både lättare och säkrare att göra affärer på nätet. Det innebär att fler kunder kan känna sig trygga med att e-handla. Nätet blir därmed en naturlig försäljningskanal för fler företag och branscher, exempelvis för att förstärka verksamheten i den fysiska butiken. Nya tekniska lösningar kommer i en rasande fart och tempot i utvecklingen drivs upp hela tiden. Viktigt är att kundens beteende och teknikanvändningen går i takt. Blir tekniken en succé premieras de som är snabba på att forma sitt utbud för att passa in i det nya. TEKNIKUTVECKLINGEN ÄR EN av nyckelfaktorerna som driver på utvecklingen inom detaljhandeln. Nästa stora tekniksprång blir sannolikt när de så kallade RFID-taggarna blir så billiga att de kan sitta på alla varor i butiken. Då lagras all information på ett litet chip som kan kommunicera trådlöst med pristerminal, kassasystem och andra tekniska applikationer. Det kommer i grunden att förändra arbetsuppgifterna för många som arbetar i handeln. Självscanningen är ett steg åt det här hållet men först när alla varor har RFID-märkning kan kassafunktionen plockas bort, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svensk Handel. Det frigör resurser inte bara för rationaliseringar utan även för att öka servicen och utbudet av tjänster i butiker med en mer serviceinriktad profil. En konsekvens av denna utveckling blir att kraven på medarbetarna ökar samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer omväxlande och stimulerande. Framtidens medarbetare i handeln måste vara mångkunniga och flexibla, dels för att kunna ge bättre service åt kunderna, men också för att vi i takt med den ökade branschglidningen Nikeplus.com möjliggör för motionärer i hela världen att mötas, såväl på nätet som i motionsspåret och i butiken. ska kunna hantera allt fler verksamheter under samma tak. Posten finns redan i dag som en integrerad del av dagligvaruhandeln och just nu håller apoteken på att gå samma väg. Den utvecklingen kommer att fortsätta så att även olika aktörer inom handeln samverkar i högre grad. Det gör att medarbetarna måste kunna växla mellan fler arbetsuppgifter och ett betydligt bredare sortiment än i dag där utbudet av varor, tjänster och upplevelser vävs samman. Det har länge talats om risken för arbetskraftsbrist när 40-talisterna går i pension. För handeln kan en ökad konkurrens om arbetskraften bli en utmaning. konsumera 15

16 Det är svårt att bedöma den effekten i dag, men helt klart är att vi kommer att vara mer attraktiva som arbetsgivare om vi kan erbjuda mer omväxlande och serviceinriktade jobb. På Westfield i London kan du shoppa högklassigt och koppla av i den fina pianobaren. VÄRDSKAP I VÄRLDSKLASS Värdskapet har länge varit en underskattad komponent för att göra handeln mer konkurrenskraftig. På en handelsplats med ett väl genomtänkt värdskap känner sig kunden utvald, sedd, välkommen och väl omhändertagen. I en tid med hårdare priskonkurrens och mer likriktat utbud blir värdskapet viktigt för butikens möjligheter att sticka ut i konkurrensen. Det är helhetsupplevelsen som räknas Boris Lennerhov, vd på GeKås i Ullared, driver tillsammans med närmare anställda Sveriges mest framgångsrika handelsplats mitt ute i den halländska skogen. Vårt framgångsrecept stavas långsiktighet. För oss är det viktigaste inte att få ut mesta möjliga lönsamhet just nu, utan att vi skapar en långvarig relation med våra kunder så att de återkommer, år efter år. Låga priser är viktigt, men hemligheten bakom vår framgång är att vi, i varenda detalj, arbetar med att överträffa kundernas förväntningar. Hellre en procent bättre på 100 saker än 100 procent bättre på en sak. Det är helhetsupplevelsen som räknas. God service och ett gott värdskap är andra nyckelbegrepp bakom GeKås framgångar. Boris Lennerhov nämner campingen i Ullared som exempel. När Gekås tog över campingen för snart tio år sedan var den nedsliten, olönsam och mest ett irritationsmoment. Boris Lennerhov Visste du att GeKås i Ullared under 2009 hade 4,3 miljoner besökare som handlade för totalt 3,4 miljarder kronor? 16 konsumera Värdskapet är viktigt. På Cevahir mall i Istanbul kan du ta en paus i shoppingen och se reklam, film eller TV direkt i fåtöljen.

17 I dag är campingen Sveriges mest belagda stugby. Förra året hade vi övernattningar och många av de långväga gästerna stannar extra länge också för att det finns så mycket mer att göra än bara handla i Ullared. Vi lägger ned enormt mycket kraft på att hitta energismarta lösningar i driften för att skapa effektiva flöden som minimerar klimatbelastningen. Det är inte något som lönar sig kortsiktigt, men vårt arbete med miljö- och klimatfrågor är oerhört betydelsefullt både för vår trovärdighet och för vår lönsamhet, säger Boris Lennerhov. I EN MER TRANSPARENT marknad har kunden minst lika bra koll på priser och utbud som medarbetaren. Detta ställer handeln inför nya utmaningar. Hur konkurrerar exempelvis den enskilde butiksägaren med stora internationella fackhandelskedjor? I vissa butiker erbjuds du redan i dag möjligheten att utnyttja olika prisjämförelsesajter för att optimera inköpen. Utmaningen för butiken kan då vara att motivera ett något högre pris med andra mervärden som trovärdighet, servicenivå och specialkunskap. I DET GODA värdskapet ingår att sträva efter att överträffa kundens förväntningar. På så sätt blir besöket på handelsplatsen så mycket mer än bara en inköpsrunda. Genom att skapa upplevelser kring själva besöket stannar kunderna längre och får längre tid för inköp. Ytterst handlar det om att kunden ska bli väl bemött och få bra service, säger Lisa Burden på Svensk Handel. Samtidigt ökar förväntningarna på vad som ska erbjudas på handelsplatsen i form av tjänster och upplevelser. Fler upplevelser per kvadratmeter ger högre omsättning och skapar mervärden i form av olika aktiviteter. Det kan vara allt från experten som visar På kan du både handla och umgås med dina vänner. Handelsplatsen blir en allt viktigare social mötesplats. hur man slipar sin kökskniv till att man lär barn hur man komposterar eller gör sin egen sushi. Genom att skapa en inramning till själva inköpet skapar man ett mervärde för kunden och i förlängningen även för butiken. Vi kommer helt klart att få se ett ökat utbud av tjänster och utbildningar ute i butikerna. Det gynnar alla parter. ÖPPETTIDERNA ÄR EN viktig del i ett gott värdskap. Butiken eller handelsplatsen ska vara öppen när kunderna har som mest tid. Samtidigt kan företaget förlänga såväl öppettider som säsong för att få en jämnare beläggning. Vem hade för tio år sedan kunnat gissa att julen skulle kunna vara högsäsong för Liseberg, säger Magnus Kroon på Svensk Handel. Men genom att våga tänka nytt och förlänga säsongen och skapa nya inramningar till bra, befintliga anläggningar kan vi använda våra resurser på ett bättre sätt och samtidigt skapa bra, hållbar tillväxt. På framtidens handelsplats kommer mångfalden i begreppets allra vidaste bemärkelse att vara konsumera 17

18 ett viktigt konkurrensmedel. Genom att hitta en balans och harmoni mellan gammalt och nytt, moget och ungt, litet och stort, exklusivt och billigt, småskaligt och storskaligt skapas en mångfald som inkluderar fler grupper och öppnar för nya kundrelationer. HANDELSPLATSEN DET NYA OFFENTLIGA RUMMET Handelsplatserna är viktiga sociala mötesplatser, där vi förutom att handla även umgås, tränar och kopplar av. Här erbjuds kunderna ett rikt utbud av varor, tjänster och upplevelser. Samma utveckling ser vi även på nätet, där sociala arenor alltmer vävs ihop med handel. EN TILLTAGANDE TREND i stadsplaneringen just nu är att ABC-staden staden eller stadsdelen som rymmer både arbete, boende och centrumbildning får en renässans. Samtidigt som de stora handelsplatserna utvecklas blir de större och starkare finns en påtaglig parallell utveckling där vi är på väg tillbaka mot den gamla stadskärnan. En stadskärna där i princip allt finns samlat på en avgränsad geografisk yta. För ABC-staden är tillgängligheten själva grundbulten. Där konkurrerar man inte med storlek och volym. I stället utnyttjas fördelarna med närhet och tillgänglighet. Goda kommunikationer, generösa öppettider och hög servicegrad är viktiga framgångsfaktorer för centrumbildningarna i ABC-staden. Detta är en utveckling som förutsätter ett tydligt ledarskap från såväl fastighetsägare och stadsplanerare som företagare inom handeln. Där människorna finns dit söker sig också handeln Charles Larsson, marknadschef på Steen & Ström, Skandinaviens största utvecklare av köpcentrum och handelsplatser, ser en parallell trend i utvecklingen av nya handelplatser. Stora köpcentrum och handelsplatser blir större och mer kompletta samtidigt som stadskärnorna eller stadsdelskärnorna i allt högre grad kommer att utnyttja det faktum att de ligger där många människor rör sig. Kopplingen till olika trafikknutpunkter blir, menar Charles Larsson, viktigare samtidigt som handelsplatsen i sig, oavsett om det handlar om ett köpcentrum eller en stadskärna, blir mer av social mötesplats där handel, social service och kultur vävs ihop. Det finns en tydlig utveckling för att vi skapar handelsplatser som också blir sociala mötesplatser, där stor hänsyn tas till form och funktion och där det förutom traditionell varuhandel även finns ett brett utbud av tjänster och upplevelser. Just i stadskärnan finns en stor förändringspotential, menar Charles Larsson. Dels för att mycket fortfarande är ogjort, dels för att politiker och beslutfattare i högre grad inser vad handeln faktiskt betyder för utveckling och tillväxt. Det skapar utrymme för att både köpcentrum och stadskärnor ska kunna utvecklas gynnsamt, sida vid sida. Samtidigt kommer externa handelsplatser att integreras starkare i närsamhället så att de blir tillgängligare och mer delaktiga i lokalsamhället, exempelvis genom att integreras mer med olika typer av social service. På nätet är handelsplatserna i högre grad sociala mötesplatser. Där kan kunden överblicka både utbud och priser och samtidigt utbyta erfarenheter och kunskaper med andra konsumenter eller direkt med den som säljer varan eller tjänsten. 18 konsumera

19 konsumera 19 På Caviar och Feskarn i Uppsala kan du äta en fräsch sallad i baren eller köpa med dig en läcker räkmacka hem. Restaurangen och butiken vävs ihop och blir både mötesplats och butik.

20 FRAMTIDENS KUND använder nätet för att snabbt kunna skaffa sig överblick om utbud, pris och nyheter vill kombinera shopping och sociala aktiviteter både i den fysiska handeln och på nätet värderar ett värdskap i världsklass högt och ser allt och alla som representanter för en destination, butik eller vara FRAMTIDENS MEDARBETARE är kunnig, självständig och serviceinriktad är ambassadör för sitt företag 24 timmar per dygn och håller kontakt med kunderna även via nätet är företagets öra mot rälsen och marknadsavdelningens förlängda arm FRAMTIDENS FÖRETAG satsar på att skapa handelsplatser i stråk där människor redan rör sig arbetar med att utveckla värdskapet och skapar trygga välkomnande miljöer så att kunden får en positiv totalupplevelse ser nätet som en viktig och naturlig kontaktyta för sina kunder och medarbetare VISION 2020 År 2020 har Sveriges befolkning i arbetsför ålder minskat med personer. Det är konkurrens om arbetskraften. Handeln sockrar sina erbjudanden för att få rätt besättning och lockar med attraktiv utbildning allt oftare i egen regi på samma sätt som industrin gör i dag samt med starka varumärken och spännande arbetsuppgifter. Medarbetaren är en aktiv säljare i elitklass med bred kompetens och stark servicekänsla. Säljaren är också marknadsavdelningens förlängda arm. Från mötet mellan säljare och kund, som är startskottet för all konsumtion, återkopplas allt blixtsnabbt så att rätt vara eller tjänst produceras. Handelsplatser men även turistdestinationer utnyttjas årets alla 365 dagar. Genom ökad tillgänglighet når företaget fler kunder. Samtidigt kan företaget locka fler långväga gäster genom att erbjuda gratis resa. Värdskapet är utvecklat så att fler kundgrupper känner sig inbjudna och välkomna. 20 konsumera

21 55 second hand second hand Blanda och ge! 5 Pop up-kurs varje timma! svt svt svt svt svt svt svt svt svt SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN SYDSVENSKAN BÅDE BREDARE OCH MER NISCHAT UTBUD De senaste åren har kunden fått ett större utbud av varor och tjänster att välja på samtidigt som möjligheten att själv påverka sortimentet ökat. Utbudet kommer att fortsätta breddas, men samtidigt växer även olika typer av nischmarknader fram. I stället för helt nya koncept kommer vi att få se fler företag samverka för att utveckla och stärka befintliga koncept där varor och tjänster vävs samman i allt högre grad. Viktiga faktorer som kommer att påverka utbudet är jakten på den unika varan och ett ökat fokus på ekoreko. konsumera 21

22 Handeln måste ha koll på kunden för kunden har koll på handeln. På loppmarknaden på Porte De Clignancourt i Paris kan man fynda antikt, vintage och nyproducerat. Fallskärmshopp eller forsränning ge bort en upplevelse. BLANDA OCH GE Utvecklingen har gått kundens väg de senaste åren. Med växande utbud, ökad konkurrens, starkare köpkraft och en marknad som har blivit mer överblickbar tack vare Internet har kundens position förstärkts. Kunden vet ofta mer om priser och produktegenskaper än säljaren, vilket ställer handeln inför nya utmaningar. Kunden fortsätter att skaffa sig en mer framskjuten position med större möjlighet att påverka utbudet. Inte bara genom sina köpval, utan också genom att göra sin röst hörd i den mångfald av kanaler som sociala medier erbjuder. Dessutom kan kunden själv snabbt byta roll och bli säljare på second hand-marknaden och på det sättet bidra till att påverka utbudet. Samtidigt minskar avståndet mellan producent och kund. Mellanleden blir färre och tidsspannet från tillverkning till försäljning krymper. Kunder i dag är vana att kunna designa sina egna produkter. Det kan handla om allt från att designa och sätta ihop sin egen cykel och att utforma sina egna glasögon till att skräddarsy sitt eget gosedjur. WEBBASERADE TJÄNSTER som Spotify och Voddler gör det möjligt för kunden att plocka ihop sin egen favoritgodispåse med musik eller film. Tjänsten kan till och med vara gratis för den som är beredd att betala med den tid det tar att lyssna på annonsörernas budskap. Vill kunden slippa annonsörerna, så blir det en tilläggstjänst. Därmed har vi kommit ännu ett steg mot att skräddarsy ett erbjudande som passar den enskilde kunden. Om någon för år sedan hade sagt att musik och film skulle vara tillgänglig gratis på ett EXEMPEL: Företaget Zara var först i Sverige med korta produktionsserier som gör att kunderna måste fatta snabba beslut vid täta besök i butikerna, samtidigt som företaget snabbt anpassar utbudet efter vad kunderna vill ha. 22 konsumera

23 lagligt sätt så hade de flesta antagligen skakat på huvudet. Den relevanta frågan vi bör ställa oss i dag är förstås: vilka nya affärsmodeller kan öppna för fler gratistjänster i framtiden? VI KAN BLANDA och ge och inte bara utifrån våra egna behov, utan vi strävar även efter det unika och individuella i det vi väljer att ge bort. Vi lägger ned allt mer möda på att handplocka och skräddarsy våra gåvor så att de verkligen passar mottagaren. Vi ger inte bara bort saker utan även tjänster och vi gör det inte bara vid jul och födelsedagar, säger Meta Troell på Svensk Handel. På samma sätt håller presentkortet på att få ett rejält uppsving i takt med att vi kan skräddarsy såväl form som innehåll. Men det kan också handla om att vi firar av helt andra anledningar eller att vi firar vid tillfällen som tidigare inte har haft någon förankring i den svenska almanackan. Nya kundgrupper i handeln skapar också nya köpmönster och genom att vara lyhörda för exempelvis traditionerna i andra kulturer kan vi föra in nya spännande gåvotraditioner, menar Meta Troell. Vi ser redan nu hur det persiska nyåret har slagit igenom i handeln så att vi efter nyår faktiskt får ett nytt nyår. Här finns en stor potential för utveckling inom handeln. LIKRIKTNING OCH OLIKRIKTNING PÅ SAMMA GÅNG Utbudet av billiga massproducerade varor kommer fortsätta öka. Samtidigt har det mer likriktade utbudet hos de stora kedjorna gett näring åt en allt starkare parallell trend: oliktriktning. Ju längre likriktningen går, desto starkare blir behovet hos många att hitta sitt eget uttryck, sin egen stil och sin egen identitet. I ETT MER likriktat utbud kan vi genom olika typer av tilläggstjänster eller kombinationer skapa något eget, unikt. Det kan handla om att komplettera de exklusiva märkesjeansen med en alldeles ny, men billig topp från någon av de stora modekedjorna. Men i dag ser vi även hur företagen erbjuder redesignade varor, där man skapar något eget och unikt av en återanvänd vara. Genom att addera tjänster och upplevelser skapas en egen unik produkt och viktiga mervärden för såväl kund som företag. Fredrik Hjelmquist driver Pause Ljud och Bild med två butiker i centrala Stockholm. Pause utsågs i 2008 års Retail Awards till Årets butik. Vi kan aldrig konkurrera med de stora kedjorna när det gäller pris eller bredd på sortimentet. Däremot kan vi på ett helt annat sätt än de stora butikerna skapa en upplevelse kring köpet med skräddarsydda lösningar för olika kundgrupper. Fredrik Hjelmquist, som driver Pause Ljud och Bild med två butiker i centrala Stockholm, fick i 2008 års Retail Awards pris i kategorin Årets butik. I en bransch där konkurrensen är knivskarp har Pause hittat en nisch som i den fysiska handeln sannolikt bara fungerar för en liten kundkrets i Stockholms innerstad. Via Internet öppnas möjligheter att skapa skyltfönster mot en initierad kundgrupp över hela landet. Kundupplevelsen kommer även i fortsättningen att vara central, men sociala communities som Facebook gör det möjligt att fördjupa dialogen även med mer långväga kunder. På Facebook kan vi erbjuda snabb och personlig service, hålla kunderna uppdaterade om nyheter Efter nyår kommer nyår. Nya högtider ger fler tillfällen att fira. Visste du att det i dag finns två miljoner svenskar i åldrarna mellan 55 och 75 år? Lika många svenskar har sin bakgrund i andra länder/andra kulturer. konsumera 23

24 och skapa en vi-känsla kring företaget och produkterna. Fredrik Hjelmquist ser stora möjligheter att fortsätta växa även i ett stenhårt nischat segment. Custom installation växer jättesnabbt och om fem år är våra säljare snarare projektledare som följer med kunden hem för att på plats skapa den optimala ljud- och bildlösningen. Samtidigt finns en tydlig tendens till branschglidning där ljud- och bildbranschens vävs allt tätare samman med datorbranschen. Tekniken gör att allt fler funktioner samlas i samma apparat och då gäller det att vi i motsvarande grad samlar allt under samma tak. Det finns en hel generation som ännu inte upptäckt hur musik kan låta i riktigt bra högtalare. Den generationen ska vi nå. På salladsbaren Picadell i Göteborg betalar kunderna först och väljer sedan sin egen sallad. Personalen fokuserar på att ge god service. Kunderna vill också gärna ha en unik historia om köpet. Storytelling, som möjliggörs bland annat via nätet, får en ökad betydelse inom marknadsföringen och det är en utveckling som vi förmodligen bara har sett början på. TJÄNSTEBOOM SKAPAR MERVÄRDEN Utbudet av tjänster som på olika sätt kopplas till varor och erbjudanden växer snabbt och skapar mervärden för såväl kund som företag. Regeringen har tydligt signalerat att tjänster är på väg att bli rumsrena genom att i lagstiftning gynna försäljning av exempelvis hushållsnära tjänster. Allt talar för att vi står inför en tjänsteboom som kan skapa både tillväxt och arbetstillfällen. Tjänsterna i sig ger viktiga mervärden för kunden, exempelvis genom att varor kan specialanpassas efter egna behov. Men en utveckling mot en mer tjänsteinriktad 24 konsumera Många kunder går samma väg med unika val i sina påsar.

25 handel betyder också att det i förlängningen uppstår en positiv spiral, där fler tjänster genererar ökad efterfrågan på varor som kan användas för att utföra tjänsterna. Fenomen som ROT- och RUT-avdragen, ekonomiska styrmedel för att stimulera tjänsteanvändning, får ett starkt genomslag i både tillväxt och sysselsättning och blir därmed en bidragande motor för en fortsatt tillväxt i handeln. Tjänster kommer generellt att bli en allt viktigare sysselsättningsfaktor framöver, säger Magnus Kroon på Svensk Handel. Genom att verka för fler och bredare hushållsnära tjänster har regeringen öppnat dörren till tjänstesektorn på allvar. För den som är beredd att betala för att få hjälp med städningen är steget inte längre särskilt stort till att också låta någon annan svara för dagligvaruinköpen. Det innebär att dagligvaruhandeln äntligen kan lyckas på nätet, eftersom det kommer att vara en tjänst som är avdragsgill och därmed fullt acceptabel för kunden att betala för. När får kunden hjälp att köpa middagsmaten och får tjänsten avdragsgill? Middagsfrid.se gör vardagen enklare. Genom att erbjuda tjänster av olika slag kan den enskilda handelsplatsen också fördjupa kundrelationen. Kanske kan kunden redan i butiken få möjlighet att anmäla sig till kursen där man kan lära sig att använda den nya bandsågen eller pastamaskinen och kanske kan kursen till och med genomföras i butiken inför öppen ridå för att få ännu fler intresserade? Kunderna kan också betala extra för att få mat tillagad på plats i kockstudion i matbutiken. En professionell kock kan hjälpa till med allt från att välja råvaror till att tillaga dem och lägga upp maten snyggt. Lär barnen laga sushi en populär tjänst på Whole Foods. Fnitter.se hyr ut väskan du drömmer om. konsumera 25

26 FRAMTIDENS KUND växlar mellan att vara både köpare och säljare på en marknad är utbudet blir större och nischningen starkare gör en stor del av arbetet i handeln själv och skräddarsyr i allt högre grad sina varor och tjänster utifrån egna behov och önskemål gör gärna fynd på loppis ena dagen och köper dyra märkesvaror nästa dag FRAMTIDENS MEDARBETARE är en tillmötesgående tjänsteleverantör i butiken är mångkunnig och växlar mellan flera olika arbetsuppgifter har kvalificerade arbetsuppgifter exempelvis genom att erbjuda kunderna olika typer av tilläggstjänster FRAMTIDENS FÖRETAG överlåter allt större del av rutinarbetet åt kunderna och låter personalen arbeta mer med service och tjänster erbjuder både likriktning och olikriktning på samma gång samarbetar i allt högre grad med andra aktörer på marknaden för att skapa ett attraktivt utbud av varor och tjänster VISION 2020 År 2020 utgör tjänster och upplevelser en allt större del av konsumtionen. Tjänsterna generar viktiga mervärden för både företag, medarbetare och kunder. Interaktionen mellan den fysiska handeln och e- handeln är en självklar framgångsfaktor för att nå ut till en bred kundkrets med ett allt mer nischat utbud av varor och tjänster. I den fysiska butiken gör kunden allt mer själv, medan medarbetaren erbjuder service och tjänster kopplade till utbudet. Den stora klädkedjan startar sitt eget Project Runway, där man i samspel med kunderna vaskar fram nya designers. Designers som tack vare modekedjan får stjärnstatus. Via datorn, mobilen eller TV:n får kunderna snabbt tillgång till de senaste kollektionerna och kan genom att rösta på sin favorit själv påverka utbudet. På så sätt får handeln in värdefull input redan på designstadiet. Vi blandar och ger och plockar det bästa ur olika världar i butiken och på nätet. I ett allt större medieutbud vill kunden exempelvis själv plocka russinen ur kakan och skapa sin egen, unika produkt. Lokalt, globalt, sport, kultur, ekonomi eller teknik kombinationsmöjligheterna är oändliga. 26 konsumera

27 Ytterst handlar det om att våga. Det kan vara tufft att vara först men det kan också innebära att du är den verkliga vinnaren om tio år Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss som har arbetat med rapporten. Lisa Burden, Linda Hedström, Magnus Kroon och Meta Troell. Du når oss via e-post Produktion: Lindberg Imagineering. Formgivning: Mini Reklambyrå. Illustrationer: Anna Nilsson. Foto: Christiaan Dirksen, Whole Foods, Norstedts Förlag, SIK, Spotify, PUB, Broby Grafiska, GeKås, Bubbleroom.se, Middagsfrid.se, Fnitter.se, Jens Bergqvist (JensMedia), Marlene Hassel, Irina Haugane och Svensk Handel. Tryck: Åkessons tryckeri, Emmaboda (Svanencertifierat). konsumera 27

28 28 konsumera Regeringsgatan Stockholm Tel

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen.

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. En Beatburger... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. Beat Food for Progress AB Anna-Kajsa Lidell 0708-92 32 65 Varför Beat? Äta mer växtprotein är bra för mänskligheten Hållbar vatten- och energianvändning.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vi är i framtidsbranschen

Vi är i framtidsbranschen FRAMTIDSARBETE FÖRSTÅ MÄNNISKOR ANPASSA EFTER PLATS GENERATIONSFÖRÄNDRINGAR DEN DIGITALA GENERATIONEN FÖRENKLING I VARDAGEN BÅDE-OCH-SHOPPING AUTENCITETTRENDEN E-HANDEL UTMANAR Shopping handlar nästan

Läs mer

Ullared en mittpunkt!

Ullared en mittpunkt! Ullared en mittpunkt! Välkommen till Gekås Ullared! Gekås är Skandinaviens största utflyktsmål och förra året hade vi totalt 3,7 miljoner besökare här i Ullared. Över 170 000 gäster stannade dessutom på

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

Livsmedel i Halland. En kreativ process pågår!

Livsmedel i Halland. En kreativ process pågår! Livsmedel i Halland En kreativ process pågår! En bred uppslutning av representanter från livsmedelskedjan har varit med att sätta igång ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Det du kan titta på

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Dokumentation från workshop 2 30 mars 2015 I workshop 1 fann vi 36 betydelsefulla trender till 2025 Betydelsen av bilaterala avtal ökar Bönder uppmärksammas

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer